Pracovní cesta a přeložení

Přeložení i pracovní cestu upravuje §38 zákoníku práce. Oba instituty mají řadu společných rysů, nejsou však zdaleka totožné. Oba jsou jednostrannými právními úkony zaměstnavatele. V důsledku přeložení se mění obsah pracovního poměru (nikoliv však smlouvy) tak, že zaměstnanec nadále vykonává práci u jiné organizační jednotky zaměstnavatele než dosud. Vždy ale musí jít o pracoviště téhož zaměstnavatele, přeložení k jinému zaměstnavateli nepřichází v úvahu. Stejně tak dispoziční pravomoc se změní. Organizační začlenění zaměstnance bude odpovídat nové situaci, čili jeho vedoucím bude vedoucí zaměstnanec v novém organizačním útvaru, nikoliv jeho původní vedoucí. Podmínkou přeložení je a) nezbytná provozní potřeba zaměstnavatele, jejímž ukončením odpadá i právní důvod přeložení a to by mělo okamžitě skončit také s tím, že se automaticky obnovuje předchozí režim a zaměstnanec se vrací na původní pracoviště pod původního vedoucího a b) souhlas překládaného zaměstnance. 

    V odstavci čtvrtém je ještě popsána možnost, jak si mohou zaměstnavatel se zaměstnancem prostřednictvím dohody sjednat, že bude přidělen k jiné právnické nebo fyzické osobě. Zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, může s ním sjednat v písemné dohodě, že ho dočasně přidělí k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. V dohodě musí být uveden název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, k níž se zaměstnanec přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

    Pro některé specifické zaměstnance platí v souvislosti s přeložením do jiného místa výkonu práce určitá omezení. Na tuto problematiku se vztahují zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek. Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let mohou být přeloženy jen na jejich žádost. Tedy nelze u této skupiny zaměstnanců použít důvod nezbytné provozní potřeby jako u ostatních. Obdobné ustanovení se vztahuje i na osamělé ženy pečující o dítě ve věku do 15 let a zaměstnance, kteří trvale pečují o dítě nebo soustavně pečují o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu.

    Pracovní cesta je další možností, kterou může zaměstnavatel využít ke změně obsahu pracovního poměru v rozsahu místa výkonu práce. Vyslání na pracovní cestu je ovšem na rozdíl od přeložení podmíněno sjednáním takové možnosti v pracovní smlouvě. Souhlas s konkrétním vysláním se však obecně nepožaduje, jedná se o úkon zaměstnavatele. Na rozdíl od přeložení není také zaměstnavatel omezen pouze na svá pracoviště a organizační útvary, ale místo určení pracovní cesty může být zcela mimo takové pracoviště. V souvislosti s faktem, že nedochází ke změně organizačního zařazení zaměstnance je zřejmé, že dispoziční pravomoc vedoucích zaměstnanců se nemění, tedy jeho nadřízení jimi zůstávají i pro pracovní cestu. Pokud by mělo dojít k nějaké změně v této oblasti, bylo by nutné písemné pověření s vymezením rozsahu pravomocí. Pověřen vedením vysílaného zaměstnance může být i vedoucí zaměstnanec jiného zaměstnavatele, ovšem s takovým přenesením musí být vysílaný pracovník seznámen. Takové přenesení pravomoci ovšem v žádném případě neznamená nějakou změnu subjektu na straně zaměstnavatele, vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele nemohou vůči vysílanému zaměstnanci činit žádné právní úkony.

    Právo zaměstnavatele vyslat na pracovní cestu je stejně jako v případě přeložení omezeno vůči konkrétním skupinám zaměstnanců. Jedná se opět o těhotné ženy a matky pečující o dítě ve věku do 8 let, zaměstnanci pečující o dítě mladší než jeden rok a také osamělé ženy pečující o dítě mladší než 15 let. Takové osoby mohou být vyslány mimo obvod obce pracoviště nebo svého bydliště jen se svým souhlasem.

    I pracovní cesta je časově omezená změna pracovního poměru. Trvá pouze po dobu nezbytné potřeby. Jedná se o splnění nějakého úkolu či mise. Uspokojením takové nezbytné potřeby odpadá zákonný důvod a pracovní cesta končí.

21 komentářů u „Pracovní cesta a přeložení

 1. Jaroslav Veselý

  Dobrý den,

  zaměstnavatel přišel za mnou s požadakem na změnu pracovní smlouvy s tím, že v původním místě výkonu není pro mně práce. Požadoval, abych pracoval v místě vzdáleném 70 km. Po diskuzích byla uzavřena Dohoda o změně pracovní smlouvy , kde je uvedeno nové místo výkonu práce (Mladá Boleslav) a pro účely cestovních náhrad obec Mladá Boleslav. V Dohodě není uvedeno, že se jedná o přeložení z důvodů nutné prov. potřeby. § 38,odst.3

  ZP ,platného do 31.12.2006.V žádosti o návrat na původní pracoviště je § 39 ZP uveden a na základě této skutečnosti jsem se vrátil na původní pracoviště.Zaměstnavatel odmítá proplácet moje zvýšené náklady dle § 6 zák. 1119/1999 Sb.Odůvodňuje to neuvedením důvodů přeložení .Děkuji za odpověď

 2. Franta

  Zajímá mě, jestli dobu strávenou na cestě, kdy

  se přesouvám na provedení zakázky, je zaměstnavatel povinen započítat do pracovní doby

  nebo ne.

  Děkuji Franta

  1. Ivana Hermanová

   Dobrý den, zajímá mě, jak si počítat dobu strávenou na pracovní cestě(ZAKÁZCE) trvající 4 dny, kdy práce trvá u zákazníka 12-14 hodin denně.Děkuji za zaslání odpověd.

 3. Libuše Turzíková

  Dobrý den, prosím o informace, zda je nutné cestovní příkaz vystavit při každé služební cestě, i např. půlhodinové, nebo stačí nahlásit vecoucímu pracovníkovi, že opouštím pracoviště?Na každou služební cestu musí být vystaven cestovní příkaz. Je to tak?Děkuji za odpoveď.

 4. Leos Blechař

  Jsem vyslám na 6ti měsíční služební cestu do Číny (kontrakt na 6 měsíců). Může mě zaměstnavatel nutit zde zůstat déle? V pracovní smlouvě mám souhlas se vykonáváním služebních cest. Omezuje zákon celkovou délku jednorázové SC nebo počet dnů na SC během jednoho roku? Zaslechl jsem něco o 6 měsících ročně.

  Předem děkuji za odpověď.

 5. Jitka

  Dobrý den, měla bych dotaz, firma u které nastupuji požaduje tříměsíční školení mimo mé bydliště. Mám dvě děti a jsem vdaná na jeké mám nárok odlučné? Děkuji Jitka

 6. Jarmila Prokopová

  Dobrý den,

  prosím o vyjádření k následujícímu:

  Zaměstnavatel připravil pracovní řád, v němž stanovuje pevnou část pracovního dne, v rámci které musí být zamětnanec "PŘÍTOMEN NA PRACOVIŠTI denně od 10 do 16 h". Obecně k tomu není co dodat, naopak je to v pořádku. Z hlediska většiny zaměstnanců nedochází k jiným potřebám. Protože ale já zařijuji v rámi office a dalších služeb věci na úřadech (FÚ, pošta atd.), kdy je potřeba abych pracoviště opustila dřív než v 16 hodin, navrhla jsem zaměstnavateli jinou dohodu. V této uvádím dvě možnosti pevné části pracovního dne, a to od 8 13 h. a od 10 do 15 h. Na tuto dohodu zaměstnavatel zatím nepřistoupil. Vzhledem k tomu,že centrální HR velmi striktně hodnotí porušení pracovní kázně, obávám se, že protože mi nikdo konkrétní cestu nenařizuje ale v zásadě si tyto činnosi rozvrhuji sama, obávám se, že je velmi riskantní opouštět pracoviště v jiné době, než je uvedena v pracovním řádu bez skutečného příkazu nadřízeného. Je to tak?

 7. Ivana Jarošová

  Dobrý den,pracuji v bezpeč.agentuře,nyní by měli naše místo výkonu zrušit.Může nás zaměstnavatel přeložit na jiné své středisko vzdálené asi 70km?Za jakých podmínek s tím nemusím souhlasit(mám dceru-10let).Děkuji

 8. Lucie Holá

  Pracuji ve stejné firmě s matkou, která byla donedávna mou přímou nadřízenou, což vedení firmy nevadilo. V současné době se matka postu mé nadřízené vzdala a je ve stejném pracovním zařazení jako já-dělnice, ve stejné sekci podniku a na stejné směně. Má současná přímá nadřízená (nástupkyně mé matky) mi nyní vyhrožuje přeřazením na jinou sekci z toho důvodu, že údajně nemohu pracovat se svou matkou na jednom pracovišti.Prosím o radu jak se mohu tomuto bránit a zda má nadřízená může takto postupovat.Za odpověď děkuji.

 9. Milan Lustig

  Dobrý den,měl bych na Vás dotaz.Jelikož nesouhlasím s výpovědí od zaměstnavatele dohodou,rozhodl se mě přeložit na jiné pracoviště.V pracovní smlouvě mám místo výkonu práce:bývalý okres Olomouc,kde také pracuji. Již nyní ale dojíždím do zaměstnání 20km a přeložením byť ve stejném okrese se dá počítat s 20-30kilometrovým navýšením cesty do práce. Prosím o radu,jak se proti tomuto postupu mohu bránit,jestli ovšem nějaký způsob existuje. Určité časové období bych změnu finančně zvládnul,ale trvale určitě ne,vzhledem k faktu že jsem ČID.Přeji hezký den a mnohokrát děkuji za odpověď.

 10. Tomáš Anděl

  Dobrý den,pracuji ve firmě,která má centrálu v Brně a provozovny po celé republice.Teď vykonávám práci na provoze,které se rozhodl ředitel zrušit,celou výrobu a dopravu převést do jiného provozu v jiném městě.Pracovní smlouvu mám uzavřenou s místem výkonu práce pro provoz,který chce ředitel zrušit.Ředitel chce převést zaměstnance do jiného provozu bez změny stávající pracovní smlouvy s tím,že parkovat budem ve stávajícím provoze(který bude uzavřen)a služebními vozy budem dojíždět do jiného provozu,kde budem nakládat sortiment a vyjíždět na rozvozové trasy.Má na to právo?Děkuji Tomáš.

 11. martina ošmerová

  Pracuji jako medicínský reprezentant region Praha.Od září mi změnili region na severní Čechy, což je cca 140km od mého bydliště. Ve smlouvě mám napsáno, že pracoviště je v místě trvalého bydliště (což je Praha). Ale mám dodatek že mě firma může poslat na prac. cestu která nebude delší než 14dní. Chci se optat zda má firma právo mě posílat každý den 140km daleko ikdyž s tím nesouhlasím a mám dítě do 8let věku?Děkuji Ošmerová

 12. Tomas Tibor

  Dobrý den,

  Může mě zaměstnavatel nařídit služební cestu, která zasahuje do mého osobního volna a nesouvisí s mojí prací? Jedná se o to, že moje firma organizuje akci od pátku do soboty tzv. team building v rekreačním středisku na Vysočine. Když jsem odmítnul účast s tím, že by to nabouralo můj víkendový program, tak mě můj nadřízený pohrozil, že mě to nařídí jako služební cestu a když neuposlechnu tak za to budu vyhozen ze zaměstnání. Mají na tohle právo?

 13. Radek Rychlík

  Dobrý den,pracuji jako automechanik mam v pracovní smlouvě uvedené místo práce Velká Bíteš a že mě můžou vyslat na služební cestu.Zaměstnavatel mi oznámil dneska v 16h že pracoviště Velká Bíteš končí a ,že mě posílají od pondělí na služební cestu do Prahy kde vybudovali nové pracoviště.Nic bližšího mi k tomu neřekli akorát prý jestli se mi to nelíbí mám si podat výpověd.Díky za každou radu.

 14. Marie Petra

  Dobrý den, potřebuji poradit.

  Ve smlouvě jsem podepsala místo výkonu práce: Ostrava, Praha – u této firmy pracuji od 1.5.2009 a doposud místo výkonu práce byla vždy Ostarva (2 provozovny- na jedné jsem pracovala jako prodavačka, následně jsem přešla na druhou provozovnu na pozici vedoucí). Zajímá mne jestli musím na příkaz nadřízeného odjet do Prahy (dle smlouvy druhé místo výkonu práce – bylo mi řečeno, že pokud nepodepíši dohodu, tak si pojezdím),když mám doma čtyřleté dítě? Nebo se jako místo výkonu práce bude brát místo, kde byla doposud práce vykonávaná?

  děkuji. Marie

 15. Petra Kostalova

  Dobrý den,

  mám jeden dotaz, myslím si, že znám odpověď, ale potřebuji si být zcela jista.

  Pracuji jako zaměstnanec se smlouvou na dobu neurčitou, ve smlouvě mám možnost vyslání na pracovní cestu. Na různých pracovních cestách jsem strávila poslední rok a půl, v domovské pobočce jsem se víceméně nevyskytovala a zaměstnavatel mezitím moje místo obsadil někým jiným, i když mně smlouvu ani pracovní pozici nezměnil. Nyní jsem těhotná a na další pracovní cestu se už nehodlám nechat vyslat. Zaměstnavatel ale pro mě evidentně nebude mít v mé domovské pobočce práci. Může mě nějak přinutit změnit pobočku (v jiné zemi), odjet na služební cestu i když nechci, případně mi dát výpověď pro nadbytečnost nebo neplnění pracovních povinností? Jaké možnosti mu zbývají a co tedy mohu očekávat?

 16. Iveta Kovárníková

  Dobrý den,

  podepsala jsem pracovní smlouvu na dobu neurčitou na pozici administrativní pracovnice. Nyní pracuji v Praze.Ve smlouvě je však dáno místo výkonu práce všechny budovy této firmy. Jedná se o stavební firmu, takže má budovy po celé ČR. Jsem vdaná a mám tříletou dceru, takže nevím, zda mě můžou přeřadit daleko od místa bydliště, když pečuji o malé dítě a zda mám právo se ozvat, když by tato situace nastala.

  Předem děkuji

 17. Šéfredaktor

  Dobrý den, samozřejmě, každý zaměstnanec by měl dodržovat pracovní smlouvu a pracovní řád. Pokud je tedy pevně stanovena pracovní doba, měla byste ji dodržovat. Jiná věc je, že pak nejste schopna vyřizovat svou pracovní činnost. Pokud zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí (doporučuji takovou žádost dát písemně a ponechat si kopii s podpisem převzetí), prostě striktně dodržujte pracovní dobu. Váš zaměstnavatel by měl brzy pochopit, že to tak nejde.

  Pokud ale máte ve Vaší pracovní náplní tyto cesty, měla byste mít umožněno je vykonávat i v průběhu pracovní doby, neboť to je výkon Vaší práce.

 18. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tak 70 km je opravdu dost na to, aby jste tohle nemusel akceptovat. K tomu, aby Vás mohli přeložit na jiné místo než máte uvedené v pracovní smlouvě by musel zaměstnavatel mít Váš souhlas. Jestliže souhlasit nebudete a on Vám nebude schopen přidělovat práci, pak jde o překážku na jeho straně. Mohli by jste uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele. Měl by jste nárok na odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělku.

 19. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je naprostý nesmysl. Rodinné vazby nemají s pracovně-právními vztahy nic společného. Takové prohlášení nemá vůbec žádné opodstatnění. Můžete kontaktovat personální oddělení ve firmě anebo rovnou inspektorát práce.

 20. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §43 ZP: Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

  Zaměstnavatel je povinen Vás zaměstnávat podle smlouvy. Pokud pro Vás nemá práci na pracovišti, které je sjednáno, a Vy nesouhlasíte s přeložením, pak je to překážka na jeho straně a musí ji řešit. Do doby než se rozhodne jak dál, Vám náleží náhrada mzdy. Pokud na Vás bude vyvíjet nějaký nátlak, můžete se obrátit na inspektorát práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>