Předpisy rozeslané dne 22. 8. 2002

Částka 133

380/2002    Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.