Dohoda o provedení práce – aktualizováno

Základním pracovněprávním vztahem má být pracovní poměr. Zákoník práce však v Části třetí zaměstnavateli i zaměstnanci umožňuje uzavřít kromě pracovní smlouvy též některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a to dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce se sjednává obvykle na provedení konkrétního úkolu. Na určitý vymezitelný pracovní obsah. Může se jednat o vytvoření konkrétního počítačového programu, databáze, překladu, přednášky apod. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v tomtéž kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Nový zákoník práce velice okleštil zákonnou úpravu a víceméně tento vztah ponechal na smluvním ujednání obou stran.    

Zákon neupravuje ani formu (na rozdíl od dohody o pracovní činnosti) a ponechává jí tak na vůli stran, jestli bude uzavřena v písemné nebo ústní formě. Obecně se však použijí ustanovení o pracovním poměru, to však neplatí, pokud jde o problematiku odstupného, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměnu z dohody.

Dohoda o provedení práce tak bude záležet na vzájemném ujednání obou smluvních stran. Z toho důvodu tak lze jen doporučit uzavření této smlouvy písemně, aby se předešlo případným sporům.

757 komentářů u „Dohoda o provedení práce – aktualizováno

 1. Alena Palovčíková

  Platí se daň z příjmů z příjmu vyplývajícího na základě dohody o provedení práce?

  1. rýdl

   kolik si mohu ročně vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, abych je nemusel přiznávat na FÚ

  2. Dana Pomahačová

   Chtěla bych se zeptat, kolik se může vydělat ročně peněz student vysoké školy a kolik rodič na smlouvu o provedení práce a přitom nemusel podávat žádné daňové přiznání a vše bylo v rámci zákona. Je nějaký rozdíl ve výši výdělku, jestliže se jedná o Dohodu o pracovní činnosti? Děkuji za odpověď.

  3. i

   Jen bych upřesnila: ně souhrnem, ale pokud u zaměstnavatele nemá podepsané !prohlášení k dani z příjmu" a jeho příjem za měsíc není vyšší než 5000 Kč(hrubý) sráží se konečná srážková daň. Zaměstavatelů za shora uvedené podmínky může mít v jednom měsíci(pokud to časově zvládne¨třeba deset. Daň zvláštní sazbou – srážková – dle § 36 zákona o daních z příjmu je skutečně podmíněna jen výší příjmu do 5000 Kč a nepodepsaným porhlášením.

  4. jana tichá

   Dobrý den,

   podepsat prohlášení může včetně doložení studia (ve stejné době nesmí podepsat ještě někde jinde). O srážkovou daň půjde, pokud částka nepřekročí 5000,-Kč/měsíc.

  5. Kaupová Marie

   Dobrý den,

   prosím o radu.

   Mám studenta na DPP – max.100 hodin u jednoho zaměstnavatele za rok. SP a ZP neodvádím, ale potřebuji poradit v daních. Může podepsat prohlášení a doložit potvrzení o studiu, nebo zde nelze využít prohlášení a platí pouze srážková daň 15%% podle hrubé mzdy, která je konečná a nepodává daňové přiznání ?

   Děkuji.

   Kaupová M.

  6. Tara Malá

   Chtěla jsem se zeptat, jestli příjdu o dětské přídavky jako studentka která chce zahájit činnost jako vedlejší příjem na živnostenský list (zprostředkování obchodu a služeb).

  7. Ivana Hejčová

   Dobrý den,

   prosím o radu, mám uzavřené dvě dohody o prov.práce, u žádné jsem nepodepsala čestné prohlášení na uplatnění daňového odpočtu. Roční zúčtování daní si budu dělat sama. Z jedné DPP byla srážena daň z příjmů ze závislé činosti a z druhé DPP srážková daň. Mohu při ročním zúčtování daní uplatňovat oba druhy sražené daně a je mi zaměstanvatel povinen vystavit potvrzení o zdanit.částkách ze závislé činnosti, když se jednalo o srážkovou daň.

   Děkuji.

   Ivana Hejčová

  8. Ing. Jiří Novák

   Pokud nedosáhnete souhrnem od všech zaměstnavatelů v jednotlivých měsících příjmu vyššího než 3.000 Kč a nepodepíše prohlášení k dani, je tato částka zdaňována srážkovou daní ve výši 15 %%. Tento příjem se již neuvádí do daňového přiznání a sraženou daň již nelze zúčtovat. Jedná se tedy o vypořádanou daň a v tomto případě se neplatí zdravotní a sociální pojištění. Z tohoto pohledu je možné za maximální roční výdělek považovat 36.000 Kč. Rozhodující je ale úhrn jednotlivých měsíčních příjmů od všech zaměstnavatelů.

  9. Iveta Hlávková

   Dobrý den,

   prosím o radu.

   Kolik si mohu vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, abych je nemusela druhá strana přiznávat na FÚ ? A co pro mě jako pro stranu, která dohodu o provedení práce uzavírá ?

   Děkuji

   Iveta Hlávková

  10. PiC

   to je blbost, klidně může studentka vydělat i 2000,-. Prostě pak nebute platiti žádnou daň.

  11. Jirka

   kolik si mohu ročně vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, abych je nemusel přiznávat na FÚ

   Jinak se živím jako OSVČ.

   Děkuji.

  12. Tereza Dvořáková

   Dobrý den,

   jsem studentka VŠ, a firma chce se mnou uzavřít dohodu o provedení práce v rozsahu úkolu do 100 hodin. Chtěla bych vědět, kolik je měsíční nezdanitelný základ a kolika procenty se odměna bude danit, eventuelně od jaké částky budu muset přiznávat na FÚ.

  13. Radek

   Teď jsem se na to byl ptát. Daň za tebe platí firma, spiš ti vyplatí o tu daň míň, do 5 tis. je to asi 15%% a pak 20%%.

  14. Kalda

   ano, pokud uvedená částka převýší odpočitatelnou částku. platit nemusíte, pokud studujete – ale to taky jen do určité částky.

  15. Ing. Jiří Novák

   Ano, zaměstnavatel je povinen srážet ze mzdy zálohu na daň z příjmů za své zaměstnance a odvést správci daně nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy byl povinen provést srážku. Pokud poplatník nedosáhne souhrnem od všech zaměstnavatelů v jednotlivých měsících vyššího příjmu než 3 000 Kč a nepodepíše prohlášení k dani, je tato částka zdaňována srážkovou daní ve výši 15 %%. Tento příjem se již neuvádí do daňového přiznání a sraženou daň již nelze zúčtovat. Jedná se tedy o vypořádanou daň a v tomto případě se neplatí zdravotní a sociální pojištění.

  16. Severová

   Při dohodě o provedené práci do 5000,-se platí srážková daň ve výši 15%%, Kolik se platídaň při vyplacení 12000,.Kč(není podepsané prohlášení)

  17. Kamila Žemličková

   Platí se daň 15%% do hrubého výdělku 5000 a 20%% nad 5000.

  18. Jana Hlaváčová

   Kolika procentní je srážková daň z příjmu dohody o provedení práce pro zaměstnavatele? Za odpověď děkuji. Hlaváčová

  19. Ivan Kunst

   Platí se daň z příjmů z příjmu vyplývajícího na základě dohody o provedení práce?

  20. Levinská Renáta, DiS.

   Prosím o radu. Na dohodu o provedení práce jsme vzaly studentku. Mohu ji dát podepsat prohlášení k dani a uplatnit ji na základě potrvrzení o studiu ulevu. Myslím si že ano, ale prosím o potvrzení správnosti.

   Děkuji

  21. Jan

   Ano, … musí být splněna podmínka dosažení příjmu min. 6000,– Kč.

  22. Medlíková Hana

   Dobrý den,

   Na základě dohody o provedení práce byla stanovena hrubá mzda ve výši 5268,- Kč. Práci vykonala studentka VŠ. Jaká bude daň z příjmu?

   Děkuji za odpověď.

 2. Josef

  Jsem fyzická osoba. Na pomoc jsem si zjednal studenta a sepsal jsem s ním dohodu o provední práce. Kdy a jak velkou daň musím odvést na FÚ. Děkuji za odpověď. Josef

  1. Prof. Doc. JUDr. Tomáš Jeroným Ignác Hrom, CSc.

   Doporučuji žádné daně neplatit, všechno v české republice prodat, aby to stát nemohl zabavit, odstěhovat se z České republiky, napsat dopis předsedovi české vlády Stanislavu Grossovi a oznámit mu, že od vás žádné daně už nikdy neuvidí a v klidu dožít stáří někde v Karibiku nebo Tichomoří.

   Prof. Doc. JUDr. Tomáš Jeroným Ignác Hrom, CSc. Havana, Kuba

  2. daniela

   ano daní se sr. daní 15%% do výše 5000 nad je pak dle tabulek. a nestmí přesáhnout 100 hod. ročně. daň se odvádí na zvláštní účet FÚ, ne na stejný jako za zaměstnance.

  3. PiC

   dan 20%% nebo vyssi se odvadi jiz na stejny ucet jako zalohova dan. Srazkova dan s individualnim uctem je pouze ta 15%% !

  4. Petra

   Se studentem jsme podepsadi dohodu o provedení práce. Kdy a kolika procenty daníme. Je výdělek omezen v měsíci do 3.000,– Kč 10%%? Předem děkuji za odpověď.

 3. Arno

  Vazeni,

  jsem stavebni inzenyr a vlastnim zivnostensky list pro vykonavani stavebniho dozoru a pro funkci stavbyvedouciho. Mohu pracovat na dohodu o provedeni prace? Jaka jsou zde omezeni – vyse vydelku, pocet hodin?

  Dekuji

  1. Plačková

   Dobry den, chci se zeptat, od kolika let se dá sepsat dohoda o provedení práce, děkuji

 4. Eva Hermanová

  Prosím Vás o zaslání výše uvedené smlouvy mejlem a o stručný komentář, na jaké činnosti je možné tuto smlouvu uzavřít.

  Jsem osoba samostatně výdělečně činná a na tento způsob práce jsem přešla na žádost mého bývalého zaměstnavatele. Práci budu vykonávat za paušální zálohu plus procenta z každé uzavřené smlouvy (pracuji v oblasti kultury a médií).

  děkuji

  Eva Hermanová

  Studénka

 5. veronika

  Podepsala jsem dohodu o provedení práce, ve které byl odstavec sankce, ve kterém je napsáno, že sankce 3000Kč se může udělit za nedostavení se do práce v kterýkoliv den (není tam uvedeno, že na lékařem omluvené absence se sankce nevstahují) Nemůžu do práce nastoupit a bojím se,že po mě budou vyžadovat výše uvedenou částku.Je možné od dohody odstoupit, i když dohoda o provedení práce neobsahuje podmínky možnosti odstoupení ze strany zaměstnance a je výše sankce adekvátní? (sjednaná odměna byla zhruba 1500č)

 6. Dana

  Kolik si tedy celkem mohu vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, na kterou budu pracovat 3 týdny?

 7. Blechová Soňa

  Po kontrole OSSZ mi bylo řečeno, že DPP musí splňovat nejen podmímku 100 hodin ročně, ale i další, což je nahodilost a různý druh činnosti. Nahodilostí je prý myšleno, že DPP bude na jednoho člověka třeba na 10 hodin v lednu, pak 20 hodin v dubnu a třeba 50 hod v listopadu. Nesmí to být více měsíců po sobě jdoucích. Nelze tedy použít jednoho člověka po tři měsíce po sobě na natěračské práce, které nepřekračují 100 hodin za rok.

 8. Marie

  Jsem studentka a pracovala jsem v cervnu na dohodu o provedeni prace, je možné na tento typ smlouvy uplatnit nezdanitelne minimum, kdyz jsem ho u jine firmy v mesici cervu neuplatnila?

  Díky moc.

 9. Marie

  Jsem studentka a pracovala jsem v cervnu na dohodu o provedeni prace, je možné na tento typ smlouvy uplatnit nezdanitelne minimum, kdyz jsem ho u jine firmy v mesici cervu neuplatnila?

  Díky moc.

 10. Bolek

  Prosím o sdělení ,zda je povinost v případě konání práce formou dohody o provedení práce u jiného zaměstnavatele než u kterého jsem v trvalém pracovním poměru ,vyžádat si souhlas s výkonem této práce.

  Děkuji

 11. Irena Klimova

  DPP, zdaneni

  Stale nachazim pouze informaci o zdaneni vydelku, ktery neprevysi

  3000 Kc. Prosim o odpoved na nasledujici dotazy: Jak jsou daneny

  vydelky vyssi?

  Existuje nejaky limit castky, kterou si lze mesicne na DPP vydelat?

  Dekuji za odpoved

  S pozdravem

  I. Klimova

 12. Vojtěch Roupa

  Jsem student. Se svým zaměstnavatelem mám sepsanou dohodu o provedení práce. Jsem povinen platit daň?

 13. Veronika

  Pokud uzavřu dohodu o provedení práce, musí za mě zaměstnavatel platit nějaké pojištění (zdravotní, sociální)? Jsem omezena nějakou výší odměny?

 14. Milos Rokyta

  Rad bych se zeptal kolik si mohu ročně vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, abych je nemusel přiznávat na FÚ a zda tento prijem muze nejak ovlivnit me pridavky od socialniho uradu?

 15. Jana Šoferová

  Dobrý den,

  chci se zeptat, kolik dohod o provedení práce může zaměstnavatel se zaměstnancem během roku uzavřít.

  Děkuji Jana Šoferová

 16. Blažek

  Dotaz:

  Je nutné uvádět na dohodě o provedení práce

  rodné číslo zaměstnance?Stanovuje to nějaký předpis? I pro záznam o ústně uzavřené dohodě?

 17. Ing. Fabiánek Miloslůav

  Jsem starobní důchodce a pro můj bývalý podnik jsem v měsících leden až březen 2004 vykonával práci na 4 Dohody o pracovní činnosti v celkové kapacitě 99hod. Ve vyúčtování jsem měl provedené srážky (bylo mě vysvětleno, že se jedná o zálohy na daň). Musím teď provést dodanění v daňovém přiznání pro OSVČ typ B a kolik (%%)? A dále, musím z celé částky zaplatit i sociální i zdravotní pojičtění? Mohu si od hrubého výdělku odečíst paušální náklady 25%%?

  Prosím o odpověď na můj mail, s pozdravem M.F.

 18. zdenka

  Může být sepsána dohoda o prov.práce na práce

  administrativního charakteru se statutárním

  zástupcem u Společenství vlastníků jednotek?

  Lze tuto dohodu sepsat opakovaně na každý rok?

  Lze odměnu vyplatit po ukončení celého období

  tzn.třeba v lednu,únoru následujícího roku?

  Odměna za celé období nepřesáhne hranici 5000,-Kč a bude dodržena podmínka 100hod.

 19. Natali

  Omlouvám se , že jsem to napsala celé do věci snad mi porozumí někdo kdo tomu opravdu rozumí

 20. Natali

  Může mi někdo sdělit přesné vymezení dohody o provedení práce? Bylo nám řeceno že dohoda o provedení práce nesmí být na uklízečku a nesmí se obsah dohody opakovat. ůže mi někdo poradit?

  1. p.n.

   Pokud se nepletu tak dohoda o PP nemusí být ani být uzavřena písemně!!! Stačí ústně!!! Vím, že se to zhusta používá. Protože, kde není lejstro, tam není co kontrolovat. ….

 21. Zdeňka

  Bez problémů jsem 13 let uzavírala dohody o provedení práce s přednášejícími na vysoké škole. Každá přednáška je přece výjimečná. Opírala jsem se o výklad z odborných časopisů Práce a mzda č. 4/1995 a Mzdová účetní č. 4/1995, kde autoři jednoznačně uvádí, že po právní úpravě platné od 1.1.1989 se rozlišuje dohoda o provedení práce od dohody o činnosti POUZE rozsahem práce do a nad 100 hodin v kalendářním roce. Byla jsem proto šokována, když minulý měsíc na semináři k Zákoníku práce lektorka uvedla, že nelze sjednávat dohodu o provedení práce, když jde o opakující se činnost. Ani v ZP z roku 1995 jsem nic o opakující se činnosti nenašla. Přestala jsem tomu rozumět. Jaký je váš názor? Není to jen setrvačnost těch, kteří se zabývali pracovně právními předpisy před 1.1.1998??

  1. Tučková

   Mohu uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s fyzickou osobou, která je registrovaná na úřadu práce. Pracovní úkol servírka. Musí se v tomto případě platit sociální a zdravotní pojištění?

  2. Tučková

   Mohu uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s fyzickou osobou, která je registrovaná na úřadu práce. Pracovní úkol servírka. Musí se v tomto případě platit sociální a zdravotní pojištění?

 22. FrantišekP.

  Jaká je daňová povinnost z dohody o provedení práce u nezaměstnaného.

  Děkuji za odpověď.

 23. Andrea D.

  Jsem studentka VŠ. Mám jednorázové pracovat pro jednu společnost (cca. 4 dny permanentně). Co vše musí firma za mě zaplatit? Jak je to s daní, (co musí platit firma, co já) a se sociálním a zdravotním p.? Předem díky za odpověď.Andrea

 24. Martina

  Dobrý den,

  mám zaměstnance, se kterým mám dohodu o provedení práce. Bohužel nejsem s ním zcela spokojena a tuto dohodu bych chtěla ukončit. Lze tato dohoda zrušit okamžitě, nebo je tam nějaká výpovědní lhůta?

  Děkuji

 25. leslik

  hlásím se na vysokou školu, kde po mě požadují praxi, tu jsem získala u jedné firmy, ale ne písemně, zajímalo by mě, když dodatečně sepíšeme smlouvu o provedení práce a daň bude menší jak 200,-Kč, tím zaměstnavatel nemusí daň platit a ZP a SP se také neodvádí, tak jaké další povinnosti vznikají zam-teli.

 26. Eva Holcová

  Jsem nezaměstnaná. Zaměstnavatel se mnou sepsal dohodu o provedení práce v době od 21.3. do 8.4.2005. Předpokládaný rozsah prací 50 hodin. Sjednaná odměna ve výši 3.000,- Kč. Pracuji Po, Út, St, Čt vždy od 9.00 do 13.00 hod. Jelikož sekretářka, za kterou pracuji, je po operaci žlučníku, ale ještě nenastoupila, sdělil mi zaměstnavatel, že se mnou sepíše dodatek k dohodě, ale až

  13.4.2005, neboť sekretářka jde k lékaři a tam se doví, dokdy ještě bude ve stavu nemocných. Úřad práce za mě platí zdravotní a sociální pojištění.

  Lze takto postupovat? Neporuším tím nějaká zákonná ustanovení a nevyškrtne mě úřad práce z evidence? Děkuji za odpověď.

 27. Jarda

  Dobrý den, jsme občanské sdružení "Sbor dobrovolných hasičů", které má vystaven ŽL na poskytování požární ochrany. Někteří naši členové chodí na asistence při různých společenských událostech a sbor pořadateli fakturuje za požární dohled. Potřebujeme našim členům, kteří se asistence zůčastnili vyplatit část z fakturované částky.

  Otázka zní:

  1)Dohoda o provedení práce – je správná dohoda?

  2)Kolik sbor má zaplatit na dani a sociálním či zdravotním pojištění?

  3)Kolik to činí do 5000,- odměny a nad 5000,- odměny?

  Děkujeme za vaši odpověď

  Hasiči Čakovice – Ďáblice

 28. Evik

  Ráda bych věděla, zda má právo mi zaměstnavatel sčítat mi hrubou mzdu z dohody součastně s mým normálním platem, když jsem u něj normálně zaměstnaná + mam dohodu, má vypočítávat každé zvlášť?

 29. Buryan Vladimír

  Na základě DOPP jsem pracoval jako porotce na soutěži ČMTO. Vyplnil jsem DOPP, která obsahovala údaj od kdy a do kdy jsem pracoval.

  Zaměstnavatel ČMTO po mě vyžaduje ještě pracovní výkaz – formulář o počtu odpradovaných hodin, jinak mě peníze nevyplatí.

  Je to tak právně v pořádku ?

  Děkuji za odpověď Vladimír Buryan

 30. Renata

  Dobrý den,

  jem zaměstnaná a vydělávám kolem 13000,-Kč. Chtěla bych kupovat pro sebe a známé kosmetiku.

  Funguje to tak, že objednám z katalogu za určitou cenu a pak dostanu fakturu sníženou o procenta. Ostatním prodám kosmetiku za cenu z katalogu a rozdíl je můj, dělá to asi tak 1500,- měsíčně (za ten rozdíl kupuji kosmetiku pro sebe).Musím mít na tuto činnost živnost musím platit daně a pojištění.

  Děkuji Renata

 31. churan

  Prosím o radu – jsme združení – dětská organizace a peněz není nazbyt. Protože potřebujeme vést účetnictví, domluvili jsme se s jednou z nás, že jej povede pro všechny organizační složky a za to dostane odměnu 6 tis. ročně. Poraďte na základě jaké smlouvy by měla toto provádět, pokud nechceme z uvedené částky odvádět další odvody – především daně apod. Díky

 32. Vít Wiejowski

  Mám uzavřené 2 dohody o provedení práce a nemám už žádnou další pracovní smlouvu a ptám se jestli zaměstnavatel za mne musí platit sociální a zdravotní pojištění a jestli každý zaměstnavatel musí za mne platit?? Děkuji za odpovědi.

 33. Simule

  Jsem studentka VS, a mam na dohodě o provedení práce slíbeno 9600Kč hrubého, zajímalo by mě kolik dostanu čistého. Dále by mě zajímalo,když pracuji o prázdninách a zbytek roku studuji a v době mého studia si rodiče uplatňují bonos 500Kč na dítě, jestli si na konci roku mohu podat Apřiznání na vrácení daní. Předem děkuji za odpověď

 34. Eva Hulvová

  Dobrý den,

  mám dotaz – Dohoda o provedení práce, ročně nepřesáhne 100h. Je nějaký limit pro výši mzdy a jak se bude tato mzda danit.

  1. Eva Štěpánková

   Dohoda o provedení práce – E. Štěpánková

   Dobrý den, jaký limit je stanoven pro výši odměny + zdanění. Děkuji E.Š.

 35. Stanislav Vanek

  Prosím mám nekolik otázek:

  1. Je zaměstnavatel povinnen vystavit doklad o mzdě ?

  2. Je možno použít srážkovou dań pro zúčtování příjmů ze závislé činnosti ?

  3. Je zaměstnavatel, který se mnou uzavřel DPP, povinnen vystavit doklad o příjmu za uplynulý rok ?

  Díky za odpověď.

  Stanislav Vanek

 36. Jarmila Copáková

  Jsem zaměstnána a dohodou jsem si přivydělala

  5000 Kč. Musím z toho odvést daň a když, tak

  mohu já nemo musí přímo zaměstnavatel, se kterým jsem dohodu uzavřela?

  Děkuji za odpověď.

 37. jana

  jsem studentka, predpokladejme, ze budu mit sjednanou dohodu o provedeni prace, je nutne mi nejak vydelanou castku zdanovat? predem dekuji za odpoved

 38. Barbora

  Do kdy je zamestnavatel povinnen zaplatit castku uvedenou v dohode o provedeni prace? V pripade, ze tak neucinni a musel by tento spor byt resen pravni cestou v soudnim sporu, bude zamestnavatel jako dluznik ,a ten ktery nezaplacenim porusil dohodu o provedeni prace, platit soudni vydaje a pripadne nejake penale z prodleni platby? Dekuji za odpoved. Barbora

 39. Hrubec Jaroslav

  Uzavřu-li s někým dohodu o provedené práci ve výši 5000 Kč /měsíc po dobu 2 měsíců jak se to projeví u nezaměstnaného na Úřadu práce a u ostatních lidí z hlediska jejich daní .Jaké mají vůči státu povinnosti?

 40. Urbanová

  Poradna je perfektní, bylo by však dobré vyvarovat se hrubých chyb.

  Viz. vzor dohody o provedení práce –

  " se dohodly, že spolu uzavřou tuto dohodu o provedení práce a projevily ".

  V příčestí minulém se píše po L měkké i !!!!

  1. Lucy

   ano, to je pravda, ale obvykle v mužském rodě životném. Nepamatuju si, co se tam přeesně píše, ale ve smlouvách obvykle bývá

   "smluvní strany se dohodly" – takže y je správně.

 41. Jana

  Dobrý den,

  byla mi nabídnuta Dohoda o provedení práce na dobu 1 roku,je to vždy na pár hodin. momentálně jsem v evidenci úřadu práce. A nevím, kdybych tuto smlouvu podepsala, tak zda se mi to bude započítávat do důchodu, a jak je to splacením sociálního a zdravotního pojištění, a zda se dostává po uplynutí této smlouvy zápočtový list.

  Děkuji za Vaši odpověď.

 42. Martina Talianova

  Je mozne pobirat socialni davky v pripade, kdyz uzavru dohodu o provedeni prace?

  Dekuji Martina

 43. Schumacherová

  Při rozvázání prac. poměru mi zaměstnavatel nevydal zápoč.list a příslušnou dokumentaci jedná se o hotel EXPO a nedošlo k finančnímu vyrpvnání za odpracované státní svátky.Je nás víc bývalých zaměstnancu.

 44. Schumacherová

  Při rozvázání prac. poměru mi zaměstnavatel nevydal zápoč.list a příslušnou dokumentaci jedná se o hotel EXPO a nedošlo k finančnímu vyrpvnání za odpracované státní svátky.Je nás víc bývalých zaměstnancu.

 45. Mirka

  Pokud pracuji na DPP, mohou mi být propláceny náhrady za pracovní cestu formou "cesťáku" i když ve smlouvě není o pracovních cestách zmínka?

 46. Martin

  Zdravim,

  chtel bych se zeptat, kdyz je dohoda o provedeni prace a mesicne si vydelam cca 3000kc, tak jestli je u studentu, nezdanitelna castka kazdy mesic nebo jen na tech 100h na rok.

  Prekroceni 100h neresim – da se to napsat na jineho studenta.

  Diky

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, jestli je odměna z DPP do 5.000, pak je odváděna 15% daň srážkou, která se již nijak nezúčtovává a do přiznání se neuvádí. Pokud je nad 5.000, pak je odvod ve formě záloh a ty je nutno "zúčtovat", takže odměny z DPP nad 5.000 se v přiznání uvádí. Podrobnosti žádejte u daňového specialisty nebo přímo na FÚ.

  2. Josef Kostínek

   Prosil bych o radu, jak postupovat, když studující plnoletý brigádník odpracoval pouze 30% ze stanovené DPP, formou sms oznámil, že marodí a sám si určil i den, kdy bude znvou pokračovat v práci. Bohužel se již nedostavil a stále jen informoval po sms. Ve finále sdělil, že přijde podepsat výpověď. Jak tuto situaci řešit, když nepřinesl žádné potvrzení, prý byl v nemocnici, ale neschopenka se studentům prý nevystavuj. Navíc způsobil absenci, takže provozovna měla jisté ztráty a stále jen slibovla zdr. průkaz, že ho zapomněl doma.Nyní se domáhá části výplaty, ale na DPP je napsáno, že musí odevzdat splněnou práci, kterou vlastně neodvedl. Děkuji za odpověď. JK.

 47. Adam

  Dobrý den.Jakým způsobem mohu ukončit dohodu o provední práce? Ve firmě pracuji již tři měsíce a stále mi ještě nenabídli smlouvu. Stále pracuji na dohodu, ve které není uvedeno na jak dlouho je uzavřena. Díky

 48. Adam

  Dobrý den. Pracuji tři měsíce na dohodu, kde není uvedeno, na jak dlouho platí. Mohu ji vypovědět ústně či písemně?

 49. M.Josefusová

  Dobrý den, mohu u studentů, kteří mi podepíší daň. prohlášení a uplatňují úlevu na dani, odevzdají potvrzení o studiu vyplatit nezdaněnou celou odměnu u dohod o provedení práce do výše 5000 Kč a totéž u žen na mateřské dovolené? Děkuji za odpověď.

  1. Marie Frysova

   dobry den ,moje dcera ma 7 a 2 lete deti jeji pritel zmizel do Prahy udajne a rok se neozval .bydli v jeho najemnim byte na ktery ma on dekret radne plati najem aby ji nevystehovali je na materske pobyra 7 600 a z toho byt zaplati 5 500 pul roku chodi po uradech a nikde nema dovolani o nejaky prispevek na bydleni nebo na deti pred pul rokem rovnez podala zadost k soudu na urceni deti do jeji pece do dnesniho dne bez odezvy .jeho nikdo nemuze najit a ji nikdo nechce dat zadny prispevek poradte kam se obratitm dekuji Frysova

 50. Kateřina

  Jsme studenti denní doktorantury, s ukončeným vzděláním v oboru zahradní architektury. Nemáme živnostenský list. Je možné přijímat zakázky návrhů soukromých zahrad na základě dohody o provedení práce (do 100 hodin ročně), a to i od zadavatele, který je soukromou osobou (tj. nezaměstnává, nepodniká jako fyzická nebo právnická osoba)?

  Děkujeme, Kateřina a kol.

 51. Jaroslava Bráborcová

  Nikde jsem nenašla jak má vypadat smlouva pro důchodce když pobírá starobní důchod paní je 61 let / sousedka / jestly může pracovat bez omezení nebo jsou nějaká omezení nevíme bylo by možné napsat jak by měla smpouva vypadat nebo kde na int . je toto možné vyhledat ? děkuji předem za odpověď Bráborcová

 52. Rehak Miroslav

  Z nazoru a odpovedi tady jsem se dozvedel, ze do hrubého výdělku 5000kc se plati 15%% dan a 20%% nad 5000kc.

  Chci se zeptat jestli to tak je a take zda dan pak plati zamestanvatel a je zahrnuta v sepsane odmene nebo se s s ni do odmeny nepocita.

  Dale se chci zeptat na moznou hranici teto sepsane odmeny. Je nejaka? – napr. vytvoril jsem WEBove stranky za cca 25tis a protoze nemam zivnostensky list ale zakaznik by to chtel nejakym zpusobem pak mit jako fakturu do ucetnictvi tak se chci zeptat jestli je mozne sepsat takovouto dohodu o odmene 25tis, zda dan pak zaplati prave ten pro koho prace ma byt (zamestnavatel) a jestli se dan uz pocita do te odmeny a v nedposledni rade zda tuto dohodu pak muze tedy zakaznik (v DPP tedy zamestnavatel) pouzit do ucetnictvi jako fakturu.

  Dekuji za odpoved a Vas cas nad ni straveny.

 53. Iva Kaňková

  Chtěla bych se zeptat, pokud je přivýdělek na základě smlouvy o provedení práce nebo o pracovní činnosti, je nutné jej uvádět do daňového přiznání spolu s příjmy z HPP?

  díky

 54. Karel Mucha

  Dobrý den, chci se zeptat jak se to se zdaněním peněz které si vydělám na dohodu o provedení práce. Jsem student VŠ a slyšel jsem že do 5000 / měsíc nedaním. Pokud daním tak kdo platí daň z 5000 já nebo zaměstnavatel. Děkuji.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, §13/4 ZP: Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. To znamená, že např. účetní nemůže uzavřít ve stejné firmě dohodou o práci účetní. Ale může uzavřít dohodu na jakoukoliv jinou práci, která bude jiného druhu.

  2. ivona slobodová

   Dobrý den,

   jsem registrovaná na ÚP.Do konce roku jsem dostala nabídku na Dohodu o provedení práce. Výdělek nepřesáhne 1/2 min mzdy (4.OOO,-). Soc. a zdravotní pojištění za mě po dobu trvání této činnosti bude platit ÚP. Doložím smlouvu.

   Dotaz: Do kolika dnů jsem povinna tuto skutečnost nahlásit na ÚP?

   Budu tento příjem zdaňovat? Pokud ano tak kolika%?

   Jiný příjem nemám a podporu nepobírám.

   Děkuji I.S.

 55. radka lapešová

  Dobrý den, mám uzavřenou dohodu o prevedení práce s dobou určitou na 3 měsíce. Jsem dále na mateřské dovolené. Moje otázka zní, zda mě může zaměstnavatel ukončit dohodu i dříve přesto, že je na dobu určitou, např. z provpzních či jiných důvodů.

  děkuji za odpověď

 56. eva cibulkova

  Rada bych vedela, jak se bude v roce 2006 podle novych danovych predpisu danit DPP pro studenta – brigadnika. V pripade podepsaneho danoveho prohlaseni – jak se bude nakladat se zakladni slevou 600Kc + 200Kc slevu pro studenta

  1. Novotná Zdeňka

   Ráda bych se zeptala, jak postupovat při danění DPP u studenta ? Děkuji Novotná

 57. libor

  Mohou dohodu o provedení práce uzavřít osoby s částečným nebo plným invalidním důchodem?

 58. Jana Krausová

  Dobrý den,

  máme uzavřenou Dohodu o provedení práce v rozsahu 40 hodin – doba výkonu práce leden-březen. Celková odměna je splatná po ukončení práce a je ve výši 8,000 Kč (co je obsaženo přímo v našem textu DoPP)

  -leden -3,200 Kč

  -unor -3,200 Kč

  -brezen – 1600 Kč.

  Jak pohlížet na tuto DoPP z hlediska danění?

  Má se danit měsíční mzda konečnou srážkovou daní 15 procent, nebo se má danit až po ukončení práce celá částka zálohově 20 procenty? Poplatník nepodepsal prohlášení.

 59. Věra Vítová

  Dobrý den.Odpracovala jsem 100hodin na dohodu o provedení práce . Může se mnou jiný zaměstnavatel sepsat novou smlouvu ?

  Děkuji

 60. Radka

  Chci se zeptat,kolik se platí daň z dohody o provedení práce, pokud je to na 2 měsíce a do

  5000 kč za měsíc /musíme vycházet z toho, že

  nezaměstnaný, který bere podporu, může mít

  maximálně za měsíc 3780,-Kč hrubého/.

  Děkuji

 61. Honza

  Může osoba, která je na podpoře v nezaměstnanosti, nebo která je nezaměstnaná a pobírá sociální dávky občasně pracovat na

  dohodu o provedení práce aniž by to ovlivnilo

  její nárok na podporu v nezaměstnanosti či nárok na sociální dávky v nezaměstnanosti ?

  Děkuji předem za vysvětlení. Honza

 62. Honza

  Může osoba, která je na podpoře v nezaměstnanosti, nebo která je nezaměstnaná a pobírá sociální dávky občasně pracovat na

  dohodu o provedení práce aniž by to ovlivnilo

  její nárok na podporu v nezaměstnanosti či nárok na sociální dávky v nezaměstnanosti ?

  Děkuji předem za vysvětlení. Honza

 63. Josef Mrázek

  Jsme tříčlené představenstvo bytového družstva a valná hromada shválila odměny za činnost při správe a řízení byt.družstva,jakou formou lze tyto měsíční odměny vyplácet.Je možné využít Dohodu o provedené práci?

 64. Věra

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestliže zaměstnanec nemá podepsané prohlášení a má hrubou mzdu do 5000,- Kč, jestli si zaměstnavatel může vybrat, jestli mu to zdaní 15%%srážkovou daní nebo 20%%zálohovou daní. Předem děkuji za odpověď.

 65. Beny

  Mám malou restauraci,kde pracuji většinou sám s přítelkyni.Tu a tam však potřebuji nějakou výpomoc.Pracovní poměr bych finančně nezvládl a také nechci dělat něco,co neodpovídá zákonům.Můžete mi poradit jak přesně postupovat?Děkuji

 66. Illešová Jitka

  Můžeme sjednat dohodu o provedení práce na celý rok? Jedná se o měsíční zpracování mezd a DPH. Paní na zpracování potřebuje 1 den v měsíci. Děkuji

  1. Marie Volfová

   Můžeme uzavřít dohodu o provedení práce na údržbářské práce na loo hodin za rok, více hodin odpracováno nebude. Máme měsiční zpracování mezd, a odměna by byla vyplácena měsíčně, můžeme ji zdaňovat každý měsíc 15%%, když bude mít zaměstanec pracující na tuto

   dohodu celkem hrubou odměnu do 5.000,- Kč.

   Předem Vám děkuji za odpověď a přeji krásné dny.

   Volfová Marie, Ražice 28

 67. Lenka Libánská

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, zda lze uzavřít DPP s osobou se kterou mám uzavřený HPP na činnosti, které jsou nad rámec jeho pracovní smlouvy (např. sestřička v soukromé ordinaci mi vymaluje ordinaci a já s ní na tuto činnost uzavřu DPP).

  Dále jsem se chtěla ujistit, zda jedna DPP lze uzavřít na maximální částku 5000 Kč a srážková daň 15%% se odvede z této částky ( takže zaměstnanec obdrží 4250,-Kč).

  Děkuji moc za odpověď

  Lenka

 68. Kateřina Havlová

  Chci vzít na dohodu o provedení práce studentku VŠ. Bude obsluhovat přístroj v kosmetickém studiu. Jakým způsobem mám postupovat a co vše mám udělat pro korektnost obou stran?

 69. Ladislav Pospíšil

  Je možné uzavřít s pracovníkem celoroční DPP na práce, které se opakují každý měsíc (administrativní práce v NNO)a kdy měsíční odměna činí 2.200,– Kč a je výplácena měsíčně.

  Děkuji za stanovisko.

  1. leona Černá

   Prosím o radu, jakou formu smlouvy mám uzavřít se zaměstnavatelem. Mám živnostenský list zprostředkování v oblasti obchodu a služeb a budu pracovat pro společnost jako administrativní a logistická síla pro obchod. Práce bude probíhat každý měsíc. Je možné stanovit ve smlouvě přesnou částku a nechat si ji posílat na účet nebo musím vystavovat každý měsíc fakturu zaměstnavateli. Děkuji za rady.

 70. miko

  Dobry den, chci se zeptat, jestli jako brigadnik, ktery ma uzavrenou dohodu o provedeni prace na dva mesice, narok na dovolenou.

 71. KL

  pracuji na DPP a vim,ze nesmi za rok počet hodin presahnout 100. 100 hodin jsem jiz odpracovala a tak jsem si myslela, ze tedy uz dalsi DPP uzavrit nemohu. kolegyne personalistka mi ale rekla, ze klidne muzu, jenze na teto smlouve musi byt uvedena jina pozice.Je to pravda nebo ne?? Diky za odpoved

 72. Miroslav

  Som študant a pridal som zamestnavatelovi aj potvrdenie o nášteve školy. Chcel by som vediet ci mi to můze zdaniť.

 73. Marie

  Prosím o odpověď.

  Lze uzavřít s pracovníkem (učitelem ) dohodu o provedenípráce, který vyučuje dvě hod. týdně a každý měsíc se jeho pracovní činnost opakuje ?

  Nebo raději dohodu opracovní činnosti ?

  Děkuji za odpověď

 74. Lubica

  Dobry den, prosim vas o radu. Som Slovenka studujuca v CR, od zari budem pracovat na DPP. Ak zarobim mesacne viac ako 5000 Kc, budem musiet pri konecnom zuctovani odovzdavat danove priznanie? A ak ano, mam ho odovzdavat v CR alebo v SR? A este jedna otazka. Mam ako studentka narok na nizsie mesacne danove odvody ako 15%%? Dakujem za odpoved.

 75. Hana

  Chtěla bych se zeptat, jestli limit odpracování do 100 hodin včetně všech dohod je myšlen do 100 hodin u téhož zaměstnavatele, nebo u všech zaměstnavatelů u kterých jsem práci na dohodu vykonávala. A potom, jestli roszah 100 hodin je možnost odpracování celých 100 hodin ( včetně), nebo pouze do 99,99.

 76. Kateřina H.

  Dobrý den, mám následující dotaz. Právě jsem dostudovala VŠ a můj zaměstnavatel se mnou chce uzavřít dohodu o provedení práce. Zajímá mě kolik musím odvádět na ZP měsíčně. Někde mi bylo řečeno, že ta částka je fixní 1100 Kč nehledě na výši výdělku. Je to pravda? Děkuji Kateřina H.

 77. Lenka

  Musím mít k dohodě o provedení práce u jiného zaměstnavatele souhlas zaměstnavatele (z HPP)? Předmětem činnosti obou je vzdělávání. (Jde mi o to, aby to nemohlo být důvodem k výpovědi.Děkuji za rady.

  Jak by to bylo v případě dohody o pracovní činnosti a u vedlejšího PP, pokud by byl předmět činnosti vzdělávání, tedy stejný? Děkuji.

 78. Hana Jenšíková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik si můžu maximálně vydělat peněz za měsíc jako studentka vysoké školy u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, abych neplatila žádné daně. Dále bych se chtěla zeptat, jaká je daň z dohody o pracovní činnosti. Všeobecně by mě zajímala tato problematika u studentů. Děkuji za odpověď.

 79. Slavka Packova

  Dobrý den, prosím mám dotaz:

  maminka je v plném invalidním důchodu od r. 2002 a nyní má možnost si přivydělat cca 2500,- / měsíčně. na dohodu o provedení práce- reklamní činnost pro obchodní dům.

  V roce 2007 jí bude 60 let. Je to možné, bez ztráty ID, a kolik hodin by směla takto vykonávat pro ni nenáročnou činnost. Chtěla by se ještě cítit prospěšná a také si trochu přivydělat. Děkuji za odpověď. S.P.

 80. Petr Cenek

  Prosil bych o vyjádření ke správnosti dále uvedených podmínek k DPP:

  1. Podle novely ZP se od 1.1.2007 mění rozsah práce na 150 hodin v kalendářním roce.

  2. Pokud odměna přesáhne 5000,-Kč hrubého za měsíc, je zdaňována zálohovou daní 20%%.

  3. Daň odvádí zaměstnavatel a zaměstnanec již neodvádí žádné další odvody.

  4. Ve znění DPP lze sjednat dílčí plnění sjednané práce ( např. do více měsíců a s alikvotním proplácením dílčích etap).

 81. Jela Očkovská

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás požádat o radu,

  Jako cizi státní příslušník jsem uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce, v současné době jsem nezaměstnaná a kledám práci (v CR nejsem evidovaná na úřadě práce, napobírám podporu) chtěla bych se zeptat jak je to s daní, (co musí platit firma, co já)? Budu muset sama podat ke konci roku daňové prizňání z tohoto příjmu?

  Kolik si mohu ročně vydělat peněz na smlouvu o provedení práce, abych je nemusela přiznávat na FÚ? Do jaké výše a jakou srážkovou daní je zdaňován příjem z práce vykonané na dohodu?

  Předem vřelé díky za Vaše odpověďi!

 82. Pavel Minařík

  Dobrý den, potřebuji poradit. Jak dočastně nahradit zápočtový list|? Existuje prý nějaká dohoda ..

  Děkuji za odpovědi

  Pavel M

 83. Mira

  Podnikám a uzavřel jsem v prosinci loňského roku dohodu o provedení práce s brigádníkem za odměnu 10 000 Kč, jak velkou daň musím letos v lednu zaplatit?

 84. Černiček luboš

  Dobrý den, jsem student a chtel bych se poradit, kdyz pracuji na Dohodu o provedení práce, zda mám nárok na vrácení daní. kdyz jsem platil pravidelne každý měsíc minulý rok daňe. Prosim poraďte.ˇPředem děkuji

 85. Lenka Zábranská

  Dobrý den,

  studuji VŠ a při škole učím angličtinu ve firmách. Pracuji na dohodu o provedení práce u jedné jazykové školy. Do firem jezdím vlastním autem. Mám právo na proplacení úplného cestovného, kt. je stanovené zákonem na 3,80 + spotřeba paliva. Moje "zaměstnavatelka" mi totiž chce na benzín přispívat jenom 2 Kč/ 1km a ne zákonem stanovenou částku (kt. zahrnuje nejen spotřebu benzínu ale i opotřebení auta)

  Děkuji za odpověď

  Lenka Zábranská

 86. Bunová

  Když jsem zaměstnána na hlavní racovní poměr u jedné firmy, mužu mít uzavřenou dohudu o pracovní činnosti ještě s jiným zaměstnavatelem??

 87. Dana

  Dobrý den,

  mám syna, se kterým zaměstnavatel uzavřel Dohodu o provedení práce na 95 hodin s odměnou 11500 Kč. Současně s ním podepsal Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jakou bude mít daň a jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění?

  Děkuji za odpověď.

 88. Jana

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, kolik si můžu měsíčně(ročně) vydělat peněz, když jsem studentka a mám podepsanou dohodu o provedení pracovní činnosti, aby rodiče nepřišli o sráždu na dani na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti.

 89. honza

  jsem jeste student a byl jsem minuly rok na brigade a strhli mi z výdelku nejakou cástku, kterou prý dostanu zpet na FU po vyplneni danového priznáni. kolika procenty se zdanuje? 12 nebo 15?

 90. Michaela Vlachova

  Dobry den,

  jsem pruvodkyne a pracuji prevazne na zivnostensky list.Od jedne cestovni kancelare jsem ale dostala praci na Dohodu o provedeni prace.Jaka omezeni z toho pro mne vyplyvaji? Jak mam postupovat pri danovem priznani?

  Dekuji

 91. Tereza Dimoskakisova

  Dobry den, bydlim ve Finsku a rozhodla jsem se nechat se tady pojistit a neplatit dale pojisteni v CR. Pracuji jako prekladatelka na dohodu o provedeni prace pro ceske agentury. Nastene nejaky problem v pripade, ze prestanu platit pojisteni v CR? Predem mockrat dekuji za odpoved

  1. Bajola

   Tohle je otázka do trošku jiného tématu. Každopádně z vlastní zkušenosti vím, že co se týče úhrady zdravotního pojištění osob žijících v zahraničí, nemusí si tato osoba zdravotní pojištění hradit v ČR pouze tehdy, hradí-li si toto pojištění v zahraničí, přičemž se musí v zahraničí zdržovat déle než půl roku (a zřejmě tedy déle než půl roku si tam hradit pojištění), přičemž je nutno nahlásit toto na pojišťovně (může i rodinný příslušník), ovšem po návratu do ČR je nutno zdravotní pojišťovně doložit potvrzení ze zahraniční pojišťovny o tom, že osoba si zdravotní pojištění hradila v zahraničí.

 92. Elena

  Dobrý den, potřebovala bych vědět, jaké sankce hrozí při překročení 150ti hodin/rok u DPP?

  Děkuji za odpověď.

 93. Kostalova

  Jsem OSVČ, ktera dani pausalem. Pracuje pro mne na Dohodu o provedeni prace studentka. Jakym zpusobem mam za ni odvezt dan?

 94. Michaela

  Dobrý den, jsem studentka a chtěla bych vědět, jestli je nějaká maximální výše, jakou si student může vydělat, aniž by musel svůj výdělek danit?

  1. Antonie

   To víš, že je, ale to by si se svojí školou měla vědět kočičko.

 95. Alena

  Podle jakého zákona platí pro studenty, že si mohou

  vydělat až 4.120 Kč (hrubá mzda se rovná čisté mzdě)?

  Musí k zaměstnavateli dokládat potvrzení o studiu a

  podepsat prohlášení?

  Děkuji za odpověď

 96. Martina

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné mít více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů současně – samozřejmě chápu, že nesmí být v součtu překročeno 100 hodin ročně. Děkuji za odpověď

 97. Zuzana

  Dobry den,

  chcela by som sa spytat ako mozno ukoncit dohodu o prevedeni prace so zamestnavatelom. Za odpoved dakujem.

 98. Martina

  Jsem nezaměstnaná, již dlouho v pracovní neschopnosti.Budoucí zaměstnavatel mne požádal o malou pomoc – přepis údajů do určeného formuláře v rozsahu cca 6 hodin. Vzhledem k prac.nechopnosti, nechci žádnou odměnu.

  Lze napsat do Dohody.. příjem 0,- Kč ?

 99. Dana

  Dobrý den, měla bych dotaz… Musí se platit daň z příjmu při Dohodě o provedení práce a při dohodě o pracovní činnosti? Musí se odvádět soc. a zdravotní pojištění? Dále by mě zajímalo, jakým způsobem je možné zrušit dohodu o provedení práce-jak ze strany zaměstnavatela, tak ze strany zaměstnance, ještě dříve, než ta daná práce je vykonaná. Je možné u těchto dvou dohod uplaňovat institut "zkušební doba"?

  předem děkuji za brzkou odpověď.

  Dana

 100. Iva

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na následející dotazy:

  – zda je pravda, že při překročení 5000,- hrubého za měsíc na dohodě o provedení práce se nedaní 15%, ale 20%?

  – když u zavřu dohodu o prov. práce např. na období 1.4.2007 – 31.5. 2007, zda do písemné dohody píšu datum vyplacení peněz, který musí spadat do období, na které je dohoda uzavřená (např. vyplacení 31.5.2007), nebo tam mohu uvést, že peníze budou vyplaceny např. 10.6.2007??

  – když mám za rok např. 3 DPP,celkem si vydělám např.12000,-, budu podávat daňové přiznání za sebe?

  Děkuju za odpověď

  Iva

 101. Bc. Lenka Savkovová

  Jak je to s dohodou o provedení práce. Mohu uzavřít dohodu na 100 hodin, ale na vyšší výdělek než 5000,– Kč hrubého? Jak je to pak se zdaněním? Srážková daň se uplatňuje pouze do 5000,– Kč hrubého.

  A zdanění u Dohody o pracovní činnosti?

  Děkuji Lenka

 102. Jannis

  Dobrý den,

  pracuji na DPČ, kde také odvádím daň, mám úlevu na zaměstnance a studenta a platím SZ a ZP. Pokud bych si našla soucasne druhou práci, tj. měla bych podepsáno daňové přiznání u stáváajícího zaměstnance, je pro mě lepší DPČ nebo DPP? U DPP bych odváděla také daň, pokud by byl výdělej do výše nezdanitelné částky?

  Děkuji

 103. Renata Barchanská

  Dobrý den, měla bych dotaz… Musí se platit daň z příjmu při Dohodě o provedení práce a při dohodě o pracovní činnosti? Musí se odvádět soc. a zdravotní pojištění?

  předem děkuji za brzkou odpověď.

  Renata

 104. Petrýsek

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat někoho znalejšího, zda je možné vykonávat jednu stejnou činnost pro různé zaměstnavatele (v podstatě pro každého nového zákazníka) formou DPP a nebo musí být vždy živnost (která by se mi ale nevyplatila) Na netu ani v zákoně jsem nenašel nic, co by mi to potvrdilo nebo vyvrátilo. Díky za odpověď.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, odpovědnost za školení BOZP je na zaměstnavateli. Jak často a kdo je bude provádět je na něm. Z jeho pohledu je to důležité hlavně při pracovních úrazech. Povinnost prevence rizik a ochrany zdraví při práci je tedy na zaměstnavateli a měl by jej poskytovat i zaměstnancům na dohody. Pokud jde o vstupní prohlídku, to by záleželo na práci, o kterou jde. Ne vždy je nezbytná. Informujte se na inspektorátu práce.

 105. hojgrova

  dobrý den , ráda bych se zeptala jaká je dan u dohody o provedení práce jsem li brigádnice je mě 16 let a vydělávat bych si měla od 3000 až 6000 děkuji

 106. Viktor Jez

  Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem může zaměstnavatel zrušit DoPP? Může být z jeho strany zrušena jen ústně? Ptám se proto, že mi nové vedení (pracuji u cateringu 2 roky) vyčetlo vlasy svázané do culíku s tím, že příště už nemusím chodit nebo se mám ostříhat. Zavání to diskriminací, to je jasné, ale jde mi o to, zda se můžu bránit tím, že reknu, ať mi toto vyjádření a výpověď dají písemně. Jde to?

 107. František Šnejdar

  Dobrý den. Rád bych Vás požádal o radu. Jsem OSVČ a rád bych vzal brigádníky na roznášení vlastních inzertních letáků. Dá se smlouva o provadení práceč použít? Mám se psát jako zaměstnavatel? A jak uvádět brigádníky? Děkuji a s pozdracem F.Šnejdar

 108. Holcová

  Dobrý den, potřebovala bych vědět jak správně postupovat při zaměstnání studenta brigádníka,zda je nejlepší ho přijmout na dohodu o provedení práce (kolik platit daň a kolik mu lze zaplatit aby on nemusel částku danit daní z příjmu,nebo jakou částku mu vyplatit aby se dáň neodváděla) nebo jestli existuje jiná forma zaměstnání z které by se neplatilo nic.Děkuji

 109. Jan Vaněk

  Dobry den, mam dotaz ohledne urazu. Byl jsem na brigade a mel jsem uzavrenou dohodu o provedeni prace. Na teto brogade jsem si pri pracu zlomil nohu. Muj dotaz spociva v tom, jestli se to bere jako pracovni uraz a jak se mam v tomto pripade zachovat? Co mam od zamestnavatele pozadovat? Predem dekuji za Vasi odpoved.

 110. Kuchařová

  Podobné dotazy už zazněly,ale nenašla jsem odpověď. Chci se zeptat na sankci za překročení hodinového limitu. Dále kolik smluv můžu celkem za rok podepsat a zda jich můžu podepsat více u jednoho zaměstnavatele.

 111. mrázová

  Pokud mám podmínky stanovené dle zákona ve znění:

  ,, Musí se jednat o fyzickou osobu, která je v pracovně právním vztahu k poskytovateli sociální služby."

  Mohu s touto osobou uzavřít DPP, nebo musí mít klasickou pracovní smlouvu?

 112. Dáša Krejčí

  Chci vystavit Dohodu o provedení práce. Dohoda bude za celý rok, odpracovaných bude 150 hodin a odměna bude 40.000,-Kč hrubého. Daň odvedu 20%. Je to tak správně?

  Děkuji

 113. Karel

  Dobrý den, jsem živnostník v oboru malířství. Mám podepsdanou dohodu o provedení práce s hochem po vyučení. Jsem povinen za něj platit zdravotní a sociální i daň? Děkuji za radu.

 114. maca

  Prosím o odpověd na otázku týkající se provedené práce pro příspěvkovou organizaci ZŠ.Kolik% BYCH MĚL FAKTUROVAT ZA OPRAVU ŠATEN ?

 115. jitka

  Od ledna 2007 jsem šla do předčasného důchodu, mohu se zeptat když nyní půjdu pracovat dohodou o provedení práce,nepřesáhnu 150h ročně a měsíční mzda bude cca 3500 kč, nepřijdu o důchod ?

 116. roman

  Manželka je na rodičovské a využíváme společné zdanění manželů. Nyní má možnost si přivydělat do konce roku cca 20.000 Kč, určitě za méně jak 150 hod. S ohledem na daně a zdravotní a sociální pojištění se mi zdá Dohoda o provedení práce nejrozumější. Nebo snad Dohoda o pracovní činnosti?

 117. Chosse

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kolik hodin za mesic si mohu maximálne udělat, je-li na me píchačce součet hodin 112 hod. a 8 dnu dovolene v hlavním zaměstnání.Kolik si tedy mohu maximálně udělat hodin ve vedlejší práci, jestliže, tam mám sepsanou dohodu o prac. činnosti.

  Děkuji za odpověď

 118. Katarina

  dobry den pracuji u soukromnika od ledna na smlouvu jsem vyucena pekarka s praxi 20 let a mam ve smlouve jako pomocna sila za mzdu 50 kc na hodinu a kazdy mesic mne posilaji penize na ucet opozdene nasla jsem si druhou praci kde mam nabidnuto vetsi vydelek a chci odejit ihned ale vedouci mi rekl ze dva mesice vypovedni lhuta potrebuji prosim vas poradit co s tim mam delat s pozdravem katarina

 119. vera

  Chtěla bych si přivydělat k částečnému invalidnímu důchodu, jaká je nejlepší možnost výdělku, tak aby se my pozdější starobní důcho počítal ze zaměstnání ve kterém jsem si vydělala měsíčně poměrně dost. Tím, že do doby než budu uplatňovat žádost na penzi si chci něco přivydělat, ale tak, aby se mi pak dúchod počítal z mého předchozího zaměstnání, které bylo platově zajímavé.

 120. Hanka

  Dobrý den, v roce 2006 jsem měla studenta na DPP, teď po mě chce potvrzení o zdanitelných příjmech, kvůli sociálním dávkám , můžu mu je vystavit. Myslím, že ne. Díky

 121. Klára

  Dobrý den,

  zajímalo by mne zda v novém zákoníku práce existuje obdoba starého paragrafu 75 (povinnost písemného souhlasu zaměstnavatele…), nebo zda se (za předpokladu, že bude dodržen paragraf 13) písemný souhlas již vyžadovat nemusí.

  Pro ilustraci: pracuji pro stát a ráda bych na dohodu vykonávala další výdělečnou činnost, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 150h a nebude se shodovat s činností vykonávanou pro státní orgán na HPP.

  Děkuji

 122. Tomanová

  Dobrý den,ráda bych vědělůa podle čeho(jaká výše)se vypočítává nemocenská když jsem vedená na úřadě práce.Jestli je to stejné jako když jsem zaměstnaná.Děkuji.

 123. marek

  může zaměstnavatel kdykoli v průběhu platnosti DPP od této dohody odstoupit?je možné, že za již částečně vykonanou práci nedostanu vyplacenou odměnu?

  děkuji za radu

 124. Irena

  Předčasný důchod- Je celková částka za rok 2007 omezena? Mohu mít další smlouvy u jiných zaměstnavatelů,abych nepřišla o důchod. Děkuji.

 125. Vlasta Brdlikova

  Dobry den,

  mam uzavrenou dohodu o provedeni prace, ale pristup zamestnavatele se mi natolik nelibi, ze bych rada odesla drive, nez u nej odpracuji 100 hodin (v DPP mam uvedeno, ze odborny odhad prace je 99 hodin). Nikde v zakonech jsem ale nenasla, jakou formou a zda vubec mohu jako zamestnanec od teto dohody odstoupit, prip. jestli mi hrozi nejake sankce atd. Obavam se totiz, ze vypovedet DPP dohodou mi zamestnavatel nepodepise, protoze za me nema nahradu.

  Dekuji

  Vlasta

 126. Petra Rybníčková

  Dobrý den, prosím poraďte mi, jak je to se zdaněním u studentů – jsem studentka střední školy a pracuji na Dohodu o provedení práce, rozsah práce 4,5 hodin týdně od 1.října 2007 do 31.května 2008, mám dostávat 110,-Kč / hod. Jak je to se zdaněním? Má se mi strhávat 15% (čili 92 ,-Kč čistého /hod) nebo se mi nic nestrhává, protože si vydělám méně než 4000,- měsíčně a nepřesáhnu 150hod/rok? Předem moc děkuji za odpovědi a přeji všem krásný den!Petra Rybníčková

 127. Dáša

  Dobrý den,

  mám uzavřenou smlouvu o provedení práce, kde se zavazuji od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 provádět administrativní činnost.Za provedenou práci dostávám odměnu měsíčně.Ve smlouvě není uveden počet odpracovaných hodin.Je tato smlouva platná? Uvádí se tento příjem do daňového přiznání a do formuláře o příspěk na dítě?

 128. Martina

  Dobrý den, jsem také studentka a během práznin i školního roku chodívám na brigády. Není mi ale ještě 18 let, proto mohu pracovat pouze 6 hodin denně. Měla bych dotaz ohledně toho, jestli se od 1.1.2008 něco změní, nebo budu stále muset pracovat pouze těch 6 hodin. Děkuji za odpověď…

 129. Pavla

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda DPP mohu uzavřít během jednoho roku více (u různých zaměstnavatelů; nezávisle na počtu hodin) nebo součet hodin ze všech dohod nesmí celkově přesáhnout 150 za rok.

  Předem moc děkuji za odpověď

 130. Michala Novotná

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat-jsem studentka VŠ a v rámci brigád jsem podepsala 3 smlouvy o dohodě o provedení práce (práce hostesek) a jednu smlouvu o dohodě o pracovní činnosti (v rámci pracovní agentury). Každá ze smluv je uzavřena do 31.12.2007.Nevím ale, jak je třeba vyplnit "růžový papír" – daňové přiznání z FÚ. Je třeba to mít vyplněné všude? To zřejmě ne a proto nevím, kde je pro mě nejlepší to vyplnit a zda "studentskou daň" lze uplatnit na každé smlouvě. Děkuju moc za odpověď.Hezký den.Michala Novotná.

 131. Dáša

  Dobrý den,

  mohu mít uzavřenou dohodu o provedení práce na mateřské a rodičovské dovolené?

  Děkuji za odpověď

 132. Vladimír

  Dobrý den, může být dohoda o provedení práce mezi zaměstnavatelem a externím pracovníkem (fyzickou osobou). A je dohoda omezena nějakou částkou.

  Děkuji

  Vladimír

 133. Holcová

  Dobrý den,jsem na úřadu práce a příležitostně budu vykonávat práci prodavačky v obchodě, práce bude ročně do 100 hod za sjednanou odměnu 1200 Kč/měsíc – má zaměstnavatel se mnou uzavřít dohodu o provedení práce či dohodu o prac.činnosti – co je správné z hlediska definice prodavačky?Děkuji za brzkou odpověď.

 134. SOTOS

  Budu uzavírat dohodu o provedení práce. Limit 150 hodin/rok je jasný. Jak je to v současné době s maximální částkou za 1 měsíc, aby odměna byla daněná 15%. Je to limit do 5000,- hrubého měsíčně? Díky.

 135. Michala Novotná

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat-jsem studentka VŠ a v rámci brigád jsem podepsala 3 smlouvy o dohodě o provedení práce (práce hostesek) a jednu smlouvu o dohodě o pracovní činnosti (v rámci pracovní agentury). Každá ze smluv je uzavřena do 31.12.2007.Nevím ale, jak je třeba vyplnit "růžový papír" – daňové přiznání z FÚ. Je třeba to mít vyplněné všude? To zřejmě ne a proto nevím, kde je pro mě nejlepší to vyplnit a zda "studentskou daň" lze uplatnit na každé smlouvě. Děkuju moc za odpověď.Hezký den.Michala Novotná.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, platby pojistného si musíte vyřešit na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Pokud budete na ÚP, pak si můžete přivydělat pouze 4.000,-Kč měsíčně a navíc musíte ÚP nahlásit, že pracujete na brigádě a doložit smlouvu.

 136. Martin

  Na zaklade dohody o provedeni dila objednavateli jsem zakaznikovi zhotovil a posleze prodal fotografie v elektronicke podobe. Je nutne tyto penize zdanit?

 137. Marek

  Uzavrel jsem se zakaznikem smlouvu o dilo. Ve smlouve je uvedena cena, kterou me za toto dilo zaplati. Musim z teto castky odvest dan?

 138. Pavel

  Dobrý den, prosím o pomoc ve věci osobního příplatku. Od 1.1.2008 jsme přešli pod novou organizaci se všemi právy i povinnostmi. Jedná se o stejnou jako původní jen s jiným sídlem. Práci budu vykonávat stejnou ve stejném rozsahu. Novým vedením mi byl snížen osobní příplatek, ve smlouvě bez udání důvodu. Po mé urgenci mi bylo slovně odpovězeno:"přece nemůžete mít stejný osobní příplatek jako naši současní pracovníci." Podotýkám, že se jedná o stejnou pracovní náplň ve stejné organizaci. Lze se nějak hájit ??

 139. BO

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu..V červnu jsem státnicovala a ukončila VŠ. Na celý rok 2007 mám uzavřenou dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele a od září jsem začala pracovat na trvalý pracovní poměr a pracovní smlouvu u druhého zaměstnavatele. Musím toho nového zaměstnavatele informovat o DPP nebo ne? Jak to pak bude s přiznáním k dani? Děkuji za odpověď

 140. Michaela

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat,jestli je pravda,ze kdyz uzavru DPP u dvou zamestnavatelu,mohu jen u jednoho z nich uplatnit studentskou slevu na dan.Dekuju za odpoved

 141. Jarda

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat – jsem evidován na up a chci uzavřít DPP která nepřesáhne 150 hodin a ty 4000kč měsíčně, musím o tom informovat ÚP nebo ne? A Druhý dotaz – co soc., zdr.a daň musím to nějak řešit nebo je to jenom problém zaměstnavatele? Díky za odpovědi.

 142. Terezka

  Dobrý den.

  Chtěla bych se zeptat, jestli mám povinnost odevzdat daňové přiznání pokud:

  – mám uzavřenou dohodu o prac. činnosti a měsíčně si u této firmy vydělám kolem 500Kč (zde mám také podepsané daňové prohlášení – růžový papír, ale strhávají mi soc, zdrav pojištění – je to v pořádku?, zde také uplatňuji nárok na slevu na dani studenta..nebo tak něco)

  – dále dohodu o provedení práce kde si nevydělám téměř nic a strhávají mi z hrubé mzdy 15%

  – a nakonec ještě jednu dohodu o prac. činnosti, zde si vydělám cca taky 5OO a daním opět paušální částkou 15%

 143. Terezka

  A ještě bych se chtěla zeptat, zda musím tyto příjmy přiznat, pokud otec žádá o soc. dávky (přídavky na děti) podepisuje se tam kolonka, že nemám žádné příjmy.

  A pokud jsem povinna, jaké dokumenty mám k tomu přiložit, abych prokázala výši těchto příjmů?

 144. Ivana

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat co všechno se odvádí při uzavřené DPP na 5000,-/měsíčně kromě 15% daně z příjmu…, respektive kolik tedy obdržím od zaměstnavatele. Moc díky.

 145. Petr

  Dobrý den, chtěl bych vědět jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ, v jakých případech je omezena DPP a už musí být uzavřena DPČ. A následně jak se daní a co vše se odvádí z příjmu za DPČ. Předem mnohokrát děkuji.

 146. Jana Malinová

  Dobrý den.Źádám Vás o odpovědět:kolik mám zákonem určeno hodin na lékaře.Jestli se to liší,když jdu s dítětem,nebo ne.Děkuji

 147. Sabina

  Dobrý večer.Jsem studentka 3 letého večerního nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou.Vyuku máme od pondělí do středy zhruba od 10 hodin dopoledne do 16 hodin odpoledne.Chtěla bych se zeptat,jestli je možné při tomto studiu mít brigádu jako student se všemi studentskými výhodami jako jsou slevy na na dani a kdo za mě má vlastně platit zdravotní pojištění.Slyšela jsem něco o tom,že pokud bude smlouva vedená jako dohoda o provedení práce,tak nepodléhá zdravotnímu pojištění,ale ta je prý zase omezená na 150 hodin ročně.Takže kdybych například chodila na 10 dní v měsíci po 8 hodinách na brigádu v supermarketu,tak mám 80 hodin ze 150 a dál bych už mohla chodit necelý 1 měsíc,což je dost málo a dál bych už na brigádu nemohla!?Jaká je potom možnost si při tomto studiu přividělat?Předem moc děkuji za odpověď.

 148. Renata

  Dobrý den,

  má někdo zkušenost s hodinovou sazbou u dohody o provedení práce (150 hod/rok a 1 zaměstnavatel)?

  Je nějak omezena max. výše v Kč?

  Děkuji.

 149. Marie

  Dobrý den,prosím o radu. Jsem studentka a pracuji na DPP ve třech jazykových agenturách. Ve dvou z nich vydělávám do 2000/měs. a ve třetí kolem 11 000/měs. Jak by měl být můj příjem zdaňen? Musím podávat daňové přiznání? (jedno nebo víc?).

  Děkuji.

 150. petra

  Dobrý den, mám dotaz, mám dohodu o provedení práce, výdělek měsíční méně než 5000,- a tedy srážka daně 15%.

  Můžu si dát do daňového přiznání ? Bylo mi řečené, že ano pokud podepíši prohlášení poplatníka daně z příjmů zpětně, od zaměstnavatele dostanu pak na konec roku potvrzení o příjmu a to pak přidám k daňovému přiznání.

  Je to tak, nebo to nejde?

  díky za odpověď

 151. Jana

  Dobrý den

  chtěla bych se zeptat jak je to ze zdrav.pojištění když nejsem vedena na úřadu práce a budu pracovat na dohodu o provedení práce. díky. jiné zaměstnání zatím nemám.

 152. Jana

  V rámci DPP pečuji přes agenturu o seniora – úklid, nákup, doprovod k lékaři.Pán si přeje vozit k lékaři jeho vlastním autem /což nemám v popisu práce/ a zajímalo by mě, jak by se řešila situace v případě nehody – ať už zaviněné nebo nezaviněné.

  Děkuji za odpověď

 153. Simona

  Potřebuju rado, pracuji na DPP a dělala jsem tři dny noční a zaměstnavatel mi nezaplatil připlatky za noc. Má na to vůbec nárok.

  Děkuji

 154. Mirek

  Dobrý den, měl bych dotaz k DPP u důchodců. Jednalo by se o DPP na 150 hodin ročně. Co musím zaplatit státu a kolik zdravotní pojišťovně? Musí důchodce nebo já někam ohlásit tuto dohodu?

  děkují za odpověď

 155. Jiří Wolgemuth

  Dobrý den, jak by se mělo postupovat v případě, že jsem student, pracuji na zakladě DPP u více zaměstavatelů a pracuji tedy více než 100 hodin ročně. Jak je to v tomto případě s daněním a placením zdravotního pojištění?

  Děkuji

 156. Martina Š

  Dobry den, chcela by som sa zamestnať v ČR, ale neviem ktorým spôsobom. Momentálne som nezamestnaná ale v blízkej dobe budem a preto by som potrebovala radu. Je výhodnejšie byť zamestnaná na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu o vykonaní prace? a čo potom ak prekročím 100 odpracovaných hodín za mesiac?

  Ďakujem Vám.

 157. Marie Chlopčíková

  Dobrý den.

  Chtěla bych se zeptat na souvislost sirotčího důchodu a dohody o provedení práce. Pokud pobírám sirotčí důchod, mohu si ještě jinak přividělat aniž bych se bála, že mi bude odňat. A na jaký typ dohody mohu pracovat.(dohoda o provedení práce, poloviční úvazek,…), předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem Marie Chlopčíková

 158. Martin R.

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat na výši daně kterou odvede živnostník z faktury, napsal mi fakturu zhruba na 50.000 kč. Díky moc za kladné vyřízení.

 159. Tóthová Kateřina

  Dobrý den,

  jsem na nemocenské u zaměstnavatele, kde mám hlavní pracovní poměr, ale jako vedlejší příjem mám brigádu u jiného zaměstnavatele s nímž mám uzavřenou dohodu o provedení práce.

  Chtěla jsem se tedy zeptat,jestli v době vycházek,které mi určil lékař,mohu dále vykonávat práci (grigádu) na základě dohody o provedení práce a přitom být na nemocenské u jiného zaměstnavatele,se kterým jsem měla hl.pr.poměr?

  Děkuji za odpověď.

 160. Katie

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká povinnost pro mne vyplývá ze zákona v tomto případě – posledních pár měsíců pracuji ze zdravotních důvodů u několika firem pouze na dohody o provedení práce, ráda bych se po novém roce začala živit u agentury pro služby v domácnosti jako chůva. Agentury mi platí daň, nicméně vzp a sociální ne. Měla bych si tyto daně platit sama? A jakým způsobem? Stávám se tak Osvč bez žl, nebo se musím registrovat na finančním úřadě i v případě, že nejsem a nechci být podnikatelkou, tudíž mám příjmy z činnosti jiné než je podnikání? Děkuji za odpověd.

 161. Eva

  Dobry den, prohlizela jsem prispevky a nekolikrat se otazka ukonceni DPP objevila. Presto mi to neni uplne jasne. kdyz mam ve smlouve uvedeno, ze budu muset v pripade odstoupeni zaplatit nejake penize, nelze se tomu nejak vyhnout?neexistuji nejake duvody(pr. nemoc…), ktere by zamestnavatel musel akceptovat a smlouvu zrusit bez naroku na penize?

  Predem dekuji za odpoved

 162. doop

  Dobrý den, mám tento dotaz: Jsem čerstvý absolvent VŠ Jsem zaregistrovaný na ÚP, který mi prozatím platí soc. a zdrav. poj. Žádal jsem o životní minimum, které bych měl dostat. Mohu si ještě přivydělat na DPP, kde se neplatí soc. a zdrav. poj.? Pokud bych doložil odpracované brigády za půl roku a zažádal bych si o podporu, jak by byla vysoká? Kolik bych si mohl k této podpoře přivydělat, abych ji neztratil. A ještě jeden dotaz, je pravda, že když si uzavřu DPČ, tak se z prvních odpracovaných 2O hodin neplatí soc. a zdrav. poj. Předem dík

 163. Ludvík

  Mám dotaz k dohodě o provedení práce. Zaměstanec

  uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provední práce

  od 1.11.2007-30.11.2007, tedy jen na měsíc, musí

  být odpracov.hodiny 150 hod/rok úměrné k počtu

  odpracov.hodin za měsíc tzn 150/12=12,5 hod/za

  měsíc. Zaměstnanec by musel tedy jen za ten 1 měsíc

  odpracovat jen 12,5 hod?Děkuji.

 164. Hana

  Dobry den chtěla bych se zeptat,kolik si muze student vydělat na dohodu o PP, aby nemusel odvadět dan.

 165. Martina

  Plný invalidní důchod pobírám 5 let. Mám možnost nastoupit na dohodu o provedení práce. Léčím se na psychiatrii. Kolik si můžu měsíčně vydělat, nebo kolik hodin měsíčně můžu pracovat. Chci podepsat prohlášení k přiznání daně ze mzdy. Zaměstnavatel mi řekl pokud budu uplatňovat slevu na dani musí mě nahlásit na sociálku, co se může stát – můžu přijít o důchod, do starobního důchodu mi schází 2,5 roku. Doma už to na mne všechno padá. Na koho se mám obrátit – na sociálku, nebo na mého ošetřujícího lékaře (psychiatra), aby mi dal nějaké doporučení, jako rehabilitaci. Děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, jako každý. Jednotná sazba daně z příjmů u zaměstnanců je 15%.

  2. Nataliya Demchukova

   Dobry den,

   docetla jsem se ve clanku na tomto webu a ve Vasich odpovedich ze pri prijmu do 5000 Kč se plati dan 15% a pri vyssi se zamestnancem odvadi zaloha na dan. Chtela bych se zeptat jestli pri prijmu nad 5000 Kc, se zvysuje i dan? Mam DPP a jsem studentka, podepsala jsem ruzove prohlaseni o dani z prijmu, na personalnim oddeleni mi bylo receno, ze pokud vydelek bude vyssi nez 500 Kc, tak uz se plati dan 20%. Jak je to podle zakona? Take bych se chtela zeptat jak je to s prestavkou na DPP? Bylo mi receno, ze 30 min prestavky mi bude odecteno z celkoveho pracovniho casu bez ohledu jestli chodim na obedy nebo ne. Je zamestnavatel opravnen v tomto pripade? Dekuji za Vas cas a odpovedi.

   S pozdravem N.D.

 166. Katie

  Osvč či zaměstnanec?

  Katie, 29.11.2007 09:01:42

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká povinnost pro mne vyplývá ze zákona v tomto případě – posledních pár měsíců pracuji ze zdravotních důvodů u několika firem pouze na dohody o provedení práce, ráda bych se po novém roce začala živit u agentury pro služby v domácnosti jako chůva. Agentury mi platí daň, nicméně vzp a sociální ne. Měla bych si tyto daně platit sama? A jakým způsobem? Stávám se tak Osvč bez žl, nebo se musím registrovat na finančním úřadě i v případě, že nejsem a nechci být podnikatelkou, tudíž mám příjmy z činnosti jiné než je podnikání? Děkuji za odpověd.

 167. Maruška

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda u dohody o pracovní činnosti musí zaměstnavatel vyplácet příplatky za práci o víkendu? Děkuji za odpověď

 168. Jarmila

  kdo mi prosím poradí: v nájemním domě chce nájemník student (nebo i důchodce) vykonávat celoročně úklid domu vč. chodníku a sekání předzahrádky. Je to možné na dohodu o provedení práce, nebo jakým dalším způsobem? Případnou daň 15% platí majitel domu (srazí studentovi), nebo pokud student nemá vyšší roční příjem jak 20 tis, nemusí se daň platit? Děkuji

 169. J.Papoušek

  Mohu uzavřít dohodu o provedení práce i bez živnostenského listu, abych mohl vykonat práci pro firmu? Jak bude daněna odměna za tuto práci? Děkuji.

 170. Jindra

  Dobrý den,

  1. mohu uzavřít jako soukr. osoba – pronajímatel soukr. domu – s další fyz. osobou (studentem) DPP nepřesahující 150hod ročně a cca 2000Kč hrubého měsíčně?

  2.lze této osobě podepsat (po odevzdání daně 15% zaměstnavatelem a její stržení zaměstnanci studentovi) potvrzení o příjmu pro vrácení daně ?

  3. Lze dle DPP praktikovat opakovanou činnost (jedná se o úklid), nebo je to vyloučeno?

  Děkuji za odpověď

 171. Faltusová

  dobrý den.Mám možnost zaměstnat dúchodce na DPP.Je mi jasné 150 hjodin ročně.On ale nechce pochopit,že jsem nucena jako zaměstnavatel odvést z jeho hrubé mzdy 15% daň.Prý se informoval na FÚ,kde mu řekli,že v případě,že jeho výdělek spolu s důchodem nepřesáhne ročně 198.000,-Kč nemusím z něj žádnou daň odvádět a dát mu výdělek celý.Ale musím s ním sepsat smlouvu o dílo.Jenomže já potřebuji,aby pro mou firmu prováděl v určité dny a hodiny pouze úklidové práce a údržbářské práce.Jak je to s důchodci u DPP?

 172. Petr

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Mám nabídku práce s nástupem od určitého datumu, ale stávajíví zaměstnavatel trvá na výpovědní lhůtě. Lze to nějak řešit z mé strany zaměstnance?

  Děkuji za odpověď.

 173. Paul

  Dobry den,

  rad bych se zeptal. Mohu provozovat cinnost Disc-Jockey na dohodu o provedeni prace? Dekuji.

 174. hanka

  Dobrý den,

  měla bych dotaz ohledně pracovního poměru na DPP. jeden pracovník u nás pracuje na DPP a v příštím roce bych s ním tuto smlouvu uzavřít znova ….musím napsat novou smlouvu nebo můžu pokračovat v té původní.

  Děkuji za odpověď

 175. Petra

  Dobrý den, ráda bych se zeptala. V květnu příštího roku bych měla nastoupit na MD a pobírat PPM, zaměstnavatel by byl rád kdybych pro něho mohla i v této době vykonávyt práci. Někde jsem četla, že by to šlo pouze na dohodu o prov. práce (odměna do 5.000 hrub./měs.-zdaněno 15%?), ale činnost kterou bych vykonávala nesmí být totožná s tou kterou jsem vykonávala v době mého zaměstnání. Prosím dza jsem to poschopila správně. Děkuji mnohokráte!

 176. Jaroslava

  DPP

  Jsem na rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek budu pobírat až do čtyř let věku dítěte. Od ledna 08 nastupuji na částečný úvazek jako mzdová účetní. Mohu pracovat na dohodu o provedení práce? Jaká sazba daně by mi byla sražena ze 7 tis.?

 177. Monika Kopalova

  Dobrý den, pracuji jako OSVČ, přitom jsem vykonala nějaké práce na DPP. Jak se v tomto případě řeší zaplacená daň z DPP? Mohu ji uvést do daňového přiznání jako již zaplacenou daň a o tuto částku snížit výši své daně jako OSVČ? Snad je můj dotaz srozumitelný…. Děkuji za odpověď.

 178. Jana

  Dobrý den.

  Jako zaměstnavatel jsem v roce 2007 odváděla srážkovou daň

  z dohod na zvláštní účet FU.Jak to bude příští rok?

  Bude veškerá daň odváděná na účet dosavadní zálohové daně?

  Děkuji za odpověď

 179. Šárka Nováková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s DPP, kolik si můžu vydělat maximálně peněz měsíčně, jestli je to omezené, prý si můžu vydělat jen 399,-Kč měsíčně a jen dvakrát do roka částku max. 5000,-Kč, je to tak nebo to není omezené ? Ještě jeden dotaz mám, a jak to bude se zdaněním v roce 2008? Děkuji za odpověď..

 180. Hana Jakubcová

  Dobrý den,

  pracovala jsem dva měsíce na Dohodu o provedení práce.Na personálním oddělení nevěděli jakou mi dát pracovní smlovu a poněvadž práce vycházela na přibližně 40 hod/týdně, ale nevědělo se přesně kdy skončí, díky tomu mi dali dvě Dohody o prac. činnosti. Jednu na firmu pro kterou jsem pracovala a druhou na jejich dceřinou společnost. Bylo mi totiž řečeno,že na Dohodu o pracovní činnosti nemůžu pracovat výce jak 20 hod/týdně, což vím, že není pravda, vzhledem k tomu,že zatím všechny brigády co jsem vykonávala,byly na Dohodu o pracovní činnosti při plné pracovní době i po dobu 2 měsíců.Jde o to, že mi řekli, že na druhou Dohodu budu odvádět vyšší poplatky jak za zdrav., soc. pojištění, tak také daně.Že ta druhá dohoda se bere už jako vedlejší pracovní poměr, který je daněn vyššímu daněmi. Já, ale celkem pracovala jen necelých 40 hod/týdně. Postupovali správně, nebo něměli právo mě zaměstnat na tyto dvě smlouvy, z nichž druhá pro mě byla naprosto nevýhodná? V průběhu roku jsem si vydělávala jen brigádami, žádný stálý a dlouhodobý příjem jsem mimo to neměla. Děkuji za odpověď.

 181. Augustin Učeň

  Jaké jsou termńy pro placení daně z dohody o provedení práce pro zadavatele? Kde se dozvím na jaký účet zaplatit daň?

 182. LUKAS U.

  DOBRY DEN,MOHU JAKO ZAMESTNANEC SE SMLOUVOU-DOHODA O PRACOVNI CINNOSTI UKONCIT IHNED PRAC.POMER?

  JDE O TO,ZE MAM MOZNOST NASTOPIT JINDE.PREDEM DEKUJI ZA ODPOVED

 183. Pavla Kmochova

  Preji vse nejlepsi po cely rok 2008 a mam na Vas otazku ohledne Dohody o provedeni prace, kterou jsem uzavrela od 1.12.2007 do 28.12.2007. Prekladala jsem v teto dobe obchodni jednani cesko-anglicko-francouzsky, sazba 700Kc/hodinu. Dostanu pry po odecteni 20% srazkove dane 63000 Kč. Mám z toho ještě něco platit? Jsem na mateřské, toto byl přivýdělek na dohodu. Děkuji. Pavla Kmochová

 184. Zbyšek

  U Dohody o provedení práce je nově v roce 2008 jednotná srážková daň 15%. Lze při zaměstnání důchodce ( invalidního, nebo starobního) uplatnit slevu na dani (obdobně jako u ostatních typů pracovních poměrů sjednávaných s důchodci) ?

  Děkuji za info

 185. Karel

  DPP na 1 měsíc, výše 10000 Kč.Daň 15% tedy 1500 Kč nebo z pomyslné super hrubé mzdy 13500 Kč tj.2025 Kč.Podepsáno prohlášení k dani, pak možný odečet slevy na dani tuším 2016 Kč/ měsíc a tedy daň 0 nebo 9 Kč ?

 186. Dana

  Prosím o radu,jsem na úřadu práce a domluvila jsem si brigádu.Dostala jsem dnes dohodu o provedení práce na 4.hod. denně s platem 4000kč hrubého.Uvedeno je ale práce sjednána do 31.7.2008 Odnesla jsem to na úřad,ale následně jsem dostala nabídku na tr. prac.poměr. Chtěla bych 31.1.s brigádou skončit. Jak postupovat. děkuji Dana

 187. Elie

  Dobrý den,

  vím že u DPP je limit 150h/rok u jednoho zaměstnavatele. Je též max. limit odpracovaných hodin měsíčně? Mohu 150h odpracovat během dvou měsíců?

 188. Betula

  Dobrý den,

  jsem zaměstnána na HPP, kde jsem v roce 2007 patřila do daňového pásma 32 procent a zároveň jsem v roce 2007 vykonávala DPP s výdělkem vyšším než 5000kč měsíčně, ze kterého mi byla srážena daň 20 procent. Musím za rok 2007 podat daňové prohlášení a bude mi DPP daněna 32 procenty? Nebo je srážkovou danní 20 procent vše vyřešeno?

 189. Jani

  Dobrý den,

  jsem studentkou, vykonávám práci na DPP, měsíční příjem mám okolo 6.000 Kč, bude se mi i v tomto roce snižovat daň o slevu pro studenta? A ještě jedna otázka, prarodiče (důchodci) pracují také na DPP, mohou uplatnit slevu na důchodce? Děkuji za odpověď.

 190. Květa Šustová

  Dobrý den,

  budu platit daň jako důchodce? Měsíční hrubá mzda činí 6500.

  Děkuji za odpověď.

 191. Jarda

  Dobrý den,pobírám plný invalidní důchod a mám možnost si přivydělat. Potřebuji poradit jakou mám mít smlouvu, kolik hodin měsíčně a kolik peněz si můžu přivydělat. Budu muset platit zdravotní a sociální, když ho platí stát? A jak je to s daněmi? Platí se jednou za rok nebo každý měsíc a v jaké výši? Děkuji za odpověď

 192. ivana chmelova

  Dobrý den, mám dotaz, zda mohu pracovat již nyní, kdy pobírám peněžitou pomoc v mateřství, mám miminko 2 měsíční a naskytla se mi příležitostná brigáda. Slyšela jsem že je to možné na dohodu o provedení práce do 150h, je na tom něco pravdy? Děkuji

 193. Jana Novotná

  Dobrý den, jsem registrovaný jako OSVČ k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Zaměstnance jinak nemám. V r. 2007 jsem ovšem zaměstnal syna na 10 měsíců, na dohodu o provedení práce, do 150 hod. ročně, měsíčně dostával 5000,- Kč, podepsal prohlášení,vypočetl jsem zálohovou daň, z té slevy celkem 800,- Kč, daň tím pádem nula. Nyní, v roce 2008, jsem se chystal podat vyúčtování s nulovou daní. Ovšem mám náhle pochybnosti, že když jsem registrovaný jen ke srážkové dani, zda mohu tento způsob u syna použít. Jeden FÚ tvrdí že tato moje registrace stačí, jiný FÚ zase tvrdí, že jsem měl být registrovaný k dani ze závislé činnosti a zpětně to bohužel nejde. Prosím o odpověď, protože srážkovou 15% již na toto nemohu použít, protože by musely být odvody vždy následující měsíc po výplatě a to už je promeškáno. Děkuji moc.

 194. Lída slezáková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda je možné, že známý pracuje 5 dní v týdnu a 8 hodin denně i přesto, že má plný invalidní důchod. Prý prodělal boreliózu a trpí únavovým syndromem. Ještě než začal pracovat mimo domov, tak zase doma v dílně od rána do večera vyráběl drobné předměty, to měl ale napsané na ženu. Je možné, že takto klame i posudkového lékaře?

 195. Dana

  Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu, ohledně vyměření důchodu, mé maminky.Maminka šla do důchodu v roce 2003, s tím, že bude pobírat neuvěřitelný důchod 2.500,-Kč.Bylo jí řečeno, že tato částka se vypočítává z let 1986-1991.Bohužel v těchto letech maminka nepracovala z důvodu těžké nemoci.A prý má smůlu. Do roku 1986 byla zaměstnaná, ale prý se to bohužel nedá započítat.Od roku 1991 soukromě podnikala s otcem.Sociální a zdravotní si samozřelmě platila a na daních odváděla pravidelně státu slušlé peníze.Díky tomu, že tatínek má důchod 6.350,-Kč, tak se jim daří jakž takž přežívat, ale bez podpory její matky a mojí by to nezvládli.Doufám, že mé mamince poradíte,kam a na koho se obrátit, protože jak sami uznáte z částky 2.500,- se opravdu v dnešní době žít nedá.Moc děkuji, dcera.

 196. Antonie Š.

  Dobrý den, prosím Vás o radu.Do března roku 2007 jsem při částečném invalidním důchodu pracovala jako administrativní pracovnice a zároveň jsem podnikala jako živnostnice. Od března roku 2008 mě asi bude přiznán plný invalidní důchod. Můj zaměstnavatel mě sdělil, že by byl rád, kdybych mohla ve firmě i nadále pracovat, i když na méně hodin. Musí zaměstnavatel moji stávající pracovní smlouvu se mnou ukončit a při nástupu do zaměstnání uzavřít novou? Poraďte mě, prosím, jakou smlouvu bych měla se zaměstnavatelem uzavřít a jaké výhody může zaměstnavatel uplatnit, když zaměstná invalidní osobu /ZTP/? Mohu při plném invalidním důchodu dále podnikat na základě živnostenského oprávnění? Děkuji a přeji krásný den.

 197. Alena

  Na dohodu o provedení práce lze při 15% srážkové dani mít max 5000měsíčně. Je omezen roční výdělek? Mohu tedy vydělat na dohodu 5 000 x 12? Děkuji.

 198. Jana

  Dobrý den.Studuji střední školu a během roku jsem si přivydělávala na dohodu o provedení práce.Daň jsem měla zálohovou,ale nepodepsala jsem prohlášení.Mohu to ještě napravit,aby mi mohla tato daň být vrácena ?Mohu požádat o případné vyúčtování zaměstnavatele i když to bylo od května do srpna ?Děkuji za odpověď

 199. Táňa

  Dobrý den, chci se zeptat, když jsem zaměstnaná na hl.prac. poměr a chci provést práci v jednom měsíci u jiné firmy do 5000 Kč v celkem 8 hod., vím , že mi bude stažena touto firmou daň, ale musím ještě platit nějaké soc. nebo zdrav. pojištění z této činnosti? a když bude těchto činností několik za rok u jiných firem, budu muset z toho podávat daňové prohlášení.Děkuji za odpověď.

 200. Honza

  Dobrý den,

  jak je to prosím u DPP v roce 2008: v případě výdělku 5000/měs nebo 6000/měs. Nepodepsal jsem prohlášení, vždy bude srážková daň 15%, ALE: bude se jednat u obou výší příjmů o konečnou daň a nebudu to již muset nikde uvádět (v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele ?) Hranice 5000 platná do roku 2007 podle mě ztratila význam sjednotnou sazbou 15%.

  Děkuji Honza

 201. Vlaďka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem v současné době na rodičovské dovolené, v roce 2007 jsem si na DPČ jednorázově přivydělala cca 2500 kč, byla mi sražena daň i zdr. a soc. Daňové prohlášení mám podepsané u svého hlavního zaměstnavatele, u brigády jsem ho nepodepsala, jelikož mi bylo sděleno, že nehohu mít podepsané v jednom roce 2x. Byla mi sražena daň a neuplatněno daňové zvýhodnění na mě ani na syna. Nyní mi přišlo od hl. zam. prohlášení na další rok 2008.S tím, že pokud budu chtít bude mi mzdová účetní provádět roční zúčtování nebo si ho mám podávat sama. Potřebuji vědět zda mám uvádět při ročním zúčtování můj výdělek na brigádě(jiný zaměstnavatel). Proč nemohu uplatňovat daň zvýhodnění u DPČ, když u hl zam. nemám příjem a tudíž úlevy neuplatňuji? Popř. bude mi toto uplatňeno při ročním zúčtování? Předem děkuji.

 202. Karel Košťál

  Dobrý den. Prošel jsem celé fórum kde bylo několik dotazů na sociální a zdravotní pojištění, ale NIKDO NEODPOVĚDĚL. Tedy zkouším znovu prosit o radu. Jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění u DPP pokud zaměstnanec nemá jinou práci a není ani na úřadu práce. Děkuji za opdpověď

 203. Ivana

  Dobrý den,

  zajímalo by mě zda můžu mít u jednoho zaměstnavatele současně hlavní pracovní poměr – administrativní pracovnice a dohodu o provedení práce – uklízečka. Děkuji moc za odpověď

 204. Vladimír Kotalík

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda se měnila výše výdělku pro srážkovou daň. V předešlém roce byla výše 5.000,- Kč, zůstává i v roce 2008 nebo se mění.

  Děkuji za odpověď.

 205. René Vikor

  Dobrý den

  chtěl jsem se zeptat , mám zaměstnankyni ,která odchází v březnu do důchodu , ale pracovaly by nadále 8 hodin denně.

  Mám ukončit smlouvu dohodou a uzavřít novou ,nebo stačí dohoda o provedení práce?

  Počet hodin by přesáhl 100 ročně.

  Když smlouva tak musí být na dobu určitou ???

  děkuji za odpověď

 206. Zdeňka Kavanová

  Dobrý den, zajímalo by mě jestli vzniká zaměstnanci, který pracuje na dohodu o prvedené práci nárok na dovolenou. Pokud jsem z diskuze pochopila příplatky za svátky pokud nejsou přímo uvedeny v dohodě nejsem povinna platit. A ještě by mě zajímalo to placení zdravotního a sociálního pojištění u DPP. Děkuji za odpověď

 207. Dita Marková

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Od 18.12.2006 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřství, následně rodičovský příspěvek. Od 1.11.2007 mi byla nabídnuta práce na dohodu o provedení práce od původního zaměstnavatele. Když jsem hledala podmínky zdanění příjmu, tak do 5tis. je to 15% nad 5 tis. 20%, max 150 hod. ročně. Ale zaměstnavatel mi daný příjem daní zálohovou daní, např. z 5tis. je daň 1.100 Kč. Argumentuje to tím, že mám u něj uzavřený hlavní pracovní poměr, i když jsem v současné době na mateřské a tedy nemůžu uplatňovat srážkovou daň. Prohlášení k dani jsem loni podepsala, teď v únoru bych měla na tento rok.

  Má pravdu? V případě, že ne, můžete mi prosím poradit, jak je to správně? Děkuji, d.m.

 208. Marcela Drahošová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se zdravotním a sociální pojištěním u Dohody o provedení práce. Děkuji

 209. Maria Čapkova

  Dobrý den,v prosici jsem podepsala DPČ a v lednu jsem zistila že jsem těhotna co můžu dělat a jak se ke mně může zachovat zamněstnavatel.Mám to podepsany na 1.rok,

 210. Helena Slováková

  Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat.Jsem na rodičovské dovolené a naskytla se mi jednorázový přivýdělek.Musím příjem někde hlásit a kde /sociálka,případně FÚ/ ?Prohlášení poplatníka daně jsem nepodepsala.Děkuji

 211. Adam Kinter

  Jsem fyzická osoba podnikající na základě žl. a potřebuji posilu nestíhám realizovat vše sám a tak musím zaměstnat dalšího člověka. Je možné aby byl můj zaměstnanec a co vše pro to musím udělat??

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, projděte si duskuzi u tohoto článku nebo u článku "Dohoda o pracovní činnosti". Na toto téma naleznete řadu příspěvků.

 212. Jitka Hušková

  Dobrý den! Chtěla bych se zeptat,zda si můžu přivydělat při plném invalidním důchodu/rozsah 66%/.Děkuji

 213. Věra Suchá

  Prosím o zodpovězení otázky,zda mohu přijmout paní na zpracování účetnictví na dohodu o provedení práce,když nepřekročí 150 hodin ročně?Děkuji Suchá

 214. Kateřina Dolejší

  Dobrý de,

  chtěla bych se zeptat….Jsem student na VŠ a od února nám začíná 4měsíční povinná školní praxe.Tu budu vykonávat ve firmě, do které jsem do teď docházela na brigádu.Zatím jsem měla podepsanou jen DPP, ale ta se změnila kvůli překročení hodin na DPČ.Od února tam ale budu každý pracovní den s pravidelnou pracovní dobou 8 hodin a nevím, jakou smlouvu podepsat…DPČ to být nemůže, protože už překročím ten limit 20 hodin týdně. A pracovní smlouva? Tu určitě také nemohu uzavřít, protože budu stále ty 4 měsíce student denního studia VŠ..Prosím poraďte mi, jakou smlouvu či dohodu mám s firmou uzavřít?Děkuji moc za odpovědi!

  Hezký den!

 215. Petra Fikotová

  Moc Vás prosím o radu…

  Jsem studentkou na VOŠ a nyní jsem uzavřela DPČ…To tedy platím zdr.pojištění a soc.pojištění 2x?Vůbec tomu nerozumím…Platím ho jak v DPČ, tak i jako student?

  Děkuji.P.F.

 216. Jitka Hušková

  Dobrý den!Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na odstupné pokud musím ze zdravotních důvodů odejít ze svého zaměstnání.Děkuji za odpověd

 217. Radach

  Dobrý den, v současné době jsem na mateřské dovolené a mám ukončený pracovní poměr v dřívějším zaměstnání. Pobírám mateřskou, a k tomu jsem si nyní sjednala brigádu, která je uzavřena jako dohoda o provedení práce. Tudíž nebude placeno zdravotní a sociální pojištění. Chtěla jsem se zeptat, plánujeme ještě jedno miminko s tím, že bych v brigádě pokračovala. Ale když mi skončí první mateřská a nestihnu otěhotnět, jak to bude se zdravotním a sociálním. Musím se jít zaregistrovat na úřad práce, když budu mít tuto brigádu? A kdybych otěhotněla bude mi vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a od koho?? Předem moc děkuji za informaci.

 218. Gabriela Cífková

  Dobrý den, prosím o radu. Nastoupila jsem 1.1.2008 na půl úvazku do zaměstnání, jsem na MD, synovi byly 3 roky 13.1.2008, v lednu byl do 13.1. 4 dny ve školce a od 14.1. pak každý den 4 hodiny. Budu mít v lednu nárok na rodičovský příspěvek? Nikde v zákoně jsem nenašla odpověď. Děkuji za odpově'd Cífková G.

 219. Hana Blažková

  Dobrý den. Jsem ČID a ve volném čase se zabývám výrobou bižuterie. Našla jsem si odběratelku, která ale po mě chce, abych jí platila DPH a vystavovala účtenky, aby byla krytá.Mohu účtenky vystavovat? A prý musím mít razítko, kde nebude ani moje jméno a adresa, ale jenom Výroba bižuterie. Přitom neprodám za víc, jak 1000,-Kč měsíčně.Poraďte mi, prosím, jsem bezradná. Děkuji

 220. DANA ŠIPULOVÁ

  PRACUJI V ZUŠ JAKO LEKTORKA JEDNOHO Z OBORŮ.JEDNÁ SE POUZE O 10 HODIN MĚSÍČNĚ. CHCEME S MANŽELEM UPLATNIT SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ. V ZÁŘÍ JSEM SE VRÁTILA DO SVÉHO STÁLÉHO ZAMĚSTNÁNÍ A MOJE MZDOVÁ ÚČETNÍ MI ŘEKLA, ŽE ZE ZUŠ POTŘEBUJI POTVRZENÍ JEN NA PŘÍJMY, KDY TO BYLO VÍCE NEŽ 3000 MĚSÍČNĚ HRUBÉHO. PRÝ PLATÍ, ŽE PRÁCE NA DOHODU DO 3000 HRUBÉHO SE NEMUSÍ DO PŘÍJMŮ UVÁDĚT. JE TOMU SKUTEČNĚ TAK? NERADA BYCH SE DOSTALA DO PROBLÉMŮ. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

 221. Lucie Štěpánková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam se do daňového přiznání k dani z příjmu FO uvádí příjem z dohody o provedení práce.

  Mám HPP, kde je podepsané prohlášení k dani, odvedené zálohy na daň a pojistné. Dále DPP ve výši 7000,- Kč, z tohoto příjmu byla sražena daň 20%.

  Do kterého řádku DP se výše uvedený příjem z DPP zapíše?

  Předem děkuji.

 222. Radach

  Dobrý den,

  děkuji moc za odpověd. Jen bych se chtěla ještě k tomuto tématu vrátit, protože jsem našla článek, kdy je možné, aby pobíral otec peněžitou pomoc v mateřství a poté i mateřskou v případě, že žena na to nemá nárok. Manžel pak nadále pracuje a manželka se stará o děti. http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/rodicovsky_prispevek_20080130.html

  Jak to je pak v tomhle případě se sociálním a zdravotním pojištěním u ženy? A to se nemusí manželka nikde hlásit, když je jen tak doma?? Doslechla jsem se že se může hlásit na úřadu práce, ale tam přeci nemůže být evidována po celou dobu co bude doma. A nárok na podporu si myslím, že taky nemá. Všechno jsou to jen domněnky. Já jen aby v tom nebyl nějaký jiný problém. Nikdo s tím nemá totiž zkušenosti a nikdo to neumí pořádně vysvětlit.Ani js Předem moc děkuji za informace.

 223. Radach

  Dobrý večer,

  ještě jednou moc děkuji za informace. Zkoušela jsem se informovat o mém problému i na OSSZ a bylo mi řečeno, že kdybych otěhotněla do 3 let věku prvního dítěte, tak bych i jako nezaměstnaná, měla stále nárok na PPM. Pak nárok nemá a kdybych chtěla mít, tak ať se zeptám u své zdravotní pojišťovný. Ale opět se mi to nezdá. Paní na OSSZ mluvila docela zmateně a nevěděla ani kam se dál mám obrátit. Díky. R.Ch.

 224. Petra Šístková

  Dobrý den, končí mi 15.února mateřská a já jsem od 28.2.2006 bez zaměstnání. Firma se mnou ukončila pracovní poměr, protože jsem měla dohodu na dobu určitou. Ale pracovala jsem s nimi na dohodu o provedení práce, kterou stále vykonávám. Teď, ale nevím jestli se musím jít zaregistrovat na úřad práce, když vlastně pracuji brigádně. A pokud bych se mohla zaregistrovat zda budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, když jsem 2 roky nezaměstnaná. Četla jsem, že nárok má ten kdo 12 měsíců pracoval, ale 3 roky zpět. Vypočetla by se podpora podle toho a nebo jen z minimální mzdy. Zatím jsem jinou práci nenašla a nevím jestli vůbec něco najdu, protože nechci přijít o práci na dohodu o provedení práce. Děkuji Petra Šístková

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, registrovat na ÚP se můžete. Nárok na podporu Vám vznikne, jestliže prokážete, že jste v posledních 3 letech před registrací vykovávala výdělečnou činnost alespoň 12 měsíců. Podpora se počítá % částí z průměrného čistého měsíčního výdělku, který Vám byl naposledy poskytován (ne ale z dohody o provedení práce). Jinak práci na dohodu můžete konat dál, musíte ji však nahlásit svému referentovi na ÚP. Více informací si vyžádejte přímo na úřadu.

 225. Eva Kujínková

  Dobrý den,

  jsem studentka a v lednu až únoru si přividělávám na brigádě. Uzavřenou mám dohodu o provedení práce.Výdělek bude cca do 4000 Kč měsíčně. Mzdová účetní v dané firmě mi řekla, že nemusím podepisovat prohlášení, ani dávat potvrzení o studiu. Naše známá, taktéž mzd. úč. mi řekla, že mám požadovat podepsání prohlášení. Můžete mi, prosím, poradit? A ještě bych měla dotaz, zda mám v tomto případě nárok na příplatky za práci o víkendu a v noci. Děkuji za odpověď!

 226. Jan Sojka

  Dobrý den.Jsem student a v r. 2007 jsem pracoval 6x (leden až červen) na DPP, na každý měsíc jsem měl vystavenou novou DPP. Výdělek z každé této činnosti byl 4500 Kč hrubého, nikdy tedy nevznikla daňová povinnost.Musím za r. 2007 podávat daňové přiznání? Musím u podnikatele, pro něhož jsem takto pracoval, podepisovat za r. 2007 Prohlášení o zdanitelných příjmech? Musí bý podnikatel, který v r. 2007 takto zaměstnával pouze mne, přihlášen jako plátce daně ze závislé činnosti, když daň byla vždy nulová? Předem děkuji.Sojka.

 227. Iva Grivalská

  V roce 2007 jsem jsem byla zaměstnána na DPP a chtěla bych se zeptat,zda firma,která mne zaměstnala je povinna mi provést vyrovnání daně za tento rok.

 228. Martina Ivánková

  Dobrý den, mohl by mi někdo poradit jestli brigáda na smlouvu – dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti se započítává do celkového příjmu rodiny, z kterého se pak vypočítává výše přídavků na dídě či sociálního příspěvku. Jestli tento příjem musím uvést v těchto žádostech, případně do jaké částky? Jsem studentka.

  Děkuji

 229. Petra Žmolilová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jak je to s přídavky na děti. V letošním roce pobíráme 700,- měsíčně, jsem studentka vysoké školy a uzavřela jsem DPP na 150hodin, 1 hodina=80,- hrubého. Tj, můj výdělek bude vyšší než 6000,- a zajímá mne, zda budu někde muset tento příjem přiznávat a nebo se nějak dál starat o placení daní. Prohlášení podepsané nemám. Děkuji za odpověď.

 230. Zuzana Opplová

  Dobrý den, dcera studuje VŠ a při studiu si přivydělává na DPP. Můžeme na ni jako rodiče dál uplatňovat u svých příjmů slevu na dani na studenta? Jestliže ano, je to nějak omezeno výší jejího příjmu, nebo ne? Předem děkuji za odpověď.

 231. Petr Veliky

  Dobry den, pracuji pro vice zamestnavatelu vzdy na bazi DPP a mesicni prijem na jednu DPP nebyl nikdy vice nez 5 000 Kc. Od rijna do konce roku jsem take pracoval na DPC, na kterou byl prijem 8 000 Kc. Jsem student VS, ale od cervence t.r. je mi vice nez 26 let. Chci se zeptat, zda je mozne vyplnit danove priznani za rok 2007 a na zaklade Potvrzeni o zdanitelnych prijmech ze zavisle cinnosti… (ktere jiz mam) zadat o vraceni dane alespon za ty mesice, kdy jsem byl jeste studentem pod 26 let?

  Je mozne zadat o vyrovnani zdravotniho pojisteni, ktere za mne zaplatil zamestnavatel v ramci DPC a ja jsem je platil jako OBZP? Dekuji.

 232. radek

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jaké poplatky jako jsou daně ,zdravotní,socialní pojištění se odvadějí ze smlouvy kterou bych měl podepat a měla by trvat půl roku a ta zní SMLOUVA O UPLATNÉ SPOLUPRÁCI PŘI VÝKONU SPORTOVNÍ ČINNOSTI.

  Čáska je 3000 za měsíc+premie ty jsou okolo 2000.Děkuji

 233. Hana

  Dobrý den,

  chci se zeptat, jakým způsobem můžu být zaměstnána jako lektor v jazykové škole, nemám-li a nechci-li si pořizovat ŽL. Zaměstnavatel navrhuje DPP, přitom rozsah mého pracovního úvazku dosahuje téměř půl úvazku (ale nepřekračuje ho) a limit 150 hodin ročně bych tak překročila během několika prvních měsíců. Já navrhuji DPČ, i proto, aby mi bylo zaměstnavatelem hrazeno zdravotní a sociální pojištění. On však tvrdí, že pojištění, které mi má ze zákona hradit on (to, co dnes tvoří superhrubou mzdu), by mi musel strhávat z mé hrubé mzdy, neboť prý na něj nevydělá (?!) Platila bych tedy ze své hrubé mzdy jak zdravotní a sociální pojištění za sebe jako zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. Zdá se mi to nesmyslné a protizákonné. Co Vy na to?

  Děkují za odpověď.

 234. Šárka Malá

  Dobrý den,

  je nutno Úp ohlašovat Dohodu o provedení práce, nebude-li příjem z ní vyšší než 4000 ? Jak může Úřad práce případně zjistit, že jste činnost na DPP nenahlásil ? Děkuji, Š.M.

 235. Jiří Bužek

  Dobrý den,

  jsem studentem V.Š. na praxi. Průměrný výdělek za měsíc se pohybuje kolem 16000,- chci se zeptat zda-li pro mě bude výhodnější zařídit si živnostenský list na grafické a kreslířské práce , nebo pracovat ne DPP.

  Díky za odpověd´.

 236. Lenka Schindlerová

  Zaměstnáváme na dohodu o provedení práce paní

  na úklid-starobní důchodkyni, která podepsala prohlášení. Mohu jí jako zaměstnavatel odečítat

  měsíčně slevu na dani?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, můžete. O detailech se informujte u daňového odborníka nebo na finančním úřadu.

  2. Jitka Uhlířová

   Dobrý den,jsem starobní důchodce a chtěla bych si přivydělat úklidem v domě.Měla bych měsíčně 2.600.Musím odvádět dan nebo jakým způsobem a s kým uzavřít dohodu o provedené práci, nebo jak jinak to udělat,co je nejvýhodnější.Děkuji za radu.

 237. chor...P

  Dobry den

  Prichazim s dotazem kdy jsem zamestan na hlavni pracovni pomer pri vydelku hrube mzdy 21000,-. A soucasne jsem uzavrel smlouvu na dohodu o provedeni prace kdy je za tyden mozno si vydelat polovicni pocet hodin o proti hlavnimu pracovnimu pomeru s tim ze hodinova sazba je zadana na 280kc/hod. Chtel jsem se zeptat na maximalni rocni, ci maximalni mesicni vydelek z teto smlouvy o provedeni prace plus jeji dalsi nalezitosti, ktere s tim souvisi a zaroven poradit jak pokracovat kdyz si chci zachovat hlavni pracovni pomer a k tomu si privydelavat bez minimalnich odvodu statu. Je nutny zivnostensky list, nebo lze uzavrit nejaka jina pracovni smlouva ze ktere by bylo nejvyhodneji vyjit? Dekuji za radu.

 238. D. Halušková

  Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené (jsem stále zaměstnána, synovi byly tři roky v srpnu, kdy jsem žádala o prodloužní rod. dovolené). Můj zaměstnavatel pro mne nemá místo, ukončení prac. poměru protahuje a já jsem nyní v jiné firmě podepsala Dohodu o provedení práce (syn zároveň začal navštěvovat MŠ celodenně a já ukončila pobírání rodičovského příspěvku). Musím za sebe odvádět zdrav. a soc. pojištění? Děkuji za odpověď, DH

 239. Stanislav Stříbrný

  Prosím pěkně, Slovák bydlištěm na Slovensku, ale v Praze momentálně studuje (žije na koleji)

  můžu s ním podepsat normálně DPP a uvést do dohody jeho slovenské bydliště a slovenské rodné číslo?

  Je potřeba pro něj nějaké povolení od Úřadu práce?

  Jsem OSVČ.

  Děkuji

 240. rosta balastik

  Dobrý den,

  mám hudební soubor a chtěl bych se zeptat jestli je nožnost inkasovat za provedení hudební produkce již zdaněné peníze, které již dále nebudeme muset uvádět. Náš soubor není nijak registrován, takže peníze by musel inkasovat jeden z nás.

  Prosím poraďte jak řešit tuto situaci.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, Vaše příjmy za Vás nikdo jiný nezdaní. Za hudební produkci obdržíte odměnu, což je příjem, který dani podléhá. A ten, kdo si produkci objednal ji za Vás platit nebude. Nebo požádejte o konzultaci přímo na FÚ.

 241. Veronika Lukszova

  Dobrý den, jsem studentkou VŠ. Asi půl roku jsem pracovala u firmy, kde jsem uzavřela dohodu o provedení práce. Nyní se mi dostalo do rukou potrvzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků za minulý rok a já netuším, zda mám příjem 27 000Kč zdaňovat či nikoliv.

  Předem děkuji za radu

  1. Šárka Malá

   A je limit max 4000/ měsíc na DPP stejný i pro registrované na ÚP, kteří nemají nárok na podporu a není jim tedy žádná vyplácena ? Děkuji velmi za Váš čas, ochotu a odpovědi ! Š.M.

  2. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, daň z příjmu za Vás odváděl zaměstnavatel, tudíž by jste žádné další daňové závazky mít neměla.

 242. Macoun Radek

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat,zdali je možné k výdělku 5500,- kč na DPP připočítat cestovní náklady při použití soukromého automobilu dle sazeb pro daný automobil.např.čásktku 2000,-kč.Jak budou vypadat odvody na tento uvedený případ.Děkuji a příjemný den

 243. Jiřina Monhartová

  Pracuji jako přísedící u soudu, od 1.1.2008 došlo ke změnám při zdanění a v sociál. a zdravot. pojištění při výplatě odměny za tuto práci. Prosím o bližší vysvětlení. Mám hlavní pracovní poměr u jiného zaměstnavatele a měla bych tedy tuto skutečnost nahlásit pro roční zúčtování daně např. nebo i z jiného důvodu? Děkuji za odpověď

 244. Jiří Lozinčák

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda může má dcera studující na VŠ udělat jakési dodatečné daň.přiznání za rok 2007. V vétě v roce 2007 pracovala grigádně u vícero firem, kde samozřejmě ji odvedli daň ze mzdy. Jedná se o letní měsíce r.2007 Děkuji..

 245. Lucie Bošková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak postupovat při výpočtu odměny u dohody o provedení práce? Ta by byla vyplácena čtvrtletně – musí se platit 15% daň z příjmu nebo jenom srážková daň (výdělek asi cca 2000,- čistého)platí se také sociální a zdravotní? Prosím o případné uvedení příkladu. Děkuji

 246. Jiří Nováček

  Dobry den,

  jsem zamestnan a obcasne pracuji pro jine firmy na DPP s prijmem vetsinou pres 5000, zajima me jakym zpusobem se urcuje dan u DPP jestli v tomto pripade se hruba mzda = superhrube jak pri vypoctu, tak pozdeji pri rocnim zuctovani. Dekuji

 247. Michal Slíva

  Dobrý den,

  měl bych dotaz, zda-li je možné aby můj syn mohl vykonávat práci na DPČ pro mne, Já jsem živnostník a syn ma jinde hlavní pracovní poměr

 248. Věra Dobrová

  Je možno dohodu o provedení práce uzavřít na období 11/2007 až 02/2008 s tím že by celková odměna za vykonanou práci byla vyplacena a zúčtována k 29.2.2008 ve výši 2.000 Kč .

 249. Petr Brosinger

  Dobrý den,jsem podnikatel a dohodl jsem se s člověkem který je zaměstnán u jiného zaměstnavatele že mi provede za jednorázovou odměnu 15000,- opravu a údržbu nářadí.Můžu mu vyplatit tuto odměnu na vydajový doklad nebo musí být mezi námi uzavřená nějaká smlouva a je nutné zaplatit zálohu na daň? Děkuji za odpověď

 250. Stanislav Stříbrný

  Četl jsem soudní rozsudky

  http://www.stohl-znojmo.cz/dokumenty/zprav2.doc

  http://www.nssoud.cz/anonym.php?ID=9250

  ve věci dopojištění ze strany ČSSZ dohod o provedení práce – okresní i Nejvyšší soud potvrdily správnost rozhodnutí ČSSZ ve věci dopojištění DPP.

  Zajímalo by mě, jak je to s novým zákoníkem práce od 1.1.2007.

  Zda bez obav mohu:

  1. vymezit pracovní úkol obecně ("překlad textů z angličtiny do češtiny"), nebo jen konkrétně ("překlad manuálu k hydraulickému dílu z angličtiny do češtiny")

  2. sjednat nepravidelnou a nesoustavnou pracovní dobu od 1.3.2008 do 31.12.2008, nebo raději jen na 1 měsíc, a později uzavřít novou smlouvu

  3. mohu-li odměnu určit hodinově (např. 500 Kč/hod.), nebo lze jen celkově (75000 Kč)

  Děkuji.

 251. Miroslav Pleskot

  Nevím jak to vypadá pro r.2008 s DPP.Je omezena výše výdělku na základě uzavřených DPP ať už v celkové výši za rok,nebo u jednotlivé DPP ?

 252. Radka Holická

  Dobrý den,

  chci se zeptat, mám možnost uklízet 1 x týdně chodby v paneláku. Nevím, zda bych nepřekročila limit 150 hodin měsíčne. ALe pokud bych to měla na DPČ, zaměstavatel by mě chtěl strhnout peníze, aby za mě neplatil víc, když by za mě musel platit soc. a zdrav. pojištění? Jsem studentka VŠ.

  Dokážete mi poradit jaký typ smlouvy, bych mohla zvolit? Když by se jednalo o úklid baráku 1 x týdně, tj. 52 x ročně? ŽL si pořizovat nechci a DPČ mi přijde zbytečná, když za mě social. a zdrav. platí škola (stát)

  Mockrát děkuji za odpověď. R. Holická

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, rozsah práce, kterou si chcete sjednat si musíte určit Vy a zaměstnavatele. Jestliže se do 150 hodin vejdete, pak uzavřete DPP. V podstatě to vychází na necelé tři hodiny týdně. Na druhé straně, nikdo nad Vámi se stopkami stát nebude, takže když to nestihnete a bude Vám to trvat déle, těžko Vás bude někdo napadat, že jste překročila 150 hodin.

 253. Terezie Šustová

  Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a chystám se na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Mohu mít na mateřské dovolené DPP aniž bych přišla o mateřskou? Děkuji za odpověď. Tereza

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, možné to je, jestliže však nebudete pracovat z domova, tak musíte mít zajištěné hlídání.

 254. Jan Valuštík

  Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, pak:

  -DPP je omezena na 150 hod./rok u jednoho zaměstnavatele, mohu tedy mít uzavřeno v jednom období více smluv u více zaměstnavatelů

  -finanční ohodnocení není nějak omezeno

  -daň odvádí zaměstnavatel a tudíž já se nemusím v podstatě o nic starat

  -rodičovské přídavky nebudou mou činností zrušeny

  Jak dlouho je třeba archivovat DPP?

  Prosím, ve zmíněných bodech mě opravte.

  Předem moc děkuji.

 255. Miroslava Štěpánková

  Dobrý den.Mám jednoho pracovníka na DPP /údržba,aktualizace,archivace na PC/, chtěla bych s ním uzavřít ještě jednu DPP na údržbářské práce.Prosím o radu zda je to možné a kolik peněz si může vydělat. A jestli podmínka 150 hod.ročně se vztahuje na obě smlouvy nebo na každou zvlášť.Loni byl možný výdělek 5000.-měsíčně,je letos nějaká změna?

  Děkuji za odpověď.

 256. Oldřich Loucký

  Dobrý den,

  ukončil jsem pracovní poměr a chtěl bych v nezbytně nutném rozsahu (max na 1 měsíc) uzavřít DPP. Chci se zeptat, zda se u této dohody platí zdravotní (vycházím z toho, že zdravotní pojištění by se mělo platit vždy)a sociální pojištění, a pokud ne, předpokládám, že se tedy ten "měsíc" nezapočítává do povinného počtu let k nároku na důchod. Dále – pokud se po provedení práce přihlásím na úřad práce, a nebyla by povinnost hradit sociální pojištění, úřad práce by po splnění podmínek zákona o zaměstnanosti měl přiznat podporu v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního výdělku z dřívějšího (ukončeného)pracovního poměru, tedy nikoli z DPP.

  Děkuji.

 257. B. J.

  Dobrý den,

  ráda bych se informovala, v březnu budu mít vyčerpáno 150 h na jednu DPP. Je možné podepsat další DPP u stejného zaměstnavatele?

  Děkuji

  bj

 258. Petra

  dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda po 3 měsících mohu bez problémů ukončit DPP kterou jsem uzavřela na rok?

 259. Simona Jindová

  Dobrý den,

  v rámci závislé činnosti jsem zpracovala projekt, k jehož realizaci mi pomáhal spolupracovník a uzavřela jsem s ním dohodu o provedení práce,odvedla za něj 15% daň.Mohu si o odměnu vyplacenou spolupracovníkovi a zaplacenou daň nějakým způsobem snížit svůj základ daně?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, daňové poradenství na tomto serveru neposkytujeme. Obraťte se na účetního nebo daňového poradce, popř. přímo na finanční úřad.

 260. Lucie Vávřeová

  Hezký den, patřím mazi pedagogické pracovníky, takže mám celé léto …4 týdny…dovolenou. Zajímá mě, jestli mohu nastoupit po dobu téhle dovolené jinam na DPP. A jak je to s odváděním daní atd.? Předem moc děkuji za odpověď

 261. Václav Schejbal

  Dobrý den, jsme SVBJ a občas pro nás důchodce provede drobné opravářské práce. Dle některých informací nemusíme za práce provedené důchodci odvádět 15% daň. Je to pravda? Děkuji za odpověď

  V.Schejbal

 262. Zuzana Ježková

  Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené. Nyní mám možnost práce z domova, tj. přispívat svými články do časopisu za sjednanou měsíční odměnu ve výši 7000 Kč. Zaměstnána jsem u jiného zaměstnavatele. Zajímá mě, zda tato částka může být daněna jako autorský honorář a zda se mnou musí zaměstnavatel uzavřít nějakou smlouvu (např. DPP) – účetní této firmy tvrdí, že bez smlouvy pouze na autorský honorář pracovat nemohu. Dále mne zajímá, kdybych časem pracovala za vyšší odměnu než 7000 Kč měsíčně, jakým způsobem je nejlepší ošetřit tento pracovní vztah a co všechno jako matka na rodičovské dovolené z výdělku musím odvádět (výše daně, soc. a zdravotní pojištění?). Předem děkuji za odpověď.

 263. Adela

  Dobrý den,

  u jednoho zaměstnavatele mám uzavřenou DPP na období 1-10 2007 a podepsala jsem Prohlášení na období 1-10. Za výše uvedené období jsem měla mzdu 5000 Kč měsíčně – tj. celkem 50.000. Dále jsem u jiného zaměstnavatele uzavřela DPČ na období 10-12. U tohoto zaměstnavatele jsem podepsala Prohlášení na období 11 a 12. Musím podávat daňové přiznání za rok 2007 když se mi vlastně "kryly" dva pracovní poměry? V případě že ano, tak jak je to s daní z DPP. Mohu ji uvést do daňového přiznání?

 264. Tomáš Prokeš

  Dobrý večer ,chtěl jsem se zeptat kolik si můžu přivydělat ročně abych nemusel platit daně(abych nemusel mít živ. list).A když podnikám na vedlejší činnost, jestli si musím platit soc. a zdravotní pojištění nebo to za mě platí zaměstanavatel ?

  Děkuji

 265. Martina Nešverová

  Je daná minimální mzda na hodinu při smlouvě na dohodu o vykonané práci. děkuji Nešverová

 266. Petr Svoboda

  chtěl bych se zeptat zda mohu mít DPP do 150 hodin u jedné firmy a DPČ u druhé firmy na kolik hodin chci. Dále bych rád veděl zda se dá v rámci DPČ vyplácet mzda jinak, než hodinově (u překladů – za normostranu/slovo). A jak se tedy v takovém případě určuje kolik si mohu touto činností vydělat. Děkuji

 267. Václav Vracovský

  Chtěl bych se zeptat: když uzavřu DPP s jedním člověkem dejme tomu na 50 hodin, on práci vykoná a já mu jí zaplatím, pak s ním uzavřu DPP znovu, znovu zaplatím… Kdy platím těch 15% daně? Pokaždé, když vyplácím odměnu, nebo jen jednou ročně za všechny DPP dohromady? Děkuji za odpověď.

 268. Tomáš Blažek

  Dobrý den,

  jsem studentem VŠ a na DPP zaměstnávám studenty kvůli výuce jazyků..15%daň z příjmu odvádím až při podání daňového přiznání? Mohu zaměstnávat i nestudenty na DPP aniž bych za ně musel něco platit?Předem díky za odpověd a přeji hezký den.

 269. Václav Kain

  Dobrý den,

  mám 3 DPP(výdělek kolem I. cca 4000-5000 Kč,II. cca 1500 Kč,III. cca 800 Kč, u jednoho jsem podepsal daňové prohlášení (výdělek je zde nejmenší ze všech třech prací, protože u těch ostatních zaměstnavatelů mi prohlášení nenabídli podepsat nebo nechtěli, abych to podepsal). Chci se zeptat, zda budu potom moci podat daňové přiznání za všechny příjmy od zaměstnavatelů. Jestli něco ovlivní to, že jsem to podepsal u zaměstnavatele s nejnižším výdělkem a jaký by byl rozdíl v tom, kdybych to prohlášení vůbec nepodepsal. V kterém případě se mi to více potom vyplatí podávat daňové přiznání! Ptal jsem se již několik účetních a každý mi říká něco jiného, tak už fakt nevím. Děkuji za odpověď!

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, prohlášení můžete mít podepsané jen u jednoho zaměstnavatele. Takže aby jste ho měl u více zaměstnavatelů najednou je stejně nemožné. Kromě toho se jedná o problematiku daňovou a účetní a tyto témata nejsou předmětem této poradny. Jestliže Vám účetní nebyli schopni poradit, tak se obraťte přímo na finanční úřad.

 270. Misa G.

  Dobry den,

  prosim Vas, nerozumim nekolika vecem:

  1)cena, kterou mam uvedenou v DPP za hodinu by uz mela byt uz po zdaneni?

  2)kdyz uz jsem prohlaseni o zdaneni podepsala u jednoho zamestnavatele, je mozne jej zrusit, protoze to pro me bude vyhodnejsi u zamestnavatele jineho(z duvodu vetsiho poctu hodin i lepsi sazby), kterého jsem našla později?

  3)Jak je presne definovaná ona "hodina" – 60 minut? Ucim na jazykovkách, kde je hodina brána jako 45 minut, tak jestli si to mam prepocitavat…?

  4) K tem 5000/mesic – chapu to dobre, ze u vsech zamestnavatelu, se kterymi mam DPP – tak do 5000 se nedani nic, tj. dostanu svuj plat uvedeny ve smlouve a co bude nad tuto castku, tak oni dani a me daji mene, s tim ze, u toho zamestnavatele, kde mam podepsane prohlaseni si na konci roku podam priznani a stat mi to vrati?

  Dekuji Vam vrele za odpovedi, opravdu jsem z toho zmatena.

 271. Petra Křenková

  Dobrý den, chtěla bych vědět jak pokračovat po skončení rodičovské dovolené.Mám dohodu o provedené práci sjednávanou na každý měsíc. Nyní mi skončí RD a v práci na DPP budu pokračovat. Od září tohoto roku chci dát dceru (4 roky) do MŠ. Pokud dám dceru do MŠ na celý den, jak a kolik mám platit zdravotní a soc. pojištění? Pokud půjde dcera pouze na 4 hod. do školky, vím, že za mne bude zdravotní poj. hradit stát.Mám při práci na DPP vůbec nárok umístit dítě do školky na celý den??? Děkuji za odpověď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, na výši zdravotního a sociálního se dotažte na příslušných institucích. Pokud jde o Váš pracovněprávní vztah, kterým je DPP záleží na rozhodnutí ředitelky MŠ, jestli to nebude na překážku. Může to odmítnout s odůvodněním, že přednost dostanou děti s celodenně zaměstnanými rodiči.

 272. Tara Malá

  Chtěla jsem se zeptat, jestli příjdu o dětské přídavky jako studentka která chce zahájit činnost jako vedlejší příjem na živnostenský list (zprostředkování obchodu a služeb).

 273. Jana U.

  Dobrý den, jsem studentka a v roce 2007 jsem měla příjem do 20.000.- Pracovala jsem na DPP do 5.000 Kč. Je možné že by za mne zaměstnavatel nemusel odvádět srážkovou daň 15%? Pochopila jsem dále také dobře, že příjmy z DPP do 5000 daňené srážkovou daní se vůbec nemusí vykazovat v daňovém přiznání? (nejen u studentů – všeobecně) Děkuji za odpověď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, příjmy daněné srážkovou daní se skutečně nemusejí uvádět (srážková daň je totiž konečná, není třeba ji vyúčtovat). Jinak pokud se daně týká, ta se odvádí vždy. Jde o to, že slevy na dani mohou přesáhnout daňový odvod a tudíž dojde k vyrovnání mezi odvodem a daňovou úlevou, srážka daně je pak nulová.

 274. Radim Svec

  Dobrý den,

  1/pokud uzavřu dohodu o provedení práce se studentem (sportovcem), jejímž předmětem bude propagace určitých výrobků v zahraničí na jednorázové akci, jak se určuje počet odpracovaných hodin? Jedná se např. o čtyřdenní výjezd, při němž mu platím i náklady na ubytování a stravování. Kolikrát v roce s ním mohu takovouto dohodu uzavřít?

  2/může on uzavřít takovouto dohodu s více subjekty?

  Děkuji RŠ

 275. Jan Moravec

  Dobrý den

  Chtěl bych se zeptat, jestli u Dohody o provedení práce do výše 5000Kč hrubého vzniká nárok na vrácení přeplatku z daně ( tady to je 750Kč ), pokud si podám daňové přiznání.

  Děkuji za odpověď

 276. Andrea Petrušová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jak je to s odvodem zdravotního a sociálního pojištění,pokud uzavřu dohodu o prov.práce se starobním důchodcem.Jak jsem pochopila soc.pojištění zřejmě platit nemusím a zdravotní?

  Děkuji za odpověď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, z DPP se neodvádí ani zdravotní ani sociální.

 277. anna juráňová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jak je to přesně se zdaněním či odvádění SZP u této smlouvy u, pokud si za dobu trvání smlouvy vydělám cca 2000. a jestli je to jinak pro studenty.

  Předem děkuji

 278. Petr Malát

  Dobrý den. Do 5 000,– u DoPP se zdaňuje příjem srážkovou daní (pokud nepodepíšu daň. prohláš.). Nad 5 000,– je to zálohovou daní. Pokud je to tedy příjem nad 5 000,– měl by se asi objevit v daňovém přiznání, ale vzhledem k tomu, že nemám podepsané daňové prohlášení, tak vlastně nemám nárok na odpočet nezdanitelných položek. Je to pravda?

 279. Michaela Poláčková

  Dobrý den, mám dotaz ohledně DPP.

  Pokud uzavřu dohodu o provedení práce, bude uzavřena na částku vyšší než je 5.000,- Kč. Jiný příjem ani pracovní smlouvu nemám.

  Jak je se zdravotním a sociálním pojištění? Přihlásí mě zaměstnavatel (ten, kdo vystavil tuto smlouvu) sám ke zdravotnímu a soc. pojištění?

  Zjistila jsem, že se neplatí z této dohody nemocenské a důchodové pojištění, je to pravda? Pokud ano, lze se se zaměstnanvatel domluvit, aby mi strhával komplet sociální pojištění a odváděl ho za mě nebo musím já sama.

  Velmi děkuji za odpověď.

  M. Poláčková

 280. Pavel Krejčí

  Dobrý den.

  Jsem důchodce a pracuji jaku řidič u nadačního fondu na dohodu o provedení práce. Může zaměstnavatel mně dát výpověď ještě před uplynutím sjednané pracovní doby (150 hod.) přestože si plním svoje povinnosti dle dohody o provedení práce. Poukázal jsem na nesrovnalosti vedení nadačního fondu, které jsou přímo v rozporu se zákonem 227/1997 Sb.a jeho dodatcích. Pakliže ano, tak za jakých podmínek.

  Děkuji.

 281. Pavel Krejčí

  Dobrý večer.

  Ještě se vracím k mému předchozímu dotazu. Za jakých podmínek a jakým způsobem mohu já sám dát výpověď z dohody o provedení práce, přeztože ještě nemám odpracován celý závazek (150 hod.). Situace se pro mně stává nesnesitelná. Jako řidič nadačního fondu jezdím a plním si své povinnosti dle dohody, ale poukázáním na nesprávné vynakládání finančních prostředků nadačního fondu v rozporu se zákonem č. 227/1997 Sb. a jeho dodatcích a nesplněním ustanovení zákona 108 ze dne 14.3.2006 jsem již přímo napadán (zatím slovně) rodinným příslušníkem předsedkyně nadačního fondu. Rád bych tuto činnost ukončil co nejrachleji, ale v souladu se zákonem. Prosím Vás touto cesto o radu, případně kam bych se mohl obrátit. Děkuji a nezlobte se.

 282. Jindřich Kupec

  Dobrý den. Pro naše společenství sjednáváme dohodu o provedení práce, která spočívá v údržbě a opravách vodovodních a odpadních rozvodů a rozvodů topení. Tato dohoda má být uzavřena na dobu jednoho roku s prováděním prací mimo pracovní dobu u hlavního PP. Jak máme správně postupovat v případě, že se stane úraz při provádění této práce – jde mi o to, zda máme hradit nemocenskou a v jaké výši. Děkuji za odpověď

 283. petr novak

  Dobrý den,

  chtel bych se zeptat jak je to s DPP na živnostenský list a konkurenční doložkou. Platí zde stejné pravidla jako v pracovní smlouvě? Má tedy firma povinnost platit po ukončení smlouvy prúmernou mzdu po dobu trvani konurenčního dodatku?

  Dekuji za odpoveď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, s DPP na ŽL to není nijak. Práce na živnostenský list koná osoba samostatně výdělečně činná, práci na DPP koná zaměstnanec. To je podstatný rozdíl a nelze tyto dvě formy výkonu činností směšovat. Pokud ovšem neprovozujete tzv. "Švarcsystém". U každé této formy je úprava konkurenčí doložky odlišná.

 284. Rudolf Budinka

  Dobrý den,

  Je možné pracovat ve statutárním orgánu SVJ na základě Dohody o pracovním poměru?

 285. Martina Langhammerová

  Dobrý den, mám dotaz na DPP pro starobní důchodce

  1, Zda mají mít podepsané prohlášení?

  2. Zda se platí soc. a zdr. pojištění?

  3. Zda je musíme přihlasit na OSSZ a VZP?

  4. Nebo zda mají povinnost si sami uhradit a kolik?

  Druhý dotaz na DPP při souběžném hlav. pr.poměru. do 5.000,- měsíčně tj. 12x 5.000,- ročně

  (rozhas hodin splněn)

  1. Zda platit sociál a zdrav. pojištění a kdo?

  2. Zda souhlasí daň srážková – 15%

  3. Zda je možné provádět roční zúčtování daní?

  Jsme malé bytové družstvo a chceme provádět malé opravy a účto?

  Následně nás zajímá již uvedený dotaz na možnost uzavřít s představenstvem DDP. Místo odměn za funkci. Jelikož každý vykonává nějakou drobnou práci. Děkuji

 286. Renata

  Dobrý den, často diskutovaným tématem je v dnešní době způsob zdaňování odměn členů statutárních orgánů malých bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Od 1.1.2008 je povinností kromě daně odvádět (a srážet) i zdravotní pojištění. Jak je to ovšem v případě, že člen statutárního orgánů či výkonného výboru nepobírá odměnu? V praxi těchto subjektů (bytových družstev a SVJ) jsem se setkala s postupem, že jsou odměny "kompenzovány" jinými fiktivními činnostmi v rámci dohod o provedení práce (např. drobné údržbářské práce, administrativní činnosti, apod.). Dohody o provedení práce ovšem podléhají srážkové 15% dani a nepodléhají zdravotnímu pojištění. Dá se tento způsob "obejítí" zákona dokázat či akceptovat? Děkuji a přeji hezký den.

 287. X. Najman

  Dobrý dne, můj problém spočívá v řešení otázky ukončení dohody o provedení práce.

  Se svým zaměstnavatelem mám uzavřenou tuto dohodu, datum skončení práce je zde uvedeno 31.7.2008, dohoda je stanovena na 150 hodin, žádné ustanovení o ukončení této dohody zde není.

  Po oznámení zaměstnavateli, že bych rád tuto dohodu ukončil mi bylo sděleno, že s tím zaměstnavatel nesouhlasí a trvá na pokračování v práci do 31.6.2008, což je pro mne nepředstavitelné. Ukončení spolupráce nelze v tuto chvíli ani z důvodu překročení 150 hodin ročně.

  Můžete mi, prosím, poradit, jak se mám zachovat. Zda opravdu není možné tuto dohodu vypovědět dřív, jak je to např. stanoveno u dohody o pracovní činnosti? Je vůbec možné, aby práci konanou mimo pracovní poměr nešla zrušit jiným způsobem než dohodou se zaměstnavatelem? Je možné, aby „výpovědní lhůta“ byla v tomto případě delší než u pracovního poměru?

  Předem děkuji za odpověď X. Najman

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, DPP skutečně nemá upraven způsob skončení. To, že jste ji uzavřeli, aniž jste se sjednali způsob možného předčasného skončení, je velká chyba a Vám to nyní způsobuje komplikace. Protože s DPP není spojena žádná výpověď, tak můžete těžko psát o "výpovědní lhůtě". Jinak může DPP skončit např. splněním práce, na kterou byla sjednána. Pokud se tedy nedohodnete, můžete zaměstnavateli adresovat písemné vypovězení DPP. Je zde však reálné riziko, že Vaše práce bude posouzena jako nedokončená a nedostanete za ni vyplacenou odměnu.

 288. Jan Říčař

  Dobry den!

  1. Mam-li podepsano vice DPP u vice zamestnavatelu je limtit 150 hodin vztazeny na jednoho zamestnavatele nebo na vsechny dohromady?

  2. Jsem student a jak je to s danenim pri 3 DPP u 3 ruznych zamestnavatelu, kdyz je prace vykonavana soucasne (v jednom mesici) Je rozdil kdyz je vykonavana kazdy napr. mesic u jineho zamestnavatele?

  DEKUJU za odpoved a pomoc!

  S pozdravem Jan Ricar

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, limit 150 hodin se týká každého zaměstnavatele zvlášť. Daň z odměny za DPP je 15% a tu odvádí zaměstnavatel vždy. Jinak je možné podepsat prohlášení k dani. Pak mohou být uplatněny slevy na dani a další daňová zvýhodnění. Na to se ovšem informujte u účetních nebo daňových odborníků.

 289. Marcela Květová

  Prosím, zda byste mi mohla poradit, jak mám podat žádost na odškodnění pro průtahy soudem. Jedná se o vypořádání majetku, kdy se spor táhl nekonečných 7 let.

 290. Martina Bezoušková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdybych měla se zaměstnavatelem podepsanou DPP a nebyla bych placená od hodiny ale od počtu kusů a vydělala si třeba tak za měsíc dejme tomu příklad nad 20 000,-kč tak kdo by platil daně a soc a zdrav.pojištění, jsem totiž studentka tak nevím, jestli bych musela přiznávat tuto částku nebo ne.

  A ještě jsem se chtěla zeptat, zaměstnavatel po 3měsících by chtěl změnit DPP na Živnostenský list, abych si zařídila, tak nevím, jak by to bylo, jestli bych daně platila já, nebo škola. Nebo jestli by to mohlo být, i kdybych byla studentka,tak jestli bych mohla mít ŽL.

 291. eva součková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, před 3 roky jsem zkončila u firmy dostala jsem zápočtový list, poté firma zanikla a převzala ji jiná. Od té doby jsem nikde nepracovala, vše jsem si platila a nepobírala žádné dávky, těď jsem nastoupila do nové práce na HPP a zaměstnavatel ho po mě chce, ale já ho ztratila, když jsem se obrátila na firmu co přebrala zaniklou firmu, tak mi řekli, že takto starý zápočtový list je mi už k ničemu a že stačí čestné prohlášení, že jsem nepobírala po celou tu dobu žádné dávky. Co mám dělat, je to pravda, kam se mám obrátit? Prosím poraďte mi, nerada bych o to místo přišla. S poděkováním Eva Součková

 292. Ludmila Musilová

  Jsme občanské sdružení (bez zaměstnanců) a nyní chceme na určitou odbornou práci uzavřít DPP s členem našeho občanského sdružení. Jak je to s placením srážkové daně a neplacení soc. a zdr. pojištění u DPP mám jasno, nevím však jaká je povinnost zaměstnavatele z pohledu evidence zaměstnanců. Jsme povinni založit s pracovníkem mzdový list nebo postačí pouze archivování listin dohod s podepsaným příjmovým dokladem o přijetí platu za vykonanou práci. Děkuji za odpověď. L.M.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, mzdový list se týká mzdy. Z DPP se však žádná mzda (ani plat) nevyplácí. Zaměstnanec dostává odměnu z dohody. K tomu by měla stačit evidence listin souvisejících s DPP a doklady o vyplacení odměny.

 293. Alena Průchová

  Dobrý den, mám dotaz ohledně dohody o provedení práce, a to jestli je dohoda platná, pokud je v ní uvedeno, že se jedná o DPP uzavřené podle §236 a následujícího. (dle zákona platného od 1.1.2007 to ale již upravuje jiný §). Děkuji za odpověď

 294. Martina Větrová

  Dobrý den, zaměstnávám na dohodu o provedení práce (úklid). V některých případech je pravděpodobné, že stanovený limit 150hod. ročně bude překročen.Je nutné počítat dle odpracovaných hodin. Nechci uzavírat jiné dohody.

  Co znamená roční limit? Od ledna do prosince téhož roku, či např.od března 2008 do března 2009?

  Je možné uzavřít dohodu o PP např. od 1.3.2008 do 1.6.2008 v jejímž rámci bylo odpracováno 120hodin. Poté uzavřít dohodu od 1.8.2008 do 1.12.2008 kde bude odracováno 100hodin. Mezi dohodami byla měsíční přestávka. Z důvodu uzavření dohody o PP na dobu určitou není splněna roční limitní podmínka.

  Lze to takto provést? Děkuji MV.

 295. Lenka Koudelková

  Dobrý večer,

  dostala jsem informaci,že při podepsaném prohlášení při DPP musím odvádět sociální a zdravotní pojištění.Je to pravda? Mnohokrát děkuji za odpověď.

 296. Podškubka Lukáš

  Dobrý den,

  chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem mohu v DPČ upravit odměnu zaměstnanci. Zda mohu sjednat odměnu na základě výsledku práce, např. zaměstnanec bude pracovat na určitém projektu, ale neví, jaký čas mu to zabere a práce jistě překročí 150 hodin určených pro DPP, nebo musí vymezit časový harmonogram jeho práce? Také bych chtěl vědět, zda s tímto pracovníkem mohu uzavřít dvě DPČ na každou činnost zvlášť

  Děkuji

 297. Hana Lukschová

  Pokud bych měla DPP, musela bych přiznat odměnu za práci ke zdanění? Je nutno platit v tomto případě zdravotní a/nebo sociální pojištění? Pokud ano, je povinen platit zaměstnanec nebo zaměstnavatel?

  Předem děkuji za odpověď

 298. Anna Štěpánková

  Dobrý den,

  prosím vztahuje se minimální mzda také k dohodě o provedení práce? Zaměstnavatel mi nabízí DPP s tím, že mi vyplatí Kč 30,- za hodinu a budu pracovat od 7.00 do 14.00 hodin po celý rok? To podle toho, co jsem si zatím přečetla nejde.

 299. Marcela Blaščokova

  Dobrý den, uzavřela jsem dohodu o provedení práce v časovém rozmezí 9.4.2008 – 31.5.2008 jako expedient, pomocná dělnice. Mám odpracováno více než 150 hodin. Byla jsem teď zařazena na jinou práci něž, kterou jsem doposud vykonávala. Tuto práci odmítám.Když mám odpracováno více než 150 hodin můžu práci ukončit, ikdyž ještě není naplněna doba, po kterou jsem měla tuto práci vykonávat? Můžu být nějak sankcionována (v dohodě nic takového není). Mám v ruce pouze doklad o odpracování 127 hodin v měsíci dubnu a v květnu je doklad o mé docházce pouze na evidenční kartě (tzv. píchačka). Pokud mohu ukončit dohodu je to nutné provést písemně, anebo stačí ústně.

  Když jsem odpracovala více hodin musí mi zaměstnavatel zaplatit všechny odpracované hodiny, anebo jen do 150 hodin?

 300. Přemysl Kunčický

  Musím platit za studenta vykonávajicího u mne "Dohodu o provedení práce" dle právních pravidel, úrazové pojištění?

  Děkuji

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, podle vyhlášky 125/1993 Sb., je zaměstnavatel povinen platit pojištění na případné úrazy zaměstnanců, jestliže má alespoň jednoho zaměstnance (tím je i zaměstnanec na DPP). Přesné informace obdržíte na Kooperativě nebo České pojišťovně. Ty jsou jediné, které toto pojištění spravují. Jediným správcem v budoucnu bude ČSSZ, ale nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců bude účinný až od 1.1.2010.

 301. Petr Staša

  Dobrý den, prosím o radu, mám hlavní pracovní poměr u svého zaměstnavatele který u za mě platí zdravotní a sociální. U jiného zaměstnavatele budu vykonavát pedagogickou činnost (školení) na dohodu o provedení práce o měsíční odměně 20000,-kč. Z této hodnoty zaměstnavatel v rámci dohody zaplati za mě 15% zálohovou daň finančnímu úřadu. Zajímalo by mě jaké mám další povinnosti vůči finančnímu úřadu, jestliže nepodepíši daňové prohlášení a neuplatnuji žádná zvýhodnění v rámci dohody. Dále by mě zajímalo zda musím uvést tuto transakci v daňovem přiznání.

  Děkuji za Vaší odpověď jelikož v příjmu nad 5000 kč v ramci dohody o provední práce se v roce 2008 něják ztracím a už jsem slyšel různé výklady.

 302. Miroslava Kotrbová

  Dobrý den,

  jsem na plný úvazek zaměstnaná u firmy, kde současně vykonávám práci bokem. Tu mi ale účetní počítá do výplaty k hlavní práci, tudíž odvodem za zdravotní a sociální přijdu o víc peněz z této vykonávané práce. Ráda bych na tuto práci měla podepsanou dohodu. Účetní mi ale tvrdí, že to nelze takhle udělat. Opravdu nemůžu mít u jedné firmy HPP a současně podepsanou dohodu?

 303. Iveta Fišerová

  Dobrý den.

  chtěla bych se zeptat kdo má nárok na plnění z povinného úrazového pojištění zaměstnanců placeného zaměstnavatelem v případě smrti zaměstnace.A jestli vůbec vznikne nárok na plnění z tohoto pojištění. děkuji za odpověď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, nárok z úrazů a úmrtí zaměstnance řeší ZP v §365 a násl. Pro případ úmrtí zaměstnance stanoví §378, že "Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 240 000 Kč; rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši 240 000 Kč…". Také je možná náhrada na náklady za pohřeb a výživu pozůstalých. Tyto nároky by měly být hrazeny z pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

 304. Marek Marek

  Dobrý den. Pracuji ve firmě, která se spojila s jinou firmou, zatím však ne po právní stránce. Ke klasické pracovní smlouvě mi nyní dali podepsat DPP za odměnu 5OOkč měsíčně, abych dvakrát týdně docházel do firmy která nás koupila na celý den /údajně je to jen fiktivní smlouva vzhledem k tomu že není vše právně vyřešeno/. Zajímá mě zda DPP mohu vypovědět a bude-li to mít vliv na mou klasickou pracovní smlouvu. Děkuji.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, záleží na tom, jestli máte v DPP stanoveny podmínky její výpovědi. Pokud ne, pak je výpověď velmi obtížná, protože zákon způsob skončení DPP (narozdíl od DPČ) neupravuje. Nejlepší by tedy bylo se na zrušení DPP dohodnout přímo se zaměstnavatelem. Na Váš PP to formálně žádný vliv nemá. V praxi však bude záležet, jestli zaměstnavatel k Vám nezaujme negativní postoj.

 305. Kateřina Hájková

  Připravuji DPP pro koordinátorku projektu zaměřeného na podporu rodiny. V rámci tohoto projektu bude koordinátorka cestovat v rámci ČR a bude ji proplácené cestovné. Je nutné do DPP vypsat všechny destinace, kam bude koordinátorka cestovat nebo stačí uvést jako místo výkonu práce sídlo občanského sdružení, pro které pracuje? Je třeba do DPP vložit článek, který specificky zmiňuje, že náklady na cestovné budou koordinátorce propláceny?

  Děkuji

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, úprava cestovních náhrad v ZP se DPP netýká, není na ně v tomto případě nárok. Pokud je tedy chcete zaměstnankyni poskytnout, musíte si to s ní výslovně sjednat přímo v DPP. Tudíž ustanovení o tom do dohody určitě zahrňte.

 306. Marie Krejčová

  Dobrý den,prosím, poraďte mi. Je nutné při DPP vyžadovat zdravotní prohlídku a provést školení z BOZP, PO?

 307. Inka Marková

  Mám u firmy dohodu o provedení práce. Z mého příjmu asi 5000Kč odvádí 15%dan z příjmu. Musím mít podepsané prohlášení? a mám nárok na nemocenské dávky v případě PN, když z tohoto příjmu 5000,- neplatí firma sociální ani zdravotní pojištění?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, prohlášení podepisovat nemusíte, ovšem neuplatníte si na konci roku slevy na daních. Z DPP se nemocenské pojištění neodvádí, tudíž nárok na nemocenské dávky nemáte.

  2. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, výdělek omezen není. Slevy na dani se zohledňují měsíčně. Roční vyúčtování je pak celkový přehled a součet, kdy např. z důvodů nemocí a dovolených může dojít k jistému přeplatku, který se vrací. Pokud chcete znát více detailů, obraťte se na poradnu o daních.

 308. Jana Nováková

  Dobrý den, chtěla bych poradit ohledně dohody o provedení práce. V diskuzi se píše, že pokud je do 5000,-, tak se daňově nezúčtovává. Pro mne je však výhodné (daňový bonus na dítě), aby byla zúčtována i částka nižší (4000,-), jelikož jsem měla i jiné zaměstnání (45000,-). Je to tedy možné? A co pro to musím udělat? Stačí podepsat prohlášení k dani z příjmů a pak normálně podat daňové přiznání?

  Děkuji za odpověď.

  Jana

 309. Věra Berecková

  Dobrý den, mám dotaz ohledně výše odměny za DOPP, v níže uvedených příspěvcích jsem se dočetla, že za práci v DOPP náleží zaměstnanci alespoň minimální hrubá mzda 48,10 Kč za hodinu práce, je to tak?

  Jsem student a uzavřela jsem DOPP od 11.6 – 31.8.2008, práce se týká kompletace x tisíc kusů výrobků, odměna za vykonanou práci brutto 11600 Kč. Jde mi o to, že jsem placená za vyrobený (zkompletovaný) kus, ne hodinově. Nyní pracuji a pečlivou kalkulací sleduji, že za hodinu práce si kompletací takto vydělám max.35 Kč, někdy i méně. Mám tedy právo na min. mzdu nebo se musím spokojit s takto nízkým výdělkem? Zdá se mi to nereálné :-(

  DOPP mohu ukončit Odstoupením s uvedením důvodů, které mne k ukončení vedly nebo i bez uvedení důvodů? (v mém případě nízká mzda)

  Děkuji

 310. Kateřina Kadavá

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jakým způsobem bych měla vyřešit platbu sociální a zdravotního pojištění pakliže bych byla zaměstnaná na DPP. Nyní mi končí statut studenta, ale budu čekat, zdali nebudu přijata na další školu a to i na případné odvolání. Mám se tedy nahlásit na pracovní úřad? A přitom vykonávat DPP?

  Děkuji

 311. Iva Nová

  Může student, který uzavřel dohodu o provedení práce daněnou 15%, dostat slevu na poplatníka a slevu na studenta, podepíše-li daňové prohlášení? Děkuji.

 312. David Bambušek

  Dobrý den,

  jsem student a ještě mi nebylo 18 let, můžu podepsat dohodu o provedení práce? Jestli ano, jaké povinosti mi to přinese?

  Děkuji za odpověd.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, můžete, to lze již od 15 let (pokud je ukončena základní škola). Povinnosti budete mít jako každý jiný zaměstnanec, tj. konat práci v souladu s pokyny zaměstnavatele, dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se vtahují k práci, kterou budete konat, zj. tedy zákoník práce, odvádět práci osobně a řádně, předcházet škodám, nepožívat v práci alkohol a jiné návykové látky apod. Nahlédněte do §106 ZP.

 313. Adam Šilar

  Dobrý den chystám se na brigádu, ale zaměstnavatel po mě chce číslo op o který jsem si zažádal teprve nedávno. Mělo by stačit číslo pasu? Nebo je možné doplnit číslo op až v průběhu brigády?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, takové údaje většina zaměstnavatelů ani nevyžaduje, to je poměrně nestandardní požadavek. Ale záleží jen na Vás, jaké údaje o sobě sdělíte.

 314. Jaroslav Procházka

  Dobrý den, mám dotaz ohledně placení daní z DPP. Jsem student a nemám žádný pracovní poměr. Pracuji na DPP. Pochopil jsem, že v případě výdělku do 5000 platí daň zaměstnavatel a já se nemusím o nic starat (nepodává se daňové přiznání). Zajímalo by mě, jak je to v případě výdělku nad 5000. Zda je třeba podávat daňové přiznání či nikoli. Děkuji, Jaroslav Procházka

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, výše přivýdělku není omezena. Pracovněprávní vztah však nesmí být sjednán na dobu delší než 1 rok, pokud by byl, pak by jste důchod nedostával. Po uplynutí sjednané doby je však možné uzavírat smlouvy nebo dohody o práci opakovaně (zase jen na rok!).

   Daňové odvody řeší zaměstnavatel, takže daně jsou splněny a příjem není třeba hlásit. Nějaké oznamovací povinnost má zaměstnavatel, to ovšem není Vaše věc. Pokud ovšem budete podávat vlastní daňové přiznání pro účely ročního vyúčtování, tam samozřejmě příjmy uvést musíte. Ale to je věc pro daňovou poradnu.

 315. tereza nováková

  dobry den. jsem studentka, co pracovala na dohodu o provedeni prace. vydelek cinil neco malo pres 20 000. ve smlouve mam uz ale zdanenou castku. platim i z toho jeste nejakou dan nebo ne. a musim pak podavat nejake danove priznani? dekuji

 316. Lucie Remešová

  Dobrý den,

  v zaměstnání jsem dostala výpověď z důvodu zrušení pracovní pozice, tzn. dostala jsem 2 výpovědní lhůtu, která končí k 31.7.2008 a odstupné.

  Tento zaměstnavatel si ale uvědomil, že by mě ještě potřeboval na celý následující měsíc.

  Chtěla bych se proto zeptat, zda-li pro mě v tomto případě bude výhodnější DPP nebo DPČ. Na pracovní úřad se v žádném případě hlásit nechci.

 317. Jana Petřinová

  Dobrý den,

  pobírám rodičovský příspěvek a chtěla bych se zeptat, jak velkou daň bych platila, kdybych měla dohodu o provedení práce. Moc děkuji Petřinová

 318. Lucie Zikmundová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se příjmy z brigády (DPP) započítávají do celkového příjmů rodiny a jestli se musí uvádět ustavu státní sociální podpory. Ptám se kvůli přídavkům. Jsem student. Děkuji.

 319. Magda Novotná

  Dobry den, muj syn (po prazdninach student 4. rocniku stredni skoly – 18 uz mu bylo) by si chtel o prazdninach privydelat, ma nabidku na tvorbu webu – zadavatel s nim chce uzavrit dohodu o provedeni prace. Kdo tedy bude z tohoto prijmu odvadet dan? Syn jeste nema ZL, toto je jen jako brigada pres prazdniny. Dekuji za odpoved.

 320. Petra Vondráčková

  Dobrý den,

  jsem studentka VŠ a mám dvě brigády na DPP – u stejného zaměstnavatele, na jinou práci. Obě jsou sjednané na 50 hodin, jedna za 5 000 Kč, druhá taktéž anebo o něco 5000Kč přesáhne. Dosud jsem žádnou daň neodváděla.

  Jak mám postupovat s daněmi, respektive co dělá zaměstnavatel a jaké kroky musím podniknout já? Počítá se každá práce zvlášť, nebo se hodnoty sčítají?

  Děkuji za odpověď.

 321. Zdeněk Kučera

  Dobrý den.

  Mohu uzavřít DPP s člověkem, který v současné době již není registrovaný na úřadě práce a pobírá pouze sociální dávky?

  Děkuji

 322. alena hanákova

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se zaměstnáváním osob na dohodu o provedení práce, kteří jsou vedeny na úřadě práce. Kolik si musí vydělat nejvíce za měsíc. Jsou to 4.000 Kč hrubého? a kolik hodin můžou odpracovat. Děkuji. Alena Hanáková

 323. alena hanákova

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se zaměstnáváním osob na dohodu o provedení práce, kteří jsou vedeny na úřadě práce. Kolik si musí vydělat nejvíce za měsíc. Jsou to 4.000 Kč hrubého? a kolik hodin můžou odpracovat. Děkuji. Alena Hanáková

 324. nina g.

  Dobrý den, když je ve firmě podepsané prohlášení, slevy na poplatníka, dítě.. můžu uplatňovat každý měsíc nebo až na konci roku při zúčtování. A na rodičovské dovolené je nějak omezen výdělek za 150hod?

  Děkuji

 325. martin lukes

  Chci se zeptat zda má dohoda o pracovní činnosti nějaký vliv na pobírání starobního důchodu a zda existuje jakási finanční hranice výdělku, při které dochází ke snižování stanoveného důchodu. A je nutné příjem z Dohody o provedení práce někde přiznávat? Děkuji

 326. Martina Tichá

  Dobry den,

  potrebuji poradit v problemu týkajícího se dohody o provedení práce. Do práce jsem nastoupila 4.6. 2008. Zaměstnavatel mi přislíbil ze kontaktuje pracovní úřad o pracovním poměru, podepsali jsme smlouvu a ja nastoupila. On ale nikoho na úp neinformoval. Tím že mi to zatajil mi způsobil velké problémy. Také přislíbil po ukončení dohody smlouvu na HPP ale to se také nekonalo. Ted jsem ve spravním řízení, mám stoplou podporu v nezaměstnanosti a to vše za to že jsem prý pracovala na černo. Zaměstnavateli nehrozí nic ale já jsem ve velkém průseru. Zjistila jsem také že využívá dohody o provedení práce k tomu aby nemusel nikoho zaměstnat. Střídá lidi jak na holubníku. Jak se mohu proti takovému jednání bránit?Dále nedodržuje zákoník práce prtože jsem neměla nárok ani na přestávku. Prosím poradte mi koho mám kontaktovat a kdo mi pomůže. Děkuji

 327. Hynek Ražanský

  Přeji Vám pěkný den a mám dotaz ohledně práce na DPP, která bude od 21.8.do 26.8. tj 6 dní – jak dlouhé mohou být směny, musím čerpat přestávky v práci a mezi směnami? Kolik maximálně hodin mohu odpracovat? Zaměstnavatel eviduje příchody a odchody. Děkuji Ražanský

 328. Julie Bartoňová

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně dětských příspěvků. Od začátku srpna do konce října mám zajištěnou brigádu. Ovlivní to nějak výši příspěvků?

  Děkuji za odpověď

 329. Roman Gebauer

  Jsem zamestnancem prazske fakultni nemocnice, lekar. Ve svem volnu – nahradni volno, dovolena – vykonavam podobnou praci pro jinou nemocnici v Praze – mam zde Dohodu o provedeni prace. Muze mi muj vetsinovy zamestnavatel zakazat tuto dalsi praci tvrdice, ze jde o stret zajmu. Prace je podobna – jiny druh chirurgicke prace, ne zcela stejna a zadne pacienty nepretahuji.

  dekuji

 330. Martin Plechý

  Hezký den,

  chci se zeptat, zda je u DPP povinnost dokládat docházku (pracovní lístek), aby bylo doložitelné, že nebylo překročeno 150 hod./rok? Nebo stačí pouze uvedené hodiny na smlouvě a žádný doklad o docházce není povinnost uchovávat?

  Děkuji za Vaši odpověď.

 331. Kristýna T.

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jaké povinnosti mi vznikají, pokud jsem u zaměstnavatele podepsala "růžové" prohlášení. Jsem studentka, pracuji celé léto brigádně (na DPP) a výdělek určitě překročí 5000 Kč. Musím pak v březnu podat daňové prohlášení, aby mi byli zúčtovány slevy na studenta? Nebo to vše vyřeší zaměstnavatel.

  Děkuji za odpověď

 332. Petra Večeřová

  Dobrý den, pracuji jako brigádník na DPP v trafice. Byla jsem však v pracovní době okradena. nahlásila jsem to policii i majiteli. Může po mně majitel požadovat náhradu škody, když jsem nepodepsala dohodu o hmotné zodpovědnosti?

  Děkuji.

 333. Markéta prchalová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jak je to s vypovězením DPP.V dohodě není výpověd definovaná. Byla jsem najata na práci "prodejce produktu", ovšem zaměstnavatel neustále měnil nejen nápln práce ale i podmínky. V dohodě je vsak přímo napsáno : Zaměstnanec může od dohody odstoupit , nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjdnané pracovní podmínky . V takovém případě je zaměstnavatel povinnen zaměstnanci nahradit škodu, která mu tím vznikla. Rozhodla jsme se práci ukončit odstoupením, ovšem zaměstnavatel mi poslal na internetu na kartu -18.8.2008 18:44 UKONČENÍ ČINNOSTI k DNEŠNÍMU DNI. je tedy možné po něm nárokovat mzdu, když jsme úkoly plnila podle dohody a lze to i dokázat? mám podepsat papír s tímto ukončením nebo mám trvat na svém odstoupení a to i písemně ? děkuji

 334. Veronika Nodžáková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jestli mam narok na příplatky za soboty, neděle a svátky, kdyz jsem uzavřela dohodu o provedení práce? Jsem student. Děkuji

 335. Eva Ptáčková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, může si živnostník sjednat DPP se firmou (s.r.o.) na činnost, která nesouvisí s jeho oborem, na který ma vydaný živ.list? A v daňovém přiznání se tato dohoda bere jako vedlejší prac.poměr, takže stejně podléhá dani a tudíž je i v základu pro výpočet soc.a zdrav. odvodů na další rok?

  děkuji Eva P.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, živnostníkovi v uzavření DPP nic nebrání. Odměnu z dohody již dostáváte zdaněnou od zaměstnavatele a sociální a zdravotní se z ní neodvádí.

   Ovšem ohledně daňových aspektů souběhu příjmů z podnikání a ze zaměstnání se obraťte na poradnu o daních.

 336. Vladimír Dračka

  Zdravím.

  V režimu uzavírané DPP při zachování současné evidenci na ÚP chci vědět zda-li:

  je možné uzavírat DPP s dohodou výplaty odměny měsíčně podle skutečně odprac. hodin v uplynuém měsíci, či zda tento institut vyžaduje jednorázovou úhradu odměny až po provedení práce,

  Co vím, je to, že maximální částka výdělku nesmí překročit 50% min.mzdy.

  Ale jak toto (zachování v evodenci ÚP) řešit, pokud by se mohla vyplácet odměna podle zákona až po ukončení úkolu a byla by celkově vyšší třeba než ty 4.000,-Kč a úkol by byl třeba na 2 měsíce?

  Vladimír

 337. Zdena Zemanová

  Dobrý den, pracuji na DPP. Dohoda byla sjednána písemně na 3 měsíce (100 hod.) a končí mi 31.9.2008. Jestliže již nebudu chtít na další 3 měsíce novou smlouvu,t.j od 1.10.2008, tak stačí když tuto skutečnost sdělím firmě nejlépe písemnou formou 14 dnů předem? Poslala jsem již SMS zprávu, ale nereagují na to. Mám strach, aby mi z firmy neřekli, že jsem je pozdě informovala a tudíž musím pro ně pracovat další 3 měsíce. Stačilo by novou smlouvu nepodepisovat?

  Děkuji.

  Z. Zemanová

 338. Miluše Němcová

  Mela bych nekolik dotazu tykajicich se prace cizich statnich prislusniku na DPP:

  1. Pokud neni obcan zeme EU, ma ZL na obor budouci DPP, je mozno uzavrit DPP na zaklade ZL nebo je potreba dalsi pracovni povoleni?

  2. Pokud je obcan zeme EU, je mozna DPP na zaklade pouze identifikacni karty? Je treba i v tomto pripade informovat urad prace jako napriklad pri uzavreni pracovni smlouvy?

  Dekuji i za pripadne odkazani na dalsi zdroje.

  Nemcova

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, práce na ŽL není pracovněprávním vztahem, tudíž není možné na to uzavírat DPP. Jde o činnost podnikatele a ZP se na tohle nevztahuje, to je obecně známá skutečnost.

   Ve věci zaměstnávání cizinců je pro Vás hlavním zdrojem úřad práce. DPP je pracovněprávní vztah a zaměstnavatel má vůči ÚP informační povinnost v případě, že zaměstnává cizince a to i včetně občanů EU.

 339. Michal

  Dobrý den.

  Jsem zaměstnám a k tomu mám vedlejší činnost na DPP, kde si vydělám do 5tis. Musím skutečnost hlásit na účtárně svého zaměstnavatele nebo platit daně z vedlejší činnosti? Za odpověď předem děkuji. Pokud je odpověď v diskuzi, nepochopil jsem ji.

 340. Josef Dušek

  Dobrý den. V rámci DPP firma vyžaduje, abych pro dohodnutou činnost užíval soukromé vozidlo, náklady prý mi uhradí. Náleží mi v tom případě stejné náhrady za použití soukromého vozidla, jako mají zaměstnanci? T.j. 4,10 Kč/km + náklady za benzín. Děkuji za odpověď

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, pokud jste si to sjednali, pak by se cestovní náhrady při použití soukromého vozidla měly řídit stejně.

 341. Kamila Pazderková

  Dobrý den, chtěli bychom uzavřít dohodu s jednou paní – je doma, nepobírá ani mateřskou ani rodičovský příspěvek, ale protože jsou její děti stále nemocné a ona nemůže nastoupit do práce, tak má odpuštěné sociální a zdravotní pojištění. Nekoliduje to nějak s uzavřením DPP? Měsíční výdělek bude do 1000 Kč.

 342. Lucie Brožová

  Dobrý den,

  jsem studentkou VŠ. Chci se zeptat, kolik si smím vydělat na brigádě v průběhu školního roku, aby to nijak neovlivnilo přídavky na dítě, které dostávají rodiče?

  Je to nějak zákonem omezené nebo se celkový příjem rodiny musí vlézt do výše stanovené státem?

  Děkuji Brožová

  1. Oldřich Topka

   Dobrý den, je pouze Vaše chyba, že jste si nezjistila jaké povinnosti máte vůči ÚP v případě, že si najdete nějakou práci. Povinnost informovat ÚP o tom, že jste zaměstnaná na DPP, je totiž jen a jen na Vás. To za Vás žádný zaměstnavatel nezařizuje a na tom, že Vám něco takového slíbil si nic nevezmete.

   Nevím, kdo by se Vás v téhle věci zastal. Protože inspektorát práce ani soud neudělají nic s tím, že jde o porušení povinnosti na Vaší straně, bez ohledu na to, co Vám kdo nasliboval.

 343. Pavla Kristová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se stane, když v daném období 18.8.2008-31.12.2008 překročím 150h. Kamarádka tuto dobu překročila a poté jí strhli něco okolo 2000Kč na soc. a zdrav. pojištění z tohoto důvodu. Proto bych chtěla vědět, jestli je to možné. Děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, je věcí zaměstnavatele, aby si to ohlídal. K tomu slouží evidence pracovní doby zaměstnanců, kterou si je povinen nést. V případě, že to neohlídá, neměl by za to nést zaměstnanec nějaký postih.

   Není zřejmé na základě čeho postupoval zaměstnavatel v případě Vaší známé.

 344. Josef Jirásko

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zda mohu u jednoho zaměstnavatele pracovat souběžné formou DPČ i DPP.Jsem starobní důchodce – jestli to má na něco vliv. Děkuji.

 345. Jiří Oulehla

  Jsem zaměstnán na pozici programátor,nyní mi nabídla jiná firma možnost částečného úvazku,mám o tuto práci zájem, jako druhé zaměstnání.Smlouva se současným zaměstanvatelem mi nijak neomezuje možnost druhého zaměstnání, ale je tu problém v zákoníku práce §304. Je nějaká možnost (kromě písemného souhlasu zaměstnavatele, mít druhé zaměstnání) jak tento "problém" vyřešit, např. uzavřením jiného typu smlouvy?

 346. Stanislav Souhrada

  Jsem prakticky nepřetržitě bez práce. Když už jsem si práci konečně našel, je to jen a jen na DOPP. Jestliže nejsem v zaměstnaneckém poměru, proč si nemohu vydělávat tímto způsobem, když to jinak nejde? Na zdravotní pojišťovně a sociální pojišťovně se samozřejmě mohu domluvit na placení pojistného, ale proč omezení 150 hodinami ročně? Nebo si mám udělat ŽL? Brigád je dost, stálá zaměstnání nelze v tomto státě nalézt, proč tedy nelze pouze brigádničit mimo hlavní pracovní poměr. Na brigádě se pracuje úkolem, zaměstnavatele zajímá pouze kvalita práce, každému je jedno, kdy se nasvačíte, zkusil jsem jednu brigádu a zpátky do hlavního pracovního poměru se mi nechce…

 347. Tomáš Kufa

  Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat. Od 1.7 jsem zaregistrován na úřadu práce a věděl jsem, že do práce nastoupím až 1.10. Tak jsem si našel v září brigádku, kde jsem na dohodu o provedení práce, jelikož jsem tam nakonec odpracoval něco kolem 50hodin.

  Asi jsem udělal chybu, když jsem tuto skutečnost neoznámil na úřad práce, aby mě vyřadili z evidence.

  Nevím co teď dělat, prosím o radu, jestli nějaká existuje jak co nejvíce zmírnit následky mého jednání.

  s pozdravem Tomáš KUFA

 348. Kamila Čerstvá

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jestli je možné nastoupit na brigádu a zaměstnavatel vám ani po 5ti dnech neni schopný vystavit DPP, jelikož jste pracoval 2 dny za září a 3 dny za říjen?! Hají se tím, že čeká, kolik bude odpracováno hodin a prý by jim to nadělalo zmatek v účetnictví..! Ale to není normální dělat týden bez smlouvy!

  Předem děkuji za odpověď!

 349. N.H.

  Dobry den,chtela bych poprosit o radu….Uzavrela jsem dohodu o provedeni prace s jednou tlumocnickou firmou.Ihned po uzavreni dohody jsem byla kontaktovana na praci,kdyz jsem pak na konci mesice poslala fakturu,bylo mi oznameno ze diky novemu opatreni (v dohode jsem to uvedene nemela),je mozne podat fakturu az tehdy dosahne-li fakturovana castka minimalne 1500kc.Od te doby me vsak agentura na zadnou praci nekontaktovala(uz jsou to asi 3 mesice).Chtela bych se zeptat jak mam spravne postupovat pri zruseni DPP,tak abych alespon dostala to co jsem odpracovala?

  dekuji Nina H.

 350. Tomáš Adam

  Dobrý den,

  chci se Vás zeptat jakým způsobem je řešena odpovědnost zaměstnance za vzniklou škodu zaměstnavateli při dohodách o pracovním poměru. Předem děkuji Adam

 351. Petr Böhm

  Dobrý den, mohu jako živnostník uzavřít DPP s manželkou na mateřské dovolené? Jak je to potom s daněmi, pokud je výdělek cca. 3tis. měsíčně? Děkuji za odpověď.

 352. Jana Krejčová

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, zda tato smlouva může být sjednána bez odměny. Chci pracovat na Finančním úřadu v rámci odborné praxe ke studiu na VŠ, ale tvrdí, že tuto smlouvu nelze uzavřít, protože tam budu pracovat bez nároku na odměnu. Případně – mají státní instituce předpsánu přísnější regulaci uzavírání těchto vedlejších pracovních poměrů? Děkuji za odpověď

 353. Jana Bajerova

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,co mám dělat,jestliže mi nebyly proplaceny peníze z brigády? Mám docházkové listy o tom,že jsem tu práci vykonala a také dohodu o provedení práce. Firma ,ale stále mi nechce vyplatit mzdu za odpracované hodiny. Stále slyším jen výmluvy,že už to bylo posláno,že je problém v bance a pod… přitom ani screen z internet bankingu nechce poslat. Děkuji moc za odpověď.

 354. Adrijana Božičová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, uzavřela jsem dohodu o provedení práce, která platí do 31.12.2008 a potřebovala bych vědět, jestli je možné z mé strany okamžitě odstoupit a co pro to musím udělat?

  Děkuji za odpověď.

 355. Helena Žemličková

  Dotaz : do jaké částky je daň z Dohody o provedení práce zdaněna 15% . díky za info HZ

 356. Michaela Patková

  dobrý den pane magistře,v DPP je uvedeno,že je uzavřena do 30.9.na 50 hodin a jsou v ní uvedeny tři termíny,ve kterých má být vyplacena odměna.Na domluveném úkolu bylo odpracováno více než 50 hod.a do dnešního dne nebylo možné z důvodu vnějších vlivů úkol dokončit.slíbená odměna nebyla vyplacena v termínech,ale pokaždé se zpožděním (až 3týdny).lze toto považovat za důvod k ukončení této DPP,když sám zaměstnavatel z důvodu neznalosti problému uzavřel DPP na nereálný termín realizace.Úkol byl z poloviny splněn,ale není možné dodržet termín stanovený v dohodě-jedná se o vypracování projektu a termíny a podmínky jsou určené v jednotlivých dokumentech EU.Jak se mám bránit,když zaměstnavatel nechce přistoupit na ukončení DPP?Ppodmínky ukončení DPP nebyly stanoveny.navíc mě nutí zaměstnavatel pracovat dál na úkolu sama i když byl dříve určen i další člověk ke spolupráci.děkuji za odpověď

 357. lucie šlofová

  Dobrý den,je možné u téhož zaměstnavatele sjednat dohodu o provedení práce souběžně s pracovním poměrem?děkuji za odpověď.

 358. Michal Pytela

  Chci požádat o radu. Jsem plně invalidní a potřebuji si k důchodu přivydělat, protože ty finance jsou ůplně nedostačující a chci se zeptat. Když vezmu někde práci na DPČ hlásí se to na sociálce a nemůžou mi hned důchod sebrat? Já sám nevím jestli díky svému postižení budu tu práci zvládat a třeba až po třech měsících se zjistí, že bohužel pracovat nezvládám ale do té doby by mi taky mohl přehodit důchod z plného na částečný a to bych už opravdu nezvládl. Můžete mi poradit co teda dělat abych automaticky nepřišel o důchod a nedostal se ještě do větších problémů? A jsem aji držitelem ZTP. Bohužel doktoři co jsou na sociálce jsou úředníci a pro ně pokus začít pracovat znamená, že jste už úplně v pořádku. Děkuji za radu.

 359. Ivo

  dobrý den , končí mi pracovní poměr na dobu určitou. Klasický pracovní poměr mi již nevyhovuje a proto uvažuji o Dohodě o pracovní činnosti s jednou reklamní agenturou. Je možné mít pouze takovýto pracovní poměr ? Již jste zde uváděl možné nebezpečí při přechodu na úřad práce, kdy se výše podpory počítá z tohoto posledního výdělku, nicméně co když dosáhnu právě takto vyššího výdělku ? Je tento nějak omezen nějakou hranicí ? Předpokládám, že dle informací, které mám dnes a s odhadem svých schopností bych si takto mohl vydělávat i přes 25 000 Kč měsíčně.O klasický pracovní poměr i z důvodu cestování už nemám zájem. Je má úvaha správná – dá se takto pracovat a mít i standartně započtené roky ? Nebo je to dobré jen na kratší časový úsek ? Děkuji za odpověď – Ivo

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, dělat pouze na DPP možné je. Ovšem nikdo za Vás nebude odvádět sociální a zdravotní pojistné a doba odpracovaná na DPP se Vám nezapočte do pojistných dob. Chcete-li však přesto preferovat tuto formu zaměstnání, pak vše podrobně konzultujte na OSSZ, ať pak nejste nepříjemně překvapen.

   Ale pokud byste měl dosahovat toho, o čem píšete, pak by vůbec neměl být problém zařídit si ŽL a působit jako osoba samostatně výdělečně činná. Na tom nijak tratit nebudete.

 360. Pavel Marvan

  Dobrý den, je možné, abych jako OSVČ uzavřel dohodu o provedení práce s fyzickou osobou?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Na tom není nic nemožného. Nezapomeňte však z odměny odvádět odvody daně.

 361. Jana Součková

  Dobrý den, v současné době jsem bohužel bez zaměstnání a jsem registrována na úřadě práce. Mám možnost vykonávat specifickou činnost na dohodu o provedení práce. Chtěla jsem se zeptat, jaká je souvislost s úřadem práce.

  Tedy zda má dohoda o provedení práce stejné právní náležitosti jako stálý pracovní poměr a to především v souvislosti s placením zdravotního a sociálního pojištění či zdsa má spíše statut brigády a proto se do určité výše výdělku na prac.úřad neuvádí.

  předem děkuji za odpověd´

 362. Marie Gruberová

  Dobrý den, DPP od 1.9 do 31.12.08 s přílohou č.1, kde je uvedeno: doba konání rok 2008-2009, sjednaná výpovědní lhůta 1 měsíc při nedodržení bude účtována smluvní pokuta ve výši 5000 kč (bohužel jsem přehlídla)

  28.11.08 jsem agentuře sdělila e-mailem, že o novou dohodu již nemám zájem.1 měsíc jsem dodržela, aby si našli náhradu za mne.Zatím neraagovali.Mám zaslat ještě písemné oznámení.Jsem v důchodu.

  Děkuji za odpověď

  Marie

 363. Jaroslav Šmidmayer

  Dobrý den,

  naše společnost potřebuje zabezpečit správu 20 počítačů a sítě a sice formou zaměstnání člověka formou dohody o provedení práce. Předpokládáme, že by limit 150 hodin byl postačující.

  Personální pracovnice však odmítá tuto formu s tím, že se jedná o opakovanou činnost a tu lze formou DPP zajistit nelze (Já jsem jiného mínění, a sice, že sjednaným úkolem je zabezpečení pezproblémového chodu našich PC a sítě).

  Rovněž tak tvrdí, že dohodu lze uzavrít pouze na dobu v daném kalendářním roce (nelze prý například uzavřít dohodu od 1.4. 2009 do 31.3.2010).

  Ptám se. Neporušíme uzavřením dohody (viz výše) nějaký předpis, zákon? Děkuji.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, není důvod proč dohodu neuzavřít, to že výkon práce na dohodu je opakovanou činností (ostatně jako u většiny všech zaměstnanců) nemá žádnou roli, to je nelogický argument.

   Jinak rozsah 150 hodin se týká kalendářního roku. Což ale nebrání tomu, aby byla dohoda uzavřena i na delší dobu nebo na přelom roků. Jde jen o správné nastavení doby výkonu práce tak, aby odpovídala limitu (je to tedy 12,5 hodiny měsíčně) v každém kalendářním roce.

 364. Jarmila Vagnerová

  Dobrý den.Potřebovala bych poradit.Mám pracovníka ,který bude určitou práci provádět možná měsíc, 2 nebo 3 měsíce a já bych ho chtěla vyplatit až po dokončení práce a částka by byla třeba 10000 Kč za 2 měsíce, daň už asi nebude 15% ale 20%? Tzn.,že kdybych chtěla platit jen 15% daň, musela bych ji odvést z částky max. 5000 Kč v příslušném měsíci?

  Moc děkuji. Pěkný den.

 365. marcela bučková

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Podepsala jsem dohodu o provedení práce, byla mi uznána mzda 500,-…byla jsem si jistá, že pokud jsem student, mám nárok na uvedení této slevy do mzdy. Pokud se nemýlím, je to 335,-..Podle paní účetní na to ale nárok nemám, takže jsem z přiznaných 500Kč zaplatila daň 75Kč. Můžete mi poradit, zda mám nárok na celých 500,- pokud uplatní slevu na dani na studenta, v tom případě se dostatne daň do mínusu, nebo to paní účetní spočítala dobře?

 366. Žaneta Horsinková

  dobrý den, studuji na VŠ a pracuji na DPP u vedlejší pobočky jednoho střediska volného času. Při náboru jsem nejednala přímo s vedoucím, který sídlí na hlavní pobočce, ale jen s jejich zástupci, kteří tuto vedlejší pobočku řídí. Tito mi při sepisování DPP řekli, že budu potřebovat k DPP doložit potvrzení o studiu, nic víc nezmínili. Ačkoli na místě pracuji už od října, teprve včera mi oznámili, že musím dodat výpis z trestního rejstříku a také potvrzení o lékařské prohlídce. Mohu se nějak proti těmto požadavkům bránit, když je nemám zapsané ani v DPP, ani mi o nich nebylo předem řečeno? Obávám se, že když tato potvrzení nedodám, nebude mi vyplacena mzda. Nebo mám alespoň nárok požadovat proplacení nákladů souvisejících s opatřením si výpisu a potvrzení? Děkuji, moc mi pomůžete.

 367. Mirka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli student může podepsat za rok více DPP u různých zaměstnavatelů. Děkuji.

  1. Petr Petr

   Přídavek na dítě je odvislý od příjmů rodiny. Doporučuji se zeptat přímo na soc. odd. příslušného Městského úřadu.

 368. Martin Krata

  Dobrý den,

  zaměstnáváme pracovnici na DPP na občasnou výpomoc v při fakturaci cca 10h měsíčně. V dohodě máme stanovenou odměnu 140Kč/hod. Vzhledem k naší spokojenosti s její prací v uplynulém roce jsme se rozhodli pracovnici odměnit jednorázově částkou 3000Kč. Zajímalo by mě jestli je z tohoto příjmu nutné odvést ZP a SP, nebo jestli se ani z tohoto příjmu, stejně jako z ostatních příjmů na základě DPP, pojištění neodvádí. Děkuji

 369. Jana M.

  Dobrý den,

  Chtěla bych se zeptat když sem měla vyplatu hrubého 8116kč a smlouvu dohodu o provedení práce chtěla bych vědět jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním a s daněmi když sem podepsala růžový papír když sem evidovaná na uradě práce děkuji moc za odpověď

  Jana

 370. Marek Šlitr

  Dobrý den, zajímalo by mne jestli se do potvrzení o zaměstnání také uvádí práce provedená na DOPP. Děkuji

 371. Lenka Chytilová

  Dobry den,

  od ledna 2009 jsem na materske dovolene. Rada bych pracovala na dohodu o provedeni prace. Nevim vsak, zda bych mela z vydelku odvadet dan? Pokud ano, je melo by pro me vyznam odvadet 20% zalohovou dan, ze ktere by mi pri podani danoveho priznani neco vratili? Nebo je lepsi odvadet srazkovou dan 15%. Je nejaky strop vydelku?

  Za odpoved dekuje L. Chytilova

 372. Martin Kmošek

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na následující situaci. Můj zaměstnavatel mi nabídl, že se mnou z důvodů nedostatku práce uzavře po dobu 6 měsíců "dohodu o provedení práce" a zároveň mi dá podepsat standardní pracovní smlouvu, která by navazaovala na konec "dohody". Pokud na tuto variantu nepřistoupíim, nabízí mi odstupné. Zajímalo by mě, zda bych měl nárok na odstupné a z čeho by se vypočítávalo, když se mnou rozváže prac. poměr několik dnů po účinnosti standardní pracovní smlouvy, a to z důvodů nedostatku práce. Osobně si myslím, že by se vycházelo z posledního čtvrtletí, tedy z doby, kdy jsem pobíral finanční prostředky z "dohody o provedení práce".

  Děkuji

  M.Kmošek

 373. Hana Hošková

  Dobrý den, prosím o radu, jak je to se zdaněním Dohody o provedení práce pro občana žijícího a pracujícího na Slovensku. Musím tuto dohodu někde hlásit? Předem moc děkuje Betynka

 374. Jakub Tomíček

  Dobrý den, jsem student a podepsal jsem dve DPP a k tomu dve prohlaseni o dani, ale az pote jsem se dozvedel ze prohlaseni o dani (ruzovy papir) je mozny podepsat pouze jeden. Je zde nejaka moznost jak tento problem vyresit?

 375. michal sadalek

  Dobry den,

  nedavno jsem pracoval na dohodu o provedeni prace. Ja sam jsem na tuto dohodu pracoval vubec poprve. Sjednany rozsah prace byl na 150 hod. Ja jsem zde odpracoval pres 180 hodin. Bylo zde take uvedeno, ze sjednana odmena bude castka 15 000,-Kč s tím, ze od odmeny bude odectena pomerna cast za hodiny nepritomnosti + neplneni pracovnich pov. viz dokument: popis pracovni pozice, ve ktere se pise, ze zde mam byt 8 h. denne a uzavrit min. 75 000,-Kc na firmu za mesic. Bylo mi receno, ze to neni problem, me se to vsak nepovedlo. V popisu pracovni pozice bylo take uvedeno, ze musim provest 5 uspesnych telefonatu za 1h, ale nebylo zde uvedeno co onen uspesny tel. znamena, na to odkazovala adresa na smernice umistene na internetu, ktere jsem v den nastupu do zamestnani nemel k dispozici a take jsem je zvlast nepodepisoval. Telefonoval jsem jako divy, 8h. denne, cely mesic. Za toto jsem obdrzel smesnych 5000,-Kc. Ma na toto jednani zamestnavatel pravo? S diky a pozdravem, Michal Sada.

 376. Yun Ruan

  Dobry den, chtel bych se zeptat, chtel bych sepsat DPP s cizincem, ktery ma zde pobyt, je potreba nejdriv pozadat o pracovni povoleni?

 377. Salma H.

  Nemám již status student, kdybych se nešla zaregistrovat na ÚP, chtěla bych pracovat na DPP či DPČ, je to možné? Na DPP bych si musela odvádět jen zdravotní pojištění, že. A druhý dotaz – když bych přesáhla 150h/rok, nevšimla bych si toho a zaměstnavatel by mi neupozornil (nehlídal si to), stane se něco? Finanční úřad nebo jiná organizace by mi na to upozornila?

  Děkuji Vám za odpověď.

  S.

 378. Viera Novotna

  Dobry den,

  pre jednu firmu pracujem na zaklade dohody o provedeni prace. V dohode nie su pisomne ujednane podmienky zrusenia a vypovedi. Chcem sa preto spytat, ake su tieto podmienky ked chcem dat vypoved. Aka je tam vypovedna lehota zo zakona?

  Vopred dakujem za odpoved

 379. Daniel Howard

  Dobry den,mam par dotazu…mam na dpp odpracovane vice nez 150h,muze z toho byt nejaky problem?soc.a zdrav mi plati na brigade kde mam dpč,chci jen zjistit zda muze byt nejaky postih za presah tech 150h.a zda se muze dal pokracovat?dekuji za odpoved a omlouvam za zmatek vet.

 380. Tomáš Havlík

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat, jsem na ÚP od 1.9.2009 a mám DoPP od 21.9.2009 – 31.12.2009, kde není stanovena konkrétní částka, pouze odměna formou provizí z uzavřených smluv. Smlouvy momentálně neuzavírám, protože zatím probíhají školení. Navíc mi dohoda teprve přijde poštou. Můžu přijít o podporu v nezaměstnanosti ?

  Děkuji předem za odpověď.

 381. Jana Notná

  Budu ráda, pokud mi kdokoli, kdo řešil podobnou situaci napíše svůj názor. V současné době jsem nezaměstnaná, vedená na pracovním úřadě. Mám nabídku pracovního místa, která je, pokud jde o začátek, trochu složitá. Tento postup je ze strany zaměstnavatele vysloveně nutný. Bylo mi nabídnuto nejdříve pracovat na Dohodo o provedení práce a následně pak uzavřít smlouvu na dobu určitou a pak na dobu neurčitou. Můj dotaz je takovýto: Pokud uzavřu dohodu o provedení práce, nebude mi strženo zdravotní a sociální pojištění a ani zaměstnavatel za mě nebude mít povinnost toto pojištění odvést. Nejsem již student, proto se ptám, kdo bude za mě po dobu dohody o provedení práce zdravotní pojištění hradit??? Stát? – budu dále vedena na pracovním úřadě i když budu fakticky pracovat??? Nebo budu mít povinnost z pracovního úřadu se odhlásit a hradit minimálně stanovenou částku, která činí 1080 Kč na měsíc na fyzickou osobu? Děkuji každému za radu. Jana

 382. Hana Tichá

  Dobrý den,

  jsem teď v pátém měsíci těhotenství a zaměstnavatel mě požádal, abych šla na předčasnou nemocenskou, protože již našel náhradu.

  Pokud bych to udělala, mohla bych si najít brigádu na DPP ne DPČ? Dozvěděla by se to sociálka a zrušila mi nemocenskou nebo je to v souladu se zákonem?

  Děkuji za odpověď.

  1. Vlaďka Reindlová

   Dobrý den,

   jaké vyplývají důsledky pro osobu, která je evidována na Úřadu práce, nepobírá žádnou podporu, ale přivydělala si na Dohodu o provedení práce (do 150hod). Tuto skutečnost nenahlásila na ÚP, ale zaměstnavatel jí provedl vyrovnání daně plynoucí z příjmů z dohody.

   Děkuji

 383. Petr Kotulán

  Jestliže dodavatel dodá zboží a vystaví doklad, který splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu a je z něj zřejmý rozsah dodávky a je na něm napsaná platba hotově, složí tato faktura jako doklad o uhrazení za hotové?

 384. Petr Kotulán

  Při zasílání zboží na dobírku většina firem vkládá do balíku faktura na které je napsáno způsob pladby: Dobírk.Stačí tento doklad o prokázání úhrad hotově pro potřeby odběratele?

 385. Jakub Vatter

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat jestli můžu ustoupit z tehlé dohody. Podepsal jsem dohodu o provedení práce jako vedoucí na letním táboře. Jedna z podmínek bylo sehnat 2 děti. V případě že neseženu budu muset čelit nějakým sankcím z důsledku nedodržení smlouvy? A jak má zažádat zrušení smlouvy?

  Předem děkuji za odpověď.

  Jakub Vatter

 386. Petr

  Dobrý den,

  měl bych prosbu. Jsem zaměstnán a přemýšlím o odchodu a možnosti si hledat novou práci v jiném místě. Během tohoto období bych měl možnost práce na DPP s výdělkem vyšším než 10 000 CZK. Jakým způsobem to lze udělat? Mám nárok být zaregistrován na úřadu práce? Nebo si musím zdravotní pojištění nějak řešit sám…? Rád bych byl nahlášen na urade prace i z duvodu toho, ze nevim, zda si praci behem teto brigady najdu.,.

  Dekuji moc za ochotu.

  1. Mirka Vaclavikova

   Dobrý den,

   od 1.8. budu registrována na ÚP, výpověď jsem dostala z důvodů zrušení firmy, u které jsem pracovala 10 let.

   Od zaměstnavatele dostanu 3. měsíční odstupné.

   Dostala jsem nabídku na sepsání smlouvy:¨Dohoda o provedené práci".

   Mám dotaz, jestli mám nárok na podporu v nezaměstnanosti od prvního měsíce po registraci na ÚP, nebo první 3. měsíce nedostanu nic, jelikož mi bude vyplaceno odstupné?

   Dále bych se chtěla zeptat, jestli se mi výše podpory poníží o částku vyplacenou za práci na DPP (př. podpora 10 000Kč, výdělek DPP 3 000Kč = od ÚP 7 000kČ ? Nebo celou částku 10 000Kč od ÚP? )

   Děkuji za opdověďi na mé dotazy.

 387. Žaneta

  Dobrý den, měla jsem teď o prázdninách jednu brigádu, u které jsem podepisovala růžový papír. Brigáda mi skončila a teď dělám jinou na DPP. Můžu podepsat u tohoto nového zaměstnavatele nový papír? Nebo ten jeden se vztahuje na celý rok? Nebo ho můžu uplatnit jen jednou za rok? Nový zaměstnavatel bude za mě platit daň…mám nárok pak na její vrácení nebo na nějakou slevu?

 388. Pavlína Heinschová

  Dobrý den,

  Je možné uzavřít dohodu o provedené práce se studenty do 18 let?

  Děkuji za odpověď.

 389. Monika Rozkošná

  Dobrý den,

  jsem studentka, chci se zeptat, jakou maximální částku můžu vydělat u jednoho zaměstnavatele na DPP, abych neodváděla daň (nebo je to omezeno jen těmi 150hod/rok)? Podepsala bych u něj Prohlášení.

  Děkuji za odpověď

 390. Jindřich Urbaníček

  Dobrý den, nejsem v evidenci ÚP, nepobírám žádné dávky ale mám možnost pracovat na DPP. Jsem povinen platit soc., když v daném měsíci např. nedosáhnu ani na výši takovéto částky ? Děkuji.

 391. arel Ráb

  Dobry den, zajímalo by me, kolik si mohu přivydelat ročně k mému zaměstnání, myslim tím na druhou smlouvu u jineho zaměstnavatele.Mohu mít dvě smlouvy?Děkuji za odpověd

 392. Helena Zemanová

  Dobrý den,

  mám dotaz, zda mohu uzavřít Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti "jen tak" se svým kamarádem, který mi bude pomáhat s rekonstrukcí mého domu? Já i tento kamarád jsme FO (nepodnikatelé, neživnostníci). Nebo tyto dohody můžou uzavírat pouze zaměstnavatelé se svými zaměstnanci??

  Děkuji,

  Helena Zemanová.

 393. Jiří Petrák

  Dobrý den,

  mam podepsane dve dohody a soucasne i dve prohlaseni.. Samozrejme jsem zjistil, ze to najednou nelze, ale uz mam za sebou 2 vyplatu, takze predpokladam, ze zpetne uz nemohu delat nic. Je to velky problem? Nemam poneti co z toho pro mne plyne. Mam informace, ze pokud se nedostanu na nejakych 180000, tak si toho nikdo ani nevsimne.. Jinak predpokladam, ze danove priznani bude moji povinosti. Dekuji za odpoved

 394. Jan Kessler

  Dobrý den,

  mám sjednanou dohodu o prvedení práce, u které jsem povinnen provést 20 hodin/týdně respektive časový fond daného měsíce podělený dvěmi. Pokud tedy pracuji v měsíci bez svátku s časovým fondem 176 hodin, musím splnit 88 hodin.

  Když jsem však v dalším měsíci, s časovým fondem 168 hodin, odpracoval hodin 90 hodin (přesčas) dostal jsem o tisíc korun méně, s tím, že byl v měsíci svátek, tedy přišel jsem o odměnu za 8 hodin.

  Chtěl bych se tedy zeptat, zda má na toto zaměstnavatel právo, respektive, jestli mi nemělo být strženo pouze 4 hodiny.

  Díky moc

  Jan Kessler

 395. Petra Káňová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat. Mám dohodu o provedení práce od 1.1.2012. Od roku 2012 zaměstnavatel má povinnost (nad 10.000) mě přihlásit na sociální a zdravotní. Kolik procent se mi odečte odměny (srážková daň, soc. a zdrav.)? Děkuji za odpověď. Petra

 396. Nina Pavlová

  Dobrý den,

  v zákoníku práce jsem se dočetla, že DPP nemůže být uzavřena mezi manžely (Par. 318: Pracovněprávní vztah uvedený v § 3 větě druhé nemůže být mezi manžely nebo partnery.). Platí toto jen v případě, že je jeden z manželů živnostník, nebo i např. v případě, kdy by byl statutárním zástupcem společnosti, jejímž jménem by DPP uzavíral?

  Předem děkuji za odpověď.

 397. Barbora Vítková

  Dobrý den, jsem registrovaná na ÚP a dnes jsem uzavřela dohodu o provedení práce. Jak mám nyní postupovat, musím to hlásit úřadu práce i když od ÚP nepobírám podporu?Vyřadí mě úřad práce z evidence? A jak je to se zdaněním, co musím v tomto případě udělat?Děkuji za odpověď.

 398. Aleš Nesvadba

  Dobrý den, prosím o radu, potřeboval bych vědět, kolik si mohl v roce 2011 vydělat důchodce, když pobíral jen starobní důchod a uzavřel dohodu o provedení práce, kolik si z této dohody mohl za rok vydělat, aniž by musel odvádět daň, podepsal prohlášení k dani.

  Děkuji za odpověď, Nesvadba

 399. KK.

  Dobrý den,

  Mám dotaz na podepsaní růžové papíru o znedaňování, mám to již podepsané u jednoho zaměstnavatele ale od září to chci podepsat jinde vím, že se to dá zrušit ale je to možné brát tak, že mi to zruší na celý měsíc září ikdyž tam zajdu až např. až 12 to zrušit?

  Děkuji za odpověď

 400. Pavel Čech

  Dobrý den,

  přítelkyně podepsala DPP v ZŠ. V dohodě je uvedeno "na dobu od X.Y.2012 až po dobu pracovní neschopnopnosti Mgr.XY".

  Je takto uvedený termín v souladu s 1.článkem novelizace DPP z 1.1.2012? Jelikož zastoupená učitelka je v pracovní době již delší dobu než se předpokládalo a přítelkyně potřebuje nastoupit do nové práce, zajímalo by nás jak je možné z takto "ošetřené" smlouvy, pokud je tedy platná, odstoupit.

  Díky

 401. Petra

  Dobrý den, prosím o radu – mohu být vedená na úp ( bez podpory ) a zároven pracovat na dohodu o provedení práce? Jsem vedená na úp a dostala jsem tuto pracovní nabídku.. Vyřadí mě proto z evidence? Pokud ano, jak mám potom postupovat, abych měla vše ( sociální, zdravotní ) v pořádku? Díky za odpověd

 402. Michal Pačák

  Dobrý den , dne 12.3 2013 do 3.4 .2013 jsem byl zamestnán na DPP , ale nevím do kolika dnu musím nahlasit ukonceni a jak je to se mzdou za odpracované dny , zda – li jí dostanu do termínu 15 . dne tohoto mersice nebo ne . Děkuji za odpověd

 403. Betty

  Každá Dohoda o PP oficiálně vyplacená musí mít 15% srážkovou daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu.V Dohodě o PP nemůže být samozřejmě napsána 0.

 404. Betty

  Na Dohodu o PP můžete podle Zákloníku práce letos odpracovat 150 hodin, srážková daň 15% je stále.U každého /jiného /zaměstnavatele můžete mít 150 hod.Hodiny se nesčítají.

 405. mota

  Podle zakoniku prace §236,3 muzete odstoupit od dohody o provedeni prace jen v pripade, ze vam zamestnavatel nevytvoril sjednane pracovni podminky.

 406. Dáša

  § 236 Zpr se týká stravování zaměstnanců. Od dohody o provedení práce lze odstoupit. Tedy napíšete "Odstoupení od dohody o provedení práce" event. "Zrušení dohody o provedení práce" se všemi důsledky pro Vás vyplývající. Záleží na tom, co je v dohodě o provedení práce sjednáno. Tzn. že, máte-li sjednánu odměnu po ukončení sjednaného úkolu, nemusíte dostat ani korunu, pokud jste si nesjednala dílčí odměnu za provedenou část úkolu. Zde neplatí žádná výpovědní doba (jako je tomu např. u dohody o pracovní činnosti – 15 dnů). Buď uzavřete "dohodu o skončení dohody o provedení práce" k určitému dni, pokud zaměstnavatel odmítne, odstupte od ní tak, jak uvedeno ve druhé větě. Nikdo Vás nemůže nutit splnit úkol dle dohody o provedení práce, jestliže toho nejste schopna z jakékoliv příčiny. Je-li dohoda o provedení práce uzavřena ústně, můžete od ní odstoupit ústně. Je-li písemná, odstupte písemným projevem.

 407. karel

  150 hodin u jednoho zamestnavatele, ne na zakazce. otazka zivnostenskeho listu je slozitejsi, dejte si pozor na svarcsystem, ale to je spis veci zamestnavatele, nez vase.

 408. Zuzana

  Pokud nepřekročí 150 hod. tak je pro Vás určitě lepší DPP. Ušetříte na odvodu na sociálku a zdrávku, zaplatíte pouze daň.

 409. Katerina

  dobrý den, bohužel s tím nejde nic udělat. Měla jsem stejný problém. Leda ře by jste to uhrála na zdravotní problémy.

 410. Dáša

  U jednoho zaměstnavatele lze uzavřít více dohod o provedení práce, avšak za rok dohromady nesmíte ze všech těchto uzavřených dohod u tohoto jednoho zaměstnavatele překročit limit 150 odpracovaných hodin. Bude-li však zaměstnavatelů více, u každého mohu mít uzavřenou DPP do 150 hodin.

 411. Šéfredaktor

  Dobrý den, "starý" § 75 je v novém zákoníku práce uveden v § 304 a jeho obsah je naprosto shodný. Tedy, souhlas se požaduje pouze v případě, že předmět činnosti je shodný.

  Mgr. Lucie Jindrová

 412. Šéfredaktor

  Dobrý den, od dohody o provedení práce může opravdu kdykoli (pokud to neodporuje ustanovením takové dohody) odstoupit, a to na rozdíl od dohody o pracovní činnosti, kde je 15ti denní výpovědní doba. Odměna by Vám však rozhodně měla být vyplacena. Pokud tak neučiní dobrovolně, vyzvěte ho písemně a pokud ani to nepomůže, podejte žalobu soudu na zaplacení.

  Mgr. Lucie Jindrová

 413. Šéfredaktor

  Dobrý den, ano, má se Vám strhávat 15 % daň z příjmů dle § 6 odst. 4 a § 36 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů.

  Mgr. Lucie Jindrová

 414. Lochmanová Romana

  Není to tak jednoznačné. Pokud by studentka pracovala jen u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce má možnost si vypsat daňové prohlášení a ještě uplatnit slevu na studenta.

 415. Petr

  Odpoved na tuto otazku je uplne jednoducha. Zamestnavatel muze pravne zrusit dohodu o provedeni prace z jakehokoli duvodu a bez zadn vypovedni lhuty ani naroku na odstupne. Dle novely ZP staci, aby vypoved zaslal postou ci e-mailem, ale v praxi se ani toto nedeje. Nojo, takze si kvuli tem svejm hnusnejm dreadum prisel o praci, dobre ti tak… :-) ja bych za to strilel. buzerante.

 416. Petr

  ahoj čičinko, daň je 15 %, která se však nepočítá z hrubé mzdy, ale z daňového základu, což je hrubá mzda po odečtení slevy na poplatníka a v Tvém případě asi i slevy na studenta. To znamená, že když si vyděláš třeba 4 tisíce, tak zaplatíš daň např. pouze z dvou a půl. Pokud si vyděláš 3 tisíce měsíčně, daň bude cca 200 Kč :-) pa

 417. Petr

  vasto, to je jednoduchy, DPP muzes vypovedet kdykoli bez udani duvodu. vypoved je pak platna okamzite (resp. ode dne uvedeneho ve vypovedi). ze ty z toho mas takovej strach… ty musis bejt asi velka pica.

  Mgr. Petr Dosedal

 418. Šéfredaktor

  Dobrý den, sčítají se pouze hodiny u jednoho zaměstnavatele. Pokud jsou dohody u různých zaměstnavatelů, může to celkem přesáhnout 150 hodin.

  Mgr. Lucie Jindrová

 419. Šéfredaktor

  Dobrý den, u dohody o provedení práce zákon přesně nestanoví náležitosti takové dohody. Z toho důvodu tak není možné takovou smlouvu považovat za neplatnou (na rozdíl od dohody o pracovní činnosti).

  Mgr. Lucie Jindrová

 420. Šéfredaktor

  Dobrý den, není, tato povinnost se týká pouze dohody o pracovní činnosti.

  Mgr. Lucie Jindrová

 421. Šéfredaktor

  Dobrý den, dohoda o provedení práce je vždy uzavírána mezi nějakým zaměstnavatelem a nějakým pracovníkem. Asi přesně nerozumím Vašemu dotazu. Pokud se ptáte na výši odměny z dohod, zde je nutné dodržet ustanovení o minimální mzdě.

  Mgr. Lucie Jindrová

 422. Šéfredaktor

  Dobrý den, zákon nerozlišuje mezi oběma dohodami podle nějaké definice prodavačky, jak jste to nazvala. Pro tento případ mi ale přijde vhodnější dohoda o pracovní činnosti.

  Mgr. Lucie Jindrová

 423. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na tom, na jakou daň se ptáte. Min. daň z příjmů ano.

  Mgr. Lucie Jindrová

 424. Šéfredaktor

  Dobrý den, dohoda o provedení práce může být uzavřena i ústní formou.

  Mgr. Lucie Jindrová

 425. Šéfredaktor

  Dobrý den, měla byste ho informovat v případě, pokud spolu obě práce mohou souviset, resp. pokud jsou předměty činnosti zaměstnavatelů shodné.

  Přiznání podáváte jedno a zohledníte v něm všechny své příjmy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 426. Hanka

  V žádném případě nesmíte mít podepsáno daňové prohlášení u více zaměstnavatelů, pokud pracujete současně u tří. Jedině, pokud jsou po sobě jdoucí…Ale toto není váš případ: musíte si daňové prohlášení vybrat u kterého zaměstanvatele podepíšete, a zde také můžete pobírat daňovöu slevu z titulu studenta.

 427. Šéfredaktor

  Dobrý den, rozdíl je v tom, že dohoda o pracovní činnosti předpokládá obvykle stále vykonávanou práci a to v rozsahu do 1/2 stanovené týdenní prac. doby, tj. max. 20 hodin týdně. Tato dohoda musí být písemná a má stanovené urč. náležitosti.

  U dohody o provedení práce nesmí za rok rozsah práce překročit 150 hodin. Uzavírá se obv. za urč. konkrétním cílem.

  Mgr. Lucie Jindrová

 428. Šéfredaktor

  Dobrý den, zákon neurčuje počet hodin. Omezuje však takovou návštěvu u lékaře na nezbytně nutnou dobu; totéž platí u doprovodu dítěte avšak max. 1 den.

  Mgr. Lucie Jindrová

 429. Terezka

  Tak buď uzavřeš dohodu o prac. činnosti (neměla by sis vydělat víc jak 20 hodin týdně) jinak to není moc omezené. Pokud smlouvu jinde nemáš, můžeš uplatnit slevu na studenta (nebudou ti strhávat daň) ale při této dohodě se strhává soc. a zdrav. pojištění. Jinak si s tím lámat hlavu nemusíš, protože pokud máš denní studium, v tvém případě určitě, tak za tebe pojištění platí stát. To co ti strhnou je pro srandu králikům, aby ti mohli strhnout vůbec něco 😉

 430. Eminence

  Na to, aby si za naše prachy poslanci protelefonovali, prožrali, procestovali…rozkradli miliony, jim už daně platit nebudu a to vám taky doporučuji. Makáte na tu bandu, legislativních zlodějů co výmýšlej jen samí pí*oviny. Takže na otázku jedno nebo Víc? – neplatit nic!!!!!!

 431. Jitka

  Má osoba,která je v plném invalidním důchodu a jezaměstnána na dohodu o provedení práce ,úlevu na dani?

  Zatím jsem za ni odváděla srážkovou daň 15proc.

  Jak je to,pokud si vydělá více,jak 5000,- měsíčně?

  Děkuji za odpověď.

  Přeji hezký den.

 432. František

  to by mě taky zajímalo, otázka soc. a zdrav. poj.,jsem nezaměstnaný, teď bych chtěl jít dělat instruktora lyžování na DPP na celou sezonu. Doufám, že někdo poradí.

 433. Šéfredaktor

  Dobrý den, maximální výše samozřejmě omezena není, pouze výše minimální – 48,10 Kč za hodinu.

  Výše však, stejně jako jinde, závisí na druhu a náročnosti práce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 434. pavla

  PŘÍTEL MI DAROVAL PŮLKU BYTU VE,KTERÉM ŽIJEME JAKO DRUH A DRUŽKA.DOKLÁDALI JSME FINANČNÍMU ÚŘUDU DAROVACÍ DAN NA 3PROCENTA DÁLE K TOMU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,ŽE ŽIJEME VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI OFOCENÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STEJNOU SPOLEČNOU ADRESOU.FINANČNÍMU ÚŘADU TOTO NESTAČÍ NEUVĚŘIL,ŽE SPOLU ŽIJEME A HROZÍ NÁM,ZAPLACENÍ 7PROCENT.PROSÍM MŮŽETE MI PORADIT JAK DÁLE PROKÁZAT,ŽE SPOLU OPRAVDU ŽIJEME.DĚKUJI ZA ODPOVED

 435. Renata

  Ano, příjem u rodičovské je neomezený, neseberou vám ji. Jen se musí podle výše příjmu příslušeně zdanit.

 436. Jitka Brabcová

  Jako student jste zařezen do skupiny pojištěnců za které platí zdrav. poj. stát. Jestliže máte příjmy jen z DPP nemusíte Zdra. poj.platit. U každého zaměstnavatele můžete v roce 2007 odpracovat 150 hod.

 437. Jitka Brabcová

  V DPP kterou s Vámi sjednal zaměstnavatel musí být tyto příplatky vyjmenované, jinak si myslím že nárok nemáte.

 438. kentaurka

  Je mi líto, ale pokud jste na nemocenské, nemůžete tudíž vykonávat svou práci, tak nemůžete vykonávat ani brigádu. No můžete, ale velice riskujete, že přijdete o nemocenské dávky a navíc můžete přijít i o svou práci. Zaměstnavatel má právo, po tomto zjištění, s Vámi rozvázat pracovní poměr. Stojí Vám to za to?

 439. Jaroslava

  Dobrý den, poradí mi někdo?

  Od ledna 08 nastupuji do práce jako mzdová účetní, ale jen na částečný úvazek. Mám doma dceru a budu pobírat rodičovský příspěvek až do jejích čtyř let. Mohu pracovat na dohodu o provedení práce? Jestliže dostanu na tuto dohodu měsíčně 7 tis., jaká daň je a v jaké výši je stanovena? Děkuji.

 440. Honza

  dobrý den,

  sirotčí důchod budete pobírat po dobu řádného studia až do dovršení věku 26 let, přičemž můžete samozřejmě pracovat. Důležité je zůstat studentem.

 441. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, 150 hodin je limitem pro celý rok. Znamená to, že u jednoho zaměstnavatele nesmí rozsah práce těchto 150 hodin překročit. Jestliže zaměstnanec pro Vás v rámci jednoho roku pracoval pouze po dobu, kterou uvádíte (tj. 1.11.-30.11), mohl odpracovat mnohem víc než jen 12,5 hodiny. Tento Váš výpočet by platil pouze v případě, že by byla dohoda uzavřena na celý rok.

 442. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vedle podpory v nezaměstnanosti je možné uzavřít také dohodu o provedení práce. Omezení spočívá v tom, že měsíční odměna z této dohody nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, to znamená ne více než 4.000,-Kč měsíčně. Pracovní doba nesmí být delší než polovina zákonem stanovené pracovní doby, což tedy činí maximálně 20 hodin týdně (4 hodiny denně). Začátek výkonu prací na dohodu musíte oznámit úřadu práce nejméně den před zahájením a patrně budete dokládat i doklad o vyplacení odměny. K výši podpory uvádím, že k jejímu výpočtu jsou třeba údaje, které jste nepopsal. Obraťte se na svého personálního poradce na úřadu práce, popřípadě na dávkového specialistu z téhož úřadu, kteří Vám v dané věci mají poskytovat poradenství.

 443. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, daň z odměny z dohody o PP bude odvedena zaměstnavatelem vždy, bez ohledu na její výši. Důležité je podepíšete-li prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti nebo ne. V případě, že ho podepíšete, můžete ke konci roku podat daňové přiznání, do kterého zahrnete příjmy z dohody. Výhodou je, že jako student můžete uplatnit určité daňové úlevy a získat tak část odvedených peněz nazpět.

 444. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  máte na mysli to, že jako zaměstnanec při odstoupení od DPP máte zaměstnavateli vyplácet nějaké peníze?

 445. Eva

  Ano, presne tak. Podepsala jsem DPP, kde je uvedeno, ze v pripade odstoupeni z osobnich ci jinych subjektivnich duvodu musim zaplatit 10 tis.Veci se ale zmenily a zamestnavatel po mne chce, abych pracovala 8 hodin denne/5dni v tydnu, coz vzhledem ke studiu nemuzu.

 446. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přivýdělek k plnému invalidnímu důchodu není zákonem zakázán. Výdělek navíc není nijak zásadně omezen, ale je pravda, že se musí zohlednit příčiny Vašeho důchodu. To znamená, že je třeba posoudit reálné možnosti zařazení do práce. Tudíž je nepravděpodobná práce na plný úvazek a za plnou mzdu. Ideální je právě částečný úvazek nebo práce na dohodu a tomu odpovídající odměna. Zaměstnavatel je povinen zaměstnání osoby v plném invalidním důchodu nahlásit na správu sociálního zabezpečení. Zde se také můžete sám předběžně informovat o postupu při práci na dohodu. Pokud se jedná o Vašeho lékaře samozřejmě se s ním o celé záležitosti poraďte. V některých případech je dokonce možné zaměstnání doporučit jako jistou formu terapie. Člověk neztrácí sociální kontakt s okolím a není závislý výhradně jen na sociálních dávkách.

 447. dagmar enevová

  Jsem v plném invalidním důchodu, v únoru 2009 mi vznikne nárok na starobní důchod. V novinách jsem si přečetla varování ombudsmana, že při špatném nárokování starobního důchodu mohu přijít až o tisíce. Můžete mi prosím vysvětlit, kdy si mám žádost podat, nebo je výhodnější zůstat v invalidním důchodu. Děkuji.

 448. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano, studenta na DPP zaměstnat můžete. Ano, můžete mu podpesat potvrzení příjmu pro účely vrácení daně. A konečně ano, samozřejmě, že může praktikovat opakovanou činnost (stejně jako je tomu u většiny jiných prací).

 449. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dohoda o provedení práce se řídí zákoníkem práce a jde o pracovněprávní vztah. Nejenže k němu žádný živnostenský list nepotřebujete, ale ani to nejde. Takže dohodu můžete uzvařít. Daň z odměny podle dohody o provedení práce činí 15% a odvádí ji za Vás zaměstnavatel.

 450. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dohodu se studentem uzavřít můžete. Daň odvede zaměstnavatel (ten kdo se studentem uzavře dohodu). Daň se odvede vždy a to bez ohledu na to, kolik si student vydělá. Může podepsat prohlášení k dani z příjmu a na konci roku mu podepíšete potvrzení o výši odměn. On pak může žádat finanční úřad o vrácení daně.

 451. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výše odměny z dohody a podmínky jejího poskytování se řídí tím, co je v dohodě sjednáno. Zákoník práce výslovně stanoví, že na odměny z dohod se nevztahují příslušná ustanovení o mzdě, a tudíž u dohody o pracovní činnosti nárok na příplatky za práci o víkendu není. Jedině, že by to bylo uvedeno přímo v dohodě.

 452. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, placení zdravotního a sociálního pojištění nejsou daně. Tudíž se na finančním úřadě vůbec něřeší. Pokud jde o VZP, jestliže za Vás zdravotní neodvádí zaměstnavatel (nebo stát), pak jste povinna si jej platit sama. Když neplatíte, nabíhává na dluhu značné penále a zdravotní pojišťovna po Vás bude pojistné i s úroky vymáhat. Takže si zajděte na pobočku VZP co nejdříve a celou záležitost s nimi projednejte. Pokud jde o sociální pojištění, to platit nemusíte, ale odrazí se to v době, která se započítává pro nárok na důchod. Ve věci sociálního pojištění se obraťte na Okresní správu sociálního zabezpečení.

 453. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  pokud se se stávajícím zaměstnavatelem nedohodnete na skončení pracovního poměru dohodou, opravdu Vám nezbyde než podat výpověď a čekat 2 měsíce.

 454. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, samozřejmě můžete. Jen nezapomeňte, že limit této dohody je 150 hodin ročně.

 455. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že je stanoven limit 150 hodin ročně, je dobré vždy po odpracovaném roce uzavřít smlouvu znovu. Je dobré také vymezit dobu jejího trvání.

 456. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odměna z dohody se bude zdaňovat tak jako tak, její výše limitována není. Je nutno rozlišit práci při mateřské, kde je peněžitá podpora v mateřství (nemocenská dávka). Tady není možné pracovat pro stejného zaměstnavatele, výjimkou je právě dohoda o provedení práce. Druh práce si můžete sjednat odlišně od Vašeho původního místa. Po mateřské následuje rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek (to je dávka státní sociální podpory). Zde si můžete přivydělávat jak a u koho chcete, limit výdělku není. Příspěvek to neovlivní, jen se pak informujte na správě sociálního zabezpečení, protože to může mít vliv na jiné dávky.

 457. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kromě registrace na portálech se můžete zaregistrovat také přímo u personálních agentur ve Vašem městě. Informace pro uchazeče o zaměstnání Vám podají i na úřadu práce. Jisté je, že čekání na to, až se ozve nějaký zaměstnavatel není příliš účinné. Musíte být aktivní hlavně Vy, to znamená čtěte inzeráty na internetu i v tisku, a hlavně sama kontaktujte možné zaměstnavatele, ať už telefonicky nebo maily. Podstatný je také dobře sepsaný a přehledný životopis. To je první, co zaměstnavatele zajímá. Ke každé odpovědi na inzerát také připojte průvodní dopis, ve kterém uveďte co umíte, znáte, jakou máte praxi, proč se ucházíte právě o tohle místo apod. Poradny pro uchazeče o práci naleznete také na internetu, často právě na webech o práci.

 458. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pochybuji, že by jste si o tuhle daň mohla snížit svůj daňový základ jako OSVČ. Odměna z dohody je totiž příjmem ze závislé činnosti a daň z ní za Vás odvádí přímo zaměstnavatel. Spíše než o právo, jde v tomto případě o daně, takže doporučuji kontakotvat finanční úřad, popřípadě daňového poradce.

 459. Mgr. Petr Král

  Záleží na tom, zda daň, kterou Vám zaměstnavatel za DPP strhnul, byla daní srážkovou nebo zálohovou. Na výplatní pásce by to mělo být rozlišeno. Vyžádejte si od zaměstnavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti za kalendářní rok. Toto potvrzení pak použijte jako doklad o příjmech ze závislé činnosti v daňovém přiznání za kalendářní rok.

 460. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevím, že by v placení záloh docházelo ke změně, ale informujte se u svého správce daně, tedy Vašeho finančního úřadu.

 461. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je měsíční odměna vyšší než 400,-Kč a dohoda je uzavřena nejméně na 7 po sobě jdoucích dnů je zaměstnavatel povinen odvádět za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. To však platí jen u dohody o pracovní činnosti, ne u dohody o provedení práce. Vaše odměna bude zdaněna vždy. Jestli bude nižší než 5.000,-Kč pak se zdaňuje 15%, pokud jde přes 5.000,-Kč pak se zdaňuje 20%.Tuto srážkovou daň za Vás odvádí přímo zaměstnavatel na zvláštní účet finančního úřadu.

 462. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na základě dohody skutečně nemůžete vykonávat práci v rozsahu větším něž je polovina týdenní pracovní doby. Ze 40 hodin to tedy činí 20 hodin týdně. Jestli máte podezření, že zaměstnavatel porušil pracovněprávní předpisy, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce.

 463. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, srážku z odměny zpravidla odvádí v měsící následujícím po měsíci, ve kterém byla odvedena práce. Finanční úřad Vám skutečnost jestli je daň za Vás zaplacena nebo ne s velkou pravděpodobností nesdělí.

 464. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §76 odst. 6 zákoníku práce stanoví : "Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr (to je zase §55-56)."

 465. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto případě za Vás srážku odvedl zaměstnavatel, čímž je splněna daňová povinnost. Jiná je situace, jestliže jste podepsala přihlášení k dani. V tomto případě Vám musí zaměstnavatel vystavit o potvrzení o příjmech a daňové přiznání si podáte sama.

 466. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle současných právních předpisů můžete, ovšem v případě, že si podáváte vlastní daňové přiznání. Jestliže ne, uplatňuje za Vás tyto slevy zaměstnavatel.

 467. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den,s tímto dotazem se obraťte na web zabývající se daňovým poradenstvím.

 468. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ukončení dohody o provedení práce zákoník práce nijak konkrétně neupravuje. Záleží tedy především na tom, co máte ujednáno v dohodě. Nejlepší řešení je domluvit se přímo se zaměstnavatelem na ukončení dohody. Jestli se nedohodnete, pak je vše obtížnější. Můžete se pokusit smlouvu vypovědět. Je však možné, že zaměstnavatel prohlásí nedokončení sjednané práce a odmítne vám zaplatit. Ostatně jste na úřadu práce, tak se obraťte na svého referenta, ať Vám pomůže situaci řešit.

 469. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nesmí být překročeno 150 hodin u jednoho zaměstnavatele za dobu jednoho kalendářního roku. To znamená, že tuto dobu můžete odpracovat i v karatší době. Pak již u stejného zaměstnavatele nemůžete v tomtéž roce uzavřít další DPP.

 470. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, daň z DPP je 15% do 5000 a 20% nad 5000, takže má jiný režim než příjem z běžného zaměstnání (HPP, dohoda o pracovní činnosti). Vaše daňové pásmo ze mzdy z hlavního zaměstnání by se tím zvednout nemělo.

 471. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odečty slev na daních by za vás měl dělat zaměstnavatel. V případě, že jste podepsal prohlášení k dani, pak si podáváte daňové přiznání sám včetně slevy.

 472. Terezie

  Pokud vy i rodiče důchodci podepíší daňové prohlášení, budete mít všichni slevu, vy navíc jako student

 473. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete uzavřít dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Jelikož jste v invalidním důchodu, tak je jasné, že nemůžete vykonávat práci na plný úvazek. Záleží také v jakém rozsahu jste invaliditou omezen pokud se týká pracovního uplatnění. Daně za Vás odvede zaměstnavatele. O podrobnější informace můžete požádat Okresní správu sociálního zabezpečení.

 474. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přivydělat si můžete bez omezení, musíte mít ovšem zajištěnou péči o dítě.

 475. MUDr. Novotný

  U postižených boreliózou a následně různými formami neuropatie a únavovým syndromem apod. je velmi nepravděpodobné zařazení do pracovního procesu na plný úvazek, téměř nemožné, vzhledem k nepravidelně a často periodicky se opakujícím kolisavým stavům relapsů a klidu, takže pacient si musí tzv. vyhovět…

  Ideální pro tyto případy je právě DPP, neb ji může postižený vykonávat i doma a v době, kdy je mu nejlépe…

  Práce, konaná byť nepravidelně a nesoustavně, dle povahy a závažnosti následků onemocnění, má vyznamný rehabilitační a terapeutický účinek, nehledě k sociálním aspektům, neboť člověk neztrácí sociální kontakt se společností, není tak zavislý na sociálních dávkách, nehledě k přímým efektům pro státní rozpočet ve formě DPH i z takto konané práce či k přímým odvodům státu ve formě 15 – 20% srážky z výdělku… Vám, vážená paní, doporučujeme navštívit nejbližší psychiatrickou léčebnou, trochu sportovat, střídmě jíst a brát něco na uklidnění, a více důvěřovat legitimitě demokratických správních a odborných institucí, které na rozdíl od dob minulých, neposuzují věci dle názorů udavačů, nýbrž dle platných právních norem a předpisů.

 476. Betula

  Já jsem spíš myslela, zda nebudu muset doplatit daň z DPP. Když jsem platila 20%. Ale jestli to chápu dobře, tak se platí buď 15% nebo 20% podle výše výdělku z DPP. Takže není třeba, abych podávala daňové přiznání.

 477. Pavla Kmochova

  Moc děkuji za odpověď – přihlášení k dani jsem nepodepsala, jsem na mateřské. Přeji hezký den :-) Pavla K.

 478. Zbyšek

  U DPP se zdravotní, ani sociální pojištění neplatí( nejedná se totiž o pracovní poměr…).Pokud tedy "zaměstnanec DPP " není na úřadu práce, ani nemá jinou práci, ani není na mateřské, nebo student, či důchodce ( invalidní, či starobní), MUSÍ si zdravotní poj. hradit sám.

  – nejste-li zaměstnán ( HPP nebo DPČ, nebo OSVČ) nejste povinnen platit pojistné na sociální zabezpečení. Dobu, po kterou nebudete důchodově pojištěn (tedy doba, za kterou neplatíte pojistné), nebude možné hodnotit pro nárok na (budoucí)důchod !!! Tuto situaci lze řešit dobrovolnou účastí alespoň na důchodovém pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění Vám poskytne správa sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště, nebo info zde :

  http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/sazba-pojistneho.htm

  —————

  U Vaší zdravotní pojišťovny (u všech zdrav.pojišťoven je toto shodné) budete spadat do této kategorie – http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/OBZP/

  V některých případech za Vás platí pojistné stát – http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/Stat/

  Pokud tedy za Vás neplatí ani stát, ani zaměstnavatel, ani nemáte vlastní živnostenský list(OSVČ) – platíte si sám minimální sazbu

  od 1.1.2008

  1 080 Kč měsíčně

  více je zde – http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/OBZP/Platba_pojistneho/vyse-pojistneho

  U zdravotní pojišťovny u které jste pojištěn si zjistěte správné číslo účtu na který budete tuto částku měsíčně odvádět.( vždy¨do 8. dne v měsíci!!!)

 479. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemáte pravdu. Při procházení diskuzí jste byl málo důsledný. Již několikrát zde bylo zodpovězeno, že při DPP za Vás zaměstnavatel zdravotní ani sociální neplatí. To znamená, že o úhradu těchto pojistných se musíte starat sám. Zdravotní pojištění vyřídíte na Vaší zdravotní pojišťovně a sociální pak na Okresní správě sociálního zabezpečení. Rozhodně s tím neotálejte, při neplacení hrozí penále.

 480. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §13 odst. 4 zákoníku práce stanoví, že "Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.". Administrativa a úklid samozřejmě nejsou práce stejného druhu, takže ve Vašem případě je to možné.

 481. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odměny do 5 000,- Kč se uplatní pouze srážková daň ve výši 15 % (pokud zaměstnanec nepodepsal nepodepíše prohlášení k dani). To je konečná daň. U příjmu nad 5 000,- Kč se odměna zdaňuje zálohovou daní také ve výši 15%. Jestliže zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, pak na v lednu následujícího roku dostane potvrzení o zdanitelném příjmu, které může použít jako podklad pro daňové přiznání.

 482. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při dohodě o provedení práce je limit 150 hodin ročně. Při dohododě o pracovní činnosti je to polovina týdenní pracovní doby, tj. maximálně 20 hodin týdně. U této dohody musíte za zaměstnance odvádět zdravotní a sociální pojištění. Jestliže bude paní v důchodu, musíte smlouvu uzavřít vždy pouze na 1 rok, protože jinak by ztratila nárok na vyplácení důchodu.

 483. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, že u DPP se neodvádí zdravotní a sociální pojištění, bylo v diskuzi řečeno již mnohokrát. Jinak právo na dovolenou při DPP zaměstnanci nevzniká.

 484. Vítězslav Kejval

  Při dohodě o provedení práce mohu si platit sociální a zdravotní pojištění a v jaké výši. Počítá se potom tato doba do důchodu? Nemám živnostenský list.

 485. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jelikož se z DPČ odvádí zdravotní a sociální pojištění, pak Vám vzniká nárok na peněžitou podporu v mateřství. Jestliže by u Vás nastala pracovní neschopnost (např. rizikové těhotenství), náležely by Vám dávky z nemocenského pojištění (nemocenské).

 486. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, od 1.1.2008 je u daně z příjmů fyzických osob stanovena jednotná lineární sazba 15%, což platí pro srážkové i zálohové zdanění (limit 5.000,- je stejný). To, že jste u zaměstnavatele před rodičovskou dovolenou byla zaměstnána v pracovním poměru na daňové odvody nemá vliv. Zdanění DPP má provádět jako u kohokoliv jiného. Pozor na to, že u stejného zaměstnavatele nesmíte konat práce na dohodu, které jsou stejné jako ve vašem pracovním poměru. Druh práce musí být jiný. Např. asistentka nemůže na DPP či DPČ být zařazena opět jako asistenta. Druh práce musí být odlišný (např. účetní, fakturantka apod). Jinak by docházelo k porušování zákoníku práce.

 487. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže se jedná skutečně o příležitostný (jednorázový) přivýdělek (ale pozor netýká se to činnosti v pracovněprávním vztahu, tj. ani dohody o provedení práce či pracovní činnosti), tak do výše 20.000/rok je takový příjem osvobozen od daně.

 488. Helena Slováková

  Děkuji za odpoveď.Ano je to pouze inventura v obchodě.Musím příjem tedy hlásit na sociálce,když pobírám rodičovský příspěvek?

 489. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přivýdělek k plnému invalidnímu důchodu není zákonem zakázán. Výdělek navíc není nijak zásadně omezen, ale je pravda, že se musí zohlednit příčiny Vašeho důchodu a zůstatková kapacita schopnosti soustavné práce (ve Vašem případě tedy cca 1/3). To znamená, že je třeba posoudit reálné možnosti zařazení do práce. Tudíž je nepravděpodobná práce na plný úvazek a za plnou mzdu. Ideální je právě částečný úvazek nebo práce na dohodu a tomu odpovídající odměna. Zaměstnavatel je povinen zaměstnání osoby v plném invalidním důchodu nahlásit na správu sociálního zabezpečení. Celou záležitost také projednejte s lékařem, aby výkonem práce nedocházelo ke zhoršování zdravotního stavu.

 490. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v uzavření pracovní smlouvy Vám studium VŠ nebrání. Může být uzavřena jen na dobu určitou, právě jen pro dobu praxe. Potřebné informace by jste snad měl obdržet také na své škole, která musí mít zkušenosti s tím, jak to při praxi studentů chodí. Proč toho nevyužijete?

 491. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v případě školní docházky ho za Vás platí stát, v případě DPČ ho odvádíte zčásti společně se zaměstnavatelem. Takže žádné pojištění 2x neplatíte.

 492. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k tomu, aby Vám vznikl nárok na odstupné při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, by jste musela mít lékařský posudek nebo rozhodnutí příslušného úřadu o tom, že nemůžete nadále vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení takovoutou nemocí. Jestliže tu taková souvislost není a Vás zhoršený zdravotní stav nesouvisí s prací, tak žádné odstupné nedostanete.

 493. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, až Vám skončí mateřská dovolená (nesjpíš však máte na mysli dovolenou rodičovskou), a nebudete zaměstnaná, tak se zaregistrujte na úřadu práce (nemusíte, ale lze to doporučit). Stát za Vás bude platit alespoň zdravotní pojištění. Sociální za Vás platit nebude, k tomu se můžete přihlásit sama dobrovolně. Kromě toho požádáte o podporu v nezaměstnanosti. O výši podpory rozhodne pracovní úřad. Nárok na peněžitou podporu v mateřství po dalším porodu však jako nezaměstnaná mít nebude. Místo ní se Vám bude rovnou poskytovat rodičovský příspěvek. Veškeré další potřebné informace obdržíte přímo na úřadu práce. Dohodu o provedení práce můžete mít i v době registrace na ÚP, ale musíte tuto činnost na úřadě nahlásit.

 494. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže návštěva školky nepřesáhla 4 hodiny denně, pak by vám za leden měl ještě náležet. Rodičovský příspěvek řeší §30-32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Konkrétní ustanovení k Vašemu dotazu je pak v §30b odst.2) písm. b).

 495. Věra Raclavská

  Dobrý den,

  paní Cifková, jsem ve stejné situaci jako vy a váš syn. S tím, že mně byl rodičovský příspěvek zamítnut právě z toho důvodu, že syn navštěvoval MŠ v průběhu ledna i před dnem dovršení 3 let(celkem 6 dnů). I přesto, že mi paní ze sociálního odboru potvrdila, že syn může navštěvovat MŠ v průběhu celého měsíce ne déle než 4 hodiny denně, aniž bych přišla o rodičák.

  Pokud budete můj příspěvek číst, dejte mi, prosím, vědět, zda jste rodičovský příspěvek dostala, či ne.

  Děkuji. Raclavská

 496. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příjmy, ze kterých byla odvedena srážková daň a nepřesáhly 5.000,-, se do ročního zúčtování ani do daňového přiznání neuvádí. To platí v případě, že jste neměla podepsané prohlášení k dani. Jesliže jste prohlášení podepsala, prováděl zaměstnavatel odvody zálohou a ta se zúčtovává. Zaměstnavatel Vám vydá potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti a to doložíte k daňovému přiznání. S ohledem na to, že budete podávat daňové přiznání se v dalším obracejte přímo na pracovníky finančního úřadu, kteří jsou povinni poskytovat Vám příslušné informace.

 497. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako nepodnikatelka můžete těžko vystavovat orazítkované účtenky. A požadavek na placení DPH je také zvláštní. Proč by jste odběratelce měla hradit DPH, zvláště když nejste jejím plátcem? Může s Vámi třeba uzavřít dohodu o provedení práce, vy pro ní vyrobíte bižuterii a ona bude mít dostatečný podklad. Jestli se nedohodnete, uděláte nejlíp, když si zajistíte jiného odběratele.

 498. Milan Procházka

  Jak má být prosím daněna odměna z DPČ v celk.výši 6900,00Kč v roce 2008? Děkuji

 499. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s tímto daňovým dotazem se obraťte na daňového poradce nebo na finanční úřad.

 500. Radach

  Dobrý den,

  děkuji moc za odpověd. Jen bych se chtěla ještě k tomuto tématu vrátit, protože jsem našla článek, kdy je možné, aby pobíral otec peněžitou pomoc v mateřství a poté i mateřskou v případě, že žena na to nemá nárok. Manžel pak nadále pracuje a manželka se stará o děti. http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/rodicovsky_prispevek_20080130.html

  Jak to je pak v tomhle případě se sociálním a zdravotním pojištěním u ženy? A to se nemusí manželka nikde hlásit, když je jen tak doma?? Doslechla jsem se že se může hlásit na úřadu práce, ale tam přeci nemůže být evidována po celou dobu co bude doma. A nárok na podporu si myslím, že taky nemá. Všechno jsou to jen domněnky. Já jen aby v tom nebyl nějaký jiný problém. Nikdo s tím nemá totiž zkušenosti a nikdo to neumí pořádně vysvětlit.Ani js Předem moc děkuji za informace.

 501. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, o čem píšete je pravda. Bohužel problém v současnosti je, že příslušné instituce (ministerstva, zdravotní pojištění aj.) ještě nesjednotily názor na to, jestli v tomto případě bude za matku pečující doma o dítě platit zdravotní pojištění stát. Jde o rozdíl ve výkladu zákonů. Ministersvtvo zdravotnictví tvrdí, že podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§7) je možné, aby zdravotní pojištění platil stát. Podle výkladu zdravotních pojišťoven tomu tak není, a taková matka je považováná za OBZP (osobu bez zdanitelných příjmů), která si má ZP hradit sama (tj. 1080,-Kč měsíčně). Takže to není zcela vinou úředníků, že přesně neví jak postupovat. Snad se tato věc co nejdříve vyjasní.

 502. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nejste spokojena s odpovědí úřednic, tak se obraťte přímo na právní oddělení příslušného úřadu. Tam by se dalo očekávat, že jejich znalosti o platné právní úpravě týkající se působnosti úřadu (ČSSZ, úřady práce ..) budou podrobnější. Řadový úředníci někdy nemají až takové právní znalosti nebo se ještě dostatečně nezorientovali v nové úpravě. Na závěr k peněžité podpoře v mateřství : nárok vzniká jestliže nemocenské pojištění trvalo alespoň 270 dnů ve 2 letech před porodem (doba na pracovním úřadu se do této doby započítává) a účast trvá v době 6. týdnu před porodem nebo aspoň ke dni porodu (tj. při mateřské dovolené, v ochranné lhůtě nebo při čerpání nemocenských dávek z dřívěšjšího pojištění), porod byl úspěšný a není vykovávána činnosti, ze kterých ji plyne nárok na PPM.

 503. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli si chcete podat vlastní daňové přiznání, tak prohlášení podepsat musíte. Pokud nemáte příplatky sjednané v dohodě, tak Vám nárok na ně z DPP nevzniká.

 504. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, projděte si diskuzi, naleznete odpovědi na podobné dotazy. Jinak ohledně Vašich daňových povinností a jejich odvodech by Vás měl informovat přímo zaměstnavatel. Přiznání podávate jen, když máte podepsané prohlášení. A to podepsat můžete, ale nemusíte.

 505. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, není zřejmé, jestli jste měl podepsané prohlášení k dani nebo ne, jestli Váš příjem byl vyšší než 5000 měsíčně, jestli jste byl zaměstnán i jinde atd. Kdyby Váš příjem byl nižší než 5000/měsíčně, což se při rozsahu 150 hodin ročně dá předpokládat, tak byla odvedena 15% srážková daň, která je konečná a tudíž Vám nikdo žádné vyrovnání dělat nebude.

 506. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příjmy ze závislé činnosti (a to jsou i odměny z dohod o provedení práce či pracovní činnosti) se do celkového příjmu rodiny započítávají. Konkrétní informace obdržíte a instrukce pro vyplnění formulářů obdržíte na úřadu státní sociální podpory (tj. pracovní úřad, v Praze úřady městských částí).

 507. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli nemáte podepsané prohlášení, pak vše za Vás musí zařídit zaměstnavatel. Vy tím však přicházíte o daňové úlevy. Ale to je Vaše volba.

 508. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete. A jestli dcera podepsala prohlášení k dani, tak si ji může uplatnit i ve svých odměnách z DPP. Výše jejího výdělku není podstatná, ale je zde limit věkový a ten je 26 let. Pak již slevu nelze uplatňovat.

 509. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přiznání si podat můžete (podrobnosti na finančním úřadu). Jak je to při souběhu pojištění odvedeného z příjmu a s odvodem OBZP Vás má instruovat přímo pojišťovna. Jesliže však pojišťovna zjistí přeplatek je povinna ho vrátit do 1 měsíce od zjištění přeplatku (§14 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění). Buď zatím přeplatek nebyl zjištěn anebo vůbec nevznikl. Platební registr ZP není veřejný, takže informace si musíte vyžádat sám na zdravotní pojišťovně.

 510. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle názvu smlouvy patrně nejde o smlouvu pracovněprávní. Příjem se daní podle zákona o daních z příjmů a jednotná sazba je 15%. Jestliže si zdravotní platíte sám, tak minimální odvod dnes činí 1.080,-Kč. Sociální pojištění si platit můžete, ale nemusíte. Pro přihlášení k sociálnímu pojištění musíte na okresní správu sociálního zabezpečení. Poraďte se také přímo se sprotovním klubem, který Vás chce angažovat.

 511. radek

  Děkuji za odpověd a jde to zaplatit zpětně od srpna 2007 celkem to dělalo asi 25000kč,nevěděl jsem že se musím přihlásit na socialku.Děkuji

 512. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je samozřejmě nesmysl. Část pojistného odvádí zaměstnanec a část zaměstnavatel. Z hrubé mzdy jsou tyto odvody strženy. Zaměstnanec však nemůže být nucen k tomu, aby zákonné odvody za zaměstnavatele doplácel on.

 513. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výdělečnou činnost na DPP můžete konat i v době registrace na ÚP. Příjem však nesmí přesáhnout 4.000,-Kč. Výkon takových činností jste povinna na ÚP nahlásit. A to nejpozději 1 den před nástupem a do 8 dnů musíte doložit smlouvu. Jestli to neuděláte, může to být posouzeno jako porušení povinnosti součinnosti s úřadem a může dojít k vyřazení z evidence (a ztrátě podpory). A jak se to dozví? Buď náhodou, např. na základě součinnosti s jinými správními orgány nebo Vás také někdo může udat.

 514. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je věc, kterou si musíte odhadnout sám. Kdyby jste byl na ŽL, jako osoba samostatně výdělečně činná, byl by jste Vy sám odpovědný za veškeré záležitosti s tím spojené, tzn. vedení účetnictví, odvody pojistného, oznamovací povinnost vůči příslušným státním orgánům, plnění daňových povinností atd. Na druhé straně by jste si mohl zahrnovat náklady do účetnictví. Mohl by jste zvolit např. i daň z příjmů stanovenou paušální částkou, která se do určité výše příjmů a při nízkých nákladech vyplatí spíše než klasický výpočet daně. Konkrétní údaje o těchto účetních a daňových aspektech však hledejte jinde (servery o daních a účetnictví, finanční úřad).

 515. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, především jste na omylu. Dohoda o provedení práce má stanoven roční limit 150 hodin. To jistě není polovina pracovní doby. Takový limit je stanoven u dohody o pracovní činnosti. Minimální odvody státu u DPP či DPP příliš nevyřešíte. Zaměstnavatel bude odvádět zálohu na daň z příjmu, u DPČ se odvádí i zdravotní a sociální pojištění. Jestliže máte podepsané prohlášení k dani, tak po skončení roku můžete v daňovém přiznání (nebo ročním zúčtování) uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani. DPP žádné konkrétní náležitosti nemá, dokonce ani nemusí být písemná (to ale nedoporučuji). V DPČ musí být sjednána práce, o kterou jde, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Ta již musí být písemná.

 516. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zatím Vám tedy práce trvá. Budete-li pak nezaměstnaná, záleží jestli se budete registrovat na úřadu práce nebo ne. Když ano, bude za Vás zdravotní platit stát, sociální ne. Jestli nebudete na ÚP, budete si muset zdravotní platit sama (dnes 1.080 Kč). Sociální platit nemusíte, ale doba se Vám nezapočte do nároku na důchod. Doba péče o dítě je však považována za náhradní dobu pojištění. Informujte se tedy přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení, jak nejlépe postupovat, a jestli se k sociálnímu pojištění přihlásit nebo ne.

 517. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tom není žádný problém. Ani student by s tím neměl mít žádné potíže, pracovní povolení nepotřebuje (jako občan EU má volný přístup na trh práce a ČR vůči SR v tomto směru nemá žádná přísná omezení).

 518. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud to nemáte sjednáno v dohodě, tak na žádné cestovní náhrady z DPP nárok není. Jinak do výše stanovené právními předpisy (např. zákoník práce) nejsou cestovní náhrady pro zaměstnance předmětem daně z příjmů. Jsou-li vypláceny nad zákonem stanovený limit, pak částka, která jde nad tento limit se již zdaňuje.

 519. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v první řadě projednejte celou věc s mzdovou účetní u Vašeho zaměstnavatele. Daň z příjmu je jednotná v sazbě 15%. Té podléha i funkční požitek, kterým je odměna přísedících u soudů. Jako taková by měla být zahrnuta do ročního zúčtování příjmů. Přísedícím náleží paušální náhrada a náhrada ušlého výdělku.

 520. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli měla podepsané prohlášení k dani, tak může. Musí mít ovšem potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů.

 521. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, do 5.000,- mesíčně jde o daň srážkovou, nad tento limit daň zálohovou ve výši 15%. Zdravotní a sociální pojištění se u DPP neplatí.

 522. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, u DPP nejde o "superhrubou" mzdu v pravém smyslu. Neodvádí se z ní totiž zdravotní a sociální pojistné. Daň se řídí jednotnou sazbou ve výši 15% a srážky (nebo zálohy) na daň odvádí zaměstnavatel na speciální účet finančního úřadu.

 523. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, šlo by o pracovněprávní vztah jako každý jiný. To, že jde o syna nehraje žádnou podstatnou úlohu. Můžete ho klidně zaměstnat na DPČ.

 524. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jak si vymezíte náplň práce, trvání smlouvy, výši a způsob vyplácení odměny je jen na Vás. Vše, co uvádíte je možné.

 525. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže bude smluveno, že půjde o jednorázovou odměnu, která bude vyplacena po splnění sjednaných úkolů, pak jí vyplatíte a zúčtujete až vznikne nárok (tedy 29.2.08).

 526. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dohoda o provedení práce nemusí být ani písemná. Ale daň ve výši 15% budete muset odvést na speciální účet finančního úřadu, takže kontaktujte FÚ ať Vám sdělí postup a číslo účtu. Ovšem pro všechny strany je vždy lepší mít právní vztah podložen písemným dokladem. DPP není složitá a oba budete mít doklad. Tím budete mít "podepřen" i ten výdajová doklad.

 527. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je to tak. Jen pokud jde o "rodičovské přídavky" je nutné vědět, že ty se poskytují na základě rozhodných příjmů v rodině, včetně příjmů společně posuzovaných osob. Takže o tom, jestli Vaše DPP ovlivní přídavky se informujte přímo na úřadu státní sociální podpory (tj. úřad práce, v Praze úřady městských částí). Jinak DPP si archivujte jak dlouho chcete.

 528. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, DPP můžete se stejným zaměstnancem uzavřít i více. Ale práce nesmí přesáhnout 150 hodin ročně, takže tento limit se vztahuje na obě dohody. Nevím, kde jste přišla na to, že odměna je omezená. Ani loni nebyl výdělek nijak omezen. Jakou odměnu si sjednáte, taková mu bude náležet.

 529. Miroslava Štěpánková

  Dobrý večer.Chtěla jsem se ještě zeptat,jestli musí být v písemné smlově DPP uvedena odměna za vykonanou práci.Např.práce bude vykonávána od 1.3.-31.12.v rozsahu do 150hod.Někdy bude práce víc,někdy míň,jak formulovat do smlouvy odměnu rozpočítanou na jednotlivé měsíce.Děkuji za odpověď.

 530. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, záleží na Vás. Můžete si klidně sjednat odměnu hodinovou. Odměna pak bude záležet na skutečně odpracovaném počtu hodin, bez ohledu na to, jestli jich bylo v měsíci více či méně.

 531. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jste na omylu. Z DPP se neodvádí nejen sociální, ale ani zdravotní pojištění. To si budete muset zaplatit sám. Podle §50 zákona o zaměstnanosti (zák.č.435/04 Sb.) platí, že výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Takže odměna z DPP bude při výpočtu podpory nejspíše zohledněna. Více informací si vyžádejte přímo na ÚP.

 532. Oldřich Loucký

  Na ÚP jsem se informoval a bylo mi nejistě sděleno, že v případě DPP se podle § 3 zákona č. 589/1992 Sb., nehradí sociální pojištění a pokud se nehradí sociální pojištění, nemůže být výše podpory vztažena na odměnu z DPP. Lze však výši podpory vypočítat podle dříve ukončeného pracovního poměru, kde jsem působil několik let /rozhodná doba 3 roky – § 41 a zejména § 39 odst. 1, písm. a) zákona o zaměstnanosti/ ovšem za předpokladu, že se po provedení práce eventuelně zaregistruji na ÚP a požádám o podporu. Z toho mi tedy vyplývá, že zaregistrovat a očekávat podporu může pouze ten, kdo prokáže podmínky § 39 zákona o zaměstnanosti a zejména úhradu sociálního pojištění od svého bývalého zaměstnavatele. Otázku jsem zformuloval proto, že jsou různé pohledy na stejnou věc a proto děkuji za každý názor, protože se v této problematice příliš dobře neorientuji.

  Odpověď na to, že zdravotní pojištění musím uhradit sám v případě DPP, jsem očekával a děkuji za potvrzení.

 533. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemůžete. U stejného zaměstnavatele smíte na DPP odpracovat jen 150 hodin ročně, a je jedno jestli to je na základě jedné DPP nebo více, protože u více DPP u téhož zaměstnavatele se počítají všechny doby práce dohromady a nesmí jíž přes 150 hodin. Můžete však uzavřít např. DPČ.

 534. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, záleží, jak máte možnost ukončení DPP upravenou přímo v dohodě. Současný zákoník práce ukončení DPP nijak neupravuje. Takže bude záležet především na tom, jak se dohodnete.

 535. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na DPP samozřejmě pracovat můžete a to nejen o prázdninách. 15% srážku nebo zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti za Vás odvede zaměstnavatel na speciální účet finančního úřadu. Vaše odměna tedy bude již zdaněná.

 536. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jakákoliv odměna z dohod o práci je zdaněná daní z příjmů. V případě, kdy důchodce uplatní slevu na dani však může dojít k tomu, že sleva převýší odvod a srážka nebo záloha na daň se pak neodvede. Je to záležitost účetní, takže podrobnosti při výpočtu daně projednejte s účetním poradcem nebo na finančním úřadu.

 537. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete uzavřít DPP, v rámci které budete psát články jako "zaměstnanec" anebo články psát na základě licenční smlouvy podle autorského zákona č. 121/2000. V tomto případě nebudete zaměstnaná, ale budou vám plynout tzv. autorské honoráře. To je pravděpodobně ta smlouva, o které hovoří účetní. Odměny se daní 15%. Jinak po dobu RD a MD za Vás sociální a zdravotní platí stát, takže pojistné je hrazeno. Z DPP se zdravotní ani sociální neodvádí. A neodvádí se ani z honorářů autorů. Pokud je autorský honorář do 7.000 ročně, odvede daň vydavatel. Nad 7.000 si ale příjem musíte zdanit sama. Bližší informace si vyžádejte na finančním úřadu.

 538. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, buď jste mohla o roční zúčtování požádat zaměstnavatele (do 15.2.) anebo si podáte vlastní daňové přiznání. Tam zahrnete veškeré příjmy, nezdanitelné částky a slevy na daních a požádáte o vrácení o přeplatku. S daňovým přiznáním se obraťte na účetního nebo daňového poradce, účetnictvím a daněmi se zde nezabýváme. To, že se Vám kryly dvě práce není podstatné. Prohlášení může být podepsáno ve stejném období vždy jen u jednoho zaměstnavatele. A to jste měla, u prvního 1.-10. a u druhého 11.-12.měsíc. Zaměstnavatel tedy odváděl zálohy na daň. Ty se musí vyúčtovat a proto podáváte přiznání.

 539. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, minimální hodinová mzda činí 48,10 Kč a vztahuje se jak na pracovní smlouvu, tak na dohody o provedení práce i prac. činnosti.

 540. Jana Nováková

  Dobrý den, jsem studující (22 let) a byla jsem zaměstnána na DPČ, chtěla bych se zeptat, jestli když nedoložím originál potvrzení o studiu, jestli to má vliv na odvod zdravotního pojištění za zaměstnance. Děkuji

 541. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, srážky nebo zálohy na daň z příjmu odvádíte z každé vyplacené odměny z DPP, a to na speciální účet finančního úřadu. U něj si také vyžádejte potřebné informace.

 542. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, DPP u jednoho zaměstnavatele a DPČ u jiného mít můžete. U DPČ je však limit ne více než 20 hodin týdně, takže Vaše představa o tom, že můžete dělat kolik chcete není správná. Pokud jde o odměnu je jenom na vaší dohodě. Co si sjednáte, to budete mít. Odměna může být za hodinu, úkolová za odvedenou práci, měsíční nebo i jinak dohodnutá.

 543. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odměna se uvádí v hrubém. Odvolat prohlášení u jednoho zaměstnavatele a přihlásit se u jiného je možné. Hodina práce je hodina práce, v dohodě je proto dobré, když si odměnu sjednáte za vyučovací hodinu v rozsahu 45 minut. Že se neodvádí daň je nesmysl. Příjmy ze závislé činnosti daníte vždy. U toho zaměstnavatele, kde máte podepsané prohlášení k dani budou uplatňovány slevy na dani a daňová zvýhodnění, což lze vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Odvádí za Vás zálohovou daň z příjmu 15 %. U ostatních, kde prohlášení nemáte, bude odvedena daň srážková. Po konci roku si vyžádáte potvrzení o příjmu od všech zaměstnavatelů a podáte si daňové přiznání. Podrobnosti o účetních a daňových aspektech si však vyžádejte u daňového poradce.

 544. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, když se díky tomu zvýší celkový příjem rodiny, ve které žijete, na více nad určitou částku, pak ano. O jakou částku konkrétně půjde se musíte informovat na úřadu státní sociální podpory, protože limit částek rozhodných pro přiznání přídavků se posuzuje s ohledem na životní minimum a počet společně posuzovaných osob.

 545. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mnohokrát už bylo jasně napsáno, že DPP je limitována rozsahem 150 hodin ročně. Pokud tento limit nepřekročíte, tak s ním uzavřete dohodu kolikrát chcete. On může samozřejmě uzavřít DPP (nebo DPČ) u tolika zaměstnavatelů, u kolika zvládne odvést práci, žádné omezení stanoveno není.

 546. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pouze v případě, že jste u daného zaměstnavatele měl podepsané prohlášení k dani. Pokud ne, pak si těžko podáte přiznání, a tudíž neuplatníte žádné daňové úlevy.

 547. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zde není daňová ani mzdová poradna. Některé daňové aspekty byly uvedeny v odpovědích u diskuzí na téma DPP a DPČ.

 548. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste ho nepodepsal, pak daňová zvýhodnění skutečně neuplatníte.

 549. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na tyto otázky již bylo v této diskuzi opakovaně odpovězeno, takže si ji projděte. Zaměstnavatel za vás zdravotní a pojistné neodvádí, takže je otázka, proč by to měl za Vás dělat. To si vyřiďte sama na zdravotní pojišťovně a OSSZ.

 550. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, způsob skončení platnosti DPP není zákonem upraven. Stejně tak není upravena možnost odstoupení (jak tomu bylo u starého ZP). Je proto dobré mít možnost skončení DPP sjednanou přímo v dohodě. Jestliže možnost výpověď sjednána nebyla, pak přichází v úvahu dohoda stran, tudíž by vypovězení DPP před koncem její platnosti nemělo být možné. Ale záleží na tom, co máte v DPP sjednáno, znění této dohody neznám.

 551. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, platí to samé, co bylo v předchozí odpovědi k jinému Vašemu dotazu. Na prvním místě je dohoda. Zaměstnavatele nechce Vás, Vy nechcete jeho, takže by jste neměli mít problém se na ukončení spolupráce dohodnout.

 552. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v ostatních příspěvcích se dočtete, že z DPP se pojistné na nemocenskou neodvádí. Tudíž v případě nemoci z DPP nárok na nemocenské není. Při pracovním úrazu by však mohli vzniknout jiné nároky (§365 a násl. ZP). Pro úplnost: nemocenské nehradí zaměstnavatel, ale stát. Jde o to, že u malé organizace do 25 zaměstnanců nemocenské vyplácí tyto dávky stát prostřednictvím zaměstnavatele.

 553. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud pro SVJ odvede nějakou konkrétní práci (nesouvisející přímo s činností výboru), pak je možné ji uzavřít. Jinak je ale funkce vykonávána přímo podle zákona (72/94 Sb.), takže konkrétní smlouva ani být nemusí, stačí rozhodnutí vlastníků o tom, kdo bude členem výboru.

 554. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na všechny otázky z vaší záplavy dotazů již bylo v diskuzi opakovaně odpovězeno, takže si ji projděte. DPP si s nimi uzavřete třeba souběžně s výkonem funkce členů statutárního výboru.

 555. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jde o zjištění daňových úniků nebo obcházení zákona ve věci daňových odvodů, měl by jste se obrátit na finanční úřad. Tam jistě znají způsoby, jak postupovat. Obecně jde o to, že se něco takového prokazuje velmi těžko, zvlášť když účastníci takového fiktivního vztahu jednají ve shodě (tedy vzájemně si kryjí záda). A jako vždy platí, že kde není žalobce není ani soudce.

 556. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle není otázka pro bezplatné rámcové poradenství. Vyžaduje to důkladné prozkoumání písemných podkladů, sepsání příslušných argumentů a mnoho dalších úkonů. S tím musíte za advokátem.

 557. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z DPP se zdravotní a sociální neodvádí, a protože studujete, odvody za Vás platí stát. Daň z příjmu (15%) odvádí zaměstnavatel přímo z odměny. Pokud budete mít ŽL, pak Vám vzniknou stejné povinnosti jako všem živnostníkům. Podrobnosti si vyžádejte na živnostenském úřadu. Dají Vám instrukce, jak postupovat dál. Také se budete muset registrovat k dani na finančním úřadu.

 558. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, uplynuly již 3 roky. Celou věc musíte vyřešit s novým zaměstnavatelem. Čestné prohlášení by mu mělo stačit.

 559. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, důležitý je obsah dohody, její účel a vůle stran o tom, co jejím uzavřením sledují. Chybně uvedené ustanovení by k její neplatnosti vést nemělo, i když z hlediska právní jistoty by bylo žádoucí, aby strany vycházely z platného právního stavu. U DPP nakonec ani není písemná forma povinná.

 560. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §75 hovoří o limitu 150 hodin v kalendářním roce, tj. od 1.1. do 31.12. Limit se týká jednoho zaměstnavatele. Pokud uzavře stejný zaměstnavatel se stejným zaměstnance v průběhu roku několik DPP, nesmí rozsah práce v celkovém součtu překročit 150 hodin. To, že dojde k "přerušení" jak píšete, na to nemá vůbec žádný vliv. Kdyby to bylo podle Vás, tak by součet činil 220 hodin, což je vysoko nad stanovený limit.

 561. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na toto téma již bylo odpovídáno v diskuzích o DPP a DPČ. Jakou odměnu a způsob jejího určení si sjednáte, taková bude. Jinak více DPČ na různé činnosti s jedním zaměstnancem uzavřít můžete. Limit 1/2 pracovní doby týdně se pak posuzuje pro každou DPČ zvlášť, nesčítají se.

 562. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z DPP se odvody na pojistné neodvádějí. Podepsané prohlášení k dani na tom nic nemění. Něco jiného je, že zdravotní pojištění si musí zaměstnanec hradit sám, pokud ho za něj neodvádí zaměstnavatel (nebo stát).

 563. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, DPP uzavřít lze. Ovšem stavba RD je časově velmi náročná, takže se dá pochybovat o tom, že limit 150 hodin ročně, kterým jsou DPP omezeny, bude dostačující.

 564. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v diskuzi již bylo mnohokrát řečeno, že z DPP se pojistné neodvádí. Zaměstnavatel za Vás nic platit nebude, kromě odvodu daně z příjmů. Placení pojistného si tedy musíte zajistit sama. U daně záleží na tom, jestli jde o daň srážkovou nebo zálohovou. Ale to musíte do poradny daňové.

 565. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, DPP je omezena limitem 150 hodin ročně, což není podle toho co píšete reálné, protože tento limit by byl dosažen za necelých 5 týdnů. Celý rok při této pracovní době na DPP pracovat nelze. A nejnižší zaručená mzda jako odměna za práci platí i pro odměny z DPP, tudíž nabízená výše odměny není v souladu se zákonem.

 566. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, skončení DPP není v ZP výslovně upraveno. Nejčastěji končí uplynutím sjednané doby nebo vykonáním práce. Pokud má zaniknout předčasně a strany se na tom nedohodnou, pak je to problematické (pokud nemáte možnost výpovědi sjednaný přímo v DPP). Adresujte zaměstnavateli výpověď DPP s uvedením důvodů. Může se však stát, že Vám zaměstnavatel odmítne vyplatit odměnu z DPP. Pak budete moci podat stížnost na inspektorát práce nebo se odměny domáhat žalobou.

 567. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na to se informujte na finančním úřadu nebo v poradně, která se zabývá daněmi.

 568. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, minimální mzda by měla být zachována. Na skončení DPP se musíte se zaměstnavatelem dohodnout, protože způsob skončení DPP zákona neupravil. Anebo musíte dělat rychleji, aby jste za hodinu kompletovala více výrobků, dosáhla vyšší normy a tudíž i vyšší odměny.

 569. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud je podepsané prohlášení, pak by se to na daňových úlevách odrazit mělo. Na podrobnosti se ale informujte v poradně, která se zabývá daněmi nebo na FÚ.

 570. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud podepíšete prohlášení k dani, tak roční zúčtování provede zaměstnavatel. Přiznání pak zaměstnanec nepodává. Pokud si ho ovšem nechce podat sám z jiných důvodů.

 571. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odvody na pojistné a daně provádí zaměstnavatel z odměny. Přiznání podávat nemusíte.

 572. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je jen na Vás. Rozdíly mezi těmito dohodami byly v diskuzích na téma pracovního práva již mnohokrát popisovány. Při DPP Vám nebude placené sociální a zdravotní pojištění. Při DPČ Vám toto placeno bude, ale nesmíte odpracovat více jak 20 hodin týdně. A pokud potom půjdete na ÚP, tak Vám podporu spočítají z odměny za tuto práci, nikoliv ze mzdy, kterou jste měla v pracovním poměru.

 573. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den,jestli máte nárok na sociální podporu, pak se příjem z brigády do příjmů rozhodných pro její přiznání zahrnuje.

 574. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na podobný dotaz je přímo v této diskuzi již několik desítek odpovědí, takže si je projděte.

 575. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, platí totéž, co u předchozího dotazu. Do diskuzí se mají vkládat dotazy, na které čtenář nenalezl odpověď. Tohle je tu zodpovězeno již mnohokrát.

 576. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to klidně můžete. DPP je možné uzavřít dokonce i s osobou na ÚP (pokud odměna nepřesáhne 4 měsíce). Je pak na zaměstnanci, aby splnil oznamovací povinnost na příslušných úřadech. Pokud totiž dosáhne určité příjmu a neoznámí to, pak může dojít až k neoprávněnému čerpání dávek.

 577. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to už je zde zodpovězeno mnohokrát, měla jste si projít diskuze.

  Odměna max. do výše 1/2 minimální mzdy, rozsah do 150 hodin/ročně.

 578. Oldřich Topka

  Dobrý den, §304/1 ZP stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

  Takže jde o to, že je nutno posoudit, jestli jde o předmět činnosti zaměstnavatele. U Vás jde o poskytování lékařské péče a výkon lékařských zákroků obecně, tudíž se dá předpokládat, že jde o činnost stejnou (byť jak píšete se jedná o jiné zákroky).

  Být Vám, požádal bych o stanovisko přímo lékařskou komoru, popřípadě inspektorát práce.

 579. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle znění ZP se na DPP nevztahují ustanovení o pracovní době a odpočinku. Takže teoreticky by pro ně nemělo platit omezení 12 hodin na směnu nebo předepsaná délka odpočinku jako u zaměstnanců v PP.

  Ovšem je nutno na to nahlížet i z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak z hlediska českého právního řádu tak i z evropských norem, které tuto problematiku řeší. Soudný zaměstnavatel by tyto limity překračovat neměl ani u DPP. Kdyby k ale docházelo, pak by měl zasáhnout inspektorát práce (na podnět – sám od sebe se to nedozví).

 580. Josef Kostínek

  Prosím o radu jak se zachovat vůči brigádnikovi, ktery odpracoval pouze 30% ze stanovených hodin na DPP. Onemocněl, sdělil pouze SMS a zároven si určil, kdy přijde po nemoci do práce. Již se nedostavil,ale pouze psal smsky, kdy může přijít podepsat výpově%d.

  Náleží v tomto případě poměrná část odměny i za situace, kdy vlastně svojí absencí způsobil provozovně problém, nepodložil vůbec jeho onemocnění a ve smlouvě bylo jasně napsané, že odměna nálží po odpracování hodin a odvedení práce, kterou vlastně neodvedl a ještě způsobil problém, kdy po té své jakoby nemoci nenastoupil už zpět.

  Děkuji mnohokrát.