Kupní smlouva pro nemovitost

Podle ustanovení §588 Občanského zákoníku na základě kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Podstatnými, neboli nutnými náležitostmi takové smlouvy jsou tedy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně.

     V každé smlouvě je třeba přesně specifikovat smluvní strany – subjekty nově vznikajícího právního vztahu. Pokud je subjektem smlouvy fyzická osoba, tedy občan, je potřeba uvést celé Jméno a Příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště. Pokud je subjektem právnická osoba, tedy nějaká společnost či sdružení, je nutno vypsat Firmu (název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku), sídlo, pokud možno identifikační číslo a zastoupení právnické osoby, tedy fyzickou osobu, která za společnost jedná. Je možné uvést i spisovou značku u rejstříkového soudu a tento konkrétní rejstříkový soud.

     Další článek smlouvy určuje předmět smlouvy. V tomto případě se tedy jedná o nemovitost. Je třeba přesně specifikovat, o jaký pozemek či budovu se jedná. K vymezení konkrétního objektu převáděného vlastnického práva užijeme parcelní číslo, výměru pozemku, číslo popisné (pozor, musí se jednat o číslo popisné, nikoli orientační či jiné), druh pozemku, část obce, způsob využití a popřípadě způsob ochrany.

     Následují prohlášení jednotlivých stran. Prodávající v nich deklaruje, že je výlučným vlastníkem věci a že věc nemá žádné faktické ani právní vady a kupující prohlašuje, že je se stavem věci seznámen. Zejména se zde bude jednat o ujištění, že nemovitost není zatížena zástavním právem, neváže se na ni věcné břemeno nebo nemá jiná právní omezení a vady.

     Následující článek bývá věnován jedné z nejdůležitějších náležitostí celé kupní smlouvy – kupní ceně. Kromě uvedení její dohodnuté výše je potřeba uvést i smluvený způsob její úhrady. Je možné sjednat zaplacení i předání při podpisu, nebo zaplacení pouze části ceny s tím, že zbytek bude uhrazen v budoucnu, nebo je možno vyjednat postupné splácení. Pak je potřebné vypsat přesný splátková kalendář. Uvést data splátek, jejich výši i způsob převodu financí.

     Jelikož se jedná o specifická předmět koupě – nemovitost, je potřeba vyřešit ještě vklad do katastru nemovitostí. Strany se shodnou na návrhu zápisů a v prohlášení jeden z nich deklaruje, že zápis zajistí a uhradí s tím spojené náklady. Případně se strany dohodnou na společném postupu.

      Na konci ještě uvedeme údaj o počtu vyhotovení, ujednání o účinnosti smlouvy a prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy. Pod informací o místě a datu sepsání smlouvy už budou následovat podpisy smluvních stran a smlouva je připravená.

684 komentářů u „Kupní smlouva pro nemovitost

 1. dalibor

  Zajímalo by mě, zda (popř. v jaké výši) a komu se platí daň z (převodu) družstevního bytu? Děkuji Dalibor

  1. Filip gottstein

   Daň se vždy platí státu resp. finančnímu úřadu.

  2. Pavel Švejda

   Dobrý den,

   reaguji na otázku zdanění převodu dřustěvního podílu/bytu. Je možné v případě nedodržení časového testu 5 let uplatnit proti výnosu z převodu družstevního podílu nějaké náklady/výdaje např. na pořízená jiného bydlení? Jaké, jakou formou je nutno takové výdaje doložit popř. existují nějaká časopvá omezení?

   Děkuji, s pozdravem

   P. Svejda

  3. Marcela Koušová

   příjem z úplatného převodu práv a povinností spojených v členství v družstvu je osvobozen od daní, pokud tuto částku použije na uspokojení svých bytových potřeb (tedy nákup bytu, nemovitosti sloužící k bydlení) a to v období rok před a rok poté, co jste obdržel peníze. Tuto skutečnost oznámíte svému správci daně nejpozději do konce zdaňovacího období, ve kterém k příjmu došlo (tedy pokud prodáte teď, tak správci oznámíte do 31.3.2005), v případě, že nové bydlení chcete pořídit až po tomto datu, požádáte o odklad daní.

   Marcela Koušová

   RK Gesa

   http://www.gesa.cz

  4. Tomáš Baran

   Dobrý den, prodal jsem družstevní byt a koupil následně jiný za vyšší částku. Jsem povinen tento prodej zahrnout do daňového přiznání a jakým způsobem mohu žádat o prominutí daně,jelikož jsem obdržené finanční prostředky použil na bydlení. Děkuji, s pozdravem Tomáš Baran

  5. RK Gesa

   Možná, že vůbec nemusíte ani podávat přiznání, pokud jste podíl v družstvu vlastnil déle jak 5 let. Pokud jste vlastnil podíl kratší dobu, pak podáte daňové přiznání a příslušnému správci daně doložíte, že jste finanční prostředky použil na nákup nového bydlení (tedy např. kupní smlouvou).

  6. Lukáš Němec

   V ZÁKONu O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – § 4 – Osvobození od daně

   se pise:

   "pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let "

   Je podminkou registrovany trvaly pobyt? Pokud ne, jaky jiny dukaz staci k prokazani ze jsem tam bydlel?

  7. Pavla

   Dobrý den,

   jelikož jsme prodali členský podíl v bytovém družstvu a do roka koupili jiný, jsme od daně z příjmu osvobozeni.

   Chtěla bych se zeptat, jak konkrétně se tato skutečnost oznamuje příslušnému správci daně?

   Děkuji,

   Pavla

  8. rumik

   V tomto případě se daň z převodu nemovitosti vůbec neplatí, protože se žádná nemoitost nepřevádí, převádí se pouze členský podíl družstva, vlastníkem zůstává stále družstvo, pouze se mění nájemce.

  9. RK Gesa

   Lucie, ale tady v té diskusi se bavíme o dani z příjmu, nikoli o dani z převodu nemovitosti!!!

  10. Marcela Koušová

   Daň z převodu bytu se neplatí. Nepřevádíte byt, ale družstevní podíl!

   Družstevní podíl převádíte za úplatu a je to Váš příjem, ze kterého byste měl finančnímu úřadu uhradit daň z příjmu. Podává se normální klasické daňové přiznaní k dani z příjmu, můžete si samozřejmě odpočítat náklady – tedy investice do bytu. Od daně jste osvobozený, pokud Vám byt (resp. družstevní podíl) patřil déle jak 5 let.

   Marcela koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

  11. Lucie

   Při převodu družstevního bytu se NEPRODÁVÁ byt samotný, ale pouze se převádí členská práva (byť za úplatu). Tudíž se zde žádná daň z převodu nemovitosti neplatí.

 2. Kamila

  Zajímalo by mě, jestli musí být vyhotoven odhad nemovitosti (chalupy) při prodeji a doložen ke kupní smlouvě. Děkuji Kamila

  1. Marcela Koušová

   Dobrý den, Kamilo,

   k prodeji nepotřebujete odhad, nepřikládá se ke smlouvě kupní. Ze zákona to není nutné – ovšem, záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím…, někteří kupující odhad chtějí vidět… i když, dle mého názoru jim k ničemu moc není.

   Odhad budete potřebovat až při podání přiznání k dani z nemovitosti.

   Doporučuji ke dni, kdy je podepsána smlouva kupní, nechat vyhotovit odhad a poté, co katastr zavkladuje převod vlastnického práva (zaregistruje tu Vaši smlouvu), pak jste povinna do 30 dnů (letošní rok), či do 3 měsíců (dle nového zákona platného od 1.1.2004) podat přiznámí k dani z převodu nemovitosti. K tomuto přiznání přikládáte smlouvu kupní a odhad. Daň se vypočítává z ceny, která je vyšší.

   Zdravím

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

  2. RK Gesa

   Pavle B., odhad nemusí být součástí kupní smlouvy, protože není proč. Odhad se přikládá k přiznání k dani z převodu nemovitosti!!!!

  3. Jana Nováková

   Dobrý den, zajímalo by mě jak má opravdu podle předpisů vypadat rezervační smlouva ke koupi bytu v osobním vlastnictví. Děkuji Nováková

  4. Pavel B.

   Dobrý den. Při prodeji nemovitosti je odhad nemovitosti samozřejmě podstatnou součástí Kupní smlouvy. Finanční úřad vám vypočítá na základě dohodnuté ceny za nemovitost či z odhadu daň z prodeje nemovitosti. Pokud bude kupní cena nižší než odhad, vypočítá vám ho z odhadu a naopak. Vždy z té vyšší uvedené částky. S úctou, Pavel B.

  5. Alena

   Zajímá mě formulace rezervační smlouvy při prodeji nemovitosti, konkrétně rekreační chalupy.

  6. petra

   viz.net-Obecná kupní smlouva je upravena v občanském zákoníku a mezi její obsahové náležitosti patří určení smluvních stran, přemětu koupě a ceny. Jde-li o koupi nemovitosti, musí mít smlouva písemnou formu. Požadavak notářského ověření, nebo snad soupisu smlouvy u notáře či advokáta zákon neobsahuje. Strany se samozřejmě mohou domluvit na oboustranně vyhovující kupní ceně, ale na nemovitost musí být stejně zpracován znalecký posudek, ve kterém bude odhadnuta její cena. Daň z převodu nemovitosti se totiž platí z ceny, která je vyšší (můžete např. koupit domek za 1.000.000 Kč, odhadní cena bude 1.500.000 Kč, a proto daň bude vyměřena z ceny odhadní.

 3. Milan

  Chtěl bych s manželkou koupit nemovitost, s prodávajícím jsme se domluvili na ceně pro obě strany akceptovanou. Chtěl bych vědět jestli musí být doložen ke kupní smlouvě odhad z této nemovitosti a jestli ano, tak z jaké cčástky se zaplatí daň z převodu nemovitosti(kdyby odhad byl vyšší. Děkuni MIlan

  1. M.S.

   Na totéž jsme se ptali advokáta ohledně chystaného prodeje bytu a řekl nám že pokud bude vyšší odhad, zaplatíme daň z odhadu.

  2. Marcela Koušová

   Odhad ke kupní smlouvě nemusí být doležený, je potřeba ho doložit až k přiznání k dani z nemovitosti.

   Daň se vypočítává buď z ceny kupní nebo z ceny zjištěné (odhad), podle toho, která je vyšší.

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

  3. Pavel B.

   Dobrý den. Při prodeji nemovitosti je odhad nemovitosti samozřejmě podstatnou součástí Kupní smlouvy. Finanční úřad vám vypočítá na základě dohodnuté ceny za nemovitost či z odhadu daň z prodeje nemovitosti. Pokud bude kupní cena nižší než odhad, vypočítá vám ho z odhadu a naopak. Vždy z té vyšší uvedené částky. S úctou, Pavel B.

 4. toms

  Kupuji byt, ktery ma byt vystaven a kolaudovan v rijnu 2004. Nyni mam podepsat smlouvu o smlouve budouci a chtel bych vedet, jakym zpusobem muze byt stranou prodavajici, urcena cena pro koupi bytu za rok.Jestli jiz v teto smlouve musi byt konecna nebo muze byt v kupni smlouve upravene dla aktualni vyse DPH. Dekuji

  1. Marcela Koušová

   smlouva budoucí musí obsahovat sjednanou cenu.

   ovšem je možné ve smlouvě budoucí uvést cenu bez DPH, s tím, že bude navýšena o DPH o aktuální sazbu v den prodeje nemovitosti.

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

 5. Petr

  Je potřebné(a popřípadě komu)doložit při prodeji nemovitosti znalecký posudek(odhad).Děkuji.Petr

  1. Marcela Koušová

   Ne, při prodeji nemovitosti není potřeba odhad. ten potřebujete až při podání daně z převodu nemovitosti, odhad se přikládá k daňovému přiznání.

   Nechte si odhad udělat až v době podpisu smlouvy kupní.

   Marcela koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

 6. Petr

  Je potřebné(a popřípadě komu)doložit při prodeji nemovitosti znalecký posudek(odhad).Děkuji.Petr

 7. Vlastik

  Jak řešit smlouvu (postup) v případě že kupující část kupní ceny hradí formou hypotéky. Hypotéční banka poskytne peníze prodávajícímu až kupující doloží vlastnictví bytu výpisem z katastru. Jak řešit smlouvu s ohledem na bezpečnost transakce z pohledu prodávajícího.

  1. Marcela Koušová

   Běžný postup je, že banka po zavkladování zástavy pošle peníze prodávajícímu – tedy ne po doložení převodu vlastnictví, to pro banku není tak důležité. podstatné je zvakladování zástavy!

   Proto je možný, pro větší bezpečnost prodávajícího, způsob, který je sice zdlouhavý, ale řeknu Vám, že u některých typů kupujících bych ho použila. Jde o to, že sepíšete smlouvu o budoucí smlouvě kupně. Na základě této smlouvy banka poskytne úvěr. Čerpání úvěru je podmíněno zavkladováním zástavy. Po zavkladování zašle banka peníze do advokátní, či notářské úschovy (záleží na Vás, jak se dohodnete s kupujícím). Teprve poté, co jsou peníze v úschově se podepisuje smlouva kupní, vkládá na katastr a po jejím zavkladování jsou uvolněny peníze z úschovy.

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

 8. Eva Bukáčková

  CHCI KOUPIT NEMOVITOST KTERÁ JE MAJETKEM OBCE, OBEC CHCE UZAVŘÍT SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, PROTOŽE BUDOVA POTŘEBUJE ZNAČNÉ OPRAVY CHCI FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI Z ČÁSTI ŘEŠIT HYPOTÉKOU NEBO STAVEBNÍM SPOŘENÍM. JAK NA HYPOTÉKU, TAK NA ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ POTŘEBUJI VÝPIS Z KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU. ZAJÍMALO BY MĚ JAK NEJLÉPE BY SE TATO MOJE SITUACE VYŘEŠILA. DĚKUJI BUKÁČKOVÁ

  1. Marcela Koušová

   Vážená paní Bukáčková, z toho, co jste napsala, není zřejmé, co chcete řešit? S čím potřebujete poradit?

   Proč se chce obec uzavřít smlouvu budoucí? proč neuzavře rovnou kupní?

   je pravda, že na poskytnutí hypotéky či úvěru ze stavebního spoření potřebujete kromě spousty jiných dokladů i výpis z katastru nemovitostí (a když už tam budete, tak si nechte udělat i snímek z katastrální mapy, ten taky po Vás budou chtít). Máte problém se získáním výpisu z katastru?

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

 9. Vratislav

  Jsem majitel jedné poloviny domu, který obývá i můj nevlastní otec. Bohužel mezi námi jsou neshody a tak jsem se rozhodl, že svoji polovinu prodám a odstěhuji se. Chtěl bych vědět jestli má můj nevlastní otec právo na odkoupení mé části a jestli ano a já mu jej nabídnu a on by případně odmítl, jestli musím s ním sepsat dohodu o mé nabídce? Děkuji předem

  1. Marcela Koušová

   Otec má překupní právo na tu vaši polovinu domu, jste povinen mu písemně nabídnout vaši část k odkoupení. Pokud odmítne, pak Vám vaši situaci nezávidím, protože prodat ideální polovinu domu je téměř nemožné a pokud ano, pak hluboko pod cenu.

   Marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

  2. Ing. Štefan Madarász

   Dobrý den,

   prosím o Váš názor a odpověď na níže položené otázky.

   Bylo mi nabídnuto abych koupil dům, na který nemám předkupní právo, a podíly na sedmi pozemcích, na kreré mám překupní právo. Hovoří se o tom, že musí být učiněna písemná nabídka se všemi náležitostmi. Jaké jsou další náležitosti kromě ceny? Jak musí být nemovitosti v nabídce označeny? Je přípustné, aby spolu s nemovitostmi na které je předkupní právo byla nabízena i jiná nemovitost bez předkupního práva a cena byla uvedena celková? Musí být uvedena cena u každé nemovitosti – pozemku s číslem parcelním jednotlivě a lze koupit jen například jeden pozemek a nebo se musí koupit všechny? Nabídka je definována takto: " Na základě Vašeho předkupního práva Vám nabízím můj dům čp. 155 a podíl na našich společných pozemcích za celkovou cenu 2 mil. Kč."

   Vede odmítnutí takovéto sloučené nabídky nebo nekonání ve lhůtě 2 měsíců k zániku předkupního práva na pozemky? Děkuji předem za odpověď.

 10. sedlák

  Jaké jsou rozdíly mezi směnnou a darovací smlouvou z pohledu právního i daňového ? Děkuji Sedlák

  1. Kubíčková

   Vím, že se vybere daň z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší, který z účastníků směny tuto daň platí, nebo ji musí zaplatit obě strany? Měním menší byt za větší. Děkuji.

  2. Kubíčková

   Vím, že se vybere daň z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší, který z účastníků směny tuto daň platí, nebo ji musí zaplatit obě strany? Měním menší byt za větší. Děkuji.

  3. Kubíčková

   Vím, že se vybere daň z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší, který z účastníků směny tuto daň platí, nebo ji musí zaplatit obě strany? Měním menší byt za větší. Děkuji.

 11. Olda Tamáš

  Po koupi staršího domu se vyskytly závady. Začalo téci topení, které mělo díry zatřené barvou. Je možné požadovat náklady po prodejci. A v případě, že vše zprostředkovala realitní kancelář, komu vše adresovat, na koho se obrátit. Existují právníci, kteří se tínto problémem zabývají?

  Děkuji

 12. Roman Krejčí

  V článku se mluví i o věcných břemenech, které mě nyní tlačí. Zejména věcné břemeno chůze o kterém mě prodávající prostřednictvím realitky neinformoval a až má návštěva na katastrálním úřadě ukázala, že na můj budoucí pozemek jsou uvalena dvě věcná břemena chůze pro dva sousedy. Zajímá mne, jaké povinnosti ze zákona mám vůči sousedům, resp. vůči údržbě chodníku, který vede podél mého pozemku a je v katastru připsán mně. Chodník je oplocen a slouží výhradně těmto dvěma sousedům, já nemám důvod ho používata, ani se z něj na svůj pozemek přes oplocení nedostanu. Otázka zní – musím například celou zimu tento specifický chodník udržovat v čistotě a sypat pískem, aby na něm nedošlo k úrazu? Pakliže by k úrazu došlo, jsem odpovědný, i když ten chodník není v mém užívání a slouží pouze pro sousedy, aby se dostali na svůj pozemek? Pokud mám takovou povinnost, mohu se nějak z této situace dostat? Velmi děkuji za každou moudrou radu..

 13. ludmila

  Prosím o zaslání vzoru: Smlouva o budoucí kupní smlouvě. Ještě jeden dotaz:kdo platí daň z převodu nemovitosti prodavající,nebo kupujíci.Letos v dubnu budeme kupovat nemovitost,kdy budeme platit daň z nemovitosti až v roce 2005 ? Děkuji za odpověď.

  1. Ilona Kovaříková

   Prodávám byt v os. vlastnictví.Platba bude provedena hypotečním úvěrem, po podpisu zástavní smlouvy se musí podepsat kupní smlouva nebo až převede banka peníze na můj účet mám podepsat kupní smlouvu. Smlouva o budoucí kupní smlouvě je podepsána už nyní.

   Děkuji, I.Kovaříková

 14. Lovásova

  Chtěla jsem se zeptat co mam dělat s cennými papiry. Tyto cenné papíry jsem zdědila ,a chtěla bych je prodat.Na koho se mam obrátit bydlím na Frýdecko-Místecku, Děkuji

 15. Xenie

  Dostala jsem překlenovací úvěr na úhradu nákladu na bytové potřeby. V mém případě byla sepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, kde je uvedeno, že budoucí prodávající se zavazuje, že za dvacet let (třeba do dne 30.6.2023) s budoucím kupujícím (tedy se mnou) uzavře smlouvu o převodu vlastnictví jednotky. Taky je tam uvedeno kolik bude činit kupní cena a že mám ji uhradit do 30 dnů ode dne podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní. To znamená, že jsem zaplatila kupní cenu, na kterou jsem použila stavební spoření, dostala jsem právo na užívaní bytu a až po uplynuti 20 let táto nemovitost přejde do mého vlastnictví.

  Letos jsem chtěla odečíst úroky z úvěru od základu daně, jenže na finančním úřadu mi řekli, že na základě § 15 odst.c), nemám nárok. Chtěla zeptat, zda v mém případě nelze použit odst.d) nebo opravdu v tomto případě nemám žádný nárok?

 16. Jan Kvapil

  Uzavřeli jsme platnou kupní smlouvu, v níž se prodávající zavázal vyklizení bytu do dvou měsíců od podpisu smlouvy, s vyklizením se zpozdil. Máme nárok na slevu z ceny nebo na nějakou kompenzaci ? Děkuji Honza

  1. Marcela Koušová

   Většinou se do smlouvy kupní uvádí penále za opožděné vyklizení. Pokud tam toto nemáte, pak se můžete vyčíslit své náklady, které Vám vznikli v souvislosti s tím, že Vám nemovitost nepředal v dohodnutém termínu (např. náklady na pronájem po dobu jeho prodlení). Pokud by vám tyto náklady neuhradil, můžete se o ně soudit.

   marcela Koušová

   RK GESA

   http://www.gesa.cz

 17. Karel Houser

  Jsem majitelem ideální poloviny domu. Chtěl bych tuto polovinu prodat. Druhý majitel nechce moji polovinu koupit. Lze nějakou cestou dům prodat jako celek a druhého majitele vyplatit či mu najít adekvátní ubytování i když s tím nesouhlasí.

 18. Jana

  Manžel a já jsme se dohodli se sousedícím manž.párem o výměně pozemků(orná půda),s tím,že rozdíl mezi výměrami doplatíme.Máme postupovat formou dvou kupních smluv ?

 19. Vašek

  Prosím laskavě o radu.Hodlám zakoupit chatku se zahradou,s prodávajícím jsem se dohodl.Jaké doklady potřebuji ke Kupní smlouvě,abych mohl bez komplikací koupenou nemovitost řádně přihlásit.Mnohoráte děkuji za radu. Vašek

  1. Marcela Koušová

   A kampak byste ji chtěl přihlašovat?

   Doporučuji obrátit se na právníka a nechat si připravit kupní smlouvu, v případě, že vám dá návrh kupní smlouvy prodávající, najměte si právníka a nechte si od něj smlouvu odsouhlasit, případně upravit. Koupě nemovitosti je záležitost statisícům mnohdy milionů. Fascinuje mě, jak mnozí šetří na pár tisících pro právníka a pak riskují, že přijdou o statisíce, či miliony….

 20. Michaela Trnková

  Zajímá mne, zda-li podle zkona mají veskeré právní zálezitosti(smlouva, návrh na vklad, odhad) hradit prodávající, nebo kupující.

 21. Mirek

  Zajímalo by mě, jestli musí být vyhotoven odhad chaty při prodeji a doložen ke kupní smlouvě, a jaké doklady jsou ke koupi caty s pozemkem pro převod nutné .Děkuji Mirek

 22. Zuzana

  Dobrý den, mám darovací smlouvu na dům po rodičích, kde je smluvně ujednáno věcné břemeno na dožití pro mého otce – ten je již po smrti a pro mou matku. Vzhledem k neustálým neshodám by mne zajímalo, jaké možnosti a povinnosti bych měla, kdybych dům chtěla prodat. Lze dar vrátit a za jakých podmínek, když jsme do domu investovali? Když si matka najde byt a sama dobrovolně odejde (opravdu nečiním potíže ohledně soužití s námi) a já ponechám věcné břemeno dále, musím jí platit nájem?

 23. Lubomír Hozák

  mohl byste mi prosím někdo vyložit tuto formulaci "ani nemají žádné faktické ani skryté vady", jde mi hlavně o přídavné jméno "faktické",

  nevím jestli sem si ho nevyložil špatně v případě že ano omluvte mojí následující hypotézu 😉

  v čl. 4 odstavci 1 kupující prohlašují že jim je znám stav prodávaných věcí, takže prakticky vědí o všech faktických vadách.

  nebyla by vhodnější formulace "…není si vědom žádných skrytých vad"

  stejně za skryté vady prodávající ručí po dobu 6 měsíců, nebo ne?

  děkuji předem za reakci

  LH

 24. Jarmila

  Chci koupit louku na přístup ke svému stavebnímu pozemku. Chci použít vzor kupní smlouvy, který si doplním a opravím. Musím jít tuto kupní smlouvu podepsat s prodávajícím k notářce nebo stačí jít pro ověření podpisu, třeba na matriku příslušného úřadu?

  1. Marcela Koušová

   Podpis je možné ověřit na matrice. Amatérské doplňky a úpravy vzorů lupních smluv, bez právního vědomí, vedou ve většině případů k tomu, že smlouva nesplňuje náležitosti dané zákonem a katastr smlouvu nezavkladuje. Ale třeba se Vám to povede.

 25. Martin

  Chtěl bych koupit nemovitost od dvou spolumajitelů. S jedním jsem se dohodl o prodeji, ale druhý spolumajitel je velmi stara žena, která již nekomunikuje s okolím. Poradíte mi, jak mohu postupovat? Mohu zatím koupit ideální polovinu od jednoho spolumajitele? Děkuji Martin Dobrovolný

 26. Martin

  Dobry den.

  Chtel bych Vas poprosit ve veci smlouvy na koupi nemovitosti. Jedna se o mestsky najemni byt. Puvodnimu majiteli zaplatim odstumne a dale se stanu najemnikem… tudiz se nejedna o kupni smlouvu nybrz o smlouvu o odstupnem.

  Dotaz se tedy tyka toho kde mohu najit sablonu teto "dohody" ?

  Dekuji

 27. tomas valek

  rád bych zkonzultoval situaci při koupi pozemku ke stavbě rodinného domu. Nejde o pozemek stavební. Se starostou příslusné obce jsem se předběžně dohodl, že se změnou územního plánu nebudou problémy, podobné vyjádření mám i od příslušného stavebního úřadu. Co před podpisem smlouvy? – výpis z katastru majitelky (ještě něco dalšího?), jaké obtíže mohou nastat? kdo platí daň z prodeje? jak postupovat dále?

  předem děkuji za rady

  1. Marcela Koušová

   Jedná se standardní smlouvu o převodu vlastnictví. Ke smlouvě nepotřebujete výpis z katastru, pouze ověřenou kopii nabývacího titulu (tedy smlouvy kupní nebo rozhodnutí o dědictví atp.), poku prodávající nabyl nemovitost před 1.1.1993. Pokud ji nabyl po tomto datu, nemusíte dokládat nic.

   Koupě nemovitosti je obchod jako každý jiný, takže jsou zde pochopitelně rizika, třeba že dům zaplatíte a pak na Vás nebude převeden, nebo že obec nakonec neschválí změnu územního plánu a Vy pak na pozemku nebudete moci stavět… Se starostou se sice můžete domluvit, ale o změně územního plánu on sám nerozhoduje. Tak držím palce.

 28. Ventruba

  V kterém okamžiku procesu koupě nemovitosti mám zaplatit daň z převodu nemovitosti. Slyšel jsem, že daň se musí zaplatit do určitého termínu po sepsání smlouvy a není možno vyčkávat na zápis v katastru nemovitostí, který může trvat i několik měsíců, případně pro závady žádosti o zápis nemusí být zápis proveden vůbec. Je to správný názor?

  Děkuji . Ventruba

  1. Marcela Koušová

   Není to správný názor.

   Daň z převodu platí prodávající (ze zákona). Poté, co katastr provede vklad převodu vlastnického práva, tak do 3 měsíců musí prodávající podat daňové přiznání a uhradit daň. Takže – vyčkejte až bude proveden vklad!

 29. Michal

  Vážení,

  chci koupit stavebni pozemek od mesta. Kdo bude platit dan z prevodu nemovitosti a kolik tato dan činní. Děkuji Sedláček

 30. Křička

  Sousedovi prodávám pozemek a současně od něho jiný pozemek kupuji. Jakou formu smlouvy musím použít. Stačí jedna společná verze?

 31. Klára

  Jak "starý" může být odhad na nemovitost, který se přikládá k přiznání k dani z převodu nemovitostí? A musím ho k daňovému přiznání přikládat?

 32. Martin Neumann

  Kde mohu požádat o vystavení opisu kupní smlouvy na nemovitost, když nemám originál. Mám list vlastnictví.

  1. Marcela Koušová

   kopii kupní smlouvy i s ověřením Vám vyhotoví na místně příslušném katastru nemovitostí, dle listu vlastnáictví příslušné nemovitosti.

  1. pepíno

   Pokud si mezi sebou neuděláte darovací smlouvu, tak je daň stejná tedy 3%% z částky prodeje.

  2. JAN JERMAN

   DOBRÝ DEN

   KOLIK ČINÍ DAŃ Z PRODEJE NEMOVITOSTI KDYŽ JE TO MEZI BRATRY A OTCEM? DÍKY

 33. Šimkovičová

  Jsem majitelkou 7/8 pozemku. Chci jej prodat a nabídla jsem, vzhledem k předkupnímu právu, odprodej spolumajiteli. Je nějaká lhůta, do jaké se spolumajitel musí vyjádřit, zda má či nemá zájem o odkup podílu?

  1. hugo57

   Nabídka předkupního práva se řídí dle § 140 a 602 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – co se týče lhůty, spoluvlastník je povinen zaplatit kupní cenu ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení.

 34. martin

  koupil jsem byt od městského úřadu, ale zatím nemám registraci z katestru. zjistil jsem, že jeden z radiátorů vytápění je rezaví a začal téct. mohu toto reklemovat jako skrytou vadu, nebo co moho dělat.

 35. Martin

  Kupuji byt, na kterém vázne zástavní a předkupní právo banky, u které má prodávající úvěr. Prodej probíhá přes jistotní účet, ovšem prodávající koncipoval smlouvu tak, že peníze odejdou z jistotního účtu na jeho osobní účet už poté, co jeho věřitelská banka podá návrh na Katastrální úřad na výmaz svých práv. Je toto obvyklé? Nemělo by k převodu na účet majitele dojít až v době samotného provedení výmazu? Může banka v době, kdy již podala návrh na výmaz svých zástavních a předkupních práv do doby než dojde k provedení výmazu, svá zástavní a předkupní práva stále uplatňovat?

  Předem děkuji.

  1. Marcela Koušová

   Nemusíte se bát. Ke dni, kdy banka podala na katastr potvrzení o tom, že dlužná částka byla uhrazena, k tomuto dni nastane výmaz. I kdyby si tam banka předala nějaké uplatnění práv pět minut poté, co se vložilo potvrzení o úhradě dlužné částky. Klidně můžete na toto přistoupit.

   Vydání peněz bych podmiňovala předáním návrhu na výmaz opatřený razítkem podatelny katastr. úřadu.

  1. zedanová

   Dobrý den

   chtela jsem vás poprosit pokud vám nekdo poslal jako vzor kupní smlouvu mohu vás poprosit ovzor té smlouvi.děkuji zedanová e mail zedan@centrum.cz

  2. ¨Pavla Rozumková

   Prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy na rod.dům,koupi řeším hypotékou.Děkuji. Rozumková

  3. Nikola Studihradova

   Dobrý den,

   kupuji domek a nevím, zda-li je možné sepsat kupní smlouvu dle nějakého právního vzoru a pak ji nechat jen notářsky potvrdit, či to musí být celé sepsané právníkem. Pošlete mi prosím odpověď na moji meilovou adresu:nikolastudihradova@seznam.cz

   P.S. na koupi si beru hypotéku. Děkuji N. Studihradova

 36. irena

  Chci se poradit.Je pravda,že pokud jsem koupila před 2lety byt za 60 000,-Kč a nyní ho chci prodat za 500 000,-Kč budu muset zaplatit státu 25%% z 440 000,- Kč jako daň z příjmu?

 37. Rusinek

  Chci prodat družstevní byt,mužete mi prosím poradit co je k tomu třeba popř. poslat i kupní smlouvu.A jak je to s daní z převodu když tento byt vlastním déle než 10 let.

  Děkuji za radu.

  1. Tomáš Svoboda

   Dobrý den,

   V nájemním bytě (2+kk) bydlím 3,5 roku, smlouvu mám na dobu určitou.V roce 2005 jsme založili bytové družstvo z důvodu privatizace domu, která by měla proběhnout v roce 2007. Po uskutečnění privatizace bych chtěl ve stejném domě koupit byt (3+1)od jiného člena družstva za tržní cenu. Byt 2+kk bych chtěl prodat za tržní cenu a finance použít na rekonstrukci bytu 3+1. Chtěl bych se zeptat jestli budu platit daň z prodeje bytu a kolik tato daň činí procent.Předem děkuji za radu

 38. Dita Příhodová

  Dobrý den,

  před 3 lety jsme koupili družstevní byt za 500tis., nyní ho prodáváme za 900 tis.Rozumím tomu dobře, že bychom měli zaplatit daň z příjmu což je 350 tis. /50 bylo vloženo do rekonstrukce/?? Kolik procent z této částky? Můžeme být úplně osvobozeni od této daně, když kupujeme rodinný dům?? Děkuji.

 39. Milan

  Hledám podmínky prodeje rekr.chalupy cizímu st. příslušníkovi,co je k prodeji potřeba ze strany kupujícího(Holanského občana) a ze strany prodávajícího. Za odpovědi děkuji M.

  1. HONZA

   Omezení nabývání tuzemských nemovitostí cizinci je stanoveno v devizovém zákoně (§ 17 zák.č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějšíh předpisů).

   "Nabývání nemovitostí v tuzemsku

   (1) Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen

   "zemědělský pozemek") mohou nabývat

   a) tuzemci, s výjimkou osob uvedených v písmenu c),

   b) cizozemci s českým státním občanstvím,

   c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,pokud jsou evidováni v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tuzemsku podle zvláštního zákona, a jejichž trvalý pobyt je alespoň 3 roky,

   d) ostatní cizozemci pouze

   1. děděním,

   2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,

   3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,

   4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,

   5. výměnou za jiný zemědělský pozemek v tuzemsku, jehož cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu původního zemědělského pozemku zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,

   6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,

   7. jde-li o zemědělský pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo

   8. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.

   (2) Další, v odstavci 1 neuvedené nemovitosti, mohou nabývat

   a) tuzemci,

   b) cizozemci s českým státním občanstvím,

   c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,

   d) cizozemci – právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat,

   e) ostatní cizozemci pouze

   1. děděním,

   2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,

   3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,

   4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,

   5. výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu původní nemovitosti zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,

   6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,

   7. výstavbou na vlastním pozemku,

   8. jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo

   9. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon."

   Pokud se kupující Holanďan do některé z těchto kategorií "vejde", může rekreační chatu zakoupit. V opačném případě nikoliv.

 40. Černý

  Dobrý den,zajímalo by mne jak má vypadat kupní smlouva na nemovitost pokud ji kupuji od více spoluvlastníků.Jestli s každým spoluvlastníkem samostatnou smlouvu nebo stačí jedna za všechny spoluvlastníky,děkuji Černý

  1. HONZA

   stačí jedna smlouva uzavřená se všemi spoluvlastníky jako prodávajícími na straně jedné.

 41. Petr

  pokud po podpisu kupni smlouvy na 1/3 nemovitosti je podan na katastru nemovitosti navrh na vklad je jeste mozne ze strany prodavajiciho tento navrh na vklad zrusit bez vedomi kupujiciho

  1. HONZA

   Pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do KN, bylo tím zahájeno správní řízení, které se musí odehrávat podle procesních pravidel upravených mj. ve správním řádu (z.č. 71/1967 Sb.)

   "zrušení návrhu" (o kterém píšete) by se mohlo stát jedině zpětvzetím návrhu. KÚ však řízení o vkladu zastaví jedině v případě, že se zpětvzetím souhlasí ostatní účastníci (§ 30 spr.ř.) Pokud souhlas není dán, v řízení se pokračuje a ve věci se rozhodne.

   Obáváte-li se nějakých "milých překvapení" od vašeho smluvního partnera, můžete být (alespoň pokud jde o zpětvzetí návrhu) relativně v klidu. Bez vašeho souhlasu KÚ řízení nezastaví a o vkladu vlastnického práva rozhodne, jako by tu zpětvzetí souhlasu nebylo.

  2. HONZA

   oprava : v poslední větě patří namísto chybného "zpětvzetí souhlasu" správně "zpětvzetí návrhu"

  3. HONZA

   Pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do KN, bylo tím zahájeno správní řízení, které se musí odehrávat podle procesních pravidel upravených mj. ve správním řádu (z.č. 71/1967 Sb.)

   "zrušení návrhu" (o kterém píšete) by se mohlo stát jedině zpětvzetím návrhu. KÚ však řízení o vkladu zastaví jedině v případě, že se zpětvzetím souhlasí ostatní účastníci (§ 30 spr.ř.) Pokud souhlas není dán, v řízení se pokračuje a ve věci se rozhodne.

   Obáváte-li se nějakých "milých překvapení" od vašeho smluvního partnera, můžete být (alespoň pokud jde o zpětvzetí návrhu) relativně v klidu. Bez vašeho souhlasu KÚ řízení nezastaví a o vkladu vlastnického práva rozhodne, jako by tu zpětvzetí souhlasu nebylo.

 42. Přemysl Jirout

  Vážení.

  Kupuji byt v panelovém domě.Zajímalo by mně,jaké doklady musí bývalý vlastník-město, předložit nově vzniklému společenství(noví vlastníci mají majoritu).Osobně se domnívám,že by to měla být ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí,projektová dokumentace a platné revize všech součástí domu,které revizím podléhají.

  Ve vašem vzoru kupní smlouvy je uvedeno,že prodávající musí doložit že je výlučný vlastník.V naší kupní smlouvě je uvedeno:

  "Předávající se stal vlastníkem č.p……..

  včetně pozemků-zastavěné plochy v k.ú Kadaň,na kterých je předmětná budova postavena,na základě § 3 zákona č.172/1991 Sb o přechodu…"

  Není tam tedy uvedeno,že se jedná o výlučného vlastníka.

  Táži se tedy:Neměla by být smlouva doplněna o "oznámení stavebnímu úřadu o zahájení stavby",tak jak o tom hovoří zákon 229/1991 Sb,§ 11,písmeno c ? Nebo tím jednoznačným vyjádřením že je "výlučný vlastník"

  Obávám se že společenství není jednoznačně chráněno proti případným restitučním nárokům.

  Děkuji

  Přemysl Jirout

  Bystřická 1643

  Kadaň

 43. Solovska

  Prosím o sdělení, jak má znít formulace v kupní smlouvě, když rekr. chalupu kupuje jen jeden z manželů po zúžení společného jmění manželů u notáře.

  Děkuji

  1. HONZA

   Doporučoval bych uvést na více místech ve smlouvě takové formulace, ze kterých by jasně vyplývalo, že 1/ došlo ke zúžení SJM, 2/ nemovitost nabýváte do svého výlučného vlastnictví a nikoliv do SJM.

   Např. : "Prodávající touto smlouvou prodává rekreační chatu č.e. 123…a kupující rekreační chatu kupuje a přijímá do svého VÝLUČNÉHO vlastnictví."

   a v ustanovení o placení kupní ceny bych doporučil např. formulaci :

   "Kupní cenu uhradí kupující z prostředků tvořících jeho výlučné vlastnictví po zúžení společného jmění manželů smlouvou podle § 143a o.z. ze dne ????, uzavřenou formou notářského zápisu, jehož prvopis je uložen pod č.j. NZ ???/2005 ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jana Pučmidráta, notáře v Praze"…

   v závěrečném ustanovení smlouvy (tzv. intabulační doložce, která sice není povinnou součástí smlouvy, nicméně já jí tam z různých důvodů dávám vždy) bych navrhoval např. formulaci :

   "podle stejnopisu této smlouvy zapíše Kat.ú. pro hlavní město Prahu vlastnické právo k rekreační chatě č.e.?????…..pro paní Solovskou."……..(bez uvedení manžela)

   berte to ale jen jako obecný námět k úvahám o konkrétní podobě smlouvy. Konkrétní formulaci doporučuji probrat s notářem nebo advokátem s přihlédnutím ke konkrétnímu znění smlouvy o zúžení SJM. Možná by bylo nejlépe nechat si sepsat tuto kupní smlouvu od notáře, který vám zúžil SJM (alespoň ho nebudete muset znovu seznamovat s vašimi rodinnými a majetkovými poměry, protože už je zná od posledně.)

 44. Marie

  Zajímalo by mě, jestliže koupím byt od města do družstva, ve kterém žije nájemce, jestli je nějaká možnost jak nájemce z bytu dostat. když nemovitost bude vlastně moje.

  1. HONZA

   Vážená paní Krákorová, váš dotaz je formulován poněkud nejasně. Cizí osoba bydlí v bytě na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo na základě nájemní smlouvy? Bude byt v osobním vlastnictví nebo budete pouze členem bytového družstva a byt budete užívat na základě svého členství v družstvu?

   To jsou podstatné údaje, bez jejichž znalosti nelze na váš dotaz odpovědět.

   Obecně však lze říci, že pokud jde o nájemce (navíc na dobu neurčitou a v bytě s regulovaným nájemným), raději bych na vašem místě hledal jiný byt a tento bych nekupoval, protože vystěhování takového nájemce je vázáno na přivolení soudu, které je ovšem zpravidla podmíněno opatřením přiměřeného náhradního bytu. Protože přiměřeným náhradním bytem je v takovém případě byt, který má nájemné ve výši odpovídající regulovanému nájemnému, není reálně možné takového nájemce vystěhovat, protože takový náhradní byt prostě neseženete.

   Tato právní úprava jednoznačně favorizuje nájemce a šikanuje majitele. Proto také byla ze strany různých organizací vlastníků domů opakovaně napadána u ústavního soudu. Recentní právní vývoj (judikatura Evropského soudu pro lidská práva v obdoných věcech, judikatura polského ústavního soudu směřující ke zrušení regulace nájemného) ukazuje, že regulace snad bude záhy zrušena či uvolněna i u nás )čímž by se zároveň změkčily podmínky pro opatření náhradního bytu a tedy by se usnadnilo vystěhování nájemce), nicméně pro praktickou potřebu není možné počítat s tím, že bude v brzké době přijat zákon o nájemném.

   Pokud cizí osoba v bytě bydlí na základě věcného břemene, už vůbec nelze reálně uvažovat o tom, že by se vám jí podařilo vystěhovat.

 45. J.Vacek

  Umožnili jsme sousedům před cca 10 lety prostřednictvím věcného břemene uložení kanalizační trasy z přepadu jejich septiku do recipientu. Sousedi se poté začali k naší rodině chovat značně nepřátelsky, před kolaudací ani nenechali upravit dotčený terén do původního stavu, takže je velmi obtížně udržovatelný. Dokonce nás osočili z tr. činu a bylo vedeno několikaleté vykonstruované trestní stíhání se závěrečným zrušením žaloby.

  Ustanovení ve smlouvě (ohlásit předem vstup na pozemky pro případ údržby stavby a pod) nedodržují.

  Vzhledem k výše uvedenému bychom rádi "rozvázali" , zrušili věcné břemeno. Dohodou to samozřejmě nebude možné. Je zu, prosím, nějaké východisko:

  1. HONZA

   Věcné břemeno může být zrušeno soudem podle § 151p odst. 3 obč.z., pokud změnou poměrů vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem (tj. zatížením povinného) a výhododou oprávněného. VB může být omezeno nebo vůbec zrušeno, ovšem pouze za přiměřenou náhradu. Jak vidno, prokazování podmínek nezbytných pro zrušení VB soudem může být dosti problematické a nedá se předem ani odhadnout, jak by soud o vaší případné žalobě rozhodl.

   Pokud vás sousedé bezprávně šikanují, pak se musíte bránit. Pakliže vás nařkli z tr.činu a ukázalo se, že jste se ničeho nezákonného nedopustili, podejte na ně tr.oznámení pro křivé obvinění a případně i pomluvu.

   Pokud nedodržují ustanovení smlouvy,domáhejte se ochrany u soudu, příp. svépomocí. Pokud je podle smlouvy podmínkou vstupu předchozí ohlášení (které nebylo učiněno), nejste patrně povinni vstup umožnit. Pokud vám neoprávněným vstupem na váš pozemek vznikla škoda, domáhejte se její náhrady. ..existuje celá řada možností, jak se proti šikaně bránit a takovému podařenému sousedovi "oplatit stejnou mincí".

 46. Katka

  Dobrý dne. Mám dotaz. Pokud si přítel bude od mých rodičů kupovat podíl baráku v hodnotě XY, jak tento podíl specifikovat v kupní smlouvě? Je zapotřebí zapsat: "Kupuje 1/3 domu"… nebo "kupuje podíl v hodnotě XY"…? Předem mnohokrát děkuji.

  1. HONZA

   Zpravidla se v kupních smlouvách užívá zhruba takováto formulace :

   "Prodávající touto smlouvou prodává ideální spoluvlastnický podíl odpovídající jedné třetině vzhledem k celku domu č.p. 123 postaveného na stavební parcele č. st. 789, stavební parcely č. st. 789 o výměře 321 m2 a pozemkové parcely č. 456 o výměře 302 m2 , to vše zapsáno na LV č. 111 pro obec Vopičákov, katastrální území Šimpanzín."

   Hodnota spoluvlastnického podílu se zpravidla uvádí v jiném článku smlouvy, který upravuje kupní cenu. Kupní cena se však vždy nemusí rovnat odhadní ceně určené znaleckým posudkem a může být podle okolností vyšší nebo nižší.

   Rozhodně však k označeí nemovitostí ve smlouvě nepostačuje uvedení hodnoty spoluvlastnického podílu.

   Doporučuji vám, abyste se (resp. váš přítel a jeho rodiče) obrátili se žádostí o sepsání smlouvy na notáře nebo advokáta, případně na osobu, která má zkušenosti v oblasti právních vztahů k nemovitostem (např. máte-li známého zkušeného pracovníka realitní kanceláře). Pokud sami s těmito záležitostmi nemáte zkušenost, může se vám snadno stát, že KÚ ve smlouvě nebo v návrhu najde nějakou "blechu" a návrh zamítne. To znamená vyhození 500 Kč a zbytečné zdržení.

 47. Rozsívalová Veronika

  Dobrý den, chci se zeptat, kdo musí přepsat na katastru byt, když ho chci prodat?

  1. HONZA

   Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do KN může podat kterýkoliv účastník kupní smlouvy (tj. prodávající i kupující). Praxe však ukazuje, že nejlepší je podat společný návrh, který podepíší všichni účastníci kupní smlouvy.

   Český úřad zeměměřický a katastrální vydal (nad rámec svých zákonných povinností a je to tedy třeba ocenit) na svých interentových stránkách formuláře pro komunikaci s KÚ, mezi kterými je i formulář návrhu na vklad a vysvětlivky k jednotlivým kolonkám. Tyto formuláře jsou poměrně přehedné a budete-li se držet instrukcí, nemělo by dojít ke komplikacím ze strany KÚ.

 48. Ivana Dykastová

  Dobrý den, prosím o radu.

  Dala jsem návrh na vklad do KN na směnnou smlouvu, která mi byla vrácena z důvodu nepodstatné nepřesnosti v plné moci mé sestry, která je spoluvlastnicí pozemku. Musela jsem dát návrh na zpětvzetí. To trvalo 4 měsíce. V současné době zajišťuji nápravu. V současné době se však připravuje kupní smlouva na prodej tohoto pozemku. Bude problém při vkladu do KN, když ještě neproběhl vklad té směnné smlouvy? Jde o směnu 30 m2 se sousedem našeho pozemku, který měl celkovou výměru 5990m2, nyní prodávám 5960m2. Mohu oba návrhy na vklad do KN podat současně? Moje sestra totiž přijede ze Švýcarska, kde trvale bydlí a problém s plnou mocí odpadne. Se směnou o prodejem pozemku souhlasí.

  V případě, že ne, jak by měla vypadat generální plná moc, kdy mě zmocňuje k vyřízení obou smluv? Děkuji za odpověď. S pozdravem

  Ivana Dykastová

  1. HONZA

   Pokud chcete směnit pozemky a následně získaný pozemek prodat, je zřejmé, že nejprve musí být intabulováno vlastnické právo podle směnné smlouvy a teprve následně podle kupní smlouvy.

   S podáním návrhu na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy však není třeba vyčkávat až do doby, kdy KÚ povolí vklad podle směnné smlouvy (což zhruba odpovídá těm 3-4 měsícům v závislosti na lokalitě – např. pražské KÚ jsou chronicky přetížené a podle toho vypadá délka řízení). Podle zákona nastávají účinky převodu dnem, kdy byl podán příslušný návrh KÚ a nikoliv až dnem, kdy o povolení vkladu rozhodne KÚ. Je proto třeba pouze zachovat správné pořadí návrhů na vklad : nejprve podle směnné smlouvy a teprve poté (třeba 5 minut poté)podle kupní smlouvy. Opačné pořadí by vedlo k tomu, že návrh na vklad práva podle kupní smlouvy by byl zamítnut, protože ke dni podání návrhu byste nebyla vlastníkem pozemku, který nabýváte směnou a který kupní smlouvou zcizujete. Pečlivě dbejte na to, aby čas podání návrhu na vklad podle směnné smlouvy byl dřívější než čas podání návrhu na vklad podle kupní smlouvy. (KÚ na prezentačním razítku vyznačuje i hodinu a minutu podání a o návrzích rozhodne přesně v tom pořadí, v jakém mu došly).

   Při správném postupu se tedy tato záležitost dá vyřídit de facto při jediné návštěvě podatelny KÚ. Pečlivě dbejte na to, aby jak návrh samotný, tak i smlouva (směnná i kupní) odpovídaly svým obsahem i formou zákonným požadavkům. Pokud nedojde ke vkladu práva podle směnné smlouvy, nedojde ani ke vkladu práva podle kupní smlouvy.

  1. HONZA

   Ano, znalecký posudek být musí (a to aktuální). Pro samotný sepis kupní smlouvy ho v zásadě nepotřebujete (pokud nechcete sepsat kupní smlouvu notářským zápisem – notář pro výpočet odměny musí vycházet z ceny určené ZP). V každém případě však bude ZP vyžadovat fin.úřad jako přílohu k přiznání k dani z převodu nemovitostí.

 49. Katka

  Prosím Vás, nenašel by se zde někdo, kdo by mi mohl zkontrolovat kupní smlouvu, a případně opravit její nedostatky? Bohužel v dnešní době se člověk bez známých na správném místě neobejde… Tito známí mi bohužel chybí a dát 15000 za sepsání smlouvy u notáře se mi nechce. předem děkuji

  1. HONZA

   Nepřestává mě udivovat, jak většina lidí (vás nevyjímaje) má snahu ušetřit pár tisíc ze odbornou právní pomoc a kvůli tomu riskuje, že přijde o statisíce.

   Pokud vám smlouvu zkontroluje nebo i sepíše anonymní osoba na internetu, ušetříte dejme tomu pár tisícovek za právní služby notáře či advokáta a možná budete mít chvíli dobrý pocit, že jste vtipně vyběhla s hrabivými právníky. Co si ale počnete v případě, že ta smlouva bude navzdory veškeré kontrole špatně a vy v důsledku toho přijdete o kupní cenu ve výši statisíců, resp. budete se muset o její vrácení/zaplacení léta soudit s prodávajícím/kupujícím?

   Notář nebo advokát vám odpovídají za škodu, která vám vznikne v důsledku jejich chyby a jsou pro ten případ dokonce ze zákona pojištěni. Za vaše peníze tedy dostáváte nejen kvalifikovanou právní službu, ale i určitou vyšší jistotu, že o peníze nepřijdete v důsledku chyby vašeho právníka.

   Kontrola, resp. sepis konkrétní kupní smlouvy přímo zde by přesahovalo rozsah právního poradenství, které lze poskytovat bezplatně, protože je to časově dost náročné a navíc by bylo zapotřebí znát konkrétní údaje o nemovitosti, čímž by se staly veřejně známými též vaše osobní údaje, resp. osobní údaje druhé smluvní strany.

   Doporučuji vám překonat svou nechuť a obrátit se se žádostí o odbornou právní pomoc na notáře či advokáta.

 50. Pavel B.

  Dobrý den. Prodávám byt v osobním vlastnictví. Bydlím v něm 30 let. Musím zaplatit daň z prodeje či příjmu nebo je to stejné jako s družstevním bytem? Když je odbydleno déle jak 5 let, tak se daň z prodeje nemusí platit. A co daň z příjmu? Je mezi tím rozdíl? A jak jsou vlastně tyto daně vysoké? Děkuji.

 51. janule

  Htěla bych koupit polovinu řadového domu, vzít si na koupi hypotéku, na kterou budu ručit jinou nemovitostí, hypotéku bych chtěla splácet částečně z pronájmu kupované půlky domu. Na co je třeba si dát pozor, čeho se vyvarovat a mohu svoji polovinu pronajmout bez souhlasu spoluvlastníka?

  1. HONZA

   Otázka hypotéčního úvěrování je de facto věcí banky a jejích obchodních podmínek. Z právního hlediska není problém zřízení zástavy k jiné nemovitosti než k té, na kterou je hypoúvěr poskytován.

   Je třeba dát pozor na to, aby zástava ani v budoucnu neztrácela na hodnotě, protože jinak může hypobanka požadovat doplnění zajištění.

   Pokud jde o pronájem 1/2 nemovitosti, je třeba souhlasu druhého spoluvlastníka podle § 139 odst. 2 obč.z. Pokud by takový souhlas nebyl dán nebo by pronájem byl přímo proti jeho vůli, dočkala byste se pravděpodobně značných problémů, které by zřejmě mohly vyústit až v soud. Druhý spoluvlastník by mohl nájemci činit problémy při užívání nemovitosti a nájemce by následně dělal problémy vám jako pronajímateli (např. by mohl požadovat náhradu škody). Takovéto situace běžně končívají kolotočem vzájemných žalob a trestních oznámení, což je sice zážitek zajímavý a poučný,nicméně nelze jej doporučovat.

 52. Petr Kelnar

  Dobrý den,

  Prodávám nemovitost a potřeboval bych vedět jak zformulovat smlouvu o smlouvě budoucí.Kupujicí nemá ještě potřebnou hotovost,ale chce tento měsíc složit zálohu a zbytek v září.Předem děkuji Kelnar Petr

 53. Ivana

  Kupní smlouvu předkládám na KÚ v pěti vyhotoveních. Musí být všechna ověřena nebo stačí pouze ověření na jednom vyhotovení? Na každé smlouvě jsou tři podpisy.

  Jaké vyhotovení musím přiložit k Přiznání k dani z převodu nemovitosti? Děkuji.

  1. HONZA

   nemusí být ověřena všechna vyhotovení, stačí jedno (které si KÚ ponechá do sbírky listin). Doporučuji však nechat ověřit všechny podpisy, zvyšuje to právní jistotu a poplatky zase nejsou tak "divoké", aby bylo třeba na nich šetřit při tak významné transakci, jako je převod nemovitosti.

 54. JAROSLAVA ŠULCOVÁ

  MÁM DOTAZ ZDA MŮŽE BÝT V KUPNÍ SMLOUVĚ O NEMOVITOST ZAPSÁN VKLAD NA KATASTR,DĚKUJI

 55. Romana

  Zajímalo by mě, zda při každém prodeji nemovitosti musí být znalecký odhad nemovitosti a zda musí bát přiložen ke kupní smlouvě nebo zda si ho může vyžádat fin. úřad pri placení daně z převodu nemovitosti. Pokud nemusí být odhad , z čeho se pak určuje hodnota nemovitosti. Mám na mysli prodej v rodině, kde může být nemovitost podhodnocena.

  1. Pavla Gregorová

   Dobrý den,

   přítel si postavil bazén na pozemku svých rodičů, kteří jsou majiteli tohoto pozemku. Rodiče hodlají udělat odhad na pozemek kvůli vyplacení potomka a mě by zajímalo, jestli bude do tohoto odhadu zahrnut i bazén přítele (když k němu má všechny potřebné doklady, že je majitelem) ale není majitelem pozemku(ale předpokládá se, že část pozemku zdědí).

   Děkuji za odpověď

 56. Marie Borsová

  dobrý den, mám takovou prosbu, sousedka nám chce znemožnit příchod k domu po pozemku, po kterém se k našemu domu chodí již přes 40 let, jsou zde i elekt.hodiny, telefon a plynoměr (tudíž ani pracovníci závodu kteří provádějí odečty by je nemohli provádět). Dozvěděla jsem že mohu podat u soudu návrh na žalobu o vydržení pozemku, ale má to pro mne háček, jsem samoživitelka a mám 4 děti, nemám na kolek při návrhu ani advokáta, jak mám postupovat? Děkuji Marie Borsová

 57. Lucka

  Chtěla bych se zeptat ohledně prodeje družstevního bytu. Bydlíme s manželem se strýce v jedné domácnosti. Nájemní smlouva je pouze na strýce a my máme trvalé bydliště. V současné době se byty budou prodávat za dost vysoké částky. Strýc hypotéku nedostane, a tak jsme chtěli koupit byt s manželem. Družstvo však nabídku posílá pouze na majitele, což my nejsme. Je možnost uzavřít se strýcem smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že byt bychom zaplatili a on by na základě uzavřené smlouvy na nás byt poté převedl? Jak je to s daní?

 58. Julie

  Dobrý den, můj dotaz je – pokud dojde k uzavření kupní smlouvy na prodej lesního pozemku a k zaplacení kupní ceny a nedojde z nějakých příčin k zápisu do katastru – čí potom pozemek je – zůstává ve vlastnictví prodávajícího nebo je ve vlastnictví kupujícího ?

 59. Václav Vejrosta

  Napsal jsem kupní smlouvu na koupi zahrady přesně podle návodu v této rubrice. Poté jsem podal návrh na vklad do katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno- město.Jaké však bylo moje překvapení, když mi po dvou měsících přišlo Rozhodnutí výše uvedeného k.ú.,kterým mi návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí byl zamínut. Odůvodněno to bylo tím, že kupní smlouva neobsahuje podstatnou náležitost stanovenou pro kupní smlouvu občanským zákoníkem (§588 a násl.) a to že neobsahuje projev vůle ze strany prodávajícíc,protože chybí ta část projevu vúle,jímž prodávající předmětné nemovitosti prodává do vlastnictví kupujícího za dohodnutou cenu.Nevím jestli je tedy příklad smlouvy nedúplný nebo uvedený k.ú. má jiný výklad. Prosím poraďte, co mám dělat, když jsem již v souladu s uzavřenou kupní smlouvou zapalatil prodávajícímu kupní cenu a zahradu již přes měsíc užívám. V poučení je uvedeno, že opravným prostředkem je žaloba k soudu, což nechci využít. Dodávám ještě, že jsem již použil několik právnických rad uvedených v rubrikách redakce právník a ještě jsem se nesetkal s tím ,že by zde byly takové nedostatky. Prosím odpovězte Vejrosta

 60. bacikus

  Potřebovali jsem jeden tržní odhad vytvořit, pro banku, z důvodu poskytnutí hypotéky. Odhad byl proveden ve výši, kterou jsme očekávali, avšak banka nám hypotéku neposkytla, protože pro ni neměla nemovitost žádnou hodnotu. Museli jsme proto zažádat jinou banku a znovu pozvat jiného odhadce banky a znovu zaplatit částku 5500,-. Tento odhadce nám řekl, že předchozí vyhotovení odhadu není dostačující pro jeho banku.

  Chci se zeptat zda je možné dát „reklamovat“ odhad nemovitosti např. nějaké komisi, která by uvedla zda odhad je správně proveden a odpovídá ceně, kterou klient zaplatil?

  Děkuji

 61. Franta

  Zájímá mě postup při prodeji bytu v osobním vlastnictví a následná koupě bytu v družstevním vlastnictví. Budu platit daň z příjmu (prodej bytu) když tyto peníze použiji na koupi družstevního bytu? Musí být úřední odhad při prodeji bytu v osobním vlastnictví?Jak postupovat při koupi družstevního bytu?

  1. Jana.Turkova

   Zajímá mne postup při prodeji bytu v osobním vlastnicství a koupě bytu v družstevním vlastnicství.Co obsahují všechny náležitosti.

 62. Marína Dvořáková

  Mohli byste mi prosim poradit, na co vse je treba si dat pozor pri koupi druzstevniho bytu a prevodu vlastnickych prav z pruvodniho majitele na noveho? S kym se vlastne sepisuje smlouva – s majitelem (a)nebo s druzstvem? Jak by takove smlouvy mely vypadat? Dekuji a preji pekny den!

 63. Jiří Filipčík

  Prosím o zaslaní předlohy kupní smlouvy na byt.Potřebujeme se něčeho chytit a mít vzor,který už si upravime.Předem děkuji.

  1. marie bezděková

   prosím o zaslání předlohy kupní smlouvy na byt.děkuji

 64. Václav

  Prosím o radu, když převedu družst byt cizí osobě z čeho se platí daď z převodu? Stačí pouze kupní smlouva?A je daň ve výši 3%% z kupní ceny?

  Dále by mně zajímalo,zda mohu požádat správce daní o slevu,když peníze použiji na koupi nového bytu a část převedu na hypotéku synovi na koupi nového bytu. V době převodu družst.bytu měl se mnou společnou adresu?

  Děkuji za brzkou odpověď.

 65. Aleš Chocholoušek

  Dobrý den,

  s bratrem máme (2x 1/4 podíl) spoluvlastnictví nemovitosti se strýcem (1/2 podíl). Po smrti matky chce strýc využít situace a nemovitost odkoupit. Dal nemovitost odhadnout a nabídl nám odkup našich podílů za 1/2 odhadní ceny. Oproti jeho očekávání máme dost peněz a rádi bychom nemovitost koupili od něho. Napsal jsem mu, že za 1/2 odhadu to odkoupím, ale že v žádnám případě nechci svůj podíl prodat.

  Je možné ho nějak k prodeji právně donutit?

  Kdyby to šlo k soudu mohu nemovitost koupit i když nebude s prodejem svého podílu souhlasit, přesto, že nabídnu cenu vyšší než je odhad?

  Díky

 66. Vlasta

  Prodávám byt v osobním vlastnictví a zároveń stavím rodinný dům. Získané peníze za prodej bytu chci vložit do nové stavby. Mohu být osvobozen od daně z prodeje bytu ?

  Děkuji za odpověď.

  Vlasta

 67. šolcová

  V roce 1993 jsem darovací smlouvou získala od rodičů chalupu s věcným břemenem dožití obou rodičů. Otec v roce 1994 zemřel, matka má v místě trvalé bydliště. Chalupu chci prodat, matka s prodejem souhlasí, ale potřebuje zrušit věcné břemeno. Co pro toto má udělat a jak má postupovat ?

  Děkuji.

 68. Martin

  Zajímá mě, jestli je potřeba podepisovat kupní smlouvu pro nemovitost u notáře. Případně jaká jsou ryzika při podpisu bez notáře. Děkuji, Martin

 69. Erich

  Koupil jsem prostřednictvím RK zděnou budovu na stav.parcele. Dále pozemky na nichž v den podpisu kup.smlouvy stálo 9 mobilních dřevěných chatek. Prodávající tvrdí, že je vydržel,a toto je také uvedeno v mé kupní smlouvě. Tyto chatky nyní odvezli (odcizili) z mého pozemku údajní majitelé. Věc šetří policie. Ukáže-li se, že chatky prodávajícímu nepatřily – mohu odstoupit od kupní smlouvy? V jaké lhůtě a za jakých podmínek. Mohu požadovat náhradu škody – skutečných nákladů, které jsem vynaložil? Zápis do katastru zatím nebyl proveden. Prosím o radu, jak dále postupovat.

 70. Martina Veselá

  Dobrý den, prosím o zaslání vzoru na kupní smlouvu na nemovitost se zahradou. Nemovitost bude hrazena hypotékou.

  Děkuji

 71. MH

  Dobrý den,

  v této době kupuji nemovitost a bohužel jsou velké problémy s realitní kanceláří prodávajících. Vzhledem k potřebě rychlého vyřízení prodeje nám byl poskytnut hypoteční úvěr. 70%% ceny banka převedla na účet prodávajícímu po předložení návrhu na zástavní právo a doložení všech dalších dokumentů. Zbylých 30%% bude převedeno po doložení kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva. Zajímá mě zda se v kupní smlouvě nějak ošetřuje možnost pokud by katastrální úřad vlastnický vklad nepovolil? A pokud se tato možnost ve smlouvě nezmiňuje,co z toho pro kupujícího vyplívá? A dále mne zajímá zda je běžné v kupní smlouvě specifikovat podmínky o uhrazení provozních poplatků nemovitosti (elektrina, plyn atd.)prodávajícím.

  Předem velmi děkuji za odpověď

  MH

 72. Vlaďka Šipkovská

  Městská část Praha 3 nám před 5 lety v privatizaci nabídla ke koupi náš dům. Založili jsme družstvo nájemníků a MČ P3 pak poslala družstvu návrh kupní smlouvy k odsouhlasení. Mezitím jsme náhodou zjistili, že 2 byty v posledním patře domu nebyly nikdy zkolaudované a jsou vedeny jako nebytové prostory, čili že nemovitost nabízená v kupní smlouvě má právní vadu. MČ P3 dala celou věc "k ledu" a už 3 a půl roku nám tvrdí,že "hledá právně schůdné řešení". Dům chceme. Co máme dělat? Můžeme MČ P3 žalovat? Osobně si myslím, že odhadce MČ P3 náš dům ani nenavštívil, jinak by si všiml, že v posledním patře jsou byty, které nejsou vyznačeny na plánech. Jménem nájemníků děkuji za radu.

 73. marketa

  Kupuji domek pres realitni kancelar a ti me zadali, abych si udelala odhad na nemovitost. Zajimalo by me, kdo by to mel zapaltit? Ja preci nepotrebuji odhat, kdyz dane s prevodu plati prodavajici!!!

 74. Renata Sýkorová

  Zajímá mě kolik kupujících může figurovat v kupní smlouvě při koupi rodinného domu. A jak se zavádí do katastru nemovitosti více vlastníku na jeden dům.

  děkuji R.SÝKOROVÁ

  1. Dalimil Chocholáč

   Obecně řečeno: lhostejno kolik. Je třeba správně stanovit podíly, kdy v součet čitatelů se rovná společnému jmenovateli. Příklad: 1/6, 1/6, 1/3 (čili 2/6), 1/3 (čili 2/6) – celkem 6/6.

 75. Radka

  Dobrý den,

  při prodeji nemovitostí postupuji způsobem, se kterým nemám žádonou zkušenost, ale jak jsem se dočetla z Vašeho příspěvku, tak je to běžný způsob, tzn. uzavření budoucí kupní smlouvy, vklad zástavní smlouvy na základě které banka poukáže na účet prodávajícího kupní cenu, poté bude následovat kupní smlouva. Není třeba před uzavřením kupní smlouvy nemovitosti odzastavit nebo stačí uvést v kupní smlouvě, že jsou nemovitosti zatíženy zástavním právem ve prospěch banky, na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (v tomto případě zástavcem), bankou (jakožto zástavním věřitelem) a kupujícím (v tomto případě dlužníkem). Jde o to, aby příslušný katastrální úřad povolil vklad, když nemovitosti, které budou předmětem kupní smlouvy, budou zastaveny ve prospěch banky.

  Děkuji.

 76. Jiri Vokoun

  Můj velmi jednoduchý strýc prodal domek za 100 000,-kč. Přitom domek má cenu 500 000. Odhad,ale nechal vypracovat kupující a strýci ho ukázal,až když ho chtěl po něm FU kvuli vyměření daně. Kupující ho evidentně napálil,také mu řekl,že za něho všechny náklady zaplatí,obelhal ho a strýc musel nakonec zaplatit ještě 20000,- dan z prodeje. Kupní smlouva byla uzavřena v roce 2002,dá se s tim v dnešní době ještě něco udělat nebo je tento podvod již promlčený? Kdo poradí?

 77. Láďa

  Rád bych se zeptal, zda by mi někdo mohl poradit, co vše by měla obsahovat žádost na družstvo, pokud chci vyměnit svůj družstevní byt za byt státní? Nevím si s tím rady. Pokud mi může někdo poradit (nejlépe na email), budu moc moc rád, děkuji.

 78. zdenka

  CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT CHCI KOUPIT DRUŽSTEVNÍ BYT JELIKOŽ SI NA TO MUSÍM VZÍT HYPOTÉKU TAK BYCH POTŘEBOVALA OD DRUŽSTVA VYSTAVIT PAPÍR PRO HYPOTEČNÍ BANKU ŽE PO KOUPI BYTU BUDE BYT PŘEVEDEN DO OSODNÍHO VLASTNICTVÍ A ZÁROVEŇ JSEM TOUTO NEMOVITOSTÍ MOHLA RUČIT

 79. Jana

  Dobrý den, prodáváme dvoupatrovou garáž, kde vlastnické právo mají dva vlastníci. Určitě k prodeji potřebuji souhlas druhého vlastníka, ale potřebuji vědět v kolika provedeních má být vyhotoven. Jestliže se dokládá ke každé kupní smlouvě, kterou předkládám na KÚ t.j. 7x musí být taky každý soulas v originále? Dále vlastníkem pozemku je obec,která uzavřela s vlastníky dohodu o užívání pozemku. Potřebuji souhlas obce s prodejem? Děkuji za odpověď.

 80. Petr M.

  jedna moje klientka se svěřila s tím že naletěla podvodníkovi, který ji slíbil půjčku. Pka si udělala další půjčku, aby uhradila další půjčku. Potom ten dotyčný podepsal s tou paní kupní smlouvu s tím že až uhradí všechno co má tak od té smlouvy odstoupí. co by jste mi poradil a jak postupovat…???

 81. Švec Jan

  Dobrý den,

  Chtěl bych se zeptat, jestli byste mi poslali vzor kupní smlouvy na byt s náležitostma , které se potřebují ke kupní smlouvě.¨

  Děkuji Švec jan

 82. Jana

  Chtěla bych Vás požádat o vysvětlení pojmu a rozdílu mezi PLATNOSTÍ a ÚČINNOSTÍ kupní smlouvy při prodeji nemovitosti.

  Děkuji předem

  Jana Kratochvílová

 83. MONIKA V

  DOBRÝ DEN,

  CHCI SI KOUPIT DRUŽSTEVNÍ BYT NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR.POČÍTALA JSEM S TÍM, ŽE MŮJ OTEC MI BUDE RUČIT SVÝM DOMEM. POTŘEBUJI, ABY MI BANKA BYT ZAPLATILA A JAKMILE BUDE ODKOUPEN, TAK SI CHCI BYT PŘEVÉST DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ. NECHCI TOTIŽ, ABY MI OTEC RUČIL SVÝM DOMEM CELÝCH 20 LET. PROTO POTŘEBUJI RUČITELE JEN NA 2 MĚSÍCE, ABYCH TEN BYT DOSTALA A POTOM AŽ BUDE V MÉM VLASTNICTVÍ, TAK VLASTNĚ MŮJ OTEC SE SVOU NEMOVITOSTÍ ODSTOUPÍ OD SMLOUVY A VZNIKNE NOVÁ SMLOUVA, KDE UŽ BUDU RUČIT POUZE JÁ SVÝM BYTEM. PROBLÉM JE V TOM, ŽE MŮJ OTEC SE BOJÍ ABY O DŮM NEPŘIŠEL. PROTO BYCH POTŘEBOVALA, ABY JSTE MU NĚJAK VYSVĚTLIL, ŽE RIZIKO NEHROZÍ POKUD BUDU ŘÁDNĚ PLATIT SPLÁTKY. A ŽE KDYŽ POTOM BUDU RUČIT SVÝM BYTEM, TAK ŽE ON UŽ NEBUDE MÍT NIC SPOLEČNÉHO S MOU SMLOUVOU. PŘEDEM VÁM DĚKUJI ZA VAŠÍ OCHOTU. OTEC DÁ POUZE NA RADU PRÁVNÍKA, TAK DOUFÁM, ŽE MI NĚJAK POMŮŽETE.

  S POZDRAVEM MONIKA VOJČÁKOVÁ

 84. Šárka Vildová

  Prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy na

  družstevní byt a postup při prodeji družstevního bytu.Děkuji.

 85. Ilona Kovaříková

  Dobrý den,

  prodávám byt v osobním vlastnictví, prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy ,prodej se uskuteční formou hypotečního úvěru.

  Děkuji,Kovaříková.

 86. Klára

  Chtěla jsem se zeptat zda má realitní kancelář nárok na provizi z prodeje nemovitosti v případě že nedošlo k naplnění kupní smlouvy.Kupující od banky nezískal finanční prostředky k úhradě nemovitosti. Prodávající od smlouvy odstoupil protože mu částka za nemovitost nebyla ve sjednané lhůtě uhrazena. Na účet realitní kanceláře byla před podpisem kupní smlouvy zaslána záloha na nemovitost, kterou realitní kancelář nechce vrátit. Má na takovéto jednání právo?

  1. Dalimil Chocholáč

   Záleží na tom, co bylo s RK podepsáno ve smlouvě o zprostředkování prodeje (koupi). Viděl jsem smlouvy (většinou), které opravňují RK si tuto "provizi" ponechat, neboť s tím už měla RK nějaká vydání…

 87. Erika Friedrichová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, v případě že kupní smlouva bude podepsána 30.1.2006, úhrada kupní ceny bude provedena do 31.4. a vyklizení objektu do 30.5.2006, kdo nese odpovědnost v případě, že začátkem května třeba nemovitost vyhoří nebo spadne střecha. V domě bude do konce května bydlet maminka prodávajícího. Jestli se tato situace dá nějak ošetřit v kupní smlouvě.

  Děkuji

  Friedrichová

 88. Ptakos

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak je to s vyklizením bytu. V mém soukromém domě jsem měl až do neděle nájemnici, kterou nám v 60 letech nastěhovali komunisti díky nadměrným metrům do našeho domu. Nyní zemřela a já teď nevím, jak dlouhý čas mají její příbuzní na vyklizení bytu? Nájemní vztah se v tomto případě nepřevádí( měla soudní výpověď, jen jsme nenašli vhodný byt).

  Děkuji za radu

  Ptakos

 89. Monaco

  chci od prodávajícího koupit zemědělské pozemky nacházející se ve více katastrálních územích (tj. více LV). Stačí jedna smlouva???

  Dále, jak přesně má být formulována identifikace vlastnických podílů pozemků, na kterých se prodávající podílí např. 2/16 nebo 1/33 podílem? Jde o bývalé polní cesty s obrovským počtem spoluvlastníků, takže se zřejmě nejedná o ideální podíly. Může při koupi takovýchto podílů nastat nějaká vážná komplikace? Děkuji.

 90. Lucie Bezděková

  Dobrý den, můj problém spočívá v tom, že můj otec se svým bratrem zdědili dům po matce. V závěti bylo uvedeno věcné břemeno k druhovi, který s jejich matkou žil, k doživotnímu, bezplatnému dožití v domě. S druhem matky jsme se domluvili, že dům prodáme a on se vzdá nároku na blezplatné dožití za úplatu z prodeje domu. Zajímá mě jak správně právně sepsat tuto dohodu o zrušení věcného břemena, pro případ, že by se druh po matce rozhodl znovu nárokovat bezplatné dožití. Také mě v této souvislosti zajímá jakou sepsat dohodu s bratrem tedy společným vlastvíkem o tom, že jsme se dohodli o prodeji domu s výplatou odstupného. Děkuji za odpověd.

 91. Miroslav Lacina

  Dobrý den Vám Všem kdo bude číst tento článek.

  Prosím Vás kdo má možnost o zaslání vzoru kupní smlouvy pro nemovitost s pozemkem. Platba bude

  přes hypotéční úvěr. Prosím o zaslání na email MiraLacina@seznam.cz Předem děkuji a přeji příjemný den.

 92. Pavla

  Když si kupní smlouvu nachystám sama, jaký je postup dále? Podpisy zúčastněných koupě-prodeje musí být ověřeny? A kolik vyhotovení je potřeba pokud prodávající jsou 3 sourozenci a kupujícími jsou manželé?

 93. jiri

  Tak tady asi pšenka nepokvete. Autoři stránek na všechno kašlou!! Proč by taky odpovídali že ? Poradna přeci není od toho !!!

  Díky za vaše skvělé rady !!!

  1. Vlatimil Sotola

   Dobrý den.Jsem téměř 4 roky rozvedený a chci vyřešit vstahy k movitému majetku.Manželka se po rozvodu odstěhovala k příteli a já žiji s dvěma dospělími syny.Jedná se o byt,jehož jsme spoluvlastníky.Náklady na byt hradíme samy.Četl jsem o ZÁKONNÉ DOMĚNCE.Pořizovací cena bytu byla 99000Kč.To jsou peníze,které jsme skutečně zaplatili.Skutečná cena je dnes ale daleko vyšší.Chtěl bych se zeptat jak postupovat a z jaké částky vycházet při vyrovnání.Děkuji

 94. Kozlová Marie

  Prosím, o odpověď na otázku týkající se prodeje ideální 1/2 nemovitosti ,kterou vlastním se sestrou.Nemovitost chci prodat jejímu synovi-mému synovci.Musím mít její svolení -existuje nějaký formulář nebo stačí její prohlášení, že s prodejem souhlasí? Kolik vyhotovení kupní smluvy musíme mít? Stačí, když kupní smlouvy sepíšeme sami a podpisy necháme ověřt? Co všechno musíme předložit ke vkladu do datastru. Děkuji

 95. Zmrzlíková Květoslava

  Již rok se táhne vyřizování koupě zapleveleného pásu pozemku 143 m2 od obecního úřadu. Úřad nám předem vyúčtoval náklady řízení: za geometrický plán 1.500,Kč za znalecký posudek 0,-Kč, za sepsání kupní smlouvy 2.400,-. Když jsme částku uhradili, zaslali nám navýšení ceny za geometrický plán o 3.141,-. Ohradili jsme se,žádali o doložení rozpisu těchto nákladů, toto nám nezaslali, pouze snížili požadovaný doplatek na 1.400,- Kč.

  Dnes jsem obdržela návrh kupní smlouvy (za 2.400,- Kč) na jedné stránce formát A4. Chybí v ní podstatné věci a je rovněž chybně uveden počet metrů prodávaného pozemku.

  Prosím o informaci dle jakých předpisů se řídí obce při stanovení nákladů na vyhotovení kupní smlouvy a zda má kupující možnost sepsat návrh kupní smlouvy a předložit obci k odsouhlašení.

  Rovněž mě zajímá, zda máme právo požadovat od obce fotokopií dokladů o výše uvedených nákladech, když je platíme. Děkuji za odpověď

 96. k. burianova

  Dobrý den,

  prosím Vás o radu s následující situací. Vlastník družstevního bytu ho chce nyní prodat. Bydlí v něm jeho rodiče. Nemůže být osvobozen z daně z příjmu z důvodu bydlení 2 let ani vlastnění podílu déle než 5 let před tímto prodejem. Nyní bydlí a má trvalé bydliště v bytě v OV, na který si před 2 lety vzal hypotéku. Po prodeji družstevního bytu se jeho rodiče chtějí přestěhovat do „třetího“ bytu, který má prodávající také v OV. Neví ale, jestli může část peněz, které utrží z prodeje družstevního bytu, investovat do splacení hypotéky, kterou si vyřídil pro koupi bytu v OV, ve kterém nyní bydlí a také chce bydlet nadále – tedy prodávající se nebude nikam stěhovat ani měnit trvalé bydliště. A také, jestli může další část peněz investovat do rekonstrukce bytu, do kterého se nastěhují jeho rodiče, příp. také investovat do rekreačního objektu (chalupy), který vlastní. Prostě chce co nejvíce peněz použít na bytové potřeby (aby nemusel platit daň), ale neví, jestli toto vše do potřeb tak, jak uvádí zákoník spadá. Především si nedokáže např. správně vyložit, co přesně znamená věta „příjmy z převodu čl. práv a pov. družstva jsou osvobozeny pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu a použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení byt. potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce v němž úplatu přijal“ a dále „osvobození platí i v případě, že získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby do jednoho roku před obdržením úplaty za převod čl. práv družstva“ – jestli právě může umořit hypotéku do jednoho roku od prodeje bytu, když ta hypotéka byla zařízena už před dvěma lety a ne během 1 roku před tím, než se chystá byt prodat. A dále, jak je uvedeno, že bytová potřeba je „splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových“ – tedy jestli tím je možné chápat hypotéku na byt, ve kterém nyní bydlí apod.

  Vím, že dotaz je poměrně dlouhý, ale také zamotaný, takže si s ním prodávající neví dost dobře rady. Děkuji tedy za Váš čas a vyjasnění nejasností. S pozdravem, K. Burianová

  1. Iveta Pešulová

   Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pracuji už rok ve školní jídelně, neustále mi upravují smlouvu a prodlužují nejvíce na 3 měsíce, stále mě stresují tím, že mě budou muset propustit, jestli nedostanou od města "dotace", ale zajímá mě, jestli na to mají právo, když je tam zaměstnaná i "důchodkyně", nechci z práce odejít, myslím si, že jsou i semnou spokojení, ale přesto mám o práci obavu a nevím co mám dělat. Zároveň je mi i líto té paní, ale myslím si, že já zaměstnání potřebuji více než ona. Děkuji za radu, s pozdravem Iveta Pešulová

 97. Jana Slabá

  Dobrý den, majitel domu, v jehož bytě jsme bydleli 10 let za regulovaný nájem na dobu neurčitou, nám za ukončení nájemní smlouvy bez náhrady vyplatil 500 000,– jako odstupné. Jak zdaním tuto částku ?? Děkuji

  1. Dalimil Chocholáč

   Jako "ostatní příjmy" v daňovém přiznání.

 98. Petružálková

  Můžete mi poradit, zda musím platit daň z Příjmu? ¨Před pul rokem jsem koupily byt do OV. Bydleli jsme v něm 10 let. Teď ho chceme prodat. Jak je to s těmi 2 roky? Děkuji.

 99. kamil

  Dobrý den můžete mi někdo poradit v mém problému? Rozhodl jsem se že si pořídím formou hypotečního úvěru vlastní bydlení. Proto jsem kontaktoval ženu prodávající RD. Zjistil jsem, že v tomto domě je trvale hlášen a zaroveň zde i bydlí její bratr, který však není spolumajitelem. Dle výpisu z KN tu nevázne žádné věcné břemeno. Je to problém nebo není. Je šance, že po koupi domu jej odtud bezproblémů vystěhuji. Jestliže ne, jakou právní formou to lze ošetřit, když tento muž není účastníkem řízení ? Děkuji.

 100. Nata

  Dobrý den,

  mám takový dotaz jsem cizinka s trvalým pobytem, není státní přisluník členského státu Evropských společenství,mužů se stát vlastníkem pozemků na stavbu RD od obvoda?

  Děkuji předem.

 101. Kašný

  Jsme manželé a kupujeme rodinný dům s menším pozemkem v hodnotě 650 000kč. Majitelkou je pozůstalá pí K.

 102. Kašný

  Jsme manželé a kupujeme rodinný dům s menším pozemkem v hodnotě 650 000kč. Majitelkou je pozůstalá pí K.

 103. Dana

  Dobrý den, mám prosbu. Potřebuji dát na katastr nemovitostí Zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva. Můžete mi říci co má obsahovat či je někde uložen vzor?

  Děkuji Dana Bébrová

 104. Slaný

  Zajímalo by mne, jakým způsobem postupovat, kdo (prodávající-kupující) platí daň z prodeje pozemku a jaká je výše daně.

  Děkuji Slaný

  1. vaclav hrdlicka

   co

   všechno musím předložit připrodeji pozemku.jestli musí byt odhad.

 105. M.Buřil

  Dobrý den.

  Prosím o radu jak postupovat při prodeji nemovitosti.V roce 2002 jsem zdědil nemovitost s pozemkem na které jsme uvedeni dva vlastníci.Oba chceme nemovitost prodat.

  1)Mohu použít pro prodej vystavený odhad z roku 2002 kerý byl proveden pro projednávání dědictví?

  2)Na listu vlastnictví není uveden rekreační dům ale zem.usedlost bez čp.

  Mám k dispozici kolaudační rozhodnutí z roju 1991, kreré povoluje užívání rekreačního domu,dále prohlášení OÚ že bylo přiděleno číslo popisné.

  Můžou se změny v katastru provést při prodeji při zapsání nového vlastníka?

  Jakým způsobem toto zapsat do kupní smlouvy? Nebo co tam uvést.

  3)S nemovitostí prodáváme i vnitřní zařízení(nábytek,spotřebiče a pod.)

  Musím psát na toto zařízení ještě jednu smlouvu nebo stačí specifikovat v jedné smlouvě.Prosím poraďte jak.

  Děkuji za podání informace.Buřil.

 106. Michael Pelisek

  Smluvni strany kupni smlouvy na nemovitost dohodli na tom, ze bude kupni cena slozena u treti osoby v okamziku podpisu smlouvy a vyplacena kupujicimu po provedeni zapisu katastralnim uradem. Musi byt smlouva o ulozeni penez (smlouva mezi prodavajicim, kupujicim a osobou u ktere budou penize ulozeny) soucasti dokumentu potrebnych k zapisu do katastu, nebo staci do kupni smlouvy pouze popsat zmineny zpusob provedeni platby? Dekuji

 107. H. Bořilová

  Dobrý den, chtěla bych vědět, zda lze uzavírat smlouvu o budoucí smlouvě, popř. kupní smlouvu na byt, který dosud vlastním pouze z poloviny, neboť není vyřízeno dědictví po mé zemřelé matce, která byla jeho spoluvlastníkem. Současně mne také zajímá, musí-li být kupní smlouva vyhotovena nebo podepisována za přítomnosti notáře. Děkuji velice předem za odpověď.

  S pozdravem Hana Bořilová

 108. Chalupník František

  Sdělte prosím jak postupovat při prodeji zahrady, jaké jsou potřebné náležitosti a kdo je povinen platit poplatky.

  Děkuji

 109. adéla

  prosím o radu zkušenější – spěchá.

  Jedná se mi o odstupné. Odvádí se z odstupného sociální a zdravotní pojištění.

 110. Hana Moravčíková

  Ráda bych se zeptala, jak mohu reklamovat koupenou nemovitost a do jaké doby.

  Koupili jsme domek již před půl rokem a nyní jsme zjistili, že celé přízemí domu je zasažené dřevomorkou.Může mi někdo poradit, jak máme postupovat při vyřizování reklamace?Mám vůbec právo dům reklamovat?

  Předem děkuji za odpovědi. Hana Moravčíková

 111. Hana Moravčíková

  Ráda bych se zeptala, jak mohu reklamovat koupenou nemovitost a do jaké doby.

  Koupili jsme domek již před půl rokem a nyní jsme zjistili, že celé přízemí domu je zasažené dřevomorkou.Může mi někdo poradit, jak máme postupovat při vyřizování reklamace?Mám vůbec právo dům reklamovat?

  Předem děkuji za odpovědi. Hana Moravčíková

 112. Josef Běloubek

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat, kupuji byt od svého otce.Peníze na koupi potřebuji od stavební spořitelny.V době splácení stavební spořitelně budu tímto bytem ručit.Má tato kupní smlouva nějaké odlišnosti od běžné kupní smlouvy pro nemovitost,Díky moc

 113. Luděk Ryba

  Prosím o zaslání prodejní smlovy na pole jaké je v současné době v pronájmu.Zašlete mi to v takové podobě abych si tam mohl jen doplnit několik údajů jaké tam musí být.Předem velice děkuji.

 114. Glosová

  Dobrý den, sepisujeme si smlouvu na koupi pozemku, prodávající jsou 3 osoby a kupující 2 osoby, kolik vyhotovení máme nechat udělat, kromě nás tj. 5 osob nevíme, kolik jich je třeba předat na katastrální úřad a zda ještě někomu se originál smlouvy předává…

  Předem děkuji za pomoc.

 115. Drahomíra

  Dobrý den,

  rozhodli jsme se s přítelem pro koupi bytu prostřednictvím hypotéčního úvěru a bohužel jsme narazili na realitní kancelář, která nám není schopna poskytnout vyhovující právní služby – konkrétně nejsou schopni s dostatečnými náležitostmi sestavit kupní smlouvu. Smlouva totiž musí obsahovat i informace o zástavním právu banky a podobně, potřebovala bych proto poradit jestli má někdo zkušenosti s nákupem nemovitosti tímto způsobem jak přesně ve smlouvě ošetřit zástavní právo banky a jak poukazovat postupně finanční částky, zda je například vyhovující poskytnout jednu část peněz po předložení návrhu na povolení zápisu do katastru a další čast až po samotném zapsání do katastru nemovitostí. Pokud by jste někdo měl například smlouvu, která by počítala s účastí banky a měl možnost mi ji poslat, budu moc vděčná,a uvítám jakoukoliv pomoc. Děkuji.

  Drahomíra

 116. Jana Krátká

  Dobrý den, prosím o radu, která se týká nákupu nemovitosti. V nucené dražbě bude k prodeji ideální polovina rodinného domu s jednou bytovou jednotkou 4 +1 se zahradou. Mám zájem tuto ideální polovinu v dražbě koupit. Celý domek obývá osoba, která vlastní druhou ideální polovinu. Je tato osoba povinna mi svoji polovinu prodat, pokud jí nabídnu odkoupení a pokud ano, mohu ji po odkupu vystěhovat a za jakých podmínek? Za jakou cenu mi musí svoji polovinu prodat? Za odhadní cenu, za cenu nejnižšího podání při dražbě nebo za cenu, za kterou byla druhá polovina vydražena?

  Děkuji za odpověď. Krátká Jana, Olomouc

 117. Vlastimil Hanzlík

  Dobrý den,

  loni jsem prodal rodinný dům a řádně zaplatil daň z prodeje. K výpočtu daně jsem předložil odhad nemovitosti pořízený kupující stranou pro účel pořízení bankovního úvěru ke koupi této nemovitosti. Realitní kancelář i finanční úřad nám tehdy sdělili, že je tato praxe běžná. Nyní po roce zpochybňuje finanční úřad tento odhad a dožaduje se nápravy. Co s tím?

 118. Josef

  Po dlouhá desetiletí jsme žili snašimi sousedy v naprosté shodě. Nyní si jejich vnučka pořídila pitbula a začala ho vodit k prarodičům a tam ho pouštět na volno. Jejich pozemek je jeden metr od domu, ostatní patří nám. Když jsem jí řekl, že si nepřeji aby vodila bojového psa sebou, řekla, že tam chodí víc než 10 let a je to vydržené břemeno. Jde samozřejmě o nesmysl. Ale s vyholenou hlavou po stranách a červeným pruhem vlasů uprostřed se nedomluví ani psycholog.Když se nám to nelíbí, máme si pozemek oplotit.( to by ale měli její prarodiče plot těsně pod okny. Oplotit je povinen ten jehož zvíře proniká .. atd.To vím. Rovněž na našem pozemku parkuje často i více vozidel, návštěv sousedů. Jediná cesta k jejich domu je přez nás. Nechceme dělat potíže našim starým přátelům, ale oni jsou již pod tlakem rodiny a začínají se stavět proti nám.Chceme jen, abychom nebyli- celá rodina včetně dětí -ohroženi psem, a aby se z našeho pozemku nestalo parkoviště pro všechny návštěvy, které mohou zůstat stát cca 50 m před pozemkem. Poradíte nám?

 119. Mirek

  Na přání souseda chci prodat část svého pozemku tak, že hranici mého odděleného pozemku bude částečně tvořit budova v mém vlastnictví.Chci však sousedovi na převedený pozemek vložit věcné břemeno práva přístupu k mé budově (opravy, údržba). Chtěl bych vědět zda věcné břemeno může být součástí kupní smlouvy, nebo musí být sespána další smlouva o vložení věcného břemene.

  Děkuji Mirek

 120. Hudáková

  Prodáváme pozemek,úhrada bude provedena převodem na náš účet. Jak nejlépe uvést toto

  do kupní smlouvy,aby bylo zajištěno,že peníze

  skutečně obdržíme dříve,než bude nemovitost

  přepsána na kupujícího? Kdy podepisovat kupní

  smlouvu? Děkuji za odpověď.

 121. Schmiedlová Miluše

  Prosím o radu jak postupovat při prodeji polí.

  V jaké výši se platí daň a zda musí být dhad.

  Děkuji

 122. Vladimir

  Rád bych věděl, proč se u nás neustále sepisuje nesmyslná a zbytečná "smlouva o smlouvě budoucí"? V cizině taková smlouva nexistuje a není potřebná. Existuje pouze slibový a k ničemu právně nezavazující "Letter of Intent" a budoucí obchody jsou dostatečně vyřešeny smlouvami "Forward Contract" nebo "Futures Contract".

 123. hanka

  Zajímalo by mě, jak dlouho platí odhad nemovitosti? V případě vystavení odhadu je nějak ohraničena jeho platnost?? Děkuji.

  1. Pavel Kaňák

   Dobrý den.V pátém měsíci tohoto roku jsem si dával odhad nemovitosti z důvodu darování své dceři.Chtěl bych se zeptat jestli je platnost tohoto odhadu nějak časově omezena,protože přepis nemovitosti proběhne až v pátém měsíci příštího roku,tak jestli si bud muset pozvat znovu odhadce.

   Děkuji

 124. Lenka

  Dobrý den,

  s manželem chceme koupit chalupu k rekreačním účelům na hypotéku.Nevíme,jak máme postupovat a v jakém pořadí se vše vyřizuje.Můžete nám poradit,popřípadě upozornit na co si máme dávat pozor? Děkuji za odpověď.

 125. Petr Krumer

  Dobrý den,chci přepsat byt v osobním vlastnictví na nezletilého vnuka.Co budu potřebovat za doklady a s jakou finanční částkou mám počítat?

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Petr Krumer

 126. Katka Procházková

  kolik %% se platí daň z prodeje dr.bytu v os.vl

  platí se daň i při výměně bytu?

 127. Škrleta Pavel

  Potřeboval bych vzorovou předkupní smlouvu

  na koupi nemovitosti( ke schválení hypotéky ).

  děkuji.

 128. Simona

  Dobrý den,budeme kupovat s manželem rekr.chalupu,kterou soucasni majitele koupili na uvěr.Jsme domluveni,že náš úvěr+zbytek do celkové sumy,kterou dluží hypoteční bance půjde přímo na účet,který si určí hypoteční banka.Nemůžem nikde najít informace,jak tyto věci mají být ověřeny včetně zrušení zástavního práva v kupní smlouvě.Děkuji za radu a cenné informace.

 129. Petr Kubíček

  Dobrý den,

  kupujeme byt a potřebujeme vyhotovit Předkupní smlouvu pro stavební spořitelnu. Jaké náležitosti tato smlouva musí obsahovat a čím se liší od Kupní smlouvy?

  Děkuji za odpověď,

  Petr Kubíček

 130. martin

  Dobry den.

  Kupuji byt.Prodavajici mi nesdelil skutecnost ze voda,kdyz prsi,tak zateka mezi okna.Kupni smlova je jiz podepsana a odevzdana na katastr k prevodu vlastnika.Je mozne pozadovat nejakou nahradu.V kupni smlouve je uvedeno,ze se stavem souhlasim.Ovsem pri predani bytu bylo sucho a neprselo,tudiz jsem nemohl videt zavadu na oknech.dekuji martim k.

 131. Vladislav Horvath

  Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,jestli mám právo na reklamaci koupil jsem byt 2+1 v nejvyžším podlaží a tak po půl roce my začalo kapat ze stropu respektive ze střechy byt je v mém osobním vlastnictví.Díky za radu

 132. Norbert Mikeš

  zajímalo by mne jak by mnela vypadat smlouva ,hodlam koupit nemovitost s vecnym břemenem 480 tis.a to tak že kupni cena je 1230000tis.včetne břemene.Platit budeme hypotekou ,břemeno uhradí stavajici majitel jakmile mu banka prevede čast penez aspon tak nejak mi to bylo zdeleno mužete mi poradit jak si ohlidatbsmlouvu s realitkou aby jsme nakonec v uvozovkach nepohořeli ? děkuji

 133. Marcela Sochová

  Prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy na odkoupení poloviny nemovitosti od bývalé manželky. Předem děkuji Sochová

 134. adámková

  mám družstevní byt a chtěla bych ho směnnou smlouvou vyměnit za rekreační chalupu. mohli byjste mi poradt co všechno je k tomu potřeba.Jestli odhadce je mít předem. A jak postupovat děkuji….

 135. Jana

  Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět, jak je to s placením daně, když koupím pozemky a prodám je do 5 let? Platí se jen 3%% nebo daň z příjmů. A pokud se platí daň z příjmu, platí se z celé částky nebo jen z rozdílu ceny nákup a prodej? Dostala jsem se do situace,kdy jsem půjčila větší obnos peněz a dlužník nemá hotovost, je ochotný to vyřešit prodejem parcely,kde kupní cena bude bude uhrazena započtením pohledávky. Zajímá mě, zda když to prodám třeba hned nebo za rok, zda to pro mě nebude průdělek,protože zaplatím státu velkou daň. Nebo existuje nějaká daňová úleva v takovém případě? Předem děkuji za odpověď.

 136. Martina

  Sháním informace o podmínkách nákupu nemovisti – bytu cizincem. Jedná se o občana Slovenské republiky.

 137. tomas

  Před maželstvím jsem dostal darem nemovitost

  v době trvání manželství se dům opravoval

  a zvýšila se jeho hodnota.

  Má manželka při rozvodu nárok na část nemovitosti popř. jinou náhradu.

 138. Věra Outratová

  Prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy na pozemek který chceme přikoupit k naší nemovitosti kterou už vlastníme moc děkuji Outratová Věra

 139. ivana hynková

  Prodávám byt v OV, můžete mi, prosím zaslat vor kupní smlouvy. nabývací tituly kupní smlouva a usnesení OS o nabytí dědictví.

  Děkuji, Ivana Hynková

 140. Jaroslava Čermáková

  Dobrý den, moje matka je členem bytového družstva, které v současné době převádí družstevní byty (podíly) do osobního vlastnictví. Já nejsem členem družstva, ale chtěli bychom, aby byl při tomto převodu byt převeden do osobního vlastnictví na mě. Zřejmě se musím stát členem družstva nebo to jde jinak? Podotýkám, že jsem vdaná a chtěla bych při této transakci vyloučit manžela. Slyšela jsem, že není možné, když se převádí členský podíl (byt), ať už do osobního vlastnictví nebo jenom v rámci družstva na jiného člena, že ho není možné převést jenom na jednoho manžela, ale vždy se týká o převod na oba. Toho se chci vyvarovat. Je to možné? Děkuji za odpověď.

  1. Suchoparova Simona

   Prosim o zaslani vzoru kupni smlouvy na pozemek od sousedu,na vlozeni na katastralni urad.jedna se o 50m.Dekuji

 141. kadlečíková Michaela

  Dobrý den,koupily jsme s přítelem nemovitost,peníze už majitel dostal před měsícem,na katastru jsme již od 25.9.2006 majiteli nemovitosti, máme tam trvalé bydliště, ale bývalý majitel nám nechce nemovitost předat,bydlí tam nadále,má tam trvalé bydliště a ještě vyhrožuje.Nikde nám nechtějí pomoc,jsme s dětmi doslova na ulici(skončil nám podnájem),a nemáme se kam obrátit,bojím se, že soudně,kam nás všude odkazují to bude trvat moc dlouho,jde nám doslova o dny.Máme ještě od bývalého majitele podepsané prohlášení,že nám nemovitost k 13.11.2006 vyklizenou předá,ale dnes už zase,že ne a chce po nás ještě další peníze.nemovitost jsme kupovali přes realitku,platili hypotékou a půl roku se čistila od exekucí.Realitka už se od všeho distancuje a její právník se nechává zapírat.Kam se máme obrátit?Děkuji Kadlečíková

 142. Alois Macharáček

  Dobrý den,

  hodlám koupit nemovitost (2 sousedící pozemky) Jeden patří obci a druhý soukromému majiteli. Předběžný souhlas od obou vlastníků o prodeji mám. Ale bylo by jistě nevhodné, kdyby nakonec došlo k podpisu pouze jedné smlouvy a druhý majitel na poslední chvíli ze zamýšleného prodeje odstoupil.

  Jaký zvolit postup a co by sepsaná smlouva měla obsahovat?

  Děkuji

 143. Jaroslava Šálková

  Dobry den, mam dotaz ohledne kupni smlouvy na stavebni material, ktera je uzavrena mezi dvemi fyzickymi osobami. Kupni smlouva je pravne v poradku , ma tedy vsechny nalezitosti, podpisy jsou uredne overeny a smlouva byla zaslana na Českomoravskou stavebni sporitelnu jako doklad o cerpani meziuveru ze stavebniho sporeni. Tato smlouva mi byla vracena s tim ze mam dolozit ucty za prodavany material. Rada bych se zeptala jaky ucty by se meli dodat , kdyz je smlouva mezi fyzickymi osobami. Ja preci neresim jako kupujici, kde prodavaji material koupil a kdy. tim padem predpokladam ze dokladem -uctem je samotna kupni smlouva se vsemi nalezitostmi. Prosim o rychlou odpoved. Dekuji mockrat J. Š.

 144. Slavíková

  prosím o zaslání vzoru kupní smlouvy, kde jsou 2 prodávající (jeden vlastní 1/4 a druhý 3/4 podílu) na 4 různých pozemcích, které chce včechny kupující koupit od těchto 2 vlastníků – na všech pozemcích je stejný podíl obou.

  Děkuji

 145. Beran

  Potřebuji vědět, zda při prodeji nemovitosti musím mít odhad ceny nemovitosti, když jsem se s kupujícím na ceně dohodl.

  Zda je nutný odhad k zápisu do katastru.

  V prodávané nemovitosti mám trvalý pobyt (také tam trvale bydlím), budu platit daň z převodu?Děkuji za odpovědi.F.Beran

 146. Beran

  Potřebuji vědět, zda při prodeji nemovitosti musím mít odhad ceny nemovitosti, když jsem se s kupujícím na ceně dohodl.

  Zda je nutný odhad k zápisu do katastru.

  V prodávané nemovitosti mám trvalý pobyt (také tam trvale bydlím), budu platit daň z převodu?Děkuji za odpovědi.F.Beran

  1. RK Gesa

   Odhad při prodeji nemovitosti mít nemusíte, nicméně prodávající musí podávat přiznání k dani z převodu nemovitosti a k tomu musí dokládat odhad, který je dělaný ke dni prodeje. V paxi se to většinou dělá tak, že potém, co se podepíše kupní smlouva si prodávající nechá udělat odhad. ten pak přiloží k daňovému přiznání. Daň z převodu nemovitosti platíte v každém případě, je úplně jedno, jestli jste v nemovitosti bydlel nebo ne. Doba bydlení v nemovitosti je popdstatná při eventuálním osvobození od daně z přímu!!!

 147. Slavíková

  prosím o bezplatné zaslání vzoru pro kupní smlouvu, kde prodávající jsou 2 ( jeden 1/4 a druhý 3/4) kupující jeden.

  Děkuji

  1. Suchoparova Simona

   Kde prodavaji 4osoby a jedna kupuje.dodatek,dekuji

 148. Josef Verner

  Jak nabývají cizinci ze státu EU, s vČR přiděleným r. č. nemovitost – do SJM nebo do podílového spoluvlastnictví?

 149. Filová

  Zdravím, musím se podělit o zkušenost s Vaší kupní smlouvou na nemovitost.

  Tuto jsem si podle předlohy přepsala.

  Kupovali jsem s manželem stavební pozemek.

  Vše podepsali,podali vklad zaplatili kolek 500,–. A čekali, přišla z KU obsílka, že kupní smlouva je špatně.Tak jsme se docela v rozpacích domluvili na schůzce.Paní úřednice nám sdělila,že ta kupní slouva tedy ten text je šptně.

  Předmětem této smlouvy jsou tyto nemovitosti zapsané CHYBÍ TAM SLOVO PŘEVOD.

  Manžel se zná s ředitele KU, tak za ním hned šel,že jde jen o slovíčkaření, a ten se mu málem vysmál, že 1. to je docela rozdíl, že by se po letech mohlo stát, že se prodávající rozmyslí a dá tuto kupní slmouvu k soudu a vyhrála by to a my bysme byli jak bez pozemku, tak bez peněz.

  A 2. ten zákon je pět let neplatný.

  Takže jsem za tento nesmysl zaplatili 500 za kolek a kolem 700 za podpisy a taky ta paní je stále v cizině, tak jí musíme zaplatit cestu a znovu kolek atd.A ještě si počkat. Tak prosím si to nějak opravte, ať zbyčně, ta byrokracie netahá z lidí peníze. Díky Filová

  1. RK Gesa

   Použít při převodu nemovitostí vzor kupní smlouvy uveřejněný na internetu je úplná hloupost!!! Ušetřili jste pár tisíc za právníka a teď máte problémy a bude Vás to stát víc, než těch pár tisíc za právníka a nakonec třeba po letech zjistíte, že to nebyla ve smlouvě jediná chyba a pak budete mít problémy ještě větší. Jo, jo, to lidí ušetří desetníky a přijdou o tisíce. Jenže komu není rady…, Snad ti, co si to přečtou snad dojdou k tomu, že opravdu se vyplatí se obrátit na člověka, který se v problematice vyzná, tedy na právníka nebo realitku.

  2. Tomáš

   Smutné je, že špatnou smlouvu jsou schopny udělat i RK a právníci, jojo.

 150. Tomáš Tyc

  -V jakém počtu se vyhotovují kupní smlouvy?

  -Účastníkem řízení se rozumí?

  -Je-li více vlastníků na jednom LV (Vyhotovuje se smlouva pro každého samostatně)?

  -Jak je to v případě SJM ?

  -kam se zakládají uváděná dvě vyhotovení (2 + počet účastníků)?

  1. RK Gesa

   Vidím, že o právní problematice při převodu nemovitostí nevíte ale vůbec nic a ve Vašem zájmu doporučuji se obrátit na právníka. Odpovědi na Vaše otázky jsou jednoduché, ale spoustu věcí okolo toho stoprocentně nevíte a velice jednoduše se dostanete do problémů!

   Kupní smlouvy se vyhotovují minimálně v počtu o dva větším, než je počet účastníků,tedy například dva prodávající, jeden kupující, to jsou tři účastníci + 2 je celkem pět vyhotovení. Ty se zároveň s návrhem na vklad vlastnického práva zasílají na katastr. Je-li více vlastníků, pak se píše pochopitelně jedna smlouva v potřebném počtu vyhotovení (viz výše).

   V případě SJM jsou dva účastníci + počet účastníků druhé strany

   – potřebný počet vyhotovení se dává na katastr (viz výše), dvě vyhotovení zůstávají na katastru, na ostatní vyhotovení katastr vepíše doložku o povolení vkladu vlastnického práva a zašle zpět jednotlivým účastníkům.

 151. Tomanová

  Zajímá mě postup při prodeji družstevního bytu, když budeme převádět členská práva a povinnosti na nového majitele. Jak by měla taková smlouva vypadat, když na družstvu žádný vzor nemají a smlouvu jen berou na vědomí. Děkuji předem za zaslání předlohy . Přeji hezký den.

  1. RK Gesa

   smlouva nemá zákonem dané žádné náležitosti. Klidně stačí pouze prohlášení, kde bude napsáno, že převádíte svá členská práva a povinnosti, zejména právó pronájmu bytu číslo xx, nacházející se v domě xx, ulici.xxx na nabyvatele a nabyvatel práva a povinnosti přijímá a podpis (ověřený) obou.

 152. Michálková

  Odstoupení pro neplnění od převodní smlouvy na družstevni byt.Zajímalo by mě, za jakých podmínek je to možné a jestli je to vůbec možné.

  1. RK Gesa

   paní Michálková, jaké neplnění?

   nevím, jaké neplnění by mohlo nastat, kromě toho, že Vám druhá strana nezaplatila, ale bohužel Vám řeknu, že pozdě bycha honit! měla jste využít advokátní, či notářskou úschovu. Teď peníze budete z druhé strany páčit dost složitě. ROZHODNĚ doporučuji se obrátit na právníka a při příštím prodeji se obrátit na realitní kancelář, která většinou /aspoň ta kvalitní/ tyhle věci umí řešit a vyvaruje Vás podobných rizik.

 153. Lucie

  Dobrý den prodáváme s manželem družstevní byt a zajímalo by mne jak je to u družstevních bytů s vkladem do katestru nemovitostí jestli s eprovádí nebo v našem případě stačí Smlouva o převodu vlastnick¨ých práv a povinností kterou jsme s kupující sepsali na družstvu které je vlastníkem děkuji bendová

  1. RK Gesa

   Převádíte členská práva, tedy NEPRODÁVÁTE NEMOVITOST, proto mebudete do katastru nemovitostí dávat vůbec nic!!!!Katastr s převodem členských práv nemá absolutně nic společného!!

 154. Lucie

  Dobrý den ještě by mě zajímalo zda lze použít vzor kupní smlouvy při prodeji družstevního bytu naše kupující ji potřebuje kvůli překlenovacímu ůvěru ze stavebního spoření a pokud ne kde lze najít nějaký podobný vzor velice děkuji Bendová

  1. RK Gesa

   Vzor kupní smlouvy na prodej nemovitosti nelze použít na "prodej družstevního bytu" , protože neprodáváte byt, ale převádít za úplatu svůj podíl v družstvu, takže smlouva o převodu musí vypadat úplně jinak! Doporučuji právníka.

 155. Zdenka Apačová

  Dobrý den, chtěla bych vědět kdo platí cenu za vyhotovení kupní smlouvy. Kupující nebo prodávající. Existují k tomuto nějaké předpisy?

  1. RK Gesa

   předpisy neexistují, jedná se vždy o dohodu mezi oběma stranami, při prodeji (koupi) přes realitní kancelář bývá zvykem, že veškerý právní servis hradí realitní kancelář.

 156. Gajdošová

  Mam velkou prosbu. Mame s pritelem oba podepsanou budouci kupni smlouvu se spolecnosti, ktera nam stavi byt v cakovicich. Bohuzel nas vztah se pomalu rozpada a protoze jsem dala do tohoto bytu vklad 280 000 Kc potrebovala bych vedet, jestli je mozne nasi budouci kupni smlouvu postoupit 3. osobe. Meli bychom si v dubnu brat 100%% hypoteku, ale obavam se, ze pokud se rozejdeme, tak si ji se mnou pritel nevezme a me propadne tato castka . Mala sem v planu po hypotece podat inzerat a prenechat tak hypotecni smlouvu.Je mozne od sveho pritele v pripade, ze se mnou nepujde do hypoteky vymahat soudne mou castku o kterou prijdu ? Dekuji za odpověd

  1. RK Gesa

   budoucí smlouva je právně závazná a pokud neobsahuje ustanovení o tom, že ji lze převést na třetí osobu, pak máte smůlu. Nicméně předpokládám, že pokud si přivedete třetí osobu, která místo Vás uzavře za stejných podmínek smlouvu kupní, pak Vám developer nebude klást přkážky. Nicméně – hypoteční úvěr není přenosný, proto ten si nevyřizujte, je to úplná hloupost. Vy teď musíte sehnat někoho, kdo od Vás "koupí" ten Váš byt. Což se Vám nepodaří ihned ze dne na den, na tom byste měla začít pracovat, pokud byste měla zájem, mohu pomoci, ozvěte se na výše uvedený mail. Zdravím

 157. magda

  Zajímalo by mě,jestli musím platit daň když jsem prodala byt v kterém bydlím a koupila jiné bydlení za podstatně vyšší cenu.Při výměně bytů se přece také žádná dań neplatí.

  1. RK Gesa

   Ale Vy jste byt neměnila, ale prodala jeden, koupila druhý!! Nebo snad jste tomu samému člověku, od kterého jste koupila byt, tak tomu samému jste prodala svůj byt? pak by to totiž byla výměna. A i v tomto případě se daň platí – pouze z jednoho převodu. Takže skutečně daň zaplatit musíte A to daň z převodu v každém případě, ale i možná daň z příjmu! Copak Vám to neřekla realitka, která Vám byt prodávala?

  2. magda

   Realitka nám neřekla ohledně daní nic.V bytě bydlíme 18 let,před 4 lety jsme ho od města odkoupili do OV.Jak vysokou daň tedy budeme platit?A budeme platit daň z převodu a nebo i z příjmů?Slyšela jsem že pokud prokážeme, že jsme peníze z prodeje použili na nové bydlení,tak můžeme požádat o prominutí daně.Děkuji

 158. Olga Léblová

  Prosím o radu: Mám dva domy a dva syny. Domy jsem zdědila a syny mám z prvého manželství. Současný manžel mi přispívá na celou domácnost včetně stravy 4450 Kč. Má svoje dvě děti. Mladší k nám jezdí na celé prázdniny.

  Chtěla bych opatřit nějakým jistým způsobem oba domy-tím,že je jakýmkoliv způsobem připíšu svým synům. Ale má to háček.Chci obě nemovitosti zabezpečit tak, aby je moji synové nemohli v budoucnu zastavit,zadlužit nebo prodat.Udělěla jsem sice poslední vůli,kde jsem veškerý majetek odkázala svým dvěma synům,ale mám obavy z případných tahanic po mé smrti. Prosím poraďte mi jakým způsobem se to dá řešit( věcné břemeno na obývání celých nemovitostí). Děkuji. Léblová

 159. Huda Ladislav, Ing.

  Dobrý večer,obracíme se na Vás s konkrétním dotazem.Dcera zažalovala zvýšení výživného o 2500,-Kč.Soudní při vyhrála.Advokátka si ale naúčtovala odměnu z 5 let trvání vysokoškolského studia – 40.000,-Kč,ačkoli u soudu bylo prokázáno zaměstnavatelem,že tento rok končím a přicházím o práci.Je možné se odvolat proti výši této odměny kterou mám platit?Vždy jsem na dceru platil dobrovolně a chtěl jsem se dohodnout i mimo soud.Bohužel dcera užila soudní prostředky a rozvrátila tím vztah mezi námi.Děkuji za odpověď

 160. Vilkova

  DOBRÝ DEN,

  RÁDA BYCH SE ZPETALA KAM SE MÁM OBRÁTIT PŘI KOUPI MÍSTNOSTI OD SOUSEDŮ A JAK POSTUPOVAT.

  VLASTNÍME BYT 2+1 A RÁDI BYCHOM PŘIKOUPILI JEDNU MÍSTNOST OD NAŠICH SOUSOUDŮ, KTEŘÍ TUTO MÍSTNOST NEVYUŽÍVAJÍ. NEVÍM JAK POSTUPOVAT A KAM SE OBRÁTIT.

  DĚKUJI VILKOVÁ

 161. Feitová

  Zajimalo by mě,jestli v darovací smlouvě,může být z právního hlediska podmínka vyplacení peněz.Konkrétně,když mi rodiče darují nemovitost, může být součástí darovací smlouvy podmínka,že mi ji darují za předlokladu,že polovinu z odhadní ceny uhradím sestře?

 162. gabriela krivankova

  Dobrý den,

  ráda bych Vás požádala o zaslání vzoru smlouvy o pronájmu pozemku. A zároveň bych Vás ráda požádala o radu v případě zakomponování inflační doložky do výše uvedené smlouvy.

  Předem děkuji

  1. KATEŘINA KRUBOVÁ

   Dobrý den,

   ráda bych Vás požádala o zaslání vzoru smlouvy o pronájmu pozemku. A zároveň bych Vás ráda požádala o radu v případě zakomponování inflační doložky do výše uvedené smlouvy.

   Předem děkuji

 163. Iva Machalova

  Převod vlastnických práv u bytu v DV

  Mohli byste mi prosim poradit, na co vse je treba si dat pozor pri koupi druzstevniho bytu a prevodu vlastnickych prav z puvodniho majitele na noveho? S kym se vlastne sepisuje smlouva – s majitelem (a)nebo s druzstvem? Jak by takove smlouvy mely vypadat? Dekuji a preji pekny den!

 164. Beranová

  Dobrý den,

  potřebovala bych informaci ohledně kroků při prodeji pozemku.

  Jedná se o prodej části zahrady. Tento pozemek není zasíťovaný a má sloužit pouze pro výstavbu rekreační chaty.

  Potřebovala bych vědět co všechno nyní musím učinit, když máme zájemce o koupi a jakou smlouvu k tomu mám sepsat.

  Chtěla bych se vyhnout sepisování u notáře, neboť to není laciná záležitost.

  Dále bych chtěla vědět, do kdy se po prodeji musí zaplatit daň.

  Děkuji Beranová

 165. eva Vedralová

  Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při převodu nebytových prostor – garáží členům družstva. Řadové garáže jsou geometrických plánem rozděleny, každá stojí na samostatném pozemku, stavební úřad potvrdil, že se jedná o samostatné stavby. Družstevníci si stavbu sami financovali, pozemky uhradili. Družstvo tedy garáže neprodává, pouze převádí. Může být kupní cena ve smlouvě nulová? A lze se v tomto případě odvolat na zákon o vl. bytů? Předem děkuji za odpověď.

 166. Jana

  Zajímalo by mě jak postupovat při prodeji pozemku, který má tři vlastníky (1/2, 1/4, 1/4). Konkrétně mě zajímá, zda lze odprodat pouze část pozemku, která odpovídá majetku jednoho vlastníka (jedná se o spoluvlastnictví, kde není určeno, která část komu patří), tak aby zbývající vlastníci byli pouze dva.

 167. Bočan Pavel

  dobrý den den chtěl jsem se zeptat chci koupit byt tak jsem se chtěl zeptat co všechno bych měl vyřídit.jaké papíry budu potřebovat a na co bych si měl dát pozor děkuji za odpověď.

 168. Rozkydálková

  Prosím Vás o radu. Můj otec by mi chtěl darovat starší domek, který mám již v této době schválený od stavebního úřadu povolením k demolici, neboť bych na tomto pozemku tedy po zbourání chtěla postavit nový domek. Zajímalo by mě kolik se platí darovací daň státu (domnívám se že je to 1 %% z odhadu domku a zahrady + platba za odhad.

  Zajímalo by mě v které fázi je lepší převod tedy teď kdy starší domek zatím není zbouraný nebo až ve fázy kdy bude volná parcela. Musím podotknout, že je z kotovic a v horším stavu. Za odpověď předem moc děkuji. Rozkydálková

 169. Manča

  Dobrý den chtěla bych se zeptat, jak máme postupovat, když bychom chtěli převest pozemek od tchýně do našeho vlastnictví, a zda se musí žádat na dvakrát, kdyz bychom si chtěli na něm postavit dům, ale pozemek je sad.(neni urcen ke stavbě)

  1. Alice

   Ať Vám tchýně pozemek daruje.Musíte mít odhad na pozemek,dar.smlouvu a na zákl.dar.smlouvy dáte návrh na katastr nemovitostí na vklad vlast.práva.(500,-kolek).Z daru se odvede 3%%daň FÚ do 3 měsíců od vkladu.Pokud pozemek není určen ke stavbě,zeptejte se u Vás na stav.úřadě zda tento pozemek není v chráněné oblasti, či zda na něj neplatí nějaká výluka, příp. zda by stav.úřad dal souhlas ke stavbě domu na tomto pozemku. Přeptejte se, protože ne každý pozemek může být ke stavbě rod.domu.

   Hezký den.

 170. Karolina

  Dobrý den, mám prosbu.Chci prodat pozemek a nevím, jestli musí být kupní smlouva ověřena právníkem.Jedná se o prodej mezi známými.Děkuji

 171. Pavel Odjinud

  Nemáte někdo již vyzkoušenou Kupní smlouvu na byt? T.j tu, co prošla přes KÚ. Pročítal jsem to tady celé a pár jich neprošlo kvůli zdánlivým detailům. Pokud někdo máte, byl bych moc rád. Stačí jen prostá koupě, bez úvěru a podobného zajištění. Díky.

 172. Jan Novotný

  Dobry den potreboval bych jestli nekdo nema moznost mne poslat vzor kupni smlouvy na druzstevni byt ! beru si hypoteku a zastavuji jiny byt v osobnim vlastnictvi a kupuji druzstevni byt a potrebuji vzor kupni smlouvy pro banku a nemohu si s tim nejak poradit pomuze mne nekdo prosim:-)))

  1. Jan RUML

   Sháním pro banku kupní smlouvu na družstevní byt – převod členských práv a povinností – pokud jste ji už sehnal, pošlete mi prosím Vás její vzor na email. Moc děkuji – docela to spěchá !!!

   Jan RUML – Rumljan@sezanm.cz

 173. Ondřej Zeman

  Chtěl bych se zeptat jakým způsobem lze provést výměnu státního bytu za jiný státní byt a to mezi jinými městy. Je to legální? Jak bych měl postupovat? Vyřizují takové to výměny i realitní kanceláře? Děkuji za odpověď.

 174. František Koval

  Zajímalo by mě, jestli se dá uvedený vzor Kupní smlouvy pro prodej nemovitosti použít i v případě, kdy prodájící jsou dva majitelé. Stačí když v článku 1. Účastníci smlouvy zapíšu do kolonky "Prodávající:" oba majitele?

 175. Princová

  Dobrý den s přítelelm jsme se rozhodli, že si postavíme dům, a potřebovali jsme poradit, jak postupovat. Máme možnost mít pozemek od jeho rodičů, ale nevíme jestli je lepší pozemek prodat a nebo darovat(při koupi by chom neplatili takovou částku)a zda jde abycom měli pozemek dohromady nebo jestli bude lepší se předem vzít. A ještě jeden dotaz, co všechno bude třeba?

 176. Monika

  Dobrý den, chtěli bychom s přítelem koupit pozemek, na kterém bychom chtěli během 5 let postavit RD. Bohužel jsme oba úplní ,,neznalci" v oboru a nevíme tedy na co se při první schůzce s realitním makléřem zeptat. A HLAVNĚ NA CO SI DÁT POZOR. Prosím kohokoliv kdo má jakékoliv zkušenosti o radu.

 177. Honza

  Dobrý den rád bych vás poprosil o informace…

  Chtěl bych koupit od rodičů neskolaudovanou půdu a vytvořit z ní byt. Potřeboval bych vysvětlit kupní smlouva vč. všech náležitostí, zda je nutno dělat odhad, dále komu a z čeho poté zaplatit daň(z odhadu, či skutečného prodeje?) Dále náležitosti k zapsání do Katastru nemovitostí.

  Také bych se chtěl zeptat co je v dnešní době daňově výhodnější zda převod majetku či odkup, či nějaké jiné řešení?

  Děkuji za informace Honza

 178. Nora Wasserbauerová

  dobrý den,chceme s přítelem koupit pozemek od realitní agentury.chceme se zeptat na postup, kterým by to mělo probíhat od podepsání rezervační smlouvy a také na to, na co si dát pozor, když ještě nejsme svoji a chceme si brát společně hypotéku.děkuji

 179. ivana

  Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o radu.Mám byt v OV 1 rok, ale nemám zde trvalé bydliště. Nyní jsme se ocitli v situaci, že chceme tento byt prodat. Slyšela jsem, že když si přepíše trvalé bydliště na byt, platím menší daň, ale ty peníze musím do půl roku upotřebit na koupi nebo opravu bydlení.Děkuji

 180. Miloslava Stodolová

  Jako spoluvlastníkovi pozemku mi nebyl nabídnut podíl, který byl odprodán cizí osobě. Po nahlédnutí do KN – internet jsem tuto okolnost zjistila. Prosím

  o informaci, jaká je promlčecí lhůta k napadnutí

  kupní smlouvy a zápisu do KN.

  Děkuji.

 181. Lenka

  Dobrý den prodáváme s manželem nemovitost,kterou máme na hypoteční úvěr.zajímalo by nás kdo z nás má platit dan z prodeje nemovitosti,jestli kupující nebo prodávajíci.My si budeme kupovat novou nemovitost.děkuji za odpověd

 182. Jana

  Dobrý den, prosím o názor, jestli ke koupi družstevního podílu pomocí hypotéky využít spíš předhypoteční úvěr nebo podepsat bance směnku, co vypadá jako levnější možnost, ale obávám se právě toho, že se jedná o směnku – zvýší se tím nejak riziko? Byt je možné převést do OV, prohlášení vlastníka je hotové. Předem děkuji. Jana

 183. Tomáš Myšík

  Dobrý den, hodlám v nejbližší době koupit pozemky a chtěl bych Vás poprosit, zda byste mohli na můj e-mail tomasmysik@seznam.cz zaslat aktualizovanou verzi kupní smlouvy na pozemky. Děkuji moc za odpověď.

 184. Benešová

  Dobrý den,chtěla jsem se informovat:

  z jakého důvodu ohledně stavu nemovitosti lze i dodatečně od koupě odstoupit?

  Prodáváme rodinný dům(stáří cca40 let),je po částečné rekonstrukci,přesto je třeba ještě provést na domě

  určité práce.

  Rádi bychom předešli situaci,že kupující po určité době budou chtít odstoupit od kupní smlouvy(z důvodu stavu nemovitosti)a požadovat zpět peníze,nebo ev. náklady na opravu domu.

  Kupní smlouvu nám sestavuje právník,přesto bychom chtěli poradit,na jaké detaily ohledně stavu a přebírání zodpovědnosti za stav nemivitosi nemáme ve smlouvě zapomenout.

  Nebo snad přebírá zodpovědnost za stav nemovitosti RK,

  přes kterou RD prodáváme.

  Na nemovitosti nám nejsou známy žádné skryté vady,ale při zjištění zkušeností jiných lidí se raději informujeme.

  Peníze z prodeje RD okamžitě použijeme na novostavbu jiného(menšího)domu a tudíš bychom nemohli peníze vrátit zpět kupujícím.

  Předem děkuji za informace. S pozdravem! R.B.

 185. Novák

  Prosím , kde najdu odpovědi k dotazům? Nějak mi ušlo kde v které části najdu odpovědi.

  Děkuji za odpověď. Novák.

 186. Miro

  Dobrý den,

  chci prodat družstevní byt resp. členská práva k družstevnímu bytu. Můžete mi prosím poradit smluvní formu, kterou mohu jako fyzická osoba a člen bytového družstva uplatnit? Pošlete mi prosím event. vzor dané smlouvy na klich_miroslav@post.cz

  Předem děkuji za odpověď.

 187. Jiří Pávek

  Dobrý den, chci Vás požádat o radu ve věci prodeje pozemku. Co všechno je nutné mít, co se mě jako prodávajícího týče. Již mám aktuální výpis z KN a snímek prodávaného pozemku. A dále bych prosil na gt.jirka@tiscali.cz poslat kupní smlouvu resp. její vzor. Mám předložený návrh smlouvy, ale rád bych ji s někým konzultoval. Předem děkuji za odpověď

 188. Václava Kinkalová

  Dobrý večer,

  chtěla bych Vás poprosit o informaci, která se týká převodu pozemku.V současné době mám pozemek, který je veden, jako orná půda, ale chtěla bych ho převést na stavební parcelu, co pro to musím udělat???Na jaké úřady se mám obrátit???Děkuji.

  S pozdravem

  Václava Kinkalová

 189. věra

  Dobrý den, za svého nezletilého syna jsem prodala část nemovitosti, kterou zdědil po svém dědečkovi. Nyní má žádat soud o souhlas s touto kupní smlouvou. Chci se zeptat, kterému soudu budu žádost adresovat. Soudu, dle místa bydliště nezletilého syna, nebo soudu, který projednával dědictví? Jako přílohu dokládám kopii kupní smlouvy a znalecký odhat na nemovitost? Jak správně zní formule této žádosti a v kolika výtiscích se zasílá na soud?

  Děkuji za odpověď.

 190. Z. Grunclová

  Hezký den,

  chceme kupovat byt do osbního vlawstnictví k rekonstrukci,

  prosím o informaci nebo o vzor kupní smlouvy, kterou by Katastrální úřad bez problémů zaregistroval.

  Děkuji za odpověď

  Z.G.

 191. Vladimír

  Dobrý den,

  mám prosbu jak postupovat, když chci přepsat družstevní byt do osobního vlastnictví. Byt je již splacený.

  Děkuji.

 192. marcela

  dobry den chtela jsem se zeptat jak mam postupovat kdyz chci koupit pozemek,na ktere urady mam jit co si porídit za dokumentaci a jakym ypusobem se sepisuje kupní smlouva,je povinny odhadce k pozemku nebo staci jen dat do kupni smlouvy cenu na ktere jsme se dohodli dekuji za odpoved

 193. Jarda

  Dobrý den,

  mám takový dotaz. Dneska mi můj manažer nabídl jestli nechci s ním jít do koupě jednoho baráku. Ale háček je v tom, že on si to nemůže vzít na sebe, protože by platil vysokou daň z koupě a prodeje. Protože už v minulosti něco takhle nakupoval a pak zároveň i prodával za větší cenu. Já jsem se vás chtěl zeptat jak by se dalo právnicky všechno ošetřit, aby na mě neudělal nějaký podvod kdybych do toho šel. Když si to zas všechno dám dohromady, tak hypotéka a i barák který bude koupen bude vše napsáno na mě. Takže by zas něco udělat nemohl, ale kdyby jen náhodou, tak vás prosím o radu. Jak by se to dalo ošetřit. Předem děkuji z pozdravem Jaroslav T.

 194. Zajícová

  Dobrý den,

  rádi bychom se informovali, za jakých podmínek a po jaké době po zaplacení celé kupní částky nemovitosti lze od smlouvy odstoupit a žádat tuto částku zpět? Existuje zákonná lhůta po kterou lze takovou reklamaci uplatňovat? Děkujeme.Z.

 195. Radek Bartoš

  Prosím jsme tři vlastníci nemovitosti.Prodáváme ji přes Realitku.I když jsme se na prodeji dohodli naše vztahy nejsou moc dobré.Chtěl bych se zeptat,jestli se kupní smlouva může podepsat elektronicky a jak by takový prodej měl proběhnout. děkuji za odpověď.

  ¨

  Bartoš

 196. Karel

  Prosím vás o radu. Jaké jsou povinnosti realitní kanceláře,při sprostředkování prodeje nemovitosti .Konkrétně ,musí poskytnout telefonní čislo straně kupující na stranu prodávající?A co můžeme dělat pokud realitní kancelář vzala zálohu za sprostředkování prodeje bytu a nejsme s její prací spokojeni.

 197. Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dotaz, bydlím v soukromém baráku,ve kterém jsem také spolumajitelka. Od nového roku dojde k navýšení nájemného.Může mi jiný spolumajitel domu, který tam nebydlí, navýšit nájemné? Děkuji Vám za odpověď

 198. Libuschka

  Dobrý den,

  musím znalecký posudek k přiznání k dani z nemovitosti, když jsem koupila byt z konkurzu firmy a kupní cenu rozhodl soud? Děkuji

 199. Kubátová

  Dobrý den, se sestrou jsme po otci zdědily chalupu, bohužel s věcným břemenem, jeho přítelkyní. Paní chalupu devastuje, všude je neskutečný nepořádek, naše věci a věci po otci rozprodává a ničí, například zmizela motorová pila, cirkulárka, nábytek, dalekohled, různé dílenské nástroje apod. Bohužel jsme v dobré víře věci po smrti otce nechali na svém místě. Bylo by obtížné dokazovat, co vše v chalupě bylo, bylo by to tvrzení proti tvrzení a vzhledem k tomu, že paní má jen invalidní důchod, bylo by obtížné z ní dostat i náhradu. Jedná se mi především o možnost zrušení věcného břemene, navrhovali jsme jí přestěhování do bytu, odmítla. Chalupu neužívá, ale devastuje, dělá různé drobné stavební úpravy uvnitř i venku, všude jsou poházené věci od nádobí, po různé hadry a harampádí. V okolí krade, ale zatím podal trestné oznámení jen můj strýc, částka odcizených věcí přesahuje 5 tisíc korun. V současné době má paní uvnitř chalupy dva psy, kteří nejen znečišťují obytné místnosti, ale jeden již několikrát napadl turisty, okolo nemovitosti je turistická cesta. Lze jí nařídit, aby psy dala pryč?

 200. Kubátová

  Ve smlouvě o věcném břemeni je napsáno, že paní "je oprávněna doživotně a výlučně užívat uvedené nemovitosti jako celek za náhradu ve výši 100,- Kč měsíčně, splatnou vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce k rukám vlastníka". Lze tuto částku navýšit? Případně o kolik? Děkuji za odpověď.

 201. klimešová

  Dobry den, zajímalo by mne, kdo plati odhad nemovitosti, zda prodávající nebo kupující. Děkuji.

 202. Iva Suková

  Dobrý den,

  chci Vás požádat o radu ve věci" Prodeje pozemku".

  Aktualní výpis z KN a snímek prodávaného pozemku již mám. Dále bych prosila na adresu ivuskasukova@hotmail.com poslat kupní smlouvu resp. její vzor.Mám již předložený návrh smlouvy,ale ráda bych ji s někým konzultovala a ještě prosím informaci,zda ve smlouvě musí být ověřeny podpisy. Předem moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 203. Olga Hojnicová

  Dobrý den,

  ráda bych věděla zda budu platit daň z prodeje (a kolik) , když prodávám byt kde bydlíme a hned kupujeme dům opět k trvalému bydlení ? Moc Vám děkuji za odpověď ! Hojnicová hojnicova@seznam.cz

 204. Jirka

  Prosím moc o odpoveď:

  Prodáváme byt a letos uzavřeme kupní smlouvu u notáře a doložíme nově vyhotovený odhad ceny bytu, který však bude mít platnost jen do konce roku 2007. Samotný přepis bytu se však uskuteční až na začátku roku 2008 (z důvodu rozložení plateb ceny bytu do splátek).

  A já se ptám:

  Budeme muset příští rok (pri platbe dane z prevodu nemovitosti) dělat nový odhad bytu nebo v tomto případě platí odhad bytu k datu sepsání kupní smlouvy ???

  Děkuji moc za odpověď.

 205. Tomáš Dvořák

  Dobrý den, prosím o Vaši informaci. Letos prodávám RD. Kupní smlouvy byli podepsány 13.8.2007.Kupci zatím ještě nesložili zbytek peněz, jelikož čerpají hyp. úvěr. Zajímá mě, kdy musím odvést daň z prodeje nemovitosti ? Ihned bych rád peníze použil na koupi jiného RD. Moc Vám děkuji s pozdravem.

  T. Dvořák

 206. MarieNováková

  Potřebovala bych skloubit kupní a darovací smlouvu do jedné. Prosím o zaslání formuláře, ve kterém mi matka daruje 1/2pol. rod. domku a bratr mi jednu čtvrt toho samého domu prodá…..Děkuji

 207. Vlasta Kozílková

  Dobrý den,chtěla bych poradit ohledně daně z prodeje bytu.V tomto roce – v lednu jsme koupili byt,má v něm trvalé bydliště manžel s dcerou ,byt nevyhovuje požadavkům,chtěli by jsme ho prodat a koupit jiný,jaká by byla daň z prodeje bytu,(jestli by jsme platili 3%,slyšela jsem něco o placení vyšší daně,nebo jestli by se vztahovala varianta osvobození od vyšší daně,)děkuji za odpověď

 208. S. Bilíková

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Kupujeme byt a manžel s právníkem sepsali spolu kupní smlouvu. Na straně kupujícího figuruje všude můj manžel, tak bych se chtěla zeptat, kdyby náhodou přišlo na nejhorší a rozvedli jsme se, jestli budu mít právo na byt stejné, tak jako on. Děkuji za odpověd.

  Můj email: BilikovaS@seznam.cz

 209. Martin Zrostlik

  Dobry den rad bych se vas zeptal kupujeme pozemek od mesta a zda je povynnen prodavajici vytycit pozemek predem dekuji

 210. martynowski

  Jaka jsou uskali pri koupi casti rodinneho domu se zahradou. Na prodej je 1/2 domu.Polovina patri matce prodavajici pani ktera bydli v prizemi.K prodeji je 1 patro a polovina pudy, sklepa a zahrady. Na co si mame dat pozor ? Co by mela obsahovat kupni smlouva? Kde muze byt problem v blizke nebo dalsi budoucnosti? Co se stane kdyz dejme tomu majitelka ktera vlastni 1/2 baraku se dostane do financnich potizi a bude na ni uvalena exekuce-muze se stat ze exekutor zabavi cely barak bez ohledu na vlastnicke pravo druheho majitele?

 211. Renata Novakova

  Dobrý den, chtela jsem Vas poprosit o radu, nasla jsem super pozemek na vystavbu rodinneho domu, ale problem je ze mi vyjelo: parcela neni zapsana na LV a nema BPEJ..

  tak ted opravdu nevim co to znamena a kde hledat vlastnika, protoze pokud to dobre chapu, zadny neni a co v takovem pripade delat, kam presne zajit a koho pozadat a zda se to vubec da koupit

  dekuji moc za radu Renata Novakova

 212. Jirka Kaěpar

  Dobrý den,Chci se zeptat co musím udělat když vlastním byt na firmu,kde jsem jediný jednatel a jediný společník a chtěl bych ho převézt a nebo darovat mé dceři,které je 11 let,která z možností je lepší.V bytě současné době žiju sám a dcera na jiné adrese,děkuji Jirka Kašpar

 213. Renata

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat. Prodávám ideální 1/2 domu. Spolumajitel se vyjádřil, že to odkoupit nechce. Přesto jsme mu ještě zaslala doporučený dopis, kde jsem mu odkoupení nabídla. Teď se naskytl kupec, tak mám strach, abych něco nezanedbala a prodej tím nemohl být uskutečněn.

 214. Petr Koutný

  Dobrý den paní magistro, byl tady dotaz na sazbu daně z převodu nemovitosti a odpověděla jste, že daň z převodu nemovitosti při prodeji cizí osobě je 7%. Nespletla jste si náhodou daň z převodu s daní dědickou?

  § 15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny

  Daň činí 3 % ze základu daně.

  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trojdan/cast2.aspx

  Daň z prodeje

  Vlasta Kozílková, 04.10.2007 21:59:27

  Dobrý den,chtěla bych poradit ohledně daně z prodeje bytu.V tomto roce – v lednu jsme koupili byt,má v něm trvalé bydliště manžel s dcerou ,byt nevyhovuje požadavkům,chtěli by jsme ho prodat a koupit jiný,jaká by byla daň z prodeje bytu,(jestli by jsme platili 3%,slyšela jsem něco o placení vyšší daně,nebo jestli by se vztahovala varianta osvobození od vyšší daně,)děkuji za odpověď

  [odpovědět]

  Re: Daň z prodeje

  Šéfredaktor, 09.10.2007 11:11:29

  Dobrý den, co se týče daně z příjmu, tak pokud získané prostředky použijete na koupi jiného bydlení, tak tuto daň platit nebudete, budete od daně osvobozeni.

  U daně z převodu nemovitostí záleží na tom, komu budete byt prodávat. Pokud cizí osobě, činí tato daň 7 % z ceny bytu; 3 % se uplatní v případě prodeje sourozencům, strýcům apod. příbuzným.

  Mgr. Lucie Jindrová

  S pozdravem Petr.

 215. S.Karasová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak se řeší následující situace: Vlastníme polovinu domu a chceme druhou polovinu koupit od jejího vlastníka. Dohodli jsme se, že mu budeme kupní cenu splácet během následujících 20 let v měsíčních nebo ročních splátkách.

  Není nám ale jasné, jak to bude s převodem nemovitosti do našeho vlastnictví – bude přecházet postupně v souladu se splacenou částkou nebo je možný jiný způsob /závazek/?

  Předem děkuji za odpověď. S. Karasová

 216. jana

  dobrý den,s přítelem chceme kupovat nemovitost,úvěr ze stavebního spoření je brán jen na něho.Je automaticky v kupní smlouvě veden jako vlastník nemovitosti jen on?Nebo můžeme být vlastníci oba dva.Pokud může být ve smlouvě veden pouze on jako vlastník jak se mám krýt já,když úvěr budem splácet společně.Prosím o odpověd, moc spěchá.Děkuji

 217. jizek

  Dobrý den !

  Dohodl jsem se s prodávajícím, že jako kupující uhradím za něho daň z prodeje nemovitosti. Mohu tuto skutečnost zakotvit do kupní smlouvy, aniž bych tím narušil nějaké zákonné ustanovení a kupní smlouvu učinil tak neplatnou ?

  Vím, že přiznání daně z převodu nemovitosti musí ze zákona učinit prodávající a po něm také fin. úřad bude tuto daň vymáhat. Já bych ji uhradil pouze na základě jím podaného přiznání, chci ale mít tento závazek písemně zakotven, aby nedošlo k nějaké nedůvěře anebo pro případ možných sporů.

  Děkuji předem za odpověď.

 218. Miloš Kesl

  Dobrý den, moc prosím o informaci, když prodám svůj byt v osobním vlastnictví realit. kanceláři a za utržené peníze koupím do půl roku domek, jakou budu platit daň a jaký je v tomto případě rozdíl mezi daní z příjmu a daní z převodu nemovitosti a která daň se mě týká. Mnohokrát děkuji.

 219. Milan S.

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jak je to s daní z příjmu. Situace je následující:

  Vlastním byt, který jsem koupil cca před 1.5 rokem za necelé cca 1.8mil. Nyní jej prodávám za cca 2.2mil prodávám, protože bych chtěl koupit větší. Počítám samozřejmě s placením daně z převodu nemovitosti (což jsou 3% z 2.2mil). Ale jak je to s tou daní z příjmu?

  1) Daň z příjmu se počítá z celé prodejní ceny (2.2mil) nebo ze zisku (400tis) ? Hraje v tom nějakou roli, že na vstupní částku bylo použito stavební spoření? V případě že pouze ze zisku, jaká částka bude použita na odečtení ? Cena z kupní smlouvy?

  2) Budu ihned kupovat dům, jehož cena se pohybuje kolem 4mil, tedy by se na tento případ mělo vztahovat osvobození z daně z příjmu, protože peníze budou použity na vyřešení bydlení. Na tento dům si samozřejmě budu muset vzít hypotéku, tedy můj dotaz zní: Počítá se pro odečtení částky využité na vyřešení bydlení celá kupní cena domu, nebo pouze částka aktuálně použitá na akontaci hypotéky?

  Děkuji moc za odpovědi,

  Milan S.

 220. Lenka B.

  Dobrý den, měla bych dotaz na prodej družstevního bytu.Je nutné v případě že družstevní byt prodávám sousedce aby byl vyhotoven znalecký odhad? S navrhovanou cenou souhlasí. A taky sem někde slyšela že se daň z prodeje družstevního bytu neplatí.Je to pravda nebo se i na tyto byty vztahuje 3% daň. Děkuji moc za odpověď.

 221. Jitka

  Chtěla bych podnájemce do družstevního bytu, který je psaný na mě. Splácím hypotéku na tento byt a cena, za kterou chci byt pronajímat sice přesáhne výši nájemného, ale nikoliv nájemného+hypotéky. Platí se nějaká daň z částky, kterou bude podnájemce platit pronajímateli? Děkuji za odpověď. Jitka

 222. Katka

  Dobrý den,

  prosím o radu, jak je to s daněmi při prodeji čerstvě zakoupené chaty? Před měsícem jsme koupili chatu, kterou bychom nyní rádi prodali. Jaké daně se k tomuto prodeji vztahují? Můžu do daňového přiznání (pro daň z příjmů) uplatnit i výdaje za koupi chaty?

 223. Jitka

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zda od nového roku bude nutný pro výpočet darovací dně znalecký posudek ( odhad). Matka mi chce převést nemovitost.

  Děkuji za odpověď

 224. Kučerová M.

  Dobrý den,

  chci se zeptat, když budu prodávat garáž v osobním vlastnictví stačí sepsat kupní smlouvu s ověřenými podpisy nebo se musí navštivit notář?Pokud stačí kupní smlouva, kdo je povinen zajít na Katastr přepsat vlastníka já jako prodávající nebo nový majitel?Děkuji moc za odpověď.

 225. Stinglová

  Dobrý den,

  chceme prodat garáž,ale v současné době jsme mimo republiku a tudíž bychom chtěli prodjem pověřit mou matku. Je nutné mít plnou moc k prodeji sepsanou u notáře, nebo stačí pouze ověření podpisu na matrice?

  Může matka podepsat i kupní smlouvu a musí v ní být uvedeno, že prodej byl proveden v zastoupení na základě plné moci?

  Děkuji Stinglová

 226. janneh

  Dobrý den,žiji se svým synem v městském bytě,kde mám smolouvu na neurčito,má se přistěhovat přítel s dcerou.Jak je vést na bytovém podniku,jako spoluuživatele nebo spolunájemníky…?Za byt jsem složila kdysi nějaké peníze ,chtěla bych se pojistit,že v případě rozchodu s přítelem mu nevznikne žádný nárok na byt.Mohu jim zde uvést trvalý pobyt, je třeba aby měli adresu pro příjem pošty a pro vedení na uřádech.Děkuji za odpověd.

 227. Vladimír Führer

  Dobrý den,

  s manželkou máme ve společném vlastnictví byt a obýváme jej.

  V případě, že by jeden z nás chtěl převést svá vlastnická práva, příp. darovat svůj podíl, některému ze svých dětí (z 1. manželství), je k tomu nutný souhlas druhého z manželů?

  Která varianta je výhodnější? Darování, anebo převod?

  V případě převodu (darování) mohl by tento z manželů dále užívat předmětný byt? Pokud ano, je toto něčím podmíněno?

  Děkuji za odpovědi.

  1. Šéfredaktor

   Dobrý den, pokud předpokládám, že máte byt ve společném jmění manželů (nabyli jste jej za trvání manželství), můžete (oba) na dceru převést podíl na tomto bytu. Nicméně, není možné rozdělit byt na 2 podíly s tím, že 1 dáte dceři. Můžete to učinit pouze tak, že oba darujete (nebo prodáte) dceři 1/2 podíl na bytu a zbývající 1/2 bude zase v SJM. Co se týče dalšího užívání, je možné zřídit ve smlouvě tzv. věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti.

   Pokud byste měli byt v podílovém spoluvlastnictví, byl by převod Vašeho podílu možný ale jen se souhlasem druhého spoluvlastníka.

   Mgr. Lucie Jindrová

 228. Heladvorak@centrum.cz

  Dobrý den, mám dotaz před časem jsme koupili družstevní byt za tržní odstupný(cenu)pro majitele bytu.Právě vzniklé družstvo si vzalo úvěr na dům, který se rozpočítal mezi nájemníky, tedy hodnota bytu se rovná úvěr, který jsme celý převzali kupní smlouvou.Majitel bytu neměl na placení úvěru tak byt prodal, že byl v exekuci jsme se nikde nedověděli a do smlouvy nám četně prohlásil že je vše v pořádku. Byt splácíme, zrekonstruovali jsme jej a dosud ho obýváme.Po krátké době nás kontaktoval exekutor a zrušil kupní cenu na byt. Družstvo nám i přes zrušení kupní smlouvy vystavělo nájemní a splátkovou smlouvu jako ostatním nájemníkům (družstevníkům).Plníme všechny povinnosti tak jak bylo původně dojednáno.Exekutor se domáhá zaplacení částky, jenže nevíme jaké, když cena bytu je úvěr a bývalý majitel v družstvu neměl žádný kapitál.Tato situace trvá již přes rok a my nevíme na čem jsme a kdo a kdy nás může o byt připravit.Rada bych věděla co nás čeká a jak se můžeme bránit, nebo co proto máme udělat. S pozdravem Helena

 229. Alena

  Dobrý den,prodávám své dceři nemovitost.Může být napsána kupní smlouva a návrh na vklad do katastru společně,v kolika vyhotovení a kolik jich musí být s ověřenými podpisy.Dcera bude čerpat peníze ze stavebního spoření,musí být ověřená i kupní smlouva,kterou bude vyžadovat Modrá pyramida? Děkuji za odpověď.

 230. Ivana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda nevadí, že ve smlouvě je uvedeno že peníze z notářské úschovny se uvolní již při návrhu na vklad, ale já myslím že by tam mělo být až když je vklad povolen ne? nebo se mýlím? děkuji

 231. Jitka

  Dobrý den, ještě jednou píši svůj dotaz zda od nového roku bude nutný znalecký posudek ( odhad) ke stanovení výše poplatku z převodu nemovitostí. Maminka mi chce převést dům. Děkuji.

 232. Martina

  prosim Vas chtela bych uvest do kupni smlouvy spolumajitele cizince Itala, ktery nema trvale bydliste u nas v Cr. jedna se o koupe bytu a pozemku

  Jak mam postupovat dekuji Martina

 233. Markéta

  Dobry den, chceme si kupovat byt v osobním vlastnictví bez služeb realitní kanceláře. Chtěla bych se zeptat co nás tím pádem čeka za vyřizovaní potřebné k správnému vyřízení smlouvy a zdali kupní smlouvu musíme sepsat u notáře nebo pravníka. Byt chcem financovat hypotékou!

  Moc děkuji za odpověď

 234. Martin a Lenka

  Dobrý den. Chtěli bychom s manželkou získat dům,který vlastní její maminka s tetou. Každá 1/2. Od tety chceme polovinu odkoupit a od maminky polovinu získat darem. Jak máme postupovat. Děkujeme M+L

 235. michal k.

  Dobrý den,

  chci kupovat nemovitost (RD) k trvalému bydlení a díval jsem se do výpisu z katastru nemovitostí. Informace o budově mi byly jasné, ale ohledně parcely mi výměra v m2. Celková výměra pozemku je prodávajícím uváděna 650m2 a dle informací o parcele z KN je výměra parcely 248m2.Předpokládám, že je rozdíl mezi parcelou a pozemkem nebo je něco špatně. Také je tam uvedeno, že parcela nemá BPEJ – což nevím, co to pro mě přesně znamená. Děkuji za ochotu

 236. dasmen@atlas.cz

  Dobrý den chtěla bych koupit garáž je v os.vl.na pozemku města.Jak postupovat?Stačí kupní smlouva a ověření podpisů.Moc to spěchá.děkuji.

 237. kubulab@seznam.cz

  Dobrý den paní magistro. Řeším nyní jeden velký problém, u něhož si nejsem jistý, zda ještě nějaké řešení má. Má sestra XX si půjčila peníze a ručila svým bytem. Dostala se však do situace, kdy nebyla schopna splácet. V našem okrese existuje jistá skupina lidí, která velmi mrštně dokáže odhalit člověka ve finanční tísni a nabízí mu odkoupení bytu i s daným finančním břemenem. Sestra však byt prodat nechtěla a tak jí bylo vyhrožováno smrtí dětí a podobně. Sestra přirozeně dostala strach a koncem února 2007 smlouvu o prodeji nemovitosti podepsala. Bohužel to není celý příběh. Sestra sice měla uvedeno ve smlouvě, že 800 000,- dostala 2 dny před podpisem smlouvy a zbylých 400 000,- obdrží po předání vyklizené nemovitosti, nicméně nový majitel jí nevyplatil ani korunu. Jediné co pro ni udělal bylo zaplacení nájmu na 5 měsíců v jiném bytě. Jelikož se se sestrou nestýkáme, dozvěděl jsem se o této situaci až nyní. Sestra proti tomuto dění do dnes nijak nezasáhla, jelikož má strach. Je možné proti tomuto neblahému osudu nějakým způsobem bojovat, nebo podpisem smlouvy všechna naděje končí. Budu Vám vděčen za jakoukoliv odpověď.

  S pozdravem JB

 238. kel98

  Dobry den,

  v roce 2004 jsem koupil byt v osobnim vlastnictvi a splacim hypoteku. po necelych 2 letech jsem odesel studovat do Nemecka. Byt jsem pronajal svemu znamemu. Neustale na me ale chodi anonymni udani ohledne bytu a neustale kontroly z financniho uradu i presto, ze platim dan z prijmu pronajmu. Za teto neunosne situace chci byt co nejdrive prodat. Pokud byt prodam po 4 letech, jsem osvobozeny od dane z prodeje?

 239. radmila.kroupova@seznam.cz

  Dobrý den!

  Chtěla jsem se zeptat,jestli jde napadnout kupní smlouva,u které byla prodejní cena nízká.Prodej se uskutečnil v notářské kanceláři na Slovensku.Můj strýc,který mi nemovitost prodal před půl rokem chce nyní od smlouvy odstoupit a prodat nemovitost jinému majiteli přes realitní kancelář za 10 x vyšší cenu.Předem děkuji za radu

  s pozdrave p. radka

 240. Magda Hladíkova

  Mám dotaz: kupujeme pozemek od sourozenců, každý vlastní 1/2 tohoto pozemku, stačí 1 smlouva? A zda má být znění prodávající prohlašuje, že je na základě ….. vlastníkem pozemku. Nebo pan …. prohlašuje, že je majitelem 1/2 pozemku a druhý také 1/2 pozemku.

  Děkuji za odpověď

 241. Naďa Rysková

  Dobrý den,

  ráda bych Vás požádala o radu, chtěla bych koupit nemovitost (v katastru vedenou jako zbořeniště), lze si na ni vzít hypotéku? Dále v případě, že ji budu kupovat společně se svou matkou, jak do smlouvy uvedu jaký díl kupuje ona a jaký díl ja?

  Předem děkuji za odpověď.

 242. Johusová

  Dobrý den,

  kupujeme nový byt a jsme ve fázi před podpisem kupní smlouvy,zítra jdeme vyřizovat do banky financování úvěru a prodávající si určil termín do 10.12.,což se mi zdá krátká doba s bojím se,že banka nestihne do této dobý úvěr vyřídit.Můžete mi prosím sdělit jak dlouhý termín si může prodávají určit co se týká vkladu na jeho účet?

  Děkuji Juhasová

 243. Pavel

  Dobrý den, rád bych se zeptal jak postupovat při změně ze dvou vlastníků nemovitosti na jednoho, pokud s tím oba souhlasí. Byt je na hypotéku na oba. Je výhodnější provést prodej nebo darování ? Existuje něco jako převod ideální poloviny ? Existuje možnost, aby se neplatila daň z prodeje, který je v tomto případě stejně "fiktivní", když je vše na hypotéku ?

  Mnohokrát děkuji za odpověď.

  Pavel

 244. hanička

  Prodávám byt v osobním vlastnictví a nevím jestli musím mít odhad na cenu,nebo můžu sama zvolit cenu jakou chci.Děkuji Hana.

 245. Jarmila

  Dobrý den, pro majetkové vypořádání nutí manžel mne i děti k prodeji družstevního bytu 3+1 v Praze na Jižním Městě. Družstvo si vzalo půjčku na rekonstrukci domu, takže převod bytu do vlastnictví je možný nejdříve kolem r. 2013. V jaké výši e pohybuje prodej členských práv pro vyplacení poloviny za byt manželovi? Děkuji

 246. Petra

  Dobry den chci prodat byt ktery mam v osobnim vlastnictvim 3roky chci se zeptat jak postupovat jestly je mozne kdyz ho necham prodat pres realitni kancelar jestly muzu nechat overit smlouvu u jineho notare nebo advokata dekuji predem za odpoved

 247. jarka

  Dobrý den,s přítelem jsme měli záměr koupit pozemek,který bysme platili v hotovosti z jeho prodeje bytu.Bohužel jsme se rozešli,ale rezer.smlouva je psána na mě.Splatnost je do 30.11.2007 ve výší zálohy 50tis.Jsem na mateř.dovolené a nemohu zálohu(celý pozemek v hodnotě více než 300tis.)uhradit.Lze od rez.smlouvy odstoupit,když nebyla složena tato záloha bez jakéhokoli postihu.Byla sepsána 15.11.2007.Ve smlouvě se zavazuji,že mám vážný zájem a úmysl koupit nemovitost.A od podpisu této smlouvy do 30.11.2007 se zavazuji vykonat činnosti směřující k uzavření kup.smlouvy.Mockrát děkuji za brzkou odpověď.Jarka

 248. Lucie K.

  Dobry den,

  jsme tesne pred podpisem kupni smlouvy na nemovitost, kterou zpracovava notarka prodavajiciho. Na koupi nemovitosti si bereme uver (100% prodejni ceny nemovitosti)a banka nam prislibila zrychleny postup tzn. ze za nas poda navrh na zapis do katastru a rychleji uvolni penize pro prodavajiciho, a zastavni pravo provede az prodavajici obdrzi penize na svuj ucet. Notarka nam tvrdi, ze i v tomto pripade je NUTNA smlouva o smlouve budouci, nasledne kupni smlouva a smlouva o uschove (ta jiste neni treba, pokud jde o prevod z BU banky na ucet prodavajiciho)a potvrzeni o tom, ze nam banka poskytne uver. Vse by velice urychlila pouze kupni smlouva, kde by bylo uvedeno, ze v pripade, ze kupujicimu panu XY, bude poskytnut úvěr od XX, souhlasí prodávající se zástavou nemovitosit ve prospěch XX. Jak si myslite, ze bychom meli v teto situaci postupovat? Predem dekuji za radu. L.K.

 249. Kubátová

  Dobrý den, prosím je možné mi odpovědět na 2 dotazy týkající se doživotního užívání, v podstatě majitel nemůže užívat vůbec nic a "věcné břemeno" jeho majetek devastuje. Je možné vůbec zřídit věcné břemeno jakpo celek? Dotaz je veden pod datumem 10.9.

  Děkuji Kubátová

 250. Jarmila

  Děkuji za odpověď. A pokud by byla cena bytu cca Kč 2 miliony, v jaké hodnotě by se pohyboval odprodej členských práv?

 251. Miloš

  Dobrý den. Máme u r.k. rezervaci 100000,- na dům který chceme kupovat. Část se zaplatí z vlastních fin. prostředků a zbytek prodejem našeho družstevního bytu real. kanceláři. R.k. chce po převodu práv na ní převést domluvenou částku na náš účet. Je lepší trvat na uschování předem celé částka u třetí strany (notáře, banky) nebo postačí dodatek ve smlouvě o proplacení částky k určitému datu? Díky.

 252. Kolaříková

  Dobrý den,

  kupuji garáž a měla bych na Vás prosbu ohledně kupní smlouvy. Co je vše potřeba a také jaké jsou potřeba vyřídit záležitosti na úřadech.

  Děkuji Kolaříkova mail: KolLenka@seznam.cz

 253. Ludmila Mazancová

  Dobrý den, prosím poraďte –

  Neteř žije v Praze a zadlužila se. Pravděpodobně z toho důvodu prodala v září t.r.velmi nevýhodně zděděnou zemědělskou usedlost i s polnostmi a lesem v Jižních Čechách. Kupujícího zastupovala advokátní kancelář v Kladně, která sepsala kupní smlouvu. Advokátní kancelář sepsala rovněž ihned smlouvu o smlouvě budoucí, kde se nový vlastník zavazuje nemovitosti prodat bývalé majitelce zpět a to za stejnou cenu navýšenou o výdaje (zřejmě daně, znalecké posudky) a to nejdéle do konce letošního roku. Tento postup je pro rodinu nepochopitelný, avšak vzhledem k tomu, že bohužel připouští, že neteř má dluhy o kterých rodina neví, nastala situace, kdy se pokusila zachránit rodinný majetek a začla jednat s onou advokátní kanceláří. Tam jsme se dozvěděli m.j,že na nateř je vydán nějaký exekuční příkaz, že je hledaná osoba, že je lhářka, že chystala nějaký podvod … – a z toho důvodu by tudíž prý nebylo vůbec dobré ,aby nemovitosti kupovala zpět , jelikož by o ně ihned přišla – ale že chápou rodinnou situaci a jsou ochotni přesvědčit nového majitele aby nemovitosti prodal jinému členu rodiny a to za cenu dohodnutou (o několik set tisíc navýšenou).S nabídkou jsme souhlasili. Advokátní kancelář ihned (ještě ten den) poslala návrh kupní smlouvy, která nám nevyhovovala (neobsahovala základní údaje např., kdy a na základě čeho je vlastník majitelem a hlavně dohodnutá kupní cena měla být uhrazena částečně převodem na účet úschovy oné adv.kanceláře (ale peníze by byly prodávajícímu vydány ihned při vložení na katastr), další zbývající část by byla složena do úschovy k notáři a vydána prodávajícímu po zápisu vl.práv na katastru. Naše podmínka byla upravit kupní smlouvu tak, abychom měli jistotu, že bude zapsána na katastru a tudíž, že bude splňovat všechny náležitosti a finanční prostředky složené na účet úschovy budou vydány až po zápisu vlastnických práv. Toto opatření ohledně peněz bylo pro nás velmi důležité, jelikož jsme vůbec adv.kancelář neznali, neznali jsme ani vlastníka a okolnosti, za kterých k prodeji došlo nás vedly k max. opatrnosti.

  Advokátní kancelář na náš návrh KS (přesto, že jsme již měli fin.prostředky převedeny v notářské úschově) reagovala tak, že přes telefon nám oznámila, že nic měnit na smlouvě nebudou a že je nemovitost prodána. Skutečně ještě ten den byl učiněn vklad do katastru nemovitostí v Prachaticích na nového vlastníka, následný den si byla nemovitosti prohlédnout realitní kancelář – pověřená opět tou samou adv.kanceláří k dalšímu prodeji nemovitostí.

  Neměla by snad advokátní kancelář dát jistotu oběma stranám, že obchod proběhne řádně a zvl. v problematickém případě dbát, aby došlo k řádnému plnění – které jak uvádím snad z naší strany nemohlo být preciznější a dalo prodávajícímu tu největší jistotu, že pokud vše proběhne řádně, bude mít všechny peníze, na kterých jsme se dohodli?

  Nyní je situace taková, že na katastru je vklad pro nového vlastníka (zaplombováno), realitní kancelář "nabrala do nabídky" část nemovitostí za cenu opět navýšenou o několik set tisíc Kč(zbytek bude prý prodávat adv.kancelář)- a to vše bez ohledu na to, že existuje smlouva o smlouvě budoucí (jak píšu shora) s trváním plnění do konce roku.

  Dá se vůbec něco dělat? Děkuji

 254. Tomáš

  Dobrý den

  Chtěl bys se zeptat. Budeme podepisovat smlouvu o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti.

  Je normální postup, že se peníze z úvěru uhradí prodávajícímu ještě před posepsáním kupní smlouvy na zálkadě které se pak podává návrh na vklad do katastru nemovitostí? I přes skutečnost, že na nemovitost bude uvaleno zástavní právo ze strany banky. Může nastat případ, že prodávající vezme peníze a odmítne podepsat kupní smlouvu? Vím, že on poruší smlouvu, ale po kom by pak vymáhala banka peníze? Jak by se takový problém pak řešil? Děkuji moc za rychlou odpověď.

 255. Mirek

  Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou zda je vždy nutný odhad nemovitosti, a v případě , že prodej sprostředkovává real.kancelář, kdo platí poplatky odhadci. Děkuji

 256. J.Kovář

  Kupujeme od rozv. manželů nemovitost (RD) ve společ.vlastnictví. V RD bydlí rozv. manželka (má dvě děti), která chce vyklidit nemovitost až měsíc poté, kdy na svůj účet obdrží polovinu kupní ceny.Je to obvyklé?

  A lze v kupní smlouvě mít ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy pokud nemovitost nebude vyklizena v termínu? Bude s tím souhlasit katastr nemovitostí?

  Nebo tam mít nějaké sankce?

  Děkuji za odpověd.JK.

 257. Markéta

  Dobrý den,

  přítel chce příští rok na jaře prodat byt, který koupil před dvěma roky na hypotéku, ale nemá v něm nahlášené trvalé bydliště. Prostředky z prodeje chce užít na financování stavby domu. Bude muset zaplatit daň z příjmu, pokud nemá v bytě trvalé bydliště, ale od počátku v něm bydlí?

  děkuji,

  M.

 258. Lenka H.

  Dobrý den. Máme možnost zakoupení většího pozemku, ale pro výstavbu našeho rodinného domu bude stačit polovina. Proto bychom rádi druhou část co nejdříve po koupi prodali. Jakou daň bychom v tomto případě museli zaplatit? Jsou potřeba nějaké další náležitosti kromě smlouvy o prodeji? Děkuji za odpověď.

 259. David Kalivoda

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kolik je zapotřebí odevzdat kupních smluv na katastrálním úřadě při prodeji bytu (byt v os.vlastnictví). Mám na mysli počet celkový, jak od prodávajícího, tak kupujícího. děkuji za odpověď

 260. zrzmen

  Zdravím,

  rád bych se zeptal jak je možné že při koupi nemovitosti(byt)je ve smlouvě uveden jako spoludlužník i prodávající,který po prodeji nabyde peníze ,ale dále by to už neměla být vůbec jeho záležitost.A také je li možné po odstoupení ze smlouvy u jedné společnosti použít dokumentaci typu odhad zápis do katastru…při žádosti u spol. jiné..

  díky za radu..

 261. Pavel

  Dobrý den.Zaslechl jsem, že by se od nového roku měla zrušit daň z prodeje nemovitosti. Je to pravda?

 262. Ludek Eda

  Dobrý den, chtel bych se zeptat zda je legální a pravnicky bezproblémuvé vyresení následující situace. Má tchyne bydlí v panelovém dome, který patri mestu Breclav. Má v pronájmu od mesta byt – garsonku. Nyní prislo k tomu, ze mesto chce byty stavajícím najemníkum odprodat. Jelikoz tchýne zije delsí dobu sama, tak nema penize na odkoupení bytu, asi 100.000,- Kc. Tchyne má jeste syna, který vsak momentálne stavi rodinný dum, a pri nasi posledni konzultaci( se synem ) me bylo z jeho strany zdeleno, ze nemá zadné financní prostredky,jak pomoci své matce. Já jako správný zed a manzel její dcery, nemám v tomto pripade o cem premýslet, a ze výse uvedené penize matce pujcíme. Následne jsem se dozvedel, ze je mozné tuto situaci vyresit takto, a proto se ptám zda, je to mozné :

  Po pujcení vyse uvedené castky tchyni, kdy ona tento byt koupí, lze, aby me a mé manzelce, následne tchyne byt prodala,samozrejme s dozivotním uzívání? Tímto prijde vlastne její syn, o

  cást bytu a tím o peníze. Je to legální a mozné ?

  Jak jde jinak vyresit tato situace, kdy ja pujcim tchyni penize, o které by se po její smrti

  obohatit její syn?? Dekuji s pozdravem EDA

 263. Tomáš Horáček

  Dobrý den,

  v prosinci 2006 jsem zakoupil novostavbu řadového domu a nyní ji z finančních důvodů prodávám. Peníze využiji opět na bytovou potřebu. Musím platit daň z příjmu pokud jsem vlastnil tuto nemovitost pouze rok?

  Děkuji za odpověď

 264. David Host

  Dobry den,

  V pristim roce bych chtel prodat pozemek v hodnote cca 1 500 000 Kc. Rad bych se dozvedel, ktere potrebne pravni kroky k tomu musim udelat a jakou dan a v jake vysi je treba zaplatit.

  Dekuji za odpoved a jsem s pozdravem

  David Host

 265. Pavla Heroldova

  Dobrý den, před zhruba 14dny jsem si koupila na hypoteku chatu, novostavbu, kterou puvodni majitel mel vyuzivat k trvalemu bydleni.ja tam planovala trvale bydleni mit take.vyskytl se ale takovy problem.nejen to, ze rozvody elektra jsou v mizernem stavu a musela bych to cele předělat včetně samostané přípojky kvuli vyhodnejsimu tarifu elektriky, ale predevsim jsou spatne udelane rozvody vody a to takovym zpusobem, ze zdi do zhruba jednoho metru v koupelne a casti kuchyne jsou uplne promocene(jsou spatne udelane svary), instala´ter, ktereho jsem si zaplatila jiz udelat nove rozvody v plastu v kuchyni a castecne opravil spatne udelany zachod.jak je mozne prokazat, ze slo o skryte vady, pokud jiz instalater na nekolika vecech pracoval?prosim o radu, protoze je to velmi neprijemna situace a rada bych odstoupila od kupni smlouvy nebo minimalne pozadovala financni vyrovnani.dekuji

 266. Zdenka dvořáková

  Dobrý den, na jaře jsme koupili RD, víme, že daň má zaplatit prodávající, ale ten s námi nekomunikuje, je možné zjistit zda podal daňové přiznání a daň zaplatil?

  Děkuji

 267. Melka Josef

  Dobrý den,kupuji rodinný domek a chci se optat kdo hradí daň s nemovitosti. Zda kupující nebo prodávající. Děkuji za laskavost

 268. Milan Homola

  Kupuji les s věcným břemenem (právo chůze ke studni atd.),… Je třeba v kupní smlouvě toto věcné břemeno popsat nebo stačí se jen odkázat na uvedené v LV.

  Děkuji za odpověď.

 269. Helga Pechová

  Dobrý den, potřebovala bych poradit – zodpovídá notář nebo obecní úřad za to, že skutečne ověřil podpis na kupní smlouvě? Koupila jsem nemovitost a najednou se mi ozvala majitelka, která nemovitost prodala před 3 roky (ne mně) že ji prodala pod nátlakem, kdy podepsala něco a nevěděla co podepisuje. První co mě napadlo, vyzvednout na katastru její kupní smlouvu, která je ověřena městským úřadem Prahy 4, kde je potvrzeno,že dotyčná podepsala smlouvu přímo před úředníkem (nikoliv svůj podpis uznala,ale přímo podepsala smlouvu), pokud by se prokázalo, že ověření bylo podvodné, je možné uplatňovat případnou škodu na tom, kdo podpis ověřoval? Moc děkuji.

 270. Karel Mžíček

  Dobrý den,prodal jsem chatu přes RK:Příjezdová cesta byla v podílovém vlastnictví.RK nabídla spoluvlstniku odkup prodávaného spulupodílu za cenu kterou sama stanovila.Předkupního práva spoluvlastník nevyužil,ale žádal po RK zřízení věc.břemene práva jízdy po prodávané zahradě s budoucím majitelem.totonakonec RK zajistila až po podpisu kupní smlouvy a po ukončení našeho právního vztahu.V kupní smlouvě je pevně stanovena částka,která měla být poukázána na můj účet po odečtu provize.Bez jakéhokoli oznámení mi RK srazila z platby 4200Kč,údajně za za tuto službu.Původně slíbili tuto službu refakturovat straně oprávněné ze smlouvy – nyní však nekomunikuje a penize nevrací.Je naděje,že se dočkám práva? Děkuji Vám

 271. Jana Prenosilova

  Dobrý den, obratil se na mne známý z Francie, že by zde rád udělal nějake investice. Vzhledem k tomu že já vlastním dva byty ktere pronajimam, bylo by pro me nejlepsi mu doporučit take nakup bytu k pronajmu, s tim že bych se mu za provizi o to starala.

  Mám už byty vybrane a nyní řeším otázku jak to udělat z právního hlediska aby to bylo ok? mám nechat byty napsat na sebe? a jake dalsi povinnosti by mel pokud by to bylo napsane na nej?

 272. Edita Orlíková

  Tchán chce prodat svému synovi byt,protože darování by bylo v budoucnu problém vzhledem k dědickým nárokům ostatních potomků.Je možné odhad bytu podle sebe,aby cena byla co nejmenší,nebo musí být doložena odhadcem?V bytě bude sám žít do konce života,jen se chce prodejem předejít některým potížím.Děkuji

 273. Lucie

  Dobrý den,

  před časem jsem koupila chatičku, a jsem jediným vlastníkem. V tuto chvíli jsme se s přítelem dohodli že si 1/2 odkoupí. Můžete mi poradit jaké dokumenty jsou potřebné pro vložení do katastru nemovitosti a zda je výhodná smlouva o koupi či darovací smlouva.Děkuji.

 274. Marcela Fišerová

  Dobrý den!

  Po otci jsme s bratrem zdědili každý čtvrtinu chaty se zahradou,matka vlastní druhou polovinu.Bratr chatu neužívá a proto by chtěl svou část převést na mne.Nevíme,jak postupovat a co je výhodnější.Děkuji za odpověď.

 275. Kamil

  Dobrý den.Kupuji pozemek pro výstavbu RD na vesnici.Jedná se o zemědělskou půdu,majitel na ní nehospodaří,do 1.4.08 je pronajmuta místnímu zemědělci,poté dle územního plánu obce určena k výstavbě RD.Bylo mi řečeno že kupní smlouvu musí napsat notář z důvodu určení bonity půdy.S majitelem jsme se dohodli na poloviční ceně za m2 než je obvyklá cena stavebních parcel v dané lokalitě z toho důvodu,že parcela není zasíťována.Otázka zní:musím mít skutečně smlouvu vyhotovenou notářem nebo mi stačí z internetu stažená smlouva doplněna ověřenými podpisy obou stran ve čtyřech zhotoveních?Děkuji za odpověď.

 276. Lucie Buchtová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na pár věcí. Chceme s manželem koupit byt, brali bychom si úvěr ze stavebního spoření (spořím já), požadují po nás odhad, kupní nebo předkupní smlouvu. Kdo má hradit odhad? Na vytvoření kupní i předkupní smlouvy bychom si vzali asi majitele realitní kanceláře. Vytvoření kupní smlouvy má hradit prodávající nebo kupující? Dále bych se chtěla zeptat, kdo bude ve smlouvě napsaný jako kupující (já jsem na mateřské dovolené, manžel pracuje), když je stavební spoření vedeno na mě?

  Dále mám dotaz, jak to bude pokračovat, když prodávajícímu zaplatíme, tak co je potřeba udělat, aby nemnovitost byla napsána na nás?

 277. Lucie Buchtová

  Dobrý den,

  ještě mám otázku a to ohledně toho odhadu nemovitosti.

  Co potřebujeme k odhadu, jsou nějaké dokumenty a kolik takový odhad stojí?

 278. Eva

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat pokud kupuje obec pozemek od soukromé osoby, je zde nějaké specifikum v kupní smlouvě z důvodu kupujícího a to obce?

  Děkuji.

 279. Eva Hlaváčková

  Dobrý den.Chystám se využít uvedený vzor kupní smlouvy k prodeji nemovitosti.V bodu č.6 (vklad do katastru nemovitostí) mi však nejsou známy zkratky: A-LV,B-LV,C-LV. Můžete mi je objasnit? Děkuji,Hlaváčková

 280. Roman

  Dobrý den,mám tento dotaz…Minulý rok v létě jsme zadali prodej bytu přes realitní kancelář a uzavřely s budoucím kupujícím smlouvu o budoucí smlouvě kupní tak,že termín podpisu smlouvy byl do 4.1.2008 a následně peníze za prodej měli být složeny do 18.1.2008.Realitní kancelář nás během podzimu nijak nekontaktovala,psal jsem 17.12.2007 mail do jejich kanceláře,byl bez odezvy a následně ,když jsem volal 4.1.2008 s dotazem,tak mi bylo sděleno,že se na prodeji pracuje a že budeme do 8.1.2008 kontaktováni a bude nám nabídnuta kupní smlouva.Nicméně se tak nestalo a mi již nemáme důvěru s touto realitkou dál pokračovat v obchodu.Naše smlouva o budoucí smlouvě kupní počítá se smluvní pokutou,pokud sejde z prodeje,nebo se nesplní podmínky touto smlouvou stanovené.Jak se vyvázat z této smlouvy a případně požadovat smluvní pokutu?Dnes jsme odeslali doporučeně výzvu jak budoucím kupujícím,tak realitní kanceláři(která mezitím změnila sídlo firmy a i název-jenom pracovníci zůstali),na uzavření kupní smlouvy a plnění smlouvou daných povinnosti.Pokud nebudou složeny prostředky do stanoveného data 18.1.2008,lze z naší strany odstoupit bez následků?

  Děkuji moc za odpověď.

 281. Magda Nová

  Jsem druhý spoluvlastník budovy ve které podnikáme.Já v jedné části budovy a sestra v druhé části budovy.Každá sama na sebe a v podobným oboru.Jedna má zisky větší a druhá, která má zisky menší, chce využívat další nebytové prostory ve společné budově ke zvýšení zisku.

  Jak se vypořádat ???? Platit druhému spolumajiteli za využívané prostory nájem? a musí mít mezi ssebou nájemní smlouvu ? a kolik zaplatit tomu druhému za plochu kterou použije pro sebe ?

  Existuje nějaké východisko, když druhá strana chce na nájmu společného majetku vydělat co nejvíce ????

  Děkuji za radu

 282. J. Brychtová

  Dobrý den,

  obec jako prodávající do návrhu kupní smlouvy na pozemek dala následující ustanovení:

  Kupující se zavazuje, že v případě odstoupení od záměru výstavby vlastního rodinného domu, odprodá tuto stavební parcelu prodávajícímu za cenu dohodnutou v čl. III.

  Můžete mi prosím poradit, zda by tato formulace vedla k tomu, že bych nemohla pozemek prodat někomu jinému než obci, aniž by na pozemku stál RD? A konečně i k tomu, že by po nějaké době aniž bych rodinný dům postavila mohla obec do stavby nutit, případně chtít odprodej? Vždyť upuštění od záměru stavět by se velmi těžce prokazovalo..

  Děkuji za odpověď.

 283. Martin Černý

  Dobrý den,

  chtěl bych prodat bývalý družstevní byt, v osobním vlastnictví rodičů cca 1,5 roku (jinak je byt naší rodinou užíván cca 30let), mám tam trvalé bydliště déle jak 5 let, ale rodiče mají trvalé bydliště jinde.

  Budeme muset platit daň z příjmu, nebo je nějaká možnost se jí vyhnout?

  Děkuji

  S pozdravem

 284. Petr Dvorský

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, kdy u kupní darovací nebo směnné smlouvy potřebuji geometrciký plán a v jakém předstihu. Stejně taky kdy potřebuji znalecký posudek. Nebo alespoň kde bych tyto informace mohl získat, koukal jsem na cuzk, ale nemůžu to nikde najít. Děkuji za případnou odpověď.

  1. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

   Dobrý den,

   geometrický plán potřebujete v případě, kdy se na nemovitosti něco mění (např. nová studna a je třeba zakreslit její polohu) nebo v případě zřízení věcných břemen u nichž je také nutné tyto zakreslit do mapy. Při běžných převodech ale nejsou zapotřebí. Potřebujete je mít již při sepisu smlouvy, neboť obvykle tvoří její přílohu, na niž odkazujete.

   Znalecký posudek potřebujete až pro hrazení daní finančnímu úřadu.

 285. Michal Soukup

  Dobrý den.

  Vlastním byt 1+1 a mám možnost ho vyměnit za větši 3+1 s doplatkem.´Vím,že musim mít kupní smlouvu pro zápis do katastru nem.,ale neexistuje třebe smlouva jen o výměně bytu abychom neplatil daň z prodeje jak já tak i oni?

 286. Petr Dvorský

  Dobrý den.

  Takže když kupuju nemovitost a zároveň je tam nová studna? To se řeší dohromady? Já myslel, že třeba když kupuju jen půl pozemku. Takže i v případech jaké uvádíte Vy? A ještě v nějakých jiných?

  A daně se platí vždy při jakekoliv koupi nemovitosti?

  Při jakékoliv směně nemovitosri? Při jakémkoliv daru nemovitosti? Slyšel jsem, že jsou od nového roku nějaké vyjímky při převodu v rodině? A jaké jsou to daně?

  Omlouvám se, že Vás tu tak otravuju a klidně se přiznám, že to mám do školy, studuju na VUT. Nemůžu to nikde najít. Neexistuje na to nějaký návod, který by toto vše řešil?

 287. Martin Holubec

  Dobrý den,

  kupujeme nemovitost – pozemek. Pro kupní smlouvu jsme se inspirovali výše uvedenou kupní smlouvou, samozřejmě doplněné o přesné označení pozemku, iniciály prodávajícího a kupujících apod. Katastrální úřad nám následně sdělil, že návrh na vklad do KN nelze povolit z důvodu:

  Z formulace "Účastníci smlouvy se dohodli, že uzavřou tuto kupní smlouvu . . ." není patrné, zda účastníci hodlají uzavřít kupní smlouvu v současné době, nebo v budoucnosti. Nelze spolehlivě zjistit, zda se jedná o smlouvu o budoucí smlouvě kupní, či o samotnou kupní smloluvu.

  Dále kupní smloluva údajně neobsahuje konkrétní projev vůle smluvních stran, t.j. projev vůle prodávajícího prodat a projev vůle kupijících předmětnou nemovitost koupit. Podotýkám, že naše smlouva obsahuje ustanovení, že "Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, ne v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jako důkaz tohoto ji podepisují . . ."

  Mám tedy tři dotazy:

  1.) Jak smlouvu jasně specifikovat, aby bylo všem, kterých se to týká (hlavně katasatrální úřad), jasné, že to je kupní smlouva a ne smlouva o budoucí kupní smlouvě.

  2.) Jak jeětě více konkrétně projevit vůli prodávajícího prodat a kupujících koupit, než tak, jak to je v naší i výše uvedené kupní smlouvě, aby to bylo všem, kterých se to týká (katasatrální úřad), jasné. Ustanovení o tom, že jako důkaz o svobodné vůli atd. strany smlouvu podepisují, nestačí. Z označení stran je přeci jasné, že prodávající prodává a kupující kupuje a tím, že smlouvu podepíší, tak přeci konkrétně projeví k tomuto vůli, nebo se mýlím?

  3.) Nemůže se jednat o projev jakési šikany ze strany úřadu? A co máme v tuto chvíli dělat? Opravit smlouvu, znovu ji uzavřít, a podat znovu návrh na vklad do KN?

  Děkuji,

  Martin HOlubec

 288. Anna

  Dobry den,

  pred casom sme sa rozhodli s priatelom ze si kupime domcek. V ponuke jednej realitnej kancelarie sme si aj jeden vybrali. S realitkou sme sa dohodli na zlozeni zalohy na kupu nemovitosti. Tak sme ucinili a do stanoveného datumu sme zalohu zaplatili. Po podpísaní kupnej zmluvy nám banka oznámila ze na vyhotovenia rizik bankou je nemovitost nevhodná k zástave.Takze nam uver na kupu nebude poskytnuty. Po dohode s realitmou kancelariou sme písomne oznámili odstúpime od zmluvy a to majitelovi nemovitosti tak i realitke. Ziadame o vratenie zalohy od realitnej kancelarie ale bohuzial nam nasa ziadost bola zamietnuta. Vraj sme neskusili dalsie moznosti tzn. dalsiu banku ktoru nam doporucila realitka (samozrejme pre nas navyhodnu). V kupnej zmluve je uvedene ze mozeme odstúpit od kupnej zmluvy v prípade ze nastanu okolnosti na strane predavajuceho ktore by branili k zastave. Realitná kancelária sa vyjadrila ze by nam zalohu vratila v pripade ze by sme nemovitost zaplatili a ze sme sa zmluvne zaviazali ze nemovitost kupujeme tak ako stoji a lezi. Ale ako? Ked nam banka ktora je uvedena v zmluve hypoteku zamietla z dovodu nevhodnosti nemovitosti k zastave. Zaloha ktoru sme zlozili nebola sucastou kupnej ceny a v kupnej smluve o nej zmienka nieje.Dohodu o vratnej zalohe sme uzavreli pisomne s realitnou kancelariou. Ale nieje v nej uvedene co so zalohou v pripade ze odstupime od kupnej zmluvy s takeho to dovodu. Je vobec mozné aby sa tymto argumentom realitka obhajovala? Mame vobec narok na vratenie penazi?

  Predom dakujem za odpoved.

 289. Puhonna Libuse

  Novy majitel nami prodane nemovitosti pozaduje nyni po 6 mesicich nasi financni spoluucast na oprave kulny z roku 1928. Tvrdi, ze zaklady kulny jsou nedostatecne a kulna udajne narusuje statiku nemovitosti pristavene na zed kulny.O teto vade jsme nikdy nebyli ani pisemne ani ustne informovani. Pri uzavreni kupni smlouvy kupujici prohlasil, ze jsou mu znamy veskere skutecnosti, tykajici se nemovitosti a ze pred jejim podpisem si nemovitost radne prohledl a prejima do sveho vlastnictvi ve stavu, ve kterem se nachazi ke dni podpisu. Kulna stoji samostane na konci pozemku.Dle naseho zjisteni, byla pristavena nemovitost kolaudovana v roce 2004, ke stavebnimu rizeni jsme nebyli prizvani.Ma novy majitel pravo na nasi financni spoluucast? Jakou dobu po uzavreni kupni smlouvy ma pravo reklamace na fakticke vady?

 290. Lenka Stejskalová

  Dobrý den, z vašich rad jsem vyrozumněla, že pokud prodám byt a použiji obratem získané finance k získání nového bydlení, mohu být osvobozena od daně z přijmů. Musím o toto osvobození žádat? Pokud ano, tak jakým způsobem? Do kdy a co je třeba k tomu doložit?Děkuji.

 291. Anna

  Dakujem za odpoveď, realitná kancelária nám dala písomné vyjadrenie kde uváza ze sme nesplinli bod 2 dohody o vrátení penazí v ktorom nieje ziadna zmienka o zadrzaní zalohy alebo o nejakom pokutovaní pokial by sme odstupili od kupnej zmluvy. V celej dohode sa nenachadza ziaden podobný bod v ktorom by realitná kancelaria mala dovod zadrziavat nase peniaze. Po porade s právnikom s ktorým sme kupnu zmluvu podpísali nam zdelil ze v kupnej zmluve nieje ziadna zmienka o zálohe pretoze nemovitost sme chceli kupit v plnej výške a nieje tam uvedená ani ziadna pokuta v prípade odstupenia od zmluvy. Aj nadalej realitná kancelaria trvá na rozhodnutí že sme nesplnili dohodu a peniaze nam nechce vrátit.

 292. Anna

  rada by som este podotkla ze sa nemovitost znovu objavila na strankach realitnej kancelarie ako aktívna.

 293. Dája

  Dobrý den, jako manželé jsme koupily RD za sjednanou cenu, která je ve smlouvě i podle odhadů stejná.Úřady chcou přiznání daně z převodu nemovitosti. Kdo ji platí?Prodávající nebo kupující? A společné jmění manželů platí každý zvlášť nebo stačí jeden s manželů? Děkuji za odpověď

 294. Josef

  Jaka je moznost obrany proti nevyhovujici stavbe v sousedstvi. Stavba byla kolaudovana v roce 2004 a my nikdy nebyli stavebnim uradem vyzvani k ucasti na stavebnim rizeni.Neni dodrzen predepsany odstup stavby od hranice naseho pozemku.Soucasny majitel teto nemovitosti nyni na nas pozaduje opravu zdi na kterou se pripojil. Tvrdi, ze to po nas pozadoval jiz v minulostSi ustne.

 295. Iveta Pavlusová

  Dobrý den,

  chtěla bych si koupit garáž. Potřebuji proto vědět, jaké dokumenty jsou k tomuto úkonu potřeba, zda musí být provedený odhad prostřednicvím odborného odhadce, zda se platí v tomto případě daň z prodeje nemovitosti a v jaké výši … Můžete mi prosím poradit?

 296. Petra Moricová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jake dokumenty jsou zapotřebí když mi babička chce darovat část pozemku.děkuji za odpověď

 297. jana kavanová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat na darovací daň.Sestra dostala od rodiču dům a jako vyrovnání se mnou mi chce darovat byt v jejím vlastnictví.Musí být odhad,jaké jsou poplatky? Děkuji

 298. Aleš

  Dobrý den,

  se svým bratrem plánuji výměnu bytu (oba v osobním vlastnictví). Při směnné smlouvě bychom však zaplatili 3%daň z převodu nemovitosti, tzn. 3% z cennějšího bytu. Je možné tuto transakci provést vzájemným darováním? Tedy vyhnuli bychom se tím (dle novely 1.1.08 jako příbuzní) jak platbě daně z převodu nemovitosti tak i nutnému oceňování bytů? Jak bychom měli případně postupovat? Velice děkuji za radu.

 299. Eva Víšová

  Dobrý den, v červenci 2007 jsem prodala rodinný domek, kupní smlouva byla vložena v říjnu 2007. Musím platit daň z převodu nemovitostí, když budü ještě letos kupovat nový dům? Děkuji za odpoivěď

 300. Eva Víšová

  Abych se přiznala , moc tomu nerozumím. Prodala jsem dům a chci koupit nový. Z příspěvků, které jsem tady četla, jsem se domnívala, že v tomto případě bych mohla být od daně osvobozena.

 301. Lenka Bryxová

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Prodáváme RD, je už přes měsíc sepsána KS s kupujícími a teď týden před zaplacením nám kupující oznámili, že chtějí od smlouvy odstoupit. Uvedli pár bodů proč odstupují, ale se vším tímto byli seznámeni již před podepsáním smlovy a tyto věci nejsou podle právníka RK důvodem k odstoupení. Jelikož jsme už složili zálohu na nový dům a máme jej také zaplatit, tak nám vyvstal závažný problém, jelikož na koupi nového domu měla být použita hotovost z prodeje domu stávajícího. Danou situaci musíme rychle vyřešit, tak jsem se Vás chtěla zeptat jestli existuje i ochrana práv prodávajícího, protože jsem našla jen dotazy opačného znění. Moc děkuji za názor a pomoc. S pozdravem Bryxová

 302. Romana Smetanová

  Dobrý den,

  rodiče před patnácti lety koupili za 25.000 Kč zahradu v zahrádkářské kolonii.Tuto zahradu celou dobu používali a hlavně podstatně zvelebili.Z důvodu stěhování tuto zahradu na konci loňského roku prodali za 57.000 Kč.Jaké daně se týkají tohoto prodeje?

  Děkuji za odpověď.

  Romana

 303. jana nováková

  Nyní si půjčujeme na koupi RD od zaměstnavatele 3 mil. korun. Po opravě tohoto domu asi za 1 rok, prodáme byt, ve kterém bydlíme a také naši rodiče prodají byt ve kterém bydlí a společně se sestěhujeme do RD. Penězmi z prodeje obou bytů splatíme dluh zaměstnavateli. Vlastníci nového RD budu já a manžel, rodičům chceme zřídit věcné břemeno na doživotní užívání. Budeme muset platit daň z příjmů (z prodeje bytů)? Děkuji.

 304. Jana Poslušná

  Dobrý den,moji rodiče jsou spolumajitelé domu.Po rozvodu se nemůžou dohodnout jak s tímto domem naložit.Má matka dala dům k prodeji(přes realitní kancelář) bez souhlasu otce(spolumajitele)náhodně jsem inzerát našla na internetu.Nikdo z real.k.nepátral po tom zda má dům jeden nebo více majitelů…Velmi vás prosím o radu jak v této záležitosti postupova.Můj otec nesouhlasí s prodejem a ani zmíněným postupem r.kanceláře.Děkuji.

 305. Tomáš Kurka

  Prodáváme jako manželé stavební parcelu, jejímiž majiteli jsme čtyři roky. Musíme tedy platit daň z příjmu. Pokud výnos z této parcely použijeme na rekonstrukci domu, který jsme zakoupili z jiných prostředků, můžeme si o částku vynaloženou na rekonstrukci snížit základ daně?

 306. Michaela Uhrová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat k následující situaci.

  Jedná se pozemek, který můj otec dostal před 14 dny z restituce a teď ho chce na mě přepsat a já ho po nějaké době prodám, s čímž on souhlasí.

  Prosím Vás, od 1.1.2008 platí tak jako u darování, osvobození od daně z převodu nemovitostí, když mi můj otec pozemek prodá? Bylo by vyžadováno daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí a platil by otec daň z příjmů?

  Případně kdybychom se dohodli na darování, po jak dlouhé době bych mohla pozemek prodat, abych byla osvobozena od daně z příjmu? U které varianty myslíte že zaplatíme méně na daních?

 307. David Nebeský

  Vyřizuji si hypoteční úvěr na koupi 1/3 nemovitosti od své tchýně. Tchýně sepsala kupní smlouvu pouze s mou ženou. V intabulační doložce je bod: Smlouvní strany vyslovují shodně souhlas s tím, že smlouva je podkladem pro zápis vlastnického práva k 1/3 nemovitosti ve výlučný prospěch kupující. Tuto smlouvu předložily na katastru nemovitostí.

  Chtěl jsem se zeptat: 1. Je tato smlouva vůbec platná?

  2. V případě, že katastr vklad provede, kdo bude vlastníkem 1/3 nemovitosti. Má žena nebo oba maželé.

  Děkuji za odpověď Nebeský

 308. Adámková

  Dobrý den.Kamarádka prodala stavební pozemek,všechny náležitosti v pořádku.Nyní šla na fin. úřad,kde jí byla sdělena částka k zaplacení-jedná se asi o daň z převodu nemovitosti-ale chtějí ještě odhad onoho pozemku.Je to nutné a k čemu pak odhad slouží?Cena při prodeji byla stanovena dohodou.Kdo pak takovýto odhad provádí?Děkuji.

 309. Klára Hollayová

  Dobrý den, nevím zda se na nás vztahuje osvobození od DZP. Vlastníme DB, který chceme prodat, ale družstvo bylo založeno až v 6/2007. Předtím byl byt státní. V bytě bydlíme od r.1999 a nemáme tu trvalé bydliště. Nevím zda splňujeme podmínku 5 let mezi nabytím a převodem.Když družstvo existuje přes půl roku.Většinu prostředků z prodeje chceme použít na bydlení a část na podnikání, je to možné?

  Předem děkuji

  H.

 310. N.N.

  Dobrý den,

  když někdo vlastní obecní byt a mimo to vlastni další nemovitost, tak může být z obecního bytu vypovězen. Ale chci se zeptat, jak je to s osobou, která to nahlasí?!Prý ten bym může získat.Chci se zepat, jestli je to pravda a popřípade, jakým zposobem to jde udělat?!Děkuji

  N.

 311. Michaela Nováková

  Dobrý den,podepsali jsme smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na koupi pozemku pro stavbu chaty.Včera jsme zaplatili kupní cenu, na základě které máme do deseti dnů podepsat kupní smlouvu.Jelikož jsme dnes na základě geologického posudku zjistili, že na pozemku není možnost kopat nebo vrtat studnu, stává se pro nás tímto pozemek bez vody bezcenný. Můj dotaz je jestli,když nepodepíšeme kupní smlouvu, která navazuje na slouvu o smlouvě budoucí, musí nám prodávající vrátit peníze zpět.

  Děkuji za odpověď.Nováková

 312. Martin Dohnal

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při prodeji nemovitosti, na které je vázaná hypotéka?

  Děkuji

 313. Pavel Ertelt

  Dobry den, chystam se s realitni kancelari podepsat smlouvu na koupi bytu. Vaham ovsem na terminu a zpusobu prevodu penez za nemovitost. Ve smlouve se totiz zavazuji prevest penize na ucet prodavajicciho (z meho uveru) pote co 1)je bance predlozen navrh na vklad zastavniho prava ve prospech sporitelny a kupujicicho 2) original kupni smlouvy 3) original zastavni smlouvy 4) list vlastnictvi. Moje obava je takova, ze pokud pristoupim na tento postup budu v okamziku prevodu financi prakticky bez penez a zaroven bez nemovitosti, protoze jeste nejsem vlastnikem nemovitosti na katastru. Realitni kancelar nechce pristoupit, z duvodu prodavajiciho, na platbu z advokatni uschovy az po zapise na katastru (v Praze trva 2 i vice mesicu). Zarucuje mi shora zminemy postup jistotu, ze budu zapsan jako vlastnik nemovitosti popripade jak toto osetrit? Dekuji

 314. Lukáš Vysoudil

  Dobry den, chtěl bych Vas poprosit o radu. rozhodl jsem se zakoupit pozemek pro stavbu přes realitni kancelar. Cena pozemku je 500.000,- ale majitel chce usetrit na dani z prodeje pozemku jak mi vysvetlila realitni kancelar tak jsem obdrzel dve kupni smlouvy jednu na koupi pozemku v cene 100.000,- a druhou na site (voda,plyn,elekt,kanalizace) v ceně 400.000,- pokud takhle smlouvy podepisi muze nastat nejaky problem?? Předem děkuji Vysoudil

 315. Michal Beránek

  Přeji Vám pěkný den,

  prosím o následující upřesnění. Možnost osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti mi je známa, tj. při vlastnění méně než 2 roky tak musím prostředky použít na svou bytovou potřebu nejpozději v roce následujícím po prodeji. Není mi ovšem jasné :

  1 – Pokud nestihnu v tomto termínu nový dům postavit celý, ale jen část, započítávají se mi jako náklad jen ty výdaje, které jsem v požadovaném termínu prostavěl?

  2 – V odpovědích uvádíte, že musí být v této nemovitosti faktické bydliště, ne jen trvalý pobyt. Co to vlastně je? Mám-li víc bytů a zdržuji se pár dnů tam, pár dnů v dalším bytě, jak se určí kde vlastně bydlím? Trvalé bydliště v prodávané nemovitosti přitom mít budu. Jestli případné místní šetření prokáže, že bydlím tam i onde, jak se pak vše posuzuje? Tato podmínka mi totiž připadá dost neurčitá.

  Velice děkuji za Váš názor, zajímalo by to totiž víc mých kolegů, protože se na konkrétním názoru nemůžeme shodnout.

 316. Renáta Klímová

  Uzavřela jsem smlouvu o budoucí smlouvě kupní a do advokátní úschovy složila celou kupní cenu. Následně mě prodávající informoval, že z rodinných důvodů od smlouvy odstupuje. Domnívám se, že k tomu není oprávněn, neboť smlouva o budoucí smlouvě kupní mu dává možnost odstoupit pouze v případě, že bych odmítla do 31.3.2008 uzavřít kupní smlouvu. Chtěla bych Vás požádat o radu, zda je možné se uzavření kupní smlouvy domáhat soudně a pokud ano, jaká je šance, že se převod nemovitosti nakonec uskuteční. Děkuji za Vaši odpověď.

 317. Michaela Veselá

  Dobrý den,mám dotaz: byl tu zde již uveřejněn,nicméně po ověření na FÚ mi byla podána zcela jiná informace,než jak jste zde odpověděli. Prodáváme RD, který byl zkolaudován v 09/06,takže podmínku 2 roky bydlení jsme nesplnili,ale peníze z prodeje domu použijeme opět na koupi pozemku a výstavbu nového RD,takže bychom měli být zřejmě osvobozeni od této daně z příjmu,ale na FÚ mi bylo řečeno,že všechny peníze z prodeje tohoto domu musíme vyčerpat do jednoho roka následujícího od koupi nemovitosti,v praxi to znamená,že bychom je museli vyčerpat do r.2009,což jistě nestihneme celý dům v tak krátké době postavit – na to FÚ řekl,že budeme danit ten rozdíl ceny z prodeje a toho co jsme tedy zatím vyčerpali. Vy uvádíte, že žádná doba jednoho roku není nikde uvedena,že se vtahuje na převod čl.práv atd. Tak jak je to tedy prosím? Děkuji Vám moc za odpověď.

 318. Michaela Uhrová

  Dobrý den, na Vašich stránkách jsem si přečetla větičku: Případné osvobození se vztahuje na daň z příjmů a to v případě, pokud použijete získané prostředky z prodeje na uspokojení Vaší bytové potřeby. Prosím Vás je to možné i v případě prodeje RD, který jsem vlastnila přes rok, ale využívala jsem ho pouze k rekreaci, tutíž jsme tam nikdy neměli trv.bydliště? Všechny získané peníze z prodeje RD v r.2007 jsem ale vložila v r.2007 na hypotéku bytu, ve kterém máme nyní trvalé bydliště. Jsem v tomto případě osvobozena od daně z příjmu? Předem děkuji za odpověď.

 319. Jana Spálová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli může nastat nějaký problém, jestliže bychom zástavní a kupní smlouvu podepsali v jeden den? Mohou být obě se stejným datem? Děkuji ta odpověď. Jana S.

 320. Vladimír Hoch

  Dobrý den,chtěl bych vás poprosit o radu jak napadnout předkupní smlouvu na nemovitost.Paní makléřka nabídla

  nemovitost za 650000kč.Já jsem chtěl nem.koupit.Hypotéka je vyřízena.Ale bankovní odhadce s cenou nemovitosti nesouhlasí a nedoporučuje nám tuto nem.koupit protože má nižší cenu cca. 200000-300000kč.A po důkladné prohlídce

  nemovitosti jsme přišli na to,že nosné trámy stropu a trámy nesoucí krov jsou shnilé a tím ,životu nebezpečné.

  Ale makléřka o tomto nechce ani slyšet a neustále nám tuto nem. vnucuje s tím,že jinou nemá.

  Prosím vás tedy o radu jak tuto smlouvu zrušit.

  ( máme podepsanou dohodu o složení blokovacího depozita

  kde se píše,že zdržením nebo odstoupením od smlouvy o budoucí smlouvě má právo na 10% z její kupní ceny)

  Můžete mi prosím poradit jak odmítnout tuto nem.

  Děkuji

 321. Alena Bieláková

  Dobrý den, s developerskou společností jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž součástí byly i plánky nemovitosti. Během výstavby došlo k zákaznickým změnám, za které jsme zaplatili nemalé částky s tím, že se jedná o zvýšené náklady na změny v projektové dokumentaci domu. U kupní smlouvy plánky nemovitosti chybí (jedná se o řadový rodinný domek) a ty, které byly u smlouvy o smlouvě budoucí kupní již neodpovídají faktickému stavu nemovitosti. Musíme si nechat tyto plánky vyhotovit na vlastní náklady nebo je povinnost společnosti dodat plánky, které odpovídají faktickému stavu nemovitosti?

  Děkuji

 322. ales stefan

  Dobrý den, před 4 lety jsem koupil za 70t. zahradu nyní jí za 50t. prodávám /z důvodu velmi nepřispůsobivých sousedů/ budu platit nějakou daň z příjmu? Díky A.Š.

 323. Pavel Felix

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jaké daně budeme s rodiči platit,když od nich kupuji RD ve kterém já i oni máme trvalé bydliště.Po prodeji budou rodiče též v tomto RD nadále bydlet. Děkuji.

 324. Petr Hejna

  Dobrý den.Po rozvodu byt který byl ve SJM připadne mě s tím že musím ženě vyplatit na základě dohody kterou jsme uzavřeli polovinu odhadní ceny bytu.Chtěl bych se zeptat jestli v tomto případě platím nějakou dan z převodu nemovitosti a jestli v tomto má nějaký význam ono finanční vyrovnáví.Předem moc děkuji

 325. JIŘÍ MIKEŠ

  DOBRÝ DEN

  MÁM SMLOUVU S R.K NA KOUPI POZEMKU,KDE HODLÁM STAVĚT RODIN.DOMKY.MAJITEL R.K.ALE MĚ PODVEDL A PRODAL ZA MÍMA ZÁDAMA JEDNU PARCELU.KDYŽ JSEM ŠEL ZA TÝDEN PODEPISOVAT KUONÍ SMLOUVU PAN MAJITEL JEN TAK NADHODIL,ŽE MI PRODAL JEDNU MOJÍ PARCELU ZA MÍN NEŽ TO DÁVÁM JÁ.JÁ SICE PRODÁVÁM PARCELU KTEROU JSEM SI ODKOUPIL,ALE I S RODIN.DOMŮ, KTERÉ TAM BUDU STAVĚT.PŘEKROČIL I JINÉ PRÁVNICKÉ SLUŽBY.PROSTĚ NEJEDNAJI SE MNOU FÉR.PROTO JSEM SE ROZHODNUL O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.PROSÍM PORADTE MI JAK TO MÁM UDĚLAT ABY TO PRÁVNICKY BYLO V POŘÁDKU.

  DĚKUJI STAVEBNÍ FIRMA.

 326. Andrea Kamenská

  Dobrý den, s přítelem si kupujeme byt za 1 750 000,- Kč. On dá ze svých úspor 450 000,- Kč a na 1 300 000,- Kč si vezme hypotéku. Hypotéku budeme platit rovným dílem, ovšem já nemohu být uvedena jako spolužadatel, protože nám bylo řečeno, že by to celou záležitost zkomplikovalo, jelikož mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Chci se zeptat, jak máme postupovat, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno, že v případě prodeje nemovitosti mi náleží poloviční podíl z částky, na kterou si bere hypotéku? Musím být uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní? Také se chci zeptat, zda by to šlo vyřešit popř. nějakým dodatkem ke kupní smlouvě? To, že jsem spoluvlastníkem nemovitosti, by mohlo také při žádosti o hypotéku vadit.Předem moc děkuji za odpověď, Andrea Kamenská

 327. Miloš Novotný

  Dobrý den, s přítelkyní kupujeme bytovou jednotku, kterou si našli v inzerci podané realitní kanceláří prodávajícího. Původní cena bytu byla včetně všech poplatků a provizí byla stanovena na 1.350.000. Realitní kanceláři jsme zaplatili 50 tis. jako rezervační poplatek při podpisu rezervační dohody. Nyní projednáváme kupní smlouvu, již máme asi třetí opravenou verzi smlouvy a prodávající si usmyslil, že bych chtěl do kupní smlouvy uvést pouze částku 1.300.000,- a to z toho důvodu aby nemusel platit daň z provize realitce, která byla těch zbylých 50.000Kč.

  Myslíte, že máme na toto jednání přistoupit a nebo trvat aby v kupní smlouvě byla dohodnutá skutečná a celá zaplacená suma tj. 1.350.000, protože provize realitní kanceláři je vztah mezi prodávajícím a jí a nás by v podstatě nemusel zajímat???

  Díky.

  Novotný

 328. Ales Kaiser

  Dobry den, rozhodli jsme se koupit dum primo od majitelky (bez RK). Nyni potrebujeme sepast smlouvu o prodeji nemovitosti.

  Potrebujeme tedy Smlouvu o budouci kupni smlouve nebo Kupni smlouvu?

  Muzete mi prosim vysvetlit jaky je v techto dvouch smlouvach rozdil?

  (Budeme si zadat o hypoteku na cast castky)

  Velmi dekuji

  Ales Kaiser

 329. Roman Klain

  Dobrý den, rád bych se zeptal zda je právně možné a bezproblémově možné odstoupení od budoucí kupní smlouvy, respektive převedení na jiného zájemce, který dodrží veškeré náležitosti této smlouvy.Příklad: mám podepsanou SOSBK na byt v OV, změnila se moje fin. situace, tudíž nejsem schopen dodržet závazek v SOSBK. Porušením bych přišel o 245 tis, které jsem složil jako zálohu.Nyní mám kupce, který by byt koupil za stejných podmínek. Děkuji za odpověď.

 330. Ivana Bajnoková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat při prodeji nemovitosti, na které je vázaná hypotéka,co všechno je k tomu potřeba,hypotéku splácím 1,5 roku zda je vůbec možné byt prodat a zda mohu požadovat odstupné,alespoň část zaplacené hypotéky

  Děkuji

 331. Mon Vik

  Dobry de, chtela jsem se zeptat, jak se zachazi s nemovitostmi, ktere nejmaji vlastnika a zda je mozne u takove nemovitosti zadat prepis na osobu. Dekuji

 332. Tomáš Koňařík

  Dobrý den.

  Pokud vlastní pozemek dva vlastníci a jeden chce svůj 1/2 podíl někomu prodat. Druhý vlastník souhlasí. Jak ošetřit, že nebude nárokovat předkupní právo v budoucnu na novém majiteli?

 333. Tomáš Koňařík

  Dobrý den.

  Je nutné při koupi dvou nemovitostí od jednoho vlastníka naráz, sepsat dvě smlouvy? Jde o pozemek a cestu. Cesta je vlastněna dvěma vlastníky (viz můj předchozí dotaz) a pozemek poze jedním z nich. Tzn. nemovitosti jsou zapsány na dvou listech vlastníka.

 334. Václav Kraus

  Dobry den

  Chtel bych se zeptat?

  V rodine resime prevod nemovitosti.Zajimalo by me co je k tomu vsechno potreba a co je pro nas vyhodnejsi jestli darovaci s mlouva a nebo kupni smlouva nemovitosti?Jsme v rodinem pomeru babicka a vnuk.

  Dohodli jsme se na castce 200 000 kc.

  Zajima me jestli se to da vyresit vice zpusoby??

  Na dohodnutou castku si budu muset pujcit.

  Roc dekuji za odpoved a za radu.

 335. Lukas Prunusak

  Dobry den preji,

  uvazujeme o koupi nemovitosti prostrednictvim RK, u ktere je list vlsatniku tvoren 6 osobami (z toho 2 jsou nezletile). Pritom v soucasne dobe je na soucasnou uzivatelku podana exekuce, ktera by mela byt uhrazena prave prodejem teto nemovitosti. Jinak RK tvrdi, ze souhlas vsech vlastniku k prodeji ma. Muzete nas prosim upozornit na pravdepodobne nejvetsi pravni zadrhele pro koupi takovete nemovitosti tzn. na co si v kupni smlouve davat pozor ?

  Predem velmi dekuji za VAsi odpoved

  S pozdravem

  L. Prunusak

 336. Fiedler Petr

  Dobrý den,

  Je nejaký rozdíl mezi uloženým finančních prostředku při převodu členských práv a poviností u pravnika nebo u notaře? Existuje nejaké riziko při úschově u právnika navrhovaném realitní kanceláří? Smlouva o úschově finančních prostředků bude uzavřena mezi prodávajícím, nabyvatelem a advokátkou jako uschovatelkou. Podotýkám, že právník na úschovu fin. prostř. navrhovaný realitní kanceláří je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze. Předem děkuji za odpověď. Fiedler

 337. Václav Peřina

  Méně než půl roku vlastním RD, který jsem získal jako kompenzaci za vzniklý dluh. Vše proběhlo mimosoudní cestou. Chci dům prodat, ale nevím, zda budu platit daň z příjmu. Pokud ano, dojde ke druhému zdanění mých financí. Zákon na takovéto perličky nepamatuje. Poradíte mi, prosím?

 338. Lukáš Gola

  Dobrý den chtel bych se sousedy provést výměnu bytu 1+1 za 3+1 a doplatit rozdíl ceny. Jak by měla proběhnout tato směna tak aby bylo vše právně v pořádku ale zase na druhou stranu aby jsme nebyli příliš zatíženi placením daně z nemovitosti a daně ze zisku.

 339. Martin Šebesta

  Dobry den.Chci se zeptat co všechno potřebuji k prodeji časti pozemku a jestli musi být kupní smlouva napsaná pravníkem nebo stačí si ji napsat sam

 340. Eva Vovsová

  Dobrý večer, mám dotaz. Manžel je vlastníkem 1/2 bytu, kde má trvalé bydliště 8 let. Majitelkou 1/2 je jeho bývalá partnerka(ne manželka),která tu již 5 let nežije.Nyní chce manžel odkoupit a převést na sebe její polovinu. Následně chceme byt prodat a financovat jím koupi RD. Jak to bude s placením daní za 1.při převodu od bývalé partnerky a za 2. při dalším prodeji bytu. Jaké daně budeme platit? Děkuji E.Vovsová

 341. Jana Tomanova

  Dobrý den, prosím o radu.V březnu 2008 jsem koupila od MČ byt ve kterém bydlím 15 let.Chtěla bych ho prodat do konce roku 2008 za účelem většího bydlení.Budu platit daň z příjmu? A mohu už byt prodat? Děkuji Tomanová

 342. Jana Hallová

  Dobrý den. S manželem jsme před sňatkem koupili dům, jsme každý vlastníkem 1/2.Pokud chceme tento dům pronajímat, musí být na smluvě o pronájmu uvedeno jméno vlastníka moje i manželovo?Nelze ji sepsat jen na jednoho z nás? Děkuji.

 343. Ing.Jaroslav Martínek

  Dobrý den, prodávám stavební pozemek,ketrý jsem vlastnil 3 roky. Určitě mne nemine dan z převodu nemovitosti která činí 3%,jde mi o to,jestli budu muset platit i dan z příjmu z rozdílu pořizovací ceny a současné ceny(15%),když v už stavím RD na jiném místě a peníze bych využil právě na tuto stavbu,bud přímo nebo na splácení hypotečního úvěru.

  Děkuji za odpověd

 344. Lenka Š.

  Dobrý den, chtela jsem ze zeptat, koupili jsme RD a prodavajici ma ve smlouve ze do 30 dní má vyklidit nemovitost,nebo na jeji naklady mame zajistit vyklizeci firmu. Doted RD nevyklidila.pokud zajistim vyklizeci firmu a zaplatim to, jak mam pak vymáhat penize a kdo plati v tomto případe soud, kdyz to mame ve smlouve osetrený. a jeste jeden dotaz, kdyz je ve smlouve dodano ze nam ma predat plne funkcni rozvadec s revizi za kc, ktere poslem na ucet, není psano do kdy. doted nic nepredala, nic jsme neplatili.nebo jak napsat smlouvu ze rozvadec nechcem, aby byla platna. Dekuji moc za radu. spozdravem

 345. Alena Hřmánková

  Dobrý den, kupuji chalupu a ráda bych ji zaplatila staveb.spořením. Žádám o rekolaudaci, kde ještě ani není jisté zda to bude možné.Před měsícem jsem pod nátlakem dalších "údajných" zájemců podepsala rezervační smlouvu a zaplatila zálohu 90 000kč s dodatkem, že se zavauji do 15.7. zaplatit celkovou sumu hypotékou.Existují nějaké právní lhůty pro zaplacení kuní ceny,na základě kterých bych mohla být chráněna v případě, že nebudu mít sjednanou hypot. do 15.7., aby mi nepropadlo ono depozitum?Děkuji

 346. Drahomíra Kellerová

  Dobrý den,

  rozumím tomu správně?

  Při prodeji nemovitosti, kterou nevlastním 5 let musím zaplatit:

  3 % daně za převod nemovitosti z prodávající ceny

  a 15 % daně z příjmu z rozdílu pořizovací ceny a současné ceny

  to znamená:

  rozdíl 50 000 Kč, minus investice 30 000 Kč

  takže musím zaplatit 15% z 30 000 Kč?

  Samozřejmě nemohu doložit veškeré investice fakturami,

  mnoho oprav bylo provedeno svépomocí,

  mohu tyto rovněž jako investice uvést?

  Děkuji předem za odpověd

  D.Kellerová

 347. Drahomíra Kellerová

  Oprava k dotazu z 16.06.2008 09:38:04

  …. takže musím zaplatit 15% z 20 000 Kč?

  Děkuji

  D.Kellerová

 348. Lenka Žemličková

  Dobrý den,

  mám dotaz, jak postupovat v případě, kdy otec bydlí v obecním bytě, který nyní může získat do osobního vlastnictví a já mu na koupi poskytnu celou částku. Chtěla bych si již teď zajistit, aby byt, poté co se stane vlastníkem, převedl na mě a mohl ho užívat (nebo mi vrátil půjčenou částku). Je jednodušší uzavřít kupní smlouvu s odkládací podmínkou nebo smlouvu o smlouvě budoucí (kupní či darovací)? A pokud by šlo o darování, započte se to na můj podíl v případě dědění? Děkuji za odpověď. LZ.

 349. Alena Huvarová

  Dobrý den, moje matka chce prodat pozemky a kupující

  je podnikatel a tvrdí jí že jí nemůže dát platbu v hotovosti při podpisu smlouvy ale jenom část do 15000,-EUR a zbytek na účet . Ona ale žádný účet nemá a taky se obává aby zbytek peněz obdržela. Vztahuje se tento zákon o limitu plateb hotovosti i na tyto případy občanů kteří prodávají svůj majetek ? V případě že ano lze se nějak pojistit aby zbytek kupní ceny kupující zaplatil?

  Děkuji za odpověď

 350. Jaromír Sedláček

  Dobrý den. Prodáváme pozemek a kupující nechá vypracovat kupní smlouvu ale požaduje po nás výpis z lv aby jej mohl zakotvit do kupní smlouvy. Musí být předmětem kupní smlovy výpis zLV. Z příspěvků na této poradně vyplývá že LV je potřeba až při vkladu do katastru.Máme obavy aby při předání všech listin před podpisem smlouvy nás nevynechal a převod neuskutečnil bez našeho vědomí.Děkuji

 351. Tomáš Klusáček

  Dobrý den, můj dotaz možná bude hloupý, jsem totiž v tomto odvětví naprostý laik. Pokud chci sepsat kupní smlouvu, tak jak už jsem se zde dočetl, stačí pouze podpisy obou zůčastněných stran, přičemž není třeba notáře. Chci se zeptat jestli podpisy obou stran musí být alespoň úředně ověřené?

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, pokud jde o smlouvu o koupi nemovitosti, tak minimálně jeden stejnopis musí mít úředně ověřené podpisy a to pro účely řízení o vkladu na katastru.

 352. Michal B.

  Dobrý den, prosím o radu. Před třemi lety mi zemřel otec, který krátce před smrtí prodal celý svůj nemovitý majetek za nápadně nevýhodných podmínek.V restituci získal majetek jehož odhadní cena v roce 2001 byla 19mil.tento majetek však prodal v roce 2005 za cenu 4mil.! V kupní smlouvě je uvedeno že 2mil dlužil kupujícímu a zbývající část (2mil) mu bude kupující splácet po 30tis mesicne (o úrocích samozřejmě nikde ani zmínka). Domnívám se že jde o prodej nemovitosti za nápadně nevýhodných podmínek (v tísni) dle §49. Bylo by možné podat žalobu? Jak dlouhá je promlčecí doba? Otec zemřel v prosinci 2005. Prodej proběhl v únoru 2005. Já jsem se o prodeji dozvěděl až na podzim 2005.

 353. Petr P.

  Dobrý den. Kupuji nemovitost, kterou vlastní nezletilí. Realitní kancelář v návrhu kupní smlouvy uvádí podmínku, že tato kupní smlouva musí být za nezletilé do určité doby schválena soudem dle par. 28 obč. zákoníku, jinak bude považována od samého počátku za neplatnou a veškerá práva a povinnosti v ní obsažené zanikají. Prosím poraďte, zda a jaky by bylo toto možné ošetřit již dopředu před podpisem kupní smlouvy. V případě, že by to bylo nemožné, co by bylo nejlepší udělat pro úspěšné schválení. Děkuji za odpověď.

 354. Martin Procházka

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, na následující situaci. Sepsali jsme s převodcem dohodu o převodu členských práv v b.družstvu. Bylo uvedeno datum, ale mesíc před splatností jsem se s převodcem ústně dohodl, že ze strany banky budu moci zaplatit o pět dní později. Převodce souhlasil a nevadilo mu to. Jde o to, že kvůli nedodržení data zaplacení může od smlouvy odstoupit a chtít převod práv zpět. Částku jsem zaplatil opravdu pátý den po splatnosti, členská práva již mám přepsána na sebe. Jde mi o to, po jak dlouhé době může smlouvu zpochybnit kvůli datu, a považovat ji vlastně za neplatnou. Děkuji

 355. Radek Kral

  Preji dobry den,mam dotaz .Kupuji domek jelikoz nemam celou hotovost,dohoda je 80% z ceny hotove pri podpisu smlouvy a zbylych 20% do tri mesicu od podpisu smlouvy.Majitel chce ale nemovitost prepsat na moji osobu do katastru nemovitosti az po uplnem zaplaceni,to je doplatku 20%.Nemusim se niceho obavat,kdyz splnim tuto podminku?Dekuji Kral

 356. Bohumila Kulichová

  Dobrý den!

  Měla bych několik dotazů, které se týkají kupní smlouvy na nemovitost.

  1/ Pokud je cena nemovitosti 1880 tisic – jake odvody bude mit prodejce? Prodejce (2 vlastnici – jeden ma trvale bydliste v nemovitosti – mene jak 5 let, druhy ma trvale bydliste jinde; nemovitost nabyli pred mene jak 5 lety). Ptam se z toho duvodu, ze ve smlouve mame uvedeno, ze pokud nezaplati odvody, zaplati nam sankci 60 tisic a my z ni dluh zaplatime. Nejsem si uplne jista zdali je to vyhodne – zejmena diky tomu, ze nevim, kolik odvod bude skutecne cinit.

  2/ Musi byt ve smlouve uveden souhlas manzela – tj. pokud jeho zena prodava nemovitost, ktere on neni vlastnikem? Podobne jako to je napr. u koupe auta.

  3/ Jake odvody/poplatky cekaji nas, jako nove nbyvatele nemovitosti? Pokud neco takoveho existuje.

  4/ Odpovida ze zakona prodavajici za skryte vady nemovitosti, nebo je treba toto zvlast ve smlouve uvest? Prodavajici se velice brani jakekoli odpovednosti za skryte vady.

  Dekuji.

 357. Lukáš Voráček

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na koupi nemovitosti.

  Věc se má tak že: Známá ruského občanství chce obdržet co nejrichleji občanství české. Jakými cestami toho lze dosáhnout co nejrichleji? A pokud by jsi mne chtěla vzít za manžela jaká bych nesl rizika? Hlavní otázka však je- jak by mohla zakoupit byt v české republice a co proto musí udělat?

  Velice Vám děkuji za odpověď

  Voráček

 358. Helena Bochová

  Dobrý den

  ráda bych se poradila. Manžel má bratra, který zdědil starý domek u řeky. Nechce se o domek starat a nabídl nám, že by ho daroval našim dvěma synům. Darovací smlouva je v této linii naprosto jednoduchá a levná záležitost ovšem zabrzdili jsme před formulí o dobrých mravech. Teď jsme všichni zadobře, ale kdo ví stát se může cokoliv a švagr si to třeba rozmyslí. Jde o to, že bychom tu stávající džungli rádi zrekonstruovali. Co by jste nám doporučil? Mohli bychom to udělat kupní smlouvou za 1kč? Jaké bychom pak platitli daně? Musel by být odhad? Může se švagr vzdát práva vzít si dar.nemovitost zpět?

  Předem děkuji za odpověď.

 359. Jiří Kunc

  Dobrý den,

  prodáváme jako 3 spoluvlastníci pozemek. V Kupní smlouvě je následující formulace: "Návrh na vklad do Katastru nemovitostí bude podán v den podpisu kupní smlouvy" a v dalším článku smlouvy "Vlastnictví k převáděné nemovitosti přechází na kupujícího podpisem této smlouvy a dnem právní moci rozhodnutí Katastrálního pracoviště v XY s právními účinky dnem podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Do doby rozhodnutí katastrálního úřadu jsou účastníci svými projevy vázáni". Chci se zeptat co se stane, pokud by kupující v dohodnutém termínu nezaplatil dohodnutou kupní cenu při takto formulované smlouvě? Pozemek bude nadále jeho nebo se musí smlouva nějak soudně napadnout? Kupující tvrdí, že to musí být takto formulováno, protože si na koupi bere hypotéku a jinak by jí nedostal. Dá se to vyřešit (formulovat) nějak jinak, tzn. aby si kupující mohl vzít hypotéku, ale prodávající byli nějak ochráněni proti případnému nezaplacení? děkuji za odpověď.

 360. Říhová Anna

  Dobrý den, prodáváme garáž. Máme dohodnutou cenu i podmínky s kupujícím. Musíme před prodejem nechat garáž odhadnout? Stačí smlouva vypracovaná od právníka, nebo to musíme řešit přes notáře a peníze mít v notářské úschově? A jak je to s daněním? Děkuji předem za odpověď a hezký den.

 361. Petr Krhovec

  Dobrý den,chci se zeptat,jestli musím zdanit částku dohodnutého odstupného obdrženou od kupujícího(dohodnutá částka kterou zaplatí kupující prodávajícímu za družstevní byt) za převod členských prav za družstevní byt.Děkuji

 362. Marcela Kosová

  Dobrý den, prosím Vás, rozhodli jsme se s kolegyní( obě jsme OSVČ), že si pronajmeme prostor (provozovnu) od obecního úřadu. Jelikož je kolegyně z městské části, kde je provozovna, podala žádost na obecní úřad ona, to znamená, že bude vedená na Smlouvě o podnájmu nebytových prostor.( od obecního úřadu). Můj dotaz zní: co mám udělat proto, abych jsem i já byla vedená na Smlouvě o pronájmu nebytového prostoru, aby mezi námi v budoucnu nevznikl žádný problém? Aby jsme o nebytovém prostoru rozhodovali spolu. Dá se to nějak ošetřit? Můžeme být na Smlouvě obě dvě? Děkuji a přeji hezký den, Marcela.

 363. Petr Tommek

  Dobrý den,

  chystáme se k výměně bytu, a měl bych následující dotaz. Oba byty jsou v osobním vlastnictví ( každý vlastní jedna osoba ) a jsou zapsány v KN. Ve smlouvě o výměně je návrh na zápis v KN pro oba byty. ( LV č.1 …., LV č.2 … ).

  Kolik je nutné v této situaci mít smluv ( stačí 3 + 1 s ověřenými podpisy ), kolikrát je nutné žádat o vklad do KN ?

  Děkuji za odpověď

  Petr T.

 364. Eva Vojčiyńáková

  Dobrý den,dočetla jsem se zde, že pokud příjmy z prodeje nemovitosti jsou použity na uspokojení bytové potřeby budou od daně z příjmu osvobozeni. Rodiče mi chtějí prodat 1/2 spoluvlastnického podílu na nemovitosti(RD), kterou mají jako SJM. Já si půjčím peníze u banky a oni peníze které odemne dostanou chtějí investovat do bydlení (udělat bytovou jednotku pro mě z půdy) otázka je:chápu dobře že daň nemusí platit? Děkuji za odpověď a omlouvám se za opakovaný dotaz ale jen se chci utvrdit jestli to je tak jak chápu

 365. Jana Junková

  Dobrý den, mám dotaz ohledně koupě nemovitosti od svého nevlastního otce. Jedná se o to, že tato dvoupatrová nemovitost má dva majitele (sourozence) a každému z nich patří jedno patro. Já nyní již rok žiji ve druhém patře, které náleží nevl.otci a toto patro chci také odkoupit. Nevím zda je k prodeji ze strany otce potřeba souhlasu i druhého majitele nemovitosti (jeho sestry).

  Děkuji za odpověď

 366. Iva Hubáčková

  Dobrý den,

  mám na Vás otázku, přítel je vlastníkem bytu (byt vlastní necelý rok), nejsme manželé a v nejbližší době se vzít nehodláme, ovšem chystáme se společně začít byt zařizovat a dohodli jsme se, že v tomto případě bych měla také vlastnit 1/2. Jaké pro tuto situaci existují varianty a která z nich by byla nejvýhodnější – prodej 1/2 bytu, darování…Děkuji

 367. Petr Novotný

  Prodávám chtu . Mám podepsanou kupní smlouvu a chtěl bych odstoupit mám nějakou možnost?

 368. jiři šindelař

  dobry den mam dotaz , obec mi prodala parcelu s tim ze bude i zasitovana , ale ve smlouvě to napsane nebylo a starosta obce ted tvrdi ze si to musime zajistit samy , je nejaky zakon ktery uklada povinost obcim pri prodeji stavebni parcely i jeji zasitovani ? predem dekuji za odpoved

 369. Ladislav Grohmann

  Dobrý večer, prosím Vás, chtěl bych se zeptat, zda kupující po podpisu kupní smlouvy může odstoupid do nějáké doby od kupní smlouvy? Zda by musel platit nějáké penále či pokuty? Díky za odpověď. Grohmann

 370. Lexx Begin

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně prodeje nemovitosti. Prodávám nemovitost a kupující mě žádá o výše uvedenou smlouvu, s tím, že 90% kupní ceny mi zaplatí do 90 dní. Tvrdí, že onu nemovitost chce následně prodat. Má tam sice podmínky, že pokud nezaplatí, tak každý den se mu bude úrokovat jedním procentem, ale nevím si v tom rady a nikdo s tímto nemá zkušenost. Prosím o radu.

  Děkuji

 371. Jana Nová

  Chtěla bych koupit zemědělský pozemek od osoby, která zdědila tento pozemek. Dědic nalezl nájemní smlouvu na které není uveden tento pozemek, ale číslo LV a cena za l ha a cena která odpovídá nájemnému za pozemek o velikosti 1 ha.V nájemní smlouvě je uvedeno i předkupní právpro nájemce.

  Zjistila jsem, že číslo LV uvedeného na nájemní smlouvě nesouhlasí s č. LV pozemku po zemřelém, ani nesouhlasí cena za pronájem pozemku, který není 1 ha , ale více. Dědic tvrdí, že je to smlouva na pronájem pozemku který chci koupit.

  Pokud bych tento pozemek koupila nebylo by porušeno předkupní právo? Máte s tím někdo zkušenosti?

  Děkuji. Jana

 372. Lukáš Parkman

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc a to:

  Chtěl bych koupit nemovitost od svých rodičů a poté ji darovat své setře? Je toto možné? Zajímalo by mě jestli po koupi nemovitosti není nějaká lhůta po kterou by člověk nemohl nemovitost dále darovat. Jak je to u těchto případů s daňovou povinností? Rozumím správně tomu, že rodiče zaplatí 3% daň z převodu nemovitosti, ale já bych dále neměl platit již žádnou daň za to, že daruji své sestře tuto nemovitost? děkuji za odpověď

 373. jenny

  Moje matka se stala majetkem pozemku po jejim zemřelém otci. Dostala papir od notarstvi, na ktere je napsano, ze odhadnuta cena je uvedena ve vysi 380 tisíc. Je mozne zvýšit cenu pozemku, třeba na 500 tisíc? Pokud mame kupujícího a chceme k notari, aby mi sepisoval kupni smlouvu, coz nemame vůbec zadnou zkusenosti s prodejem pozemku. Kolik by stala ta práce notare? Prosim, napiste mi informace jak mame udelat postupne, dekuji moc. My proste nemame zadnou zkusenosti.

 374. Petr Dvořák

  Dobrý den,

  Jak jistě víte, blíží se období, kdy lidé řeší otázky ohledně povinného ručení na svůj vůz.Nenechte se nachytat různými "nejvýhodnějšími" nabídkami od různých pojišťoven a raději si zkontrolujte, jaké povinné ručení je pro Vás nejvýhodnější a nejlepší. na tomto odkazu http://pojisteni.cz/154 si vše můžete skvěle zjistit a najít nejvýhodnější povinné ručení právě pro Vás. Vše je samozřejmě zcela zdarma a vyplnění je jen pro Vaše informační důvody. Vřele doporučuji a přeji příjemný zbytek dne.

  S pozdravem

  Martin Přikryl

 375. Zdenek Novotny

  Dobry den, chtel bych koupit dum, na kterem manzelsky par ma zastavu. Tvrdi, ze na dome maji hypoteku. Chci se zeptat, na co si mam dat pozor a ceho se mam vyvarovat. Jak by takovy prodej mel spravne probihat? Dekuji.

 376. Marie Burešová

  Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat,chceme koupit garáže, postačí obě dvě na jedné smlouvě a ještě jeden dotaz musí být při koupi už od prodávajícího uveden ve smlouvě odhad nemovitosti, nebo si ho může udělat dodatečně?

  Děkuji Burešová

 377. Eliška Nováková

  Dobrý den, chtěla jsem si "koupit" byt v družstevním vlastnictví. Družstvo si před pár lety vzalo úvěr a dal dům do zástavy. Nyní je dům rozdělen na jednotky a na všechny jednotky je nyní zástavní právo. Ve smlouvě o převodu členských práv a povinností pan majitel prohlásil že jeho členský podíl v Družstvu není zatížen zástavním právem, ani jiným právem třetí osoby…Naše banka nám odmítá poskytnout úvěr protože na katastru je pod konkrétní jednotkou zástava. Realitní kancelář tvrdí že je to naše vina (tedy že smlouva je v pořádku a že jeho členský podíl není zatížen zástavou, zatímco celý dům ano)a rezervační poplatek by v tomto případě propadl realitce. Co si o tom prosím myslíte vy? Denska jsme byla i u právníka a řekl že majítel prohlásil že tam není zástava a tím on porušil onu smlouvu. Ale je to hrozné slovíčkaření – Dle realitky členský podíl není zatížen zástavou zatímco celý dům a jednotky ano. Členský podíl ale spadá přece pod Družstevm a pod jednotkami a tedy i pod zástavou!

 378. Martin T

  Dobrý den.

  Zajímalo by mě jak to funguje předávání podepsaných smluv.

  Kupuji dům, který je v insolvenci. Přes realitní kancelář, která funguje jako prostředník. Insolvenční správce vytvořil smlouvu já s manželkou jsme s ní souhlasili. Šli jsme na poštu a se zástupcem realitní kanceláře jsme podepsali celkem čtyři kopie smlovy. Teď čekáme, až tyto smlouvy podepíše insolvenční správce.

  Protože je dům v insolvenci, nelze na něj uzavřít klasickou hypotéku. Takže jsme si u banky vzali specielní verzi s překlenovacím úvěrem. To by mělo být ok.

  Ve smlouvě je takzvaná Odkládací podmínka, kterou jsem pochopil tak, že aby se provedl přepis na katastru, tak musí být k tomu přiložený i doklad o zaplacení.

  Problém vidím v tom, že když jsem realiťákovi volal, jak se to daří, a kdy asi mi tak pošle mou kopii podepsané smlouvy od insolvenčního správce, tak tvrdil, že tu mi nepošle, to až po té, co bude zaplacená cena. Že je to kůli tomu, abychom jakože si nešli s tou smlouvou na katastr sami. Což ale podle mého výzkumu stejně nejde, protože proto je v té smlouvě ta Odkládací podmínka, ne?

  Mě to teda přijde divné, jak mohu posílat peníze na účet ze smlouvy, kterou nedržím v ruce? Ale nejsem právník.
  Udělal jsem chybu?
  Co s tím mohu dělat?

  Děkuji za radu a přeji pěkný den.

 379. Jindřich Novosad

  Chci prodat družstevní byt. Můžete mi prosím poradit smluvní formu, kterou mohu jako fyzická osoba a člen bytového družstva uplatnit? Pošlete mi prosím vzor dané smlouvy na email jindra.nov@seznam.cz

  Předem děkuji za odpovědˇ.

 380. Ivan

  Nejlepe ve smlouve mnoho neslibovat (stran vlastnosti a stavu), vylozene vady vypsat, pripadne odkazat na posudek a nemovitost prodavat tak jak "stoji a lezi" (tato formulace by mela byt ve smlouve – viz. §501 Obcanskeho zakoniku).

 381. Ivan

  Nevim, co tim myslite – v zasade jen to aby pozemek nemel pravni ci jine vady. Je take nutno nechat zpracovat znalecky posudek (odhad) kvuli platbne dane z pravodu /vase povinnost/. Je jen na dohode stran kdo ho zaplati. Obdobne sepsani kupni smlouvy je na dohode stran.

 382. Šéfredaktor

  Dobrý den, můžete, nicméně k takovému právnímu úkonu je zapotřebí předchozí schválení soudem. Pokud je to v zájmu nezletilého, soud takový úkon schválí. Podejte tedy návrh soudu na schválení tohoto úkonu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 383. www.pesoutova.avareality.cz

  Dobrý den.

  Návrh na vklad do KN nemusí být ověřen, pouze podepsán prodávajícícmi a kupujícími. Kupní smlouvy na katastrální úřad se vkládají v počtu 2+počet podepsaných. (tedy: kupujete-li vy se svou manželkou dům od manželů, budete na katastr vkládat celkem 6 kupních smluv. Budete-li dům kupovat sám od manželů, na katastr vložíte 5 kupních smluv….) Jedna smlouva musí být vždy ověřená (budou zde ověřeny podpisy všech – prodávající i kupující). Tyto můžete ověřit na matrice, nebo u notáře.

 384. Mgr. Petr Juráň, advokát

  Záleží vždy na vzájemné dohodě. Znalecký posudek pro účely daňové (tzv. administrativní cena) potřebuje prodávající, protože je poplatníkem daně z převodu nemovitostí. Proto jej obvykle platí prodávající. Kupující zase někdy potřebuje znalecký posudek na tzv. cenu obvyklou (tržní) pro účely vyřízení hypotečního úvěru. Tento posudek si platí kupující.

 385. Bohumila Zigová

  Dobrý den.

  V měsíci květnu 2008 jsem oslovila makléřku realitní kanceláře a chtěla jsme jejich prostřednictvím zakoupit rodinný dům,jehož cena byla 600 000,-CZK.Makléřka zkontaktovala vlastního odhadce,ale k tomu aby odhad proběhl jsem potřebovala výpis z katastru nemovitostí,který jsme si taktéž musela zajistit sama.Při vystavení jsem zjistila,že na tento dům je uvalena exekuce.Oznámila jsem tuto skutečnost makléřce,která mě tento fakt zatajila s tím,že není její povinností hlídat každý dům,který nabízí a že v těchto případech právě RK splácí dluh dlužníka – majitele prodejem domu.Odhad domu jsem musela zaplatit jehož cena činila 5 800,-CZK.Asi po týdnu jsem byla pozvaná k podpisu předkupní smlouvy,kde mi však oznámili,že dům jde do dražby,ale RK se pokusí,abych byla jako první zájemce.Odstupila jsem od koupi.Nepodepsala jsem s RK žádnou smlouvu.Žádala jsem,aby mi proplatili zpět peníze,ale nechtějí.Prosím o radu jak postupovat.děkuji Zigová Bohumila

 386. Šéfredaktor

  Dobrý den, základem daně z převodu nemovitostí je cena platná v den nabytí nemovitosti.Součástí daňového přiznání pak bude i právě znalecký posudek o ceně nemovitosti.

  Mgr. Lucie Jindrová

 387. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud jste v tom bytě bydleli nejméně 2 roky před prodejem, budete osvobozeni od placení daně z příjmů – viz § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

  Mgr. Lucie Jindrová

 388. Šéfredaktor

  Dobrý den, znalecký posudek by jste měla zajistit s tím, že půjde o cenu nikoli tržní, resp. kupní, ale cenu pro účely výpočtu daně z převodu nemovitosti. Tato cena bývá obvykle odlišná.

 389. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče daně z převodu nemovitosti, zde se podává daňové přiznání do 30ti dnů ode dne, kdy byl do katastru nemovitostí zapsán vklad. Pokud tedy předpokládám, že jste smlouvu ošetřili tak, že vklad do katastru nemovitostí se provede až po úplném zaplacení kupní ceny, budete daňové přiznání podávat do 30 dnů od tohoto vkladu. Samotná daň je splatná také v této 30ti denní lhůtě.

  Co se týče daně z příjmů, pokud jste v tomto RD měl bydliště nejméně 2 roky před prodejem, nebo méně než 2 roky a příjmy z prodeje použijete na uspokojení bytové potřeby, budete od daně z příjmů osvobozen.

  Mgr. Lucie Jindrová

 390. Petr Juráň (www.advokat-juran.cz)

  Budete, pokud kupujete byt za společné prostředky. Zápis v katastru nemovitostí není rozhodující. Každopádně Vaše postavení bude méně jisté. Pokud manžel nekupuje byt za své výlučné prostředky (např. z dědictví, darování, apod.), tak určitě trvejte na tom, abyste byli jako kupující uvedeni oba dva.

 391. S. Bilíková

  Byt se kupuje z úvěru ze stavebního spoření. Úvěr je manželův, ale podepisovala jsem ho i já, jako spoludlužník. Smlouva už je právě podepsaná manželem, tak nevím. Díky Simona

 392. Šéfredaktor

  Dobrý den, nejlepší bude, když dojdete na příslušný katastrální úřad a tam byste se měla dopátrat toho, o jaký pozemek se jedná.

  Jen pro pořádek, každý pozemek v ČR má nějakého vlastníka.

  Mgr. Lucie Jindrová

 393. Šéfredaktor

  Dobrý den, prodávající tuto povinnost nemá, ale pokud to neučiní, doporučuji, abyste to nechal provést sám. Vyhnete se do budoucna případným sporům.

  Mgr. Lucie Jindrová

 394. Šéfredaktor

  Dobrý den, předně byste měli chtít vidět souhlas k prodeji druhého podílového spoluvlastníka. Je důležité si také představit, jaký bude přístup k Vaší polovině. A zda je možné dům vůbec reálně rozdělit. Problémy samozřejmě mohou (a ze zkušenosti obvykle nastávají) nastat vůbec se samotným užíváním nemovitosti, zahrady apod., ale to nevyřešíte smluvně, jde spíše o vzájemné soužití.

  Koupí získáte podílové spoluvlastnictví k nemovitosti ve výši 1/2. Tato polovina je však ideální.

  Pokud by došlo k exekuci a exekutor by sepsal i Váš majetek, podejte u soudu tzv. vylučovací žalobu na vyloučení Vašich věcí z exekuce. Pokud by byla vedena exekuce na tuto nemovitost, měli byste naopak jedinečnou šanci jak získat celý dům za minimální cenu. V takovém případě byste totiž měli předkupní právo k exekuovanému podílu a exekutor, resp. dražitel by Vás vyzval, zda-li jej chcete využít a podíl na nemovitosti koupit.

  Mgr. Lucie Jindrová

 395. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče daně z příjmu, tak pokud získané prostředky použijete na koupi jiného bydlení, tak tuto daň platit nebudete, budete od daně osvobozeni.

  U daně z převodu nemovitostí záleží na tom, komu budete byt prodávat. Pokud cizí osobě, činí tato daň 7 % z ceny bytu; 3 % se uplatní v případě prodeje sourozencům, strýcům apod. příbuzným.

  Mgr. Lucie Jindrová

 396. Šéfredaktor

  Dobrý den, postupný převod není možný. Ani si nedokáži představit, jakým způsobem by to bylo prováděno. Máte možnost např. dohodnout se, že vklad do katastru provedete ihned po sepsání smlouvy a zároveň na nemovitosti zřídíte zástavní právo pro případ, že by nebylo zaplaceno.

  Mgr. Lucie Jindrová

 397. Šéfredaktor

  Dobrý den, můžete uzavřít kupní smlouvu tak, že nemovitost nabydete oba do podílového spoluvlastnictví a v této smlouvě nemusí být řešeno, jakým způsobem se kdo z Vás podílel na kupní ceně. To si následně můžete uzavřít jen mezi sebou. Nedoporučuji zavazovat se na smlouvě např. jako ručitel apod., obvykle to pak nedopadá dobře.

  Mgr. Lucie Jindrová

 398. Šéfredaktor

  Dobrý den, velice děkuji za opravu. Opravdu jsem zde chybně uvedla 7%, ačkoli správně má být 3%. Omlouvám se tazateli. Vám ještě jednou děkuji, že jste věc uvedl na pravou míru. Je dobře, že i moje odpovědi jsou kontrolovány.

  Mgr. Lucie Jindrová

 399. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud tuto skutečnost uvedete do kupní smlouvy, rozhodně tím nezpůsobíte její neplatnost. Tato dohoda bude mít účinky jen mezi Vámi dvěma a pokud byste tuto daň neuhradil, bude ji FÚ vymáhat po prodávajícím.

  Mgr. Lucie Jindrová

 400. Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě budete platit 3 % daň z převodu nemovitostí. Co se týče daně z příjmů, tak pokud jste v tom bytě bydlel 2 roky před prodejem, nebo míň a použijete peníze na bytovou potřebu, budete od této daně osvobozen.

  Mgr. Lucie Jindrová

 401. petra

  dobrý den přítel mi daroval půlku bytu ve,kterém společně žijeme.chtěla bych vědět proč musím platit 3procenta a né jen jedno.také mi bylo řečeno,že dan nejde na splatky pouze pokud se podá žádost,ale ta prý je většinou zamítnutá.dále jestli mi může někdo napsat kolik tak stojí odhad bytu.moc děkuji za odpověd

 402. Šéfredaktor

  Dobrý den, platíte 3 %, protože na 1 % byste museli být manželé nebo příbuzní v řadě přímé (rodiče, potomci). O splátku daní můžete požádat finanční úřad a bude záležet na jeho rozhodnutí, zda-li to povolí či nikoli. Cena odhadu záleží a odvíjí se od hodnoty nemovitosti. Zeptejte se odhadce.¨

  Mgr. Lucie Jindrová

 403. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče daně z příjmů, v daňovém přiznání uvedete jak příjmy z prodeje chaty, tak výdaje na její pořízení.

  Dále pak budete podávat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Toto daňové přiznání budete podávat do konce třetího měsíce následujícího po vkladu práva do KN. Daň z převodu nemovitostí činí 3 %.

  Mgr. Lucie Jindrová

 404. Šéfredaktor

  Dobrý den, v takovém případě se hradí daň z příjmů a to daň z pronájmu. Základem daně jsou tyto příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Daň se nepředepíše ani neplatí, nepřesáhne-li 200,- Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní více než 15.000,- Kč.

  Mgr. Lucie Jindrová

 405. Šéfredaktor

  Dobrý den, u prodeje družstevních bytů se neplatí 3% aň z převodu nemovitostí, protože neprodáváte nemovitost ale členská práva. Platí se však daň z příjmů. Od této daně byste byla osvobozena, pokud mezi nabytím a převodem uplynulo min. 5 let.

  Pokud byste daň platila, musel by být proveden odhad znaleckým posudkem a to pouze pro účely podání daňového přiznání.

  Mgr. Lucie Jindrová

 406. Šéfredaktor

  Dobrý den, k notáři chodit nemusíte. Stačí, když smlouvu sepíšete sami a ověříte podpisy. Je také otázka, jestli je garáž v katastru nyní evidována. Pokud ne, není zřejmě nutné ji do katastru zapisovat. Jinak, na katastrální úřad nemusíte chodit ani jeden, stačí listiny zaslat poštou.

  Mgr. Lucie Jindrová

 407. Kučerová M.

  Děkuji moc za Vaší odpověď.Garáž je na katastru evidovaná, tak mám ještě dotaz kdo by měl zaplatit zápis na nového majitele?Děkuji

 408. Jitka

  Děkuji za odpověď, ještě prosím upřesnit těch 15 000,-Kč. Znamená to celkový příjem z toho bytu za rok, nebo celkový můj měsíční příjem? Děkuji Jitka

 409. Šéfredaktor

  Dobrý den, Vaše situace je očividně velmi komplikovaná, ale bez smlouvy o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu a dalších listin nemohu s čistým svědomím na Vaši otázku odpovědět. Navštivte nějakého advokáta a tomu veškeré listiny předložte.

  Mgr. Lucie Jindrová

 410. Šéfredaktor

  Dobrý den, doporučuji, abyste přítele uvedla pouze v evidenčním listě jako dalšího uživatele bytu, nikoli dalšího nájemníka. Co se týče trvalého bydliště, o tom nerozhodujete Vy, ale majitel bytu, tedy město, jestli jim ho povolí.

  Mgr. Lucie Jindrová

 411. Šéfredaktor

  Dobrý den, notáře ani právníka obecně nepotřebujete (já to však u nemovitostí doporučuji). Před sepisem kupní smlouvy si na katastru nemovitostí zjistěte, zda je prodávající skutečným vlastníkem a zda na nemovitosti nevázne např. zástavní či jiné právo apod. Po sepisu kupní smlouvy, tuto budete předkládat hypoteční bance. S tou se dopředu domluvte, jak zajistit, aby nedošlo k vyplacení peněz před vkladem do katastru nemovitostí a tento způsob zajištění do smlouvy zakomponujte. Ohledně hypotéky a podmínek hypoteční banky pak záleží na této bance, co bude požadovat. Obvykle však vyjdou vstříc a jsou ochotni poradit. Inspirujte se také na našich stránkách.

  Mgr. Lucie Jindrová

 412. roman

  Poradte se radsi s pravnikem. Ja jsem s manzelkou kupoval dum a nechal jsem si vse sepsat od avokata a vse probehlo hladce a za velice slusnou cenu. Napiste sem mail a ja vam kdyz tak poslu na nej kontakt. Predtim jsme prodavali zahradu a pole pres realitku a nechali si sepsat smlouvu jejich "pravnikem" a byly z toho problemy jeste 2 roky.

 413. Šéfredaktor

  Dobrý den, musím souhlasit s tím, že při koupi nemovitosti se opravdu vyplatí nechat si vše vypracovat u advokáta. Jinak ale budete uzavírat kupní smlouvu s tetou a darovací smlouvu s maminkou. Předmětem těchto smluv vždy bude převod 1/2 spoluvlastnického podílu na nemovitosti.

  Mgr. Lucie Jindrová

 414. Šéfredaktor

  Dobrý den, kupní smlouva a návrh na vklad budou dvě samostatné listiny. Počet vyhotovení bude počet účastníků + 2 pro katastr + 1 pro Modrou pyramidu (+ můžete 1 pro FÚ). Na těchto smlouvách musí být ověřen podpis. Jestli bude chtít ověřený podpis i Modrá pyramida záleží na nich.

  Mgr. Lucie Jindrová

 415. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na obsahu smlouvy, kterou jste podepsala. Pokud jste podepsala, že mají být uvolněny při podání návrhu, budou uvolněny při podání návrhu. Sice je tento vklad povolen ke dni podání návrhu, tedy zpětně, ale o tom povolení je rozhodováno později. Já osobně bych tam dala ke dni následujícímu po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 416. vicky79

  bpej je pouze informace o klimatu,vlhkost atd nepodstatné.a když pozemek nemá bpej tak to znamená že je aspon z časti zastavěná.V pohodě!

 417. Šéfredaktor

  Dobrý den, to je opravdu nepříjemný problém. Předně, pokud bylo sestře vyhrožováno, měla se už tehdy obrátit na policii. Doporučuji, aby sestra podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. U civilního soudu je možno podat žalobu na určení neplatnosti smlouvy, vzhledem k jejímu uzavření v tísni. To se však obtížně prokazuje, proto i z toho důvodu doporučuji začít tím trestním oznámením a to co nejdříve. Pokud se sestra bojí, můžete podat trestní oznámení i Vy. Řekněte ale sestře, že pokud nic neudělá, zřejmě o vše přijde.

  Mgr. Lucie Jindrová

 418. Šéfredaktor

  Dobrý den, od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, nebo kratší dobu a získané prostředky použije na bytovou potřebu, nebo pokud mezi nabytím a prodejem uplynulo 5 let.

  Mgr. Lucie Jindrová

 419. Šéfredaktor

  Dobrý den, od smlouvy není možné "jen tak" odstoupit. Buď tato možnost musí být sjednána přímo ve smlouvě a pokud není, může tak být jen na základě zákona. Občanský zákoník u kupní smlouvy dává možnost odstoupení pro prodávajícího pouze v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 420. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  ano, stačí jedna smlouva, kde na jedné straně budou oba podíloví spoluvlastníci jako prodávající a na druhé straně kupující.

  Obě Vámi navrhovaná znění jsou v pořádku. Může to být i tak, že: Prodávající prohlašují, že jsou na základě … vlastníky pozemku … v podílovém spoluvlastnictví, přičemž každý z nich je vlastníkem podílu o velikosti 1/2. Například.

  Jde jen o to, aby to bylo srozumitelné.

  Mgr. Lucie Jindrová

 421. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče hypotéky, to musíte vyřešit s bankou, která Vám bude hypotéku poskytovat. Ta jediná si rozhoduje o tom, jestli předmět zástavy je dostatečný.

  Pokud je kupována nemovitost společně do tzv. podílového spoluvlastnictví, má každý ze spoluvlastníků ideální část nemovitosti, tj. např. 1/2; ve smlouvě ani v katastru či jinde se pak ani nemůže uvést, jaká část komu patří. Pokud chcete konkrétní část nemovitosti, musíte nemovitost reálně rozdělit. To můžete učinit např. až po koupi, příp. by tak musel učinit prodávající.

  Mgr. Lucie Jindrová

 422. Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě záleží čistě jen na vzájemné dohodě uvedené v kupní smlouvě. Než však podepíšete smlouvu s určením konkrétního data, zjistěte si v bance, jestli jsou schopni v takovém termínu vše vyřídit.

  Pokud řeknou, že ne, smlouvu nepodepisujte a pokuste se s prodávajícím dohodnout na delším termínu; vždyť i on by měl mít zájem na tom nemovitost prodat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 423. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud je byt v podílovém spoluvlastnictví a výlučným vlastníkem se stane pouze jeden ze stávajících spoluvlastníků, je možné to řešit i dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. V takovém případě se hradí 3% daň z převodu nemovitosti. U daně darovací záleží na tom, jestli jste v příbuzenském vztahu. Pokud ano, od 1.1.2008 budete od hrazení příp. darovací daně osvobozeni.

  Mgr. Lucie Jindrová

 424. Šéfredaktor

  Dobrý den, cenu si můžete stanovit sama dle svého uvážení. Odhad je zapotřebí pouze k podání daňového přiznání k dani z příjmů.

  Mgr. Lucie Jindrová

 425. vladimír

  Při prodeji bytu musím mít odhadce ceny nemovitosti anebo můžu cenu určit sám a z této ceny zaplatit daň. děkuji Vladimír

 426. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na výši hodnoty bytu. Pokud se na nějaké ceně nedohodnete, může tuto cenu určit znalec.

  Mgr. Lucie Jindrová

 427. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na ustanovení této smlouvy týkající se možnosti odstoupení; jestli je zde např. sjednáno odstupné apod.

  Mgr. Lucie Jindrová

 428. Šéfredaktor

  Dobrý den, také nevidím důvod proč zpracovávat ještě smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o úschově. Je zcela běžné, že je vypracována pouze kupní smlouva, v níž je uveden způsob zaplacení kupní ceny (tedy např. úvěrem z banky), souhlas se zástavou a převod na účet prodávajícího a rovněž tak přizpůsobený den vkladu do KN (např. po úplném splacení KC; nebo úhradě 1/2 této částky, apod.). Vypadá to, že si chce notářka jen přivydělat. Pokud Vám nevyhoví, obraťte se na nějakého advokáta, který smlouvu zpracuje podle Vašich představ.

  Mgr. Lucie Jindrová

 429. Šéfredaktor

  Dobrý den, můžete zkusit podat soudu žalobu, jíž se budete domáhat zrušení věcného břemene. Neřeknu Vám však, jaké máte šance na úspěch. Možná by bylo nejlepší navštívit nějakého advokáta a s ním celou záležitost projednat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 430. Jarmila

  Děkuji. A pokud by byla cena bytu cca Kč 2 miliony, v jaké hodnotě by se pohyboval odprodej členských práv?

 431. Šéfredaktor

  Dobrý den, úhrada celé kupní ceny ještě před podpisem kupní smlouvy rozhodně běžná není. Jako vhodnější je úschova peněz v notářské nebo advokátní úschově a jejich výplata po zápisu do KN. Tuto službu nabízejí i banky a to jako tzv. dokumentární inkaso nebo akreditiv.

  Mgr. Lucie Jindrová

 432. Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě především záleží na tom, kdo si onu advokátní kancelář k sepisu smluv sjednal. Pokud tedy AK zastupuje kupujícího, je logické, že bude jednat v jeho prospěch a v jeho prospěch tak bude smlouva sepsána.

  Co se týče smlouvy o smlouvě budoucí, pokud je řádně sepsána a podepsána, je pro obě strany závazná. Na druhou stranu, pokud nemovitost RK "zatím jenom nabízí", nevidím na tom nic špatného. Pokud by k prodeji někomu z Vašich příbuzných nedošlo, ztratil by prodávající výhodu toho, že již dříve dal případným zájemcům o nemovitosti vědět. Jestli je to úplně v souladu s dobrými mravy je jiná věc. Zcela opačná situace by však byla, pokud by nemovitost prodali ještě před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí. To by pak mohlo být napadeno u soudu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 433. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na tom, jestli je garáž zapsána v KN. Předpokládám, že nikoli, pak stačí jen sepsat kupní smlouvu; doporučuji jako přílohu předávací protokol + katastrální mapu, v níž bude garáž zachycena (pokud je to proveditelné).

  Mgr. Lucie Jindrová

 434. Ludmila Mazancová

  Děkuji za odpověď. Mám zato, že ať už AK zastupuje kohokoliv měla by být zárukou pro obě strany, že vše je vykonáno tak, aby žádná ze stran nebyla poškozena. Celá věc je složitější a uvědomuji si, že zde na řešení není dostatečný prostor,navíc mám pocit, že můj příspěvek byl možná nesrozumitelný – nemovitosti jsou v tuto chvíli znovu prodány (plomba na katastru)a to před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí. Všechny okolnosti a skutečnosti, které s tím souvisejí však patří do kategorie trestního práva a rodina již v tomto směru podniká příslušné kroky.

 435. Šéfredaktor

  Dobrý den, odhad je nutný pro stanovení výše daňové povinnosti. Co se týče odměny odhadci, zde záleží na tom, jak se vzájemně dohodnete. Některé RK již tyto poplatky mají zahrnuty v provizi, někde je musíte platit Vy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 436. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  pro osvobození od daně z příjmů postačí, pokud budou získané prostředky použity opět na bytovou potřebu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 437. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  předně, pokud se nechcete stát podílovými spoluvlastníky tohoto pozemku s novým kupcem, je třeba nechat tento pozemek reálně rozdělit a nově zaměřit geodetickou kanceláří.

  Co se týče daní, hradili byste daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z hodnoty prodávané části pozemku a dále daň z příjmů.

 438. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  na katastrální úřad podáte smlouvy v počtu účastníků (tj. min. 2) + 2 navíc pro potřeby KÚ.

 439. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  změna zákona se týká pouze daně dědické a darovací, kdy osoby v I. a II. skupině budou od těchto daní osvobozeny.

 440. patrik Š

  Dobrý den. Chtěl by jsem se zeptat jesli se v budoucnu nepřipravuje nějaká změna v sazbě za daň z převodu nemovitosti.Děkuji.

 441. Patrik Š.

  Dobrý den.Rodiče mi hodlají darovat dům ve kterém já i oni bydlí.Měl by v budoucnu bratr nárok na nějaký podíl dědictví z tohoto domu? Po darování by byl další jejich majetek už jen automobil.Děkuji.

 442. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  přiznám se, že pořádně nerozumím Vašemu dotazu. V jaké smlouvě a na jaké straně?

  V případě kupní smlouvy je na straně prodávajícího uveden vlastník věci a na straně kupujícího ten, kdo věc získává do svého vlastnictví.

  Pokud máte na mysli smluvu o zřízení hypotéky, pokud bude Váš spoludlužník (jak jste uvedl), musí být ve smlouvě uveden, protože spoludlužník je z dluhu zavázán stejně jako hlavní dlužník, a jeho pozice je ještě silnější než např. pozice ručitele.

  Co se týče té dokumentace, zde záleží na tom, jestli to ta nová společnost připustí. To je čistě jejich věc.

 443. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tchýně Vám může byt také darovat s tím, že zřídíte věcné břemeno doživotního užívání. Aby jste se stal spoluvlastníkem bytu, musí být darován Vaší ženě i Vám. Kdyby byl darován jen Vaší ženě, jako dar by nespadal do společného jmění manželů. Pokud se bratra týká, v řízení o dědictví by se hodnota tohoto daru započetla na dědický podíl manželky a její podíl by se snižil, eventuálně by bratrovi byl přisouzen nárok na určité finanční vyrovnání.

 444. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z daňového hlediska musíte zaplatit za 1) daň z příjmů, přičemž se nezdaňuje celá kupní cena, ale pouze ta částka, která přesahuje cenu, za kterou jste nemovitost původně koupil (příklad – koupíte za 1 milion, prodáte za 1,2 milionu, zdaní se tedy rozdíl, to je 200 tisíc korun). Nárok na osvobození bohužel nemáte, to by jste musel v domě bydlet nejméně 2 roky před prodejem. A za 2) zaplatíte daň z převodu nemovitosti.

 445. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejspíše se bude jednat o právní úkon v podobě uzavření kupní smlouvy, což znamená najít kupce. Buď to můžete zkusit sám nebo se obrátit na realitní kancelář. Pokud jde o daně zaplatíte daň z příjmu, která se bude odvíjet od kupní ceny, tudíž Vám její výši nesdělím, a daň z převodu nemovitosti, která činí 3% z kupní ceny.

 446. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nedojde-li k dohodě s prodávajícím, bude muset nastoupit soud. Optimální k prokazování vad je znalecký posudek, který se pořídí ještě před tím, než jsou vady odstraněny nebo zakryty jiným zhotovitelem. Jestliže jsou již vady opraveny, budou muset Vaše tvrzení podpeřít svědci. Půjde o všechny, kteří tyto vady osobně viděli, například soused, přátelé, řemeslník, který věc opravoval nebo předělával a podobně. Samozřejmě, že ten, kdo se pohybuje ve stavařině, bude schopen k věci uvést podstatnější okolnosti, než např. soused – laik. Ale každé svědectví, které soud připustí (ne všichni svědci totiž musí být uznáni za vhodné k vyslechnutí) zvyšuje šanci na úspěch. I přesto, že si necháte vypracovat znalecký posudek, bývá nezávislý znalec často ustanoven přímo soudem, ke zjištění skutečného stavu. Jelikož spory ze smluv o dílo, a zvláště v oblasti nemovitostí, bývají složité a jde v nich o značné peníze, lze doporučit právní zastoupení.

 447. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mám za to, že současná právní úprava vám takovou možnost nedává a finanční úřad není povinen vám tuto věc oficiálně sdělovat. A protože ze zákona za zaplacení daně ručíte, můžete to nakonec zjistit až ve chvíli, kdy se na vás obrátí správce daně, protože prodávající daň nezaplatil.

 448. Tomáš Horáček

  Dobrý den, moc dobře tomu nerozumím. Byl jsem se ptát přímo na finančním úřadu a tam mi bylo řečeno toto:

  pokud vlastním nemovitost 0-2 roky tak musím použit peníze do roka na bytové účely, jinak zaplatím daň z příjmu. Pokud vlastním nemovitost 2 a více let jsem od daně osvobozen automaticky.

 449. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  notář nebo úředník ověřují podpisy na základě předloženého OP. Nezkoumá ani nemůže zkoumat to, proč a z jakého důvodu dotyčný listinu podepisuje. Pokud dotyčná paní přišla sama na úřad a listinu podepsala, těžko bude prokazovat, že tak činila pod nátlakem. Že listinu nečetla je její problém, na to se vymlouvat nemůže. Pokud ale dojde na soud, každý úředník potvrdí, že se mu při podpisu nezdálo nic divného, nebo že si to nepamatuje.

  Je spíše otázka, jestli není falešné ověřovací razítko.

 450. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je vhodné, když je v kupní smlouvě uvedeno, že je kupující srozumněn s tím, že na předmětu koupě vázne věcné břemeno spočívající v právu chůze k … zřízené pro …

 451. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  platit daň z nemovitosti budete Vy a to pravidelně každý rok.

  Daň z převodu nemovitostí a daň z příjmů bude hradit prodávající.

 452. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  kupní cenu si samozřejmě stanovíte čistě jen mezi sebou. Finanční úřad však bude k daňovému přiznání vyžadovat odhad vyhotovený znalcem. Při výpočtu daně se pak bude vycházet z vyšší ceny.

 453. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě záleží především na tom, jak je naformulován obsah smlouvy s RK, resp. co je v ní uvedeno jako předmět. Pokud však byla původní ústní dohoda taková, jak jste uvedl, neměla RK právo tyto peníze srazit.

  Doporučuji vyzvat jí písemně k úhradě dlužné částky, pokud nebude reagovat, rozmyslete si, zda-li budete schopen v případném soudním řízení tuto ústní dohodu prokázat (svědci apod.). Pokud ano, podejte soudu žalobu z důvodu bezdůvodného obohacení RK.

 454. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  takže, odhad budete nejspíš hradit Vy, co se týče platby za kupní smlouvu, to Vám řekne realitní kancelář; bývá to i součástí kupní ceny.

  Ve smlouvě byste měli být jako kupující napsáni oba dva jako manželé. Skutečnost, kdo hradí stavební spoření je pro otázku vlastnického práva zcela nepodstatné. Celou záležitost obvykle řeší kompletně realitní kancelář, tedy od sepisu smlouvy až k podání návrhu na vklad. Realitní kancelář by také měla být schopna zajistit, aby k výplatě peněz prodávajícím nedošlo před zápisem vlastnických práv ve prospěch kupujících.

 455. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš bratr Vám může svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti darovat darovací smlouvou. Díky změně zákona budete od placení darovací daně osvobozeni.

 456. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nevidím důvod, proč by kupní smlouvu musel sepisovat notář. Smlouvu si můžete sepsat sami tak, jak jste uvedl.

 457. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pro potřeby zápisu do KN musíte doložit smlouvu a to ve 4 výtiscích, a dále návrh na vklad vlastnického práva.

  Co se týče smluvního typu, zde záleží hlavně na tom, jestli chcete podíl prodat nebo darovat.

 458. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na tyto otázky se neptejte mne, ale znalce, který bude odhad vypracovávat.

  Při určení ceny se obvykle vychází z hodnoty nemovitosti. Co se týče listin, znalec bude určitě požadovat výpis z KN.

 459. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je to klasická kupní smlouva a obec je kupující jako každý jiný. Tudíž není jasné, co máte na mysli nějakými specifiky.

 460. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, LV je obecně používanou zkratkou pro "list vlastnictví", písmena A,B a C pak značí jednotlivé části tohoto listu.

 461. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bez znalosti konkrétní smlouvy a jejích ustanovení o smluvní pokutě, odstoupení apod. není možné přesně určit na co máte právo a na co nikoli. Aby jste předešli případným problémům a mohli eventuálně vymáhat pokutu, předložte smlouvu k posouzení právníkovi.

 462. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vy jste spoluvlastníci domu, tudíž je na vás, jak se dohodnete. Co poskytne jedna strana druhé a za kolik si musíte stanovit vy. Nájemné by mělo odpovídat poměrům v místě obvyklým, to znamená, že průměrné nájemné v té oblasti činí určitou obecně známou částku. Můžete se obrátit na znalce nebo např. na místní stavební úřad. Nájemní smlouva potřeba bude, už jen proto, aby bylo možné si částku za nájmy zahrnovat do účetnictví jako náklad.

 463. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, myslíte, že když by na pozemku nestál rodinný domek a vy by jste pozemek prodávala, že by bylo težké prokazovat upuštění od záměru ho postavit? Jestliže převádíte pozemek, na kterém nestojí dům, pak je upuštění od záměru dům postavit snad zcela zřejmé. Obec si vymínila předkupní právo jako vedlejší ustanovení, přičemž tuto možnost ji dává přímo občanský zákoník. Jestliže by jste tedy chtěla převést pozemek (bez RD) na jiného, musela by jste ho nejprve nabídnout obci a až poté, co by ho koupit nechtěla, by bylo možné prodat ho jinému.

 464. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže měl prodávající v bytě bydliště po dobu nejméně 2 let před prodejem, pak je od daně z příjmu osvobozen. Bydlištěm se nerozumí trvalý pobyt, ale místo, kde má prodávající stálý byt, ve kterém se fakticky zdržuje (to je jistě i Váš případ). Bude se však platit daň z převodu nemovitosti.

 465. Martin Černý

  Dobrý den, prodávajícím jsou rodiče, byt je v jejich vlastnictví a trvalé bydliště mají jinde.

  V bytě mám trvalé bydliště pouze já a to 5 let.

  Je možné, aby mi byt darovali – zaplatíme darovací daň a dále byt prodám a peníze použiji na výstavbu nového bydlení pro svoji osobu.

  Děkuji

 466. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  uzavřít namísto kupní smlouvy smlouvu o výměně nemovitostí samozřejmě můžete. Daňové povinnosti Vás to však nezbaví. V případě daně z převodu nemovitostí se vzájemné převody nemovitostí považují za 1 převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.

 467. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vzor jsem si přečetla a je pravda, že právní teroretik by se nad onou formulací pravděpodobně pozastavil a řekl by zřejmě totéž co onen k.ú. Spíše mě však překvapuje, že to "řeší" někdo na katastrálním úřadě. Navíc, pokud mám správné informace, tento vzor byl již mnohokrát použit a nevím o tom, že by komukoli dělal problémy. Zřejmě jste narazil na úřad, kde pravděpodobně usedl čerstvý absolvent plný elánu :).

  Já osobně žádnou podobnou větu do smluv vůbec nedávám. Podejte opravu smlouvy s tím, že můžete uvést např: se dohodly, že spolu dnešního dne uzavírají tuto kupní smlouvu.

 468. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  o osvobození od daně se nežádá, osvobozena jste již tím, že splníte předpoklady pro osvobození, stanovené zákonem.

 469. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bez znalosti smlouvy nelze dát zcela přesnou odpověď. Ale jak uvádíte, ze smlouvy vyplývá, že při potížích se zástavou máte možnost od smlouvy odstoupit. Realitní kancelář v tuto chvíli dělá vše pro to, aby nemusela peníze vracet. Avšak přijali od vás zálohu a ve výsledku Vám nebylo vůbec nic poskytnuto. Mohlo by tak dojít k bezdůvodnému obohacení. Ke svojí obraně tedy můžete použít, že jste zapaltili zálohu bez plnění ze strany RK a dále, že realitka neplní své povinnosti ze smlouvy. Velmi často však podobné neseriózní realitky nekomunikují anebo dokonce vyhrožují. K úplné jistotě jak postupovat dál, předložte smlouvu k posouzení právníkovi. Ten by měl najít cestu, jak ji napadnout a chránit vaše práva. Jednejte rychle.

 470. Markéta Polanská

  Dobrý den Anno,

  nám se stalo přesně to samé, prosím ozvěte se mi na e-mail marketapol@centrum.cz ať si můžeme napsat jak to dopadlo vzájemně si pomoct a konzultovat jak se proti takhle neseriozním RK bránit.U nás k soudu teprve dojde..

 471. Anna

  Este raz dakujem rada by som sa opítala este na jednu otázku. V prípade ze doporucene zaslame majitelovi nemovitosti doporučeným dopisom odstúpenie od zmluvy a on si zasielku prevezme rusí sa týmto kupna zmluva? Realitnej kancelárii sme taktiez dorucili osobne dopis ktorého kopiu nam potvrdili zazítkom a podpisom. Bohuzial s nami nikto nechce jednat a písomne sa nám majitel nevyjadril ze s tym suhlasi alebo berie na vedomie nase odstúpenie. Realitna kancelária nám nechce poskytnut stretnutie s majitelom ani dalej s nami spolupracovat.

  Este raz Vam dakujem za radu.

 472. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  daň z převodu nemovitosti hradí prodávající. Druhý dotaz nechápu.

 473. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  začnu tím, že sestra vůči Vám nemá žádné povinnosti, natož nějaké vyrovnání.

  Co se týče darování, to je od 1.1.2008 od daně darovací osvobozeno. Pokud si darovací smlouvu sepíšete samy, budete platit pouze poplatek 500,- Kč za kolek za návrh na vklad do KN.

  Odhad být nemusí.

 474. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na první pohled by tomu nemělo nic bránit. Přesto se na tento daňový aspekt informujte na finančním úřadu. Jde o to, aby darování nebylo považováno za zastřený právní úkon s cílem vyhnout se daňové povinnosti.

 475. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, daň z převodu platí prodávající (převodce). Vy jako kupující budete ve věci zaplacení ručitelem. Jinak jestli Vám jde o domek, který jste prodávala Vy, pak není důvod proč by jste neměla daň platit. Obraťte se na správce daně, tj. finanční úřad. K převodu budete muset doložit daňové přiznání a to musíte řešit na úřadě, který je na to specializován.

 476. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  daň z převodu nemovitostí budete hradit bez ohledu na koupi dalšího domu.

  Případné osvobození se vztahuje na daň z příjmů a to v případě, pokud použijete získané prostředky z prodeje na uspokojení Vaší bytové potřeby.

 477. ivoš marke

  DOBRÝ DEN.ZHRUBA PŘED PŮL ROKEM MI MATKA DAROVALA DŮM S PŘILEHLÝMI POZEMKY.ROZHODL JSEM SE ŽE ČÁST POZEMKU PRODÁM NA STAVEBNÍ ÚČELY.TATO ČÁST JIŽ BYLA VYJMUTA Z PŮDNÍHO FONDU,JE U NÍ VŠAK JINÉ PARCELNÍ ČÍSLO.LZE BÝT SPROŠTĚN DANĚ S PŘÍJMU,POKUD VŠECHNY UTRŽENÉ PENÍZE POUŽIJI NA OPRAVU ZBYLÉ ČÁSTI DOMU

 478. František Frýbort

  Dobrý den.

  Hodlám prodat RD cizímu státnímu příslušníkovi s trvalým pobytem na území ČR. Jaká uskalí může přinést sepsání kupní smlouvy. Jaký identifikační prvek nahrazuje rodné číslo, které je obvyklé u fyzických osob?

  Děkuji

 479. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě záleží na tom, jestli byla v jejich vlastnictví, či nikoli. Pokud ano, budou hradit daň z převodu nemovitostí. Od daně z příjmů by byli osvobozeni.

 480. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  kupující mohou odstoupit od smlouvy buď z nějakého zákonného důvodu nebo v případě, že tato možnost byla sjednána v kupní smlouvě. Pokud není nic z toho splněno, nemohou od smlouvy odstoupit. Sdělte jim, že zaplatit musí, jinak je budete žalovat o kupní cenu a případnou náhradu škody.

 481. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  od daně z příjmů budete pravděpodobně osvobozeni. I tak budete platit daň z převodu nemovitosti.

 482. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Vaše matka by si měla dát pozor, protože otec může podat soudu žalobu na určení neplatnosti případné kupní smlouvy. Vy to za ně však zřejmě nevyřešíte. Otci bych doporučila obrátit se na onu realitní kancelář s informací o tom, že on je také spoluvlastník a s prodejem nesouhlasí.

 483. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  osvobození od daňové povinnosti se vztahuje v tomto případě pouze na darování. V případě prodeje, byť Vám jako dceři, bude prodávající hradit daň z převodu nemovitosti 3 %. Z toho důvodu by bylo zapotřebí podat daňové přiznání.

  Abyste byla následně Vy osvobozena od daně z příjmů za prodej tohoto pozemku, musela byste jej vlastnit min. 5 let.

 484. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nechápu dotaz. Pokud máte na mysli snížení základu daně z příjmů za prodej oné stavební parcely, tak nerozumím tomu, jak byste si mohl chtít snižovat tento základ na rekonstrukci. Tyto dvě věci spolu přeci vůbec nesouvisí.

 485. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud nejste od daně osvobozena, je odhad ceny nutný vždy. Provádí jej soudní znalci. Finanční úřad pak daň stanoví z té ceny, která je vyšší; tedy buď z kupní nebo odhadní. Odhad je pak povinnou přílohou k daňovému přiznání.

 486. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  skutečnost, že je kupní smlouva sepsána jen s Vaší manželkou neznamená neplatnost této smlouvy, avšak ani to, že by byla vlastníkem jen ona. Podíl na nemovitosti vznikne Vám oběma ze zákona, a budete tak mít nemovitost v SJM.

  Opak by byl v případě, pokud by byla kupní cena uhrazena z výlučných prostředků Vaší manželky, tedy peněz, které by získala prokazatelně před manželstvím, dědictvím nebo darem. Pokud však na úhradu kupní ceny byly použity např. její příjmy ze zaměstnání apod, patří dům do SJM bez ohledu na to, že ve smlouvě nejste uveden.

 487. Adámková

  Děkuji za rychlou odpověď,ale jsem v neznalosti dále: Kdy a proč bych byla od oné daně osvobozena?

  Děkuji :)

 488. Adámková

  Teď ještě koukám zpětně – doufám, že nepletu dva druhy daní dohromady??

  Achach – máte to ale, s námi laiky, prácičku!:-(

  Děkuji

 489. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Vy osvobozena nebudete. Pokud chcete znát přesné důvody, podívejte se do zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a to do § 20.

 490. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Pokud jste měla na mysli daň z příjmů, na tu se vztahuje ust. § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zde může být prodej osvobozen v případě, že byla vlastníkem déle než 5 let před prodejem.

 491. Adámková

  Děkuji,početla jsem si – a dovolím si ptát se dále,zda jsem pochopila(pro zjednodušení,jako bych já byla prodávající)čili:

  1.Nejsem osvobozena od daně z převodu nemovitosti.

  2.Cena dle odhadce bude vyšší,než domluvená a vyplacená cena mezi stranami-daň se bude počítat bude dle ceny odhadce.

  3.Dokládám znal. posudek k daňovému přiznání, tzn. že pokud bych měla mít vyplacen přeplatek na daních, bude mi o částku,na onu daň stanovenou,přeplatek snížen?

  4.Pokud by místo smlouvy kupní proběhla smlouva darovací-byl by tam nějaký rozdíl?

  Děkuji za vytrvalost.

 492. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ad 1) nejste

  ad 2) daň se vypočte z ceny, která je vyšší, tj. buď z kupní nebo z odhadní

  ad 3) znal. posudek dokládáte. Teoreticky pokud máte přeplatek na daních, mohl by Vám být snížen.

  ad 4) záleží na účastnících darovací smlouvy. Pokud se bude jednat o osoby v rámci I. nebo II. skupiny, budete od darovací daně osvobozena, tzn. nedělá se odhad, nepodává se daňové přiznání.

  Pokud půjde o darování osobě v III. skupině, zaplatí obdarovaný darovací daň 7 %.

 493. Adámková

  Dobrý den,děkuji mnohokrát za odpověď….takže:) :

  ad4)sk.I.aII.je jasná- III. pak znamená totéž jako u smlouvy kupní..?…tj. odhad,daňové přiznání a poplatek, který se opět stanoví z vyšší ceny a to ve výši 7%?..je tak?

  Pak se teda ještě dovolím zeptat,kolika % se počítá výše onoho poplatku u smouvy kupní?

  Děkuji.

 494. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ve Vašem případě by se mohlo jednat o transformované družstvo, kde by doba 5 let od nabytí do převodu mohla být uznána. Trvalé bydliště s tím nijak zásadně nesouvisí. Protože se jedná o specifický daňový dotaz, obraťte se na orgán, který daně spravuje, to jest na finanční úřad. Ten Vám sdělí další podrobnosti.

 495. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  obecní byt vlastnit nemůžete – máte zřejmě na mysli, že ten byt máte pronajatý. Skutečnost, že nájemce bytu má ještě další byt, může být výpovědním důvodem z nájmu bytu. Záleží však na důvodech, proč ten další byt má.

  A k té druhé otázce, opravdu se ptáte na to, že pokud někoho udáte, že má druhý byt, že Vám tento byt město přidělí? To je přece nesmysl! Kvůli tomu to nedělejte.

  Jak je vidět, udavačům a závistivcům se u nás stále daří, co?!

 496. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  záleží na Vašich vzájemných ujednáních v této smlouvě. Takto jednoduché to totiž vůbec nemusí být, protože teoreticky Vás mohou zažalovat o povinnost smlouvu uzavřít. Bude ale především záležet na Vaší dohodě. Doporučuji jako první oznámit tuto věc prodávajícím a dohodnout se s nimi.

 497. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dojděte si do banky, která Vám hypotéku poskytla a domluvte se na nejvhodnějším postupu. Bývá to např. způsobem jako u přenechání leasingu, tak zde přepsání hypotéky, změna účastníků.

 498. Ivana Bajnoková

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při prodeji nemovitosti, na které je vázaná hypotéka,co všechno je k tomu potřeba,hypotéku splácím 1,5 roku zda je vůbec možné byt prodat a zda mohu požadovat odstupné,alespoň část zaplacené hypotéky

  Děkuji

 499. Martin Dohnal

  Děkuji za odpověď. V bance jsem byl a byly mi navrženy 2 možnosti: prodej s tím, že se z ceny uhradí zbytek hypotéky nebo přenechání hypotéky jiné osobě. Dle reality je mi jasné, že 2. možnost asi těžko přichází v úvahu, takže zbývá prodej. Jak ale zástavní právo ošetřit v kupní smlouvě?

 500. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na Vašem místě bych druhou možnost vůbec nezavrhovala. Naopak. Tento způsob je opravdu běžný.

  Pro mě osobně je tento způsob přijatelnější – je pro Vás méně náročný.

 501. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  bude záležet na přesném znění obou smluv, ale obecně lze říci, že pokud budou smlouvy v pořádku, neměl by to pro Vás být problém.

 502. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  onu jistotu Vám může zaručit právě advokátní či notářská úschova, příp. i některý finanční institut (dokumentární akrediv apod.). Všechny způsoby zajištění jsou však vázány právě na moment právní moci vkladu do KN, na což očividně prodávající nechce přistoupit (popravdě se mu nelze ani divit).

  Teď bude záležet jen na Vašem rozhodnutí, zda-li toto riziko podstoupíte či nikoli.

 503. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §50a odst. 2. občanského zákoníku praví, "nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno". Jestliže tedy nenastaly důvody (ze smlouvy nebo ze zákona), které by ho k odstoupení opravňovali, pak máte velkou šanci na úspěch. Doporučuji Vám zajistit si také případné právní zastoupení. Informovat se můžete také přímo u advokáta, u něhož máte složené peníze v úschově.

 504. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, definici "bydliště" v žádném zákoně nenaleznete. Orientaci poskytne spíše soudní judikatura. Je to místo, kde má poplatník daně stálý byt a z okolností je jasné, že má v úmyslu se v tomto bytě zdržovat (fakticky tedy platí náklady, je mu tam doručována pošta, zdržuje se tam, byť jen část týdne apod.). Jinak zákon o daních z příjmu u osvobození od daně v §4 odst. 1 písm a) uvádí, "Obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu,…, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby". Není stanoveno, že to musí být do 1 roku, to se týká jen převodů družstevních bytů (resp. členského podílu k družstvu). Podrobnější info si vyžádejte na finančním úřadu.

 505. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na FÚ Vám řekli správné informace. Abyste byla osvobozena od daně z příjmů z důvodu vkladu částky z prodeje do bydlení, musí se tak stát nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž byla nemovitost prodána.

 506. Michaela Veselá

  Děkuji,ale tím jste tedy v rozporu s panem Mgr.Topkou, který na tento dotaz odpovídal cca tři dotazy pode mnou.

 507. Michal Beránek

  Paní jmenovkyně, máte pravdu,pan Mgr. Topka mi odpověděl jinak. Já po tom pátrám v danových zákonech, ovšem zatím neúspěšně. Každopádně je pravdou, že v tom § 4, který osvobození od daní vyjmenovává, tak žádná zmínka dokdy lze investici do nového bydlení považovat za uznatelnou pro osvobození od daně, tam není. Logicky vzato ovšem musí někde existovat časová hranice, to by pak bylo možné věc nechat spát a tvrdit, že stále hledáte nové bydlení.

 508. Michaela Veselá

  Dobrý den,děkuji za odkaz. Takže jen pro souhrn, doba jednoho roku PLATÍ. Ale je to nesmyslné, málokdo stihne postavit dům za tak krátkou dobu.

 509. Michal Beránek

  Také Vám děkuji a studuji to – záleží na každém slovu, aby člověk neudělal chybu. Ta různá specifika pro bydliště a pobyt mají tak nejednoznačné možnosti pochopení a různé konkrétní posouzení, že by k tomu měl FÚ vydávat výklad. A s tím rokem na investici do domu je skutečně problematické to stihnout. Zákonodárce by měl uvážit, co tvoří za nesmysly, protože jinak nás touto podmínkou bude zase nutit, abychom se s dodavateli dohodli na vyúčtování ve " včasném termínu ", tj. tím myslím tak, abychom se do něj časově vešli i když to bude na stavbě jinak. Přitom vlastně státu o nic nejde a vůbec nijak touto podmínkou nic nezískal, pouze pár poslanců " zapřemýšlelo a rozhodlo". V praxi je to ovšem odlišné.

 510. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  sice nemusí stihnout postavit, ale toto ustanovení platí i pro koupi již hotového.

 511. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě by se na Vás osvobození vztahovat nemělo – § 4 zákona o daních z příjmů vyžaduje buď bydliště přesahující 2 roky, nebo kratší pokud použije na bytovou potřebu. Není nutné mít tam trvalé bydliště, ale na druhou stranu musíte nemovitost k bydlení využívat.

  Doporučuji však zeptat se na příslušném FÚ – toto je pouze právní a nikoli daňová poradna.

 512. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nevím, co máte přesně na mysli onou "předkupní smlouvou", co je obsahem této smlouvy. Máte na mysli smlouvu o smlouvě budoucí kupní? Pokud ano, nemusíte přistoupit k podpisu kupní smlouvy, pokud se změnily okolnosti, za nichž byla původní smlouva uzavřena. Těmi okolnostmi mohou být právě uváděné vady, pokud jste o nich v době uzavření smlouvy nevěděli a nebyli na ně upozorněni.

  Doporučuji obrátit se na nějakého advokáta, předložit mu smlouvu a poradit se s ním na dalším postupu.

 513. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rodiče budou hradit daň z převodu nemovitostí. Od daně z příjmů budou osvobozeni, pokud v domě bydlí déle než 2 roky.

 514. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano budete. Od daně z příjmů byste byl osvobozen, pokud byste byl jejím vlastníkem min. 5 let.

 515. ales stefan

  ..díky za odpověď, jen mi není jasné z jakého příjmu mám platit daň, když na té zahradě vlastně 20t. prodělám?..

  ..nebo je Vaše odpověď myšlena v tom smyslu, že ji, i přes prodělek, musím zahrnout do daňového prohlášení..

 516. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Ale jak byste chtěl odečíst pořizovací náklady, když nebyly uskutečněny ve stejném zdaňovacím období, ale 4 roky předtím?

 517. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příjmy z vypořádání společného jmění manželů nejsou předmětem daně z příjmů. Něco jiného je daň z převodu nemovitosti, kterou získává jeden z ex-manželů do výlučného vlastnictví. Z té části (tj. 1/2), kterou získá ke své "původní" polovině, by se měla odvést 3% daň z převodu. Podrobnosti se dozvíte na finančním úřadu.

 518. Petr Hejna

  Jestli budete tak hodný,ještě bych měl jeden dotaz v téhle věci.Takto nabytý byt bych chtěl prodat a koupit menší,a z rozdílu samozřejmě vyplatit podíl ex-manželce.Jaké bych měl v tomto případě danové povinosti.Byt je v osobním vlastnictví 7 let a mám v nem trvalý pobyt a nadále ho užívám,píši jen kdyby to mělo mít na něco vliv.Moc si vážím vašeho času a děkuji.Hezký den. Hejna

 519. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ne zcela přesně rozumím Vašemu dotazu. Nicméně, bez znalosti smlouvy Vám stejně neporadím.

 520. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  abyste dosáhli toho, že budete uvedeni jako spoluvlastníci nemovitosti oba, musíte buď do podílového spoluvlastnictví byt již koupit, nebo Vám určitý podíl může přítel darovat (prodat) poté, co se stane vlastníkem. Tato druhá možnost však znamená vyšší daňové zatížení. Pokud Vám jde jen o finanční částku a nikoli o podíl na nemovitosti, můžete mezi sebou sepsat např. smlouvu o půjčce.

 521. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rozdíl je v tom, že kupní smlouva se vkládá do KN a na jejím základě se založí vlastnické právo. Smlouva o sml. budoucí je fakticky jen o tom, že se strany dohodnou, že mezi sebou v budoucnu uzavřou kupní smlouvu. Každá z těchto smluv má své místo v jiné situaci. Ve Vašem případě však nevidím důvod, proč sepisovat ještě sml. o sml. budoucí; domnívám se, že postačí pouze smlouva kupní. Ale neznám bližší podrobnosti.

 522. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  neznám sice přesné znění navrhované smlouvy, což je v tomto případě dost zásadní, nicméně osobně mi jako kupujícímu přijde výhodné, že by byla kupní cena takto ponížena. Pokud totiž bude uvedena ve výši 1,3 mil, tak po odečtení oněch 50tis Vám bude zbývat jen 1,25 mil k doplacení – vztah mezi prodávajícím a RK Vás totiž opravdu nemusí zajímat. Ale to je opravdu zjednodušený pohled na věc. Zkuste takto argumentovat prodávajícímu. Předně by však měl vše vysvětlit ten, kdo smlouvu sepisuje – obv. advokát.

 523. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  byt prodat určitě můžete; doporučuji však nejprve navštívit banku, která hypoteční úvěr poskytla a s nimi se domluvit na detailech. Co budete chtít požadovat (např. určitou částku za odstupné) je už čistě věc mezi Vámi a kupujícím.

 524. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  podle českého práva není možné, aby byla věc – tím spíše nemovitost – bez vlastníka. To je nesmysl. Podívejte se do katastru.

 525. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže jsou stejní účastníci smlouvy, stačí sepsat pouze jednu smlouvu a v ní jako předmět určit všechny nemovitosti.

 526. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tak především je logicky diametrální rozdíl mezi koupí za peníze a darováním bezplatně – to si ujasněte nejdřív. Pokud Vám nemovitost babička daruje, tak samozřejmě zadarmo a budete osvobozeni od darovací daně.

  Pokud Vám to prodá, tak bude platit daň z převodu nemovitosti; od daně z příjmů možná bude osvobozena.

  Sepište smlouvu, ověřte podpisy, ve 4 vyhotoveních + návrhem na vklad a možná dalšími přílohami vložte na katastr nemovitostí.

 527. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zádrhelů může být celá řada. Dva zásadní máte hned v základních informacích. 1) je-li platně vyjádřen souhlas nezletilých a to ve formě soudem schváleného úkonu za nezletilé, kterým je převod jejich podílů a za 2) na nemovitosti vázne právní vada v podobě exekuce. Její vypořádání může znamenat komplikace. Za tím účelem by bylo dobré se spojit s příslušným exekutorem (nebo soudem) a projednat s ním další postup, aby Vaše náklady na koupi nemovitosti nakonec nebyly vyšší než jste předpokládali. Tato věc by také mohla zhoršit postoj úvěrové banky (jestli bude ke koupi využita např. hypotéka). Po vyřízení exekuce bude také třeba zajistit její výmaz z katastru nemovitostí. Velkou pečlivost vyžaduje ujednání o platebních podmínkách. Potíže dělá např. daň z převodu nemovitosti. Tu sice platí prodávající, ale kupující je ručitel! Jestli si nejste jisti, kontaktujte právníka. Vyjde Vás to levněji než odstraňování následků špatné koupě.

 528. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  žádný takový rozdíl mezi těmito dvěma úschovami není. Na Vašem místě bych se však neobávala – advokát si rozhodně nedovolí riskovat vyloučení z ČAK jen kvůli nějaké úschově. A je nepodstatné, zda-li tohoto advokáta navrhla realitka či Vy. Pokud si řádně přečtete smlouvu a ta bude v pořádku, zcela jistě ji min. právě ten advokát dodrží.

 529. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  samozřejmě, že budete platit jak daň z převodu nemovitosti tak i daň z příjmů. To žádná "perlička" není.

 530. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, daň se bude platit tak jako tak, takže daňové zatížení nijak zásadně neovlivníte. Výhoda nastane v případě, že bude uzavřena smlouva o směně. Narozdíl od dvou kupních smluv se totiž platí pouze jedna daň z převodu nemovitosti a to z hodnoty bytu, který je dražší. Poplatníkem této daně jsou společně a nerozdílně převodce i nabyvatel. Budete si však muset nechat vypracovat znalecké posudky na ocenění obou bytů, tomu se nevyhnete.

 531. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  kupní smlouvu si můžete sepsat sám, pokud budete chtít prodat konkrétní část pozemku, musíte ji nechat zaměřit geometrem a geometrický plán ke smlouvě přiložit. O ostatním se dočtete z ostatních příspěvků -tato otázka zde byla mnohokráte řešena.

 532. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  sice nevím, co je MČ, ale ne, od daně z příjmů budete osvobozena. Budete platit pouze daň z převodu nemovitosti. Jesliže jste již zapsaná jako vlastník nemovitosti, můžete jej samozřejmě prodat.

 533. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste pozemek nevlastnil více jak 5 let, pak se na Vás osvobození od daně z příjmů nevztahuje.

 534. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vy jste spoluvlastníci nemovitosti a o nakládání s ní rozhodujte oba. Navíc máte jistě ideální spoluvlastnictví, takže nemovitost nemáte přesně rozdělenou. O nájmu věci pak musíte být dohodnuti. Smlouvu může podepsat pouze jeden z vás, ale musí k tomu mít písemnou plnou moc od toho druhého druhého.

 535. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  žádné zákonné lhůty nejsou – jednoduše platí ty uvedené ve smlouvě. Pokud nestihnete zaplatit to, k čemu jste se zavázala, musíte nést následky – neměla jste podepisovat něco, o čemž jste nebyla přesvědčena.

 536. Patrik Š.

  Dobrý den. Nevíte něco o připravovaných změnách v sazbě za daň z prodeje nemovitosti. Děkuji

 537. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud to někdo navrhne, pak se podíl započte. A chcete-li mít úplnou právní jistotu o zajištění převodu, pak smlouvu sepište u advokáta nebo notáře. Uvedené varianty jsou možné, rozdíl v jejich "jednoduchosti" ale není podstatný. Nejde o to, co je jednodušší, ale o to, aby to bylo právně v pořádku. Eventuálně můžete sepsat smlouvu o půjčce se zástavou na byt.

 538. Patrik Š.

  Dobrý den.Nevíte něco o připravovaných změnách v sazbě za daň z prodeje nemovitosti? Děkuji.

 539. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, LV je nutný k co nejpřesnějšímu vyhotovení smlouvy. Na tom není nic závadného. Součástí smlouvy (nikoliv tedy jejím předmětem, jak píšete) být může, ale nemusí. A kromě toho LV není vůbec spojen s podáním návrhu na vklad práva do KN. Katastrální úřad má k dispozici veškeré katastrální údaje, tudíž je zbytečné mu předkládat podklady, které má sám k dispozici a může si je kdykoliv zjistit z vlastního informačního systému. LV je pouze písemnost osvědčující zápis a údaje v katastru nemovitostí. Žádné věcně-právní účinky nemá.

 540. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti skutečně existují, ale na tento případ by se vztahovat neměly. Pokud však na tom kupující trvá, pak jistotu ohledně kupní ceny zaručí notářská nebo advokátní úschova. Tam složí kupující peníze a ty budou za dohodnutých podmínek (např. po zapsání kupujícího do KN) následně vyplaceny prodávajícímu.

 541. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  osobně bych na tuto podmínku nepřistoupila – nakonec se může stát, že nebudete mít ani peníze ani dům.

  Doporučuji úhradu kupní ceny prostřednictvím advokátní či notářské úschovy – pak budete mít větší jistotu.

 542. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nedodržení data splatnosti kupní ceny nezpůsobuje neplatnost smlouvy a prodávající těžko může chtít nyní smlouvu zpochybnit.

 543. Martin Procházka

  Děkuji za odpověď, v dohodě je v dodatečných věcech odstavec o moznosti jednostranneho odstoupení od smlouvy prevodce, pokud nezaplatím v dohodnutý termín + mozna pokuta s tim spojená. Pokud jsem tedy zaplatil, i kdyz o pet dní pozde nez ve smlouve uvedeno, nemuze prevodce od smlouvy odstoupit a chtit prava zpet a zaplatit smluvní pokutu jak je to uvedeno v dohode? dekuji

 544. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, 1) to tu bylo probíráno již mnohokrát. Platí se daň z převodu nemovitostí a v některých případech (pokud není osvobozeno) také daň z příjmů.

  2) pokud je výlučným vlastníkem, pak žádný souhlas nepotřebuje.

  3) každoročně budete platit daň z nemovitosti (více info na finančním úřadu, daněmi se zde nezabýváme).

  4) za skryté vady, které existovali již v době prodeje, odpovídá a to po dobu 6 měsíců.

 545. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  darování bych se nebála, jestliže se synové ke svému strýci nezachovají nějak extrémně nevhodně, těžko by se vrácení daru domáhal. To se dárcům v soudním řízení obvykle nepodaří prokázat.

 546. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně byste si smlouvu měli nechat vypracovat u advokáta, abyste se vyhnuli pozdějším problémům. Vámi uvedený způsob v případě hypotéky ale asi nebude vůbec možný. Nejprve totiž musíte kupní smlouvu předložit hypoteční bance, ta na domě zřídí zástavní právo a teprve poté může něco vyplácet. Navíc by nebylo od věci uvažovat o využití advokátní/notářské úschovy, kdy se smlouva vkládá na katastr až poté, co jsou peníze kupujícím v úschově složeny.

 547. soňa Špelinová

  dobrý den ,prodáváme garáž,sepsala jsem si sama kupní smlouvu ,odhad na garáž mám starý 4 roky – musím udělat nový??? na ceně jsme se s novým majiteleem dohodli peníze předá hotově při podpisu smlouvy.Musím s ověřením k notáři??? děkuji za odpověď

 548. Jan Marek

  Nevím, zda-li již byla Vaše nemovitost prodaná, nebo řešená, ale rád bych Vám nabídl naše služby.

  Vykupujeme nemovitosti i s problémy (exekuce,…), nebo nabízíme klasické realitní služby s právní

  ochranou a působností po celé ČR. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na emailu, nebo telefonu.

  J. Marek

  Tel:+420 601375299

  Email: vykup.marek@seznam.cz

 549. Notářské Služby

  Obě garáže mohou být na jedné kupní smlouvě. Úřední odhad ceny nemovitosti není k podpisu kupní smlouvy potřeba. Prodávající ho předkládá k daňovému přiznání k dani z převodu nemovitostí spolu s kopií kupní smlouvy a může si ho tedy opatřit dodatečně.

 550. Eliška Nováková

  Děkuji za Vaše názory. Už opravdu nevím jak dál aby nám realitka vrátila peníze. Děkuji Eliška

 551. Notářské služby

  Pokud je dům rozdělen na bytové jednotky a v katastru nemovitostí je u bytových jednotek zapsáno zástavní právo, pak z pohledu zájemce o koupi družstevního bytu a rovněž tak i z pohledu vaší banky se to dá označit za "právní vadu". Pokud jste o této situaci nebyli informováni realitní kanceláří před podepsáním rezervační smlouvy, máte nárok na vrácení rezervačního poplatku. O realitních kancelářích už toho bylo hodně napsáno a paradoxně větší právní jistotu získá prodávající i kupující bez realitní kanceláře – pokud si zaplatí právní servis, který je zlomkem provize realitky.

  http://www.mesec.cz/clanky/jak-prodat-nemovitost-bez-realitky-a-s-jistotou/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>