Návrh na zvýšení výživného nezletilých dětí

    Nárok na výživné dítěte vychází ze zákona o rodině. Ve třetí části první hlavě je upravena vyživovací povinnost rodičů a dětí. Základní ustanovení určují, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit a také že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Jak již bylo výše napsáno, oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

    Při určování výše výživného se musí vcelku přesně zjistit, jaké jsou příjmy a možnosti rodičů. Platí, že rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů, je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů. Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu.

    Na druhé straně odůvodněné potřeby se v žádném případě nekryjí s nějakým životním minimem. Vyjadřují kompletní potřeby důstojně kulturně žijícího člověka. Tedy ne pouze strava a oblečení, ale i výdaje na zábavu, na zájmy, koníčky, sport, samozřejmě vzdělání, včetně nadstandartního apod.. Tam, kde to majetkové poměry povinného rodiče připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor zabezpečujících zejména přípravu na budoucí povolání. Vždy se zkrátka musí pečlivě posoudit poměr možností a schopností povinného na jedné straně a potřeb oprávněného na straně druhé. Pokud povinný získá lukrativnější zaměstnání a zdvojnásobí se mu příjem, tak i při zdánlivě nezměněných potřebách bude místo pro zvýšení výživného, neboť odůvodněným se nyní bude zdát vyšší standart.

    Pro úplnost je ještě třeba zdůraznit, že podmínkou pro nárok na výživné je odkázanost na výživu. Tedy jakmile není dítě schopno se samo živit, může požadovat od rodičů výživné. Je ovšem třeba správně chápat, co znamená nebýt schopen se sám živit. Neznamená to, že kdo dosáhl patnácti let nebo např. dokončil střední odbornou školu, ale chce ještě pokračovat ve vzdělávání, se už může sám živit. Pokud se rozhodne studovat vysokou školu, trvá jeho nárok do té doby, dokud vzdělání neukončí.

    Pokud dojde k situaci, že potřeby oprávněného, tedy dítěte, se zvýší a stávající výživné již není schopno tyto potřeby krýt, je oprávněné žádat jeho zvýšení. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví rozsah jejich vyživovací povinnosti soud nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Tedy pokud po rozvodu povinný manžel odmítá přistoupit na zvýšení poskytovaného výživného, nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.

    Při sepisování žaloby se není třeba obávat určení konkrétní částky, o kterou by se mělo výživní zvýšit. Soud pečlivě posoudí, jak jsou potřeby dítěte odůvodněné a jaké jsou skutečné možnosti, schopnosti a poměry a může eventuelně stanovit částku sám. Klidně může být i vyšší, než žalobce původně požadoval. V tomto případě není totiž petitem striktně vázán, neboť mu zákon o rodině dovoluje rozhodnout tuto věc i bez návrhu. Do žaloby je vhodné uvést všechny aktivity na straně dítěte, které představují nějaké náklady. Ovšem žalobce musí být připraven tyto náklady doložit a odůvodnit před soudem.
 

2 070 komentářů u „Návrh na zvýšení výživného nezletilých dětí

 1. Dagmar Janatová

  Je možné žádat zpětně výživné?. 2 děti (dnes 14 a 23 let obě studující). Otec platí na obě děti dohromydy 1400 Kč měsíčně od rozvodu tj. od roku 1990. Děkuji

  1. JUDR.Tumlíř

   Na zpětnou výplatu nemáte žádný právní nárok, protože jste dle všeho naprosto pitomá osoba. Logicky to vypadá jako pomsta exmanželovi.

   Pokud máte finanční problémy, radím – jděte na brigádu – každý večer v Perlové ulici v Praze přijímají nové pracovnice. Hodně štěstí.

  2. Petr

   Je možné žádat zpětně výživné? Děkuji za odpověď?

  3. Radka

   Dobry den, výživné na nezletilé ditě lze žádat 3 roky zpětně, pokud došlo ke změně potřeb oprávněného. Tzn. pokud dítě zacalo chodit do skolky, na základní skolu, strední skolu, má nákladné konícky atd.Radka

  4. maggie

   Jako zletilé dítě můžete požádat o výživné rodiče – otce i matku, ale bude Vám přiznáno ode dne podání žádosti. Nikoli až 3 roky zpětně, jako je to u nezletilých dětí.

   Vaše maminka to asi myslela dobře, když neuvedla Vašeho otce do RL. Ale bohužel, Vy na to nyní doplatíte, stejně jako ona, když veškerá péče a finanční zajištění po celých 18 let bylo jen na ní.

   Otec Vám ale může sám nějakou částku věnovat – na úspory, budoucí studium, bydlení…

  5. Melicherová K.

   Dobrý den, moje matka neuvedla otce, až v sedmnácti jsem si přála mít otce uvedeného, protože jsem ho od malička znala. Nyní je mi osmnáct a věc se stále řeší.Chtěla bych vědět jestli mám nárok na výživné tři roky zpětně. Děkuji Týna.

  6. Kristýna

   Dobrý den, moje matka neuvedla otce, až v sedmnácti jsem si přála mít otce uvedeného, protože jsem ho od malička znala. Nyní je mi osmnáct a věc se stále řeší.Jsem studentka střední školy. Chtěla bych vědět jestli mám nárok na výživné tři roky zpětně. Děkuji Týna.

  7. Petr

   Je možné žádat zpětně výživné? Děkuji za odpověď?

  8. František

   Mám pocit, že lhůta neexistuje. Jediné co Vás může potěšit, tak si myslím, že výživné dostanete vyplaceno zpětně od data žádosti.

   Já žádal o snížení v dubnu a tento týden jsem byl u soudu.

   Zdraví František

  9. kučera

   pan doktor mate uplnu pravdu. ja som zo slovenska a byvala manželka odišla s mojou dcerkou do prahy za prácou a tiež žiada stale viac.

  10. maggie

   U nezletilého dítěte lze požadovat výživné 3 roky zpětně od podání návrhu na zvýšení výživného.

   U zletilého dítěte lze žádat pouze ode dne návrhu.

   Nárok na výživné – dluh na výživném se nepromlčuje. Pokud bylo výživné stanoveno soudem – tj. rozsudkem, měla matka dítěte, které jí bylo svěřeno soudem do péče, požadovat po příslušných úřadech /sociálním odboru, příslušném opatrovnickém soudu/, aby výživné bylo po otci vymáháno. Právo na výživné je právem dítěte, ale je povinností rodiče, který má dítě v osobní péči, aby toto výživné vymáhal… A to i tak, že je na otce podáno i trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy, a je podáváno pravidelně, pokud svoji povinnost neplní.

   Píšete, že si matka nevzpomněla, žeby byl nějaký otec, a ten otec si snad vzpomněl, že má dítě? Hradil výživné, posílal dárky k narozeninám, Vánocům, snažil se o kontakt se synem? Pokud mu nebyl konktakt se synem umožněn – a byl stanoven v rozsudku – domáhal se otec, aby se mohl se synem stýkat? Nebo otec vůbec o stanovení styku s dítětem nikdy neusiloval?

   Matka nemusí vzpomínat s nostalgií na otce svého dítěte, stejně jako otec na matku svého dítěte. Ale oba by měli myslet na společné dítě, jeho potřeby, možnosti a zabezpečení jeho vývoje, vzdělávání, koníčků i budoucnosti.

   Matka plní část své vyživovací povinností osobní péčí o dítě. Otec měl svoji vyživovací povinnost plnit placením výživného a navíc, mohl s dítětem udržovat pravidelný kontakt….

   Pro dobrého otce žádná promlčecí hranice "propadnutého" výživného neexistuje. Nakonec, mohl celé roky dítěti spořit – z ušetřeného výživného – a nyní ho mohl dítěti buď uložit na účet spravovaný soudem, nebo v přípradě zletilého dítěte – přímo dítěti předat.

   Tak by to mělo být, i kdyby výživné před 15-ti lety bylo stanoveno ve výši 200 Kč/měsíčně.

  11. maggie

   Trestní oznámení může podat kdokoliv…., pokud má podezření, že byl nebo je páchán TČ.

   Syn se ale nevyhne kontaktu s policií, protože jemu je způsobována škoda, on nedostává výživné.

   Přestože se jedná i o dluh na výživném vzniklý v době nezletilosti, nyní je oprávněnou osobou – tj. osobou, která má nárok na výživné i dlužné výživné, – Váš syn.

   TO můžete podat písemně a zaslat Policii ČR, nejlépe v místě bydliště pachatele, aby nedocházelo k prodlení vzhledem k předávání písemností mezi služebnami.

   Je třeba popsat od kdy není výživné placeno, jaký je dluh ke dni podání TO. Rovněž uveďte č.j. rozsudku o výživném.

   Druhou možností je navštívit Policii ČR osobně, i v místě trvalého bydliště syna, a vše nechat zaznamenat do protokolu. Je vhodné s sebou mít rozsudek o výživném a samozřejmě doklad o totožnosti.

  12. Dagmar Tomalová

   V únoru 2004 jsem podala návrh na zvýšení výživného, v červnu 2004 mi přišlo ze soudu vyjádření manžela k mému návrhu a zároveň žádost, abych udala poslední zaměstnavatele apod., což jsem obratem učinila a do dnešního dne – 24.9.2004 se nic neděje.

   Zajímalo by mě tedy, jaká je lhůta soudu pro vyřízení takových návrhů a v případě kladného vyřízení – tj. zvýšení výživného možnost dostat výživné zpětně zaplaceno od data podání mé žádosti.

   Děkuji

   Tomalová Dagmar, Šenov

  13. marika

   Dobrý den,

   ze své zkušenosti vím, že můžete žádat za tři roky zpětně. Bohužel, ale Vaše starší dítko bude muset samo za sebe jelikož je již plnoleté. Marika

  14. Bednářová

   Je možné žádat zpětně výživné? Bývalý manžel mi už neplatí 2 roky žádnou částku, která mu byla soudem stabnovena a teď žádá o promlčení výživného. Dcera je chytrá, nadaná, navštěvuje různé kroužky, v některých je i vedoucí a já to ze své výplaty nestačím pokrýt.

   Můžete mi prosím Vás pomoci?

   Předem děkuji.

   Bednářová

  15. Eva

   Nejsem právník,ale mám dceru na kterou platil její otec 400,-…nárok na zvýšení výživného je a to asi tak tři roky zpětně..musí to však určit soud a záleží na něm jak rozhodne.V případě,že rozhodne ve prospěch matky a výživné zpětně zvýší..musí je pak povinný doplatit podle dohody …buď naráz nebo ve splátkách.Na tak staré děti by bylo možno zažádat nejméně o 1500,-na každé dítě..možná i víc na to studující..záleží na tom jak vysoký příjem má jejich otec.snažím se na téma výživné na děti zavést debatu na své webové stránce.Pokud budete mít zájem tak se můžete přidat.Dávám dohromady informace na toto téma.adresa je http://www.malikova.net

  16. Z.Čejková

   Dobrý den,

   ráda bych věděla, zda je možné žádat zpětně výživné, které nebylo placeno 15 let.

   Matka dítěte si za celých 15 let nevzpomněla, že byl nějaký otec, nyní by chtěla zpětně výživné.

   Existuje nějaká promlčecí doba, nebo hranice, od kdy lze takto postupovat?

   Děkuji Z.

  17. Milena

   Může matka podat trestní oznámení nebo žalobu k soudu na otce již zletilého syna (v době rozvodu nezletilého), který studuje a žije trvale v domáctnosti s matkou, ohledně neplacení výživného? Nebo je to již záležitost výše jmenovaného zletilého syna? A co je k tomu potřeba?

 2. Denisa Zábranská

  Manželé se rozvedli. Nezletilé děti žijí v domácnosti s matkou, otec se odstěhoval a žije s jinou ženou ve společné bezdětné domácnosti (dosud neuzavřeli manželství). Na své nezletilé děti platí výživné ve výši, která mu byla při rozvodu vyměřena.

  Pokud muž uzavře nové manželství, změní se tím podmínky pro výpočet nové výše výživného? Jinými slovy: Bude se výše výživného počítat z příjmů celé domácnosti, tj. i z příjmu jeho nové manželky, nebo zůstane základem pro výpočet pouze jeho příjem? Má na tuto skutečnost vliv případná smlouva mezi novými manželi o bezpodílovém vlastnictví majetku?

  Děkuji za odpověď.

  1. Petr Sobotka

   Chci zažádat o snížení výživného na dvě nezletilé děti. Jak to mám udělat?

   Děkuji za odpověď

  2. Lenka Kovandova

   Prosím ozaslání žádosti na snížení výživného.

   Děkuji Kovandova

  3. Radek

   Prosim o zaslani zadosti na snizeni vyzivneho na

   nezletile deti i na manzelku.Dekuji za odpoved.Radek

  4. Eva

   Jsem přesvědčena,že v tomto případě už výživné platit nemusíte.Syn je plnoletý a má možnost si najít práci..nebo se přihlásit na úřadě práce.Pokud nestuduje a vlastně se jakýmsi způsobem osamostatnil tak placení výživného zaniká.

  5. Ing. Miroslav Svoboda

   Po rozvodu manželství mi soud určil výši výživného. Tuto výši jsme po vzájemné dohodě s bývalou manželkou navýšili.Syn v roce 2005 dovršil 20 roků. Učební obor ani střední školu nedokončil.V červnu 2005 změnil trvalé bydliště a proti vůli bývalé manželky se odstěhoval. Kde se nyní zdržuje a jaký život vede mi není známo(pravděpodobně ani bývalé manželce). Proto se ptám: Jak mám postupovat, aby mi byla zrušena vyživovací povinnost? Kde si můžu vyhledat vzor žádásti? Děkuji za odpověď a radu.

  6. maggie

   I na Váš dotaz naleznete odpověď v předchozích příspěvcích, zkuste je projít.

  7. maggie

   Výživné může být stanoveno na 5 nebo 20 tisíc.

   Odhad výše výživného není možný, protože co soud, to jiný rozsudek.

   Jste-li na MD, můžete žádat i výživné na sebe.

   Ale lze předpokládat, že soud zhodnotí potřeby Vašeho dítěte, a výživné, které je má uspokojit. Tato část výživného půjde k Vašim rukám. Zbytek /např. z 20 tisíc 15 tis. bude otec ukládat na účet vinkulovaný soudem/ – viz. předchozí odpověď.

  8. maggie

   Prvním předpokladem střídavé péče je dohoda obou rodičů a druhým neméně důležitým je vytvoření podmínek pro střídavou péči – nejen vybavení pokoje /místa v domácnosti/ pro dítě jak u otce tak i u matky, ale i pracovní doba rodičů, možnost navštěvování stejného předškolního i školního zařízení, zájmových kroužků, lékařů dítěte atd.

   U 2,5 letého dítěte se předpokládá, že je v péči rodiče, který je s ním na rodičovské dovolené. Nebo, pokud rodič pracuje, je dítě v péči jiné osoby /"chůva", prarodiče/ nebo zařízení – jesle, soukromá předškolní zařízení apod.

   Můžete se obrátit na soud se žádostí o úpravu styku s dítětem – střídavou péči. Budete muset svoji žádost zdůvodnit a doložit vše, co jsem již uvedla /vybavení pro dítě u Vás doma – nelze po týdnu stěhovat veškeré vybavení dítěte/, zajištění péče o něj v době, kdy bude u Vás, a rovněž budete muset prokázat, že to bude dítěti ke prospěchu – zde se bude zkoumat zejména to, že se s dítětem pravidelně stýkáte, jaké máte na sebe vazby /u tak malého dítěte nelze předpokládat vyjádření jeho vlastního přání, jak se chce s rodiči stýkat/.

   Souhlas matky dítěte je ve Vašem případě asi nezbytný. Vzájemná dohoda mezi rodiči by rozhodnutí soudu o střídavé péči podstatně ulehčila.

  9. Radek

   Dobry den.Soud mi stanovil 4000,-vyzivne na deti a 3000,. na manzelku.Platim najem 5000,-,pujcky.

   Vzhledem k tomu ze se muj mesicni prijem vyrazne

   snizil na 8000-10.000kc chci zazadat o snizeni vyzivneho na dve nezletile deti i na manzelku.

   Jak to mam udelat?Dekuji za odpoved

  10. Ing. Miroslav Svoboda

   Po rozvodu manželství mi soud určil výši výživného. Tuto výši jsme po vzájemné dohodě s bývalou manželkou navýšili.Syn v roce 2005 dovršil 20 roků. Učební obor ani střední školu nedokončil.V červnu 2005 změnil trvalé bydliště a proti vůli bývalé manželky se odstěhoval. Kde se nyní zdržuje a jaký život vede mi není známo(pravděpodobně ani bývalé manželce). Proto se ptám: Jak mám postupovat, aby mi byla zrušena vyživovací povinnost? Kde si můžu vyhledat vzor žádásti? Děkuji za odpověď a radu.

  11. Eva

   O zvýšení výživného žádáte soud…případně pokud otec neplatí výživné,můžete podat trestní oznámení.Soud určuje případné zvýšení zpětně así o tři roky.Ale je třeba se o svá práva bít,nikdo to za nás neudělá.Máme mnoho nedokonalých zákonů a jen na nás záleží jestli s nimi budeme sohlasit nebo se pokusit je změnit…a ne jen pokusit.

   jinak dávám na toto téma dohromady stránku..kde možno i diskutovat a předávat osobní zkušenosti a pod. http://www.malikova.net

  12. Sochorek

   Chtěl bych požádat o snížení výživného vzhledem ke změně zaměstnání (mé předchozí bylo zrušeno).Ale moje bývalá žena je DIČ a přestože má možnost krátkého prac. úvazku, do práce nechce, protože – pokud někde byla zaměstnána, vždy musela odejít. V práci vysedávala, kouřila, nikde s ní nebyli spokojeni. Přesto mě soud určil dosti vysoké výživné, i když můj příjem činil cca 10 000,-. Můj 17 letý syn již o mně nejeví zájem. Poradíte mi? prosím. Děkuji.

  13. Jitka

   můj příjem 14000kč syn 14let dcera 16let studuje 1rokem vpraze náklady na její dopravu 2000kč čtvrtletně plus výdaje za učebnice a jiné výživné mám 4000kč na obě děti plat otce 170000kč můžu žádat o zvýšení přídavky činí 13000kč děkuji za odpověď

  14. Veronika

   Muze mi prosim nekdo poradit, kde mohu sehnat zadost – formular na snizeni vyzivneho pro nezletile dite?

   Moc dekuji za odpoved

  15. alice nová

   budu se rozvádět,máme 1 dítě/1 rok/,manžel má příjem 60000,já jsem na mateřské,lze určit výšku výživného,děkuji

  16. J.Kučera

   Dobrý den,zajímalo by mě,jakým způsobem mám zažádat o střídavou péči rodičů.Jedná se o mého 2,5letého syna,kterého má ve vlastní péči jeho matka,moje bývalá žena.

   Předem děkuji J.K.

  17. Jirina

   a kdo ty deti bude zivit to se maji past?zacnete makat prace je vsude dost

  18. Kolek Robert

   Prosim o zaslani zadosti na snizeni vyzivneho. Dekuji predem Kolek Robert

  19. Pavel Novák

   Chci zažádat o snížení výživného na dvě nezletilé děti. Jak to mám udělat?

   Děkuji za odpověď

  20. Renata Dyntarová

   základ pro vyměření alimentů-prosím o odpověď

  21. Vlastimil

   Prosím na vypočítání výživného na čtrnáctileté dítě z 12600Kč čistého ,když v součaském manželství mám dvě děti 9 a 5 let.

   Děkuji.

  22. Vlastimil

   Prosím na vypočítání výživného na čtrnáctileté dítě z 12600Kč čistého ,když v součaském manželství mám dvě děti 9 a 5 let.

   Děkuji.

  23. Vlastimil

   Prosím na vypočítání výživného na čtrnáctileté dítě z 12600Kč čistého ,když v součaském manželství mám dvě děti 9 a 5 let.

   Děkuji.

  24. Veronika

   Dobry den.

   Moc se omlouvam,ze obtezuji,ale mam stejne otazky jako Vy a chtela bych se zeptat,jak Vam byly zodpovezeny.Mam pred svatbou,snoubenec plati vyzivne na sve nezletile dite a ja nevim,jestli se budou alimenty vymerovat take z meho platu,nebo ne.

   Predem mockrat dekuji za odpoved.

   Veronika.

  25. Petra Cigánková

   Manželé se rozvedli a každý žije ve vztahu jiném.Bývalé manželce zůstal syn.Soud určil v roce 1993 výživné 500kč.Niní je samostatně vaýdělečně činná.Otec žije už 10let s jinou ženou a maji spolu 9letou dceru a čekají další dítě.Otec v r.2005byl 9měsícu v pracovní nezchopnosti.A od ledna je v evidenci uchazeču o práci.Nyni nás doplácí do životního minima.

   Okolik můžou zvýšit výživné a o kolik let

   zpetně.Děkuji

  26. Pavla

   S manželem jsme se rozvedli před 4 lety a obě děti z manželství byli soudem svěřeny do péče mně.Dětem je dnes 12 a 7.Před 4 roky stanovil soud otci výživné na obě děti 2 300 Kč.Jsem samoživitelka.Otec dětí se odstěhoval do Prahy,kde také pracuje.Pro děti si nepravidelně jezdí,výživné občas platí jen symbolickou částkou.Dětem za ty 4 roky od stanovení výživného vzrostly potřeby.Jakou mám šanci při požádání soudu o zvýšení výživného na jeho zvýšení?Bude se při určování nové výše výživného přihlížet i k mé mzdě,která je ve výši průměrného platu?Kde se mohu dožadovat o splacení dlužné částky na výživném i přes to,že otec dětí platil nepravidelně nebo jen nepatrnou částí?

   Děkuji za odpověď.

 3. Jan Koutný

  Chápu, že nelze výši výživného paušalizovat. S manželkou jsme se dohodli na smluvním rozvodu. Z tohoto důvodu se chceme dohodnou i na výši výživného. Z mé strany není problém s placením výživného, ale logicky mě zajímá, jakou horní hranici mohu ještě akceptovat. Můj čistý příjem je kolem 25.000,- čistého. Máme dvě děti, 8 a 12 let.

  Děkuji za odpověď

  1. Kateřina Veselá

   Je mi 22 let, studuji VŠ a až do minulého roku jsem měla s otcem jen ústní dohodu o placení výživného, nestýkám se s ním, protože si to nepřeje. Započal nový školní rok a otec přestal platit. Chtěla bych tedy podat návrh na určení výživného, ale netuším, kde sehnat formulář či údaje, které v něm mají být obsaženy. Předem děkuji za odpověď.

  2. Al

   Jděte na soud v místě bydliště, tam vás v podatelně odkáží do správných dveří, kde to s vámi sepíší. Připravte si příjmy matky a výši jejího výživného, své náklady na bydlení, stravu, oblečení a studium, včt. dopravy. Pokud vám dohodnutá částka vyhovovala, je to hlavní argument a můžete ji žádat ve stejné výši, pokud otec neprokáže, že se změnily jeho životní podmínky. Žádat můžete o výplatu 3 roky zpět.

  3. katka

   Děkuji Vám za vzor, ale bohužel je už pozdě, soud jsem před pár měsíci prohrála..S pozdravem Katka

  4. Radka

   Ahoj katko, urcite co nejrychleji podej návrh na urceni vyzivneho zletileho ditete. Vzor bys mela najit zde na pravnikovi. Take se po nem podivam a pripadne Ti ho zaslu. Drzim ti palce. radka

  5. maggie

   Vážená paní,

   neexistují minimální ani maximální částky.

   Soud vychází z mnoha skutečností a žádný rozsudek není jistý.

   Požádejte o zvýšení výživného. Soud může rozhodnout tak, že Vám k rukám bude otec nezletilého dítěte povinnen přispívat měsíčně např. 3000 na jeho potřeby /nebo 10 tis., bude-li toho nezletilé dítě potřebovat/.

   Vzhledem k nadstandartním příjmům otce mu může být soudem uložena povinnost – na soudem vinkulovaný účet spořit synovi třeba dalšími 50 tisíci měsíčně. Tento účet – vinkulovaný soudem – bude synovi přístupný v den jeho 18-tých narozenin. Otci může být vyměřeno výživné až 3 roky zpětně od podání žádosti.

  6. maggie

   Vy, jako bývalá družka od přítele – otce dítěte – nárok na výživné nebo peněžité dorovnání /pouze v případě, že byste si dělili majetek, který jste nabyli za trvání vztahu, ale to nemá s výživným nic společného/. Neprovdaná matka má nárok na výživné od otce dítěte pouze po dobu 2 let, nejpozději ode dne narození dítěte. U Vás již tato lhůta uběhla.

   Otci se splácení úvěrů při stanovení výživného nebere v úvahu. Naopak to, že splácí úvěr na RD a byt svědčí o jeho vyšší životní úrovni, soud to bude posuzovat tak, že má-li otec na splácení úvěrů, má na to, platit na dítě i nadstandartní výživné.

   Soud se ho bude rovněž dotazovat na příjmy z pronájmu bytu, pokud nejsou "na černo" a otec nebude chtít mlžit např. příjmem daleko nižším. Je na Vás najít způsob, jak otce u soudu "usvědčit".

   Partnerka Vašeho bývalého přítele není povinna podílet se svými příjmy na výživném na Vaše dítě. To, že mu přidává na výdaje bude pro soud znamenat pouze to, že se kromě otce dítěte na úhradě nákladů na domácnost podílí i někdo jiný – nejen on. I tak se může stát, že otec bude tvrdit, že s partnerkou trvale nežije, a soud to může vzít v úvahu.

   Vaše výdaje na bydlení budete soudu dokládat např. nájemní smlouvou, dokladem o placení služeb nebo výměrou nájemného. Připravte se i na zodpovězení otázky, z čeho vlastně žijete, když téměř veškeré příjmy investujete do bydlení.

   Výživné na dítě můžete požadovat až 3 roky zpětně ode dne podání návrhu, můžete po poradě s právníkem nebo sociální pracovnicí požadovat i výživné vyšší než by odpovídalo běžným potřebám dítěte s tím, že by částku nad běžné potřeby dítěte otec ukládal dítěti přímo na účet /vinkulovaný účet – do dosažení zletilosti dítěte by bylo možné nakládat s hotovostí na účtu pouze se souhlasem soudu, na hrazení nájmu by soud finance neuvolnil, ale na školu v přírodě apod. ano/. Zdůvodněním by byla nejen dobrá finanční situace otce a jeho vysoká životní úroveň, ale i to, že je žádoucí, aby s ohledem na možnost, že otec se může v důsledku splácení tak vysokých úvěrů v budoucnu dostat do finančních potíží /dlouhodobá nemoc, nezaměstnanost/ je vhodné, aby otec nyní dítěti spořil tak, aby se nesnížila v budoucnu, kdy mohou jeho příjmy poklesnout s návazností na snížení výživného, se i dítěti nesnížila skokem životní úroveň. Navíc je právem dítěte podílet se na životní úrovni rodičů.

  7. Luboš Langhammer

   Rád bych věděl,kolik mám platit výživné na 6-ti letého syna (alespoň zhruba) žijícího ve společné domácnosti s bývalou ženou a jejím současným manželem a jeho synem.Oba pracují a mají průměrný republikový příjem.Já vydělávám 17.500,- hrubého a současnou manželku mám na materské dovolené s miminkem.Z tohoto platu živím 3 lidi + platím výživné a vím,že nám toho po zaplacení nájmu, elektříny a pod. moc nezbude.Předem díky za odpověď.Pokud na to jsou nějaké tabulky,pošlete mi je prosím.

  8. Irena

   Zajímalo by mě, zda může matka dát dítě na soukromou školu bez souhlasu otce.( Matka dítětě si našla přítele a otec se časem oženil – vychovává jedno nezletilé dítě druhé manželky).

   Podotýkám, že jeho dítě nemá předpoklady pro studium na střední škole, proto ta soukromá, kde se nedělají přijímací zkoušky.

   Děkuji za odpověď

  9. hana jelínková

   Dobrý den,

   zajímalo by mě, na jaké výživné mám nárok (prosím o uvedení alespoň minimální a maximální částky), když otec dítěte nemá jinou vyživovací povinnost, kromě té k mému sedmiletému dítěti a již několik let činí jeho hrubý měsíční příjem 160 tisíc Kč měsíčně. Já vydělávám měsíčně 30 tisíc Kč hrubého, jsem rozvedená a v péči mám kromě uvedeného dítěte ve věku 7 let ještě další dvě nezletilé děti z prvního manželství ve věku 13 a 16 let.

  10. Zdenka

   Dobrý den mám dotaz z čeho přesně se vypočítává výživné na dítě!Můj druh se kterým jsem žila 10let a máme spolu dítě 09/2004! pronajímá byt za 19000,- Kč, má příjem z pracovní činnosti cca 35000,- Kč čistého a na druhou stranu má uvěr na bytě a RD cca 16.000,-Kč na obojim ve kterém žije se svou novou partnerkou(která jistě přidává na výdaje)! Chci se zeptat zda se zohlednuji i uvery a hypoteky pri vypostu vyzivneho! Ja jsem matka na RD s prijmem RD 7582,-Kč s výdaji na bydlení cca 7000,-Kč. Chci se zeptat kolik z techto částek by mohlo dělat výživné a zda i já jako nezaopatřená matka mám nárok na nějaké peněžité dorovnání!Děkuji Zdenka

 4. Preisnerová

  Chci se nechat rozvest . Nevim jak mam postupovat a co ma vsechno obsahovat zadost o rozvod. Existuje nejaky formular? Prosim porad. Dekuji

 5. Patrik Tóth

  Během desetiletého manželství jsem dosahoval příjmů kolem 20tis Kc. během majetkového vyrovnání jsem přistoupil na přenechání bytu vč.kompletního vybavní ve vlastnictví manželky a odstěhoval jsem se k matce.Výživné mi bylo stanoveno na 2.000,-Kč na nyní 10-ti letou dceru.

  Po rozvodu jsem změnil zaměstnání a má finanční situace se zhoršila.Žiji s přitelkyni v bytě,který ona splácí.Jediným mým majetkem je os.automobil Favorit.S dcerou trávím pravidelně každý druhý víkend,během kterého ji mimo jiné kupuji dárky a oblečení.Před časem jsem žádal o snížení výživného.Tato žádost byla zamítnuta.Muj přijem je cca 7000,- čistého a rovněž nepravidelně pobírám diety.Je možné přihlížet k výši těchto diet?

  1. dan

   Myslím si, že na 10ti letou dcerou platíte výživné dosti malé.

 6. stejskal

  chci vědět podle čeho určuje penále soud za nazaplacení jedné splátky

  a výši výživného kdyz otec bez zaměstnání a matka na mateřské dovolené

 7. Miroslav Šídlo

  Moje přítelkyně pobírá od bývalého manžela výživné na dvě děti 6 a 9 let ve výši 2900Kč. Na výživném dluží skoro 29 000Kč. Přítelkyně souhlasila, že dlužné výživné doplatí dle splátkového kalendáře. Bývalý manžel nejenže neplní dohodu a ta pozbyla platnosti ale ještě požádal o snížení výživného a bylo mu vyhověno i když na výživném dluží. Jak postupovat aby byl rozsudek anulován, výživné zůstalo v původní výši. Odvolání podala a zažádala v něm i o soudní stíhání bývalého manžela pro zanedbání povinné výživy dle § 213 odst 2 Trestního zákona dále zažádala o zamezení styku s dětmi. Za radu děkuji.

  1. Al

   Zkuste jí udělat dítě a opustit. Zabijete ji! Buďte rád, že vás její bývalý tak dlouho živil!

 8. Věra

  Vážení,

  ráda bych se dozvěděla, jak postupovat, když mi bývalý manžel od ledna neposlal výživné tj. za 4 měsíce, telefony nebere není možné se s ním domluvit. Zároveň bych chtěla zažádat o zvýšení výživného, ale nevím, kde pracuje. Znám pouze kontaktní adresu.

  1. Fulopová Eva

   ráda bych se dozvěděla,jak postupovat, když mi bývalý manžel neposlal od listopadu r. 2003 výživné.Prosím o odpověd

  2. Dana

   Stačí požádat soud o výkon rozhodnutí a to formou exekuce a to srážkou ze mzdy. dnes už exekuční oddělení pracují poměrně dobře.

   Dana

 9. Věra

  Vážení,

  ráda bych se dozvěděla, jak postupovat, když mi bývalý manžel od ledna neposlal výživné tj. za 4 měsíce, telefony nebere není možné se s ním domluvit. Zároveň bych chtěla zažádat o zvýšení výživného, ale nevím, kde pracuje. Znám pouze kontaktní adresu.

  1. M.

   Známý nezaplatil alimenty za jeden měsíc protže byl v té době v nemocnici po úrazu, bývalá m. sepsala nějakou stížnost k soudu a výživné mu začali i bez jeho přítomnosti u soudu okamžitě strhávat exekučně z platu. Myslím že soud si může potřebné údaje zjistit.

  2. Zdena Kuřinová

   Bývalý manžel mě dluží na výživném 5 600,-.Na mé upozornění nereaguje.Jak mám dále postupovat při vámáhání výživného?Je možné se tohle výživné co nejrychleji dostat?

   Děkuji.

 10. Věra

  Vážení,

  ráda bych se dozvěděla, jak postupovat, když mi bývalý manžel od ledna neposlal výživné tj. za 4 měsíce, telefony nebere není možné se s ním domluvit. Zároveň bych chtěla zažádat o zvýšení výživného, ale nevím, kde pracuje. Znám pouze kontaktní adresu. Děkuji

  1. Marcel

   Zajděte si na úřad,soc.odbor,právní ochrana dítěte a sepište tam návrh na stanovení popř.úpravu výživného.Soud si vyžádá veškeré doklady z fin.úřadu a výživné stanoví ve spolupráci s opatrovníkem.

 11. Jindra Vávrová

  Neteř má 18 let a je nemanželské dítě. Její matka nepobírala výživné celou dobu, protože otec se svou rodinou emigroval do Austrálie. Nyní by jako plnoletá chtěla soudně požádat o zpětné výživné, studuje a matka nezaměstnaná, tudíž fianční problémy. Otcova adresa je známa jen dle dopisů, které chodí matce otce. Poraďte, děkuji.

  1. martina dudova

   byvalý přítel mi neplatí alimenty na jedno dítě ale hlavně mě zajimá jestli se dá něco dělat když má soudem určené dlužné výživné a nic mi z toho nezaplatil.V kdy mu bylo dlužné výživné určeno pracoval a zaměrně po jeho určení ukončil pracovní poměr a začal pracovat na černo.Nyni ho pět hledá policie a tak to jde do kola je vůbec metr na tyto lidi dá se někde domahat i dlužného výživného děkuji za odpověd

  2. maggie

   Běžně se náhrada z právní zastoupení – náhrada nákladů – nepřiznává ani jedné straně.

   V mimořádných případech ji ale soud může přiznat.

   Soud může rozhodnout i "šalamounsky", úhradu právního zastoupení může přiznat oběma stranám, takže nula od nuly pojde.

   Na druhou stranu soud může zhodnotit, z jakého důvodu je právní zastoupení zvoleno – povinný rodič nechce platit a vezme si právníka, nebo oprávněné dítě, které žije z přídavků …. a nemohlo by před soudem obstát bez právního zastoupení.

   Obecně platí poplatky soudu a náklady právního zastoupení protistrany ten, kdo soudní při prohrál. Jak chtete určit, kdo prohrál soud o výživné na zletilé dítě?

   Náklady na právní zastoupení můžete požadovat. Právní zástupce strany, která požaduje náhrady nákladů, jistě bude vědět, jak žádost u soudu přednést.

  3. Tatˇána Osoriová


   Zajímalo by mě, kdo platí náklady řízení advokátovi, který podával návrh na zvýšení výživného k soudu za zletilého. Platí je otec, po kterém je zvýšení požadováno nebo zletilý?

   Děkuji.

 12. Václav Pelíšek

  Bývalá manželka požaduje opět po dvou letech zvýšení výživného a to dokonce se zpětnou platností má na to nárok i když se má majetková situace nezměnila?V současné době platím 1 500, – Kč,vydělávám 16 000, – Kč hrubého,synovi je 12 let.Bydlím ve společné domácnosti se svou matkou,které přispívám na domácnost a nájemné,jedná se tedy o dvě dospělé osoby ve společné domácnosti.Prokazatelně vynakládám za cestu do zaměstnání z místa svého bydliště hromadnou dopravou 420 ,- Kč měsíčně.Mohu se nějak bránit a jak?Děkuji za odpověď.

  1. M.

   Když Váš syn (ve 12ti oblečení drahé jako na dospělou osobu, výživa, školní potřeby, spotřeba energie v bytě a koníčky) podle Vás vyžije s 1500,- Kč na měsíc, zkuste to vy třeba s 3000,- na Vás a s 3000,- na Vaši matku. To si asi budete vyskakovat, co?

  2. Petr

   Vazeny pane, ja smekam. Platim 1600 Kc vyzivneho na 3-lete dite. Prestoze pobiram pouze socialni davky jako nezamestnany 4300 Kc. Ze zbytku proste musim zit. PS: soud mi zadost o snizeni davek vyzivneho zamitl. Uvazte, jake asi jsou (byly a budou) Vase sance u soudu.

 13. Tesařová

  Dcera je na rodičovské dovolené. Chce podat návrh na rozvod a potřebovala by vědět jak má postupovat, co má žádost obsahovat a jaký je poplatek za podání návrhu na rozvod manželství. Řeší se při rozvodovém řízení i výživné na dítě, případně na ženu na rodičovské dovolené, nebo se to řeší jinde a jinak? Děkuji za odpověď.

 14. Karel

  Pokud muž uzavře nové manželství, změní se tím podmínky pro výpočet nové výše výživného? Jinými slovy: Bude se výše výživného počítat z příjmů celé domácnosti, tj. i z příjmu jeho nové manželky, nebo zůstane základem pro výpočet pouze jeho příjem? Má na tuto skutečnost vliv případná smlouva mezi novými manželi o bezpodílovém vlastnictví majetku?

  Děkuji za odpověď

  1. Pavlína

   pokud muž uzavře nové manželství,změní se tím podmínky pro výpočet nové výše výživného?Na tři děti platí 7,500kc,navíc samozřejmě dárky ke všem příležitostem.Z nového manželství má mimino a tím se situace podstatně změnila,z jeho příjmu nezvládá tolik platit a starat se o novou rodinu.Může zažádat o snížení výživného?Děkuji Vám za odpověď.

 15. Ivana

  Prosím o radu, jak můžu sama, bez pomoci placené advokátní služby,

  podat návrh na exekuci na bývalého manžela na dlužné výživné. Mám

  trestní příkaz vydaný okresním soudem. Lhůta pro splacení dluhu již

  uplynula. Koho mám kontaktovat u soudu nebo kde lze nalézt vzor pro

  podání návrhu na výkon rozhodnutí ? Za odpověď děkuji předem. I.N.

 16. M. Kopec

  Dobrý den, prosím o radu, týkající-se rodičovské zodpovědnosti nezletilé matky ( RZ ). Matce mé roční dcery je 17 let, dosud jí nebyla soudem přiznána RZ, mě je 25let, v rodném listě jsem uveden jako otec dle souhlasného prohlášení před soudem, jimé úpravy poměrů nejsou. Nejsme manželé, žijeme společně v rodinném domku mých rodičů se kterými jsme denně v kontaktu. A nyní otázky: nabude matka zletilostí RZ i v případě, že jí soud RZ nepřiznal jako nezletilé? V jakém rozsahu je má RZ, když nejsme manželé? Jak je rozdělěna RZ nyní a jak po nabytí zletilosti matky? Děkuji mnohokrát za odpovědi.

 17. Vlada

  Je možné,aby soud zvýšil výživné o 160 procent i přesto,že výdaje na nezletilé dítě se v podstatě zvýšily pouze s jeho růstem.Za mimoškolní činnost náklady dokonce klesly asi o 333,-kč měsíčně.Jsem ženatý a manželka má v péči dvě děti,na které nedostává žádné výživné.Měl by k tomuto soud přihlíšet?

 18. Alena

  Dobry den, mam stejny dotaz jako p. Denisa Zábranská ze dne 10.12.2002 – vymereni alimentu, ale nemohu najit odpoved, proto Vas prosim o jeji zaslani.

  Dekuji Zarubna

 19. Irena

  Chtěla bych Vás požádat o radu,jak postupovat při neplnění vyživovací povinnosti.Vzhledem k tomu,že jsem chtěla požádat o zvýšení výživného na syna (10 let),na kterého je stanovena výše výživného 800,–Kč/měsíčně,ale bývalý manžel pět měsíců neplní vyživovací povinnost.

  1. Al

   Počkejte ještě měsíc. Nechte ho v klidu a pak trestní oznámení a návrh k soudu na vymáhání dlužné částky. Podat žádost o zvýšení máte možnost hned. Dlužné a zvýšení spolu nesouvisí.

 20. Šárka

  Žiji s partnerem, který se začátkem roku 2003 rozvedl. Majetek si rozdělili dohodou. Na výši výživného na dítě ve věku 9 lek se také dohodli a to ve výši 13 000,-. Tak to i schválil soud. Do konce roku 2002 měl partner dobře placené zaměstnání, podle kterého se také odvíjala dohoda o výši výživného. V lednu 2003, ale odešel ze zaměstnání a věnuje se budování své vlastní firmy. Zatím nemá téměř žádné příjmy. Své životní náklady a také výživné až do této chvíle hradil z bonusu, který získal od bývalého zaměstnavatele a to ve výši devítiměsíčního platu. Náklady na nově vznikající firmu hradil také ze svých úspor, které mu zbyly po rozvodu. V tuto chvíli už jsou ale jeho konta na nule a příjmy z podnikání jsou minimální. Co musí doložit , pokud chce žádat o snížení výživného? Musí čekat až na své daňové přiznání na konci roku, aby doložil své příjmy? A může nás soud posuzovat jako partnery pokud spolu žijeme ve společné domácnosti, tedy brát v úvahu naše příjmy a výdaje?

  1. Al

   Promiňte, ale především byste ho měla odvést k psychiatrovi, jestli má všech pět pohromadě. Píšete, že v lednu odešel ze zaměstnání a v tutéž dobu uzavřel dohodu na výživné, které není dle potřeb dítěte.

   Já bych radila neplatit, nebo platit v přiměřené výši, t.j. cca 2000 měsíčně vzhledem k věku dítěte (některé ale dostává i 300,-) a až budete moci prokázat jeho příjmy, tzn. nejdříve leden 2004 (záleží, kdy podá daňové přiznání) zažádat soud o snížení výživného vzhledem ke změnám podmínek u povinného a to zpětně i za rok 2003. Zažádat můžete už nyní, naše soudy vám dají dost času na odevzdání daň. přiznání.

 21. J.Bubeníčková

  Dobrý den.

  Ráda bych se zeptala na následující věc. Máme s manželem 2 letou dcerku M. Manžel má za svobodna 10ti letou dceru E, jejíž matka se po 2 letech znovu vdala a má ještě 7-letého syna. Můj manžel platí výživné od narození dcery E dohodou, soudní řízení nebylo třeba. Nyní, kdy se matka dcery E. rozvádí, žádá zvýšení výživného. Existuje prý jakási tabulka, podle níž lze přibližně určit výši výživného. Manžel vydělává 16 tis. Kč. čistého. Přihlíží se též k výdělku matky? (12tis. Kč čistého). Rádi bychom se dohodli bez soudního řízení, ale nemáme představu, v jakých relacích se pohybovat, částka navržená matkou se nám zdá dosti vysoká.Děkuji.

  1. Al

   Jedinou tabulkou je orientace….. 1/5 z čistého příjmu, pokud je to částka, která uspokojuje potřeby dítěte. V této částce by se měly nacházet všechny vyživovací povinnosti povinného. Matka má právo žádat o zvýšení, změnily se rozhodné podmínky pro jeho určení. K jejímu výdělku se samozřejmě přihlíží. Jiné tabulky nejsou. Orientačně by mohlo jít ve vašem případě o částku cca 1500-2000 vůči 10-ti leté dceři.

 22. Rudolf Petrlík

  Jsme rozvedeni.Výše výživného určil soud před 2 lety na mého syna ve výši 2.500,-kč a platbu stavebního spoření 200,-kč.V době soudu jsem měl výši čistého platu cca.20.000,-kč.z minulého manželství platím na dceru výživné ve výši 1.500,- kč.V současné době mám stejný měsíční příjem.Při smluvním rozvodu jsem se zřekl nároku podílu na byt a zařízení ve prospěch syna, splácím ještě dnes naše společné pohledávky ve výši 2.400,- kč.Pravidelně se se synem vídáme, kupuji oblečení, dárky (vánoce, narozeniny atd.)Bývalá žena požádala o navýšení výživného přičemž si pořídila automobil, PC atd. Chápu důležitost výživného pro uspokojování veškerých potřeb syna, ale s porovnáním s jinými případy je v mém případě výživné vyšší.Je v tomto případě navýšení výživného oprávněné?Jaká je hranice výživného v mém případě?Mám šanci uspět u soudu?Pokud ano, jak mám postupovat?Děkuji za odpověď .

 23. franta

  Žádám o názor a radu. Můj známý má trochu jiné problémy s výživným. Po rozvodu mu bylo vyměřeno výživné na dvě děti. Původní výživné nevím. Vím jen, že jeho bývalá manželka dala již dvakrát k soudu žádost na zvýšení výživného. Soud jí vždy vyhověl. Na poslední jednání si sice vzal právníka, ale ten mu rovnou řekl, že jsou takové zákony, že když jeho bývalá žena bude chtít znovu zvýšit výživné,soud jí jistě znovu vyhoví. A tak po posledním zvýšení výživného platil na dvě děti (věk asi 9 a 13 let) při příjmu asi 17000 čistého asi 5500 výživného. Asi před rokem se znovu oženil a vzal si svou přítelkyni, také rozvedenou s šestiletou dcerou. V současné době žijí ve společné domácnosti tři. On,jeho nová manželka a její dcera, na kterou bere jeho manželka 1500 kč výživného. V současné době tedy mají celkový příjem asi 25000 kč pro tři lidi (před zaplacením všech poplatků, jako voda, elektrika apod.) Mimo výše uvedené výživné ještě přispívá své bývalé manželce na různé akce dětí ( tábor, škola v přírodě atd.) i když je sporné, zda jeho bývalá manželka (která se rovněž znovu vdala) tyto peníze využívá pro potřebu dětí,protože, kdykoli děti něco potřebují, posílá je za otcem ať jim to koupí. Nyní jeho bývalá manželka přišla opět za ním, aby přispěl na školu v přírodě pro dceru ( kam má jet asi za 5 měsíců) a pohrozila mu, že když jí nepřispěje, dá opět k soudu návrh na zvýšení výživného. Přesto že jí tedy přispěl ( naštěstí proti podpisu ). Přišlo mu zanedlouho předvolání k soudu z důvodu jednání o zvýšení výživného. A tak, přesto že má již novou rodinu, obává se, že i přesto, že po zaplacení všech poplatků jim toho moc nezbyde, že mu bude výživné opět zvýšeno. žádám tedy, pokud má někdo v tomto směru nějaké zkušenosti, o jeho názor, kam až je možno zvyšovat výživné.

 24. Petr Šrom

  Před rokem jsem požádal soud žádostí o úpravu(snížení) alimentů a styku s dětmi (na dvě děti 4 a 9 platím 5.000,- Kč). Plat mi od doby rozvodu klesl o 1/2. Na styku jsme se dohodli, že se domluvíme. Chyba!! Dopusud mi přišlo několik usnesení o opatrovnictví dětí, ale jinak se nic neděje.

  Matka dětí mi uvalila exekuci platu a já nejsem schopen s min. 7000 uživit svoji novou rodinu (čekáme dítě).

  Je možno mi nějak poradit? Na koho se obrátit?

 25. Vladěna

  Prosím o radu, žiji u svých rodičů s přítelem který má 3letou dceru,na kterou platí výživné vyměřené soudem, příští rok stavíme rodinný dům a chtěli by jsme taky miminko. Zajímalo by mě jak se potom bude počítat výživné, když se vezmeme, budeme mít úvěr na stavbu a samy nevíme jak to utáhneme. Mockrát děkuji

 26. Vladěna

  oprava e-mailu vladenka7@post.cz

  Prosím o radu, žiji u svých rodičů s přítelem který má 3letou dceru,na kterou platí výživné vyměřené soudem, příští rok stavíme rodinný dům a chtěli by jsme taky miminko. Zajímalo by mě jak se potom bude počítat výživné, když se vezmeme, budeme mít úvěr na stavbu a samy nevíme jak to utáhneme. Mockrát děkuji

 27. Lenka

  Studuji na vysoké škole a můj otec na mě platí výživné 4000, což je můj jedinný příjem (placení kolejí, stravy atd.).Prosila jsem otce, jestli by mi nezaložil stavební spoření, ale odmítl to. Proto by mě zajímalo, jak si zažádat o zvýšení výživného. Jeho příjem je cca 40 000. Díky

  1. Petr

   Vážená slečno, na vyšší výživné jistě máte nárok, protože jste dceruškou "bohatého" tatínka. Vaši vrstevníci jsou na tom o něco hůře: koleje a vše ostatní si platí sami z výdělku v zaměstnání. To by ale jistě bylo pod Vaši úroveň.

 28. Vlastimil Praus

  Existuje právní předpis, podle kterého se stanovuje výše výživného na dítě mezi rozvedenými manželi (nějaká tabulka a pod)? Bývalá manželka nyní je opět vdaná a má v péči naše dítě z prvního manželství. Já jsem opět ženatý. Přihlíží se při stanovení i na příjem současných manželů? Děkuji za odpověď na email.

 29. Martina

  Manžel má z prvního maželství dnes 16 letého syna. Při rozvodu mu vypočítali výživné 3500,- z posledního daňového přiznání. Před rozvodem zkrachoval a zůstal mu dluh 500tisíc.Rozvod byl v roce 1999, nový sňatek v roce 2001. Dnes máme dvě děti. Třikrát jsme již žádali o snížení, matka nezletilého zároveň o zvýšení. U Plzeňského soudu nám bylo řečeno, že plat manžela 17000 + mých 2500 – dluh, který stále zplácíme – 3500 výživné = dobré podmínky pro život. Máme telefon, mikrovlnku, myčku, televizi atd. vše nadstandart.

  Ptám se co patří mezi nadstandart?

 30. ivana

  jsme pět let rozvedený a bývalý manžel není schopen pravidelně platit výživné na nezletilou dceru.Pár měsíců platí,a pak 3-č měsíce to z něj tahám. Dá mi někdo nějakou radu?

 31. zlatuše Polesová

  Dne 23.01.2004 proběhlo jednání ohledně zvýšení výživného na dceru. U tohoto jednání jsme s bývalým manželem podepsali, že se vzdáváme práva odvolání. Je možné se po podpisu vzdání se práva odvolání ještě odvolat? Existuje lhůta do kdy musí soud vypracovat rozsudek?

  Děkuji za odpověď

 32. Květa

  Jsem rozvedená 3 roky.Mám ve své péči 3 nezaopatřené syny ve věku 13,15 a 18 let.Jejich otci bylo určeno výživné v celkové výši 2 500Kč,které neplatil.Nyní je ve výkonu trestu za dlužné výžiné a jeho dlužná částka činí 122 000Kč.V květnu letošního roku bude bývalý manžel propuštěn.Mohu si zažádat o zvýšení výživného a není možné,aby se stalo,že mu výživné ještě naopak sníží?

  Bývalý manžel mi oznámil,že nebude pracovat legálně,aby nebyla možnost,jak mu výživné vyměřit.

 33. Květa

  Jsem rozvedená 3 roky.Mám ve své péči 3 nezaopatřené syny ve věku 13,15 a 18 let.Jejich otci bylo určeno výživné v celkové výši 2 500Kč,které neplatil.Nyní je ve výkonu trestu za dlužné výžiné a jeho dlužná částka činí 122 000Kč.V květnu letošního roku bude bývalý manžel propuštěn.Mohu si zažádat o zvýšení výživného a není možné,aby se stalo,že mu výživné ještě naopak sníží?

  Bývalý manžel mi oznámil,že nebude pracovat legálně,aby nebyla možnost,jak mu výživné vyměřit.

 34. dasa

  Chci podat žádost o zvýšení výživného.Při rozvodu mi byla stanovena částka 600 a 500 Kč na děti,které chodily do školky.Nyní studují střední školu.Existují nějaké základní minimální částky vztahující se k věku dítěte,nebo vše záleží na potřebách? Pokud nemají nákladné koníčky,jakou mám šanci na zvýšení?Předem děkuji za případné rady.

  1. Marcel

   V tomto případě se nemusíte bát a stačí přes sociální odbor,právní ochrana dítěte podat návrh na zvýšení výživného a to až 3 roky zpětně. Soud posoudí příjmy manžela a 100%% Vám výživné zvýší.Výše výživného se dnes stanovuje mezi 15-25%% z čistého příjmu povinného,ovšem záleží na soudci a hlavně na sociální pracovnici(tzv. opatrovník).Soudní řízení je zdarma.

 35. Jana

  Manžel s námi nežije ve společné domácnosti už 9 měsíců, nejsme rozvedeni a máme 21letou dceru, která studuje VŠ. Pro výpočet sociálních dávek jsme však posuzováni stále jako společná domácnost. Nemám proto nárok ani na vyšší přídavky ani na příspěvek na bydlení a dcera na příspěvek na dopravu. Dá se tato situace řešit ještě předtím než proběhne rozvod? Děkuji.

  1. Iva Dresslerová

   Na sociálce existuje Žádost o vyloučení ze společně posuzovaných osob. Nevím, zda se to týká i manželů. Já s otcem dítěte nebyla sezdaná. Tuto žádost jsem si vyplnila a přiložila k ní žádost, kterou jsem podala u soudu o úpravě výživy. Pak si tam pozvali i otce mého dítěte a ten podepsal, že opravdu společnou domácnost nemáme. Zkuste se zeptat přímo na sociálce.

 36. Richard

  Prosím o odhadnutí výše výživného na nezletilého čtyřletého syna při příjmu otce 25.000,- čistého a 12.000,- čistého matky.Dítě je v péči matky.Děkuji

 37. Monika

  Musí se žádat o zvýšení výživného vždy jen soudní cestou? Rádi bychom se s bývalým manželem dohodli mezi sebou, abychom nemuseli k soudnímu jednání, je to možné? Poradí někdo, jak na to?

 38. Hana

  Dobrý den,

  chtěla bych poradit v této situaci: bývalý manžel rozsudkem soudu má zrušenu vyživovací povinnost /syn se již sám živí/, ale dluhy na starém výživném jsou 32 000,- Kč. Protože bývalý manžel od roku 2000 pobírá pouze sociální dávky a údajně nemá žádný majetek, byl zastaven výkon exekuce na plat a nemohl být ani trestně stíhán – platil měsíčně polovinu soudem stanovené částky. Moje otázka zní, je-li možné vyčkat lhůty 6 měsíců a podat návrh na trestní stíhání, které jsem dříve docela dobře uplatnila, protože, pokud mu hrozil kriminál, dlužné výživné vždy zaplatil.

  Děkuji Hana

 39. František Dohnal

  Mám 2 děti, – studující – 16 a 18 let. Můj čistý příjem je kolem 19.000,- čistého. Děti nechodí do žádných zájmových kroužků. Na případných školních zájezdech apod. se finančně podílím zhruba 50%%. Plně hradím veškerý provoz a servis počítače a jízdních kol. Děti ke mě mohou přijít kdykoli, bydlíme od sebe 100 m.

  Bývalá manželka pracuje ve školství jako učitelka ZŠ. Přestože má VŠ vzdělání, nesnaží se dosáhnout odpovídajícího pracovního zařazení a tím i zlepšení finanční situace rodiny.

  Výživné platím 6.000/měsíc + 500,- Kč "dobrovolně", přičemž bývalá manželka požaduje pravidelné zvyšování "dobrovolné" částky každý rok. Podle mých hrubých výpočtů jsou potřeby dětí plně kryty z mého výživného a případného rodičovského příspěvku. Mám oprávněný pocit, že bývalá manželka na děti ze svého platu nepřispívá buď vůbec, nebo zanedbatelnou částkou.

  Letos můj starší syn ukončil předčasně gymnázium (prospěchové důvody + vysoká neomluvená absence ve škole). O této skutečnosti mne bývalá manželka neinformovala – mám podezření jestli je řádně plněna výchovná role z její strany. Syn přitom mohl kdykoli přijít a případné problémy jsme mohli včas řešit.

  Na závěr bych rád poznamenal, že bych na děti platil klidně 20.000 měsíčně, pokud bych měl jistotu, že jsou peníze užity jen v jejich prospěch.

  Do jaké výše lze alimenty akceptovat? Jak zajistit, aby se bývalá manželka prokazatelným způsobem podílela na finančním zabezpečení dětí?

  Má cenu se vůbec z mé strany dále snažit o získání lukrativnějšího zaměstnání, když je předem jasné, že vyšší příjem budu muset odevzdat bývalé manželce?

  Děkuji za odpověď

 40. Bohuš

  Několik let jsem platil výživné na své dva syny. Nyní oba ukončili školu. Jeden snad půjde dělat, ale druhý prý bude studovat dálkově 3 dny v týdnu a ve zbytku si možná si někde bude přivydělávat. Jak je to s placením v tomto případě. Díky za každou odopvěď.

 41. Jan Šesták

  Minulý rok mi byly do péče svěřeny 2 nezletilé děti a bývalé manželce bylo vyměřeno výživné(podle mne velice směšné) ve výši 500,-kč na jedno dítě.

  V současné době neznám její trvalý pobyt ani výši příjmu,ale chtěl bych požádat o zvýšení výživného.

  Ve své žádosti tedy nemohu uvést potřebné údaje týkající se její osoby , a proto by mne zajímalo, jestli mám šanci uspět.

  Díky za odpověď a předem děkuji

  Jan Šesták,Havířov

 42. mirek

  Dobrý den,

  dcera v květnu ukončila studium na střední škole. Lze zjistit, zda už začala pracovat nebo bude dále studovat. Bývalá maželka se mnou nekomunikuje. Od ní tuto informaci neseženu. V případě, že pracuje, jakým způsobem ukončím placení výživného? Děkuji Mirek

 43. Josef Bartoš

  Můj syn ukončil v červnu studium a od září 2004 bude evidován na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Jsem povinen plati dále výživné?

  Je mu 19 let. Děkuji!

  Josef Bartoš

 44. M.S.

  Ctěla bych se zeptat. Mému manželovi bylo soudem určeno platit výživné ve výši 900, -. Přesto manžel většinou zapomene a přijde s prosbou jestli mi to může zaplatit až přístě. Takhle to jde již druhý rok. Ctěla bych i přesto zažádat o zvýšení. Manžel u soudu řekl, že pracuje příležitostně a jeho příjem je 7 000,- – 8 000,- . není to však pravda. Pracuje sice jak se říká na černo a již třetí rok u stejné firmy a jeho příjem je kolem 12 000, – – 13 000,-. prosím poradte jak postupovat a jak dokazat u soudu, že manžel ma opravdu praci a takovi plat a ne jak rikal, že pracuje pouze příležitostně a kam se obratit o zvýšení výživného. děkuji.

 45. Karel

  Z prvního manželství mám dceru, která nastupuje na střední soukromou školu.Bývalá žena se se mnou o výběru školy neradila,jen mi potom zatelefonovala a požaduje zvýšení alimentů ze současných 1500Kč na 2000Kč.Jsem podruhé ženatý,v tomto manželství se mi narodil syn,kterému jsou dva roky.V domácnosti s námi společně žijí děti manželky z prvního manželství ve věku 13 a 15 let.Dcera bydlí s matkou asi 70km od nás, která žije již přes pět s přítelem ve společné domácnosti,ale trvalé bydliště má stále uvedeno u svých rodičů,takže pobírá veškeré příspěvky od státu jako samoživitelka.Dcera k nám jezdí dle dohody,kupujeme ji oblečení,lyže atd.,založil jsem ji stavební spoření.Nyní uvažujeme o předělání bytu s možností využití hypotéky.Zajímalo by mne,když svoji rodinu zatížím hypotékou,jestli případný soud přihlédne také k mojí finanční situaci a nebo se upřednosťuje zájem dítěte a zda také soud přihlédne k tomu,že se bývalá žena stále uvádí jako samoživitelka,uvádí tedy nepravdivé informace a tato skutečnost je prokazatelná (na adresu, kde žije matka s přítelem, dochází veškerá korespondence apod., dcera i v tomto městě chodila na základní školu – je to asi 30 km od místa, kde uvádí svoje i dcery trvalé bydliště.).Jak se mohu proti těmto jejím nepravdivým tvrzením bránit?Moc děkuji za Vaši odpověď.

 46. Ivana

  Jsme rozvedená už deset let a manžel platí alimenty na obě děti dohromady 2.000,- Kč. V roce 2003 mám nový rozsudek na placení výživného v částce 3.500. Manžel ale platí stále 2.000 Kč. Jaká je doba promlčení u výživného. Někdo říká 3 roky a někdo 10 let. Poradíte? Děkuji. Ivana

  1. Jan Konkol

   Jak dlouho musím skladovat doklady o placení výživného na mé dítě.Může po mě soud žádat doklady za období 1995-96? Má bývalá manželka si vymyslela v roce 2003, že jsem neplatil výživný za roky 1995 a 1996. Při rozvodu, při úpravě styku ze synem, výživné na manželku atd., nikdy o neplacení nebyla ani zmínka.

  2. Jan Konkol

   Jak dlouho musím skladovat doklady o placení výživném na mého syna? Může po mě soud vyžadovat doklady o placení výživného za roky 1995-96?Děkuji Jan.

 47. Marta

  Mám tři děti, které mi rozvodu byly svěřeny do péče. Jak můžu požádat o zvýšení výživného na dvě zletilé děti, které obě studují – dcera 21let vysokou školu a syn 18let střední školu?

 48. ilona

  Ziji mimo republiku, a ucim na universite. Muj byvaly manzel odesel po narozeni ditete od rodiny. Mame podepsanou separacni dohodu, kde je stanovena styk s ditete a vyse vyzivneho. Vzledem k tomu, ze nasledny rozvod v teto zemi, Spanelsku, bude zdrejme komplikovany, vzhledem k soucasnemu postoji meho partnera, volila bych rozvod v Cechach. Co se tyce vyzivneho, v soucasnosti pobiram 380 euro mesicne (tj. 1/5 prijmu manzela). Mam narok na stejne vyzivne podle ceskeho pravniho radu. Bere se v uvahu ekonomicka situace v zahranici, tj. vyssi zivotni naklady?

  Diteti je 2 a1/2 roku, chodi do skolky. Do budoucna, tj. zhruba pred jeho nastupem do skoly planuji svuj presun do CR, ktery se zda v soucasne dobe dosti komplikovany vzhledem k zmene postoje v peci o dite ze strany byvaleho manzela. Mam pravo zit s ditetem do budoucna v CR? V soucasne dobe nelze ani akceptovat nekterou z nabidek na praci v zahraniccnich vyzkumnych centrech, vzhlem k tomu, ze mi neni dovoleno vycestovat s mym synem.

  Dekuji

 49. iveta

  Prosím Vás zdali by jste mi nemohli uvést přibližnou sumu výživného na dvě dcery ve věku 19 a 18 let.Obě jěště studují a manželův příjem je 9500-10000 korun čistého. Děkuji

 50. Martin Plecháček

  dobrý den mám velké potíže s bývalou manželkou co se týče alimentu a pujčovaní detí braní mi ve styku s dětmi a namlouvá jim že na ně kašlu přitom je mam velice rád.dále mám problém s alimenty jsou na mé pomery dosti neunosné proto prosim o radu jak napsat k soudu návrhy nejlépe vzor jak to ma vypadat,děkuji.

 51. František

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jaká je odpovídající výše výživného.

  Z prvního manželství mám jedno dítě – 10 let, v druhém manželství

  dvojčata 1 rok. Bývalá manželka je na mateřské dovolené, kdy má dítě se svým novým partnerem. Moje je též na MD.

  Můj čistý měsíční příjem je 25 – 28 000 čistého podle množství přesčasů.

  Se synem se pravidelně stýkám 1 víkend do měsíce a 2-3 dny všední.

  Během prázdnin ho mám 14dní.

  Děkuji za odpovědi.

 52. Ladislav Hromádka

  Soud mě určil platit výživné na nezletilé děti, které jsem posílal bývalé manželce. Dnes jsou plnoleté a studují. A tak bych se chtěl zeptat:

  – zda mohu posílat výživné přímo dětem, nebo to musí rozhodnout soud?

  – v případě, že přestanou studovat :

  – jsou nezaměstnané

  – již si vydělávají

  Kdy přestanu platit výživné a musí to rozhodnout soud ?

  – v případě, že po určité době opět začnou studovat, budu muset opět

  platit výživné ?

  Předem moc děkuji S pozdravem L. Hromádka

 53. Jana

  Za jak dlouhé období lze žádat o zpětné doplacení výživného. Můj bývalý manžel mi platí 11 let 500 Kč měsíčně a synovi bude letos 15 let.

  Děkuji za odpověd

 54. Láďa

  "měsíčně splatnou vždy do 15. dne v měsíci předem"mám sporný dotaz, jedná se o platbu předem na další měsíc, což znamená k 15.11. na prosinec atd…. atd…či zda je toto platba na tentýž měsíc, což je do 15 listopadu na listopad atd…atd…děkuji Láďa

 55. Klára

  Prosím o odpověď: Dá se výživné stanovit nějakým procentem z platu? Jedná se konkrétně o případ, kdy by manžel nechal manželce s dvěma dětmi (1 rok a 5 let) rodinný dům (nabytý za trvání manželství), na který by si nedělal žádný nárok. Jaká by mohla být výše výživného, pokud by jeho čistý příjem činil 25.000 Kč?

 56. mariana l. szoke,USA

  Jiz 7 let vychovavam syna sama, utekla jsem z ceske republiky, protoze jsem nenalezla zastani a zakony na sve strane, hledam nekoho kdo ma podobne zkusenosti se podelit jakym zpusobem vymoci dluzne vyzivneho od tzv. brnenskeho podnikatele, prip. poradi pravniho zastupce s touto specializaci.Dekuji vsem za reakci moc zdravim a s optimismem jde vse lepe,mariana

 57. mariana l. szoke,USA

  Jiz 7 let vychovavam syna sama, utekla jsem z ceske republiky, protoze jsem nenalezla zastani a zakony na sve strane, hledam nekoho kdo ma podobne zkusenosti se podelit jakym zpusobem vymoci dluzne vyzivneho od tzv. brnenskeho podnikatele, prip. poradi pravniho zastupce s touto specializaci.Dekuji vsem za reakci moc zdravim a s optimismem jde vse lepe,mariana

 58. Pim Burger

  Je mi 21let a studuji vysokou školu, mí rodiče jsou rozvedení. Donedávna jsem bydlel u matky a otec na mě platil výživné určené soudem, nyní se po neschodách s matkou hodlám odstěhovat a potřebuji vědět, jak postupovat proti matce, která má také povinnost na mojí výživě, popřípadě jak požadovat zvýšení dávek na otci, pokud na ně mám právo?

 59. Jakub M.

  Jak je to se zvýšením alimentů po 18? O výši alimentů se mi rozhodlo v 17,to jsem byl na střední a měl malé výdaje.Teď jdu na vysokou a to něco víc stojí.Mám ještě možnost nechat si zvýšit alimenty i když je mi tedˇ19?Nejsem si moc jistej,protože se všude píše jen o dětech do 18…

 60. Simona Opatová

  Chci požádat o rozvod manželství. Manžel ve vedlejším pracovním poměru podniká, příjmy z podnikání si ukládá na svůj osobní účet (já k němu nemám přístup) Obávám se, že při rozvodu manžel peníze vybere a nebude možno je zahrnouti do společného vlastnictví manželů. Můžete mi poradit jak by bylo možno zajistit, aby i tyto finační prostředky bylo možno zajistit a rozdělit? Děkuji.

  Simona Opatová.

 61. Simona Opatová

  Chci podat žádost o rozvod manželství. Manžel v době trvání manželství prodal chatu (před cca. 10-ti lety), kterou zdědil po svém otci. Tyto finanční prostředky má na svém osobním účtu. Budou tyto finanční prostředky zahrnuty do společného vlastnictví manželů. Manžel tvrdí, že ne. Prosím o radu? Děkuji.

  Simona Opatová.

  1. Dana

   Milá Simono moc Vás nepotěším,ale Váš manžel má pravdu.Dědictví a finanční prostředky z něho vzniklé nespadají do spoluvlatnictví manželů.Stejně tak životní pojištění,stavební spoření,důchodové připojištění atd. kde smlouva je na jméno jednoho z manželů.Musí být,ale prokázáno,že úhrada byla provedena z účtu který je na jméno toho z manželů,který na své jméno pojistné smlouvy uzavřel.Pokud jsou platby hrazeny složenkou opět musí být odesílatel majitel pojistné smlouvy nebo spoření.Jestli-že jsou platby hrazeny ze společného účtu nebo placeny jménem druhého z manželů spadají tyto finance včetně výnosů a státních příspěvků do společného jmění manželů.

 62. Lucie Sikorová

  Manžel má z 1 manželství 1 dítě,na které platil 800 kč.Nyní bývalá manželka žádá zvýšení výživného a to na částku 1500 kč zpětně od 09/2000, kdy syn nastoupil do školy.

  Po jakou dobu zpětně lze vymáhat výživné?V r.2003 jsme s manželem uzavřeli sňatek.Budou nyní při soudním řízení posuzovány i moje příjmy?Manžel vydělá 17000 kč hrubého a já taktéž.Jaká výše výživného lze z tohoto platu stanovit.Děkuji za odpověď.Bývalá manželka se rozvádí a z druhého manželství má 1 dítě.Je po mateř.dovolené a je v evidenci úřadu práce.

 63. O.Fazekasová

  Dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestli k žádosti o zvýšení výživného budou chtít i příjmy mého nynějšího manžela který není otcem nezletilého.Nebo jestli se budou posuzovat jen příjmy moje jako matky a mohu alimenty opravdu žádat 3 roky nazpět.Již 8 let jsem si je nenechala zvýšit.Děkuji za odpověď.

 64. Raindlová Ivana

  Chtěla bych zažádat o zvýšení výživného na dceru (12,5 roku). Manželství bylo rozvedeno v roce 1996 a výživné určeno soudem 700,-Kč. Veškeré aktivity dcery hradím já. S dcerou žiji sama. Bývalý manžel je již ženatý a má ještě jednu vyživovací povinnost, ale v současné době je bez zaměstnání. Od dcery vím, že si přivydělává muzikou, ale to nemohu dokázat. Je možné, abych měla nárok na zvýšení výživného? Děkuji

 65. Eva

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mám dělat, když mi otec neposlal výživné za jeden měsíc. Splácí mi postupně i výživné, které mi dlužil pozpátku (čekala jsem rok na soud). Tuto splátku poslal, ale výživné na ten měsíc ne. Další měsíce jsem výživné už opět dostala. Děkuji za radu.

 66. Štaudnerová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, kam se mám obrátit, když mi můj bývalý manžel už skoro dva roky neplatí alimenty, které mu byly stanoveny soudem v částce 1500,- Kč.Není mi známa jeho adresa pobytu, ani jestli v této době pracuje(spíše ne). Dále bych se chtěla zeptat, zda by v případě trestního oznámení pro neplacení výživného, by za něj tuto částku platil stát a pak by dlužné výživné vymáhal po bývalém manželovi.Já jsem zaměstnaná a můj měsíční čistý příjem i s přídavkama na děti je 14.500,-Kč.Děkuji za odpověď.

  A.Štaudnerová

 67. svetlana

  nemuzu si dovolit pravnika tak jako muj byvaly manzel,jsme 13let rozvedeni,u kazdeho soudu desne pohorim,za nej mluvi pravnik a vi co rikat,vsechno mu sepise,nemam sanci na zvyseni vyzivneho,dokladuje smesne castky jako plat,moje posledni zadost se tahla 2 roky a zaver byl zamitnuto..nejdrive to protahovaly k soudnim stanim neprisel.nebo ho advokat omluvil,behem toho se mu narodil druhy syn,beru 1500kc na 15.letou dceru..otec se s ni vubec nestyka,dcera by moc chtela ,ale on nechce ani za nic,nedava ji zadne darky a neprispiva jinak nez vyzivnym,ktere posila jak se mu to hodi,prito je videt ze se ma dobre,jakym autem prijede co ma na sobe,na advokata ma,ale prijmy ktere doklada jsou smesne..napr.6700kc..a ja jako statni zamestnanec mam dolozeno uplne vsechno..poradte mi neni nejaka moznost bezplatne pravni poradny,nebo spise advokat ktery by mi aspon sepsal zadost o zvyseni vyzivneho,aby to bylo sepsano tak jak ma byt,a ne jak ja to pisu srdcem,,a jeste jeden dotaz,proc kontrojuje socialka me s dcerou co vlastnime,a nezkontroluje i jeho..muzu o to pozadat?,a jak je mozne ze muj zamestnavatel posila potvrzeni o vysi meho prijmu postou primo soudu a exmanzel si je donese sam?muzu v tomto nejak oponovat??moc dekuji

 68. Lenka Bujakova

  Chtela bych se zelptat:

  V minulosti bylo stanovené výživné prarodičům obou stran z důvodu studia na VŠ otce dítěte.

  Otec dítěte založil novou rodinu ve které má další 3 vlasní nezletilé děti.1998 ukončil studia a v součastné době pracuje jako lékař v různých nemocnicích a také založil několik společností, spojeno s jeho profesí. Kdy nechal postavit spolu se svou matkou minipolikliniku,a tvrdí, že má nizký příjem a proto není schopen platit a podporovat syna při studiích na střední škole.Se synem žiji 6 let sama, kdy nejsem schopna pokryt všechny potřeby spojeny se studiem z jediného příjmu.Prarodičům bylo stanoveno výživné každému 250,-Kč. Vždy když jsem požádala o zvýšení výživného mi otec dítěte sdělil, že opět čeká dítě, že je zbytečné o zvýšení žádat, neboť nemá dostačující příjem. Po ústní dohodě rodiče již tyto častky neplatí a otec zhruba od roku 1998 platí 800,-Kč měsíčně. O dva roky později to bylo 1000,-Kč a od roku 2003 – 1500,-Kč.Náklady spojené se studiem jsou měsíčné 1200,-Kč školné, 1300,-Kč cestovné, 500,-Kč stravné. Nejsou zde zahrnuty školní pomůcky, oblečení, zájmy a běžné potřeby 16-ti letého dítěte.

  Po seznámení s náklady na střední škole,které mi vznikly, mi sdělil, že ho to nezajímá a že jsem to mohla ještě ty 3 roky vydržet.Je mi známo v jakých poměrech se nachází jeho rodina, jsou nadstardatní, ale bohužel pokud je to možné vše zahrnuje do nákladů firem.

  Jakou šanci mám, když žádám o určení vyživovací částky 4000,-Kč a to od nástupu na střední školu, to je září/2004.

  Děkuji za odpověď

  Lenka Bujáková

 69. Ivana

  Mám syna, jeho otec se k němu od narození nehlásí, otcovství muselo být určeno soudem, stejně tak výživné. Celých 18 let syna neviděl, neposlal dárek, pohlednici. Platí výživné ve výši 800.-Kč. Synovi nyní bude 18 let. Při té příležitosti mu bude vyplacena pojistka, kterou mu platím a dále stavební spoření, vše ve výši cca 100.000,-Kč. JE možné podat návrh na vyplacení jednorázové částky od otce v přibližně stejné výši, jakou dostane ode mě? Syn se letos vyučí a tím přestane dostávat výživné. Děkuji.

 70. Radka

  Je to 4 mesice co jsem podala navrh na zvyseni vyzivneho a jeste mi neprislo zadne vyjadreni od soudu, zkratka vubec nic se nedeje. Nevite nekdo alespon priblizne jak dlouho cela tato zalezitost s vyrizenim trva?? Dekuji.

 71. Pavel

  Dobrý den, prosím o radu jak postupovat v mé situaci. Mám dceru ( platím výživné), která dovršila v lednu 2005 18.let. protože nedostudovala, je od 09/2004 vedena na ÚP. V létě téhož roku otěhotněla. Porod je stanoven na duben 2005. Mám v tomto případě vyživivací povinnost?

  1. Jiří Fiala

   Mám dceru,která je 19.let.V květnu 2006 ukončí studium maturitní zkouškou.Dále studovat nehodlá.Musím žádat soud o ukončení výživného,nebo mohu ukončit placení výživného bez žádosti u soudu.?

  2. Látalová

   Moje vnučka bude v červnu končit střední školu. V červenci ji bude 19 let.Prosím o radu jak ukončit placení alimentů. Můj syn se domnívá, že si dcerka těžko bude hledat zaměstnání a bude se domáhat dalšího placení.Moc děkuji za odpověď. Látalová

  3. maggie

   Vyživovací povinnost rodičů trvá po dobu, dokud není dítě schopno se samo živit. Studuje – připravuje se na budoucí povolání, nebo si zvyšuje dosavadní kvalifikaci – má nárok na výživné od obou rodičů.

   Po skončení školy, v případě hledání zaměstnání a evidence na ÚP, dítě teoreticky opět není schopno se samo živit a může tedy požadovat od rodičů výživné. Soud v takové případě ale hodnotí, zda se dítě snaží být zaměstnáno, zda pobírá hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti či "dorovnání" do životního minima.

   Pokud si bude vnučka aktivně hledat zaměstnání – byť několik měsíců po ukonční studia – vyživovací povinnost rodičů bude nadále trvat. Vyživovací povinnost zanikne kromě výše zmíněné schopnosti "se sám živit" i v okamžiku, kdy se vnučka vdá.

   Vnučce bude 19 let v červenci, na výživné má nárok ještě i za měsích srpen. To v případě, že se rozhodne dále studovat – VOŠ, VŠ, jazyk -a naváže až v září.

   Na vnučku je třeba hledět jako na člověka, který se teprve v životě orientuje, je mu třeba podat pomocnou ruku, pomoci mu v situaci, kdy pomoc potřebuje. Nejde vždy přece o peníze, ale obecně o podporu, kterou má rodič poskytnout dítěti na prahu dospělosti.

 72. Pašová

  dobrý den,prosím Vás,manžel zažádal o snížení výživného na nezl.syna 6-let,z 1000,- na 500,-

  podala jsem ,protože výživné neposílal 3měs.exekuci na plat,ale jeho zaměstnavatel mi do 15.dne v měsíci opět výživné neposílá,musí jít znovu na soud nebo přímo na policii?děkuji

 73. Petr

  Na své 3-leté dítě řádně platím výživné 1600 Kč. Loni jsem podnikal se ziskem asi 50 tis. Kč (za rok) při obratu 200 tis. Kč, podnikání jsem letos pro ztrátu ukončil. Přes půl roku jsem nezaměstnaný v evid. ÚP, pobírám 4300 Kč soc. dávky. Mám zdravotní potíže, ne však ZPS. Žádal jsem o snížení výživného na 1100 Kč, ale soud mi žádost zamítl s odůvodněním, že si mohu najít manuální práci a že mé příjmy loni činily 200 tisíc Kč, přestože se jednalo o hrubý obrat mé firmy. Jsem v evidenci ÚP, který mi vhodnou práci nezprostředkoval. Fyzicky náročnou práci mi lékař nedoporučuje. Soud proběhl před několika měsíci, ale rozsudek mi dosud nezaslali. Co můžu v této situaci dělat?

 74. Jiří Průcha

  Příjem před rozvodem cca 22.000 Kč z toho mi bylo stanoveno výživné na dceru 11 let 2.400 a na dceru 17 let 3.000 Kč. V roce 2004 jsem změnil zaměstnání.Současný příjem 15.575 Kč, žiji v pronajatém bytě s náklady 5.250 měs, s družkou a naším ročním synem. Družka pobírá 3.575Kč rodičovský příspěvěk.

  Jsme nemajetní,nevlastníme žádné vozidlo. Měsíčně platím 1.500 Kč stavební spoř. dcerám (předmět maj. vyrovnání).

  Soud mou žádost o snížení zamítl s tím, že náklady na mou novou rodinu pí soudkyni nezajímají. Jaké jsou šance a lhůty pro snížení výživného a případná výše odpovídající mým současným finančním možnostem. Děkuji za odpověď

 75. Aleš Novotný

  Chtěl bych vědět, jak se píše žádost o snížení výživného z důvodu narození dítěte v nynějším manželství.

 76. Vlastimil Kostka

  Dobry den. Mam dve male deti, ktere ziji s manzelkou v Australii. Moji zenou mi bylo znemozneno je v Australii vidat a proto jsem se vratil do Ceske Republiky. Vyzivne pravidelne posilam na ucet do Australie a vyzivne platim pres specialni Australskou vladni agenturu (Australian Child support agency). Protoze komunikace na takovou dalku je velmi obtizna a pravidla se neustale meni, je nejaka moznost jak placeni vyzivneho upravit tak, abych mohl komunikovat s Ceskymi organy? Jak postupovat? Podotykam, ze mi jde pouze o zakotveni meho vyzivneho v Ceske Republice, ne o vyvazani se z vyzivovaci povinnosti. Dekuji.

 77. Jana Nováková

  Ráda bych se zeptala jestli je nějaký postih za neplacení výživného,které je již soudně určeno a nabylo právní moci?

  Je možné a nepostižitelné to, když místo určených 1500,- pošle 100,-, s tím že víc nemá a nikdo tak na něho nemůže,protože projevil zájem o placení?

  Děkuji.

 78. lenka

  je nutné při dovršení plnoletosti dítěte informovat soud o tom, že výživné je zasíláno do rukou plnoletého dítěte a ne jeho matky vzhledem k tomu, že výživné v době plnoletosti náleží dítěti?

 79. Hana

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, kolik činí výše alimentů pro (skoro) sedmileté dítě (nar. 23.6.1998). Nyní dostávám 1500,- Kč měsíčně, ale vím , že příjmy otce dítětě dosahují 30-40.000,- Kč měsíčně, ale asi ne všechny je přiznává. Prosím o rada. Hana Šnýdrová

 80. Kamil

  Moje bývalá manželka je uživatelem obecního bytu. Platí nájem včetně inkasa cca 5500,-Kč. Já jí posílám výživné na dvě nezletilé děti ve výši 6000,-Kč. Tvrdí mi, že na děti platí 3316,-Kč z "nájmu" na bydlení. Jakým způsobem se počítá výše plateb na nezletilé děti, které s ní žijív domácnosti? Není na nezletilé děti nějaká úleva? Děkuji.

 81. Alena Kadlecová

  Dobrý den, mám prosbu a nevím, kde si mám vyhledat bližší informace. Manžel platí na 5-letou dceru pravidelné výživné, ale odmítá pravidelně se s ní stýkat a odmítá se podílet na dalších aktivitách/školka v přírodě, dovolena apod./ Prý je vše zahrnuto již ve výživném. Je to tak? Děkuji Kadlecová

 82. JF

  Prosím o sdělení: jsme čtyřčlenná rodina – dvouleté dítě, skoro osmnáctileté dítě, manželka na rodičovské dovolené s platem 3652,- Kč a já beru průměrně měsíčně čistého 22.000,- Kč. Bývalá manželka chce zvýšit na devatenáctiletého syna (chodí do 3. ročníku SOU) z 2.7000,- Kč (toto platím od září 2004) na 4.000,- Kč. Je nějaký "vzorec", podle kterého soudci rozhodují při výpočtu výživného na dítě? Kolik bych mu měl přispívat já podle shora nastíněné situace? Přispívám na jeho školu půlkou finančních prostředků a na občasné výdaje, nestýkám se s ním. Díky za odpověď, JF.

 83. pavla

  Dobrý den, prosím o radu. Chci podat žádost o rozvod, ale nevím, jak mám postupovat. Existuje formulář? Kde bych si ho mohla vyzvednout? A poté, kam žádost podat? Mockrát děkuji za radu, PS

 84. tatjana

  Přítel dostal v práci výpověď kde pobíral 29800kč na výplatu nyní nastoupil do druhého zaměstnání s poměrně nižším příjmem své bývalé manželce platí 4000 kč jelikož je na mateřské dovolené z nejmladší dcerou na kterou platí 2000kč a pak jěště platí na starší dceru 4000kč.Chtěl by tuto částku snížit jelikož má také úvěr a jiné poplatky a na živobití mu zbývá 1500kč což v dnešní době je hrůza.Co má a jakým způsobem udělat.Děkuji

 85. Sedláčková

  Chtěla bych poskytnout nezletilému dítěti větší finanční obnos a nevím jakým způsobem a jak zabezpečit, aby s tímto obnosem mohlo nakládat pouze dítě, ne jeho zákonný zástupce, a to nejdříve v době plnoletosti?

 86. Monika

  Je otec povinen platit výživné na dceru, která byla přes prázdniny zaregistrována jako uchazeč o zaměstnání a poté nastoupila na vysokou školu.???

 87. alice

  Poslední rozhodnutí o výživném bylo určeno Mě soudem 9.12.2003, a to zpětně k dvěma datům: k datu 1.1.2001 a k datu 1.1.2003 /soud trval takto dlouho/. Nyní jsem požádala znovu o zvýšení výživného, které ale bylo zamítnuto z důvodu, že o zvýšení výživného jsem zažádala brzo od posledního zvyšování výživného a náklady na dítě se změnily minimálně. Zajímalo by mě, za jak dlouho je možné zažádat o zvýšení výživného /za předpokladu, že nenastanou podstatné změny u dítěte, ale náklady se zvýší prostým během času/. Je rozhodující datum pravomocného rozsudku nebo datum od kdy jsou podmínky na zvýšení výživného? V mém případě se totiž jedná o rozdíl 1 roku – otec se odvolával na Mě soud. Když můj návrh na zvýšení výživného byl nyní zamítnut, za jakou dobu mohu znovu zažádat o zvýšení?

  Je vhodné se odvolat k Mě soudu /opatrovník dítěte u soudu také souhlasil zvýšení výživného/? Děkuji za odpověď

 88. Bessie

  Je mi 24 let a můj příjem 16000Kč hrubého. Rád bych věděl výši výživného k mé bývalé přítelkyni se kterou čekám dítě. Se součastnou partnerkou bydlím v bytě. počítají se do výše výživného i placení půjčky a placení najmu? Děkuji za odpověď.

  1. Fišerová

   bývalý manžel mi dluží na výživném 17500,-.odsouzený už byl podmíněně na 2 roky.Je to už dva měsíce a stejně nic neplatí,ani běžné ani dlužné výživné.Nevím co mám dělat,nebo kam se obrátit.Děkuji za odpověd.

 89. Markéta Mikulová

  Dobrý den prosím vás o zaslání návrhu o snížení i zvýšení výživného na nezletilé děti.Děkuji

 90. Dala

  Dobrý den.

  Prosím o radu.Můj 18-ti letý syn studuje 3. rokem Obchodní akademii a odstěhoval se k přítelkyni.Důvodem jeho odchodu byly soustavné neshody se mnou a mým manželem/s jeho otcem jsme 13 let rozvedeni/ a jeho arogantní a sprosté chování vůči nám.Teď po mě požaduje výživné. Při svém platu 11 000,– čistého a dalším 2 vyživov. povinnostem, jsem se rozhodla mu dávat 2 000,– měsíčně. Mám s ním uzavřít dohodu o výživném nebo si jen nechat podepisovat převzetí této částky?Nevím, kam až je schopen zajít, aby nám ublížil. Nerada bych udělala nějakou chybu, kterou by později na radu své starší přítelkyně mohl zneužít.Děkuji

 91. ivča

  Dobrý den,

  doslávám výživné na syna od bývalého manžela 1 100Kč měsíčně.Toto dostávám od 2 let dítěte.Tomu je dnes již 11 let.Bývalí manžel na nic jiného nepřispívá.Syn je zdraví,kroužky nenavštěvuje(vždy něco zaplatím a on tam přestane chodit).Mám nárok na zvýšení alimentů,když jsem nyní vdaná ´mám ještě jednoho syna,můj manžel vydělává cca 19 000 čistého,já 8 000 čistého.Bydlíme v družstevním bytě.Bývalí manžel má další 2 děti a jedno vyženěné.Jeho zaměstnání ani příjem neznám.Syna si bere 1x za 14 dní na víkend.Mám zažádat?Platím například nyní synovi tábor 3 500Kč a zatěžuje to rozpočet.

 92. sweetcub

  mám nárok na toto výživné i v případě, že jsme tzv. žili ve "společné domácnosti"? I když jsme měli každý domácnost svou a každý jsme si i odděleně domácnost hradili? Neobdržela jsem žádné peníze ani pro mne (na rod. dovolené) ani pro dítě (2,5 roku). Přibližně jakou výši mohu požadovat, při čistém platu bývalého partnera okolo 25 000,-?

  Při stanovení částky na těhot.a slehnutí lze žádat o jakousi průměrnou sumu nebo je nutno vše doložit? Mám pouze malou část paragonů apod. Existují např. webové stránky se vzory?

  Jak lze žádat u ČAK o přidělení advokáta, když nemohu sehnat dva podpisy, jimiž odmítají bezplatné právní zastoupení popř. poradenství?

  Lze přejmenovat syna (příjmení po otci), pokud jej mám ve své péči a jeho otec tuto změnu provést nehodlá? …než se začne učit jak se jmenuje, než začne chodit do školky

  Děkuji alespoň za malou radu

  Sweetcub Č. Budějovice

 93. Radek

  Mé jméno je Monika. A mám prosbu.Můj přítel před lety, ještě když žil s manželkou uznal dítě, které není jeho. Po rozvodu platí alimenty. Jak je zrušit a nebo aspoň docílit toho, aby je na její žádost nezvýšily. Děkuji a jsem s pozdravem.

 94. Marta

  vzhledem k tomu že výživné nebylo soudně určeno

  z důvodu nezaměstnanosti bývalého manžela a otce mého dítěte vás prosím o radu jak mám dále postupovat.Z tohoto důvodu tudíž nemám nárok na dávky sociální dávky(úhradu výživného).Jsem přesvědčená že dotyčný je někde zaměstnán,odmítá zdělit kde.Na adrese trvalého pobytu se již delší dobu nezdržuje.Otec mého dítěte je občanem SR.Mnohokrát děkuji za odpověď.

 95. Pavel

  Dobrý den, soud stanovil výživné ve výši 3500,- na dítě ve věku 3,5roku (čistý měsíční příjem otce 17000,-; matky 10000,-). Je nějaká šance na snížení výživného, když se otec při soudním jednání neodvolal? Může otec žádat po matce, doložení nákladů na výživu dítěte? Jakou část z výživného může matka použít na nájem? Má otec nějaký nárok na vrácení výživného když si bere dítě na dovolenou? Lze žádat po matce aby peníze z výživného investovala na potřeby dítěte a ne na jiné aktivity?

 96. Layer

  Obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informace o výši výživného. Na

  14-ti letou dceru z prvního manželství platím výživné ve výši 1600,- Kč

  měsíčně + spoření ve výši 300,- Kč měsíčně. V současném manželství mám dva

  syny ve věku 10 a 11 let. Můj příjem činí cca 13000,- Kč měsíčně čistého.

  Býválá žená žádá zvýšení. Prosím o informaci v jaké výši by výživné dle výše

  uvedených informací mělo být.

 97. Layer

  Obracím se na vás s žádostí o poskytnutí informace o výši výživného. Na

  14-ti letou dceru z prvního manželství platím výživné ve výši 1600,- Kč

  měsíčně + spoření ve výši 300,- Kč měsíčně. V současném manželství mám dva

  syny ve věku 10 a 11 let. Můj příjem činí cca 13000,- Kč měsíčně čistého.

  Býválá žená žádá zvýšení. Prosím o informaci v jaké výši by výživné dle výše

  uvedených informací mělo být.

 98. Marie Smutná

  V dubnu jsem podala žádost o rozvod. manžel s námi již půl roku nežije ve společné domácnosti, ale trvale hlášen zde stále je. Máme spolu devítiletého syna. Manžel mi však na nic nepřispívá. V srpnu navíc již budu bez práce mám nárok na nějaké dávky a kam si o ně mám jít zažádat. děkuji Marie

 99. Jana

  Chtěla bych se zeptat do jakého věku mají rodiče povinnost platit výživné na svoje děti. Je mi 25 let a stále studuju. Rodiče žijí odděleně. Otec odmítá platit výživné. Děkuji za odpověď.

  1. Aldra

   Dokud se nebudete schopna sama živit. Což znamená zabezpečit si bydlení stravu atd. Je mylný mýtus o věkové hranici 26 let. Tato hranice souvisí se sociálními službami, nikoli s výživným.Pokud otec vehementně odmítá podílet se na výživném je třeba toto řešit soudní cestou. Soud pak bude zjišťovat nejen majetkové poměry otce, ale i matky a též Vás, pokud máte třeba nějakou brigádu.

 100. Iva

  Přestože naše manželství stále trvá,manžel s námi již 2,5roků nežije ve spol.domácnosti.Jeho čistý měsíční příjem činí

  23 000 Kč,můj 13 500 Kč.Máme 14ti a 17tileté syny,se kterými se otec nestýká.Chtěla bych si podat návrh na určení výživného za doby trvání manželství a chtěla bych poradit,zdali můj návrh ve výši 3 000Kč výživného na mladšího a 3 500Kč na staršího syna by mohl být soudem považován za přiměřený.Děkuji.

 101. Petra

  Před více jak deseti lety,tedy v době kdy mé dceři ještě nebyly ani dva roky soud vyměřil mému bývalému manželovi platit 1.500,-Kč.Od této doby se potřeby mé dcery značně zvýšily,přijali ji na 8mi leté gymnázium atd.Její otec sice platí ,ale od jejího 1 roku ji nenavštívil nedal ji nikdy ani drobný dárek.Když něco potřebuji jako např. když dceři lékaři zjistili šelest na srdci tak jen obtížně sháním tel. číslo na jejího otce ten si pak číslo zruší – má na to právo?Otec dcery se znovu oženil a má údajně dítě – nevím to přesně protože bydlí 200km od nás.On i jeho manželka podnikají.Chci zažádat o zvýšen alimentů,ale vím,že otec bude tvrdit,že je chudý.Jak mám zjistit jeho finanční situaci.Mám vůbec šanci aby mu soud alimenty zvýšil?

 102. Alan

  Jakým zákonům podléhá placení výživného na nezletilé děti do ciziny? Konkrétně do SRN. Německý soud vyžaduje po mne výživné které ani nedosahuje výši mé hrubé mzdy zde v ČR, nepřihlíží k jiným majetkovým poměrům v Česku, ač jsem český občan žijící v ČR již tři roky a to s průměrnou mzdou, nevyhýbám se práci ani placení výživného na dvě děti,ale dle mých možností.

 103. Jitka

  Jaká je možnost zvýšení výživného pro mou devítiletou dceru, pokud je bývalý manžel nezaměstnaný. Již pět let se výživné nezměnilo, bývalý manžel nejeví o dceru zájem. V současné době žije ve společné domácnosti s novou partnerkou.

 104. Jitka

  Mám nárok na zvýšení výživného na svou devítiletou dceru i v případě, že je bývalý manžel nezaměstnaný, jak sám tvrdí. Jak lze vůbec zjistit jeho současné majetkové poměry? Výše výživného se od rozvodu nezměnila, činí 700Kč a dcera mezi tím začala samozřejmě navštěvovat školu a zájmové kroužky.

  V současné době žije bývalý manžel ve společné domáctnosti s novou partnerkou a o dceru již několik let nejeví vůbec žádný zájem.

  Děkuji.

 105. Jana

  Jsem na materske,mam 2.5 letou dceru,moje materska cinni 3500Kc a po muzi jsem pozadovala castku 6000Kc mesicne jako vyzivne,odmitl to a pry mi neda vice jak 2000-3000Kc mesicne,pritom vydelava 20 000Kc mesicne a bydli u rodicu!

  Prosim sdelte mi kolik tedy mam narok po muzi chtit vyzivne,jsme v rozvodovem rizeni!

  Dekuji

  Jana

 106. Jana

  Jsem ma materske a budu jeste rok a pul na materske s dcerou 2.5 let.Jsme s muzem v rozvodovem rizeni,pobiram materskou 3 500Kc mesicne a vyzivne mi muz nabidl 2000-3000Kc mesicne,me se to zda malo pri jeho 20 000Kc mesicne a pozadovala jsem 6 000Kc.

  Je tato castka mozna pozadovat kdyz jsem na materske a zadny jiny prijem nemam a muz zije u svych rodicu?

  Dekuji za odpoved Jana

 107. Jana

  Jsem ma materske a budu jeste rok a pul na materske s dcerou 2.5 let.Jsme s muzem v rozvodovem rizeni,pobiram materskou 3 500Kc mesicne a vyzivne mi muz nabidl 2000-3000Kc mesicne,me se to zda malo pri jeho 20 000Kc mesicne a pozadovala jsem 6 000Kc.

  Je tato castka mozna pozadovat kdyz jsem na materske a zadny jiny prijem nemam a muz zije u svych rodicu?

  Dekuji za odpoved Jana

 108. Katka

  Chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na výživné na sebe. Starám se o 10 měs. dítě, manžel přispívá výživné na dítě ve výsi 2500 Kč, dále pobírám rodičovskou dovolenou a příspěvek na bydlení, který mi poskytuje Armáda ČR neboť jsem vojákyní z povolání.Ten je ve výší 10500. Manžel má příjem 25000 a více?Já žiji sama.

 109. Sabina

  Zajímalo by mě, do kdy může zletilé dítě zažádat soudně své rodiče o výživné a kam se obrátit pro více informací. Předem moc děkuji za odpovědi.

 110. Monika

  Manželé se rozvedli. 2 nezletilé děti ( 5 a 6 let) žijí v domácnosti s matkou, otec se odstěhoval a žije s jinou ženou ve společné bezdětné domácnosti – uzavřeli manželství. Na své nezletilé děti platí výživné ve výši, která mu byla soudem vyměřena.

  Když muž uzavřel nové manželství, změní se tím podmínky pro výpočet nové výše výživného? Jinými slovy: Bude se výše výživného počítat z příjmů celé domácnosti, tj. i z příjmu jeho nové manželky, nebo zůstane základem pro výpočet pouze jeho příjem? Co všechno bere soud v potaz? Muž má stanoveno výživné vždy k 5.dni v měsíci a snaží se tento termín dodržovat, ale občas zaplatí po termínu, hrozí mu za toto nějaký postih -jestliže jej bývalá manželka nahlásí u soudu, apod. ?

  Muž soukromě podniká, a ví o své bývalé (která lže u soudu, že bydlí u rodičů a práci nemůže sehnat), že do práce nechodí (dětem jsou 5 a 6 let), a na trvalém pobytu (u rodičů) se nezdržuje, protože bydlí se svým přítelem, který ji zřejmě živí.

  Jak se má tedy muž bránit u soudu proti jejím lživým argumentům??

  Děkuji za odpověď.

  1. Jana

   Upřímně, myslíte si, že se dvěma malými dětmi ve věku 5 a 6 let se hledá práce snadno? A jestli má trvalý pobyt u rodičů, to asi chudák neměla svůj byt. Tak kam si jej měla nahlásit. To přece není důvodem, že se tam musí zdržovat. Ještě že má přítele, který ji podporuje a to i finančně. Být na to sama nebo zatěžovat rodiče, to by nebylo moc příjemné. Co je na tom lživého? Docela lituju tu novou manželku, aby taky takhle neskončila.

 111. Monika

  Manželé se rozvedli. 2 nezletilé děti ( 5 a 6 let) žijí v domácnosti s matkou, otec se odstěhoval a žije s jinou ženou ve společné bezdětné domácnosti – uzavřeli manželství. Na své nezletilé děti platí výživné ve výši, která mu byla soudem vyměřena.

  Když muž uzavřel nové manželství, změní se tím podmínky pro výpočet nové výše výživného? Jinými slovy: Bude se výše výživného počítat z příjmů celé domácnosti, tj. i z příjmu jeho nové manželky, nebo zůstane základem pro výpočet pouze jeho příjem? Co všechno bere soud v potaz? Muž má stanoveno výživné vždy k 5.dni v měsíci a snaží se tento termín dodržovat, ale občas zaplatí po termínu, hrozí mu za toto nějaký postih -jestliže jej bývalá manželka nahlásí u soudu, apod. ?

  Muž soukromě podniká, a ví o své bývalé (která lže u soudu, že bydlí u rodičů a práci nemůže sehnat), že do práce nechodí (dětem jsou 5 a 6 let), a na trvalém pobytu (u rodičů) se nezdržuje, protože bydlí se svým přítelem, který ji zřejmě živí.

  Jak se má tedy muž bránit u soudu proti jejím lživým argumentům??

  Děkuji za odpověď.

 112. Alena

  Čekám miminko s mužem, který má ve vyživovací povinnosti dvě dcery 16 a 19 let.Muž je již 13 let rozvedený a řádně platí alimenty.Zpočátku platil výživné v částce určené soudem, po té se vždy s bývalou manželkou dohodl.Dnes tato částka činí 3700,-Kč měsíčně s tím,že pokud je něco potřeba (nákladnější oblečení,sportovní vybavení) muž polovinou přispěje. V současné době se starší dcera dostala na vysokou školu a její nároky na výživu samozřejmě porostou, mladší navštěvuje střední školu. Bohužel kontakt mezi bývalými manžely je tvořen pouze SMS zprávami bývalé manželky se žádostí o zvýšení peněz.S dcerami vycházíme dobře.Muž vydělává zhruba 23tis hrubého a jeho bývalá manželka 14tis hrubého. Chtěli bychom zabezpečit důstojně chod naší"nové"rodiny z platu muže a rodičovského příspěvku a rovněž znát zhruba výši výživného na dcery z bývalého manželství který by popřípadě mohl určit soud, pokud by k němu došlo???Také by mě zajímalo zda by soud přihlížel ke skutečnosti, že bývalá manželka celých 13let po rozvodu sdíli společnou domácnost s jedním mužem v jeho rodinném domě??? A také zda-li soud nějakou měrou přihlíží na splácení úvěru na bydlení v nové rodině??? Děkuji za odpověď.

 113. Vladislav Král

  Dobrý den

  Chtěl bych položit asi dost častou otazku a to na správný postup pro ukončení výživovací povinnosti.

  Z tohoto titulu jsem hledal podobné případy na internetu a jeden dost podobny je na nasledujicím odkazu

  http://forum.babinet.cz/read.php?f=4&i=1926&t=1904

  Jde o to že ve výše uvedeném se prostě mluví o tom že ten povinný prostě přestal platit a hotovo to se mi moc nelíbí a tak bych chtěl znát skutečné profesionální stanovisko.

  Skutková podstata:

  Syn z prvního manželství nar. 15.8.1985 dnes bez mála 20 let.

  V těchto dnech ukončil SOU s tím že na konci prázdnin bude muset opravit jeden maturitní předmět – dokončit maturitu.

  K 1.7. podal žádost na prac. úřad o zprostředkování práce

  během měsíců 7 a 8 chce pracovat brigádně zřejmě na tu 100hodinovou studentskou smlouvu – předpokládam že má stále statut studenta tedy že může této možnosti využít

  Přihlášku na soc. odbor pro podporu v nezaměstnanosti zatím podat nechce

  Otázky:

  Kdy v tomto případě končí vyživovací povinnost

  k 1.7. (podání žádosti na prac. uřad)

  k 1.9. (dokončení maturity)

  Jak dle prava tuto povinnost ukončit

  Musí být ukončeno prostřednictvím soudem

  Mohu prostě přestat platit na základě písemné úmluvy s matkou/synem

  Mohu prostě přestat platit

  Jak se mění situace pokud syn podepíše plnohodnotnou brigádní smlouvu nebo nastoupí do HPP v průběhu 7 a 8 měsíce

  Co se stane když maturitu nedokončí a

  bude opakovat ročník – statut studenta přetrvává a s ním všechny nároky a povinnosti – zřejmě ano

  podá žadost o možnost opakování ale nebude přijat

  bude přijat až po roce tedy šk. rok 2006-2007

  Více mě nenapadá, budu rád za profesionální odpověď a jsem připraven zodpovědět jakýkoliv upřesňující dotaz.

  S pozdravem Vladislav Král

 114. Jiřina

  Dobrý den,chci se jen zeptat.Jsem rozvedená 5 let,synovi v době rozvodu bylo 5let, nyní je mu tedy 10,náklady se tedy samozřejmě navýšily.Otec neustále platí 1500 kč,které musím každý měsíc upomínat.Začal podnikat a vede si velmi dobře.Má min. 3 auta-tvrdí že jsou firemní- nový byt, luxusně vybavený,jezdí si s přítelkyní na zahraniční dovolené – min 2x do roka.Vyprosila jsem na manželovi minulý rok, aby alespoň přidal synovi na dvouměsíční zájezd se sborem do USA.Po velkých dohadech mu jej zaplatil,a zaplatil mu stravování v ZŠ.Tento rok také uhradil stravné v ZŠ,vyprosila jsem na něm aby mi dával 2000 kč a ne 1500kč.Dostala jsem je jen minulý měsíc, a dle všeho naposledy.Jsem s dcerou na MD,žiji v partnerském vztahu.Když se s bývalým manželem snažím domluvit,aby výživné bylo navýšeno,vysmívá se mi, že má daňové přiz. nulové,tak ať si to podám, a že nebudu již mít nic.Kroužek syn změil,je tedy i levnější a polovinu mu otec po opětovných dohadách uhradil.Nemám sílu se s ním nadále každý měsíc dohadovat,poradíte mi? Moc Vám děkuji.J.K.

 115. Monika Kutkáková

  chtěla bych se zeptat, zda je možné aby bylo otci sníženo výživné pokud byl ze zaměstnání propuštěn za základě § 53(porušení pracovní kážně). děkuji

 116. Hana

  zajímalo by mě, kolik by mělo činit výživné na mou sedmiletou dceru, která nastupuje po prázdninách do 1.třídy. doposud platil otec 1500,-Kč měsíčně, což je podle mého úplné nic, on sám si pořídil byt v hodnotě 500.000,-Kč, auto za 250.000,-Kč, navštěvuje určitá zařízení pro pány, kde je schopen nechat 5.000,- Kč za poskytnuté služby a holce posílá 1.500,-. Přijde mi to jako nehorázná nespravedlnost. Měsíčně si vydělá kolem 30.000,-Kč. V jaké částce by mu soud mohl vyměřit výživné? Děkuji Snydrova Hana

 117. Ivana Pivodová

  prosím o radu jak pokračovat ve vymáhání dlužného vyživného.

  jsem samoživitelka t.č. nezaměstnana,soud bývalému manželovi nařídil zaplatit dlužnou částku na výživném,kterou ale již skoro sedm let nezaplatil,chci se zeptat jestli když podám návrh na exekuci budu muset když nebude úspěšná výkon exekutora zaplatit.

 118. Elena

  Dobrý den, platí se soudem určené výživné od data rozvodu, nebo od data zahájení rozvodového řízení? Za jakých podmínek lze žádat výživné zpětně, je nějaká možnost, že soud toto odsouhlasí přesto, že muž platí nájem (bylo to tak vždy a je stále), kde manželka a děti bydlí (také on), dává dětem kapesné, příspívá na školní pomůcky, atd., platí stavební spoření, žádal o svěření do společné péče, což manželka zamítla. A druhá otázka – lze požádat o výměnu soudkyně?

 119. Jitka

  Syn jde od září na soukromou střední školu,

  má spousty zájmů, což stojí peníze a já ho nechci

  o nic ošidit. Otec se o syna téměř nezajímá, nekupuje mu dárky, v životě s ním nebyl na dovolené. Je vysokoškolsky vzdělaný. Jeho mzda

  činí asi Kč 25000,-. Já jsem nezaměstnaná.

  Máme existenční problémy. Exmanžel /jsme l6 let rozvedeni/ se již neoženil, nemá jiné dítě. Má sice družku s dcerou, ale to je již asi 5.žena po rozvodu, takže se nedá posoudit, zda je to vážná známost.Prosím vás, jakou výše výživného

  bych mohla požadovat? Jeho příbuzná pracuje na

  soudě, takže se bojím podjatosti. Děkuji.

 120. Radovan

  V zákoně o rodině se píše, že rozvedený manžel je povinnen platit výživné po dobu studia dítěte na školách.Tím se rozumí,že jsem povinnen platit výživné třeba do 30 let dítěte pokud bude studium přerušovat a nebude pracovat?

  Děkuji za odpověď Radovan

 121. Iva Zeidlová

  Dobrý den.

  Ráda bych se zeptala jaké jsou další možnosti, jakým způsobem získat od bývalého manžela dlužné výživné.

  Již 13 let nedostávám výživné na syna, kterému je nyní 17 let. Již před lety jsem podala trestní oznámení ohledně neplacení výživného. Pak mě bylo u Okrasního soudu v Mostě řečeno, že je již pro neplacení výživného odsouzen v nepřítomnosti. Do dnešního dne jej stále hledají ( každý rok dostávám sdělení, že se po poviném pátrá, ale bezúspěšně ). Nárok na vyplácení výživného od "státu" nemám ( po zohlednění příjmů rodiny, připadá na každého člena životní minimum ). Děkuji I.Zeidlová

  1. Rita

   Dobrý den!

   Prosila bych o radu ohledně výživného na syna.Již druhý měsíc mi bývalý manžel neuhradil výživné tj.4000kč za dva měsíce.Nevím kam se mohu obrátit.Splátky mají být uhrazeny do každého 5dne v měsíci.Myslím že by mu stačilo nějaké opozornění on by se nad tím zamyslel nehledě na to že už má záznam v rejstříku trestů.Klidně mi pošle sms že nemá.Jenže já vím že to raději propije a nemá stálé zaměstnání.Kluka si nebere,k narozeninám mu nevolá a on sám mu nepošle ani dvacku.Nechci aby mi dlužil astronomickou částku kterou bych asi v tomhle státě nějak nedostala.Děkuji všem za pomoc s Pozdravem pí.Rita

  2. maggie

   Obraťte se na sociální pracovnici – kolizního opatrovníka Vašeho syna se žádostí o pomoc pro sepsání návrhu na exekuci /platu, majetku/, na policii ČR podejte trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti.

   Nenechte se odradit, žádná 6-ti měsíční lhůta neexistuje – tedy pro neplacení výživného – aby mohlo teprve být zahájeno trestní stíhání pro zanedbání povinné výživy.

   Můžete ovšem otce nejprve doporučeným dopisem vyzvat k úhradě dlužného výživného – s přiměřeným termínem splatnosti + ho upozornit, jaké kroky učiníte, pokud dluh neuhradí.

   Na nic nečekejte, čím větší dluh, tím menší šance na úhradu u dlužníka, který nemá stálé zaměstnání a ani špetku odpovědnosti k dětem…

  3. Rita

   Dobrý den!

   Mnohokrát Vám děkuji za vaší odpověď kterou jsem ani nečekala.

   Ještě mám jeden problém na který bych Vás poprosila o radu.

   Mám přítele,jsme oba rozvedení a máme oba dvě děti z předchozích manželství.Stavíme rodinný dům.Přítele děti jsou dostatečně zabezpečeny zůstane jim rodinný dům u bývalé manželky.Kdyby se s mým přítelem něco stalo jakou musíme udělat smlouvu aby mě s mýma dětma zůstal náš rodinný dům který stavíme.Dům je psaný na mého přítele.Stačilo by tedy aby dům přepsal na mě jako na družku?

   Jeho děti bych neměla s čeho vyplatit a dohadovat se snimi také nechci.Máme celkem slušný vztahy tak se mi zdá drsný je vidědit i když to by asi ani nešlo.Pokud by šlo přepsat na mne rodinný dům kam se můžeme obrátit?Neradi bychom jednou skončily na ulici.Nadřeli jsme se tam já i můj syn.Což zase s druhé strany to říci nemůžu.Jeho děti zas jezdí jen na návštěvu než aby něco dělali.Děkuji Vám za odpověď.S pozdravem

  4. maggie

   Vydědění dětí Vašeho partnera ve Vámi uváděném případě zřejmě nepřichází v úvahu. Podmínky vydědění jsou striktně stanoveny zákonem, a navíc mohou být kdykoli po smrti zůstavitele napadeny…

   Dům, do kterého investujete, a není psán i na "Vás" v katastru nemovitostí, je velké riziko do budoucna. Vaše obavy jsou naprosto oprávněné a již včera bylo pozdě, abyste upravila majetkové poměry. V případě úmrtí Vašeho přítele jeho majetek bude rozdělen mezi jeho děti, Vy byste mohla uplatnit v dědickém řízení účelně vynaložené náklady na dům, ale za předpokladu, že na všechen materiál, práci apod. budete mít písemné doklady nebo výpověď hodnověrných svědků.

   V žádném případě byste nemohla počítat s tím, že děti přítele jsou zabezpečeny, protože jim zůstano rodinný dům u BM přítele. Při dělení majetku, ať již po rozvodu nebo po smrti, se nic neřídí morálními pravidly, ale jen a jen tím, co je psané a dokazatelné nade vší pochybnost.

   Máte několik možností – a jak jsem již výše uvedla – to, že budete možná někdy v budoucnu dokazovat, co jste na domě udělala, jako řešení vůbec nepřipouštějte. Naopak se Vám může stát, že zůstanete bez střechy nad hlavou, budete se soudit a navíc i platit nájemné dětem přítele, pokud Vás tyto přímo nevykáží z domu.

   1. Vdejte se, společný dům – s pomocí právníka – po sňatku vložte do SJM. SJM může být upraveno přímo ve Váš prospěch /rozšířeno jen na Vás/, je třeba soudního rozhodnutí, notářský zápis bych v dnešní době vůbec neriskovala.

   2. Váš přítel Vám může nemovitost darovat, budete platit daň "nepříbuzných" osob, která sice není nízká, ale zajistí Vám budoucnost, jakou si představujete. Být ale na místě Vašeho přítele, vymínila bych si v darovací smlouvě věcné břemeno dožití. A bylo by fér na Vaší straně mu tuto možnost navrhnout na prvním místě.

   3. Váš přítel může sepsat závěť, ale děti jsou neopominutelnými dědici. Toto řešení by Vás nevyvázalo se s dětmi vyrovnat.

   Dle mého názoru – přítel, je-li k tomu nakloněn – Vám může nemovitost darovat, uhradíte darovací daň a nemovitost bude zapsána na Vaše jméno do katastru nemovitostí.

   V případě úmrtí Vašeho přítele, nebudou jeho děti z prvního manželství dědit nic. V případě Vašeho úmrtí bude nemovitost rozdělena pouze mezi Vaše děti. I proto doporučuji věcné břemeno pro Vašeho přítele. Protože ani za svoje vlastní děti nelze dát "ruku do ohně"…

   Nakonec bych jen chtěla dodat, že děti se nemusí podílet na pořizování nebo zhodnocování majetku rodičů. Mohou jezdit na návštěvu a nehnout prstem. Takže není zřídkavým pravidlem, že děti z prvního manželství se na pořízení, splácení a budování bydlení rodiče nepodílí, ale v dědickém řízení mají stejná práva jako děti z "druhého" manželství rodiče, které se svou "životní" úrovní museli logicky např. na splátkách hypotéky přirozeně podílet.

 122. Renata

  Chtěla bych se zeptat zda mám nárok při žádosti o zvýšení výživného, žádat doplacení zpětně a jaká je možná doba? Dcera má 12let otci , bylo stanoveno výživné při rozvodu 800,Kč (dceři byly 4 roky). Po celou dobu ji nejenže neviděl, ani jiným způsobem nepřispěl na její potřeby, zájmové krožky….

  Děkuji Renata

 123. Jarmila

  Dobrý den,

  zajímalo by mě,zda je možné,aby má dcera(15 let) byla fyzicky přítomna soudnímu projednávání zvýšení výživného.Otec platí formou exekuce na plat,jinak dceři nepřispívá vůbec na nic.

  Je možná její účast buď jako pouhý divák,nebo může i sama vypovídat?Otec si totiž u soudu vymýšlí,co všechno dceři kupuje a dává.

  Děkuji za Vaši případnou odpověď

  Jarmila Deutschová

 124. Martina

  S manželem nežijeme ve spol. domáctnosti od 10/2004, v 3/2005 byla stanovena soudní dohoda o převzetí dětí (14,17) do mé péče, výše výživného (výživné posílá pravidelně) a náklady na domáctnost, které má platit manžel. Ten v 4/2005 zrušil platby z jeho účtu, čímž mohlo nastat odpojení elektřiny a plynu v domáctnosti, kde žiji já s dětmi (manžel bydlí ve SLaném,okr.Kladno). Jelikož jsem 50%% majitelkou rodin. domku daly se převést platby na mé jméno a od 9/2005 se tyto platby hradí z mého účtu. Zajímalo by mě, zda existují nějaké předlohy jak sepsat žalobu §19/3, co všechno má obsahovat, co doložit nebo se jen odvolat na neplnění dohody ze dne 25.3.05 sepsané na Okresním soudě v Opavě.

  Děkuji předem za radu

 125. vlt

  Dobrý den,

  bydlím se svým přítelem v rodinném dobku, který je v jeho vlastnictví. Nejsem zde ale hlášena, neboť přechodné bydliště již neexistuje a na městském úřadě mi řekli, že není třeba se hlásit a veškeré poplatky si mám platit v místě svého trvalého bydliště. Trvalé bydliště mám v jiném městě v domku, který je v mém vlastnictví a který obývají mí rodiče. Můj přítel je rozvedený, má z prvního manželství dvě děti, z druhého manželství 1 dítě. Na všechny děti platí pravidelně výživné. Chtěla bych vědět, pokud jedna z byývalých manželek zažádá o zvýšení výživného, jak se toto výživné bude vypočítávat. Jedná se mi o to, jestli bude k výpočtu použit pouze plat mého přítele nebo by soud mohl započítat i můj plat i když nejsme manželé, ale bydlím u něj, já vůči svému příteli tudíž nemám žádnou vyživovací povinnost ani zde nemám trvalé bydliště. Děti nemám. Přítel vydělává max. 10 tisíc čistého měsíčně a na děti ve věku 15, 12 a 10 let platí celkem 2300 Kč měsíčně (900, 600 a 800 Kč).

  Děkuji za odpověď

  vlt

 126. Macho Rudolf

  Mám jiný dotaz jaký může býd nejviší částka výživného, kolik bych mněl platit?

  Mám dva kluky 2,5 roky, a družka s kterou nejse oddán a žiju sní ve společné domácnosti 5 let. Chce odemně odejít. Můj roční příjem je okolo 900 000,00 Kč

  1. Petr Petr

   Vyloučení soudců z projednávání věci upravuje občanský soudní řád (z. č. 99/1963 Sb.). Základní pravidlo zní, že soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

   Nutno doplnit, že důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci.

   Účastník je pak povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde. Nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

 127. eva

  Po dohodě bylo před soudem určeno vyživné, ktré bývalý manžel neplatí a teť podal návrh na snížení výživného chci se odvolat. Poradíte?

  1. monika

   milá evo, nejsem právník, ale můj ex taky neplatil výživné na našeho syna. takže jsem udělala toto: podala jsem trestní oznámení na otce (§ 213 tr. zák) pro neplacení výživného, trvalo to asi 8-9 měsíců než doplatil dluh, exekučně to nemělo smysl – nedělal, nemá nic, bydlí v domě své matky. kriminalistka to nakonec udělala tak,že zavolala jeho matce spolu s první ženou mého ex (na svého prvního syna rovněž neplatil) a z informace, kolik by mu hrozilo odnětí svobody dluh cca 50 tis. kč na obě děti "babička"zaplatila. otec nesmí platit ani korunu půl roku. pak teprve podat tr. oznámení. za snížení výživného by se měl stydět. přeju ti hodně zdaru. monika

  2. eva

   Moniko děkuji ti moc, ale muj ex to dělá chytře jednou za pul roku zaplatí a tim pádem jak to tady čtu na něj nemůžu podat trestní oznámení. Největší for je v tom, že neplatí a ještě si dal žádost o snížení a jak jsem se teť informovala tak podle všeho mu to snížení projde. Nechápu tento systém, ale stím já asi nic neudělám. přeji pevné nervy všem svobodným matkám

 128. DM

  Žiji s přítelem v jedné domácnosti. Přítel je již 2 roky soudně rozveden a platí pravidelně výživné ve výši 5000.- Kč na své 2 děti (15 a 10 let). Někdy je tato částka i vyšší, pokud jeho exmanželka požádá o vyšší částku z důvodu nakoupení oblečení, zaplacení kroužků, dovolené atd. Přítel ji vždy vyšel vstříc (několikrát jsem byla svědkem). Problém nastal v momentě, kdy jeho exmanželka podala na mého přítele žalobu, z důvodu neplacení výživného od r. 2002 Nebyl by to až tak velký problém, kdyby přítel měl doklady o zaplacení, což nemá. Na účet ji začal posílat peníze až od r. 2004. Do té doby ji vždy dával peníze na ruku. A aby toho nebylo málo, vyžaduje i "výši výživného na exmanželku" !

  Přítel dává dětem první poslední, miluje je nadevše. Nikdy by nečekal takové lži a zapírání z druhé strany. Já jsem v 7 měsíci těhotenství, o svatbě jsme zatím nepřemýšleli. Je nám známo, že potomkem bude mít další vyživovací povinnost. Jeho exmanželka nám pohrozila dokonce exekutorstvím. Prosím o pomoc.

  Děkuji za odpověď

 129. Ondřej

  Dobrý den,

  chtěl bych se informovat, jestli mám ve svém případě nárok na výživné. Po prvním semestru na vysoké škole jsem ukončil studium a výživné jsem přestal pobírat. Studentem jsem se stal opět až po sedmi měsících. V době kdy jsem nebyl studentem jsem byl tři měsíce zaměstnán na plný úvazek a zbylý čas jsem byl evidován na úřadu práce. Mám tedy nárok na obnovení výživného? Děkuji

 130. Marcela

  Manžel se odstěhoval k jiné ženě. Zůstala jsem s dvěma dětmi (13,5 let) sama. Zatím se nebudeme rozvádět. Potřebovala bych vědět kde a jak si mám zažádat o výživné na děti. Manžel navrhoval, že platit výživné formou placení nájemného na byt (cca 6 000,- Kč). Nevím zda je výši dostatečná. A jestli bych s ním neměla sepsat nějakou dohodu.

 131. Novakova

  Dobrý den,

  v r. 2001 bylo rozvedeno naše manželství, do výchovy mi byl svěřen syn narozený 1984 v té době 17 letý. Výživné bylo určeno Kč 1600,-.

  V letech 2003/2004 syn studoval na VŠE, pak studia na této škole zanechal a v r. 2004/2005 navštěvoval roční pomaturitní studium francouzštiny na Bohemia Institut v Praze (výuka 4 hodiny denně).Od 4.9.2005 je řádným denním studentem České zemědělské university v Praze.

  Otec přestal platit výživné cca od té doby, kdy syn začal studovat na Bohemia Institutu, t.j. od září 2004 (resp. od května 2004, kdy bylo jasné, že syn studia na VŠE zanechá).

  Otci je 55 let, pobírá již starobní důchod (cca 7 tisíc Kč)a současně je zaměstnán (cca Kč 10000,- čistého-nevím přesně).

  Zajímalo by mne, zda syn má nárok na výživné a zhruba v jaké výši. Jak má postupovat, pokud se s otcem nedomluví. Otec váže výplatu výživného na studijní výsledky syna.

  Děkuji Vám.

  S pozdravem

 132. Ze3gg

  Oproti soudem stanovené výši výživného jsem přeplatil výživné na syna o 80tis kč. Syn se stal zletilým ale stále studuje, mohu přestat platit výživné?

  Z.

 133. Martin K.

  Rád by jsem se teptal zdamám platit výživné¨"dítěti", které ukončilo řádně jednu vysokou školu a vesvých 24 letech se rozhodlo stuovat šklu druhou, bez návaznosti na první VŠ?

  Děkuji za odpověď

 134. Ivana

  Manžel má dceru z prvního manželství,platí řádně výživné ve výši 3.000,-Dceři je čtrnáct let.Spolu máme roční dítě a v domácnosti s námi žije můj patnáctiletý syn a devatenáctiletá dcera(ta již pracuje) z prvního manželství.Manžel je voják z povolání a dostává příspěvek na bydlení.Bývala manželka požádala o zvýšení výživného na 4.500,-,okresní soud ji vyhověl a častku zvýšil na 5.000,-.Může soud do příjmu zahrnout příspěvek na bydlení?Jsem na MD a pobírám 3.635,-.

  1. jana

   Vážená, jsem voják z povolání a nechápu proč by se částka 10100,-Kč měsíčně, která nepodléhá zdanění neměla započítat do příjmu. To by již byl výsměch všem pracujícím lidem v civilním sektoru za mhohem nižší částku.Hold pan manžel má závazek vůči své nezletilé dceři, která má právo dosahovat stejnou životní úroveň jako její otec, dle vašeho příspěvku, váš 15-letý syn snad také dostává výživné od svého otce, dcera je již výdělečně činná a že máte miminko bylo baše rozhodnutí.

  2. maggie

   Domnívám se, že není vhodné se navzájem napadat, můžete navrhnout řešení, která by mohla zohlednit všechny zúčastněné strany.

   Je na rozhodnutí soudu, co započítá a určí jako základ pro stanovení výživného.

   "Závazky", jak to známe z předrevolučních inzerátů, mají právo podílet se na životní úrovni rodičů. Na druhou strnu jsou zde nezávislé soudy, a byť jeden rozhodne o započítání "náhrad" za cokoli, druhý tak činit nemusí.

   Musím se ohradit proti tomu, že otec nemá právo založit novou rodinu. viz. "…že máte miminko bylo vaše rozhodnutí…".

   To je demagogie, ne argument při řešení situace.

   Otec má několik vyživovacích povinností, nechť jsou mu stanoveny soudem. Dle potřeb dětí a možností otce.

   Záleží na rodičích, zda uzavřou sňatek s tím, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, nebo budou žít na hromádce – na psí knížku… Dítě 1. , 2. 3. … páté, desáté má stejné nároky na výživu od rodičů, a nemohou být diskrimovány jen tím, že jsou těmi 2., 3,. …pátými, desátými.

   Stejná životní úroveň dcery by měla odpovídat životní úrovni rodiny, ve které otec nyní setrvává.

   Je i na mamince, aby svoji životní úroveň zvýšila…

  3. Ivana Rottrová

   Vážený, proč se tedy dcera enmusí podílet na splácení bypotéky, když její matce zůstal byt a my si museli na bydlení půjčit?Na syna dostávám 1500Kč a dcera 5000kč to je sakra rozdíl.A naše rozhodnoutí mít dítě bylo zcela dobrovolné,to je pravda, ale i toto dítě by mělo mít stejnou životní úroveň,jako dítě z předchozího manželství, ale má tu smůlu, že se musí podílet i na splácení hypotéky, musí totiž někde bydlet.Taky jsem si myslela, že mi nějaký právník tuto věc vysvětlí, nečekala jsem názor vojáka z povolání, promiňte, ale můj problém neznáte a tak se k němu již nevyjadřujte.Děkuji.

 135. Petra Řepová

  V 8/04 se mi narodil syn. Nejsem provdána a s jeho otcem nežiji. Zatím jsem nepodala návrh k soudu o svěření syna do péče, otec mi po dohodě přispíval 3000,- měsíčně jako výživné na syna i mně. Teď již přispívat nechce, mám si najít práci nebo chlapa co nás bude živit. Jeho příjem čistého cca 10.000,- (jiné vyživovací povin. nemá) stále jsme spol. posuzované osoby a proto mám přídavek na díte jen 241,- Kč. Když si dám návrh k soudu je otec povinnen doplácet mi do životního minima (6610,-)? Tyní mám celkem 6876,-/měsíc (3635+241+3000 výživné od otce). Nebo také přispívá sociálka? Nechci se tahat po více soudech. výživné díte, výživné matka apod. Je reálné chtít po otci 3000,- na dítě a já budu své náklady hradit z rodičovského příspěvku. Děkuji za odpověď.

  1. Jaroslava

   Dobrý den,odbornice sice nejsem ale nějaké zkušenosti už mám.Byla jsem na tom obdobně.Hlavně jestli máte vyřízené a přiznané otcovství,pokud ano tak bohužel ale soudně dostanete výživné na sebe i na vaše dítě.Otec poku nemá jinou vyž.povinnost tak máte velkou pravděpodobnost na úspěch.S pozdravem J.

 136. Jaroslava

  Dobrý den,už jsem bezradná a hledám pomoc.Okresní soud mi zvýšil výživné zpětně a dluh který otci vznikl 13500,-Je jak mi bylo řečeno nevymahatelný.Otci OS nařídil dluh uhradit do 17.1.2005 do dnešního dne,tak neučinil i přes mé urgence.Výkon rozhodnutí je neůspěšní a jak mi bylo sděleno na policii tak nejde ani trestní oznámení i když je to tak vysoká částka.Otec už opět dva měsíce nezaplatil ani stanovené výživné,takže k dnešnímu dni mi dluží 23000Kč.Jsem samoživitelka a otec mého dítěte nás tak přivádí do dosti obtížných situací.Už si skutečně nevím rady PROSÍM PORAĎTE moc DĚKUJI

 137. Jaroslava

  Ještě jsem se chtěla informovat,jestli je možné uplatňovat soudně výživné na rodičích popř.sourozencích otce,který svou povinnost neplní řádně a ani nezaplatil dluh který mu vznikl zvýšením výživného.

 138. Zuzana

  Vdala jsem se v roce 1982 mam z prvnihoho manzelstvi 1 dite. Rozvedena jsem v roce 1990 a zila jsem se svym muzem ve stejné domacnosti do roku 1993. ale jelikos jsme stale zili jako manzelé i po rozvodu narodila se nam druha dcera i kdyz je nemanzelska a to v roce 1991 v dubnu a to jiz uplynulo 300dni od rozvodu.

  Nechala jsem si vymerit alimenty na obe dcery které cinni 450kc na jedno dite a na druhé téz 450kc. Koncem roku 1993 jsem se s devcaty odstehovala do Francie,kde jsem se v roce 1994 vdala ve Francii. A nyni moje otazka zni…

  Kdyz nebydlim v CR,tak i nemuzu platit cestu detem do CR kazdych 14 dni aby videly svého otce. Ja nepracuji a jsem odkazana na druhého manzela. V letnich prazdninach bych mela dat deti otci na mesic,ale muj nynejsi muz chce po otci deti polovinu na letenku,jenze exmanzel nema penize. Jak to mam resit? O zvyseni alimentu jsem nikdy nezadala. Prvni dcera ma dnes 22let a studuje v Parizi a jiz rok ji otec neposlal nic ani tech 450kc. On sam je zenaty a vzal si zenu se 2 detmi a dve maji spolecné. Pracuje sam a tak moc penez zrejme nema. Ja se chci zeptat jestli by me mohl po letech zalovat,ze jako rozvedena jsem se odstehovala i s holkama do ciziny v roce 1993? Jaké byly zakony? Mozna,ze by chtel v této dobe pozadat tribunal o unos deti do ciziny? Ja nevim. A o navstevu deti? Vzdycky byl spokojeny,ze videl deti kazdy rok asi tak dvakrat v roce a najednou se mu neco nezda. Ja se mu ozvala s tim,ze bych rada videla jak plati i té prvni dceri tech 450kc. Tak jako driv. Jestli neco vite k mému pripadu budu vdecna za kazdou odpoved. A odpovim na vsechny otazky. Dekuji.

 139. Alena.aaa

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat co je myšleno jako nadstandartní zařízení bytu pro M.Ú.sociálních věcí?

  Dostaly jsme se do nálhlé životní situace,znamenáto snad že vadí když mají děti v pokoji televizi a mi,že máme DVD a PC?Děkuji Moc za Odpověd.

 140. Sobi

  Chtěl bych se optat, jak je to s místní příslušností soudu pro úpravu výživného na nezletilé dítě. Bývalá manželka podala návrh na zvýšení výživného u Okresniho soudu jejího bydliště. Žiji v současné době v zahraničí, takže mi přišlo předvolání jak od Českého soudu, tak i tady v zahraničí. Soudní jednání jsou datovany tak, že je nemožné, zúčastnit se obou staní. Zajímalo by mě, ke kterému soudu se tedy mám dostavit. A zda mohu požádat o změnu příslušnosti soudu do blízkosti mého současného bydliště. A kde se tato žádost podává. Výživné platím pravidelně a po domluvě i více. Přesto bývalá manželka žádá ještě o zvýšení soudní cestou. Předem děkuji za odpověď. Sobi

  1. Antonín Šulc

   Dobrý den chtěl bych se zeptat na místní a věcnou příslušnost k soudu u Žalovaný: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřadu Dobruška

   Čs.odboje 676

   518 16 DOBRUŠKA

   ve věci

   Žaloba o určení neplatnosti výpovědi,

   To že je to podle místa sidla zaměstnavatele je mi známo ale nevím sidlo příslušného okresního soudu

 141. Marta

  Kolik mohu žádat výživného pro syna (18 let), který studuje střední školu poslední rok a potom chce jít na vysokou školu. Manžel má 14000 Kč čistého a já 10000 Kč. Zatím bohužel musíme být ve společném bytě, platíme 5100 Kč nájem. Nájem rozpočítáme podle počtu osob – já budu platit 3 díly (máme ještě zaopatřeného syna) a manžel 1 díl.

  Děkuji za odpověď

 142. Marie

  Vážený/á četla jsem si růžné otázky týkajících se vyplácení alimentů, bohužel jsem nikde nenašla odpoveďi na tyto otázky,a tak Vás prosím o odpověď na mou konkrétní otázku: Mám přítele, který je už rok rozvedený a z manželství má 7letou dceru. Přítel platí na dceru alimenty ve výši 3500,- korun. Nyní po roce rozvodu jeho bývalá žena žádá o zvýšení alimentů a já prosím o sdělení, jakým způsobem se určuje jejich výše, z čeho se vypočítává. Zdá se mi totiž, že výše, kterou přítel platí je adekvátní a jeho bývalá žena chce stále více a více. Přítel bere 20 000 v průměru za měsíc, jenže z této částky platí veškeré půjčky, které si vzali ještě za manželství, takže jsou napsány na oba, avšak bývalá žena nic neplatí. Po odečtení veškerých nákladů mu poté zbývá pouze 5000 měsíčně. Není to přece jenom málo? Asi vím, že co se týče půjček, nemá to vliv na výši alimentů, že toto patří spíše k majetkoprávnímu vyrovnání, ale spíše mě zajímá, kdyby si přítel vzal hypotéku na vlastní bydlení, protože s bývalou ženou bydlet v jedné domácnosti už nemůže (hlavně psychické důvody) a ta odmítá přistoupit na jakákoliv mírová vyrovnání, tz. nechce opustit byt, ale také přítele nechce vyplatit. A má otázká zní : Bude se od jeho průměrného platu odečítat aspoň výše hypotéky, která je nutná k jeho životu, prostě proto, aby měl kde bydlet? Co vše se odečítá z jeho platu a jak se tedy určuje výše daných alimentů.Chci se svým přítelem založit novou rodinu, ale obávám se z budoucnosti, že pokud jeho žena bude žádat stále více a více, nezbyde nic nám pro společný život a rodinu. Děkuji moc za odpověď S pozdravem Marie

  1. Pája

   Dobrý den, prosím o sdělení odpovědí na Vámi položené otázky, teda v případě, že jste je obdržela (ty odpovědi). Mám sestru ve stejné situaci jako vy, ale ona už má 2 měsíční miminko a její manžel má asi 9000,- čistého, z kterého splácí jak bývalé dluhy exmanželky tak i živí současnou rodinu a ještě platí 4000,- na 3 děti z bývalého manželství. už logicky z toho co píšu se to zdá neskutečné, ale je to bohužel pravda. Kdyby nebylo mé mamky tak nevím nevím… dík Pája

 143. Eva Kutzend'orferová

  Prosím o radu.Od 7/04 mám u soudu zažádáno o zvýšení výživného na nezl.dceru.Otec se na jednání nedostavuje,proto soudkyně rozhodla o navýšení sama na částku 1.500 z 1.000.-.Odvolala jsem se je krajskému soudu a ten moje odvolání uznal jako oprávněné.Případ byl vrácen stejné soudkyni k dořešení.Ta se ke mě chová arogantně a když se dostavím na předvolání k řádnému stání,jedná se mnou na chodbě před jednací síní a neustále mi dává najevo,že ji mojí odvolání bylo krajně nemilé.Nemám k ní již důvěru.Jak mám postupovat.Děkuji.

  1. Tomáš Nejezchleba

   vážená neznámá paní, promiňte že reaguji na váš příspěvek. Absolvoval jsem asi 10 opatrovnických stání v Olomouci a ještě jsem nezažil soudkyni(ženu), která by se chovala arogantně k matce (ženě). Vždy se jedná o totální komplot všech zúčastněných dam, tedy matky, soudkyně, sociální pracovnice, zástupkyně Fondu ohrožených dětí a advokátky matky.Kdybyste byla v pozici otce, který se chce starat o svoje děti a mít je u sebe, to byste potom zažila aroganci,lži a intriky o kterých se Vám ani nezdá. Přesto Vám ve Vašem případu přeji úspěch. zdraví Vás tomáš

 144. Tomáš Nejezchleba

  Soud mi v roce 2003 vyměřil na 2 dcery ve věku 14 a 11 let výživné 2700 Kč. Bývalá manželka si po rozvodu pořídila se svým přítelem další dítě a požádala mne o zvýšení výživného. Začal jsem jí dobrovolně posílat 5000 Kč, nyní mě dává k soudu, že chce 8000 Kč a dlužné výživné za poslední 2 roky. Dcery jsou u mne celkem deset dnů za měsíc, plat mám cca 17000 Kč.Ona má nyní pouze mateřský příspěvěk 3500, její přítel je podnikatel a nahlásí soudu fiktivní příjem cca 9000 a já budu živit jejich novou rodinu a nebude mít prostředky na pobyt děvčat u mne. Bere soud vůbec v úvahu délku pobytu u platícího rodiče ?

  1. maggie

   Soud by v každém případě měl vzít v úvahu Vaši péči o dcery /1/3 měsíce/ i to, že jste matce přispíval na výživu dětí částkou, kterou uvádíte. Osobně doufám, že můžete prokázat /výpisy z účtu, složenky/ od kdy a kolik jste přispíval.

   Bohužel Váš případ není ojedinělý, není neobvyklé, že platící otec přispívá kromě dětí i "nové" rodině bývalé manželky.

   Je na Vás, jak se s tím poperete, nebojte se u soudu uvést všechny skutečnosti, o kterých víte. Kdy máte dcery u sebe, co jim kupujete a hradíte nad rámec výživného.

   Vy nejste povinen "živit" bývalou ženu na MD /nejedná-li se o Vaše dítě, se kterým na MD setrvává/, naopak soud musí posoudit, zda vyživovací povinnost, kterou má přítel bývalé ženy k dítěti i k ní je plněna skutečně tak, jak je uváděno: tj. jak z minimálního příjmu hradí všechny potřeby nové rodiny… Není od věci vyzvat soud, aby zjistil, jaký je "běžný" příjem v oboru, ve kterém přítel bývalky podniká.

   Trvejte na tom, že Vy si svoji vyživovací povinnost k dcerám plníte jak placením výživného, tak i osobní péčí o ně v rozsahu 1/3 každého měsíce, což je spojeno i s jejich stravování atd. Navíc jim hradíte i věci "navíc". Jak nerada sděluji byť jen přibližnou výži výživného, tak ve Vašem případě se domnívám, že Vy jste nadstandardně platící a pečující otec.

   Navíc Vám doporučuji i přítomnost právního zástupce u soudního projednávání.

 145. Tomáš Nejezchleba

  Může matka která má 2 dcery (16 a 13 let) ve své péči odjet během školního roku na letecký zájezd do Španělska a nechat zde obě dcery "platícímu " otci, který jí platí 5000 Kč ? Ona nyní chce za zmíněný měsíc doplatek dlužného výživného na 8000 Kč , přitom děti byly u mne za tento měsíc 17 dní. Jak a kde řešit odjezd matky z ČR a ponechání dětí na starost otci ? Sociálka v Olomouci je neuvěřitelně prohnilá, zde to hlásit nemá cenu, otcům se tam doslova vysmívají. Takže snad na Policii ? Prosím poraďte.

  1. maggie

   Matka může odjet kamkoliv… pokud zajistí řádnou péči o nezletilé děti, nejedná se o dlouhodobý nebo trvalý stav, o děti je postaráno lidmi, které znají, a v prostředí, které jim je blízké. Jedním z vhodných řešení je DOMLUVIT se na svěření do péče otci, prarodičům apod. Těžko byste se na policii něčeho domáhal – matka děti neopustila, Vy jste je od ní zřejmě dobrovolně převzal a pečujete o ně v její nepřítomnosti. Děti u Vás netrpí, chodí do školy, je o ně postaráno.

   Zdá se to být nespravedlivé, ale i za těchto okolností jste povinen matce dětí výživné poslat. Je ale otázkou jejího mravního chování, aby Vám na jejich výživu a potřeby na dobu, kdy bude pryč, přispěla – byť z výživného, které jste jí poslal…

   PS: K Vašemu předešlému dotazu – "nová" rodina Vaší bývalky má i při tak minimálním příjmu na leteckou dovolenou ve Španělku? Soud by to mělo zajímat.

   Co se týká zpětného zvýšení výživného, je jen na Vás, jak argumentu, že o děti pečujete i v době, kdy je jejich matka na dovolené, u soudu využijete.

   Co se týká "sociálky", oznamnte několika větami, že jste o děti pečoval od-do, z jakého důvodu. Předejte na podatelnu a nechte si potvrdit převzetí. Možná Vám to nepomůže, ale ani neuškodí.

   Na zvážení – i vzhledem k věku dcer – je i možnost požádat soud o svěření dětí do Vaší péče… Dcery mají právo se u soudu k tomu vyjádřit.

 146. Dana Veselá

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na postup a časový harmonogram.

  Otci dětí 16 a 18 let,bylo vyměřené výživné 1500 Kč na každé dítě. 20.ledna 2005 jsem podala návrh na zvýšení výživného na každé dítě 2500Kč od 1.9.2004. Otec dětí chtěl,aby rozhodl o nové výši výživného soud. Starší syn se stal mezi podáním a jednáním soudu zletilý. Soud rozhodl o zvýšení výživného 2300Kč na každé dítě. Otec se odvolal a rozsudek nenabyl právní moci. Jaký bude postup a kolikrát se může otec dětí odvolávat? je nějaký časový limit?

  Děkuji, zdraví Dana Veselá

 147. Libor

  Dobrý den, prosím Vás zajímá mě, jestli může má bývalá manželka u žádosti o zvýšení výživního žádat také jeho zpětné vyplacení. Jsme v telefonickém kontaktu, nikdy o zvýšení nemluvila a teď uvádí ke zpětnému doplacení důvody, že měla snahu se semnou dohodnout ale marně. proto se údajně obrací na soud. Připadá mi strašně zvláštní, že jí to soud věří a přirom to není pravda a ve věci zvýšení mě nikdy před tím nežádala. Nemusí to u soudu prokázat, alepsoň písemnou korespondencí nebo jiným způsobem. Nebráním se zvýšení výživného , ale jak se můžu spravedlivě bránit proti zpětnému neoprávněnému doplacení ? Děkuji za odpověď

 148. lakshmi

  nevím, jestlijsem na správné adrese, ale mám v tom poslední dobou nějaký zmatek. Manžel se s bývalou družkou (nebyli manželé) soudně tahá o výživu a výchovu děti. Projela jsem spoustu debat na toto téma a nestačím se divit. V případě, že se určuje výše výživného, jak to vlastně funguje? Měla jsem za to, že se mají podílet oba rodiče tak nějak stejnou měrou, ale zatím mám pocit, že to funguje tak, že platí jen ten, který nemá děti v péči. A čím víc vydělává, tím víc se to může zvyšovat a rodič, který se stará o děti se nemusí starat o to, aby začal třeba chodit do práce a přispíval na děti také. Víc a víc začínám mít pocit, že se ani nebere ohled na to, že se "platič" alimentů třeba ožení a má případně i další děti s novou manželkou, naopak se ještě využije platu nové manželky k tomu, aby se požadovalo větší placení. Jak je možné, že jeden má platit víc a víc, protože se mu životní úroveň třeba zvýšila, ale druhý, který by se měl na výživě dětí také podílet, tak jen sehraje dobrou scénu před soudem a jinak nehne ani prstem? Jak se proti něčemu takovému dá vlastně bránit?

 149. Martina V.

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co mám dělat,když bývalý manžel neposílá včas alimenty na 10letou dceru.Soud mu určil výživné 1.500;Kč měsíčně,které někdy zaplatí a někdy ne.Za neplacení alimentů dluží 24.500;Kč.Veškeré aktivity dcery hradím já.Mohla bych zažádat o zvýšení výživného na dceru.Děkuji za radu.

 150. Lukáš

  Rozvádíme se s manželkou, ale nedokážeme se shodnout na výši výživného na naše 4 leté dítě(syn), mám ještě 18 letého syna z bývalého manželství, který žije se mnou. Minulý rok jsem zaplatil svému staršímu synovi roční studijní pobyt v Usa, na který mi ona nepřispěla ani korunou. Manželka po mně ted žádá zaplacení stejné částky pro našeho mladšího syna.Má právo ode mne tuto částku požadovat? Znovu zdůrazňuji, že mladšímu synovi jsou pouze 4 roky.

  Ovlivní nějak přepsání veškerého mého majetku na svého zletilého syna výši výživného na nezletilého syna?Jak je možné ovlivnit, resp. snížit výši výživného?

  Předem děkuji

 151. Petra

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Ráda bych si zvedla alimenty na 15letého syna, které činní 1200,-Kč na 2200,-Kč.Navštěvuje rybářský kroužek.Od září 2006 jde studovat na SPŠ.Navštěvují se velice málo(3x do roka).Já jsem po druhé vdaná máme 2letého syna, jsem na MD.Manžel vydělavá 43000,-Kč měsíčně.Veškeré naše splátky činní 30000,-Kč za měsíc.Bývalý manžel má družku s kterou má 3letého syna.Žijí ve společné domácnosti.On pobírá státní rentu 6000,-Kč+současný plat(?).Ona již pracuje.Chci se zeptat, zda je tato částka reálná.Děkuji

 152. MK

  je nějaká šance na snížení alimentů při ztrátě zaměstnání? Bude-li osoba evidována na úřadě práce??

 153. Jarmila Petrášová

  Dobrý den,

  zajímalo by mě jestli mohu žádat výživné po příteli s kterým bydlím ve společné domácnosti. Synovi je 8 let a už delší dobu mi nepřispívá na domácnost. Pokud ano, za jakou dobu mohu žádat ? (dva roky)

  děkuji za Vaší odpověd.

  s pozdravem Jarmila Petrášová

 154. Iva

  Rozvádíme se, máme 9 leté dítě, manžel je člen s.r.o.Firma sice vydělává, ale manžel má plat asi 13000kč.Mám nárok pouze na výživné z jeho platu, nebo i z výnosů firmy?Výnosy si členové sro nevyplácejí, ale nechávají je na rozvoj firmy. Firma vznikla za našeho manželství. Mohu po manželovi požadovat výživné vyšší než 3000 kč?Měla bych u soudu v tomto případě možnost uspět?Děkuji předem za odpověď. Iva

 155. Jana

  Chci se zeptat zda mohu zažádat o zvýšení alimentů a když ano na jakou částku a jestli to jde zpětně. Jsem 8 let rozvedená mám11letou dceru a žiji u rodičů. Otec platí 1600,- měsíčně a někdy přidá na letní tábor. Od rozvodu jsem nezažádala o zvýšení ,ale také se změnilo to že se bývalý manžel oženil a má dceru .Děkuji za odpovědi

 156. tomasek

  Dobrý den

  mám dceru 8 let.Pravidelně na ní platím 3000kč měsíčně + dovolené v zimě na horách,v létě moře.

  Můj příjem je 31000Kč hrubého.Bývalá manželka požduje zvýšit dávky.Myslím,že výše je dostatečná.Příjem manželky je 28000hrubého.

  Můžete mi poradit?

  děkuji předem.

  Tomášek

  T.

 157. Iva Šustková

  Jsem pracující samoživitelka,která nedostává výživné z důvodu nezaměstnanosti otce dětí.

  Mám 18 letou dceru ,která je alergik a astmatik.Výdaje na její léky činí 3000 měsíčně.

  Dcera studuje mám nárok na nějaké dávky na pokrytí léků.Je pojištěná u HZP-205.

 158. Roman

  Mám dotaz existuje nějaká tabulka podle které se stanovuje výživné nebo je to puze na zvůly soudkyně, mám stanovené vyživné 2800,- z 20000,- čistého teď se mi sížil plat na 11000,- čistého a soudkyně mi nechce snížit výživné nebo jen o několk korun prej na 2300,- měsíčně. Dík za odpověď na meil Roman

  1. sweetcub

   existuje, ale nikdo Vam ji zrejme neokopiruje…popr. ani neukaze…obcas se da alespon zjistit priblizna informace, napr. na SPOD, popr. ji maji nekteri advokati, soudci:-))

   soudci by meli zkoumat proc mate nizsi prijem, zda vlastni vinou popr. schvalne…anebo pri zmene bydliste apod..

 159. Roman

  Mám dotaz existuje nějaká tabulka podle které se stanovuje výživné nebo je to puze na zvůly soudkyně, mám stanovené vyživné 2800,- z 20000,- čistého teď se mi sížil plat na 11000,- čistého a soudkyně mi nechce snížit výživné nebo jen o několk korun prej na 2300,- měsíčně. Dík za odpověď na meil Roman

 160. Petr

  Mám zletilou dceru, která před půl rokem skončila studium střední školy a od září nastoupila na soukromou jednoletou jazykovou školu studovat angličtinu v ČR s denní čtyřhodinovou výukou. Nikde nepracuje. Jaké jsou mé povinnosti v placení výživného?

  1. maggie

   Vyživovací povinnost k Vaší dceři bude trvat tak dlouho, dokud nebude schopna sama se živit. Její současné studium jí sice umožňuje přivydělat si např. na brigádě nebo na VPP, ale výdělek jí zřejmě na pokrytí životních a studijních nákladů stačit nebude. Můžete se ovšem obrátit na soud, aby celou situaci znovu zhodnotil.

   Výživné jste povinen platit k rukám dcery, navíc jí náleží i výživné od matky /přestože u ní bydlí a stravuje se tam!/. Na to se často zapomíná – zletilé dítě má právo na výživné od obou rodičů do doby, než je schopno se samo živit. Navíc dcera jistě pobírá i přídavej na dítě, případně jiné dávky SSP. Je dospělá, měla by z výživného od OBOU rodičů a dávek SSP, případně i jiných sociálních dávek, hradit svoje bydlení, stravu, studium …, tj. přispět matce na nájem atp.

 161. Natali

  Při soudním jednání bylo mému manželovi zvýšeno výživné a musí doplácet zpětně. Odvolal se , ráda bych věděla jestli budu muset k odvolacímu soudu , nebo zda-li krajský soud pouze situaci prošetří bez naší přítomnosti.

 162. Petra

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala zda pro určení alimentů se počítají dohromady příjmy obou manželů. Manžel má dceru (6let) z předchozího vztahu (nebyl ženatý) a jeho bývalá přítelkyně požaduje zvýšení alimentů (nyní platíme 1700,-).Dceru si bereme pravidelně na návštěvy a jen cesta vyjde na 500kč, dceři kupujeme oblečení které využívá u nás, jezdíme s ní na výlety atd.. Nyní čekáme rodinu a zvýšení alimentů mi připadá neadekvátní vzhledem k našim příjmům a nutnosti platit nájemné, jídlo….

  Prosím o radu jak se v případě podání manželovi expřítelkyně o zvýšení alimentů zachovat.

  1. Aleš Trnka

   Přeji pěkný den,jsem aktivní otec,který si bere dítě pravidelně,včetně zájmu o dítě a jeho aktiv.Dítě má u mne kompletní ošacení,kolo,hračky,kočárek,a jiné.S dítětem dle fin.možností jezdím na výlety(zimní+letní),dostává dárky k nar.+svátku+vánoce,dle potřeby i v průběhu roku.Mám stanovenu částku k plavení,kterou plním a pravidelně přidávám navíc 1/3 tohoto obnosu,dále pak přispívám na aktiv.dítěte,kdy průměrná částka v součtu v hotovosti je měsíčně 2,5 násobek stanovený soudem,no a maminka má stále málo…

   Takže k tomu jsou ty další náklady na sravu,oděvy a obuv,které si odnáší k mamince.Maminka v návrhu uvádí výši svého přjmu jako (cca) což se mi zdá divné,že neví přesně kolik bere,obvzláště pak v rodinné firmě.Není zde uvedena žádná další příjmová částka,ke kterým si myslím,že by ,měla patřit veškerá soc.dávka v jakékoli podobě.Žije taktéž s přítelem ve spol.domácnosti,kde opět uvádí že žije sama(jezdí společně na dovolené,výlety,dítě k jeho rodičům a pod.)Min.2roky

 163. Jitka Rysava

  Jsem 5 let rozvedena, dcera (9let) mi byla sverena do pece. Pred rokem jsme se s pritelem a dcerou odstehovali do Rakouska. Dceru vozim byvalemu manzelovi kazdych 14 dni do Cech. Zajimalo by mne, jestli mohu pozadovat, aby si dceru vyzvedaval v Rakousku, popripade na polovine cesty. Dekuji za radu.

 164. capice

  Mám dotaz.Mému manželovi se narodilo nemanželské dítě achtěli jsme se zeptat na výši výživného.Manžel má průměrný plat 15000,-,já jsem v evidenci na pracovním úřadě,bydlíme u rodičů v domě,kde platíme 2000,-inkaso,jinak vlastníme auto v hodnotě 140000,-,které splácíme formou půjčky.Děkuji za odpověď.

 165. Jiřina

  Dobrý den. Chtěla bych Vás požádat o změnu výživného. rozvedená jsem od roku 2003, podle rozsudku musím manželovi vyplatit 400000Kč za byt – dle dohody do 5ti let. Proto mu měsíčně slpácím 7000Kč, on dětem dává 15ti leté2000Kč 7leté 1200Kč.Od rozsudku jedno dítě nastoupilo ZŠ, starší jde na SŠ. Poslala jsem mu dopis s prosbou o zvýšení výživného o 500Kč na každé dítě – odpověď- přidá max. každému 100Kč, protože jeho majetkové podmínky se nezměnily. Nevím zda musí uvádět jako podnikatel do d.přiznání i částku zasílanou měsíčně ode mne, dále zda může proti mě použít, že mám od přítele auto, takže si žijeme dobře. Nemít mého přítele těžko bychom mohli vycházet finančně. Čím tedy mohu operovat na yvýšení výživného a na co se mám připravit. Děkuji za pomoc. Hezký den.

 166. Andrea

  Dobrý den, po rozvodu nám byly děti rozděleny, syn v 17 letech zůstal u otce, já mám v péči 9letou dceru. Otec je chudák, který si vydělává 10tisíc-předloženo soudu. Je řidičem kamionu a jeho skutečný příjem je kolem 30tisíc a syn u něho zůstal hlavně z finančních důvodů a se mnou nekomunikuje, nesmí. Syn bude v roce 2006 končit studium, kdy mi končí vyživovací povinnost? Děkuji za odpověď

 167. Lenka Kubíčková

  Dobrý den,chtěla bych Vás požádat o radu stran dlužného výživného.V 6/2005 jsem podala žádost o exekuci na plat pro neplnění vyživovací povinnosti otcem dcery.On se proti tomuto odvolal, jeho zaměstnavatel mi sdělil, že do doby nabití právní moci nebude peníza zadržovat na účet deponentů, ale bude umořovat další exekuce na sociální a zdravotní pojištění, které bývalý manžel neplatil když byl OSVČ.Odvolání bylo soudem zamítnuto jako neodůvodněné a v měsíci 11/2005 nabyl tento výkon rozhodnutí právní moci, avšak zaměstnavatel mi poslal pouze řádné výživné na 12/2005 a srážku na úhradu dlužného výživného nikoliv. Chtěla bych se zeptat jak má v tomto případě zaměstnavatel bývalého manžela správně postupovat. Domnívala jsem se, že výživné a dluh na výživném je přednostní pohledávkou (asi jsem se zmýlila).Moc Vám děkuji za odpověď a přeji Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2006. Lenka Kubíčková

 168. Jaroslav

  Dobrý den,prosím Vás chtěl jsem se zeptat,jak by to bylo s výživným na 5,5leté dítě.Na které platím 2000Kč měsíčně.

  Jsem již delší čas v pracovní neschopnosti [čekám na operaci zad čekací doba je cca 2 roky]

  Muj měsíční příjem je 9100Kč čistého.Mohu požádat o snížení výživného.

  Syna vídám nepravidelně.Ač jsem usiloval o upravení styku s nezletilým.Leč marně,kvůli mé nerovnoměrné pracovní době.Styk s dítětem stále trvá na dohodu.Za případnou odpověd předem děkuji.

 169. Andrea Potůčková

  Dobrý den

  chtěla bych požádat oradu ve věci neplnění vyživovací povinnosti ze strany otce dítěte,který je občan SRN.neplatí již 1 rok.vyživné je stanoveno 3000kč.Podnikla jsem všechny možné kroky včetně úřadu pro mezinárodně pravní ochranu dětí.po půl roce mi bylo zděleno že otci nemůže byt výživné zabaveno.je dlouhodobě nezaměstnaný(několik let!!),bere podporu ve výši 673euro.Opravdu neexistuje možnost jak ho donutit aby na svého syna platil třeba i nižší částku?V jeho případě bylo zohledněno i to že u něho byl syn necelé 2 týdny na návštěvě a že ho navštívil a koupil mu pár kusů oblečení.Nezdá se mi to spravedlivé,protože já podníkám všechno možné abych syna uživila.Je tento postup úřadů správný?Mám šanci se někde odvolat?Připadám si jako bych byla ta špatná já.Moc Vás prosím o radu.Jsem už zoufalá.Předem děkuji s pozdravem Potůčková

 170. Petra

  Můj manžel nás chce opustit, máme dvě společné děti ve věku 14 a 12 let.Můžete mi sdělit výši výživného při jeho výdělku 19 000 tisíc čistého/měsíc a můj výdělek činí 7 000 čistého /měsíc. Obě děti navštěvují ZŠ se zaměřením na výpočetní techniku, basketbal a jazyk.Děkuji.

 171. Petra

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to bude teď s vyživovací povinností, když můj syn přerušil studium k 2. 1. 2006 a od září chce znovu nastoupit na vysokou školu, ve které přerušil studium. Mezi tím, ale od jede do USA vydělávat.Končí tím pro mě navždy vyživovací povinnost.Děkuji za odpověď

 172. pepa

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat,jak vysoké výživné mi může uložit soud,když mám roční dítě,manželka je na mateřské dovolené,a můj čistý příjem činní cca 11 000,.

  Děkuji za odpověď

  1. Marika

   Dle vlastní zkušenosti odhaduji výši výživného v rozsahu 1800 – 2500 Kč. Závisí to na dalších okolnostech a na osobě soudce.

 173. Luky

  Už 4 roky nemám výživné,sociálka mi nic nedá,prý vydělávám dost peněz.Jsem samoživitelka s 10 letou dcerou,pracuji jako dělník na slévárně.Dělám přesčasy,abychom nějak vyžili,byt na hypotéku.Dala jsem exekuci na otce dcery,je to už rok a stále nic.Kde je ta spravedlnost?

 174. Hanka z Havířova

  Jsem pět let rozvedené.Bývalý manžel se stará o našeho šesnáctiletého syna.Já jsem již rok nezaměstnaná.Před třemi lety jsem prodala v rámci dědictví rod.domek za 250 000,–. Můj bývalý manžel žádá zvýšení výživného z 2 000,– na

  4 000,–.Pořád napadá mé dědictví, které jsem již z části utratila.Žiji na soc.dávkách.Výživné platím z dětictví. Syna jsem z důvodu chování k mé osobě a nezájmu byla donucena vydětit. Fyzicky a psychicky mne napadal.

  Hanka z Havířova

 175. radka

  Má desetiletá dcera se se svým otcem vůbec nastýká a ani ho nezná. Ten do konce roku 2004 platil řádně alimenty ve výši 700,- Kč měsíčně, ale od počátku roku 05 mi zaplatil jen třikrát a tak jsem podala oznamení na policii ČR ti mi ale po vyšetřování zdělili, že vzhledem k tomu že nebyla prodlena půlroční lhůta nemůžou ho nijak trestně stíhat. On poté zaplatil jeden měsíc 09/05 a od té doby opět neplatí. co mám dělat aby mi peníze které mi dluží tj. za 8 měsíců zaplatil a co dělat, když bude vždy platit jen jednou za půl roku tak jak mu to umožňuje zákon? děkuji Radka

 176. Zoli

  Po rozvodu bylo jednomu z manželů soudně nařízeno výživné na jedno dítě. Dítě dosáhlo plnoletosti a ihned začalo podnikat. Zaniká povinnost výživného automaticky nebo se musí požádat soud, aby zrušil vyživovací povinnost? Resp. kdy zaniká povinnost platit výživné?

 177. Monika

  Dobrý den,

  mám v ruce pravomocný rozsudek k dnešnímu dni od Měst.soudu na výši placení výživného na mého studujícího zletilého syna. I když otec měl počínaje 10/2005 platit cástku 2.200,- a v 12/2005 měl doplatit dlužnou částku 17.000,-, neučinil tak. Jak mám podat návrh na exekuci z platu synovým jménem.

  Děkuji za odpovědi.

  Monika

 178. Jana

  Jaká by byla výše výživného pokud má otec 10.000 kč čistého, má dvojčata, kterým je 5 let. Žije ve společné domácnosti s družkou a nepečují o nezletilé dítě. Existuje nějaký vzorec nebo pravidlo pro výpočet?

 179. Petr Malina

  Bývalá manželka zažádala o zvýšení výživného. Platím na jedno dítě 1000,-kč a chce zvýšit n a 2000,-kč zpětně od r. 2004.V dnešní době jsem ženatý a mám dvě tříleté děti.Daňové přiznání 0.Má právo na zpětné výživné? Děkuji, Petr Malina.

  1. maggie

   Na zvýšení výživného má "nárok" Vaše dítě… pokud se změnily jeho potřeby od posleního stanovení výživného /změna zdravotního stavu, nástup do školky, školy, nová zájmová činnost/. Výživné může soud zvýšit až 3 roky zpětně od podání návrhu, pokud to okolnosti a potřeby na straně dítěte vyžadovaly a možnosti na straně Vaší /výše mzdy, příjmy z podnikání, majetkové poměry/ umožňovaly. Rovněž se zkoumá, jak se o dítě jinak zajímáte, zda mu kupujete něco nad rámce výživného. U Vás se bude zejména posuzovat, kromě majetkových a příjmových poměrů, i Vaše další vyživovací povinnosti /k dalším dětem, manželce na MD/.

   Daňové přiznání "0" neznamená než, že soud si bude zjišťovat z čeho vlastně žijete a jak živíte současnou rodinu, zda splácíte půjčky, leasingy apod. – pokud máte na splácení půjček, máte i na zvýšení výživného….

   Asi jsem Vás nepotěšila.

 180. Petr Malina

  Bývalá manželka zažádala o zvýšení výživného. Platím na jedno dítě 1000,-kč a chce zvýšit n a 2000,-kč zpětně od r. 2004.V dnešní době jsem ženatý a mám dvě tříleté děti.Daňové přiznání 0.Má právo na zpětné výživné? Děkuji, Petr Malina.

 181. iva

  Dobrý den, chtěla bych radu, s manželem jsme se dohodli na smluvním rozvodu, chtěla jsem se poradit, jakou výši výživného mohu požadovat, pokud jeho čistý měsíční příjem je 15.000 Kč, bydlí ve svém domě, máme dvě děti, které budou v mé péči (16 a 13 let). Děkuji za odpověď Iva

 182. Žanet

  Za jajých podmínek se může 17 letý občan čr odstěhovat od svých rodičů bez toho aby byl soudně stíhán či hledán policií?

  děkuji, nashledanou

 183. Michala

  Ráda bych se zeptala, jestli mám nárok žádat o zvýšení výživného na naše 2děti(16 a 14 let).Po rozvodu v r.1996 bylo otci vyměřeno výživné ve výši 1100,-Kč na obě děti.

  Nikdy jsem o zvýšení nežádala, zhruba před rokem a půl jsme se s býv.manželem vzájemně dohodli, že bude na děti přispívat částkou 2000,-Kč, žádnou dohodu jsme nenapsali, neboť naše vztahy byly vždy většinou dobré.

  Nyní jsem se rozhodla požádat o zvýšení, neboť starší dcera chodí do I.ročníku stř.školy, čímž samozřejmě náklady vzrostly.

  Syn přestoupil v letošním škol.roce do výběrové sportovní třídy, protože aktivně sportuje a náklady s tímto spojené nejsou rozhodně malé,2x do roka absolvuje soustředění školní a o prázdninách soustředění od fotbalu.

  Býv.manžel je znova ženat a má 4letého syna, jeho příjmy jsou 12-13000,-, jeho žena je též zaměstnaná.

  Chci se zeptat:mám nárok žádat o zvýšení?

  Je šance na úspěch?

  Předem děkuji za odpověď. Michala

  1. Katla

   Dobrý den Michaelo, rozhodně si zažádejte o zvýšení výživného, jsem přesvědčená, že budete úspěšná. Případně sepište s bývalým manželem dohodu o výši výživného a tu si nechte schválit soudem. Domnívám se, že částka 2 000 Kč,- na dvě děti 14 a 16 let je neadekvátní jejich potřebám. Vzhledem k příjmům otce se domnívám, že by byla přiměřená částka 3 500 – 4 500 Kč na obě děti. Takže, když vše shrnu: Rozhodně máte nárok žádat o zvýšení výživného (u vašich dětí došlo ke změně poměrů, nástup na střední školu, sportovní aktivity, vzhledem k věku potřebují vydatnější stravu atd.Určitě máte velkou šanci na úspěch. K.

 184. Pavel

  Mám 14 letého syna,výživné mi bylo stanoveno na 3700,-Kč. Je možné synovi z části této částky tvořit úspory, např.založit stav.spoření.Matka větší část výživného použije na úhradu svých potřeb. Je na mateřské dovolené a pečuje ještě o dítě z jiného vztahu.

  Děkuji za odpověď

 185. EvulinkaH

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s placením výživného v případě, že děti jsou v péči otce (matka se jich dobrovolně zřekla). Jakým klíčem se stanovuje výživné? Již rok neplatí ani korunu, podle vyjádření soudu je zproštěna této vyživovací povinnosti. Z jakého důvodu? Díky moc za odpověď (bližší info sdělím na případný e-mail).Eva

  1. maggie

   Požádejte znovu o stanovení výživného soud, a to i zpětně, až 3 roky.

   Skutečně si nedokážu představit situaci, za které by byl povinný rodič zproštěn vyživovací povinnosti k dětem. Soud nezajímá, že matka nepracuje, nemá žádný příjem /pokud k tomu nemá skutečně vážné důvody, nenapadá mne nic, než opravdu vážný zdravotní stav, s minimálními nemocenskými dávkami nebo minimálním invalidním důchodem…/. Soud zajímá, jaký by mohla mít příjem, kdyby chtěla pracovat… a z tohot předpokládaného příjmu stanovuje i výši výživného.

   Matka se sice dobrovolně zřekla dětí, a byť by i byla soudem zbavena rodičovských práv, povinností /vyživovacích/ ji nikdo nezbaví.

   Pokud vyživovací povinnost nemůže plnit nebo neplní povinný rodič, přechází vyživovací povinnost na prarodiče – a to na všechny čtyři, pochopitelně pokud žijí. Můžete se tedy obrátit na soud se žádostí o stanovení výživného ze strany prarodičů, v takovém případě se stanovuje výživné na "vnuky" každému z prarodičů zvlášť při individuálním posouzení všech okolností.

 186. Pavlína

  Bývalý manžel se znovu oženil. Ráda bych věděla, zda se výše výživného může zvýšit na základě příjmu jeho nové manželky.

  Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Bývalému manželovi sňatkem přibyla vyživovací povinnost k manželce. Jeho manželka má vyživovací povinnost k Vašemu bývalému manželovi. Jedná se o vyživovací povinnost mezi manžely.

   Bývalý manžel má vyživovací povinnost ke svým dětem, dokud nebudou schopny se samy živit. Jeho manželka nemá vyživovací povinnost k dětem svého manžela, pouze má povinnost vhodně výchovně na jeho děti působit, budou-li u otce a ona bude přítomna.

   Tím, že se bývalý manžel oženil, nedošlo automaticky na jeho straně k významné změně poměrů – příjmových poměrů, resp. výraznému zvýšení příjmů – jen proto, že jeho nová manželka má příjem, který "přináší" do manželství.

   Shrnuto, výše výživného na nezl. děti se automaticky nezvyšuje na základě příjmu nové manželky otce. Proč by měla být nová manželka – jen tím, že se vdá za muže, který má děti z předešlého manželství, povinna dnem sňatku přispívat ze svého příjmu na výživu dětí manžela?

   Výživné a jeho výše se totiž mění zejména při významné změně poměrů na straně dětí /jejich potřeb/ nebo při změně poměrů na straně povinného. Sňatek tyto poměry sice mění, ale pokud si otec nevezme velmi dobře finančně zajištěnou ženu, tak se o významnou změnu poměrů na jeho straně – v souvislosti s automatickým zvýšením výživného jeho nezl. dětem – nejedná.

   Ovšem při projednávání např. nového zvýšení výživného u soudu, se soud dotazuje na příjem a majetkové poměry jak povinného otce, tak i jeho manželky. Dítě má totiž právo podílet se na životní úrovní rodičů, takže pokud si otec žije nad poměry proto, že jeho nová manželka má velký majetek /plat, dividendy../, soud tuto skutečnost bere do úvahy. To asi ale nebude Váš případ. Navíc povinným je na 1. místě otec.

 187. Tomáš Bláha

  Dcera se narodila mimo manželství.V březnu 2003 byla dcera svěřena do péče matky a mě stanoveno výživné v částce 1500,-kč.V únoru 2006 si matka zažádala o zvýšení této částky na 2500,-kč.Já v současné době jsem již ženatý a mám s manželkou další dítě.Matka dcery se také vdala a má s manželem také dítě.Můj plat se zvýšil jen o 1000kč a splácím hypotéku.Je možno takovéto zvýšení ?

  Děkuji za odpověď.

 188. andrea

  Žiju s přítelem a letos se chceme vzít, jeho exmanželka chce požádat o zvýšení výživného na 4letou dceru,protože půjde do školky.Nyní výše výživného činí 2000kč,přítel má hrubý příjem asi 18tis.Jeho dceři kupuje oblečení,boty,jezdí s námi na dovolenou.Může soud zvýšit výživné?Děkuji

 189. Naďa Eiseltová

  Prosím o radu.Rozcházím se s manželem,zatím nejsme rozvedeni,ani jsme o rozvod zatím nepožádali.Stěhuji se do bytu v panel.domě spolu se dvěma dětmi 15 a 19 let.Oba studují,dcera státní,syn soukr.školu/10.000,-školné za rok/.Manželovi jsem navrhla,aby na děti přispíval částkou měsíčně 2.000,na jedno dítě,celkem tedy 4.000.Kč.Jeho plat činí asi 16.000Kč, můj 12.500,-Kč.Jemu se zdá mnou navrhnutá částka vysoká.Poradíte mi? Děkuji.

 190. Naďa Eiseltová

  Prosím o radu.Rozcházím se s manželem,zatím nejsme rozvedeni,ani jsme o rozvod zatím nepožádali.Stěhuji se do bytu v panel.domě spolu se dvěma dětmi 15 a 19 let.Oba studují,dcera státní,syn soukr.školu/10.000,-školné za rok/.Manželovi jsem navrhla,aby na děti přispíval částkou měsíčně 2.000,na jedno dítě,celkem tedy 4.000.Kč.Jeho plat činí asi 16.000Kč, můj 12.500,-Kč.Jemu se zdá mnou navrhnutá částka vysoká.Poradíte mi? Děkuji.

 191. Vladan

  Dobrý den. Jsem dva roky rozveden, mám dva syny 10 a 12 let, platím na ně výživné ve výši 6000,- Kč/měsíc. Bývalá manželka požádala o zvýšení na 9000,- Kč/měsíc. Od chvíle rozvodu se změnily mé poměry. Jsem ženat se ženou s dvěmi dětmi. Zajímalo by mne zda bude soud přihlížet ke skutečnosti, že má současná žena nemá žádný příjem a k zájmům jejich dětí. Dále by mne zajímalo zda bude přihlédnuto ke skutečnosti, že naše současná finanční situace je zatížena úvěry, že všechny 4 děti dostávají od nás hodnotné dary k narozeninám i vánocům. Také každoročně platím dětem letní tábory, pravidelně si je beru dle rozsudku a tento čas trávíme formou různých sportovních a kulturních aktivit.

  Předem děkuji za odpověď

  Vladan

 192. Jan Brichzin

  Dobrý den,

  chtěl by jsem se zeptat mám rozvedenou přítelkyni s dvěma dětmi(10,15) bývalý manžel jí platí výživné 2000kč (10-800 a 15-1200). Dále dětem odmítá platit vše ostatní(zájmy, pojištění atd.). Chceme proto zažádat o zvýšení přídavků. Situace je taková přítelkyně má dvě zaměstnání 1) na poloviční úvazek (5000Kč/měsíc) 2) soukromá podnikatelka v kosmetice (roční výdělek do 100000Kč) exmanžel je zaměstnanec firmy a plat má 15000Kč/měsíc. Chtěl jsme se proto zeptat jestli máme šanci uspět a jakou částku navrhnout. Děkuji

 193. Jana

  Můj manžel odešel od rodiny koncem října.Máme dvě děti-13a 19,obě studují.Platí na ně dohromady 5 000 měsíčně.Jeho příjmy jsou hodně nepřehledné,protože před opuštěním rodiny zrušil živnostenský list(pravděpodobně záměrně).Žije si velmi dobře,zařizuje si nový byt(se společně uspořených peněz,ale nemůžu to dokázat-všechny dokumenty bohužel zmizeli s ním.Stejně tak zmizeli i doklady ode všeho(nábytek,spotřebiče).Je nějaká šance zjistit jeho skutečné příjmy?

  1. maggie

   Vaše starší dítě- nyní již zletilé – má dostávat celé výživné do svých rukou. Pokud se mu zvýšily náklady na studium, může se samo obrátit na soud s návrhem na zvýšení výživného. Vhodné je uvést všechny skutečnosti, týkající se příjmů otce, byť by to měly být i domněnky…

   Vy můžete učinit totéž – v případě mladšího nezletilého dítěte. Počítejte ale s tím, že soud bude zkoumat i Vaše majetkové a příjmové poměry.

   Navíc můžete, klesla-li Vám výrazně životní úroveň po odchodu manžela, žádat i o výživné na sebe.

   Prokazování něčeho, na co nemáte doklady asi nebude mít velký úspěch. Ale v případě stanovení výživného jak na děti, tak i na Vás, má soud dost možností, jak si zjistit skutečné majetkové a příjmové poměry povinného.

 194. Novotný

  Syn dokončíl interní studium na vysoké škole. Má titul BC. Nyní pokračuje na téže škole kombinovanou formou studia dále na MGR. Mám povinnost platit výživné nadále i kdyby chodil při studiu do zaměstnání? Kde mohu zjistit jestli je výdělečně činný. On mi to neřekne.

  1. maggie

   Podejte si k příslušnému opatrovnickému soudu /v místě trvalého bydliště Vašeho syna/ návrh na ukončení placení výživného a nechte soud, aby si potřebné skutečnosti zjistil sám /jak syn studuje, kde pracuje, jaké má příjmy/. Upozorňuji Vás, že výživné, které synovi do rozhodnutí /pravomocného/ soudu budete posílat, není on povinen Vám vrátit – v případě, že již na ně neměl nárok, protože spotřebované výživné se nevrací.

   Kdy ale dojde k soudnímu projednávání, to je ale "ve hvězdách".

   Obecně vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá do doby, než je dítě /i zletilé/ schopno samo se živit. Není ohraničeno věkem /26 let/ ani tím, že dítě již ukončilo studium – přípravu na povolání. Pokud je nezaměstnané, invalidní apod. vyživovací povinnost rodičů – otce i matky! – k dětem trvá. Na druhou stranu, pokud dítě záměrně nepracuje, aktivně si nehledá záměstnání, nespolupracuje s úřadem práce, soud může rozhodnout, že na výživné od rodičů již nárok nemá.

   Druhou možností je domluvit se se synem, uzavřít s ním dohodu, že již výživné od Vás nepožaduje, a tu předložit soudu ke schválení.

 195. Karel

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda mi zaniká nárok na výživné (21 let, student VS) pokud nastoupím do práce na HPP nebo VPP. Otec neplatí výživné řádně.

  Děkuji za pomoc.

  1. maggie

   Nárok na výživné vychází z předpokladu, že nejste schopen/schopna se sama živit. Budete-li zaměstnán/a ať již na HPP nebo VPP nebo podnikat na ŽL a Vaše příjmy nepokryjí Vaše potřeby na "život" dostatečně /pádným důvodem je např. i Vaše trvající studium, ale záleží i na tom, zda se jedná o kombinované nebo prezenční/, nárok na výživné nezaniká.

   Pokud povinný rodič neplatí výživné řádně a včas, obraťte se na soud – ten může otci "obstavit" účet v bance, nechat mu strhávat ze mzdy výživné exekučně, nebo nařídit exekuci na majetek… Navíc podejte na otce trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti, uveďte, kolik dluží, případně za jaké období. Zde platí tzv. účinná lítost: pokud dlužník zaplatí dlužné výživné, nechá ho policie, případně soud na pokoji… Možná se tatínek lekne.

 196. Pepa

  Prosím o radu,

  Jsem čtyři roky rozvedený. Na syny (9 a 15 roků) platím své bývalé manželce každý měsíc 4600 Kč, plus další peníze, které jsou spojeny se svátky, narozeninami, vánocemi a podobně. Se syny se pravidelně vídáme, jezdíme na výlety apod. Celé ty čtyři roky jsem se snažil s moji současnou partnerkou vybudovat zázemí pro naši budoucí rodinu, kterou se chystáme založit. Mám nyní strach, abych z peněz, které vydělám, dovedl rodinu uživit a postarat se o její zajištění. Rád bych se zeptal, jak se postupuje ve věci výživného, když založíme rodinu a budeme mít dítě. Dá se zažádat o snížení výživného, kdy?, a z čeho se provádí výpočet? Musíme být s partnerkou oddáni? Jaké je minimum na osobu a dítě v rodině? Při výši mateřské, kterou bude moje partnerka pobírat, dáme dohromady asi 22 000 Kč.

  Což s poplatky za byt, výživné na syny a jinými výdaji je pro tři osoby docela málo.

  Děkuji za radu a odpověď.

  1. maggie

   Pokud se změní výrazně poměry na Vaší straně – přibude Vám vyživovací povinnost k dalšímu dítěti, případně jeho matce, můžete se obrátit na soud s návrhem na snížení výživného. "Výpočet" se neprovádí, soud zhodnotí Vaše majetkové a příjmové poměry + Vaše další vyživovací povinnosti a může, ale NEMUSÍ výživné snížit, protože současně posoudí i oprávněné potřeby nezletilých dětí. Pokud se znovu oženíte, automaticky Vám přibude i vyživovací povinnost k manželce /navíc na MD/, pokud spolu budete žít "na psí knížku", soud nemusí akceptovat Vaši vyživovací povinnost k družce v plném rozsahu.

   Minimum na osobu a dítě v rodině není stanoveno tak, jak si myslíte. Můžete mít minimální příjmy, ale vlastnit byt či auto, nebo splácet úvěr nebo půjčky a soud tuto skutečnost může posoudit tak, že nejpřednostnější je výživné odpovídající potřebám dětí a potom teprve splácení Vašich půjček…..a v důsledku Vaši "tíživou" finanční situaci nezohlední. S touto variantou je třeba počítat.

   Ve Váš prospěch ale jednoznačně hovoří Vaše konktakty s dětmi i to, že jim kupujete věci a hradíte zájmy nad rámec stanoveného výživného.

 197. Dusan

  Dobrý den.

  Jsem teprve krátce rozveden a souhlasil jsem s výší výživného na své syny 8 a 14 let, které navrhla advokátka mé ex- podle jakýchsi "tabulek". Jedná se o částky 3.900 a 4.800 Kč/měs. O své kluky mám zájem, beru si je pravidelně každou druhou sobotu, kupuji jim dárky atp. Byt jsem přenechal býv. manželce, která má syny v péči, za velmi solidní odstupné a nyní bydlím u své přítelkyně, které přispívám na bydlení a domácnost částkou 5.000 Kč. Z nějakých 26.000 čistého mého příjmu mi tudíž zbývá jen cca 12.000 Kč a pokud budu nucen koupit vlastní byt a splácet ho, bude ještě mnohem nižší…

  Můj dotaz vychází z toho, že v okruhu mých známých není nikdo, kdo by podobně vysoké výživné platil (nebo o takovéto částce jen slyšel), a to ani z vyššího příjmu.

  Děkuji za objektivní názory.

  1. maggie

   Bohužel jste příkladem otce, který byl napálen a zneužit. Vaší první a zásadní chybou bylo, že jste u jednání s advokátkou ex- neměl s sebou svého právního zástupce, protože to by asi přítomným dámám takový podraz na Vás nevyšel… Soud pochopitelně Vaši dohodu schváli, protože výše výživného ve Vašem případě je hodně nadstandardní. Vy jste s tím jednou souhlasil při vědomí všech okolností a teď to budete hodně těžko měnit, protože argument, že jiní platí méně, soud v úvahu nevezme. Dokud se nezmění nějak výrazně Vaše poměry – oženíte se nebo se Vám narodí dítě, šance na změnu je minimální. Rovněž splácení bytu je jen Vaší věcí, výživné je na 1. místě před všemi ostatními závazky.

   Předně, žádné tabulky výživného, kde se "potká" věk dítěte a plat povinného otce a vyjde výše alimentů, neexistují. Stanovení výživného je vždy individuální – zvažují se nejen Vaše možnosti /příjem, majetek../, ale i potřeby dětí – dle věku, zdravotního stavu, koníčků, nákladů na vzdělávání. I dvě děti stejného věku mohou mít různě stanovené výživné, byť jejich otcové mají stejné příjmy. K posuzování patří i to, jak který rodič o dítě pečuje, zda nemají rodiče i další vyživovací povinnosti /k dalším dětem, ale třeba i k vlastním rodičům/, zda si záměrně nenechávají vyplácet "minimální" mzdu /zbytek načerno/, zda mají zvýšené výdaje se svým zdravotním stavem…

   Byť pozdě, ale přece – zkuste se poradit s právníkem, který se "alimenty" zabývá.

 198. Martina

  Jsem rozvedena jiz 10 let, byvaly manzel mi plati vyzivne na dceru 800,- s tim, ze mi vic neda. Vim, ze ma docela velky plat, ale ma psanou oficialne pouze minimalni mzdu. Ja jako podnikatek mam prumerny prijem 13000,- mesicne. Jsem s dcerou sama, vse platim, on mi na nic neprispiva. Jen rovnatka pro dceru staly 9000,- a to neni vse. Ja se meho manzela bojim, rozvadeli jsme se kvuli domacimu nasili. Vim, ze nezabranim tomu, ze me opet fyzicky napadne az pozadam o zvyseni vyzivneho, ale co mam delat? On zije se svou novou pritelkyni v prepychu. Kolik by mu asi tak soud mohl vymerit?: Dekuji

  1. maggie

   Obraťte se na příslušný sociální odbor Vašeho městského úřadu kde s Vámi sociální pracovnice /kolizní opatrovník/ sepíše žádost soudu o stanovení výživného na nezletilou dceru. Za podání návrhu se neplatí.Výši výživného nechte na zvážení soudu, můžete uvést, že od posledního zvýšení výživného se – což i vyplývá z Vašeho dotazu – významně změnily potřeby Vaší dcery. Opatrovnický soud, který bude výživné stanovovat, "prolustruje" povinného rodiče /otce/, zjistí jeho současné majetkové poměry, výši mzdy /dotazem na všechny zaměstnavatele – a to až 3 roky zpětně/, jeho pojistky, splácené půjčky, hypotéky, bankovní účty apod. Dále i jeho další případné vyživovací povinnosti, zvýšené výdaje se zdravotním stavem, náklady na bydlení. I to, s kým bydlí….

   Výše mzdy /platu/, kterou otec uvádí s argumentem, že víc platit nebude, není pro soud rozhodující. Pokud otec záměrně vydělává méně než by mohl, soud vyjde z částky, kterou by mohl vydělat v oboru, ve kterém pracuje /podniká/!

   Soud rovněž zváží Vaše majetkové poměry, příjmy z podnikání. Vy si ale část své vyživovací povinnosti k dceři plníte osobní péčí o ni.

   Přihlédne k potřebám dcery, jejímu studiu a nákladům s ním spojených, zvýšeným výdajům spojeným se zdravotním stavem /rovnátka/, zájmové činnosti, nutnosti vytvářet jí úspory na budoucí studium apod. Bude i zjišťovat, zda se otec o dceru zajímá, kupuje jí dárky k běžným příležitostem apod.

   Výživné může soud stanovit až 3 roky zpětně od data podání návrhu, přičemž doplatek zpětně vyměřeného výživného může být i hodně vysoký. Dokonce může soud nařídit otci založit pro Vaši dceru účet /vinkulovaný/, Vám zřídit k tomuto účtu přístup a stanovit lhůtu, ve které musí otec dlužné /zpětně vyměřené výživné/ na tento účet vložit. Do budoucna může část výživného být posílána na účet a část k Vašim rukám – do nabytí zletilosti Vaší dcery. Poté již výživné bude dostávat přímo Vaše dcera.

   A nakonec: chápu Vaši obavu z fyzického napadení i to, že doufat v "preventivní" zásah policie nelze. Přesto jakýkoli náznak agrese okamžitě oznamte policii.

 199. Luboš Zindulka

  Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení peněz za úraz. Pojišťovna řekla že je budu mít na účtu už 12.01.2006 a do dneška nic, a to rěkli že mi ty peníze opravdu vyplatí. Poraďte prosím, jak dál postupovat. Děkuji Zindulka

  1. maggie

   Obraťte se co nejdříve na pojišťovnu, osobně nebo telefonicky /např. Česká pojišťovna vyřizuje všechny požadavky klientů po telefonu na zákaznické lince/. Připravte si číslo pojistky, ze které má být pojištění za úraz čerpáno, a údaje o sobě a úrazu a o tom, kdy jste pojišťovně předal žádost o pojistné plnění.

 200. Jiří Pražák

  Dobrý den.

  Jsem rozvedený, má bývalá manželka se znovu vdala. Máme spolu syna (17). Platím výživné 4.000Kč. Syn nyní musel přerušit školu (SOU), aby nebyl vyloučen. Čili se nepřipravuje na povolání. Je evidován na úřadu práce, ale protože nemá odpracovaný stanovený počet měsíců tak nedostává podporu. Je přihlášen na sociálce. Mohu dočasně přerušit vyplácení výživného?

  1. maggie

   Vyplácení výživného svévolně nepřerušujte, protože Váš syn, navíc nezletilý, přestože se nepřipravuje na budoucí povolání, není v současné době schopen se sám živit. Pobírá ale jistě od "sociálky" doplatek do životního minima.

   Můžete se obrátit na soud, aby celou situaci posoudil, výživné snížil… Váš syn nemá zvýšené potřeby z důvodu studia nebo zdravotního stavu, navíc si je povinen v řádné součinnosti s úřadem práce hledat zaměstnání. I s tím jsou spojeny výdaje. Vzhledem k jeho neukončenému střednímu vzdělání bude hledání vhodného pracovního místa zřejmě během na dlouhou trať.

   Zvažte ale, navíc v případě, že se jedná o dočasný stav, zda je vhodné se na soud vůbec obracet. Zkuste spíše synovi pomoci najít přiměřené zaměstnání /nyní může dokonce pracovat-za určitých podmínek- a současně být v evidenci ÚP/, aby kritické období lépe překonal. Výživné navíc jste povinen platit k rukám matky /do nabytí zletilosti syna/, je-li to možné, zkuste se tedy domluvit /nejlépe písemně/ s matkou syna, že mu budete výživné nebo část výživného "spořit" na jeho účet.

   Syn asi není žádný svatoušek, ale právě v tomto období potřebuje pomoc rodičů i blízkého okolí. Možná má poslední příležitost k tomu, aby se vzpamatoval. K tomu ale potřebuje jistotu, že Vám na něm záleží…

 201. Stankovič Vojtech

  Může dospělé dítě,student žádat o výživné když ze svím otcem odmítá komunikovat a kromě toho SI změnilo příjmění?

  1. maggie

   I dospělé dítě, pokud není schopno se samo živit, může žádat od otce přiměřené výživné, pokud studuje a připravuje se na budoucí povolání, tím spíš. Změna příjmení na tom nic nemění.

   Pokud ovšem dítě se svým otcem nekomunikuje, musí se obrátit na soud s návrhem na stanovení výživného. Ale POZOR, soud bude současně zkoumat, zda i druhý rodič – matka, má stanovené výživné, případně jak Vám přispívá na Vaše potřeby /přestože u ní bydlíte, šatí Vás …/, protože zletilé dítě má nárok na výživné od obou rodičů. Následně by z přijatého výživného mělo zletilé dítě přispět na bydlení atd.

   Neuspějete s argumentem, že bydlíte s matkou a od otce chcete 10000,- měsíčně, abyste si všechno zaplatil…. Nakonec i student, řádně studující, si může najít alespoň příležitostnou brigádu.

 202. Marcela

  Dobrý den můžete mi poradit?co to znamená výživné do budoucna?Bývalí manžel navrhl na dceru 2500 soud stim že nebudu žádat zpětně vyživné do budoucna 3000,ale rozsudek přišel na 2000.Divné Děkuji za odpověď Marcela

 203. Záruba

  Dobrý den, můžet mi poradit co mám dělat v případě úmrtí manželky ? Dědictví, odhad, poplatky, notář, daň a td…

  Prosím, poraďte mi první kroky a první základní úkony, které provést.

  Doporučte mi zákony,úřady,notáře …

  Děkuji Vám moc.

 204. Marcela Dvořáková

  Dobrý den,

  prosím o radu. Můj již zletilý syn žije u mých rodičů, kde má i trvalé bydliště. Po opakovaném nezdaru studovat je nyní teprve v 1. ročníku střední školy. Se svým biologickým otcem, u kterého nežije, na mne podali žalobu k soudu a žádají výživné ve výši 5000,- Kč. Já sama pracuji ve státní správě, můj čistý příjem činí 15.000,- Kč a mám v péči druhého syna ve věku 16 let, který taktéž studuje 1. ročník střední školy. Jsem vdaná a v současné době s manželem splácíme hypotéku na dům ve výši 12.000,- Kč. Můžete mi poradit, co v této situaci mohu dělat? Připadá mi nelogické platit výživné na syna, který žije u mých rodičů. Předem děkuji za radu a odpověď. Marcela Dvořáková.

  1. maggie

   Ať už Váš zletilý "nezdárný" syn bydlí kdekoli, včetně Vašich rodičů, není-li schopen se sám živit, je oprávněn žádat od rodičů – obou – přiměřené výživné. K soudu dává návrh, jako zletilý, sám. Soud zjišťuje potřeby jeho, jako oprávněného, a možnosti rodičů jako povinných. Vaši rodiče nemají k Vašemu synovi žádnou vyživovací povinnost. Naopak oni od něj mohou požadovat úhradu nákladů s bydlením a stravou. Vyživovací povinnost Vašich rodičů /a rodičů otce Vašeho syna/ k vnukovi by vznikla teprve v okamžiku, kdyby rodiče výživné neposkytovali nebo nemohli poskytovat /např. z důvodu vážného onemocnění a s tím spojenými minimálními příjmy a nemožností pracovat/.

   Soud Vaši hypotéku může zhodnotit i tak, že Vaše životní úroveň je natolik vysoká, že si ji můžete "dovolit" a jejím splácením si zvyšujete životní úroveň – tj. pořizujete si vlastní bydlení. Současně soud posoudí i to, zda Váš zletilý syn již nevyčerpal "rozumnou" míru přípravy /opakované – z jakých důvodů/ na budoucí povolání, jaká je jeho současná situace ve studiu /opět problémy?/ či zda by si již na své živobytí mohl vydělávat sám a kvalifikaci si zvyšovat studiem při zaměstnání.

   Soud rovněž zohlední i to, že máte ve své péči mladšího syna, jaké výživné na něj pobíráte od otce, jaké výživné otec poskytuje zletilému synovi apod.

   Osobně Vám radím poradu s advokátem, který se v této oblasti pohybuje. Skutečně toto je situace, kdy není na místě "šetřit" za právní radu nebo zastupování u soudu.

 205. Olga

  Jsem 20 let rozvedená, syn 25 let měl před 3 roky těžký úraz a stal se tak plně invalidním důchodcem (důchod 3700,-Kč), já jsem již 3 roky na mateřské dovolené (vdaná nejsem s otcem dcery žijeme) a podporujeme syna at už jídlem,finančně,oblékáním,platbou léků ,dostává sociální dávku do ŽM ale může i OTEC který je velmi dobře finančně situován byť ženat dávát na syna alimenty má na ně syn nárok v takovém případě? Když se můžou platit alimenty na rozvedené manžely proč né na děti byt jsou už dospělé ale na hranici ŽM????děkuji za odpověď a jestli ano jak řešit tuhle situaci?

  1. maggie

   Dítě i zletilé, pokud není schopno se samo živit a jeho příjmy jsou nedostatečné k uspokojení životních potřeb, má právo požadovat od svých rodičů výživné. Pokud Váš syn nemá omezenou způsobilost k právním úkonům /nebyl mu stanoven soudem opatrovník, který je oprávněn a povinen ho zastupovat v jeho zájmu/,nechť podá návrh k soudu na stanovení výživného od otce i od Vás. Povinni jsou oba rodiče.

   Ve Vašem případě bude zohledněna Vaše osobní péče o syna i to, jak se podílíte na úhradě jeho potřeb /strava, bydlení, ale i výdaje spojené s jeho zdravotním stavem- pomůcky, dovoz k lékaři apod./.

   Soud posoudí synovy potřeby, zvýšené výdaje se zdravotním stavem, jeho příjmy a na straně Vaší a otce Vaše možnosti /finanční, majetkové/ platit výživné, dále pokud máte i jiné vyživovací povinnosti.

   Syna ať s podáním návrhu "neotálí", nemůže již požadovat výživné – až 3 roky zpětně – vzhledem k tomu, že je zletilý.

 206. Jiří Preněk

  Dobrý den,mám dotaz,žil jsem s přítelkyní asi pět let.Stohoto soužití se nám narodil syn,asi před rokem jsme se rozešli,a soud mi určil výživné ve výši 1300Kč,s čím jsem souhlasil a platil.Problém je vtom že jsem jí předával peníze do ruky bez nějaké stvrzenky a ona teď toho využila a žádá pomně zaplatit 19500Kč,a já nevím co mám dělat,touto cestou vás žádám o radu.Předem děkuji.Jiří Preněk

 207. Martina

  Jsem povinna,a pokud ano, jakým způsobem dokládat zvýšení výživného na děti mimosoudní cestou (dohoda s bývalým manželem), např. u žádosti na dávky soc. podpory? Musí být dohoda s manželem písemná? Děkuji za odpoděď

 208. D.

  Dosahuji maximálního možného výdělku 9 500,- Kč, výživné platím ve výši 1 500,- Kč a to na jedno dítě, je reálné, v případě žádosti o snížení výživného, tohoto dosáhnout?

 209. Jitka

  můj příjem je 14000.kč 4000.kč vyžívné 1334.kč přídavky dceři je 16let studuje v praze syn 14let náklady za rok 2005 za skolu konícky oděvy byli 45 000kč na jídlo 4000kč měsíčně přibližně za obě děti příjem otce 17000kč můžete mi poradit jestli můžu žádat o zvyšení vyživného jestli uspěju nebo bude žádost zamítnuta můj příjem je vysoký díky tomu že v zaměstnání dělám měsíčně přibližně 40hodin přesčasů děkuji za odpověď

 210. Jana

  Mám prosbu…vůbec si nevim rady, jak bych měla podat návrh na zvýšení výživného, když neznám adresu jejich otce. Přestěhoval se a jelikož jsme od sebe přes celou republiku,neznám jeho současné bydliště (jen adresu jeho rodičů). Dostávám 1300 na 17,5letého syna a 1300 na 19letou dceru. Není to málo,ale při současných cenách nic moc.Můj příjem činí 12 tis Kč. Otec ničím jiným nepřispívá, děti ho vůbec nezajímají…má novou rodinu a jedno dítě.Nechci ho zatěžovat, ale nevím jak zjistit, jestli má na to, aby mohl dětem přilepšit, protože ptát se ho nemá cenu, řekne , že nemá. Dá se nějakým způsobem zjistit, kde pracuje a bydlí? Zjistí si to sám soud? Moc děkuji za odpověd a nezlobte se, jestli jsem tady psala nějaké hlouposti.¨

  Přeji hezký den. Jana

 211. Valentová Jarmila

  Syn v roce 2002 dostudoval střední školu,oabsolvoval vojnu a po ní nastoupil do zaměstnání.Po 3 měsících dostal výpověď, byl na úřadu práce a posléze je evidován na sociální odboru.Nyní si podal žádost na vysokou školu.Je mu 23 let a tvrdí že jsme jako rodiče povinni mu znovu zažít platit výživné na studiích přesto, že už 2 roky nepracuje. Má nárok???

 212. Jitka

  můj příjem je 140000kč 4000kč dostávám výživné od otce dětí 13000kč přídavky syn 14let dcera 16 let výdaje za rok 2005 jídlo cca 48000kč škola koníčky oblečení a jiné činilo 44000kč příjem otce je 170000kč mohla bych žádat o zvýšení na dceru která studuje obchodní akademii v praze kam dojíždí děkuji za odpověd

 213. Jitka

  můj příjem je 140000kč 4000kč dostávám výživné od otce dětí 13000kč přídavky syn 14let dcera 16 let výdaje za rok 2005 jídlo cca 48000kč škola koníčky oblečení a jiné činilo 44000kč příjem otce je 170000kč mohla bych žádat o zvýšení na dceru která studuje obchodní akademii v praze kam dojíždí děkuji za odpověd

 214. Dagmar Chybová

  Zajímalo by mne i manžela, zda musí platit výživné na 25letou dceru z l.manželství,která ukončila promocí vysokou školu.Nyní ještě studuje stejnou školu ,jen jinou katedru a to hlavně proto, aby maminka pobírala vdovský důchod.Sama dcera ví, že vlastně nyní školu dělá jen pro ni, pracuje pro firmu ve svém oboru.Nevím, zda má smlouvu nebo pracuje na živnostenský list, ale sama se zmínila, že ji platí dobře.Nyní žádá po otci výživné.V září 2005 po dohodě bylo výživné ukončeno a nyní jej žádá a to i zpětně.

  1. maggie

   Zletilé "dítě" může žádat výživné, příp. jeho zvýšení pouze ode dne podání návrhu k příslušnému soudu. Zpětně ne.

   Podmínkou poskytování výživného je skutečnost, že dítě není schopno se SAMO ŽIVIT. Může studovat /i prezenčně/ cokoli, ale má-li ukončenou přípravu na budoucí povolání a pobírá příjem z výdělečné činnosti /zaměstnání/, který pokrývá všechny jeho životní potřeby, nemůže "jen tak" požadovat po rodičích výživné. Navíc výživné mají zletilému dítěti poskytovat OBA rodiče.

   Pokud dítě ukončilo přípravu na budoucí povolání a je schopno se samo živit, což je zřejmě Váš případ, a začne znovu po časové přestávce studovat, vyživovací povinnost se zásadně neobnovuje.

   Výjimkou by byla např. situace, kdyby se dcera stala trvale invalidní, její příjem by klesl, nebyla by schopna hradit svoje životní potřeby… – v takovém případě vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá vlastně celoživotně /"do smrti"/.

   U Vás se nejedná ani o případ, kdy dítě neuspěje v přijímacím řízení na VOŠ, VŠ ap., rok je např. zaměstnáno, výplata výživného je z tohoto důvodu zastavena, ale po roce je úspěšně přijato ke studiu – v tomto případě se obnovuje vyživovací povinnost rodičů k dítěti.

   Soud při projednávání výživného zletilého dítěti zjišťuje,z jakého důvodu dítě dále studuje: ve Vašem případě si dcera již "jen" rozšiřuje kvalifikaci k nyní již ukončenému studiu na VŠ. Současně si i sama "vydělává" dostatek peněz na svoji obživu.

   Opětovné vyplácení výživného nemá žádnou souvislost s výplatou vdovského důchodu matce. To souvisí pouze s tím, že dcera studuje zřejmě prezenčně, je tedy dle zákona nezaopatřeným dítětem – ale jen do 26 let věku /má nárok na dětské přídavky ap./ + její matka má nárok na výplatu vdovského důchodu /má nezaopatřené dítě/.

   Pokud by se snad dcera ve snaze získat výživné vzdala svého zaměstnání, ani v tomto případě nemusí soud výživné přiznat. Již jednou prokázala schopnost sama se živit, přípravu na budoucí povolání ukončila, navíc by se svévolně vzdala přiměřeného příjmu.

   Soud v případech obdobných tomuto důkladně zvažuje všechny okolnosti, včetně dotazu vznesenému ke všem zaměstnavatelům dotčených osob /manžela, dcery, Vašeho, matky, příp. jejího druha – manžela/ na jejich příjmy.

 215. vera

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co všecno by měla obsahovat žádost o snížení alimentů. Důvodem snížení je vedení na PÚ a pobírání socilní dávky. Předem moc děkuji

 216. L.L.

  Dobry den, chtel bych se zeptat. V roce 2001 jsem se rozvedl a ponechal byvale manzelce byt a veskere zarizeni, bez jekehokoliv vyrovnani a navrhl vysi vyzivneho na dve deti 1300 a 1700 kc., a na jedno dite platim mesicni pojistne 200 kc., nikdy jsem nevynechal narozeniny a svatky (v tomto roce jim je 7 a 11 let). Par mesicu po rozvodu jsem se v Ceske republice odhlasil od zdravotni pojistovny a socialni zpravy a odjel do zahranici. Nejsem nikde vedeny jako zamestnany a jako cizinec bez povoleni k praci si moc nevidelamm, praci mam jen prilezitostne a to jen s vyplatou na ruku. Nyni jsem se dozvedel, ze moje ex-manzelka me chce udat, ze ji dluzim na vyzivnem, ktere si pry nechala zvysit, ale na mou trvalou adresu, ktera zustala u mych rodicu, zadne vyrozumeni od soudu ci jineho uradu neprilo. Poradite jak postupovat? Predem dekuji za odpoved.

 217. Marcel Paďour

  Dobrý den,

  Obdržel jsem,bez jakéhokoliv předchozího vyrozumění rozhodnutí soudu o nedoplatku na alimentech pro nezletilého syna.jedná se o exekuci na plat do ve výši dvou třetin čisté mzdy. Soud vycházel pouze z prohlášení mé bývalé ženy o neplacení.

  Opak je pravdou.Určené alimenty platím dle určené výše a jako doklad o zaplacení mohu předložit složenky z České pošty.Tyto však po mě nikdo nežádal.Pouze jsem obdržel předvolání na které jsem měl doručit výši příjmů a adresu zaměstnavatele.Toto jsem předal a asi po 5ti minutách jsem soudní síň opustil bez dalších otázek ze strany vyšetřujícího.Lze toto brát jako zákonný postup soudu? Nehledě na skutečnost,že soudní rozhodnutí zpracovala a lze se i domnívat,že celý proces vedla jakási soudní tajemnice. Je toto v její kompetenci?

  A otázka další: Pokud dojde k exekuci,přihlíží se na skutečnost jako je například vyšší úvěr u banky či leasing nového vozidla,nájem bytu a další? Pokud dobře počítám z 20 000 Kč čistého zaplatím 12 000 Kč na tyto položky. Budou se ty výše uvedené 2/3 počítat ze zbytku tj. 8 000 Kč?

  Děkuji

  1. maggie

   Běží Vám čas – na "vyrozumění" – rozhodnutí soudu je jistě nějaké poučení pro případ odvolání z Vaší strany, případně se informujte přímo u soudu /i telefonicky, nachystejte si č.j./.

   Do odvolání uveďte, že jste výživné platil řádně a v určené výši, což můžete doložit doklady – složenkami. Jako přílohu odvolání přiložte soupis dokladů /kolik, kdy bylo placeno za jaké období/ a přiložte kopie složenek. Originály si nechte pro jistotu u sebe, soud Vás může vyzvat k jejich předložení až při odvolacím jednání.

   Máte právo se odvolat proti rozhodnutí soudu o exekuci a předložit doklady na svoji obhajobu. Musíte tak učinit ale ve lhůtě, uvedené v poučení na konci soudního rozhodnutí!!!

   Zaměstnavatel je ale povinen již nyní zadržet Vám z Vaší čisté mzdy takovou částku, aby Vám zůstalo k vyplacení pouze zákonem garantované minimum. Zadržené peníze je povinen po nabytí právní moci soudního rozhodnutí o exekuci na Váš plat zaslat k rukám Vaší bývalé manželky.

   Částka, která Vám má být strhávána ze mzdy je zřejmě tvořena jednak z částky výživného za ten který měsíc + splátka dlužného výživného z minulosti.

   Soud může při projednávání Vašeho odvolání "exekuci" na Váš plat zrušit v plné výši, nebo může nechat "exekučně" strhávat pouze částku výživného na určený měsíc.

   Soud k leasingům, úvěrům apod. nepřihlíží. 2/3 platu ve Vašem případě = 20000,-/3*2, tj. 13333,- měsíčně stržená částka na výživné.

 218. Andrea

  Dobry den, mam zajem o zvyseni vyzivneho na dceru, je ji 13 let. Dcera byla po rozvodu soudem sverena do me pece. Ex manzeli byla udelena vyzivovaci castka 1000,- Kc, to byly dceri tenkrat ctyri roky, byl na nemocenske, ale nyni pracuje legalne v zahranici, jeho prumerny mesicni plat je okolo 50 000 Kc, zkousela jsem se s nim domluvit, aby mi na dceru platil vice, je starsi ma vetsi naroky, jak konicky tak osaceni. Nebyl pro, rika, ze penez moc nema!! Jakou castku bych po nem mohla tedy zadat, tisic korun je velice malo, dekuji za brzkou odpoved.

  1. maggie

   Ve Vašem případě bych výši výživného po zvýšení nechala na zvážení soudu. Dost podstatným argumentem je, že dcera je o 9 let starší a 1000,- Kč. je částka neúměrná věku dítěte i příjmu otce. Navíc Vy si část své vyživovací povinnosti plníte osobní péčí o dceru.

   Návrh na zvýšení výživného Vám pomohou pro soud sepsat na příslušném soc. odboru městského /obecního/ úřadu, kde bude dceři rovněž stanoven kolizní opatrovník /ten bude hájit její zájmy u soudu/.

   I kdyby potřeby Vaší dcery byly např. jen 3000,- Kč. měsíčně, ale otcův příjem a možnosti dovolovaly stanovit výživné vyšší, může soud určit částku 3000 vyplácet k Vašim rukám a částku např. 3000 by otec musel ukládat na vinkulovaný účet dceři /jako úspory na budoucí vzdělávání, bydlení apod./.

 219. Alena

  Jsem rozvedené,manžel mi neplatí výživné na mé dvě zletilé děti (18,19) oba ještě studují.Budu muset požádat o určení výživného soud.Můj bývalý manžel je majitel firmy, která má velmi dobré příjmy ale on pobírá minimální mzdu, chtěla bych se zeptat, je-li možné určit výši výživného jinak než z jeho průměrného výdělku? Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Vaše děti jsou zletilé, budou muset "zažalovat" otce samy. Od nabytí zletilosti je výživné placeno k rukám dítěte. Soud bude zřejmě stanovovat i výživné Vám na Vaše děti, protože vyživovací povinnost mají oba rodiče. U Vás zohlední to, že s Vámi bydlí, Vy hradíte náklady na bydlení i na stravu, oblečení, jejich školy apod.

   Bývalý manžel pobírá sice minimální mzdu, soud však může toto považovat za účelové snižování příjmu /za předpokladu, že je vlastně zaměstnancem firmy, kterou sám vlastní/. Soud si také může zjistit jeho majetek /dům, auto, výpisy z bankovního účtu – úspory…/, rovněž může "stanovit" příjem, jaký je běžný v jeho oboru.

   Děti budou u soudu dokládat svoje náklady na školy i na bydlení, oblečení apod. Vše ať si promyslí. S podáním návrhu na zvýšení výživného ale ať neotálí, u zletilých dětí ho nelze zvýšit zpětně, pouze od podání návrhu.

   Pokud Vám otec dětí dluží výživné z minulosti, podejte na něj trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti, můžete rovněž žádat exekuci /Vy nebo Vaše děti/ na jeho plat, bankovní účet, majetek. Dlužné výživné by měly děti dostat už proto, že to bude jejich rezerva pro další studium nebo pořízení vlastního bydlení.

   Zřejmě se nevyhnete pomoci právníka, ale nakonec všechny náklady uhradí dlužník. Jděte do toho "natvrdo", je možné, že se lekne podobných komplikací a sám rád vše doplatí.

 220. Miroslav

  Prosím o informaci. Po rozvodu platím na syna řádně výživné. O prázdninách po skončení střední školy se přihlásil do evidence na ÚP odkud dostával podporu. V říjnu zahájil denní studium na vysoké škole. Jak je to dále s placením výživného? Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Pokud se syn přihlásil do evidence ÚP měl buď nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo na sociální dávky do výše životního minima. Jeho povinností bylo hledat si v součinnosti s ÚP zaměstnání. Dle Vašeho sdělení soudím, že takové místo nenalezl. Sociální systém žádá, pokud se na něj obrátí osoba se žádostí o doplatek do ŽM nebo přímo o dávku ve výši životního minima, aby vyživovací povinnost k této osobě primárně plnily osoby k tomu povinné /rodiče, manžel, prarodiče…/.

   Váš syn nebyl v době evidence na ÚP schopen se sám živiti a měl tedy nárok na výživné od rodičů a to ve výši, která odpovídala jeho potřebám a možnostem rodičů. Po dobu evidence na ÚP nemusí soud výživné rodičům "zrušit", zejména pokud se jedná např. o absolventa. Jiná situace nastane, pokud se jedná o někoho, kdo se práci záměrně vyhýbá, nebo ji opakovaně "ztrácí". Tam už vyživovací povinnost rodičů zaniká, protože zdravý mladý člověk se má živit sám a ne být "učen", že se dá vyžít z peněz "ostatních" a státu….

   Pokud syn nastoupil do denního studia a jedná se o přípravu na budoucí povolání /tj. pokud již např. neukončil v minulosti jinou vysokou školu, případně pokud se nejedná o x-tý pokus o studium na VŠ/ jste povinen platit mu výživné. Výživné za měsíce jeho evidence na ÚP můžete sice žádat zpět, ale soud zřejmě k této možnosti nesvolí, protože se nejednalo o trvalou či dlouhodobou změnu….

 221. Josef Routa

  Prosím o zodpovězení dotazu ohledně výživného na manželku po rozvodu.

  Jsem jiždruhým rokem rozvedený a bývalá manželka je s naším dítětem na mateřské dovolené.Na býv.manželku přispívám částkou 1500,- Kč měsíčně a již v květnu tohoto roku ji končí mateřská dovolená (po 4 letech).Jak mám postupovat ohledně zrušení vyživovací povinnosti na býv.manželku.Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

  S pozdravem Josef Routa

 222. Josef Routa

  Prosím o zodpovězení dotazu ohledně výživného na manželku po rozvodu.

  Jsem jiždruhým rokem rozvedený a bývalá manželka je s naším dítětem na mateřské dovolené.Na býv.manželku přispívám částkou 1500,- Kč měsíčně a již v květnu tohoto roku ji končí mateřská dovolená (po 4 letech).Jak mám postupovat ohledně zrušení vyživovací povinnosti na býv.manželku.Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

  S pozdravem Josef Routa

 223. Katka V.

  Chtěla bych se zeptat, zda povinnost platit výživné přetrvává i o letních prázdninách, když je dítě po celý měsíc na prázdninách u rodiče, který ho nemá ve své péči? A zda by naopak neměl toto výživné požadovat od druhého z rodičů? Mockrát děkuji

  1. Leona T.

   Chtěla bych reagovat na Váš dotaz a sdělit Vám vlastní zkušenost, kterou jsem získala loni v červnu 2005 po soudním jednání o úpravě styku otce s nezletilou. Můj manžel tehdy žádal žádal o úpravu styku se svojí dvanáctiletou dcerou z předchozího manželství. Protože požadoval styk i o letních prázdninách, podal návrh na vrácení výživného v adekvátní výši vzhledem k době trvání styku v době prázdnin. Jeho návrh byl soudcem zamítnut a to i přes to, že chtěl částku použít ve prospěch své dcery a vzít ji na dovolenou k moři. A to si vůbec ani nedovolil požadovat poměrnou část výživného ( na dobu, kdy bude mít dceru u sebe během práznin ) po svě bývalé manželce. Soudce se mu prachsprostě vysmál.

   Ať žije spravedlnost v našem státě !

 224. David Liška

  Dobrý den.

  Moje přítelkyně drobně podniká, ale její přijmy jsou nízké, v současné době se dostává do finančních potíží. Její bývalý druh, se kterým má dnes devítiletou holčičku neplnil vyživovací povinnost (soud rozhodl 1900,- měsíčně, on posílal 400,- až 500,- jednou za 3.měsíce.) Byl nezaměstnaný, pracoval načerno a většinou páchal trestní činost, za kterou byl před nedávnem odsouzen a uvězněn. Chtěl jsem se proto zeptat, jestli je nějaká možnost, jak tyto peníze z něj vymoci zpětně, popřípadě jak máme postupovat v tomto případě, kdy otec je zavřený a matka, který je OSVČ má nedostatečné příjmy?

  Mockrát Vám děkuji

 225. Marie

  Dcera mého manžela studující na VOŠ si zažádala zvýšení výživného z 1.500,-Kč na 5.000,-Kč, přičemž pobírá měsíčně sirotčí důchod ve výši 4.104,-Kč a dětské přídavky-700,-Kč.Ve společné domácnosti máme ještě 17-letého syna a společnou 4-letou dceru.Bude se pohlížet i na můj plat? Jak bychom měli proti tomuto nemorálnímu návrhu postupovat?

  Děkuji za odpověď.

 226. Klára

  Prosím o pomoc ohledně placení alimentů. Přítel je ženatý; se ženou již 8 měsíců nežijí ve společné domácnosti. Nyní jeho žena přišla s tím, že se chce co nejdříve rozvést. Z druhé ruky se přítel dozvěděl, že je jeho žena těhotná (s mužem, se kterým současně ona žije). Jak je to s placením alimentů na "cizí" dítě, pokud nebudou před narozením dítěte rozvedeni, jaké bude příjmení dítěte? Je možné, že by přítel platil na toto cizí dítě alimenty? Jak se proti ubránit? Děkuji za info.

 227. Hacki

  mam zletilou dceru ,které je v současnosti 19 let a navštěvuje dálkově střední školu( 2x v týdnu).Mam za povinnost ji dále posílat výživné,které má v současné době na diskotéky a o nalezení práce nejeví zájem.

  1. Hacki

   Dle paragrafu 85 ,ods.1 Zákona o rodině budete platit tak dlouho ,dokud se nevdá nebo sama uzná že by mohla do práce.

  2. Hacki

   At mi to raději vysvětlí nějaký právník.Toto vysvětlení se mi moc nezdá.

  3. maggie

   Rodiče mají vyživovací povinnost k dětem tak dlouho, dokud se tyto nemohou samy živit. Někdy vyživovací povinnost trvá po celý život dítěte např. z důvodu těžké invalidity.

   Zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, má právo na výživné od obou rodičů.

   U Vaší dcery se sice jedná o přípravu na budoucí povolání, ale do školy nechodí denně, a je zcela běžné, že dálkově studující již při této formě studia i pracuje.

   Podejte k soudu žádost o zrušení výživného na dceru a v návrhu uveďte důvody, které Vás k tomu vedou.

   Vaše dcera nemá zřejmě nárok ani na dětské přídavky /nejedná se o dítě do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání/, měla by být evidována na úřadu práce, pokud tedy není v pracovním poměru, jinak je povinna si platit zdravotní pojištění sama jako osoba bez zdanitelných příjmů a není ani sociálně pojištěna.

   Výživné není určeno na "diskotéky" apod. Má sloužit k úhradě životních nákladů osoby, která se nemůže sama živit např. z důvodů řádného studia. Vaše dcera bude muset soudu doložit jak studuje a kde, kolik ji to stojí, jaké jsou její životní náklady… a rovněž bude muset soudu vysvětlit, proč v ostatních dnech, kdy nenavštěvuje školu, nechodí do práce, případně proč si nehledá nebo zda si hledá zaměstnání – je v evidenci ÚP atd.

   Může ovšem nastat situace, že soud nyní výživné zruší /nebo sníží/, Vaše dcera se po skončení střední školy "dostane" na vysokou školu, a Vám opět vznikne povinnost platit jí výživné…

   Osobně doporučuji poradit se s právníkem, který posoudí Vaši situaci ze všech hledisek. Rovněž doporučuji, abyste do návrhu uvedl všechny skutečnosti o životě dcery. Nejde o žádné "házení špíny", ale Vaše dcera by již ve svém věku měla převzít za svůj život plnou odpovědnost a naučit se, že nic není zadarmo.

   Takže pokud studuje dálkově střední školu 2 dny v týdny neznamená to automaticky mít "volno" po zbylé dny v týdnu, ale naopak ona sama má povinnost tyto dny vyplnit – byť příležitostnou – prací a tím si svým vlastním přičiněním vydělat na svoje životní náklady.

   Domnívám se, že je v rozporu s dobrými mravy, aby řádně pracující rodič platil výživné dítěti, které studuje 2 dny v týdny a ostatní dny se "fláká". Protože takto se v dítěti jen utvrzuje vědomí, že to není jeho problém – tj. samo se živit. Vaši dceru asi nic jiného, než zrušení výživného, nedonutí, aby si našla přiměřený výdělek.

 228. Petr

  Dobry den,

  obracim se na vas z otazkou, jak se stanovuje vyse vyzivneho v pripade, paklize otec je v cizine a vydelava po dobu napr. 1 roku, nadstandartni penize, ktere chce investovat do bydleni. Ma byvala zena narok na zvyseni alimentu, jestlize byvaly manzel pracoval v cizine? Je mozne, ze kdyz usetri napr. 300 tis /12 h denne 6 dnu v tydnu/, aby dostala byvala zena treba polovicku zpetne. Dekuji PEtr

  1. maggie

   Ano, výživné na dítě, popřípadně i na sebe může Vaše bývalá manželka žádat. Výživné bude soud stanovovat z Vašich příjmů, a to až 3 roky zpětně od podání návrhu.

   Do Vašich příjmů se bude počítat i příjem ze zahraničí. A upozorňuji Vás, že to nebude jen těch 300 tis. "našetřených", ale z celkového příjmu.

   Soud nebude zajímat to, že výdělek měl být určen na Vaše bytové potřeby – Vám se tím zvýšila životní úroveň a Vaše dítě/děti se mají ze zákona právo na Vaší životní úrovni podílet.

 229. Jiří Fejfar

  syn ukončil vzdělání na vys.škole s titulem ing.DÁLE POKRAČUJE V DOKTORANTSKÉM STUDIU NA TÉŽE ŠKOLE. Jsem povinen dále platit výživné? děkuji

  1. maggie

   Výživné jsou rodiče povinni dítěti platit do doby, dokud není schopno se samo živit. Doktorantské studium není již zpravidla denním /prezenčním/ studiem, doktorantské studium je možné i při zaměstnání.

   Pokud bude syn na výživném od Vás i od matky nadále trvat, bude muset soudu prokázat, že jeho studium vylučuje souběžně i zaměstnání, kterým by si mohl hradit běžné životní výdaje.

   Podejte k soudu žádost o ukončení placení výživného, pokud se synem nebude možná písemná dohoda o ukončení placení výživného.

 230. Petr

  Dobry den, co je treba udelat úpred odjezdem do zahranici za praci? Jak probehne soud /zvyseni alimentu/ , kdyz pracuji v zahranici? Dik PEtr

  1. maggie

   Soud o výživném může probíhat i bez Vaší přítomnosti. U soudů 1. stupně otec /povinný rodič/ nemusí být u soudu přítomen, jeho přítomnost je ale nutná v případě, kdy je podáno z jeho strany odvolání.

   Vám se bude výživné stanovovat z Vašich příjmů, příjmy ze zahraničí nevyjímaje. Soud si vyžádá potvrzení o Vašich příjmech ze zahranicí, což řízení někdy hodně protahuje.

   Je na Vás, jak se k tomu postavíte. Budou-li Vaše příjmy v zahraničí podstatně vyšší, mělo by být i vyšší výživné na Vaše dítě/děti. Můžete soudu, který jako poslední /řídí se to místem trvalého bydliště nezl. dětí/ oznámit, že budete /zhruba od-do/ pracovat v zahraničí, udat adresu, na kterou by Vám měl poslat oznámení o soudním projednávání výživného. Vy máte právo se k návrhu matky vždy vyjádřit /ať už osobně u soudu nebo písemně/ a je i Vaší povinností poskytnout soudu nutnou součinnost /poskytnout informace o Vašich majetkových a finančních možnostech, platu, dokladovat náklady na bydlení, další vyživovací povinnosti apod./. Bude-li soud znát Vaši aktuální adresu, bude vše jednodušší jak pro Vás, tak i pro Vaše děti…

 231. Kateřina Štarková

  Chtěla bych se zeptat až můj bývalý přítel a otec mé dcery bude mít ukončen výkon trestu během kterého mu zrušili vyživovací povinost,jak mám požádat o to aby mu zase byla vyživovací povinost přidělena a zároven bych chtěla zažádat o zvýšení výživného,které činí 1000kč.Děkuji za odpověd

  1. maggie

   Obrátíte se s návrhem přímo na příslušný opatrovnický soud, nebo navštívíte sociální odbor, kde Vám sociální pracovnice pomůže sepsat návrh k soudu na stanovení výživného. Sociální pracovnice bude jako "kolizní opatrovník" hájit u soudu zájmy Vašeho dítěte.

 232. Valentyna

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala na Váš názor. Jsem rozvedená šest let. Výživné otci bylo vyměřeno na dceru 2600,-Kč a na syna 2200,-Kč před šesti lety.Otec měl v té době čistý příjem 17000,-Kč. Dnes je dceři 19 a synovi 17 let. Obě děti studují střední školu a syn je na internátu, takže další zvýšené náklady na bydlení,dopravu atd.

  Nevím jaké jsou dnes příjmy otce, ale myslím, že asi obdobné, ne-li vyšší. O děti nejeví velký zájem a platí pouze výživné, na žádných dalších výdajích se nepodílí.Můj měsíční čistý příjem je cca 16000,-Kč. Myslíte, že mám šanci uspět u soudu o zvýšení výživného?

  Děkuji za odpověď, Valentýna.

  1. maggie

   Návrh na zvýšení výživného podejte na nezletilého syna sama – výživné může být vyměřene až 3 roky zpětně od podání návrhu. Dcera bude muset otce o výživné a jeho zvýšení zažalovat sama, dokonce od nabytí zletilosti by výživné měla dostávat do svých rukou pouze ona. U zletilých dětí se výživné stanovuje od podání návrhu.

   Na nic nečekejte, dnes je úřední den – na sociálním odboru do 17 hodin určitě. Jistě Vám tam i poradí, jak by návrh měla podat i zletilá dcera, která by to měla udělat také co nejdříve.

 233. štěpánka

  Dobrý den,

  jsem 9let rozvedená,mám z tohoto manželství 10tiletou dceru,otec se s ní celých 9let nestýká.Nevíme,kde bydlí,zda pracuje,zda má novou rodinu…Soud určil před 9ti lety výživné na dceru 1.000,-kč.Po nástupu dcery do školy jsem musela změnit zaměstnání-pracovala jsem do té doby ve třísměnném provozu-a tím se mi samozřejmě snížil plat.Snažila jsem se to "utáhnout" sama.Před dvěma lety jsem však poslala dopis BM k jeho rodičům a žádala ho o schůzku,abychom se domluvili na zvýšení výživného.BM se neozval,avšak začal posílat na dceru 1.600,-kč.Myslím,že to je málo-dcera navštěvuje spoustu kroužků,dětské tábory…BM jí za celých 9let nedal jediný dárek,vůbec se o ní nezajímá,ani jeho rodiče.

  Dcera se s ním před časem chtěla setkat,napsala mu dopis k jeho rodičům,on se však neozval…Kolo,brusle,lyže…všechno musím nakupovat sama.Nyní jsem na RD-mám osmiměsíční dceru,pobírám dávky s tím spojené.Žádala jsem BM o novou dohodu,ten se však vůbec neozval.Proto jsem podala k soudu návrh na zvýšení výživného na 3.000,-kč,a to se zpětnou platností od nástupu dcery do školy,tedy 3 roky.Ptám se jen,zda se do mých příjmů zahrnují i příjmy otce mé druhé dcery,se kterým žiji 2 roky a zda jsem dle Vašeho názoru udělala správně,popř.jak bude znít podle Vás rozsudek.Velmi Vám děkuji za odpověď.

 234. Stěpánka

  Prosím jak napsat k soudu zrušení výživného-vzor.Syn je už zletilý a tento rok končí školu a ve studiu pokračovat již nebude.Alimenty nadále platím k rukám otce, jak ustanovil soud,neměla bych je však posílat synovi?Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Od nabytí zletilosti jste měla výživné posílat přímo synovi. Podejte k soudu návrh na zrušení placení výživného a zdůvodněte, proč návrh podáváte. Můžete se rovněž pokusit písemně dohodnout se synem na ukončení placení výživného.

 235. Poslušná

  Můj exmanžel odjel za prací do USA v roce 1997.Alimenty ve výši sto dolarů posílá už s ročním zpožděním,chtěla bych výši výživného zvýšit a nevím na koho se mám obrátit.Rozvod proběhl V USA jen písemně v lednu 2000.Děkuji za odpověď.MP.

 236. klara

  Právě proběhl soud kvůli zvýšení výživného na mého 10til. syna.Otec jej viděl naposledy ve 3l.,platí na něj po celou dobu 800,-kč měsíčně.Žádala jsem o zvýšení poprvé,soud mi vyhověl a zvýšil výživné na 1000,-kč.Připadá mi to jako pěkný výsměch,neboť otec přiznal,že vydělává cca 18000,-kč a nemá žádnou další vyživovací povinnost.Dohodnout se nechce,vyhovuje mu samozřejmě tento rozsudek.Soud vůbec nebral na vědomí,že syn chodí na kroužky,jezdí na vystoupení,na tábory…Prý je to nadstandard a pokud si ho můžu dovolit,nemůžu chtít po otci,aby mi přispíval víc.Stejně tak nepovinné očkování-otec by měl prý hradit jen to,co syn skutečně potřebuje a ne to,co já si myslím,že je pro něj vhodné,protože to nemusí být potřebné.Připadá mi to postavené na hlavu,když se starám,je to špatně,protože-starejte se,ale nezneužívejte otce.Navíc mi soud sdělil,že pokud mám partnera,se kterým sdílím domácnost,je přeci samozřejmé,že bude pečovat nejen o mne,ale i o mého syna.Vůbec ho nezajímalo,že splácíme hypotéku na byt…Je toto posouzení v pořádku?Má smysl se odvolávat?A pokud ano,je na to nějaký formulář?Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Jakmile Vám bude doručen rozsudek, budete mít 15 dnů na podání odvolání. Formulář neexistuje, Vy se vyjádříte k těm bodům v rozsudku, proti kterým se odvoláváte – např. příjem otce a to, že nemá další vyživovací povinnosti, umožňuje stanovit i vyšší výživné než 1000 Kč /může být i 30%% z čistého příjmu…/.

   Nepovinná očkování zvyšují ochranu dítěte, je to vyjádření Vaší odpovědnosti za jeho zdraví kdy reálně posuzujete rizika v synově okolí. Tzv. nadstandarty – tábory, kroužky, vystoupení atp. žádnými nadstandarty nejsou! Pokud si přečtete úvodní článek k této rubrice, je zde jasně napsáno, že výživné v žádném případě nemá krýt pouze jakési životní minimum dítěte, ale má "hradit" náklady normálně kulturně a sportovně žijícího člověka.

   Váš přítel, ač s Vámi žije a jistě se Vašemu synovi věnuje a stará se o něj s Vámi, nemá k Vašemu synovi žádnou vyživovací povinnost! Je to jen projev jeho dobré vůle, že Vám na něj přispívá "ze svého".

   Co se týká hypotéky a jejího splácení, tuto skutečnost soud v úvahu nebere /výživné nesmí sloužit k tomu, aby jím byla hrazena hypotéka, půjčka/, soud posuzuje pouze Vaše a otcovy majetkové a finanční možnosti a dále potřeby /nikoli minimální potřeby/ dítěte.

   Pokud příjem otce dovoluje stanovit vyšší výživné než jaké by odpovídalo oprávněným potřebám dítěte, může soud část výživného určit ke spoření např. na budoucí vzdělání, bydlení. Takže neznamená, že pokud má dítě potřeby za "3000,- měsíčně" a otec by mohl platit z příjmu výživné 5000,-, je přiznáno jen 3000,- . Naopak částka nad 3000,- měsíčně může být ukládána /soud to v rozsudku vysloveně určí – kdy a jak/ na účet založený dítěti.

   Osobně doporučuji odvolání konzultovat s právníkem, který se v oblasti rodinného práva pohybuje.

 237. Dáša

  Chci se zeptat jestli mám nárok na zvíšení výživného,mám 10letého chlapce od roku 1998 dostávám výživné 600,-kč,které bylo stanovené soudem.Otec dítěte nemá žádné další děti a je svobodný.Nevím jaký má příjem.Děkuji

  1. maggie

   Podejte návrh na zvýšení výživného, můžete až 3 roky zpětně od data podání návrhu. Příjem otce si soud zjistí sám. Nárok na zvýšení výživného určitě máte, synovi se jistě změnily a zvýšily potřeby s vyšším věkem.

 238. Alena

  Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o odpověď na můj dotaz.Rozvedla jsem se letos v březnu.Mám dvě dospívající děti (18 a 19 let).Bydlíme všichni ve společné domácnosti.I když jsem s bývalým manželem domluvila,on neplatí dětem žádné výživné.Všechny výdaje na školu,dopravu,oblečení,stravu, platím tedy já. Poraďte mi prosím jak mám postupovat, aby můj bývalý manžel dětem nějaké výživné platil. Je majitelem stavební firmy, ve které pobírá minimální mzdu.Bude soud při určování výše výživného přihlížet k výši jeho výdělku. Nebo je možné výši výživného stavonit jiným způsobem?Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Alena

  1. maggie

   Zletilé děti musí návrh na určení výživného podat samy. Pokud již byly v době rozvodu zletilé a nepodaly samy návrh na stanovení výživného, musí tak učinit co nejdříve. Protože u zletilých dětí lze výživné stanovit ode dne podání návrhu, nikoli 3 roky zpětně, jak je to u nezletilých.

   Obávám se, že na to "tatínek" hřešil… Tedy na to, že děti jsou již zletilé, Vy za ně návrh na výživné nejste oprávněná dávat a dokud mu soud výživné na zletilé děti nestanoví, není de facto povinen nic platit.

   Jiná situace by ale byla, pokud by bylo výživné na děti stanoveno soudem již dříve /i v době trvání manželství/, v tom případě by byl s placením výživného v prodlení a vystavoval se tak i trestnímu stíhání, mohl by na něj být podán návrh na exekuci platu, majetku apod.

   Ve Vašem případě zřejmě došlo i k rozvodu v době, kdy již děti byly zletilé, takže vyživovací povinnosti nebyly "povinně" stanovený před rozvodem manželství.

   Takže: děti podají co nejdříve návrh na stanovení výživného – od obou rodičů, na Vaší straně bude zohledněno, že bydlí s Vámi, Vy platíte náklady domácnosti, jejich náklady spojené se studiem, případně s jejich zdravotním stavem a zájmovou činností….

   Výživné – i když bude projednáváno u soudu až za několik měsíců – bude vyměřeno ke dni podání návrhu.

   V návrhu může i nemusí být zdůvodněna výše požadovaného výživného, to může být ponecháno k posouzení soudu. V každém případě děti by měly předložit, jak vysoké náklady mají na bydlení /co za ně poměrnou částí platíte/, jaké náklady souvisí s jejich studiem, zdravotním stavem a zájmovou činností /nájem, služby s bydlením, knihy, učebnice, internet, pomůcky do školy, dojíždění, obědy, sportovní vybavení + poplatky za členství, hudební nástroje, náklady spojené např. s nákupem materiálu…/. Dále můžete požadovat i výživné vyšší – za odůvodněnou potřebu se považuje, pokud to dovolují majetkové poměry otce, i tvorba úspor na budoucí studium /na VOŠ, VŠ, jazykový kurz/ nebo bydlení…

   Pokud otec vykazuje minimální příjem, soud může u příslušného úřadu práce, živnostenského úřadu, finančního úřadu zjistit, jaké příjmy jsou obvyklé v podnikání, které otcova firma provozuje, jaké mzdy jsou obvyklé ve firmě se srovnatelným objemem i obsahem podnikání na obdobné pracovní pozici /ředitele firmy ap./. Pokud si otec záměrně snižuje příjem, může soud určit jeho pravděpodobný příjem dle uvedených pomůcek.

   Také přihlédne k jeho majetku /tj. i k firmě/.

   Takže Vaše děti ať jednají rychle, návrh na výživné není zpoplatněn. Nemáte-li na právní zastoupení u soudu, můžete se obrátit např. na občanskou poradnu, kde Vám vysvětlí, co Vaše děti i Vás u soudu čeká.

 239. Jana

  Dobry den,

  s odcem sve dcery jsem zila nekolik let v jedne domacnosti, ale nebyli jsme manzele. po rozchodu jsme se dohodli ze otec bude na nasi tehdy dva a pul roku starou dceru platit 1000 mesicne. od te doby tak pravidelne cini. Nicmene naroky ditete se zvysuji, nyni je pet let stara a ja bych rada zazadala o vyzivne. Nevim ale jak postupovat. Take by me zajimalo jestli na celou zalezitost ma nejaky vliv ze jsem se vdala. Dekuji Jana Liprtova

  1. maggie

   Podejte si návrh na zvýšení výživného na nezletilou dceru. Výživné může být zvýšeno až 3 roky zpětně od podání návrhu. Výši výživného můžete nechat na zvážení soudu, soud ze zákona zkoumá majetkové poměry a finanční možnosti povinného i potřeby oprávněného i bez návrhu 3 roky zpětně.

   Obraťte se na sociální odbor městkého úřadu /úřadu městské části../, kde Vám sociální pracovnice pomůže návrh sepsat. Vaši dceru a její zájmy bude "hájit" u soudu zástupce sociálního odboru – kolizní opatrovník.

   Co se týká potřeb Vaší dcery, sepište si náklady běžné /bydlení, strava, MŠ,…/ i náklady zvýšené /např. se zdravotním stavem – rovnátka, brýle, léky, častá nemocnost, koníčky – plavání, cvičení – vybavení + poplatky apod./. Podstatnou změnou poměrů je i to, že se chystá do 1. třídy.

   Nový sňatek má vliv jen do té míry, že máte s manželem k sobě navzájem vyživovací povinnost. On k dceři vyživovací povinnost nemá, ale svým příjmem ovlivňuje – i zvyšuje životní úroveň Vaší rodiny. Soud si bude příjmy Vašeho manžela zjišťovat a to i za dobu, kdy jste již žili spolu a nebyli jste manželé /po ty 3 roky zpětně/. Příjmy bude zjišťovat i Vaše /od FÚ, zaměstnavatele…/.

   Na straně povinného bude soud zkoumat kromě příjmů a majetkových poměrů i to, zda má povinný i jiné vyživovací povinnosti.

 240. Oldřich Žůrek

  Dotaz:

  Dobrý den, v uvedených termínech jsem uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvy na dobu určitou se zkušebními dobami 3 měsíce. 18.08.2003 – 31.12.2003 01.01.2004 – 31.12.2005 01.01.2006 – 31.12.2007 Od 17.03.2006 jsem pro nemoc nepracoval byl jsem na nemocenské. 24.03.2006 jsem od zaměstnavatele obdržel výpověď z pracovního poměru ve zkušební době. Zajímám se zda tato výpověď je oprávněná a zda mám nárok na odstupné. Děkuji

  1. maggie

   Od zaměstnavatele jste zřejmě obdržel "ukončení PP ve zkušební době". Ve zkušební době může tímto způsobem ukončit PP jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a to i v době trvání pracovní neschopnosti.

   Na odstupné v takovém případě nárok nemáte.

 241. Tomáš

  Zdravím, mám dotaz,minulý rok mi navýšili alimenty na 2.000,- na 10 – ti letou dceru,po roce si chce bývalá žena opět zažádat ozvýšení, a zajímalo by mně,do jaké výši z mého %% platu 15.500,- může tato navyšovaná částka se navýšit ? proč nebere soud zřetel na mou novou rodinu,splátky a hypotéku ? Děkuji a s pozdravem Tomáš.

  1. maggie

   Ke zvýšení výživného může dojít při změně poměrů jak na straně oprávněného /tj. dítěte/, tak i na straně povinného rodiče.

   Pokud se Vaší dceři zvýšily potřeby /nové finančně náročnější zájmy, hrazení "školného", zhoršený zdravotní stav nebo nutnost úhrady zdravotních pomůcek, léčebného pobytu nebo léků/ nebo na Vaší straně došlo ke zvýšení příjmu /případně zlepšení majetkových poměrů např. dědictvím, obdrženým darem apod./ může být výživné přiměřeným způsobem zvýšeno. Pokud ovšem na Vaší straně došlo k podstatné změně poměrů např. tím, že Vám přibyla další vyživovací povinnosti /dítě, manželka na MD, invalidní manželka/ nebo se Vám snížil příjem, výživné může být naopak sníženo /na Váš návrh/, resp. při podání žádosti matky o zvýšení výživného výživné být zvýšeno nemusí pokud to potřeba dcery nevyžaduje.

   Na Vaši novou rodinu soud musí brát "zřetel" do té míry, že se Vám zvýší počet vyživovaných osob /narozením, osvojením dítěte, sňatkem…/.

   Rovněž se posuzují finanční a majetkové poměry partnerů – manželů – druhů otce i matky, pokud s nimi žijí ve společné domácnosti /obecně déle než 3 měsíce/, podílí se na úhradě nákladů domácnosti, v případě nových manželů může nový manžel svými dobrými majetkovými poměry nebo finančními příjmy zvyšovat životní úroveň svého partnera. Přičemž dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů…

   Hypotéky nebo splácení úvěru soud v úvahu brát nemusí, má se za to, že vždy při uzavírání úvěrových nebo hypotečních smluv musíte vždy brát v úvahu svoje finanční možnosti i to, že máte vyživovací povinnost /která s přibývajícím věkem dítětem může jen narůstat/. Soud zohledňuje splácení "dluhů" u povinných rodičů, ale i u rodičů, kteří mají dítě ve své péči /a svoji žádost o zvýšení výživného odůvodňují splácením hypotéky/ jen vyjímečně.

   Ve Vašem případě soud zhodnotí Vaše finanční, majetkové a rodinné poměry za dobu od posledního zvýšení výživného nejdéle však 3 roky zpětně od podání návrhu.

   Muselo by dojít skutečně k výraznému zvýšení potřeb dcery, aby došlo ke zvýšení výživného /nebo na Vaší straně ke zvýšení příjmu/. Za výraznou změnu poměrů lze ale považovat i postup na 2. stupeň ZŠ.

 242. Eva

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak vysoké výživné mohu požadovat – mám 2 děti 11 let a 1 rok, jsem na MD. MAnžel bere asi 45 000 hrubého. Děkuji.

  1. maggie

   Obraťte se na soud s návrhem na stanovení výživného na nezletilé děti, výši výživného můžete nechat na uvážení soudu. Vy můžete u soudu uvést všechny potřeby, které děti mají, zejména zvýšené potřeby se školou, zájmy, zdravotním stavem.

   O stanovení výživného můžete požádat i ještě za trvání manželství.

   Rovněž můžete žádat o výživné na sebe, soud vezme v úvahu nutnost Vaší osobní péče o obě děti i to, že s mladším jste na RD a nemůžete "chodit do práce".

   Obecně – manželé mají právo na přibližně stejnou životní úroveň a děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

   Z platu 45000 hrubého měsíčně může být výživné určeno ve výši, která přesahuje běžný "průměr". Část výživného – nad rámec běžné spotřeby dítěte – může být ukládána na účet dětí /spoření na budoucí studium, bydlení apod./, soud v takovém případě stanoví povinnému rodiči založit dítěti účet u bankovního ústavu, který bude vinkulován /"hlídáno soudem hospodaření s financemi na účtu" do nabytí zletilosti dítěte/.

 243. Tomas

  Dobry den, chtel bych se zeptat, jetli ma smysl zadat o zvyseni vyzivneho. Je mi 24 let, studuji navazujici magisterske studium. Vyzivne stanovene soudem je 800,-. S otcem jsme se domluvili na 1500,- po nastupu na VS, od unora vsak otec neplati nic, je nezamestnany, ma spoustu dluhu, zastaveny byt, hrozi nekolik exekuci z financniho uradu, OSSZ apod. Na druhou stranu bude mit povinnost platit vysokou dan, penize ovsem z podnikani prohral v hazardu. Prosim poradte, dekuji

  1. maggie

   Není důvod, abyste o zvýšení výživného nepožádala. To, že má Váš otec finanční problémy, není Vaší vinou. Vy máte na výživné nárok, dokud studujete, nejste schopna se sama živit z důvodu studia, zdravotního stavu …

   Navíc dluh na výživném se nepromlčuje, dokud není uhrazen /ať již za života povinného rodiče, tak i v případě jeho smrti – z dědictví/, stále ho můžete vymáhat.

   Dluhy na výživném mají při exekučních řízeních naprostou prioritu, musí být spláceny jako první byť i za situace, že byly přihlášeny k exekuci jako poslední.

   To, že Váš otec výživné neplatí pro něj znamená i možnost trestního stíhání /zanedbání povinné výživy/.

   Na Vašem místě bych se obrátila na policii s podáním trestního oznámení – a nenechte se odbýt! Žádná "lhůta" …"když neplatí půl roku" neplatí.

   Dále podejte exekuci na jeho majetek, plat…

   Pokud můžete, poraďte se s právníkem, pokud to Vaše finanční situace nedovoluje, můžete vyhledat pomoc občanské poradny /některé radí i po "internetu"/.

   Rovněž podejte žádost o zvýšení výživného, výživné ve výši 800 Kč naprosto neodpovídá potřebám studujícího člověka. Ke zvýšení výživného však může dojít jen ode dne podání návrhu /nikoli až 3 roky zpětně jak je to u nezl. dětí/.

   Pokud Váš otec nebude vyživovací povinnost nadále plnit, můžete její plnění požadovat i po prarodičích – a to všech žijících prarodičích /ze strany otce i matky/. Rovněž Vaše matka by Vám měla "platit" výživné, ať již mezi Vámi dvěma dohodnuté, nebo stanovené soudem.

   Vždy, když někdo pochybuje nad tím, zda má vůbec cenu něco žádat z důvodů, které Vy uvádíte, říkám mu: nikdy nevíte, co se může stát. Byla byste sama proti sobě nechtít alespoň to, nač máte právo, protože je tak Vám nikdy nikdo nic nedá.

 244. Vávrová

  Dobrý den, mám dotaz ohledně výživného.Asi v polovině června čekám miminko. budu si žádat o přídavek na dítě. Jsem svobodná matka.S otcem dítěte jsme se na výživném dohodli.Jaké potvrzení musím přiložit k žádosti o přídavek na dítě? Děkuji za odpověď. Vávrová.

  1. maggie

   Nejlepší je informovat se na kontaktním místě, nyní spadá vyplácení přídavku na dítě /i dalších dávek státní sociální podpory/ pod úřady práce. Zřejmě budete potřebovat Vaši dohodu, která by měla být schválená opatrovnickým soudem.

   Upozorňuji Vás, že máte nárok na výživné pro neprovdanou matku, nejdéle však po dobu 2 let. O toto výživné musíte žádat – podat žádost k příslušnému soudu.

   Opatrovnický soud není vázán dohodou rodičů, může výživné stanovit sám – v případě dítěte.

   U výživného na neprovdanou matku se berou v úvahu její zvýšené potřeby související s těhotenstvím a porodem.

   Upozorňuji Vás, že dostanete-li se do finanční tísně /např. po skončení pobírání "mateřské" kdy přejdete na rodičovský příspěvek/, budete žádat o dorovnání do životního minima, může po Vás sociální odbor požadovat, abyste soudně žádala o stanovení výživného na nezletilé dítě /případně zvýšení výživného, pokud se jeho výše jeví jako nepřiměřená/ i na Vás jako neprovdanou matku.

 245. Romana

  Prosím o radu jakým způsobem mám postupovat- jak se stanovuje částka manželovy vyživovací povinnosti na dobu před rozvodem, mám stanovenou výši alimentů po rozvodu a jedná se mi o to, jak vypočítat výši jeho příspěvků do doby rozvodu, sociálka nám manžela neustále započítává do společných příjmů, přestože s námi už 4 měsíce prokazatelně nebydlí, z toho důvodu nemáme nárok na jakékoli sociální příspěvky a výši přídavků mám minimální.Mám dvě děti ve věku 12 a 5 let, manželův příjem činil v minulých měsících cca 12000 a můj příjem je 7700. Mám ještě jeden dotaz, jak mám postupovat- po rozvodu chci přijmout zpět mé rodné příjmení a taktéž mé děti se chtějí jmenovat stejně jako já. Co mám v této souvislosti podniknout hlavně kvůli změně příjmení dětí? Děkuji moc za radu.

  1. maggie

   Příjmení – Vy do 1 měsíce od nabytí právní moci "rozvodu" můžete BEZPLATNĚ požádat o to, abyste mohla užívat rodné příjmení. Žádost podáváte na příslušné matrice, kde jistě získáte i všechny potřebné informace. Jinak je změna příjmení zpoplatněna.

   Vaše děti si příjmení do nabytí zletilosti změnit nemohou, pouze v případě, že získáte souhlas jejich otce, je možné příjmení změnit na Vaše "rodné".

   Sociální dávky – pokud s Vámi bývalý manžel nebydlel již před rozvodem prokazatelně ve společné domácnosti, mělo by stačit Vaše čestné prohlášení, že od …data… s Vámi nebydlel, nepodílel se na úhradě nákladů společné domácnosti. Sociální pracovnice ovšem po Vás může chtít, abyste "přiznala" částku, kterou přispíval BM na děti, případně i na Vás.

   Jedná se o výživné na děti a případně i manželku ještě za trvání manželství.

   Jinak Vy, jako už i rozvedená manželka máte nárok na výživné od bývalého manžela a to z toho důvodu, že se Vám rozvodem snížila životní úroveň.

 246. tomas

  Dobrý den,půjčil jsem kolegovi z práce peníze které jsme ošetřili mnou napsanou smlouvou o půjčce a stvrdili podpisy na úřadě kde nám je ověřili.Zapůjčil jsem mu obnos s měsíčním splácením a on po cca.roce splaceni začíná tvrdit,že na to nemá a že další splátku nebude schopen zaplatit.Napadlo mě si nějakým způsobem zařídit exekuci na plat,ale nevím jak na to a jestli to vůbec u soukromích lidí jako jsem já a v mém případě jde a zda jen na zaklade smlouvy.Půjčil si a nemá na splaceni. Nebo jiný způsob jak na vydělávajícího člověka? Děkuji mnohokrát

  1. maggie

   Asi Vás nemine podat na dlužníka žalobu pro neplacení dluhu. Ještě před podáním žaloby ho můžete vyzvat, aby svůj dluh splatil /"Pokus o smír před podáním žaloby"/. Pokud je dlužník v prodlevě se splátkou v rámci splátkového kalendáře, je věřitel oprávněn žádat splacení dluhu v jeho zbývající celkové výši /tj. dlužník "přijde" o možnost splácet dluh ve splátkách/.

   Soud rozhodne, že dlužník má uhradit věřiteli to a to a tehdy a tehdy /dle Vašeho návrhu/, je tam lhůta na odvolání, pokud se dlužník odvolá, proběhne soudní řízení, pokud se neodvolá, nabyde rozsudek o zaplacení dluhu právní moci…

   Bez právního zástupce se zřejmě neobejdete. Pokud dlužník nevyslechne Vaši výzvu k úhradě dluhu v rámci "Smíru", podáte žalobu atd. … zaplatíte poplatky soudu, právníka, dlužník v případě prohraného "soudu" hradí všechny Vaše náklady spojené s podáním žaloby i s právním zastoupením.

   Vy jako soukromá osoba nemůžete dát "exekuci" na plat. Jen tím, že rozsudek o zaplacení dluhu nabyde právní moci, se můžete domoci i exekuce /nejen na plat, ale i na majetek, bankovní účet, životní pojištění, stavební spoření apod…/. Ale i po nabytí právní moci rozsudku musíte oslovit exekutora státního nebo soukromého /máte na to 10 let/, opět budete platit poplatky…

   Bohužel na to většina dlužníků sází, na věřitele, kteří radši vymáhání dluhu nepodstoupí.

 247. B.Narwová

  Prosím o radu, jak postupovat při reklamování výrobků prostřednictvím internetu. Zjistila jsem si, že v telefonním seznamu jsou u některých firem uvedeny e- mailovové adresy.Podle zákona 480/2004 Sb. se může reklama zasílat pouze výlučně se souhlasem příjemce. Mohu považovat jako souhlas o příjem reklamy to, že má uvedenou e-mailovou adresu uvedenou v telef. seznamu. Prosím, sdělte mi jak mám postupovat při zasílání nabídky produktů, aniž bych porušila zákon.

  Doufám, že mi co nejdříve poradíte.

  Děkuji předem za radu.

  S pozdravem

  B. Narwová

 248. Jana

  Manžel má syna z prvního manželství. Soudem má stanoveno výživné 1000,-Kč, ale po dohodě s bývalou manželkou platí 2000,-Kč. Nyní s manželem čekáme miminko. Manželova bývalá žena se nyní dožaduje zvýšení této částky. Při výši mateřské a manželova příjmu 9500,-čistého již nemůžeme dávat více. Je možné aby soud rozhodl o dalším navýšení této částky i v případě uvedených příjmů.

  Děkuji za odpověď budu moc vděčná

  1. maggie

   Neuvádíte, kdy bylo výživné na manželova syna stanoveno a kolik je nyní synovi let. Pokud matka podá žádost o zvýšení výživného, bude se věk dítěte zohledňovat stejně jako to, kdy bylo naposledy výživné stanoveno – zda od té doby došlo ke změně potřeb dítěte /např. nástupem do školy…/. Doufám, že Váš manžel má doklady o tom, že hradil matce výživné vyšší než jak bylo stanoveno v rozsudku. Protože potom může tuto částku – hrazenou nad rámec výživného – vzít soud v úvahu. Zejména tehdy, kdyby výživné stanovil až 3 roky zpětně /což může soud učinit i bez návrhu/.

   U Vás dojde k podstatné změně poměrů, Váš manžel má a bude mít vyživovací povinnost k Vám i k dítěti, se kterým budete jistě na rodičovské dovolené. I k tomu soud přihlédne.

   Smiřte se s tím, že dojde ke zvýšení výživného /s věkem dítěte rostou i jeho potřeby/, doložte ale soudu, co bylo hrazeno "na víc" a jak dlouho.

 249. Dana

  V květnu můj zletilý syn ukončil studium složením maturity. Jelikož není dosud zaměstnán a bude nejspíš od 1.srpna, zajímalo by mě, jak je to s výživným. Dle mého názoru na něj má nárok v červnu i v červenci, tak jako má nárok na rodinné přídavky. Děkuji za odpověď.

  1. Dasa

   Dobrý den,

   Zdravím vás proto,že mám stejný problém a chci se dopátrat nějakého určení,na které se mohu odvolat,aby mi také otec zletilé po škole zaplatil ještě červenec.Nevím,zda Vás to neobtěžuje,ale dopátrala jste se nějaké odpovědi? Nemohu stále k tomuto problému nic najít.Děkuji Vám a přeji pěkný den.

  2. maggie

   Milé maminky,

   neberte si to osobně, jsem ve stejné situaci.

   Pokud si dítě po skončení studia udělá poslední prázdniny, poté jde na úřad práce a "NENÍ SCHOPNO SE SAMO ŽIVIT", a nemá ani jiný příjem, který by mu to umožňoval /sociální dávky/

   jsou rodiče poskytovat mu výživné. Buď se na výši výživného domluví s dítětem, nebo u soudu všichni dokazují "vše" a soud prostě rozhodne…..

   Takže ne ukončením studia + červenec, srpen – a dalším nepokračováním v něm neznamená, že nárok na výživné zaniká. Jen se mění podmínky. Dítě si MUSÍ hledat práci, ale dokud ji nemá z objektivních důvodů /tj. nemůže ji nalézt, zdravotní důvody/ rodiče mu výživné poskytovat musí.

   Dítě, které se fláká, je líné a do práce nechodí, ačkoli by mohlo… tam již vyživovací povinnost končí.

   V případě zletilých dětí rozhoduje soud i s ohledem na "dobré mravy".

   Chce-li si dítě užít posledních prázdnin, nezbavuje to povinného rodiče platit výživné.

   Od 1. září ale bude muset dítě – dále nestudující – obhajovat svoje právo na výživné.

   A to od OBOU rodičů.

  3. maggie

   Dcera má právo na výživné od rodičů do doby, než bude schopna se sama živit. Ale výplata výživného by neměla být v rozporu s dobrými mravy.

   Pokud s Vámi dcera nekomunikuje, nezbývá, než se obrátit na soud.

   Žádejte ukončení placení výživného a uveďte důvody /nevíte, zda studuje, má již ukončenou přípravu na budouc povolání apod./, případně soud požádejte o přehodnocení výše výživného.

   Dcera, bude-li chtít nadále výživné, bude muset soudu vše doložit. A zdůvodnit, proč a z jakých důvodů mění studium. Soud rovněž může požádat školu, kde studovala, o vystavení posudku na ni. O to můžete v návrhu přímo požádat.

   Doporučuji Vám poradu s právníkem, který se pohybuje v oblasti rodinného práva a výživného.

  4. Pavel

   Dceři je 23 let.Do jaké boby se platí výživné. Mám takovou zkušenost že nastoupila do školy chodila tam 31/2 roku školu opustila a šla od 1ročníku na jinou školu. To taky můžu platit třba do 30 let jejího věku. Přesto mě dcera na výslovné přání její matky nenavštěvuje nezdravý, nemluví jen peníze chce. Děkuji i za nějakou radu Pavel

 250. Dana Novotná

  Dlužné výživné na 13letou dceru dosáhlo již 75.000,- Kč, průběžně podávám trestní oznámení, pak soud rozhodne o podmínce, následuje další soud k němu se bývalý manžel nedostavuje, následuje další trestní oznámení (zanedbání povinné výživy na nezletilé dítě).Dříve jsem již zkoušela i exekuci na plat – nepracuje – tvrdí, že si vydělává na brigádách. Dále jsem zkusila exekuci na majetek, po několika splátkách od ex. soudu přišlo, že asi nemá už žádný majetek. Já vím, že jeho matka je již v důchodu, (babička se o vnučku nezajímá)ale pronajímá byt-zřejmě bydlí u bývalého manžela, vlastní chalupu apod. Zajímá mě, zda je možné obrátit se na soukromého exekutora, jak mám postupovat, jestli napřed k soudu, aby exekuci potvrdil apod. Co takový soukromý exekutor stojí?

  Děkuji Dana.N

 251. Martin Markovics

  Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jestli je možné aby za mne stát platil mé bývalé ženě výživné na jedno nezletilé dítě a na jedno zletilé ale studující. Soudem my bylo stanoveno výživné v celkové výši na obě děti 4500,.Kč. V současné době jsem hlášen na pracovním úřadu a budu pobírat 4800,-Kč. Na sociální správě mi bylo zděleno že jediná možnost je požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti nebo o snížení. Za odpověď děkuji.

 252. luka

  Dobrý den,

  mám 2 děti 16 a 13 let,výživné á 1000,- Kč. Syn jde od září na soukromou školu a s bývalým mužem jsme se dohodli, že každý zaplatíme za rok polovinu školného (asi 500,- kč) mimo soudem stanovené výživné. O jiných výdajích ex nechce ani slyšet a na domluvu nepřistoupí. Moje výplata je zhruba 13 800,- hrubého + 4 100,- je výkonnostní složka výplaty. Krom toho dle kolektivní smlouvy může organizace "dát" 2x ročně tkz.plat na dovolenou a vánoce. Tento plat může být a nemusí,každoročně je schvalovan a může nemusí být v plné výši, pokud tento plat započítám do výdělku za uplynulých 6 měsíců,při podání žádosti na zvýšení alimentů,průměr je podstaně vyšší. Musí se tento plat uvádět nebo uvedu skutečnoti ze mzdového výměru ( zhruba 18 ti.)? Kolik vydělává ex nevím,je to OSVČ,žije sám v bytě 4+1,auto,dovolené,spousty zájmů… Nerada bych aby znal můj přesný výdělek,protože by mi dělal problémy i s výplatou už určeného výživného.Každý výdaj na víc,pokud chci příspěvek musím obhajovat pargony ,stvrzenkami aj. Nechci se takto dohadovat. Sice to vypadá ( a asi i je oproti jiným) jako můj vysoký výdělek,ale skutečnost není až tak dobrá. Jenom poznámka- nnevlastníme auto ani každoročně nedovolenkujeme, tak normálně.

  Luka

 253. JANA

  Chtěla bych se zeptat jak se dozvim že se manžel proti rozsudku do 15 dnu odvolal.Odvolava se jen ke krajskemu soudu,nebo mi bude tatež pisemnost doručena k mym rukam? děkuji JANA

 254. Jitka

  jsem na mateřské otec dvouletého syna nás opustil před jeho narozením,chlapečkovi jsou 2,5roku žádám o zvýšení výživného(do teď platil 1000,-)zajímalo by mě zda se do otcova příjmu počítají také diety s těmi jeho příjem činí 25000,-30000,-Kč jinak mu zaměstnavatel píše jako všem kamioňákům základ což činí cca.12000,-13000,-Kč,děkuji za odpověď

  1. Marie

   Moje švagrová se rozvedla.synovec byl nezletilý.Nyní je už zletilý.Rozhodl se změnit svoje bydliště.Prosím napište mi,jak postupovat a co je potřeba.Děkuji Marie

  2. maggie

   Jako zletilý si může měnit bydliště jak potřebuje….

   První věc: zeptat se na příslušném městském, obecním apod. úřadu, kde chci bydlet, co je k tomu třeba.

   Dle mých informací: nájemní smlouva, vlastníctví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí, souhlas majitele nemovitosti /např. u rodičů manželky, v jejichž domě bude bydlet…/. Pochopitelně občanský průkaz, oddací list.

   Současně by se měl – ve vlastním zájmu – odhlásit z místa dosavadního bydliště.

 255. Dana

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na tuto věc. S manželem jsme 1,5 roku v rozvodovém řízení. Rozvod v našem kraji trvá asi 3 roky. Opustil nás a zůstaly mi 3 děti, zahrada a tak. Jsem nezaměstnaná. Rodiče by mi rádi koupili starší auto, ale nevíme jak by to bylo s rozdělením majetku.

  Také bych chtěla vědět, když si můj manžel v této době (od rozchodu do rozvodu) úpřídil nějaké úvěry a nadělal dluhy, zda-li je tu riziko, že ej budu v případě jeho dluhů platit za něj. Do budoucna. Děkuji Dana

 256. Lenka

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. Přítel je v jedné akciové společnosti veden v obchodním rejstříku, jako člen dozorčí rady. Jelikož s touto spol. nechce mít již nic společného zažádal o vymazání z obchodního rejstříku. Tuto žádost jsem zaslala písemně na adresu společnosti a dopis se mi vrátil jako nevyzvednutý.V obchodním zákoníku jsem se dočetla, že členové dozorčích rad mají funkční období pěti let a ta už uplynula. Můžete mi prosím poradit jak dále postupovat? Máme nějakou šanci zažádat u soudu o tento výmaz nebo se máme obrátit rovnou na právního zástupce. Velice děkuji za jakou-koliv odpověď. Lenka Doležalová

 257. Helena

  Můj muž pracuje legálně v zahraničí a budeme se zřejmě rozvádět,jeho měsíční příjem přesahuje 60000Kč a vyhrožuje mi,že nedostanu na děti ani korunu,jaká bybyla jeho vyživovací povinnost a lze všechno nějak ověřit?

 258. Ivana

  Žiju s přítelem, který má 14-ti letou dceru, od jeho rozvodu uplynuly tři roky, po které na ni platí 1500,-kč měsíčně.Za posledního půl roku se příteli zvýšil příjem, ale náklady na naši domácnost se zvýšily náklady na úvěr, který jsme si vzali za účelem pořízení bydlení. Pokud by bývalá manželka požádala o zvýšení výživného, je brán zřetel kromě životního minima i na současné finanční potřeby přítele-splátky bance, pojistky, inkaso apod. Změní se něco při vypočítávání výživného, pokud uzavřeme manželský svazek?

 259. balnka

  dobrý večer chtěla bych se zeptat jak je to s vypočtem na zletilé dítě a lze do tohoto výpočtu zapčítat nezaměstnanou matku se kterou dítě je ve společné domácnosti? jsme teprve na začátku rozvodu, jsem nezaměstnaná a nevím na co mám a neemám nárok děkuji

 260. PETRA STRAKOVA

  JSEM SAMOŽIVITELKA NA M.D.S ROČNIMY DVOJČATY.MUJ PŘIJEM JE 6556KČ. A MUSIM MĚSIČNĚ PLATIT EXEKUCI 2740KČ.TAKY MUSIM PLATIT NAJEM A Z NĚČEHO ŽIVIT DĚTI.MAM NAROK NA NĚJAKE ŽIV.MINIM.ASPON PRO SVE DĚTI?

 261. PETRA STRAKOVA

  JSEM SAMOŽIVITELKA NA M.D.S ROČNIMY DVOJČATY.MUJ PŘIJEM JE 6556KČ. A MUSIM MĚSIČNĚ PLATIT EXEKUCI 2740KČ.TAKY MUSIM PLATIT NAJEM A Z NĚČEHO ŽIVIT DĚTI.MAM NAROK NA NĚJAKE ŽIV.MINIM.ASPON PRO SVE DĚTI?

 262. Ingrid

  Dobrý den,s manzelem jsme v rozvodovém řízení a na naší 5.letou dceru platí výživné 1000kč,jeho měsíční prijmy jsou kolem 15000kc.Není to málo? Dcera chodí do školky za kterou platím měsíčně 750kč děkuji za odpovědi.

  1. blanka

   to výživné je strašně malé měla by jste mít jednou tolik můj manžel má příjem 15800 a na dceru platí 2200,- a já dostávám na dceru 1200,- a to můj ex doložil že bere 6500 měsíčně o))))

  2. Kučaba

   za 2000 kč si dítě žije v pohodě.Jak jste chtěla tak máte…..

 263. Luboš

  Bývalá manželka ukončila platbu výživného na dceru měsícem 6/2006. Dcera ukončila studium na střední škole a potom rok studovala na jazykové škole, nyní se pokouší o přijetí na VŠ nebo VOŠ. Pokud se nedostane na další studia je matka povinna platit výživné i za červenec a srpen? Dcera není hlášena na prac. úřadu ani o prázdninách nepracuje.

 264. Pavel

  Dobry den jsem rozvedeny a mam dotaz jsem otec ktery ma dva syny. prvni starsi 19let ukoncil maturitu a jelikoz se nedostal na VS statni chce jeho matka aby navstevoval soukromou. problem je v tom ze nikdy nedoslo k vymereni vyzivovaci povinnosti nebot v jeho 18 letech se rozhodl zit u matky v soukrome vile s casti patrici matce ale on nebyl nikdy nikomu pripsan jako nezletile dite. Sam si jiz od svych 16 let vydelava u MC donald na castecny uvazek a jeho prijem cini cca 7tis cisteho dle poctu odpracovanych hodin. osobne jsem v tu dobu az do maturity tedy letos mel moznost ze sveho prijmu OSVC pridavat 2tis kc jako alimenty + jsem hradil jeho polovinu soukrome stredni skoly.Nyni jsem se dostal vzhledem k problemum s bydlenim diky pomalosti soudu k tomu ze musim vzit hypoteku. jelikoz druhy nezletily syn 17let je v me peci a dostavam od jeho matky tez 2200kc tedy rozdil jen 200kc nedostavam vlastne nic.paradoxem toho ze hradim plyn a elektrinu v miste kde zije 19 lety syn jeho matka vybira od nej nazpatek 2000kc za to ze tam bydli. pritom energii hradim ja a nedostavam za ni nic. Naopak na mladsiho syna musim hradit nejen energie ale i pronajem jinde. tedy kde je spravedlnost? MNemohu ze sve cinnosti kdy vydelam sotva na vsechny poplatky zivit ml. syna a jeste hradit hypoteku s tim ze budu hradit i polovinu VS starsiho syna na soukrome skole. vse je ale chyba soudniho procesu a soudu v case. Ja vsak nemam tolik casu jako oni a jsem postaven pred mesicni splatky a plynouci zivot kazdy den kdy musim od stravy az po zabavu hradit. Co mohu udelat abych neohrozil deti a dokazal ze zena je vyderacka na kterou srejme jsou soudy kratci. Kolik muze me vymerit vyzivovaci povinnost ohledne starsiho syna kdyz mam min dane a dostavam pridavky 700 na ml. syna???

 265. Ludmila

  Dobrý den,

  je mi 23let, studuji na VOŠ a nyní jsem byla přijata i na VŠ. Chtěla bych si podat žádost na zvýšení výživného, protože žiji pouze s matkou a ta mě už nemůže zcela plně zajistit. Nemůžu ale nikde najít vhodnou šablonu, či formulář, dle kterého bych to sepsala.

  Děkuji Ludmila Chalupová

 266. Hana

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Ke 31.5 06 jsem ukončila vysokou školu, na úřad práce jsem se přihlásila 4.7.06. Chtěla bych se zeptat do dkterého měsíce plátí otci vyživivací povinnost, zda ke konci května či června? Dále jesdtli stačí mu poslat potvrzení o ukončení studia nebo musím jít na soud a tam zrušit výkon rozhodnutí, jelikož jsem před rokem podávala návrh na výkon rozhodnutí strážkou ze mzdy. Děkuji za odpověď

 267. Jana L.

  Prosím o radu. Jestliže dcera záměrně přeruší studium na střední škole, je otec povinen platit výživné? Je potřeba tuto skutečnost řešit soudně ? Dcera má ukončeno základní vzdělání a celý loňský rok již do školy nechodila. Otec o této skutečnosti nevěděl a výživné hradil. Je jí sedmnáct let. Děkuji za odpověď.

 268. andy

  Dobrý den, můj manžel platí na svojí dceru (5let) 2000 Kč alimenty, nyní zažádala jeho ex o zvýšení výživného, jelikož půjde dcera do školky. Má nárok na zvýšení? Kromě toho, že manžel platí pravidelně alimenty, dceři kupuje i něco mimo (jako oblečení, hračky, sportovní potřeby) a navíc ji spoříme. Jiné aktivity zatím dcera nemá.

  My děti ještě nemáme a bydlíme u otce.Bere tohle také soud v ohledu.

  Jak se obhájit u soudu,aby se výživné nyní nezvyšovalo, když to není nutné.Můžete třeba doporučit nějakého advokáta?

  Děkuji andy

 269. veronika

  dobrý den,obracím se na vás s velikou prosbou-potřebovala bych poradit(nebo nejlépe poslat nějaký vzor), jak vypadá návrh na zvýšení výživného u zletilých osob.Snažila jsem se ji najít,ale vždy najdu jen pro nezletilé.Budu vám strašně vděčná,když mi pomůžete.Děkuji a jsem s pozdravem Veronika

  1. maggie

   Bohužel s tím nemám zkušenosti. Ale zkuste se obrátit se svým dotazem na občanskou poradnu ve své blízkosti nebo si pročtěte např. internetporadnu.cz.

   Ale dobrá sociální pracovnice, pod kterou jste patřila do své zletilosti, by Vám měla umět pomoci. I když jste dospělá.

 270. Otakar Blahník

  Dobrý den, můj syn v roce 2004 ukončil studium na VŠ s titulem Ing., nyní pokračuje doktoranským studiem, kde má jistý příjem, jehož výši neznám. Jsem povinnen nadále plati výživné?

  V případě, že ne, jakým zbůsobem mám placení ukončit?

  Děkuji za odpověď

  1. maggie

   Viz. předchozí příspěvky. …není-li dítě schopno…

   Oslovte syna, je povinen Vám sdělit jak skutečnosti o studiu /chce-li výživné od Vás/, tak i výši svého příjmu. Pokud jeho příjem již kryje jeho životní potřeby, nejste povinen mu výživné poskytovat.

   Nebude-li domluva se synem možná, obraťte se na soud se žádostí o ukončení placení výživného. Pokud syn pobíral výživné od Vás i přes to, že již byl schopen sám se ze svého příjmu živit, můžete požadovat vyplacené výživné zpět.

   Možná by stačilo syna na tuto skutečnost upozornit.

 271. simona

  Dobrý den, prosím můžete mi poradit jakým způsobem je možné konkrétně zjistit majetkové poměry otce mého syna? Je podnikatel, ale vždy uvádí jednatel firmy a dokládá směšné příjmy, přestože jeho životní úroveň je nadstandardní.

  Děkuji, s pozdravem Simona

  1. maggie

   Soud si může zjistit skutečné majetkové poměry povinného rodiče i prostřednictvím soudního znalce, zprávy z příslušného úřadu práce nebo nařízeným auditem.

   Můžete o to soud v žádosti o zvýšení výživného požádat, případně i u soudního jednání. Tím jistě nic neztratíte.

 272. Iveta Vonk.

  Ctěla bych se zeptat co a jak mám udělat když chci zažádt o zvýšení výživného.A ještě jedna otázka jestli jsem povinná posilat manželovi bývalému potvrzení o tom že holka naštěvuje školu Děkuji předem

  1. Poláková

   Musíte si dojít na odbor péče o dítě příslušného městského úřadu dle místa trvalého bydliště, kde s Vámi sepíší návrh na zvýšení výživného pokud dítě není ještě plnoleté.

   Pokud je plnoleté, musí si žádat samo o yvýšení výživného. Potvrzení o studiu u dítěte nad l5 let by se mělo otci doložit.

  1. maggie

   Asi Vás zklamu, ale příslušnost soudu k projednání věci je daná zákonem. Maximálně můžete vznést námitku k podjatosti soudce – a i tato se neprokazuje lehce.

   Nesouhlasíte-li s rozsudkem, zbývá Vám jen odvolání.

 273. Jaroslav

  Dobrý den,mám otázku: platím výživné,syn je

  studující na VŠ.Kdy končí povinnost placení

  výživného a za jakých podmínek.Má syn oznamovací

  povinnost o počátku pracovního poměru?

  Děkuji Jaroslav

  1. maggie

   Povinnost vyživovací povinnosti rodičů k dětem končí tehdy, kdy jsou děti schopny se samy živit.

   Je ale Vaším právem vyzvat syna, aby Vám sdělil, kdy studium na VŠ ukončí, případně, zda studuje /měl by doložit potvrzení o studiu/, a je jeho povinností Vám to sdělit.

   Pokud by pobíral výživné i tehdy, kdy by již byl zaměstnán, jednalo by se o bezdůvodné obohacení, a Vy byste mohl požadovat neoprávněně vyplacené výživné zpět, a to i soudně.

 274. Jindra

  Prosím o odpověd. Dceři bylo v květnu 19 let . V červnu dokončila uč. obor a požaduje po otci výživné ještě za měsíce červenec a srpen.Chodí na brigádu. Má na to právo?DĚKUJI

  1. maggie

   Pokud není schopná se sama v červenci a srpnu sama živit, výživné jí náleží. Brigádní přivýdělek ovšem nezbavuje otce jeho vyživovací povinnosti.

   I v případě evidence u ÚP, kdyby neměla nárok na podporu, jsou OBA rodiče povinni jí přispívat na její výživu. Ale pozor – ne donekonečna!

   Má-li dcera již ukončené vzdělání a ve studiu nepokračuje, je povinna se již o sebe starat sama – z hlediska hrazení životních potřeb.

   Dcera může požádat i o doplatek do životního minima u příslušného ÚMČ nebo MěÚ.

   Dále viz. předešlý příspěvek.

 275. Miroslav

  Dobry den,rad bych se zeptal:Jsem 19 lety kluk a pred 2 měsíci bylo usneseno Soudem,že mi ma platit 2500 kc ale on oz podruhe zaplatil jen 1500 kc jak se mam zachovat a co mam delat?rozsudek byl udelan SMíREM

  1. maggie

   Upozorněte otce, že si neplní vyživovací povinnost k Vám tak, jak rozhodl soud. Doporučeným dopisem s dodejkou /přijde Vám zpět, že dopis osobně převzal/. Doporučuji poslat ještě jeden dopis se stejným obsahem "běžnou" poštou s upozorněním, že nepřevzetí doporučeného dopisu nebude znamenat, že dopis neobdržel.

   Navrhněte přiměřenou lhůtu pro doplacení dluhu na výživném a upozorněte ho, že pokud nebude plnit, obrátíte se na soud se žádostí o exekuci /na plat, majetek/.

   Pokud jste s ním v bližším kontaktu, můžete zjistit, zda se jedná o přechodnou záležitost /zejména, pokud dosud platit otec výživné řádně/. Může být v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo se jeho příjem snížil z důvodů, které nemohl ovlivnit.

   Zákon je na Vaší straně, ale vždy doporučuji nejdříve udělat vše pro klidné řešení.

 276. Hemerková Alena

  od 09/2006 nastoupí dcera na VŠ nebo na VOŠ – obě školy mají buď kombinovanou formu studia(tj.bude docházet do školy 1x za 14 dní na pátek a sobotu) a nebo dálkovou formu studia (tj.bude docházet do školy 1x za měsíc na pátek až neděli). Je otec dcery i nadále povinen platit výživné?

  1. maggie

   Rodiče mají vyživovací povinnost k dítěti do doby, kdy je toto schopno se již samo živit.

   Vzhledem k formě studia Vaší dcery lze očekávat, že již bude pracovat a vydělávat si na svoje životní potřeby. Na rozdíl od denního studia.

   Co jinak bude dělat ve "volných" dnech? Na to se soud jistě bude dotazovat, stejně jako na to, proč zvolila právě tuto formu studia.

   Formy studia kombinovaná – dálková nejsou překážkou pro zaregistrování v evidenci ÚP příslušného bydlišti dcery. Rovněž Vás upozorňuji, že se již nebude jednat o nezaopatřené dítě, takže v případě, že nebude v evidenci ÚP, je dcera povinna hradit si zdravotní pojištění dle zákona.

 277. lada

  dobrý den chtěl bych se zeptat kolik mi musi zustat po odečteni z platu exekuce a vyživneho kolik mi musi zustat k výplatě děkuji

  1. maggie

   Nejde o to, kolik Vám mám zůstat z platu, ale o to, že máte nárok na to, aby Vám z platu byly odečteny nazabavitelné položky: na Vás, manželku, děti žijící s Vámi ve společné domácnosti.

   Obraťte se na "svoji" mzdovou účetní, jedná se o dosti komplikovanou záležitost. Jistě Vám bude schopna vysvětlit, jak jednotlivé exekuce strhává. Exekuce na výživném je strhávána na 1. místě. Všechny ostatní dle data nabytí právní moci.

  2. petr

   to jo mohl bych se zeptat mě šlo o častku -+ zeptam se jinak je 2500 dostačujici?? děkuju za odpověd

  3. petr

   to jo mohl bych se zeptat mě šlo o častku -+ zeptam se jinak je 2500 dostačujici?? děkuju za odpověd

  4. petr hl

   to jo mohl bych se zeptat mě šlo o častku -+ zeptam se jinak je 2500 dostačujici?? děkuju za odpověd

  5. petr

   to jo mohl bych se zeptat mě šlo o častku -+ zeptam se jinak je 2500 dostačujici?? děkuju za odpověd

 278. ROLLOVÁ VLADIMÍRA

  MÁM 17LETÉHO SYNA,KTERÝ JE DRUHÝM ROKEM V PÉČI OTCE.MĚ BYLO URČENO VÝŽIVNÉ 1500,-KČ.V SOUČASNÉ DOBĚ JSEM VEDENA NA ÚP.MÉ PŘÍJMY JSOU ŽIVOTNÍ MINIMUM 5 000,-KČ.PLATÍM NÁJEM 4500,-KČ.SYN SE ZDRŽUJE PŘEVÁŽNĚ U MĚ,KDE SPÍ,JÍ,PERU MU A VŮBEC SE O NĚJ STARÁM.U OTCE SPÍ TAK JEDNOU V TÝDNU.CO S TÍM??DĚKUJI,ROLLOVÁ.

  1. maggie

   Požádejte o snížení výživného nebo – pokud se o syna staráte převážně Vy – o svěření syna do své péče. Soud bude brát v úvahu vyjádření syna, se kterým rodičem chce být. V případě, že Vám syn bude do péče svěřen, výživné bude vyměřeno otci.

 279. Hana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zvýšení výživného. Můj manžel má z prvního manželství 7 letého syna, který nyní nastupuje do ZŠ. Doposud platil výživné 3000,- Kč od roku 2004. Bývalá manželka chce zažádat o zvýšení výživného. Myslíte, že má nějakou šanci a o kolik by se to mohlo zvýšit? Máme s manželem téměř roční dítě, má tedy další vyživovací povinnost.

  Děkuji

 280. eva

  Manželův syn ukončil studium gymnázia a nastupuje na vysokou vojenskou školu. S nástupem na školu by se měl údajně stát zaměstnancem vojenské správy,měl by pobírat plat,platit daně a zdavotní a sociální pojištění. Má současně nárok i na alimenty od otce?

  1. maggie

   Pokud bude schopen uspokojit svoje životní potřeby z pobíraného platu, tak na alimenty nárok nemá.

 281. machackova

  prosím o zodpovězení dotazu,

  zda se funkční požitky započítávají do výše mzdy. Zda tedy zaměstnanecké výhody mají vliv na výši alimentů. Např. přidělené auto , ze kterých se odvání 1%% daně. Když mám plat např. 20 000,- Kč jestli se k tomu připočítává výše zaměstnaneckých výhod. děkuji hana

  1. machackova

   prosím o zodpovězení dotazu,

   zda se funkční požitky započítávají do výše mzdy. Zda tedy zaměstnanecké výhody mají vliv na výši alimentů. Např.přidělené auto, ze kterého se odvádí daň 1%%. Když mám plat např. 20 000,- Kč jestli se k tomu připočítává i výše zaměstnaneckých výhod. děkuji hana

  2. maggie

   Soud při zkoumání příjmu bere v úvahu i zaměstnanecké výhody. Vychází ze zprávy zaměstnavatele.

 282. E.Pažoutová

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala na následující:známý se rozvádí,pracuje a jeho manželka je v předčasném důchodu, je tedy fin. zajištěná.On jí nechá zařízený byt. Zajímalo by mě, zda, kolik např. a jak dlouho by třeba musel platit výživné manželce… a jestli vůbec?

 283. Jan Jureček

  Má žena požádala o výživné na sebe a naše tři syny. Soud jí toto výživné přiklepl a nevzal v potaz moji fin situaci. Rád bych se proti tomuto rozsudku odvolal a nemám na právní služby. Existuje někde nějaký vzor těchto odvolání?

 284. Kučerová

  Dobrý den, syn (stáří 18 let) studuje 3. ročník SPŠE, otec platí od loňského roku alimenty v částce 3 000 Kč. Chtěla jsem se zeptat, jaká je průměrná výše alimentů. Děkuji za odpověď. Kučerová

 285. Petr Novák

  Dobrý den.Platím na syna 3300Kč/měsíc výživné.On ale nastoupil o rok později na základní školu a teď na střední propadl a opakuje 1 ročník.Chci se zeptat jak dlouho se může ,,poflakovat a neučit se´´ a já jsem povinen platit.Pokud by náhodou prolezl prvním ročníkem tak mu bude 18 let

  1. maggie

   Dokud syn nebude schopen se sám živit, tak k němu máte vyživovací povinnost. Nic na to nezmění fakt, že studuje každý ročník střední školy dvakrát.

   Od jeho osmnáctých narozenin jste povinen výživné posílat přímo jemu a on je povinen Vám na Vaši žádost sdělit zda studuje.

   Rovněž mu od nabytí zletilosti náleží výživné i od jeho matky. Pokud u ní ale bydlí a ona mu přispívá na výživu, bydlení, školu, tak soud tyto skutečnosti při stanovení výživného zletilému dítěti zohlední.

  2. Blanka Morávková

   Jsem toho názoru, že pokud syn studuje každý rok střední školy dvakrát, nesplňuje podmínku přípravy na budoucí povolání, protože na něj nemá, je lhostejné, zda vzledem k intelektu či morálně volných vlastností, kdy výuku záměrně zanedbává.Já sama jsem studovala střední školu v letech 1975-79 a studenti, jež měli opakovat ročník na střední škole, většinou na návrh rodičů skončilo v učilišti.

  3. Blanka Morávková

   Jsem toho názoru, že pokud syn studuje každý rok střední školy dvakrát, nesplňuje podmínku přípravy na budoucí povolání, protože na něj nemá, je lhostejné, zda vzledem k intelektu či morálně volných vlastností, kdy výuku záměrně zanedbává.Já sama jsem studovala střední školu v letech 1975-79 a studenti, jež měli opakovat ročník na střední škole, většinou na návrh rodičů skončilo v učilišti.

 286. Lukáš

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, na zrušení placení výživného. Synovi bylo 18 let. Syn se mnou nekomunikuje a tudíž nevím, zda studuje či pracuje na mou výzvu, aby mi podal tyto informace nereaguje. Rozsudek o výživném je na nezletilého syna a platba k rukám matky. Dle mého názoru dovršením zletilosti syna již tento rozsudek není platný. Mohu přestat platit toto výživné???? Kdy končí vyživovací povinnost, pokud o dítěti nemám žádné informace.

  Děkuji Lukáš Mach

  1. maggie

   Pokud s Vámi syn nekomunikuje obraťte se na soud se žádostí o zrušení placení výživného /v místě Vašeho trvalého bydliště, nejedná se již o opatrovnický soud/, doporučuji v každém případě poradu s právním zástupcem.

   Soud vyzve Vašeho syna, aby vše doložil – studium, nezaměstnanost apod. A soudu Váš syn bude muset vše doložit.

   Od nabytí 18-ti let věku náleží výživné přímo synovi, původní rozsudek se ale nestává neplatným. Jen se mění "doručitel" – ne matce, ale přímo dítěti.

   Pokud Váš syn pobírá výživné od Vás, přestože např. pracuje nebo nepracuje a nesnaží se pracovat, jedná se o bezdůvodné obohacení a Vy můžete takto neoprávněně vyplacené výživné žádat zpět.

   Upozorňuji Vás ale i na to, že Váš syn studuje řádně /je to dosti pravděpodobné/ a u soudu bude požadovat výživné vyšší. Bylo by vhodné pokusit se navázat konktakt alespoň s jeho matkou. V posledním rozsudku o výživném je jistě uvedena škola, kterou syn navštěvoval…

 287. Olda

  Dobrý den mohl by jste mi odhadnout výši výživného na mého synka??? Jsou mu 3 roky,mi se budeme s manželkou asi tak do 2 měsíců rozvádět,ale mám špatný pocit že díky mému přijmu si bude užívat i manželka a né syn.Můj příjem je 27 000kč (20 000kč čistého) a moje měsíční výdaje jsou 12 000kč + zatím dávám manželce 2000kč než rozhodne soud na syna.

  1. maggie

   Soud posoudí oprávněné potřeby dítěte a Vaše finanční a majetkové poměry.

   Z Vašeho příjmu /výdaje – kromě bydlení a vyživovacích povinností – soud nezohledňuje, např. půjčky, leasingy, úvěry/ soud stanoví výživné.

   Potřeby Vašeho syna ale mohou být nižší. Potom soud může rozhodnout, že část výživného budete platit k rukám matky a část výživného ukládat na vinkulovaný účet.

   Vinkulovaný účet: do 18 let dítěte nelze bez souhlasu soudu nakládat s penězi na něm uloženými.

   Potřeby Vašeho syna se budou s věkem měnit a soud může výživné měnit jak v jeho výši tak i měnit poměr částek, tj. která je k rukám matky a která je ukládána na účet.

   U soudního projednávání můžete sám soudu navrhnout, aby určil toto řešení.

   Pak se možná zbavíte pocitu, že si manželka za Vaše výživné na syna bude užívat.

 288. Hana MEDKOVÁ

  Na výživném mi můj přítel dluží za 5 měsíců 12 000 k.č. prosím jak mám dál postupovat, aby mi dluh na výživném uhradil, jaké mám šance a jaké možnosti. Děkuji

 289. Hana

  Prosím může mi někdo poraddit, chci si nechat zvýšit výživné, co musí žádost obsahovat děkuji Hanka

 290. maggie

  Vzhledem k tomu, že na zadávané dotazy odpovídá dosti malé množství přispěvatelů, a já zřejmě nejvíce, dovolila bych si uvést několik poznámek:

  1. Přečtěte si historii článku a odpovědí – otázky se často opakují a i můj čas /a připojení na internet/ je dosti drahý na to, abych se stále opakovala. Já na tento web přispívám jako "dobrovolnice" a považuji to za součást mojí práce jako sociálního pedagoga. Jsou i jiné weby, kde je problematika výživného probírána /diskusní/ nebo odborně zodpovídána /internetporadny/ a jak si je někdy pročítám, někteří z Vás zadávají dotazy i tam.

  2. Nejsem právník, ale mám zkušenosti z praxe a znám i nějakou tu "teorii". Přesto bych uvítala, pokud by se moje odpověď jevila jako nesprávná, aby mne a tedy i ostatní, na tuto skutečnost jiný pozorný čtenář upozornil. Já odpovídám na dotazy, o jejichž řešení jsem přesvědčena, že je napsáno správně. Ale chyba se objevit může….

  3. A nakonec, možná by zde mohla fungovat i "zpětná vazba". Napište svoji zkušenost, jak Vám "případ" dopadl nebo i to, jak jste nakonec vše řešili. Možná by stálo za to uveřejnit nejen začátek /dotaz/, ale i ten konec /rozsudek, jeho plnění/. Jistě se najde dosti těch, kterým Vaše informace pomůže.

  Pozn. Na dotazy, které byly zadány od mojí poslední návštěvy, na těchto stránkách již odpověď existuje. A to i v úvodu /zejména tam/, kde je celá teoretická stránka výživného popsána velmi srozumitelně. Pokud má ale přesto někdo dojem, že odpověď najít nemůže, upozorněte na Váš dotaz ještě jednou.

  1. Tomáš Nejezchleba

   díky za vaše příspěvky, za vaše názory jsem vám velmi vděčný, bohužel jste asi jediný člověk v tomto státě který se k problematice výživného vyjadřuje a má zájem něco řešit

   ještě jednou díky tomas

  2. maggie

   Vás jsem si dnes nechala na konec :-)

   Děkuji za Vaše povzbuzení.

   Ale jediným člověkem v tomto státě nejsem…. Kromě čistě diskuzních webů, na kterých si přítomní vyměňují zkušenosti na různá témata – a výživné je hodně probírané téma – existují i weby /např. interporadna – poradna občanských poraden/, kde jsou dotazy zodpovídány na vysoké profesionální úrovni včetně odkazů na příslušné zákony, vyhlášky, odborná pracoviště.

   I na dizkuzních webech se objevují odborníci, kteří velice fundovaně radí, i když určitým handicapem je jistá nepřehlednost jak v dizkuzních příspěvcích, tak i v názvech dotazů. V tomto mají internetporadny náskok – jsou maximálně přehledné. I když i zde musíte nějakou dobu hledat, než najdete, případně zadat dotaz, který je – až na něj přijde řada – zodpovězen.

   Já jsem se na tento web vyloženě "nasáčkovala". Hledala jsem odpovědi a nacházela jen dotazy… A přestože odpovědi stále chyběly, dotazy stále přibývaly. Takže jsem se rozhodla odpovídat dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. I proto jsem všechny upozornila na to, že nejsem právník, ale v problematice se orientuji a získané znalosti a zkušenosti si nechci nechat pro sebe.

   Třeba se zde někdy nějaký právník objeví a bude mne opravovat a doplňovat….

   O samostatném webu zatím neuvažuji.

   Ještě jednou děkuji za Vaše milá slova.

 291. kikina

  Chtěla bych se zeptat jakou částku na výživné mi má posílat bývalý manžel.

  Máme dceru je jí 10 let.On je jinak bez dalších závazků,podnikatel.

  Já jsem znovu vdaná mám 11.000,-měsíčně mám ještě jednu dceru v druhém manželství

 292. Jana Hol

  Dobrý den, mám dotaz ohledně placení výživného. Můj manžel má dceru z předešlého manželství na kterou platí výživné. Dceři je 19 let a studuje, před několika měsíci jí byl přiznán invalidní důchod, který pobírá. Je můj manžel i v tomto případě povinen hradit výživné nebo je invalidní důchod považován jako dcery výdělek a tudíž výživné již nebude muset platit? Neradi bychom se dostali do nějakých problémů. Mnohokrát děkuji za odpověď.

 293. Blanka Morávková

  Mám tři děti ve věku 22, 17 a tři roky.První dvě mám z předchozího manželství, po rozvodu jsem byla pět let samoživitelkou. Třetí dítě mám z druhého manželství, manžel má z předchozích manželství tři děti vě věku 35 , 26 a 24 let.S mými dětmi, dcerami a mým bývalým manželem nikdy nebyly problémy ohledně výživného.Já i můj bývalý manžel bez ohledu na naše příjmy jsme se snažily vést dcery k samostatnosti a odpovědnosti. Starší dcera si během studia na víceletém gymnáziu přivydělávala brigádně, i když nemusela, a to z důvodu,aby věděla, co každá koruna, kterou utratí, obnáší. Odmaturovala se samými výbornými a nyní studuje čtvrtým rokem na VŠ s výborným prospěchem.Zkoušky skládá v předtermínu a vyjma 14 dní prázdnin, pracuje brigádně.Nemusela by, její otec má velice slušný příjem stejně jako její manžel, ale jí samotné je trapné, aby se válela doma a "užívala si mládí", když druzí, podstatně starší než ona a se zdravotními problémy, pracují a zajišťují jí příjmy do budoucna.Já jsem jí nikdy v lenosti a v závislosti na příjmech otce nepodporovala a nikdy jsem obě dcery proti otci neponoukala.Ony samy mají k němu pěkný vztah a on sám dobrovolně jim poskytuje plnění nad rámec výživného po vzájemné dohodě.U mého druhého manžela je situace právě naopak.Jeho děti znají otce jenom když potřebují peníze a nejedná se o pár stovek.Jeho dcera, které je 24 let , podala prostřednictvím své matky návrh na zvýšení výživného.Soud se vůbec nezabýval tím, že její matka vzhledem k plnoletosti dcery nebyla aktivně legitimována, nezabýval se ani tím, že dcera zanedbávala výuku na střední odborné škole a o své vůli ukončila studium na VOŠ, které jí hradil otec. Nezabýval se ani tím, že otec je vážně nemocný.Máš firmu, jsi jednatel, plať. Jsi ve ztrátě, tvoje chyba , plať.To, že dcera pořádá fashion show a má svůj vlastní atelier a parcuje pro Liběnu Rochovou, soud nezajímá.Podniká bez jakéhokoliv oprávnění, tudíž není kontrolovatelná.Jednou jsi otec, manželka se s tebou rozvedla , protože měla milence, nezájem, plať na děti třeba do sta let. Za tyto chyby neviním jenom rodiče, ale hlavně stát , který prostřednictvím soudů podporuje takovýto stav.V případě nezletilých dětí, kdy rodič, kterému dítě bylo svěřeno do péče a musí se o něj starat, vařit mu, uklízet po něm , prát, většinou bývá výživné určené do životního minima, v případě zletilých dětí tomu býva naopak.Jelikož mám tříletého syna, nesouhlasím s názorem, že s věkem dětí stoupají i náklady na ně. Dětské oblečení a obuv v tomto věku bývá mnohdy dražší než na dospělé a případné slevy jsou minimální.

  1. maggie

   Vážená paní, Vaše životní zkušenosti vypovídají za Vás.

   Některé matky – i otcové – si prostřednictvím nezletilých i zletilých dětí stále potřebují vyrovnávat účty s bývalými manželi. Bohužel, je to mědvědí služba pro děti, nevede je to ani k jejich samostatnosti, ani k odpovědnosti za vlastní jednání a budoucnost, a v důsledku ani k udržování a upevňování běžných rodinných vztahů.

   V nemocnicích, domovech důchodců, poradnách pro rodinu nebo na sociálních odborech potom takoví rodiče pláčí, že je jejich dítě – již dávno dospělé – zanedbává, nechává se od nich živit nebo si k nim jezdí pouze pro důchod. Z praxe vím, že se nejedná o výjimky, ale o pravidlo. Dítě, které bylo vedeno k tomu, aby zneužívalo okolí a rodinu, nebere nakonec ani ohled na toho, kdo ho k takovému jednání ponoukal.

   Pokud dcera poskytla plnou moc matce pro zastupování u soudu, zastupovala ji matka v souladu se zákonem. Předpokládám, že si soud plnou moc nechal předložit.

   Doporučuji opět podat k soudu žádost o ukončení placení výživného, pokud nedošlo ke změně poměrů na straně dcery /studim, zaměstnání/.

   Uvést všechny Vám známé skutečnosti:

   Dcera svévolně ukončila VOŠ, tedy se má již za to, že ukončila vzdělání pro budoucí povolání /zde by stálo za zmínku bezdůvodné obohacení, pokud jí otec studium platil, a ona ho nedokončila/,

   pracuje "na černo" /využijte i finančního úřadu a dalších institucí – ČSSZ, zdravotní pojišťovna/ – není-li smlouva a dcera přesto pobírá plat, je to i velký problém pro zaměstnavatele,

   otec je vážně nemocný – dejte dohromady všechny Vám dostupné lékařské zprávy několik let zpátky /neměla by snad dcera již jen z tohoto důvodu a vzhledem k jejímu věku o otce projevovat zvýšený zájem a péči?/ – všechny tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že výživné stanovené otci je v rozporu s dobrými mravy.

   Nevím, zda máte dobrého právníka, ale ve Vašem případě se mi zdá být jeho účast při přípravě k soudnímu jednání a u soudu nezbytná.

 294. Petr

  Je povinnost platit výživné i na bývalou manželku po rozvodu ? A za jakých okolností ? Má vlastní dům a žije tam s rodiči a dvěma dcerami.

 295. radka

  jsem rozvedená 2roky s manželem nežiji 4roky.soud určil výživné na 2 děti 2500 měs.Manžel nezaplatil ani korunu.Podala jsem žalobu o nerespektování soud.rozhodnutí manžel měl doplatit dluh.K dnešnímu dni činí 70 000 tisíc podala jsem žádost o srážky ze mzdy ale manžel ihned podal výpověd.Je na prac. úřadě i když vím že pracuje jako sadrokartonář ale na černo.Tudíž nelze zjistit zaměstnavatele.Nevím jaká jiná možnost by byla možná jej dotlačit začít platit aniž bych musela podat trestní oznámení.Hřeší na to že se bojím protože s dětmi si vyžaduje se stýkat a já bych byla ta mrcha která jim nechala tatínka zavřít poradte co mám v mé situaci dělat?

  1. maggie

   Právo na výživné se nepromlčuje. Takže Vy, i když nyní nechcete být "mrcha", budete se o děti starat a financovat jejich potřeby ze svých příjmů, umožníte jim konktakt s otcem, protože ho "nezavřou" pro zanedbání povinné výživy, se stejně jednou dočkáte toho, že Vaše děti budou po otci /i v dospělosti/ vymáhat….

   Otec neplní rozsudek soudu. Vy svoje povinnosti plníte. Výživné nemáte.

   Sama se musíte rozhodnout, co je v zájmu Vašich dětí. Aby měly výživné od otce na koníčky, tábory, jazykové kurzy, sport? Úspory na stavebním spoření, na vzdělání?

   Vaše děti mají jistě kolizního opatrovníka. Jeho povinností je, pokud zjistí, že otec výživné neplatí, podat trestní oznámení … a zeptat se Vás, proč jste to již dříve neudělala.

   Na mnohé hříšníky mnohdy stačí podat jen trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti a protože zde platí ustanovení o účinné lítosti, zaplatí.

   A poslední poznámka: otec děti pouze využívá jako rukojmí proto, aby Vám výživné platit nemusel, abyste se bála, že ho zavřou a děti Vás z toho obviní. Je na Vás, zda se takovému nátlaku podrobíte, ale skutečně se nejedná o nic víc, než jen sprosté vydírání prostřednictvím dětí. Kdyby mu na nich skutečně záleželo, tak výživné platí řádně a včas, a neopouští kvůli tomu zaměstnání.

 296. Radka

  dobry den chtela bych se zeptat.jsem ve 30tydnu tehotna ziju s otcem ditete nejsme manzele a chteli by sme aby se jmenovalo prijmenim mimco po otcovi ale mam problem jsem rozvedena muj rozvod nabyl pravni moci 7.3.2006 a nekde sem se docetla ze musi uplynout 300dni jinak ze povazuji otce ditete toho manzela.na matrice sme byly dali nam tam zapis ze sme se rozhodli uzivat pro dite prijmeni po pritelovi oba sme to podepsali a mam to vzit sebou do porodnice a co bude dal budou se muset delat nejake testy?tady na tom zapise je napsano o urceni otcovstvi dosud nenarozenemu diteti souhlasnym prohlasenim rodicu ve smyslu ust.§53zak.č94/63sb,o rodine,ve zneni pozdejsich predpisu.snad se v tom vyznate nevedela sem jak to mam napsat moc dekuji za radu a odpoved

  1. maggie

   Pokud otec dítěte nebude chtít popřít otcovstí k dítěti /do 6-ti měsíců ode dne porodu/, je vše v pořádku a žádné "testy" Vám nehrozí.

   Vaše souhlasné prohlášení na matrice a dokument, který předložíte matrikářce v porodnici – k vystavení RL dítěte zajistí, že v RL bude zapsán jako otec Váš přítel.

   Jediná komplikace ze strany Vašeho bývalého manžela by mohla nastat, pokud by trval na tom, že je on otcem Vašeho nenarozeného dítěte a odvolával se na lhůtu 300 dnů. Ale to Vám asi nehrozí.

 297. Denisa

  Dobrý večer, potřebovala bych poradit. Do současné doby mi otec platil výživné a nájemné dle dohody (bez rozhodnutí soudu), kterou jsme spolu uzavřeli a předložili sociálnímu odboru. Tato dohoda byla uzavřena dne 31.5.2005 s platností do 31.8.2006. Ovšem v červenci a srpnu letošního roku mi přestal platit nájemné a v srpnu pouze polovinu výživného. Nyní jsem začala studovat vysokou školu a otec už na další uzavření dohody nereaguje. Poraďte mi prosím co mám dělat. Děkuji.

  1. maggie

   Budete se muset obrátit na soud, aby určil výživné zletilému dítěti – Vám. Soud určí výživné oběma rodičům, dle jejich majetkových a finančních možností a dle Vašich potřeb. Plnění plynoucí z dohody, kterou jste uzavřeli, můžete rovněž žádat – obraťte se na právníka nebo na občanskou poradnu /předpokládám, že Vaše finanční situace není nejlepší/. Dle uzavřené dohody Vám poradí – budete asi muset podat návrh na exekuci z platu, na majetek …. U dlužného výživného neplatíte poplatky soudu, pouze právnímu zástupci, budete-li ho mít.

   Sociální odbor již u zletilých dětí do stanovení výživného nevstupuje.

   Při stanovení výživného se bude přihlížet i k tomu, zda jste v době prázdnin nepracovala – resp. k Vašemu příjmu. V případě, že jste byla schopná se sama živit /byť dočasně/, Váš nárok na výživné od otce zanikl.

 298. ilona

  Ráda bych se zeptala, jak postupovat nebo na koho se obrátit v případě, kdy mi bývalý manžel neplatí již 6. měsíc žádné výživné na mé dvě děti, které mu bylo stanoveno soudem.(Syn – 18 let, student..dcera 15 let, studentka)

  1. maggie

   Obraťte se na příslušný sociální odbor – kolizního opatrovníka, který byl dětem při posledním určení výživného stanoven /pokud jste se s dětmi nepřestěhovala a nezměnila trvalé bydliště/. Sociální pracovnice jsou dostatečně kompetentní Vám poradit a případně i pomoci i domáhat se dlužného výživného prostřednictvím exekuce.

 299. jarmila dohnalová

  rada bych se optala jak to zařídit aby bylo zrušeno výživné otec platí pravidelně niní jsme se k sobě vratili a řešíme hypotéku a tu nam nechtějí dat jen pro nízký příjem výživných alimentu v případě že budeme bydlet spolu o peníze nepříjde naš nezletilý syn oliver dohnal prosím o radu jak zrušit vyživovací povinnost s pozdravem jarmila dohnalová

  1. maggie

   Jednou jste řešila Vaši situaci stanovením výžiného, soud bral v potaz na prvním místě zájem a potřeby nezletilého dítěte.

   Na opatrovnický soud se nyní můžete opět obrátit se žádostí o zrušení výživného…., ale – řešení bytové situace rodičů – ať již společně nebo odděleně – není důvodem pro zrušení placení výživného.

   Dle mojí zkušenosti, i když matka nezletilého dítěte požaduje výživné v určité výši /protože to stačí../, tak soud k tomu nemusí přihlížet a výživné stanoví i vyšší.

   Rušení "výživného" je komplikované, navíc, kde by soud měl nabýt jistoty, že Vy a manžel /bývalý/ jednáte v zájmu nezletilého dítěte?

   Připravte se na zdlouhavé dokazování.

 300. Miroslav Procházka

  Nemovitost jsem sdědil po otci dříve než jsem se oženil.Po smrti mé matky která nastala již po mém sňatku s manželkou jsem platil dědickou daň za jednu polovinu nemovitosti.

  Jaký dědický nárok mají moje dvě děti po

  smrti mé manželky?

  Kde je třeba dohledat datum děditství po mém

  otci.Doklad o děditství nemám .Pouze zápis v

  katastru.

  Děkuji za informaci.

  1. maggie

   Nezletilí potomci dědí miminálně takový podíl, který je stanoven zákonem, zletilí alespoň polovinu tohoto podílu.

   Když už jste nastolil dotaz takovým způsobem, tak po Vaší manželce, nebude-li zanechána závěť, dojde k následujícímu vypořádání:

   1. majetek ve SJM se rozdělí na 2 části, jedna je Vaše, o druhou se stejnými podíly rozdělíte se svými dětmi.

   2. pokud Vaše manželka má i majetek, který je výhradně jejím vlastnictvím /dary, dědictví – i za trvání manželství, ale určené – darované, odkázané… – výhradně jí/ – tento majetek do SJM nespadá a budete se o něj dělit s dětmi stejným dílem.

   3. zanechá-li Vaše manželka závěť – děti jsou neopominutelnými dědici /vydědění je složitým úkonem a vždy může být napadnuto při vypořádání dědictví po zůstaviteli – a ten již do toho nemá možnost vstoupit../ – Vás jako manžela může opominout, v tom případě mohou dědit jenom Vaše děti a Vy nic nebo jen část, kterou Vám manželka "odkáže".

   Vaše dědictví po rodičích je jen Vaším majetkem, předpokládám, že jste napsán v katastru nemovitostí. Rovněž lze doložit úmrtí Vašich rodičů např. úmrtními listy. Daň bývá běžně vyměřována po projednání pozůstalosti, datum její úhrady nemá vliv na to, že jste majetek zdědil pouze Vy.

   V případě Vašeho úmrtí – nezanecháte-li závěť – nemovitost po rodičích bude rozdělena na stejné podíly mezi Vaše děti a ženu /tj. 1 vdova + 2 děti = 3 stejné podíly./. V závěti ovšem můžete manželku zcela opomenout.

 301. Isis

  Vypočítává se výše výživného na 2 děti, z manželova platu z jeho hrubé či čisté mzdy? Dá se předběžně určit, tato výše? Jeho průměrný plat se pohybuje kolem 30 tisíc čisté mzdy.

  1. maggie

   Z čisté mzdy.

   Výši výživného nelze skutečně dopředu určit. Odvíjí se od mnoha skutečností – věku dětí, jejich potřeb /běžné, školní,zdravotní, zájmy/, finanční a majetkové poměry rodičů – jejich příjem, majetek, další vyživovací povinnosti.

   Pro doplnění uvádím 2 příklady:

   1.otec, příjem 25 tis. čistého měsíčně, výživné na 7-mi letého syna ve výši 10 tis. měsíčně.

   2. otec, příjem 60 tis. čistého měsíčně jako OSVČ /dle daňového přiznání/ – 5 tis. na 16-ti letého syna.

 302. Katka

  prosím o radu,moji rodiče jsou rozvedení otec na mě platí alimenty,které však do rukou dostává moje matka,ikdyž mi je již 18let.Jsem stále ještě studující a rozhodla jsem se od matky odstěhovat k babičce,protože mě s mým nevl.otcem psychicky týrá.Když jsem jim řekla,že se budu stěhovat řekli mi,že si musím jezdit k nim domů pro jídlo,jinak mě nechtějí vidět.Jak a kde můžu žádat aby mi platila matka výživné.Děkuji moc za odpověď

  1. maggie

   Ode dne nabytí 18 – tých narozenin máte právo na výživné k Vašim rukám. Sdělte to povinnému – otci a po matce žádejte vydání bezdůvodného obohacení. Nejste povinna si odebírat jídlo "doma", ale máte dokonce právo žádat o stavnovení výživného od otce i od matky, zejména pokud bydlíte bez "matky" a v jejím bytě….

   Žádost o stanovení výživného podejte co nejdříve, nelze již žádat 3 roky zpětně. Pouze od data podání žádoti. Formulář lze stáhnout z internetu.

   S žalobou o stanovení výživného na nezletilé dítě se obraťte na soud, kde mají trvalé bydliště Vaši rodiče. Případně se obraťte na občanskou poradnu, tam Vám jistě poradí nejlépe.

   Přeji mnoho štěstí.

 303. kamila

  Dobrý den.mám dotaz ohledně výše výživného,můj druh je ochotný přistoupit na částku 1500 kč měsíčně,dceři je 10let,jeho čistý příjem činí 25000 kč,můj je 8000 kč. já od něj pozaduji 3000 kč mám šanci uspět se svým požadavkem u soudu?

  1. maggie

   1500- Kč je směšná částka vzhledem k příjmu otce dítěte. Soud může stanovit částku daleko vyšší /znám případ 10 tis. měsíčně, 5000 k rukám matky, 5000 na vinkulovaný účet, k nakládání s prostředky na tomto účtu je třeba souhlasu soudu do nabytí zletilosti dítěte./.

   Požádejte soud o výživné ve výši 10 tisíc korun/měsíčně, část vinkulovaná na účet dcery. Zdůvodnění – otec má nadstandartní příjem – a je vhodné vytvářet úspory na budoucí vzdělávání dcery, případně na její bydlení…

   Soud vše zváží, kolizní opatrovník Vás jistě podpoří.

  2. zuzka

   Rozhodně,pokud se soudu týče přihlíží k potřebám nezletilých dětí. Pokud Váš, druh je zároveň i jejím otcem, posuzuje se výše výživného podle čistého měsíčního platu. U soudu je třeba uvést, jaké má potřeby Vaše dcera (kroužky, záliby). Určitě bych se toho nebála, s tímto platem bych já osobně žádala i víc.

 304. Jana

  mám jedenáctiletého syna s občanem cizí národnosti,trvale žíjícím na území ČR, výživné nerozhodl soud, dohodu o výživném přestal otec dodržovat, výživné vůběc neplatí. Jeho majetkové popměry jsou v řádech milionů korun a životní styl tomu odpovídá. Slibuje nápravu, ale třetí rok na dítě neplati.

  1. maggie

   Na nic nečekejte. Podejte k soudu návrh na stanovení výživného otci. Ode dne podání návrhu – takže hned zítra – požadujte o výživné 3 roky zpětně. Uveďte, že otec Vám na syna nic nepřispívá /dále, zda se o syna zajímá/…. Rovněž soudu můžete – pro zjednodušení práce soudu a zjišťování všech okolností – uvést, kde otec bydlí, jak podniká, jaký má majetek, prostě vše, co by mohlo výši výživného ovlivnit.

   Dohodu o výživném otec nedodržuje – informujte soud, jak byla dohoda uzavřena a jak dlouho již není dodržována.

   Synovi bude stanoven kolizní opatrovník – pokud se necítíte na podání návrhu sama – zajděte na příslušný sociální odbor /dle místa trvalého bydliště dítěte/ a požádejte o pomoc. Návrh s Vámi sepíší a seznámí Vás se všemi okolnostmi.

 305. Leona T.

  Měla bych na Vás dotaz, týkající se výpočtu výše výživného. Můj manžel platí výživné na dvanáctiletou dceru z prvního manželství. Před čtvrtrokem ale bohužel přišel o zaměstnání a doposud se mu nepodařilo najít si nové. Pobírá podporu v nezaměstnanosti a já rodičovský příspěvek. Naproti tomu bych já měla možnost nastoupit znovu do svého zaměstnání, ale můj manžel by se musel starat o našeho tříměsíčního syna. Jelikož potřebujeme naši rodinu dostatečně finančně zajistit, až manželovi vyprší lhůta na vyplácení podpory v nezeměstnanosti a nenajde do té doby práci zvažujeme, využít tuto možnost. Chtěla jsem se zeptat, zda-li byste mi mohli sdělit, jak by se v tomto případě posuzovalo vyměření výše výživného na manželovu dceru, pokud by pobíral rodičovský příspěvek.

  Děkuji za Vaši odpověď.

  1. maggie

   Zákon říká, že děti mají právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

   Soud si kromě majetkových a finančních možností povinných rodičů zjišťuje i majetkové a příjmové poměry případných "nových" partnerů. Má se za to, že jen proto, aby si soud ujasnil, zda povinný rodič nemá k novému partnerovi rovněž vyživovací povinnost a že se např. na chodu domácnosti /úhradě nákladů na bydlení/ podílí oba partneři. Jinak by soud příjem druhého partnera posuzovat neměl.

   Zkušenosti mnohých účastníků soudních řízení jsou ale i jiné. Soud zjišťuje příjem ze zaměstnání druhého partnera a pokud je vyšší než příjem povinného rodiče, často se k tomu přihlíží tak, že životní úroveň rodiny je tedy vyšší /i když díky příjmu partnera, který vyživovací povinnost k dětem druhého partnera logicky ani ze zákona nemá!/. Rovněž se soud běžně dotazuje na to, zda druhý partner má nějaký majetek /pozemky, akcie, zda mu patří dům, byt, ve které rodina bydlí/ – osobně jsem měla v rukách takto formulované otázky soudkyní opatrovnického soudu.

   Takže skutečně nevím, z jakého důvodu si soud zjišťuje tato fakta o druhém partnerovi povinného rodiče, když má v důsledku pouze posoudit, zda druhý partner má příjem, kterým přispívá na úhradu nákladů na bydlení. Doplňuji, že soud se běžně dotazuje na náklady spojené s bydlením /nájem, inkaso …/.

   Dostala jsem radu, že druhý partner má právo protestovat proti tomu, aby byl zjišťován u zaměstnavatele jeho příjem /případně aby předkládal daňová přiznání, pokud podniká/ a veřejně čten u soudního jednání – ale ani já sama jsem tomu v mém případě nedokázala u soudu zabránit. Jednak si soud toto zjišťuje sám přímo od zaměstnavatele a jednak je u opatrovnického soudu Vaší povinností na výzvu soudu předložit vše oč Vás soud požádá.

   "Nejedná se o trestní soud, kde nejste povinen vypovídat, pokud by měla být způsobena újma Vám nebo Vašim blízkým."

   Soud bude ve Vašem případě – pokud manžel bude na MD a bude pobírat RP /pozor od ledna již 2 x vyšší než dosud!/ – a Vy budete zaměstnaná, zda se nejedná o účelovou záležitost !! Tedy o to, zda Váš manžel se záměrně nevyhýbá vyššímu příjmu, aby nemusel platit i vyšší výživné.

   Váš manžel má jednou dceru z prvního manželství a je jeho povinností – tak je to u soudu posuzováno – pracovat a vydělávat tak, aby jí mohl poskytovat adekvátní výživné. Je zde i možnost, že "obdržíte" rozumného soudce/soudkyni, která uzná důvody jeho nezaměstnanosti i to, že se rozhodl být na MD místo Vás.

   Výživné by mělo být stanoveno z jeho příjmů – tedy z rodičovského příspěvku. Soud ale jistě přihlédne i k Vašemu příjmu a zejména k faktu, že Vy jako jeho manželka máte k manželovi vyživovací povinnost zejména tehdy, když on je na MD s Vaším dítětem!!!

  2. Ivča

   Dobrý den, taky mám neblahou zkušenost se zjišťováním příjmů nového manžela a dokonce pracovních posudků.Je to zvláštní,protože jednoznačně nový partner nemá žádnou vyživovací povinnost vůči mým dětem z prvního manželství.Navíc se jméno zaměstnavatele a jeho příjem veřejně v soudní síni čte a toto sdělení pak zneužívá povinný manžel a prezentuje toto na veřejnosti.Kde je ochrana osobních údajů?Navíc vše působí dojmem:"Pokud sis jednou vzala nového manžela a ten vydělává, tak ať se stará i o mé děti, já už nemusím".Přitom se sdělení o výši příjmu a posudek se zaměstnání povinného otce bere jen okrajově, soud nezkoumá důvody ukončení pracovních poměrů, jeli jich podezřele více a nemocenskou v ochranné lhůtě pravidelně se opakující apod.Už toto je podezřelé a soud by měl na toto brát ohled.Hlavně, že je důležitý pracovní posudek nového partnera, který nemá nic společného s výživným.Je to smutné a kolikrát to až zavání podjatostí soudce.

  3. Irenka21

   Nám pomohl až rozvod naoko, jinak stále brali moje nadstandartní příjmy, porovnávali je s životní úrovní rodiny manželovy BM, teprve rozvod zabral, soudci se chovají jako blbi.

 306. Tomáš Nejezchleba

  jsem rozvedený, mám 17 a 14 letou dceru, platím 6200 Kč výživné, dcery jsou 10 dní za měsíc u mě, kupuji jim oblečení, boty, školní pomůcky, platím kroužky, stavební spoření, atd jejich matka má novou rodinu, je na mateřské a za moje peníze živí svého partnera a malé dítě a jezdí na zahraniční dovolené. Moje dcery od ní nedostávají prakticky nic. Sociálka – opd v Olomouci je prohnilá , totálně spolupracuje s matkou, tam se vůbec nemá cenu obracet. Jak zajistit aby byla matka nucena investovat aspoň polovinu výživného do našich dcer ?

  1. maggie

   Těžko se tomu dá věřit, ale i já jsem se setkala s případy provázanosti soudů a sociálních pracovnic a matek, kdy otec neměl nejmenší šanci na změnu.

   Vám zřejmě zbývá jedna možnost: jsou-li u Vás holky spokojené, pobyt u Vás jim nekoplikuje docházku do škol, koníčků apod., byly by rády žily s Vámi, můžete se obrátit na soud se žádostí o svěření dcer do své péče. Opět radím pomoc právníka.

   Posudku sociální pracovnice se opět nevyhnete, ale dcery u soudu mohou vystoupit a přednést svoje přání, s kým by chtěly bydlet – jejich věk je k tomu již opravňuje – a soud je povinen k tomu přihlédnout.

   S agumentem, že matka dcerám výživné od Vás nedává nebo je do nich neinvestuje, a že Vy vlastně hradíte potřeby dcer nad rámec výživného, přestože by měly být hrazeny z Vámi poskytovaného výživného – bych já, být na Vašem místě moc "neoperovala". Tento argument je třeba důkladně promyslet, aby nevyzněl u soudu příliš konfrontačně. Vhodné je uvádět "holá" fakta, která Vaše dcery mohou potvrdit – co kupujete, jak často, co hradíte, jak spoříte /nejlépe vše i podložit doklady/. Na matku dcer "špínu" neházejte /" … živí partnera, jezdí na dovolené…"/.

   Soud si je sám povinen zjistit životní úroveň matky dětí, stejně jako Vaši. A přestože se nový partner matky není povinen podílet na výživě Vašich dcer, soud bude jistě zjišťovat jeho příjem…. Jak potom komplexně situaci posoudí, to už je věc jiná. Nesnažte se ale zbytečně diskvalifikovat "pomlouváním" matky, přece jen má dcery 20 dnů z měsíce ve své osobní péči, v kontaktu s dcerami Vám zjevně nebrání /nechte si pro sebe, že víte asi proč :-)/.

   Zvolíte-li právní zastoupení u soudu, Váš právní zástupce se může po předložení všech faktů

   /jak pečujete, po jakou dobu, co kupujete, spoříte, jak dlouho, … zejména pokud Vaši výpověď dcery potvrdí a sami projeví zájem s Vámi bydlet/

   ptát po tom, jak matka kromě osobní péče finančně hradí potřeby svých dcer…..

   Nedoporučuji Vám jít k soudu s požadavkem, jak jste ho formuloval – "jak zajistit….polovinu výživného…". Nejenže by Vám soud mohl výživné i zvýšit, ale je velmi nepravděpodobné, že by soud výživné matce snížil.

   Pokud se na to cítíte, vychovávejte dcery Vy /mějte je v osobní péči/. Pokud se soud přikloní na Vaši stranu ve věci péče o holky, nebraňte se jejich kontaktům s matkou /rozumějte – již u soudu/ a protože soud bude stanovovat výživné matce na dcery – požadujte rozumnou částku /je na MD/ nebo ji nechte na uvážení soudu /což se mi jeví jako lepší varianta/.

   Vaší starší dceři bude zanedlouho 18 let, sama si bude rozhovat o bydlení a výživné bude dostávat ke svým rukám. Rovněž může požadovat výživné od obou rodičů.

   Samozřejmě nevím, jaké mají mezi sebou holky vztah a jaký vztah mají k matce. Ale k Vám si myslím, že je na dobré úrovni. A jistě nejsou hloupé, slepé a hluché…..

   Přeji Vám hodně štěstí jak v rozhodování, tak i v konání.

 307. Radka

  Dobry den,v roce 2001 jsem se rozvedla a mam v peci dve nezletile deti.Soud urcil byvalemu manzelovi platit mesicne na obe deti 2300 Kc.Az do letosniho ledna jsem nedostala zadne alimenty.Ziji s detmi od rozvodu v Nemecku a nevim, na koho se mam obratit.Byvaly manzel nema jinou vyzivovaci povinnost, nedavno si uspesne vyridil vysokou hypoteku na koupi a opravu domu.Zajimalo by me,co ma prednost..Splatky na hypoteku nebo vyzivne na deti? Pokud se obratim na soudniho exekutora, mam nejakou sanci v pripade, ze jeho dum je majetkem banky?

  Dekuji

  1. maggie

   Přiznám se, že s případy jako je Váš, příliš zkušeností nemám.

   Logicky bych se obrátila na sociálního pracovníka, který má Vaše děti v "referátu". Žijete-li trvale v Německu, bude to zřejmě sociální odbor příslušný Vašemu bydlišti.

   Požádejte o zvýšení výživného na nezletilé děti – a to vzhledem k vyšším potřebám dětí i uplynulému času od doby, kdy bylo poslední výživné stanoveno.

   Zkontaktujte kolizního opatrovníka, který Vaše děti zastupoval při posledním stanovení výživného /zřejmě v ČR, většina úřadů má již mailová spojení/, bude-li soud probíhat v Německu, budete potřebovat spis /pravděpodobně výpis ze spisu/ Vašich dětí – resp. Vy ho budete potřebovat, i kdyby si ho německý soud nevyžádal sám.

   Na otce podejte trestní oznámení pro trestný čin neplnění vyživovací povinnosti a to jak v Německu – pokud to jde, tak i v ČR – písemně, doporučeně kterékoli policii nebo státnímu zastupitelství /nejlépe v místě bydliště otce dětí pro urychlení úředních šimlů/.

   Budete si – nejlépe přes kolizního opatrovníka v ČR – muset zjistit možnosti exekuce na plat, majetek otce dětí.

   Rovněž se obraťte na orgán mezinárodní sociálně – právní ochrany dětí. Tam s tím budou mít asi největší zkušenosti.

   Pozn. Pokud je za poskytnutý úvěr ručeno domem, dům otci dětí nemůže být zabaven. Ale splátky výživného mají nejvyšší prioritu a přednost před ostatními dluhy i splátkami úvěru. Bude-li exekučně otci určeno splácet výživné z platu, bude mu strhávána částka tak, aby mu zbylo nezabavitelné minimum. V případě exekuce na bankovním účtu, může být zabavena hotovost až do výše celkového dluhu. Exekuce na případný majetek je nejzdlouhavější, majetek je třeba prodat….

   Vzneste požadavek soudu, aby banka, která otci poskytla úvěr, sdělila, z jakého účtu splátky otec platí. Banka tuto skutečnost soudu sdělit musí i za okolností, že tím bude sama poškozena. Urychlíte tak zjištění bankovního účtu otce /který zřejmě neznáte a sama byste se k němu asi nedostala/

  2. Radka

   Mockrat Vam dekuji za Vasi radu.Pri me pristi navsteve ceske republiky budu postupovat podle vasich rad.

   Jeste jednou diky

   Radka

 308. Týna M.

  Dobrý den, v březnu tohoto roku byl můj otec uveden do mého rodného listu. Výživné řešila moje matka s otcem u soudu v srpnu roku 2006.Otec určil 4000 Kč a soudkyně souhlasila. Můj otec požádal, o to, jestli bych mohla být předvolaná. Chtěl to totiž řešit pouze se mnou a ne s mojí maminkou. V té době jsem byla nezletilá, osmnáct mi bylo 4. října 2006. Soudkyně rozhodla, že budu předvolaná, 22. září 2006, otec měl námytku a řekl, jestli by to nešlo až po mých osmnáctých narozeninách. Bylo mu vyhověno a předvolaná jsem byla 5. října 2006. Tím pádem jsem ztratila možnost požádat tři roky zpětně. Otec, ale řekl, že mi dá 150 tisíc korun, za předpokladu, že ho o ně požádám. Řekl to před soudkyní, a to několikrát. Po ukončení soudního jednání jsem se s otcem přesně za hodinu sešla,požádala jsem ho, odmítl mi dát jakékoliv peníze, najednou měl plno nových podmínek, které před tím nikdy neuvedl. Chci se jen zeptat jestli můžu po otci soudně požadovat peníze, které mi slíbil, u soudu. Děkuji. Tyna.

  1. maggie

   Nebojte se, nic není pro Vás ztraceno. Do 30 dnů ode dne konání soudu obdržíte rozsudek a ode dne jeho převzetí máte 15 dnů na odvolání.

   Bohužel, stala jste se obětí své naivity i "systému" – jste názorným příkladem toho, že je nutné mít právního zástupce, zainteresovanou sociální pracovnici a být připravena hájit své zájmy.

   Z Vašeho příspěvku se domnívám, že jste právní zastoupení neměla.

   Návrh na stanovení výživného k soudu byl podán v době Vaší nezletilosti, proto mne zaráží Vaše tvrzení, že jste přišla o výživné až 3 roky zpětně. Dle mého názoru je rozhodující, kdy je návrh k soudu podán, nikoli kdy je věc u soudu projednávána.

   Zákonodárce tím chtěl právě ošetřit takovou situaci, kdy se povinný rodič vyhýbá soudnímu projednávání, nebo kdy z jiných závažných důvodů /vytíženost soudu/ je věc projednávána po delší době ode dne podání návrhu.

   Rovněž v době, kdy jste byla nezletilá a kdy byl podán návrh měl být u soudu přítomen kolizní opatrovník, který měl hájit Vaše práva, případně poučit maminku o různých okolnostech, které se mohou při projednávání a stanovování výše výživného posuzovat.

   V každém případě návrh na výživné byl podán v době Vaší nezletilosti. To, že jste již nabyla zletilosti na fakt, že i tak Vám výživné může být soudem přiznáno až 3 roky zpětně, na tom nic nezmění.

   Záleží ale i na tom, jak jste se u soudu k výživnému vyjádřila Vy. Tam by mohl nastat i nějaký problém /zejména pokud otec bude mít právní zastoupení…/ při odvolání – pokud jste plně souhlasila a nyní souhlasit nebudete….zjednodušeně řečeno.

   Jediný rozdíl oproti minulosti nastane ve vyplácení výživného – jako zletilá již máte právo na výživné od otce pouze ke svým rukám, a to i včetně případného "zpětného" výživného.

   Nedokáži posoudit, jak opatrovnický soud výživné projednával, v každém případě výživné mohl vyměřit až – již zmíněné – 3 roky zpětně, a to i bez návrhu /tedy bez toho, aniž by to Vaše maminka požadovala/.

   Soud měl zhodnotit Vaše potřeby /studijní, zdravotní, zájmy,…/ a otcovy možnosti – majetkové, pracovní, finanční, další vyživovací povinnosti. Soud měl přihlédnout i k tak závažné skutečnosti, že otec byl do Vašeho rodného listu uveden až téměř na prahu Vaší zletilosti.

   Neuvádíte více informací – zda Vás s matkou podporoval i dříve, zda se s Vámi stýkal, případně jinak zajímal o Vás a Váš život. Pokud zájem neprojevoval a nijak Vás finančně ani jinak nepodporoval, o to více mohl soud výživné stanovit vyšší včetně zpětně stanoveného výživného po dobu, kterou zákon umožňuje.

   Také je důležité, zda soudkyně zaprotokolovala tvrzení – slib Vašeho otce, že Vám vyplatí finanční hotovost 150 tisíc. Pokud tento "slib" bude uveden v odůvodnění rozsudku, bude to velmi pádný argument při Vašem odvolání – kdy budete požadovat o stanovení výživného.

   Osobně se domnívám, že výživné soud zpětně nestanovit z důvodu, že 150-ti tisíc by zpětně stanovené výživné nedosáhlo, proto soud vzal /pro Vás tu lepší/ variantu a od zpětně stanoveného výživného ustoupil.

   Váš případ vyžaduje individuální přístup /jako ostatně každý/ a pomoc odborníka. Je-li to ve Vašich možnostech, pořiďte si právníka, nebo navštivte občanskou poradnu v místě bydliště /i zde Vám mohou kromě poskytnutých rad zprostředkovat právní pomoc nebo Vás odkázat na advokátní komoru se žádostí o právní zastoupení ex offo ze sociálních důvodů/. S tímto navrženým postupem nečekejte na rozsudek, jednejte hned. 15 dnů na odvolání /lhůta běží ode dne převzetí rozsudku/ není dlouhá doba na shánění právní a jiné pomoci.

   Doporučeným dopisem /s doručenkou/ požádejte otce, aby dostál svému slovu daném před opatrovnickým soudem, a vyplatil Vám slíbenou hotovost. Uveďte rozumný termín – 8 dnů :-) – a postup, jak má peníze zaplatit /nejlépe na bankovní účet/. Můžete mu navrhnout i možnost splátek s tím, že dluh a splátkový kalendář písemně uzná a potvrdí. Rovněž ho upozorněte na nemorálnost jeho jednání bezprostředně po soudním projednávání, kdy Vám odmítl peníze zaplatit a kladl si podmínky, které u soudu nezazněly. Výslovně uveďte, že tuto částku navrhl u soudu on sám a že máte zato, že se jedná o kompenzaci výživného, které jste od něj /resp. Vaše maminka/ nedostávala řadu let – pochopitelně tuto skutečnost uveďte, pokud je to pravda.

   Opravdu to takto napište – že se jedná o výživné.

   Váš otec se totiž může domnívat, že Vám přislíbil jakýsi "DAR", jehož poskytnutí si již může podmiňovat z Vaší strany plněním stanovených podmínek a který po Vás rovněž může zase chtít zpátky, pokud podmínky nesplníte!!!!

   Ještě bych Vám poradila jeden "fígl" – pro případ, že dopis od Vás otec nepřevezme – pošlete mu dopis stejného obsahu obyčejnou poštou s poznámkou, že tento dopis jste mu zaslala i doporučeně, a že tedy máte za to, že zná jeho obsah, a to pro případ, že by si doporučený dopis záměrně nepřevzal.

   Udělejte si kopie obou písemností, schovejte doklad o odeslání a na známku na dopis, který budete posílat "obyčejně", si nechte vystavit doklad na poště /tj. doklad o nákupu známky za 7,50 Kč./.

   S napsáním dopisu otci rovněž nečekejte.

   Byla bych ráda, kdybyste mohla Váš případ více přiblížit – za jakých okolností byl Váš otec zapsán do RL, zda se s Vámi dříve stýkal, jaké podmínky si kladl pro vyplacení slíbené částky a kdo Vám řekl, že již na výživné 3 roky zpětně nárok nemáte….

   Děkuji.

  2. Týna M.

   Děkuji, moc jste mi pomohla. To s tím dopisem mi už napadlo, a udělala jsem to včera, slušně jsem mu všechno napsala jak se choval a za jakým názorem si vlastně stojí. Poslala jsem ten dopis do vlastních rukou a mam doklad o tom, že byl dopis poslán. Můj otec byl zapsán do rodného listu, až v březnu, tedy v mých sedmnácti letech. Matka dříve otce uvést nechtěla, říkala, že se nikdy nechoval dobře, ale zjistila to později. Až před svatbou, proto si ho nikdy nevzala. Samozdřejmě jsem ji věřila, ale ne úplně. Teprve, ted když opravdu vím co dokáže, a jaké má chování. Jsem jeho jediné dítě, se svojí ženou žádné děti nemá. Otec pracuje u policie a bydlí v rodinné vile. Dříve se semnou nestýkal, věděla jsem kdo to je, ale za celý život jsme se viděli přibližně tak 4 krát, bylo tenkrát devět let. Matka ho chtěla uvést už tenkrát, ale nakonec si to rozmyslela, jsem za to ráda. Nedovedu si představit, že bych s ním musela bývat, nebo dokonce bydlet a žít. Za celý život mi koupil jednu panenku a židlu k mému stolu, kterou mi vyčetl u soudu. Matka ho nikdy o nic nežádala. Tu částku 150 tisíc korun, navrhl sám, a jedinou podmínku, kterou měl, jak u soudu tak v soukromí byla, že ho o ty peníze požádám. To jsem udělala. Ostatní podmínky, které nikdy nezazněly, mi řekl až po ukončení soudu. Myslela jsem, že s otcem budeme vycházet, protože ze začátku mi s ním bylo dobře, ale jeho chování jsem nečekala. Nechci otce obrat, ale peníze má a ne zrovna málo a navic mi to doufám patří. Navíc můj otec je velice věřící.

 309. Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na úhradu výživného.Jsem těhotná a svobodná.Začátkem prosince očekávam narození dítěte.Můj bývalý přítel, se kterým dítě čekám,mi zatím žádnou finanční částku na náklady spojené s těhotenstvím nepřispěl.Nechce se ani přiznat za otce, takze mi to tím dost komplikuje. Na sociálce mi sdělili že mám podat Návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky k soudu.Problém je v tom, že nevím jak to celkově i sepsat. Nevím kolik bych po něm mohla chtít peněz. Je zaměstnanej jako zedník a má cca 10.000 Kč.Potřebovala bych si pořídit základní výbavičku pro dítě cca 10.000 Kč.Dále bych chtěla navrhnout k zajištení úhrady své výživy po dobu 2 let částku 2000 Kč měsíčně.Částku 2000 Kč na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.Částku 3000 Kč na zajištení výživy dítěte po dobu 6 měsíců po narození a částku 5000 Kč na náklady spojené s pořízení základní výbavičky pro novorozence. Jestě bych chtěla podotknout,že jsem momentálne na ÚP a pobírám pouze 3600 Kč.Podala jsem si papíry na mateřskou dovolenou a čekám zda mi jí schváli. Chtěla bych se Vás zeptat jestli, bych ten navrh mohla napsat v těch částech?Zda to není moc nebo naopak málo.Mužete mi prosím Vás poradit? Děkuji Vám S pozdravem Pavlína H.

  1. maggie

   Z Vašeho příspěvku je vidět, že jste se již sama zajímala o to, co Vám zákon jako neprovdané matce přiznává a co tedy můžete po otci dítěte požadovat.

   K otcovství lze jen podotknout, že pokud ho Vy uvedete jako otce dítěte, on má 6 měsíců na to, aby otcovství popřel. A to soudní cestou.

   Vašemu dítěti bude určen kolizní opatrovník, který ho bude u soudu zastupovat.

   Naštěstí žijeme v době DNA testů, takže otcovství je potvrditelné téměř na 100%%…

   Co se týká sepsání návrhu, máte to namyšleno dobře. Každý advokát Vám řekne, že máte chtít radši víc, …. Ale s příjmem otce, jak ho uvádíte – 10 tis. měsíčně – toho asi moc nevymůžete. Soud bude vycházet z toho, že dítě má právo na stejnou životní úroveň jako rodiče.

   Zkuste si představit situaci, kdybyste žila s otcem dítěte ve společné domácnosti, a výši Vašich společných příjmů, které by měly uhradit všechny vaše společné výdaje.

   Rovněž posuďte svoji životní situaci, zda žijete s rodiči, jak hradíte náklady na bydlení a domácnost.

   U soudu budete muset všechny částky obhájit.

   Vaše výdaje jsou již teď vysoké /oblečení, návštěvy lékaře, příprava do porodnice/ a s narozením dítěte opět porostou.

   Připravte se na to, že z platu otce soud pravděpodobně neurčí výživné ve výši jak ho požadujete.

   Váš příjem bude od ledna – pokud nebudete pobírat "mateřskou" -cca 7500 Kč, k tomu přídavky na dítě. Vy požadujete další 2000+3000 měsíčně.

   Přesto Vám doporučuji podat k soudu návrh tak, jak jste zde uvedla. Výživné pro dítě můžete nechat na zvážení soudu.

   Výdaje s těhotenstvím a slehnutím, výbavičkou atp. – zjistěte si reálné částky, konkrétně kolik za co /např. hrazené léky/ – kočárek, postýlka, plínky, ale i vymalování bytu, úklid …. U soudu budete vše prokazovat. Archivujte doklady od již pořízených věcí.

   Rovněž doporučuji, abyste hned po porodu, jak Vám to zdravotní stav dovolí, podala k soudu žádost o svěření dítěte do své péče. Pak bude na otci, zda bude mít zájem na styku se svým dítětem – a ten opět určí soud.

 310. Pavlína

  Dobrý den, ještě by mě zajímalo zda nevíte jestli mám nárok na mateřskou 6 neděl do porodu dopředu, nebo dostanu až rodičovský příspěvek po narození dítěte. Studovala jsem SOU od 1.9.2003 do 24.4.2006 pak sem musela ze zdravotních důvodů školu ukončit, jelikož sem byla na udržovaném těhotenství v nemocnici.Takže sem jestě nepracovala. Děkuji moc za Vaši odpověd. S pozdravem Pavlína H.

  1. maggie

   Dle mého názoru na dávky v mateřství nemáte, pouze na RP ode dne narození dítěte + porodné.

   Není ale nic jednoduššího, než zavolat na příslušnou správu sociálního zabezpečení, a informovat se přímo tam.

 311. Hana

  Vůbec si nevím rady. Jsem svobodná matka připravující se na budoucí povolání a otec dítětě se nehlásí k otcovství.

  Výbavičku mi pořizují rodiče a dost věciček jsem dostala od tety. Na co všechno mám nárok a kdy mám podat návrh k soudu. Děkuji

  1. maggie

   Odkazuji Vás na příspěvek – dotaz "Úhrada výživného neprovdané matky a moji odpověď – "Re: Úhrada výživného neprovdané matky" z 11. 10. 06. Tazatelka, velmi dobře informovaná, uvádí přesně, na co má neprovdaná matka nárok.

   Ohledně otcovství – můžete již nyní zajít na matriku a uvést otce nenarozeného dítěte a rovněž navštívit sociální odbor dle místa bydliště a "poradit" se se sociální pracovnicí o tom, na co máte nárok, včetně toho, kdy je vhodné podat návrh k soudu.

   Otec může otcovství i popřít, v každém případě, pokud se k otcovství nehlásí, a Vy jej uvedete jako otce, proběhne soudní řízení -o určení otcovství.

   Od všech pořizovaný věcí uschovávejte doklady, dar od Vaší tety odhadněte a nechte si od ní podepsat, že Vám poskytla věci v té a té hodnotě.

 312. vojtěch

  Dobrý den.Jsem v rozvodovém řízení máme sedmiletého syna a snažíme se rozvést na dohody.Nabízím ženě jako morální odstupné 450 000,- s čimž ona souhlasí.Žadá však na mně po rozvodu výživné 6000,-kč na měsíc.Můj průměrný měsíční příjem je zhruba 19 000,-kč.Já samozřejmě hodlám platit nejméně 4 000,-kč,ale 6000,- je příliš mnoho.Zajímalo by mě,jaká je reálná částka, kterou bych měl platit po rozvodu při svém příjmu.děkuji za odpověď

  1. maggie

   "Moráoní" odstupné, které poskytnete manželce, nemá nic společného se stanovením výživného na 7-mi leté dítě. Ošetřete si ale důkladně, že odstupné je kompenzací za výživné manželce, aby se Vám nestalo, že kromě výživného na dítě budete platit výživné i manželce.

   Výše výživného je individuální záležitostí. U soudu budete prokazovat příjmy a majetkovou a finanční situace i to, zda máte i jiné vyživovací povinnosti. Soud bude rovněž vycházet i z toho, jaké jsou potřeby Vašeho dítěte /školní, zájmové, zdravotní/. Rovněž kolizní opatrovník uvede u soudu návrh výše výživného. Domnívám se, že na 7-mi leté dítě je částka 6000/měs skutečně nadstandartní, pokud by i přesto soud rozhodl o této výši výživného, podejte návrh na to, aby část výživného odpovídající měsíčním potřebám dítěte a část byla ukládána na vinkulovaný účet dítěte. Poměr mezi běžným výživným /k rukám matky/ a výživným ukládaným na účet dítěte se bude s přibývajícím věkem měnit.

   Asi Vás nepotěším, ale z 19 tisíc platu – můžete platit 3 tisíce i těch zmiňovaných 6000. Záleží i na příjmu matky, případně jejích dalších vyživovacích povinnostech.

   V každém případě Vám radím zřízení vinkulovaného účtu /nakládání s prostředky na takovém účtu podléhá do nabytí zletilosti dítěte souhlasu soudu/ – je to možnost, jak dítěti spořit do budoucna.

 313. Lenka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Před pár dny jsme se s manželem vzali a on platí 1.500,-Kč na svou dceru z prvního manželství. Chtěla bych se zeptat jaká je adekvátní částka na 13 dítě v péči matky s velmi slučným příjmem. Bývalá manželka chce zažádat o zvýšení alimentů. Pokud jí soud vyhoví do jaké částky se to může pohybovat? Má pouze minimální mzdu a asi i vyživovací povinnost na mě jako na manželku mám pravdu? Počítají se do toho teď už i mé příjmy? Manžel nic nevlastní, protože vše bylo pořízené z mých prostředků.Děkuji za odpověď

  1. maggie

   Ke změně ve výši výživného může dojít kdykoli nastane změna jak na straně povinného, tak i oprávněného. Rovněž je podstatná i doba, kdy došlo naposledy ke stanovení výživného.

   V případě Vašeho manžela, pokud bylo výživné stanovováno např. před rokem a od té doby nedošlo ke změně poměrů na jedné ani na druhé straně, ke zvýšení výživného není důvod. Pokud ale výživné bylo naposledy projednáváno např. tehdy, kdy dítě chodilo na 1. stupeň ZŠ, tak již důvod ke zvýšení je /dítě již přestoupilo na 2. stupeň ZŠ, víceleté gymnázium/.

   To, že se povinný oženil, na výši výživného na jeho dceru vliv nemá, nebo alespoň to není důvod např. pro snížení výživného nebo naopak pro automatické zvýšení, protože manželka otce má také příjem ze zaměstnání.

   Mezi manžely sice je vzájemná vyživovací povinnost – oba mají právo na stejnou životní úroveň. Pokud ale nejste bez příjmů, dlouhodobě na "nemocenské", trvale invalidní, na mateřské dovolené, soud vyživovací povinnost k Vám jako k manželce pouze vezme na vědomí. A na druhou stranu – uvědomte si, že stejně jako on k Vám, máte i Vy vyživovací povinnost k němu. Navíc, máte-li vyšší příjem, jste Vy vlastně povinna přispívat více jemu, než on Vám.

   Váš příjem bude soud zjišťovat, ale měl by tak činit pouze s cílem zjistit, zda se můžete podílet na hrazení běžných nákladů domácnosti. Bohužel se ale i stává, že příjem nové partnerky/ra zvýší celkovou životní úroveň rodiny /tedy i povinného rodiče/ a soud to tak i posuzuje. Po vlastních zkušenostech proto doporučuji právního zástupce. Podstatné je ale i to, zda i Vy máte nějaké vyživovací povinnosti.

   Příjem Vašeho manžela je minimální mzda. V jeho případě si ale soud může zjistit, zda se nejedná pouze o účelovou záležitost /schválně má nízký příjem, aby platit nižší výživné/, zda nemůže mít příjem vyšší – a může-li mít příjem vyšší, proč ho takový nemá. Rovněž bude zjišťovat např. i od bývalých zaměstnavatelů /3 roky zpětně od podání návrhu/, jak byl ukončen pracovní poměr, kolik by v bývalém pracovním poměru mohl vydělávat.

   "Slušný" příjem matky není pro stanovení výživného otci rovněž rozhodující. Dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů. A to i hypotetické životní úrovni, tedy takové, jakou by mohl rodič mít, kdyby jeho příjmy byly adekvátní jeho vzdělání, zdravotnímu stavu, regionu, kde bydlí …. Dcera se na životní úrovni matky již podílí, ta o ni osobně pečuje a jistě jí hradí její potřeby částkou vyšší než 1500 Kč měsíčně. Takže i když má matka slušný příjem, neznamená to, že otec bude "osvobozen" od výživného jen proto, že jeho příjem je nižší. Tak to bude posuzovat soud.

   Domnívám se, že pokud již uběhla delší doba od posledního stanovení výživného, soud výživné na dceru Vašeho manžela zvýší. I z vykazované minimální mzdy to může být částka i dvojnásobná proti současné výši výživného, a nechci Vás strašit – pokud má dcera např. zvýšené výdaje se zdravotním stavem /rovnátka, brýle/ – i vyšší. Navíc, soud /i bez návrhu/ může výživné stanovit až tři roky zpětně včetně lhůty, do kdy má být dlužné výživné uhrazeno. Zhodnotí rovněž, zda se otec s dcerou stýká, zajímá se o její život, zda výživné hradí řádně a včas, zda jí poskytuje i něco nad rámec stanoveného výživného.

   Co jsem popsala, je současná realita při stanovování výživného. Zvláště ve Vašem případě vycházím z osobní zkušenosti, která je velmi podobná.

  2. Lenka

   Děkuji, chápu to tedy správně? Pokud já mám lepší příjem než manžel (má ho daný v platovém výměru od zaměstnavatele), bude se na tento příjem ohlížet i soud v případě žádosti bývalé manželky o zvýšení výživného. V žádném případě nechceme aby byl od této povinnosti osvobozen, protože na to samozřejmě má bývalá manželka nárok. Jenže bývalá manželka zjistila že se oženil a chce zažádat o zvýšení výživného. Pokud se to o něco zvýší tak to samozřejmě budu chápat ,protože je na druhém stupni a potřeby jsou větší . Ale zase pokud to zvýší třeba jednou tolik neli více bude to na našem rozpočtu znát. V tom případě bude asi lepší si opravdu vzít právního zástupce. Nebo jsme se neměli raději vůbec brát, protože moje příjmy jsou podstatně větší a nevím proč bych se já měla podílet na výživném.

  3. maggie

   Vy jako manželka povinného otce NEJSTE povinna podílet se na výživném na jeho děti. Ale máte k manželovi vyživovací povinnost…

   K Vašemu příjmu by měl soud skutečně přihlížet jen jako ke skutečnosti, že na hrazení nákladů společné domácnosti jste dva a že si plníte vyživovací povinnost k manželovi. Budu se opakovat, ale někdy soud hodnotí celkovou životní úroveň "nové" rodiny otce, na které se logicky podílí i manželka otce svým příjmem, majetkem, dividendami apod.

   Proto doporučuji právního zástupce, který se v řízeních opatrovnických soudů orientuje.

   Víte,opatrovnické soudy v každém rozsudku citují, že děti mají právo podílet se na životní úrovni rodičů. Pokud má otec vysokou nebo vyšší životní úroveň "díky" příjmům a majetku jeho nové partnerky, mají tedy i jeho děti jaksi právo podílet se na takové životní úrovni – přestože se o ni otec "nezasloužil"….

   Dobrý právník je ve Vašem případě zcela na místě. Doporučuji ho vyhledat dříve, než Vás opatrovnický soud osloví a požádá Vás a Vašeho manžela, abyste mu zaslali informace o Vašem příjmu, majetku, pojistkách, spořeních, půjčkách, hypotékách – protože to, že si spoříte, splácíte úvěry apod. u opatrovnického soudu bohužel není projevem Vaší odpovědnosti a řádného nakládání s finančními prostředky, ale "pouze" známkou toho, že Vaše životní úroveň je natolik dobrá, že si to můžete dovolit. A výživné na nezletilé dítě má přednost před všemi těmito – dle Vás zcela logicky oprávněnými – platbami.

 314. honza

  Prosím Vás o informaci,zda je možné požadovat výživné pro svou osobu po bývalé manželce

  ( manželství je rozvedeno 6 let),jestliže dotyčný nikde nepracuje,nadměrně požívá alkohol a neplatí výživné na své dvě děti ve výši 2500,-Kč měsíčně.V současné době už má celkový dluh na výživném 35000Kč.Obáváme se,že může vzhledem ke své situaci, požadovat peníze on sám po bývalé ženě. Za odpověď předem děkuji.

  1. maggie

   Přiznání výživného pro rozvedeného manžela nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

   Již před delší dobou proběhla v televizi reportáž o případu přiznání výživného rozvedenému manželovi. Výživné byla povinna platit manželka bývalému manželovi – byli již snad 10 let rozvedeni, matka měla ve své péči 2 děti, na které otec neplatil výživné a přes veškerou "snahu" soudů a policie se ho nepodařilo dohnat k odpovědnosti. Paní se znovu vdala, s manželem vybudovali rodinnou firmu od nuly, druhý manžel se podílel nejen na výchově dětí z prvního manželství manželky, ale výrazně jim přispíval i finančně. Po letech se přihlásil o výživné bývalý manžel – při žádosti o sociální dávky mu sociální pracovnice sdělila, že dle zákona o rodině si musí nejdříve požádat o výživné od BM. Soud proběhl a výživné přiznal /snad 4 tis. měsíčně/, přičemž vzal v úvahu pouze příjem bývalé manželky /rodinná firma už byla z nejhoršího venku/, ale již nezhodnotil "morální hledisko" – tedy to, že on sám naplatil výživné nezletilým a posléze již zletilým dětem několik let, stále má dluh na výživném, celé roky nepracoval, neplatil si zdravotní pojištění….

   Konec případu neznám, jistě bylo na místě odvolání, ale uvádím to jen proto, že je možné vše.

   Na výživné rozvedeného manžela má mít – dle posledních informací,tj. výkladů této problematiky – manžel, který se na rozvodu podstatně nepodílel, po dobu max. 3 roky po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, přičemž má nárok na stejnou životní úroveň jako jeho rozvedený protějšek.

   V druhém případě na výživné – pouze na přiměřenou výživu rozvedeného manžela – má nárok manžel, kterému rozvodem vznikla výrazná újma, např. žena na mateřské dovolené, invalidní manžel s nízkým příjmem, žena, která byla v domácnosti několik let a pečovala o děti. Vyplácení výživného není v tomto případě časově omezeno, zaniká v případě smrti povinného či oprávněného nebo např. tehdy, kdy oprávněný manžel má takové příjmy, které mu hradí jeho životní potřeby /maminka po MD nastoupí do zaměstnání/, nebo oprávněný uzavře nový sňatek. Vyplácení výživného se teoreticky může kdykoli obnovit….

   Nepracující alkoholik do uvedených případů jistě nespadá…

   Opět se opakuji, ale v případě soudního projednávání výživného na bývalého manžela doporučuji právní zastoupení.

   Dále doporučuji "tvrdě" vymáhat výživné na nezletilé děti – jak prostřednictvím sociálního odboru a potažmo soudu, tak i podáním trestního oznámení /policie, státní zastupitelství/. Probíhající soudní /trestní/ řízení bývalému manželovi při projednávání jeho žádosti o výživné po bývalé manželce jistě morální kredit nezvýší.

   Navíc nárok na výživné se nepromlčuje!!!

 315. Pavel

  Dobrý Den,

  Manželka má 1 dítě 5 let za svobodna a máme spolu 1 dítě 1 rok.Je tedy na mateřské dovolené.Vlastníme v SJM byt 3+1 v os.vlastnictví.Manželka podala žádost o rozvod a formou DOHODY jsme se dohodli na 2000kč výživného na naše dítě.Momentálně manželka opět stáhla žádost o rozvod a dala žádost o výživné na manželku 2000kč(Podotýkam,že návrh jednou dala a zase stáhla) a abych platit polovinu částky za byt což je 3000kč.Bydlím již 7 měsíců u rodičů.A po tuto dobu jsem řádně platil CELOU částku za byt cca 6000kč.Tedy manželka dostává mateřskou i s dávkama na děti 4300kč+2000kč alimenty na první dítě 5let(od svého bývalého přítele)+2000kč alimenty na naši dceru + 3000 na náš společný byt,kde momentálně nebydlím!!!.Na tento máme půjčku a byt "splácím" částkou 600kč/měsíčně.Můj příjem je 17000kč/měsíčně.Po poradě s advokátem,který vše schválil a navrhl at to platím se mi zdá,že je to přehnané a nevím jak mám dál pokračovat a co musím a nemusím platit.Alimenty na naše dítě jsou jasné.Soud je schválil.Prosím poradte mi.Děkuji předem.Pavel K.

  1. maggie

   Váš dotaz má tři roviny:

   1. výživné na nezletilé dítě – tento je soudem potvrzen a Vy jste povinen se rozsudkem soudu řídit. Což ostatně ani nezpochybňujete.

   2. výživné na manželku – vzhledem k věku dítěte a nutnosti celodenní osobní péče o něj lze považovat za oprávněný požadavek ze strany manželky, aby od Vás dostávala výživné. Pokud se s ní nedohodnete, výživné posoudí soud.

   Vzhledem k výši Vašeho příjmu – v případě soudního projednávání se připravte na to, že výše výživného na manželku může být stanovena i ve vyšší částce než jakou nyní požaduje Vaše manželka.

   Manželé mají k sobě vzájemnou vyživovací povinnost, zjednodušeně řečeno – Vy máte právo na polovinu jejích příjmů /"rodičák"/ a ona na polovinu Vašich.

   I po případném rozvodu by se výše výživného nezměnila v příštích 2-3 letech, protože by rozvodem Vaší manželce výrazně klesla životní úroveň, kterou by si po několik následujících let nebyla mohla zvýšit sama vlastním přičiněním /prací/ – vzhledem k péči o dítě v předškolním věku.

   Dále Vás odkazuji na předešlé příspěvky /výživné manželů, rozvedených manželů/.

   3. byt v SJM – oba máte stejná práva a povinnosti k bytu. Váš právník Vás nemystifikoval, když Vám potvrdil, že bude lepší hradit polovinu nákladů na byt…dle požadavku Vaší manželky.

   Pokusím se to vysvětlit:

   Nebude-li Vaše manželka hradit nájem a služby s užíváním bytu, budou dlužné částky vymáhány nejen po ní, ale i po Vás – pozor i na to, na koho jsou "psány" elektroměry, plynoměry, vodoměry – je možné, že "půjdou" nejdříve po Vás.

   Splátky /půjčky/ úvěru na byt jsou manželé povinni hradit stejným dílem, když Vy platit nebudete, bude banka vymáhat dlužnou částku po Vaší manželce a naopak.

   V případě rozvodu – klidného rozvodu – kdy se rodiče dohodnou na výživném, péči o dítě, a na rozdělení majetku – tedy i bytu, tak ten z manželů, který v bytě bude nadále bydlet je povinen hradit již vše sám včetně půjček, nájmu a služeb. Než bude provedeno vypořádání SJM, jste povinen se podílet na platbách za byt, na příspěvcích do fondu oprav apod.

   Nelze směšovat výživné na děti, případně manželku a dělení majetku mezi manžely.

   Pokud otec odejte z bytu s kartáčkem a pyžamem a nechá manželce byt a vybavení bytu, nemůže se na tuto skutečnost odvolávat při stanovování výživného na děti. To je vyrovnání pouze mezi manžely ….

   Pokud není vypořádán majetek spadající do SJM do 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, má se zato, že co z manželů užívá, stává se jeho vlastnictvím. V případě nemovitostí se ale bývalí manželé stávají spoluvlastníky se vším, co s tím souvisí – např. nemůžete prodat svoji "polovinu" aniž byste ji před tím nabídl druhému spoluvlastníkovi k prodeji.

   Je nyní na Vás, zda se již k manželce vrátit nechcete, potom je na místě rozvod – nejlépe ve "smluvní" variantě.

  2. Pavel K.

   Mnohokrát děkuji za vyčerpávající odpověd.Jen mám ještě větší dotaz.

   Bod 1.Výživné na mé dítě nezpochybnuji a souhlasím s ním.V pořádku.

   Bod 2.Bohužel manželka podala žádost o rozvod a zase ho stáhla.Myslím že je to nějaký její tah.Vím,že soud mi muže případně zvýšit výživné na manželku,ale nepochopil jsem jak dlouho budu platit na manželku výživné.V případě,že manželka jsi našla nového partnera a já měl prokazatelné důkazy o nevěře může to ovlivnit tohle výživné.Vím,že pokud se znovu provdá ztrácí tuto možnost(což neudělá).Pokud by začala chodit do práce nemusím na ní již platit?.Ale pokud nebude chodit do práce po mateřské?.Manželka udala a k soudu podala,což mi advokát řekl,že její příjmy jsou jen 3696kč což je mateřská.Ale přece dostává příspěvky na bydlení na děti a sociální podporu.Podotýkám že dostává na starší dceru 2000kč.Což jsem počítal,že kdybych jí dal vyživné na naši dceru na manželku a ještě za byt tak to je suma sumárum skoro 13000kč.Já vydělám 17000kč a 7000kč pošlu manželce.Platím dceři pojištění,spoření atd.To je jako normální?.Můžete mi prosím vysvětlit co se počítá jako její příjem a na jakém uřádě jsi můžu přesně zjistit tyto informace?.Pokud mi je dají.Děkuji Vám moc za Váš strávený čas pro mou odpověd.S pozdravem Pavel K.

  3. maggie

   Dokud jste manželé, máte k sobě vyživovací povinnost. Výživné na "nerozvedeného" manžela soud stanovit může a nemusí v navrhované výši – obecně se ale předpokládá, že výživné nelze stanovit v rozporu s dobrými mravy. Důkazní břemeno, že Vaše manželka žije s novým partnerem je v podstatě na Vás, Vy na to můžete u soudu poukázat a žádat vyslechnutí přítele manželky – tj. zda žijí ve společné domácnosti, jak dlouho, kolik jí přispívá na domácnost. To je jedna věc.

   Ale Vy jste bohužel v situaci, kdy Vaše stále ještě manželka je na MD s Vaším dítětem – a Vy jste ten, kdo jí je povinen přispívat na výživu tak, abyste měli "oba stejně". Vy jako její manžel se z této vyživovací povinnosti vyvázat nemůžete, pouze soud může posoudit a zhodnotit to, že Vaše manželka již žije s jiným partnerem. Ale nevěra jako taková Vás vyživovací povinnosti k manželce nezbavuje.

   I já bych se přiklonila k Vašemu názoru, že si Vaše manželka nechala poradit a žádost od soudu vzala zpět, protože současná situace jí hodně – jak se říká – nahrává.

   Po rozvodu je situace "trošku" jiná, popsala jsem to již podrobněji v předešlých odpovědích, tak tedy ve zkratce:

   Vaše hypoteticky bývalá manželka je na MD s Vaším dítětem – teoreticky by měla mít nárok na takové výživné jako měla za trvání manželství. Nemůže si zvyšovat životní úroveň vlastním výdělkem vzhledem k péči o dítě. Dalšími podmínkami ale je to, že se rozvedený manžel na rozvodu významně nepodílel a rozvodem mu vznikla újma. Zřejmě i proto Vaše manželka žádost o rozvod stáhla – soud by musel v případě stanovení výživného po rozvodu vzít v úvahu to, že ona byla navrhovatelkou rozvodu a dále že rozvod byl z její viny /nevěry/. Takhle na Vás, bohužel, zatím vyzrála. Jako Vaše manželka je na tom nesporně lépe /má od Vás finance potřebné k životu, přítele, obě děti…./, než by byla po rozvodu.

   Výživné ve výši "jako za manželství" je omezeno třemi roky, ale výživné přiznané rozvedenému manželovi na přiměřenou výživu může být určeno na neomezenou dobu /resp. na dobu, kdy si bývalý manžel nemůže zvýšit svoji životní úroveň ze závažného důvodu/, kdykoli může zaniknout a kdykoli může být vzhledem k okolnostem obnoveno. To jsou ty případy 20 let rozvedených manželů, kdy si jeden na radu sociálních pracovnic žádá o výživné po bývalém manželovi, protože mu jeho příjem nestačí na základní životní potřeby. I toto stanovení výživného ale musí splňovat to, že nesmí být v rozporu s dobrými mravy. A lze jen doufat, že soudy zvláště v takových případech budou postupovat velmi zodpovědně.

   Pro Vás – i kdybyste byl nyní Vy jako navrhovatel rozvodu – není situace beznadějná. Jen si v klidu shromážděte všechny důkazy o životě Vaší manželky ještě za trvání manželství, abyste se u soudu nedostal do důkazní nouze. Vaše rodina – manželství nesplňuje dlouhodobě nejednu ze svých základních rolí – že si mají být manželé věrni, společně žít a podílet se na fungování rodiny, vytvářet zdravé rodinné prostředí…. Pokud je důvodem nevěra Vaší manželky, potom i jako navrhovatele rozvodu Vás nemůže nikdo označit za viníka rozvodu.

   Zvažte taktický postup – požádejte manželku o obnovení manželského soužití, máte na to právo. Navrhněte návštěvu rodinné poradny. Vše písemně a doporučeně nebo proti podpisu… Pochopitelně již můžete být ve stavu, kdy již o obnovení soužití zájem nemáte, potom mějte dost důkazů a rozveďte se.

   Manželku znáte nejlépe Vy, ale její manévrování si nezasloužíte, navíc se můžete dostat do pozice "oslíku otřes se".

   Ještě k příjmům Vaší manželky:

   soud si všechny příjmy /včetně přídavka a dalších dávek zjistí sám, včetně výživného na starší dítě/. Výživné a přídavky se ale do příjmu jako takového nepočítají – patří nezletilým dětem a mají hradit jejich potřeby.

   Dávky, které uvádíte, vyplácí pracoviště Úřadu práce – dle bydliště. Zda Vám informace sdělí skutečně nevím, ale jako manžel na to asi právo máte.

  4. Pavel K.

   Ještě jednou moc děkuji za rozsáhlou odpověd.Je vyčerpávající.Už to co jste psala je k pláči mě samotnému.Je nespravedlivé a zvláště tyto zákony,které si myslím více přihlíží k matkám jako takovým.Ale čas ukáže.

   Jen k Váší odpovědi.Bouhužel jsem nás objednal k manželské poradně před 5 měsíci.To jsem ještě byl s manželkou a dětmi doma.Jednou jsme oba navštívily,ale byla neznadějná ze strany manželky.Sám pán který nás poslouchal,řekl že cítí s manželky odpor a nenávist a já udělám udajně vše proto,aby bylo příměří.Chtěl jsem nás objednat ještě jednou,ponevadž mi to pán Dr.,který nás vyslechl navrhl,ale manželka už podala žádost o rozvod.Takže se tedy pokusím vyzvednou informace o této poradně a zkusím to použít u soudu jak mi doporučujete.

   Manželka také už jednou podala výživné na sebe a opět to stáhla.Já jsem řekl na otázku advokáta jestli požaduji náhradu na kterou jsem měl udajně právo,že NECHCI NIC.

   Až nabyde její zpětné stahnutí žádosti o rozvod podám žádost o rozvod já.Takhle to chci udělat.

   Má dcerka je kolikrát,když jí mám u sebe špinavá a zanedbaná.Doma u manželky je špína,zápach a nepořádek.MŮŽU TO POUŽÍT JAKO DŮKAZ.Myslíte,že mám zajít za její opatrovnicí?.Bolí mě to a jsem bezmocný.Děkuji Vám mnohokrát.Pavel K.

  5. maggie

   Shromážděte všechny podklady a důkazy, které Vám mohou u rozvodového soudu pomoci.

   Stejně tak všechny doklady o hrazení spoření apod. pro opatrovnický soud.

   Vzhledem k prostředí u Vaší manželky, které se Vám nelíbí:

   – máte-li možnost, troufáte si a jste toho schopen, požádejte si o svěření dcery do své péče

   – můžete pochopitelně požádat pracovnici sociálního odboru o pomoc, popsat jí situaci a důvod proč žádáte o místní šetření

   – dopředu Vás ale upozorňuji že jsou "socky a socky" – u některých dokud nejde o život, tak nezasáhnou, neprovedou šetření. Pokud ale žádost o místní šetření uvedete do návrhu soudu o stanovení dítěte do péče, soud kolizního opatrovníka zaúkoluje a určí mu lhůtu, dokdy má šetření provést

   – jinak jako důkaz můžete použít pouze něco, co bude zdokumentováno a zaznamenáno třetí osobou, je také důležité vědět, čeho důkaz by to měl být: zda žádosti o svěření dítěte do své péče či vlastně čeho? Toto si prosím rozmyslete.

 316. Martina

  S přítelem máme dítě, nebyli jsme oddáni a nyní náš vztah přestal fungovat. Čekám až se uvolní byt a budu se stěhovat. Můžu už v této době podat návrh na výživné? Pomůže mi soud i v tom případě, že přítel nepracuje? Jak mám v tomto případě postupovat? Děkuji za odpověď

 317. Martina

  S přítelem máme dítě, nebyli jsme oddáni a nyní náš vztah přestal fungovat. Čekám až se uvolní byt a budu se stěhovat. Můžu už v této době podat návrh na výživné? Pomůže mi soud i v tom případě, že přítel nepracuje? Jak mám v tomto případě postupovat? Děkuji za odpověď

  1. maggie

   Doporučuji navštívit příslušný sociální odbor dle místa bydliště dítěte – tam s Vámi sepíší návrh na stanovení výživného. Soud stanoví kolizního opatrovníka nezletilému dítěti a stanoví výživné – a to až 3 roky zpětně od podání návrhu. V tomto případě budete prokazovat, od kdy požadujete výživné na nezletilé dítě – jinak řečeno, do kdy se otec na výživě dítěte podíle.

   Soud stanoví výživné včetně data, ke kterému Vám otec bude výživné k rukám posílat. Rovněž stanoví, do kdy je otec povinen uhrdit dlužné výživné /vyměřené zpětně/, případně soud svolí k pravidelným měsíčním splátkám dlužného výživného.

   Současně s návrhem nastanovení výživného požádejte o svěření dítěte do své péče. Otec může požadovat u soudu o stanovení styku s dítětem.

   Výše výživného se odvíjí od posouzení mnoha faktorů soudem, popsala jsem to již několikrát v předešlých příspěvcích. Pokud otec nepracuje a jeho příjem je malý či žádný, soud bude zjišťovat, zda by mohl pracovat /ve svém oboru, v regionu kde bydlí – na příslušném úřadu práce/ a jaký by mohl být jeho plat, u bývalých zaměstnavatelů bude soud zjišťovat, za jakých okolností byl pracovní poměr ukončen.

   Jakmile nabude rozsudek o stanovení výživného a o svěření dítěte do péče právní moci, je otec povinen hradit výživné tak, jak je určeno v rozsudku. Dle některých výkladů lze vymáhat výživné ode dne vynesení rozsudku, přestože ještě nebyl rozsudek doručen oprávněným účastníkům řízení – má se jednat o předběžnou vykonatelnost a tato výjimka se vztahuje právě k výživnému.

   Pokud povinný nebude plnit svoji povinnost, lze na něj podat trestní oznámení pro TČ neplnění vyživovací povinnosti /nenechte se odradit "imaginární" hranicí 6-ti měsíců, kdy by otec nehradil výživné a teprvé potom by bylo možné podat na něj trestní oznámení, to si jen policie snaží ulehčit práci/ a současně návrh k soudu na výkon rozhodnutí – v současné době lze exekučně postihnout i vyplácené sociální dávky/.

 318. Romana Herčíková

  Přítel má dvě vyživovací povinnosti, na děti ze dvou různých předešlích vztahů.Jednu ve výši 2500.-Kč na 14letou a druhou ve výši 2000.-Kč na 7letou dceru.Jeho čistý měsíční příjem činí 14000.-Kč.Já jsem v současné době na mateřské dovolené s naší 18měsíční dcerou.Máme společnou domácnost, platíme hypotéku ve výši 6500.-Kč na náš společný byt,kde jsme oba vlastnici.Je možnost v současné době zažádat o snížení výživovacích povinností, s ohledem na naší současnou finanční situaci,jakou máme naději, že k tomuto snížení dojde.?A jaký zřetel se bude brát na mne, když zatím nejsme manželé?Děkuji za Vaší odpověď.!

  1. maggie

   U Vašeho partnera došlo k podstatné změně poměrů vzhledem k narození dcery. Tato skutečnost může být důvodem ke snížení výživného, které je mu určeno na starší děti.

   Je ale vhodné zvážit, kdy bylo výživné na starší děti soudem naposledy stanoveno a zda u nich nedošlo od posledního soudního stanovení výživného rovněž ke změně poměrů /ve škole, zájmy, zdravotní stav/.

   K Vám Váš partner vyživovací povinnost nemá, nejste manželé. Soud bude naopak brát v úvahu to, že spolu sdílíte společnou domácnost, na jejíž provoz můžete přispívat i Vy.

   Jako neprovdaná matka byste za určitých okolností měla nárok na výživné – po dobu 2 let od porodu, ale bylo by na Vás prokázat, že Vás otec Vaší dcery nevyživuje a nevyživoval, že Vám nepřispěl ani v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

   Rovněž si můžete nechat soudem stanovit výživné na dceru – na soudem stanovené výživné by soud při projednávání výživného na starší děti musel přihlédnout.

   Hypotéka na byt, spotřebitelský úvěr, leasing pouze svědčí o Vaší dobré životní úrovni a soud žádné splátky půjček apod. při stanovení výživného nezohlední. Vy jistě chápete splácení bytu jako nezbytnou součást Vašeho zajištění "střechy nad hlavou" a já s tím naprosto souhlasím. Ale u soudu Vám splácení úvěru skutečně nepomůže. Je jen na Vás, zda to u soudu uvedete, já bych to nedoporučovala. Ale výdaje – nájem, příspěvek do fondu oprav, služby s bytem spojené u soudu uveďte!

   V dnešní době je u mnohých z nás nezbytné se zadlužit na několik desetiletí, abychom si zajistili bydlení. Je paradoxem, že ačkoli hypotéku splácíme, není u opatrovnického soudu zohledněna jako nezbytná životní investice ale spíše posuzována jako nadstandart svědčící o dobré životní úrovni rodiny.

   Ale při projednávání dědictví již splacené nemovitosti dědí všechny děti stejně /zjednodušeně řečeno, je ale rozdíl mezi nezl. a zletilými potomky i děděním ze zákona či ze závěti…/ – a to jak ty, které se na splácení bytu "podílely" vlastně omezením vyplývajícím ze sníženého příjmu rodiny o splátku hypotéky, tak i ty děti, kterým dle zákona o rodině bylo soudem stanoveno výživné bez přihlédnutí ke splátkám na byt povinného rodiče, protože právo na výživné je nejpřednější a musí být hrazeno na prvním místě.

   Ve Vašem případě, abyste mohli obhájit případné snížení výživného či stanovení výživného do budoucna /zvýšení/, máte vlastně jen 2 možnosti.

   Buď se vdáte, Vašemu manželovi vznikne vyživovací povinnost i k Vám – ale pouze po dobu Vaší rodičovské dovolené /upozorňuji ale na zvýšení RP po novém roce, to už vyživovací povinost k Vám jako k manželce také nebude stoprocentní – vzhledem ke zvýšení RP/.

   Nebo si nechte stanovit opatrovnickým soudem výživné na dceru – a to i zpětně – a požádejte o stanovení výživného na sebe jako neprovdanou matku. Vašemu partnerovi může být soudem stanoven splátkový kalendář dlužného výživného…a toto soud bude muset zohlednit /při projednávání výživného na starší děti/.

 319. Brychová

  Na jakou výši výživného mám nárok,na 11-letého syna, od bývalého manžela, pobírá důchod 8500 Kč/měs.? , a já 16 000 Kč/měs. Se synem bydlím ve státním bytě, který si teprve zařízujeme.Bývalý manžel bydlí ve svém rodinném domku. Děkuji za odpověd.

  1. maggie

   Výše výživného se odhaduje dosti nelehce, několikrát jsem to uváděla v předchozích odpovědích. Soud zjišťuje všechny okolnosti – jak potřeby dítěte, tak i možnosti povinného rodiče.

   Otec syna pobírá důchod – předpokládám, že invalidní. Pokud si není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příjem zvýšit např. příležitostným přivýdělkem nebo žije v regionu, kde jsou invalidní osoby nezaměstnatelné, soud bude příjem otce /ID/ považovat za maximální možný a z něj bude i vycházet při stanovení výše výživného.

   To, že Vy bydlíte ve státním bytě a bývalý manžel ve svém rodinném domku na výši výživného zřejmě rovněž mít vliv nebude. Nelze po invalidním rodiči spravedlivě požadovat, aby dům prodal, pořídil si levnější bydlení /v našich podmínkách je to stále téměř nemožné/ a ze zbytku financí získaných prodejem nemovitosti odváděl vyšší výživné.

   Pokud otec nebydlí v luxusní vile s krytým bazém a nadstandartním vybavením, jeho bydlení přiměřeně odpvídá jeho možnostem i potřebám, soud nebude vlastnictví RD považovat za vysokou životní úroveň. Nakonec jako Vy platíte nájemné a údržbu bytu /kromě služeb s bydlením spojených/ i Váš BM musí dům udržovat a investovat do oprav.

   Ještě podotýkám, že majetek, který si dělí bývalí manželé po rozvodu, ať už si ho dělí dohodou nebo soudně, nemá vliv na výši výživného na děti.

   Dle informací o výši výživného, které jsem získala pročtením kvant web stránek, odhaduji výživné na max. 2500,- Kč. A to v případě, kdy má syn zvýšené výdaje např. se svým zdravotním stavem. Váš BM musí rovněž z něčeho žít, takže pokud nemá ani žádné úspory nebo jiný hodnotnější majetek, je možné, že výživné bude spíše stanoveno v rozmezí 1500 – 2000 Kč.

 320. Libuše

  Dobrý den,

  jsem na mateřské dovolené a jsem znova vdaná a mám se svým stávajícím mužem ročniho syna. Má dcera začla chdit do školky. Bývalý manžel mi platí 1500,- kč výživné, chtěla bych ho zvíšit a chtěla bych se zeptat zda se také posuzuje plat mého součastného manžela ….. Děkuji

  1. maggie

   Pročtěte si prosím tak 2 – 3 stránky mých odpovědí zpětně, touto problematikou jsem se zde nedávno zabývala.

   V každém případě nástup dcerky do školky znamená změnu poměrů na straně dítěte a zvýšené výdaje v souvislosti s návštěvou předškolního zařízení.

   Ke zvýšení výživného s největší pravděpodobnosti dojde.

   K příjmům Vašeho manžela by soud měl přihlížet pouze tolik, že na hrazení nákladů domácnosti nejste sama, rovněž že Váš manžel "automaticky" vyživuje svého syna /tj. nejste osmamělou matkou, která žije pouze z příspěvků státu a výživného/ i Vás jako matku na RD. Váš manžel nemá vyživovací povinnost k Vaší dceři, ale je možné, že životní úroveň Vaší rodiny je díky příjmům či majetku manžela vyšší než životní úroveň rodiny otce Vaší dcery.

   Tato skutečnost ale nemá žádný vliv na výši výživného od otce. Pokud je příjem otce dostatečně vysoký, je výživné stanoveno ve výši tak, aby krylo běžné měsíční potřeby dítěte. Je-li příjem otce nadstandartní může soud část výživného určit ukládat na vinkulovaný účet dítěte – a to jako úspory do budoucna, na vzdělání, bydlení, ale i aktuální mimořádné výdaje /např. lyžařský kurz, zahraniční školu v přírodě/, které nelze pokrýt z běžného výživného.

   Takže argument, že Vy jako rodina jste na tom tak dobře, že výživné v té a té výši nepotřebujete, neobstojí. Vychází se z příjmů otce a z toho, zda má i jiné vyživovací povinnosti.

 321. Kloučková simona

  Dobrý den, otec mého dítěte platí alimenty nepravidelně a ne vždy v plné výši, i když to má stanovené soudem.Není možné se s ním domluvit na jakékoliv splátky.Plátce mzdy neznám ani mi ho nechce sdělit.Děkuji

  1. maggie

   Pokud není domluva možná, obraťte se na soud se žádostí o "exekuci" na plat otce. Soud má dost pravomocí, aby zjistil zaměstnavatele manžela. Pochopitelně, pokud byste zaměstnavatele zjistila sama, urychlila byste všechny úkony soudu.

   Nezletilé děti požívají – co se týká výživného – mimořádné ochrany.

   Druhou možností je, že požádáte o zvýšení výživného. Soud otce vyzve, aby uvedl zaměstnavatele, majetek, příjmy. Pokud otec soudu informace nepodá, vystaví se riziku pokuty. Do návrhu na zvýšení výživného můžete rovněž uvést, že otec vyživovací povinnost neplní v rozsahu, který mu byl stanoven soudem, případně uveďte i výši dlužné částky ke dni podání návrhu.

   To mu u soudu jistě nepomůže.

  2. Jan

   Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce na plat! Můžou mi dát exekuci ve zkušební době? Děkuji za odpověď

  3. maggie

   Ano, i ve zkušební době Vám může být exekuován plat.

  4. zuzka

   Dobrý den, pokud bylo výživné stanoveno soudem, je tento rozsudek právní titul k nařízení exekuce. Je tedy možné podat k soudu návrh na nařízení exekuce a výživné lze vymáhat touto cestou.

 322. Jiřina

  Mám prosbičku, jak se mohu odvolat proti výši alimentů??? Nejsme ještě rozvedení, ale přišlo mi rozhodnutí o výši alimentů od "mého" manžela. Vzhledem k tomu, že má opravdu vysokou výplatu a já nemám zatím ani životní minimum, protože jsem musela kvůli pěči o děti z práce odejít, tak bych chtěla navýšit alimenty. Prosííím pomozte mi…

  1. maggie

   Vaše finanční situace není jistě jednoduchá, ale doporučuji Vám pomoc právního zástupce. Další možností je občanská poradna, kde Vám podají základní informace o Vašich možnostech – vzhledem k odvolání se ke krajskému soudu – i tom, kde by bylo možné získat bezplatnou právní pomoc.

   Pohlídejte si lhůtu pro odvolání – 15 dnů ode dne doručení rozsudku.

   Výživné od otce dětí má krýt běžné potřeby dětí, případně při vyšším příjmu je otec povinen dětem ukládat část výživného na vinkulovaný účet.

   Výživné "na děti" nemůže sloužit k tomu, aby se vylepšila finanční situace rodiče, který o děti pečuje. Přestože musel – vzhledem k péči o děti – původní zaměstnání opustit. Jinak se posuzuje péče o dítě mladší 3 let a jinak péče o dítě, které již chodí do školy…

   I jako "ještě" manželka můžete podat k soudu návrh na stanovení výživného na Vás. Jako manželka máte právo na stejnou životní úroveň jako má Váš manžel. Tedy – zjednodušeně řečeno – každý z Vás má právo na polovinu příjmů toho druhého…

   I po rozvodu lze žádat o výživné. Pokud jste se na rozvodu výrazně nepodílela a rozvodem Vám vznikla finanční újma, může Vám být soudem přiznáno výživné až po dobu 3 let a to v takové výši, jako byste byla stále vdaná.

   Na přiměřenou výživu máte právo kdykoli po rozvodu, pokud Vaše příjmy nekryjí alespoň základní životní potřeby.

   V obou případech je nutné splnit i podmínku, že přiznání výživného není v rozporu s dobrými mravy.

   Vezměte rozsudek a důkladně pročtěte odůvodnění soudu – proč, za jakých okolností, na základě jakých důkazů – stanovil výživné v té a té výši. Do odvolání uveďte každou pochybnost, kdy se s rozsudkem neztotožňujete. A samozřejmě zdůvodnění Vaší pochybnosti.

   Krajský soud již rozhoduje "v senátu" a všechny napadené skutečnosti rozsudku okresního soudu znovu posoudí.

  2. maggie

   I jako vdaná manželka – navíc na MD – máte nárok na výživné od manžela, máte přímo právo na stejnou životní úroveň, jako má on. To, že nebydlí s Vámi, ani to, že byt je Vašich rodičů, na tom nic nemění.

   Navštivte sociální odbor v místě Vašeho bydliště – jistě Vám poradí podat k soudu návrh jak o úpravu styku s dítětem /tj. kdy se bude Váš manžel s dcerou stýkat/ tak i návrh na stanovení výživného na nezletilé dítě. Soud bude vycházet jak z příjmů otce, tak i z potřeb dítěte, či z jeho "zájmů" /je-li v možnostech otce platit výživné vyšší než jsou běžné potřeby dítěte, může být část výživného ukládána na vinkulovaný účet pro účely spoření na budoucí vzdělání, bydlení apod./.

   U opatrovnického soudu bude Vaši dceru zastupovat kolizní opatrovník, jak on, tak i Vy i otec se budete moci vyjádřit, pokud se otec nedostaví, může soud rozhodnout v I. stupni i bez jeho přítomnosti.

   Rekapitulace: máte nárok na výživné jak Vy jako manželka, tak i Vaše dcera. Navíc – i vzhledem k věku dítěte – soud zřejmě přistoupí k určení styku s otcem dítěte.

   Co se týká Vašeho auta, to spadá do společného jmění manželů. Za trvání manželství lze SJM zúžit nebo naopak rozšířit pouze "u notáře" – jakousi dohodou mezi manžely nebo přímo u soudu.

   Upozorňuji Vás, že veškeré dluhy vzniklé za trvání manželství /není-li SJM ošetřeno jinak/ padají na hlavu obou manželů. Není výjimkou, že i několik let po rozvodu, pokud bývalý manžel nesplácí úvěry, leasingy, půjčky – obrátí se banka na bývalého manžela, aby tyto splácel za něj, protože vznikly za trvání jejich manželství. Proto rozvažte, zda navštívíte odborníka v rodinné poradně – pokud máte na soužití s manželem stále zájem, nebo podáte žádost o rozvod a vyvarujete se do budoucna i možných finančních problémů.

   Opět se opakuji – doporučuji návštěvu i občanské poradny – tam Vás odkáží na odborníky přímo ve Vašem regionu a poskytnou Vám rady jak konkrétní, tak i obecné s odkazem na příslušné instituce.

  3. maggie

   Exekuce na plat je možná jen v případě pravomocného rozsudku o výživném. Pokud jej nemáte, nemůžete exekuci požadovat.

  4. Barbora Hejtmanová

   Dobrý den,mám 3 měsíční dceru a jsem na mateřské, manžel si našel babu a odešel od nás, prej jsem ho, ale vyhodila a nemá kde bydlet, tak mi nic nechce dát , nemůžeme se domluvit na penezích, dítě mu půjčuji, vždy kdy si řekne, nedělám mu problémy, ale on jo, že mě nemusí dávat nic, možná na malou dá.Mám chut mu nedávat dítě, dokud se to nevyřeší, můžu to udělat? a na kolik mám nárok, když bere kolem 27000,- a to si vzal auto, byt je naštěstí mých rodičů.rozvádět se nechce, prej at si požádám já.žádost já dávat taky nebudu, a mám vymáhat výživné formou exekuce na plat?děkuji za rady…

 323. Eva Novotná

  Chtěla jsem se zeptat,kdy je dítě zletilé? Syn po vyučení nastoupil na nástavbové studium a po roce jej ukončil.Nedokončil jej.Potom nastoupil do práce.21.3.2005 kdy mu bylo 20let jsme požádali o zvýšení výživného z 800,- na 1500,-Kč.V té době byl ještě studující.Žádali jsme o rok zpětně,ale bylo nám řečeno,že podle§98 ods.1nemá nárok na zpětné výživné pouze od doby žádosti.Děkuji za rychlou odpopvěď.

  1. maggie

   Dítě je zletilé dnem, kdy "slaví" 18. let.

   Nezletilé dítě – o výživné lze žádat až 3 roky zpětně od podání žádosti /návrhu k soudu/.

   Zletilé dítě – o výživné lze žádat ode dne podání návrhu, zpětně to již není možné.

  2. Eva Novotná

   Dobrý den pane doktore,

   ráda bych se Vás zeptala.V tomto roce můj syn ukončil ukončil odborné učiliště a po prázdninách bohužel byl nezaměstnaný tudíž neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti.Od listopadu si našel práci a měl zkušební dobu do 21.12.2006.Dne 8.12.2006 byl propuštěn podle §58 .V ten den ještě odpracoval 4hod.Dnes ráno musel navštívit lékaře z důvodu nemoci, ale p.Mudr. mu napsala do neschopenky v kolonce zaměstnán ,, nezaměstnaný".Chtěla jsem se zeptat zda se na něho bude ochranná lhůta vztahovat?Odevzdal neschopenku zaměstnavateli a bojím se aby ,když tam má napsáno nezaměstnaný to zaměstnavatel vůbec přijal.Výpověď podepisoval až dnes, ale až po odevzdání neschopenky.Neměla Mudr. napsat do neshopenky adresu zaměstnavatele a nebo to nevadí?Děkuji mnohokrát za Vaši rychlou odpověď. Novotná

  3. maggie

   Ochranná lhůta po skončení zaměstnání trvá 42 dnů, tedy 6 týdnů. Pokud bývalý zaměstnanec onemocní /je mu vystavena PN/, obrací se s nárokem na nemocenské dávky na svého bývalého zaměstnavatele.

   Paní doktorka uvedla na průkaz práce neschopného aktuální stav – nezaměstnaný dobře. Na nároku na nemocenskou toto vliv nemá. Je nezbytné se na ÚP omluvit – nejpozději do 8 dnů a nejlépe zaslat kopii vystavené PN /originál je zaslán býv. zaměstnavateli/.

   Firma do 25 zaměstnanců předává hlášení o PN na příslušnou pobočku ČSSZ, tato bude dávky proplácet přímo nemocnému, organizace nad 25 zaměstnanců proplácí nemocenskou sama.

 324. artur

  musim platit alimenty kdyz nemam praci a nedostavam ani podporu ale kdyz muzu dam na dite a koupim co potrebuje pokud to dovoli financni situace ona to vi jak sem na tom a udala mne policii muzou mne zavrit jak se muzu branit dekuji za radu

  1. maggie

   Ano, jste povinen platit výživné, pokud bylo stanoveno soudem a rozsudek nabyl právní moci.

   Vy můžete tentýž soud požádat o snížení výživného či o zproštění placení výživného – a uvést důvody, proč výživné ve stanovené výši, případně proč vůbec výživné, platit nemůžete.

   Soud ale bude velice důkladně zkoumat, proč nepracujete, z jakého důvodu nemáte nárok na výplatu "podpory" v nezaměstnanosti, zda pobíráte dávky sociální péče /životní minimum/ – a hlavně, z čeho vlastně žijete…

   Je to velmi individuální záležitost.

   Trestný čin zanedbání povinné výživy – jedná se /pokud si dobře pamatuji/ o úmyslný trestný čin. Pokud jste se do platební neschopnosti nedostal vlastní vinou, pokoušel jste se situaci řešit co nejdříve, přispíval jste, kdykoli Vám to situace umožnila… to vše bude vyšetřovatel posuzovat před předáním spisu státnímu zástupci, pokud na základě všech důkazů případ neodloží sám. Navíc zde platí ustanovení o účinné lítosti – pokud povinný uhradí výživné do vynesení rozsudku trestním soudem, "jakoby se před tím nic nedělo" /tj. vyšetřování, trestní řízení, obžaloba – soud/.

   Radím, spolupracujte s vyšetřovatelem policie ČR, uveďte všechny skutečnosti, které hovoří ve Váš prospěch, žádejte právního zástupce /nemůžete-li si ho dovolit z finančních důvodů/ ex offo, dejte na jeho rady.

   Vyživovat dítě je povinností rodičů, někdy dokonce celoživotní /např. u zdravotně postiženého dítěte/, a je primární povinností rodiče výživu zajistit vlastními prostředky, pokud mu v tom nebrání vážné důvody /dlouhodobá nemoc, invalidita/. Nevím, z jakého důvodu jste bez zaměstnání, ale představte si situaci, že byste žil s matkou dítěte a dítětem ve společné domácnosti – kdo by hradil běžné potřeby dítěte, kdo náklady na bydlení, stravu, ošacení? To byste asi nemohl delší dobu vystačit s tvrzením, že práci nemáte a nemáte ani nárok na podporu /která navíc ve většině případů pouze slouží k uspokojení základních životních potřeb uchazeče o zaměstnání/. Jste-li svobodný /rozvedený/, nemáte jiné vyživovací povinnosti, můžete se ucházet o pracovní místo i jinde než jen v místě trvalého bydliště…

 325. Pavlína

  Dobrý den,

  stále by mě zajímalo jak je to ohledně rodičovského příspěvku od nového roku. Jestli je to schváleno uz na 100%% nebo je to zrušený. A jestli se to ještě pořád neví, tak kdy už to všichni budou vědět? Moc Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Pavlína

  1. maggie

   100%% jistotu nemáte nikdy…

   Ale stále platí, že ke zvýšení k 1.1.2006 dojde. Přeji všem maminkám, aby tomu tak bylo.

   A pevně doufám, že nějakýho "chlapa" zase nenapadne RP snížit…..

 326. Petra

  Mám 14ti letého syna. Jeho otec platí výživné ve

  výši 1000Kč měsíčně.Mám nárok na zvíšení pokud nevím jestli má stálé zaměstnání.V součastné době jsem již 9let vdaná a z druhého manželství mám 6letou dceru.Má zvíšení výživného na tento stav vliv? Děkuji

  1. maggie

   O zvýšení výživného můžete jako matka nezletilého dítěte, které je ve Vaší osobní péči, žádat kdykoli se změní potřeby dítěte /nástup do MŠ, ZŠ, druhý stupeň ZŠ, nástup na SŠ, dále změna zdravotního stavu, finančně náročná zájmová činnost…/.

   Vy nejste povinna vědět, zda má otec stálé zaměstnání, není dokonce ani Vaší starostí sledovat, zda se změnila jeho finanční situace.

   A od toho posuzovat, zda po otci budete výživné žádat vyšší nebo ne.

   Zájem dítěte u opatrovnických soudů hájí kolizní opatrovník, o výživném rozhoduje soud.

   Podejte návrh na zvýšení výživného, soud si zjistí všechny potřebné informace o otci a jeho příjmu. Již do návrhu můžete uvést, že požadujete výživné vyměřit 3 roky zpětně od podání návrhu – a to jak vzhledem k době, kdy bylo výživné naposledy stanoveno, tak i vzhledem k výši výživného, které již zdaleka nekryje potřeby Vašeho syna /k jeho věku/. Navíc ani jeho potřeby do budoucna – nutnost tvorby úspor do budoucna na případná studia nebo "start" do života – pokud to příjem otce dovoluje.

   I v případě, že příjem otec není pravidelný, bude soud jeho situaci zkoumat – i to, proč nepracuje /nepodniká/ tak, aby měl pravidelný příjem umožňující hrazení výživného ve vyšší částce.

 327. Alena

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné při podání žaloby o stanovení výživného pro zletilé dítě požadovat doplacení výživého zpětně. Děkuji za odpověď. Alena

  1. maggie

   Bohužel u zletilého dítěte nelze žádat výživné zpětně, pouze ode dne podání návrhu.

 328. marcela

  poslední návrh na zvýšení výživného jsem podávala k 31.8.2003. výživné bylo zvýšeno vzhledem k tomu, jaký měl povinný v té době příjem. v současné době, vzhledem k tomu jaké částky chodí od jeho zaměstnavatele (podala jsem kvůli neplacení exekuci na plat) se domnívám, že by mohlo být výživné vyšší. dcera má 12 let (její potřeby se zvyšují i přesto, že nenavštěvuje žádné kroužky atd.)a výživné je 1500 Kč.mohu si zažádat o zvýšení výživného?

  1. maggie

   Ano, o zvýšení výživného požádat můžete – od posledního zvýšení uběhlo již několik let, soud bude zkoumat finanční a majetkovou situaci otce 3 roky zpětně a je i možné, že výživné "dopočte" až 3 roky zpětně.

   Předpokládám, že dcera již navštěvuje 2. stupeň základní školy – i toto je důvod ke zvýšení výživného. To, že nenavštěvuje "kroužky", případně nemá zvýšené potřeby vzhledem ke zdravotnímu stavu, by nemělo mít vliv na zvýšení výživného.

   V současné době se má zato, že pokud to umožňují finanční možnosti otce, lze výživné stanovit i vyšší, než by odpovídalo aktuálním běžným potřebám dítěte. Část výživného může být přímo ukládána na účet dítěte /kontrolovaný soudem/, část bude zasílána k rukám matky.

   Do návrhu můžete přímo uvést, že žádáte o výživné 3 roky zpětně ode dne podání návrhu, případně i to, že umožňuje-li to současná finanční situace otce, aby část výživného byla poukazována dceři na její účet za účelem tvorby úspor na budoucí vzdělání, bydlení apod.

   K výši částek, které Vám zaměstnavatel poukazuje – "exekučně" strhávané výživné z příjmu:

   Výživné je platbou, která má absolutní prioritu. Z platu hrubého 8000 Kč. měsíčně, pokud povinný nemá další vyživovací povinnosti /na děti, manželku/, lze strhávat až 3514 Kč, což v porovnání k čisté mzdě z 8000 Kč. hrubého je položka nikoli nezanedbatelná. Na druhou stranu to zase nesvědčí o nějak mimořádném příjmu povinného.

 329. Jana

  Neteř žije s matkou,která se znovu provdala. Letos zemřel její otec a neteři nebyl přiznán nárok na sirotčí důchod. Od smrti otce však nepobírá její matka ani výživné. Může sestra žádat o nějakou sociální dávku?

  1. Jana

   Bohužel navrhovaný článek neobsahuje odpověď na můj dotaz. Sestra nemůže žádat o zvýšení výživného, protože otec neteře zemřel. Nesplnil však podmínky přiznání sirotčího důchodu, takže nyní nepobírá sestra na neteř ani výživné ani sirotčí.

  2. maggie

   Sestra může požádat o dávku sociální péče na příslušném sociálním odboru /před tím již ale musí oslovit ÚP – odbor státní sociální podpory – o sociální příplatek a příspěvek na bydlení/.

   Pokud příjmy rodiny nedosahují životního minima, sociální odbor může ŽM dorovnat.

   Do příjmu rodiny je započítán i příjem manžela sestry.

   Sociální dávka jako náhrada za výživné za již zemřelého rodiče nebo jako náhrada sirotčího důchodu, na který nevznikl nárok, neexistuje.

   Bohužel, Vaše sestra není ojedinělým případem, kdy po zemřelém – povinném – rodiči nemá nezaopatřené dítě nárok na SD. Protože ve Vašem případě otec neteře nehradil odvody na sociální zabezpečení ve stanovené výši a po stanovenou dobu.

   Takže v současné době je to jen na matce…

   Pokud ale ke dni úmrtí otce byl dluh na výživném, lze se přihlásit při dědickém řízení a uplatnit dluh na výživném. Tento dluh není započítán do případného dědictví po otci.

 330. Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. Byla jsem si zažádat na OSSZ o mateřskou. Tam mi řekli,že mám na ní nárok. Pokud neporodim do 5.12.2006.Jestli porodim do toho datumu tak sem v ochranné lhutě a mateřskou mi musí prý doplacet škola.Jinak mám TP 14.12.2006.Zajímalo by mě zda mi škola může vyplácet mateřskou pul roku??A kdyz ne tak od koho pak dostanu tu mateřskou.Na OSSZ mi řekli,že když porodím do toho datumu tak stím oni už nemají co dělat.Prosim o odpověd. S pozdravem Pavlína

 331. Helena

  Dobrý den, nikde jsem zde nenašla odpověď na to, zda se při vyměřování výživného berou v úvahu i příjmy nového manžela/manželky. Např. bývalá manželka žádá o zvýšení alimentů na nezletilé dítě, budou se posuzovat příjmy pouze jejího bývalého manžela nebo i příjmy jeho nové manželky? Děkuji.

  1. maggie

   Příjmy "nových" manželů by soud měl pouze zjišťovat s tím cílem, aby posoudil celkovou situaci rodiny – tzn. že se nový prartner podílí na nákladech domácnosti. Ale vyživovací povinnost k dětem druhého partnera nemá.

   Proti praxi některých soudů, který posuzuje příjem nebo majetek nového partnera tak /pokud se jedná o vyšší příjem než je průměrný, nebo o majetek – např. rodinný dům, příjem z podnikání/ tak, že "nová" rodina má i vyšší životní úroveň, na které mají právo se podílet i děti druhého partnera, je třeba se postavit.

   Tj. u soudního jednání mít právního zástupce, který se stanovováním výživného zabývá a v problematice se orientuje.

  2. maggie

   Ještě doplnění k Vašemu dotazu: Výživné bude stanovováno z příjmu otce nezl. dítěte s příhlédnutím k jeho celkové životní /příjmové, majetkové situaci/.

   "Nová" manželka má ke svému manželovi vyživovací povinnost, takže v případě malého příjmu manžela se má za to, že manželka mu musí ze "svého" příjmu zajistit stejnou životní úroveň, jakou má ona.

   Je to tak trochu začarovaný kruh, skutečně záleží nejen na přístupu soudu, ale i na postoji všech účastníků řízení. Rozumný povinný rodič ví sám, jaké výživné je přiměřené jeho příjmům a životní situaci a rovněž potřebám jeho dětí, na druhou stranu oprávněný rodič se nebude spoléhat na to, že "nový" manžel jeho BM se bude automaticky podílet na výši výživného pro dítě svého partnera….

 332. tomáš

  platím 3 a 4 tisíce na děti (7 a 12 let), krom toh jim spořím, platím pojistky, lyže 2x za rok v Rakousku + vybavení atd. stále jsem žalován na zvýšení výživného. soud vždy vyhoví. to že manželka podniká a je ve 12 hodin doma a dcera je v družině do 15:00 se v potaz nebere. mám možnost se bránit nebo být jen dojnou k…?

  1. maggie

   Chápu Vaše pocity a pokusím se Vám vysvětlit, jak to u stanovování výživného funguje:

   1. výživné soud stanovuje, jakmile se změní poměry na straně dětí nebo na straně povinného rodiče /nebo i oprávněného rodiče, např. pokud matka nastoupí na RD s novým dítěte, které má s dalším partnerem/.

   Tato změna poměrů je soudem zhodnocena – pokud se Váš příjem zvyšuje každým rokem, pak je na místě, aby z části zvýšeného příjmu měly "něco" i Vaše děti. Otcové, kteří jsou žalování 1×3 roky, často stojí před skutečností, že je jim výživné vyměřeno zpětně v desetitisícových částkách a mají soudem stanovený termín, kdy dluh musí uhradit….

   Zřejmě to pro Vás nebude útěcha, ale pokud matka žádá o zvýšení výživného v intervalech kratších než ty "tři roky", snadněji se asi vyrovnáváte s navýšenými částkami…

   Výživné – dle mých zkušeností u opatrovnických soudů – má sloužit k úhradě běžných potřeb dítěte i k tomu, že se dítěti platí lyžařské kurzy, školy v přírodě, nákladnější vybavení při nástupu do kroužku apod. Pokud z výživného nelze tyto potřeby dítěte hradit, je na místě zvážení zvýšení výživného.

   Otcové, jako Vy, hradí dětem i potřeby "nad rámec výživného". Některé soudy tyto výdaje uznávají, některé soudy je zcela opomíjejí s tím, že to není povinnost povinného rodiče hradit…

   2. na výši výživného má vliv pouze Váš příjem a potřeby Vašich dětí. To, že Vaše BM podniká, je doma v poledne a pro dceru chodí až ve tři je jen její věc – tedy její volba a organizace volného času, a její příjmy jen svědčí o tom, že děti mají takovou a takovou životní úroveň.

   Pokud nejsou děti zanedbané, chodí do školy, jsou v pravidelné péči dětského lékaře /prevence, očkování/, nemáte u soudu co napadnout.

   Výdaje, které máte "navíc" k výživnému, mějte potvrzené, předkládejte je soudu. Nebo tyto výdaje již nehraďte, protože mají být hrazeny ze stanoveného výživného.

   Matku dětí u soudu nenapadejte, není to ani strategické a ani rozumné.

   Můžete požádat o změnu úpravy styku s dětmi, je-li ve Vašich možnostech mít je i častěji než dosud. Výši výživného to asi neovlivní, ale vztah s dětmi může častější konktakt s Vámi jen posílit.

 333. Petr

  Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o radu.Situace: Jsem 10 let rozvedený a mám jednoho syna (13).Prakticky celou dobu po rozvodu jsem žil se svojí ex-manželkou ve spol. domácnosti,nebo-li oni bydleli u mě.Žili jsme jako klasická rodina tj. volný čas,dovolené atd. vše společně.Jako výživné,které teď mohu doložit např. výpisem z b. ú.,jsem platil cca 1 tis./měs.Samozdřejmě,že při takovémto způsobu soužití jsem platil synovy výdaje i přímo,dle momentální potřeby.Dále jsem mu v tomto období vybavil jeho pokoj potřebným zařízením pro studium (nábytek,PC atd.,cca 35 tis.),od čehož mám také doklady.Pro úplnost dodávám, že na přímé náklady pro bydlení (voda,plyn atd.) mi ex-manželka přispívala (kromě nájmu).Před několika měsíci se však manželka se synem odstěhovala a podala žádost o zpětné dorovnání výživného (3 roky).Soud při prvním stání vypočítal dlužné výživné na 60 tis. pokud nepředložím další výdaje na syna, kromě té "tisícovky".Otázka 1: Má soud při zpětném výpočtu přihlédnout na skutečnost, že jsem žil se synem ve spol. domácnosti a tudíž přímo ovlivňoval jeho živ. úroveň? Otázka 2: Mohu jako odpočet na dlužné výživné uplatnit např. zařízení do dětského pokoje, které jsem koupil v dobré víře?

  Soud mi místo doplatku nabízí nový výměr výživného 4 tis./měs, při mém doloženém příjmu 16 tis./měs, což se mi zdá moc.Otázka 3: Kolik bych měl asi tak platit za normálních okolností? Nemám žádné další závazky, žiju sám. Děkuji.

  1. maggie

   Moje rada zní, berte 4 tisíce měsíčně, bez doplatku výživného zpětně. Vězte, že u odvolacího soudu nejenže bude stanoveno výživné ve výši 4 tis/měs., ale bude vyměřen i doplatek zpětně. Vycházím z osobní zkušenosti, tak to nyní prostě funguje. I při Vašem příjmu, jak ho uvádíte, jsou 4 tisíce vstřebatelné, ale doplatek ve výši 60 tis. by byl pro Vás daleko větší zátěží.

   1.U soudu ale uveďte, že jste se po dobu, kdy Váš syn bydlel s matkou u Vás, podílel na osobní péči o něj. Výdaje na domácnost, nájem a služby – to je spíše Vaše dohoda s jeho matkou, nelze to uplatnit jako oprávněný výdaj u opatrovnického soudu. S BM jste se měli domluvit na úhradě domácnosti a bytu, na výživné toto vliv nemá..

   Osobní péči o dítě a péči o společnou domácnost soud vždy hodnotí při stanovení výživného. Je rovněž důležité, kdo měl dítě svěřené do péče – pokud Vaše žena, měl jste jí platit soudem stanovené výživné /ať už jste žili spolu v bytě/, náklady na domácnost jste měli s BM hradit rovným dílem – tak to posuzuje soud.

   2. Výdaje na pokoj syna můžete rovněž u soudu uvést – ale uvědomte si, že při synově odstěhování je toto vybavení nadále součástí Vašeho bytu. Syn si ho zřejmě s sebou nevzal. Pokud ano, je to bod pro Vás.

   Přesto jste mu investicí do pokoje a PC zvýšil životní úroveň a možnosti, které měl při studiu /PC, internet/.

   3. Normální okolnosti neexistují – berte 4 tisíce bez doplatku zpětně…

  1. maggie

   Viz. odpověď:

   Re: Vymáhání výživného formou exekuce — zuzka, sen.da@seznam.cz — 02.11.2006 17:05:37

   .. jinak řečeno, není-li s otcem možná domluva, neplní svoje povinnosti stanovené v rozsudku o výživném, nezbyde Vám než podat návrh na exekuci /platu, majetku…/ a současně i trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti.

 334. Renata

  Je možné k žádosti na zvýšení výživného podat písemné vyjádření, nějaký protinávrh? Pokud ano, jak se sepisuje? Děkuji předem za radu. Renata

  1. maggie

   Nevím, jaký protinávrh máte na mysli…

   Po podání návrhu na zvýšení výživného /oprávněným rodičem/ soud osloví povinného rodiče s požadavkem na informace o jeho zaměstnavatelích /3 roky zpětně…/, příjmu z podnikání /3 roky zpětně/, zaměstnavatelech manželky/la povinného rodiče /3 roky zpětně/, pojistkách, spořeních, půjčkách, úvěrech …. nákladech na bydlení, dalších vyživovacích povinnostech.

   Tyto informace je povinný rodič povinen dodat soudu ve stanoveném termínu /stejně tak je osloven i oprávněný rodič/.

   K tomu může být podán i "protinávrh", jak píšete, respektive vyjádření, zda se zvýšením výživného souhlasíte nebo nesouhlasíte – a důvod, tj. PROČ. Soudu to v důsledku ulehčí práci při samotném projednávání věci – bude znát dopředu názor i povinného rodiče a bude ale jistě i chtít dokladovat důvody, proč je výživné v navrhované výši pro povinného rodiče nepřijatelné, případně jaká výše výživného je přijatelná ….

   Osobně doporučuji takové vyjádření přiložit k dokumentům vyžádaným soudem. U soudního projednávání se pak mnohdy těžko hledají slova a argumenty, navíc soudy I. stupně rády rozhodují po prvním stání…

   Právní zástupce je ovšem nezbytností.

   Existuje ale i možnost, kdy je s oprávněným rodičem uzavřena dohoda o výši výživného ještě před soudním projednáváním. Soud k ním může, ale i nemusí přihlédnout.

 335. marta

  Chtělá bych poradit rada bych požadala o zvýšení vyživného ny syny 12 let které je stanovene 200kč.O zvýšení jsem nézádala. Otec platil pravidelně do 2005 letos zaplatil pouze za 1 měsíc .Já jsem na MD mám 3 let.syna a žiju s druhem .Byvalý manžel je znovu ženatý a mají 4 let dceru a manželka další dvě děti z prvního manželství

  1. maggie

   Co k tomu dodat – pokud je skutečně výživné stanoveno na 200 Kč měsíčně…. I obědy ve škole zdaleka přesahují tuto částku – na jeden měsíc.

   Okamžitě podejte návrh na zvýšení výživného na příslušném opatrovnickém soudu. Ode dne podání návrhu žádejte o vyměření výživného 3 roky zpětně. Tento návrh můžete podat i na příslušném sociálním odboru.

   Vyzvěte otce, písemně a doporučeně, aby výživné uhradil dle posledního rozsudku – a ke dni, kdy ho vyzvete, uveďte výživné, které Vám dluží. Požádejte, aby v termínu – 8 dnů – dlužné výživné uhradil.

   V případě, že budete podávat návrh na zvýšení výživného, můžete uvést, že otec vyživovací povinnost neplní a kolik dluží…

   I když se Váš bývalý manžel oženil, nezbavuje ho to vyživovací povinnosti k ostatním dětem.

 336. radoslav

  Dobrý den.Doposud jsem výživné posílal k rukám matky která většinu částky použila pro svou potřebu.Chtěl bych tuto částku zasílat na učet syna.Je potřeba k tomuto kroku soudní uprava,nebo stačí dohoda s plnoletým synem.Dohoda s ex manželkou je dosti těžká.Předem děkuji.

  1. maggie

   Ode dne nabytí zletilosti dítěte posílejte výživné přímo k jeho rukám /složenkou/ nebo na základě oboustranné dohody na účet dítěte.

   Ta dohoda je dle mého názoru důležitá, protože někdy má dítě sice účet v bance, ale přístup k němu má i někdo z rodičů….

   S matkou dítěte se nemusíte /tedy po nabytí zletilosti dítěte/ již nijak domlouvat na tom, jak a kdy budete výživné platit – ani komu…

   Automaticky patří již jen dítěti. Matka dítěte může po něm požadovat např. to, aby jí z výživného přispíval na domácnost, na náklady spojené s bydlením, službami, stravou apod.

   Na druhou stranu zletilé dítě může požádat o stanovení výživného soud – ale to již soud stanovuje oběma rodičům.

   Dohodu se synem doporučuji, pokud by ale s Vámi např. odmítal komunikovat, posílejte výživné složenkou na jeho jméno k datu, které je určeno rozsudkem soudu o výživném /i z doby, kdy byl ještě nezletilý/. V tom případě mu písemně a doporučeně oznamte, že tak činíte vzhledem k tomu, že je mu již 18. let.

   Syna jako "dospělý" se již musí sám dohodnout s matkou, jak jí bude na domácnost přispívat….

 337. Monika Salačová

  Prosím o radu.Syn dostudoval a pracuje.Exmanžel mě ale na výživném dluží 30.000,-. Jelikož syn začal pracovat chtějí zrušit jeho exekuci na platu a přestat tak mi posílat výživné.Mám přece nárok na to aby prokázaný dluh mi exmanžel nadále splácel.Kam se mohu obrátit aby se nadále výživné platilo když exmanžel dal opět výpověd v zaměstnání a není k nalezení.

  1. maggie

   Na běžné výživné i na dlužné výživné má po nabytí zletilosti nárok pouze Váš syn. A to i v případě, kdy dluh vznikl např. v době nezletilosti dítěte.

   Dluh na výživném lze vymáhat podáním exekuce na plat – navrhovatelem ale musí být oprávněný, tj. Váš syn. A to buď u soudu nebo na exekutorském úřadu.

   Exekuční titul na plat otce bude zrušený v souladu se zákonem – Vy již nejste oprávněnou osobou k pobírání výživného.

   Je na Vašem synovi, případně osobě, kterou on pověří /právní zástupce – nebo i Vy/, aby na otci vymáhal dlužné výživné.

 338. Ivana

  Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je možné zažádat o snížení alimentů a to zpětně. Zvýšit zpětně jdou…

  1. maggie

   Jak správně uvádíte, lze vyměřit výživné až 3 roky zpětně – u nezletilého dítěte, u zletilého pouze ode dne podání návrhu.

   Snížit výživné zpětně sice lze, ale jen za velmi specifických okolností.

   Je ale nutné vzít na vědomí, že spotřebované výživné se nevrací – tedy výživné, které již obdržela oprávněná osoba na nezletilé dítě.

   U zletilých dětí, pokud si např. začnou samy vydělávat a jsou schopny se tedy samy i živit, pokud dále pobírají výživné – jedná se o bezdůvodné obohacení a lze žádat o vrácení výživného, které bylo povinnou osobou poukázáno oprávněné osobě, která již ale na výživné neměla nárok.

   Setkala jsem se s případem, kdy otec v dlouhodobé pracovní neschopnosti nemohl platit výživné ve výši, jak stanovil soud. Posílal k rukám matky výživné, ale nižší. Podal k soudu návrh na snížení výživného z důvodu PN, která trvala již téměř rok, uvedl výši nemocenských dávek i to, že bude zahájeno řízení o přiznání invalidního důchodu.

   Soud věc projednal, otci výživné snížil – dokonce "zpětně". Tj. vzal v úvahu částky, které otec platil v době PN jako přiměřené jeho příjmu a finanční situaci. Pokud by ale otec platil výživné v plné výši, soud by nic "zpětně" snížit nemohl…. protože spotřebované výživné se nevrací.

   Na druhou stranu: matka dítěte mohla podat i v době PN otce návrh na exekuci dle posledního rozsudku o výživném – a to i na nemocenské dávky otce. I v tomto případě by výživné nešlo "vrátit".

   V případě, že se změní poměry na straně otce – onemocní a má nízký příjem – může si podat návrh na snížení výživného. Do vynesení rozsudku /resp. do nabytí právní moci/ je ale povinen platit výživné ve výši, jakou mu stanovil soud v době, kdy byl jeho příjem nesrovnatelně vyšší. Pokud platí výživné nižší a dojde k soudu, tento může snížené výživné schválit i zpětně. Když ale matka stihne podat návrh na exekuci do doby, kdy má snížení výživného projednávat soud, nemůže otec snížení výživného "zpětně" žádat.

   Je to i z mého pohledu nespravedlivé, ale zákon chrání zájmy nezletilého dítěte na prvním místě.

 339. Petr Pilny

  Dobry den mame spolecne s pritelkyni dvoumesicniho syna nebydlime ve spolecne domacnosti. Zajimalo by me jakym zpusobem se vypocitava vyzivne? Existuje nejaka rovnice podle ktere se tato castka stanovi? Dekuji za odpoved a jsem s pozdravem.

  1. maggie

   Žádná rovnice o dvou-třech-čtyřech neznámých neexistuje. Ani tabulka pro výpočet výživného.

   Pokud bude projednávat výživné opatrovnický soud, bude vycházet z Vašich příjmů a majetkových poměrů a z potřeb Vašeho dítěte. Pokud budou potřeby dítěte nižší než Vaše možnost platit výživné, může Vám soud přikázat část výživného platit na vinkulovaný účet dítěte…jako úspory do budoucna.

   Pokud s matkou dítěte dobře vycházíte, a tato Vás nechce hnát k soudu, můžete uzavřít s matkou dítěte "dohodu" o výživném v přiměřené výši – tedy ne 200 Kč, ale např. při příjmu 15 tis. čistého 2 tis./měs. Navíc zvažte skutečnost, že máte povinnost i k matce dítěte, která může žádat po Vás úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím a výživné na sebe po dobu 2 let.

 340. Jana

  Dobrý večer!

  Chtěla bych se zeptat zda lze odstoupit od smlouvy, kterou mám na 2 roky u T-mobile? Nelíbí se mi, že mi účtují více peněz než jsem provolala jde to? Chtěla bych smlouvu zrušit děkuji Jana

 341. Jara

  Synovi, je 25 let a mám soudem vyměřené výživné, studuje denní VŠ, letos ji měl dokončit, státnici měl vykonat v listopadu, k té však nebyl připuštěn (bude ji dělat 6/2007) a přerušil studium, mimo to jsem se dozvěděl, že již rok pracuje jako správce sítě v ZŠ. Do kdy jsem povinen platit výživné? Děkuji za odpověď.

  1. maggie

   Dítě má právo na výživné, pokud není schopno se samo živit. Studuje-li, denně a řádně, má právo na výživné. Je-li nezaměstnané s malou "podporou" nebo bez ní, má nárok na výživné. Je-li těžce tělesně postižené, má právo na výživné…

   Váš syn, pokud má příjem takový, který mu umožňuje samostatné živobytí, byl povinen Vám toto oznámit a Vy nejste /a nebyl jste/ povinen mu výživné platit. Pokud syn výživné přijímal i přes to, že byl schopen se sám živit, jedná se o bezdůvodné obohacení. A Vy po něm můžete požadovat jeho vrácení.

   Povinností Vašeho syna je Vás informovat o studiu, je to dospělý člověk a odpovídá za to, že nebude pobírat peníze, které mu nepatří.

   Písemně ho požádejte, aby Vám sdělil informace o jeho studiu i o jeho zaměstnání a příjmu.

   Pokud nebude komunikovat, podejte k soudu návrh na zrušení výživného. Nejste povinen platit výživné dítěti, které nestuduje a vydělává….ani dítěti, které sice studovalo, ale i vydělávalo, a možná i proto nebylo připuštěno ke státnicím.

  2. Jara

   děkuji, za odpověď syn mi písemě mě žádnou informaci nedal, ale při osobním kontaktu mi zdělil, že pracoval, nyní je ve výpovědní lhůtě, dále, že studium (vpodstatě ukončené, chybí mu jen státní zkouška a tu dude skládat v červnu 2007)přerušil a že již nejsem povinen mu výživné platit. Mohu tedy přestat i na základě ústní dohody alimenty posílat, nebo je nutno toto řešit písemě, případně je nutno o ukončení platby výživného, stanoveného soudem informovat soud? Ještě jednou děkuji za radu Jara

  3. maggie

   Co je psáno, to je dáno. Vy jste vázán rozsudkem o stanovení výživného do chvíle, kdy je rozsudek soudem zrušen nebo se písemně dohodnete se zletilým dítěte, že výživné již platit nemusíte.

   Jistě, výživné můžete přestat platit i bez vzájemné písemné dohody, ale v případě, že si i zletilé dítě najednou rozmyslí, že by to výživné přece jen potřebovalo – jeho příjem byl nižší… apod. – Vy s ústní dohodou u soudu zřejmě neuspějete.

   Soud informovat nemusíte, ale můžete si od něj nechat "posvětit", že výživné již platit nadále nemusíte.

 342. Věra

  Dobrý den,

  je možné pokud je v rodném listu uveden otec dítěte to zpětně změnit, tedy aby tam otec uveden nebyl? Je taková varianta a podle kterého zákona? Samozřejmě, pokud by s tím otec souhlasil, protože tím se zbavuje vyživovací povinnosti. Děkuji předem za odpovědi

  1. maggie

   "První otec" by se musel u soudu domáhat zrušení otcovství – a to jen v tom případě, že zde bude "druhý otec", který dítě adoptuje, t.j. prohlásí za "svoje".

   Neuvádíte více podrobností, ale není možné otce z RL zrušit a jiného tam nedopsat – laicky řečeno. A to i v případě, že otec zapsaný do RL není biologickým otcem dítěte…

   Odbornou radu Vám poskytnou: občanská poradna, sociální pracovnice, opatrovnický soud.

   Otec zapsaný v RL se nemůže ze svých rodičovských povinností vyvázat jen tak, že "něco" podepíše – vzdá se otcovství. Tak to nefunguje. Dokonce otec může být zbaven rodičovských práv, ale přesto musí platit výživné.

 343. Jan

  Dobrý den, měl bych na Vás dotaz ohledně výživného na nezletilého syna.Ale nejprve musím uvést předchozí události. Po rozvodu po mně bývalá manželka chtěla výživné na 2 syny (12 a 15 let) celkové výživné 2.500,- Kč(1000,- a 1.500,-). Její plat byl cca 13.000,- a můj cca 10.000,- Kč. Na tuto dohodu jsem přistoupil a platil.Po změně zaměstnavatele se můj plat snížil a já zažádal o snížení výživného.Soud mi vyhověl a výživné snížil na 800,- pro syna na základní škole a na 1.100,- pro syna na SŠ.Mezitím jeden ze synů dostudoval a nastoupil do zaměstnání.Přestal jsem tedy platit 1.100,-Kč.Bývalá manželka si ihned zažádala o zvýšení výživného na zbývajícího syna,který začal studovat SŠ. Požaduje výživní ve výši 2.500,- Kč. Její plat je cca 16.000,-+ výživné 800,- + přídavky 320,- a můj cca 13.000,- Kč.Argumentuje výší nájemného+poplatky domácnosti(5.300,-Kč).Žije tam s ní a nezl.synem i druhý již zl.syn.V dalších důvodech uvedla: strava v jídelně 420,-,doprava do školy 700,-,učebnice 2.500,-,sešity 600,-,aktovka 850,-,školní potřeby 1.700,-,bačkory 500,-,kredit do mobilu 400,-,boty na tělocvik 1.500,-,výlet o prázdninách 900,-.Dále uvedla,že nad rámec výživného ničím nepřispívám a nekupuji ani dárky k narozeninám a k vánocům. Některé náklady uznávám jako oprávněné,ale dle mého názoru není potřeba mít bačkory za 500,- a boty na tělocvik za 1.500,- (značkové).I matka musí hledět na své možnosti a kupovat i levnější neznačkové věci.Vždyť není přece důležité zda má tričko nebo obuv nápis Adidas či Nike.Určitě ne pro normální matku,která dle jejích slov nemá peníze.

  Po rozvodu jsem měl snahu se syny stýkat.Volal jsem jim,psal sms,zval je na návštěvu.Dárky měli u mne připravené. Naposledy měl u mne syn dárek k narozeninám cca 10 měsíců a za celou dobu nebyl schopen mne navštívit.Již jsem ho neviděl asi 2 roky.Domnívám se,že v 16 letech je dost starý na to,aby se sám rozhodl,zda se bude se mnou stýkat či ne. A zda chce dárky ode mne či ne.Alespoň mu pravidelně posílám sms o svátek a narozeniny.On mi nikdy neodpověděl.A to mu mám hradit kredi do mobilu ve výši 400,- Kč měsíčně.

  Momentálně jsem na nemocenské,14 dní po operaci kyčle – endoprotéza a budu nemocen 6-12 měsíců.Dále je možné,že bude lékař zvažovat o část.inv.důchodu. Plat za PN jsem ještě neobržel,ale odhaduji to na 9.500,- – 10.000,- měsíčně.

  Mé náklady na bydlení činí 5.700,-Kč,dále platím dluhy z bývalého manželství (jsou i předmětem soudu o vyrovnání SJM, a to 1.100,- a 1.900,- pohledávkové společnosti.Na život mi po všem placení zbývá cca 4.000,- Kč.Chtěl bych se zeptat,zda je možné tyto náklady-dluhy uvést u soudu o výživném? Pokud s exmanželkou bydlí i zletilý,výdělečně činný syn jakou částkou se má podílet na nákladech na domácnost? Myslím,že 1/3,ale nejsem si jistý.Můžete mi po zhodnocení mé situace říci,zda je tímto možné argumentovat při jednání u soudu? Chci navrhnout výživné ve výši 1.500,- Kč,což je dle mého názoru přiměřené.Děkuji za radu.

  1. maggie

   1. Výše výživného by měla odpovídat potřebám nezletilého, jejich oprávněnost může soud posoudit, některé náklady mohou být skutečně přehnané.

   2. Zletilý syn žijící s matkou ve společné domácnosti by měl matce přispívat na náklady spojené s bydlením. Pokud po něm matka nic nechce, je to jen její "problém", tím se jen ona sama obírá o finance potřebné k chodu domácnosti. I tím lze argumentovat u soudu.

   3. Vaše zdravotní situace Vás opravňuje žádat soud o snížení výživného – vzhledem k výši nemocenské i dlouhodobé léčbě, případně ID.

   4. Dluhy z manželství, které splácíte, soud zohledňovat nebude. Tyto můžete skutečně uplatňovat jen u soudu, který dělí Vaše SJM. Ale domnívám se, že tuto informaci je vhodné soudu sdělit – zejména vzhledem k tomu, že Vaše SJM ještě není rozděleno, Vy řádně splácíte dluhy z manželství, protože v případě, že splácet přestanete, zcela jistě by se věřitel obrátil na Vaši bývalou manželku, aby dluh hradila ona….. /tuto skutečnost by si ale měla uvědomit zejména Vaše manželka a bylo by dobré ji na to upozornit, protože dluh na výživném se hradí na 1. místě a potom teprve dluhy z úvěrů, půjček. Takže by se klidně mohlo stát, že Vy byste platil výživné /i proto, abyste se nevystavoval riziku trestního stíhání/, úvěr vzhledem k nízkým příjmům byste splácet již nemohl, a Vaše BM by měla na krku věřite /věřitele můžete v případě nemožnosti splácet sám upozornit, že dluh vznikl za trvání manželství, tedy je odpovědná i Vaše BM – a takový věřitel má radši vrabce v hrsti … tedy honí dlužníka, který má plat – ze kterého lze strhnout maximální výši dlužné částky…./.

   Ještě k potřebám Vašeho syna – 2500 tisíce měsíčně nejsou žádné velké peníze k úhradě potřeb 16-ti letého kluka. Nemělo by to ale být asi jen o botech a přezůvkách, ale i o koníčcích a kvalitním trávením volného času. Případně i o spoření /životním, stavebním, tvorbě úspor na vzdělání/.

   To, jaký máte mezi sebou – tedy spíše nemáte – vztah, je smutné, a budoucnost Vám nezávidím. Asi Vy dobře víte, jaké jsou příčiny současné situace /zda se jedná o vliv matky, pubertální a dočasný projev, nebo o něco jiného/. V každém případě bych to nevzdávala, jsou děti, které si až kolem 18-20 roku /i později/ uvědomí, jak jimi bylo manipulováno a že se chovaly hloupě…. To se může stát i u Vás.

 344. petr

  Obracím se na Vás s prosbou o radu, v jakém případě je možné zažádat o změnu opatrovnictví nezletilého? Bývala manželka mého přítele při žádosti o zvýšení alimentů uvedla do soudního spisu, že pobírá průměrný čistý mesíční plat 7.200,- kč, bydlí v RD svého bratra, kde bydlí i její otec a má náklady spojené s bydlením, což představuje častku až 5.000,- kč mesíčně, nevlastní cennější majetek a žádné pěněžní prostředky. Je tedy možné zažádat o změnu opatrovnictví z důvodu, že není dostatečně schopná se finančně postarat o nezletilého? Byl by to pádný důvod pro soud se tímto zabývat, aby byl svěřen do péče otce? Dekuji

  1. maggie

   Finanční situace matky je jistě důležitá. Ale pokud se o dítě stará, dítě není zanedbané, chodí do školy, pravidelně navštěvují lékaře /prevence, očkování, doporučená odborná vyšetření/… dále pokud matka vede "spořádaný" život /nenechává dítě samotné přes noc doma – tedy do určitého věku/, nebudí veřejné pohoršení /neopíjí se a neruší noční klid :-)/, nepáchá trestnou činnost…

   neexistuje tedy důvod k tomu, aby soud dítě matce odebral a svěřil do péče druhému rodiči.

   Ještě poznámka – nejedná se o změnu opatrovnictví, ale o svěření dítěte do péče /ve Vašem případě/.

   Zvyšování výživného je odůvodněné v případě, že se změní možnosti povinného nebo se zvýší potřeby nezletilého dítěte /v důsleku věku, zdravotního stavu../. Soud by v důsledku neměl zohledňovat nízký příjem matky a jen proto zvýšit výživné, bude ale posuzovat příjem otce, ze kterého bude výživné stanovovat. Matka dítěte má vlastně i možnost zvýšit si svůj "příjem" žádostí o výživné po bývalém manželovi – tam je již na místě její zdůvodnění, proč je její příjem tak nízký /malé, často nemocné dítě/, nemožnost získání jiného zaměstnání apod.

   Výdaje na domácnost si soud zjištuje například výpisem SIPA, nájemní smlouvou – výměrem nájemného. V případě matky se bude soud jistě zajímat o to, z čeho vlastně žije, když v domě svého bratra.

   Právní zástupce otce by měl soud požádat, aby si soud výdaje na domácnost – náklady spojené s bydlením zjistil důkladněji /např. kolik místností matka obývá, jaké jsou skutečné náklady na celý dům /služby/ a počet osob, které zde bydlí. Jakým způsobem matka bydlení platí. I to, jaké je odpovídající nájemné za obytnou plochu v místě, kde matka bydlí. Náklady na bydlení nelze paušalizovat, 5 tis. měsíčně může být částka nadhodnocená, ale i odpovídající…

   Výdaje na bydlení nemohou být kompenzovány zvyšováním výživného, i otec přece má výdaje s bydlením. Výživné má sloužit k úhradě potřeb dítěte, není určeno na doplatek elektřiny.

   O svěření dítěte do péče můžete pochopitelně požádat. Ale odůvodnění špatnou finanční situací matky, když dítě prospívá a je o něj pečováno, s