Novinky ve Sbírce ze 30. 8. 2002

Částka 138

388/2002    Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

389/2002    Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí „Renesance – zámek v Litomyšli“ po 2 000 Kč

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.