Darovací smlouva pro nemovitost

    Problematika darování je v českém právním řádu upravena v občanském zákoníku v ustanovení § 628 – § 630. Obecná definice tohoto právního úkonu je obsažena v § 628 : „Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.“ Definiční znak je tedy především bezplatnost. Darovací smlouva musí být dále vždy písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti. To by totiž již nebyla darovací smlouva, ale vlastně určitá „pseudozávěť“.
Jako ochrana obdarovaného působí povinnost dárce při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

    Velice kontroverzní je ustanovení § 630, odkazující na dobré mravy. Je to příklad recepce dávného římského práva. „Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.“ Co se myslí hrubým porušením dobrých mravů samozřejmě nikde specifikováno není. Ono to ani není možné a nebylo by to zřejmě ani účelné. Formulace „hrubé porušení“ ale napovídá, že musí jít skutečně o velmi vážný zásah proti normám slušného chování. Bude vždy záležet na soudci, jak situaci posoudí.

2 162 komentářů u „Darovací smlouva pro nemovitost

 1. Miroslava Skřivánková

  Vážení,

  ráda bych se Vás zeptala, zda je možné, aby moje maminka darovala byt mé dceři a zda moje dcera musí z tohoto

  bytu vyplatit ostatní maminčina vnoučata.

  Děkuji.

  M. Skřivánková

  1. MR

   Hodnota daru se odčítá od podílu obdarovaného dědice (o hodnotu daru by mě být snížen dědický podíl obdarovaného po smrti dárce).

  2. kraus.cb

   dar představoval celý majetek dárce – jak lze

   dál pokračovat v dědickém řízení

   Děkuji za odpověď

  3. Karel Dlouhý

   Dobrý den,

   dotazu příliš nerozumím – proč si myslíte, že nic dědit nebudete?

   Za svého života může matka nakládat se svým majetkem jak chce (tedy darovat byt komu chce).

   Po její smrti zdědí každý ze sourozenců jednu třetinu jejího majetku (např. peníze na účtě, vybavení domácnosti, …).

  4. Hercíková

   Paní Jinošová, já bych to řešila tak,že pokud by se jednalo o družstevní byt, zašla bych být dědou na byt.družstvo se zeptat co vše ode mne potřeebují, abych mohla svůj byt převést na vnučku. Vím, že u některých BD to jde jednoduše, tak, že člen družstva sepíše se svou vnučkou dohodu o převodu členských práv a povinností, kterou předloží byt. družstvu a to BD si ve své evidenci udělá změnu a členem družstva se stává ta vnučka. Do této dohody mezi dědou a vnučkou je možné úvést, že byt bude i nadále do své smrti užívat dědeček /buď sám a nebo jej budou užívat společně, záleží jak to chtějí/. Pokud se jedná, ale o byt v OV dědy, tak bude nutný odhad bytu, sepsání darovací smlouvy u notáře a do té smlouvy se uvede jako věcné břemeno, užívání bytu dědečkem až do smrti. Samozřejmě zde bude nutné z ceny odhadní ovést darovací daň státu. Jestliže má děda 3 děti, tak ty by po něm měly dědi stejným dílem, pokud děda nějaké dědictví zanechá, ale určitě při vyřizování děditví, by se zohlednilo to, že vaše dcera již od dědy dostala byt a proto vy by jste byla z dědění vyloučena. Dědili by už jen Vaši 2 sourozenci, pokud bude co dědit. Pokud nebude co dědit, tak nevím jaké máte se sourozenci vztahy, jestli se potom nezhorší proto, že jim bude vadit, že Majetek po dědovi/byt/ získala jen Vaše dcera.Ale Vaše dcera nebude povinna někoho vyplácet, protože to bylo nebo bude rozhodnutí dědy, že jí daroval byt. Ještě zajděte za právníkem, který Vám jistě dobře poradí.

  5. EMILIE KREUZIGEROVÁ

   DOBRÝ DEN.CHTĚLA BYCH VĚDĚT JAK TO BUDE V PŘÍPADĚ DĚDICTVÍ PO MÉ MATCE KTERÁ DAROVALA BYT VNUČCE.JSME TŘI SOUROZENCI A ASI NIC DĚDIT NEBUDEME A NEVÍM NA CO MÁME PRÁVO ZE ZÁKONA.DĚKUJI.

  6. Hana Jirošová

   Dobrý den,

   Jaký postup nejlépe zvolit při darování bytu vnučce.Musí se zajisti soudní odhad. A jak to je s vyplácením tří dětí, děda je vdovec. Jde do smlouvy o darování zakomponovat dožití dědečka.Děkuji

  7. Jaroslav Kraus

   Před několika lety darovala má matka náš rodinný dům sestře. Nyní po úmrtí matky – jak

   se bude řešit rozdělení pozůstalosti – mám vůbec nárok na část (finanční náhrady) za darovaný dům sestře?

   Děkuji Jar. Kraus

  8. cech

   chtel bych se zeptat,pri rozdeleni nemovitosti po pozustalosti ktera byla pred lety.zajima me pokud by chtel sourozenec vyplatit,jestli se bere odhad nynejsi nebo je platny odhad pozustalostni.diky za radu

  1. Vladislav Rozumbrada

   Platí obdarovaný, a to při ceně daru nemovitého majetku 1%% ceny stanovené odhadcem, pokud tato cena nepřesáhne 1,000.000,–Kč a účastníci darovací smlouvy jsou v postavení blízkých příbuzných /předci a potomci, sourozenci/.

  2. Joska Miloslav

   zajímalo by mě , jak je to s darováním

   bytu jednomu sourozenci , je to po právní

   stránce možné

  3. Iva Michálková

   kolik činila darovací dan v 7/2004?zároven zřízené věcné břemeno -jaká je jeho výše,počítá se také jako náklad při výpočtu daní,věcné břemeno bylo zřízeno pro dárce,platil obdarovaný,kolik se platí dan z převodu?děkuji I.M.

 2. Miluše Kochová

  Vážení,

  potřebovala bych poradit jak převést nejjednodušeji ( také nejlevněji) dům na mé dvě dcery. Musím k tomu mít soudní odhad ???

  1. Karel Novák

   Jakým způsobem se jako manžel mohu vzdát vlastnických práv k nemovitosti (domu), kterou mají v úmyslu přepsat (darovat) tchán s tchyní na svou dceru, mou manželku?

  2. Kateřina kajdová

   Dobrý den, potřebovala bych poradit: lze převést(ještě před rozvodem) společné jmění manželů na dceru? Děkuji.

  3. Helena Bačíková

   Vážení,

   potřebujeme poradit, jak převést/darovat/ nemovitost/chatu s pozemky,garáž/nejjednodušeji/také nejlevněji/ na své dva syny.Musí být odhad?

   A je to konečné. Nepůjde nemovitost po naší smrti do dědictví?Děkuji za rady

 3. Hana Kokešová

  Dobrý den,

  zajímalo by mne, zda může v darovací smlouvě o darování nemovitosti obdarovaný přímo zřídit dárci věcné břemeno užívání nemovitosti.

  Manželovi hodlá jeho otec darovat nemovitost a manžel by tudíž rád zřídil věcné břemeno k doživotnímu užívání nemovitosti otci a matce. Lze tak učinit přímo v darovací smlouvě nebo je třeba uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene? Děkuji, Kokešová.

  1. Slifková Dagmar

   Dobrý den,

   zajímalo by mne, zda může v darovací smlouvě o darování nemovitosti obdarovaný přímo zřídit dárci věcné břemeno užívání nemovitosti.

   Manželovi hodlá jeho otec darovat nemovitost a manžel by tudíž rád zřídil věcné břemeno k doživotnímu užívání nemovitosti otci. Lze tak učinit přímo v darovací smlouvě nebo je třeba uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene?

   Děkuji,Slifková

  2. Kristina Mědílková

   Posílám znovu svůj dotaz, tentokrát snad již bez chyb.

   Vážení,

   v roce 2007 moje matka bezúplatně převedla byt mému synovi. V darovací smlouvě si vymínila právo k doživotnímu užívání bytu. Maminka ještě v roce 2007 zemřela a Finanční úřad mne jako právní nástupkyni vyzval k podání daně z převodu nemovitosti. Syn již zaplatil daň darovací.

   Připadá mi to, že zde stát požaduje dvakrát daň na stejnou věc (darovací a z převodu nemovitosti).Myslíte, že má smysl požádat o prominutí této daně? Děkuji za odpověď.

   Kristina Mědílková

  3. Kristina Mědílková

   Vážení,

   v roce 2007 moje matka bezúplatně převedla byt mému synovi. V darovací smlouvě jsi vymínila právo k doživotnímu užívání bytu pro. Maminka ještě v roce 2007 zemřela a Finanční úřad mne jako právní nástupkyni vyzval k podání daně z převodu nemovitosti. Syn již zaplatil daň darovací.

   Připadá mi to, že zde stát požaduje dvakrát daň na stejnou věc (darovací a z převodu nemovitosti).Myslíte, že má smysl požádat o prominutí této daně? Děkuji za odpověď.

   Kristina Mědílková

 4. Yveta

  prosím o odpověď.Kolik %% z odhadu činí darovací daň v případě, kdyby mi moje matka darovala pozemek za domem.Je možné darovat pozemek pouza mně a stavět na něm domek, kde by byl majitelem domku i můj manžel. Nebo je nutné darovat dům oběma. Kolik by činila daň v takovém případě? Děkuji za odpověď

 5. Laďa

  Zajímalo by mne, jak právnicky správně darovat nemovitost (barák včetně pozemku), za doby mého života, svým dvěma dětem a jaké poplatky je třeba zaplatit a zda-li je nutný znalecký odhad nemovitosti. Děkuji.

  1. Josef Hajjek

   Vlastním spolu s bratrem-každý id.polovinu-chalupu s menším pozemkem a svoji polovinu bych rád daroval své manželce.

   1.Je při darování své poloviny manželce nutný bratrův souhlas?

   2.Budu já nebo manželka platit z darované poloviny nemovitosti daň z převodu nemovitosti?

   Děkuji za odpověď

 6. Daniela Sýkorová

  Drobný dotaz ke vzoru darovací smlouvy: Proč v bodě 3-Prohlášení darujícího je v podbodech II. a III. použit výraz "prodávající" ?

 7. Laďa

  Zajímalo by mne, jak právnicky správně darovat nemovitost (barák včetně pozemku) za doby mého života, svým dvěma dětem, jaké poplatky je třeba zaplatit a zda-li je nutný znalecký odhad nemovitosti. Děkuji.

  1. Lenka Fábryova

   Lze darovat nemovitost s pozemky nezletilým osobám? Jaké poplatky je třeba zaplatit a je nutný odhad nemovitosti?

   Děkuji

 8. Miluše

  Manželé mají ve SJM dvě nemovitosti, dohodly se že každý bude vlastnit po jedné, u notáře chtějí sepsat dohodu a podat návrh na vklad do KN, zajímá je v případě úmrtí jednoho z nich zda jeho nemovitost bude dědit druhý manžel, mají jedno dítě.Jak je to se závazky , za trvání SJM se na jednu nemovitost splácí úvěr.

 9. Martin Kroupa

  Potřeboval bych vědět, zda si můžu sám určit interval a výši splátek při vyplácení z podílu na dědictví.

 10. Helena

  zajímalo by mě, za jakych okolnosti si darce může vynutit vracení daru. V clanku se uvadi jako důvod hrubé porušení mravů, co si mam pod tim predstavit?

  Maminka na me prevedla darovaci smlouvou dům, ze ktereho jsem ji stejne vyplatila plnou cenou, ale kvůli danim se to neprevadelo kupni smlouvou. V soucasne dobe mame problematický vztah a je mi vyhrozovano tim, ze budu muset dar vratit. Jake jsou moje pravomoce?

 11. Iva Urbánková

  Maminka mi chce darovat garáž. Musím mít soudně znalecký odhad a jak vysoké jsou darovací poplatky?

 12. Iva Urbánková

  Maminka mi chce darovat garáž. Je nutný soudně znalecký odhad a jak vysoké budou darovací poplatky?

 13. Hana Kráčmarová

  Dobrý den, měla bych na Vás malý dotaz. Můj dědeček zemřel před 3 lety a odkázal (darovací smlouvou, kde je psáno, že mají staroušci dům na dožití) dům strýci. Babička ovšem ještě žije a moje mamka se o ni stará. Strýc ovšem začal s úpravami domku již teď a začal vyhazovat i babiččiny věci, že prý jsou na nic – mimochodem vyhodil ji i všechny ponožky, takže babička nemá v čem chodit. Šlo by mu nějak v jeho počínání zabránit aspoň teď, když ještě babička žije (mimochodem babička už to nemá v hlavě v pořádku, takže je to všechno na našich a oni se s tím bojí něco dělat). Předem děkuji za pomoc.

 14. šárka

  moje matka mi darovala chalupu.chce se ke me nastehovat přítel a protože s tím matka nesouhlasí,vyhrožuje že si chalupu muže vzít kdykoliv zpět.je to možné?

 15. Jitka Řeháková

  Ráda bych se zeptala, jaký je postup při sepisování darovací smlouvy a jaké dokumenty jsou k tomu potřeba. Děkuji za odpověď.

  1. Matloch Richard

   Rád bych se zeptal jak postupovat při sepisování darovací smlouvy a jaké doklady jsou k tomu potřeba.Děkuji.

 16. Alena

  Dobry den,

  zadam Vas o radu.

  Pritel si koupil jiz pred dvemi lety kdy jsme se jeste neznali stary domek, ktery spolecnymi silami opravujeme a financujeme. Pritel je samozrejmne vlastnikem domu. Pristi rok se chceme vzit. Budu mit jako manzelka narok na urcity podil nebo je treba sepsat smlouvu ? Muzete nam prosim poradit nejjednodussi a nejlevnejsii cestu, kterou bychom mohli nemovitost prepsat?

  Dekuji

  Zarubna

 17. Novotny

  Jsou-li dva majitelé nemovitosti,může darovat některý z nich svojí poloviny bez vědomí druhého vlastníka ?

 18. Pavel Jungmann

  Dobrý den.

  Jsem majitelem ideální 1/5 pozemku (pole), zbylé ideální 4/5 vlastní moji sourozenci. Chci na své 1/5 postavit RD – mám nějaké právo prvního výběru na konkrétní část pozemku nebo je nutná dohoda mezi sourozenci. Pro stavbu RD je totiž vhodná pouze krajní část celého pozemku situovaná u silnice. Co mohu dělat, pokud sourozenci budou trvat na pro mě nevýhodném rozdělení?

  Děkuji a přeji hezký den, Pavel Jungmann

 19. Leona Šrůtová

  Prosím o praktické zkušenosti s termínem "Porušení dobrých mravů" a o možnosti či nemožnosti odebrat darovanou nemovitost.

  Děkuji Leona Šrůtová

 20. Radka Kizymová

  přítel mi daroval pozemek. musím z této nemovitosti zaplatit daň? A v jaké výši? Děkuji Kizymová

 21. Barbara Bocan

  Jsem majitelem rodineho domu idealni poloviny.Druhou polovinu vlstni moje teta.Muze jeji polovinu darovat bez toho jestli me informuje a ja stim souhlasim? DEKUJI S POZDRAVEM BOCAN.

 22. Jana

  Může se sepsat darovací smlouva v manželství,které je bezpodílové a muž je podruhé ženatý a má dvě děti (plnoleté) a manželka je vdaná poprvé a má jedno dítě(neplnoleté),kterému chtějí dát tu nemovitost.

 23. Jana

  Prosím odpovězte mi,

  je možné aby se už v manželství po souhlasu obou manželů sepsala dodatečně předsvatební smlouva?Moc vás prosím o odpověď.

 24. Roman Vyšata

  Zajímalo by mne, jak postupovat při převodu(darování, koupi)1/3 nemovitosti, když tato transakce má dojít mezi bratranci nemovitosti. Každý z nich vlastní 1/3 nemovitosti. Co je v tomto případě nejjednoduší, jak postupovat při převodu mezi nimi? Tak, aby jeden z nich nabyl 2/3 této nemovitosti. Děkuji za informaci, p. Vyšata.

 25. Maria Vlasakova

  Sestra mi chce darovat stavebni sporeni na moje jmeno s naspořenou castkou 75 000,-Kc na byt. S manzelem jsme v rozvodovem rizeni a nemame vyporadane SJM. Jak spravne postupovat pri sepsani darovaci smlouvy, aby sporeni nebylo soucasti SJM? Dekuji

  1. honza nováček

   stavební spoření nelze darovat ale sestra si může vzít úvěr a použít ho na řešení vašic bytových potřeb.nejlepší je si zajít do stav. spořitelny u které máte smlouvu

 26. Ria

  jak postupovat pri sepsani darovaci smlouvy na dar stavebniho sporeni, tak aby toto sporeni nebylo soucasti SJM.

  1. Pavel Matystak

   Daruji sourozenci zemědělský pozemek. Zajímalo by mě, zda je nuto cenu pro daň vypočítat podle Zák.151/97 dle BPEJ, nebo je nutný nějaký odhad? Kdo v tomto případě odhaduje?

 27. Stanislavova Marcela

  Dobry den, mam dotaz ohledne darovaci smlouvy nemovitosti. S manzelem jsme v r.1975 zakoupili rodinny dum, k nemuz patrila cast pole. Za minuleho rezimu toto pole bylo v drzeni statu (tzn. nesmelo se prodat), takze na nas bylo prevedeno darovaci smlouvou. Nedavno se u nas objevil puvodni majitel a chtel pole odkoupit. Kdyz jsme odmitli, vyhrozoval, ze darovaci smlouvu lze zpochybnit, jelikoz byla podepsana pod natlakem. Tim myslel, ze v te dobe nebyla zadna jina moznost. Ma tento puvodni majitel nejakou sanci ziskat nase pole, ktere nam daroval? Dekuji za odpoved.

 28. Rausova

  Mam dve dospele dcery, ktere ziji se svymi rodilami samostatne. Muj syn se mnou bydli v nasem dome, ktery bych mu rada darovala. Formou zaveti to ale nelze, jelikoz nesmim opominou moje dcery. Ty ale o dum nestoji. Lze tento problem vyresit darovaci smlouvou nemovitosti? Dekuji Rausova

 29. Müllerová

  Vážení, chtěla bych dceři darovat větší částku peněz na renovaci bytu, žije s přítelem, který je majitelem bytu. Ale chtěla bych, aby mi byly peníze vráceny, kdyby se s ním něco stalo a nebo se rozešli. Prosím, o radu, jak to mám provést. Děkuji. S pozdravem

  Müllerová

 30. Franěk

  Vážená paní/Vážený pane, zajímalo by mě jak by měl přesně postupovat můj otec a jeho bratr jestliže se shodně rozhodli věnovat mi pozemek, kde každý z nich vlastní ideální polovinu. Děkuji

 31. Věra Novotná

  Vážený pane, chtěla bych vědět, zda je výhodnější darovat byt synovi či vnukovi. Jak vysoká je darovací daň.Děkuji za odpověď. Novotná

 32. Jiří B.

  Prosím Vás o radu, jak nejlepe postupovat při přepisu rodinného domu z rodiče na syna? Jaká je daň z odhadu ceny nemovitosti a jakým způsobem se hradí? Děkuji.

 33. David

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně převodu bytu v OV. Zda je nutný, případě darovací smlouvy, odhad ceny bytu, jaké jsou poplatky ( kromě poplatků na katastru nemovitostí ). Případně jaký je nejlepší způsob převodu bytu z otce na dceru. Za odpověď předem děkuji.

 34. Kvapilová

  Hezký den,

  potřebuji poradit, jak postupovat při darování nemovitosti. Je nutný odhad nemovitosti a jaká se platí daň.

  Děkuji

  Kvapilová

  1. PhDr. Jaromír Ondráček

   Dobrý den,

   já a moje maminka vlastníme každý polovinu rodinného domu. Nyní mi chce maminka svoji polovinu bezplatně a bez věcného břemene darovat.

   Jaké doklady k tomu musíme shromáždit?

   Jaké úřady navštívit? Na koho se obrátit?

   Budu platit daň?

   Jaké jsou poplatky na příslušných "úřadech"?

   Předem děkuji za laskavou odpověď.

   S pozdravem

   PhDr. J. Ondráček

 35. Nováková Radka

  Před lety na mně byla babičkou převedena nemovitost,dnes ji chci převést já na matku.Mužete mi poradit co vše tento krok obnáší,je-li darovací daň a případně jak vysoká nebo z čeho se vychází?Děkuji za odpověď.

 36. Jana

  Dobrý den. Zajímala by mě odpověď na dotaz, který se zde již objevil, a to, zda je možné zřídit přímo v darovací smlouvě věcné břemeno. Mí rodiče mi chtějí darovat rodinný dům s tím, že jsme se domluvili, že v něm tzv. "dožijí". Chtěli by toto právo na dožití zapsat do katastru nemovitostí. Prosím Vás o radu, zda se dá toto věcné břemeno uvést přímo do darovací smlouvy a jakou formou, popř. jaký jiný postup zvolit. Děkuji Jana

 37. Michaela Leupoldová

  Zajímalo by mě, jak mám postupovat ve věci vyřešení rozdělení pozemku v Praze 10, jehož jsem spoluvlastníkem. Zastavěný pozemek je společným vlastnictvím mě, mojí sestry a babičky: 3000 m4. Vzhledem k tomu, že bych chtěla na části (1500m4)postavit nový rodinný domek, je třeba parcelu rozdělit. Z katastru mi přišla výzva k doložení smlouvy nebo kolaudačního rozhodnutí pro provedení zápisu. Jak mám tedy problém řešit? Máme uzavřít smlouvu o převodu nemovitosti – části daného pozemku na mě jakožto výhradního vlastníka? Budu zřejmě platit daň z převodu nemovitosti a tak potřebuji zjistit zda by nebylo možné uzavřít darovací smlouvu. Co je pro mě výhodnější?

 38. tomáš

  Dobrý den,

  chci požádat o radu.

  Moje babička mi chce darovat nemovitost kde je 1/2 jeji, 1/4 je mého otce a 1/4 je mojí tety. Všichni souhlasí s darováním. Je pro mne výhodnější co se týče poplatků daně, výhodnější darování nebo koupě nemovitosti. Děkuji za odopověď.

 39. Jana Lišková

  Dobrý den,mému synovi chce jeho babička darovat celoročně obývanou chatu s větší zahradou v hodnotě cca 1200000Kč. Kolik bude muset procentuelně zaplatit státu, ev. jaké další poplatky s tím souvisejí?A do kdy musí být darovací daň zaplacena. Názory se poměrně různí a nikdo přesně netuší, jak to vlastně v letošním roce je.

  Předem děkuji za odpověď.

 40. Shakira.E

  Chtěla jsem se zeptat,co znamená,když je v darovací smlouvě napsáno,že obdarovaný dostane nemovitost s příslušenstvím a součástmi.Znamená to vybavení v chatě?Např.postel,židle atd.

  Prosím odpovězte mi.

  Děkuji

 41. Shakira.E

  Chtěla jsem se zeptat,co znamená,když je v darovací smlouvě napsáno,že obdarovaný dostane chatu s příslušenstvím a součástmi?Znamená to vybavení v chatě ?Např.postel,židle atd.

  Prosím odpovězte mi.

  Děkuji

  1. Václav Hrušovský

   Dobrý den.Chtěl bych Vás požádát o radu.Mám před sebou smlouvu o úvěru ještě nepodepsanou a nevím co znamená,, §497 a násl.Obchodního zákoníku,,.Děkuji předem za odpověď.H.

  2. Václav Hrušovský

   Dobrý den.Chtěl bych Vás požádát o radu.Mám před sebou smlouvu o úvěru ještě nepodepsanou a nevím co znamená,, §497 a násl.Obchodního zákoníku,,.Děkuji předem za odpověď.H.

  3. Václav Hrušovský

   Dobrý den.Chtěl bych Vás požádát o radu.Mám před sebou smlouvu o úvěru ještě nepodepsanou a nevím co znamená,, §497 a násl.Obchodního zákoníku,,.Děkuji předem za odpověď.H.

  4. Václav Hrušovský

   Dobrý den.Chtěl bych Vás požádát o radu.Mám před sebou smlouvu o úvěru ještě nepodepsanou a nevím co znamená,, §497 a násl.Obchodního zákoníku,,.Děkuji předem za odpověď.H.

 42. Jana Nová

  Manželovi během našeho manželství darovali jeho rodiče nemovitost.Nyní se rozvádíme,byla jsem přesvědčena,že tento majetek je jen mužův,ale setkala jsem se s radami odborníků ve věci práva,že mám šanci získat aspoň polovinu tohoto majetku.Z čeho vycházeli,můžete mi poradit?

 43. marta

  ahoj, potrebuji radu, minuly rok mi matka darovala cast nemovitosti a v puli roku cast koupil muj bratr, rada bych mu tu svou cast darovala a nevim, jestli musi uplynout tech 5 let od koupi, a jak nejlepe to mam provest a zda si mohu soucasne zridit i vecne bremeno na byt, ktery v dane nemovitosti obyvam, nemohu si dovolit o ten byt prijit, dekuji za pomoc. marta

 44. Pavel

  Vlastním pozemek na němž je dle LV věcné břemeno,výplata 1000Kč jednou ročně mému strýci.Strýc již nežije a potřebuji toto věcné břemeno zrušit.

 45. madmax

  Mám dotaz, jaký je časový interval mezi dnem zapsáním do katastru nemovitostí a dnem doručením platebního výměru

 46. Jančová Marta

  Dobrý den. potřeboval bych poradit. S manželem bydlíme u jeho rodičů v rodiném domě. Máme pro sebe celé vrchní patro. Toto parto nám chce manželův otec darovat a nechat přepsat na naše jméno. Myslím ale že je tu malý problém a to ten, že má na dům hypotéku. Mohl by nám prosím někdo poradit, jak vyřešit přepis nemovitosti v tomto případě. Chceme se pouštět do rekonstrukce, ale bez přepisu nechceme nic uspěchat. Děkuji

 47. dan nováček

  Musí být darovací smlouva – jde o ideální polovinu domku – sepsána notářem, anebo stačí ověřené podpisy?

  Děkuji.

 48. Severova

  nenašla jsem zde vzor darovací smlouvy s věcným břemenem. Prosím, poraďte, jak ji napsat.

  Děkuji Severová

 49. Hana

  Rodiče chtěji darovat dům svým 2 synům. Jeden syn již v domě bydlí a druhý staví nový dům. Syn, který v domě bydlí ho chce mít pro svoji rodinu a druhý by potřeboval peníze na svoji stavbu. Jak vše nejrychleji a nejlépe provést? Děkuji.

  H.J.

 50. DÁŠA MARTINŮ

  Dobrý den,potřebovala bych poradit věcným břemenem.Babička by mi chtěla darovat svůj byt.Darovací smlouvu mame napsanou podle vzorů,které sme našly na internetu.ale nevíme si rady s věcným břemenem.babička chce,aby měla právo v bytě dožít.tak nevíme jestli to věcné břemeno mame zahrnout do smlouvy nabo napsat zvlášt.A co všechno ještě udělat.Předem moc děkujem

 51. Iva

  Dobrý den,ctěla sem se zeptat na jdnu věc.když někdo někomu něco daruje může ten obdarovaný dar zase darovat někomu jinýmu.děkuji za odpověd

 52. Pavla

  dobrý den, rodiče na mě chtějí převést rodinný domek, nevíme však, zda je lepší napsat závěť a nebo zda dům darovat (darov.smlouva). co kolik stojí, co je výhodnější a jak postupovat?

 53. Martina

  Stáhla jsem si darovací smlouvu i návrh na vklad změny z těchto stránek a mám i znalecký posudek nemovitosti,kterou chceme darovat.Ale co dál?

 54. LenkaZ

  na základě dohody mezi synem a jeho rodiči dojde k darování nemovitosti na syna. Rodiče mají ale ještě dvě další děti, které se zřeknou podílu na dotčené nemovitosti za odstupné pro každého z nich. Jakým způsobem nebo jakou formou smlouvy je možné toto vyřešit aby bylo možné pro tyto účely zažádat o úvěr?

  Děkuji

 55. Lenka

  Bude provedeno darování nemovitosti z rodičů na syna. Rodiče však mají další dvě děti, které se vzdají podílů na nemovitosti za odstupné pro každého z nich. Jakou formou smlouvy lze tuto situaci řešit a zda je možné tuto smlouvu využít při žádosti o úvěr.

  1. martina gasmanova

   Mám bratra který zemřel nebyl ženatý ,ale osvojil si dítě.Rodiče mi nyní chtějí dům prodat nebo darovat,je potřeba souhlasu osvojeného díťete?který postup je z hlediska financí nejvýhodnější,jaké procento zaplatíme z odhadní ceny?závěť by asi byla napadnutelná i když se ovojené díě s námi nestýká.děkuji

 56. Lenka

  Bude provedeno darování nemovitosti z rodičů na syna. Rodiče však mají další dvě děti, které se vzdají podílů na nemovitosti za odstupné pro každého z nich. Jakou formou smlouvy lze tuto situaci řešit a zda je možné tuto smlouvu využít při žádosti o úvěr.

 57. pavla

  Zapeklité vrácení daru: tchýně a tchán darovali snaše 1/2 domu. Může se tchýně dožadovat vrácení daru po snaše sama, když tchán již zemřel ? a jak ? (Důvody pro porušení dobrých mravů dle 630 o.z. by byly.)

 58. Pavel Hlavoň

  Dobrý den,

  jmenuji se Pavel Hlavoň a měl bych na Vás malý dotaz.

  Jsem spoluvlastníkem jistých nemovitostí (části pole a část lesa). Tyto nemovitosti nám byly v letošním roce vráceny místním JZD které zkrachovalo.

  Můj dotaz zní jestli je možno darovat tyto nemovitosti státu nebo obci a jestli ano tak za jakých podmínek.

  Děkuji Vám za odpověď

  S pozdravem

  Pavel Hlavoň

 59. Sůra Milan

  1. Jak mám postupovat při převodu nemovitosti (dům + pozemek) na mého syna. (výpis z katastru nemovitosti již mám)

  2. Mohu do darovací smlouvy napsat, že dům je dále neprodejný, doživotní bydlení a péče o darujícího atd. a jakou formou.

 60. Pavel Verner

  Je potřeba vyjádření družstva při darování panelákového bytu v os.vlatnictví? Je potřeba soudní odhad? Jaká je darovací daň?

  Děkuji za odpověď.

 61. Čekanová

  Prosím o sdělení, zda si mohu použít výše uvedený " předtisk" darovací smlouvy, sama si ji vyhotovím s patřičnými náležitostmi a předložím na notářství. Nebo jsem povinna si nechat smlouvu napsat u notáře za poplatek? Děkuji. Čekanová.

 62. Zdenka

  Prosím potřebovala bych poradit:

  1. Účastníci jsou dárce jedna osoba, obdarovaní manželé, darovací smlouva má být 5x nebo 6x?

  2. Musí být přílohou darovací smlouvy schéma budovy?

  3. Musí být v darovací smlouvě uvedena cena dle odhadu nemovitosti, nebo nemusí. Vím, že musí být pro darovací daň, ale musí být ta cena uvedena i v darovací smlouvě?

  4. Také bych potřebovala vědět jak je to v případě darování lesu, v řadě přímé, existuje v tomto případě nějaké osvobození od daně darovací? Co musí být přiloženo k darovací smlouvě při darování lesu?

  Moc děkuji za odpvědi

 63. František Kožar

  Prosím poradit, jak postupovat, když potřebuji převést do svého vlastnictví menšinový podíl svých dvou sester na pozemku zděděném po otci.

  Děkuji

 64. Ales Taborsky

  Dobry den,

  chtel jsem se zeptat jestli je mozne zrusit darovaci smlouvu na nemovitost i v pripade umrti darce.Smlouva byla samozrejme podepsana za zivota a obdarovany tento dar prijal. Bohuzel k podpisu doslo za zvlastnich okolnosti. Proto by me zajimalo , jak dlouha je doba , do kdy je potreba tuto darovaci smlouvu napadnout pravni cestou . Za odpoved dekuji

 65. Jan

  Dobrý den,

  rád bych se Vás zeptal, zda mohou rodiče darovat dům pouze jednomu ze tří dětí bez vyplacení ostatních? Mohou se další dva sourozenci právně bránit proti darovací smlouvě ?

  Děkuji

  Jan

  1. HONZA

   Ano, rodiče mohou se svým majetkem za svého života dělat cokoliv, třeba ho i převést na jedno z dětí nebo i na cizí osobu. Ostatní děti nemají nárok na žádné vyplacení. Zbylí sourozenci nemají k majetku rodičů za jejich života žádné "čekatelské právo budoucího dědice", takže se nemohou proti darovací smlouvě nijak "bránit", protože neexistuje žádný jejich právem chráněný zájem, který by uzavřením takové smlouvy byl ohrožen a který by tedy byli oprávněni "bránit".

 66. Novák Martin

  potřeboval bych radu má matka je majitele domu a chcem my dorovat jeho polovinu co proto máme udělat a jaká možnost by byly nejlevnější? Předem děkuji za vaši odpověď a radu.

 67. Aneta

  Prosím o radu – je mozne prevedeni idealni 1/5 pozemku na tri sve netere? (tudiz rozdelit idealni 1/5 jeste na dalsi idealni 1/3?) Jakym zpusobem bych to mela specifikovat ve smlouve?

  Diky, Aneta

 68. ILONA DIVISOVA

  Vazeni,rada bych se Vas zeptala jak je mozne zjistit neco o nemovitosti, nebo jeji casti ktere moje matka zdedila, avsak podle slov sveho bratra /jeste nez to stacila prepsat na sebe umrela/.Nemam zadne informace a take konkretne nevim o jakou nemovitost se jedna a kdo byl puvodni majitel, jenom vim, za matka skutecne neco zdedila a take vim kde. Jeji bratr, ktery ma na teto nemovitosti podil mi odmita dat jakekoliv informace.Dekuji.

 69. Jiri

  Dobry den, chtel jsem se zeptat, co vsechno je nutne udelat pro realizaci prevodu nemovitosti formou daru.

  Dekuji

  Jiri

  1. HONZA

   1/ sepsat darovací smlouvu (musí obsahovat řádné označení dárce a obdarovaného – jméno, příjmení, adresy, dat.nar.+ r.č., předmět převodu – nemovitosti musí být vymezeny přesně tak, jak jsou uvedeny na výpisu z KN, prohlášení o tom, že dárce uvedené nemovitosti daruje a obdarovaný dar přijímá, datum a podpisy účasníků)

   exemplářů musí být tolik, kolik je účastníků + 2, přičemž na 1 exempláři musí být úředně ověřené podpisy (u notáře nebo na matrice)

   2/ podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí – to stojí 500 Kč správního poplatku kolkem)

   v příloze návrhu musí být tolik vyhotovení smlouvy, kolik je účastníků + 2 (jedno musí obsahovat úředně ověřené podpisy)

   3/ vyčkat doručení rozhodnutí KÚ o tom, že se vklad vlastnického práva do KN povoluje (vypadá to tak, že vám KÚ vrátí smlouvu s vyznačeným razítkem, že podle ní byl povolen vklad do KN)

   při troše inteligence a s pomocí nějaké knihy smluvních vzorů (kterých je na trhu ke koupi celá škála a každá obsahuje vzor darovací smlouvy i návrhu na vklad do KN)to dokáže i poučený laik.

   pokud si ale nevěříte, nesepisujete smlouvy každý den a přitom chcete, aby smlouva byla profesionálně sepsána, obecně doporučuji obrátit se na notáře nebo na advokáta, který Vám smlouvu sepíše a poskytne Vám také související právní servis (včetně komunikace s KÚ, pokud si to budete přát).. něco to sice stojí, ale na druhé straně máte záruku, že vše proběhne, jak má. Právní laik i při sebevyšší inteligenci a sebelepší knize vzorů prostě může udělat chybu, která způsobí, že KÚ vklad práva nepovolí. Profesionálovi se taková chyba nestane (a když ano, odpovídá Vám za škodu, kterou tím způsobí).

 70. Markéta

  Prosím o radu. Chci vyměnit byt s rodiči. Ráda bych věděla, jaký způsob výměny je pro mě nejlevnější, ohledně daně. Při směnné smlouvě bychom zaplatili 3 %% z většího bytu, což činí cca 37.000,- Kč. Jaký způsob je levnější? Jedná se u nás o bezplatnou výměnu bytů. Velice děkuji.

  1. Libor Mlčoch

   chtěl bych se zeptat.Chceme vyměnit byty s rodiči jak to máme udělat.poradíte mi?

  2. Libor Mlčoch

   Dobrý den, chceme vyměnit byt s rodiči s většího za menší a prosíme o radu, co je pro nás výhodnější,zda darovací smlouva, nebo je i jiný způsob. Děkuji za odpověď.

 71. Bednárik

  Dobrý den, rodiče mně darují RD. a pozemky, musím mít odhad nemovitostí? Nejsem jako syn osvobozen od darovací daně? Děkuji Bednárik

  1. HONZA

   1/ Ano, znalecký posudek ohledně ceny nemovitosti mít musíte; bude jej zapotřebí jako podkladu pro vyměření daně darovací pro potřeby FÚ.

   2/ Ne, od daně darovací osvobozen nejste. Jste osobou zařazenou do I. skupiny a sazba daně v tomto případě činí 1%% z ceny domu a pozemků (je-li cena domu dle znal.posudku do 1 mil. Kč), příp. 10000,-Kč + 1,3%% z ceny domu převyšující 1 mil. Kč) …blíže viz zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí – z.č. 357/1992 Sb., § 12

 72. Drahomír Janíček

  Dobrý den,

  v rámci dědictví po strýci jsem loní nabyl spolu se šesti spoludědici nemovitost, (dům a pozemek)kterou bychom chtěli letos prodat.

  Lze se nějakým způsobem vyhnout placení daně z příjmu po uskutečněném prodeji nemovitosti? Nemám nemovitost ve vlastnictví 5 let a nejsem dědic v řadě přímé (strýc – synovec).

  Děkuji za odpověď

  D.Janíček

 73. Romana

  Dobrý den,rodiče mi darovaly rodinný dům.Darovací smlouva nabyla v září loňského roku právní moci. Nyní po mě matka požaduje finanční hotovost, přestože ve smlouvě nic takového uvedeno není jinak že bude požadovat vrácení daru soudně.

  Dotaz:

  1)jsem povinná matce vyhovět?

  2)zatím není zaplacená darovací daň na FÚ. Kdybych dar musela vrátit jak je to se zaplacením této daně.

  Předem děkuji za odpověď

  Romana

  1. HONZA

   Pokud jste skutečně nabyla nemovitosti na základě darovací smlouvy, nemusíte své matce nic platit, neboť pojmovým znakem darování je podle § 628 obč.zákoníku jeho bezplatnost. Jestliže Vaše matka požaduje v souvislosti s darováním nemovitostí nějakou peněžitou úhradu, upozorněte ji na tuto skutečnost a nic jí neplaťte, neboť by se tímto způsobem bezdůvodně obohatila (§ 451/2 obč.zák.)a takové bezdůvodné obohacení by stejně byla povinna vrátit podle § 451/1 obč.zák.

   Daň darovací raději co nejdříve zaplaťte a nenechte se nikým (ani Vaší matkou) šikanovat. Vaše vlastnické právo požívá přísné právní ochrany, narozdíl od smyšlených nároků Vaší paní matky. (Je až s podivem, kolik podobných sporů se mezi rodiči a dětmi poslední dobou objevuje…vztahy v rodině už rozhodně nejsou to, co bývaly.) Pokud Vás Vaše matka skutečně "dá k soudu", ničeho se nelekejte, obraťte se na advokáta a společně s ním se braňte.

   Přeji hodně štěstí při obraně Vašich práv před nedůvodně vznášenými nároky…doporučuji, abyste v případě sporu (který byste podle všeho neměla prohrát) důsledně nárokovala od žalobce úhradu všech nákladů soudního řízení a právního zastoupení. Budete-li neoblomná a neslevíte, zabráníte tím případnému dalšímu šikanování ze strany Vaší matky, která si musí uvědomit, že obtěžování vlastní dcery podáváním nesmyslných žalob se jí sice podaří znepříjemnit Vám život, ovšem pouze dočasně a za dosti nekřesťanský peníz. Pokud žalobce pozná na vlastní peněžence, zač je toho loket podávat na někoho bezdůvodné žaloby, dá si příště pozor. To je ta nejlepší prevence.

  2. marcela

   Dobrý den, myslím, že to moc nepomáhá. Jsme s manželem ve stejné situaci, kdy tchyně nás také šikanuje. Usmyslela si, že dar(nemovitost) dostane za každou cenu zpátky. Neustále vymýšlí nesmyslná trestní oznámení (např. otevírání oken,topení v předsíni, že ji slovně napádáme – urážky na cti apod.). Všechno prohrála a zaplatila jednání i advokáta, ovšem vůbec ji to neodradilo. Pokračuje v tom stále. Podala žalobu k soudu na vrácení nemovitosti a tvrdí, že manželovi (jako synovi ) dům už nepatří, když nám poslala dopis,že jí máme dar vrátit. Všechno hraje na údajné porušení dobrých mravů. Rozumná domluva není možná. Nic nepomáhá. Tak mi teď poraďte, co dělat???

  3. HONZA

   Pokud jste skutečně nabyla nemovitosti na základě darovací smlouvy, nemusíte své matce nic platit, neboť pojmovým znakem darování je podle § 628 obč.zákoníku jeho bezplatnost. Jestliže Vaše matka požaduje v souvislosti s darováním nemovitostí nějakou peněžitou úhradu, upozorněte ji na tuto skutečnost a nic jí neplaťte, neboť by se tímto způsobem bezdůvodně obohatila (§ 451/2 obč.zák.)a takové bezdůvodné obohacení by stejně byla povinna vrátit podle § 451/1 obč.zák.

   Daň darovací raději co nejdříve zaplaťte a nenechte se nikým (ani Vaší matkou) šikanovat. Vaše vlastnické právo požívá přísné právní ochrany, narozdíl od smyšlených nároků Vaší paní matky. (Je až s podivem, kolik podobných sporů se mezi rodiči a dětmi poslední dobou objevuje…vztahy v rodině už rozhodně nejsou to, co bývaly.) Pokud Vás Vaše matka skutečně "dá k soudu", ničeho se nelekejte, obraťte se na advokáta a společně s ním se braňte.

   Přeji hodně štěstí při obraně Vašich práv před nedůvodně vznášenými nároky…doporučuji, abyste v případě sporu (který byste podle všeho neměla prohrát) důsledně nárokovala od žalobce úhradu všech nákladů soudního řízení a právního zastoupení. Budete-li neoblomná a neslevíte, zabráníte tím případnému dalšímu šikanování ze strany Vaší matky, která si musí uvědomit, že obtěžování vlastní dcery podáváním nesmyslných žalob se jí sice podaří znepříjemnit Vám život, ovšem pouze dočasně a za dosti nekřesťanský peníz. Pokud žalobce pozná na vlastní peněžence, zač je toho loket podávat na někoho bezdůvodné žaloby, dá si příště pozor. To je ta nejlepší prevence.

 74. Stanislav Rubáš

  Dovoluji si vás požádat o radu jak postupovat když můj bratr chce převézt podílovou část pozemků na na zbývající dva podílníky

  sourozence ) a chce z toho vyjmout svojí dceru v případě jeho úmrtí. Zda tuto věc je nutno řešit právnickou cestou a nebo postačí tutu podílovou část přepsat volnou formou za účasti notáře.

  S přáním hezkého dne a s poděkováním Stanislav Rubáš

  1. HONZA

   Vážený pane Rubáši, Váš dotaz je poněkud nejasně položen, takže nelze zcela jednoznačně odpovědět, neboť není zcela jisté, na co se vlastně ptáte.

   Pokud jsem situaci pochopil správně, pak existuje pozemek P, jehož spoluvlastníky jsou osoby A,B,C, každá podílem 1/3 vzhledem k celku, přičemž osoba A chce svůj spoluvlastnický podíl převést (prodejem či darováním) na ostatní spoluvlastníky B a C. (omlouvám se, ale skutečně se mi nepodařilo vyrozumět, co máte na mysli tím, že "chce z toho vyjmou svou dceru v případě jeho úmrtí")

   Zajímá vás, zda je k převodu spoluvlastnického podílu k pozemku zapotřebí služeb právního odborníka.

   Zákon nevyžaduje, aby smlouva o převodu pozemku byla sepsána např.notářským zápisem, ale lze říci, že i přesto je zapotřebí doporučit návštěvu odborníka, zejména pokud nejste zběhlý v sepisování smluv o nemovitostech. Tyto smlouvy musí splňovat řadu formálních náležitostí (zejména pokud jde o správné označení nemovitostí) a jsou následně předmětem přísného zkoumání ze strany právníků katastrálního úřadu, kteří (jak praxe ukazuje) netolerují sebemenší nepřesnost v těchto smlouvách. Důsledkem chyby v takové smlouvě je "vyhození" 500 Kč za správní poplatek, pokud katastrální úřad vklad vlastnického práva podle vadné smlouvy nepovolí.

   Doporučuji Vám, abyste se obrátili na notáře (dá se říci, že notáři jsou v oblasti převodů nemovitostí specialisté, neboť smlouvy o nemovitostech jsou jejich denním chlebem…tím však v žádném případě není řečeno, že advokát Vám neposlouží stejně kvalitně) a požádali ho o sepsání příslušné smlouvy (kupní, darovací) formou notářského zápisu.

   Aby Vám mohl řádně sestavit požadovanou smlouvu, bude od Vás notář potřebovat :

   1/ aktuální výpis z katastru nemovitostí

   2/ tzv. nabývací titul (tj. stručně řečeno papír, na základě kterého pozemek vlastníte – pokud jste ho zdědili, je nabývacím titulem rozhodnutí soudu(event.státního notářství před r.1994)o dědictví, pokud jste ho koupili, je nabývacím titulem kupní smlouva atd.)

   3/ znalecký posudek o ceně pozemku (ten má význam ze dvou hledisek – cena převáděného spoluvlastnického podílu podle ZP tvoří základ daně z převodu nemovitosti, a dále také tvoří základ pro výpočet odměny notáře)

   Odměnu účtuje notář podle vyhl.č.196/2001 Sb.

   a počítá se takto :

   z prvních 100.000Kč…………………..2,0%%

   z přebývající částky až do 500.000Kč……1,2%%

   z přebývající částky až do 1 mil.Kč…….0,9%%

   z přebývající částky až do 3 mil.Kč…….0,5%%

   atd.

   Notář Vás také na požádání může zastoupit v řízení před katastrálním úřadem a zajistit tak vklad práva a "dotažení" celé smlouvy i po věcněprávní stránce.

 75. zareml

  Prosím o odpověď. Matka mi chce darovat rodinný dům, na jehož koupi jsem jí poskytla 1/3 prostředků. Mám její prohlášení o půjčce i výpis z účtu. Protože mám svůj dům souhlasím s tím, aby celou nemovitost doživotně užívala. Jaké daně musíme zaplatit, jak zohlednit mou půjčku v ceně daru a ve smlouvě, a jakou daň bychom platily v případě, že by matka měla k uvedené nemovitosti zřízeno věcné břemeno?

  Moc děkuji a přeji hezký den.

  1. HONZA

   Darovací smlouva je podle § 628/1 o.z. BEZPLATNÝM přenecháním věci (v konkrétním případě RD) obdarovanému. Z darovací smlouvy žádná PENĚŽITÁ pohledávka nevzniká, obdarovaný má pouze právo vyžadovat, aby vlastnické právo k předmětu daru na něj přešlo, a dárce má tomu odpovídající povinnost zdržet se všeho, co by přechodu vlastnického práva bránilo.

   Skutečnost, že jste své matce na zakoupení domu půjčila, nemá žádnou souvislost ani žádný vliv na práva a povinnosti z darovací smlouvy. Smlouva o půjčce stojí zcela mimo právní vztahy založené darovací smlouvou.

   Z toho plyne, že Vaše matka Vám bude i poté, co na Vás převede vlastnické právo k RD na základě darovací smlouvy, dlužit peníze na základě smlouvy o půjčce. (toho závazku ji můžete zprostit písemnou dohodou o prominutí dluhu podle § 574/1 o.z. – předpokládám a doufám, že nehodáte postupovat tak, že nejprve bezplatně přijmete od své matky dar v podobě RD a pak od ní budete ještě vymáhat peníze podle smlouvy o půjčce-před takovým nečestným postupem varuji a poukazuji na ust.§ 3/1 o.z.) Z bezúplatnosti darování plyne i odpověď na Vaši otázku, zda se půjčka může nějak projevit v ceně daru; nemůže, neboť za dar se žádná cena neplatí a proto se "nemá kde" projevit.

   Praxe vypadá tak, že se zpravidla sepíše v jedné listině darovací smlouva a dohoda o zřízení věcného břemene. Na základě darovací smlouvy nabudete vlastnické právo k RD Vy, a na základě dohody o zřízení věcného břemene nabude Vaše matka právo odpovídající věcnému břemeni. Dáte-li na moji radu, navštivte s touto záležitostí notáře (tradiční náplní práce notáře je i sepisování listin o převodech nemovitostí; notář si poradí i s obsahovým vymezením práva odpovídajícího věcnému břemeni, což je pro laika velice obtížná záležitost a dá se říci, že bez důkladné znalosti a zkušenosti v oblasti občanského práva se s tím nelze kvalifikovaně vypořádat. Vezměte si s sebou výpis z katastru, nabývací listiny k domu a pozemku – tj. ve vašem případě kupní smlouvu,potřebujete též znalecký posudek – k tomu viz dále). Notář velice rychle pochopí, jakou transakci zamýšlíte a bude Vám schopen kvalifikovaně pomoci a požadovanou smlouvu Vám sestaví ve formě notářského zápisu, který představuje velice bezpečné a průkazné vyjádření Vaší společné vůle.

   Z daňového hlediska to vypadá takto :

   Vy a Vaše matka jste příbuzné v linii přímé, tj. spadáte do I.skupiny podle § 11/2 zák.č. 357/1992 Sb.. Sazba daně darovací činí při základu daně do 1 mil. Kč 1%% z tohoto základu, při základu nad 1 mil. až do 2 mil. činí 10.000,-Kč + 1,3%% ze základu převyšujícího 1 mil.Kč, při základu nad 2 mil. až do 5 mil. činí 23.000,-Kč + 1,5%% ze základu převyšujícího 2 mil. Kč (atd. – předpokládám, že předmětem převodu nebude hacienda ve stylu podnikatelského baroka, kde by připadaly v úvahu i vyšší sumy).

   Základem je pak cena předmětu převodu zjištěná znaleckým posudkem.

   V této souvislosti upozorňuji, že předmětem převodu není jen vlastnické právo k RD, ale také práva odpovídající věcnému břemeni. Daň darovací budete platit Vy jako obdarovaná (za to, že nabudete RD) a Vaše matka bude platit daň z převodu nemovitostí (za to, že nabude právo odpovídající věcnému břemeni), jejíž sazba je stanovena pevně (3%%) ze základu, jímž je hodnota těchto práv stanovená znaleckým posudkem (nebo dohodnutá přímo ve smlouvě – možnosti dohody se často využívá a doporučuji to i Vám – lze ji dohodou stanovit i poměrně rozumně, aby daň nebyla velká, a finanční úřady mají v tomto směru zpravidla pochopení – v tom Vám opět nejlépe pomůže notář).

   Doufám, že se mi podařilo zodpovědět alespoň zčásti Vaše dotazy. Přeji Vám mnoho štěstí v životě a pevné nervy ve válce s paragrafy:)

 76. Zdrahal Martin

  prosim vas o radu ,v pripade veci me manzelky,kdy za zivota svych rodicu byl darovan(rodinny dum) bez jejiho vedomi jejimu bratrovi aniz by byla seznamena s okolnostmi darovani. V dnesni dobe bratr me manzelky odesl z rodinneho domu

  Muj dotaz zni

  Ma manzelka narok po smrti rodicu na cast domu prosim o odpoved dekuji

  1. HONZA

   Vážený pane Zdrahale, patrně Vás nepotěším ,ale Vaše manželka nemá po smrti rodičů žádný nárok na část domu, který její rodiče (nebo i jen jeden z nich) za svého života darovali jejímu bratrovi. Nemá nárok ani na žádnou formu tzv. "vyplacení" v případě smrti rodičů.

   Její rodiče mohou za svého života se svým majetkem nakládat zcela podle svého uvážení, tedy jej i darovat jen jednomu ze svých dětí(ale mohou svůj majetek ještě za života prodat a utrženou sumu třeba i "probendit"). Nic je nenutí k tomu, aby majetkové dispozice jakkoliv konzultovali se svou dcerou nebo jí je oznamovali nebo si snad dokonce vyžadovali její souhlas.

   Tolik tedy k Vaší otázce. Považuji ale za nutné v této souvislosti zdůraznit, že v případě řízení o dědictví po zesnulých rodičích Vaší manželky (resp. po jednom z nich)není zcela bez významu skutečnost, že bratr Vaší manželky od nich za jejich života obdržel darem nemovitost.

   Taková skutečnost totiž může být (a zpravidla také je) důvodem pro započtení na dědický podíl bratra Vaší manželky podle § 484 o.z. (tzv. kolace).

   Při kolaci jde v podstatě o toto :

   Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, nejde-li o obvyklá darování.

   Obvyklým darováním se podle soudní praxe rozumí dary přiměřené ceny při obvyklých příležitostech (Vánoce, narozeniny apod.) Darování nemovitosti mezi obvyklá darování zpravidla nepatří (vzhledem k hodnotě daru a také k tomu, že taková darování málokdo z nás praktikuje "obvykle") a proto se bude hodnota darované nemovitosti započítávat na zákonný dědický podíl bratra Vaší manželky.

   Jak takové započítávání vlastně vypadá?

   Nejlépe bude použít názorný příklad :

   Jeden z rodičů vaší manželky (dejme tomu, že otec)daroval za svého života svému synovi dům v hodnotě 1 milion Kč.

   Otec následně zemřel.

   K majetku, který bude tvořit pozůstalost po otci Vaší manželky (dejme tomu, že jeho obvyklá cena bude 2 miliony Kč) , se pro účely výpo%%Enotě 1 mil.Kč.

   Protože ale bratr Vaší manželky ještě za života svého otce od něj darem obdržel nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč, započte se mu na jeho dědický podíl hodnota tohoto daru, což v tomto hypotetickém případě znamená, že se na dědictví dále podílet nebude (tj. lidově řečeno – víc už nic nedostane).

   Pokud by hodnota daru byla vyšší než hodnota takto vypočteného dědického podílu, bratr Vaší manželky není povinen rozdíl do pozůstalosti vrátit (např. v penězích). Znamená to pořád jen tolik, že se na dědictví dále nepodílí, a nemusí tedy nikoho (ani vaší manželku jako spoludědičku) "vyplácet".

 77. M. Vorlíčková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jakou formou má být v darovací smlouvě sepsáno "věcné břemeno" na dožití rodičů a prarodičů v darovaném domě. Musí být tato darovací smlouva sepsána u notáře nebo stačí ta smlouva, kterou máte tady na svých internetových stránkách? Děkuji za odpověď.

  1. HONZA

   Formulace obsahu práva odpovídajícího věcnému břemeni je velice problematická a stěží lze doporučit spoléhat se na vzor. Zákon totiž nemá pro ten případ žádná podpůrná ustanovení a proto platí, že "co ve smlouvě nebude napsáno, to nebudete mít" Vzor, ať sebelepší, nemůže vystihnout specifickou povahu vašich právních poměrů.

   Skutečně bych doporučoval obrátit se na odborníka. Bude to znamenat jednorázově větší vydání (ale zase nijak neúnosné) a vyhnete se tím do budoucna obtížně řešitelným konfliktům. Sepisování darovacích smluv (obsahujících mnohdy také dohodu o zřízení věcného břemene) se tradičně věnují notáři. Tím ale není řečeno, že by advokát nebo jiný právník obeznámený s problematikou občanského práva a právních vztahů k nemovitostem takovou věc nezvládl také. Volba odborníka je zcela na vás, ale každopádně radím odborníka navštívit a nespoléhat se na smluvní vzor.

 78. Alžběta Trosková

  Dobrý den!

  Ráda bych se zeptala, zda je zapotřebí při darování nemovitého majetku souhlas všech spoluvlastníků?

  Spoluvlastníme nemovitost se stavebním pozemkem a zahradu. Podíly jsou : tatínek 1/2, sestra 1/4 a já 1/4. Táta mi chce darovat 1/2 nemovitosti se stavebným pozemken a sestře 1/2 zahrady.

  Bude zapotřebí souhas všech spoluvlastníků při sepsání smlouvy darovací. Děkuji, Trosková

  1. HONZA

   Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci podle § 140 o.z. předkupní právo. To neznamená, že by převádějící spoluvlastník musel mít k převodu souhlas všech ostatních spoluvlastníků. Mají pouze právo na to, aby jim v případě prodeje byl spoluvlastnický podíl nabídnut ke koupi přednostně (odtud výraz předkupní právo).Pokud ho nevyužijí (buď nechtějí nebo nemohou), může spoluvlastník svůj podíl převést bez dalších omezení.Toto omezení se však vztahuje jen na případy úplatného převodu (např. prodej).

   V případě bezúplatného převodu (jakým je smlouva darovací)se předkupní právo ostatních spoluvlastníků neuplatňuje a převodce není ve své smluvní volnosti nijak omezen.

   To ve Vašem případě znamená (a tam zřejmě Váš dotaz směřoval), že Vaše sestra nemusí projevit souhlas s tím, že Vám otec daruje 1/2 domu se stavební parcelou.

   Její souhlas je však samozřejmě nezbytný, jde-li o darování 1/2 zahrady. Otec jí nemůže 1/2 zahrady "vnutit" proti její vůli (neboť jde o darovací smlouvu..a u smlouvy je nezbytný souhlas všech účastníků). Na její vůli však není závislé, zda Vám otec může darovat 1/2 domu se stav.parcelou.

 79. Kuková Lenka

  Dobrý den,mám dotaz.Babička chce darovat plnoleté vnučce byt v os.vlastnictví.Nevíme,jak

  máme postupovat.Zda výpis z katastru,nebo nový odhad/byl 5/04/.Může být darovací smlouva sepsána mezi babičkou a vnučkou pouze s ověřenými podpisy na matrice?Jak je to s věcným

  břemenem?Jde nám o to,když nebude v darovací

  smlouvě uvedená babička jako věcné břemeno,ale budeme mít napsanou dohodu mezi sebou,že babička bude v bytě na dožití….bude to platné?Nebo je nejjednodušší přihlásit vnučku

  k babičce k trvalému pobytu?

  Děkuji Kuková

  1. HONZA

   Pokud babička chce darovat vnučce bytovou jednotku a zároveň chce v bytě dožít, doporučuji navštívit notáře a požádat ho o sepsání darovací smlouvy, obsahující zároveň dohodu o zřízení věc.břemena doživotního bydlení pro babičku. Notář bude od vás pro sepsání těchto úkonů (formálně vzato jsou to dva úkony – darovací smlouva a dohoda o zřízení věcného břemene – ale fakticky bývají součástí jedné listiny) potřebovat aktuální výpis z KN, nabývací listiny (tj. papír, na základě kterého je babička vlastníkem bytu – může jít o kupní, darovací či směnnou smlouvu, rozhodnutí soudu nebo dříve státního notářství o dědictví apod.) a zároveň aktuální znalecký posudek o cené bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Posudek je zapotřebí jednak pro určení základu, ze kterého se vypočítává odměna notáře, jednak ho stejně bude posléze vyžadovat finanční úřad jako přílohu přiznání k dani darovací (které bude muset podat obdarovaná, tj. vnučka). Zpracování nového ZP se tedy nevyhnete.

   Darovací smlouva může být sepsána i jinak než formou notářského zápisu, ale dovoluji si vyjádřit pochybnost, že by se vám podařilo správně vymezit obsah věcného břemene doživotního bydlení, resp. i obsah samotné darovací smlouvy. jakákoliv formální nepřesnost (zejm. v zákonném způsobu označení nemovitostí) může vést k zamítnutí vkladu vlastnického práva do KN. Katastrální úřady jsou (a dodávám, že správně)velice přísné při zkoumání toho, zda listina splňuje veškeré zákonné požadavky. Neprávníkovi (resp. osobě, která nepodniká obchody s realitami dnes a denně) se sepsání správné listiny o nemovitosti skoro nemůže podařit.

   Samozřejmě můžete sepsat jen darovací smlouvu bez současného zřízení věc.břemene a zároveň sepsat nějakou "smlouvu" mezi vámi, že babička bude v bytě na dožití, ale to bych (být právním zástupcem babičky) v žádném případě nedopustil. Věcné břemeno má tu výhodu, že přechází spolu s vlastnictvím věci, na které vázne. Pokud by vnučka byt prodala (nebo nedej bože zemřela a byt by nabyl její dědic ze závěti či ze zákona), oprávnění babičky, plynoucí z práva věcného břemene doživotního bydlení, působí i proti novému vlastníku. Proto se právo věcného břemene také zapisuje do KN. Naproti tomu písemná dohoda, kterou uzavře babička a vnučka (a která svým obsahem není dohodou o zřízení věcného břemene a není ani zapsána v KN), působí jen ve vztahu mezi babičkou a vnučkou, takže při převodu (např. prodeji) nebo přechodu (např. dědění) vlastnického práva z vnučky na třetí osobu nepřechází povinnost strpět, aby babička byt nadále užívala. Jiný způsob než věcné břemeno nezaručuje babičce právní jistotu, že v bytě skutečně bude moci dožít.

   Přihlášení trvalého pobytu vnučky do babiččina bytu nic neřeší a nezakládá žádný užívací titul vnučky k babiččině bytu. Může být posléze významné při dědění bytu po babičce (v takovém případě by vnučka možná připadala v úvahu jako zákonný dědic ve 3. dědické skupině jako tzv. spolužijící osoba), ale rozhodně nemá tytéž účinky jako darování či jiný převod bytu na vnučku.

  2. G.Luncarova@seznam.cz

   Dobrý den, v roce 2002 jsem se rozvedla s tehdejším manželem jsme koupily byt a na LV v katastru nemovitostí jsme po rozvodě zapsány jako 50% vlastníci podílu bytové jednotky.Nyní budem řešit 50%převod podílu býval. manžela na mě. Jak postupovat – je potřeba znalecký posudek? Na jaké všechny ˇuřady musíme zajít? Kdo dává návrh na typ smlouvy? (zda se bude jednat o darovací smlouvu atd.) Je nutné sepsat kupní smlouvu či darovací, kdo bude platit daň z převodu? kdo dává sepsanou darovací smlouvu na katastr a kdo platí kolky?

   Děkuji mnohokrát za odpověď.

  1. HONZA

   Pokud správně označíte nemovitosti, kterých se darovací smlouva týká, měl by projít bez problémů. Nezapomeňte smlouvu udělat v tolika vyhotoveních, kolik bude účastníků řízení + 2. Na jednom vyhotovení by měly být úředně ověřené podpisy (doporučuji spíše notáře než matriku, je to spolehlivější) a toto vyhotovení musí být následně přílohou návrhu na vklad do KN.

 80. Lenka Divecká

  Dobrý den mám dotaz.Nedávno zemžel děda a zanechal po sobě domek.Babička jěště žije,ale má rakovinu a už ji to ani nemyslí a sama se o sebe díky nemoci nepostará, je v lečebně dlouhodobě nemocných.Babička má jen mě a sestru-vnučky.Takže musíme vše zařizovat.Asi by bylo ideální,aby nás zplnomocnila,abych vyřizovali pozůstalost a plno dalších věcí.

  Chtěla bych vědět co takové zplnomocnění obnáší a kolik se notářoví platí a zdali může notář přijít přimo do LDN.Předem děkuji za odpověd

  1. HONZA

   Nevím přesně, co myslíte tím, že chcete za babičku "vyřizovat pozůstalost". Dědické řízení povede po smrti vaší babičky notář pověřený soudem a k tomu plnou moc nepotřebujete, resp. udělená plná moc nic nemění na tom, že pozůstalost bude vyřizovat notář a nikoliv vy.

   Pokud má vaše babička v úmyslu sepsat závěť formou notářského zápisu, je to samozřejmě možné, ovšem za předpokladu, že babička je k pořízení závěti mentálně způsobilá (pokud není její způsobilost k právním úkonům omezena). To by zřejmě mohl být s ohledem na její zdravotní stav problém, ale to se nedá posoudit "na dálku" a záleží na konkrétní situaci.

   Sepsání závěti formou notářského zápisu stojí 900,-Kč, pokud zároveň obsahuje i vydědění, pak 1500,-Kč (+ DPH)

   Pokud má babička v úmyslu vás zplnomocnit k tomu, abyste jí za jejího života zastupovala (spolu s vaší sestrou), pak je třeba v plné moci konkrétněji vymezit, v jakých záležitostech máte oprávnění ji zastupovat. Některé právní úkony vyžadují zvláštní plnou moc. Jiná plná moc je zapotřebí k zastoupení při hmotněprávních úkonech (např. uzavírání smluv), jiná zase při procesních úkonech (např. zastupování v soudním řízení).

   Některé právní předpisy vyžadují úřední ověření podpisu na plné moci (např. podle notářského řádu musíte mít plnou moc s ověřeným podpisem, chcete-li za babičku učinit právní úkon ve formě notářského zápisu), jiné tento požadavek nekladou. Samozřejmě nic nezkazíte, bude-li babiččin podpis ověřen na všech plných mocích.

   Notáři se platí za ověření jednoho podpisu vč. DPH 35,50 Kč. Vzhledem k tomu, že požadujete, aby byl úkon proveden mimo notářskou kancelář, musíte připočíst náklady notáře na cestovné a promeškaný čas. Konkrétní výše těchto položek se může lišit podle toho, jaký způsob dopravy notář zvolí a jak mnoho času promešká. Doporučuji dohovořit se s notářem, který má svou notářskou kancelář co nejblíže LDN, aby byly alespoň cestovní náklady co nejnižší. Ten vám zároveň sdělí přibližnou cenu celkové služby. Pamatujte na to, že budete potřebovat více vyhotovení plné moci a proto si je zavčasu připravte, abyste nemusela notáře do LDN "honit" víckrát, což by reprezentovalo zbytečné náklady cestovného navíc.

   Pokud ale chcete plnou moc formou notářského zápisu (tedy nikoliv jen ověřit podpis na vámi sepsané plné moci), je tento úkon podstatně dražší. Sepsání plné moci formou notářského zápisu stojí 1000,-Kč + DPH 19%%. Jeden stejnopis vám notář vydá zdarma (je započten v ceně úkonu), každý další stejnopis stojí 100,-Kč za stránku textu.

   Notář je podle zákona povinen vám vyhovět, musíte se s ním ale včas domluvit, protože notář skutečně "nevisí na hřebíčku" a má svůj (zpravidla nabitý) program (projednává dědictví, osvědčuje valné hromady obchodních společností, sepisuje ve své notářské kanceláři zápisy o právních úkonech apod.)

   Pokud jste zastupováním při vyřizování pozůstalosti mínila pozůstalost po vašem zemřelém dědovi, existuje následující formulář, který babička pouze podepíše (ověření podpisu netřeba) a v dědickém řízení ji můžete zastupovat (poté, co plnou moc tohoto znění předložíte notáři, který je soudním komisařem v řízení o dědictví po zemřelém dědovi) :

   P L N Á M O C

   Já podepsaný(á)

   ………………………………………………………………………………., RČ…………………………………………. bytem v …………………………………………………………………………………………………………………….

   z m o c ň u j i

   ………………………………………………………………………….., nar. ……………………………………………. bytem v ……………………………………………………………………………………………………………………….,

   aby mne zastupoval(a) v řízení o dědictví po ……………………………………………………………………, zemřelém (zemřelé) dne ………………………………………, posledně bytem v …………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

   Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem

   1. dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítá,

   2. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví,

   3. podával opravné prostředky a vzdával se jich,

   4. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).

   Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

   V …………………………….. dne ………………………………

   ………………………………..

   (podpis)

   Přepište si tuto plnou moc nějak úhledně a čitelně (nejlépe na počítači) a dejte jí babičce podepsat. Notáři nebudete za tuto plnou moc nic platit.

 81. jirka

  dobrý den zajímalo by mě co všechno potřebuji k zavkladováním do KU ?Stačí jenom darovací smlouva?

  1. HONZA

   chcete-li, aby KÚ vložil do KN Vaše vlastnické právo podle darovací smlouvy, musíte mu přirozeně předložit (jako přílohu návrhu na vklad) také tu darovací smlouvu. Na jednom vyhotovení by měly být úředně ověřené podpisy účastníků (povinnost úředního ověření podpisu sice není striktně stanovena, ale z možných variant, kterými KÚ zjišťuje pravost podpisu, je úředně ověřený podpis asi nejjednodušší).

   Darovací smlouva musí být přiložena v počtu o 2 větším, než je počet účastníků řízení (je-li 1 dárce a 1 obdarovaný, je třeba 4 vyhotovení smlouvy)

   K návrhu na vklad je vhodné (a v některých případech i nutné) přiložit originál či úředně ověřenou kopii nabývacího titulu dárce, na základě kterého nabyl vlastnické právo k darované nemovitosti (rozhodnutí stát.notářství nebo soudu o dědictví, kupní, darovací, směnná smlouva…). Tyto doklady by měl KÚ po povolení vkladu vrátit předkladateli.

   Jiné doklady zpravidla nejsou třeba.

 82. Jaroslav Slavík

  Prosím o jen stručný popis postupu,když chceme vrátit dar..nemovitost dárci.Matka manželky darovala domek s věcným břemenem jejího dožití v domku mé manželce.V rodině vznikly nesnesitelné poměry,chtěli jsme domek prodat a příbuzné nějak podělit penězi,matka couvla od úmyslu žít u nás,potřebuje péči ale trvá na tom dožít ve své domácnosti ačkoli je jí 80 let a měla by u nás svoje soukromí.Tak chceme dar vrátit,a nemovitost později vyřešit klasickým dědictvím s podílem ostatních příbuzných.tak nás zajímá postup zpětného vrácení daru:děkujeme,Slavíkovi

  1. HONZA

   dar jste získali darovací smlouvou.

   chcete docílit toho, aby vlastnictví domu přešlo zpět na dárkyni.

   možnosti :

   1/ odstoupení od smlouvy – od smlouvy je možné odstoupit jen pokud je to zákonem stanoveno nebo pokud si účastníci možnost odstoupení dohodli přímo ve smlouvě. V darovací sml. obvykle ustanovení o odstoupení od smlouvy nebývá (nelze zaměňovat s vrácením daru podle § 630 o.z.) a zákon možnost odstoupení od darovací smlouvy nezakotvuje. Tato cesta tedy zřejmě nepřichází v úvahu.

   2/ vrácení daru dárcem pro vady daru , o kterých dárce obdarovaného neinformoval podle § 629 o.z. Není nutné, aby dar skutečně měl vady. Pokud je mezi vámi a dárkyní shoda o tom, že dar má přejít zpět na ní, pak postačí, když dárkyně nebude tvrzení o vadnosti daru odporovat. Vrácením daru nabude zpět svého vlastnického práva.

   3/ nová darovací smlouva (dar "zpětně" darujete původní dárkyni). to je však nevýhodné, zejména z hlediska daňového.

 83. Dana Macková

  Prosím o postup při darování nemovitosti (domek se zahradou) osobě, která není v příbuzenském vztahu. Děkuji

  1. HONZA

   Darování nemovitosti cizí osobě je zcela stejné jako darování osobě blízké. Rozdíl nespočívá v postupu při darování, ale spíše v oblasti daňové (sazba daně darovací je mnohem vyšší při darování cizí osobě. Konkrétní sazbu vám nemohu upřesnit, neboť závisí na výši základu daně, kterým je hodnota darované nemovitosti. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je daňové zatížení.)

   Postup je takový :

   1/ nechte si vypracovat na dům s pozemkem znalecký posudek (bude potřeba jako příloha daň. přiznání)

   2/ nechte si vystavit výpis z katastru nemovitostí

   3/ vezměte nabývací tituly (listiny, na základě kterých jste nemovitosti nabyla – dědické rozhodnutí soudu nebo státního notářství, kupní, darovací či směnná smlouva apod.)

   4/ nevštivte s těmito dokumenty notáře nebo advokáta a ten vám smlouvu sepíše. Smlouvu si můžete také sepsat sama, jde-li o zcela jednoduchý případ – lze např. použít vzoru na těchto webových stránkách. Pokud si ale nebudete jista, doporučuji svěřit sepsání smlouvy odborníkovi.

 84. Markéta

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mému příteli před rokem zemřel otec.Měl sdědit část domu včetně pozemku,on všechno se starším bratrem přenechal nejmladšímu bratrovi, oni by dostali jen nějaké peníze v případě, kdyby mladší bratr chtěl nemovitost prodat. Ted jsme se pritelem rozhodli stavet dum a potebujem prepsat na sebe cast pozemku-darovaci smlouvou. Potrebovali bychom poradit jak to napsat do smlouvy, ze muj pritel bude vyhradnim vlastnikem a i kdyby chtel pozemek s domem,ktery na nem hodlame postavit prodal, tak ze penize z prodeje pripadnou jen jemu. Proste aby nemel zadne vecne bremena. Kdyz je dum napsany na nejmladsiho bratra potrebujeme jeste podpis i toho starsiho – on sice neni vlastnikem, ale v pripade prodeje mu mela pripadnout 1/3, potřebujem jeho prohlášení že se nároku na pozemek vzdává?Děkuji moc za co nejdřívější odpověď. S pozdravem Markéta Lalíková

  1. HONZA

   Z vašeho dotazu se mohu jenom dohadovat, nač se vlastně tážete.

   Pokud to chápu správně, váš přítel chce od svého bratra koupit část pozemku, přičemž výlučným vlasntíkem pozemku je jeho bratr.

   Pokud bratr vašemu příteli část pozemku daruje, bude tato část pozemku novým samostatným pozemkem (resp. parcelou vytvořenou oddělením od dosavadní parcely geometrickým plánem), jehož výlučným vlastníkem bude váš přítel. Pokud na pozemku postaví nějaký dům, který pak prodá, nevidím žádný důvod, proč by se o výtěžek prodeje musel s někým dělit.

   Abych se přiznal, není mi příliš zřejmé, jaký je právní důvod pro to, že v případě prodeje má jeden z bratrů dostat 1/3 výtěžku, ačkoliv není vlastníkem. Existuje-li mezi bratry nějaká smlouva nebo je toto právo zakotveno nějakým rozhodnutím, pak by bylo zapotřebí znát jeho přesný obsah. Ale obecně řečeno se takové právo zřejmě může vztahovat jen na případy, kdy jeden z bratří – výlučný vlastník nemovitosti – tuto nemovitost prodá. Jedině v případě prodeje lze totiž hovořit o výtěžku, jehož 1/3 by měla náležet druhému bratru. Pokud ale nemovitost, resp. její část nebude prodána, nýbrž darována (což zřejmě zamýšlíte), pak z této transakce žádný výtěžek nevzniká a druhý bratr tedy nemá zřejmě nárok na žádné plnění.

   Rozhodně vám doporučuji, abyste se v dané věci obrátili nejprve na notáře či advokáta, který vám bude moci poradit konkrétně se znalostí veškerých písemných podkladů, které mu předložíte. Na základě údajů z vašeho dotazu však není možné žádný konkrétní úsudek odpovědně učinit.

 85. Ing. František Libica

  Prosím o radu, zda mohu tento vzor darovací smlouvy použít v případě, kdy chci darovat nemovitost svému nezletilému synovi, s jakými úpravami v textu a za jakých podmínek je tento právní úkon účinný. Je potřeba nejprve podat návrh na schválení právního úkonu nezletilého, anebo postačí až schválení uzavřené darovací smlouvy místně příslušným soudem? Děkuji za odpověď.

  1. HONZA

   Darovací smluouvu lze v zásadě použít v této podobě, ovšem je třeba v rámci označení účastníků uvést, že za nezletilého jedná jako zákonný zástupce rodič. Rodič smlouvu také jménem dítěte podepíše.

   Obecně lze doporučit předchozí, nikoli až následný souhlas soudu. Darovací smlouvu lze také uzavřít s odkládací podmínkou připojenou na závěr, např. tohoto znění : "Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozsudek Obvodního/okresního soudu v ???, kterým bude její obsah schválen ve smyslu ustanovení § 28 obč.zák." V takovém případě lze podle mého názoru darovací smlouvu uzavřít i bez vyčkávání na předchozí schválení soudu. Darovací smlouva je uzavřena, avšak právní účinky smlouvy jsou vázány na schválení soudu. Pokud soud smlouvu neschválí (což zpravidla nehrozí), žádné účinky z ní nevznikají. Teprve smlouva s přiloženým stejnopisem schvalujícího rozsudku je pak podkladem pro vklad vlastnického práva dítěte do KN.

 86. Alena

  Dobrý den,

  v mém blízém okolí došlo k následujcí kauze: Adoptivní rodiče koupili své dceři byt. Byla sepsána kupní smlouva (předpokládám, že mezi dcerou a prodávajícím) a z titulu této smlouvy byla jako nová majitelka zanesena dcera do KN. Veškeré finanční prostředky však hradí rodiče (použili k tomu všechny své úspory a větší část finančních prostředků je hrazena hypotékou). Nyní dcera s rodiči již 2 měsíce (od koupě bytu) nekomunikuje. Domnívám se, že došlo k porušení dobrých mravů. Jak by měli rodiče v tomto případě postupovat? Byl objektem darování byt nebo peníze? Pokud peníze, mohou přesto žádat o vrácení bytu? (dcera je zřejmě nezaměstnaná, tudíž nemůže peníze vrátit). Mnohokrát Vám děkuji za jakoukoliv pomoc.

  1. HONZA

   Rodiče se mohou domáhat pouze vrácení peněz, nikoliv vrácení bytu. Dcera od nich byt nedostala darem a tudíž nemohou žádat jeho vydání. Dcera byt zakoupila na základě kupní smlouvy uzavřené se třetí osobou.

   Otázka peněz může být nahlížena v zásadě ze 2 úhlů pohledu.

   Buď to byla půjčka nebo dar. Pokud to byl dar, mohli by se rodiče domáhat jeho vrácení za předpokladu, že prokáží hrubé porušení dobrých mravů ze strany dcery ve smyslu § 630 obč.z. Domnívám se ale, že pouhý nedostatek komunikace po dobu 2 měsíců není důvodem pro aplikaci tohoto ustanovení. Jde možná o porušení dobrých mravů, ale nikoliv o "hrubé" porušení dobrých mravů, které je podmínkou pro vrácení daru dle § 630 obč.z.

   Rodiče ovšem mohou tvrdit, že nešlo o dar, nýbrž o půjčku. Mohou argumentovat různě, např. tím, že nikdo nemůže předpokládat, že by darovali veškeré své úspory a připravili se tak o jakékoli hmotné zajištění, mohou se dcery tázat, zda zaplatila darovací daň, tvrdí-li, že šlo o dar. (neznám případ darování "v rodině", kdy by obdarovaný hned utíkal na FÚ platit darovací daň; jako podpůrný argument to však lze použít). Pokud chtějí peníze zpět, měli by vystupovat jako běžný věřitel, tj. vyzvat dceru k plnění, když dcera nezaplatí, stanovit jí ještě jednu přiměřenou dodatečnou lhůtu, a pokud ani tak nezaplatí, podat žalobu o zaplacení. Podaří-li se jim prokázat, že šlo o půčku a nikoliv o dar, soud dceři přikáže zaplatit půjčenou částku, příp. jí povolí splátky.

   Nebude-li plnit ani tak, můžou rodiče požádat o nařízení exekuce. Na plat a na účet to zřejmě nemá význam, protože dcera je bez práce a bez prostředků. Zbývá tedy exekuce na byt (ten je ovšem pravděpodobně zatížen zástavním právem ve prospěch hypotéční banky, takže zpeněžitelnost bytu bude poněkud problematická). Navíc předpokládám, že rodiče budou mít jisté zábrany postupovat tímto klasickým "tvrdým" způsobem proti dceři. Navíc není jisté, zda soud exekuci tímto způsobem povolí. Jedinou schůdnou cestou je dohoda, bude-li k ní dcera ochotna. Jinak nezbývá jiná cesta než spor, kde by měli rodiče spíše tvrdit, že šlo o půjčku. Vrácení daru podle § 630 o.z. je poněkud ošemetný postup s maximálně nejistým výsledkem. Tím ovšem není řečeno, že rodiče mají automaticky vyhráno, pokud budu žalovat o vrácení půjčky.

   Tento případ je dalším dokladem toho, že právní úkony, které nejsou učiněny písemně (lhostejno, zda půjčka či dar), přináší později v případě sporu více výhod té osobě, která své povinnosti porušuje, než té, která je plní. V české kotlině dosud platí nepsané pravidlo, že "v rodině si můžeme věřit a nepotřebujeme nic na papíře". Tento a spousta podobných případů svědčí o tom, že to již dávno není pravda.

 87. Marek Moldřík

  Dobrý den.

  Prosím mohl by jste mi poradit jak řešit tuto situaci?

  Bydlím s rodiči v rodinném domku.Rodiče mi chtějí RD darovat.Mám bratra, se kterým dobře vycházím.Přáním rodičů je,abych se s bratrem finančně vypořádal.Všichni souhlasíme s tímto návrhem.Je možné toto řešit v darovací smlouvě,nebo se musí postupovat jinak?

  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  1. HONZA

   Je patrné, že Vaši rodiče jsou zkušení lidé a tudíž vědí, že spoluvlastnické vztahy nedělají dobrotu, i když jsou spoluvlastníky bratři (a někdy právě proto).

   Proto se rozhodli darovat dům jednomu ze synů. Na druhou stranu se ale chtějí zachovat spravedlivě i vůči druhému synovi a proto si přejí, aby mu "jeho podíl" byl vyplacen v alespoň v penězích.

   Pokud dům darují vám a vy se v darovací smlouvě zároveň zavážete, že bratrovi vyplatíte určitou částku (dejme tomu, že 1/2 z odhadní ceby RD), znamená to, že rodiče darují RD vám (a vy budete tedy platit daň darovací) a vy darujete částku odpovídající 1/2 ceny RD bratrovi (a bratr bude tedy rovněž platit daň darovací). Je třeba si uvědomit, že váš bratr nemá žádný automatický nárok na 1/2 všeho, co rodiče darují vám a vaše plnění ve vztahu k bratrovi je tedy darem.

   Můžete tedy uzavřít darovací smlouvu na RD a v ní zároveň darovat bratrovi peníze (bratr by v takovém případě musel být rovněž účastníkem smlouvy). Nicméně vzhledem k postupu katastrálního úřadu je nepochybné, že se o této transakci (pokud bude obsažena v darovací smlouvě na nemovitost) nutně dozví FÚ a pravděpodobně vyměří darovací daň nejen vám, ale i bratrovi. Bylo by tedy spíš vhodné, aby jedna smlouva obsahovala darování RD od vašich rodičů vám (a tato smlouva se dostane do ruky KÚ a následně FÚ) a druhá smlouva obsahovala darování peněz bratrovi. I tak je váš bratr povinen dar přiznat a daň darovací zaplatit. Zda to skutečně učiní, je zcela na něm. Oddělení obou smluv je vhodné především z důvodů přehlednosti a také z hlediska ochrany důvěrnosti vašich majetkových poměrů. Smlouva o darování RD se zakládá do sbírky listin u KÚ a každý do ní může nahlížet. Domnívám se, že nehodláte umožnit zvědavcům , aby si zjišťovali, jaké finanční operace proběhly mezi vámi a bratrem.

 88. Dana Macková

  Je možné svůj dědický podíl "předat" na svého synovce? Popř. jakým způsobem. Děkuji

  1. HONZA

   Dědický podíl nikomu předat nelze, ale za určitých okolností je možné docílit efektu, který je co do výsledku podobný.

   pozn.: míra konkrétnosti odpovědi je vždy přímo úměrná přesnosti vylíčení skutkové situace v dotazu.

   Možná by neškodilo pokusit se poněkud rozvést okolnosti případu. Po kom se má dědit? Jaké blízké příbuzenstvo (včetně těch, kdo již nežijí) nebožtík má? Byl nebožtík ženat? Pořídil závěť? Pokud ano, jakého obsahu? Vydědil někoho? …

 89. Jarmila

  Je možné ,aby otec – občan ČR daroval nemovitost dvěma dcerám – cizinkám? Otec žil od mládí v zahraničí, na důchod se přistěhoval do Čr, má mmj. i české občanství, děti se narodily v zahraničí, jsou cizinci. Jak to v tomto případě vypadá s darovací daní? A mohou potom děti nemovitost prodat a jaká je daň z prodeje?

  1. HONZA

   Ano, dcery (ač cizinky) mohou od svého otce nabýt darováním nemovitost od svého otce. Devizový zákon omezuje nabývání nemovitostí na území ČR cizinci (i když po vstupu do EU v podstatně menší míře), nicméně toto omezení se nevztahuje na nabývání nemovitostí od příbuzného v řadě přímé (tj. i od otce).

   Skutečnost, že obdarovaným je cizinec, nemá vliv na výši sazby daně darovací a daň se platí ve stejné výši jako u darování mezi občany ČR.

   Dcery následně mohou prodat darovanou nemovitost, a to opět naprosto běžným způsobem. Sazba daně je konstantní a činí 3%% ze základu.

 90. Vlada

  Jak sepsat smlouvu při darování 1/2 nemovitosti při společném užívaní všech prostorů

  1. HONZA

   společné užívání všech prostorů vyplývá přímo z pojmu ideálního spoluvlastnictví a není tedy třeba je zvlášť zakotvovat ve smlouvě.

   Podílové spoluvlastnictví dvou osob k patrovému domku neznamená (jak si lidé často myslí), že např. přízemí užívá jeden spolvlastník a první patro ten druhý. Každý pokoj, každý prostor, každou kliku od dveří mají spolvlastníci tzv. "napůl".

   Pokud jde o převod spoluvlastnického podílu obecně, psal jsem o tom na těchto stránkách již mnohokrát a proto v podrobnostech odkazuji na předchozí text.

 91. Wikar

  Dobrý den. Již 4 roky se, jako minoritní vlastníci soudíme s naší tetou -většinový vlastník nájemního domu- o prokazování nákladů a zisků z nemovitosti. Pražský soud pravidelně jednou do roka nařídí líčení, ale k jakémukoli výsledku stále nedochází. Celá "legrace" nás už stála 50.000,-Kč. Většinový vlastník se směje, protože čistý výnos z objektu je 1/2 mil.Kč z něhož nemáme nic již sedm let, protože je hospodařeno se ztrátou (vysoké odpisy). Ani jedna ze stran není schopna druhou vyplatit a navíc nemovitost chátrá. Existuje možnost rozdělení nemovitosti na jednotlivé byty, prostory, které by vlastnili podílníci dle výše svého podílu a hospodařili tak samostatně (prohlášení vlastníků nemovitosti pro KU)? A může nemovitost rozdělit soud i přes odpor většinového vlastníka, který na hospodaření s celkem vydělává? Děkuji za odpověď -spoluvlastnictví vymyslel ďábel!

 92. Wikar

  Dobrý den. Již 4 roky se, jako minoritní vlastníci soudíme s naší tetou -většinový vlastník nájemního domu- o prokazování nákladů a zisků z nemovitosti. Pražský soud pravidelně jednou do roka nařídí líčení, ale k jakémukoli výsledku stále nedochází. Celá "legrace" nás už stála 50.000,-Kč. Většinový vlastník se směje, protože čistý výnos z objektu je 1/2 mil.Kč z něhož nemáme nic již sedm let, protože je hospodařeno se ztrátou (vysoké odpisy). Ani jedna ze stran není schopna druhou vyplatit a navíc nemovitost chátrá. Existuje možnost rozdělení nemovitosti na jednotlivé byty, prostory, které by vlastnili podílníci dle výše svého podílu a hospodařili tak samostatně (prohlášení vlastníků nemovitosti pro KU)? A může nemovitost rozdělit soud i přes odpor většinového vlastníka, který na hospodaření s celkem vydělává? Děkuji za odpověď -spoluvlastnictví vymyslel ďábel!

  1. HONZA

   Máte pravdu, že pře mezi spoluvlastníky jsou dlouhé, únavné a ošklivé, takže se ani moc nedivím vašemu závěru o pekelné povaze spoluvlastnictví.

   Pokud máte na mysli rozdělení domu na samostatné bytové jednotky, pak by to zřejmě šlo, nicméně bude nezbytný souhlas všech spoluvlastníků. Tetička na to ale zřejmě nepřistoupí, neboť jí daný stav zřejmě vyhovuje.

   Soud může v rámci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podle § 142 obč.z. rozdělit nemovitost pouze REÁLNĚ (např. pokud lze zařídit, aby z jednoho domku byly dva se samostatným vchodem, které půjde užívat nezávisle na sobě). Rozdělení na byt.jednotky není takovým reálným rozdělením a proto je soud v rámci zrušení a vypořádání spoluvlastnictví zřejmě nemůže provést.

   Pokud nejde nemovitost reálně rozdělit (což prakticky jde toliko u pozemků; u staveb jen za určitých podmínek), pak soud může věc přikázat za náhradu do výlučného vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků s přihlédnutím k účelnému využití věci. Pokud ani jeden ze spoluvlastníků nemůže (nebo nechce) toho druhého vyplatit, pak soud nařídí prodej nemovitosti a výtěžek rozdělí podle podílů jednotlivým spoluvlastníkům.

   soudní prodej má všechny výhody, které si dovedete představit : je pomalý a krajně nevýhodný (soudu je totiž dost jedno, za kolik se nemovitost prodá a kdy se tak stane).

   Nejlepší je dohoda (a to i v případě prodeje). Bude-li ale třeba, neváhejte s podáním žaloby na rozdělení spoluvlastnictví podle § 142 obč.z. Ne snad proto, že by vám běžela nějaká lhůta, ale spíše proto, abyste se ještě dožil konce soudního sporu.

   V brzké době se totiž na soudech čeká nápor žalob ČT proti neplatičům a odhaduje se, že na každý obvodní soud napadne cca 20 000 žalob během jediného týdne. dovedete si jistě představit, co takové vagóny plné žalob udělají s rychlostí všech civilních řízení. Jak vidno, máte s občanskoprávním řízením již svou zkušenost, takže dále je zbytečné hovořit.

   Přeji pevné nervy.

  2. Wikar

   Děkuji Vám za odpověď, shodli jsme se alespoň na tom, že nemovitost prodáme a je v nabídce RK v Praze, ale to stále neřeší problém chátrání a nedělení výnosů. Ještě jednou díky.

  1. HONZA

   :) kdyby vás teď slyšeli členové ctihodných notářských komor. Notáři jsou samozřejmě také právníci (a to mnohdy vynikající, byť poměrně úzce specializovaní). Měla jste zřejmě na mysli, zda máte zadat sepsání darovací smlouvy advokátu nebo notáři.

   Z odborného hlediska zvládne darovací smlouvu jak advokát, tak notář. Výhoda darovací smlouvy sepsané notářským zápisem je v tom, že not.zápis má (na rozdíl od smlouvy sepsané advokátem) povahu veřejné listiny. To může být velevýznamné v případě pozdějšího sporu. notářský zápis je přesvědčivým důkazem o obsahu právního úkonu i o totožnosti účastníků. Navíc notáři jsou povinni sepisovat právní listiny za pevně stanovenou odměnu (stanovena vyhl. Min.spravedlnosti), zatímco advokát málokdy sepisuje smlouvy za tarifní odměnu, neboť advokátním tarifem není bezpodmínečně vázán. Není snad třeba zdůrazňovat, v jakém směru se odchylky od advokátního tarifu dějí.

   pro úplnost podotýkám, že zákon nepředepisuje, že by darovací smlouvu musel sepsat advokát nebo notář. Předepsána je jen písemná podoba. Pokud se na to cítíte, můžete darovací smlouvu sepsat třeba i sama.

 93. Oldřiška

  Zdravím,

  dostala jsem žádost o vrácení daru, kdy dárce uvedl nepravdivé infomace o tom, že jsem ho před darováním navštěvovala a starala jsem se o něho! Te´d požaduje vrácení daru na základě toho, že se o dárce nestarám a nenavštěvuji ho! Ale dárce mě na veřejnosti napadá a ne zrovna slušnými výrazy mě oslovuje! Na tom základě jsem dárce přestala navštěvat a nyní mi přišla od soudu žádost o vrácená daru!

  Jakým způsobem se mám k tomuto vyjádřit, když nechci dar vrátit!

  Za kladné vyřízení děkuji Bialková

  1. HONZA

   Pokud vás dárce žaluje o vrácení daru ve smyslu § 630 obč.z., musí (aby byl úspěšný) prokázat, že jste se k němu chovala způsobem, který HRUBĚ porušuje dobré mravy.

   Postačí tedy, že u soudu uvedete, z jakého důvodu žalobce nenavštěvujete, a tyto skutečnosti např. svědecky doložíte. Musíte se pokusti přesvědčit soud, že jste se proti dobrým mravům neprovinila, ačkoliv žalobce nenavštěvujete.

 94. H. Frišaufová

  Dobrý den, zajímalo by mě do jaké doby od darování může darující dar chtít zpět.Např. moje maminka darovala svoji polovinu domu vnučce. Nyní toho lituje , protože ,ze strany vnučky se s ní nezachází dobře.

  Děkuji za odpověď

  1. HONZA

   Právo žádat vrácení daru podle § 630 o.z. se promlčuje v obecné, tj. tříleté promlčecí době podle § 101 o.z., počítáno ode dne, kdy toto právo mohlo být vykonáno poprvé.

   Časové rozmezí mezi darováním a okamžikem, kdy se splní podmínky pro možnost žádat vrácení daru, není nijak limitováno.

   Upozorňuji však na podstatná zákonná omezení možnosti žádat vrácení daru podle § 630 o.z. – viz výše.

 95. Jaroslav Slavík

  Mám prosím dotaz.Matka mé ženy darovala domek mé manželce s věcným břemenem práva tam dožít.Neteř mojí manželky,dcera zemřelé sestry mé manželky se tam po nějakou dobu nastěhovala s druhem a dítětem,pod lživou záminkou,že opravují svůj byt,babička je tam v dobré víře přijala i když k tomu moje manželka nedala souhlas.Poté se ukázalo,že neteř byt prodala velmi nevýhodně,za splacení dluhů a nemá kde bydlet.My jsme ji donutili z domku se vystěhovat…jsou s tím nyní potíže až kriminálního rázu,její druh nás napadl a je to ve vyšetřování policií.Chceme v budoucnu zabránit opětnému nedovolenému obsazení domku těmito lidmi.Prý existuje institut "předběžného opatření",kdy je u soudu ošetřeno právo majitele domku,aby v něm nebyly osoby,kterým on nedovolí tam pobývat nebo dokonce bydlet.Jak máme postupovat?Děkujeme,Slavíkovi.

  1. HONZA

   Skutečně existuje v občanském právu procesním institut, který se nazývá předběžné opatření. Tento postup Vám však vřele nedoporučuji, protože 1/ ve vašem případě není jeho užití potřebné, 2/ zcela nedávno byla zavedena povinnost v případě návrhu na vydání předběžného opatření složit tzv. jistotu, která by v dané věci činila 50.000,-Kč. Tuto částku byste měl "zaparkovanou" u soudu poměrně dlouhou dobu a v podstatě zbytečně.

   Efektivní řešení vašeho problému není podle mého názoru ani tak v rovině pr¨ávní, jako spíš v rovině technické. Musíte si domek zabezpečit před neoprávněným vniknutím ze strany osob, které tam nemají co dělat. V okamžiku, kdy se do domku tyto osoby přes veškerou obezřetnost vetřou, okamžitě volejte policii, mějte připraven doklad o svém vlastnickém právu (výpis z KN) a podejte trestní oznámení pro podezření ze spáchání tr.činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu a nebytovému prostoru podle § 249a Tr.z.

   Zároveň bych doporučoval dosti podrobně zadokumentovat veškeré vybavení domku (fotografie všech místností z různých úhlů), protože od neoprávněného užívání bytu je zpravidla ke krádežím coby kamenem dohodil.

 96. Alena

  Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak je to s možností odkoupení bytu. Majitel činžovního bytu s 12-ti rodinami prodává (po dohodě s nájemníky, kteří chtějí odkoupit jednotlivé byty)tyto byty stávajícím nájemníkům. Maminka nemá tolik peněz a je už starší a tak byt by si koupila její vnučka a ve smlouvě by byl dodatek, že její babička by nměla tento byt v užívání až do smrti.Jde mi o to- jestli se kupní smlouva může hned napsat na jméno vnučky, aby se potom už nemusely platit další daně (např. darovací) babička-vnučce:Moc děkuji za vyjasnění stávajícího problému!!!

 97. Petr Vrzák

  Chtěl jsem se zeptat proč mi při předložení darovací smlouvy při příležitosti zápisu nemovitosti do KN byla tato smlouva omítnuta s tím, že nejsou ve smlouvě uvedeny společné časti domu, zákon říká že společné části domu jsou volně nepřevoditelné? Děkuji za odpověd

  1. HONZA

   Zákon také říká (z Vašeho dotazu plyne, že patrně šlo o převod bytové jednotky), že smlouva o převodu vlastnictví jednotky musí kromě obecných náležitostí obsahovat určení společných částí domu stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu. Pokud vaše smlouva tuto náležitost neobsahovala, KÚ postupoval správně, když vklad vlastnického práva podle takové snlouvy nepovolil.

   Doporučuji obrátit se na odborníka-právníka (např. notáře či advokáta), který vám smlouvu sepíše v předepsané formě a s předepsaným obsahem. Vklad do KN se pak podaří hned na první pokus.

 98. Jaroslav

  Vážení,

  můj dědeček je spolu se svým bratrem majitelem asi 10ha zemědělská půdy.Chtěl by mi svojí část,která ovšem není přesně deklarovaná(pouze ideální poloviční výměrou)darovat.Jakým způsobem by to bylo nejvhodnější?

  Za odpověď děkuji.

  Jaroslav

  1. HONZA

   Nejvhodnější by to bylo darovací smlouvou. Předmětem by ovšem nebyla reálná polovina pozemků, ale ideální spoluvlastnický podíl odpovdající 1/2 vzhledem k celku pozemků.

   Pokud byste nechtěl být spoluvlastníkem 10ha, ale výlučným vlastníkem 5 ha, nezbylo by jiné řešení než uzavřít s druhým spoluvlastníkem dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, ke které by musel být připojen geometrický plán, jež by dosavadní pozemky rozdělil na polovici. Tím by došlo k reálnému rozdělení dosavadních pozemků na dva různé pozemky s různými parc.čísly, které by pak tvořily výlučné vlastnictvíjednoho každého z dosavadních spoluvlastníků.

 99. Ilona Pečenková

  Dobrý den, v kolika vyhotoveních se obvykle smlouva vyhotovuje a je nutné, aby obdarovaný darovací smlouvu podepsal nebo je možnost darování bez jeho podpisu a pokud ano, tak jaká je ta možnost. Přeji pěkný den a děkuji.

  Ilona Pečenková

 100. Petr Svoboda

  Dobrý den, mám dotaz k darování nemovitosti. Rodiče se rozhodli darovat mi (převést na mě) nemovitost. Chci se zeptat, co vše je potřeba k tomuto kroku zajistit a mít připravené? Např. zda je potřeba odhad, jak je to např. pokud požadují ve smlouvě "doživotní záruku na bydklení", …

  Děkuji a přeji příjemný den.

 101. Bialková

  Dobrý den,

  moje babička mi darovala byt a nyní ho chce soudní cestou dostat zpět.

  ona chce u soudu prokázat, že se k ní chovám zle a hrubě tím, že k ní nechodím a nestarám se o ni.

  Babička ale napadá na veřejnosti mě a já jsem si k soudu přizvala svědky.

  mám ale strach, aby potom nechodila a neobtěžovala ty svědky, když bude vedet jejich adresy!

  Mohla bych dodatečně požádat soud o neuvedení adres svědků??????

  jakým způsobem mám soud o tuto věc požádat?

  děkuji Bialková

 102. Janečková

  Dobry den, zajimalo by mne jak je to, kdybych chtela prevest nemovitost na nase nezletile dítě prostřednictvím darovaci smlouvy a zda je to vubec mozne.

 103. Berdychová Libuše

  Prosím o zodpovězení dotazu, zda si darovací smlouvu na nemovitost mohu napsat sama a jak dále postupovat, aby byla smlouva pravomocná.

  Děkuji za odpověď.

  Berdychová Libuše

 104. Jirka

  Dobrý den,

  zajímalo by mě jesti musí být k darovací smlouvě jejíž předmětem je nemovitost,kterou dárce získal jako dědictví,doložen dědický zápis.Jak postupovat jestiže zápis dědického řízení nemáme k dispozici.

  Děkuji

 105. Jaroslav Jindřich

  Potřeboval bych poradit, jak mam postupovat při darování nemovitého majetku?Co vše je nutné pro to udělat?

  Děkuji za odpověd.

 106. Tomáš Netolička

  Dobrý den,

  žádám o raddu. Otec koupil a opravil dům, ale jako vlastníci jsme uvedeni já a sestra (každý máme polovinu). Sestra v domě podniká a provádí další úpravy. Na těchto úpravách se nepodílím. Chtěl bych svůj podíl převést na sestru. Jelikož se hodnota nemovitosti stále zvyšuje (sestra investuje), tak se zvyšují i případné daně. Můžete mi poradit, jak převést můj podíl? Zdá se mi, že dar je nejlepší (darovací daň by se měla zrušit(?)), ale existuje i jiná cesta (levnější)? Děkuji T. Netolčka

 107. Lacková

  Dobrý den, zajímá mě, zda si sama mohu sepsat darovací smlouvu (rodiče darují RD dřeři) a zda je nutný soudní odhad nemovitosti (nestačí odhad banky při poskytnutí hypotečního úvěru na RD?). Dále mě zajímá kde a jak naleznu soudního odhadce. Děkuji a přeji pěkný den Lacková

 108. Misha

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda musí být obdarovaný osobně přítomen u notáře při sepisování darovací smlouvy na nemovitost.

  Předem děkuji.

  M. Břehovská

  1. HONZA

   Je zapotřebí si uvědomit, že darovací smlouva je smlouvou, tedy souhlasným projevem vůle dárce a obdarovaného. Z toho vyplývá, že k uzavření darovací smlouvy je nezbytně zapotřebí souhlas obou účastníků smlouvy.

   Pokud jste se rozhodla požádat o sepsání darovací smlouvy notáře, existuje možnost, jak uzavřít darovací smlouvu, aniž by byly přítomni u notáře oba účastníci současně. Notářský řád umožňuje sepsat tzv. pokračování v notářském zápisu. Nebudu vás zatěžovat zbytečnými formálními detaily, podstata věci je takováto : jeden účastník (např dárce) před notářem projeví do notářského zápisu svojí vůli darovat nemovitost. Následně se k notáři dostaví druhý účastník (obdarovaný) a prohlásí, že dar přijímá. Notářský zápis (obsahující projev vůle dárce) +pokračování v notářském zápisu (obsahující projev vůle obdarovaného)= darovací smlouva.

   Poněkud jednodušší alternativou (a podotýkám, že i levnější) je, pokud ten účastník, který se nemůže k jednání dostavit osobně, udělí plnou moc jiné osobě, aby jeho jménem darovací smlouvu uzavřela (zastoupit se mohou dát jak dárce, tak obdarovaný, příp. i oba dva). Zdůrazňuji, že v plné moci by mělo být přesně uvedeno, k čemu zmocněnce opravňuje (tj. uzavřít s osobou XY darovací smlouvu, jejímž předmětem je nemovitost X) a podpisy na ní musí být úředně ověřeny (notářem nebo třeba obecním úřadem). Taková plná moc potom bude tvořit přílohu notářského zápisu o darovací smlouvě.

 109. Miroslav Přerost

  Dobrý den,

  zajímalo by mne jestliže v době trvání manželství obdrží darem manželka nemovitost a následně do ní budeme společně investovat. Stane se tato nemovitost součástí SJM.

  1. HONZA

   Nikoliv. Nemovitost, kterou Vaše paní nabyla darem, je v jejím výlučném vlastnictví (bez ohledu na to, zda jí nabyla před manželstvím nebo za trvání manželství) a zůstává v něm i v případě, že jsou do nemovitosti investovány prostředky náležející do SJM, případně i prostředky náležející do Vašeho výlučného vlastnictví.

   Pokud chcete, aby tato nemovitost spadala do SJM (a s ohledem na okolnosti by to bylo pochopitelné), nezbývá jiná možnost než požádat notáře o sepsání smlouvy o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu SJM dle § 143a o.z.

 110. Tomas

  Jako bytové družstvo máme zájem zakoupit činžovní dům od státní organizace, ve kterém bydlíme. Kdo má za povinnost nechat vypracovat znalecký posudek a odhad ceny nemovitosti. Děkuji.

 111. Oskar Moravčík

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat zda je nutné na darovací smlouvě notářské razítko?

  Děkuji za odpověď

  1. HONZA

   Předpokládám, že Váš dotaz směřuje k tomu, zda musí být na darovací smlouvě podpisy úředně (např. notářsky) ověřeny.

   V případě darovací smlouvy na nemovitost zákon nestanoví, že by podpisy musely být úředně ověřeny. Nicméně vklad práva vlastnického do KN je podmíněněn mj. tím, že KÚ bude moci projev vůle obsažený v listině považovat bez dalšího za zjištěný. Prováděcí vyhláška k zákonu o zápisech věcných práv do KN stanoví způsoby, jaké může KÚ použít ke zjištění autentičnosti podpisů na smlouvě. Z nich nejčastější a asi také nejspolehlivější je notářská legalizace (ověření podpisu). tento notářský úkon není ani nijak přemrštěně drahý (cca 35 Kč)

  2. Oskar Moravčík

   Děkuji za odpověď,

   takže pokud máme podpisy ověřeny na obecním úřadě, je to v pořádku. Moje přítelkyně dostala dům od její babičky a máme strach, aby si po smrti babičky nemohla dělat nárok teta přítelkyně, nebo její matka, nebo aby jsme je nemuseli vyplácet.

  3. HONZA

   ano, pokud jsou podpisy na smlouvě úředně ověřeny na matrice (tj. u obecního úřadu), je tato formalita splněna.

   Přesto bych si (ve vztahu k případným dědickým nárokům dcer babičky Vaší přítelkyně) dovolil jednu poznámku : ani úřední ověření podpisu nezajistí maximální míru právní jistoty. Dejme tomu, že zajišťuje proti možnosti, že někdo bude tvrdit, že je smlouva neplatná, protože podpis na listině nepatří babičce. Nicméně zpochybnění pravosti podpisu není jediná cesta, jak napadnout platnost smlouvy. Osoba, která bude mít zájem na neplatosti smlouvy (např. zákonný dědic) může také tvrdit, že babička sice listinu podepsala, ale v době podpisu byla duševně nezpůsobilá činit právní úkony. Možná se Vám to jeví jako holý nesmysl (protože máte babičku před sebou a jasně vidíte, že je duševně způsobilá – alespoň doufám). Nicméně v případě sporu (ke kterému by došlo až po babiččině smrti)by celá věc byla v poněkud jiném světle, protože : 1/ dědicové by tvrdili, že babička byla nezpůsobilá, 2/ nějaké důkazy by si už obstarali (např. "spřátelené svědky" apod. – křivé svědectví je sice trestný čin, ale podle mého názoru se vyskytuje častěji, než by se zdálo, 3/ soudce babičku nezná a musí vycházet z toho, jak se mu věc vyjeví podle důkazů – přičemž hlavní důkaz, tj. vyšetření babičky, které by věc jednoznačně osvětlilo – již nelze provést, protože babička nežije. Vaším problémem by pak bylo, jak dokazovat, že babička byla duševně způsobilá. Opravdoví svědkové, kteří by mohli potvrdit, že babička byla duševně čiperná, mnohdy nechtějí vypovídat, protože nestojí o "tahání po soudech" a rozbroje v sousedství. Často prostě pronesou, že si na nic nepamatují nebo že nemůžou nic říct s určitostí apod.

   Jak potom soudce rozhodne? Nikdo neví.

   Nechci Vás nijak zneklidňovat, ale takováto možnost je tu vždy.

   Poněkud lepší situace je tu v případě, že smlouva je sepsána notářským zápisem. Ani tenkrát není absolutní jistota, neboť notář není psychiatr a některou duševní poruchu nemusí poznat, není-li evidentní z jednání klienta. Na druhou stranu v případě sporu o platnost smlouvy může notář vystoupit na vaší podporu jako svědek, že se babička jevila duševně v pořádku. Svědectví notáře má jistou váhu a v takové nejisté důkazní situaci může být rozhodujícím důkazem.

   Pokud by se nepodařilo ve sporu o platnost smlouvy obstát a smlouva by byla prohlášena za neplatnou, bylo by třeba nemovitost vydat oprávněným osobám, tj. zákonným dědičkám babičky.

 112. Petr

  Ma manzel narok na nemovitost, kterou ziskala manzelka darovaci smlouvou od rodicu? Pokud ano, v jakem pripade a jak dale postupovat?

  děkuji

 113. Jan

  Dobrý den,

  maželka darovala pozemek své matce ( důvod byl naše spol. cesta na několik let do zahraničí ) je možné aby po cca 3 až 4 letech ho matka vrátila manželce zpět nebo musí opět matka pozemek darovat manželce ?

  Děkuji Jan Kloucký

 114. Jan

  Dobrý den,

  pokud bych chtěl vrátit dar ( pozemek ) který jsem dostal na základě vad o kterých jsem nevěděl, jak má vypadat smlouva a co vše má obsahovat ? Má obsahovat i výčet a popis těchto vad nebo stačí jen všeobecně ?

  Děkuji Jan Kloucký

 115. Jana

  Přeji hezký den a též vše nejlepší k dnešnímu svátku. Obracím se na Vás s žádostí o informaci. Rohodla jsem se, že daruji svůj byt své dceři. Jsem rozvedená a dcera je jediným mým potomkem. Byt jsem koupila v loňském roce, je možno tento byt tedy darovat? Musí být proveden odhad nemovitosti? Ke kupní smlouvě odhad nemovitosti nebyl. Dále bych se Vás ráda zeptala, z jaké částky se platí darovací daň?

  V kolika výtiscích musí být Darovací smlouva sepsána a též Návrh na vklad do katastru nemovitostí a zda-li stačí podpis provést před notářem na Městském úřadě a nechat ověřit.

  Pokud bych chtěla zžídit věcné břemeno k možnosti dožití v tomto bytě, jakým způsobem bych měla postupovat?

  Předem moc děkuji za odpověď, s hezkým pozdravem Jana.

 116. Sandy

  Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, že bych chtěl darovat mému synovci nový počítač s příslušenstvím. Synovci je 16 let a žije ve společné domácnosti se svým otcem. Otec je bývalý podnikatel, podnikání se mu nezdařilo a visí nad ním hrozba exekuce. Bojím se, kdyby došlo k exekuci majetku v jejich domácnosti, že synovec o počítač přijde. Jak postupovat, aby bylo vše právně ošetřeno ? Počítač má hodnotu cca 30 tisíc korun. Stačí vypracovat darovací smlouvu mezi mnou a synovcem /zastoupeného jeho otcem/ nebo musí být souhlas soudu ? Děkuji za odpověď.

 117. Ivana

  Chtěla bych se zeptat zda jde vrátit darovanou nemovitost – darovací daň byla již zaplacena.

  Pokud lze tuto nemovitost vrátit – případně ji na obdarovaném požadovat zpět zda se platí znovu darovací dan.

  Děkuji

  Ivana

 118. Kupka

  Dobrý den,prosím o radu jak postupovat. V roce 2003 nám rodiče manželky darovali nemovitost {chalupu} s věcným břemenem jejího doživotního užívání. Do rekonstrukce nemovitosti jsme investovali již několik desítek tisíc korun. Zpočátku vše probíhalo dle dohody, ale postupem času došlo k takřka nepřetržitému užívání chalupy tchánem a drobným naschválům z jeho strany. Vše vyvrcholilo letošní léto, kdy tchán na chalupě začal chovat 20kachen, pořídil si psa a přijímá dlouhodobé návštěvy. To vše bez našeho vědomí.{Přijímání návštěv je podle darovací smlouvy možné pouze po dohodě s vlastníky.} Nehledě na nepořádek, který všude okolo zanechává.Snaha o dohody vyšla naprázdno. Nyní chceme s manželkou nemovitost prodat i s věcným břemenem. Kupce máme a ten je obeznámen se všemi okolnostmi týkajícími se dané chalupy. Zajímá nás, zda můžeme nemovitost prodat a zda může někdo tento prodej znemožnit. Upozorňuji, že rodiče manželky vrácení daru odmítli.Děkuji za odpověď.

  1. Jarka Svetova

   Koupili jsme polovinu nemovitosti od manzelova bratra,ktery mel s manzelovou matkou zijici v druhe polovine rozbroje vrcholici soudem.Svoji

   polovinu pozdeji tuto darovala memu manzelovi.

   Snazili jsme se o klid v dome, zacali jsme dum

   zvelebovat,kupovali jsme palivo na zimu a nekolik let platili celorocni ohrev vody atd… Pres tyto snahy se nase pomery zhorsily natolik,ze se s matkou nemuze domluvit na nicem.Je velmi direktivni a neustale nas napada. Nase provineni zrejme spociva v tom,ze zijeme vetsinu roku v cizine, kde manzel musi setrvat do doby pobirani duchodu.Chapeme,ze pro tchyni je stale tezsi starat se o vytapeni domu,instalovali jsme tedy elektricky kotel,ktery vsak ma vyssi naklady na kterych se ona odmita podilet.Kdykoliv ji telefonujeme

   hovor se "zvrhne" ve vycitky a v posledni dobe

   neustale opakuje,ze chce svoji polovinu zpatky a bude nas soudit. Nevidime smysl teto veci.Navic ji proti nam popichuje rozvetvene pribuzenstvo.Je slozite celou situaci strucne vylicit. Smutne je,ze se do Cech kazdorocne vracime s hruzou,co nas opet ceka. Nedopustili jsme se niceho zleho, chteli jsme, aby mela v dome klid a jsme ve stejne situaci jako manzeluv bratr. Co delat ? Jakou nadeji ma matka u soudu?

 119. Michaela

  Dobrý den,

  potřebovala bych poradit, jak mám postupovat, když se můj otec rozhodl darovat mi dům. Co je k tomu všechno nutné? Jak mám postupovat?

  Děkuji moc za Vaši radu.

  M.Š.

 120. jaroslav

  S manželkou vlastníme družstevní byt a jsme členy družstva nájemníků. Mám dotaz, zda je možné darovat tento byt manželce s tím, že ho oba budeme do budoucnu i používat, ale po mém úmrtí připadne výlučně manželce a nebude muset v dědickém řízení vyplácet mé dvě děti z prvního manželství. Je možné v darovací smlouvě uvést podmínku, že žena je povinna se starat o muže?

 121. Libor

  Prosím poradit je-li možné zrušit darovací smlouvu a jakou formou,podmínky apod.. Děkuji Lib.V.

 122. M.Ridkosilová

  Dobrý den,

  moje dcera je majitelkou ideální poloviny rodiného domu a já s manželem bydlíme u ní. Tedˇse dcera stěhuje do Brna a dává nám k užívání svůj majetek.Rádi bychom věděli, jak to právně ošetřit,( chceme totiž do domu investovat nějaké peníze na opravy)abychom měli záruku, že tu budeme moci dožít. Sama dcera přišla s tímto návrhem.

  Děkuji.

 123. M.Ridkosilová

  Dobrý den,

  moje dcera je majitelkou ideální poloviny rodiného domu a já s manželem bydlíme u ní. Tedˇse dcera stěhuje do Brna a dává nám k užívání svůj majetek.Rádi bychom věděli, jak to právně ošetřit,( chceme totiž do domu investovat nějaké peníze na opravy)abychom měli záruku, že tu budeme moci dožít. Sama dcera přišla s tímto návrhem.

  Děkuji.

 124. Ctirad Bartoň

  Dobrý den!Chtěl bych se zeptat na jednu věc.Potřebuji darovat své manželce 1/2 pozemku kterého jsem vlastníkem a na kterém jsme společně postavili rod. dům. Je nutná nějaká specifikace dělení nebo stačí ve smlouvě uvést že jí daruji polovinu? A jak to bude s odhadem na dům, kterého vlastně už půlku vlastní?Má se dům započítavat do znaleckého posudku (odhadu)? Děkuji mnohokrát za jakoukoliv radu. S pozdravem Ctirad Bartoň

 125. Eva

  Přeji hezký den!

  Chtěla bych vědět, jak by měla vypadat taková darovací smlouva, kdy rodiče darují domek jednomu z pěti sourozenců, s tím že se o ně postará na dožití, tudíž že zůstanou v domě, ale jsou nutná určitá pravidla, aby nedocházelo k nesvárům.

  Je nutno mít vyhotovený odhad již před sepsáním smlouvy u notáře a nebo stačí po vyřízení až pro finanční úřad na stanovení daně a ostatních poplatků?

  Předem děkuji za pomoc.

  Eva

 126. Klára

  Potřebuji poradit. Manželův otec chce manželovi darovat nemovitost, ve které již 4 roky bydlíme. Chce tam mít zřízené věcné břemeno. Když ho napíšeme jen jemu, bude mít jeho žena také nějaké právo na užívání?

  Předem díky za radu

 127. Jan Nevřiva

  Darovací smlouva na pozemek mezi otcem a dcerou. Žádná břemena nebo závazky.

  Podle mne: 1x žádost o vklad (ověřená?)

  4x smlouva (kolikrát ověřená?)

  1x nabývací listina (ověřená?)

  Prosím o odpověď na dotaz o počtu ověření a zda jsou potřebné další přílohy.

  Děkuji.

  Nevřiva

 128. Kalauz

  Dobrý den

  Mám dotaz. Je možno osobě cizí (né v příbuzenském vztahu), darovat podíl pozemku, bez svolení spoluvlastníků pozemku a aniž by jim bylo poskytnuto předkupní právo?

  V §140 v novém vydání Občanského zákoníku s komentáři je uvedeno tzv.předkupní právo, v komentáři se hovoří, že toto právo se týká i při darovací smlouvě.

  Je zde totiž uvedeno "Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo". Při darování se také převádí spoluvlastnický podíl? Existuje výrok soudu, který obdobný spor řešil a je na něj jasný právní pohled?

  Můj dotaz jsem položil několika právníkům. Odpověď právníku byli odlišné, a proto bych se vás na toto znovu zeptal, i když jste již na podobný dotaz zodpovídal v měsíci dubnu.

  Nerad bych se dostal do sporu s spoluvlastníky.

  Předem děkuji Kalauz

 129. Josef

  Vážení,

  rád bych se Vás zeptal, zda je možné, aby moje maminka darovala dům mému bratrovi a zda on musí z tohoto

  domu vyplatit ostatní sourozence.

  Děkuji.

 130. sigi

  Dobry den. Rodice mi chteji darovat nemovitost.Chtela bych se zeptat jestli v pripade,ze se vdam a oni tak ucini az po svatbe, ma na nemovitost narok i muj manzel v pripade pozdejsiho rozvodu a nebo se budou resit v dedickem rizeni v pripade jeho smrti? ( ma deti z prvniho manzelstvi) Diky JS

 131. Petr

  Dobrý den, prosim Vás můžete mi někdo poradit? Nevím si rady s jedním bodem darovací smlouvy kde se hovoří, cit:

  Vklad do katastru nemovitostí na základě této smlouvy bude zapsán na LV č. …. pro k.ú. ……….. u Katastrálního úřadu ……………

  V části A-LV: ……….

  Nevím zda se do tohoto bodu májí zapsat údaje ze stávajícího LV nebo z nového LV a kde vezmu informace z nového LV když musím mít na žádost změny již smlouvu vypracovanou!

  Za jakoukoliv odpověď mnohokrát děkuji!!!

 132. Věra Holubová

  Mohu žádat po snaše, která má v úmyslu opustit svého manžela, aby "vrátila" část nemovitosti, kterou jsme jí darovali? Konkrétně je to 1/6 našeho domu, druhá 1/6 patří synovi. Společně si zde zrekonstruovali byt. Jak se v takovém případě postupuje? Platí stále § 360 občanského zákoníku?

 133. Soňa

  Rodiče darovali svůj dům ještě za života jednomu ze čtyř dětí, aniž by o tom ostatní sourozenci věděli. Dá se s tím ještě něco dělat. Můžou rodiče děti jen tak vydědit, aniž by pro to měli nějaké prokazatelní argumenty?

  1. -

   To ale není žádné vydědění. Žijeme v právním státě – majitel věci si s ní může nakládat dle libosti. Může ji třeba prochlastat, nebo ji třeba komukoliv darovat, aj.

 134. Friková

  Dobrý den,

  mám na Vás dotaz, zda může dárce odebrát dar, když darovaný nedodržel smluvní podmínky. Předmětem daru je nemovitost. Můj otec daroval bratrovi před sedmi lety rod. dům, s tím, že se tam nastěhuje a ve stáři se bude starat o rodiče. Do dnešního dne se tak nestalo a otec již několikrát bratra vyzval, až se tam nastěhuje nebo pokud tam nemá zájem bydlet, ať tento dům vráti. Ten mu na to odpověděl, že se tam nenastěhuje a dům mu taky nevráti. Z toho vyplýva, že čeká, až muže po smrti rodičů dům prodat. Může otec tuto darovanou nemovitost odebrat?

 135. yvone

  zajímalo by mě ,kdy se z darem vrací požitky?

  za jaké období – od převzetí daru nebo od posledního dne, kdy došlo k porušení dobrých mravů?

  V jaké výši? – čistý zisk /nájemné/ nebo hrubý zisk,

  o jaké položky může být tento požitek ponížen pokud je jediným zdrojem příjmů /- výdaje z těchto příjmů -daně,výživné na dítě,sociální a zdrav.pojištění/

  (žaloba podána – v roce 2000 )

  zatím nerozhodnuto

  od jakého období mohou být zpochybněny nájemní smlouvy – od podání želoby -3 roky výše tj.r.2003 nebo 3 roky nazpět?

  děkuji všem za radu Yvone

 136. Jaroslav Slavík

  Prosím o výklad,zda není nebezpečí z nějakého prodlení,když v darovaném domku matka(věcné břemeno)obdarované vzala neteř obdarované na bydlení proti vůli nynější majitelky s tím,že si může dělat co chce…matce je 80 let a není s ní rozumná domluva.Po smrti matky-věcného břemene máme obavy z průtahů a vzdorného jednání neteře domek dobrovolně opustit,také se může stát že bydlení neteře může trvat mnoho měsíců,neřku-li roky.Nechceme matku-věcné břemeno dráždit,tak jí necháváme s neteří bydlet,už že matce obdarované občas pomůže s nákupem a pod.Děkuji za pomoc nebo radu,zda nemáme postupovat jinak,nebo tvrději vymáhat práva vlastníka,jenž je dcerou matky-věcného břemene.

 137. micova

  Zajímalo by mě,zda je možno sepsat darovací smlouvu a darovat nemovitost nezletilé vlastní dceři.

 138. Jan Jezovica

  Dobrý den,

  chtel bych se touto cestou zeptat, kde mám zacít v pripade, ze mám zájem prevest svuj pozemek slouzici k zemedelskym ucelum na stavební, aby na nem bylo mozno vystavet chatu atd.

  Za odpovedi predem dekuji

 139. Láďa

  Dobrý den, chci darovat 1/2 RD manželce, ale je na nemovitosti zástavní právo pro spořitelnu uzavřené oběma stranami, jak postupovat a co je nutné za doklady?

  Děkuli Láďa.

 140. Jan Beke

  Prosím o radu :

  matka s plnoletou dcerou bydlí ve společném družstevním bytě. Smlouva o nájmu bytu je psána na dceru. Matka si najde přítele a se souhlasem dcery se tento nastěhuje k nim do bytu. Zároveň se přítel za účelem zvýšení záloh za služby přihlásí jako další osoba v bytě žijící. Dcera s matkou se však po čase pohádají a dcera požaduje, aby se přítel matky ihned odstěhoval, odvolávajíc se na nájemní smlouvu (dcera je nájemce). Matka platí nájemné.

  Pokud se přítel matky odmítně vystěhovat, dopouští se tak trestného činu neoprávněného zásahu do práv k bytu dle tr. zákona?

 141. Alena Slezáková

  Dobrý den,

  Jsem vdaná a rodiče mi darují pozemek, na kterém chceme s manželem stavět. Mohou nám tento pozemek darovat do SJM? Jak to bude s daní – musím já i manžel podávat samostatné přiznání k dani darovací a jak to bude se sazbami?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den

 142. Hana

  Poraďte, prosím, na co nesmíme zapomenout, chce-li mi matka darovat nemovitost.

  Než půjdu za notářem, který mi sepíše darovací smlouvu, mám si obstarat odhad? A co potom?

  Děkuji, Hana

 143. Tomáš Kratochvíl

  Chtěl jsem se zeptat v podstatě na totéž, co je v příspěvcích. Otec mě daroval nemovitost a bratr se domáhá vyplacení, chce i soudně.

  1,může on napadnout nějak darovací smlouvu, nezpůsobilost k pravním úkonům aj.,i když je otec zdráv naprosto

  2,kdyby náhodou vyhrál soud, nemovitost by přešla na otce, který tady s námi bydlí, nemovitost je zastavena u hypotečního ústavu, co by se dělo?

  3, má právo na nějaké finanční odškodnění, domáhá se dědického podílu, i když celá nemovitost byla otce a ten ji daroval mě jako 2 synovi.

  děkuji za odpovědi. s pozdravem Kratochvíl

 144. Milan

  Dodrý den, prosím o podrobný postup při darování nemovitosti mému synovi včetně všeho nutného hlavně z právního hlediska.

  Mnohokrát děkuji Šebestová

 145. Martin Rychtařík

  Prebuji poradit co je potrebne udelat pokud vlastnim pole (zemedelsky pozemek) a mel bych zajem ho nechat prepsat na stavebni pozemky. Dekuji za rady i porady ale i odpovedi.

 146. Martin Rychtařík

  Prebuji poradit co je potrebne udelat pokud vlastnim pole (zemedelsky pozemek) a mel bych zajem ho nechat prepsat na stavebni pozemky. Dekuji za rady i porady ale i odpovedi.

  1. Ladislav Sifner

   Dobry den,

   Rad bych se zeptal jestli lze stavet rodiny dum na pozemku vedenem jako Zahradnictvi. Jestli ano co je potreba udelat.

   Dekuji

   Ladislav Sifner

 147. Katka

  Dobrý den. Rodiče mého přítele postavili dům, přestěhovali se a chtěli by darovat byt svému synovi. Zatím nevíme,zda byt přepsat jen na přítele nebo na nás oba. Chtěla bych vědět,jaký bude rozdíl (v procentech) mezi tím, když bude byt převeden jen na syna (slyšela jsem, že daň je 1 %% z odhadu ceny bytu) a tím, že by byt byl převeden na nás oba. Bude v tomto případě daň vyšší?

  Děkuji, Katka.

 148. Bradáčová Markéta

  Dobrý den, mám dotaz, zda cena za 1 m2 zemědělské půdy při převodu z rodičů na dceru je dána z ceny za 1m2, který určuje obec, anebo musí být přizván odhadce. Děkuji

 149. Oldřiška

  Dobrý den, dostala jsem od babičky před 5ti lety byt i s věcným břemenem, kdy babička má výměnek na dožití! Byt nenavštěvuji, babička na mě podala žalobu o vrácení daru, ale tento soudní spor prohrála!!! Rozhodl jsem se ale, že tento byt přepíšu na svou tetu! Chtěl jsem se zeptat, zda ho mohu na svou tetu přepsat, i s věcným břemenem aniž by o tom moje babička věděla??? Děkuji moc!

 150. Martina

  zajímalo by mě, za jakych okolnosti si darce může vynutit vracení daru. V clanku se uvadi jako důvod hrubé porušení mravů, co si mam pod tim predstavit?

  Manželovi jsem prevedla darovaci smlouvou 1/2 domu, kvůli danim se to neprevádelo kupni smlouvou. V soucasne dobe již spolu 1 rok nežijeme ve společné domáctnosti,děti (syny 14 a 17 let) mám ve vlastní péči a stanovené výživné na ně soudem.Manžel se nevídá s dětmi,nestará se o domáctnost a odešel s majetkem v hodnotě cca 100.000,-Kč. Jaké jsou mé možnosti k odebrání daru,který chci převést na syny?

  Děkuji za odpověď

 151. Novákovi

  Dobrý den, prosíme o odpověď na náš dotaz:

  Chtěli bychom darovat svým dvěma dětem chalupu a rodinný dům. Součásti darovací smlouvy na obě nemovitosti bychom chtěli zřídit pro nás věcné břemeno na doživotní užívání. Potřebovali bychom vědět jak postupovat hlavně jak se vyvarovat možnosti zápočtu daru v dědickém řízení. Manžel z prvního manželství má potomka.

  Moc děkujeme a přejeme hezký den.

 152. Furbacherová

  Dobrý den,

  prosila bych o odpověď, stačí-li pro platnost darovací smlouvy podepsat ji i s obdarovaným na Obvodním úřadě v oddělení ověřování podpisů.

  Děkuji Furbacherová

 153. Petr

  Dobrý den,prosím o radu jak postupovat. V roce 2003 nám rodiče manželky darovali nemovitost {chalupu} s věcným břemenem jejího doživotního užívání. Do rekonstrukce nemovitosti jsme investovali již několik desítek tisíc korun. Zpočátku vše probíhalo dle dohody, ale postupem času došlo k takřka nepřetržitému užívání chalupy tchánem a drobným naschválům z jeho strany. Vše vyvrcholilo letošní léto, kdy tchán na chalupě začal chovat 20kachen, pořídil si psa a přijímá dlouhodobé návštěvy. To vše bez našeho vědomí.{Přijímání návštěv je podle darovací smlouvy možné pouze po dohodě s vlastníky.} Nehledě na nepořádek, který všude okolo zanechává.Snaha o dohody vyšla naprázdno. Nyní chceme s manželkou nemovitost prodat i s věcným břemenem. Kupce máme a ten je obeznámen se všemi okolnostmi týkajícími se dané chalupy. Zajímá nás, zda můžeme nemovitost prodat a zda může někdo tento prodej znemožnit. Upozorňuji, že rodiče manželky vrácení daru odmítli.Děkuji za odpověď.

 154. Petr Hroník

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, zda můžou prarodiče darovat nemovitost vnučce své dcery, aniž by bylo provedeno vyrovnání jejich syna.

 155. Martin Ste.

  Dobrý den,

  rád bych se Vás zeptal na několik otázek.

  1) Nejprve by mě zajímalo zda jde u darování nemovitého majetku (chalupa a pozemky) zadat věcné břemeno např.pro dožití darovajícího.

  2) Další otázkou je zda se liší když se dělá odhad na prodej nebo na darování.Myslím samozřejmě poplatek odhadci.

  3) A poslední otázkou je jakým způsobem postupovat (jak následují za sebou kroky)při darování.(zda nejprve výpis z katastru nebo nejprve odhad,kdy smlouva o darování atd.)

  Předem Vám děkuji za odpovědi a jsem strašně rád,že se mám kam obrátit s dotazy.Děláte velice užitečnou a záslužnou službu pro občany.

  Děkuji Vám

 156. Zonygová Hedvika

  Dobrý den,žiji s manželem v rodinném domě, který dostal od rodičů,když jsem ještě nebyli manželé.Manžel by chtěl tuto nemovitost přepsat na mě,jako spoluvlastíka.Na dům máme hypotéku.Chtěla bych se zeptat, jaké se platí poplatky při darovací smolouvě.Pokud se platí poplatky podle rozlohy nemovitosti a pozemku, napiště mi prosím kolik procent se platí.Děkuji Zonygová

 157. Hana Žemličková

  Zdravím a přeji hezký den

  Mám dotaz ohledně zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek, který vždy byl zřízen jako příjezdová komunikace.

  v roce 2001 jsme jako 3 spoluvlastníci koupili obytný dům od Města. Obytný dům se nachází na stavební parcele o rozloze 800 m2, ale samotný dům zaujímá pouze část této parcely ve výměře 200 m2 a zbytek stavební parcely je využíván jako zahrada. Na tuto část parcely – "na zahradu" je přístup jednak domem, ale to jen projitím, protože domem nevede průjezd a z druhé strany z cesty, která vždy byla veřejnou komunikací a kterou využíval mimo jiné i tehdejší vlastník nemovitostí tj. městský úřad-bytový podnik a věcné břemeno tudíž nebylo potřeba zřizovat. Protože mimo obytných domů a zahrad byla i tato cesta byla ve vlastnictví státu nebyla zřejmě potřeba, aby tato komunikace byla samostatně vyměřena a řádně zapsána v katastru nemovitostí jako komunikace. Protože tato část tohoto pozemku vždy využíval jako příjezdová komunikace, která byla vyasfaltována, v zimě udržována, jsou na ni umístěny i dopravní značky a je veřejně přístupná, parkujeme na své zahradě auta a v budoucnu bychom chtěli si zde postavit i garáže. Ale k zásadní změně užívání této cesty došlo prodejem tohoto pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví akciové společnosti-obchodnímu domu, protože ten užívání této cesty omezil, a to tak, že ji lze využívat pouze ve všední den a to v době od 7,00 hod do 19,00 hod., protože cestu uzavřel železnou bránou, která se po uzavírací hodině obchodního domu a o sobotách a nedělích uzamyká, takže příjezd na náš pozemek – zahradu není v této době možný. Chtěli jsme se zástupci akciové společnosti uzavřít nějakou smlouvu o možnosti tuto cestu využívat i v době, kdy je uzavřena brána,protože tím je nám znemožněno v zahradě parkovat auta, neboť v noci a hlavně o víkendu nelze vyjet ani zajet. S akciovou společnosti jsme se chtěli dohodnout pouze na tom, aby nám též dali klíče od brány a to i za nějakou úplatu s tím, že je i v našem zájmu respektovat, že tento komplex zahrad uzavřen, což je dobrá ochrana i našeho majetku, ale k dohodě nedošlo, a to asi i zřejmě proto, že se jedná o akciovou společnost a nikdo z představenstva tuto, pro ně banální a nepodstatnou záležitost, nechce řešit. Proto budu ráda za každou radu, jak se v tomto případě domoci zřízení věcného břemene jízdy po části pozemku, který je upraven jako komunikace, na náš pozemek – zahradu i v době, kdy je uzavřen bránou.

  Děkuji

 158. Jana

  Prosila bych o odpověď na následující:

  Rodiče manžela se rozhodli darovat mu jednu ze dvou nemovitostí,které vlastní a kterou bychom

  použili k částečné úhradě koupě rodinného

  domu.Zde by měli zajištěno doživotní užíváni.

  Musí tato fakta obsahovat darovací smlouva na

  byt?Pokud se vzdá nárokú na další

  nemovitost ve prospěch sourozence,jsou v

  tomto kroku nějaká úskalí do budoucna?

  Děkuji za odpověď.

 159. Honza

  Dotaz – Má babička má v domě mé matky zřízeno věcné břemeno doživotního užívání části domu, pozemků… Potřeboval bych vědět, zda má moje matka nárok na nějaké měsíční či jiné poplatky (plyn, elektr., voda…) od babičky za užívání domu, elektriky, vody… Je přeci divné, že babička může topit, používat "naší" vodu, elektřinu… zcela zdarma. Všem děkuji za odpověď.

 160. Věra Svobodová

  Měla bych dotaz co všechno za doklady potřebuji, aby byla právoplatně uzavřená darovací smlouva nemovitosti, zda-li tato smlouva musí být potvrzena notářem,jestli stačí je-li tato smlouva ověřena na matrice Městského úřadu.

  Za odpověď děkuji.

  Věra Svobodová

 161. Stáňa

  Maminka mi darovala nemovitost. Chtěla sem se zeptat jak vysokou budu platit daň a jestli na to má nějaký vliv, že sem studentka.Předem děkuji za odpověď

 162. müllerovak

  Dotaz: Rodiče mi darovali rodinný domek. Na tomto daru jsou dvě notářsky zapsaná věcná břemena.1)oba rodiče jsem povina v tomto domku nechat dožít, užívací právo mám až po jejich úmrtí.2)V případě nemoci nebo nemohoucnosti je mojí povinností se o rodiče postarat. Jak mám postupovat pri výpočtu darovací daně. Děkuji Vám. Müllerová Marie

 163. Miroslava Beranova

  Vazeni,

  prosim o sdeleni jak nejjednoduseji mohu darovat veskere sve movite veci,ktere se nachazeji v mem byte svemu synovi.Musi byt odhad techto veci?Musi byt sepsana pisemna smlouva s podrobnym vypsanim techto veci?

  Dekuji Beranova

 164. Jan Vinzens

  Dobry den, chtel bych se zeptat jakym zpusobem je nejlepe prevest byt od rodicu na jednoho z potomku, tak aby ten mohl vyplatit sourozence formou stavebniho sporeni(uveru).

 165. Honza

  Vážení,můžete mě poradit jaká je daň při darování pozemku od mého otce,jestli potřebuji odhad.Slyšel jsem že od 1.1 2006 je darování osvobozeno od placení daní,je to pravda?

 166. Andrea

  Dobry den.Chtela bych se zeptat,zda muze byt zrusena darovací smlouva,ktera byla uzavrena na darovani nemovitosti.Za jakých podmínek může být zrušena?Děkuji

 167. Vladislav Kučera

  Dobrý den,

  vytvořil jsem darovací smlouvu pro nemovitost podle uvedeného vzoru na jejímž základě jsem podal návrh na vklad do katastru nemovitostí. Bohužel mi vklad nebyl umožněn s odůvodněním, že darovací smlouva je fakticky chybná, neboť neobsahuje výslovné prohlášení darujících, že uvedenou nemovitost darují a bezplatně převádějí na osobu obdarovanou.

 168. Ivo Sk.

  Souhlasím s panem Vl. Kučerou a jeho příspěvkem ze dne 7.12.2005. Také mi byl pozastaven vklad do katastru nemovitostí pro chybnou darovací smlouvu podle výše uvedeného vzoru. Chyba – Není zde výslovné prohlášení darujícího, kdy darující v souladu s ustanovením podle § 628 odst. 1 obč. zák. bezplatně tj. darem přenechává obdarovanému nemovitost …

 169. Valerie

  Dobrý den,

  potřebova bych se zeptat jak nejlépe převést byt v osobním valstnictví rodičů na mě. Co je k tomu potřeba a kolik se platí za převody bytu např z darování nebo koupě ( jaká je daň)

  Mnohokrát děkuji za odpověď

 170. Karel Fajman

  Je možné,aby rodiče kteří mají dvě dětidarovali jednomu pouze část domu?A za jakých podmínek?Děkuji

 171. Miluska

  Maminka mi darovala dum 7 nedel pred smrti.Darovaci smlouva byla sepsana notarem ,dolozena lekarskou zpravou,neb mamince bylo 96 let.Nebyla zbavena svepravnosti,jak sestry udavaji.Oni vse ted napaldy a podaly na me zalobu na urceni neplatnosti smlouby s tim,ze maminka byla dusevnim a telesnem stavu neschopna pravnickym ukonum.Pohybovala se v tak zvanem choditku.To vse probehlo ale v poradku.Zapsano je vse i jiz na moje jmeno na Katastru nemovitosti.Oni ale nezaplatily tak zvanou jistotu ve vysi 50.000.-Kc v den predbezneho rizeni.Soud napsal usneseni v tom to zneni ze nebyla jistota zaplacena v den podani zaloby na mou osobu.A soud aniz by se zabyval vecnou strankou navrhu na vydani predbezneho opatreni,navrh zamitl.Prosim o Vasi radu co mam ja delat.Odvolavat se nechci,neni duvod.Vse bylo pravnicky rizeno.Dekuji.S pozdravem M.Daniskova.

 172. Michal

  Dceri jsem daroval cast zahrady, pro stavbu RD. RD se nekonal a tuto cast zahrady bychom chteli prevest zpet. Jaky je postup?

 173. Petr

  Dobrý den,

  prosím Vás o radu, nevím, jak mám v darovací smlouvě označit onen "dar" část objektu "darovanou nemovitost kterou je hospodářská budova". Na katastrální mapě je tato hospodářská budova označena pouze tečkou a je zobrazena jako součást rodinného domu i přesto, že mezi rod. domkem a oním objektem je cca 6m vzdálenost.

  Děkuji Vám předem za odpověď

  Petr Sova

 174. Anka

  Moji rodice darovali nemovitost jednomu ze tri sourozencu, tedy stal se vylucnim vlastnikem.

  Momentalne je jeden z rodicu po smrti a majitel darovane nemovitosti se odmita vyrovnat se svymi sourozenci.V darovaci smlouve neni uvedeny zadny zavazek vuci sourozencum.Dedicske konani po zesnulem rodici/ darce / bylo ukonceno §175-nemajetnost.

  Jak mam postupovat aby doslo k spravnemu vysporadani nemovitosti?

  Je mozne zrusit darovaci smlouvu, ktera byla uzavrena v breznu 2004?

  Je mozne opomenout dalsi deti pri darovani nemovitosti?

  Dekuji, Anka

  1. Irma Pšeničková

   Dobrý den zajímalo by mě,jestli mohou rodiče za svého života darovat dům pouze jednomu z pěti svých dětí,aniž by ostatní sourozenci byli s tímto obeznámeni.Děkuji za odpověd,Pšeničková

 175. Pavlína Příkaská

  Dobry den,prosím poraďte mi,mohu darovat podíl

  bytu manželovi na základě darovací smlouvy bez

  notáře?Byt jsme koupili v privatizaci do osob-

  ního vlastnictví.Jak mám postupovat?Děkuji.

 176. Stanislav Bugoš

  Dobrý den,měl bych na vás dotaz, který už jste už dostali, ale bohužel nevím proč si nejde přečíst již dříve položené dotazy…nechápu proč jsou tedy tady vypsané…co?

  Moje přítelkyně dostala od svojí babičky byt darem, ale samozřejmě, že koupi bytu si platila ona a ne babi.jelikož rodina měla strach, že jí vyhodí na ulici, přidali do smlouvy věcné břemeno. babi prodělala nějaké nemoci a je už stará…jejimu stáří odpovídá i inteligence. rodina chce po přítelkyni, aby vše co babi potřebuje zařizovala ona a aby se starala o babi. jejich argument je: byt je tvůj a máš to ve smlouvě….tak nevím co je nemorální. nic nevím o tom že rodiče by měli mít smlouvu s dětmi na to aby se oni ve stáři postarali…to mi příjde nemorální. přítelkyně má samozřejmě zaměstnání, tudíž se nemůže starat o babi 24hodin denně, jak si inteligentní babi a rodina přeje. chodí babi uklízet okolo bytovky, uklízí byt, nakupuje jí, koupe jí, volá jí každý druhý den zda něco nepotřebuje atd. ona se prostě oni stará, ale oni chtějí víc a tomu co dělá říkaji nic. mojí přítelkyni psychycky vidírají a trápí.poslední dobou dokonce vyhrožují, že vrátí byt…já si myslím, že se nemorálně nechová…myslím si to o rodině. rád bych znal váš názor a doporučení co dělat, když rodina vyrazí do boje. prosím o velmi ryclou odpověď.přeji hezký den.

 177. V.Schmidt

  Babička vlastní půl domu, po čtvrtce její dcery. Jednomu z nezl. vnuků chce svojí půlku darovat. Je nutný souhlas dcer? Mezi kým se sepisuje darovací smlouva, kdo ji podepisuje ? Na koho se platí daň ?Jedná se o to, že vnuk je nezletilý. Děkuji. S pozdravem Schmidt.

 178. Michala

  Dobry den,

  ma babicka mi darovala byt v Praze, darovaci smlouva byla podepsana a ja bych se rada zeptala na dalsi postup. Zmena majitele jiz byla nahlasena druzstvu, je vsak jeste nutne nahlasovat se na katastralnim uradu? A jak se vyrizuje darovaci dan? Musim jako vnucka platit tuto dan?

 179. Bobková

  Chci darovat dceři a zeťovi rodinný dům.

  1.Je nutné nechat udělat odhad domu?

  2.Platí se darovací daň či jiný poplatek?

  3.stačí písemná darovací smlouva?

  děkuji

 180. P.Kovalovský

  Vážení!

  Rád bych věděl, jaký je polatek ze zákona za vyhotovení darovací smlouvy právníkem a zda je sepsání právníkem nutné, nebo si mohu sepsat smlouvu sám (např. dle Vašeho výše uvedeného vzoru, pokud je stále platný). Jedná se o darovací smlouvu pro katastrální úřad. Děkuji.

  P.Kovalovský

 181. Roman Thöma

  Dobrý den, chci se zeptat: Můj nevlastni otec mi chce darovat nebytové prostory s tím, že bychom si je poté přestavěli na byt. Do jaké kategorie obdarovaného se zařadím. Otec je s maminkou již 20 let – ženat. Nicméně nemovitost je napsána jen na něj, ale koupili ji již společně. Prosím o odpověď na shora uvedený email.

  Děkuji a jsem s pozdravem

  Roman Thöma

 182. Jana Fichtová

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat,chci darovat půlku domu svému příteli.Je potřeba aktuální odhad nebo stačí kupní smlouva pokud je jen 3 roky stará?

  Děkuji za odpověď.

  Jana Fichtová

 183. R Husár

  Chtěl bych poradit jak máme postupovat, ve věci darovaného domu. Tento dům dostala manželka od rodičů, kteří jsou vlastníky jěště jednoho obytného domu.Manželka se chce vzdát veškerých nároků na další dědictví ve prospěch své sestry a bratra. Děkuji

 184. Hrdličková

  Chtěla bych se zeptat,za jakých podmínek může moje maminka přepsat svůj rod.domek na svého vnuka,kterému bude letos 15 let.A jak se mám vypořádat se sestrami,které nedostanou nic?Protože,ať je cokoliv potřeba na domku udělat,nebo s něčím pomoci,vždy jsme tu pouze já a můj syn,ostatní nemají čas.Já o domek zájem nemám,mám byt a protože můj syn(vnuk) chce být automechanikem a v domku by měl ideální podmínky a vzhledem okolnostem v rodině,rozhodla se moje maminka,že by domek napsala na mého syna(vnuka).Jsem rozvedená a nemám žádné peníze a ani majetek.Prosím touto cestou o radu.Kolik by se platilo za odhad a za přepis,jedná-li se asi o hodnotu cca 800 000 Kč?Mnohokrát děkuji za odpověď,pokud možno odepište prosím na moji emailovou adresu.Hrdličková Věra.

 185. Hrdličková

  Chtěla bych se zeptat,za jakých podmínek může moje maminka přepsat svůj rod.domek na svého vnuka,kterému bude letos 15 let.A jak se mám vypořádat se sestrami,které nedostanou nic?Protože,ať je cokoliv potřeba na domku udělat,nebo s něčím pomoci,vždy jsme tu pouze já a můj syn,ostatní nemají čas.Já o domek zájem nemám,mám byt a protože můj syn(vnuk) chce být automechanikem a v domku by měl ideální podmínky a vzhledem okolnostem v rodině,rozhodla se moje maminka,že by domek napsala na mého syna(vnuka).Jsem rozvedená a nemám žádné peníze a ani majetek.Prosím touto cestou o radu.Kolik by se platilo za odhad a za přepis,jedná-li se asi o hodnotu cca 800 000 Kč?Mnohokrát děkuji za odpověď,pokud možno odepište prosím na moji emailovou adresu.Hrdličková Věra.

 186. Josef Kubík

  Jsem majitelem stavebního pozemku, který mi byl navrácen v restituci. V době komunistického režimu byl vybudován vodovodní řad, který veden napříč pozemkem, čímž znehodnocuje cenu celého pozemku. Vodovodní řad není zapsán v katastru nemovitostí. Zajímá mě, zda mohu požadovat nějakou finanční kompenzaci za znehodnocení ceny pozemku tímto vodovodním řadem.

 187. pi.Novakova

  koupila jsem byt od mesta s 1letou lhutou predkupniho prava. tato lhuta uz uplynula, ale ja jsem si nezazadala o zruseni tohoto PP a ted bych chtela byt darovat. je to mozne i bez zruseni PP mesta?

 188. Adam

  Dobrý den, chci se zeptat, jak postupovat při darování chaty a pozemku, pouze jednomu ze dvou mých plnoletých dětí. Syn je ženatý, ale chci chatu s pozemkem přenechat pouze jemu. Je třeba nějak finančně odškodnit mé druhé dítě? Kolik %% činí darovací daň z daru v hodnotě cca 600.000,- Kč?

 189. Dagmar Poulsen

  Moje matka darovala mému bratrovi s manželkou rodinný dům. Matka bydlí v bytě nahoře a mladí dole. Již dva roky s ní však vůbec nemluví. Je po operaci srdce a nakupují jí kamarádky.

  Existuje nějaká možnost dar odvolat, zvláště v takovém nelidském případě?

  Předem děkuji za odpověď a srdečně zdravím z Austrálie.

  Dagmar Poulsen

 190. Jarmila Slaninová

  Jaké možnosti obrany má babička,která darovala vnukovi svou polovinu nemovitosti a on nedodržuje vůči ní “zásady dobrých mravů hrubým způsobem“?Lze smlouvu zrušit a jak postupovat? Děkuji.

 191. Liberová

  Chtěla jsem se zeptat, do které skupiny pro účely výpočtu daně patří můj přítel, když mu jeho bývalá manželka daruje nemovitost? A jak se do darovací smlouvy zanese, že se daruje jen část nemovitosti? Protože když ještě byli manželé, tak každý získal 1/12 rodiného domu, takže tu 1/12 jeho bývalá manželka daruje mému příteli. Prosim o odpověď. Liberová

  1. Timko

   Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli k darovací smlouvě potřebuji odhad nemovitosti. Předem děkuji za odpověď.

 192. Martina

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,kdo má nárok na dědictví,když má matka,která pochází ze třech sourozenců z nichž jeden z bratrů je nevlastní z matčiny strany.Jedná se o nemovitost,když půlku nemovitosti vlastnil strýc(matky vlastní bratr)a po smrti jejich rodičů se druhé půlky domu matka a strýc(nevlastní bratr)vzdali ve prospěch strýce(vlast.bratra)V případě smrti strýce(vlastního bratra)?A nebo v případě smrti mé matky?

  Respektive jak by to bylo s vypořádáním dědictví. Děkuji

 193. Jana Konrátová

  Dobrý den, tchýně po smrti manžela darovala mému švagrovi(svému synovi) polovinu nemovitosti, aby si mohl opatřit úvěr pro své podnikání, s tím, že tam budou bydlet pohromadě. Ihned potom, co měl švagr nemovitost přepsanou na sebe, obrátil své chování a začal se k mé tchýni chovat jako hulvát a vztahy se v tomto domě neustále přiostřují natolik, že tchýně vážně uvažuje o odstěhování nebo o požadování navrácení daru. Má v tomto případě nějakou šanci zrušit darovací smlouvu? Děkuji za odpověď.

 194. stana

  Dobry den,chtela bych se zeptat jak mam prevest byt v osobnim vlastnictvim me maminky na sebe.Co vsechno potrebui k prevodu,nebo je snad darovani vyhodnejsi?jak mam postupovat?Predem dekuji za radu spozdravem Stana

 195. Miriam

  Dobry den,

  chcela by som vás poprosit o radu.Min.rok som sa ako obcan SR riadne zosobasila s obcanom CR,trvaly pobyt mam uz uzavrety v CR.Manzel je rozvedeny a na vysporiadanie majetku s byv.manzelkou s ktorou spolocne postavil dom,si musel vziat hypoteku,aby sme ju vyplatili.Momentalne je dom prepisany uz len nanho,vsetky zalezitosti su davno vysporiadne,hypoteka sa riadne spalca.Chceli by sme ale vediet,ako je mozne aby som ja,jeho nova manzelka mohla byt spolumajitelkou nemovitosti,resp.byt riadne zapisana v katastru nemov.na tento a dalsi majetok, ktory spolu nadobudneme.Je potrebne v tomto pripade pouzit darovanie?Velmi pekne dakujem za odpovede a zelam prijemny vikend.S pozdravom Miriam J.

 196. Martin Janda

  Vazena redakce Pravnika

  Nemam vsechny podrobnosti k problemu, ktery mne trapi, takze si nejsem jist, zda to bude dost k jakekoli odpovedi z vasi strany. Je mi taktez neprijemne se vyptavat bez odborne opory.

  Ziji mimo republiku a nevidim se casto s rodinou. Obcas vsem zavolam a kdyz jedu na dovolenou navstivim ty ktere mohu. To plati i pro meho dedecka.

  Pri posledni navsteve mi sdelil sokujici novinu. Rozhodl se venovat byt detem tatova mladsiho bratra. Duvod? Oni nemaji zadne hmotne statky. Ja uz s bratrem byt mam, tedy nic nepotrebujeme. Cele zduvodneni mi pripada jako velmi spinavy business a podeziral bych prave stryce, ze ovlivnil dedovo rozhodnuti.

  Ano, vlastnim byt spolu s bratrem, kde on bydli se svou zenou a ocekavaji rodinu. Zil jsem tedy s maminkou nez jsem odcestoval do zahranici. Jeji byt bychom taky mohli zdedit. Doufam, ze az tak za 20 let. Obe nemovitosti byly porizeny z otcovi zivotni pojistky. Tedy za cenu nejvyssi. Dedecek to moc dobre vi. A tudiz bych tuto skutecnosti nesmesoval s tim co se deje ted. A divim se, ze on ano.

  Strejdova rodina si nezije spatne. Bratranec jiz vydelava, stryc obchoduje se zahranicim a sestrenice konci zakladni skolu. Jen teta ma zdravotni problemy a je v duchodu. To asi tedy dedu nuti jim pomoci.

  Podle meho nazoru se toto neresi takto. Dedecek to mel zkonzultovat. Nemel sahat na tatovo dedictvi. Nemel k tomu duvod, otec byl vzorny syn. Strejdove rodine se mohlo pomoci i bez toho aby on sidil sveho bratra a dedecek zapomnel na sveho syna.

  Otazka zni. Co v tom mohu udelat, abych vse zvratil? Nedokazu ani rici, zda bylo cokoli sepsano nebo jde jen o ustni slib. Mam apelovat na dedecka? Nebo se s dedictvim rozloucit? 1/4 by nebyla mnoho, ale kazda pomoc se hodi.

  Dekuji.

 197. Adam

  Dobrý den,

  chci se zeptat, pokud mně nevlastní otec a moje matka darují jejich rodinný dům, který si koupili v průběhu svého manželství:

  – zda budu platit nějakou daň nebo poplatek,

  – zda se nemůže stát, že otcovi děti z prvního manželství by se v budoucnu mohli domáhat podílu z nemovitosti při dědickém řízení.

  Předem děkuji za odpověď.

  Adam

 198. Jiří Hanzl

  Dobrý den ,mám dotaz ,když mi rodiče darovali dům ,,který byl oceněn na určitou hodnotu ,je to stejné jako bych za dům zaplatil, děkuji.

 199. Zdena

  Dobrý den,prosím o radu při darování majetku za života manželce, jedná se konkr. o byt v os.vlast., který je majetkem manžela a byt v družst.vlast./nájemci oba manželé/.

  Platí se dar. daň jen z bytu v os.vlast. nebo i z podílu v družst.vl. a v jaké sazbě? Děkuji

 200. Leona

  Chci se zeptat, jestli darující mŮže nemovitost požadovat zpět v případě, že si

  obdarovaný neplní své závazky vŮči daru.

  Myslím tím konkrétně třeba porušení dobrých mravŮ atd. Děkuji předem za odpovědi.

  S pozdravem Leona Kostková

 201. Leona

  Chci se zeptat, jestli darující mŮže nemovitost požadovat zpět v případě, že si

  obdarovaný neplní své závazky vŮči daru.

  Myslím tím konkrétně třeba porušení dobrých mravŮ atd. Děkuji předem za odpovědi.

  S pozdravem Leona Kostková

 202. Nosálová

  Ráda bych, prosím, věděla, jak dlouho musí rodinný příslušník sdílet s dotyčnou osobou domácnost, aby mu po její smrti připadl automaticky její "podnikový byt". Děkuji.

 203. Petra Nováková

  Zajímalo by mě, zda se mohu nějakým způsobem zříci darované nemovitosti, když už jsem ji jako dar přijala a ja na mě zapsaná v katastru nemovitostí. Děkuji

 204. Jana Pěchová

  dobrý den,mám dotaz ohledně darování nemovitosti.Rodiče mi chtějí darovat nemovitost,ve které již 15 let společně s mým manželem a dětmi bydlíme.Chtěla jsem se zeptat,co udělat,aby i manžel byl spoluvlastníkem této nemovitosti,a př.kolik tento krok stojí.Děkuji za odpověď

 205. Helena Jelínková

  Ráda bych se zeptala jaká je daň při prodání navráceného daru – pozemku, kdy převod na katastru proběhl před rokem, a to převodem na původního majitele. Darující byl otec a obdarovaný syn.

  Vím, že při prodeji pozemku do pěti let se platí daň 30%%.

  Jaká je tedy daň výše zmiňovaného pozemku, když nemovitost je stále majetkem jedné rodiny a nedošlo k žádnému prodeji , pouze vrácení daru.

  Děkuji za odpověď

  Helena

 206. Ramka

  Dobry den, zajimalo by me jestli je mozne urcity podil nemovitosti darovat do spolecneho jmeni manzelu, tj. babicka daruje svuj podil nemovitosti sve vnucce a jejimu manzelovi. Predem dekuji za odpoved.

 207. alice hetesova

  Zijeme s pritelem ve spolecne domacnosti, byte, ktery je psan na pritele. vychovavame dceru, nejsme manzele a brat se nechceme. pritel se rozhodl, ze byt prepise na mou osobu. rada bych se optala, zda-li i v tomto pripade budeme platit dan za prepis nemovitosti, popr. nebylo-li by vhodnejsi toto resit darovaci smlouvou. dekuji

 208. Tom

  Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se bude vypočítávat darovací daň když matka daruje nemovitost svému synovy a jeho manželce do SJM,a platí se daň z věcného břemene (doživotní užívání části nemovitosti)?

 209. Magdalena Krejčí

  Dobrý den,

  mám dotaz na darovací smlouvu bytu, který je spojen s hypoteční smlouvou a tím i ručen tímto bytem? Je možné mi poslat verzi takové darovací smlouvy?

  Děkuji

  MAgdalena Krejčí

 210. Chaloupka

  Tchán vlastní 2/3 nemovitosti, manžel 1/3(již získanou dědictvím po matce,(jeho sestra dostala peníze). Nyní by chtěl tchán synovi (mému muži) darovat ještě 1/3, tudíž by měl 2/3. V domě bydlíme my. Otci by zbyla 1/3. Kdyby došlo na dědictví po otci, a do dědictví by se započetla 1/3, kterou nyní dostane syn

  darem,jak velká část by připadla manželově sestře (dceři)? Získala by tedy celou zbylou 1/3, nebo by se i ta dělila? Pokud ano, apke tedy darování v současné době 1/3 zrtácí smysl(zbytečně platíme odhad a daň. Je to tedy tak? Nebo se ta zbylá 1/3 bude dělit mezi sourozence?Děkuji

 211. petr

  Chtěl jsem se zeptat , jak je to u darovací smlouvy v případě , že obdarovaný je jen jeden ze tří sourozenců jestli je nutné aby se zbývající sourozenci darované nemovitosti písemně zřekli nebo sepsali nějakou smlouvu .

  Děkuji za odpověď

 212. Robert Brhláč

  Manželka vlastní 3/4 nemovitosti.Tuhle část mi chce darovat. Chtěl bych se zeptat co to obnáší a na koho se obrátit.

 213. Roman Dohnal

  Chtěl bych se zeptat,jakou formu a náležitosti musí mít smlouva mezi bývalými manželi,při převodu společně nabytého bytu na jednoho z nich.Jakou smlouvu musím doložit na katastr nemovitostí,aby byla provedena změna majitele bytu?Podotýkám že byt nám byl v minulém roce nabídnut městem ke koupi,nabídku jsme využily a byt dosud splácíme dohodnutým splátkovým kalendářem.Nemáme problém s rozdělením majetku,jde nám jen o právní formu konkrétní smlouvy.Děkuji všem za pomoc.

 214. Suchopárová

  Prosím o radu. Jsem spoluvlastníkem nemovitosti ve které je zřízeno věcné břemeno pro bezplatné užívání nemovitosti . Další spoluvlastník mi daruje svoji část. Jakým způsobem se tato skutečnost projeví v darovací smlouvě? Jak to formulovat v darovací smlouvě? Děkuji R.S.

 215. Jan Kortas

  Maminka mi chce darovat dům. Chtěl bych se zeptat, jak zapsat do smlouvy věcné břemeno pro rodiče, kteří v domě žijí a pro mé dvě sestry, které v domě nežijí, ale v případě potřeby, aby v domě mohly bydlet. Předem mockrát děkuji. J.K.

 216. Dolenská

  Chceme darovat auto vnukovi. Co musíme udělat ? Bude nutná darovací smlouva, odhad ceny a zaplacení daně ? Děkuji Dolenská

 217. Klusová Lucie

  Dobrý den, zajímalo by mě jak správně napsat darovací smlouvu nemovitosti s dodatkem, ve kterém se zavazuji, že mí rodiče mají právo na dožití v domě, který mi darovali. Díky

 218. Blanka Doubková

  Dobrý den,

  prosím o informaci,je-li výhodnější daň darovací nebo prodejní. Máme s manželem RD, který je bohužel oficielně ve vlastnictví manžela. Nyní jsme si nechali udělat znalecký posudek a RD bude ve vlastnictví nás obou.

  Díky za informaci

  B. D.

 219. Jaromír Ošťádal

  velmi rád bych se Vás zeptal na tuto skutečnost:

  před 4 lety darovali rodiče manželce dům. V současnosti se rozhodli, že chtějí dát i nezbednému synovi nějaké peníze , aby nebyl zcela poškozený a chtějí je po nás. Jak by měla vypadat smlouva o předání těchto peněz, aby v budoucnu v souvislosti s děditstvým nemohla být zpochybena (vydědědíň) s tím, že za života rodiče svůj dům napsali na dceru. Jak to právně pojmenovat a sepsat

  S pozdravem J. Ošťádal

 220. Ivka

  Dobrý den,máme dotaz.Od známé rodiče mají chatu.Měli tři děti dvě dcery a syna, který dávno zemřel.Ten syn má syna, s kterým se prarodiče dávno nestýkají(je problémový). Chtěly by chatu přepsat na dcery. Musí být k tomu přizván odhadce? A je třeba možné tuto chatu prodat dcerám za 1,00Kč? Co je lepší? Poraďte.

  Díky.

 221. tom

  dobrý den,

  někde jsem slyšel, že darovat byt, který byl odkoupen od města, lze až po uplynutí dvou let. je to pravda?

 222. jalocha

  nerozumim jak ve vzoru darovaci smluvy je možno používat termin prodávajici to snad je něco uplně jiného ,anebo se mýlím prosím o vysvětlení dik.

 223. rutty

  Dobrý den, zajímalo by mě,kdo musí sepsat darovací smlouvu na nemovitost. Vím, že musí být písemně, jen nevím, zda ji mohu sepsat sama podle vzoru a pak ji s předávající stranou podepsat u notáře. Nebo jestli ji musí napsat notář či právník. Děkuji za odpověď, R.

 224. Ivana Hyklová

  Darovala jsem dceři chalupu. Tento dar je již zapsán v KN a je řádně zaplacen darovací daň.

  Teď bych chtěla pro manžela pojistku, že v případě mé smrti bude mít doživotní právo chalupu užívat. Jak mám prosím postupovat?

  Děkuji za odpověď.

  Hyklová

 225. Niki

  Dobrý den, mám dotaz ohledně darovací smlouvy. Dědeček mi chce darovat dům. Já bych chtěla v budoucnu napsat polovinu na manžela. Může být ve smlouvě uvedena podmínka, že v budoucnu dům musí být napsaný na mně a já nebudu moci přepsat polovinu na manžela? Děkuji za odpověď.

 226. Jitka

  Dostala jsem darem dům do, kterého jsem ivestovala.Teď chce dárce dům zpět.Mohu o své investice přijít?Jsem ochotna dům znovu převést dárci zpět za předpokladu vyplacení částky,kterou jsem investovala.

 227. Jirka

  Matka mi chce převéct 1/2 nemovitosti co k tomu potřebuji a jaký je nejlepší a nejednoduší postup děkuji

 228. Pavel

  Prosím o odpověď. Jak bude zohledněno v darovací dani to, že obdarovaná v darované nemovitosti zřídila /a zkolaudovala/ samostatnou bytovou jednotku. Děkuji.

 229. Lenka

  Chceme se s manželem rozvést.a manžel chce přepsat svou polovinu bytu na syna (18 let).Druhá polovina je moje.V bytě budeme se synem dál spolu bydlet.Manžel s námi již 5 měsíců nebydlí.Jak mám postupovat ?

  Děkuji.

 230. Marcel

  Dobrý den potřeboval bych poradit,zdědil jsem se svou sestrou rodinný dům, existuje nějaká možnost ohledně vyplacení nemovitosti,poněvadž má sestra evidentně nejeví zájem o tento dům,který potřebuje opravy

  a nehodlá nic investovat,ale záměrně se brání vyplacení podílu i prodeji můžete mi prosím poradit jak mám dál postupovat děkuji

 231. Jarka

  Vážení, prosím o informaci. Jedná se o Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pozemek je metrama (m2)vyrovnán, ale jeden ze spoluvlastníku se zříká 1/2 chaty v hodnotě 200000 Kč ve prospěch druhých. Platí se z toho daň darovací, nebo daň z převodu nemovitosti. Děkuji.

 232. Robert

  Je možné vypovědět darovací smlouvu? Tchyně nám před lety darovala polovinu domu a pozemku (darovací smlouvou) a jak stárne, stále častěji nám vyhrožuje, že darovací smlouvu zruší. Je to možné?

  Děkuji,

  Robert Zelenka

 233. Jana

  Dobrý den.

  Manžel dostal od rodičů dům s pozemkem, který nyní obýváme společně s jeho matkou (věcné břemeno). Její druhý syn teď projevil zájem o část pozemku a chce stavět. Zajímá mě, zda mi (nejsem-li vlastníkem, ale pouze uživatelem) poskují naše zákony právo spolurozhodovat s manželem o jeho nemovitosti.

  Předem děkuji za odpověď.

 234. Svatopluk Klouda

  Babička zemřela před třemi roky(2003). Dědické řízení trvalo dva roky. Stal jsem se majitelem nemovitosti. Zajímá mě od kdy jsem právně majitelem nemovitosti. Jestli je to druhý den po smrti babičky, nebo dnem nabití právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, nebo zápisem do katastru? V kterém předpisu je to popsáno?

  Předem děkuji.

 235. gábina

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala na následující věc-můj otec se rozvedl s maminkou,znovu se oženil a nyní nám chce darovat svoji polovinu domu, kterou si při rozvodu ponechal, nestaral se o ni a nyní se rozhodl mě i sestře ji darovat. Do jednoho bodu smlouvy však zanesl : pokud se nebudeme k němu a jeho rodině slušně chovat …může si ji nárokovat zpět. Vzhledem k tomu, jaká je jeho současná žena, je možné, že by ji chtěl nazpět možná velice brzy. Mylíte, že je dobré do smlouvy tento bod dávat? Nejde nám se sestrou o to mít majetek, jde o to, že maminka není schopna se o celý dům sama starat a tak se skýtá možnost jí alespoň finančně pomoci, aniž by otec dostal svoji polovinu zpět.Děkuji za odpověď. gábina

 236. Řehák

  Dobrý den,

  Potřeboval bych poradit co vše je potřeba k vyřízení převodu nemovitosti. Manželce by její babička ráda darovala nemovitost(byt)a chtěla by zřídila věcné břemeno k doživotnímu užívání nemovitosti. Lze tak učinit přímo v darovací smlouvě nebo je třeba uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene?Dále by mne zajímalo jak je to v takovém případě potom s vyrovnáním se se sourozenci.Moc děkuji za Vaši pomoc.

 237. Petr Novák

  Je stanoveno zákonem, aby v případě umožnění stavby kanalizace (nikoliv přípojky, ale hlavní stoky, která bude ve vlastnictví městských vodovodů a kanalizací) na soukromém pozemku bylo zřízeno věcné břemeno ??? Lze toto obejít pouze smlouvou, která bude obsahovat omezení související s ochrannými pásmy kanalizace, a tedy by nebylo nutné věcné břemeno evidovat v katastru nemovitostí ? A jako poslední související věc by mne zajímalo, zda je stanovena určitá daň z věcného břemene, jež bylo zřízeno bezplatně ? Děkuji za odpověď, s pozdravem Novák

 238. Jitka Buňatová

  Jitka Buňatová, Bc.

  Dobrý den, rodiče mého přítele na něho převádějí pomocí darovací smlouvy nemovistost (budova + pozemky). Přítel se rozhodl do smlouvy zřídit VĚCNÉ BŘEMENO na tento darovaný majetek. Tímto jeho rodiče budou platit vyšší daň než on sám. Chtěla bych se tímto zeptat, jelikož nám kažný poradil něco jiného, jestli lze smlouvu, která je již schválená krajským soudem a ukázána na finančním úřadě zrušit a vytvořit novou bez věcného břemene. Na finančním úřadě nám totiž tvrdí, že se vždy budou řídit 1.smlouvou a tudíž není návratu a musí se zaplatit obě daně. Opravdu se nelze ničeho dovolat.

  Moje otázka tedy zní: lze zrušit smlouvu a vytvořit novou. Lze upravit dodatečně věcné břemeno, aby se nemuselo platit?

  Děkuji moc za odpověď.

 239. Jitka Buňatová

  Jitka Buňatová, Bc.

  Dobrý den, rodiče mého přítele na něho převádějí pomocí darovací smlouvy nemovistost (budova + pozemky). Přítel se rozhodl do smlouvy zřídit VĚCNÉ BŘEMENO na tento darovaný majetek. Tímto jeho rodiče budou platit vyšší daň než on sám. Chtěla bych se tímto zeptat, jelikož nám kažný poradil něco jiného, jestli lze smlouvu, která je již schválená krajským soudem a ukázána na finančním úřadě zrušit a vytvořit novou bez věcného břemene. Na finančním úřadě nám totiž tvrdí, že se vždy budou řídit 1.smlouvou a tudíž není návratu a musí se zaplatit obě daně. Opravdu se nelze ničeho dovolat.

  Moje otázka tedy zní: lze zrušit smlouvu a vytvořit novou. Lze upravit dodatečně věcné břemeno, aby se nemuselo platit?

  Děkuji moc za odpověď.

 240. Jana

  Dobrý den,

  manžel vlastní chatu na Slovensku(dar jeho matky). Manžel má české i slovenské občanství. Chtěl by tuto chatu darovat našemu, dosud nezletilému synovi, který má také obojí občanství. Zajímalo by mne, zda je toto možné a jaký by byl postup. Děkuji za odpověď.

 241. mili

  dobrý den, chci na manžela převéct 1/2 pozemku co k tomu potřebuji a jaký je nejlepší a nejednoduší postup

  děkuji mili

 242. Milena Minaříková

  je potřeba v darovácí smlouvě u nemovitosti uvést odhad nemovitosti , nebo potom stačí doložit na FÚ.

 243. Kneiflová Marie

  Dobrý den, zajímalo by mě jestli je možné vrácení nemovitosti,jestli ano jak postupavat.Matka darovala svůj dům dceři a ta se k ní nepěkně chová,proto by chtěla dům zpět. Děkuji Kneiflová

 244. Charlotta

  Otec mi chce darovat chatu. Bratr by po jeho smrti zdědil byt a garáž v osobním vlastnictví, kterého bych se já zřekla v jeho prospěch. Odhadní cena bytu a garáže je ale nižší než odhadní cena chaty. Otec by chtěl, aby ostatní pozůstalost (bez nemovitostí) byla rozdělena stejným dílem. Jak máme postupovat, aby v dědickém řízení nebyl odečítán můj podíl z daru a aby byla pozůstalost pro nás oba rozdělena stejným dílem. Děkuji za odpověď

 245. E. Procházková

  Prosím o radu. Darovací smlouvou jsme s manželem převedli synovi rod. dům a uplatnili jsme ve smlouvě věcné právo na užívání části domu na dožití. Prosím, poraďte nám, jak toto věcné právo zrušit. Manžel zdědil po svých rodičích dům, kde teď bydlí, protože odešel do starob. důchodu a je tam i trvale přihlášen k pobytu. V tomto domě bydlí s rodinou i druhý syn, takže i já se po odchodu do starob. důchodu tam přestěhuji. Tím pomine i důvod výše zmiňovaného věcného práva. Děkuji za radu. E. Procházková

 246. Žánová Lada

  Prosím o radu.Moji rodiče vydědili bratra, jelikož se k nim nezachoval dobře. Otec již zemřel a vydědění jeho části majetku proběhlo. Bratr se však chystá po smrti matky se soudit.Daruje-li mi matka svoji část nemovitosti ještě za svého života, je toto darování v případě její smrti napaditelné ze strany bratra a může se soudit o neplatnost vydědění. Děkuji za odpověď.

 247. Kašpárková Eliška

  Dobrý den.

  Můj otec mi chce darovat nemovitost i s pozemkem.Mám ovšem ještě 2 sourozence.Ráda bych věděla jestli se dá darovací smlouva po smrti mého otce soudně napadnout.Můžou mí sourozenci trvat na vyplacení z nemovitosti,když mi ji otec daroval?

  Děkuji za odpověď.

 248. Pospíšilová Věra

  Prosím,potřebuji poradit.Mám tři syny,ale jen jeden se o mě stará a navštěvuje mě.Mohu se na něj ve všem spolehnout.Chtěla bych,aby můj byt v OV zůstal jemu.Jak by bylo nejlepší to zařídit,aby po mé smrti neměl s bratry problémy a byt mu zůstal?Je nejlepší sepsat DAROVACÍ SMLOUVU nebo je i jiný způsob?Děkuji

 249. Komanec

  Babička odešla do domova důchodců a svůj uvolněný domek se rozhodla darovat své dceři ( na základě jejího intenzivního přemlouvání) s podmínkou, že se finančně vyrovná s druhou dcerou. Začala jednání o ceně této náhrady mezi dcerami, neboť budoucí obdarovaná nesouhlasila se zaplacením částky odvozené z odhadní ceny. Na babičku průběžně vyvíjela tlak a ta jí nemovitost převedla, ale vzhledem k tomu, že věcem nerozumí, neuvedla do darovací smlouvy povinnost vylacení druhé dcery. Později (po cca 14 dnech) si babička omyl uvědomila a poskytla této druhé dceři ověřené čestné prohlášení o (bohužel jen ústně) přislíbenému vyrovnání ze strany obdarované. Vzhledem k tomu, že domek je již v katastru převeden, mám obavy, zda obdarovaná svůj ústně daný slib dodrží a v jaké výši, když vlastně zatím nedošlo k dohodě o jasné částce. Má babička možnost v případě, že obdarovaná slib zapře (či nebude hodlat splnit), možnost vzít dar zpět,či ho soudně zrušit (např. s ohledem na porušené tzv. dobrých mravů či podvodného jednání), popř. je možné se vyrovnání domoci soudně? Děkuji

 250. Jirka

  Mám dotaz, jak mám postupovat, jestliže se rodiče rozhodli převést na mne nemovitost s pozemkem, o kterou se již, ze zdravotních důvodů, nemohou starat? Musí být vypracován odhad nemovitosti soudním znlcem? Již dva roky tuto nemovitost udržuji.Nebo stačí sepsat darovací smlouvu a učinit změnu vlastníka v katastru nemovitostí?

 251. Mauro

  V roce 1997 jsme sepsali s byvalou přitelkyní darovací smlouvu na chatu, kterou jsem koupil jako cizinec na jmeno přitelkyně.Tenkrat jsem ještě neměl trvaly pobyt v cechach, protože jsem italské narodnosti.V roce 2004 byl na zakladě trvalého pobytu vypsaný vklad do katastru nemovitosti.Nyní se bývalá přítelkyně snaži soud.cestou o prokázání neplatnosti darovací smlouvy, protože byla sepsána v době, kdy jsem nemel trv.pobyt.Je ta smouva platná? Děkuji moc.

 252. Petr Šmíd

  Dobrý den, měl bych na Vás jeden následující dotaz. Matka mi chce po 4letech vlastnictví darovat byt, který zakoupila prostřednictvím hyp.úvěru. Někde jsem se dočetl, že darovací daň se vypočítává s hodnoty nemovitosti ponížené o závazky z daru vyplývající (nepřesná formulace), tzn.,že by se daň měla vypočítat pouze z ceny nemovitosti ponížené o závazek vůči bance, je to skutečně tak? Hypotéční úvěr můžu přebrat. Mám to učinit před darováním nebo po? Děkuji za odpověď. Šmíd

 253. Janatová

  V kolika kopiích je třeba vyhotovit Darovací smlouvu, u kolika kopií je třeba ověřit podpisy a kam všude a v jakém počtu se smlouva posílá.

  Děkuji předem za odpověď.

 254. meluzinova

  chci se zeptat:babicka mi darovala dům.samozdrejme pri sve vůli sama od sebe.ja ji dala pravo ze tam muze po dobu 25let zit.ale babicka me tam najednou nechce poustet a bere si tam jine lidi.napr.druheho syna a jeho deti.ti my obyvaji mou mystnost i postel kterou jsem si koupila/kdyz tam prespavaji/coz ve smlouve je psano ze ji muzu obyvat jen ja/.dale mi pouzivaji zahradu a vse co je nani.chci vedet jesli muzou tyto veci delat.dale potrebuji vedet jestli na me babicka muze dum vymahat zpet.je to jiz 3roky co mi ho darovala.ja tam cele ty 3 roky nemuzu jet.dan z nemovitosti platim. jsem z toho zoufala prosim odepiste co nejdriv pokud to jde na muj mejl sarah.me@seznam.cz moc vam dekuji meluzinova

 255. meluzinova

  chci se zeptat:babicka mi darovala dům.samozdrejme pri sve vůli sama od sebe.ja ji dala pravo ze tam muze po dobu 25let zit.ale babicka me tam najednou nechce poustet a bere si tam jine lidi.napr.druheho syna a jeho deti.ti my obyvaji mou mystnost i postel kterou jsem si koupila/kdyz tam prespavaji/coz ve smlouve je psano ze ji muzu obyvat jen ja/.dale mi pouzivaji zahradu a vse co je nani.chci vedet jesli muzou tyto veci delat.dale potrebuji vedet jestli na me babicka muze dum vymahat zpet.je to jiz 3roky co mi ho darovala.ja tam cele ty 3 roky nemuzu jet.dan z nemovitosti platim. jsem z toho zoufala prosim odepiste co nejdriv pokud to jde na muj mejl sarah.me@seznam.cz moc vam dekuji meluzinova

 256. Kaderavek

  Dobrý den,

  můj děda mi chce darovat garáž, která není zapsána v katastru nemovitostí a je na cizím pozemku. Garáž je řádně zkolaudována a daně z nevovitosti jsou placeny. Stačí pouze sepsat darovací smlouvu a zaplatit darovací daň ?

  Děkuji za odpověď.

  Kadeřávek

 257. LENKA

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat rodiče nám /mě a manželovi /darovali byt, udělali jsme darovací smlouvu a vše potřebné . Mi jsme rodičům dovolili bydlet v našem domku na venkově,aby ho mohli doživotně užívat a oni by chtěli sepsat o tom písemnou dohodu a předat k notáři,abychom si to nerozmysleli a nechtěli je vyhodit z domku.Nevíte jak a co napsat a jde-li to potom předat k notáři.děkuji Lenka

 258. Daniela Wornell

  dnem 24.8.2004 jsem dostala od matky nemovitost, jakou daň bych za tuto nemovitost v případě prodeje musela zaplatit a zda se tato povinnost v průběhu let mění.

  Děkuji za odpověď.

 259. Marie

  dostala jsem darem nemovitost,na tuto nemovitost je nyní exekuce,může si dárkyně tuto nemovitost vzít zpět.

 260. Věra Musilová

  Dobrý den. Moje babička a můj otec vlastnili každý jednu polovinu domu. Tento pak přepsali na mě. Babička má v domě věcné břememno na dvě místnosti. Zajímá mě, zda např. po její smrti mohou tento přepis napadnout její další děti, kkterým se nelíbí, že dům teď vlastním já. A jak to bude vlastně s dědictvím pro ně (vybavení domu)? Děkuji.

 261. marcela

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat?Matka zaplatila družstevní byt,takže ho mame v osobním vlastnictví,ale před třemi roky jsme se rozvedli,takže máme každý půlku,je možné odebrat bývalýmu manželovi nárok.maminka se zlobi a moc ji to trápí,že užívá byt,který ona sama celý zaplatila!!!Nemáme darovaci smlouvu..dekuji Marcela

 262. Marta Fuksova

  Dobrý den, potřebovala bych vědět, jestli se dá vrátit dar. Jedná se o rodiný dům, který byl darován rodiči jedné z dcer s tím ,že zde budou mít užívání až do své smrti. Sestra se teď vdala a její manžel dělá problémy. Jde věc vrátit???? A co když je už jeden z dárců mrtev???

 263. Daniela

  Dobrý den,prosím Vás o radu:Přes úvěr ze stavebního spoření kupuji byt v osobním vlastnictví(jeho cena dle znaleckého posudku je 600 000Kč).Kupujeme ho s mým přítelem,ale mám vyšší příjem,tak se úvěr dělal jen na mé jméno.Jakmile bude vše vyřešené a byt bude můj i se zápisem v katastru, chceme vyřešit i spoluvlastnictví.Jak máme přesně postupovat?Darovací smlouvu si napíšeme sami.Co potom?A jaká se prosím v našem případě platí daň, poklud by to bylo na polovinu nemovitosti nebo třetinu?Moc děkuji.

 264. Jaroslav Chromý

  Vážení,

  chtěl bych vědět, může-li být darovací smlouva

  u obdarovaného napsána na manžele (např. dcera a její manžel) společně. Je-li nutné ověřit podpisy u notáře. Děkuji

 265. Ivana Macková

  Dobrý den,

  Moje teta by mi chtěla nějakým způsobem přenechat polovinu nemovitosti. Znalecký odhad již máme, činí za polovinu Kč 2.350.000,-. Chtěli bychom Vás požádat o radu, jakým nejlevnějším způsobem se to dá na mě převést. Koupí a následným převodem nebo darováním. Pokud koupí, jaká musí být stanovena hodnota, za kterou to koupím a jaká daň, a pokud darováním, tak jaká je tam výše daně. A dále, mohu si napsat darovací smlouvu sama a nechat si jen u notáře potvrdit naše podpisi a kolik to stojí. Nebo si musím nechat napsat darovací smlouvu od notáře, což by stálo asi 15.000,-.

  Prosím poraďte mi, děkuji Macková

 266. Jana

  Dobrý den, mám s manželem v SJM dům. Ráda bych svoji část věnovala našemu synovi. Jak mám postupovat? Manžel souhlasí. Je třeba to napsat do darovací smlouvy nebo mohu napsat darovací smlouvu přesně na moji 1/2? Děkuji Vám za odpověď.

 267. Bohuslav

  Dobrý den prosila bych o radu jak vrátit darovanou nemovitost co proto udělat. Předem děkuji Kůřová

 268. Petr

  Dobrý den, prosím o radu.

  Otec mi před 20 lety daroval 2 nemovitosti. Poslední dobou si s otcem moc nerozumíme, našel si novou přítelkyni, která ho nutí, aby mi darované nemovitosti vzal a vrátil mu je zpátky. V darovací smlouvě je bod, že musím dar vrátit, pokud se budu k dárci nebo jeho rodině chovat tak, že tím hrubě poruším dobré mravy. V žádném přápadě se nijak špatně k nim nechovám. Chtěl jsem se zeptat, zda se jde v takovém případě vrácení daru nějak vyhnout. Např. zda můžu tento majetek darovat někomu dál, nebo ho např. prodat mamince za symbolickou 1 Kč nebo někomu jinému.Navíc mám v jedné z nemovitostí trvalé bydliště, ale nyní zde nebydlím. Je možné aby mi vzal dar zpátky? A pokud by začalo nějaké soudní řízení, je možné abych po tuto dobu něco z daru prodal?

  Děkuji za odpověď.

 269. Mirka Hartmannová

  Dobrý den, ráda bych zjistila zda je možné se domáhat vrácení daru – převod členských práv k družstevnímu bytu – když se obdarovaný syn choval ke své matce hrubě (hrubé urážky a fyzické násilí. Matka ho vyzvala k vrácení daru – zpětnému převedení členských práv. Syn ji to sice slíbil, ale převedl svá práva na svoji dceru, nikoli zpět na matku. Obdarovaný syn však 10. 7. t.r. zemřel.

  Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

  Hartmannová

 270. Marek

  Zdravím Vás,

  je možné darovat nemovitost i když je na ní zástava bance (stavební spořitelna)?

  Děkuji za odpověď

 271. Urbánková Karin

  Prosím kolik %% z odhadní ceny se platí při darování nemovitosti z matky na dceru.Děkuji

 272. Marcela

  Mám dotaz,

  otec mi daroval byt a nyní jej chce nazpátek; jako důvod uvádí, že jej nenavštěvuji pravidelně v domově důchodců. Při návštěvách mi vyhrožoval, ale nemám na to svědky. Proto jej nyní nenavštěvuji. Mám šanci tento spor vyhrát?

  Marcela

 273. Jarmila Liškařová

  Prosím o objasnění, jaké budou daňové povinnosti:

  Chci ze svého najetku: (celý dům v mém vlastnictví) podělit spravedlivě své dvě děti: dcera dostane darováním celý dům a z poloviny vyplatí svéh bratra. Našli jsme řešení pro vyrovnání ze strany dcery hypotékou, ale nevíme, jak budou vyměřeny daně: dcera zaplatí darovací daň z vyhláškového odhadu celého domu a co syn? Musí také něco zdanit, když je to už jednou řešeno zdaněním darování celého domu?

  Děkuji za odpověď

  Jarmila Liškařová

 274. hans

  před deseti lety mi můj děda daroval barák se zahradou s podmínkou že tam musí dožít.tak deset let jsem majitelem a on dožívá,však se mu nelíbí stará střecha a já zatím nemám peníze na novou.on říká že nechá zrušit darovací smlouvu z toho důvodu že já jako majitel mám zajistit novou střechu.ale podle mě majitel svého baráku může barák nechat třeba spadnout,ne?prostě zrovna peníze nemám a než našetřím tak to nějaký ten rok potrvá ale on říká že zatím zruší darovací smlovu,je to možné?četl jsem že bych musel porušovat mravní zákony vůči jemu či členům jeho rodiny ale to zdaleka nedělám.

 275. Marcela

  Dobrý den,ráda bych darovala chalupu s pozemky svému synovi, ale chtěla bych aby jsem chalupu mohla do mé smrti bezplatně užívat i já a mně blízcí lidé.Také bych chtěla aby zahrádku nechal do mé smrti v původním stavu.Jde i toto do darovací smlouy vložit?velmi Vám děkuji.MK

 276. Monika Burešová

  Zajímalo by mě, zda prarodiče můžou napsat byt na vnuka, který má 13 let, nebo zda musí počkat do jeho plnoletosti.

  1. Magdi

   Samozřejmě, ale smlouvu podepsat sám nemůže – to by byl absolutně neplatný právní úkon. Tu např. podepíšou jeho rodiče jako zákonní zástupci dle zákona o rodině.

   Za fyzickou osobu může činit platně právní úkony jehí zákonný zástupce

   Byt (majetek) budou spravovat oni, event. poručník, osvojitel, opatrovník.

   Nezletilci jsou podle zákona oprávněni pouze k takovým úkonům, které odpovídají svou povahou jejich rozumové a volní vyspělosti. (např. si

   koupí sami zmrzlinu – uzavřou kupní smlouvu)

   Vnuk je nezletilým, to znamená, že až teprve zletilostí (nebo uzavřením manželství po dovršení 16-tého roku věku :-)nabyde v plném rozsahu způsobilost k právním úkonům – tj. mohl by sám podepsat např. smlouvu.

   Do té doby má omezenou způsobilost k právním úkonům a zastupují ho právě rodiče.

   M.

 277. Martina

  Hezký den, prosím o radu. Chci napsat darovací smlouvu ve které rodiče darují 1/2 rodinného domu a pozemku na kterém dům stojí svému synovi. Nechceme specifikovat onu 1/2 nemovitosti, lze ve smlouvě použít termín "ideální polovina rodinného domu a pozemku" ? Děkuji Martina

  1. Magdi

   Samozřejmě to lze a je to i právně správně :-).

   A to, pokud ten dar bude v podílovém spoluvlastnictví více spoluvlastníků (rozumím, otec, matka, syn), páč občanský zákoník chápe podílové spoluvlastnictví jako ideální, tj. výše podílu neodpovídá konkrétní části společné věci.

   Míra podílení se je určena velikostí podílu – tj. rodiče budou mít 1/2 v společném jmění manželů (pokud tedy splńují podmínky pro SJM) a syn bude mít také 1/2. Tak to bude zapsané i v katastru nemovitostí.

   M.

 278. Milan

  Výhradní vlastník RD mi dům daroval a v darovací smlouvě uvedl, že dům je bez právních vad a závaků. Po zápisu darovací smlouvy na KN jsem však zjistil, že dům obývá bratr vlastníka, který zde má trvalý pobyt a je zde hlášen již asi 25 let. Aniž by měl jakoukoliv smlouvu k užívání nemovitosti, nehodlá ji opustit a uvolnit. Jsem nyní v situaci, že vlastním RD, ale nemohu jrj užívat ani do něj vstoupit neboť si vyměnil zámek. Jak mám nyní postupovat? Žádnou smlouvu k užívání nemovitosti bratr býv. vlastníka nemá a já jsem s ním nic také neuzavřel. Děkuji

  1. Magdi

   Dobrý den,

   na základě darovací smlouvy jste výlučným vlastníkem RD.Připomínám, že musí být darovací smlouva o nemovitosti v písemné formě.

   Na svoji ochranu použijte příslušné ustanovení občanského zákoníku – soudní ochrana podle § 126- žalobu na vydání věci – u nemovitosti se používá výraz žaloba na vyklizení nemovitosti.

   Používá se na ochranu proti osobě, kt. věc neoprávněně zadržuje a odmítá věc vydat.

   Jako vlastník věci (nemovitosti) jste aktivně legitimován k podání této žaloby; v ní prokážete své vlastnické právo (darovací smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí – to, že máte tento RD zapsán ve svém vlastnictví v katastru nemovitostí)

   Dále se můžete ochrany dožadovat i nepřímo, a to žalobou na náhradu škody (vznikla-li vám škoda tím, že jste svou nemovitost nemohl užívat – např. jste musel bydlet někde jinde (nájem, služby atd.)

   trvalý pobyt bratra bývalého vlastníka, žádné nájemní právo nezakládá.

 279. Jiří

  Můj otec mně chce darovat ideální podíl vlastnictví k bytu, který má s mojí matkou ve společném jmění manželů. Je takový právní úkon možný a určuje se "podíl" jednou polovinou jako je to při vypořádání společeného jmění? Pokud je takový právní úkon možný, je k němu třeba souhlas mojí matky?

  Děkuji za odpověď

 280. Michaela

  Dobrý den,

  potřebovala bych poradit.Moje babicka – maminka meho otce přepsala její dům na mého bratra -tedy jejího vnuka.Ovsem babicky dcera (ma teta) zuri!!!Muze smlouvu nejakym zpusobem zpochybnit diky tomu, ze je dcera-primy dedic?

  Mockrát děkuji za odpověď!!!!

 281. Vlachynská

  Maminka mi chce darovat půl garáže , musí být napsaná

  v darovací smlouvě nějaká hodnota té garáže. A co je

  třeba pro darovací daň. Děkuji

 282. Dana

  Vážení,

  potřebovala bych poradit jak převést nejjednodušeji (také nejlevněji) dům a byt na mé dvě dcery.Jedné by připadl byt ve městě a druhé rekreační dům na venkově.Uvažovala jsem o darování s věcným břemenem, nebo závěť. Je možné rozporovat závěť při dědickém řízení? Platí se něco za zřízení věcného břemene a komu? Která z těchto varian je levnější z pohledu placení daní?

 283. Aneta

  Mam dotaz,chci se zeptat kdyz memu priteli rodice daruji darovaci smlouvou zahradu ktera ma 1792 m2 a jsou na ni akorat ovocne stromy zda se bude muset udelt odhad za ktery se plati?A jeste 1 dotaz mam nasla jsem si vas vzor darovaci smlouvy na nemovitost tak kdaz to tak presne vypisi a nacham podapsat darci tak pak mi jen staci zajit za pravnikem ktary mi to potvrdi?Budu rada za vase informace.Hezky den preji

 284. Aneta

  Mam dotaz,chci se zeptat kdyz memu priteli rodice daruji darovaci smlouvou zahradu ktera ma 1792 m2 a jsou na ni akorat ovocne stromy zda se bude muset udelt odhad za ktery se plati?A jeste 1 dotaz mam nasla jsem si vas vzor darovaci smlouvy na nemovitost tak kdaz to tak presne vypisi a nacham podapsat darci tak pak mi jen staci zajit za pravnikem ktary mi to potvrdi?Budu rada za vase informace.Hezky den preji

 285. Aneta

  Mam dotaz,chci se zeptat kdyz memu priteli rodice daruji darovaci smlouvou zahradu ktera ma 1792 m2 a jsou na ni akorat ovocne stromy zda se bude muset udelt odhad za ktery se plati?A jeste 1 dotaz mam nasla jsem si vas vzor darovaci smlouvy na nemovitost tak kdaz to tak presne vypisi a nacham podapsat darci tak pak mi jen staci zajit za pravnikem ktary mi to potvrdi?Budu rada za vase informace.Hezky den preji

 286. Silvie Viejo

  Potrebovala bych poradit s darovanim nemovitosti. Rodice by mi chteli darovat svou nemovitost. Ja jsem provdana za cizince a nevim ma li muj manzel vlastnicke pravo v pripade ze by se mi neco stalo?

 287. Mirka Chybová

  Jak můžu postupovat ve věci převodu nemovitosti na nezl.syna, když nemovitost je ve společném jmění manželů o manžel není otcem dítěte. Jsou tam nějaká úskalí? Jedná se o manžely a ničemu to nebrání? darovací smlouva? Jiná smlouva?

  Jde mi o přepis a jeho postup.

  Pomůžete mi?

 288. Anonymní

  Před 12lety získal manžel darovací smlouvou domek.Rodiče v něm mají zřízené věčné břemeno.Po jejich smrti, má nějaký nárok na domek manželovo bratr?Budeme muset domek vyplatit, když bude třeba 20let ve vlastnictví manžela?Děkuji

 289. Franta

  Dobrý den,mám asi poměrně složitý dotaz: Moje matka mi asi před půl rokem darovala ca 8 let starý ojetý vůz, který používala, resp. byla držitelkou průkazu ZTP-P a automobil jsme používali k běžné dopravě mé matky k lékařům, na výlety atd. Před výše uvedeným půl rokem jsme sepsali běžnou darovací smlouvu, podepsanou námi oběma, ale bez notářského ověření. Jeden exemplář této smlouvy mám u sebe já a jeden má matka. Automobil jsem ale nepřehlásil na své jméno, protože mi to připadalo hloupé, když ještě dále automobil budu používat v zájmu a pro potřeby své matky. Nyní se ale situace změnila a matka nečekaně zemřela. Jak bude vypadat situace při notářském (soudním) vypořádání dědctví? – mám ještě sourozence. Na dopravním inspektorátu mi sdělili,že takto sepsaná darovací smlouva je sice platná, nicméně k převedení vozidla na mou osobu je potřeba ještě plná moc od majitele vozidla, kterou samozřejmě již není možné sepsat. Nevím, zda do vypořádání dědictví je automobil potřeba nahlásit, když mám tuto darovací smlouvu – nebo pro přihlášení vozu bude stačit tato smlouva a event. úmrtní list? Pokud bude automobil do dědictví přihlášen (k čemuž asi dojde, protože v matčině pozůstalosti byla uložena naše darovací smlouva a veškeré náležitosti s tím spojené vyřizoval můj sourozenec), bude přihlédnuto k tomu, že jsme s matkou sepsali darovací smlouvu již dlouho před její smrtí? Anebo úmrtím tato darovací smlouva přestává být platná a budeme se muset se sourozencem dohodnout, komu vůz připadne a event.druhého tzv. "vyplati? Děkuji vám za rychlou odpověď.

 290. Tomáš

  Chtěl bych se optat muj otec bez mého vědomí daroval svuj barák mé sestře mám nárok na zpětné vyplacení z nemovytosti? Děkuji

 291. Marie

  50%% vlastník nemovitosti bezúplatně daroval svou část cizí osobě bez nabídnutí podílu dalšímu 50%% vlastníkovi…

  Je smlouva napadnutelná?

 292. Veronika

  Mě a mému příteli věnovali moji rodiče 50%% podílem zahradu na které se měl stavět rod.dům-formou darovací smlouvy.Každý má polovinu.Stavět jsme nezačali,můj přítel začal podnikat a bez mého vědomí se zadlužuje a tím hrozí,že o zahradu- resp.polovinu kterou vlastní příjdu.Je možné odstoupit od darovací smlouvy?Nevím,jak situaci řešit,poraďte prosím!Děkuji.

 293. Ivan

  Prosím o informaci, zda je povinnost mít při prodeji garáže odhadce . Je to důležité , prosíme o odpověď. Díky

 294. Martin

  je možno zrušit darovací smlouvu protože obdarovaný zemřel ? Odpovědi prosím zasílejte na můj e-mail . Děkuji

 295. Laďka

  Dobrý den,

  mám dotaz: Před dva a půl rokem jsme dceři darovali oficielně chatu i spozemkem, zápsáno je na katastru na její jméno.Jelikož máme ve smlouvě klasuli o porušování dobrých mravů a bohužel ze strany dcery k tomu došlo zásadním způsobem, jakou ¨cestou lze tuto smlouvu vzít zpět a tím i nemovitost, dcera by souhlasila. Poraďte jaý je nejjednodušší způsob, děkuji za odpově

 296. Pavel Bartoš

  Vážení,

  chtěl bych se vás prosím zeptat jestli mohu nemovitost darovat manželům do jejich společného jmění nebo pouze do podílového vlastnictví s tím, že káždý z nich bude vlastnit ideální polovinu. Děkuji Pavel B.

 297. marie

  Prosím o radu.

  Byt v osobním vlastnictví, bych ráda darovala svému synovi.Co vše je k tomuto úkonu potřeba a jak se určuje cena bytu, který se daruje.

  Moc děkuji Marie

 298. Ivana

  Dobrý den, ráda bych věděla, jakým způsobem mohu prokázat, že mně moji rodiče darovali před uzavřením manželství, i v době, kdy jsem již byla vdaná, finanční prostředky a jak mohu prokázat, že jsem měla já osobně před vstupem do manželství ušetřené peníze. Ty byly později použity na koupi a opravu domu, ve kterém dnes spolu s rodiči žijeme. Manžel náhle zemřel (48 let) a já stojím před problémem s dědictvím, neboť měl z předchozího manželství zletilého syna. Spolu máme ještě dvě nezletilé děti 13 a 17 let. Moji rodiče žijí, jakým způsobem tedy sepsat darovací smlouvu, aby z ní bylo patrno, že finční prostředky byly darovány pouze mé osobě? Děkuji za odpověď.

 299. L.Horáčková

  Dobrý den,

  prosím o radu-s manželem a dětmi bydlíme v rodinném domě s mou matkou,která je také jeho vlastníkem.V současné době jsme se rozhodli dům zrekonstruovat a s matkou jsme uzavřeli dohodu,že daruje polovinu nemovitosti mě a polovinu mé sestře s tím,že po matčiné smrti bych sestru vyplatila částkou odpovídající polovině odhadu domu před rekonstrukcí.Chtěla bych vědět,zda je takto uzavřená smlouva platná a jestli na mě v budoucnu nemůže sestra vymáhat částku jinou(odpovídající např.aktuálnímu odhadu po matčině smrti)a pokud by byly v současnosti dva odlišné odhady,podle kterého by se určila částka ve smlouvě?

  Mockrát děkuji za odpověď a přeji hezký den.Horáčková

 300. Jaroslav

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se při darování bytu platí nějaká daň a jestli se musí dělat znamecký odhad ceny bytu. Děkuji za ospověď.

 301. Mirek

  Dobrý den,co všechno máme uvést ve smlouvě,pokud se jedná o darovaný byt v osobním vlastnictví který byl převeden z družstevního vlastnictví? Jedná se o převod z matky na syna.

  Děkuji za odpověď

 302. Mirek

  Dobrý den,co všechno máme uvést ve smlouvě,pokud se jedná o darovaný byt v osobním vlastnictví který byl převeden z družstevního vlastnictví? Jedná se o převod z matky na syna.

  Děkuji za odpověď

 303. Milena

  15-ti letému nevlastnímu bratrovi/z druhého manželství daroval otec nemovitost, abych já dcera z prvního manželství nemusela po něm jednou dědit/tím mě prakticky vydědil, ikdyž to udělal tajně, abych o tom nevěděla/normálně se s ním stýkám.Budu mít jednou nějaká dědická práva k této nemovitosti, když jiný majetek nebude? Bude se v případě započtení daru do dědictví, nemovitost znovu oceňovat?Za 10 let bude mít nemovitost mnohokrát vyšší hodnotu.

 304. Milena

  15-ti letému nevlastnímu bratrovi/z druhého manželství daroval otec nemovitost, abych já dcera z prvního manželství nemusela po něm jednou dědit/tím mě prakticky vydědil, ikdyž to udělal tajně, abych o tom nevěděla/normálně se s ním stýkám.Budu mít jednou nějaká dědická práva k této nemovitosti, když jiný majetek nebude? Bude se v případě započtení daru do dědictví, nemovitost znovu oceňovat?Za 10 let bude mít nemovitost mnohokrát vyšší hodnotu.

 305. Milena

  15-ti letému nevlastnímu bratrovi/z druhého manželství daroval otec nemovitost, abych já dcera z prvního manželství nemusela po něm jednou dědit/tím mě prakticky vydědil, ikdyž to udělal tajně, abych o tom nevěděla/normálně se s ním stýkám.Budu mít jednou nějaká dědická práva k této nemovitosti, když jiný majetek nebude? Bude se v případě započtení daru do dědictví, nemovitost znovu oceňovat?Za 10 let bude mít nemovitost mnohokrát vyšší hodnotu.

 306. Handl Petr

  matka darovala synovi RD a po dvou letech zemřela. Mohou dědicové dar po smrti dodatečně napadnout?Jsou to děti zemřelé matky a vnuci zemřelé matky/ jejich rodiče zemřeli/

  Děkuji Handl

 307. Karolína

  Dobrý de,

  ráda bych věděla,zda když jsem dostala darem nemovitost od matky a jejích sourozenců do výlučného vlastnictví,zda se ni vztahuje exekuce manžela,který má dluh z podnikání?

  DOMNÍVÁM SE,ŽE NE….na dar ani na dědictví.

  Děkuji.Karolína

 308. Lenka Běhunčíková

  Dobrý den chtěla bych vědět jaké potřebuji papíry potřebné k přepisu nemovitosti děkuji předem za zodpovězení otázky

 309. Dušan Maliarik

  Dobrý den, rád bych vědel, co dělat v případě, že jsem dostal darem 1/4 bytového domu, v kterém je celkem 12 bytů. Já sám bydlím v jednom, nejmenším, a nevím co dělat v případě že bych si chtěl nárokovat na jinej byt, případně na právo spravovat 3 byty. Děkuji

 310. Roman

  Je možné sepsat darovací smlouvu nebo jiný převod 50%%podílu bytové jednotky na mojí dceru ( jsem 50%% vlastníkem a 50%% vlastníkem moje dcera) se zřízením věcného břemene spočívajícího v

  doživotním užívání převáděné bytové jednotky.Jaké by mělo být znění této smlouvy nebo jaké mám podniknout kroky k převodu.

  Předem děkuji za radu.

  S pozdravem R.Krejza

 311. Lenka

  Dobrý den

  moje maminka vlastní rodinný domek,ve kterém bydlí sama.S otcem se rozvedla letos v srpnu,ale nemají ještě majetkoprávní vypořádání.Mamka měla dlouhodobý problém s alkoholem a nyní je v léčebně.Doktor mi sdělil,že nemůže být sama a je třeba se o ni postarat.Mám dva sourozence,kteří se od všeho distancují.A teď vyvstal problém-je možné aby mi mamka darovala dům s tím,že nebudu muset vyplatit sourozence?Jestliže ano,co musí tato smlouva obsahovat a jak zaručit,aby třeba po opravení domu nechtěli podíl zpětně?Musí být na této smlouvě i podpis otce,který je prozatím spouvlastníkem?

  Děkuji za odpověď Lenka Kubienová

  Můžete mi prosím odepsat na můj e-mail:kubienka@centrum.cz

 312. Jindra

  Hezký den, ráda bych se dozvěděla zda budu platit daň z příjmu. Zdědila jsem po otci byt. LOtec měl byt v osobním vlastnictví od roku 2001. Děkuji

 313. Kořínková Jitka

  chtěla bych sestře darovat byt, platí se z toho daň a kolik, s kolika vyhotovení darovacích smluv se máme dostavit na katastrální úřad? Děkuji za odpověď

 314. Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jak postupovat při darování nemovitosti spolu s pozemkem. Kam všude zajít co všechno zařídit atd. Prostě celkový postup. Předem děkuji za odpověď.

 315. Jana

  Příští rok plánujeme dělat nástavbu na rodiném domku mých rodiču.Mám dvě sestry,jak mám postupovat,abych je v budoucnu nemusela vyplácet z námi postaveného patra.Děkuji

 316. Helenka

  prosím vás,nevlastní otec mého manžela se rozhodl,že mu chce umožnit na jeho pozemku postavit rodinný dům.Co je pro něho výhodnější?Pozemek mu darovat nebo prodat?Děkuji

 317. Mari

  Dobrý den! Potřebovala bych poradit, moc prosím o radu. Mám zástavní právo na rodinný dům mého přítele, avšak ten má nedoplatek na výživném a soud mu nařídil tento nedoplatek ihned zaplatit. Problém je v tom, že přítel nemá po kupě tolik peněz. Je možné, aby byla tato nemovitost předmětem exekuce, i když je na ní mé zástavní právo? Děkuji za odpověď.

 318. Lašťovka

  Vlastním byt v OV a chtěl bych ho převest bezplatně na sestru.Jak mám postupovat a musí se platit nějaká daň? Díky za odpověď.

 319. Milena

  Odpověděl Vám v poslední době někdo na Váš dotaz. Mám pocit, že stránka je již dávno mrtvá. Děkuji

  1. Mari

   zatím mi taky nikdo neodpověděl, tak stále čekám a čekám. Snad se stane zázrak :-)

 320. Hanka

  Vážení, chtěla bych se zeptat na postup advokáta při uzavření darovací smlouvy. Rodiče mi darovali dům, který byl znalcem ohodnocen na 2,1 mil. Kč. Advokát si za sepsání darovací smlouvy naúčtoval částku 10.250,- Kč, která odpovídá advokátnímu tarifu dle hodnoty nemovitosti. Advokáta kontaktovali rodiče, žádná smlouva o právním zastupování sepsána nebyla a nikdo ze zúčastněných nebyl na výši odměny upozorněn. Je v tomto případě správný postup advokáta, který si odměnu naúčtoval dle tarifu mimosmluvní odměny?

 321. Čejka Josef

  Vážení!

  Chci darovat nemovitost své dceři a jejímu manželovi.

  Mohu v darovací smlouvě uplatnit věcné břemeno dožití pro sebe a mou ženu?

  Budou povinni z tohoto daru vyplatit podíl,po mé smrti,ostatním mým dětem?Celou nemovitost vlastním jen já.

  Bude takovýto dar zdaněn jako řada přímá a nebo to musím darovat jenom mé dceři?

  děkuji

 322. Jana

  Dobrý den, moc bych potřebovala poradit, jak přesně napsat do darovací smlouvy, že vlastnické právo přejde na obdarovaného až 1. 1. 2007, a to i přes to, že návrh na vklad bude podán už v prosinci 2006. Děkuji moc.

 323. Libuše Dostálková

  Dobrý den, můj manžel má barák darovací smlouvu má, ale pře tím žil s bývalou manželkou a chce mít na to nějaké právo. Žádné peníze do baráku nedala. tak zvaněpřišla s ponoškama a tedˇby chtěla vše… Jsou už rozvedené asi 2 roky…..

  Problém je ten, že tu má neustále trvalé bydliště a dva roky tu nebydlí a mám strach, že nebude platit svoji půjčku a pak aby nepřišel ekzekutor k nám , když ji tu nic nepatří….

  Děkuji za odpověd´… Dostálková.

 324. Hana Motková

  Ve Vašem vzoru darovací smlouvy chybí písemný projev vůle darujícího darovat. Takže smlouva nevznikne. Ve Vašem vzoru je pouze písemné přijetí něčeho, co darující vůbec nenabízí, ten pouze konstatuje, jaké to má vlastnosti.

 325. Hana Motková

  Vzor je hrozný, v textu darovací smlouvy se hovoří o prodávajícím, chybí projev vůle dárce darovat nemovitosti, vyrobil jej opravdu znalec.

 326. Pavel

  Dobry den

  muzeme si prosim sepsat darovaci smlouvu sami (rodice-deti) nebo je nutny zasah (placeni) notare?

  Dekuji

  Pavel

  1. Hercíková

   Pane Dufek můžete, ale vzhledem ktomu, že ji budete předkládat na katastrální úřad, tak by bylo jistější nechat ji sepsat u notáře. Budete mít jistotu, že smlouva má všechny náležitosti. Notář zajistí její předložení na KÚ. Je pravda, že to bude dražší. Cena za sepsání smlouvy se vypočítá z ceny domu /je nutný také odhad domu/ a dále platíte kolky za převod do katastru nemovitostí, ale u převodu rod. domu se to jistě vyplatí. Poté ještě zaplatíte darovací daň státu.

  2. dufek rené

   CHtěl bych se zeptat jestli můžeme sami napsat darovací smlouvu z matky na syna jedná se o RD.děkuji za odpověd

 327. Jindra Sobotkova

  Dobry den, prosim o radu v pripade bytu me babicky, kde je jiz 12 let hlasena ma nejmladsi sestra. Ma v budoucnu na tento statni byt narok? Dekuji

 328. Zahradilova

  Dobry den,rada bych se zeptala,za jakych podminek je mozne zadat vraceni daru,jedna se o cast nemovitosti.Dekuji

 329. Marcela Vrbková

  Dobrý den. Mám na Vás dotaz.

  Darovací smlouvou jsem získala od mojí babičky rodinný dům,ale v roce 1994 měla babička podmínku, že v darovací smlouvě musí být zahrnuto věcné břemeno a vněm musela být kromě babičky zahrnuta i teta, které v domě nebydlí a nemá zde ani trvalé bydliště. O babičku které je 78 let se z manželem staráme. Při jedné návštěvě jsem šla za tetou s prosbou aby se vzdala věcného břemene, chtěli jsme totiž s manželem vzít hypotéku na opravu střechy a dodělání oprav, ale teta mě odmítla vyhovět ( nikdo nám totiž nedá hypotéku ani úvěr ,protože máme na dome věcné břemeno). Nejhorší na tom je, že nám dělá naschvály a mi s tím nemůžeme nic dělat. Teď babička onemocněla a já jsem těhotná a nemohu se o ní sama starat. Opět jsem tetu žádala o pomoc a ona mě odbyla tím, že jsem dostala barák a že jí nezajímá co je s babičkou. Babička ji našetřila asi 100 000 Kč a ty jí dala jako odškodnění zato , že já dostala barák.

  Chtěla bych se zeptat jestli se dá nějakým způsobem tetu zbavit věcného břemene a jestli jí musíme umožnit vstup do domu i když tam nemá věcné břemeno?

  Děkuji Vrbková Marcela

 330. liba

  dobry den ,chci se zeptat co je nutne udelat a mit k prevedeni zemedelskeho pozemku na stavebni nebo ke komercnimu vyuziti.

  dekuji

 331. Alena Neuwirthová

  Soused koupil veřejný městský pozemek, přes který jsme měli jedinou přístupovou cestu k našemu domu. V kupní smlouvě s MÚ se zavázal svým podpisem, že nám bezplatně zřídí věcné břemeno na tuto cestu. Toto však odmítá a neustále nám vnucuje pouze nájemní smlouvu. S tímto mi nesouhlasíme a trváme na zřízení věcného břemene.

  Soused však za toto zřízení požaduje dosti vysokou každoroční finanční platbu. Mohu vědět z čeho se vypočítává tato částka? A má na ni soused nárok nebo pouze na jednorázovou platbu za zřízení?

 332. Jarmila

  Vážení

  Moje maminka chce darovat byt mojí patnácti letý dceři.Mám dva bratry budeme je muset vyplatit.

  Děkuji

 333. Ilona

  Dobrý večer,chci se zeptat kolik stojí sepsání dorovací smlouva a zda to musí psát notař.Děkuji předem Ilona

  1. Lucie

   Dobrý den, právě řešíme stejnou situaci. Nejdříve je nutné objednat geodetickou firmu, aby přesně vyměřilaa vytvořila geometrický plán parcely, kterou Vám rodiče chtějí přepsat. Udělí parcele i nové číslo. Tuto parcelu poté odhadne odhadce (stavby na ní i stromy zvyšují hodnotu) – poté sepíšete s rodiči darovací smlouvu na tu novou parcelu, necháte zanést do katastru a zaplatíte darovací daň, která je 1% z odhadnuté ceny. Poté, co dostanete vyrozumění z katastru, je pozemek Váš a můžete začít vyřizovat povolení ke stavbě…

 334. Vladimír

  Rodiče chtějí synovi darovat dům se zahradou a polmi,jakým způsobem máme postupovat,je nutný odhad,jaká přibuz.kat.je syn,můžeme sepsat smlouvu sami bez notáře,v jaké výši se platí daň,atd.Děkuji za odpověď.

 335. Krupová

  Dobrý den,

  zajímalo by mne, zda zahradkářská chatka postavená na betonových sloupcích, u které není zavedena voda,elektřina, plyn,v zahradkářské osadě a pozemek je v nájmu , který se prodlužuje co 5 let,se zahrnuje do dědického řízení??

  Tuto chatku postavili rodiče a chtějí ji dát do užívání dceři. Geodeti zaměřili v osadě chatky ,rozdali nám plánky ,s tím že na katastrálním úřadě dostaneme čísla na chatku. Udivilo nás,že na úřadě nám řekli, že předání chatky na dceru musí provést notář a že to spadá do dědického řízení a pak že dostaneme číslo na chatku.

  Prosila bych Vás o radu,zda opravdu chatka která je jen na převlékání a uschování nářadí(4mx4m)spadá do dědictví a jak máme dále postupovat.Ostatní členové osady mají již čísla na chatce a jen my máme ten problém dostat číslo na chatku,protože je problém předání chatky matky na dceru.(otec již nežije) Předem Vám děkuji za radu, zda opravdu spadá do nemovitosti a jak máme dál postupovat.

  Krupová

 336. zuzana

  rada by som sa opýtala na to ake su prava a zavazky smluvnich stran pri darovacej zmluve,potrebujem tieto informacie do skoly.

  Dakujem kazdemu kto by mi mohol v tejto veci pomoct.

 337. Matylda Dlouhá

  Dobrý den, nevím si rady se vsemy podminkami ohledně darování nemovitosti.Otec mne chce obdarovat částí svého majetku, jež zdědil po své zemřelé matce a to sice část domu. Dům vlastní jestě s mým otcem jeho sestra a jeho žijcí otec. Potřebuje muj otec souhlas ostatních vlastníků, aby mi mohl svůj podíl na domě darovat? A kolik procent by muj otec zdědil po smrti svého otce pokud by ho jeho otec vydědil? Děkuji

 338. J. Jelínková

  Dobrý den,

  zajímalo by mne, zda může v darovací smlouvě o darování nemovitosti obdarovaný přímo zřídit dárci věcné břemeno užívání nemovitosti.

  Rodiče mi hodlají darovat nemovitost a já bych ráda zřídila věcné břemeno k užívání nemovitosti sestře a jejím dětem. Lze tak učinit přímo v darovací smlouvě nebo je třeba uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene?

  Děkuji Jelínková

  1. Simona Nováková

   Paní Jelínková, v každém případě můžete do darovací smlouvy zřídit věcné břemeno. Máme v rodině darovací smlouvu nemovitosti a pozemku. Jako bod č.2 máme – Věcné břemeno – rodiče …….. budou užívat přízemí a soc. zázemí na dožití.

   Snad Vám tato informace pomůže. Nashledanou Nováková Simona

 339. Simona Nováková

  Dobrý den, zajímá mne: 1.Zda existuje promlčecí doba na zpět vzetí darované nemovitosti( máme ji uzavřenou již přes 10 let)?2. V případě požadavku na vrácení daru je dárce povinen vyrovnání s obdarovaným v případě zhodnocení nemovitosti ( celková rekonstrukce domu na náklady obdarovaného)?

 340. Zedníková

  Vážení,

  chtěla bych se zeptat, jestli budu osvobozena od daně, pokud mi má NEVLASTNÍ matka daruje byt.

  Děkuji.

 341. Blanka Doubková

  Dobrý den,

  jaká je možnost odstoupení od darovací smlouvy při darováním nemovitosti? Omylem manžel daroval místo poloviny domu celý a chceme teď uvést vše do původního stavu.

  Díky

  B. D.

 342. PM

  Jsem spoluvlastníkem nemovitosti, ve které je zřízeno věcné břemeno na doživotní užívání, tento člověk který je věcným břemenem vymezené prostory nevyužívá,ale chce ho pronajmout jiné osobě. Je to možné nebo se můžeme nějakým způsobem bránit?

 343. Petříková Alena

  Prosím o radu,chystám se stavět domek,a chtěla bych aby ho od počátku vlastnila má dcera,které je 16 let.Chci přededjít tomu,aby po mé smrti se nemusela dělit s mou první dcerou,která se se mnou léta nestýká a žije pochybným životem…Prosím o radu,jak vyřešit situaci.Děkuji

 344. Karolína Rybníčková

  Dobrý den,použila jsem tento vzor pro darování nemovitosti.Vše i KÚ prošlo bez problémů. Ve smlouvě není ovšem použito."….darující daruje nemovitost do výlučného vlastnictví….", je tam jen v čl.4 Prohlášení obdarovaného "…..přebírá do svého výlučného vlastnictví". Jde mi o to,že manžel má exekuce a tudíž mi na můj majetek nemohou,je to tak? Stačilo jen ono uvedení výlučného vlastnictví ve č.4?.Děkuji.

 345. Denisa Kovaříková

  Dobrý den

  ráda bych Vás chtěla požádat o informci zda exsistuje darovací smlouva na byt nebo se dá použít darovací smlouva na nemovitost děkuji za odpověď s pozdravm Kovaříková Denisa

 346. pepina

  Dobrý den, chtěla jsem se informovat, jestli má manžel právo na majetkové vyrovnání nemovitosti, kterou jsem dostala od sve matky.

  Tato nemovitost mi byla darována asi tak 1rok po svatbě.Nyní jsme v rozvodovém řízení a tak bych potřebovala poradit.Má manžel právo na to, aby si přizval odhadce na dům, ktery jak již sem psala je darovany na mé jméno?Předem děkuji za odpověď. S pozdravem

  Pepina

  1. Hercíková

   Váš manžel na dům, který jste dostala od své matky, nemá žádný nárok. Máte jistě darovací smlouvu z té doby? Váš manžel může mít nárok např. na nějaké vyrovnání, pokud byste za trvání vašeho manželství, například k domu přistavovali a nebo dům opravovali a např. cena přístavby byla 300 tisíc, tak by váš bývalý mohl po Vás chtít polovinu takto vynaložené částky, tj 150 tisíc, ale musel by to doložit fakturami a účty /ty by byly na 300 tisíc/ a vy byste mu asi musela tu polovinu uhradit. Pokud jste prováděli jen běžné opravy a údržbu, tak na to není žádný nárok, protože to si tam už za ta léta odbydlel, tím že dům užíval k bydlení. Budete-li mít s ním problémy, tak si raději vemte právníka. Vyplatí se to.

  2. pepina

   Já Vám děkuji za Vaši odpověď a mám ještě jeden dotaz,když od nás manžel odcházel, vzal si sebou hodnotné věci, např. auto(159 000), motorku(130000), křovinořez(12 000)a nářadí( hoblovačku, vrtačku a jiné…), chce po mě finanční vyrovnání,společně byla opravena střecha RD ( cena 150 000),a plot a fasáda asi( 80 000), hci se zeptat, jestli má na to právo, a jestli já ho v tady v tom případě musím vyplatit. Předem děkuji za Vaši odpověď.S pozdravem Pepina

  3. Hercíková

   paní Zuzano, sečtěte všechny náklady, které jste za spočného manželství do domu vložily. Myslím tím ty náklady, které se týkaly větších oprav, rekonstrukce apod. Na druhé straně sečtěte hodnotu věcí, které si Váš manžel při odchodu vzal, což je jak uvádíte asi 301000,-Kč-. To je vyšší částka než kolik jste do opravy domu vložili.Nesmíte ale zapomenout na vše co jste si během manželství pořídily. Myslím tím nákladnější zařízeníé, jako je nábytek apod. Ze z§ůstatkové ceny těchto věcí by jste počítala polovinu této ceny. Takže příklad: oprava domu 230 tisíc stále, nábytek aj. zařízení 70 tisíc /tím myslím polovinu zůstatkové ceny, namyslím cenu při pořízení např. v r. 1986/ Dohromady 230 t. a 70 t. by bylo 300000,–. Výše uvádíte, že si manžel odvezl věci ve výši 301 tisíc Kč. V tomto případě by jste byli vyrovnáni. Pokud se s vaším manželem nedohodnete sama, budete muset vše řešit soudně.Chce to, ale poradit se s právníkem.

 347. Pavlína

  Dobrý den, prosím o radu. Babička mi darovala dům. Mám darovací smlouvu se zřízeným věcným břemenem, toto břemeno je jen na mou osobu. Mám právo jízdy a chůze přes pozemek mé babičky do své garáže, kterou mám na své zahradě. Ta patří k domu. Zajímá mě, zda mohu do budoucna dům, kde je takovéto břemeno prodat. Pokud seženu kupce, který by měl zájem jen o dům se zahradou, kde ale nebude vjezd do garáže, protože břemeno je napsané jen na mne, je možné dům prodat? Pokud ano co se stane s věcným břemen? Děkuji za odpověď.

 348. moravcová tasula

  Chtěla bych vědět kolik zaplatím darovací daně ,když daruji nemovitost/dům/synovi.Děkuji

 349. Tamara Koláčová

  Prosím o radu na následující dotazy. Lze darovat byt v mém osobním vlastnictví synovi, tento je nezletilý (16let)? Pokud ano, je nutné darovací listinu sepsat a ověřit podpisy u notáře? A jaká bude darovací daň? Je nutné mít odhadce na posouzení ceny bytu?

  Děkuji za odpovědi Koláčová

 350. Pavla Chovancová

  Dobrý den, potřebovala bych vědět, jestliže zemřelý po sobě zanechal např. 20 tis. Kč, ale 100 OOO,- dluh.

  Zda když to přijmu, musím poté uhradit zbytek dluhu.

  Nebo budu na nule.

  Děkuji moc za rychlou odpověď.

  Pavla

  1. Hercíková

   Pokud zemřelý po sobě zanechal dluh větší, než je jeho zbývající majetek, tak dědictví odmítněte.

 351. Veronika Švojgrová

  Dobrý den.

  Potřebovala bych poradit ohledně převodu nemovitého majetku (pozemek-zastavěná plocha) .

  Parcela má dva majitele (otec a syn) a cílem je , aby byl majitel pouze jeden (syn) .

  Jakým způsobem by bylo nejlepší majetek převést do vlastnictví ? Darovat majetek (synovi), zříct se svého podílu (ve prospěch syna), prodat pozemek (synovi) atd. …

  Kterou z možností (třeba existuje i jiná alternativa) považujete za nejvýhodnější, nejjednodušší a pokud možno nejlevnější ( znalecký posudek, daň …) ?

  Děkuji předem za odpověď :o) .

 352. Veronika Švojgrová

  Dobrý den.

  Potřebovala bych poradit ohledně převodu nemovitého majetku (pozemek-zastavěná plocha) .

  Parcela má dva majitele (otec a syn) a cílem je , aby byl majitel pouze jeden (syn) .

  Jakým způsobem by bylo nejlepší majetek převést do vlastnictví ? Darovat majetek (synovi), zříct se svého podílu (ve prospěch syna), prodat pozemek (synovi) atd. …

  Kterou z možností (třeba existuje i jiná alternativa) považujete za nejvýhodnější, nejjednodušší a pokud možno nejlevnější ( znalecký posudek, daň …) ?

  Děkuji předem za odpověď :o) .

 353. Lenka Kopecká

  Dobry den,atala se nam neprijemna vec.

  Zemrel mi muj exmanzel a otec meho syna.Syn (13.let)je jediny dedic.Babicka ktera mela v časti domu meho exmanžela vecne bremeno mi vzkazala, ze jestli nebudeme hodni a nebudeme delat co chce ona tak bude žadat o vraceni domu ( ktery pred 9 lrty darovala memu exmanzelovi za urcitych podminek , ktere ve smlouuve nybyly uvedeny.Museli jsme vyplatit sestry jeho matky 200.000,- dum mel odhad 400.000,- babicka si nechala dozivotni bydleni jako vecne bremeno, matka meho exmanzela se 100.000,- vzdala.Dum jsme zrenovovaly a rozsirily a ma ted hodnotu asi 2.500.000,-.Nevim co mam delat.Muj syn ani ja nemame chut do domu jezdit a pritom jsme do domu za exmanzele jezdili i po nasem rozvodu.Exmanzelova matka se chce do domu nastehovat a ja nechci at muj syn prijde o jedine po sem otci.Dekuji Lenka

  1. Hercíková

   Paní kopecká určitě máte nějaký doklad, že jste vyplácely sestry manželovy matky. Lepší bude, ale poradit se s právníkem. Do domu bych, ale jezdit nepřestala, dohlídněte také nato, aby matka Vašeho exmanžela užívala, jen tu část co má.

 354. Lenka Kopecká

  Dobry den,atala se nam neprijemna vec.

  Zemrel mi muj exmanzel a otec meho syna.Syn (13.let)je jediny dedic.Babicka ktera mela v časti domu meho exmanžela vecne bremeno mi vzkazala, ze jestli nebudeme hodni a nebudeme delat co chce ona tak bude žadat o vraceni domu ( ktery pred 9 lrty darovala memu exmanzelovi za urcitych podminek , ktere ve smlouuve nybyly uvedeny.Museli jsme vyplatit sestry jeho matky 200.000,- dum mel odhad 400.000,- babicka si nechala dozivotni bydleni jako vecne bremeno, matka meho exmanzela se 100.000,- vzdala.Dum jsme zrenovovaly a rozsirily a ma ted hodnotu asi 2.500.000,-.Nevim co mam delat.Muj syn ani ja nemame chut do domu jezdit a pritom jsme do domu za exmanzele jezdili i po nasem rozvodu.Exmanzelova matka se chce do domu nastehovat a ja nechci at muj syn prijde o jedine po sem otci.Dekuji Lenka

 355. Miiisssi

  Měla bych jeden složitější dotaz. Můj děda z tátovy strany vlastní pozemek, na ktetém postavil garáž – s ústním souhlasem obecního úřadu. Postupem času se z garáže stala hrubá stavba rodinného domku 4+1.Stavba není zapsána v katastru nemovitostí.Děda se rozhodl,že by mě, své vnučce daroval onu nemovitost, ale netušíme, jakým způsobem (nejlevnějším způsobem) to začít řešit.Zda je nutný odhad atd. Předem Děkuji za odpověď Míša

  1. Hercíková

   Nejdříve byste měli zajistit zapsání stavby do katastru nemovitostí. Je ta stavba vůbec zkolaudovaná? Aby se nestalo, že při výměně starosty, se to někomu nebude líbit a nařídí Vám, abyste stavbu zbourali. Nejdříve vyřešte toto a potom teprve darování. Odhad nemovitosti bude nutný.

 356. Dana Mončeková

  Chtěla bych se zeptat:manžel dostal darem dům a teď by chtěl polovinu přepsat na mně tak jaké jsou podmínky pro tento přepis děkuji Mončeková

  1. Hercíková

   Nejjednodušší je obrátit se na notáře, který s Vámi sepíše darovací smlouvu a ještě návrh do katastru nemovitostí. Poplatek za sepsání smlouvy se určuje podle ceny nemovitosti, jsou to procenta /ceník je uveden na stránkách notářské komory, kde je i seznam notářů/ Počítejte s částkou asi 10 tisíc. Po převodu budete hradit daň ještě finančnímu úřadu /státu/, která bude asi 1-2 procenta z ceny za polovinu toho domu. To Vám vše řekne notář.

 357. Dana Mončeková

  Chtěla bych se zeptat:manžel dostal darem dům a teď by chtěl polovinu přepsat na mně tak jaké jsou podmínky pro tento přepis děkuji Mončeková

 358. Daniela Vlachová

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jak mám postupovat v případě, že chci převést nemovitost /chatu/ na své dvě dcery.

  Stačí podepsat smlouvu u notáře, je nutný odhad,…..atd.?

  Děkuji předem. Jaroslav Vlček

  1. Hercíková

   p. Vlachová budete muset mít odhad nemovitosti/z ceny nemovitosti fin.úřad vypočítává dań z převodu/ a sepsanou darovací smlouvu. Nejlepší bude domluvit se s notářem v místě Vašeho bydliště.

 359. Jarda

  Jedná se mi celkem o jednoduchou opověď. Chceme přepsat Nemovitost na našeho syna. Co se týče podkladů, co proto musíme udělat už známe. Jenom jsme se nedozvěděli, kolik se platí za přepis. Dům ma hodnotu CCA 2 000 000. Popřípadě jestli by nevycházelo lépe přímé dědictví. Děkuji za odpověď.

 360. Marešová

  Prosím o radu jak postupovat v následujícím případu:matka vlastní polovinu nemovitosti a má dva syny,kterým by ráda darovala svoji část nemovitosti. V současné době je umístěna v léčebně dlouhodobě nemocných a její zdravotní stav je nyní takový,že se chvílemi sama již neumí podepsat a má chvilky,kdy už nepoznává své příbuzné.I když vlastní polovinu nemovitosti,žádný ze synů v domě nebydlí a ten je prázdný,což má za následek určité chátrání.Prosím o radu jakým způsobem lze matčinu polovinu převést na syny, za jakých podmínek,zda vůbec připadá v úvahu darování, zda bude nutný lékařský posudek,přítomnost notáře ap. Podle vyjádření lékaře,nepřipadá do úvahy,aby se matka vrátila zpět do domu a tam sama žila (byť by byla zajištěna externí pečovatelská služba).

  1. Hercíková

   p. Marešová obraťte se na notáře v místě Vašeho bydliště. Pokud ale stará paní již není schopna rozumného uvažování, tak j sepsání darovacích smluv nebude moci dojít a tato otázka se vyřeší až formou dědického podílu.

   Synové měli v této věci jednat dříve, když byla

   jejich matka schopna samostatného jednání a rozhodování.

 361. Honza

  daroval jsem manzelce 1/2 rodinného domu. Jsme spolu 18 let a zjistil jsem, že neustálé podvádění je jejím koníčkem. Jak mohu zrušit darovací smlouvu?

 362. Danuše Doležalová

  Prosím o radu jak vyřešit tento problém. Před 8 lety jsme s manželem koupili od mé maminky chatu i s pozemkem a všemi náležitostmi. V kupní smlouvě se však stala chyba a to taková, že stavební parcela na které chata stojí byla omylem vynechána i když v odhadu nemovitosti s ní bylo počítáno a v ceně byla započtena a zaplacena a byla za ní odvedena daň. Katastr nemovitostí však na nás tento stavební pozemek nepřevedl a je pořád ve vlastnictví mé maminky. Dá se tento problém vyřešit darovací smlouvou? Je potřeba nový odhad pro katastrální úřad, aby byla parcela přepsána na mne a na manžela, nebo prosím poraďte jak to jinak řešit. Děkuji

 363. Magda

  Dobry den, rada bych se zeptala : ja a muj bratr jsme kazdy vlastniky jedne 1/2 rodinneho domu. Svou pulku bych mu rada darovala. Jak mame postupovat ? Sepsani darovaci smlouvy na 1/2 domu, je nutny odhad na nemovitost a jaka bude vyse darovaci dane ?

  A take jak mam postupovat, pokud v mam trvale bydliste na adrese teto nemovistosti. Meni se pro mne neco ? Dekuji moc Magda

  1. Hercíková

   Paní Magdo budete v tomto domě bydlet i poté co svoji polovinu darujete bratrovi? Pokud ano, pomyslete na to, že časem mohou vzniknout neshody, váš bratr, který bude majitelem se může např. oženit, nevim jestli není už ženatý. Jak by to bylo s hrazením nákladů na opravy domu. Pokud budete dále v domě bydlet, tak budete mít své bydlení zajištěno formou věcného břemene v darovací smlouvě? Samozřejmě, že k sepsání darovací smlouvy je nutný odhad domu, z ceny domu potom fin. úřad vypočte výši darovací daně.Doporučuji Vám poradit se předem o všem s notářem a také sepsání darovací smlouvy provést prostřednictvím notáře, aby měla všechny potřebné náležitosti. Notář předá poté dar.smlouvu na katastrální úřad, který provede změny v osobě majitele nemovitosti.

 364. Zdeňka Vestfálová

  Pokud manželova sestra dostane od rodičů darem za života rodičů nemovitost – rodinný dům, v kterém orodiče nyní žijí, může on následně od ní nějakým způsobem dostat nějaké částečné vyrovnání? Nebyl nijak vyděděn, ani dosud není s rodiči nebo sestrou nijak v neshodě. Obávám se, že po takovémto nespravedlivém "sjednání pořádku" neshody nastanou.

  1. Hercíková

   p. Vestfálová, Být Vaším mužem nechám si od rodičů podepsat prohlášení, že jejich dcera /jméno, rodné č., bytem/ obdržela od nich

   na základě darovací smlouvy č….., datum kdy,

   rodinný dům čp… kde …. Jednodušší je, ale nechat si darovací smlouvu ofotit, abyste měli doklad v případě dědického vypořádání. Dále by měl projednat se svými rodiči způsob vyrovnání sssse svou sestrou a poté o tom promluvit se sestrou a pokusit se o podepsání dohody s ní, jakým způsobem a do kdy mu splatí polovinu ceny

   jí darovaného domu. Nebo připadá v úvahu ještě jiný majetek, který by mohl obdržet Váš manžel při dědickém vypořádání v budoucnu? Pokud tomu tak není a rodiče manžela nevlastní jiný majetek, je lepší jednat teď, než po případné smrti rodičů.

  2. marcela kunzova

   Dobrý den, moji rodiče na Slovensku koupili v roku 1967 od města pozemek na stavbu domku. Po restituci se soudili s majitelem pozemku,kterému před léty město pozemky vyvlastnilo a on po rodičích požadoval zaplatit 900tis.za pozemek. Jelikož rodiče nemohli tuhle částku složit přepsali pozemek s domkem na mého bratra.Mám ještě 3 sourozence. Mám ja nárok i když bydlím v Čechách na vypořádání majetku z rodného domu i když rodiče žijí od svého bratra? Děkují za pomoc a odpověď.

 365. Tereza

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, o kolik sníží darovací dan věcné břemeno. jedná se o převedení bytu v osobním vlastnictví mé babičky na mě (její vnučku).Děkuji Tereza Hanyášová

  1. Hercíková

   p. Terezo můj názor je, že darovací daň se nesníží, tím, že bude ve smlouva zakotveno věcné břemeno. Darovací daň bude stanovena z odhadní ceny /tržní/ bytu, který je vosobním vlastnictví.

 366. Hana Hložková

  Dobrý den, muj manžel dostal darovací smlouvou rodinný dům v době našeho manželství. Manželé sme 8 let. Zajímalo by mě jeltli mám nějaké nároky i já a nebo mě může kdykoliv vyhodit? A co bychom měli podniknout proto abych i já měla nějaká práva.

  1. Hercíková

   p. Hložková, jestli dům dostal darem Váš manžel, tak na něj nemáte žádný nárok. Od toho jsou darovací smlouvy, abychom mohli obdarovat toho koho chceme. Asi rodiče Vašeho manžela chtěli zabránit tomu, aby v případě rozvodu s Vámi, o polovinu domu příšel. Jedině by on musel chtít a sám Vám daroval určitou část domu. Ale zamyslete se nad tím. Vy by jste v opačném případě na svého muže nechala přepsat polovinu svého domu?

  2. Hana Hložková

   Já vám děkuji za odpověď, ale asi jsem špatně položila otázku. Nejde mi o přepsání půlku domu na mě, spíš jen o nějakou jistotu, že mě manžel nemůže kdykoliv vyhodit na ulici. Manžel s tím souhlasí, jen nevíme na koho se obrátit a co přesně chtít. Chtěli bychom co možná nejlevnější řešení. Říkali sme si jestli by třeba nestačilo zajít za notářem a napsat mě třeba jako břemeno, nebo tak něco. Za odpověď moc děkuji. H.Hložková.

  3. Hercíková

   Paní Hložková, ano Váš manžel Vás může nechat zapsat jako břemeno a tím pádem, budete mít nárok byt /dům/ užívat i kdyby jej Váš manžel někomu prodal.

 367. M.bILKOVA

  JE MOŽNÉ PŘEVÉST DRUŽSTEVNI BYT NA DCERU, KTERÁ JE VDANA, ANIŽ BY VZNIKL JEJIMU MANZELOVI NAROK NA SPOLUÚČAST V DRUŽSTVU

  DĚKUJI.

  1. Hercíková

   paní Bílková budete muset sepsat darovací smlouvu na dceru ve které budete dceři vlastně převídět členská práva a povinnosti k družst.bytu. Poraďte se s notářem v místě bydliště. Zaplatíte darovací daň.

  2. Hercíková

   Paní Bílková, musím ještě uvést, že u některých BD /těch malých/ stačí sepsání dohody o převodu čl. práv a povinností z Vás na dceru a předložit družstvu, které si udělá změny ve své evidenci. Je možné, že Vaše dcera, jako nový člen družstva zaplatí nějaký členský podíl. Záleží jak to má BD zakotveno ve stanovách.V tom případě by jste nemusely za notářem a neplatily žádnou darovací daň.

 368. karulin

  dobbrý den,

  mohla bych dostat radu,jak se zachovat:

  matka je t.č. v nemocnici ve vážném stavu.Rodiče se rozhodli vypořádat svůj majetek formou daru svým dvěma dětem.Přičemž matka zplnomocnila otce k vyřízení sepsání darovací smlouvy,která je u notáře připravena.Nesouhlasím s rozdělením majetku,tak jak stojí v darovací smlouvě.Nyní jsem byl vyzvána otcem,ať se dostavím k podepsání darovací smlouvy u notáře.Odmítla jsem z výše uvedených důvodů.V případě,že nepodepíši darovací smlouvu,je jako taková neplatná? Či stačí podpis mého otce a bratra s tím,že bude bratrovi jeho část darována a já budu vyzvána notářem,abych se dodatečně dostavila? Mám vůbec nějakou možnost projevení svého nesouhlasu,třeba i sooudně? S rodiči jsem byla vždy v dobrém vztahu,vůbec jejich rozhodnutí nemohu pochopit.Navíc matka zplnomocnila otce pár dnů potom,co prodělala mrtvici.

  Předem děkuji.

  1. Hercíková

   Paní Karulin, být Vámi zajdu přímo za tím notářem u kterého se mají tyto smlouvy podepsat a poradím se sním. Věřím, že notář Vám poradí co ajak, protože je určitě nestranný. Pokud by jste o té nestrannosti z nějakého důvodu pochybovala poraďte se u jiného notře a nebo právníka.

  2. karulin

   děkui za radu. Spojila jsem se s notářkou a nepochodila jsem.Pokusila jsem se o to jednak telefonicky,kdy jsem mluvila s asistentkou,pak e- mailem,kdy mi nebylo odpovězeno.Mezi mým prvním dotazem a nynějším se věci mají tak,že matka je po smrti.Jakým způsobem získal po její mrtvici otec s btatrem soulas s vypořádáním formou darování, nevím. Mohu Vám pouze říci,že když jsem volala do kanceláře notářky,jak jste mi poradila,asistentka mi řekla,že je pouze ve věci rodičů,jak se svým majetem naloží.Předpokládám,že nyní budu opět předvolána k notáři.Jak se mám zachovat? Mám mu po pravdě popsat skutečnost s tím,že on sám vyvodí závěry,nebo mohu veškeré dědické řízení blokovat svojí neúčastí? Nezlobte se,ale jsem částečně invalidní důchodce a proto hledám nejschůdnější cestu vzhledem ke svého stavu svých finančních možností.

 369. Alexxa

  Dobrý den, maminka prodala dům a dala mi 200 000Kč.Chci si něco přidat a koupt vůz v hodnotě cca 250tisíc.Žiji s manželem,ale naše manželství nesplňuje pojem manželtsví,rozvádět se zatím nebudeme.Chci sepsat s maminkou smlouvu a nechat úředně ověřit podpisy,že peníze jsou od ní a kdyby došlo k rozvodu,že můj muž nedostane z nového auta půlku. Poradíte jak to udělat? Děkuji .Alexxa

  1. Hercíková

   paní Hoffmanová, také by mohla koupit vůz Vaše maminka, s tím, že by jste sním jezdila vy. Nevím, ale jestli máte nějaké sourozence, protože v případě úmrtí Vaší maminky, by polovinu majetku dědil její manžel a druhou polovinu její děti, tedy Vy a Vaší sourozenci. A mohly by nastat nepříjemnosti. Pokud nemáte sourozence a není už ani manžel Vaší maminky, tak by to nebyl problém.Nebo můžete sepsat darovací smlouvu a dojít k notáři nebo na matriku, kde se před pracovnicí podepíšete vy a Vaše maminka a budete mít doklad pro případ rozvodu.Nejjistější je navštívit notáře, který Vám smlouvu sepíše se všemi náležitostmi.

 370. Lenka

  Rodiče by mi chtěli darovat RD,stačí sepsat smlouvu,nebo musí být odhadnuta cena RD a pozemků. Jak postupovat a co je za potřebí pro toto udělat.Moc děkuji za radu.Bylo by to s věcným břemenem dožití rodičů v darovaném RD.

  1. Hercíková

   paní Lenko podívejte se na odpověď u pana Dufka. U Vás by bylo navíc v darovací smlouvě zakotveno věcné břemeno, týkající se dožití Vašich rodičů v domě.

 371. Tereza

  Dobrý den, chtela bych se zeptat na neco ohledne zdravotniho pojisteni. Pokud je student pres 26 let a nestuduje doktorandske studium (tudiz z hlediska statu jiz student neni a mel by si hradit zdravotni pojisteni sam jako OBZP)-mel by si hradit zdravotni pojisteni sam i v pripade, ze brigadne pracuje na Dohodu o pracovni cinnosti, kde je mu strhavan prispevek na socialni a zdravotni ze mzdy?mam za to, ze by zbytek mel doplacet zamestnavatel..Dekuji za odpoved

  1. Hercíková

   Paní Hany doporučuji se obrátit na pobočku zdravotní pojišťovny u kter= je váš syn přihlášený. Tam vás budou informovat.

 372. Vojteková

  Dobry den, rada by jsem se zeptala na naslednou situaci.Kupili jsme s přítelem ( každý 1/2 ceny) domek v CZ. Proto ze jsem byla občankou Slovenska ,realitní kancelář mne nechtěla uvést do kupni smlouvy a nemohla jsem byt uvedena jako majitelka.Teď jsme manžele a ráda bych jsem se chtěla zeptat, jakou formou mě manžel muze dopsat do listu vlastnictví.Když by to byla darovací smouva, musím platit daně z darovanosti? Pěkně děkuji.

  1. Hercíková

   Paní Marto, zajděte za notářem, ten s Vámi a s manželem sepíše darovací smlouvu a na jejím základě zajistí přepis poloviny domu v katastru nemovitostí na Vás. Budete potřebovat odhed nemovitosti, právě kvůli tomu, aby mohla být vypočtena z ceny domu výše darovací daně.

  2. Vojteková

   Paní Hercíková moc děkuji za odpověd. Tak budu platit 2x..raz za koupi a raz za dan..hm.No co. dekuji moc.Vojteková

 373. Hana M.

  Dobrý den,prosím, o sdělení, zda vzor zde uvedené Darovací smlouvy je v současné době platný a zda podpisy pod tuto smlouvu musí být ověřeny u notáře nebo zda stačí ověření na matrice obecního úřadu.

  Děkuji

  Martínková

  1. Hercíková

   PaníMarcelo, i při převodu pozemku musí být odhad. Daň bude vypočtena FU z odhadní ceny, jakož i poplatky u notáře.

 374. Pavla

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se nějaká daň z výměny (darování?) majetku mezi sourozeni? Chci si vyměnit s bratrem můj 33%% podíl z rodinného domu za jeho byt. Děkuji za odpověď.

 375. Markéta Sucha

  Dobrý den, chtěla bych zeptat.Otec vlastní spolu se svým bratrem /mým strýcem /nemovitost/každý 1/2/ a chtěl by mi jí darovat.Já jsem vdaná a chtěli bychom s manželem vlastnit nemovitost společně, jak postupovat, aby jsem zaplatili co nejmenší darovací dan, nebo by byla lepší kupní smlouva? děkuji

  1. Hercíková

   p. Suchá nejlepší bude pokud Vám – pouze Vám otec polovinu domu, kterou vlastní daruje. Je nutné navštívit notáře, který s Vámi a otcem sepíše smlouvu a zařídí, aby byl proveden vklad do katastru nemovitostí. Podle toho jaká bude cena domu, se vypočítá daň. Ta Vám bude vypočtena finančním úřadem. Bude nutnénechat udělat odhad, té poloviny domu, kterou vlastní váš otec. Pokud váš otec nemovitost daruje jen vám, bude to pro vás jednodušší, z toho důvodu, kdyb v budoucnu došlo např. k rozchodu manželů.

  2. Markéta Sucha

   děkuji, jen jsem špatně položila otázku, nemovitost mi chtějí darovat celou, ale 1/2 vlastní otec a druhou 1/2 jeho bratr,jelikož je nemovitost v neobyvatelném stavu a na zbourání, tak si budeme muset potom brát hypotéku na stavbu RD, tak bychom potřebovali být majiteli společně.Tak jsem chtěla vědět jak převést dům na nás oba co nejvýhodněji, odhad budeme teprve dělat, tak cenu neznám.

 376. Kateřina Baďurová

  Dobrý den,

  vlastním půlku pozemku a můj bývalý manžel druhou. Abych mohla nyní pozemek prodat, tak mi teď chce svou polovinu darovat. Je vzhledem k darovací dani možné, aby svou polovinu daroval naší dceři, i když ještě není plnoletá? A jak to bude v takovém případě s darovací smlouvou a ostatním? Vypíše se na ni a já jako poručník budu papíry podepisovat za ni? A také jak to pak bude s prodejem pozemku, budu ho moci prodat ?

 377. Vláďa

  Rodiče chtějí darovat dům bratrovi (v hodnotě cca 3.mil.Kč), který mne vyplatí odstupné 500 tis. Kč… Kdo bude platit jaké daně (darovací, z převodu…). Děkuji mnohokrát za odpověď V.

 378. Alena Marešová

  Mám dotaz, jak postupovat když otec nezletilých dětí chce darovat svým dětem byt v osobním vlastnictví. Zákoným zástupcem je jejich matka. Jaká je darovací daň v takovém případě v procentech, nebo paušální?

 379. Pavla

  Moje matka vlastní po mém zemřelém otci 4/6 nemovitosti a já s mou sestrou po 1/6. Má matka mi chce svůj podíl darovat. Je po její smrti toto ze strany mé sestry napadnutelné?

  1. Hercíková

   Paní Pavlo, Podívejte se na odpověď pro p. Stopkovou z 7.3. Je nutné, aby napsala závěŤ a tam zdůvodnila proč na Vás svůj podíl převedla a proč nepřevedla část na svou druhou dceru. Nebo uvedla, že vaše sestra dostane např. fin. částku apod. Samozřejmě darovací smlouvu sepsat u notáře.

 380. radka stopkova

  Jsem tri sourozenci a jeste za zivota mych rodicu jsem dostala darovaci smlouvou 1/2 nemovistosti, z duvodu toho ze se budu o rodice starat, jelikoz zustanou bydlet s nami v rod.domku (matce zbyla 1/4 a otci take). Moji dva sourozenci se jeste pred tim, nez mi rodice nemovitost darovali (1/2)ozenili a odstehovali, takze rodice pouze navstevovali.Kdyz zemrela matka, tak jsem musela sourozence i otce vyplatit z 1/4 nemovistosti, tudiz jsem ziskala 3/4 nemovitosti. Po te jsem od otce dostala darem (darovaci smlouvou) jeho 1/4 nemovitosti, cimz jsem ziskala celou nemovitost(to vse probehlo pred 10ti roky a bylo zapsano do katastru nemovitosti.Nyni zemrel otec a vlastne po nem nezbyla zadna nemovitost.V katastru nem.jsem zapsana pouze ja jako majitel.Ovsem vznikla situace, ze pri rizeni pozustalosti jeden muj bratr se domaha dedickeho podilu po mem otci.Prosim,muzete mi odpovedet zda ma pravo a kdyz ano,tak to znamena ze darovaci smlouva je neplatna a z jake doby bych mela castku vyplatit,zda z doby pred 10lety(za ta leta co jsem vlastnikem,jsme s manzelem dum prestavovali, opravovali a radne se o nej starali).Nebo si mohou rodice za sveho zivota majetek darovat komukoliv, aniz by ostatni deti neco dostali?

  1. Hercíková

   Paní Stopková, otázky týkající se dědictví jsou vždy mezi pozůstalými příčinou neshod.Ale můžete být klidná, darovací smlouva je platná. Zabránit tomu, aby se Váš bratr nedomáhal dědického podílu nemůžete, ale pokud po Vašem otci nezůstal žádný majetek, tak těžko pořídí. Vaši sourozenci jsou sice neopominutelní dědici, ale Vy tento dar od otce, zdůvodníte tím, že jste se o rodiče starala, vařila jim, prala, uklízela, ošetřovala je atd. Váš bratr asi nic pro Vaše rodiče ve stáří neudělal, že?

   Nevím jaký měl Váš otec příjem, ale je možné, že jste mu musela přispívat i na domácnost. Pokud bude nutné, obraťte se na právníka, který Vám pomůže tuto záležitost vyřídit. Lepší by asi bylo, kdyby Váš otec za života sepsal závěŤ kde by uvedl, že Vám daroval čtvrtinu domu z těch důvodů, které uvádím výše a svým dvěma dětem neodkazuje nic. Ale to už napsat nemůže.Takže bnic bratrovi nevyplácejte. Pokud k takovým věcem dojde, počítá se cena domů v době darování /tenkrát musel být k darovací smlouvě přiložen odhad od odhadce/. Kdyby přeci jenom soud určil, že se mýáte se svýžmi sourozenci vyrovnat, tak by se vycházelo z ceny domu před 10 lety, např. cena domu – odhad by byl 900000,–. Cena čtvrtiny domu 225000,–. Tato částka by se dělila 3, /jste 3 sourozenci/ a výjde nám 75000,– na 1 osobu, ale v tomto případě, by neopominutelný dědic měl nárok jen na jednu polovinu svého dědického podílu, tj. 75000 : 2 =37500,- Kč. Talže každý Váš sourozenec by měl dostat 37500,–Kc. To byl jen příklad. Myslím si, že k tomu nedojde, když dar dobře zdůvodníte, popřípadě pomocí právníka. Přeji Vám. at vše dobře dopadne a moc to nenaruší vztah s Vašimi sourozenci.

 381. Bára

  Dobrý den,

  otec spolu s mou nevlastní matkou vlastní RD. Nyní by chtěl svou část domu darovat mě. Je třeba souhlas druhého z majitelů RD, tj. mé nevlastní matky?

  Děkuji.

  1. Hercíková

   Paní Báro, Váš otec může na svou dceru převést polovinu domu bez souhlasu Vaší nevlastní matky.

 382. r nedbalova

  Dobrý den , chtěla bych se zaptat zda darovací smlouva na nemovitost musí být sepsana u notáře pokud se jedná o sourozence ? Děkuji za odpověd

 383. r nedbalova

  Dobrý den , chtěla bych se zaptat zda darovací smlouva na nemovitost musí být sepsana u notáře pokud se jedná o sourozence ? Děkuji za odpověd

  1. Hercíková

   Paní Nedbalová nevím čeho se Vašeč darovací smlouva týká, ale bude lepší sepsat ji u notáře, tam budete mít ověřené podpisy a nebude možné ji napadnout.

 384. nedbalova

  Dobrý den prosím o odpověd . Moje sestra dostala malý domek po babičce je to již deset let a ten domek nechce a nam by se hodil tak jsme se dohodly, že mi ho daruje a ted nevím zda musíme k notáři sepsat darovací smlouvu a zda je nutný odhad a jak muže ten odhad být starý. sestra je sama a má svoje bydlení a toto mi daruje prozože ho nechce prodat chce aby zůstal v rodině , Moc děkuji za odpověd Nedbalová

 385. Ron

  Dobrý den.

  Nemovitost je rozdělena mezi dva sourozence na ideální poloviny. Jeden z nich chce darovat část své poloviny druhému. Z jaké částky se bude platit daň (z poloviny nebo z celé ceny nemovitosti)?

  Děkuji

 386. Bártová

  Dobrý den, podaly jsme návrh na vklad do Katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. Po třech týdnech nám přišlo oznámení, že řízení se přerušuje. Byly jsme vyzváni k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, které zní takto: 1)Předložte v originále nebo ověř. kopii nabývací titul 2)Současně Vás upozorňujeme na nepřesnost v darovací smlouvě, kde uvádíte, že "prodávající" prohlašuje…, přičemž jde o darovací smlouvu. Katastrální pracovniště ukládá výše uvedené nedostatky odstranit. Chtěla bych se zeptat jestli kvůli chybě ve smlouvě budeme muset sepsat smlouvy znova..nebo nás na to pouze upozorňují, ale nemusíme to měnit. Jak to mám řešit. Děkuji za zodpovědění.

  1. Hercíková

   p. Bártová, ohledně toho přerušení řízení na Katastru nemovitostí Vás chci upozornit, že pokud chcete, aby se darování uskutečnilo, musíte smlouvu přepsat. Pokud to neuděláte, žádný převod formou darování se neuskuteční. Pokud jste smlouvu sepsali u notáře, tak by neměl být žádný problém, ten jí automaticky opraví. Spíš si mylsím, že jste si smlouvu sepsali sami a tam sdtačí, aby nesouhlasila maličkost a je to špatně. Doporučuji proto, řaději zaplatit za sepsání notáři a budete mít jistotu, že vše proběhne v pořádku. Upozorněte ho, že jste již zaplatili poplatky /kolky/ při podávání na Katastr.

 387. Veselý Daniel

  Dobrý den,moje babička darovala mě a mému strýci byt v os.vlastnictvý.Ve smlouvě bylo sjednáno právo věcného břemene na dožití mé babičky,ale zároveň ta byla vypsaná hodnota břemene na dobu 10 let.Prý se to tak píše???Finanční úřad ted po nás chce daň z příjmů z tohoto břemene ačkoli my žádné peníze nedostáváme.Hodnota břemene na 10 let je 415 000,–.Mají na to nárok a po kom by ty penize vlastně měly chtít?Po nás nebo po babičce.Děkuji za odpověď.

 388. mmm

  Prosím o radu. Rodiče vlastní dům se zahradou, polnosti a les. Rozhodli se převést, darovat, "přepsat" dům se zahradou do vlastnictví jedné ze dvou svých dcer. Jakým způsobem, nejjednodušším, nejrychlejším a nejlevnějším mohou toto učinit?

  1. Hercíková

   odpověď pro MMM. darovací smlouvou sepsanou u notáře přenechají dům své dceři. Poplatky budou viz odpovědi z 23.3. – podívejte se na ně. Jedná se o příbuzné v řadě přímé, takže rodiče hradí daň z převodu nemovitosti což je 3 %% z ceny domu, dcera tj. obdarovaná hradí daň darovací což je od 1%% výše z ceny domu.

 389. Hášová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mohou rodiče-vlastníci darovat chatu dceři, když je na ní věcné břemeno doživotního užívání babičkou? Zda jsou tam nějaká právní omezení či nikoli a kolik se platí za převod? Kolik se platí daň? Děkuji. S pozdravem Hášová

 390. smejkalova

  dotaz jde některým způsobem nabourat darovací smlouvu!Před 2roky jsme dar.smlouvou dostali parcelu na které jsme postavili rod.domek.začínají byt problémy s rodiči a ty nám vyhrožují že můžem ještě zaplatit za parcelu,že to jde ještě nějak nabourat,porodítemi,jestli mají ještě možnost.děkuji

 391. blanka

  dobrý den, potřebovala bych poradit s tím co všechno potřebujeme k tomu aby rodiče mohly přepsat dům do mého vlastnictví(darovat).v domě žiji s nimi ale mam ještě 2 sestry se kterými jsem se dohodla, že jim vyplatím určitou částku.ale pro jistotu bych to chtěla mít písemě aby nemohly chtít částku z odhadu.musí to být ověřené notářem?musí být udělaný odhad?musí se platit daň z darováné nem. a kolik %%?na převod je také nutný odhad?potřebovala bych vědět všechno.nestačilo by sepsat darovací smlouvu kde by bylo poznamenáno, že po smrti rodičů vyplatím sourozencům částku 200 tis. a jejich podpis?děkuji za odpověď.

  1. Hercíková

   Paní Blanko, nutný je odhad domu /né starší 3 měsíce/, darovací smlouvu sepsat u notáře. Rodiče zaplatí daň z převodu enmovitosti což činí 3%% z odhadní ceny domu a vy uhradíte daň darovací, což bude 1%% z ceny domu do 1 milionu. Pokud má dům cenu větší, tak z té části nad l milion /do výše 2 milionů/ se bude počítat 1,3 %% daně darovací. V darovací smlouvě nesmí být uvedeny žádné další klauzule o tom,jak se vyrovnáte se sestrami. Tuto věc ale také projednejte s notářem, protože je nutné sepsat nějakou dohodu o vyrovnání se sestrami, aby po smrti rodičů, nebo až dům např. zhodnotíte opravami, po Vás nežádali mnohem více peněz.Zajistěte si proto vše písemně. Pro dobré vztahy v rodině je to důležité.

 392. Martin Faltys

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, zda při darování nemovitosti je možné, aby případní budoucí dědicové toto darování nějakým způsobem zpochybnili. Například by se domáhali vypořádání v dědickém řízení po úmrtí dárce.

  velmi děkuji za odpověď.

  Martin Faltys

  1. Hercíková

   Pane Faltys, vždy se může stát, že budoucí dědicové, mohou darovací smlouvu napadnout. Proto darovací smlouvu sepište u notáře,zkontrolujte, aby došlo k přepisu majitele nemovitosti v katastru nemovitostí. Dále je lepší, aby darující sepsal za svého života platnou závěŤ /možné též u notáře/ ve které uvede, že Vám za sv=ho života daroval přesně uvede co to je, dále může uvést co zdědí ostatní pozůstalí. Je dobré zdůvodnit dar, např. za pomoc ve stáří ap.

  2. vlastimil kroček

   dobry den, mam maly dotaz.mam svoji babučku ke ktere jsme se přistěhovaly na rd.ktery jsem ,jednu polovinu zdědil po otci a musel jsem vyplatit nevlastni matku a moji vlastni sestru.druhou polovinu jsem dostal od babičky .babička po třech letech my dala včera dopis ve kterem je psano že chce navratit svoji polovinu.a penize za vyřizeni dědictvi za moji sestru a nevlastni matku .čini to jen 700000kč.je dohoda ustni mezi nama že do konce života bydli zadarmo. a tak to taky je.na rd jsem si vzal hypoteku na 30let.takže dotaz muže chtit majetek zpět a penize taky i když vlastně neplati najem ani inkaso a vše co je kolem děkuji kroček

 393. Alena Vaňková

  Dobrý den,

  nevím, jak to tu funguje, ale potřebovala bych odpověď na své otázky.

  S manželem jsme bezdětný pár (bohuže ne vlastním rozhodnutím). S našimi původními rodinami nevycházíme tak jak bychom si představovali. Proto chceme, aby majetek, který jsme získali před naším manželstvím a během něho připadl v případě úmrtí jednoho z nás tomu druhému. Domnívám se však, že v našem případě dědí i rodič zemřelého manžela. Je to skutečně tak ? Je takový rodič i neopomenutelným dědicem ? V případě sepsání závěti, lze takového rodiče z dědění vyloučit ?

  Děkuji Vaňková

  1. Hercíková

   p. Vaňková, rodiče nejsou neopominutelní dědici. Takže můžete být klidná, po Vašem manželovi by jste dědila Vy a nebo po Vás by dědil Váš manžel.

  2. Hercíková

   Paní Vaňková, ohledně dědění po Vašem manželovi a naopak. Je důležité, aby jste oba sepsali platnou závěť, každý zvlášť, nejlépe u notáře, kde odkážete jeden druhému svůj majetek a vše bude v pořádku, pokud nemáte žádné děti.

 394. Rozkydálková

  Zajímalo by mě kolik zaplatí daň darující a kolik obdarovaný. Slyšela jsem, že je daň státu 1 %% z odhadu + platíme za vypracování odhadu. Máme starší domek, který máme již v této době povolený k demolici, je lepší převod teď pokud starší domek z kotovic ještě stojí a nebo až bude volná parcela připravená na stavbu nového domku.Moc děkuji Rozkydálková

  1. Hercíková

   Paní Rozkydálková, na Vašem místě bych provedla darování až parcely. V každém případě bude nutný odhad. Nevím sice kdo daruje a kdo bude obdarován. Předpokladám, že rodiče darují svému dítěti. V tom případě, rodiče zaplatí daň z převodu nemovitostí, takže pokud odhad parcely bude 1 milion, tak 3%% z toho je 30 tisíc. Dále obdarované dítě /syn či dcera/ zaplatí darovací daň, která bude z 1 milionu 1%%, to je 10 tisíc. Samozřejmě, že předtím zaplatíte odhadci za odhad parcely a notáři za sepsání darovací smlouvy.

 395. Soukupová Ludmila

  Jsem majitelkou nemovitosti, kde je jako věcné břemeno doživotní užívání mojí matkou. Ta už v domě 2 roky nežije. Potřebuji domem ručit na hypotéku a banka si žádá vymazání věcného břemene. Matka s tím souhlasí, ale už se nemůže nikam dostavit. Jak mám postupovat? Za laskavou odpověď předem děkuji. L. Soukupová

  1. Hercíková

   p.Soukupová buď budete muset svou matku dopravit k notáři, nebo jej přemluvit, aby se on dostavil k Vám k vymazání břemene.

 396. Lukáš

  Mám dotaz zda se musí dělat odhad na nemovitost kterou by mi otec daroval. Ale jinak z čeho by byla určena víče daně. Nestačila by jeho kupní smlouva asik 6let stará kdy to koupil od obce?

  Děkuji

  1. Hercíková

   pane Lukáši podívejte se na odpověď, kterou jsem napsala pro p.Kotálovou.

 397. l

  dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik procent z ceny nemovitosti se musí vyplatit bratrovi. Od otce jsem před 2 lety formou darovací smlouvy dostal Rd,který měl hodnotu 400 000.Nyní jsem hodnotu RD navýšil na 1600 000 a bratr se začal vymáhat po vyrovnání.Chtěl bych teda vědět,zda-li vlastně musím bratra vyplácet a pokud ano,kolik to asi v dnešní době dělá. Předem děkuji za odpověď

  1. Hercíková

   p. Stavinoha, k Vašemu dotazu – dostane Váš bratr od rodičů /otce/ také něco? Nemovitost nebo peníze? Pokud ne, tak vy by jste se vyrovnával z částky, která je v darovací smlouvě.Pokud to je 400 tisíc, tak polovina je 200 tisíc. Pokud to, ale nebylo dohodnuto s Vaším otcem /ústně nebo písemně/ tak se s bratrem vyrovnávat nemusíte, ale nevím jaký to bude mít dopad na Váš vztah. Pokud budete Vašeho bratra vyplácet, udělejte si písemnou dohodu a nechte si to podepsat. Pokud to nebude u notáře, právníka, tak si pozvěte někoho jako svědka.

 398. A.Kotálová

  Dobrý den, vlastníme s maminkou na půl nemovitost. Maminka se rozhodla, že svou půlku mi daruje s podmínkou – věcným břemenem dožití. Zajímalo by mne zda je k sepsání darovací smlouvy nutný odhad a zda budu platit ještě nějakou daň kromě darovací (z převodu nemovitostí?).

  Děkuji

  A.Kotálová

  1. Hercíková

   p. Kotálová, je nutný odhad domu. Vaše maminka by zaplatila daň z převodu nemovitosti, která činí 3%% z odhadu 1/2 domu. Bude-li cena poloviny domu odhadnuta na 600000,–, tak daň bude 18000,– Kč. Vy jako obdarovaní musíte zaplatit daň darovací,která by z částky 600000,– činila pro Vás 1%%, což by bylo 6000,–Kč.Tuto smlouvu je nejlepší sepsat u notáře, který Vám do smlouvy uvede věcné břemeno a zajistí předání smlouvy na katastrální úřad, kde provedou změnu vlastníka nemovitosti. K zaplacení daně darovací Vám pošle FÚ výměr, který jste povinna do 30 dnů uhradit. Po zapsání vkladu do katastru nemovitostí je Vaše mamka povinna podat daňové přiznání k převodu nemovitostí, /termín je do měsíců po tom vkladu do KN/ a zaplatí daň z převodu.

 399. K.Houf

  Dobrý den, do které skupiny pro výpočet daně darovací budu zařazen daruji-li polovinu chaty cizí osobě která není ke mně v žádném příbuzenském stavu a jaké doklady jsou třeba pro Fin.úřad ?

  Děkuji

  1. Hercíková

   Pane Houf, nejdříve musíte zajistit odhad nemovitosti. Potom u notáře sepíšete s obdarovanou osobou Darovací smlouvu.

   Do 3 měsíců následujících po měsíci ve kterém obdržíte potvrzenou smlouvu o provedení vkladu do katastru nemovitostí jste povinen podat Přiznání k dani z převodu nemovitosti – k němuž přiložíte opis darovací smlouvy a znalecký posudek /odhad/ o ceně nemovitosti. V tomto přiznání si daň sám vYpočítáte. Daň činí 3%% ceny převáděné nemovitosti, což bude u Vás z ceny poloviny Vaší chaty.

   Osoba, kterou obdarujete uhradí darovací daň, proto musí na FÚ podat daňové přiznání k dani darovací do 30 dnů ode dne kdy jí bYla doručena smlouva o bezúplatném převodu s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Daň darovací v tomto případě bude počítána podle 3. skupiny tj. u ceny nemovitosti do l.000000,-Kč to je 7%% z odhadní ceny. Pokud bY byla nemovitost v ceně od 1.000000,- do 2.000000,–tak bude daň 70000,- plus 9%% z té ceny přesahující 1.000000,–Kč. Např. cena nemovitosti by byla 1400000,– tak daň bY byla 70000,– plus 36000,-, tj. dohromady 106000,- Kč.

 400. maruska

  1/ Můj otec mi daruje nemovitost, na které je zapsáno v katastru věcné břemeno bytu a dožití pro mou babičku. Samozřejmě vím, že věcné břemeno je svázáno s nemovitostí, nikoli s vlastníkem. Je třeba se ale o tom zmínit v darovací smlouvě ?

  2/ Jakým způsobem se z katastru maže věcné břemeno, které náleží osobě, která již zemřela ?

  1. Hercíková

   Paní Maruško, týká se Vás část toho co jsem napsala v předešlé odpovědi, takže nejdřív nechte udělat odhadm potom u notáře sepíšete darovací smlouvu, zde p. notář bude chtít od vašeho otce předložit doklad o tom, že dům je v jeho vlastnictví, což bude také nějaká kupní či darovací smlouva, takže není možné zatajit u notáře toto věcné břemeno, protože si toí v té smlouvě přečte. Jestliže babička zemřela, tak k notáři s sebou vezmete úmrtní list babičky /pokud jej nemáte, tek Vám na matrice udělají za poplatek opis/. Na základě úmrtního listu, Vám notář vymaže věcné břemeno. Váš otec bude platit na FÚ 3%% daň z převodu nemovitosti a daň darovací, která mezi přímými příbuznými z 1. skupiny činí z ceny nemovitosti do 1 milionu – 1 %%. Nad 1 milion se daň trochu zvyšuje.

  2. Hercíková

   Paní Maruško, ještě k té dani darovací, jak jsem o ní výše psala, tak tuj platí obdarovaný.

  3. Hercíková

   Paní Hášová, moje odpověď Vám by se shodovala s odpovědí, kterou jsem dnes napsala paní Marušce. Jedná se o obdobnou situaci. Podívejte se prosím na ni.

 401. Gonzalesová

  Chtěla bych se zeptat jak máme postupovat když mi chce bratr darovat svou 1/4 nemovitosti.Děkuji

  1. Hercíková

   Paní Gonzalesová, podívejte se na iodpověď, kterou jsem psala p. Blance dne 23.3. Předpokládám, že cena l/4 domu nebude vyšší než l milion, tak Váš bratr zaplatí daň z převodu nemovitosti ve výši 3%% z ceny odhadní /té čtvrtiny domu/ a vy budete hradit daň darovací, což je při darování mezi sourozenci ve výši také 3%% z té odhadní ceny.

  2. Gonzalesová

   Děkuji za odpověd,ještě by mě zajímalo zda k tomu potřebuji nový odhad nebo stačí starý.Děkuji

  3. Hercíková

   Paní Gonzalesová budete potřebovat odhad né starší 3 měsíce.

  4. Gonzalesová

   Děkuji za odpověd,ještě by mě zajímalo zda k tomu potřebuji nový odhad nebo stačí starý.Děkuji

 402. blanka

  dobrý den,předem vám děkuji za odpověď na minulou otázku.ale ráda bych se ještě zeptala jaký by byl postup a potřebné dokumenty k tomu, kdyby rodiče dům na mě nepřepisovali.chtěli by, aby po smrti připadl jen mě, s tím, že sestrám vyplatím částku na které se dohodneme.stačilo by sepsat u notáře dohodu o té částce a rodiče závěť, kde odkazují nemovitost mě?je k té dohodě nutný odhad?

  děkuji.

  1. Hercíková

   Paní Blanko, já osobně bych vše raději vyřídila ještě za života rodičů, abych předešla případným námitkám ze strany sester.Pokud dojde k tomu, že dům budete dědit, nebudete muset předkládat odhad a vzhledem k tomu, že půjde o dědictvi osob v 1. skupině, nemusela by jste odvádět dědickou daň. Rodiče sepíši u notáře závěť, kde zdůvodni proč dům odkazují jen Vám. U notáře se domluvíte jakým způsobem sepsat dohodu s Vašimi sestrami, aby v budoucnu nemohly sestry tuto závěť napadnout. K té dohodě nebude nutný odhad domu.

 403. K.Houf

  Děkuji p.Hercíkové – Jakým způsobem provést vklad na Katastr když půlku chaty chci zároveň prodat a druhou půlku darovat ? Tedy mám – podat dva Návrhy na vklad na každou věc vzlášť /2×500,-kolek/ nebo to jde přiložit do jednoho Návrhu /1×500,-kolek/- tedy přiložit listinu Kupní a listinu Darovací ?

  Děkuji

  1. Hercíková

   Pane Houf budete to muset podat jako 2 návrhy, každý zvlášť.

 404. Puchnarová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jak nejlépe postupovat u přepisu nemovistosti. Rodiče nám chtějí dát přepsat 1/2 dvougeneračního dům, s tím že na jedné polovině bychom bydleli my a na druhé polovině rodiče. Známá z realitky, nám radí aby na nás rodiče nechali přepsat celý dům. Můžete mi prosím poradit jak se zachovat v takové situaci, zda je lepší nejprve přepsat 1/2 domu a za pár let zbytek?

  1. Hercíková

   Paní Puchnarová, já bych to nechala na přání Vašich rodičů. Nic se nestane, když na Vás nyní nechají převést polovinu domu, vy zaplatíte darovací daň.Po smrti rodičů, Vy nebo Váš manžel druhou polovinu zdědíte a nebudete muset platit žádnou daň.

 405. sTEINEROVÁ PAVLIŃA

  MOJE MATKA MÁ V OV.BYT.DŔÍVE DRUŽSTEVNÍ.VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH VĚCí JE PRO NI JIŽ OBTÍŽNÉ,PROTO CHCE BYT JIŽ PŘEVÉST NA MNĚ.JSEM JEDINÁ DĚDIČKA.JAK TO NEJJEDNODUŠEJI PROVÉST,ABYCH V LISTU VLASTNICKÉM BYLA JIŽ ZAPSÁNA JA´_?MATKA V BYTĚ BUDE NADÁLE BYDLET.DĚKUJI ZA RADU

  1. Hercíková

   Paní Steinerová, pokud je byt v osobním vlastnictví Vaší maminky, budete muset sepsat darovací smlouvu, nejlépe u notáře,zajistíte se znalecký posudek od odhadce, zajistíte výpis z katastru nemovitostí a vezmete ještě kupní smlouvu, na jejímž základě Vaše matka byt získala. Notář sepíše smlouvu a zajistí její předání na KÚ, který provede změnu v listu vlastníka. Po doručení darovací smlouvy s doložkou o vkladu do KN musíte podat přiznání k dani darovací do 30dnů na FÚ, v místě kde se byt nachází, spolu s daňovým přiznáním jim předložíte ověřenou darovací smlouvu a znalecký posudek. FÚ Vám vyměří darovací daň a vy ji musíte do 30 dnů zaplatit.Darovací daň se vypočítá z ceny bytu. Pokud cena bytu bude odhadnuta do 1 milionu Kč, tak zaplatíte l% z této ceny.Vaše maminka udělá dobře, když si do darovací smlouvy nechá napsat užívání bytu do smrti jako břemeno. To proto, abY měla jistotu.Také by stačilo, kdyby Vám Vaše matka dala plnou moc k vyřizování některých věcí.Byt by jste po ní jednou zdědila a neplatila z toho žádnou daň.

 406. Zemanova

  Dobrý den,

  jsem majitelkou pozemku s IS od roku 2006, ale bez stavby a od koupě bez změny. Chtěla bych tento pozemek rozdělit na dvě stejné části a jednu darovat sestře. Budu muset dělat odhad pozemku? A je možné si vyhotovit darovací smlouvu sama vyplnit dané údaje, a podepsanou smlouvu nechat ověřit? Je taková darovací smlouva platná a dostačující pro katastrální úřad?

  1. Hercíková

   Paní Zemanová, podívejte se na odpověˇpro paní E.L. z dnešního dne. Tam najdete odpověď ohledně darovací smlouvy. Odhad je nutný, né starší 3 měsíce.

 407. Michal Lapáček

  Dobrý den, je možné převést nemovitost mezi dvě osoby (dceru a jejího přítele), aby každý vlastnil 50 %%? Platí pak každý darovací daň z poloviny odhadní ceny nemovitosti, dle sazby příslušející jeho vztahu k dárci? Děkuji za odpověď

  1. Hercíková

   Pane Lapáček, ano byly by 2 darovací smlouvy a darovací daň by byla vypočítána, tak jak píšete.

 408. Martina

  Manželovi rodiče manželovi darovali ideální polovinu rodinného domku. My jsme z půdy vybudovali podkroví – bez stavebního povolení. Tím se dům značně zhodnotil. Jak ošetřit, abychom v případě smrti manželových rodičů nevypláceli jeho sestru i z hodnoty podkroví, které jsme zbudovali vlastnímí prostředky, cca 300.000,- Kč? Děkuji za odpověď.

  1. Hercíková

   Paní Martino, jestli tomu dobře rozumím, tak máte darovací smlouvu, ve které musí být uveden počet poschodí, počet místností, takže můžete dokázat vše i cenu té poloviny rod. domku, který jste dostali.

   Bude lepší, když rodiče sepíši závěť, kde bude přesně uvedeno – rozepsáno jakou polovinu domu /tu zbývající/ zdědí sestra Vašeho manžela.Tím myslím rozepsáný počet místností i celkový počet m2. Je to tak?

   Bude ona dědit tu polovinu domu? Se sepsáním závěti bych se obrátila na notáře, který Vám ve všem poradí.

 409. Daniel

  Dobry den chtel bych se zeptat rodice chteji na mne prevest RD ale nevime co pro nas je nejednoduchsi a jestli je potreba nejaky odhad nemoviti.Chtel bych si casem vzit hypoteku tak a bych nemenel nejakou neprijemnost

  1. Hercíková

   Pane Danieli, odpověď na Váš dotaz je totožná s odpovědí na dotaz paní Věry z 5.4., který měla ohledně darování chaty. Podívejte se na tu odpověď.

 410. Věra

  Rodiče mají chatu,kterou chtějí přepsat na mě.Jaký je nejlepší způsob a jak máme postupovat.Děkuji

  1. Hercíková

   Paní Věra /z 5.4. dotaz/u Vás to je jednoduché

   l.sehnat odhadce, který vystaví znalecký posudek na nemovitost

   2.se zanleckým posudkem+, kupní smlouvou /nebo jiným dokladem o nabytí této chaty Vašimi rodiči/, výpisem z katastru nemovitostí+

   + nesmí být starší 3 měsíců/ dojdete za notářem a ten Vám sepíše darovací smlouvu a zajistí její předání na katastrální úřad.

   3.po obdržení darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu do KN musíte dio 30 dnů podat na FÚ, kde se chata nachází,daňové přiznání. Součástí daňového přiznání je znalecký posudek o ceně chaty a ověřený opis smlouvy darovací

   4. daň darovací je poplatník povinen zaplatit do 30dnů ode dne v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně

   5. daň darovací bude činit ve Vašem případě 1% z ceny chaty, pokud je cena chaty do 1 milionu. Pokud je cena chaty do 2 milionu, tak budete platit 10000,- plus 1,3% z ceny nad l milion.

 411. Jitka

  Dobrý den, před půl rokem jsme darem dostali půl majetku ( nemovitosti, polnosti ) za pomoc ve stáří.Teď bychom to majitelce chtěli vrátit zpět a celou tu proceduru zrušit, nebo napravit, aby vše bylo jako před tím, než nám tuto polovinu dala – chceme se odstěhovat. Jak je to nejlépe možné? Řešit pomocí darování zpět, nebo je nějaká lhůta na odstup od uzavření a převedení veškerých formalit, které už dávno proběhly…

  Děkuji předem JW

  1. Hercíková

   Paní Jitko, obdarovaný je oprávněn věc vrátit, a to tehdy, má-li věc vady, na které dárce neupozornil.Doporučuji navštívit notáře ve Vašem bydlišti a poradit se s ním.

 412. E.L.

  Dobrý den, v nejbližší době máme s mou maminkou v plánu převést pozemek darovací smlouvou na mě. Ráda bych věděla, zda je možné si například i věcné břemeno sepsat sama s darovací smlouvou – zda je k tomu nutný notářský zápis a popřípadě na kterém odkazu si mohu najít nějaký vzor. A můj druhý dotaz zní, kde lze najít nějaký přehled (nejlépe na internetu) poplatků u notářů, pevně stanovené sazby. Předem děkuji za Vaši odpověď

  1. Hercíková

   Paní E.L. samozřejmě můžete si sama sepsat darovací smlouvu, ale nebudete mít jistotu, že má všechny náležitosti, což se při předání na katastrálním úřadě nezjistí hnede, takže Vy budete čekat třeba 4 měsíce na provedení vkladu a místo toho Vám může přijít zpět vrácená smlouva s tím, že je něco napsané špatně. Nebudete tam mít uvedeno, jak to má být napsáno, takže budete zjišťovat, což Vám zabere určitý čas a potom znovu předáte na KÚ.Zase budete čekat měsíce /zde záleží kde se Váš KÚ nachází, protože čekací doby jsou různě dlouhé/. Může se znovu stát, že oprava Vámi provedená nebude v pořádku a znovu Vám bude Vaše smlouva vrácena.Nemyslete si, že Vás straším. Setkala jsem se s tím.Takže si myslím, že jednodušší je nechat smlouvu sepsat u notáře, zaplatit poplatky, které se vypočítají z ceny toho převáděného pozemku a už se o nic nestarat až do té doby než se Vám vrátí z KÚ zúpět darovací smlouva s doložkou o provedení vkladu do KN.Potom uhradíte darovací daň. Pokud se jedná o poplatky, navštivte stránky Notářské komory, kde jsou uvedeny poplatky v % z ceny převáděné /prodávané/ nemovitosti. Pokud sháníte tiskopis darovací smlouvy, stačí zadat do hledače a objeví se Vám hned několik nabídek firem, které Vám za poplatek asi 50,-Kč tiskopis jakékoli smlouvy zašlou na Váš email.

 413. denis

  Dobrý den,chci se zeptat jaké nálezitosti musí mít smlouva o dělení majetku?dostali jsme z bratrem zahradu a teď ji chceme rozpůlit plotem vejpůl.co k tomu všechno potřebuji???geodet už u nás byl.Děkuji Přibil

 414. Jana

  Dobrý den,mám následující problém:

  bydlím s matkou a svými 2 dcerami v obecním bytě. Nájemní slouva je na matku. Její druhá dcera vlastní byt v osobním vlastnictví.Byt se bude kupovat do osobního vlastnictví. Hypoteční úvěr bude na mne,budu ho i splácet,matka je již v důchodu.

  1. Nájemní smlouvu na mne převést prý nelze

  2.Druhá finančně zajištěná dcera by v budoucnu měla nárok na dědictví, přestože bych byt splácela já

  3. Kdyby matka napsala darovací smouvu na mne,nebude mít druhá dcera dědický nárok?

  1. Hercíková

   Pani Jano, jestli byt budou prodávat do OV a vy budete uvedena jako kupující, tedy majitelka bytu, je vše v pořádku.Pokud bude byt v OV, tak už nebude původní nájemní smlouva platit.Pokud by, ale jako kupující byla uvedena vaše matka, tak by si její druhá dcera mohla činit nároky. Můžete to řešit darovací smlouvou, kde bude uvedeno, že Vám matka daruje byt, jehož koupi splácíte Vy z hypotečního úvěru. Pokud by Vaše sestra, se chtěla na Váš úkor obohatit, budete mít doklady o tom, že jste cenu bytu uhradila Vy. Darovací daň, kterou budete muset zaplatit činí 1% z ceny bytu do výše 1 milionu.Cena bytu se bude brát tržní. Také by jste toto mohly řešit kupní smlouvou, ale zde daň z převodu nemovitostí činí 3% z ceny nemovitosti.Přesto Vám doporučuji poradit se s právníkem nebo notářem.

 415. Miroslav Svoboda

  Dobry den,

  chci se zeptat, jak postupovat v pripade, ze jsem si s pritelkyni vzal hypoteku na byt, kde kazdy vlastnime idealni polovinu, pote jsem si ji vzal a vzapeti se s ni rozvedl. Nyni sama souhlasi, ze svuj podil 50%% prevede na me (protoze z hypoteky je zaplacena minimalni castka). Je pravda, ze se nebude platit dan z prevodu nemovitosti, ale pouze dan darovaci a to pouze z jejiho podilu snizenou o cenu nezaplacene hypoteky?

  Dekuji za odpoved.

  Svoboda

  1. Hercíková

   Pane Svoboda mělo by to tak být, ale doporučuji se obrátit na notáře.

 416. Jitka Drábková

  Dobrý den

  chtěla bych se zeptat jak by to mělo vypadat u darovací smlouvy, u předmětu smluvy jestliže jde o polovinu nemovitosti kde daruje otec synovi ,který tam má trvalé bydliště a jak vysoká je pak darovací daň.

  Předem děkuji za odpověď s pozdravem a přáním pěkného dne Jitka Drábková

  1. Hercíková

   Paní Jitko, jestli tomu dobře rozumím, tak otec vlastní polovinu domu a tu chce darovat synovi. V darovací smlouvě to bude rozepsané tak, jako to je už rozepsané v té kupní nebo darovací smlouvě, kterou to jeho otec dříve získal. Darovací daň bude v případě ceny té poloviny domu, který bude otec darovat, 1% z ceny poloviny nemovitosti do 1 milionu korun.Pokud by se ceny pohybovala od 1 mil. do 2 mil, tak daň bude 10000,- plus 1,3% z ceny, která přesáhne l milion.Doporučuji nechat si smlouvu sepsat u notáře, ten Vám zajistí, to že smlouva bude obsahovat všechny náležitosti a zajistí Vám i její předání na katastrální úřad, který provede přepis té nemovitosti na syna.Přeji Vám také pěkný den.

 417. Sochor Petr

  Chtěl jsem se zeptat když mi otec daroval nemovitost a mám ještě dva bratry s kterýma se nestýkám jestli je darovací smlouva po otcovi smrti napadnutelná.

  1. Hercíková

   Pane Sochor, bývá běžné, že rodiče za svého života v různé míře obdarovávají své potomky.Občanský zákoník vychází z toho, že tyto rozdíly by se měly při dědění srovnat. Stanoví proto v paragrafu 484, že při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele bezplatně od něho obdržel. V případě, že by Váš otec nepořídíl závěť, tak by se zbylý majetek rozdělil mezi jeho ženu a jeho děti, tedy 3 syny, ale u Vás by se započítala cena domu, který jste již od otce dostal darem.Při dědění ze závěti je situace složitější. Toto započtení již obdrženého daru, lze v zásadě provést jen tehdy, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz. Pokud se v závěti o započtení nehovoří, přichází v úvahu jen tehdy, kdyby obdarovaný dědic byl "neodůvodněně zvýhodněn". Zda taková situace nastává, se musí posoudit dle konkrétního případu. Jestli Váš otec žije, aŤ napíše u notáře závěť, ve které rozdělí ostatní zbylý majetek /např.fin.prostředky, auto, pozemky apod./ Jestliže otec s Vámi bydlel nebo bydlí v domě, budete moci v případě napadnutí této darovací smlouvy odůvodnit jehoi dar tím, že jste se o něho staral, měli jste společnou domácnost, zajišťoval jste mu lékařskou péči apod.

 418. Monika P.

  Před 4 lety mi rodiče darovali pozemky a sepsali jsme řádnou smlouvu. Nyní bych chtěla pozemky prodat, ale slyšela jsem, že to nelze, že musím dodržet pětiletou lhůtu, jinak budu muset zaplatit " nějakou daň ". Můžete mi říct o co se jedná ??

  1. Hercíková

   Paní Moniko, pozemky samozřejmě můžete prodat, ale je pravdou, že zaplatíte kromě daně z převodu nemovitostí /ta činí 3% z ceny pozemků/ ještě daň z příjmu, musela by jste podat daňové přiznání, příloh a č.l kde by jste si vypočítala daň, ta se pohybuje od 12% do 32% z ceny prodávané nemovitosti.Takže pro Vás bude lepší ještě 1 rok počkat s prodejem.

 419. Radka

  Dobrý den,

  ráda bych věděla jestli je možné v darovací smlouvě uvést jako obdarované – dvě jména. Otec bude darovat pozemek mě a mému příteli (ale zatím nejsme manželé).

  je nutné mít odhadnotou cenu pozemku kvůli zdanění? Jaká je výše daně z daru?

  děkuji

  Radka Prachařová

  1. Hercíková

   Paní Radko, nejjednodušší bude pokud pozemek daruje Váš otec jen Vám. Samozřejmě je nutný odhad pozemku.

   Výše darovací daně se stanoví podle ceny pozemku, takže např. bude-li cena pozemku do 1 milionu, tak při darování Vám by byla daň ve výši 1% z ceny pozemku, při ceně pozemku na d 1 mil. až do výše 2 mil. by darovací daň u Vás činila 10000,– plus l,3% z částky na l mil. Pokud by byl obdarovaný Váš přítel, tak při ceně pozemku do 1 mil. on uhradí daň ve výš 7% z ceny pozemku.Při ceně pozemku nad l mil. by hradil dar.daň ve výši 70000,- plus 9% z částky nad milion korun, tj. např. při ceně pozemku 1600000,–by zaplatil 70000,– plus 54000,– tj. celkem 124000,– Kč. Takže celou věc řádně promyslete a zvažte je-li jednodušší napsat pozemek na Vás, jednak kvůli poplatkům a dále pro případ, že by došlo k rozchodu s Vaším přítelem. To už nechám na Vás.

 420. Oldřiška

  Dobrý den

  bydlíme s manželem v rod. domě jeho rodičů. Dům má hodnotu cca 3 mil. Kč. Ráda bych Vás poprosila o radu. Slyšeli jsme že pokud je dům darovaný přímému dědici – tedy synovi neplatí se daň. Manžel má dvě sestry. Dále je lepší dům darovat nebo prodat za symbolickou cenu? Např. 100.000,- Kč?

  Jak by bylo nejlépe postupovat?

  Děkuji za ochotu.

  Oldřiška

  1. Hercíková

   Paní Oldřiško, pokud by rodiče Vašeho manžela darovali dům jemu, tak bude platit darovací daň z třžní ceny domu dle znaleckého posudku tj. odhadu. Pokud by dům byl odhadnut na 3 miliony, zaplatí Váš manžel darovací daň ve výši 38000,–Kč.Dům nelze prodat za symbolickou cenu. Vždy si musíte nechat udělat znalecký posudek o ceně domu.Pokud by Váš manžel dům koupil, tak prodávající /rodiče/ by museli uhradit daň z převodu nemovitosti ve výši 3% z ceny nemovitosti tj. 90000,- Kč.

 421. Hanula

  Čtyři sourozenci zdědili velký obytný dům. Jsou jeho podílovými spoluvlastníky, každému patří ideální čtvrtina domu. Pouze jeden z nich v tomto domě bydlí a ten se rozhodl, že svoji ideální čtvrtinu domu daruje své dceři. V darovací smlouvě si však vyhradil ve formě věcného břemene právo doživotního užívání svého bytu v tomto domě pro sebe a pro svoji manželku. Ostatní spoluvlastníci namítají, že zřízení věcného břemene je takovým hospodařením se společným domem, které vyžaduje rozhodnutí spoluvlastníků na základě většiny. Pokud to většina neschválí , je podle jejich názoru zřízení věcného břemene neplatné. Naproti tomu dárce ideální čtvrtiny domu je přesvědčen, že zřízením věcného břemene nedisponuje domem, ale pouze svým bytem, takže spoluvlastnická práva jeho sourozenců ke zděděnému domu tím nejsou dotčena. Proto nepovažuje za nutné vyžádat si ke zřízení věcného břemene jejich souhlas.

  Prosím jak by jste tento případ řešili? popř. kde hledat informace. děkuji moc

  1. Hercíková

   Paní Hanule, pokud ideální čtvrtina domu, je ten byt ve kterém bydlí ten spoluvlastník, který chce darovat svůj podíl své dceři a zřídit věcné břemeno na tento jím obývaný byt, takv tom nevidím problém, protože on bude pouze disponovat svým podílem tj. svým bytem, takže spoluvlastnická práva jeho sourozenců nebudou dotčena. Pokud by jste chtěla získat bližší informace, obraťte se na notáře v místě Vašeho bydliště.

  2. Backzpace

   Ještě doplňující otázka: Pokud odpovídá obývaný byt podílu spoluvlastníka, znamená to, že obdarovaná se nemá kam nastěhovat, je to tak? Pokud se tedy ostatní neshodnou a nepronajmou dceři jiný byt.

 422. Martin Louženský

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné darovat pozemek bez budovy která se na něm nachází.

  Je třeba provés její demolici a potřebné dokumenty jsou na jméno nynějšího vlastníka.

  Ale pro získání úvěru na stavbu (a jiná povolení) musím být vlastníkem pozemku.

  Děkuji Martin Louženský

 423. Kristýna

  Dobrý den, moc bych vás chtěla poprosit o radu co mám dělat sice mi je teprve 13let ale mám velké problémy s rodiči.Rodiče se mi rozvedli v mých čtyř letech a soud nařídil aby si mě vzala matka.K otci jezdím každých čtrnáct dní na víkend.Rodiče se pořád mezi sebou hádají a říkají my jak je ten druhý rodič špatný, osobně mám radši otce ale s ním se taky většinou pohádám protože mě vychovala matka tak jsem úplně jiná než otec.Mám problémy i ve škole protože jsem napůl romka(otec je rom a matka češka)a mám pleť po otci(mě se má barva pleti líbí ale ostatním žákům ve škole jsem jen na obtíž).Učitelé dělají co můžou ale když se nedívají tak je to pořád stejné.Z celého srdce bych si přála kdybych mohla svůj život začít úplně odznova,mít novou rodinu i školu, ne že by mi mamka nedala to co se mi zamane ale já vím že se k sobě prostě nehodíme.Tak vás prosím jestli znáte nějaké řešení tak mi prosím napište na můj email:kalkaxis@seznam.cz…děkuji Kristýna

  1. LIBUSE KARKOVA


   Dobry den. Je smutné když se nemůzou dohodnout cizi lide,ale ohodne smutnější je když se nemůze dohodnout,tchině ze zetěm a tim i s dcerou.Prodala jsem mladým v dobřé výře že budeme dobrá rodina domek kde jsem si nechala jednu místnost na dožití a tim i vstp do sociálního zařízení.Ale jak jsem se mýlila,vše je špaté.Zet mne fisicky napadá je ke mne velice vulgární a byl b i snad i ochoten mne fizicky zlikvidovat.Buedte prosím vás tak moc hodní a poradte co mam dělat

   Děkuji zapochopení.

   Karková Libuše

 424. Jaroslava Homolková

  Dobrý den,

  potřebovala bych poradit s takovým problémem.

  Moji rodiče za trvání manželství koupili pozemek a postavili na něm dům. Obojí je (tedy bylo) samozřejmě v SJM. Pak se rozvedli, ale ani při rozvodu ani po něm neproběhlo majetkové vypořádání, takže nastoupila zákonná fikce, podle které nemovitosti (dům a pozemek, na kterém dům stojí) jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů, přičemž jejich podíly jsou stejné.

  Máma v tom domě pořád bydlí a chce, aby se dům přepsal na mě a na mého přítele.

  A tady nastává problém. Jak na to? Jak by měla být formulována darovací smlouva?

  Myslíte, že bude stačit, aby v této smlouvě byli dva dárci (otec a máma), jako podíloví spoluvlastnící a já a přítel jako obdarovaní, a jen by se tam uvedlo, že jsou podíloví spoluvlastnící a příslušný § OZ, podle kterého se tak SJM vypořádálo (jakoby), a že mi oba své podíly darují?

  Nebo se musí před tím alespoň formálně sepsat jakési vypořádání majetku?

  Nebo jak by to bylo nejlepší, aby to bylo co nejrychlejší. Můžete mi poradit?

  A ještě se chci zeptat na odhad. Musí být před sepsáním darovací smlouvy nebo stačí až po podpisu, zatímto bude smlouva na katastru. A jaké v tomto případě připojit k návrhu na vklad doklady?

  Děkuji předem za odpověď

 425. Zbyněk Polák

  Chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat? Vlastním s manželkou rodin. domek (SJM) a chtěl bych svoji část převést na manželku, aby byla jediným vlastníkem nemovitosti.

  Děkuji.

 426. Marek J.

  Vážení,

  rodiče mi darovali rodinný dům, takže jsem jediným vlastníkem. Chtěl bych, aby manželka byla spoluvlastníkem. Jak postupovat, popř. jaké poplatky provázejí tuto změnu?

  Za Vaši odpověď předem děkuji.

  Marek

 427. Helena Kepková

  Mám následující otázku – manžel po rozvodu se svoují první ženou získal rodinný dům cestou vypořádání SJM-tehdy BSM a to v roce 1976. V roce 1995 převedl 1/2 tohoto domu na mne(jsem 2.manželka) a v roce 2006 na mne převedl i druhou polovinu, takže nyní je celý dům v mém výlučném vlastnictví. Manžel tak učinil proto, aby se nemovitost nedostala do rukou jeho dcery z prvního manželství, kterou již 33 let neviděl, nezná ani její adresu a nezná ani její děti. Nevím ale jak by se postupovalo v případě, že by manžel zemřel – může jeho dcera z 1.manželství uplatnit uplatnit nárok na dědictví. My jsme spolu 35 let a máme rovněž 1 dceru.(mám na mysli § Obč.zák. o zápočtu darů.Děkuji předem.

  1. Hercíková

   Paní Kepková, takto by mělo být vše v pořádku. Přesto, může Váš manžel napsat prohlášení, kde uvede, že svou polovinu domu, převedl na Vás z důvodu např.že jste se o něho starala /pokud je nemocný tak to rozvést/, dále, že chce, aby vy i Vaše společná dcera jste měly kde bydlet v případě jeho smrti, dále že dcera z prvního manželství o něj 33 let nejevila zájem /i přesto, že on jí psal/, ani jej neseznámila se svou rodinou, vnoučaty atd. a vy s dcerou jste mu byly oporou. Podpis ať nechá ověřit na matrice či u notáře – 50 Kč.

 428. Jan H.

  Mám nevlastního otce,na kterého je napsán družstevní byt,ve kterém bydlí s mojí matkou(jsou manželé).Byt mi chtějí darovat.Poraďte mi prosím,jak mám postupovat!

  1. Hercíková

   Pane Jane, je třeba,aby Váš nevlastní otec se nejdříve poradil v bytovém družstvu. Některá byt, družstva mají vlastní tiskopisy na převod členských práv a povinností v byt.družstvu.Ten člen BD vyplní útzn. tam by vyplnil Vaše osobní data, před pracovnikem BD by to podepsal, uhradil BD poplatek, který mají schválený při převodu bytu a bylo by vše vyřízeno. Některá byt.družstva požadují ověřené podpisy u notáře na tom tiskopise tj. podpisy převodce bytu a nabyvatele bytu. Ve většině družstev je to tak, že člen BD /tj. Váš nevl.otec/ sepíše s nabyvatelem tj. Vámi Dohodu o převodu členských práv a povinností /vzor najdete i na internetu/ a podpisy si nechají ověřit u notáře nebo na matrice /asi 50 Kč za ověření podpisu/ Vaši rodiče by v tom bytě nadále bydleli? Budou mít s Váími sepsanou smlouvu o užívání bytu? Pro ně je důležité, aby vše měli právně ošetřeno, aby se nestalo, že jim byt třeba prodáte.

 429. Jitka

  Moje přítelkyně se rozvádí.Je ve velice úzkém vtahu se svými rodiči, kteří bydlí přes ulici. Se svým manželem vlastní každý polovinu domu, který dříve patřil jejímu otci. Ještě nemá vyřešené bydlení. Možná zůstane v domě ona, možná její manžel a ona půjde se synem do bytu. Má strach, aby manžel nepožadoval majetkové vypořádání (ona sama o něj nestojí,je ochotna se všeho vzdát),čeká však odvetnou reakci. A bojí se z toho důvodu,že její otec by to odnesl zdravotně, pokud by se musel dům prodat. Chtěla by proto svoji polovinu darovat synovi – je to řešení, aby se znemožnilo prodeji domu? Stačí napsat darovací smlouvu podle vzoru,aby nemusela k notářce.Manžel je alkoholik a veškerá domluva s ním je bezpředmětná. Děkuji předem za případnou odpověď či radu.

 430. Míra

  Mám rozestavěný RD.Nyní jsem se oženil a chtěl bych,aby i žena byla spoluvlastníkem ideální poloviny.Dům je již zapsán v KN na mé jméno.prosím poraďte.

  1. Hercíková

   Pane Míro, podívejte se na odpověď ze 12.5. kde je podobný dotaz.

 431. Navratil

  Dobry den, chtel jsem se zeptat zda jsem neudel chybu.

  v roce 2005 jsem prodal druzstevni byt v havirove za cenu 250000 pres realitni kancelar Sting, tento byt jsem vtezem roce zdetil cca o 4-5mecicu drive nez se uskutecnil prodej. A otazka zni nemel jsem nahodou s prodeje bytu zaplatit nejakou dan? Dedickou a predevsim dan s prodeje nemovitosti.

  Predem dekuji. Navratil

 432. Křížka

  Dobrý den,

  rodiče mi darují rodinný domek. Je nutností sepsat darovací smlouvu u notáře nebo stačí jen její ověření ? Jaké jsou prosím běžné poplatky za tento úkon (kolky atd.) mimo darovací daně a přepisu v katastru nemovitostí. Moje sestra dala za sepsání darovací smlouvy,kterou stáhnu tady u Vás 7000 Kč.

  1. Realista

   Sestra byla chytrá když to "stáhla" a nechala ověřit na Městském úřadu.

  2. Hercíková

   Pane Křížka, cena za sepsání darovací daně se vypočítává z ceny nemovitosti, takže může být vyšší než 7000,– které platila Vaše sestra.Nikdo Vás nenutí sepsat darovací smlouvu u notáře. Stačí Vám ověření podpisů na matrice nebo u notáře.Hlavně ji musíte mít přesně sepsanou, aby Vám ji na KÚ vzaly.

 433. Mašek M.

  Když mi otec bude darovat rodinný dům, kde není žádné věcné břemeno, bude se ještě kromě daně darovací platit daň z převodu nemovitostí?

  1. Hercíková

   Pane Mašek, daň z převodu nemovitosti se bude platit ve výši 3% z ceny nemovitosti.

 434. Libor Škarka

  Velice by mě zajimalo zda lze darovat svatebni dar jen jednomu z novomanželu a jestli se takový dar da furt brat jako svatebni dar, jelikož jsem zatim nikde nenalezl přesnou definici svatebniho daru.

 435. Lenka

  Dobrý den,

  můžete mi prosím poradit?

  Studovala jsem 3 roky při zaměstnání. Se zaměstnavatelem jsem podepsala smlouvu, že po ukončení studia další 3 roky ve firmě zůstanu. Zaměstnavatel mi dny, kdy jsem chodila do školy platil stejně jako kdybych byla v práci.

  Nyní už mám 1 rok po škole (tudíž 1 rok odpracovaný), ale chci dát výpověď. Znamenáto, že mu musím podle smlouvy doplatit ty dva zbývající roky. S tím samozřejmě souhlasím, ale nelíbí se mi to, že první rok studia jsem chodila do školy na celý 1 den v týdnu. Další dva roky to byly vždy asi 4 hodiny týdně. Tudíž podstatně méně.Myslela jsem, že když jsem si odpracovala ten jeden rok, tak se mi smaže první rok studia a doplatím ty dva zbývající. Zaměstnavatel to však bere průměrem, zkrátka celková částka třeba je 50000Kč a za každý měsíc, který odpracuji strhne nějakou poměrnou část.

  Může to tak dělat? Nebo mám pravdu i já?

  Moc děkuji a přeji krásný den

  1. Hercíková

   Paní Lenko, musíte se poradit u právníka, který se touto problematikou zabývá.

 436. josef

  chtěl bych se zeptat, zda musí být odhad ceny nemovitosti zhotoven před uzavřením darovací smlouvy

  nestačil by až potom, slouží přece je pro určení daně ?

  1. Hercíková

   Pane Josef, notář ho na Vás bude chtít při sepsání darovací smlouvy, protože si z ceny nemovitostzi vypočítává svou odměnu.

 437. Klára

  Dobrý den,potřebovala bych vědět,co všechno musí obsahovat smlouva o vypořádání mezi sourozenci. Chceme si vzít úvěr ze stavebního spoření s účelem vyplacení sourozenců z nemovitosti a smlouvy jsou přílohou žádosti o úvěr. Potřebujeme je vypracovat rychle a nejbližší právník má čas až za 14 dní, proto se o to chceme pokusit sami. Děkuji moc.

 438. pavel

  Chápu, že po sepsání darovací smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí obdarovaný zaplatí darovací daň. Ale proč platí dárce daň z převodu nemovitosti 3%, jak vyplývá z některých příspěvků? Dar je přece bezplatný a darující tak z darování nic nemá…

  Má v tom někdo jasno?

  1. MALÁ DANA

   Dobrý den,jak mám postupovat a jak mě finančně zatíží

   převod poloviny bytu v osobním vlastnictví?

   Před 2 roky jsem si na půl koupila družtevní byt s mým

   druhem.Družstvo převedlo práva pouze na jednoho vlastníka

   s tím,že po zakoupení pozemku a vzniku anulity bude nemovitost převedena do osobního vlastnictví již 2 spoluvlastníkům.Zatím však stále figuruje jako vlastník

   v katestru nemovitostí pouze můj druh.Já jsem vedena jako nájemnice.Při koupi bytu 1/2 bytu druh zaplatil v hotovosti a já tu druhou 1/2 splácím formou stavebního úvěru.Byt jsme celý rekonstruovali,finančně se podíleli

   stejnou měrou.Potřebuji nějak rozumně vyřešit mojí situaci a proto jsem přemýšlela o převodu 1/2 nemovitosti darem.Nevím,zda nebude problém vzhledem k tomu,že je polovina bytu pořízena staveb.spořením.Také by mě zajímalo,zda 1% dar.daně se týká i mě jako družky.Dékuji

  2. Hercíková

   Paní Malá, nevím z jakého důvodu jste čekala tak dlouhou dobu, a vše neuvedla do pořádku již dříve.Nyní být Vámi bych nechala sepsat u notáře dar. smlouvu. To, že je část bytu pořízenaze stav. spoření na tom nic nemění. Poplatky budou jiné, u darovací daně budete brána jako osoba, která s dárcem žila mejméně po dobu l roku ve společné domácnosti, takže patříte do II.skupiny B a zde se platí z poloviny ceny bytu, která je např.do 1 milionu /ta polovina/ se vypočítáˇjí 3% a výsledná částka se násobí kooficientem 0,5. Např. polovina bytu je za cenu 900000,-Kč,3% jsou 27000,- x 0,5=40500,– Kč.Pokud by cena poloviny bytu byla od l milionu do 2 milionů, tak se počítá darov.daň tak, že se vychází z 30000,- a 3,5% z částky nad milion, to se sečte a vynásobí kooficientem 0,5. Npř. cena poloviny bytu je 1600000,-, tak 30000,– plus 21000,– x 0,5 =76500,–Kč.Daň z převodu nemovitosti bude 3% z ceny poloviny bytu.

  3. Blanka

   Vážená paní Hercíková,

   možná by nebylo od věci, kdybyste si v rámci svých rad nejprve přečetla zákon. Daň z převodu nemovitostí se hradí pouze v případě ÚPLATNÝCH převodů nemovitého majetku. Darování je přitom bezúplatným právním úkonem a je předmětem samostatné daně darovací. Vaše rady jsou mimořádně zavádějící a Vámi zmíněný argument mimořádně podivný. V případě prodeje jiným osobám než rodinným příslušníkům je totiž daň darovací podstatně méně výhodná (např. u majetku do hodnoty 1 mil. Kč činí 7% a dále vzrůstá), zatímco daň z převodu nemovitostí má jednotnou sazbu 3%. Je bezpochyby obtížné obsáhnout všechny obory práva, nicméně diletantismus, který se projevuje ve Vašich odpovědích je pro server se zvučným označením pravnik.cz přímo zhoubný. Všem, kdo plánují v rámci rodiny převádět nemovitosti darovací smlouvou doporučuji navíc vyčkat, zda bude schválena novela zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Novela totiž uvažuje o osvobození od daně dědické pro darování mezi osobami zařazenými do I.a II. skupiny obdobně jako je tomu u daně dědické. Lze očekávat, že novela bude schválena a v tom případě budou takové převody bez daňového zatížení – v současné době je v parlamentu, více informací na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=222&CT1=0

  4. Šéfredaktor

   Dobrý den, pokud tak notář dosud neučinil, určitě tak učiní co nejdříve. Případně se můžete informovat na příslušném okresním soudu, který notář je vyřízením dědictví pověřen.

   Připravte si seznam majetku, bylo by dobré i opatřit si aktuální výpis z katastru nemovitostí, výpis zůstatku bankovního účtu ke dni úmrtí apod.

   Vše pak s notářem projednáte.

   Mgr. Lucie Jindrová

  5. honza

   zdravim. to by ve státní kase moc nezůstalo. každý by se bokem domluvil i kdyby o dar nešlo.

  6. Hercíková

   Pane Pavle, takové jsou naše zákony a kdyby nebyla výše zmíněná daň, tak formu darování budou využívat všichni / i ti co prodávají/ jen proto, aby ušetřili. Naše státní kasa by přišla o finanční příspěvky.A není pravda, že ten co daruje, z toho nic nemá. Darování je pro hodně rodičů velmi výhodné, protože můžete sé provdané dceři či synovi, dát nemovitost, která bude patřit jen jemu /jí/ i když je vdaná /ženatý/. Kdyby tu nemovitost kupoval-a, tak bude vždy patřit oběma manželům, i když např. spolu nežijí, ale nejsou rozvedeni.

  7. Karel MACHAŇ

   Jaké jsou poplatky za dezúpltné převedení nemovitosti na děti.

   Předem děkuji za radu

 439. Markéta

  Dobrý den, potřebovali bychom s manželem poradit ohledně domu jeho rodičů. Koupili v roce 2003 dům za 750000kč a můj manžel si vzal půjčku 300000kc na rekonstrukci, plus do toho on i rodiče postupně vkládali finance. Teď má dům hodnotu dva miliony a my se snažíme, aby na něj polovinu převedli(podkrovní část), ale nevíme jak nejlépe. Darovací smlouvou? Nemohou to pak sourozenci napadnout? Jak přesně se určí co mu vlastně ve smlouvě darují? Pokud nedojde k žádné smlouvě a ani závěti jak se dělí dědictví? Z které ceny se počítá a dá se odečíst to co do toho vložil? A ještě se chci zeptat zda-li se dá sepsat darovací smlouva na celý dům a třeba tam vepsat, že sourozence vyplatí určitou částkou a rodiče vepsat jako věcné břemeno? Jak máme v tomto posledním případě postupovat? Děkuji moc za odpověď!

  1. Hercíková

   Paní Markéto, ve Vašem případě by asi bylo nejlepší, aby rodiče dům darovali /dar.smlouva/ Vašemu manželovi a zřídi-li si věcné břemeno dožití v domě.Doporučuji vždy sepsat u notáře. Tak se vyhnete chybám a budete mít jistotu, že dům bude bez komplikací převeden na novéhpo majitele.Dále bych doporučila sepsat smlouvu o vypořádání s ostatními sourozenci /pokud některý z nich od rodičů již obdržel nějakou fin. částku, hodnotnou věc apod. tak se výše jeho podílu o to sníží/ tak jak se dohodne Váš muž s rodiči, jakou částku by měl a hlavně mohl sourozencům vyplatit. Samozřejmě, že bude vycházet z ceny domu než dům zrekonstruoval.Předpokládám, že když budete s rodiči bydlet, tak že se o ně budete v budoucnu starat a pomáhat jim.Ještě si nechte od rodičů Vašeho muže napsat a podepsat , že dům darovali svému synovi /Vašemu muži/ z těchto důvodů: zde vypíši, např.1/ že v domě bydlí 2/přispěl na rekonstrukci domu 3/ stará se o dům 4/pomáhá jim, obstarává nákupy apod., perete jim atd.Dále, že se se svým synem dohodli, že své sourozence vyplatí a přesné uvést v jaké výši /to proto, kdyby po smrti rodičů jeho sourozenci měli nějaké výhrady k částce, kterou dostali a nebo dostanou od Vášeho muže./Napsat se to může doma, ale podpisa rodičů se mohou ověřit buď na matrice nebo u notáře.Pokud by se dům dělil mezi sourozence až formou dědictví, tak by každý z nich získal takovou část,dělenou počtem kolik je sourozenců. Pokud by některý ze sourozenců již zemřel, tak po něm dědí jeho děti.To by se pak, ale vychízelo z tržní ceny domu, což by pro Vás nebylo výhodné.

 440. Petránková

  Starám se o starší bezdětné manžele, kteří svůj majetek před pár lety darovaly synovci. Dozvěděli se však, že synovec již plánuje prodej nemovitosti zdejší tiskárně,přijmul snad i nějakou peněžitou částku, která vše zde srovná se zemí. Moc je to mrzí, a rádi by darovací smlouvu zrušily. Jaké mají možnosti. Děkuji Petránková

  1. Hercíková

   Paní Petránková, zřejmě se nejedná o dům, ve kterém by ti manželé ještě nyní bydleli. Pokud tedy manželé bydlí jinde a jejich synovec neporušuje vůči nim svým chováním dobré mravy, tak nemohou chtít /nemají důvod/ zrušit darovací smlouvu. Jedině, že by v tom domě bydleli na základě věcného břemene a jejich synovec jim chtěl nechat zbořit střechu nad hlavou. Ale to, že to co dostal před lety plánuje nyní prodat ještě není porušení dobrých mravů. Nebo měli ve smlouvě se synovcemm, že darovanou nemovitost nesmí prodat?

  2. kroček,ostrava

   dostal jsem asi před dvěma lety jednu pulku rd od moji babičky.druhou pulku jsem zdědil po otci ktery zemřel.nastěhovali jsme se ,udělaly jsme velkou rekonstrukci rd.penize na rekonstrukci jsme si vzaly v čsob ,je to hypoteka na 30let.je i zapis do katastru nemovitosti.chtěl jsem se zeptat,protože babička ma 81 roku a pořad vymejšli same VĚCI co jsme udělaly špatně a dnes nam oznamila že si svuj majetek vezme zpatky.vždyt to nemuže,ne.NEBO CO MAME UDĚLAT ABY JSME HO NESTRATILY.chovame se k ni normalně.akorat jak řikam starši člověk je horši než male ditě.děkuji za odpověd,kroček

  3. kroček,ostrava

   dostal jsem asi před dvěma lety jednu pulku rd od moji babičky.druhou pulku jsem zdědil po otci ktery zemřel.nastěhovali jsme se ,udělaly jsme velkou rekonstrukci rd.penize na rekonstrukci jsme si vzaly v čsob ,je to hypoteka na 30let.je i zapis do katastru nemovitosti.chtěl jsem se zeptat,protože babička ma 81 roku a pořad vymejšli same VĚCI co jsme udělaly špatně a dnes nam oznamila že si svuj majetek vezme zpatky.vždyt to nemuže,ne.NEBO CO MAME UDĚLAT ABY JSME HO NESTRATILY.chovame se k ni normalně.akorat jak řikam starši člověk je horši než male ditě.děkuji za odpověd,kroček

  4. Šéfredaktor

   Dobrý den, podle ust. § 630 občanského zákoníku se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Tedy, pokud si myslíte, že Vaše chování k dárci toto ustanovení nenaplňujete, tak mu nic nevracejte. Může se domáhat vrácení daru podáním žaloby soudu, ale v těchto sporech se takové porušení dobrých mravů prokazuje velice obtížně.

   Co se týče povolení trvalého pobytu, o této skutečnosti rozhoduje jen a pouze vlastník nemovitosti. Tedy, rozhodně k ničemu takovému nedávejte souhlas.

   Mgr. Lucie Jindrová

 441. Martin

  Dobrý den,

  před necelým rokem jsem zakoupil spolu s bratrem rozestavěný rodiný domek, každý ideální polovinu. Kupní cenu jsem v plné výši uhradil za oba a bratr měl financovat dostavbu resp. doplatit mi jeho polovinu kupni ceny. Což se nestalo a nyní jsme se dohodli, že zrušíme spolupodílnictví a celá nemovitost bude pouze moje. Chtěl bych vědět jakou formou je možno toto učinit, abychom zbytečne neplatili daň. (do úvahu připadá smlouva o zrušení a vypořádání podílu = daň z převodu nemovitosti, smlouva darovací = darovací daň, ?zrušení kupní smlouvy?) Mohu nějak však nějak snížit hodnotu převáděného/darovaného podílu o nezaplacenou (dlužnou) kupní cenu? Jak starý může být znalecký posudek na ocenění nemovitosti a jakým způsobem mohu vyloučit z předmětu daně navýšení hodnoty nemovitosti odpovídající uskutečněným stavebním pracem, které jsem všechny financoval já?

  Děkuji za Vaši odpověď.

  M.

  1. Hercíková

   Pane Martine,

   já bych to řešila tak, že bych nechala sepsat darovací smlouvu u notáře, ve které Vám Váš bratr daruje polovinu rodinného domku, s tím, že darovací daň i daň z převodu nemovitosti by měl ze slušnosti uhradit Váš bratr, který Vás do této situace dostal.

   Znalecký posudek /odhad/ vyžadují většinou notáři né starší 3 měsíce. Odhadci vysvětlete situaci a předložte doklady o tom, v jaké výši byly stavební práce Váími hrazené.

 442. PetrS.

  Chtěl bych se zeptat, jak je to v případě darování bytu se zřízeným věcným břemenem(dožití prarodičů) s odhadem ceny tohoto bytu, zda se toto břemeno nějak zohledňuje při odhadu ceny? Děkuji za odpověď.

 443. Michala

  Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat na nejlepší řešení.Otec vlastní chatu a neboť má zdravotní problémy,chtěl by ji přepsat na nás(tři děti)formou darovací smlouvy.Mám to na starost,ale nevím jaké řešení je pro nás nejvýhodnější.Bratr už se svou ženou chatu má a sestra zatím bydlí mimo republiku.Já s manželem na chatu jezdím a jezdit chci.Sestra nesouhlasí s přepsáním jen na mě,aby se nemohlo stát,že by naše rodina o chatu přišla.Mimo sestru máme já i bratr děti.Jde taky o novou ženu mého otce a jejího syna.Nebudou mít na chatu nárok?Otac je v část.bezmocnosti.Jakým způsobem se píše darovací smlouva u více lidí a jak je to s poplatky.Děkuji

  1. Hercíková

   Paní Michalo, začnu od konce. V případě, že by Váš otec umřel, tak by kromě jeho dětí dědila i jeho nová manželka. Proto by bylo pro Vás lepší, kdyby jste otce přesvědčila, aby chatu nyní daroval Vám. Váš otec může chatu darovat za svého života komu chce. To, že s tím sestra bydlící v zahraničí nesouhlasí, nevadí.Darovací smlouvu můžete najít i na těchto stránkách, ale já být Vámi, bych si domluvila sepsání smlouvy u notáře / i když to není levné, ale budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli a že smlouva bude obsahovat všechny náležitosti, které potřebuje, aby byla přijata na Katastrálním úřadu a tam proveden zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí.Vy budete platit darovací daň, pokud cena chaty dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti tj, odhadu, který musíte nechat zpracovat nějakým odhadcem

   /pokud žádného neznáte, na soudu mají seznam odhadců/

   pokud cena chaty bude do 1 milionu, tek je darovací daň – 1% z částky.Dále převodce má hradit daň z převodu nemovitosti – ta je 3 % z ceny nemovitosti, ale bývá zvYkem, že ji platí obdarovaný, pokud dárce není po fin. stránce na tom mnohem lépe. Podrobnější údaje o tom, kdy se daně platí si najděte u odpovědí na dotazy, na které jsem odpovídala začátkem měsíce května.

 444. Karel

  Chtěl bych darovat dceři byt,ale obávám se,aby jí o něj jednou nepřipravil její muž.Mám sepsat závěť,nebo stačí darovací smlouva?Mohl by si při rozvodu dělat nárok i její muž?Děkuji

  1. Hercíková

   Pane Karle, nejlepe bude když navštívíte notáře, kde sepíšete darovací smlouvu, předpokládám, že byt je v OV. Tím dojde k přepsání vlastnictví bytu na Vaší dceru a její manžel ji o něj nemůže připravit i kdyby se rozvedli. Dělili by se spolu o to co si pořídili sami v manželství.

 445. Alena

  Manžel je majitelem ideální poloviny RD. Druhou polovinu vlastní jeho matka. RD postupně rekonstruujem a chtěli bychom se i finančně vypořádat s manželovou sestrou (vyplaceni z domu). Chtěli bychom to mít ale nějak písemně ošetřeno. Lze sepsat nějakou darovací smlouvu se zřeknutím případného dědictví nemovitisti, s tím, že byla uhrazena jakási částka (vyplacení) a tím žřeknutí nároku na dědictví nemovitosti od manželovi sestry ???

 446. Hana

  Dobrý den, prosím o radu. Moji rodiče by chtěli darovat nemovitost mému synovi, tedy svému vnukovi, který je nezletilý. Jsou nezletilé děti nějak zvýhodněny při placení daně darovací?

 447. Backzpace

  Dobrý den,

  důkladně jsem pročetl celou diskusi, často je zde řešeno darování části nemovitosti v případě spoluvlastnictví.

  Nastíním svou situaci:

  S otcem vlastníme každý ideální polovinu domu. Já svou polovinu splácím hypotékou (a ještě dlouho budu), kromě toho jsem investoval mnoho prostředků a úsilí do zvelebení nemovitosti. Naše původní dohoda zněla: Pronájem nadbytečných prostor (vzniknuvších rekonstrukcí), z prostředků, které budeme z pronájmu čerpat, budeme platit náklady na dům, opravy, investice.

  Po dvou letech fungování dle výše řečeného se změnila situace v bytových poměrech mé nevlastní sestry a nyní chce otec svou polovinu převést na ni – darem s věcným břemenem svého bydlení v původním bytě. Nevlastní sestra má 6 člennou rodinu, je předpoklad, že se nastěhuje do druhého bytu. Já nyní funguji v rekonstrukcí ze sklepních prostor vzniklém neskolaudovaném bytě, který obývám právě z důvodů vyššího výdělku z pronajímaného bytu, který hodlá obsadit. Jak je z výše uvedeného zřejmé, tento tah je pro mě značně nevýhodný, jakožto vlastník ideální poloviny nemovitosti budu obývat velmi malou část domu, jsou porušeny dohody, které jsme ústně uzavřeli před mou investicí do nemovitosti.

  Nevím, jak se v této situaci zachovat, je legitimní vyžadovat polovinu z možného tržního nájemného z případného pronájmu domu? Jak je to se souhlasy spoluvlastníků v případě pronájmů? Mám vůbec šanci zabránit, abych nebyl tímto způsobem znevýhodněn? Není přece možné darovat polovinu domu a zároveň na základě věcného břemene užívat jeden velký byt, obdarovaný druhý velký byt, přičemž druhému majiteli nechat sklep?

  Pokud nedospějeme k vzájemné dohodě, rád bych se odstěhoval, ale potřebuji prostředky pro pronájem jiného bytu, vzhledem k tomu, že splácím hypotéku + úvěr na polovinu zmíněného domu. Jak funguje dělení v případě spoluvlastnictví ideální poloviny?

  Předem děkuji za odpověď.

  1. Hercíková

   Backzpaxce – vážený pane, Pokud chce Váš otec převést svou polovinu na vaší nevlastní sestru,/předpokládám, že to je jeho vlastní dcera a tedy osoba blízká/ tak mu v tom nemůžete zabránit. Ale jestliže do Vaší poloviny patří byt, který nyní pronajímáte a do kteréhho by chtěl otec nastěhovat Vaší nevlastní sestru, tak uděláte nejlépe, když se ze sklepa přestěhujete do tohoto bytu /předpokládám, že nájemník dostal výpověď a zajímalo by mě, jestli nájemní smlouvu měl sepsanou s Vámi?/. Byt ve sklepě jste rekonstruoval na své náklady, Předpokládám, že máte účty a faktury na vše co jste při opravách domu a při rekonstrukci platil. Je to důležité. Takže:

   za 1. ihned po uvolnění bytu seč do něho nastěhujte, nemusíte to ani svému otci předem oznamovat. Řekněte mu to potom jako hotovou věc , o které se nediskutuje, protože je daná tím, že vlastníte ideální polovinu domu.

   za 2./ Pokud jste nájklady nma rekonstrukci sklepa hradil Vy, tak řekněte otci, že pokud chce vaší nevl.sestru nastěhovat do domu, tak může buď do svého vlastního bytu tzn. k němu a nebo pokud by chtěla bydlet v sklepním bytě, tak Vám budou muset platit minimálně polovinu nájmu /tržního/, protože vlastníte polovinu domu. Pokud jste ale sklaep zrekonstruoval na byt jen z Vašich prostředků, tak byste měl chtít, aby Vám otec uhradil polovinu nákladů na to vynaložených. Pokud se rozhodnete, že tam žít nechcete, a budete chtít svou polovinu prodat, tak ji nejdřív musíte nabídnout ke koupi vlastníkovi druhé poloviny. Až teprve když nemá o koupi zájem /nechte si to písemně potvrdit/ tak ji můžete prodat komukoli.

   Nedopusťte, aby se do Vašeho velkého bytu nastěhovala nevl sestra. Už byste ji odtamtud nedostal- Takže v prvé řadě, se přestěhujte do něho Vy. Potom se obraťte na právníka, který Vám poradí, jakou částku můžete po Vašem otci žádat,máte-li se obrátit na soud apod. Veškeré dohody jak s otcem, příp. s nevl. sestrou dělejte písemně. Vyhnete se dalším dohadům.

   Hlavně se nevystěhujte z domu /respektive z toho velkého bytu/ dříve než např. svou polovinu domu prodáte, protože Vaše příbuzenstvo by toho mohlo zneužít, byt obsadit a budoucí vlastník i Vy by jste měli o další problém postaráno a Vaše nevl.sestra by třeba tvrdila, že tam tak bydlí již dlouho a tudíž jí nový vlastník musí zajistit náhradní byt, pokud chce ten v domě uvolnit. Hlavně už své rodině nevěřte nějaké sliby apod., když Vaší dohodu otec nedodržel.Škoda, že jste sním dohodu neměl písemnou.Přeji Vám pevné nervy a hlavně jim neustupujte. Jste vlastník a tak užívejte co Vám patří.

 448. Filippova

  Mam byt v os.vl.Jelikoz nemam s dcerou dobre vztahy,chtela bych aby vnucka tento ziskala.Pokud formou darovaci smlouvy s vecnym bremenem,chtela bych vedet,jestlise pri darovaci dani vychazi z ceny bytu za kterou jsem ho koupila,nebo musi byt prizvan odhadce.Dekuji za odpoved.

 449. Alena Mašínová

  Chtěla bych se zeptat: můj otec dostal navrácený majetek v restituci někdy v roce 1992. Tento dům obýval společně se svou manželkou a synem (otec byl rozvedený a syn je tedy můj nevlastní bratr). V roce 2005 v květnu se otec zranil a vážně si poškodil oko takže na něj neviděl a na druhé oko byl tupozraký. V průběhu léčby tohoto zranění se však zjistilo, že otec má zhoubný nádor na ledvině, byla mu tedy ledvina téhož roku v srpnu odoperována, zdravotní problémy však tímto nekončily a tak otec byl střídavě doma a zase v nemocnici.Když jsem otce naposledy viděla (30.prosince 2005) byl doma a "relativně" v pohodě (samozřejmě tomu dopomáhalo i množství léků, které otec bral včetně léků proti bolestem). V lednu 2006 se otcův stav velmi vážně zhoršil avšak o tomto mi jeho žena nedala vědět (vzdálenost mezi otcovým bydlištěm a mým bylo cca 60km, byly jsme proto domluveny, že kdyby něco, bude hned volat). Až se stalo, že někdy kolem 5.února jsem se dozvěděla( a to ani né od ní), že otec 29.ledna zemřel. Podstatou toho všeho ale je, že dne 24.ledna byla sepsána darovací smlouva a otec celý majetek daroval manželce a synovi a následně za pět dnů umírá. Jsem přesvědčena, že v době, kdy byl otec pod silnými sedativami, byl na něho vyvinut citový nátlak, kterému otec podlehl a vše daroval pouze manželce a synovi. Darovací smlouva byla sepsána v místě otcova bydliště, neboť otec byl již v té době upoután na lůžko. A doma byl jen proto, že v nemocnici mělo být manželce sděleno, že již otcovi moc času nezbývá. Je možné darovací smlouvu, sepsanou za těchto zdravotních podmínek napadnou ? Údajně měla bý přítomna při sepisování smlouvy buď notářka či zastupující advokát. Podotýkám, že otec mimo jiné měl v důsledku očního úrazu velké bolesti hlavy a především měl silně poškozen zrak a to tak, že číst a psát bylo zcela vyloučeno. Je tedy možné, aby podpis na darovací smlouvě byl právoplatný? Děkuju za odpověď.

 450. ondra

  Mam dotaz

  Zemrel mi otec a zanechal po sobe byt v trzni hodnote cca 900 000kc a financni hotovost cca 300 000. Otec byl rozvedeny a mel 2 deti me a moji setru.Se sestrou jsem dohodnut ze ona dostane financni hotovost a ja byt. Zajima me kolik cca. zaplatime na poplatcich u notare,pripadne nejake dalsi dane.

  Dik za odpoved

  1. Bohunka

   Dobrý den,chci se zeptat na tutéž otázku!A k tomu ještě nejsme oddáni.

  2. novotný

   ano, lze to. Lze taky rozestavěnou stavbu na základě ohlášení a čestného porhlášení, že už je v takovém stupni rozestavěnosti, že je patrné alespoň dispoziční řešení prvního poldaží, zapsat do katatru nemovitosti, jako rozestavenou stavbu a tu pak darovat. Až bude dokončena jen se ohlášením s doložením kolaudačního rozdhonutí, doloží, že je dostavěno.

 451. josef

  Hezký den,

  jsme bezdětní manželé, manželka dostala darem nemovitost, ve které žijeme.

  Co se stane v případě jejího úmrtí, mám nárok na tuto nemovitost.

  Děkuji za odpoveď

 452. Miroslav Kotol

  Je možné sepsat darovací smlouvu na pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, bez znaleckého odhadu a vložit smlouvu k převodu vlastníka na katastr a později doložit znalecký posudek na finanční úřad. Děkuji.

  1. Kuj

   Nyní jsem dostal do strýce louky a pole. Podle finančního úřadu si můžu odhad na pozemky, když na nich nejsou trvalé porosty, zpracovat sám podle příslušné vyhlášky.

  2. Kuj

   Nyní jsem dostal do strýce louky a pole. Podle finančního úřadu si můžu odhad na pozemky, když na nich nejsou trvalé porosty, zpracovat sám podle příslušné vyhlášky.

 453. Kateřina Žédková

  Dobrý den,

  prosila bych o radu, můj otec chce na mě přepsat nemovitost, potřebovala bych vědět co všechno je k tomu za potřebné doklady, jaké úřady mám navštívit jestli může být darovací smlouva napsána osobně nebo ověřena právníkem (notářem), na kolik peněz by mě to asi vyšlo a co vyjde levněji.

  Mockrát Vám děkuji

  S přáním hezkého dne

  1. Sylva Faltinova

   Dobry den,

   v nazvu jiz jsem vam nastinila problem, jedna se o darovani poloviny nemovitosti manzelem manzelce.

   Nas dotaz je, jestli si darovaci smlouvu muzeme vyhotovit sami jako manzele, aniz bychm navstivili notare.

   Potrebne doklady mam zjisteny.

   Dekuji za cennou radu.

   Druha cast dotazu je, manzel chce na me napsat polovinu bytu, ten byt ma v osobnim vlastnictvi, a nejak by se tam musely resit ty podily v baraku.

   Nevim jestli je to prepsani mozne a jak a co k tomu potrebujeme.

   Dekuji predem za vycerpavajici odpoved.

   S pozdravem

  2. Silvie Fišerová

   Dobrý den. Mám velikou prosbu. Řeším rovněž darování nemovitosti a s tím i to, zda si můžeme smlouvu vyhotovit sami a jen ověřit u notáře. Máte už nějaké zkušenosti a pokud ano, mohla by jste mi je stručně nestínit, pokud Vás to příliš neobtěžuje.

   Moc děkuji Silvie Sokolovsko

  3. Karel MACHAŇ

   Rád bych přepsal nemovitosti na mé syny.Co vše mám pro to udělat? Tyto nemovitosti jim chci předat bezúpltně.

   Předem Vám dškuji za radu.

 454. Petr.P

  daroval sem neteri polovinu baraku protoze druhou pulku koupila od synovce.jeji manzel se ke mne chova hrozne a vyhrozuje ze barak proda a mne vyhodi.zvazuji zalobu o navraceni daru. bohuzel ve smlouve nemam zrizeno vecne bremeno na doziti. co ted s tim mohu delat_

  1. MARCELA

   Vážený pane, jsme v opačné situaci, kdy manžel dostal od rodičů darem polovinu domu a nemají věcné břemeno. Tchyně se k nám chová hrozně a podala žádost o navrácení daru, protože nemovitost jsme opravili z vlastních prostředků a ona vidí jen peníze za možný prodej. Tato žaloba má ten háček, že uspějete jen, když se vám podaří u soudu dokázat, že se k vám obdarovaní chovají v rozporu s dobrými mravy. Musí to být hrubé porušení dobrých mravů jako fyzický útok vůči vám, sprosté urážky (to lze prokázat jen, když si to nahrajete) apod. Pokud by dům chtěli prodat, tak jedině, že vám najdou náhradní bydlení, i když nemáte věcné břemeno nebo dům koupí nový vlastník i s Vámi a dá Vám nájemní smlouvu. Nikdo Vás z domu nemůže vyhodit.Jste v pozici, že máte jen morální právo bydlení v domě. nevím, zda máte ještě k darovací smlouvě uzavřenu dohodu o užívání nějakých prostor v domě. Ani my jsme si to vůči tchýni nedovolili a to se vůči nám chová v rozporu s dobrými mravy. Jinak žaloba na navrácení daru se řeší dlouho. My čekáme na soud již 3 roky!! Navíc žalobou jim prodej domu znemožníte. To je to jediné v čem jim to můžete znepříjemnit a potom se snažit o nějaké finanční osdtupné v případě Vašeho odstěhování.Budete ale potřebovat právníka na sepsání žaloby. Přeji Ván hodně štěstí! Marcela

  2. venda

   zrejme vam nezbyde nic jineho nez se s nima rozumne dohodnout.muzou vam zrusit trvali pobyt a pak dum bez problemu prodat a nepomuze vam ani zaloba o navraceni daru.zasadni problem je v tom ze nemate vecne bremeno,tim ste se vzdal jakehokoli pravniho naroku na barak a muzete byt rad ze neplatite najem.

 455. Kucharova Lucka

  rada bych se chtela zeptat, zda-li lze darovat podil ve spolecnosti s rucenim omezenym. Dekuji

 456. Michal Šimeček

  Dobrý den,potřeboval bych poradit.Bydlíme v RD s rodinou u rodičů mé ženy.Dům je dvou generační a jeho vlastníky jsou oba rodiče.V současné době s námi bydlí také bratr mé ženy(švagr),který dojíždí za prací takže dům trvale neužíva ale je trvale nahlášen a je toho času svobodný.Dalším členem rodiny je sestra mé ženy(švagrová),která bydlí s rodinou v bytě.Nyní se otec a matka mé ženy rozhodli,že mé manželce a jejímu bratrovi ve své závěti odkážou každému 1/2 RD sestru mé ženy vyplatí z domu finanční hotovosti.Poněvadž v patře domů,kde bydlím s rodinou je potřeba udělat některé rekonstrukce(elektroinstalace,rozvodvody atd.)tak jsem navrhl otci mé ženy(tchánovi)aby mé manželce daroval 1/2 RD a provedl se přepis 1/2 RD,který zaplatím já.Otázka: Co je pro mě vyhodnější?Nechat to doběhnot až příjde na řadu závěť,provét rekonstruci teď a ukladat si účty pro případ napadnutenosti zavěti nebo provést přepis 1/2 RD a udělat rekonstrukci po přepisu.Můžu věřit závěti,že nebude napadena ze strany setry mé ženy(švagrové).Poněvadž mám špané zkušenosti ze sveho rodiného kruhu.Investoval jsem nemalou částku do rekonstrukce domu mých rodičů,nezbyly peníze na přepis a vyplacení mé setry,která tam měla trvalé bydliště ale v domě nebydlela.Po roztržce jsem byl doslova z domu vyhozen s rodinou,i když jsem dům dostal ústně jako svatební dar(záznam na videu).Ivestované peníze do domů mých rodičů jsem dostal zpět po 5 letech .Nyní dům obyvá má sestra s rodinou na kterou je dům přepsán.Z domu mých rodičů jsem nedostal žadné vyplacení.Rodiče si stěžují na špatné zacházení s nimi.Děkuji za kladnou odpověď.

  1. elvi

   POokud jsem to dobře pochopila, vaše žena je ze tří dětí. Je nutné si uvědomit, že v případě smrti jednoho z rodičů vaší ženy se nejdříve vypořádá jejich SJM, kam spadá i dům( t.j. např. mace zůstane její 1/2 z titulu vypořádání SJM. Zbývající půlka domu – za předpokladu, že nic jiného k dědění nebude- zdění ve stejném poměru matka a tři děti. Pokud ale sestra obdržela nějakou větší hotovost ( nad rámec přesahující běžný dar), při dědění se jí to započte na její podíl, o to dostane méně. POkud by podle závěti dědily jen dvě děti, třetí má možnost ji napadnout z titulu neopomenutelného dědice a chtít polovinu svého zákonného podílu – a zase by se ještě započítávalo… Lepší variantou je proto darování už za života – pokud ale k tomu dojde a rodiče vaší paní darují 1/2 , nabude ji jen ONA, nikoli vy.

   Pokud jde o dům, který vlastnili vaši rodiče a darovali jej sestře- mají možnost požádat ji o vrácení daru z důvodu chování ,které je v rozporu s dobrými mravy ( musí učinit ve lhůtě 3 let od thoto závadnéhojednání) a vlastníky by se opět stali oni.

 457. Michal Ši

  Dobrý den,potřeboval bych poradit.Bydlíme v RD s rodinou u rodičů mé ženy.Dům je dvou generační a jeho vlastníky jsou oba rodiče.V současné době s námi bydlí také bratr mé ženy(švagr),který dojíždí za prací takže dům trvale neužíva ale je trvale nahlášen a je toho času svobodný.Dalším členem rodiny je sestra mé ženy(švagrová),která bydlí s rodinou v bytě.Nyní se otec a matka mé ženy rozhodli,že mé manželce a jejímu bratrovi ve své závěti odkážou každému 1/2 RD sestru mé ženy vyplatí z domu finanční hotovosti.Poněvadž v patře domů,kde bydlím s rodinou je potřeba udělat některé rekonstrukce(elektroinstalace,rozvodvody atd.)tak jsem navrhl otci mé ženy(tchánovi)aby mé manželce daroval 1/2 RD a provedl se přepis 1/2 RD,který zaplatím já.Otázka: Co je pro mě vyhodnější?Nechat to doběhnot až příjde na řadu závěť,provét rekonstruci teď a ukladat si účty pro případ napadnutenosti zavěti nebo provést přepis 1/2 RD a udělat rekonstrukci po přepisu.Můžu věřit závěti,že nebude napadena ze strany setry mé ženy(švagrové).Poněvadž mám špané zkušenosti ze sveho rodiného kruhu.Investoval jsem nemalou částku do rekonstrukce domu mých rodičů,nezbyly peníze na přepis a vyplacení mé setry,která tam měla trvalé bydliště ale v domě nebydlela.Po roztržce jsem byl doslova z domu vyhozen s rodinou,i když jsem dům dostal ústně jako svatební dar(záznam na videu).Ivestované peníze do domů mých rodičů jsem dostal zpět po 5 letech .Nyní dům obyvá má sestra s rodinou na kterou je dům přepsán.Z domu mých rodičů jsem nedostal žadné vyplacení.Rodiče si stěžují na špatné zacházení s nimi.Děkuji za kladnou odpověď.