Věcné břemeno

Pojem „věcné břemeno“ je upraveno v občanském zákoníku a to v ustanovení § 151n až 151p.

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného  z věcného břemene) a to tak, že  vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.

Věcná břemena jsou spojena buď s určitou osobou a zánikem této osoby (např. smrtí) zanikají; nebo jsou spojena s nemovitostí a v takovém případě přecházejí na nového nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem či přechodem.

Pokud se účastníci nedohodli jinak, je oprávněný z věcného břemene povinen nést přiměřené náklady na zachování a opravy nemovitosti.

Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona.

Rozhodnutím soudu je to v případě, není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak. V takovém případě může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.

Smlouvou může věcné břemeno zřídit vlastník nemovitosti. Činí se tak na základě samostatné smlouvy o zřízení věcného břemene,  případně je takové ustanovení zahrnuto již v samotné převodní smlouvě. Často bývá zřizováno jako tzv. věcné břemeno doživotního bydlení a užívání nemovitosti.

Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; samozřejmě je možný zánik i na základě dohody účastníků.

Věcné břemeno dále zaniká, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti.

Rovněž tak, vznikne-li mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného hrubý nepoměr, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje.

Ke vzniku i zániku věcného břemene je nutný jeho vklad do katastru nemovitostí.

 

                                                                                               

674 komentářů u „Věcné břemeno

 1. Petra

  Dobrý den.Muj otec mi daruje nemovitost a bratra mam vzít jako věcné břemeno.Mám ale strach vím,že má dluhy.A dost velké.Budu muset nakonec za něj vše zaplatit?Děkuji

  1. Zetka

   dobry den. pokud ma vas bratr dluh tak urcite neni dostupne do takoveho projektu jit. jinak o vse prijdete. radim vam to ze sve skusenosti pracovni. Dekuji za precteni. Zetka.

 2. Šéfredaktor

  Dobrý den, za bratra nenesete odpovědnost a to ani za jeho dluhy. Pokud budete bydlet společně, hrozí Vám v případě exekučního vymáhání dluhu Vašeho bratra max. to, že exekutor při osobní návštěvě sepíše i Váš majetek. V takovém případě podejte soudu tzv. vylučovací žalobu, jíž se budete domáhat, aby soud věci patřící Vám, vyloučil z exekuce.

  Může to sice obtěžovat, ale je to řešitelné.

  Mgr. Lucie Jindrová

 3. Alice

  Dobrý den, otec mi bude darovat v r.2008 chatu a v darovací smlouvě chce mít zapsáno, doživotní užívací právo té nemovitosti, to znamená, že bude zapsán jako věcné břemeno?

  Chci se zeptat, bude otec platit nějaká procenta z odhadní ceny? Děkuji za odpověď.

 4. Karolína

  Dobrý den, chceme prodat nemovitost, kterou jsme zdědili a má zde zřízené věcné břemeno ještě můj dědeček (doživotní užívání dvou místností). Dědeček zde ale nebydlí a ani nebude. Jak můžeme zrušit toto věcné břemeno?

 5. Jenda

  Lze pomoci věcného břemeno zajistit nájem nebytových prostor? Takže by nájemce užíval nemovitost na základě věcného břemene a ne na základě nájmu (dle zákona o nájmu nebytových prostor).

 6. Paša

  Co dělat v případě, že věcné břemeno užívání chaty bylo uvedeno v rozhodnutí soudu při dědickém řízení ale nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí ?

  Rád bych chatu prodal a nevím jak se zachovat?

  děkuji za odpověď

 7. Martin

  Dobrý den,

  kolem našeho domu, který je postaven ve stráni, byla asi před 50 lety vybudována a prokopána tzv. ulička pro pěší, na kterou soud nyní uvalil Věcné břemeno průchodu. Bohužel nám právě tato ulička zapříčinila to, že nám dům praská a sesouvá se dle soudního znaleckého posudku z oboru statiky, který jsme si nechali vypracovat, právě do této uličky a hrozí i jeho sesutí. Toto věcné břemeno je zřízeno pro občany našeho města, ale není jedinou přístupovou cestou. Je to jen jakási spojnice mezi dvěma ulicemi, ale v současné době již neplní takový ůčel, jaký plnila kdysy.

  Máme šanci, že nám toto Věcné břemeno zruší?

  Děkuji

 8. Josef Lhotský

  Dobrý den,

  zakoupil jsem pozemek v malé obci a následně zde postavil rod. domek. V zadní části pozemku jsem hodlal vybudovat zahradní sklep, přitom jsem však zjistil, že toto místo protíná obecní kanalizace v hloubce cca 1,5 m. O kanalizaci jsem nevěděl a nevěděl o ni rovněž předchozí majitel pozemku. Tato kanalizace byla vybudována před léty a nebyla zapsána v k.n jako věcné břemeno, přesněji byla vybudována ještě předtím, než předešlý majitel pozemku tento získal v restituci.

  Nyní jsem pobci (jako majiteli kanalizace) navrhl zapsání věcného břemena za úplatu, aby se předešlo možným problémům v budoucnosti. Obec mě však nabízí řádově 1000,-kč odškodnění, údajně je to analogie příkladně s plynárnou. Za takovou cenu s věcným břemenem nesouhlasím.

  Prosím o radu jak postupovat a zejména z čeho se stanovuje odškodnění v takovém případě. Za 1m2 pozemku jsem předešlému majiteli zaplatil 8OO,-Kč.

  Děkuji

 9. Karolína

  Dobrý den, zdědili jsme nemovitost, kterou chceme prodat a má zde zřízené věcné břemeno ještě dědeček (doživotní užívání 2 místností). Máme kupce, který chce uvedenou nemovitost koupit a postavit zde nový dům, neboť nemovitost je ve schátralém stavu (neobyvatelná). Vím, že můžeme nemovitost prodat s tím, že věcné břemeno bytu přechází na nového majitele, ale jak vyřešit situaci, že dědeček nechce podepsat smlouvu o zrušení věcného břemene. Je možné nějakým jiným způsobem zrušit toto věcné břemeno? V občanském zákoníku jsem se dočetla, že věcné břemeno zaniká, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovisti. Jak tedy postupovat?

 10. eva

  Po matce jsem zdědila 1/2 rodinného domu, kde bydlím se svým synem, jemuž patří druhá polovina domu. Vzhledem k tomu, že syn do domu hodně investuje, rozhodla jsem se při vypořádání dědictví se svého podílu po matce zříci ve prospěch svého syna (t.j.vnuka po zemřelé), s tím že požaduji zřízení věcného břemene t.j. možnost bezplatného užívání domu v rozsahu jako doposud až do mé smrti.Notářka, která dědictví vyřizuje, mi ale sdělila, že toto břemeno může zřídit pouze nový majitel a neřeší můj požadavek v rámci vypořádání dědictví, musí se to údajně řešit samostatně. Je toto obvyklý postup? proč to nelze provést současně, při jednom zápisu do katasrtru?

 11. Jaroslav Pilník

  Dobrý den. Společnost ČEZ bude v naší ulici předělávat venkovní vedení. Poslali mi smlouvu, ve které mám za povinost zřídit věcné břemeno přístupu k rozvaděčové skříni, která je podle projektu umístěna na mém domě. Přiznám se, že nedokážu v součanosti domyslet důsledky a proto se mi to moc nelíbí. V současnosti je na mém domě umístěn sloup, na kterém je umístěno stávající vedení a žádné věcné břemeno na nemovitosti nemám. Kabelové vedení je určitě lepší, proto bych chtěl pouze povolit zřízení rozvaděčové skříně bez nutnosti věcného břemene. Je to možné nějak zařídit? Přístup k rozvaděči je přímo z ulice a není nutný ani přístup na můj pozemek.

 12. Šárka

  Dobrý den,

  Vlastníkem nemovitosti je jistá s.r.o. Tato s.r.o by chtěla na této nemovitosti zřídit věcné břemeno pro svého jednatele.

  1) je toto možné?

  2) jelikož jednatel je oprávněn jednat za tuto společnost, může věcné břemeno takto zřídit vlastně sám pro sebe?

 13. pepik

  Asi 50 let používáme cestu přes pozemek souseda,ale bohužel tato skutečnost neni zapsaná v katatsru nemovitostí.Je to jediná přístupová cesta a rádi by jsme toto věcné břemeno nechali zapsat do katastru.Se sousedem však neni řeč.Je možné věcné břemeno nechat zapsat bez souhlasu souseda a to přes soud?

 14. Karolína

  Dobrý den, zdědili jsme nemovitost, kterou chceme prodat a má zde zřízené věcné břemeno ještě dědeček (doživotní užívání 2 místností). Máme kupce, který chce uvedenou nemovitost koupit a postavit zde nový dům, neboť nemovitost je ve schátralém stavu (neobyvatelná). Dědeček nechce podepsat smlouvu o zrušení věcného břemene, dokud mu nevyplatíme procentuelní podíl. Má na to nárok? Při koupi nemovitosti přispěl rodičům částkou 18.000,- Kč (9% z kupní ceny) s tím, že mu bude zřízeno toto věcné břemeno. V dědickém řízení nemovitost zdědila mamka, já a sestra, věcné břemeno zůstalo. Může po náš žádat toto finanční vypořádání?

 15. Eva

  Soused používá přes 30let cestu přes náš pozemek k průchodu z domu a průjezdu z garáže. V posledních letech citelně narušují naše soukromí jejich hojné návštěvy a podnájemníci. Rozhodli jsme se zahradu oplotit. Soused by si však musel vybudovat nový přístup k nemovitostem – z jiné strany zahrady a to výslovně odmítl. Celou záležitost předal soudu – vydržené věcné břemeno. Má šanci, že uspěje?

 16. Petr

  Pro zhotovení vodovodní přípojky, kterou jsem byl nucen vést částečně přes pozemek sousedů (jedná se o 9m2), jsem ke stavebnímu povolení musel přiložit i souhlas s vlastníky pozemku (vlastníky jsou bratr a sestra). Tento souhlas jsem dostal od obou sourozenců,tudíž bylo vydáno i stavební povolení. Na základě stavební povolení byla vodovodní přípojka zhotovena. V souhlasu od sourozenců s provedením vodovodní přípojky bylo rovněž uvedeno, že po zhotovení podám žádost o zřízení věcného břemena nebo odkoupení dotčené části pozemku. Odkoupení teto časti nepřipadá v úvahu neboť jedn z vlastníku (bratr) souhlasí pouze se zřízením věcného břemena. Sestra zatím nesouhlasí ani se zřízením věcného břemena.

  Můžete mi poradit jak se dá v takovém případě postupovat dále, abych mohl necht celou vodovodní přípojku zanést do katastrální mapy.

 17. Irena

  Před 2 roky jsme s bratrem koupili rodinný dům s tím, že původní majetel zde bude mít do smrti věcné břemeno na užívání celého domu. Toto věcné břemenoi zde má i má matka, která s dotyčným několik let žila. Od chvíle kdy jsme dům oficiálně převedli na mě a bratra jako na nové majitele, původní majitel nám zněmožňuje přístup do domu, vyměnil zámek abychom se nemohli dostat dovnitř v jeho nepřítomnosti. Když jsme mu oznámili, že si necháme dveře otevřít policiií, začal vyhrožovat ublížením na zdraví. Ráda bych se zeptala jestli je toto důvod pro podání návrhu na zrušení věcného břemene, případně jak v dané situaci postupovat abychom mohli do domu kdykoliv potřebujeme a aby ho mohla využívat i má matka, která zde má věcné břemeno a které je přístup tímto člověkem také znemožněn. Předem moc fěkuji za odpověď.

 18. Martin

  Dobrý den, před nedávnem jsem se na Vaši poradnu obrátil s dotazem, jak zrušit věcné břemeno průchodu, které se již v současné době moc nevyužívá a činí mi škody na mém majetku.

  Celá záležitost je již podaná u soudu, ale chci se ještě zeptat, na koho bych se mohl obrátit, aby posoudil bezpečnost zmíněného věcného břemene průchodu pro procházející, než rozhodne soud. Pěšina vede totiž svahem, je úzká, nezpevněná, je opatřena dnes již rozbitými schody a utrženým zábradlím. Znalecké posudky navíc vypovídají o havarijním stavu opěrné zdi vedle schodů a boční stěny mého domu, kolem kterých pěšina vlastně vede a mohlo by dojít i k jejich destrukci. S oprávněným z tohoto věcného břemene (je jím jedno nejmenované město) se nemohu nijak domluvit, prý celou záležitost zveličuji. Můžete mi někoho poradit? Děkuji

 19. ivana

  Dobrý den.Jsem majitelem nemovitosti, u které bylo zřízeno věcné břemeno doživotního užívání. Chtěla bych vědět, jestli po tom,kdo je věcným břemenem, můžu požadovat spoluúčast na platbách např. za elektickou energii, odpady a náklady spojené s chodem nemovitosti. Děkuji za odpověď.

 20. Roman

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně problému, který mi nastal. Koupil jsem si po létě rekrační chatu. Co se týče kupní smlouvy, vše zajišťoval prodávající. Sepsal návrh, zařídil potřebné věci na katastrálním úřadě. Já jsem pouze podepsal kupní smlouvu, zúčastnil jsem se ověřování podpisů účastníků smlouvy a podepsal jsem návrh pro katastrální úřad o povolení vkladu vlastnického práva. Získal jsem vlastnické právo, zaplatil jsem prodávajícímu a začal svoji chatu užívat. Teď jsem tam ovšem zastihl cizího člověka, který se mi představil jako někdejší vlastník a že když kdysi před léyt chatu prodal, zajistil si pomocí věcného břemene právo doživotně bezplatně užívat v chatě jednu vyhrazenou místnost každý rok od 1.7.-31.8. a od 25.12.- 2.1. Tak jsem si to ověřil na kastrálním úřadě, že tomu tak doopravdy je. Teď chci odstoupit od smlouvy a žádám vrácení kupní ceny, protože prodávající mě ujistil, že na nemovitosti nejsou žádné závady. Ten mi ovšem tvrdí, že nemluvil o závadách, ale že řekl pouze to, že chatě nebrání nic k prodeji. Kupní smlouva neobsahuje obvyklou větu, kde prodávající ujišťuje, výslovně kupujícího, že prodávná věc je bez jakýchkoli závad. Mohl byste mi poradit, jak bych měl teď postupovat? Má význam se domáhat soudní cestou zrušení kupní smlouvy? Kdo nese odpovědnost za vadu? A mám nárok na nějaké odškodnění?

  Děkuji předem za odpověď.

  S pozdravem Roman N.

 21. Jana

  V roce 1993 jsme koupili dům ,s druhé strany domu čast pozemku která je zapsaná v katastru a náleží k domu ,jelikož pozemek je spojený s druhým pozemkem ,kde byl vlastník kdysi Jednota a užívali jej jako sklad lahví .Tato firma zanikla v roce 1995 ,dotazovali jsme se zda-li by bylo možné ,aby jsme půlku pozemku odkoupili.A půlku by vlastnil vedlejší dům .Z důvodů přístup k vlastnímu pozemku např.parkování .Pozemek má dvě přístupné brány tak by to bylo vyhovující i pro sousedící dům. Domnívali jsme se ,že by nám uznali předkupní právo .Jelikož nám i na druhý dopis nikdo neodepsal .V roce 1998 jsme zjistili ,že pozemek koupila firma a neměla námitky umožnila nám přístup na náš pozemek z důvodů parkování.V roce 2002 nám oznámili,že musíme na smlouvu platit za zajíždění 12 000,- za rok což nás překvapilo. Nedalo by se zřídit věcné břemeno průjezdové cesty? Děkuji za odpověď

 22. Adámková

  Dobrý den,zjistili jsme,že tchýně darovala švagrové své pozemky.Ta,jako nový vlastník,zapsaný v katastru nemovitostí,je tam současně zapsána i jako věcné břemeno.K čemu je toto pro ni vlastně dobré?Má to pak snad nějaký vliv při eventuelním dědickém řízení?Ptám se na to proto,že jsem v jiné diskuzi zjistila,že při dědickém řízení se mezi dědícími sourozenci řeší i dary rodičů?Děkuji

 23. Dáša

  Dobrý den, matka je vlastníkem 7/8 domu, dcera 1/8 domu. Matka obývá přízemí RD, dcera 1. podalží domu, ostatní části domu využívají společně (sklep, průjezd, půda aj.). Matka chce darovat svých 7/8 domu dceři s tím, že na domě bude věcné břemeno doživotního užívání matky v rozsahu jako doposud.

  Otázky:

  1. Lze již v darovací smlouvě zřídit věcné břemeno, nebo musí být nejdříve smlouva darovací a až po vkladu do katastru nemovitosti může dcera zřídit věcné břemeno matce?

  2. Stačí popis věcného břemene: bezplatného užívání domu v rozsahu jako doposud až do smrti paní XY?

  3. Na katastr se dodá 6 ks smlouvy, na kolika kusech musí být ověřeny podpisy notářem?

  Děkuji za odpověď.

 24. Zdena

  Dobrý den, našla jsen zde na stránkách Darovací smlouvu na nemovistost a Smlouvu o věcném břemenu. To je poměrně jasné. Mám 2 zletilé děti, jsem majitelkou domu, v němž chci dožít. Chci darovat dům dceři, která řádně pracuje a navštěvuje mě. Syn podniká, má dluhy i u státních institucí, s námi přerušil styky.

  Je možné, aby po mé snrti tuto darovací daň nějak napadl a nutil mou dceru k výplatě poloviny ceny domu?

 25. Lucie Sternová

  Dobrý den,

  rodiče mého přítele se mu rozhodli darovat nemovitost. Chtějí v ní ale zřídit věcné břemeno – šlo by o jeho otce, matku a také bratra. Je možné uvést všechny tři do jedné smlouvy jako oprávněné z věcného břemene? Pokud ne, jak máme postupovat?

  Děkuji vám za odpověď.

 26. Michal H.

  Dobrý den,

  koupil jsem nemovitost-RD s věcným břemenem cesty pro pěší, která je tak i zapsaná v KN již od počátku 20 století pro sousední jediný RD. Cesta dříve sloužila jako jediná rozumná přístupová cesta na náves. Dnes je již vhledem k nové výstavbě v okolí k sousednímu objektu vystavěna nová komunikace, nicméně sousedé se této cesty(zkratky cca o 3.min. na autobus) nechtějí vzdát. Dříve tvrdili, že souhlasí se zrušením tohoto věcného břemene, když však došlo ke konkrétním krokům tak couvli.Je nějaká možnost, že toto břemeno by mohlo být soudně zrušeno?

  Děkuji Vám za odpověď.

 27. Hausner Jaromír

  Dobrý den:

  Prosím o radu jek smluvně vyřešit zrušení věcného břemene za pomocí odstupného?Děkuji

 28. olina

  Dobrý den,chci se zeptat zda se bude platit daň z převodu nemovitosti za věcné břemeno doživotního užívání uvedené v darovací smlouvě, zda musí být hodnota VB daná odhadecem nebo ne. Moc děkuji za odpověď.

 29. Lenka Podešvová

  Dobrý den, jsme s manželem majiteli pozemku, přes který jsme umožnili sousedům vést plynovodní přípojku k jejich domu. Na danou plyn. přípojku bylo již vydáno kolaudační rozhodnutí a je také v užívání. Plynárny však potřebují doložit od majitelů přípojky smlouvu o věcném břemeni mezi námi, jakožto majiteli pozemku a druhou stranou jako uživatelů daného plynovodního potrubí.

  Můj dotaz se týká hlavně té věci, jestli lze vytýčit jen danou část plynovodního potrubí, která prochází v našem pozemku a takto provést vklad do katastru nemovitostí? Tzn. zda můžeme sepsat smlouvu vztahující se konkrétně jen na vedení a užívání plynovodního potrubí na určitém pozemku, potrubí nechat zaměřit a podat smlouvu o věc. břemeni u KÚ, nebo musí být smlouva o věcném břemeni sepsána na celý pozemek? Děkuji.

 30. Jana Kocourková

  Dobrý den,

  koupili jseme byt v bytovce, kde všechny těsně sousedící pozemky s bytovkou patří soukromému majiteli – byly mu vráceny v restituci. Naše kanalizace tak vede přes jeho pozemky k hlavnímu řadu. Bytovka byla postavena r. 1975, tzn. kanalizace je nepřetržitě používána již 30 let. Majitel pozemků nechce povolit věcné břemeno. Je možné nechat zapsat potrubí vydržením? Potřebujeme k tomu souhlas majitele?

  Děkuji

 31. Kateřina

  Dobrý den,

  prosím o radu, jak řešit tento případ: chodba a schodiště domu č.1 je zatíženo věcným břemenem ve prospěch majitelů vedlejšího domu č.2, kteří tím mají zajištěn přístup do půdních prostor přes půdu domu č.1. Majitel domu č. 1 si však udělal ve své části půdy půdní vestavbu (obývací místnost) bez povolení. Bylo s ním zahájeno řízení o odstranění nepovolené stavby, protože oprávnění sousedé podali stížnost na stavební úřad, že jsou omezeni na svém právu užívání tohoto věcného břemene. Majitel domu č.1 tvrdí, že pokud budou chtít, tak jim odemkne dveře, aby se mohli na svoji část půdy dostat přes schodiště a chodbu, které jsou zatíženy věcným břemenem. Odvolává se na to, že dveře musí mít zamčeny, neboť z haly (2.NP), kterou se prochází na schodiště, dále půdu, vedou dveře přímo do jeho obytných místností. Může být dodatečně povolena tato půdní vestavba (3.NP), která se nachází v části půdy majitele domu č.1,když se přes obytné místnosti přímo neprochází? Děkuji za odpověď.

 32. Renata

  Dobrý den.Žiji s rodinou v domě, který kvůli rozsáhlé rekonstrukci po požáru není zkoladován a vázne na něm věcné břemeno doživotního užívání pro bývalého majitele. Bývalý majitel již 3 roky bydlí v Domově seniorů. Vzhledem k finanční situaci nemůžeme dokončit rekonstrukci a dům chceme prodat. S věcným břemenem ho nikdo nechce koupit a bývalý majitel odmítá zrušení věcného břemene za jakékoliv odstupné (peníze, doživotní renta, menší domek). Celá záležitost trvá déle než 2 roky a velmi nám znepříjemňuje život. Je nějaké řešení? Děkuji za odpověď.

 33. Eva

  Prosím o radu. Manžel vlastní pozemek který zdědil po matce včetně věcného břemena na studnu, které bylo zřízeno již v roce 1946. Studna se nachází na manželově pozemku a odebírají z ní vodu 4 domy. Bohužel, situace se za léta změnila, všichni z těch 4 domů májí hospodářství a stádo cca 20-30ks dobytka což dříve nikdo neměl. Bohužel, vody ve studni je omezená zásoba a tak v letních měsících a o co hůře v zimních měsících je vody nedostatek. Nemusím vám popisovat jaké to je být bez vody a co dělá kalná voda s pračkou a myčkou.. Když se hovoří o tom, že je nutné jet pro cisternu vody, všichni mlčí a není možné se rozumně domluvit. S manželem jsme se rozhodli, že si vystavíme na našem dalším pozemku novou studnu pro vlastní potřebu a tuto spornou bychom nejraději zrušili. Už kvůli vodě, protože je v ní často nějaká kontaminace (dusičnany) a celé roky kupujeme vodu balenou. Je vůbec nějaká možnost věcné břemeno zrušit z důvodu nárůstu nepředpokládané spotřeby vody (hospodaření), popř. zrušit studnu jako nevyhovující zdroj pitné vody. Máme vůbec nějakou šanci na uspění? Děkuji za odpověď.

 34. jirka

  Dobrý den,jsem v soudním sporu se sestrou,která si nárokuje věcné břemeno přes můj pozemek do nebytového prostoru jejího domu/sklep/jedná se o rekreační chalupu a vstup do obytné místnosti má zajištěn.Soud si vyžádal odborníka stavebnictví a ten podal zprávu,že vchod do nebytové části domu je možný jiným způsobem.Měl by soud brát v úvahu tento fakt a nezatěžovat mě věcným břemenem? Děkuji moc za radu.

  ,

 35. Brno

  Dobrý den, mám dotaz jak vypořádat průchod mým domem pro majitelé dvou domů za tímto domem. Jiný přístup k objektům nemají. Je to atypický případ. Majitelé domů za mým domem chtějí průchod zřídit bezúplatně. To zase nevyhovuje mě jako mjaiteli domu resp. chodby domu přes kterou chodí vzhledem k tomu, že se musí chodna udržovat i vrata , které používají do svých nemovitostí. Jak tuto situaci vyřešit ke spokojenosti všech ?

 36. Jan Emmer

  Dobrý den,

  Otec hodlá mně a sestře darovat rekreační chalupu s pozemkem. Jak nejlépe v darovací smlouvě formulovat VB, že může tento objekt (v určitém rozsahu) doživotně využívat k rekreaci?

  Děkuji a zdravím

 37. Dymák

  Dobrý den, prosím o radu jaké podklady je třeba předložit katastrálnímu úřadu, aby provedl zrušení věcného břemene užívání bytu v rodinném domě. Oprávněné osoby z tohoto věcného břemene jsou již po smrti. Děkuji

 38. renata

  dobry den,

  taky mi jde,jako nize o nejvhodnejsi a strucnou formulaci dozivotniho bezvyhradneho uzivani st. parcely a zahrady,kterou mi otec bude v dane darovaci smlouve darovat.staci jedna veta,napr. ze ucastnici se dohodli,ze na nemovitosti vznikne vecne bremeno dozivotniho bezvyhradneho(mysleno prostorove neomezeneho) uzivani st. parcely c.111 a parcely(zahrady) c.222/22??predpokladam,ze uz neni treba specifikovat povinneho(i vzhledem k tomu,ze povinny pri sepisobani smlouvy jeste neni vlastnikem) a opravneneho.

  dekuji za odpoved.

 39. Dáša

  Dobrý den, můžete mi poradit www stránky, kde bych se mohla podívat na vzorovou darovací smlouvu s uvedením VB?

 40. Petra Smorádková

  Dobrý den, bydlím od roku 2003 (trvalé bydliště a platba nájmu je hrazena z mého účtu) s přítelem v bytě, které patří městu. Přítel má na byt dekret a já jsem vedena jako spolubydlící. Teď se rozcházíme a já bych chtěla, aby byl dekret přepsán na mě, přítel s tím souhlasí. Na městě nám ale řekli, že v žádném případě to na mě nepřepíšou a že když v bytě nechce přítel bydlet, že mu ho vezmou. Já jsem se ale dozvěděla, že existuje zákon, kde se píše, že opustí-li jeden z uživatelů městský byt, přechází automaticky právo na spolubydlícího pokud byl v tomto bytě trvale hlášen. Můžete mi poradit jak bychom to mohli řešit? Děkuji Petra Smorádková tel: 733 264 130, mail: pchladko@seznam.cz

 41. V. Babor

  Dobrý den, v únoru loňského roku jsme zakoupili pozemek, na kterém jsme na podzim začali stavět rod. domek, při zemních pracích jsme částečně odhalili elektrické vedení.

  Podle podkladů od ČEZ, které jsme potřebovali ke stavebnímu povolení, je však pozemek bez jakéhokoli kabelového vedení, to má být mezi pozemkem a cestou, tedy cca 7m od místa, kde je skutečně loženo.

  Chci se zeptat, jestli mi mohou hrozit nějaké náklady s překládkou, a jestli mám nějak kontaktovat prodávajícího s tím, že v případě něčeho takového mu tyto náklady naúčtuji? V kupní smlouvě o tomto věcném břemeni není ani zmínka, přestože to prodávající musel vědět.

  Děkuji

  VB

 42. Simona

  dobrý den chtěla jsem se zeptat mám koupený byt v osobním vlastnictví a potřebuji,aby měli mý rodiče nebo sestra na byt nárok i po mé smrti.Můžou dědit i mé děti,což mi nevadí pokud budou v té době zletilí.Zatím jak jsem se dozvěděla by můj majetek i děti dostal můj exmanžel,a to i v případě, že bych s tím nesouhlasila a sepsala závěť ve které bych uvedla kdo bude můj majetek spravovat do zletilosti mých dětí.Lze věcným břemenem zajistit to, že s majetkem můj exmanžel nemůže nakládat jak chce, ale musí brát zřetel na věcné břemeno?Tedy mé rodiče?Děkuji

 43. Petr

  Zánik věcného břemene.

  Dobrý den,

  neboť řešíme problém s odstraněním práv věcných břemen z pozemků, které jsme koupili, probíral jsem se internetem a zaujalo mě toto diskusní fórum.

  V loňském roce jsme koupili pozemky ve městě Šumperk od dvou vlastníků. Tito vlastníci v dané lokalitě již nevlastní jiný pozemek. Jeden vlastník, fyzická osoba, v roce 1994 koupila od druhého vlastníka, fyzické osoby) část pozemků a kupní smlouvou zřídili věcná břemena, kdy:

  a, ve prospěch prodávajícího bylo zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy k prodávanému pozemku, aby se dostal k dalším nemovitostem, které mu zůstali ve vlastnictví

  b, ve prospěch kupujícho bylo zřízeno věcné břemeno spočívající v povinnosti strpět odvádění povrchových vod z prodávaného pozemku.

  Požádali jsme účastníka (bývalého kupujícího), aby vyplnil Ohlášení zániku věcného břemene s úmrtním listem bývalého prodávajícího (my jsme kupovali již od dědiců). A tím by mělo být vyřešeno věcné břemeno chůze. Dále jsme napsali na Kú, že došlo k trvalým změnám, že věc nemůže sloužit oprávněné osobě, neboť jsme skoupili všechny pozemky bývalého kupujícího i prodávajícího, tedy včetně pozemků, uvedených v Kupní smlouvě se zatížením výše uvedených věcných břemen.Tím měl být vyřešen zánik věcného břemene v bodě b. Minulý týden jsem obdržel informaci od člověka, který tuto záležitost pro nás vyřizuje, že Kú mu sdělil, abychom uzavřeli "nějakou" smlouvu s osobou, jež zřizovala kupní smlouvou tyto věcná břemena. Domníváme se, že Kú pochybyl a měl obě věcná břemena uznat, jako zaniklá, a již uskutečnit jejich výmaz z LV.

  S pozdravem

  Petr Ošlejšek

 44. Honzula

  Dobrý den,

  zdědili jsme s bratrem byt po příbuzném s věcným břemenem – starou paní, kterou tam necháváme dožít. Když se jí něco rozbije, chce po nás proplácet opravy. Zajímalo by mě, jak to je. V zákoně je, že "Nedohodnou-li se účastníci právního vztahu věcného břemene jinak, je oprávněná osoba povinna nést přiměřeně náklady zachování a opravy nemovitosti, kterou užívá." Co jsou ale ještě přiměřené náklady, pokud není ve smlouvě dohodnuta konkrétní hranice? Je to drobná oprava za 500,-? A co výměna kotle za 7000?

  Děkuji.

 45. Lenka

  Dobrý den,

  mám dotaz k darování s věcným břemenem. Moje matka mi daruje dům i s pozemkem, ale chce, aby bylo u věcného břemene vypsáno:

  – že se o ni budu starat do konce života,

  – že v případě mé smrti, jí dar bude vrácen,

  – že bude se mnou společně hradit náklady na údržbu a opravu domu dle jejich finančních možností.

  Jak mám formulovat tyto skutečnosti do darovací smlouvy do článku, kam jsem vypsala věcné břemeno doživotního bydlení a užívání?

  Děkuji za Vaši pomoc a služby, které nám zdarma poskytujete.

 46. Blazena Tesarova

  Dobry den.Prosim o informaci tykajici se vecneho bremene me mamy.Moje mama darovala svuj dum memu bratrovy a ma smlouvu o vecnem bremeni.Mama se prozatimne odstehovala k me sestre ze zdravotnich duvodu.Chtela bych se zeptat zdali smlouva o Vecnem bremeni je stale platna az do mamincine smrti a zdrali muze svoji mistnost v dome nadale pouzivat az se vrati zped od me sestry a nebo ji poskytnout k dispozici memu pouzivani(kratkodoba navsteva mamy z Australie kde ziji).Posledni 4 roky jsem navstevovala svoji mamu kazde leto a bydlela jsem s ni .Tento rok mam naplanovanou dalsi navstevu maminky,ale bydleni v domku kde ma mama smlouvu o vecnem bremeni me bylo odmitnuto vnukem ktery v dome po smrti meho bratra bydli.

 47. václav petlan

  Dobrý den,na výpise z katastru nemovitostí mám věcná

  břemena, jednak vykonatelný platební výměr od Okresní

  nemocenské pojišťovny po mé babičce z roku 1932 a dále dva dluhy dnes již neexistujících firem po mém dědečkovy z roku 1931 celkem asi 19 tis.Kč. Poraďte mi, prosím, jak postupovat při výmazu těchto břemen.

  Děkuji.

 48. eva dvořáková

  Dobrý den. Mám ve svém domě zřízeno bezúplatně věcné břemeno. Skládá se z bezplatného užívání bytu, z bezplatného užívání sklepa, z bezplatného užívání chodby a dále ze samostatného užívání garáže. Chtěla bych vědět, zda mohu za garáž požadovat nájem. Děkuji za odpověď. Eva Dvořáková.

 49. Emilie Šašková

  Dobrý den mám problém který mi již šest let trápí.V roce 2001 jsem dostala od svých rodičů darem dům který se dedí po generace v té dobe jsem byla vdaná,můj otec nemel dobré vztahy s mým exmanželem a tak jsme sepsali vecné břemeno na celý dům a celou prcelu na bezplatné doživotní užívání celé nemovitosti i parcely.Otec zemřel a ja se rozvedla,má matka mi neodpustila rozvod a dodnes se mnou nemluví.Udává lživá obvinění které jsem nikdy nespáchala,každou chvíli jsme na Městském úřadu,policii či u soudu,veškerá její obvinění byla shledána jako lživá nemám peníze na soudy,snažím se dům udržovat.V létě roku 2005 matka začala plýtvat elektrickou energii doplácela jsem obrovské sumy a hrozilo že nebudu mít energii já ani mé deti,učinila jsem tedy krok a odpojila jsem spodní byt domu který užívá má matka,písemně jsem jí požádala at si zřídí na svoje jméno odběrné místo a já se pokusím vše zaplatit avšak matka před policií souhlasila a pak mi od jejího právníka přišel dopis že chce připojit zpčt na stávající hodiny.Byla jsem obvinena a Státní zastupitelství mi viny zprostilo.V současné dobč mi čeká soud matka mi žaluje o uložení povinnosti připojení zpet na hodiny na mé jméno.Mám tři deti jsem na mateřské a muj prítel zamestnán.Jako rodina žijeme jak se ríka z ruky do ust a neumím si představit zpet matku připojit a platit závratné sumy za její bezohledné a schválné chování.Prosím vás tedy o radu jak postupovat.Děkuji

 50. Martin Žemla

  Dobrý den, potřebuji poradit, jak zřídit v darovací smlouvě věcné břemeno doživotního užívání pro dárce. Rodiče mi chtějí darovat rodinný dům, který je momentálně jednopodlažní, jednobytový. Já jej po darování chci rekonstruovat a vestavět navíc půdní vestavbu, ve které chci bydlet, ale s největší pravděpodobností nebudu vytvářet další bytovou jednotku, tedy současný byt a půdní vestavba budou tvořit jednu bytovou jednotku. Do darovací smlouvy chceme zahrnout i uvedené věcné břemeno. Nevíme ale, jak přesně musí být vymezeno. Náš původní záměr byl, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že se zřizuje věcné břemeno doživotního užívání stvávajícího bytu v budově xy na parcele xy v katastru…atd. v nynějším rozsahu pro dárce. Stačí to takto uvedeno, nebo musí být ten pojem "stávající byt" a "nynější rozsah" nějak definován? V případě, že to bude muset být definováno, jak to udělat ? Máme například uvést že do věcného břemene se zahrnují např. 4 přízemní pokoje, uvést rozlohu každého toho pokoje + příslušenství…nebo jak to vlastně vyžaduje zákon??? Potřebujeme hlavně, aby nám to nevrátili z katastrálního úřadu zpět jako nesrozumitelné a nejasné. Předem všem děkuji za odpovědi.

 51. jana nováková

  Moji rodiče prodávají byt, dohodli jsme se, že byt prodáme i my a společně se sestěhujeme do rodinného domu, koupeného za peníze z prodeje obou bytů. Vlastníci bychom byli já a manžel. Jak právně zajistit doživotní užívání tohoto domu také pro rodiče? Lze to vyřešit věcným břemenem? Děkuji.

 52. Jiří Šafránek

  Dobrý den,

  chtěl bych zřídit věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro mého otce. Musí mít otec trvalé bydliště v nemovitosti, které se věcné břemeno týká?

  Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

 53. Zdena

  Prosím o odpověď: platí se za zřízení věcného břemene? Pokud dům darujeme, platíme jen 500 korun za vklad do katastru nem., ale pokud se zřizuje věcné břemeno, prý se platí víc?

 54. Josef Lenc

  Zakoupil jsem koncem r.2007 nemovitost ,přes jejíž pozemek vede veřejný vodovod a rozvod plynu v obci, na které jsou napojeny jiné /cizí/nemovitosti , muj objekt připojen není.Stavba sítí byla dokončena na přelomu r.2006/2007.

  Táži se tedy:jak je řešeno věcné břemeno mezi mnou a majiteli,resp.provozovateli sítí z pohledu aktuální legislativy.Mělo by být zapsáno věcné břemeno v KN , nebo vzniká automaticky ze zákona? Jaký předpis danou problematiku řeší?Předem děkuji za odpověď.

 55. Petra

  Dobry den,mam zajem o koupi druzstevniho bytu pred prevodem do OV (mozny az na podzim 2008),jehoz soucasny majitel/clen druzstva si klade podminku,ze v byte muze byt na doziti a bude platit jim urceny najem.Jedna se zde o vecne bremeno dozivotniho uzivani?Je vubec mozne zridit toto VB pri koupi druzstevniho bytu?Popripade jakym zpusobem lze dotycne osobe,prodavajici tento byt, vyhovet v zalezitosti moznosti dozivotniho uzivani?Najemni smlouvou na dobu neurcitou?Dekuji moc predem!

  P.Š.

 56. Roman Vylegala

  Zakoupili jsme pozemek, k němuž je přístup pouze přes 2 pozemky jiných majitelů. Ti již na těchto svých pozemcích mají věcná břemena chůze a jízdy, ovšem pro jiné pozemky než je náš. Předpokládám, že to ovšem nestačí a musíme s nimi jednat i o zapsání věcného břemene pro náš pozemek? Mají nějakou povinnost nám vstup a zápis věcného břemene umožnit nebo je to pouze na jejich dobré vůli?

 57. Naďa Nehasilová

  Dobrý den, vlastním společně s bývalým manželem RD (SJM), ke kterému je přístup pouze přes pozemek rodičů. Na přístup k domu je zřízeno věcné břemeno pouze pro mne a manžela. Nikde nejsou zmíněny naše děti, návštěvy a pod. Chtěla bych se zeptat,zda je možné rozšíření věcného břemena a hlavně, zda můžeme dům i přes zatížení věcným břemenem prodat, eventuelně pouze 1/2 domu. Dům je prázdný, nikdo ho nevyužívá. Za odpověď děkuji a přeji hezklý den, Naďa Nehasilová.

 58. Anna Kubatková

  Dobrý podvečer, ráda bych se informovala jak je to s koupi bytu do OV s nájemníky, kteří mají smlouvu natrvalo s regulovatelným nájemným? Dájí se nějak podmínky smlouvy změnit? např. zvednou nájemné, popřípadě vystěhovat nájemníky pro budoucí užívání. Je to vůbec možné, že bych do budoucna mohla užívat byt já, anebo tam najemnící zůstanou? děkuji.

  1. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

   Dobrý den,

   můžete dát nájemníkům výpověď, ale pouze z nějakého zákonem uvedeného důvodu (§ 711 a 711a obč. zákoníku); např. že byt potřebujete pro sebe nebo osobu blízkou.

   Zvedat nájemné můžete pouze v souladu se zákonem. Podívejte se na http://old.mmr.cz/index.php?show=010022

   a zde si můžete spočítat možnost zvyšování.

 59. Michal Beránek

  Prosím o Vaše laskavé posouzení následujícího problému. Koupil jsem stavební parcelu. Spolu s ní jsem koupil i sousední menší pozemek 140m2 na kterém stojí nezkolaudovaná garáž souseda,který má vedle dům. On jí postavil se st. povolením a souhlasem tehdejších majitelů, ale nedořešil s nimi prodej či pronájem tohoto pozemku, takže oni při kolaudaci nedali souhlas. A tak to vše zůstalo. Soused s nimi i nadále nic neřešil, st. úřad vše odložil a to přesto, že jej majitelé pozemku vyzývali k činu. Sousedovi to vyhovuje – garáž normálně užívá. Nyní mám toho černého Petra já. Nerad bych něco promeškal, nějakou lhůtu apod. proto prosím o radu jak mám postupovat já.

  Velice děkuji.

 60. Michal Beránek

  Děkuji Vám za názor, ale rád bych Vás ještě požádal o posouzení toho jmenovaného problému, tj. zda je nějaká lhůta, kterou bych mohl promeškat, kdybych nevyzval majitele nezkolaudované stavby příp. stavební úřad k řešení této nezákonné situace.

 61. Jana Malá

  Dobrý den,mám dotaz na věcné břemeno v podobě plynového kotle…Chceme prodat sklep,ve kterém je ale umístěn plynový kotel vytápějící náš byt-lze na tento kotel uzavřít smlouvu o věcném břemeni včetně umožnění přístupu k měření, opravám atd ?…: Děkuji za odpověď.

 62. Jiří Černý

  Dobrý den. Před několika měsíci jsem pořídil pozemek (stavební parcelu), která však nemá svou přístupovou cestu a veškeré pozemky v okolí jsou v majetku státu ˇ(ve správe PF). Rád bych zřídil věcné břemeno cesty přes dva jejich pozemky až k místu připojení na místní komunikaci, což je cca 120bm. Je možné o takového břemeno PF požádat? Děkuji za odpověď.

 63. Lenka Pokorna

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás požádat o radu.

  Obec chce vést kanalizaci přes hranici mého pozemku,

  součástí této transakce bude pokácení čtyř ovocných

  stromů.Jedná se o délku asi padesáti metrů pozemku.

  žádám radu o výši kompenzace od obce.

  Předem děkuji Pokorná

 64. Martin Šmída

  V roce 1992 jsem se oženil smanželkou a začal bydlet s jejími rodiči u ních v rodiném domě. V roce 1997 otec manřelky, můj tchán, daroval manželce polovinu rodinnéhoho starého domu kde jsme bydleleli as nimi společně. V ´témže roce jsme s manželkou provedli nádstavbu staréhop rodinného domu kteréou jsme financovali ze svých zdrojů a do nynější doby užíváme. V současné době nastal s tchánem problém o ožívání zahrady kolem pozemku, kterám máme přístup do domu a dále péči o něj. /Podotýkám, že více jak 16let se starám o jejicch zahradu já sám jelikož tchán je nemocný, zvelebikl jsenm ji pravidelně se o ni starám a s thchánovím souhlasem jsem 16 let sázel nové stromy a renovoval ploty, což se mu líbilo. Nyní tchán s námi rozdělal rozpor o pokácení starých suchých stromů, což jsme akceptzovali, kdy však nám zakázal přístup na jeho okolní pozemky kolem domu. Jenže bez vstou pení na jeho pozemky se nedostanem ke vchodovýám . Prosím o radu

 65. Marie Jamdová

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat na situaci, kdy moje matka daruje byt s věcným břemenem. Kdo rozhoduje o dalším využívání bytu např. prodej, pronájem, přestavba.Předem děkuji za odpověď. Jamdová

 66. Karel Ventura

  Matka mně chce darovat byt suložením věcného břemena na dožití. Jaké poplatky, popř. daně budu za zřízení věcného břemena celkem platit?

 67. Iveta Kleinová

  Dobrý den.Jakým způsobem se prosím dá zrušit věcné břemeno v takovém případě: manželé za trvání manželství darovali rodinný domek dceři s věcným břemenem na oba rodiče.Ti se však rozvedli, majetkové vyrovnání mezi manžely proběhlo dohodou a otec se odstěhoval.Trvalý pobyt však má stále na původní adrese v rodinném domku už 4 rok po rozvodu.Nyní začínají problémy s exekutory kdy otec dělá dluhy a neplatí.Né vždy je exekutor vstřícný a nechá si vysvětlit situaci.Dá se v takovém případě zrušit věcné břemeno na jednoho z rodičů ?Za jakoukoli odpověď děkuji

 68. Michaela Rytířová

  Dobrý den, v původní darovací smlouvě babička – matka vyhradila pro sebe moje babička "právo bezplatného doživotního užívání domu" a v dovětku stojí, že matka bez jejího souhlasu nesmí převést dům na nikoho, kdo by nepřevzal jako svou povinnost plnění těchto práv a nároků. Teď převádíme dům z matky na mě a mám proto tři dotazy o jejichž zodpovězení prosím – 1) bylo tímto zřízeno tzv. "věcné břemeno"? 2) to by muselo být zapsané na KÚ – je to v části "omezení vlastnických práv", či jinde? Ve výpisu z KN se o břemeni nic nepíše 3) v případě převodu je nutné zmínit, že přejímám povinnost plnit tyto práva a nároky?

 69. Karel Hruška

  Dobrý den. Stal jsem se majitelem pozemku, na něž je vázáno věcné břemeno. V katastru je uvedeno jako věcné břemeno průchodui a průjezdu. Jedná se o to, že sousedící zahrádkářská kolonie má právo kontrolovat stav vody ve dvou studnách na mém pozemku. Trasa ke studnám je přesně vymezena v geometrickém plánu. Bývalý majitel to neřešil, takže zahrádkáři si navykli chodit na celý pozemek, zbýrat houby, ovoce atd. Je možno toto břemeno nějak zrušit? Původní oblast zahrádkářské osady je rozdělena na část de facto patřící osadě a na druhou část osady, která je nicméně rozparcelována na jednotlivé pozemečky patřící některým členům osady. Na onu trasu vedoucí ke studnám je vstup z rozparcelované části. Je to možno nějak zrušit? Nebo musím čekat, až se právnická osoba zahrádkářské združení rozpadne?

 70. Eva Kratochvílová

  Vroce 1998 jsem koupila dům s 3 bytovými jednotkami.Takto je to v kupní smlouvě napsáno.Nikdo mi neřekl,že část 1 bytu je na cizím pozemku.Kdysi to takto postavili,protože vše patřilo všem a nikdo to neřešil.O byty se řádně starám,provedla jsem rekonstrukci.Nyní mi soused-vlastník pozemku dělá naschvály a nepříjemnosti.Klidně bych těch pár metrů od něj koupila,ovšem on mi je neprodá.Byt je můj,nájemníci platí nájemné mně.Nyní mě soused žaluje,že se obohacuji,protože nájem patří jemu.Když začnu např.vyměňovat okna,tak mě hned běží udat na stavební úřad,během chvíle přijede policie ČR.On nedal do části svého domu,který navazuje na můj dům ani 1 Kč a vše je tam v havarijním stavu.Mám toho plné zuby a nevím,co mám dělat.Hlavně to chci nějak vyřešit a mít od toho cvoka klid.

  Děkuji.

 71. Jan Emmer

  Dobrý den, rád bych znal Vaší radu na tento problém. Otec je vlastníkem ideální třetiny rodinné vily se zahradou. Nikde není definováno, co která třetina obnáší, nicméně historicky každému vlastníkovi patří jedno patro, určitý sklep atd. – byty jsou identické. Nyní mi chce otec jeho ideální třetinu darovat a chce si tam zřídit věcné břemeno na dožití. Přirozeně chce užívat vše v takovém rozsahu jako doposud. Pokud by se tam ovšem břemeno vložilo takto, asi by to blokovalo i zbylé dva vlastníky při nakládání s jejich majetkem? Je tedy např. možné, aby všichni dosavadní vlastníci uzavřeli dohodu o užívání, kde by bylo definováno, co která třetina obnáší, a pak bych s otcem uzavřel darovací smlouvu, kde by bylo VB definováno na třetinu tak, jak je stanoveno v dohodě o užívání? Nebo je to katastru jedno, VB zapíše pouze na otcovu 1/3 a neřeší, že ty třetiny nejsou exaktně stanoveny, takže ostatní vlastníci budou moci se svým majetkem nakládat? Předem velice děkuji za laskavou odpověď.

 72. petra prolová

  Dobrý den, koupili jsme nemovitost do níž je dováděna voda ze studny na sousedově pozemku. Původní majitel tak činil více jak 40 let, avšak pouze po ústní dohodě. Vzniklo tak právo vydržené, jež se pak dá zapsat do katastru jako věcné břemeno? děkuji

 73. Jan Bíla

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně "věcného břemene užívání". Chceme si s přítelkyní vzít úvěr ze stavebního spoření, ke kterému potřebujeme zastavit nemovitost od rodičů. Bohužel v LV je uvedeno již zmiňované věcné břemeno užívání babičky, která tam ale nebydlí ikdyž tam má trvalý pobyt – usnesení soudu na základě dědického řízení. Babička souhlasí s vymazáním zápisu z LV. Jaký je postup pro vymazání tohoto zápisu? Děkuji za odpověď.

 74. Aleš Truhla

  Dobrý den,

  manželka vlastní celý RD s věcným břemenem pro dožití rodičů. Nyní chce 1/4 RD přepsat na mně. Stačí sepsat darovací smlouvu, nebo se musí v této smlouvě řešit i věcné břemeno?

  Děkuji

  Aleš Truhla

 75. roman provazník

  Při zřízení věcného břemene (položení např. telefonních kabelů přes pozemek) za úplatu, je částku nutno uvést do daňového přiznání k dani z příjmu?

  Pozemek je nabytý v restitucích, při jeho prodeji se daň z příjmů neplatí (pouze daň z převodu).

 76. Petr Zálešák

  Dobrý den,

  Dotaz : Může vlastník-PF ČR zřídit více věcných břemen pro jiné vlastníky sousedních pozemků na stejný geometrický plán,který výlučně zřídil pro nás? Jsme vlastníci nemovitosti na pozemcích státu ,jedná se o uzavřený areál .Požádali jsme o úplatný převod těchto pozemků pod našimi stavbami,které máme od PF ČR pronajaty.Kvůli přístupu z komunikace jsme museli uzavřít smlouvu s PF ČR o úplatné zřízení věcného břemene chůze a jízdy ke stavbě s vypracovaným GP,který jsme zaplatili a byl vložen na KÚ.Sousední vlastník nám dělá problémy a domáhá zřízení věcného břemene přístupu přes naše nádvoří na svůj pozemek i když má přístup i z jiné strany.Pracovníci PF ČR nám sdělili,že si mohou jako vlastníci zřídit břemen kolik budou chtít.Podle jakého zákona a paragrafu se takto rozhodují!

  Děkuji za odpověď.

 77. Jaroslav Šín

  Dobrý den, na mém pozemku je umístěn sloup elektrického vedení, ze kterého vedou dráty do sousedního domu (vrchem). Z tohoto stejného sloupu vedou také v zemi, napříč mým pozemkem další dráty do domu dalšího. Jelikož chci na tomto pozemku stavět dům, sloup a hlavně dráty v zemi tomu vadí. Zažádal jsem tedy o přeložku firmu ČEZ, aby dráty vedli kolem mého pozemmku v zemi. Ti tuto záležitost ocenili částkou 170 tisíc Kč, kterou bych si měl sám zaplatit. S tímto samožřejmě nesouhlasím. Jde přece o můj pozemek, kde mi brání jejich zařízení. Je možné se proti tomu nějak bránit? V pořadu černé ovce padla zmínka o potvrzení, že byl původní majitel pozemku odškodněn. Je možné, tohle požadovat? A pokud toto potvrzení není, jaká další možnost se mi naskytuje?

 78. Jiří Novák

  Dobrý den,

  prosím o odpovědi na následující dotazy:

  1.Otec má zřízené v domku věcné břemeno doživotního užívání jedné místnosti.Několik let ji má k dispozici,ale nepoužívá ji k bydlení.Zpočátku se na přiměřených nákladech podílel,ale poslední dva roky se odmítá podílet na těchto nákladech na údržbu,opravy a vytápění.V současné době se chce do této místnosti nastěhovat a používat ji k bydlení.Lze předpokládat,že i nadále bude odmítat podílet se finančně na uvedených nákladech.V minulosti s ním nebyla možná žádná dohoda a totéž předpokládáme i do budoucna.Poraďte nám, prosím, jak postupovat v uvedené situaci.Může mít porušení § 151n odst. 3 vliv na případné zrušení věcného břemena?

  2. V tomto domě již nemá trvalé ani přechodné bydliště.Může si bez povolení majitele objektu zde toto trvalé bydliště zřídit?Máme vážné obavy,aby nás, s ohledem na jeho aktivity, nepřekvapili exekutoři.

  Děkuji.

  Novák

 79. Stanislav Kadubec

  nevím jak přesně formulovat zřízení doživotního užívání

  rodiného domu pro své rodiče. Stačí napsat doživotní užívání:

  1/2 domu č.p.xxx rodiči nebo 1/2domu č.p.xxx a jméno otce a matky

  nebo 1/2 podílu domu č.p.xxx

  nebo napsat užívání 2 pokojů ,kuchyně ,koupelny aWC.

  Bude možné užívání jednoho rodiče ve stejné výši po smrti druhého rodiče?

  1. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

   Dobrý den,

   můžete napsat např. Pan X zřizuje panu Y a paní Z věcné břemeno doživotního užívání části nemovitosti čp. …, v k.ú. …. a to dvou pokojů v přízemí a WC …

   Ano, toto věcné břemeno je zřizováno pro oba, tudíž smrt jednoho z nich je pro existenci VB nepodstatná a toto břemeno tak trvá dále.

 80. Kateřina Zapletalová

  Dobrý den,

  soused má ve svém výlučném vlastnictví pozemek cca 26 m2. Jediná přístupová cesta k našemu domu vede přes tento pozemek. Chceme se dohodnout a za tržní cenu zřídit VB cesty. Budeme muset ke smlouvě o zřízení VB cesty přiložit ještě geometrický plán, až budeme podávat vklad do katasru nemovitostí?

  Za odpověď velmi děkuji,

  K.Z.

 81. Lubomír Odehnal

  Dobrý den,

  v roce 2005 jsem koupil pozemek, který neměl v ve výpisu z katastru nemovitostí zapsáno žádné břemeno. Stavím na něm dům a zjistil jsem, že přes pozemek vede plynovod (středotlak). Stavěla ho obec v roce 2000 a po dokončení ho převedla na RWE. Můj pozemek je tak znehodnocen, protože nad plynovodem je ochranné pásmo, kde se nesmí nic stavět. Jak se můžu v tomto případě bránit? Měla obec tehdy povinnost zanést plynovod jako věcné břemeno do KN? Můžu teď chtít po někom finanční satisfakci za zřízení věcného břemene? Na RWE mi bylo řečeno, že tehdy snad ani obce tuto povinnost neměly a oni ve smlouvě s obcí žádnou zmínku o nějakých závazcích nemají. Za odpověď předem moc děkuji.

 82. Julia Robova

  Dobry den.Mam na Vas niekolko otazok.S priatelom zijeme v zahranici a mame moznost kupit na Morave dom.Na katastralnom urade je zapisane, ze je tam vecne bremeno bytu. Co to pre nas znamena?… ake pravne kroky sa daju urobit, aby ten dom sa nedal v buducnosti predat?…priatel ma nemanzelsku dceru, ktora skoro 10 rokov nejavi zaujem stykat sa s otcom, ale ani on ako otec od jej 18 rokov, co je tych spominanych 10 rokov neurobil nic aby sa to napravilo, bude zahrnuta do dedicskeho konania aj ona?…alebo sa da vydedit?…dakujem za odpoved a prajem pekny den, Julia

 83. Juříček Miroslav

  Dobrý den, v roce 1988 po úmrtí mého otce jsme si se sestrou rozdělili pozemek a bylo dědickým řízením zřízeno věcné břemeno -právo chůze- na jejím pozemku. Nyní jsem předmětný pozemek chtěl převést na dceru a při nahlížení do katastru nemovitostí jsem zjistil , že na sestřině pozemku již není omezení vlastnického práva a já tedy nemám možnost oficielního přístupu na pozemek, jiný přístup nemám.Jak je tedy možné, že zaniklo věcné břemeno když její pozemek na průchod již 20let používáme? Můžete mi prosím poradit, jak mám nyní postupovat? Děkuji Vám za odpověď.

 84. vladimír pavelka

  Mám nárok na nějakou náhradu za transit obecní kanalizace postavené již za socialismu bez zřízení věcného břemene.Prosím stačí mi i pouhé odkazy na legislativu.Děkuji

 85. Eva Krausova

  Dobrý den. V radiu jsem slyšela, že věčné břemeno zaniká prodejem nemovitosti. Je tedy možné jestliže někdo prodá nemovitost a vymezí na ní věčné břemeno pro užívání do své smrti že jestliže nový majitel poté nemovitost prodá zaniká tím věcné břemeno i když ještě původní vlastník žije? Děkuji

 86. Barbora Smětáková

  Dobrý den, sousedé kteří chtějí přes můj pozemek vést deštovou kanalizaci, máme uzavřít smlouvu o věcném břemenu za úplatek, jakou částku mohu požadovat. Týká se to asi 25m přes můj pozemek. Děkuji

 87. Maria

  Dobry den,mela bych dotaz,zda jde detske hriste zaznamenat jako vecne bemeno.Vedle domu je uz pres 20 let.Jedna firma koupila ten pozemek jako verejny a ted prevedla na stavebni bez vedomi kohokoli,planuje na tomto miste vystavbu 10patroveho domu.Je to v bezprostredni blizkosti naseho domu a navic mame obavu,ze deti uz nebudou mit zadne hriste.

 88. Lubomír Kutík

  Matka chce darovat svému synovi chalupu a současně zřídit pro sebe a manžela věcné břemeno na dožití

  Chtěla bych vědět, zda musí být odhad nemovitosti a vyčíslená hodnota břemene a zda se z věcného břemene platí dań.

 89. Iva B

  Dobrý den, chystám se koupit polovinu RD, ve kterém žijí moji rodiče, v dražbě (exekuce na sestru). V usnesení o dražbě se píše, že věcné břemeno dožití rodičů v domě prodejem v dražbě zaniká, tudíž není ani zohledněno ve vyvolávací ceně.

  Chtěla jsem se proto zeptat, zda je vůbec možný zánik věcného břemene prodejem, či prodejem v dražbě, případně jak dál postupovat.

  Předem děkuji.

 90. Jana Neumannová

  Dobrý den, obracím se na Vás v mírném zoufalství s žádostí o radu. Žijeme v domě, který vlastní přítel (jediný vlastník). Jeho rodiče mají zřízeno věcné břemeno na dožití. Je s nimi těžká domluva a zřejmě dost dobře nechápou, co to ono břemeno znamená. Dělají si nároky na půl půdy, na kterou mají právo přístupu (společné užívání). Prosím o nastínění práv osob, které mají zřízeno věcné břemeno na dožití. Případně mě prosím odkažte na legislativu (paragrafy), ve kterých je toto přesně vymezeno. Moc děkuji. S pozdravem Neumannová

 91. Filipová Petra

  Dobrý den, lze zřídit věcné břemeno spočívající v tom, že na pozemku, který je předmětem prodeje, nebude vybudována žádná stavba? Smlouva o zřízení věcného břemene s věcnými účinky by byla součástí kupní smlouvy – prodej pozemku – část místní komunikace.

  Děkuji za odpověď.

  Petra.

 92. Monika Slámová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,jsme čtyři sesrty,matka vlastní byt ve kterém bydlí i jedna ze sester s rodinou,má v plánu že jí byt přepíše na darovací smlouvu,jak je to s ostatníma sestrama ..má je sesrta vylpatit nebo nemáme na nic nárok?Moc děkuji za odpověď.

 93. Martin Zatloukal

  Zakoupil jsem na venkově nezasíťovaný stavební pozemek. Elektřina, kanalizace, voda vedou ve vzdálenosti 70m, z toho bych je musel v délce cca 40m přivést po hraně cizího pozemku. Zde má soused trávník, drátěný plot a nezpevněné místo na skládání uhlí. Chci sepsat s jeho majitelem smlouvu o zřízení VB, ve které se zaváži: uvést pozemek do původního stavu (nový trávník, oprava plotu…), provést přípojky tak abych neomezoval souseda v užívání jeho pozemku (zejm. potrubí a čistící šachta kanalizace musí mít nosnost pro průjezd nákladního auta s uhlím) a třeba se i podílet na údržbě pozemku, což by platilo i v případě budoucí údržby přípojky. Soused naopak užívá část mého pozemku (má tam kůlny, které mi nevadí).

  Je možno dát do smlouvy že náhradou za VB smí užívat definovanou část mého pozemku (kůlny a přístup k nim?). Či je nutno náhradu za zřízení VB vyčíslit peněžně? Odhadnete prosím, kolik je přiměřená částka? Ceny nezasíťovaných pozemků se v okolí pohybují mezi 190-250 Kč/m. Děkuji

 94. Pavel Krajíček

  Dobrý den, děda daroval mému synovi dvoupodlažní rodinný domek o jedne byt. jednotce v přízemí, kde jako V B má děda k uživání 3 pokoje,koupelku a wc.Ostatní prosrory v bytě jsou společné.Syn provádí rekonstukci horního podlaží včetně nové střechy.CHce vyměnit v celém domě stará okna za nová plastová včerně vchodových dveří a pak provést zateplení a novou fasadu celého RD.Děda mu však bráni ve výměně oken v jeho 3 pokojích , které má k uživání a tudíž i v provedení fasady. Má na to právo?

  Předem děkuji za odpověď

 95. gita lisková

  Dobrý den,

  bydlím v dužstevním bytě, který je věcným břemenem jiného bytového družstva. Toto bytové družstvo je vlastníkem nemovitosti. Chtěla jsem převést byt do OV. Bytové družstvo, kterého jsem členkou a není vlastníkem nemovitosti, s převodem souhlasí. Potřebuji i souhlas vlastníka nemovitosti, kterým je to jiné bytové družstvo, ale to s převodem nesouhlasí. Dům byl kdysi státní. Na státní byty naše bytové družstvo (nebo stát ?) postavilo ještě jedno patro. Dům přešel do družstevního vlastnictví jiného družstva s věcným břemenem- s náma. Můžu si převést byt do OV, když mám splacenou anuitu ? Má vlastník nemovitosti (jiné bytové družstvo) právo bránit mi v privatizaci bytu ? Co můžu dělat ?

 96. Anna Drymlová

  Dobrý den, prosím o radu. Kat. úřad zjistil chybu v mapě-údajně na základě císařských otisků. V kat. mapě není zachycen pozemek č. 220. Dle výpisu z listu vlastnictví jsou jeho vlastníkem a plátcem daně z nem. moji rodiče. Kat. úřad navrhl "rekonstrukci tohoto pozemku" a rodiče mi tento pozemek bezplatně darují. Problém je v tom, že jediná příjezdová cesta k domu souseda je přes okraj tohoto "rekonstruovaného pozemku". Dle kat. úřadu je na tomto pozemku i část sousedova domu (k jeho rozšíření došlo zhruba před 40 lety)Tato změna není v kat. mapě zachycena. Kat. úřad navrhl, abychom zřídili věcné břemeno – že soused může přes tento pozemek jezdit ke svému domu. S jeho průjezdem po jím zřízené cestě okrajem pozemku nemáme problém. Část tohoto pozemku je však před naší garáží, kde často parkují jejich návštěvy a znemožňují nám výjezd z garáže.Bojíme se abychom toto příležitostné ježdění a parkování po celém (nyní našem) pozemku "nezlegalizovali". Co s tím? Věcné břemeno je naše povinnost?

 97. Karel Kaliva

  Dobrý den,

  koupil jsem zahradu, na které je zřízeno věcné břemeno spoluužívání na dožití a bylo zřízeno bezplatně, přičemž osoba, která má toto VB zřízeno odmítá jakkoliv (nepředpokládám finančně – má to bezplatně) přispívat na údržbu zahrady. Domnívám se, že bychom se měli podílet asi rovným dílem. Dle jeho slov se mám jako vlastník o zahradu starat a on užívat co z ní vypěstuji. Má povinnost osoba, která má zřízeno VB podílet se na údržbě zahrady a kde je to v zákoně upraveno? Děkuji za odpověď.

 98. Ježek Stanislav

  Obracím se na Vás s dotazem ohledně doživotního užívání nemovitosti (věcného břemene). Na náš rodinný domek máme v katastru nemovitostí zapsáno „věcné břemeno“ na doživotní užívání naším příbuzným. Tento příbuzný se nově oženil a od té doby se podstatně zhoršily vztahy mezi námi. Táži se proto, zda náš právní řád umožňuje, aby uvedený příbuzný převedl toto věcné břemeno na někoho jiného (např. na osobu ze své nové rodiny), či toto břemeno jeho smrtí jednoznačně zanikne.

 99. Dotaz na VB

  Na naši studnu existuje věcné břemeno čerpání vody majiteli sousední nemovitosti. Břemeno vzniklo pouze na základě ústní dohody zemřelých rodičů a není zaneseno v katastru ani neexistuje smlouva. Sousedí ovšem vodu ze studny již minimálně dvacet let nečerpají, přívodní potrubí na jejich pozemek je již na hranici pozemku 20 let odřezané, což je výsledkem ne úplně bezproblémové ústní dohody před 20 lety, kdy sousedi tehdy čerpali vody moc a nám nestačila. Sousedi o čerpání vody dnes nejeví zájem.

  Podle zákona tedy toto věcné břemeno po 10 letech zaniklo, Jak to lze stvrdit oficiálně, aby sousedi někdy v budoucnu o čerpání vody opět neprojevili zájem?

 100. zdena Rubesova

  Prosím o radu:od otce jsem dostala RD s věcným břemenem-babičkou,od počátku našeho soužití babička vyvolává konflikty v celé mojí rodině,ale v poslední době je to již neúnosné,není možné se s ní nijak domluvit,ohání se tím,že je věc.břemeno a může si dělat co chce,přestože omezuje všechny členy domácnosti.Zajímalo by mě jaká má práva a povinnosti ona a jak já se mohu bránit.Děkuji za radu.Z.R.

 101. radek tomeček

  Dům stojící v obležení jiného vlastníka pozemku bez přístupové cesty ,která je zahrazena vratama a plotem.Co znamená věcné břemeno v tomto případě a jak jednat s vlastníkem pozemku o přístupu k domu a jaká má práva a povinosti a co mě může zakazovat(příjezd auta k domu,pes.kolo,náštěva lidí).

 102. Brigita Kadaníková

  Dobrý den, soused je majitelem pozemku, přes který jsme si nechali zavést vodovodní přípojku na náš pozemek.Přípojka začíná na sousedově pozemku, dále vede přes cestu, kde je manžel 1/3 vlastníkem, na náš pozemek.Přípojku jsme si nechali od geodetů zaměřit včetně cesty.

  Zřízení věcného břemene na sousedův pozemek je zřejmé, ale chtěla bych se zeptat, jestli máme nechat zřídit věcné břemeno i na vodovodního přípojku, která vede přes cestu, nebo bude stačit souhlas zbývajících 2 vlastníků.

  Mockrát děkuji.

 103. Polovina studny u souseda

  Máme starou studnu, která je z poloviny (jeden půlkruh v zemi) na pozemku souseda, hranice parcel v katastru studnu protíná (studna není zaznačena), přes studnu prochází zídka. Čerpací část je na našem pozemku a vodu čerpáme po desetiletí jen my, sousedi nemají zájem. Není to tedy klasické věcné břemeno užívání věci. Tato situace vznikla po smrti rodičů, kdy se společná nemovitost a pozemek dělil mezi dvě rodiny. Rádi bychom, aby druhá polovina na sousedově území byla také náš pozemek, protože předpokládáme, že s tím mohou v budoucnu nastat problémy, když sousedovi začne studna vadit a bude chtít studnu třeba zrušit. Jaké je řešení, je to chyba katastrálního úřadu a jak ji napravit? Předpokládáme, že by asi pomohlo, kdyby ten malý kousek, co je na sousedově straně byl přepsán na naší parcelu. Soused v okolí studny nemá žádnou stavbu, je tam jen trávník. Jsme ochotni tento malý kus parcely zaplatit za odhadní cenu, nevíme ale co podniknout, když soused bude mít námitky?

 104. Petr Mike

  Dobrý den!

  Rád bych se zeptal, jak postupovat v případě stvrzení vydrženého práva cesty přes obecní pozemek.

  K domu vede příjezdová cesta přes obecní pozemek (zapsaný v KN jako lesní pozemek). Nyní se v obci více staví a ve skutečnosti nejde o zalesněný pozemek (je to louka). Zdá se, že jsou zájemci o vyjmutí tohoto pozemku z lesního fodu za účelem výstavby rekreačního objektu, nebo objektu k bydlení.

  S OÚ nemáme nejlepší vztah a obáváme se, že dojde k prodeji uvedeného pozemku bez našeho vědomí. Jelikož je to v podstatě jediná možná příjezdová cesta k našemu pozemku, rádi bychom nechali zapsat vydržené právo cesty (využíváme více než 50 let) jako věcné břemeno do KN. Můžete nám poradit, jak postupovat v tomto případě? O věcném břemenu cesty by patrně měl rozhodnout příslušný stavební úřad a na základě tohoto rozhodnutí pak lze žádat o zápis do KN.

  Děkuji za vyjádření.

 105. Jana Janáková

  Dobrý den,sestřenice mé matky má v úmyslu darovat mi svou chatu.Je vdaná(výhradním vlastníkem je ona),bezdětná.Chtěla bych, aby ona i její manžel užívali celou tuto nemovitost vč.pozemku doživotně(chatu bych skutečně "převzala"až po jejich úmrtí).Pokud bychom do darovací smlouvy zanesli věcné břemeno, mají zaručené neomezené právo užívání jako dosud?Můžete mi stručně nastínit celý postup a přibližné výdaje?Předpokládám nutnost znaleckého posudku( nejsem přímá příbuzná),sepsání smlouvy,zavkladování na KN.Děkuji za odpověď

 106. Zdeněk Exner

  Na pozemku stojí sloup nadzemního vedení VN – na toto není zřízeno věcné břemeno. Při opravě sloupu, ke které jsem dal souhlas, firma provádějící opravu ale rozšířila půdorys základu na úkor pozemku, aniž by na tuto skutečnost upozornila. Prosím o radu jak postupovat,abych zabránil dalšímu budoucímu omezování výměry pozemku – dožadovat se zřízení věcného břemene, či uzavřít smlouvu o pronájmu s přesným vymezením plochy. V případě zřízení VB a zanesení do KN, kdo je povinen zajistit GP?

  Děkuji za odpověď.

 107. Slavomíra Hanáková

  Dobrý den,vlastníme pozemek o rozloze 1064m na kterem stojí bytovka.Jeji obyvatele žadaj o zrizeni vecneho bremena na cely tenhle pozemek.Zajíma mne jestli nato maj pravo?Za bytovkou stojí i plechový garaze v hroznem stavu ktere chceme odstranit.Máme nato právo?Dekuji

 108. Kateřina Konvalinková

  Já i manžel máme děti z předchozích manželství, jsou dospělé a nežijí s námi. Nyní jsme si koupili byt a splácíme na něj úvěr. Po smrti jednoho z nás jsme připraveni vyplatit dědický podíl dětem, avšak obáváme se, aby nedošlo z jejich strany k nějakému nátlaku na prodej bytu, nastěhování se do bytu nebo pronájmu děděné části ap. Lze si nějak např. zřízením věcného břemene zajistit "klidné dožití v bytě" ? Velice děkujeme za radu.

 109. Slavomíra Hanáková

  Dobrý den,dekuji za odpoved a ohledne mejetkových vztahu je ta bytovka druzstva ale garaze nejsou zapsané v LV.I když nám bylo receno že kdyz je použivaj víc jak tri roky tak je to majetek obyvatelu bytovky.Bydli tam ctyri rodiny,tri z toho si byt už odkoupili.Garaze stoji za bytovkou a oni zadaj vecne bremeno na cely tenhle pozemek a usiluji o zmenu zapisu v KN aby se to bralo jako nadvori.Dohoda s nimi je nemožná protože to chtej odkoupit ale za minimun a my máme za tou bytovkou dalsi pozemek na kterem chceme stavet t.j.tahat site atd.kdyby sme to prodali tak se odriznem.Dekuji.

 110. Jaroslava Kalková

  Chci darovat dům neteři a chtěla bych dát do smlouvy věcné břemeno užívání jednoho pokoje pro účel "letního bytu". Jak to mám udělat?

  Děkuji

 111. tomáš kozelka

  Dobrý den,získali od rodičů jsme darem nemovitosts věcným břemenem dožití. Zajímalo by mne , zda jsme povinni platit daň z převodu nemovitosti. A dále jestli se tato daň platí i po zániku povinnosti věcného břemene. Děkuji za odpověď.

 112. Rostislav Obona

  Dobrý den,

  obec se chystá rekonstruovat obecní vodovod, jehož trasa má vést i přes můj pozemek. Požaduje po mě zřízení věcného břemena a další omezení (nutnost vykácet vzrostlé stromy v blízkosti vedení). Já ani sousedé s tím nesouhlasíme. Má obec právo nás ke zřízení břemena donutit, popřípadě potřebné pozemky vyvlastnit, nebo máme šanci se ubránit? Díky

 113. Barbora Tůmová

  Dobry den,

  mame zrizeno vecne bremeno na pravo jizdy a chuze na ceste ktera vede k nasemu domu. Tuto cestu vlastni 10 majitelu.

  Jeden z majitelu se rozhodl cestu upravit,ale jeho predstave je ze by se na uprave podileli pouze 4 vlastnici a my, s timm, ze by se polozila zamkova dlazba a cena na jeden domek by byla 40 000, az 50 000, tato cena se nam zda velmi premrstela, nebot se jedna o klasickou polnicku a stacilo by diry zavest sterkem. Zakon o vecnem bremenu rika, ze pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Co jsou to tedy primerene naklady? A jak se naklady rozpocitavaji, kdyz cestu uziva kazdy tj. provoz je zde znacny a nelze urcit miru spoluzivani?

  Dekuji za odpoved

 114. Silvie Havelková

  Dobrý den,prosím poraďte mi.Bydlím v dvoudomku.1 domek vlastní můj přítel. Druhý vlastním já, ale v něm má zřízené věcné břemeno přítelův příbuzný(má vymezeny místnoti které smí užívat). Ten odmítá náš vstup do domu za účelem vybudování kanalizační přípojky a vstup na půdu k vybudování podkroví(to nemá k užívání ve smlouvě o VB).Mohu ho nějak přinutit z postu majitele domu? Třeba přivolanou policií.Musím ho upozornit předem dopisem? Mám vůbec právo chodit do domu?

  Dotaz 2. K oběma domům je jen jeden vstup a to přes přítelův pozemek.Může přítele někdo nutit k umožnění vstupu? Vstup do druhého domu lze vybudovat z ulice, ale nebude umožněn vjezd automobilem. Děkuji za odpověď.

 115. Miroslav Till

  V rámci finančního vyrovnání státu s vlastníkem pozemku na kterém stojí cesta, je návrh na odkup pozemku nebo na uvalení věcného břemene.Znamená to, že při přistoupení na uvalení břemene může stávající vlastník po uživateli tedy po státu vyžadovat náhradu /nájem/ za užívání svého pozemku? A dále při platbě daní z nemovitostí je toto povinností vlastníka nebo uživatele?

 116. Ladislav Kümmel

  Dobrý den,

  dovoluji si požádat Vás o radu v následující záležitosti. Jsem spoluvlastníkem pozemku, pro který byla jako pro pozemek oprávněný zřízena v r. 1924 podle Obecného zákoníku občanského služebnost (nyní věcné břemeno) chůze, jízdy a průhonu dobytka přes sousední nemovitost (stavební parcelu) jakožto pozemek zatížený; tato služebnost jako věcné břemeno nadále trvá. Stejnou služebností byla tehdy zatížena i místní komunikace vedoucí na zatížený pozemek. Protože tato komunikace byla dříve ve vlastnictví státu (její správu vykonával místní městský národní výbor), toto věcné břemeno (služebnost) ze zákona zaniklo. Od r. 2001 je vlastníkem této komunikace příslušný městský úřad, respektive město. Je možno požadovat znovuzřízení věcného břemeno pro tuto komunikaci? Městský úřad totiž chce prodat část této komunikace vlastníkovi zatíženého pozemku, který tuto část komunikace neoprávněně užívá tak, že 4 m před hranicí zatíženého pozemku je umístěna brána, která je součástí oplocení j

 117. Hana Uchytilová

  Již 4O let udržuji cizí pozemek, který je v těsné blízkosti s mojí zahradou. Již mi náleží nebo jak to mám uvést do pořádku prosím?Po tolika letech jsem si to tedˇuvědomila, když jsem tam vysadila jehličnany.Mám je zase vykopat?Díky.

 118. Radek Nademlejnský

  Dobrý den,potřeboval bych poradit,jak mám spočítat daň z věcného břemena (přístup pro pěší a průjezd pro motorová

  i nemotorová vozidla na pozemek a vedení inženýrských sítí).Na věcné břemeno (je na dva pozemky-majitel jenom můj švagr)mám

  geometrický plán(město Chabařovice).Vzniklo v tomto roce.Na finančním úřadě mi nedokázali poradit-spočítejte si to sám.

  Předem děkuji za radu

 119. Lucie Křížová

  Dobrý den, před dvěma lety jsem prodala byt v OV s podílovým spoluvlastnictvím na domě. Do kupní smlouvy nebyla zahrnuta 1/6 zahrady a RK Prolux po mně nyní vyžaduje prodej této 1/6 pozemku za 1,-Kč. Pokud toto nebudu akceptovat, musím se o pozemek starat, v opačném případě mě budou honit po úřadech, jelikož ze zákona jsem povinna tento pozemek v letních měsících udržovat. Současně mi však sdělili, že pozemek nemá přístupovou cestu a tedy mi na ní nebude umožněn přístup. Co s tím mohu dělat? Děkuji za radu

 120. Renata Sekaninová

  Dobrý den mám dotaz. Vlastním nemovitost s přiléhajícím dvorem. Na tento pozemek je sepsáno věcné břemeno ve prospěch naší sousedky,že tudy může procházet a projíždět autem. To mi nevadí,co mi ale vadí je fakt,že tato osoba,neustále vyvolává hádky, svým jednáním ničí náš soukromý majetek, úráží nás, nezavírá za sebou bránu,ikdyž jsme ji na to již mnohokrát upozornili,a v posl.době se situace vyhrotila natolik,že nám tato paní začalo vyhrožovat,že pokud se budeme zdržovat na našem dvoře v době kdy tudy prochází ona,tak nás zabije nebo přejede autem. Sepsali sme jiždruhou stížnost naOÚ,ale nepomáhá to. Na její pozemek se dá projít okolo našeho pozemku a pro auto by si mohla zřídit prístup přes potok, nebo přes pozemek někoho jiného. Máme nějakou šanci toto věcné břemeno zrušit,na základě jejího chování? Popř.jak máme dál postupovat? Neexistují nějaká pravidla, která tato osoba musí při užívání našeho pozemku dodržovat?

  díky za odpověd.

 121. martina tring

  Dobry den, predem dekuji za radu.Mamka ma na sebe prepsany dum, kde bydlele s rodici s vecnym bremenem-rodice.Bohuzel ale deda (jeji vlastni otec) se v poslednich letech stal velmi agresivni, totalne se izoloval ode vsech, jen komunikuje s matcinym bratrem, ktery na neho pobira socialni davky i kdyz deda bydli u nas.Deda je nesmirne sprosty, vsem nam (me, mamce a babicce) nadava velice urazlive a bezduvodne a zacal i babicku a mamku napadat. Vsechny nas vyhazuje ,ze pry zmeni zavet a my pujdeme pod most.Bojime se,ze nam fyzicky ublizi.Mamka kontaktovala i Helpline DONA a Bily kruh bezpeci ale neporadili nic.Dennodenne zijeme ve strachu. Matcin bratr ma svuj dum ale je na strane otce-uz kvuli finacnim vyhodam-deda mu dava cely svuj duchod a on pobira na neho socialni davky,ale k sobe si ho vzit nechce. Je nejaka moznost jak zrusit vecne bremeno v tomhle pripade,ci jak dedy odstehovat k jeho synovi, je to opravdu k nevydrzeni.Dekuji moc.Martina

 122. marketa Ledvinova

  Dobry den,prosim o radu.Koupili jsme s manzelem RD na kterem je vecne bremeno.Minuly majitele nam rekli ze se postaraji o vymaz ale nesplnili to.Nyni jsme se o to pokouseli my.Vecne bremenoé je napsane na pani,ktera je uz nekolik let po smrti.Jedine co o ni vime je rok narozeni a jeji jmeno.Na katastru po nas chteji datum umsrti.Nezname zadne jeji pribuzne,nevime o ni nic,jak tedy zrusime vecne bremeno bez niceho.Dekuji Ledvinova

 123. Petra Lejská

  Dobrý den,

  koupila jsem nemovitosti zahradu a stodolu, kde je věcné břemeno na doživotí pro 1 osobu a je zřízeno bezplatně s tím, že osoba bude hradit náklady spojené s údržbou. Stodolu si zamkl oprávněný z VB s odůvodněním, že v ní má pouze své věci (což je pravda) – stodola je plně zaplněna, stodolu nemohu nijak využívat. Stodola má poškozenou střechu.

  Co konkrétně mohu požadovat uhradit za údržbu zahrady je to někde upraveno – dotyčný nechce hradit nic?

  Jak mám postupovat, když chci opravit střechu?

  Mohu požadovat částečnou úhradu opravy střechy pokud mi vůbec umožní vstup do stodoly? Mohu část věcí vystěhovat, když mi nepatří z důvodu umístění mé zahradní techniky?

  Děkuji za zodpovězení alespoň prvního dotazu

 124. Jan Nový

  Prosím o radu:Soused na venkově nemá v chatě přípojku NN. Ta se nachází na mém pozemku. Soused mě žádá, abych mu dovolil položit cca 40metrů kabelu NN do země na mém pozemku podél plotu. Zároveň žádá, aby přípojka byla zapsána jako věcné břemeno. Nejde to bez zapsání, ikdyž přípojky bývají,nebo jsou majetkem rozvodných závodů? Z důvodu prodeje pozemku v budoucnu, nechceme "břemeno" a také si myslíme, že se pozemek částečně "břemkenem" znehodnotí. Navíc souběžně s plánovanou trasou přípojky vede vypouštění našeho rybníku z vedlejšího pozemku. Poradí mi někdo?(najlepší asi je, říct sousedovy, aby si zajistil přípojku z obecního pozemku, což je sice asio 30m delší, ale pro nás lepší)

  Děkuji.

 125. Dalibor Dulen

  Jsem vlastníkem RD, přes který je dlouhodobě vybudovaný průchod, který používají nájemníci sousedícího činžovního domu (dále jen ČD). Tento ČD má ještě jeden samostatný vstup, který majitel používá jako vchod do prostoru obchodu, který i provozuje.

  Na průchodu který vede přes můj RD není uvaleno žádné věcné břemeno. Pozemek který sousedí s pozemkem ČD jsem nechal geodetem zaměřit s tím že po předaní vytýčené hranice mezi pozemky bych chtěl po nějaké době na hranici svého pozemku postavit plot. Tímto úkonem by ale došlo k tomu že by nájemníci ČD neměli přístup k pronaj. bytům. Samozřejmě že než plot postavím, vyzvu, prostřednictvím právníka majitele ČD, aby situaci vyřešil tak aby se nájemníci nějakým způsobem dostali do svých bytů. Je možné aby nějakým způsobem bylo majitelem ČD „vysouzeno“věcné břemeno i v případě že do ČD vede ještě jiný vchod? A pokud ano lze nějak toto břemeno ocenit? Oba domy se nachází v obci, která má cca 16 000 obyvatel a nachází se v Olomouckém kraji.

  Děkuji

 126. Lukis.27

  Dobrý den.

  Prosím o radu. Situace se má asi tak:

  Pan B. koupil pozemek od pana G. s věcným břemenem k chůze a jízdy přez pozemky pana G. Pan B. následně pozemek rozparceloval a rozprodal asi patnácti lidem mezi něž patřím i já. Jenom že ani jednomu z nás nebylo zřízené věcné břemeno na přístupovou cestu k pozemkům, která je přez pozemek pana G. Uplynulo asi sedm let a pan G. začal obcházet majitelé pozemků s tím, že jim prodá přístupovou cestu a těm kdo na návrh nepřistoupí znemožní přístup na jeho pozemek. Dá se v tomto případě dělat něco jiného, než mu za cestu zaplatit?? Děkuji za odpověď.

 127. Jaroslav Bobek

  Dobrý den,

  moje známá, která vždy byla vlstníkem RD, přepsala celý svůj dům na dceru která obývá druhé patro. Známá, si nechala v domě napsat věcné břemeno na dožití. To by nebylo nic neobvyklého, ale prožívá tam teror, psychiké týraní od dcery, která se jí za každou cenu snaží dostat z domu pryč! Je to už neúnosné a proto potřebuji radu, jak jde v tomhle případě zakročit? Nebo, zda-li jde od přepisu odstoupit a vzít si RD zpět aby již dcera vlastníkem nebyla. Děkuji za odpověď.

 128. Karel kanovsky

  Dobrý den,

  při koupi nemovitostí v roce 1982 jsme na listu vlastnictví neměli uveden žádný zápis o zřízení věcného břemene. Nyní jsme obdrželi z KÚ vyrozumění o zápisu práv do KN záznamem.Jedná se o VB chůze, honění dobytka a jízdy na základě nalezených listin z roku 1921.Toto VB již 50 let neslouží svému účelu o honění dobytka a jízdy(povozem). Jak lze docílit zrušení nebo alespoň úpravy na současné poměry VB když oprávněný nejeví zájem o dohodu.

  Děkuji za odpověď.

 129. Martina Reitingerová

  Dobrý den, přítel vlastní nemovitost se zahradou s věcným břemenem vůči bratrovi. Můj dotaz zní, pokud bychom se rozhodli stavět rodinný domek na zahradě, do jaké míry může bratr nový dům či stávající zahradu užívat?

  Děkuji Přeji pěkný den M. Reitingerová

 130. Nikola

  Dobrý den. Vlastním pozemek přes který vede napětí vysokého napětí. V katastru to, ale jako věcné břemeno není zapsané. Na pozemku nemůžu stavět, a ani vysázet např. stromy. Z pozemku samozřejmě musím platit daň a starat se o něj. (sekání trávy opod.) Chci se zeptat jestli musím tuto stavbu ztrpět na svém pozemku, který je tímto znehodnocený.

 131. Jaroslav Faistaver

  Dobrý den, na můj pozemek je zřízeno věcné břemeno – Právo chůze a jízdy. Je soused oprávněn po mě chtít zřízení cesty, která tam není.

 132. Karel Dlouhý

  Manželka dostala darem od rodičů dům a zahradu s tím, že rodiče do smlouvy zakotvili doživotní užívání domu a zahrady jako věcné břemeno. To je v pořádku. Ovšem manželky tatínek si osobuje právo dělat si na zahradě i v domě co ho zrovna napadne bez dohody s manželkou a bez ohledu na to, jak chceme zahradu a dům užívat my. Navíc občas skladuje na zahradě dřevo a provozuje truhlářské práce pro 3. osoby, ovšem v kutilské dílně, která není zkolaudovaná pro podnikání. V jakém rozsahu je oprávněn užívat zahradu a dům, když toto nebylo stanoveno ve smlouvě a užívá je zároveň s námi? může ho manželka jako majitelka nemovitosti nějak "usměrnit" nebo omezit?

 133. Zdeněk Milfajt

  Dobrý den, koupili jsme od města byt v 3 podlažním domě, v kupní smlouvě je jasně daná výměra a přílohou je určen i půdorys bytu. Avšak nastal problém, sousedé z patra nad námi mají problém s přístupem do svého bytu. Pro pěší chůzi projdou chodbou, ale když je třeba něco např. stěhovat, musí se otevřít část naší chodby, která byla dříve společná (dříve bohužel nejde specifikovat, nejsou žádné prokazatelné důkazy o této skutečnosti). Tudíž se domáhají věcného břemena, které by jim umožnilo používat tuto chodbu, která je kupní smlouvou a půdorysem určena jako část našeho bytu. Jsme povinni jim toto věcné břemeno schválit a zřídit? Předem děkuji za odpověď.

 134. Josef

  Jsem majitelem pozemku pod kterým je vedeno vodovodní potrubí.Nyní začíná výstavba rodinných domů a pozemek je vhodný pro výstavbu RD.To potrubí ho ale vlastně degraduje na louku,pastvinu.Vodovod byl zřízen za hlubokého socialismu a věcné břemeno není zřízeno.Mám nějakou šanci se případně domoci nějaké náhrady?

 135. Marek Jakeš

  Dobrý den,

  Před rokem jsem koupil byt v novostavbě, kde k této nemovitosti náleží i parkovací místo. Těsně vedle parkovacích míst jsou dále rozestavěny další řadové domy.

  Nyní nás kontaktovala stavební společnost, že díky vedení rozvodu plynu musíme zřídit věcné břemeno a že na účet zašlou příslušnou částku.

  Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se takováto částka vypočítává a v případě, že je věcné břemeno uzavřeno na rozvod plynu, vztahuje se i na udělání fasády na sousedícím domě ( vzhledem k tomu, že parkovací místa jsou bezprostředně blízko u zdi rozestavěné řadovky, dá se předpokládat, že díky postavenému lešení dojde k dočasnému zabrání veškerých parkovacích míst a znepřístupnění parkoviště )

  Děkuji za odpověď

 136. Pavel Sykora

  Jsem majitelka RD s věcným břemenem 2 osoby, které

  se odmitají podílet na platbách inkasa a jiných plateb souvisejic RD i když obyvají půl RD prosím o radu jak naně

 137. nada herclova

  Muj manžel napsal celý dum na svou dceru s tím, že přízemí domu 2+1, garáž a zahrádka jsou věcné břemeno -napsané na mého muže.Dvera se k němu chová sobecky,neslušně a atd. V domě muj manžel nebydlí.Bydlíme ve služebním bytě.nyní se musíme vystěhovat a proto přemýšlíme, že se nastěhujeme do domu manžela. Ptáme se, jaké právo bude mít jeho manželka?Muže tam vubec bydlet, když dum je napsan na dceeru mého muže?Musí mít povolení k bydlení od dcery manžela?Jaká práva má vlastně -věcné břemeno? A jaká práva má manželka věcného břemene?

  děkujeme Nada a Petr

 138. Srb Daniel

  Moje manželka obdržela na základě darovací smlouvy od své babičky 3/8 nemovitosti. Smlouva, podepsaná u notářky neobsahovala žádné věcné břemeno. Po čase moje žena podepsala svým otcem /manžel spolumajitelky nemovitosti/ dokument, v němž se zavazuje že se bude starat o svojí v nemovitosti žijící babičku v rámci péče o osobu blízkou. Za nedodržení péče hrozí podle tohoto dokumentu mé ženě ztráta podílu na nemovitosti. Podepsali jej pouze moje žena a její babička za přítomnosti manželčina otce, jež bez právnického vzdělání dokument vytvořil. Žádná další osoba nebyla přítomna ani není pod dohodou podepsána. Dům měl v té době celkem 4 spoluvlastníky. Po šesti letech manželka přestala POB zvládat, našla si tedy jiné zaměstnání. Její otec trvá buď na navrácení podílu, nebo na pokračování POB v podání mé ženy. Je tato dohoda právně závazná? Hrozí nám ztráta podílu na nemovitosti?

 139. Miroslav nEJEDLÝ

  Dobrý den,

  přes pozemek, který přímo sousedí s mým pozemkem, mám věcné břemeno chůze a jízdy. Chtěl jsem se zeptat, zda-li v případě, že majitele pozemku, kde mám věcné břemeno, plánuje dělat nějaké úpravy mne musí o tomto informovat nebo dokonce s tím musím souhlasit. Jde o to, že přes tento pozemek mám příjezd do garáže a v případě, že soused zde začne třeba kopat, do garáže se nedostanu. děkuji Miroslav Nejedlý

 140. Libor Válka

  Dobrý den,

  Vlastním pozemek na kterém stojí dva sloupy VN a znehodnocují můj pozemek v rozloze 4a (7m od stožáru na každou stranu).Chtěl jsem se domluvit s majitelem této stvby na nájemném za užívání pozemku,ale bohužel jsem neuspěl.Dotyčný zodpovědný pracovník mi sdělil,že něco takového není možné, a pokud "nějaký" právník tvrdí,že to možné je,pak chce pouze ze mne dostat peníze.Za měsíc na to mi přišel dopis, kde mi společnost sděluje, že moji reklamaci nemůžou považovat za oprávněnou.(Celý dopis pošlu e-mailem na adresu evina11@seznam.cz) Můžete mi prosím poradit jak dále postupovat.

  Děkuji

 141. Martin Šmídl

  Dobrý den, měl bych dotaz – podle čeho se rozlišují věcná břemena, která dražbou zanikají, a ty která nezanikají (§ 336 odst. 2 OSŘ – "u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále")? Uvažuji totiž o koupi nemovitosti v dražbě, kde je ale zapsáno věcné břemeno doživotního užívání a usnesení o nařízení dražby stanoví, že věcné břemeno dražbou nezaniká právě podle § 336 odst. 2 OSŘ. V některém z předcházejících dotazů popisovala tazatelka zcela opačnou situaci – tedy, že břemeno doživotního užívání dražbou podle dražební vyhlášky zaniká. Jaké jsou ony "zájmy společnosti" vyžadující u některých břemen jejich nezaniknutí? Které břemeno dražbou zaniká a které nikoli? Děkuji

 142. Zdenek Vaclav

  Dobrý den. V roce 2001 jsem koupil chalupu s věcným břemenem od svých příbuzných,po celou tu dobu až do dneška byly veškeré opravy vykonané na této nemovitosti v pořádku,až nyní když chci zavést vodu do domu a vytvořit koupelnu nastává potíž v tom že Teta od níž mám chalupu chce v jiné místnosti nežli já. Rád bych se pozeptal jaká mám práva,zdali se musím podřídit osobě která má právo užívat volně všechny prostory, nebo zdali smím udělat koupelnu dle mne?Přičemž bych samozřejmě umožnil stále volný přístup do všech prostor.Pouze by v jedné místnosti přibil sprchový kout a voda.Předem děkuji za vstřícnou odpověď

 143. Jitka Kválová

  Dobrý den, pokud vlastním nemovitost, která je zatížena exekucí, mohu uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ týkající se provozování a strpění distribuční soustavy? Mohu tedy vyvrátit tvrzení, že při exekuci nejsem oprávněn s nemovitostí nákládat (tudíž ani uzavírat věcné břemeno), tvrzením, že se v případě břemene el. vedení jedná o tzv. veřejný zájem? Děkuji

 144. Jana Pospíšilová

  Spolu s bývalým manželem jsme spoluvlastníky nemovitosti(dalším spoluvlastníkem je můj bratr),kde májí právo dožití moji rodiče.Nyní už jen matka. S bývalým manželem jsme se konečně dohodli a chtěli bychom darovat buď jen část(mého manžela) nebo celou naší část našim dětem. zajímalo by mě, zda je to možné a co všechno je k sepsání smlouvy třeba mít(odhad nemovitosti,výpis z katastru nemovitostí atd.)A také na koho se o sepsání smlouvy obrátit( právník,notař?).A také by mě zajímalo zda bychom museli platit darovací nebo jinou daň. Děkuji za info

 145. Jiri Dusek

  Dobry den,

  mam dotaz ohledne nemovitosti, kterou jsem zdedil.

  Po svem otci jsem zdedil idealni polovinu rodineho domku. Druhou polovinu moje matka. RD je dvoupodlazni. Po dohode s moji matkou jsem tak ziskal pravo obyvat prvni podlazi.

  Ovsem prvni podlazi po dobu delsi nez 10 let obyva muj dedecek. Muj tatinek a muj dedecek nesepsali zadnou smlouvu, ktera by vyjadrovala rozsah pouzivani nemovitosti dedeckem. Dedecek nijak financne neprispiva na udrzovani nemovitosti zejmena pak na vytapeni.

  Danou cast domu chci uzivat se svoji nastavajici zenou.

  A) Mohu opravnene dedecka vystehovat a jsem mu povinem najit nahradni ubytovani?

  B) Obyvane prostory dedeckem porebuji nutnou rekonstrukci, zejmena zatepleni, nove el. rozvody a vymenu oken. Mam k tomu jako majitel opravneni? Mohu po dobu rekonstrukce dedecka vystehovat? Protoze pritomnost dedecka znemoznuje rekonstrukci.

  Dekuji za odpoved.

 146. Tom Kutil

  Dobrý den, kupuji chalupu ke které se jezdí po pozemku patřícím pozemkovému fondu. Jedná se o louku, která je ale na katastru vedená jako ostatní komunikace. Dost často je podmáčená a tedy neprůjezdná. Pozemkový fond mi určil odhadkyni, která nevěděla jak odhad udělat a tak na základě cenového věstníku 1/2010 určila, že cena pronájmu cesty je 7Kč/m2 a vynásobila to 5x, tedy 35Kč/m2. Díky tomu vyšla cena věcného břemene vyšší jak kdybych cestu koupil. Řešil jsem to s ministerstvem financí a to tvrdí, že při stanovení ceny věcného břemene se má vzít cena pozemku (dle obecního úřadu je 20Kč/m2) z něj určit 5-7% a vynásobit 5x. Tak vychází cena 5Kč/m2 což je 7x méně. Odhadkyně si trvá na svém, a nechce připustit, že mizernou cestu více podobnou louce ohodnotila nejvyšší možnou sazbou. Jak se v takovém případě zachovat, jak je možné, že má odhadce takovou pravomoc? Sousedce jiný odhadce stejného PF odhadl věcné břemeno na 15tis.Kč i když podle zákona měl být odhad cca 60Kč.

 147. Ilona Šťovíčková

  Dobrý den,

  máme pozemek na který je třeba přívézt elektřina, na základě žádosti jsme obdrželi od ČEZu smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kabelovou rozvodnu (kiosek), je toto nutné, kvůli kiosku, který nemá ani metr čtvereční zřizovat vb na celý pozemek, nehledě na to, že přístup k k tomuto kisku má přece ČEZ z obecní cesty. Není jiná možnost? Chtěla jsem se původně inspirovat již zde zodpovězenými dotazy, ale na téma ČEZ jsem zde žádný zodpovězený dotaz nenašla.

  díky I.

 148. RENÉ KUČA

  SOUSEDI MNE POŽÁDALI O ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NA VODU PŘES MŮJ POZEMEK,A JÁ MÁM OBAVY O TO ABY DO BUDOUCNA NEVZNIKLI NĚJAKÉ PROBLÉMY.PŘÍPOJKA BY MĚLA VÉST KOLEM STARÉHO PLOTU

  A PAK BY MĚLA VYBOČOVAT KVŮLI VELKÉMU STROMU SKORO DO POLOVINY ZAHRADY KDE BYCH CHTĚL DO BUDOUCNA STAVĚT DŮM.A NA MÍSTO STARÉHO PLOTU BY MĚL PŘIJÍT ČASEM NOVÝ.PROTO ŽÁDÁM O RADU JESTLI TYTO BUDOUCÍ OPAVY A STAVBA NEBUDOU V ROZPORU S VĚCNÝM BŘEMENEM.

 149. Lucie K.

  Dobrý den, využívám vaší poradny k řešení aktuálního problému.

  situace:

  ČEPS plánuje rekonstrukci starých stožárů(tří na našem pozemku). Naše strana chtěla do smlouvy zahrnout, že společnost ČEPS zajistí údržbu mezi sloupy, (mezi nimiž je vzdálenost 7m a technika tam neprojede). Oni to odmítli. Naše strana navrhla realistický finanč. rozpočet nákladů na údržbu okolo sloupů na 30 let (údajná živostnost sloupu), samozřejmě také odmítli, šlo by o precedens. Smlouvu jsme nepodepsali.

  Dotaz:

  1)zákon č. 458 / 2000 řeší staré stavby, zde jde o rekonstrukci staré stavby, vztahuje se k tomu také?

  2)případně, který zákon řeší tento případ – nová rekonstrukce na staré, již stojící stavbě postavené podle starých zákonů?

  Předpokládám, že nás obejdou žádostí zřízení věcného břemene…nebo jinou veřejně-zájmovou vyvlastňovací technikou. zatím díky L.K.

 150. Lenka Philippova

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na souvislost trvalého bydliště s věcným břemenem. Moje babička má trvalé bydliště v domě na moravě, kde je zřízeno věcné břemeno že "to má na dožití". Ovšem nyní trvale pobývá u svojí dcery na Kladně, kam si trvalé bydliště nepřehlásila.

  Pokud by to udělala, zanikne věcné břemeno na domě? Případně jakým způsobem může toto věcné břemeno zaniknout?

  Děkuji, Philippová

 151. Bohumír Man

  Jsme manželé a oba máme děti z předchozího manželství. Jsem majitelem bytu v osobním vlastnictví

  . Můžu ustanovit manželku jako věcné břemeno, aby moje děti po mé smrti jí nemohli vystěhovat? A znamená věcné břemeno, že dědici nemohou manželku vystěhovat a ani tam nastěhovat do bytu podnájemníka? Nebo se do bytu nastěhovat sami?

 152. Taťána Šlešková

  Společnost ČEZ s námi chce zřídit věcné břemeno na budku rozvodné skříně podzemní přípojky, která stojí už na našem pozemku. Se zřízením břemene souhlasíme, jen se nám nezdá bod 3 v "Právech a povinnostech strany oprávněné"(čili ČEZu), cituji "Tato smlouva je rovněž průkazem, resp. dokladem jiného práva PDS k Dotčené nemovitosti k umístění a provedení stavby zařízení distribuční soustavy dle stavebně právních předpisů."Zkratka PDS je v úvodu smlouvy přiřazena Provozovateli distribuční soustavy.Je pravda, že k smlouvě je přiložen geometrický plán, ale máme obavy, aby z tohoto bodu 3 nevyplývalo, že až budou chtít příště u nás něco dělat (třeba sloup…), tak už se nás nebudou muset ani ptát.Děkuji za radu.

 153. P. T.

  Zdravím Vás.. Soused koupil vedle parcelu a postavil dum.Pak pri zaměření pozemku vytyčil hranici 3m v nasem v delce celé hranice. Dá se využít práva vydržení, když jsme tento pozemek užívali více než 70let a měli ho za vlastní?(Původní hranici tvoří menší mez a zbytek prastareho plotu a hraniční kámen.) Máme za to, že problém je v deformaci katastrální mapy, což nám geodeti potvrdili. Může mít vliv na držbu skutečnost, že mu byl dán souhlas ke stavbě? Tenkrát nikdo netušil problémy v pozici parcel. Je možno ještě nějak ošetřit to, aby z jeho výše položené pozemku netekla voda ze střechy a čističky odpadních vod na pozemek náš. Má to řešeno vsakovacím trativodem, který dle našeho názoru v jílovitém podloží pozbývá smysl. Děkuji každému, jenž mi poskytne dobrou radu

 154. Jaroslava Bartůšková

  Děda má věcné břemeno užívání RD a zahrady. Dům má výměru 203,42m2 a rodiče /2 osoby/ mohou užívat z toho 76,26 m2, zbytek užívá on.Je mu 87 roků, mamku má jen za služku a není s ním rozumná řeč o uvolnění dalších prostorů a stále jedná jako majitel, i když mamince RD daroval. To samé je se zahradou kde si dělá co chce a nerespektuje žádné její vlastnictví. Prosím o radu zda je možné dědu usměrnit v jeho počínání.

  Děkuji Jarka

 155. Alice Půčková

  Dobrý den,

  má dotaz na věcné břemeno.Syn dostal ode mne dům, kde je zřízeno věcné břemeno pro mou matku. Doživotní užívání a bydlení. Má tímto on povinnost se o matku/babičku/starat ?Matka, ale dělá neustále problémy a naschváli/zamyká pokoje, když odchází nechce je pustit do koupelny,která je společná, přežerává šnůry na prádlo, že do koupelny nepatří/. Jaké má ona povinnosti a jaké má povinnosti on vůči ni a ona vůči němu? Může dát například klíče od domu někomu jinému? Tvrdí, že má doživotní užívíní a klíče může dát komukoliv,kdo se o ni stará. Je to tak?

  Děkuji za zprávu

 156. Jan Korelus

  Dobrý den,

  Chci stavět RD, ale bohužel mám trable s povolením studny. Jedna z možností je napojit vodovod ze sousední zahrady od rodičů, ale stavební úřad požaduje zřízení VB. Chci se zeptat, za jakou dobu lze zřídit VB. Děkuji.

 157. Aneta Lávičková

  Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, co vše je možné uvést do věcného břemene vztahujícímu se k pozemku s právem průjezdu, průchodu a vední inženýrských sítí. Je v takto definovaném věcném břemeno možno také douvést právo parkování vozidel na pozemku, na který se břemeno vztahuje, pokud s tím majitel bude souhlasit? Předem děkuji za odpověď.

 158. mirek hubacek

  Dobrý den,

  prosím o radu. Jsem majitelem nemovitosti,ke které je jediná přístupová i příjezdová cesta, přes pozemek ,který je rozdělen na 3/3. 1/3 vlastním já,blíže k mé nemovitosti další 2/3 soused. Tato cesta k mému pozemku je zatížena věcným břemenem jízdy ve prospěch parcely na které stojí můj dům. Tudíž ne na majitele,ale na parcelu. Ze sousedem vedeme spor o tom, že nemůžeme užívat této cesty a ani naši příbuzní a návštěvy. Dokonce vykazují i poštovní doručovatelku, jen pro příklad. Na začátek této cesty byla dokonce umístěna i brána, bez svolení Stavebního úřadu. Se sousedem bylo tedy zahájeno správní řízení o odstranění stavby. Aby toho nebylo dost, tak dnes byla Policie opět v pohotovosti, protože našim známím,kteří zaparkovali auto na našem pozemku byla ze strany sousedů dána do cesty překážka ve formě os. automobilu a oni se nemohli dostat z našeho pozemku pryč. Pokud se vrátím k osazení brány na černo, tak je tam asi měsíc, z toho naše rodina neměla cca 14 dní vůbec klíč.

 159. mirek hubacek

  Dobrý den,moc děkuji za radu.Prosím o ještě jednu radu. K bráně jsme po cca 14 dnech dostali klíč. Samozřejmě nesouhlasíme s tím,aby brána byla umístěna. Může se stát,že ikdyž je se sousedem zahájeno správní řízení o odstranění stavby,že mu stavební úřad dodatečně povolí bránu si ponechat i bez našeho souhlasu? Výkres který si nechal soused zhotovit, vypadá tak, že na cestě dlouhé cca 20m,by včetně naší brány měli být hned brány 3(sousedovi 2). Břemeno je z roku 1922 a opravdu se nechci domů dostávat jako do trezoru. Soused však tvrdí, že si chce zabezpečit svůj pozemek. V prostřed té cesty vytvořil ve svém plotě otvor a parkuje zde vozidla na svém přilehlém pozemku. Může tu bránu někdo zlegalizovat? Evidentně dělá vše pro to, aby nám znepříjemnil život. Děkuji za radu

 160. mirek hubacek

  Dobrý den,

  pochopil jsem tedy správně, že i když je zahájeno řízení o odstranění stavby, nemusí být odstraněna? Jak v tomto případě postupuje stavební úřad, který bránu ponechá? Můžeme se proti tomuto nějakým způsobem bránit? Mám informaci, že soused může využít územního řízení, ke kterému se mohu já připojit a tam mohu podat jisté argumenty proti ponechání brány. Údajně má být cesta dle věcného břemene ničím nezatížená a volně průjezdná. Je brána ikdyž mám klíče, nadále překážkou? Jak mám postupovat, pokud brána nadále setrvá na svém místě s návštěvami? Mohou mít návštěvy klíče? Psala jste mi, že může na můj pozemek kdokoliv, jak se tam dostane např. poštovní doručovatelka,pokud nebude mít klíč? Moc děkuji za odpovědi a omlouvám se, že otázek je více.

 161. lucie tomanová

  Dobrý den,

  rodiče mi chtějí darovat domek se zahradou, ke kterému má ale právo doživotního užívání moje prababička (103 let). Toto právo má již přes 20 let. Ovšem kvůli svému zdravotnímu stavu – a také stavu domu (není voda, plyn, WC), své právo přes 10 let nevyužívá a v domku nebydlí. Zajímá mě, zda náhodou toto VB není již promlčeno a v případě že, ne mohl by mi někdo poradit kroky jak zrušení břemena dosáhnout?

  Moc děkuji.

 162. František Flinta

  Dobrý den. Mám takovou prosbičku. Moje babička mě před 12lety dala připsat nemovitost ve formě rodinného domku.Rodinný domek,ale nikdo neobývá,babička bydlí jinde. K tomuto domku má však věcné břemeno, můj tatínek. Chci se zeptat,když budu ten domek chtít prodat,má právo mi to zakázat? Anebo do jaké míry může rozhodovat a té nemovitosti? Předem děkuji za odpověď!

 163. František Flinta

  Dobrý den. Mám takovou prosbičku. Moje babička mě před 12lety dala připsat nemovitost ve formě rodinného domku.Rodinný domek,ale nikdo neobývá,babička bydlí jinde. K tomuto domku má však věcné břemeno, můj tatínek. Chci se zeptat,když budu ten domek chtít prodat,má právo mi to zakázat? Anebo do jaké míry může rozhodovat a té nemovitosti? Předem děkuji za odpověď!

 164. František Flinta

  Takže kdybych ten domek prodal,tak do jaké míry by mohl tatínek rozkazovat, novému majiteli?

 165. Veronika Dobrovolná

  Dobrý den,

  zdědila jsem domek po rodičích s tím, že je zde zřízeno věcné břemeno pro matku. Zajímá mě, komu patří vybavení domku a všechny věci, které k domku patří.

  Děkuji za odpověď.

 166. Radek Kašpar

  Dobrý den, kupujeme byt ke kterému náleží cca 300 metru pozemku. Na pozemek je přístup přes jinou parcelu u rod. domu, přístup je oplocen a je uzamykatelný brankou. Přístup je možný pouze touto cestičkou, pro okolní zahrady by přístup znamenal velkou devastaci. VB bylo psáno na jméno majitelky bytu a prodejem zaniká. Majitel zahrady nám VB nechce obnovit, a požaduje od nás cca 20 metru pozemku pro jeho užívání výměnou za podpis, nechce ale tuto výměnu zanést na stálo do katastru n. z naší strany nechceme na tuto výměnu přistoupit. Máme v této situaci šanci uspět, pokud by došlo k soudnímu řízení a pokud ano jak dále postupovat a jak dlouho může soud rozhodovat. Je možné po cestičce k našemu pozemku tahnout přívod vody (obyč. zahradní hadice)

 167. Romana Prokešová

  Dobrý den,

  po babičce s dědou, jsme odkoupili RD , vyplatili jsme podíly tetě a strejdovi a začali jsme s rekonstrukcí RD. K domu je nezpevněná příjezdová cesta, tato cesta je zanesena v mapách jako komunikace. Cesta patří dvěma vlastníkům, ale nemáme na tuto cestu věcné břemeno. Cesta je nezpevněná, příjezd po ní je možný pokud je sucho, tedy v období od cca dubna do října. Chtěli jsme tuto cestu zpevnit, ale vlastníkům se toto moc nelíbí. Cesta byla původně obecní, ale pak, nevím přesně, jak byla prodána možná předána těmto vlastníkům (restituce), aniž by se vyřešilo věcné břemeno a případný přístup k tomuto našemu RD

  (stalo se tak ještě za života prarodičů). Vlastníci cesty nám naštěstí nedělají, žádné problémy s příjezdem. Bohužel o věcném břemeni nechtějí ani slyšet. Prosím, jak toto nějak rozumně vyřešit, jak věcné břemeno, tak zpevnění cesty. Děkuji.

 168. Rostislav Uřinovský

  Povolili jsme na svých pozemcích vybudovat hlavní vodovodní řád s jímkou pro Severomoravské vod. a kanalizace.Po dokončení stavby nám poslali "Znalecký posudek " a"Smlouvu o zřízení věcného břemene". Tam se uvádí , že v ochranném pásmu nesmíme stavět, vysazovat stromy a podobně a že doba trvání služebnosti je navždy.Dle znaleckého posudku se jedná o 925 m2 a cena za služebnost byla vypočítána na 2.360 kč. Některé pozemky dle územního rozhodnutí se budou časem měnit na stavební a oni je zčásti téměř znehodnotili.Částka se nám zdá absolutně neadekvátní ba naopak směšná, když si vzpomenu na budoucnost těchto pozemků.Co stím a kde je skutečně rozumná hranice ceny za služebnost,když se jedná o to aby firma Vod.a kan. z toho navěky profitovala.

 169. Pavol Lipták

  Dobrý den, máme podobný problém se zřízením věcného břemena jak ho už popsal pan Rostislav Uřinovský, kdy se nám nelíbí jak nabízená cena vyrovnání za zřízení věcného břemena navždy.

  V uvedeném případě píšete, že obecně platí, že stanovení ceny VB vychází z ceny ročního nájmu, ten se vynásobí pěti ( v některých případech i deseti) a tím se získá hodnota – úplata, za kterou se VB pořídí, resp. konkrétní případy se mohou od sebe lišit. Chtel bych se zeptat, co rozhoduje v připadě, že nedojde ve shode na stanovené ceně, znalecký posudek? Resp. v případě, že nejsem spokojen se znaleckým posudkem, mám vůbec právo nesouhlasit se zřízením věcného břemena (v mém případě plyn.potrubí – RWE) a smlouva skrátka nepodepsat? Může si pak "oprávněný" vynutit souhlas od "povinného"?. Děkuji

 170. Lenka Andrlová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala co pro mě znamená věcné břemeno zaopatření, cituji:"Vlastník nemovitosti je povinen poskytnout manželům v případě nemohoucnousti třikrát denně stravu, zajistit otop a vytápění místnosti."Zajímalo by mě, jestli je to myšleno na moji osobu nebo jestli mohu takového člověka umístit do pečovatelského domu.Nevím, jak by jsme to dělali, protože s nimi nebydlíme.Děkuji

 171. Viktor Vorba

  Dobrý den ,

  Řeším se sourozenci dědictví bytové jednotky po zemřelé mamince. Víme , že si matka vzala přítele asi půl roku před úmrtím , přesto,že věděla že je těžce nemocná . Několik let před tím mu na základě nějaké smlouvy zřídila věcné břemeno k doživotnímu užívání vkladem na katastr nemovitostí .V současné době nám třem spoludědicům bytu on jako čtvrtinový vlastník odmítá umožnit užívání našich podílů , nabo jak jsme navrhovali za užívání našich podílů platit nájem.Chtěl bych se zeptat jestli se s touto situací dá něco dělat , nebo musíme toto přijmout bez možnosti naplnění samotné podstaty dědictví.Finanční vyrovnání z jeho strany je bohužel nemožné .

  Děkuji za odpověď a radu .

 172. jaromir Stosek

  Dobrý den,jsem majitelem pozemku, pod kterým je vedeno vodovodní potrubí do blízkého vodojemu.Vodovod byl zřízen za hlubokého socialismu a věcné břemeno není zřízeno. Chci na pozemku postavit RD. Stavbu RD jsem schopen umístit úplně mimo (min.20m) vodovodu. Vedení vodovodu přes pozemek mi nevadí. Požádal jsem vlastníka vodovodu (obec) o souhlas s napojením. Obdržel jsem odpověď, že obec nechá na mé náklady vypracovat projekt přeložky vodovodu a zároveň mi sdělují, že přeložení vodovodu mimo můj pozemek rovněž zaplatím. Abych mohl RD připojit na vodovod musím obci "budovat" nový vodovod???

 173. Marcela Bělinová

  Dobrý den,před třiceti lety rodiče kouili dům se zahradou.Po zaměření pozemku jsme zjistili,že přes celou déku zahrady v šíži 15 m je obecní pozemek. Kdysi(cca před 50ti lety) přes pozemek tekl místí potok.Po zavedení zemědělské daně byla tato část pozemku ještě původnímu vlastníku vyjmuta z této povinnosti a nyní je vedena jako vodní plocha.Již přes 30 let však zde žádná vodní plocha není. Pozemek je však veden jako obecní "vodní plocha". Potok byl již dávno přeložen a zaskružen.Tato vodoteč však je umístěna na našem pozemku.Obec zamítla věcné břemeno, kdy nám bude umožněno zbudování cesty na obecním pozemku a přístup k naší zahrdadě a obci bude umožněno umístění vodoteče na našem pozemku.Nyní je to tak, že tam kde voda je vlastně úředně není a tam, kde již 30let voda neteče úředně teče řeka s 15ti metrovým vodním korytem.Zastupitelstvo však není přesvědčeno,že při výstavbě cesty dodržíme potřebnou vzdálenost od vodoteče na našem pozemku, která však úředně neexistuje.Nevíme co s tím.

 174. jan vacek

  dobrý den,koupil jsem pozemek,kde je část příjezdové cesty k sousednímu domu.muže mi obec,jako vlastník příjezdové cesty zavést na kousek mého pozemku věcné břemeno poku já s tím nebudu souhlasit? děkuji za odpově

 175. Jana Maresova

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Babička, která vlastní byt, by ho chtěla darovat mé matce, ovšem s podmínkou věcného břemene doživotního práva užívání bytu. Lze toto břemeno zakomponovat do smlouvy darovací a vyplývá poté z tohoto věcného břemene nějaké další finanční povinnosti? Daň darovací – jelikož se jedná o přímou linii se platit nebude, předpokládám, že ani není nutné podávat daňové přiznání k dani darovací, ovšem jak se stavět k věcnému břemeni pokud bude bezúplatné? Musí se pak toto břemeno nějakým způsobem na FÚ hlásit a platit z něj daň?? Velice děkuji za odpověď. Jana Marešová

 176. Martina Hankova

  Dobry den,

  bydlime v dome s babickou (83let)je uvedena jako vecne bremeno s uzivanim mistnosti a zahrady a je to s ni k nevydrzeni porad dela nejake problemy a nejde se s ni domluvit.Chtela bych se zeptat jestli to bremeno jde nejakym zpusobem zrusit?Nebo jde vyplatit?

  Dekuji

 177. jan vacek

  dobrý den,koupil jsem pozemek,kde je část příjezdové cesty k sousednímu domu.věc se má asi tak,muj pozemek nezasahuje do místní komunikace,je na něm jem položen asfalt,který opticky spojuje místní komunikaci a muj pozemek,po zaměření mého pozemku zbylo z obecní cesty 2,53 m.co třeba pasport místní komunikace,mužou mi ho nák udělit,nebo tak něco?popřípadě mi zřídit věcné břemeno aby byl prujezd cestou větší?nebo s tím prostě nehnou?děkuji za odpovědi a rady.

 178. Pavel Pavel

  Dobrý den,

  potřebuji zřídit kanalizaci a se sousedem se zřejmě dohodneme. Z pochopitelných důvodů nemá zájem o věcné břemeno.

  Vím že to není ideální a že mohou vzniknout určité komplikace (pohodám se se sousedem a nebude mne chtít pustit na pozemek ..) ale zřejmě se jedná o schůdné řešení.

  Říkám si ale jestli nemůže nastat situace kdy dojde k prodeji pozemku a nový majitel po mě začne vymáhat nájem, případně mi kanalizaci zničí.

  Je možné zanést kanalizaci bez věcného břemena do katastru nemovitostí?

  V případě že bude kanalizace na pozemku souseda déle než 10 let vzniká nárok na VB vydržením?

  Děkuji

  Pavel

 179. Oto Kadlec

  Dobrý den. Mohl by mi prosím někdo poradit jak mám postupovat v případě, že mám přístup na parce přes sousedův pozemek. Cesta je zakreslená na katastru jako věcné břemeno jízdy a chůze. Cestu bychom však chtěli umístit jinak. Soused s tím souhlasí. Mám VB zrušit a zřídit nové nebo se dá stávající VB změnit. Děkuji za odpověď.

 180. Ondřej Houžvička

  Dobrý den, koupil jsem pozemek podle katastru nemovitostí bez věcných břemen. Rozhodl jsem se stavět oplocení, ale při kontaktování majitelů sítí jsem zjistil, že mi uprostřed pozemku vede velký plynovod s ochranným pásmem 4m a bezp. p. 150m. Byl postaven cca před 10lety, když byl pozemek ještě v majetku pozemkového fondu.

  Je možné, žádat takto zpětně o nějaké odškodnění za zřízení věcného břemena? RWE Transgas přeci pochybil, když to nedal zapsat do katastru nemovitostí..

  Dále mám možnost odstoupit od kupní smlouvy, to se mi ale příliš nechce.

  Jaké možnosti jsou v této situaci?

 181. p. Dorociak

  Dobrý den, chci poprosit o radu. Moje dvě tety vlastní starou stodolu (jsou to jen obvodové zdi a střecha) a chtějí ji darovat mi. Ovšem k této stodole mi chtějí zavést pouze věcné břemeno chůze a průjezdu. Chci se zeptat, jak to mám v té smlouvě ošetřit, abych mohl stodolu opravovat i z venkovních stran, také abych před tou stodolou mohl ukládat třeba nějaké věci (např. dřevo,stroje) a také abych před stodolou mohl parkovat auto, když pozemek kolem stodoly zůstane patřit tetám?

  Předem moc děkuji za radu.

 182. Andrej Kvaššay

  Dobry den prosim Vas chcem sa opytat či ide zrušit vecne bremeno,ja som susedovy podpisal vecne bremeno jazdenie chodenie po mojom pozemku a on mi zakazuje chodit a jazdit po jeho pozemku ,kde ja nemam spisane snim vecne bremeno.

 183. Tom Kutil

  Příbuzní v roce 1947 koupili stavení a voda se brala ze studny na obecním pozemku vedle stavení. Tento rok prodala obec pozemek se studnou sousedovi (netuším zda věděli že je na pozemku studna) a ten brání odběru vody. Příbuzní jsou jediní, kdo vodu ze studny berou. Dá se na studnu dát věcné břemeno vydržením? Nevím co to souseda napadlo pozemek kupovat, protože se o něj celou dobu starají příbuzní a soused na svém pozemku studnu má.

 184. Robert Nový

  Máme vjezd na náš pozemek přes cizí pozemek s věcným břemenem jízdy a chůze. Cesta zatím není zpevněná a soused cestu plánuje zpevnit. Žádné spory se sousedem nemáme. Máme spolu dohody a zatím si je plníme.

  Otázka je jestli se (ne)musíme bát, až cestu budeme potřebovat, že dohodu dodrží a zpevní ji.

  Jestli má ze zákona povinnost plnit VB tak že tu cestu zpevní.

  A z kterého zákona a paragrafu to vyplývá.

  Děkujeme Vám za odpověď.

 185. Bohumil Gibala

  Při stavbě obecního vodovodu v r. 1929 byly stanoveny služebnosti. Při pátrání po nich nám bylo

  sděleno, že dle vodního zákona nejsou vloženy do katastru ale jsou zapsány v tzv. knize vodních práv.

  Vím, že tuto knihu kdysi vedly okresní úřady. Je tato evidence dodnes živá a kdo ji vede?

 186. jan vacek

  chtěl bych Vás poprosit o odpověď na otazku: co je pasport komunikace a zda existuje?? Vlastním kus pozemku, kde je uvedeno že je v pasportu.nemám věcné břemeno ani nic podobného.prostě přes muj pozemek vede kousek asfaltu který je položen na ostatní komunikaci,a část toho asfaltu,zhruba 30 cm šíře je položen na mém pozemku a na muj pozemek té šíře je udělen pasport.musím jako vlastník pozemku nechat tento kus přístupný,nebo ho mužu oplotit případě asfalt odtranit? děkuji za odpověd

 187. Jiří Alferi

  Dobrý den, chtěl bych s majitelem sousedícího pozemku uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy.

  A) Jak mám definovat stranu povinnou?

  Když do strany povinné uvedu pouze souseda (současný majitel pozemku), co se stane v případě, že zemře nebo pozemek prodá?

  B) Jak mám definovat stranu oprávněnou? Pokud tam uvedu pouze sebe (současný majitel pozemku), tak co se stane kdybych zemřel? Budou dědicové oprávněni z věcného břemene? Nebo je nutné stranu oprávněnou definovat jako "Majitel pozemku p.p.č XXX" atd.?

  Děkuji velice za odpověď.

 188. Lada S.

  Dobrý den,

  chtěla bzch se informovat ohledne vecneho bremena prijeydu, zdedila jsem po otci dům a zjistila jsem, že prijezdova cesta, kterou pouzivame byla otcem prodana realitni kancelari, chceme cestu odkoupit,ale kancela¨r nam ji chce odprodat za nevyhodnych podminek 5nasobku realůne ceny a jeste s vedlejsi zahradou. byly bychom snad ochotni na to i pristoupit,ale realitka nam nabizi nevyhodnou smlouvu, podle ktere bychom museli za ne zaplatit dan z prodeje nemovitosti, veskere naklady s vkladem do katastru, odhadce na urceni dane z prodeje atd. Bohuzel nas maji v sachu a jsou si toho dobre vedomi, je mozne podat navrh soudni cestou na zrizeni vecneho bremene, vzhledem k tomu že jsme meli snahu na vyrizeni mimosoudne,ale realitka nas jednoznacne znevyhodnuje? Event¨. jak dlouho to celel muže trvat a kdo bude platit naklady?

  Děkuji za odpoveď

 189. Anna Kalasová

  Dobrý den, kupuji si RD a na celém pozemku má soused VB vedení uložení inženýrských sítí. Chtěla bych se zeptat, jaké má práva a jaké mě vzniknou povinnosti. VB je již na uložené sítě a nebo si je tam může kdykoli uložit a zřídit a kdykoli s nimi nějak manipulovat? Děkuji za odpověď.

 190. Blanka Randýsková

  Dobrý den, prosím o radu. Přez náš pozemek vede již 14 let rozvod plynu. Souhlasili jsme v roce 1993 že ho bude me mít jako věcné břemeno. Nedávno jsme se doslechli že firma RWE by nám měla za toto platit? je to pravda? a je možnost se věcného břemena vzdát? Přípojhku k domu máme ale plyn nepoužíváme ani to v budoucnu neplánujeme? Nevím jestli jsem se vyjádřila přesně a zda tato firma je povinna platit. Děkuji za odpověď Randýsková Blanka

 191. Tom Kutil

  Dobrý den, snažím se zjistit, jaká je cena za VB průjezdu přes pozemek, který je v katastru vedený jako komunikace, ale ve skutečnosti je to podmáčená louka. Snažím se to zjistit už skoro 2 roky a nikdo, ani p. Rejfek z Ministerstva financí mi nedokázal jednoznačně odpovědět. Ve své podstatě mám asi 5 odpovědí a cena VB na pozemek cca 500m2 (jeho cena dle odhadu je 500Kč) je od 3000Kč do 18000Kč. V podstatě se nemohou dohodnout, zda se z louky průjezdem stává komunikace nebo z komunikace tím že se seče se stává louka a tak nevědí, zda to brát podle zemědělského využití nebo paušálem 10000Kč nebo podle věstníku MF. U vedlejšího pozemku jsme zřizovali VB průjezdu po stejném pozemku se sousedem nezávisle na sobě, on zaplatil 15000Kč, já 40Kč. Mám pocit, že je v tom totální chaos.

 192. Pavel

  Dobrý den,

  prosil bych o radu, co s mým problémem, ačkoliv jsem si zde již hodně našel, ale každá rada dobrá.

  Jde o to, že oba rodiče mých rodičů již zemřeli, ale jeden zanechal svému potomku určité části, které on ale přenechal darovací smlouvou jednomu z rodičů. Jde o doživotní břemeno s užíváním jen na vybrané části domu (napsané přímo v darovací smlouvě). Vše by bylo v pořádku, kdyby uživatel věcného břemena nebyl alkoholik a nedělal problémy ať již v psychickém teroru, tak již vyhrožováním fyzickým násilí. Navíc si nárokuje právo na změny v domě nebo okolí a vyhrožuje nedodržením jeho "podmínek" zničením části majetku. Dočetl jsem se zde, že je to trestné a m právo pouze na užívání toho, co je napsáno, ostatní právo na změny aj. má právo majitel. Můj dotaz tedy zní, co dělat proti němu, když se dál takto bude chovat. Sbírat důkazy o tomto chování a pak jít k soudu? Ale co by to pomohlo a jestli se díky tomuto chování nějak připraví o právo VB… Je to složité, ale děkuji za rady

 193. Jan Rozkovec

  Dobrý den

  v jednom článku jsem četl, že výše ceny za VB je bezvýznamná. Žádali jsme o stanovení VB v ostatní ploše , dle skutečnosti se jednalo o zatravněný porost a ještě v rámci telekomunikačního zákona. Původní cena byla opravdu směšná 15,-Kč/m, ale rada města se rozhodla , že cenu navýší na 650,-Kč/m.V tomto případě cena VB převýšila cenu za položení sdělovacího kabelu včetně výkopů atd. Zkrátka VB je v yšší než celá investice. Nenašel jsem žádný zákon, který by řešil stanovování VB u veřejných staveb. Máte někdo podobný problém ? Nevíte zda zákon něco takového umožňuje, vždyť si mohli dát cenu třeba 1 mil. Kč/m …..?

 194. Jaroslav Liška

  Dobry den, dnes jsem zjistil ze na svem pozemku, zahrade mam dve parcely o rozmerech 20 a 14 m2, ktere nepatri mne ale mestu. Pominu-li institut vydrzeni (nevim, zda uz je mam v dobre vuli 10 let), chtel bych se zeptat, kdyby teoreticky o tyto pozemky projevil nekdo jiny zajem, zda by mi mesto muselo nabidnout predkupni pravo (pripadne za jakou cenu). Tyto parcely jsou totiz v katastru evidovany jako zahrada, ale zaroven v casti ochrana pozemku je i uvedeno cislo BPEJ (dle ocenovaci vyhlasky cena asi 3 kc za M2). Nevim tedy jakou cenou se ridit. Pokud neni povinosti mesta, aby mi nabidlo predkupni pravo, zajimalo by me, zda by v pripade, kdyby tyto parcely koupil nekdo jiny, by zde vzniklo vecne bremeno a musel bych strpet pristup majitele na tyto pozemky. Tyto pozemky totiz ze vsech stran sousedi s moji parcelou zahrady. Snad jsem svuj dotaz dostatecne zformuloval. Dekuji za odpoved.

 195. Romana Volková

  dobrý den, jak zajistit věcné břemeno na odebírání vody ze sousedovy studny, na kterou se ale napojíme v sousedově sklepě? Tedy jak zřídit věcné břemeno mezi mnou a sousedem, v jehož sklepě se napojíme na jeho vodovod z jeho studny? Děkuji za odpověď

 196. Petra Jánská

  Dobrý den, chceme prodávat chalupu, ke které se jede po příjezdové cestě, která se vztahuje ke třem pozemkům, tudíž ke třem majitelům. Dodnes nebylo sepsáno žádné věcné břemeno, vše jen po slušné domluvě a dobrých sousedských vztazích. Dnes bychom chtěli chalupu prodat a chtěli bychom se zeptat, zda je třeba první sepsat se sousedy věcné břemeno pro budoucího majitele? Lépe se určitě chalupa prodá s jistotou příjezdové cesty. V těchto podmínkách se však vůbec nevyznáme a nevíme tedy, jak nejlépe to udělat, aby byla chalupa co nejdříve prodejná. děkujeme za rady

 197. Pavel Gut

  Dobrý den.

  Mám následující dva dotazy na zkušené:

  1. Rodiče mají zřízeno věcné břemeno na bezplatné užívání přízemí rod. domku, jehož jsem vlastníkem. Dle smlouvy o VB, jsem povinen hradit zcela náklady na provoz, údržbu a opravy nemovitosti. Což tak činím.

  Nevím si ale rady s náklady za spotřebu vody, elektřiny a plynu a domovní odpad. Podle mě to do provozu domu nepatří. Rád bych, aby se rodiče alespoň na těchto nákladech v přiměřené míře podíleli.

  2.Rodiče mají zřízeno věcné břemeno na bezplatné užívání přízemí rod. domku, jehož jsem vlastníkem. Protože je jim kolem 85 let mají trvalé bydliště v kvalitním penziónu s péčí, na což jsem jim příspěl zhruba milionovou částkou. Do domku jezdí občas na návštěvy a někdy i přespí bezohledu na to, zdali jsme v domku přítomni či nikoli. Bojíme se ale vzhledem k jejich stáří a problémům, je nechat v domku samotné, proto ani raději nejezdíme na dovolené. Je nějaká šance vzhledem k tomu, že je o ně dobře postaráno aby věcné břemeno zaniklo?Děkuji

 198. Lenka Nová

  Dobrý den, vlastním domek, ve kterém mají moji prarodiče věcné břemeno práva bydlení v celém domě. Nyní chci dům převést mému strýci a pro sebe rovněž zřídit věcné břemeno. Lze to? Děkuji

 199. Lucie Vodičková

  Dobrý den,

  v naší obci probíhá postupná rekonstrukce kabelového vedení. Obdrželi jsme dopis od firmy zastupující společnost ČEZ, že potřebují souhlas k uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k vybudování nové pojistné skříně. Chtěla jsem se zeptat, co by pro nás znamenalo zřízení onoho věcného břemene, případně zda to můžeme odmítnout. Děkuji

 200. Dáša Pastrňáková

  Moje sestra bydlí s rodinou v mém domě,v němž má otec věcné břemeno. Společně tvrdí, že ona je návštěva… Jenže tato návštěva trvá již přes rok. Zajímalo by mne, jak z této svízelné situace, kdy nemám klid a soukromí. Mimo jiné parkují svými auty na mém pozemku, i přes můj nesouhlas, znemožňují užívání zahrady k mé spokojenosti atd.

  Děkuji za radu.

 201. Eva Šafářová

  Moje matka darovala svůj byt mojí nevlastní sestře, která není její dcerou. Podmínkou bylo věcné břemeno doživotního užívání bytu za úhradu údržby bytu a případných škod.

  Matka měla v únoru úraz a sestra jí zařídila domov důchodců, kde matka počátkem září zemřela.

  Sestra užívala matčin (tedy vlastně svůj) byt při návštěvách matky, přičemž matka platila za byt plnou náhradu, o náklady se nedělily. Dále sestra odmítala do bytu pouštět mě, a to i přesto, že tam mám své věci, neb jsem byt i částečně vybavila ze svého.

  Má na takové jednání sestra právo? Může užívat byt zároveň s mojí, nikoliv její, matkou a vlastní dceři odmítnout možnost do bytu s vlastními věcmi vstoupit, případně tam přespat, když vlastní dcera přijede za svojí nemocnou matkou na cca týdenní návštěvu jednou do měsíce? A to i přesto, že matka má věcné břemeno pro užívání celého bytu a také za něj platí?

  Matka zemřela, trvalý příkaz na platby za byt však stále platí. Sestra jej nezrušila…

 202. Karel Zavicak

  Dobrý den,

  měl bych dva dotazy:

  1) Vedle našeho pozemku vede cesta rozdělena na parcely 512/1 a 512/2 a v místě rozdělení cestu přehrazuje dřevěný plot s bránou. Majitel cesty je nový soused a my máme věcné břemeno chůze a jízdy na parcelu 512. Máme právo volně se pohybovat a užívat (ne blokovat) cestu jak před, tak i za branou, tj. parcely 512/1 i 512/2?

  2) Soused se rozhodl, že chce mít na cestě volně puštěného psa a proto ji chce hned na začátku přehradit uzamykatelnou elektrickou bránou. Z toho co jsem se dozvěděl nám musí dát k této bráně přístup (klíče), avšak jeho právní poradce tvrdí, že to není jisté. Má právo vypustit psa na vlastní cestu, na kterou máme toto věcné břemeno? Za jakých okolností není povinen nám vydat klíč k bráně a tím nám znemožnit užívání cesty?

  Děkuji.

  1. eva dvořáková

   Dobrý den, máte VB na parcelu 512? …ale píšete, že tam jsou jen parcely 512/1 a 512/2.

   Kde je parcela na kterou máte VB chůze a jízdy?

   Zkuste si zadat parcelu 512 na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

   Podle mě Vám to ukáže že neexistuje a máte špatně napsanou smlouvu… asi…

 203. Martina Hankova

  Dobry den,

  Chtela bych poprosit o radu. Ma matka vlastní dům ve kterem ma napsane VB doziti prarodicu.V dnesni době se to vztahuje uz jen na jeji babicku, deda uz nezije.Ve smlouve je uvedene ze se o ni mamka postara. Podepisovala to před 13 lety když zil ještě muj otec, v dnesni době otec uz nezije a matka je ted samoživitelkou s malym platem, stara se o dům a me a sestru, které jsme studentky a nemame vlastní pracovni prijmy, navíc nam to tu mamcina babicka neulehcuje ale jen stezuje tim, ze dela na potvoru. Zatím se o mamcinu babicku stara jeji dcera(mamcina matka), která za to dostava nejake peníze(pecovatelske) a ja bych se chtela zeptat az se o mamcinu babicku nebude moct starat jeji dcera, jestli bude mit mamka povinnost zacit se o ni starat když musí chodit do práce aby sebe i nas uzivila?Nevztahuje se na tento typ VB taky nejaka promlčecí lhuta?Ze strany mamcine babicky necekam zadne vrele chovani.Nebo není nejaky zpusob zaniku tohoto VB?

  Dekuji

 204. Jana Čumová

  Dobrý den.

  Ráda bych poprosila o radu.

  Soused prodal barák,koupila to nová sousedka.

  Je tu příchozí cesta v našem majetku po které jsem umožnila chodit bývalému sousedu na smlouvu s tím,že smlouva končí prodejem jeho nebo našeho baráku.

  Sousedka trvá na chůzi i jízdě po naší cestě a my s tím nesouhlasíme jelikož tu máme chovatelskou stanici psů a hrozí pokousání.Jsem bezradná,nevíme si s ní rady a nová sousedka nechce přijmout nic.Zaslala nám doporučený dopis o zřízení věcného břemene které nechceme zřídit s tím,že požádá soud o zajištění okamžitého přístupu za úplatu.

  Děda upravil naší příchozí cestu,že jí vyasvaltoval od našeho baráku až po veřejnou silnici dole.Sousedka má tež veřejnou silnici u zahrady z druhé strany(zahrada vede k jejímu baráku,ale nemá udělanou svou cestu(při investování se udělat).Máme obavy,že sousedka bude lhát o tom,že nemá jinou přístupovou cestu u soudu a soud jí vyhoví jelikož nezná podmínky.Máme se jak bránit a udělat nějaká opatření aby k tomuto nedošlo?

 205. Jana Čumová

  Dříve byl náš pozemek neoplocený,plot jsem tam nechala dát až teď vzhledem ke psům co chováme.

  Sousedka dostala peníze 40tis.od bývalého majitele baráku na to aby si udělala svou příchozí cestu.

  Moc děkuji za odpověď.

  Jana

 206. Renáta Bartošková

  Dobrý den,

  můj nevlastní otec mi chce darovat pozemky včetně rodinného domu. Patřím ve vztahu s ním do II.sk, proto jsem osvobozena od daně. V domě bydlí nevlastní otec a má matka a dům budou nadále obývat do konce života.Chceme proto zřídit věcné břemeno, aby to měli rodiče ošetřeno. Je nutný odhad nemovitosti, když je VB v rodině stejně jako převod nemovitosti ? A jaké procento se platí a případně jaké další poplatky nám z toho vyplynou ? Případně nelze se tomu nějak vyhnout, např. tím, že by se to uvedlo pouze do darovací smlouvy, že je podmínkou darování to, že rodiče budou bydlet v domě ? Předem děkuji za odpověď.

 207. Vladimír Dvořák

  Dobrý den

  Chtěl bych se zeptat.Po rodičích jsem zdědil Rekreační dům,Obec prováděla stavbu kanalizace a kanalizaci provedla přes můj pozemek a na něj umístila Kanál.Jedná se mi o to že já ani moji rodiče nedaly k tomuto souhlas.U starosty obce jsem se dozvěděl že to ničemu nevadí.Od této stavby mám zničený plot,zničenou zahradu která mi klesla o 30-50 cm.jedná se cca o 100m2. Při každém dešti mám rybník na zahradě.Můžete mi poradit jak postupovat.Děkuji Dvořák

 208. Lada Pešková

  Majitel sousední nemovitosti chce přes náš pozemek zřídit přípojku el. proudu.Jsme povinni mu to povolit a kdo v tomto případě hradí náklady spojené se zřízením věcného břemene a zhruba v jaké výši .Děkuji

 209. Lukáš Koníř

  Dobrý den,

  přemýšlíme o zakoupení nemovisti, ke které se váže věcné břemeno k úžívání nemovitosti. Starý pán by měl právo k úžívání jen části domu. A mě zajímá jestli mohu (když jsem vlastníkem celého objektu), dělat úpravy i v té části domu ke které má právo užívání onen pán. Pokud jen částečně, tak v jakém rozsahu?

  Předem děkuji za odpověď

  Lukáš Koníř

 210. Jaroslav Nedbal

  Vlastním RD na kterém mají VB dosmrtného užívání prarodiče. VB se vztahuje i na pozemky (stavební parcelu a další). Dům rekonstruuji a zjistil jsem, že nesouhlasí stávající ploty s hranicemi pozemků. Se sousedem jsme se dohodli, já jsem všechno nechal zaměřit (jde o 9 m2 – slovy: devět metrů čtverečných!!!!!) a sepsali jsme kupní smlouvu s tím, že díl se odejme z jeho parcely a přidá se k mé.

  Katastr věc stopnul a na náš dotaz právní oddělení sdsělilo, že ať smlouvu napíšeme jakkoli, i když k ní prarodiče přistoupí, vždy to zastaví. Prý k pozemku, na kterém je VB není možné přidávat nic. Je to pravda?

  Neporadí mi někdo, jak postupovat?

 211. Olga Novotná

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jaké povinnosti a práva mají VB, která mají doživotní bezplatné užívání celé nemovitosti.

  1) musí přispívat na chod domácnosti? Elektřina, plyn, voda, vyvážení jímky, čištění studny atp.?

  2) nemovitost byla vyhořelá – díra ve střeše a zadní zdi nemovitosti – neměla by VB přispět na nutné opravy? Vždyť bez těchto oprav by byla nemovitost neobyvatelná.

  3) mohou si VB zvát do nemovitosti návštěvy bez souhlasu majitele nemovitosti? Jedná se o nemovitost 2+1.

  Děkuji za odpověď.

  Příjemný den

 212. Ludmila Košařová

  Jak se mám dohodnout s problémovým majitelem, který dělá naschvály ohledně jediné přístupové cesty k mé nemovitosti, když 1. část cesty (trvalý travní porost)je zastavena bankou, 2. část cesty je majetkem města a 3. část cesty je "ostatní komunikace".Přitom v kupní smlouvě z r. 1961 bylo věcné břemeno chůze a jízdy, ale nebyla nutnost na rozdíl od nynější doby,to evidovat v katastru nemovitostí.Podotýkám, že s jeho předky nebyly problémy a 40 let se jezdilo bez problémů po této cestě.Město vystavilo pasport, že se jedná o veřejnou komunikaci. Pokud má dotyčný zastavenou cestu bankou, může s ní nakládat a dávat za úplatu věcné břemeno?

 213. Jan Vobořil

  v nemovitosti mame umisteny prevodnik signalu pro telekomunikace, ktery zde byl montovan za minuleho vlastnika nemovitosti. Existovala najemni smlouva mezi byvalym vlastnikem nemovitosti a majitelem prevodniku signalu. Po te doslo k prodeji nemovitosti a nebyla sepsana nova najemni smlouva s novym vlastnikem nemovitosti a vlastnik prevodniku o sepsani nove nestoji a odvolava se na nespane vecne bremeno. Existuje takove vecne bremeno nepsane ? Zanika najemni smlouva pokud se zmeni ucastnici smlouvy ? Dekuji za Vas nazor.

 214. Roman Kadlček

  Dobrý den,

  prosím máte někdo zkušenost s věcným břemenem: …

  Hodlám uzavřít věcné břemeno se sousedem, že budu využívat jeho el.připojení, které má umístěné na svém pozemku a slyšel jsem, že mám uzavřít věc.bř. na "nemovistost" nikoliv na jeho osobu. Resp. jedná se mi o to, že kdyby do budoucna prodal nemovitost, či nedejbože zemřel, tak aby s novým vlastníkem nemovistosti bylo dále věc.bř. platné, aby se nestalo, že nás s novým majitelem odpojí. Aby přešlo věc.bř. dále.

  děkuji

 215. Olga Bílková

  Dobrý den, má obec právo smluvně zajistit dopředu kupce obecního pozemku, že zajistí obci na tomto pozemku užívání obecního vodovodní zařízení a pokud to kupec neumožní, ve smlouvě je uvedena statisícová pokuta. Dále v dohodě uvádějí, že kupec zajistí převedení povinnost na nového majitele, pokud bude chtít pozemek dále prodávat. Nestačila by v tomto případě smlouva o věcném břemenu?

  Děkuji za odpověď

  1. eva dvořáková

   No, obec se chce asi vyhnout VB z toho důvodu, že za VB se většinou platí… Pokud se s nimi kupec dohodne o zřízení VB bez úplaty ( zadarmo) tak by to bylo nejschůdnější řešení. VB napsat k tíži jmenovaného pozemku a bude platit pro všechny majitele pozemku…

 216. Jan Puch

  Dobrý den, rodiče mají pozemek, ke kterému vede soukromá cesta. Mají věcné břemeno jízdy a chůze k tomuto pozemku. Rodiče se rozhodli pozemek rozdělit na dvě části (máme geometrický plán, kde rozdělením parcely č. 327 vznikly parcely 327/1 a 327/2) a darovat je mi a sestře. Přechází věcné břemeno automaticky na obě parcely a nové vlastníky?

  děkuji za odpověď.

  1. eva dvořáková

   Pokud je věcné břemeno psáno na určitou osobu (osoby), platí pouze pro ty osoby. Jestliže je VB napsáno k tíži nemovitosti ( na pozemek), platí pro všechny právní nástupce nemovitosti.

   Jestli se ptáte, zda platí VB dál vašim rodičům, tak určitě ano. Změnou vlastníka VB nezaniká, to zanikne až smrtí rodičů.

  2. Jan Puch

   děkuji za odpověď,

   ale mě by zajímalo jak je to s VB při rozdělení pozemku na 2 poloviny. Teď je VB k pozemku p.č.327, po rozdělení pozemku budou 2 parcely 327/1 a 327/2.

   Parcelu 327/1 chtějí rodiče darovat mi a parcelu č. 327/2 chtějí darovat sestře. Bude VB automaticky i na těch nových parcelách?

   děkuji

  3. eva dvořáková

   Myslím, že byste měli se sestrou zajít na Katastrální úřad a po reozdělení pozemků doplnit v zápisu VB na katastru ty parcely za lomítkem. VB se zanáší do katastru nemovitostí, zeptejte se tam, jak se v tomto případě rozdělení postupuje…

  4. právní vrba

   Rozdělení zatíženého pozemku nemá vliv na věcné břemeno, které bude nadále zatěžovat každý z nově vzniklých pozemků (pokud jsou jím dotčeny). Totéž platí i pro panující (oprávněný) pozemek, kdy každý vlastník pozemku, nově vzniklého z panujícího pozemku, má právo svědčící původnímu věcnému břemeni. Tolik judikát Nejvyššího soudu v této věci.

 217. Helena Špetová

  Máme problém s pozemkem pod bytovkou

  JZD nechalo postavit bytovku ,převzalo to bytové družstvo ,které po roce 1990 neuspořádalo vlastnictví pozemku ,nyní majitel pozemku nám chce prodat pozemek pod bytovkou a 2 m okolo bytovky ,bez toho abychom si zažádali o věcné břemeno na studnu a septik ,které jsou mimo pozemek k prodeji .

  Lze podat k soudu žádost o bezplatné věcné břemeno na pozemek ,který nám majitekl chce prodat?

  Děkuji předem

 218. Jana Čumová

  Dobrý den.Již jsem jednou psala ohledně problémů ze sousedkou z obavy,že jí bude přiřknuto VB.

  Také se stalo a byla bych ráda za radu jeké máme možnosti.

  Přišlo toto:Soud nařizuje předběžné opatření a my jsme povinni strpět užívání sousedky při chůzi i jízdě na její pozemek.

  Podotýkám,že sousedka má svůj přístup,který si může zbudovat-dostala na svůj přístup i peníze od bývalého vlastníka.

  Podala u soudu nepravdivé informace a ten rozhodl,tak jak rozhodl v náš neprospěch.

  Na odvolání máme 15 dnů,což také uděláme.Zaráží mě,že soud rozhodl o nás bez nás:-(.Pokud to dobře chápu,budeme muset oddělat plot a vyhovět i když s tím nesouhlasíme a máme tady psy.Máme nějaké možnosti,aby plot mohl zůstat tam kde je i když soud předběžně rozhodl ve prospěch sousedky?

  Poštu jsem si vyzvedla jen já,jelikož zbytek rodiny je na dovolené já je tím nechci v tuto dobu zatěžovat.

 219. Jiří Hudeček

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak dlouho přibližně trvá soudní řízení o přiznání věcného břemene a jaké jsou soudní výlohy s tím spojené. Děkuji. okr. Opava

 220. Standa H.

  Dobrý den, mám prblém se sousedy, bydlím už 3,5 roku společně se sousedy s jedním dvorem, a já na Jeho pozemek mám věcné břemeno, po dohodě jsem tam mohl parkovat na pozemku, a dnes mi soused z ničeho nic řekl, že si mám parkovat kde chci, že tam nechce auto ani vidět ( vyvrcholilo to tím, že jsem spěchal na autobus a nemohl jsem se s ním vybavovat a on se urazil a následovalo to co tu popisuji) dalo by se proti tomu nějak bránit?

 221. Jan Novák

  Dobrý den,měl bych dotaz,můj otec vlastní nemovitost s bývalou ženou,s kterou se již roky nevidel,nemovitost na které je věcné břemeno užívání,které ale on nikdy nepodepsal,ale je v katastru nemovitostí zapsáno.Momentálně chce otec nemovitost prodat,ale neví jak v tomto případě postupovat,zda se vůbec dá nemovitost prodat ,když je v katastru zapsáno břemeno.děkuji moc za rady.Novák

 222. Petr Veneny

  Dobrý den,

  máme RD s dvěma bytovými jednotkami ( patro a přízemí).V patře bydlíme my (já,manželka a dvě malé děti 2 a 5 let) a v přízemí má právo na dožití jako VB , manželčin nevlastní děda – je zapsán i v katastru nemovitostí jako VB.Již 3 roky se tam netopí, nechal odpojit plyn , jsou tam omítky opadané ( cca 3 *1 m) a dnes tama praskla mrazem voda!Prostě se o ten byt nestaral ( jsou tam plesnivé omítky a podlaha je mokrá a zdech je led i na oknech!)Byl hospitalizován na psychiatrii ( vyskočil z okna a chytali jej policisté) , tam byl asi měsíc a nyní žije u své dcery na šumavě.Doktor jasně řekl, že už nemůže bydlet sám.

  Můžem tímto jeho chování, požadovat zrušením věcného břemeno, za to že ten byt takhle zničil?Popř. jak todle VB můžeme zrušit?

  Děkuji za odpověď Veneny

 223. Olga Válová

  Jsme vlastníci vodní stavby na pozemcích Lesů ČR. Máme právo na zapsání věcného břemene ze zákona? Stavbu vlastníme od roku 1992. Lesy ČR odmítají zápis věcného břemene. Děkuji za odpověď.

 224. Luboš Bachura

  Hezký den.

  Pod otcovým pozemkem vloni plynárenská firma natáhla rozvody. Na tuto skutečnost nebyl nijak upozorněn, ani k ní nevydal souhlas. Nyní mu přišla smlouva k zapsání věcného břemene na tento kus pozemku a smlouva o náhradě na částku 100Kč/m. Chtěl bych se zeptat, zda je tento postup standardní (legální) a jak by měl otec postupovat. Zda podepsat věcné břemeno nebo se tomu bránit. Děkuji.

 225. Věra Pekarová

  Vlastníme pozemek,který jsme dostali od rodičů,na okraji pozemku je VB k sousednímu pozemku, dříve pozemek s malou stavnou sloužil jako chata-před 30 léty, majitel,který ji koupil ji za 20 let nechal totálně zchátrat, 4x za rok přijel udělat mejdan a zase odjel.cesta,která vede k jeho pozemku je bohužel hodně mokrá,takže vždy zapadl a my potom museli po jeho odjezdu cestu dávat do pořádku.Nemluvě o jeho chování. Nyní se majitel rozhodl pozemek prodat-samozřejmě výhodně a nás tlačí RK,aby jsme se s novými majiteli dohodli a cestu jim prodali.Což my nechceme jednak z důvodu-že jsme pozemek sami dostali a jednak s naším pozemkem a cestou sousedí kousek lesa ,jehož vlastníky jsme taky my.Pokud nový majitel bude chtít na pozemku stavět-což chce, tak stejně těžká technika přes současnou cestu-je to jen cesta polem(ani jako cesta nevypadá)neprojede. Z jedné strany máme plot a z druhé strany je les.je tam místo asi 4m.Hrozí nám soudem. Zajímalo by nás jaké máme možnosti a právo se bránit.

 226. Pavel Keypi

  Dobrý den,

  v roce 1996 jsem zkolaudoval domek. Příjezdová cesta vedla přes pozemek, který byl postupně ve vlastnictví ONV Praha-východ, poté restituenta, dále jedné firmy a nakonec jej (v roce 2009)zakoupil soused, se kterým ne vždy vycházíme po dobrém.

  Nejdříve nám zakázal přes tento jezdit do garáže a postupně, když celou problematiku řešil OÚ, tak nám dal ústní souhlas, že přes tento pozemek můžeme do domku jezdit – tento pozemek vyznačil geodetickými body – sice obtížně, ale lze takto na náš pozemek prokličkovat.

  V písemné formě je toto ochoten stvrdit, ale pouze jako Dohodu mezi námi, jakožto majiteli nemovitostí, ale ne jako Věcné břemeno, které by se pak mohlo založit na katastrální úřad.

  Vzhledem k tomu, že chci nemovitost prodat, chtěl bych, aby se nový majitel nedostal do problémů.

  Co byste mi radil, jak mám postupovat? Lze uzavřít nějakou Dohodu, event. Smlouvu, která bude mít trvalou platnost?

  Děkuji za odpověď.

  PK

  1. Tom Kutil

   Dobrý den,

   mám podobný problém. Mám chalupu u které stát v roce 1948 ukradl pozemek včetně příjezdové cesty. Od roku 1948 se jezdilo po původní cestě, která ale nebyla do katastru zanesena jako cesta, ale jako louka. Po roce 1990 převedl stát pozemek na pozemkový fond. Když jsem chtěl příjezdovou cestu odkoupit zpět, pozemkový fond celý pozemek i s cestou prodal pod cenou místnímu zemědělci se kterým není řeč. Díky tomu mám celý svůj pozemek obklopen pozemky tohoto zemědělce. Sice mám od pozemkového fondu smlouvu o smlouvě budoucí, ze které plyne, že když zemědělec pozemek kupoval, tak souhlasil se zřízením VB pro mne, ale on VB zřídit nechce. Nevím jak situaci řešit, díky státu a jeho neschopným úředníkům jsem se dostal do situace, kdy mne má zemědělec ve své moci. Sice tvrdí, že mi jednou pozemek odprodá, ale teď chce, abych mu platil za pronájem.

  2. eva dvořáková

   Pokud neexistuje možnost, jak se dostat na váš pozemek, než přes cizí pozemek, tak je třeba dát věc k soudu a soud rozhodne ve váš prospěch, pro zřízení VB… otázka je, jestli se opravdu nedá na pozemek dostat jinudy.

   Než dáte věc k soudu, mějte písemné odpovědi vašich sousedů, že s VB nesouhlasí.

  3. Tom Kutil

   Problém je v tom, že podle katastru existuje k mému pozemku komunikace ve vlastnictví Českých lesů (tato cesta byla veřejná, ale najednou patří lesům. Problém je v tom, že ji již v roce 1948 nikdo nepoužíval a v roce 1969 tuto cestu od mého pozemku k lesu zrušili, takže je Lesům k ničemu, ale odprodat ji nechtějí. Takže ve skutečnosti cesta neexistuje a místní zemědělec ji seká jako louku. A navíc jak komunisti zničili potok, tak se z pozemku po kterém vedla cesta stala bažina. Takže sice k mému pozemku vede podle katastru 260metrů dlouhá cesta, ale ta ve skutečnosti neexistuje. Já přitom mám ze svého pozemku 12 metrů na VB souseda, který si ho naštěstí stihl zřídit dřív než byl pozemek zemědělci prodán. Takže se tady bavíme o 12 metrech loukou oproti 260 metrům loukou v první zóně CHKO. Ale ten zemědělec je zabedněnec, prostě nechce VB na svém pozemku. Jemu nevadí, že tam jezdím. Jenže já potřebuji kvůli bance VB.

  4. Tom Kutil

   Navíc se se zemědělcem nemohu moc soudit, protože díky blbosti a neschopnosti úředníků v roce 1984 překreslili pozemky a stavby v katastru, prý podle ortomapy a díky tomu mi uřízli kus domu a otočili pozemek. Dům jsem dal do pořádku na moje náklady, ale pozemek už mi nevrátili zpět a tak jsou teď mé stromy na pozemku souseda a ten hrozí, že mi je pokácí. Navíc vlastně využívám pruh cca 3 metry z pozemku souseda (i když podle mapy z roku 1963 byl pozemek do překreslení v roce 1984 můj). Mohu se soudit se státem, že mi ukradl pozemek?

  5. eva dvořáková

   Podle mě byste celou záležitost měl dát k soudu, tak jak to píšete. Jsou v tom pěkné zmatky a soud vám v tom udělá jasno. Pokud máte pádné důkazy o tom, že něco bylo vaše a už není, nebo že něco bylo jinak a někdo to neprávem změnil, neváhejte a dejte celou věc k soudu.

 227. Sabina Kolářová

  Dobrý den, mám dotaz. před rokem mi zemřela maminka po které jsem podědila RD. Již za života maminky zde bylo zřízeno VB na její matku tedy mojí babičku v dolní části domu. Po smrti maminky zde bylo zřízeno další věcné břemeno na horní čast domu pro jejícho manžela – mého nevlastního otce. pro mě a mojí rodinu, ačkoliv jsem dům sdědila zde již místo k bydlení není. Bydlím cca 30 km daleko. nyní nastal problém že otčím si stěžuje, že se o babičku které je 87 let – plně soběstačná finančně, psychicky i fyzicky – nechce starat a vyloženě mi ji tam psychicky depta. Říká jí, že se tam dusí, že nemá svobodu, jelikož jí musí vařit, občas jí odveze k doktorovi atd. Já se snažím tam jezdit jak nejvíce mohu cca 1x týdně až 1 x za 14 dní s tím, že vždy celý dům vyluxuji, poklidím, přivezu jídlo a podobně.

  jak mám v tomto případě postupovat? Mám o babičku strach.

  Děkuji

  1. Karel Dlouhý

   "Po smrti maminky zde bylo zřízeno další věcné břemeno na horní čast domu pro jejího manžela" – pokud tomu rozumím, to břemeno jste zřídila Vy.

   Proč?

  2. eva dvořáková

   protože jako každý, kdo zřizuje VB, netuší o co jde… 95% případů zřízení VB je bezmyšlenkovité a nepromyšlené.

  3. Sabina Kolářová

   Dobrý den,

   otčímovi věcné břemeno zřídila moje maminka závětí. Kde mě odkázala celý dům s tím, že svému manželovi zřídila věcné břemeno práva doživotního bezplatného užívání bytu v prvním patře domu čp… obec…..dále jsou pak vypsané místnosti a společné prostory včetně chodeb, společné koupelny, zahrady atd. včetně braní užitku z pozemků pro osobní potřebu.

   Babička má zřízené VB na základě darovací smlouvy, kdy dům darovala mé mamince :práva doživotního bezplatného užívání bytu v domě čp. … a to v přízemí – kuchyně napravo od hlavního vchodu, jídelny s vchodem z chodby, ložnice s vchodem z jídelny,koupelny a WC a spíže, to vše v přízemí domu shora uvedeného, včetně práva doživotního bezplatného spoluužívání pozemků č.parc. … a zahrady č. parc. … včetně práva braní užitků z pozemků shora uvedených, včetně zřizování záhonů v libovolné části pozemků shora uvedených.

   Problém je že bytové jednotky nejsou oddělené a musí se potkávat.

 228. Sabina Kolářová

  Ještě jeden dotaz. mám teď i problém s otčíme ohledně financování a údržbě celého domu. V notářském zápise máme: … právo odpovídající věcnému břemeni doživotního bezplatného užívání a bydlení budovy ….nádvoří, pozemku, zahrady, příslušenství … Nic víc není dáno konkrétně.

  Otčím nyní nechce na domě nic dělat od sekání trávy až po vymalování ačkoliv v domě bydlí on a moje babička, která původně celý dům vlastnila a darovala ho mé mamince. Tvrdí, že to je moje starost, že já musím vše dělat, opravovat, atd – ačkoliv v domě již 12 let nebydlím.

  jak je to s poplatky za revize komínů, plynového kotle, pojistky za dům, částkách za běžné opravy. babička otčímovi dává poloviční náklady na plyn, el, vodu, telefon. On svolil hradit pouze přímé náklady se spotřebovanými energiemi a nic víc. Velmi děkuji za odpověď

  1. Sabina Kolářová

   Bohužel obě VB (jak je psáno v dotazu níže) mají psáno pouze všeobecně : právo odpovídající věcnému břemeni doživotního bezplatného užívání a bydlení budovy čp… v …- rodinný dům, postavené na pozemku parc č… a pozemku parc. č… o celkové výměře 154 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č… o celkové výměře 437 – zahrada, včetně všech součástí a příslušenství, venkovních úprav a trvalých porostů, vše zapsané na listu vlastnictví č. … pro katastrální území ….

   V závěti byly přesně vymezené prostory, ale notářka co dělala dědictví po mamince říkala že takto se to už nedělá a dohodla se s námi že to napíše na celou budovu, že nebude přesně rozepisovat místnosti, abychom to kdybychom dělali na domě nějaké úpravy jednou nemuseli na katastru měnit.

   Dále Usnesení o dědictví obsahuje: Přítomní účastníci souhlasným prohlášením ocenili shora uvedené oprávnění odpovídající věcnému břemeni částkou 240.000,-Kč.

   O financování oprav a jiných výdajů není v usnesení ani nic.

  2. eva dvořáková

   Vaše notářka je mírně řečeno trochu mimo… čím konkrétněji je VB vypsáno, tím méně dochází pak k problémům. Podle toho co píšete, došlo k pěkně nesmyslné situaci, pokud byly v závěti vymezené prostory, tak měly být přesně tak i zapsány do VB. Pošlete žádost k soudu o zkonkrétnění věcných břemen s tím, že v domě bydlí dva cizí lidé a mají problémy v soužití. Trvejte na vymezení užívání nemovitosti, tak jak to bylo v závěti – odvolejte se na ni- babičce nechejte to co má. Musíte mít na paměti, že tam budou muset spolu žít, zkuste jim rozdělit i pozemky, stromy, části zahrady… konkrétně, které prostory mohou užívat společně a které samostatně každý zvlášť. Dbejte na to, aby soud ve věci užívání místností zapsal každému výlučné užívání ( tam kde to nejde tak společné), protože se jednoho krásného dne stane, že otčím bude lozit i do pokojů babičky a dělat jí tam tlaky…

  3. eva dvořáková

   …. až budete mít soudně rozděleny prostory vašich VB, můžete jednat dál. Dokud v tom není jasno, bude to velmi složité.

 229. michaela ježková

  Dobrý den mám dotaz moje známá se od roku 2002 nastěhovala do podnájmu smlouva na dobu neurčitou s manželem celá léta poctivě platějí nájem(elektriku,plyn,vodu)vše co je napsáno ve smlouvě a nyní jim přišel dopis s české televize že neplatily poplatky za českou televizy tak nyní mají zaplatit cca 16tis+penále .Oni ,ale nemely tušení že se něco takového má platit nikdo jim to ani neřekl a a ni ve smlouvě to nebylo udané(manžel je slovenské národnosti a ona ukrajinské).Má toto povinost platit majitel bytu ?popřípadě jim to měl uvest do smlouvy?je nějaké odvolání.Předem děkuji za odpověd.ježková

 230. Michal Vaněček

  Dobrý den,

  jsme s manželkou majitelé pozemku (konkrétně dvůr za RD), přes který má břemeno chůze soused. (Může se na svůj pozemek- zahradu- dostat i z druhé strany parcely díky polní cestě, ale přes náš dvůr to má blíž). Můj dotaz zní:

  1. Jsme povinní dát mu klíče od brány na náš dvůr, aby mohl procházet kdykoliv, nebo může procházet jenom když jsme doma a klíče mu dát nemusíme.

  2. Právo na průchod má jenom osoba na kterou je břemeno napsáno, nebo i jeho rodinní příslušníci (rodiče, manželka…)

  Děkuji

 231. Michal

  Dobry den,

  jde uzavrit vecne bremeno i na to ze pokud by se matka rozvadela nebo zemrela presla by nemovitost na jejiho syna? Nebo se tohle musi resit nejak jinak?

 232. Standa H.

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně věcného břemene, mám společný vjezd se sousedem, pozemek je jeho a já můžu na pozemku projíždět a udržovat sítě, je možné že kdyby chctěl svoji nemovitost prodat , tak já nemusím souhlasit s novým majitelem, nebo se mě na to nikdo ptát nebude?

  kdysi jsem mohl na pozemku bezproblémů parkovat vozidlo ale po menší neshodě, mě řekl at si parkuji kde chci. A nedávno se rozhodl že nemovitost prodá, a já jsem si řekl že bych s tím nemusel souhlasit do té chvíle, něž mi nový majitel zaručí Nějakou smlouvou, že budu moct vozidlo na pozemku dále parkovat. mám nějakou šanci na úspěch

 233. Jana Brožová

  Dobrý den, moje babička se rozhodla, že mi dá chatu, ale že chce zřídit věcné břemeno doživotního užívání. Chatu zdědila. Zjistili jsme, že chata není zapsaná v katastru nemovitostí, jenom pozemek na kterém stojí a zahrada. Můžu jí zřídit věcné břemeno užívání té chaty, když není zapsaná v katastru nemovitostí. Dočetla jsem se totiž, že věcné břemeno vzniká zápisem do katastru nemovitostí a to v tomto případě asi nejde, když chata není zapsaná?

  Děkuji.

 234. Johana Kadlecová

  Dobrý den,

  mám rodinný dům po rodičích, kde bylo otci zřízeno VB spoluužívání (jinak by mi dům nebyl darován). Chci se zeptat, zda má VB nějaké povinnosti krom toho, že přispívá na energie? Např. teď je potřeba koupit nová lednice, jelikož ta současná již přestává fungovat, ale otec nechce nic přispět, i když polovinu lednice používá. Musí přispět nebo když nepřispěje, tak mu můžu "zakázat" ji používat, až bude koupená nová lednice?

  A ještě mám jeden dotaz, někdo mi říkal, že pokud má můj otec věcné břemeno na spoluužívání "mého" domu a přitom vlastní "svůj vlastní" rodinný dům, kde nyní žije jeho matka, tak nemá nárok na to, aby měl u mě věcné břemeno. Je na tom něco pravdy, nebo budu muset otce i s jeho naschvály mít v domě do konce života, jelikož řekl, "Tu radost, abych odešel do svého domu, ti neudělám."

  Předem velice děkuji za odpověď.

 235. Anna Búryová

  Dobrý deň,

  chcela by som Vás porosiť o radu, ako právnicky ošetriť moju požiadavku. Chceme s priateľom uzavrieť manželský zväzok. Je rozvedený a z prvého manželstva má 3 deti, ktoré žijú s matkou a nás pravidelne navštevujú. Priateľ ešte pred naším zoznámením kúpil dom, kde teraz spoločne žijeme. S priateľom deti neplánujeme. Priateľ je odo mňa starší, a mám obavy, že by sa raz mohlo stať, že ostanem sama – deti dom predajú a ja na staré kolená nebudem mať kde bývať. Všetky moje úspory investujem do spoločnej domácnosti a zariaďovania. Nechcem žiadať priateľa, aby po uzavretí manželstva na mňa dom prepísal (ani len jeho časť) – na to nárok v žiadnom prípade nemám. Ale chcela by som, aby sa právne uzavrela dohoda, že v dome môžem dožiť – prípadne ešte dodatok, ak by došlo k rozvodu – aby tam bolo uvedené zrušenie tejto dohody. Nechcem mu komplikovať život, ani uberať právo jeho deťom na dedičstvo – ale zožiera ma pocit neistoty a strachu z budúcnosti.

  Ďakujem Vám za radu.

 236. Alena Jandová

  Dobrý den,

  před časem jsem od prarodičů dostala darem rekreační dům, na kterém je zřízeno věcné břemeno. Vše vypadalo ze začátku růžově, ale situace se postupně začala měnit k horšímu. V prvé řadě si na pozemku dělají doslova co chtějí. Bez mého souhlasu a dokonce bez oznámení úřadům začali budovat septik a čističku vody. Mám za to, že jako vlastník mám povinnost minimálně ohlášky, kterou musím podepsat (možná se to tak není nevím). Bylo mi od nich sděleno, že nic takového není třeba a zároveň řečeno, že na to mají stavební povolení. První otázky je tedy mohou jako věcné břemeno zřizovat stavební povolení bez mého souhlasu? Nemusím toto po vzájemné domluvě řešit já? Na příslušném stavebním úřadě není podotýkám nahlášeno nic. Dále ve smlouvě mají uvedeno, že si hradí náklady na elektřinu a odpad. Pomocí podvodu se snažili na mě elektřinu přepsat. Co s tímto jednáním? Mohl by to být důvod ke zrušení břemene? Dále podotýkám, že dům nemůžeme užívat, tedy v něm zatím bydlet, obývají ho cca

 237. Alena Jandová

  9 měsíců v roce, zbytek tráví ve svém bytě. Pokud za nimi přijedeme jsme neustále vystavováni psychickému teroru. Dále takový druh komunikace probíhá i po telefonu a stále se situace zhoršuje. Snažíme se jim v rámci našich možností pomáhat. Jak na zahradě, tak i zdravotně. Ovšem naše pomoc je v podstatě odmítána. Dokonce se nedávno stalo, že děda po operaci nepočkal na mého manžela a jel domů sám autobusem. Žádným způsobem je neomezujeme a nijak jim neubližujeme. Naopak po nás vyžadují abychom byly s nimi co nejčastěji, což také není v míře jakou si představují možné. Ptám se proto, že ve smlouvě máme uveden tento bod: Obdarovaný se zavazuje pomáhat dárcům v případě nemoci, úrazu nebo podobné nouze. Můžete mi prosím objasnit, co to přesně pro nás znamená? Naše důvěra k nim je již velice narušena a upřímně řečeno si nedovedu představit, že bychom je např. ošetřovali 24 hodin denně až to budou potřebovat. Zatím ještě nemáme ani vlastní děti. Další má otázka se váže k dalšímu dobu smlouvy

 238. Alena Jandová

  , který zní takto: Obdarovaný bude hradit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami nemovitosti. Co přesně to pro nás znamená? Např., když se rozbije čerpadlo musíme koupit nové i když nemovitost neužíváme?. Jelikož jsme mladá začínající rodina, rozhodně nemáme finance na to abychom hradili jejich život. Proto jsme již několikrát uvažovali o navrácení daru. Jak probíhá navrácení daru, je má další otázka. Ve smlouvě dále nemají uvedeno nic o bezplatném užívání, jak jsem se zde dočetla. Znamená to tedy, že pokud bychom měli hradit náklady na opravy či dokupování příslušenství můžeme po nich chtít nějakou částku? Dále se bych se ráda zeptala na přesnou definici této věty: Obdarovaný bere na vědomí, že dárci jsou oprávněni domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný bude k dárcům chovat ta, že tím hrubě poruší dobré mravy. jde mi to pokud by jsme tedy investovali do této nemovitosti, zda nám ji nemohou vzít, když se jim zrovna zachce. Děkuji předem velice za rady a pomoc. Jandová

 239. Lubomír Vojteček

  Dobrý den, koupil jsem rodinný domek, který má na pozemku za oplocením v obvodové zdi rozvaděč ČEZ, ve ktrém jsou umístěny nožové pojistky pro další rozvaděče v ulici. Musí být toto zapsáno v katastru jako věcné břemeno a musím zajistit trvalý přístup na svůj pozemek, nebo má ČEZ ze zákona právo mi vstupovat na pozemek jak se ji zlíbí i bez mého vědomí? Je možno požadovat nějakou kompenzaci nebo přeložení aspoň do oplocení.Dotazuji se protože se mi nelíbí mít cizí zařízení na svém pozemku. Děkuji

 240. Jiří Kovář

  Dobrý den, mám zahradu, ke které vede můj další pozemek (3m x 130m) (trvalý travnatý porost), který pouzívám jako příjezdovou cestu já a další 4 majitelé zahrad – mají VB chůze a jízdy. Toto vše (myslím ty VB) mám po předchozím majiteli. Teď chce VB chůze a jízdy další soused, který svůj pozemek dělí na dvě poloviny a ten jeden potřebuje zmiňované VB (chce použít z pozemku cca 3m x 50m). Můžu tedy požadovat nějaký "poplatek" za zřízení VB? A kolik je řekněme v mezých morálnosti – chci za omezení svého majetku nějaké "odškodnění", ale nechci vypadat jako …… . Dík za reakce, Jirka.

 241. H. Malá

  Dobrý den,

  mám dotaz týkající se zrušení věcného břemena. Známý je vlastníkem domu, na němž je věcné břemeno na jeho prarodiče a rodiče. Jeho matka však od rodiny odešla a otec chce požádat o rozvod. Tím pádem by chtěli zrušit věcné břemeno, které umožňuje matce žít v tomto domě. Tento dům patřil otcově rodině, kdy ho dědeček přepsal na vnuka. Po rozvodu tedy ona matka bude věcným břemenem v domě, který jí nikdy nepatřil a otec se bojí, že si na něj bude dělat nárok až ji případně nový přítel vyhodí a ona nebude mít kde bydlet. Dále má v tomto domě trvalé bydliště a již v minulosti měla dluhy, který za ni její muž zaplatil, proto se všichni bojí případné exekuce, dostane-li se to stejné situace znovu.

  Bohužel nemám více informací týkající se konkrétních smluv apod., jen by mě zajímalo, jaké má známý možnosti a jakým způsobem může zrušit toto věcné břemeno.

  Předem mockrát děkuji za odpověď.

 242. Milan Štrýgl

  Dobrý den,

  Po rodičích bratr Petr zdědil dům ve kterém mě (jsem mladší bratr Milan) rodiče smlouvou zajistili doživotní bydlení formou věcného břemene v roce 1991.Je zapsano v K.N.Smlouva říka,ze se ani nemusím finančně podílet na opravach a pod.Bratr v roce 1995 vyměnil zamky u dveří a znemožnil mě přístup do prostor,které smlouva uvadí.např. kuchyně,koupelna,pokoje atd.Však umožnil mě bydlení na chatě,ktera je mimo prostory uvadene ve smlouve.Tato chata neodpovida absolutne charakteru na prumerne bydleni.Marne se dozaduji aby me umoznil vstup do prostor uvedenych ve smlouve.Předal jsem vše pravníkovi a bratr diky tomu podava zalobu s tim,ze pozaduje zruseni vecneho bremene z duvodu,ze jiz 17 let toto nevyuzivam.

  Otazka. mam vubec šanci tento spor vyhrat?Jak mam dnes prokazat,ze me tam odmital pustit?Chata je par metru od domu,kde jsem pravidelne po cela leta uklizel sekl travu, opravil strechu a pod.Samozřejme platím i za komunalni odpad.

  Děkuji za radu

  Milan

 243. daves

  Dobrý den,

  ke stavebnímu pozemku jsme měli VB na pozemku města. Na vlastní náklady jsme zde museli vybudovat 50m příjezdovou cestu včetně napojení zámkovou dlažbou na neexistující chodník a dopravního značení. Hotovou cestu jsme nechali zaměřit a po kolaudaci by ji město mělo převzít a zapsat pod novým číslem pozemku do katastru.

  Nyní se začali scházet sousedé a na cestu se vyptávat. Jedni ji chtějí použít jako příjezdovou cestu na svůj pozemek a druzí (bytovka) chtějí vybudovat garáže a používat ji pro příjezd ke garážím.

  Má otázka zní, jaká budou v budoucnu naše práva k cestě, zda k ní zůstane VB a zda budou potřebovat náš souhlas nebo tak mohou učinit bez souhlasu. Jde o to, že cesta je prašná sypaná. Byla dimenzována na průjezd jednoho auta k domu. Když po ní budou jezdit denně všichni okolní sousedé, bude se rapidně zhoršovat její stav. Tedy dojde k znehodnocení našich investic. Kdo bude následně tuto cestu opravovat ?

 244. Eva Roubíčková

  Dobrý den

  chtěla bych se zeptat..Moje babička mi chce darovat barák..darovací daň bych platit neměla, ale nevím jak to je ,když do darovací smlouvy připíšu věcné břemeno zda i tak nemusím platit darovací daň

  děkuji

 245. Julie Kozlová

  dobrý den

  příjezd k našemu baráku je jako věcné břemeno sousedka která ho má nám ho chce zrušit. Přišel nám papír s katastru a že nebude katastr řešit zda je tam to břemeno nebo ne. Majitel baráku, který sousedce barak prodal napsal břemeno pro náš příjezd k baráku aby jsme se měli jak dostat domů. Břemeno je na té cestě 30 let. Může nám ho sousedka zrušit bez našeho svolení? Co máme dělat prosím poradte děkuji

 246. Václav Kovařík

  Dobrý den,

  při rekonstrukci nově zakoupeného soukromého sklepa jsem zjistil, že zde vedou společné rozvody kabelové TV pro celý dům. Požádal jsem firmu o přeložení kabelů a odpověděla mi: "Vedení kabelů ve Vašem sklepě je součástí veřejné komunikační sítě, která byla realizována ještě za platnosti zákona o telekomunikacích č. 110/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejm. zákona č. 150/1992 Sb.), který platil do 30.6.2000. Podle tohoto zákona byla oprávnění umístit telekomunikační zařízení věcnými břemeny, váznoucími na dotčených nemovitostech a nezapisovala se do evidence nemovitostí. Pozdějšími zákony o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., který zůstává v platnosti doposud, zůstala takto vzniklá věcná břemena nedotčena.

  V případě Vašeho požadavku na přemístění tohoto zařízení musíte toto přeložení uhradit."

  Ptám se:

  1. Neměli by uhradit přeložení sami?

  2. Neměli by platit přiměřenou náhradu za užívání mého sklepa ke komerčním účelům?

 247. Milan Baláž

  Dobrý den,prosím o radu.

  přítelkyně se kterou žiji ve společné domácnosti dostala od matky před 17ti lety dům,který ji daroval bratr s břemenem užívání.Dům v té době byl s nevyhovující střechou a polorozpadlými okny,prakticky se využívala jen stodola přestavěná na klempířskou dílnu.Dům se přistavil o jedno patro,zrekonstruovalo se v domě topení,elektrika,výměna oken a částečně zdivo,v části,kterou využíváme,protože držitel břemene nechtěl do svých prostor investovat.Dílnu využíval ke své pracovní činnosti.Ted je v důchodu,demontoval ve své části topení,v bytě hnije podlaha,plísen na stěnách,vlhko a my bychom rádi udělali rekonstrukci i tam s využitím pro naše rostoucí děti,jenže tady nastal problém,sám nedá ani korunu,ale udržovat se mu to také nechce.podotýkám ještě že po ukončení své pracovní činnosti(už je důchodce.nepracuje)začal tzyto prostory pronajímat za úplatu dalším osobám,které naám sužují svou přítomností a svým konáním život.jak se zbavit tohoto břemene?děkuji

 248. Radek Horváth

  Dobrý den,

  po smrti své matky jsem zdědil rodinný dům s věcným břemenem, můj otec zde má své 3 místnosti na dožití. Bez mého souhlasu zde neustále nechává bydlet třetí osobu, o které nám neustále tvrdí, že je zde jen na návštěvě. Chtěl bych se zeptat jestli je možné zabránit tomu, aby zde několikrát do měsíce tato osoba pobývala. Existuje nějaká právní cesta jak by se mohlo této osobě zamezit přístup do mého domu? Několikrát jsem svého otce žádal, aby mi tuto osobu do domu nevodil, ale bohužel tyto žádosti nepomohly. Předem děkuji za odpověď

 249. Pavlína S.

  Vlastním pozemek,na kterém je stavební parcela. Pozemek leží 40m od silnice,bohužel mezi mým pozemkem a silnicí je další pozemek jiného majitele,který pozemek nechce za žádnou cenu prodat.Tudíž je moje parela bez příjezdové cesty. Byla jsem se ptát na obci a tam řekli že si cestu musím vyřešit s majitelem a pokud mi ji neprodá nebo neschválí věcné břemeno máme smůlu.Můžete poradit jak vyřešit tuto situaci?Ještě jsem se poptávala u advokáta a ten řekl,že není možné abych neměla přístup k parcele,že pokud majitel pozemku nám neumožní věcné břemeno můžeme ho zažalovat nebo,že mu obec může věcné břemeno nějakým způsobem nařídit(napsáno ve zkratce),to samé jsem našla i v zákoně na internetu,ale nevím zda to je pravda, proto prosím o radu jak dále postupovat. Ještě bych chtěla dodat,že cesta tam vždy byla(neof)majitel ani neví že si na jeho pozemku udělali lidé sklad a jezdí zde i obec na hřbitov ale vše není oficiální.Předem děkuji za odpověď

 250. rybka

  Dobrý večer,chtěl bych poprosit o radu:

  Před 2lety,jsme koupili RD,s přístupovou cestou která je v majetku souseda,a je jedinou přístupovou cestou k naší nemovitosti.Tato přístupová cesta je v ÚP města vedená,jako veřejná účelová komunikace. S přístupem k nemovitosti máme bezvýhradný písemný souhlas od majitele cesty.

  Soused,nás neustále žádá o zaplacení za užívání příst.cesty 2400kč/rok,má na to právo?

  A další problém který máme s tímto sousedem je ten:

  Žádá nás o zřízení věcného břemene, k připojce NN která vede přes jeho pozemky.Tato přípojka NN byla kolaudovaná v roce 1998.Před námi naší nemovitost vlastnili,již 2vlastníci,věcné břemeno k přípojce NN nezřídil.Je toto věcné břemeno,již vydrženo?

  Předem děkuji za brzkou odpověd S pozdravem Rybka

 251. Hana Jíšová

  Dobrý den.

  Sousedka Marcela vlastní pozemek na návsi, přes který má zřízeno VB chůze a jízdy jiný soused Petr, aby se dostal k RD.

  V době zřízení VB neměl soused Petr jinou přístupovou cestu a tak sousedka Marcela na VB přistoupila.

  Nyní ale jiný soused společně se sousedem Petrem zbudovali přístupovou cestu z druhé strany pozemku Každý si ukrojil část ze své zahrady. Nová cesta je v jejich vlastnictví. Nyní se tedy soused Petr bez problému dostane na svůj pozemek po svojí cestě.

  Má sousedka Marcela nějakou možnost zrušení VB na svůj pozemek? Soused Petr s rodinou tudy již jen procházejí na náves, neboť to mají blízko na poštu a do obchodu. Není jim ani hanba chodit tudy, když mají svoji cestu. A také si postavili na pozemek Marcely popelnici, že prý je to blízko u silnice. Ale z druhé strany také jezdí popeláři.

  Co má Marcela udělat pro zrušení VB a pokud to nelze, má možnost VB nějak zpoplatnit?

  Moc děkuji za odpověď. Hanka

 252. Kina

  Dobrý den,

  řešíme koupi rekreačního objektu, ke kterému vede pouze lesní cesta (jiný příjezd až k pozemku není), tato cesta je na pozemku Lesů ČR, ale v katastru není vůbec vyznačena..

  Sousedé mají dokonce trvalé bydliště, v zimě "cestu" prý protahuje traktor.

  Ještě je asi dobré upřesnit, že objekt se nachází na rozhraní katastrů 2 obcí – chata je v jednom, příjezdová cesta ve druhém.

  Jak situaci řešit? Je možné nechat nějak cestu zapsat, pokud je objektivně užívána?

  Děkuji za radu.

 253. Martina Blažková

  prosím o radu-chceme koupit RD ke kterému je pouze příchod uličkou š=1,2m.Soused se s již mrtvým vlastníkem RD dohadoval, ten mu odkoupil příjezdovou cestu-která tam byla jako nějaké věcné břemeno pro hnání dobytka (nevíme přesně okolnosti), ale ten příjezd tam určitě byl.(Je tam stále brána)

  Soused je v insolvenci-koupil to již nový majitej, který je sdílný nám tu příjezdovou cestu "půjčovat" jeho dobrá vůle.

  dotaz mám, zda existuje nějak právně, že k RD musí být příjezdová cesta, nebo jak se dohodnout s novým sousedem a daném půjčování jeho pozemku k příjezdu RD.děkuji

 254. Percila Luis

  Dobrý den,

  mám jako VB babičku v bytě. Má jeden svůj pokoj a využívá i společné prostory jako kuchyň, WC a koupelnu. Bohužel zde dochází k problémům kdy neakceptuje naše soukromí, chodí a kontroluje i naše pokoje. Druhým problémem je že neuklízí a zanechává za sebou nepořádek atd. Na což byla už i upozorněna.

  A třetí problém je to, že v bytě už nebydlíme, odstěhovali jsme do města 200 km vzdáleného. Nejsem schopni tento byt platit. Rádi bychom pronajali ale s VB to neni mozné. Je možné se nějak VB zbavit? Najít babicce jiný byt ve stejné hodnotě, kterou teď platí? Domov důchodců? Nic si nepamatuje a je opravdu mimo, i kdyz si to nemysli.

  Děkuji za radu. Opravdu to s fin. stranky nezvládáme.

 255. Ludvík Koenig

  Dobrý den, na části našeho pozemku je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy zabezpečující přístup sousedům k jejich domu nacházejícímu se na sousední parcele. Bohužel sousedé chovají několik psů, navíc mají podnájemníky, kteří také chovají několik psů. Z toho důvodu prakticky denně dochází k situacím, kdy jejich psi nehlídaní pobíhají po naší zahradě (většinou v části, kudy vede ona cesta – zbytek jsme v rámci možností oplotili) a znečišťují ji exkrementy. Dá se proti tomu nějak bránit a vztahuje se VB i ve prospěch podnájemníků? Za odpověď předem děkuji.

 256. Zdeněk

  Dobrý den,

  měl bych takový dotaz. Před několika lety, byl mě a sestrám darován barák naším otcem, na který se vážou věcná břemena. Vztahují se na otce a babičku. Otec zde s námi nebydlí, ale babička ano. V darovací smlouvě je dáno, že obdarovaní zřizují v platném znění, bezplatně dárci věcné břemeno spočívající v jeho právu doživotní užívání darovaných nemovitostí. Může užívat všechny obytné místnosti, užívat pitnou vodu, kanalizaci, teplo, elektriku. Může si vodit návštěvy a chovat drobné zvířectvo. Dále je psáno že obdarovaní jsou povinni zajistit dárci pomoc ve stáří a nemoci. Můj dotaz tedy zní jestliže se elektrika platí za celý barák, to samé platí i pro topivo(uhlí) tak jestli je babička povinna přispívat. Nebo jestli sem povinen platit to i za ní. Děkuji za odpověď

 257. Jakub Latta

  Dobrý den,

  vlastním pozemek na, který jsem si chtěl nechat zavést elektřinu. Jediná přístupová cesta k pozemku, po které je možné kabely přivést je ve vlastnictví tří osob. Na 1/3 pozemku je vypsána exekuce a ČEZ tvrdí, že kabely do tohoto pozemku nemůže uložit protože při exekuci nemá právo nikdo s majetkem nakládat a tudíž nemůže s nikým sepsat smlouvu o věcném břemeni což podle Energetického zákona musí. 1/3 cesty je prý neprodejná a proto v nejbližší době k vyřízení exekuce nedojde. Mám nějakou možnost?

 258. Bc. Miroslav Potočný

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,k dostání do RD vede cesta, která je vedena jako vedlejší komunikace(ostatní komunikace).Problém je,že břemeno je zřízeno k dostání do nemovitosti, ale ve smlouvě není uvedeno nic o úpravě cesty.Řešíme tedy problém,že cesta byla rozbahněná,na vlastní náklady jsme ji nechali vysypat struskou,v tom ale na nás vyběhnul majitel,že si nepřeje,abychom cestu vysypávali.Když byla cesta ve stavu, kdy se suchou botou nedalo projít,bránilo nám to tedy v průchodu, tak nám ani pošťačka nenosila poštu.V roce 2013 přepsala nemovitost na svou dceru a ta nám přišla sdělit, že si rovněž nepřeje,abychom úsek cesty,pro který je vyhrazené břemeno, vysypávali struskou,ať se klidně brodíme bahnem, že je to ostatní komunikace a ta se nemusí udržovat,chcu se tedy zeptat,může nám zamezit ve vysypání? Smlouvu Vám můžu poslat na email. Předem Vám mockrát děkuju.

  1. eva dvořáková

   Majitel je povinen cestu udržovat tak, aby byla schůdná pro přístup do vašeho domu. Pokud jsou nutné úpravy nebo opravy, dělíte náklady společně na půl… Nejen že vám nemuže bránit v úpravách, měl by být rád, že to chcete opravit sami na vlastní náklady… pohrozte mu soudem, soud rozhodne jistě ve váš prospěch.

 259. martin petr

  Dobrý den, vlastním pozemek, na kterém je věcné břemeno chůze a jízdy.přes můj pozemek je jediná přístupová cesta k domu,který ted koupili nový majitelé.Vůbec se mnou nekomunikují,a chystají se kopat přes můj pozemek přívod pro vodu.Chci se zeptat jestli jim to musím umožnit, nebo jim to mohu zakázat? dále jezdí s těžkou nákladní technikou tou cestou,a vytvořili tam hluboké koleje,mohu po nich žádat opravu do původního stavu? případně zakázat jízdu těžké techniky? případně co všechno musím strpět a umožnit jim? moc děkuji za radu

 260. Petr

  Zaujal mne tento článek a mám pro Vás takový oříšek který možná bude zajímat i ostatní, před cca 2 roky jsem zakoupil nemovitost s tím že se k nemovistosti váže věcné břemeno jízdy, chůze, cesty. Břemeno bylo zřízeno pro to aby se zajistila dopravní obslužnost nemovitosti jelikož je to skladová hala.

  Nicméně je to cca 2 měsíc kdy majitel pozemku přez který je toto břemeno žřízeno si na tento pozemek nechal schválit dopravní značku ZÁKAZ ZASTAVENÍ a od té doby mi magistrát města liberec ( vedoucí pan Rychtetský ) tvrdí že značka byla schválena a já nesmím ke své nemovitosti nyní přijet a zastavit, nomohu tudíž ani nakládat či vykládát jakékoliv zboží atd. Opírají se o to že věcné břemeno spočívající v právu jízdy, chůze, cesty – neznamená právo stání.

  Kdyby jste mi někdo mohl poradit tak mne prosim napište na ( lahwin(zavináč)centrum.cz

 261. forrusm

  Нефритовый браслет Бяньши-Это не только красивое украшение для вас,
  но и чудодейственное уникальное средство от болезней! ..
  http://offer.moscow/

 262. Laura

  Dobrý den,
  v roce 1996 mě můj biologický otec uvedl jako ,,věcné břemeno,, u chaty a pozemku, jehož byl dříve vlastníkem. V tu to dobu tak rozjednal přepis na mě, který ale nebyl z určitých důvodů dokočen. Před několika dny mě kontaktoval nový majitel a chce po mě podepdat, že souhlasím s přepisem. S tím já ale nesouhlasím. Chtěla jsem se zeptat, zda mám nějakou šanci na získání této chat a pozemku do mého vlastnictví?

  Předem děkuji za odpověď.

 263. Lenka

  Dobrý den, rodiče mi darovaly nemovitost, ale trvalý pobyt mám jinde. V té nemovitosti mají trvalý pobyt rodiče a chtějí abych zaplatila pojištění nemovitosti. Zajímá mě, kdo má povinnost zaplatit pojištění nemovitosti a zároveň daň z té dané nemovitosti. Předem děkuji za brzkou odpověď.

 264. Petra

  Bydlí s otcem v přízemí.Exekuční dopisy už mu chodí,ale nijak to neřeší.Mam svou bytovou jednotku v 1.patře kterou obyvam s 2 malými dětmi.Jsem rozvedená.Takže když tady přijde exekuce tak mi vlastně vše zabaví?

 265. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud by exekutor k Vám do bytu přišel, od počátku tvrďte, že zde bratr nemá žádné věci a že vše patří Vám; můžete ukázat i např. paragony o pořízení apod. Buď Vám exekutor uvěří a odejde a nebo i přesto některý Váš majetek sepíše (obvykle takový majetek neodnáší ale pouze jej polepí, ale jak kdy a jak kdo). Pokud Váš majetek sepíše, musíte se pak bránit u soudu žalobou na vyloučení věcí z exekuce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 266. Šéfredaktor

  Dobrý den, ano, v takovém případě by jeho právo doživotního užívání bylo zapsáno jako věcné břemeno. Pokud se bude jednat o bezúplatné zřízení věcného břemene, vztahovala by se na takový úkon darovací daň. S ohledem na vztah otec vs. dcera je však jak darování tak i zřízení tohoto věcného břemene od darovací daně osvobozeno.

  Mgr. Lucie Jindrová

 267. Šéfredaktor

  Dobrý den, můžete to učinit smlouvou o zániku věcného břemene uzavřenou s dědečkem jako oprávněným z tohoto věcného břemene.

  Mgr. Lucie Jindrová

 268. Šéfredaktor

  Dobrý den, buď je nájemce nebo oprávněný z věcného břemene; buď je uzavřena nájemní smlouva nebo smlouva o zřízení věcného břemene. Já osobně však nájemní vztah takto řešit nedoporučuji. Pro vlastníka nemovitosti je pak problematické, pokud se rozhodne tento vztah z věcného břemene ukončit. Není možné zde dát výpověď; lze pouze uzavřít smlouvu o zrušení věcného břemene, příp. žalovat soudu na zrušení. Navíc, věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí, tudíž by mohl být problém např. při jejím prodeji. Já bych toto nikdy věcným břemenem neřešila. Je to velice nevýhodné.

  Mgr. Lucie Jindrová

 269. Vlastimil Krejčí

  Lze v darovací smlouvě a současně smlouvě o zřízení věcného břemene formulovat ¨právo "jako zřízení práva věcného břemene doživotního nájmu bytu č. ….. ".

 270. Jenda

  Takže z pohledu nájmce je to výhodné. Jak by se k tomu, ale postavil soud? Nešlo by ale o obcházení zákona o nájmu nebytových prostor?

 271. Karel Dlouhý

  Jak je výše odpovězeno, nelze.

  Zřizuje se právo věcného břemene doživotního užívání bytu.

 272. Šéfredaktor

  Dobrý den, předně vůbec nechápu, proč by měl pronajímatel takto postupovat. Je to hrozně nelogický postup. Co se týče soudu, ten by do věci zasáhl až v případě řízení ve věci žaloby na zrušení tohoto věcného břemene. A pokud strany takto svůj vztah upravit chtěly, proč by to měl soud zpochybňovat?

  Mgr. Lucie Jindrová

 273. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nedojde k dohodě s obcí a vy nebudete spokojen s podmínkami, které Vám nabízí, můžete eventuálně podat k soudu návrh na zrušení věcného břemene. V rámci tohoto řízení uvedete veškeré okolnosti, patrně se bude zjišťovat, kdy ke zřízení věcného břemene došlo, proč není uvedeno v katastru atd. Na kanalizaci v obci je samozřejmě značný veřejný zájem a nelze předpokládat, že by ke zrušení břemene došlo. Soud by však mohl obci uložit jakým způsobem by měla celou záležitost ve vztahu k Vám vyřešit.

 274. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nelze uzavřít smlouvu o zrušení věcného břemene, pak nezbývá než podat k soudu návrh na zrušení věcného břemene. Shledá-li soud, že existují podmínky pro zrušení tohoto břemene, vydá rozhodnutí, kterým bude skutečně zrušeno. Na základě soudního rozhodnutí pak nebude problém požádat katastr nemovitostí o výmaz věcného břemene.

 275. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže dojde z důvodu změny poměrů k hrubému nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněných z něj, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za určitou náhradu ruší. Tvrdíte, že cesta již neslouží účelům v takové míře jako dříve, navíc hrozí riziko Vašemu domu. Můžete podat návrh na zrušení věcného břemene k okresnímu soudu. V něm vylíčíte všechny okolnosti a důvody proč se domáháte zrušení. Můžete přiložit i zmiňovaný znalecký posudek. Bude-li chtít soud ještě další podklady, vyžádá si je od vás v průběhu soudního řízení.

 276. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s tím, kdo je oprávněn na základě věcného břemene užívat chatu, se můžete pokusit uzavřít smlouvu o zrušení tohoto břemene. Je možné také chatu prodat i s břemenem, ale kupní cena bude nižší, a také se bude mnohem hůř hledat kupec. Jestliže se nedohodnete na smlouvě, můžete podat k soudu návrh na zrušení věcného břemene, ale nelze zaručit, že soud shledá dost důvodů pro to, aby břemeno zrušil.

 277. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejprve je totiž nutné uspořádat vlastnické vztahy k domu. To znamená, že Váš syn bude na základě vypořádání dědictví zapsán do katastru nemovitostí jako jediný vlastník, přičemž vlastnictví k domu na něj přejde vkladem do katastru. Teprve jako vlastník (řádně zapsaný v katastru) může přistoupit ke zřízení věcného břemene ve Váš prospěch. V tuto chvíli můžete uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a po zápisu syna do katastru pak smlouvu o zřízení břemene uzavřít.

 278. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  ano, je možné tuto věc řešit podáním žaloby příslušnému soudu. Touto žalobou se budete domáhat zřízení věcného břemene.

 279. Oto Kadlec

  Dobrý den. Mohl by mi prosím někdo poradit jak mám postupovat v případě, že mám přístup na parce přes sousedův pozemek. Cesta je zakreslená na katastru jako věcné břemeno jízdy a chůze. Cestu bychom však chtěli umístit jinak. Soused s tím souhlasí. Mám VB zrušit a zřídit nové nebo se dá stávající VB změnit. Děkuji za odpověď.

 280. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano, nárok na zaplacení náhrady za zrušení věcného břemene má, tudíž může požadovat finanční náhradu.

 281. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věcné břemeno může vzniknout také takzvaným vydržením. Jestliže soused používal cestu více než 10 let (píšete dokonce 30), konal tak v dobré víře, pak má šanci, že uspěje, jelikož právo cesty (průchodu) vydržel. Vy můžete namítat, že nemá problém s přístupem z jiné strany, že dochází k Vašemu obtěžování apod. Jaký konkrétní závěr si soud z celého řízení učiní však nemohu jednoznačně přepovědět. Je možné, že vydržení věcného břemene potvrdí.

 282. Eva

  Považuje se to za dobrou víru i v případě, že jsme je za těch 30 let na tuto skutečnost několikrát upozorňovali a asi před 15 lety jsme od záměru oplotit zahradu ustoupili pouze na žádost sousedky, která celou věc obhajovala vážnou nemocí v rodině a jednoduššímu příjezdu sanitky? Děkuji za odpověď.

 283. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejlepší by bylo uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Jestliže sestra nechce smlouvu uzavřít (i když není jasné proč, kdyyž už jednou souhlasila s vedením přípojky), pokuste se nabídnout sourozencům za zřízení věcného břemene odpovídající finanční částku. Když se nedohodnete, budete se muset nejspíš obrátit na soud, aby rozhodl o vlastnických a jiných právech za vás. Důkladně však zvažte, jestli se opravdu chcete soudit ve vlastní rodině.

 284. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na žalobu na zrušení věcného břemene to patrně stačit nebude. Spíše jde o to, že vás všechny svým jednáním omezuje na vašich vlastnickcýh právech a můžete se domáhat jejich ochrany u soudu. Se žádostí o ochranu práv se můžete obráti i na městský úřad, ale ten nemá takovou autoritu a takové prostředky jako soud. Kdyby vám tím navíc způsobil škodu (např. tak, že v důsledku jeho chování nemůžete udržovat nemovitost, přičemž dochází ke škodám) bylo by možné požadovat její náhradu. Jestliže bude ve svém neoprávněném jednání pokračovat, obraťte se na právníka nebo přímo na soud.

 285. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, možná je zbytečné, aby jste si takový posudek zajišťoval předem. Posudky na negativní dopad na dům již máte. A bude-li soud chtít prokázat i nebezpečnost cesty pro pěší a uzná to za vhodné, pak znalce eventuálně ustanoví sám. Vy tuto námitku můžete soudu přednést a bude záležet na soudci jak se s ní vypořádá. Myslím, že by jste s tím měl zbytečné výdaje a soud si nakonec často zjednává stejně nové posudky.

 286. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, oprávněný z věcného břemene (ten kdo doživotně užívá) je povinen přiměřeně se podílet na zachování a údržbě, opravách věci. Kromě toho je možné další vzájemná práva a povinnosti upravit přímo ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Pokud nemovitost užívá nejen oprávněný, ale i někdo další, pak by se tyto náklady měly nést společně a to podle míry v jaké je každý užívá. Oprávněná osoba zároveň nese i náklady na služby spojené s užíváním nemovitosti (voda, plyn, topení , odpady…), a to opět podle míry spoluužívání věci.

 287. Karolína

  Dobrý den, co myslíte náhradou za zrušení věcného břemene? Poplatky při rušení tohoto břemene nebo částku 18.000,- Kč a nebo 9 % ze současné ceny nemovitosti. Děkuji za odpověď.

 288. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, neznám sice obsah smlouvy, ale mohu potvrdit, že prodávající nese odpovědnost za vady prodávané věci. A to se týká i vad právních. Jestliže Vám tedy tvrdil, že chata je bez jakéhokoliv právního zatížení a ukáže se, že to není pravda, můžete od smlouvy odstoupit. Jestliže nebude ze strany prodávajícího odstoupení akceptováno, nezbyde Vám stejně nic jiného než žaloba. Na odškodnění by Vám vznikl nárok pokud by se prokázalo, že Vám v souvislosti s jednáním prodávajícího vznikla škoda. Nejlépe uděláte, když předložíte smlouvu k posouzení právníkovi a poradíte se s ním o dalším postupu. V případě soudní výhry by mohla být žalovanému nařízena povinnost, aby Vám uhradil náklady na právní zastoupení.

 289. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bývalý vlastníci či provozovatelé (družstva apod.) většinou ohledně přístupu nedělali problémy. Často se ovšem přístup umožňoval fakticky, ale nebyly o tom sepsány žádné právní dokumenty. Současní vlastníci již tak benevolentní nebývají a přicházejí s tím, co popisujete. Jestliže cestu používaté již déle než 10 let, mohla by být na soud podána žaloba o určení práva, konkrétně žaloba o zřízení věcného břemene. Právo z věcného břemene totiž můžete nabýt i jeho vydržením. Po 10 letech faktického používání můžete u soudu dostatečně prokázat, že věcné břemeno vzniklo a na základě rozhodnutí soudu bude toto břemeno zapsáno do katastru nemovitostí. Jestli soud rozhodne o určité finanční náhradě , popřípadě v jaké výši, jednorázově či opakovaně, ve prospěch vlastníka zatíženého pozemku nelze předpovídat. Ale 12.000 ročně to podle mého názoru nebude.

 290. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže se osoba oprávněná z věcného břemene stane vlastníkem nemovitosti, ke které toto právo měla, pak věcné břemeno zanikne. Dojde ke splynutí vlastnického práva s užívacím věcným právem. A protože je vlastníkem, může nemovitost libovolně užívat a logicky sama sobě nebude povolovat užívání vlastní věci. Na katastru nemovitostí by se mělo požádat o odstranění zápisu věcného břemene. V dědickém řízení se toto nijak neodrazí.

 291. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zřízení věcného břemene může být přímo součástí smlouvy darovací. Toto břemeno musíte pouze dostatečně určitě popsat (o jaké jde právo, jaké části nemovitosti se týká). Jestliže budou účastníky řízení o vklad vlastnického práva a věcného břemene pouze matka a dcera, pak stačí předložit darovací smlouvu (s ustanovení o břemenu) 4x, oveřené podpisy postačí na jednom stejnopisu.

 292. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je nejasné co myslíte napadením darovací daně. Patrně Vám jde o to, aby nedošlo k napadení samotného darování. Jste dospělá a svéprávná osoba, takže se svým majetkem si můžete dělat co chcete. Jestliže ji darujete pouze dceři, je to jen a jen Vaše volba. Bratr může v dědickém řízení požadovat zápočet daru na dědický podíl sestry. Ten jí pak bude o hodnotu daru snížen. Ale kromě tohoto zápočtu nebude sestra povinna bratrovi cokoliv vyplácet.

 293. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, do katastru nemovitostí bude každý z nich zapsán samostatně. Je ale možné je všechny uvést v jedné smlouvě. Jestliže sepíšete smlouvu o zřízení věcného břemene pak na straně oprávněných z tohoto břemene budou vystupovat všichni tři (matka, otec, bratr).

 294. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže dojde z důvodu změny poměrů k hrubému nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněných z něj, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za určitou náhradu ruší. Tvrdíte, že cesta již neslouží účelům v takové míře jako dříve. Jestliže se nedohodnete, podejte návrh (žalobu) na zrušení věcného břemene k okresnímu soudu. V návrhu popište veškeré okolnosti a důvody proč se domáháte zrušení.

 295. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, sepíšete smlouvu o zrušení věcného břemene (VB). V ní uvedete oprávněného, povinného, jaká nemovitost je zatížena, jaké VB na ní vázne, ujednání o jeho zrušení a náhradě, která za to bude vyplacena. A protože se smlouva bude předkládat spolu s návrhem na výmaz VB na katastr nemovitostí, bude nutné pro účely řízení o výmazu, aby alespoň jeden stejnopis smlouvy obsahoval úředně ověřené podpisy účastníků.

 296. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  soud zcela jistě vezme tuto zprávu v úvahu a bude z ní při svém rozhodování vycházet.

  Je ale třeba říci, že to není soud, kdo Vás "zatěžuje" věcným břemenem, ale podaná žaloba Vaší sestry, o níž musí soud rozhodnout.

 297. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě, kdy není s oprávněným z věcného břemene možná dohoda, Vám nezbyde než podat soudu žalobu, jíž se budete domáhat tohoto zrušení.

 298. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v takovém případě, kdy došlo ke změně poměrů, dává zákon možnost zrušit toto věcné břemeno rozhodnutím soudu. V tomto případě tedy bude zřejmě nezbytné podat soudu žalobu na zrušení této výhody pro oprávněné.

 299. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, průchod chodbou Vás samozřejmě bude zatěžovat a náklady na údržbu nesete také. Takže sjednání úplaty za zřízení věcného břemene lze považovat za rozumné. Může být sjednána jednorázově nebo opakovaně (třeba 2000,-/rok). Věcné břemeno je možné nechat ocenit znalcem, to by mohlo být dobrým vodítkem ke stanovení úplaty. Na prvním místě je samozřejmě dohoda, to jest sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. Na základě této smlouvy se břemeno zapíše do katastru nemovitostí. Na straně druhé stojí povinnost umožnit vlastníkům přístup k pozemkům. Jestliže se však nedohodnete, bude každý jíný způsob mnohem obtížnější, včetně případné soudní pře.

 300. Vladimír

  Dobrý den, majitelé domu č. 2 zřejmě jiný přístup do půdních prostor svého domu nemají a tak budete zřejmě muset nepovolenou stavbu odstranit. Pokud by bylo možné udělat Vaší obývací místnost menší, aby nezasahovala do prostoru schodiště, pak by bylo řešení pro obě strany.

 301. Kateřina

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Jen bych chtěla osvětlit, že přístup na půdu pro majitele sousedního domu je přes schodiště a chodbu, kterou se prochází okolo podkrovní obytné místnosti (ne přes ní). Problém je, že majitel tím pádem nechce nechat tuto část domu přístupnou stále, ale jen po domluvě klíč zapůjčí. Jde o to, zda se tím neporušuje dotčené "věcné břemeno". Předem díky za Váš názor.

 302. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud jste s manželem pravomocně rozvedeni, nemůže po Vás nic dědit; ledaže byste ho uvedla v závěti.

  Ze zákona tak v případě Vaší smrti budou dědit Vaše děti (bez ohledu na zletilost) a rovněž Vaši rodiče.

  Pokud jste tedy rozvedeni, nemusí Vás existence exmanžela vůbec trápit; na nic nárok nemá.

 303. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně, zákon nerozlišuje mezi nájmem městského či jiného bytu. Dále, údaj o trvalém bydlišti má pouze evidenční charakter a v žádném případě z něj nemůže být odvozováno právo osoby na nájem.

  Jedině vlastník bytu – pronajímatel (v tomto případě město) může rozhodnout o tom, komu byt pronajme. Pokud přítel nájemní vztah ukončí, nabídne město tento byt k nájmu jiné osobě obvykle dle pořadníku a to po předchozím schválení radou obce.

  Vy jste v bytě uvedena jen jako uživatel bytu a nemáte tak nárok na automatické uzavření nájemní smlouvy.

 304. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  katastrální úřad bude pravděpodobně vyžadovat úmrtní listy těchto osob. Pokud se vám je nepodaří získat, pouze to k.ú. oznamte a ten by si již tuto listinu měl vyžádat sám.

 305. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  přímo v darovací smlouvě napište jeden bod, v němž uvedete, že touto smlouvou se zároveň zřizuje věcné břemeno doživotního užívání v rozsahu … pro dárce (oprávněného z věcného břemene).

  Otázka "rekreačního užívání" je však složitá. Když to napíšete pouze takto, tak v případě sporu se bude těžko prokazovat, co se tím mělo na mysli. Můžete to vymezit striktně, např. každý víkend apod. Jde ale spíše o to, jak spolu v rodině vycházíte.

 306. Josef Fialka

  Dobrý den.

  Mám v úmyslu darovat svoji polovinu nemovitosti/barák/,který jsme společně postavili za našeho manželství, manželce. Chtěl bych však tento právní úkon svázat věcným břemenem. Je to možné?

  VB například: – možnost dožití v této nemovitosti

  s minimální péčí

  v nemohocnosti/nemoc,stáří/

  – neprodejnost nemovitosti za mého života

  – omezení jako finanční zástavy za života

  – případný převod/dar,dědictví,

  prodej nemovitosti na syna

  jako třetí osoby s VB, které jsem uvedl

  Jak by taková smlouva měla vypadat? Děkuji

 307. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  odpovím trošku na přeskáčku:

  3. bod týkající se nákladů je v pořádku,

  1. bod je trošku problematický v tom směru, jestli chcete specifikovat, v čem to starání se bude spočívat

  2. bod však do smlouvy uvést nemůžete; resp. můžete, ale nebude platný. To lze řešit max. závětí, ale ne tímto způsobem.

  Body 1 a 2 můžete do smlouvy zakomponovat tak, že např. uvedete, že: povinný z věcného břemene (Vy) se zavazuje starat se po dobu trvání věcného břemene o oprávněného a to v rozsahu …; oprávněný z věcného břemene (matka) se zavazuje přispívat na náklady na údržbu a opravu domu a to … (ve výši 1/2; dle požadavku povinného atd.)

 308. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  požádejte katastrální úřad o výmaz těchto skutečností. Co se týče listin, sami Vám sdělí, co budou potřebovat.

 309. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě velice záleží na tom, jak je smlouva o věcném břemeni sepsána, tedy na jakou dobu. Pokud je v ní uvedeno, že je toto věcné břemeno zřízeno doživotně, má Vaše maminka právo dům v určeném rozsahu užívat až do své smrti. O tom, kdo ji přijde navštívit, či kdo u ní bude bydlet, rozhoduje pouze ona.

 310. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  občanský zákoník v ust. § 151n odst. 3 stanoví, že pokud se účastníci nedohodli jinak, je oprávněný z věcného břemene povinen nést přiměřené náklady na zachování věci a opravy.

 311. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, velice složitá situace, kterou však za Vás na tomto serveru nevyřídíme. Narušené rodinné vztahy se odehrávají na úrovni každodenních mezilidských jednání a žádný právní předpis Vám nezaručí, že se Vaše matka k Vám bude chovat slušně. Pokuste se požádat o radu v některé z občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz). V případě, že by Vaše finanční situace byla opravdu špatná, mohla by jste u soudu požádat o přidělení advokáta. Jestliže by soud dospěl k názoru, že to Vaše sociální poměry odůvodňují, mohl by Vám být přidělen bezplatně. Pokud jde o odstřižení elektřiny, bráníte sice svá práva, ale svévolně, což také není možné. Po matce by jste mohla eventuálně požadovat náhradu škody za úmyslně způsobený nadměrný odběr. Musela by jste to ovšem prokázat. A nejspíš by jste s tím stejně musela k soudu.

 312. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, poradenství ve smluvních věcech, přesněji řečeno při sepisu či asistenci při vyhotovování smluv, není předmětem tohoto poradenství ani ostatních služeb na tomto serveru. Se žádostí o sepis smlouvy se musíte obrátit na komerční právní služby (notář, advokát).

 313. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano, věcné břemeno doživotního užívání ve prospěch rodičů je možné. Ve smlouvě o jeho zřízení musíte přesně specifikovat na jakou část (místnosti, společné prostory) se břemeno vztahuje, včetně úpravy placení nákladů spojených s bydlením. Smlouvu si můžete sepsat sami, ale v zájmu právní jistoty bude lepší obrátit se na právníka (notář, advokát).

 314. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  trvalé bydliště mít zřízeno nemusí. Stačí sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene a tu vložit do KN.

 315. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vklad věcného břemene je vklad jako každý jiný. Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve své příloze – sazebníku pod položkou č. 120 písm. a) jasně uvádí :Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí = 500,-Kč.

 316. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  věcné břemeno v tomto případě si představit nedokážu. Především z toho důvodu, že jej může zřídit pouze vlastník a nikoli Vy, jako případný nájemce.

  Zde přichází v úvahu pouze podnájemní (po převodu do OV nájemní)smlouva.

 317. Alena Žáčková

  Vlastním byt,mám 4děti,vím,že budou po mě dědit stejným dílem.Já ale žiju v bytě s přítelem,který se vzorně stará o mě i o byt.Chci mu všechny věci v případě mé smrti ponechat k doživotnímu užívání,vlastníky zůstanou mé děti.Jde toto nějak sepsat??Děkuji

 318. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud se s Vámi nedohodnou, můžete proti nim podat žalobu a domáhat se svého práva soudní cestou.

 319. Miloslav Kosnar

  Jsem vlastníkem pozemku a rekreační chaty,postavené v padesátých letech. Ze dvou stran protéká řeka ,z jedné strany pozemek souseda. Přístup je možný z jižní strany přez pozemek spádové obce a pozemek soukromého vlastníka.

  Nebo po lesní cestě a následně opět přez pozemek zmíněné obce.

  Jakým způsobem postupovat,aby bylo možné zajistit bezproblémový přístup na vlastní pozemek.

 320. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě těchto typů věcných břemen (přístup k nemovitosti) bývá věcné břemeno zřizováno nikoli ve prospěch konkrétních osob (to je velmi nepraktické), ale ve prospěch té nemovitosti.

  Dům samozřejmě prodat můžete, ale pokud je opravdu břemeno zřízeno ve prospěch osob, bude třeba jej logicky změnit.

 321. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Můžete mu např. nabídnout k podpisu nájemní smlouvu; to vidím jako nejvhodnější řešení.

 322. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věcné břemeno přístupu do sklepa a umístění vytápěcího zařízení by mohlo být sjednáno ve smlouvě o zřízení VB.

 323. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  obecně platí, že pokud se na zřízení věcného břemene nedohodnete s vlastníkem cesty a neuzavřete smlouvu, učiní tak na váš návrh soud.

 324. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ohledně vyčíslení kompenzace se musíte obrátit na znalce, který ocení hodnotu stromů, popřípadě kontaktujte odbor životního prostředí na městském úřadu. Nebo se můžete pokusit sjednat výši náhrady přímo s obcí.

 325. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nikdo Vám nemůže nemůže bránit v přístupu k nemovitosti, kterou s manželkou (která je spoluvlastníkem domu) užíváte. Pokud nenaleznete smírné řešení budete muset podat podnět na obecní úřad, eventuálně hájit svá práva prostřednictvím soudu.

 326. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, o nemovitosti rozhoduje vlastník, v tomto případě tedy ten, kdo je obdarovaný (a kdo je zapsán v katastru nemovitostí).

 327. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud není možná písemná dohoda o zrušení věcného břemene, je třeba řešit věc podáním žaloby na zrušení věcného břemene a to z důvodu trvalých změn – dům už neužívá. (§ 151p občanského zákoníku)

 328. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  budova ale není součástí pozemku, na němž stojí. Tedy, on má pouze právo chtít po Vás platit za užívání té části pozemku, v jaké je zastavěn Vaším domem. Nikoli však chtít dávat nájemné od Vašich nájemníků. Stejně tak však nemáte právo po něm žádat, aby něco hradil na opravu VAŠEHO domu. Rozlišujte dům a pozemek. Pokud Vám tento pozemek odmítá prodat, doporučuji nechat na něm soudní cestou zřídit věcné břemeno.

 329. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  právo odpovídající věcnému břemeni se nabývá vkladem do katastru nemovitosti. Bez toho nevznikne. Pokud tedy není vloženo v KN, není ani zřízeno a o věcné břemeno se nejedná. Není tak nutné se tím řídit.

 330. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš otec sice může se všemi vlastníky uzavřít dohodu o tom, co jím užívaná 1/3 zahrnuje, nicméně tato dohoda by platila pouze mezi těmito účastníky. Pokud by pak v budoucnu došlo ke změně spoluvlastníků, vůči novému by závazná nebyla. Osobně bych pro úpravu vztahů doporučila vymezení bytových jednotek a určení společných částí domu v tzv. prohlášení vlastníka. Je to však možné použít pouze tam, kde reálně existují samostatné bytové jednotky se vším zařízením (např. WC a kuchyní). Pak by s tímto prohlášením uzavřeli zároveň dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví a každý z nich by se stal vlastníkem své bytové jednotky a spoluvlastníkem na společných prostorách (chodbě atd.).

  Se sepsáním těchto listin se však raději obraťte na právníka, protože se jedná o poměrně komplikovanou věc.

 331. Jan Emmer

  Velice děkuji za rychlou odpověď. Rád bych ještě věděl, zda by katastr nemovitostí akceptoval, kdybych napsal jednoduchou dar. smlouvu, kde by mi otec daroval svojí ideální třetinu a kde by bylo VB ve smyslu, že může doživotně užívat nemovitost jako dosud, tj. byt v prvním patře a společné prostory jako schodiště, zahradu, sklep atd., když toto není nikde exaktně definováno. Děkuji a zdravím.

 332. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  stačí darovací smlouva v níž by měla být existence věcného břemene uvedena.

 333. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je třeba uzavřít písemnou dohodu mezi babičkou a rodiči o zrušení tohoto věcného břemene. Tuto dohodu pak musíte vložit do katastru nemovitostí, který na jejím základě věcné břemeno vymaže.

 334. Mgr. Jiří Kulhánek

  Budete platit poplatky spojené s vkladem věcného břemene a vkladem vlastnictví do katastru nemovitostí (1.000,- Kč). Od daně darovací je tento převod osvobozen.

 335. Ladislav Ferko

  Dobry den ma na svem pozemku zřizeno,věćne břemeno pruchodu a prujezdu. Nechal jsem zhotovit vrata abych mohl zavyrat naš pozemek, přes ktery chodi naše sousede, ale ty odmitaji aby vrata byla zamčene nehodlaji aby se to zamikalo. Co mohu dělat aby vrata zamikali nebot mam na našem pozemku vuz,dalši věci a často jsem i zaběhnou psi ma male děti bojim se o jejich bezbečnost.pŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚD

 336. petr novotny

  přes muj pozemek vede cizí kanalizace dohoda mezi umřelimi majiteli dum koupil novy majitel a chce budovat bagrem jenom čast kanalizace a šachtu na mem pozemku ja stim nesohlasim.

 337. petr novotny

  přes muj pozemek vede cizí kanalizace dohoda mezi umřelimi majiteli dum koupil novy majitel a chce budovat bagrem jenom čast kanalizace a šachtu na mem pozemku ja stim nesohlasim.

 338. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, geometrický plán je ke vkladu tohoto typu VB nutný, protože do KN je nutno doložit vyznačení (přesný rozsah) VB.

 339. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k tomu je potřeba provést rozbor právního stavu v době plynofikace. Dobrá kupní smlouva ovšem často obsahuje prohlášení prodávajícího, ve kterém se uvádí, že na pozemku neváznou žádná zatížení či jiná omezení, a v případě, že se prohlášení ukáže jako nepravdivé, je stanovena sankce. Kontaktujte tedy některého z advokátů ve Vašem okolí, předložte mu veškeré písemnosti a požádejte o vypracování právního rozboru. Jestli existuje nějaké řešení, měl by na něj přijít.

 340. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věcné břemeno "bytu" znamená, že nějaká osoba je oprávněna v domě užívat byt. Co myslíte pod dotazem kroky, aby se dům nedal v budoucnosti prodat, není zřejmé. A pokud jde o vydědění, pak si musíte zjistit v právním řádu Slovenské republiky, jaké jsou zákonné důvody, pro které je možné sepsat platnou listinu o vydědění.

 341. Julia Robova

  Dobry den. Dakujem za odpoved. Prepacte, ja som Slovenka, ale moj priatel je Moravak a jeho nemanzelska dcera je tiez ceskej narodnosti, tak preto sme sa obratili na Vas. K domu: ten sa nachadza na uzemi Moravy,je sice stary, ale je na nadhernom mieste a kupou tohto domu by sa nam splnil nas sen.Chceli by sme ,aby to pre nase deti, potomkov bolo miesto oddychu, pokoja, pohody a potrebovali by sme vediet ci sa da nejako osetrit napr.zmluvou, testamentom, alebo inym sposobom, aby sa nedal v buducnosti predat, alebo iba za nejakych podmienok.S pozdravom Julia

 342. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  věcné břemeno vzniká zápisem do katastru nemovitostí a to buď na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu, nebo dohodou mezi povinným a oprávněným. V tomto případě si však zřízení věcného břemene nedokáži představit.

 343. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to není pravda. Prodejem nemovitosti věcné břemeno nezaniká; proto se také věcná břemena zřizují, aby k tomuto nedošlo. Pokud jde o věcné břemeno, které se váže ke konkrétní osobě (např. na dožití), tak samozřejmě její smrtí či zánikem samozřejmě zaniká. Pokud jde ale o věcné, které se vztahuje k jiné nemovitosti (např. právo chůze a jízdy), tak to trvá do doby, než není dohodou nebo rozhodnutím soudu z nějakého zákonného důvodu zrušeno.

 344. marie jankovská

  Dobrý den,

  poprosila bych vás o zaslání vzoru smouvy o zániku věcného břemene, děkuji

 345. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, darování nemovitosti je od daně osvobozeno a od 1.1.08 s to platí i o věcných břemenech. Jestliže tedy půjde o bezplatné zřízení VB, pak dani z převodu nemovitosti podléhat nebude. Více informací si můžete vyžádat na finančním úřadu.

 346. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §337h/3 občanského soudního řádu: dnem právní moci rozvrhového usnesení (o výtěžku z dražby) zanikají věcná břemena a nájemní práva na nemovitosti váznoucí. Takže je to v zákoně stanovené a tudíž zcela reálné. Usnesení o dražbě by navíc takovou informaci neobsahovalo, pokud by nebyla pravdivá.

 347. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věcná břemena řeší §151n a následující občanského zákoníků. Ale domnívám se, že v nich konkrétní odpověď nenaleznete. Obsah věcných břemen je totiž zřejmý spíše z judikatury a praxe. Podstatné v celé věci je především to, jak důkladně je ve smlouvě o zřízení VB popsáno jaké části nemovitosti a za jakých podmínek, mohou užívat ti, kteří jsou oprávnění z VB. Pokud mají nárok na spoluužívání společných prostor, aniž by bylo přesně vymezeno v jaké části a rozsahu, pak je téměř jisté, že i když jim věc podáte náležitě "právnicky", stejně to nebude mít žádný konkrétní účinek na zlepšení jejich chování.

 348. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zřízení VB, ze kterého vyplyne závazek (respektive omezení) vlastníka pozemku, že nebude na určitém místě realizovat žádnou stavbu, možné je.

 349. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rozhodnutí matky darovat sestře byt je čistě její věcí a sestra nemá žádnou zákonnou povinnost Vás vyplácet. Zákon vůbec takovéto "vyplácení" mezi sourozenci nezná.

  Po smrti matky můžete max. toto darování sestře namítat a požadovat, aby hodnota bytu v době darování byla na sestřin podíl započtena.

 350. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, VB se oceňuje penězi a to podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Takže forma kompenzace spočívající v povolení užívání Vašeho pozemku v tomto případě nebude vhodné řešení. Odhad částky Vám zde neprovedeme, to musíte za znalcem v oboru oceňování, popř. se informujte na finančním úřadu.

 351. Josef Kalabza

  Dobry den ma na svem pozemku zřizeno,věćne břemeno pruchodu a prujezdu. Nechal jsem zhotovit vrata abych mohl zavyrat naš pozemek, přes ktery chodi naše sousede, ale ty odmitaji aby vrata byla zamčene nehodlaji aby se to zamikalo. Co mohu dělat aby vrata zamikali nebot mam na našem pozemku vuz,dalši věci a často jsem i zaběhnou psi ma male děti bojim se o jejich bezbečnost.pŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚD

 352. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vlastníkem domu je syn a ten rozhoduje o hospodaření s ním. Oprávněný z VB by to měl respektovat. Ale jednoznačně je nutné hledat kompromis, protože pokud se skutečně nedohodnou na řešení, pak by se syn musel domáhat ochrany u soudu. A to by samozřejmě bylo vůči dárci ponižující a značně by to ovlivnilo vztahy v rodině.

 353. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vlastník domu by Vám v tomhle bránit neměl. Jde o vztah mezi Vámi a družstvem, kterému byt patří. Pokud toto družstvo převod do OV povolí, pak by měl proběhnout. VB na domě cizího družstva zůstane zachováno, jen dojde ke změně subjektu oprávněného z tohoto VB. Ale jde o celkem složitou záležitost, takže neváhejte zajít za advokátem.

 354. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  toto věcné břemeno je vázáno pouze na jeho osobu a nemůže je na nikoho převádět. Zanikne smrtí této osoby.

 355. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §151n odst. 3 občanského zákoníku: Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.

 356. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vaše povinnost to není. Pokud ovšem jde o jediný přístup k sousední nemovitosti, pak by bylo možné, aby se soused v případě, že se zřízením břemene nebudete souhlasit, obrátil na soud. Ten by mohl zřídit VB spočívající v právu cesty i bez Vašeho souhlasu.

 357. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, popření by bylo nutné teprve ve chvíli, kdy by se práv z VB domáhali. Pak by se jen namítla námitka promlčení práva z VB a ničeho by se nedomohli, a to ani u soudu. Pokud si nic nenárokují, pak je zbytečné činit nějaké "preventivní" kroky.

 358. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příbuzná není žádným věcným břemenem, to je holý nesmysl. VB spočívá v tom, že má právo užívat určitý prostor v nemovitosti. To, že spolu nevycházíte, ovšem není problém právní. Teprve ve chvíli, kdy by se dopustila nějakého protiprávního jednání, by bylo možné zvážit, jestli podat podnět na nějaký úřad, eventuálně žalobu, kterou by jste se domáhali, aby se zdržela nějakých nepřiměřených zásahů do Vašeho vlastnictví.

 359. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v první řadě je to o dohodě, včetně podmínek přístupu a příjezdu. O VB se sepíše smlouva. Když to nebude možné, pak se lze domáhat, aby VB bylo stanoveno ze zákona. Viz §170/2 stavebního zákona: Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.

 360. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě se o žádné vydržení nejedná. Pokuste se s vlastníkem pozemku dohodnout na zřízení věcného břemene.

 361. Petr Mike

  Proč by nemělo jít o vydržení práva cesty? Vždyť cestu přes pozemky používáme více jak 50let? Dokonce máme ze 70 let vyjádření okresního úřadu referátu životního prostředí o souhlasu s vjezdem na náš pozemek přes lesní pozemek?

  Děkuji za odpověď.

 362. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Omlouvám se, ve Vašem velmi obsáhlém příspěvku jsem přehlédla větu o dlouhodobosti užívání.

  Podejte příslušnému odboru žádost o zápis věcného břemene do katastru nemovitostí – buď bude vydáno jednostranné rozhodnutí o vzniku věcného břemene, případně může být s obcí uzavřena smlouva o zřízení VB.

 363. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  neznám případ, tudíž je obtížné Vám odpovědět, ale obvykle na zastavěný pozemek bývá uzavřena nájemní smlouva a věcné břemeno pouze ohledně nezbytného vstupu do domu. Co se týče těch garáží, nevím, čí jsou.

  Pokuste se především dohodnout. Uzavřete nejlépe nájemní smlouvu.

 364. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Doporučuji Vám obrátit se na místního advokáta, který Vám (po obeznámení se s celou situací) doporučí nejvhodnější řešení a bude za Vás vyjednávat s družstvem a vlastníky.

 365. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nevíte, jak to máte udělat, tak raději běžte za právníkem a nechte si smlouvu sepsat od něj. Věcné břemeno se musí přesně specifikovat, aby bylo jasné, v čem spočívá a k čemu se vztahuje. Také musí být zcela jednoznačně a srozumitelně vymezeny prostory, které bude oprávněný z VB moci užívat.

  Kromě toho bude nutné podat daňové přiznání, protože ze zřízení VB se platí daň.

 366. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jste vlastníci bytu, tudíž ho užíváte z titulu vlastnictví. Sami sobě tedy žádné věcné břemeno zřídit nemůžete.

  Je to možné vyřešit například závětí, kde byt odkážete jeden druhému. Ale musí být sepsána tak, aby každému z neopomenutelných dědiců (to jsou potomci) náleželo to, co jim patří podle zákona (u dospělých dětí je to minimálně 1/2 z toho, co by jim připadlo při dědění ze zákona). Pokud by tomu tak nebylo, pak by závěť byla zčásti nebo zcela neplatná. Tudíž je vhodné to řešit u notáře.

 367. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš dotaz není jasný – darovací smlouvou se současně nově zřídilo i věcné břemeno nebo to už na nemovitosti bylo předtím?

  Pokud VB vzniklo nově a bylo zřízeno darovací smlouvou, vztahuje se na něj také darovací daň – viz osvobození od darovací daně.

  Jestliže VB existovalo již předtím, nijak to neřešte – zde žádná nová daňová povinnost nevzniká.

 368. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na opravě by se především měli podílet všichni spoluvlastníci podle velikosti svých podílů a v určitém poměru i Vy. Určit takový poměr je však poměrně obtížné.

 369. Jan Sedláček

  Dobrý den.

  Tento problém mě také zajímá. Mohla byste se prosím podělit o vámi zjištěné poznatky.

  Děkuji velmi moc

 370. Milan Vítek

  Na našem pozemku se nachází zemědělská stavba – stodola, kterou postavili sousedé.Jedná se o původní zástavbu pořízenou zhruba před sto lety, a také sousedé využívají náš pozemek jako svůj dvorek. V současnosti přišlo od jejich advokátky sdělení, že zpracovává dohodu o zápisu vydržení věcných práv k pozemkům.Je možné naše pozemky skutečně vydržet a my o ně přijdeme? Se sousedy jsme se chtěli dohodnout o výměně pozemků ( metr za metr – nad naší zahradou ), ale to oni odmítají, přestože se jedná o pozemek, který není nijak udržován a my zase nestojíme o finanční vyrovnání. Máme šanci na vyhrání soudu, pokud by k němu došlo? Děkujeme za odpověď.

 371. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš dotaz je poměrně nesrozumitelný – nechápu, na jakém základě chce tato RK po Vás prodej.

 372. dotaz

  Dobrý den,

  mohl by mi prosím někdo na tento můj příspěvek z 28. září 2008 odpovědět nebo aspoň sdělit, že neodpoví?

  Děkuji.

 373. Roman M.

  Dobrý den,

  může jít k soudu a žádat vrácení daru. Toto je případ kdy se vrácení daru opdstatnené. Pozor ale je nutno sezbírat důkazy.

 374. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud prokáže teror od dcery ( nahrávky, foto, svědkové, stížnosti na přestupkovou komisi a podobně), prokáže tím, že povinná ( dcera) z vb přestupuje zákon tím, že zněmožňuje užívání věcného břemene. V takovém případě může oprávněná ( matka) žádat soud o náhradu, soudu může například rozhodnout že dcera je povinna zajistit matce náhradní byt ( koupit), do kterého matku vystěhuje a napíše jí tam VB na dožití.

  Důkazy pro soud musí být ale naprosto přesvědčivé.

 375. Petr Chalupa

  Lze zrušit trvalý pobyt, když člověk v místě tvalého pobytu několik let nebydlí a přihlásit ho naměstský úřad aniž by došlo k porušení zákona.

 376. Mgr. Eva Dvořáková

  Věcné břemeno nesmí vlastníka omezovat více, než je nezbytně nutné. Pokud máte dojem, že chování oprávněného ( otce ) přesahuje hranice únosnosti, je třeba předložit soudu důkazy ( video, foto…) a žádat o omezení věcného břemene, popř. upřesnění vaší smlouvy, co znamená spoluužívání, zkonkrétizovat co oprávněný může a co nesmí. Soud vám vždycky vyjde vstříc, právo je na vaší straně, vy jste vlastníky.

 377. Mgr. Eva Dvořáková

  Jako povinný z věcného břemene jste povinen udržovat cestu v takovém stavu, který odpovídá stavu při podpisu smlouvy o VB. Pokud se rozhodnete cestu opravit ( vydláždit, vyasfaltovat, popř. něco podobného), máte právo žádat po sousedovi odpovídající náklady vynaložené na opravu.

 378. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud má jeho bratr pouze spoluužívání zahrady, bez vymezeného prostoru ( konkrétní m2 – zakreslené do mapy zahrady, které užívá), má právo pouze spoluužívat pozemek. Pokud se vlastník nemovitosti rozhodne na pozemku cokoli postavit, toto právo spoluužívání se nevztáhne na novou nemovitost, pouze zůstane na pozemku.

 379. Mgr. Eva Dvořáková

  Každé věcné břemeno musí být zapsáno do listu vlastnictví a uloženo na KÚ. Pokud jste v roce 1982 nic takového na listu vlastnictví neměli ( určitě ne?), věcné břemeno neexistovalo. Nerozumím tomu, proč Vám přišel nyní jiný záznam. V každém případě se obraťte na soud a žádejte zružení věcného břemene, prokažte že se dotyčné VB nevyužívá déle než 10 let a v takovém případě máte podle zákona nárok na zrušení.

 380. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud vedou nad Vaším pozemkem poze dráty, asi s tím nic neuděláte. Jestliže máte na svém pozemku cizí stavbu ( sloupy napětí), žádejte po majiteli stavby nájem za užívání svého pozemku ( 7m od vysokého napětí na každou stranu je pozemek znehodnocen). Pokud neuspějete, obraťte se na soud, právo je na Vaší straně.

 381. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud se domáháte přejezdu nebo přechodu přes cizí pozemek, je na majiteli pozemku, zda Vám to dovolí. Pokud věcné břemeno nebylo formulováno tak, že přechází na právní nástupce ( např. kupce), nezbývá Vám, než pozemek koupit, popř. domluvit se s majitelem o zřízení VB chůze a jízdy přes jeho pozemek.

 382. Mgr. Eva Dvořáková

  Záleží čistě na Vás, zda sousedovi dovolíte přípojku, nebo ne. Pokud se Vám to nezdá, nejděte do toho. Pokud má soused i jinou možnost, jak píšete, nikdo Vás nemůže do toho nutit.

 383. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud máte ve smlouvě napsáno spoluužívání stodoly, nesmí Vám jako vlastníkovi nikdo zamykat dveře do Vašeho vlastnictví a máte právo užívat stodolu také. V případě, že oprávněný má samostatné užívání stodoly, nemáte právo stodolu užívat, ale máte právo nejméně dvakrát ročně vstoupit ( musí Vám odemknout) do stodoly kvůli kontrole objektu.

  Náklady na zachování a údržbu stodoly je povinen nést s Vámi, v prvním případě cca na polovic, ve druhém případě je třeba vzít v úvahu jak dlouho trvá vb, jak dlouho asi trvat bude atd…. nejlépe aby to rozhodl soud…

 384. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud Vaši sousedé nemají jinou možnost přístupu ( s většími břemeny) ke svému bytu než přes Vaši chodbu, a obrátí se na soud s tím, že chtějí věcné břemeno chůze přes Vaši chodbu, mám za to, že soud jim vyhoví.

  Rozumná domluva v rámci dobrých mezilidských vztahů je zde na místě. Oprávněný z věcného břemene má povinnost přispívat na opravy a údržbu zatížených prostor, do smlouvy je třeba specifikovat, jakým způsobem se budete podílet na těchto věcech, aby nedocházelo v budoucnu ke konfliktům.

 385. Zdeněk Milfajt

  Vážená paní magistro, děkuji Vám za odpověď. Samozřejmně se nám věcné břemeno příliš zřizovat nechce, klesne cena bytu a především naše pohodlí v užívání, přijdeme o 8 m2 bytu, které od jakživa slouží jako předsíň v bytě. Za další sousedi jsou konfliktní již v tuto chvíli, z tohoto důvodu je domluva ztížena. Je možné domluvit se na smlouvě, která bude vymezovat přístup pouze po domluvě (případ stěhování) či v nevyhnutelných případech (zásah zdravotní služby, požár atd)? Pokud je to možné, o jaký druh smlouvy se jedná? Děkuji

 386. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud jsou vaši sousedé konfliktní, bude asi každá domluva těžká.

  Ovšem majitelé onoho prostoru jste vy a vy si tudíž diktujete podmínky. Sestavte si "Dohodu o průchodu chodbou", je třeba konkrétizovat kudy a kam… Do dohody uveďte důležité údaje jako: …je povinen 3 dny předem ohlásit požadovaný průchod, hodinu průchodu, dobu požadovaného průchodu ( jak dlouho potřebuje chodbu používat) atd… – vše nejlépe písemně oznámit. A také, že berete na vědomí extrémní případy…

  Pokud s "dohodou o průchodu" neuspějete, je třeba stejným způsobem sestavit "Smlouvu o věcném břemeni průchodu chodbou" – podle vašich podmínek a vašeho rozhodnutí. Vy jste majitelé a vy si musíte podmínky sestavit tak, aby vám co nejméně nenarušovali soukromí.

 387. marcel nováček

  Nedělejte si s tím hlavu,pokud sousedé chtějí chodit přes Váš byt a hodlají požádat soud o věcné břemeno tak at to udělají ,nic jim neulehčujte vlastní iniciativou.Ono sestavit žalobu tak aby jí soud vyhověl nebude jednoduché a důkazní břemeno ponesou oni.Navíc věcné břemeno u soudu bude muset být vyčísleno a odpadne Vám dohadování se sousedy kolik platit za umožnění průchodu.

 388. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud sousedé podají žalobu, že jim nechcete umožnit průchod přes vaše prostory, spor vyhrají a soudní náklady ponesete vy. Je rozumnější diktovat si vlastní podmínky mimo soud.

 389. marcel nováček

  Sousedé vyhrají!Náklady řízení ponesete Vy!Dost kategorické úsudky nezakládajicí se na pravdě.O tom kdo ponese náklady řízení rozhoduje soud a v tomto případě bych spíše viděl na toho kdo požaduje zřízení věcného břěmene nebo na 50:50.Navíc toto břemeno by dost podstatně zasáhlo do práva nedoknutelnosti obydlí,zde se nejedná o průchod nějakou loukou ,ale vstup do cizího bytu.Navíc i kdyby se se sousedy dohodly na zřízení věcného břemene dobrovolně stejně hodnotu břemene bude určovat soudní znalec a ten zadarmo nedělá.Na dobrou radu je v tomto případě málo informací,nevíme jaké je kolaudační rozhodnutí(zda byla chodba zkolaudovaná jako část bytu) ,jak dlouho a za jakých podmínek chodily sousedé přes inkriminovanou část bytu dříve a mnoho dalších.Nejlépe zajít na konzultaci do právní kanceláře.Konzultace Vás nevyjde draze navíc pokud usoudí ,že spor s velkou pravděpodobností prohrajete pomohou Vám se sestavením smlouvy a ohodnocením věcného břemene.

 390. Mgr. Eva Dvořáková

  Raději bych přemýšlela, jak vodovod využít pro stavební účely jako přípojku k novostavbám…

  Můj názor je ten, že se žádné náhrady ani ničeho jiného nedovoláte, pozemek tím není nijak omezen.

 391. Zdeněk Milfajt

  Z pohledu realitního makléře: ač je pod pozemkem vodovod, stavět se na pozemku může. Má to své omezení dle nároků vodovodů (vodárenská společnost, např. v libereckém kraji SČVaK). Avšak majitele pozemku nijak potrubí neomezuje, pokud nemá zřízené věcné břemeno, což dle Vašich příspěvků není. Prvotně zjistěte jak je parcela vedená v územním plánu.

 392. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu není zcela jasné, na co se vlastně ptáte a kdo chce zřídit věcné břemeno a na co. Zkuste to trochu specifikovat.

 393. Marek Jakeš

  Stavební společnost, která nám nemovitost prodala chce zřídit věcné břemeno na parkoviště. Vzhledem k tomu, že jejich jednání je chvílemi velice nesolidní, ptám se, zda-li mohou tohoto věcného břemene využít i na dodělání zateplení a fasády u domu, který stojí bezprostředně blízko u parkoviště.

  Tato stavební společnost nám chce zaslat za zřízení tohoto věcného břemene "příslušnou" částku. Jak mohu zkontrolovat, že částka, kterou nám stavební společnost zašle, je správná?

  Děkuji

 394. Mgr. Eva Dvořáková

  Píšete, že stavební společnost chce díky vedení rozvodu plynu zřídit VB… kdo je tedy majitelem rozvodu plynu? Ona společnost nebo nějaké plynárny? A také – byt s parkovacím místem máte v os.vl?.. pokud ano, jste majitel parkovacího místa ( předpokládám že majitelem jste – máte to ve výpisu z katastru nemovitostí) nebo jen uživatel? To jsou důležité věci, které neuvádíte. Rozhodně doporučuji než cokoli podepíšete, kontaktovat ve vašem místě právníka, který se zabývá věcnými břemeny ( ne každý právník rozumí VB), nechat si ohodnotit nebo odhadnout hodnotu věcného břemene, abyste měl představu o ceně.

  Také by mě zajímalo, jestli stavební společnost začala stavět něco na Vašem majetku ( pokud je to majetek, nejedná-li se jen o užívání) bez Vašeho vědomí? Což je docela nepřípustné…

 395. Marek Jakeš

  DObrý den,

  bohužel, nevím, kdo je vlastníkem plynového rozvodu :-(, musím zjistit. Parkovací místa patří vlastnům bytů, mimo asi 2 míst, které patří dané stavební společnosti. Na našem pozemku nezačala stavební společnost nic stavět.

  Děkuji za Vaše rady.

 396. Mgr. Eva Dvořáková

  Pro věcné břemeno platí stejná práva a povinnosti vyplývající z občanského zákoníku jako pro nájemce. Pokud nemáte ve smlouvě o zřízení VB pro ony dvě osoby specifikováno něco jiného, např. nějaké úlevy od plateb apod., mají povinnost Vám přispívat na energie i na opravy a zachování nemovitosti. Také mají povinnost se účastnit vlastní prací, samozřejmně je nutná bližší specifikace. Pokud jste si naprosto jistá kolik čeho mají platit, nasbírejte důkazy že Vám neplatí a nebojte se jít k soudu.

 397. Mgr. Eva Dvořáková

  Napište mi prosím na mail evina11@seznam.cz přesné znění vaší smlouvy o VB ( stačí specifikace VB – ty věci okolo nemusíte). Tohle totiž záleží na tom, co přesně je ve smlouvě o zřízení VB specifikováno. Obecně platné práva platí pouze v případě, že smlouva o VB neobsahuje dodatky a změny.

  Ráda Vám odpovím po e-mailu.

 398. Mgr. Eva Dvořáková

  Obávám se, že každá písemná smlouva účastníky uzavřená a podepsaná může být zrušena nebo změněna pouze písemně.

  Pokud jste smlouvu nezrušili nebo nezměnili písemně, smlouva je platná.

 399. Karel Dlouhý

  Ovšem neplatná mohou být ujednání, jimiž se někdo vzdává svých práv apod.

  Jestliže se tedy jedná o nemovitost v určité hodnotě, tak je na místě dát několik set až tisíc Kč za poradu advokátovi. Ten písemnosti prostuduje a poradí.

  Popř. zde do on-line poradny.

 400. Mgr. Eva Dvořáková

  Po šesti letech plnění smlouvy nelze očekávat, že Vám někdo "poradí", že je smlouva neplatná. Občanský zákoník jasně říká, kdy je smlouva ( právní úkon) neplatná, ale v tomto případě je jistě platná.

  Spousta lidí podepsalo závazky svým majetkem…a o majetek přišli…

 401. Karel Dlouhý

  Je to Váš názor do diskusního fóra.

  Já si nedovedu představit, na jakém podkladě by pak katastr nemovitostí zapsal změnu vlastníka.

 402. Mgr. Eva Dvořáková

  Váš soused je povinen plnit VB, to znamená udržovat cestu v takovém stavu, aby byla schopna zajistit Vaše VB… pokud jeho "úpravy" jsou nezbytně nutné a kopání se nelze vyhnout, budete to muset strpět.

  Ovšem na druhé straně by Vás měl pečlivě informovat, o jaké úpravy půjde, a pokud tato činost povede pouze pro jeho prospěch a nesouvisí s opravou cesty, nesmí Vás v užívání VB omezovat ( pouze kdybyste se spolu dohodli), tudíž musí při úpravách udržet cestu tak, abyste byl schopen po ní chodit i jezdit.

 403. Mgr. Eva Dvořáková

  Vždy myslím dopředu a na situace, kdy by problém řešil soud. Samozřejmě pokud by došlo k soudu a pan otec by prokázal neplnění smlouvy, soud by rozhodl v jeho prospěch.

  Na takovém podkladě už by katastr nemovitostí změnu zapsal.

 404. Martin Šmídl

  K tomuto tématu bych měl jeden dotaz – podle čeho se rozlišují věcná břemena, která dražbou zanikají, a ty která nezanikají (§ 336 odst. 2 OSŘ – "u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále")? Uvažuji totiž o koupi nemovitosti v dražbě, kde je zapsáno věcné břemeno doživotního užívání, ale usnesení o nařízení dražby stanoví, že věcné břemeno (zcela naopak než jak popsala předchozí tazatelka) dražbou nezaniká. Jaké jsou tedy ony zájmy společnosti vyžadující u některých břemen jejich nezaniknutí? Které břemeno tedy dražbou zaniká a které nikoli? Děkuji

 405. Mgr. Eva Dvořáková

  Zákon říká, že věcné břemeno může zaniknout několika způsoby:

  – dohodou ( účastníci se dohodnou o zániku a písemně VB zruší)

  – soudní cestou : vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje

  – promlčením ( kdy 10 let nikdo VB neužívá)

  – smrtí oprávněného

  Dražbou nemovitosti VB doživotního užívání bytu nezaniká, pokud oprávněný žije a užívá VB. Pouze v případě, kdy oprávněný zemřel, nebo by vznikla nějaká extrémní situace změny poměrů, nebo by souhlasil se zánikem…

 406. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den,

  v prvním případě bych radila se s tetou rozumně domluvit… Vždy se dá nalézt kompromis.

  Jinak samozřejmě o úpravách a opravách nemovitosti rozhoduje majitel, to znamená Vy. Nikdo jiný nemá právo rozhodovat o Vašem majetku. Oprávněná z věcného břemene nerozhoduje o ničem co se týká Vaší nemovitosti.

 407. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den. Obecně platí, že stanovení ceny VB vychází z ceny ročního nájmu, ten se vynásobí pěti ( v některých případech i deseti) a tím se získá hodnota – úplata, za kterou se VB pořídí. Samozřejmě konkrétní případy se mohou od sebe lišit.

  Pokud chcete zřídit VB příjezdové cesty, je třeba vzít do úvahy m2 které chcete přesně vymezit na příjezd, vzít do úvahy roční nájem, který byste vlastníkovi zaplatil, tento nájem vynásobit pěti ( popř. deseti) a teoreticky získáte hodnotu VB, za kterou toto pořídíte.

 408. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den.

  Dlouho jsem přemýšlela, jak odpovědět na otázku "Mohu opravnene dedecka vystehovat a jsem mu povinem najit nahradni ubytovani?" Pokud oprávněným vystěhováním myslíte vyhodit dědečka na ulici, to by bylo asi od vás nemorální. Samozřejmně pokud dědeček nemá ve vašem domě nájemní smlouvu, trvalý pobyt nezakládá právní nárok na nájem bytu.

  O veškerých opravách a úpravách nemovitosti rozhoduje majitel ( majitelé) a všichni ostatní se podřizují jejich rozhodnutí.

 409. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den. K sepsání darovací smlouvy je třeba odhad nemovitosti, z odhadní ceny se platí darovací daň příslušnému fin.úřadu. K odhadu potřebujete výpis z LV z Katastrálního úřadu ( KÚ).

  Pokud smlouvu zvládnete napsat sami, je třeba ji opatřit ověřenými podpisy a doložit na KÚ. Musí mít ovšem všecky náležitosti a raději bych volila odborníka ( právník).

 410. Mgr. Eva Dvořáková

  Dobrý den, jsem toho názoru, že při exekuci nejste oprávněná s nemovitostí nákládat.

 411. Jiri Dusek

  Dobry den,

  dekuji za Vasi reakci. Bohuzel nerozumim co myslite vetou: trvalý pobyt nezakládá právní nárok na nájem bytu.

  Myslite tim, ze dedecek neni povinen prispivat na bydleni (platit najem, plyn, vodu, stocne, elektrinu)?

 412. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud by Váš dědeček měl právní nárok na nájem bytu, to znamená měl by s Vámi řádně sepsanou nájemní smlouvu – musel byste mu v případě vystěhování zajistit náhradní bydlení.

  Nájem za bydlení musí hradit pokud máte s ním uzavřenou nájemní smlouvu.

  Přispívat na vodu, elektřinu, plyn a pod., vše co spotřebuje ( nebo poměrově spotřebuje podle počtu osob) je povinen ze zákona.

 413. Tom Kutil

  No, výpočet by měl být podle zákona z roku 1997. Jedná se o pozemky pozemkového fondu a tam pro louku platí, že cena za věcné břemeno je 5ti násobek 1% z ročního zisku z pozemku.

  Problém je v tom, že nikde není definováno, jak počítat cenu věcného břemene z cesty. Podle ministerstva financí se má cena vypočítat jako 5% z ceny cesty a vynásobí se 5ti. Jenže soudní odhadkyně doporučená pozemkovým fondem našla cenový věstník 1/2010 a podle něj stanovila cenu za pronájem 1m2 na 7Kč a vynásobila to 5ti. Takže cena věcného břemene vychází na 35Kč/m2. Tak to ale prý podle ministerstva financí nejde a navíc cenový věstník jsou maximální možné částky. Prý existuje ještě možnost, že když nejde cena určit, tak je 10000Kč.

 414. Tom Kutil

  Problém je také v tom, že se jedná o bývalou cestu k mé nemovitosti, kterou ukradli komunisté a převedli ji pozemkovému fondu. Teď se většinou tyto cesty bezplatně převádí z pozemkového fondu na obec. Připadá mi jako hodně stupidní, abych za cestu, která k nemovitosti patřila a kterou komunisti ukradli, zaplatil nějakých 20tis. a za rok jí PF převedl na obec.

  Jak je vůbec možné, že komunisté v rámci konfiskace majetku nenechali ke každému objektu alespoň cestu propojující nemovitost s obecní nebo státní cestou? Co má dělat majitel nemovitosti, když všechny pozemky kolem jeho vlastní pozemkový fond.

  Co dělá pozemkový fond s penězi co dostane za věcné břemeno? Nemůže si jít pozemkový fond a soudní odhadce na ruku a peníze vytunelovat?

  Znám případ, kdy měla být podle zákona cena za věcné břemeno na louce PF cca 100Kč a soudní odhadce určil 15000Kč.

  Je soudní odhadce za špatný odhad postihnutelný (soud, vězení, zbavení funkce)?

 415. Jiri Dusek

  Dobry den,

  slysel jsem ale, ze obyvali nekdo cizi pozemek v mem pripade cele 1 prvni podlazi RD, ktere vlastnim ja a to po dobu delsi nez 10 let ma tak VYDRZENE VECNE BREMENO a pripadaji mu stejna prava jako by mel s majitelem sepsanou najemni smlouvu.

 416. Karel Dlouhý

  Vydržením vzniká věcné břemeno v případě, kdy oprávněný držitel práva, tedy ten, kdo právo vykonává pro sebe v dobré víře o tom, že mu právo patří, využívá toto právo nepřetržitě po dobu nejméně deseti let.

  Tedy např. užívají kus pozemku zahrady a myslí se, že je jejich, a při novém vyměření zjistí, že ne.

  V daném případě dědeček se těžko může domnívat, že je majitelem domu.

  Podotýkám, že problematika věcných břemen je složitá, toto je jen můj názor.

 417. Mgr. Eva Dvořáková

  Nabytí práva k věcnému břemenu vydržením vznikne, když se dotyčný chová k nemovitosti po dobu 10 let, jako by věcné břemeno měl. To znamená, že ze zákona plní všechny povinnosti z toho vyplývající.

  V případě, že dědeček nijak finančně nepřispívá na udržováni nemovitosti zejmena pak na vytápění, jak jste napsal, nemá právo na vydržení VB.

 418. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud se jedná o Vaši bývalou cestu, kterou Vám zabavili komunisté, proč jste nežádal o vrácení v restituci?

  Máte vyvlastňovací dokumenty? Nebo od Vás cestu koupili za nějaký směšný peníz? Je to složité…

  V každém případě cenu pronájmu pozemku určuje obec nebo vlastník a z roční ceny pronájmu vynásobené pěti se určí úplatná hodnota VB.

  Pokud znáte hodnotu ročního pronájmu – cena určit jde. Jestliže Vám na obci nebo v pozemkovém fondu řeknou cenu za roční podnájem, nic s tím asi nenaděláte…

 419. Tom Kutil

  Chalupu kupuji a bývalí majitelé se o vlastnické vztahy moc nezajímali. A bohužel k tomu už nejsou ani všechny doklady. cestu nikdo nekoupil. Prostě sebrali všechny pozemky a vzhledem k tomu, že se k nemovitosti jezdilo po těchto pozemcích, tak sebrali i cestu. Takže nejbližší cesta je cca 200metrů a i ta patří pozemkovému fondu.

  To není na cenu věcného břemenu u pozemkového fondu žádný předpis? Vždyť je to státní organizace. Podle odhadce nikdo v okolí ani obec cesty nepronajímá, respektive nic za pronájem nechce. cenu neurčuje pozemkový fond, ale jím doporučený soudní znalec, který přímo do odhadu uvedl, že neví kolik si říct a tak podle cenového věstníku 1/2010 určil cenu pronájmu 7Kč/m2/rok. Problém je v tom, že je to nejvyšší možná cena pronájmu a jak centrála pozemkového fondu, tak ministerstvo financí tvrdí, že se u cesty má přihlédnout k tomu, že se nejedná o cestu ale o louku a že není celoročně sjízdná a cenu doporučují 3Kč/m2/rok

  Jaké jsou pravomoci odhadců? čím se řídí?

 420. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud má pozemkový fond svého soudního znalce, ale jeho odhad se Vám nelíbí, je třeba abyste našel právníka a jiného znalce… Jestliže odhad Vašeho znalce bude v rozporu z původním odhadem, bude to muset vyřešit soud, který odhad je správný.

  Zdá se mi to osobně trochu podezřelé, možná byste fakt měl někoho sehnat a poradit se přímo s Vašim právníkem…

 421. Tom Kutil

  V souvislosti s předchozím mám dotaz. Mohu používat pozemek vedený jako komunikace pro příjezd ke svému pozemku i když její majitel je pozemkový fond? Předesílám, že se k pozemku jiným způsobem nemohu dostat. Cesta kdysi asi patřila místním zemědělcům, ale po válce ji zkonfiskoval stát a převedl na pozemkový fond. Může pozemkový fond převést cestu, kterou používají majitelé 4 přilehlých pozemků, na soukromou osobu nebo firmu?

 422. Mgr. Eva Dvořáková

  Mám za to, že ve Vašem případě se jedná o nabytí práva k věcnému břemenu vydržením, i když chalupu kupujete nyní a cestu vlastně nepoužíváte 10 let, jak to u vydrženého VB je.

  Předchozí vlastníci prokazatelně cestu ( pozemek) používali, když jak píšete se jinak k chalupě nedostanete.

  Mělo by se jednat o VB k chalupě, a nevztahovat se pouze na vlastníka chalupy. Zkuste se poradit s právníkem a popřípadě dát žádost na soud o zřízení VB vydržením – to je bezplatné.

 423. Tom Kutil

  Tak jsem včera konečně dostal odpověď od pozemkového fondu. Existuje pojem veřejná cesta:

  Veřejné cesty

  Všechny výše uvedené oprávněné důvody užívání pozemku k přístupu či příjezdu vycházejí ze soukromého práva a vztahují se k jednotlivcům. Právní řád však zatěžuje některé pozemky také bezplatným veřejným užíváním. Tyto veřejné cesty se dle současné právní úpravy nazývají pozemní komunikace. Místní komunikace, silnice a dálnice jsou kategorie pozemních komunikací, které nemůže vlastnit soukromá osoba. Účelové komunikace se naopak (při splnění určitých podmínek) mohou nacházet ve vlastnictví libovolného vlastníka, tedy i soukromníka.

  Na základě 3 zákonů má člověk právo použít komunikaci i když je majetkem soukromníka. Proto je zbytečné zřizovat věcné břemeno. Jako alternativu nabízí PF pronájem cesty za 100Kč/rok a z toho se dá vypočítat cena věcného břemene 500,-Kč.

 424. Karel Dlouhý

  Je jasné, že v místě, kudy povede vodovodní přípojka, nebudete potom moci vyhloubit základy domu.

  Tedy si to ropzvažte podle místních podmínek.

 425. Mgr. Eva Dvořáková

  Pokud chce kdokoli z ČEZu vstoupit na cizí pozemek ke svým objektům, má ze zákona povinnost zřídit věcné břemeno vstupu na tento pozemek.

  Je to Váš pozemek, vy si vymezte přesný rozsah vstupu – vymezte přesný prostor, kde se pracovníci ČEZu mohou pohybovat po vašem pozemku a trvejte na zakreslení přístupové cesty ke kiosku do katastrální mapy.

  Je hloupost nechávat jim pohyb po celém pozemku a dávat VB na celý pozemek, jak píšete…

 426. Milan Zeman

  Věcné břemeno zanikne smrtí oprávněné nebo zánikem domu, dále se promlčí, není-li po dobu deseti let vykonáváno.

 427. Lenka Philippova

  Dekuji za odpoved, kazdopadne trvale bydliste s tim tedy nema vubec nic spolecneho?

 428. Tom Kutil

  Narazil jsem na další problém. Když je cesta a používají ji 4 chalupy, může majitel cesty dát každé chalupě plnou cenu za věcné břemeno podle cenového věstníku nebo ho musí podělit 4mi? Může někdo pronajmout jeden pozemek více lidem?

 429. Milan Zeman

  Můžete pro manželku zřídit věcné břemeno doživotního užívání bytu. Dědici nebudou moct manželku vystěhovat, ovšem podnájemníka nebo sebe nastěhovat mohou. Nejlépe, pokud pořídíte závěť a manželce přenecháte byt, pamatujte ovšem na to, že děti jsou neopomenutelnými dědici a pokud jsou zletilé, musí na ně připadnout minimálně polovina jejich zákonného podílu (majetek/manželka+počet dětí = velikost podílu). Pokud tedy vlastníte ještě jiný majetek, odkažte jej dětem do této výše a budete mít jistotu.

 430. mgr. eva dvořáková

  To, co napíšete do smlouvy o zřízení VB, to bude platit.

  Jestliže zřídíte manželce VB samostantého užívání bytu, nikdo jiný s ní byt užívat nesmí. To by ovšem mohlo znamenat, že pokud byste se s manželkou rozešli, bude ona užívat byt samostatně bez Vás, až do své smrti.

  Je třeba do smlouvy o zřízení VB napsat společné užívání spolu s Vámi a po Vaší smrti samostatné užívání pro ni.

  Ještě bych napsala do smlouvy dodatek, že Vaši právní nástupci nesmí bránit Vaší manželce v samostatném doživotním užívání bytu….

  Zkuste smlouvu napsat co nejvíce tak, aby bylo každému právnímu nástupci( dědicové, kupec) jasno, co smí a co nesmí.

 431. Tom Kutil

  Jsem už z toho bezradný, každý říká něco jiného, zákon je ohebný jak vrbový proutek, k tomu ještě mimo zákon existuje VYHLÁŠKA

  ze dne 3. ledna 2008,

  o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) a ještě metodická příručka a každý z těchto dokumentů si právo ohýbá. A i když se jedná o mnoho stránek textu, tak nakonec to co potřebuji tam není.

  Nikdo mi nedokáže říct, co je vlastně komunikace, zda stavební nebo nestavební pozemek. Zda je vyjetá cesta v poli komunikací nebo ne? Zda skutečně platí podle zákona 151/1997 Sb §9 bod (3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. 5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.

  To znamená, že i když je pozemek vedený jako komunikace, ale ve skutečnosti je to louka, tak se má oceňovat jako louka nebo jako co?

 432. Tom Kutil

  Může být cena věcného břemene za podmáčenou louku vedenou v katastru jako komunikace 35Kč/m2? Dokáže někdo odpovědět na tuto primitivní otázku?

 433. mgr. eva dvořáková

  Přesně to ze smlouvy vyplývá… Dle tohoto bodu mají právo do budoucna cokoli na Vašem pozemku postavit ( asi v rámci zakreslené části pozemku v geometrickém plánu…?).

  Nedejte se, a pořádně si to promyslete, Vy jim zřizujete věcné břemeno, oni si nemohou diktovat co chtějí, je to Váš majetek a Vy je na svůj pozemek pouštíte…!

  To jakým způsobem je chcete na svůj majetek pustit, je jenom Vaše věc, nenechte se manipulovat.

 434. mgr. eva dvořáková

  Pokud je pozemek veden v katastru jako komunikace, tak se s ním nakládá jako s komunikací.

  Můj názor je ten, že na vaší komunikaci – to znamená příjezdové cestě – není příjezdová cesta, ale jen podmáčená louka… Pokud majitel "komunikace" chce oceňovat cenu VB jako komunikace, musí tam nějaká cesta být, aspoň zpevněná louka ( štěrkem, pískem), a jestli není, nemůže oceňovat VB jako komunikaci – nebo trvejte na zpevnění cesty.

  Váš problém je složitý, navrhuji abyste navštívil právníka ve svém okolí a poradil se přímo ústně s ním…

 435. Sona Satova

  Dobrý den, mám v ruce podobnou smlouvu s ČEZ-em, kterou ale odmítám podepsat z důvodu, že na poyemek je zástavní právo (plynoucí z hypotéky) a taku proto, že tato část pozemku je volně přístupná a neoplocena. Samozřejmě taky nechci, aby v katastru byl pozemek zatížen věcným břemenem, protože to snižuje hodnotu pozemku. Ráda bych napsala ČEZ-u jenom povolení k manipulaci s dotčenou royvodnou skřínkou a kabeláží, pokud mne budou informovat telefonicky… Lze to řešit takto? Je ještě jiná možnost, kromě zřízení věcného bremena? Děkuju.

 436. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den,

  s VB u ČEZu je to prekérní situace… ČEZ má podle nového zákona povinnost mít při vstupu na cizí pozemek v rukou oprávnění, a to pro ně znamená mít věcné břemeno.

  Je to z toho důvodu, pokud by se měnil vlastník pozemku ( a to se stává téměř vždy po několika letech).

  Pokud by se tato situace řešila u soudu, jsou tam výjimky jako veřejný zájem atd…

  Jestliže čez už na vašem pozemku něco má, tak to pro Vás to znamená jediné… na svůj pozemek je prakticky ve většině případů pustit musíte, záleží ovšem na tom, jakým způsobem, a kolik pozemku jim umožníte užívat – to je jenom Vaše věc( aby si nemohli dovolit chodit všude)…

  Pokud tam čez nic nemá a máte čistý a nezatížený pozemek, pak už je třeba odborná konzultace s právníkem který se přijde osobně na pozemek podívat, zda jim to umožnit nebo ne.

 437. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den,

  podle toho co píšete, máte plné právo na vydržení části pozemku, kterou jste využívali a pečovali o něj jako o vlastní. Ke všemu, pokud je deformace katastrální mapy… Žádejte souseda o sepsání smlouvy o vydržení pozemku, pokud s tím nebude souhlasit, nebojte se požádat soud.

  Co se týká toku jeho vod, má soused povinnost toto upravit tak, aby nebyl znehodnocován Váš pozemek.

 438. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den…

  se starými lidmi je to opravdu těžké…

  Musíte vzít v úvahu, jaké byly poměry v RD při sepsání smlouvy o VB. Zda v domě bydlelo tolik osob jako nyní, nebo se situace změnila a na menší ploše bydlí více lidí jako tenkrát. V takovém případě by bylo omezení VB možné.

  Jinak se samozřejmě děda nesmí chovat jako majitel, má pouze práva jako by byl nájemník a musí respektovat vlastníka RD jako by byl pronajímatel.

  Jenomže to půjde takovému starému člověku těžko vysvětlit. Tady vede dobrá cesta pouze přes soud, a to se asi soudit nechcete… Možná by bylo vhodné pozvat nějakého právníka, aby mu to vysvětlil osobně a pohrozil mu soudem… nebo jinak nevím jak poradit.

 439. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den,

  už jsem to tu psala několikrát…

  Věcné břemeno neznamená, že ten, kdo ho má, se může chovat jako by byl majitel nemovitosti.

  OPRÁVNĚNÝ MÁ POUZE TAKOVÁ PRÁVA, JAKO KAŽDÝ JINÝ NÁJEMNÍK, KDYBY MĚL TYTO PROSTORY POUZE PRONAJATÉ. To znamená, že MAJITEL nemovitosti má POZE JEDNU POVINNOST: trpět to, že mu někdo v nemovitosti doživotně užívá nějaké prostory. Pokud ovšem ve smlouvě o zřízení VB nemá dány jiné povinnosti, jako jsou např. služebnosti.

  Z toho vyplývá, že pokud má Váš syn ve smlouvě o VB pouze doživotní užívání a bydlení Vaší matky a nejsou tam rozepsány služebnosti pomoci ve starobě a v nouzi, nemá tuto povinnost.

  Dále OPRÁVNĚNÝ ( Vaše matka) NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO ROZHODOVAT O NEMOVITOSTI JAKO MAJITEL, CHOVAT SE JAKO MAJITEL, DĚLAT NASCHVÁLY MAJITELI A PODOBNĚ. PORUŠUJE TÍM DOBRÉ MRAVY podle Občanského zákoníku A TO JE TRESTNÉ ( přestupek proti občanskému soužití).

  Pokud chce dát Vaše matka klíče od domu někomu kdo se bude o ni starat, musí to projednat s majitelem domu.

 440. Alice Půčková

  Děkuji za vysvětlení. Má osoba, která ma VB povinnost si platit inkaso nebo jen část přispívat na inkaso nebo v rámci VB to má zcela zdarma ?

 441. mgr. eva dvořáková

  Pokud má ve smlouvě o VB napsáno, že nemusí nic hradit za elektřinu, plyn, vodu a jiné energie, tak samozřejmě nemusí nic platit…

  Jestliže bylo osobě zřízeno VB doživotního užívání (bydlení), znamená to, že osoba má kde bydlet do konce svého života – většinou zdarma – neplatí žádný PODNÁJEM za prostory ve kterých žije.

  NIC VÍC. POUZE MÁ PRÁVO UŽÍVAT CIZÍ PROSTORY BEZ PLACENÍ PODNÁJMU za užívání těchto prostor. TO JE VĚCNÉ BŘEMENO.

  VŠECHNO OSTATNÍ SE ŘÍDÍ OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A DOBRÝMI MRAVY. ( pokud nejsou ve smlouvě rozepsány výjimky)

  Je to jako PODNÁJEM bez placení nájmu.

  PODNÁJEM NEPLATÍ, VŠE OSTATNÍ, CO SPOTŘEBUJE NEBO O CO SE DĚLÍ POČET OSOB BYDLÍCÍCH V DOMĚ, MUSÍ HRADIT.

  VĚCNÉ BŘEMENO JE POUZE UŽÍVÁNÍ NĚJAKÝCH CIZÍCH PROSTOR,

  N I C V Í C ……

 442. Alice Půčková

  Dobrý den,

  ještě jednou se na Vám obracím a prosím o vysvětlení v roce 1984 byl dům s VB převeden na mne, kde bylo zřízeno VB pro mé rodiče a mou babičku, kde je přesně napsáno cituji-si zajišťují v převáděním domě doživotní bezplatné bydlení a spoluužívání, rovněž tak přídomí zahrady. dále na odpočet vyhražují si postupitelé ošetřování a opatrování v nemoci a stáří, zejména úklid, praní prádla, přípravu jídel apod. V roce 1997 jsem dům převedla na syna, kde má matka VB na smlouvě je napsáno bezplatné bydlení a užívání nic víc. Jaké má on vůči ní nyní povinnosti? Matka onemocněla a začal do toho vrtat můj bratr, který tvrdí, že je naše povinnost z VB, abychom se o matku starali a ona nemusí platit žádné inkaso. Přitom jak nyní onemocněla jsme se ujistili v tom, že o její důchod se stará již několik let on.

 443. mgr. eva dvořáková

  Rozumějte, podnájem nebo nájem je částka, která jde pronajímateli do vlastní kapsy, jako výdělek…

  Když si pronajmete byt, budete např. hradit 1.100 za elektřinu, 500 za plyn, 800 za telefon, 250 za vodu, 1.500 za topení, 500 za internet, a 450 za satelit… to je 5.100/měs.

  Ale pronajímatel bude po vás chtít ještě 2.000 navrch jako nájem, který mu jde do vlastní kapsy…

  … takže zaplatíte 7.100 měsíčně.

  Kdybyste měla v dotyčném bytě zřízeno VB, pronajímatel by po vás nemohl chtít těch 2000, jinak by bylo všecko úplně stejné jako dřív….

 444. mgr. eva dvořáková

  Jedná se o dvě různé smlouvy VB? Babička měla jinou smlouvu o VB ( opatrovnictví, praní atd.) než Vaše matka?

  V tom případě platí to, co má Vaše matka ve smlouvě. Pokud tam má že se o ni musíte starat a že nemusí platit žádné inkaso, tak se o ni starejte a nechtějte inkaso. Pokud tam má jen bezplatné bydlení a užívání, tak to znamená že tam může bydlet, nic víc, vše ostatní si musí hradit a Vy nemáte ze zákona žádnou jinou povinnost, než jí umožnit bydlení.

 445. Alice Půčková

  Děkuji za vyčerpávající odpověď. Poslední věc ohledně VB je pokud osoba, která má VB/matka-babička 8o let/ v RD a tato osoba udělá dluhy/ kupuje neuváženě věci přes HOMECredit apod a nechce si to nechat vysvětlit, je to osoba svéprávná/ a potom nesplácí,může exekutor sáhnout na věci majitele, kde osoba má VB? Jak v takovém případě postupovat nebo co dělat?? V případě, že tato osoba zemře mohou dluhy přejít na majitele nemovitosti, kde osoba má VB?

 446. mgr. eva dvořáková

  Jednání exekutora je velmi nepříjemné… Většinou přijde do trvalého bydliště osoby ( a je jedno jestli má VB nebo ne, stačí trvalý pobyt, s VB to nesouvisí) a zabaví co mu přijde pod ruku, tedy i věci jejích rodinných příslušníků, protože tak má jistotu, že exekuce bude účinná a rodinní příslušníci budou muset dluhy zaplatit… tak to dnes bohužel funguje.

  Dluhy nepřechází na majitele nemovitosti, ale na rodinné příslušníky, což je u vás asi jedno a totéž…

 447. mgr. eva dvořáková

  Dost dobře nerozumím dotazu… pokud chcete napojit vodu od rodičů a rodiče s tím souhlasí, není nic jednoduššího, než si s nimi sednout ke stolu a sepsat Smlouvu o zřízení VB čerpání vody ze studny.

 448. Jan Korelus

  Ano to máte pravdu, ale za jakou dobu pak bude VB úředně stvrzeno. Nevím zda se musí toto potvrovat u notáře či jiných úřadů, nebo zda nabývá platnosti takřka okamžitě. Jde mi jen o to, aby komplikované povolení studny, nebylo skoro stejně dlouhé, jako vyřízení VB. Děkuji.

 449. mgr. eva dvořáková

  Napište smlouvu o zřízení VB, také nezapoměňte napsat vlastníka studny a doklady o vlastnisctví, zajděte na MěÚ nebo k notáři ověřit podpisy (nejlépe podepsat až tam) a originál+2kopie pošlete na katastrální úřad se žádostí o zápis do katastru. Katastr vám to cca do měsíce pošle potvrzeno a tím to VB platí.

 450. Tom Kutil

  A nepotřebuje k tomu i geometrický plán se zakreslenou studnou a pozemkem kudy se povede potrubí?

 451. mgr. eva dvořáková

  Jedná se zřejmě o rozšíření práv již stávajícího VB. Pokud s tím majitel pozemku souhlasí, je to možné.

  Dodatek je třeba také vložit do katastru.

 452. Tom Kutil

  Dobrý den, jak je to s úpravou terénu, když je věcné břemeno na průjezd? Respektive je rozdíl mezi věcným břemenem průchodu a průjezdu a věcným břemenem cesty? Když mám věcné břemeno průjezdu po louce, která je podmáčená a je často nesjízdná, mohu cestu zpevnit navezením štěrku na louku? Podle pamětníků prý původně byla přes louku štěrková cesta, ale jak se po ní málo jezdilo tak zarostla a jak se pravidelně sekala, tak štěrk z cesty zmizel.

 453. mgr. eva dvořáková

  Pokud máte VB cesty a zřídil jste VB nyní, je majitel cesty povinen udržovat cestu ve stavu, v jakém byla při zřízení VB. Jestli tam někdy byl, nebo nebyl štěrk, to dnes už nikoho zajímat nebude.

  Jestliže cestu zpevníte na své náklady, majitel cesty Vám nemusí nic přispět.

  A pokud někdy štěrk zase zmizí, opravuje se cesta opět pouze v té podobě, jaká byla při podpisu VB (tedy podmáčená louka).

  Nejlepší máte tu cestu koupit. Pak budete investovat své prostředky do své nemovitosti.

 454. mgr. eva dvořáková

  Pane Kutil, být Váma, tak tu cestu koupím, protože je to podmáčená louka a ne žádná zpevněná cesta… Vy budete investovat do štěrku, zpevnění, nakonec se rozhodnete třeba pro asfalt nebo beton a nikdo Vám nic nedá. Pokud s odkoupením pozemkový fond nebude souhlasit, šla bych k soudu s tím, že se po komunikaci nedá jezdit a že potřebujete cestu na své náklady spravit … a nebudete přece investovat své prostředky jen tak do cizího majetku.

 455. Tom Kutil

  Cesta je majetkem pozemkového fondu a slouží k přístupu ještě k jiné nemovitosti a její majitelka se na obnově cesty nechce podílet. Má to, že je pozemek na kterém je cesta vedený v katastru jako komunikace, nějaký vliv na to, že by majitel pozemku byl povinen komunikaci udržovat ve sjízdném stavu? Pozemkový fond mi cestu nechce prodat, protože část slouží pro příjezd k jiným nemovitostem. Chtěl jsem aby cestu převedl PF na obec, ale ta ji nechce.

 456. Tom Kutil

  No už jsem za věcné břemeno průjezdu přes tu podmáčenou louku zaplatil 20tis.kč protože soudní znalec určený PF bral pro odhad stav zapsaný v katastru a ne skutečný stav. Chodím od čerta k ďáblu (ministerstvo zemědělství, ministerstvo financí, pozemkový fond, katastrální úřad) a všichni mi říkají, že se PF chová neseriózně, ale nikdo nedokáže říct, zda porušuje zákon nebo jen pochybili. dokonce katastrální úřad tvrdí, že PF porušil zákon, který říká, že má majitel pozemku na katastrální úřad oznámit do 30dnů změnu funkce pozemku (zda je to louka nebo komunikace).

 457. mgr. eva dvořáková

  Tak jsem se do toho řádně obula…

  Pozemek má povinnost udržovat jeho vlastník. Pokud je pozemek veden jako komunikace, má být k tomuto účelu užíván, má sloužit jako komunikace – to znamená že má být v takovém stavu, abyste mohli k domu přejet autem, motorkou, na kole i Vaše žena v hezkých a drahých lodičkách.

  Ve Vašem případě se asi jedná o účelovou komunikaci, která spojuje několik domků s místní (obecní?) komunikací….

  Takže napište výhružný dopis majiteli (PF) že žádáte o okamžité zpevnění příjezdové komunikace (řádně jim to oslaďte popisem, jak se nestarají – a tím porušují Zákon o komunikacích, jak je tam blato atd…!), jinak že se obrátíte na soud, protože jste zaplatil xx tisíc za VB a nyní chcete oprávněně užívat komunikaci.

  Počkejte co Vám odpoví nebo neodpoví a podejte žalobu k soudu, sežeňte svědky kteří Vám potvrdí že tam kdysi bývala štěrková cesta – – a musíte uspět.

 458. mgr. eva dvořáková

  Pokud tomu dobře rozumím, cesta k vašemu domu vede přes pozemek souseda – a na cestu přes sousedův pozemek má vaše parcela VB průjezdu a průchodu… dále pokračuje již po vašem pozemku.

  To znamená, že oprávněný z VB není vaše parcela, ale vlastník parcely, a to jste Vy. Píše se to na parcelu kvůli změnám vlastníků, aby každý vlastník parcely mohl po cestě k domu jezdit.

  Váš soused má ze zákona povinnost vám ( i vašim návštěvám, nebo pracovníkům – prostě komukoli kdo k vám přijede) umožňit průjezd i průchod po cestě. V případě, že vám brání, nebo staví brány aniž by vám dal klíč, jedná protizákoně.

  Neváhejte podat stížnost ke kárné komisi na příslušném MěÚ, a když to nepomůže, podejte žalobu k soudu, že vám brání v užívání VB a žádejte finanční odškodnění za způsobené újmy.

  Jeho jednání je neomluvitelné a zákon tady stojí na Vaší straně…

 459. mgr. eva dvořáková

  Bohužel, majitel pozemku je soused, a ten si může i bez Vašeho souhlasu dát brány kam chce. Ovšem pořád pro něj platí povinnost umožňovat vám volný průjezd a průchod, to znamená že vám musí dát okamžitě klíče a nesmí vám bránit jinými zátarasami (jako např. schválně postavenými auty tak, abyste neměli volný průjezd).

 460. Tom Kutil

  Který zákon hovoří o tom, že musí majitel udržovat komunikaci průjezdnou? Ona je totiž cesta v podstatě podmáčená louka. Ani obec si ji nechce nechat převést.

  Podobný problém mám i s pozemkem v jiné lokalitě, kde po rozdělení pozemku na 4 malé vznikla přístupová komunikace k těmto pozemkům a jejím vlastníkem je obec. Starosta mi tvrdí, že i když je pozemek vedený jako komunikace, tak ho nemusí udržovat průjezdný. Navíc obecní cesta vede cca 80metrů a tam navazuje na soukromý les, ve kterém už ale podle katastru cesta není. Přitom se lesem jezdí už přes 80let. Obecní cestu upravujeme svépomocí a najednou si jí nárokuje sousedka jako přístup ke svému pozemku, který vznikl rozdělením velkého pozemku na 3.

  Podobný problém má i kamarádka, má chatu na palouku v lese (je tam ještě cca 10 sousedů) a pro příjezd používají jízdu přes obecní les a pole. Obec jim nechce zřídit věcné břemeno, stále jim omezuje průjezd po okraji pole betonovými záterasy.

 461. Karel Dlouhý

  Promlčení věcného břemene viz např. http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_351.htm

  Zrušení věcného břemene by bylo možné smlouvou:

  http://obcanske.juristic.cz/544641/clanek/obcan2

  Tedy domluvit s s babičkou, že se již do domku nevrátí, a ať tedy podepíše tu smlouvu.

  Nebo ona se tam hodlá nastěhovat? Pokud ne, tak by Vám to věcné břemeno až tak vadit nemuselo.

  Jinak věcné břemeno zanikne smrtí oprávněné osoby.

 462. Karel Dlouhý

  Tatínek nemůže o nemovitosti rozhodovat, ale to věcné břemeno tam zůstane a bude jím vázán nový vlastník. (Tedy ten domek bude hůř prodejný.)

 463. mgr. eva dvořáková

  Brána teoreticky překážkou není. Pokud máte ale k bráně daleko, a budě věčně uzamčena, tak se to asi jako překážka dá brát, když budete muset lítat s klíčkami kvůli každé osobě, která k vám přijde. ( s poštovní doručovatelkou by se to eventuelně dalo vyřešit tak, že si postavíte před bránu poštovní schránku)… Je to na Vašem uvážení, pokud cítíte újmu a vnímáte situaci tak, že jste bránou omezováni, tak bych asi bojovala za její odstranění…

 464. mgr. eva dvořáková

  Je to obsáhle vysvětleno o několik příspěvků níže, paní Půčková se na to ptala…

  OPRÁVNĚNÝ MÁ POUZE TAKOVÁ PRÁVA, JAKO KAŽDÝ JINÝ NÁJEMNÍK, KDYBY MĚL TYTO PROSTORY POUZE PRONAJATÉ. To znamená, že MAJITEL nemovitosti má POZE JEDNU POVINNOST: trpět to, že mu někdo v nemovitosti doživotně užívá nějaké prostory.

  Dále OPRÁVNĚNÝ NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO ROZHODOVAT O NEMOVITOSTI JAKO MAJITEL, CHOVAT SE JAKO MAJITEL, DĚLAT NASCHVÁLY MAJITELI A PODOBNĚ. PORUŠUJE TÍM DOBRÉ MRAVY podle Občanského zákoníku A TO JE TRESTNÉ ( přestupek proti občanskému soužití).

 465. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den,

  záleží na tom, co máte napsáno ve smlouvě o zřízení VB.

  Většinou se VB týká pouze doživotního bydlení a to znamená, že oprávněný z VB má právo bydlet v cizí nemovitosti ( ve smlouvě bývají označeny prostory, které může VB užívat). Vše ostatní je věcí majitele nemovitosti. Oprávněný z VB ( matka) nemá žádná vlastnická práva ani k nemovitostem, ani k movitostem

  pokud nemá něco takového ve smlouvě)

 466. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den. Obecně platí, že stanovení ceny VB vychází z ceny ročního nájmu, ten se vynásobí pěti ( v některých případech i deseti) a tím se získá hodnota – úplata, za kterou se VB pořídí. Samozřejmě konkrétní případy se mohou od sebe lišit.

  Je třeba vzít do úvahy m2 které chcete přesně vymezit na VB, vzít do úvahy roční nájem, za který byste pozemek pronajali, tento nájem vynásobit pěti ( popř. deseti) a teoreticky získáte hodnotu VB.

  Ovšem mám zkušennosti, že velké mocnosti jako je čez, rwe, VaK a pod. mají různé úhybné manévry v zákonech a to je třeba řešit osobně s dobrým právníkem…

 467. mgr. eva dvořáková

  Pokud není k Vašemu domku jiná možnost přístupu, je to jediná možná cesta, pak se domluvte s vlastníky o zřízení VB ( např za úplatu, to se jim bude líbit).

  Jestli ani tak neuspějete, můžete požádat soud, myslím že soud vám VB příjezdu zřídí i přes jejich nesouhlas.

  ( ale opravdu tam nesmí být žádná jiná možnost přístupu!)

 468. mgr. eva dvořáková

  Pokud nemáte možnost jiného přístupu ( viz odpověď výše), trvejte na zřízení VB průchodu ( popř. i průjezdu) přes pozemek ( a napište VB na byt, ne na majitele).

 469. mgr. eva dvořáková

  S VB souhlasit nemusíte. Je jen na Vás, koho na svůj pozemek pustíte nebo ne. Ovšem vo udělá "oprávněný" je ve hvězdách. Má možnost odkoupit Váš pozemek, nebo vyvlastnění, nebo soudní VB… je třeba to podrobně vyřešit s právníkem ve vašem bydlišti, aby zjistil konkrétní situaci…

  Já osobně bych za tu cenu nesouhlasila…

 470. mgr. eva dvořáková

  Pokud jste vlastník nemovitosti, platí toto VB pro Vás.

  Umístit oprávněného z VB do pečovatelského domu můžete pokud s tím bude oprávněný souhlasit, ovšem podle mě

  (nevím totiž, co je dál napsáno ve smlouvě) budete muset hradit náklady pečovatelského domu.

 471. Milan Zeman

  Jedná se o klasický případ spoluvlastnictví. Velikost Vašich podílů je stejná, každý vlastní 1/4. Na spoluvlastnictví se podílíte podle velikosti podílů. Věcné břemeno Vám pouze brání požadovat po osobě, v jejíž prospěch je zřízeno, nájem. Na užívání Vašich podílů nebo platby za jejich užívání máte nárok. Není-li dohoda možná, obraťte se na soud.

 472. Tom Kutil

  To jsou pěkný mrchy. A co třeba jim říct, že jim necháte zřídit věcné břemeno, když vás nechají napojit a nebo, že jim prostě vodovod na okraji pozemku přerušíte. Bohužel je to vždy boj a úřady si myslí, že jsou všemocní. Místo aby byli rádi, že jim tolerujete vodovod přes pozemek, tak si ještě vyskakují.

 473. Tom Kutil

  A nečekají úplatek? Já teď jedna s několika státními úředníky a to je stále jen natažená ruka. Bez úplatku nic neudělají, vše prodlužují a jejich pravomoc je bohužel tak velká, že to obejít nejde.

 474. mgr. eva dvořáková

  Pokud tomu dobře rozumím, koryto vodní plochy bylo přesunuto jinam. V tom případě ten, kdo to udělal měl povinnost zanést tuto změnu do katastru včetně změny vodoteče. Pokud to nikdo neudělal, je třeba žádat nápravu.

 475. Marcela Bělinová

  Aha, takže to byla povinost obce, zanést tuto změnu do katastru. Po kom tedy máme žádat nápravu? Když jsme s obcí chtěli tyto pozemky vyměnit, ten co je obecní bez vody za ten co je náš s vodou, bylo nám řečeno, že to nejde. Věcné břemeno také rada zamítla. Je nám také záhodou, proč se toto nevyřešilo při digitalizaci pozemků. Tekrát geodezie zakreslila stávající stav, podle vystavených plotů, čímž jsme přišla zhruba o 400 m2, ale obení vodní plocha zůstala, ikdyž tam žádná nebyla. Mohli bychom tedy po obci žádat přeložení vodoteče z našeho pozemku na obecní? Jenže tak i tak potřebujeme přes vodoteč přejíždět na zahradu.Asi to bude běh na dlouhou trať.

 476. mgr. eva dvořáková

  Dobrý den. Pokud vede přes Váš pozemek jediný možný příjezd k sousednímu domu ( jiná možnost tam není), tak může. Pokud je tam jiná možnost příjezdu, nemusíte souhlasit s VB.

 477. Tom Kutil

  Tomu nerozumím, jste vlastníkem příjezdové cesty vy nebo obec? Pokud vy, tak vám obec nemá co zavádět věcné břemeno. Pokud se majitel sousedního domu může dostat ke svému domu jen přes váš pozemek, tak si může nechat zřídit tzvn. vydržené věcné břemeno, to znamená, že se vás nikdo nebude ptát. Mrkněte sem http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/verejne-cesty/

  Vůbec vám neměli prodávat ten kus, kudy se jezdí k sousednímu domu. Jen to dělá problémy. A takových případů jsou statisíce. Co nezvorali komunisti, to podělali současní úředníci a zákonodárci. Existuje mnoho nemovitostí s nedořešeným přístupem.

 478. mgr. eva dvořáková

  Žádejte po obci, aby si v tom udělala pořádek podle skutečného stavu a situace. Pokud obec bude laxní, pohrozte jim soudem, vyřešit to musí. Potom, až bude vše podle skutečnosti, můžete přemýšlet dál. Co není psáno, není dáno…

 479. Tom Kutil

  Co nejdříve to řešte! Není možné aby jste digitalizací přišli o 400m2. Vždy musel kú žádat potvrzení naměřených hodnot. Ale někdy to dělal tak, že vlastníkům rozeslal dopisy a vy jste museli svým podpise, dát souhlas s novým zaměřením, někdy to jen viselo někde na obci na nástěnce a když jste neprotestovali, tak to zapsali. Pokud doložíte, že vám to zakreslili špatně, tak vám to kú předělá. Řešil jsem teď případ, kdy špatně zakreslili při přeměřování tvar domu a kus domu vůbec nezakreslili. Navíc pootočili pozemek. Vůbec nevím, jak se něco takového mohlo stát. To překreslování zavání velkou korupcí. Co se týče vodoteče, tak to řešte s obcí, když nebude chtít, tak si vemte právníka a přes soud. Většinou totiž dochází ke dvěma případům: buď je státní úředník jen líný a hloupý a nebo je naopak vychytralý a spekuluje a jedná protiprávně a nebo chce úplatek. Počítá s tím, že ho nikdo nemůže napadnout, protože jeho pravomoc je obrovská.

 480. Marcela Bělinová

  Je to přesně jak jste napsal. Zaměření proběhlo v pracovní době. Byli jsme sice tenkrát informováni, že proběhne v obci, ale nikdo nevěděl, kdy zrovna u nás. Čekali jsme vyjádření, ale žádné nepřišlo. Pak jsme se dozvěděli, že to viselo na nástěnce obecního úřadu, ale již bylo pozdě se ozvat. Tím se obec ohání, že jsme vlastně tímto souhlasili. Obec nemá zájem cokoli řešit. Momentálně je situace napružená, neprojde radou v podtatě nic. Tento náš pozemek je sice zahrada, ale je zahrnut do územního plánu a mohl by být stavební parcelou. Bohužel je takto nepoužitelný kvůli výše zmiňovanému problému s přístupem. Asi to budeme muset opravdu řešit přes právníky a soud. Děkuji za radu a názor.

 481. mgr. eva dvořáková

  Já bych to řešila tak, že nejdřív sepíšu smlouvu o zřízení VB ve 4 vyhotoveních – ty se musí zaslat na Katastr nemovitostí: VB se vždy píše do listu vlastnictví na KÚ. ( dvě vyhotovení se Vám vrátí zpět: jedno pro oprávněného, druhé pro povinného). Pokud zvládnete smouvu sepsat sami, stačí potom jen ověřit podpisy a zaslat na katastr, tím je to hotovo, žádné jiné např. finanční poplatky, nebo FÚ…

  Až potom bych řešila darování bytu. Pokud byste chtěli do darovací smlouvy dát podmínku zřízení věcného břemene, pak by musela celé darovací smlouva na katastr. To je složitější cesta, než nejdřív VB a pak darování…

 482. jan vacek

  dobrý den,věc se má asi tak,koupil jsem pozemek,který nezasahuje do místní komunikace,je na něm jem položen asfalt,který opticky spojuje místní komunikaci a muj pozemek,po zaměření mého pozemku zbylo z obecní cesty 2,53 m.co třeba pasport místní komunikace,mužou mi ho nák udělit,nebo tak něco?popřípadě mi zřídit věcné břemeno aby byl prujezd cestou větší?moc děkuji za radu.

 483. Jana Maresova

  Přiznám se, že trochu nerozumím. Znamená to,že pokud budu uzavírat nejprve smlouvu o VB – tak babička jako vlastník si uvalí VB na svou nemovitost – v podobě svého doživotního užívání bytu – tato smlouva s VB se zanese na katastr a poté se uzavře smlouva darovací a ta se již na katastr zapisovat nebude? Domnívala jsem se,že darovací smlouvou a potažmo návrhem na vklad darovcí smlouvy se na KN změní vlastník, pokud bychom smlouvu darovací na KN nezanesli jak by potom má matka mohla být vlastníkem nemovitosti?

 484. mgr. eva dvořáková

  Máte úplnou pravdu, už dneska nevím na co myslím, asi jsem už na dovolené, kam odjíždím zítra :-)))

  Samozřejmě je lepší dát VB přímo do darovací smlouvy, a zanést do katastru obě změny najednou…

 485. Jana Maresova

  Děkuji za odpověď, co se týče byla již obsažena dříve, hlavně mi šlo o ty poplatky na FÚ. Přeji pěknou dovolenou :-)

 486. Tom Kutil

  Na jednu část mám již zřízené věcné břemeno, ale byl tam podvod od odhadce, odhadl to jako věcné břemeno z komunikace i když se jedná o louku. Všichni včetně ombudsmana mi potvrdili, že to odhadla špatně, ale pozemkový fond chtěl jen tohoto odhadce a tak jsme na to nakonec přistoupil. Tak jsem za cestu s v ceně 500Kč zaplatil věcné břemeno 18tis.Kč. Na druhou část jsem dostal smlouvu o smlouvě budoucí, protože mi po 7mi dnech co ode mne pozemkový fond žádost o VB převzal mi PF oznámil, že mi VB nezřídí, protože pozemek prodává. A prodal ho za 1Kč/m2 i když se okolní pozemky prodávají za 250Kč/m2. Takže mě ještě čeká zřízení VB na druhou část a nebo její odkoupení.

  Udělal jsme ještě nedobrou zkušenost z komorou soudních znalců, jejíž předseda mi slíbil, že podivný odhad VB na cestu prozkoumá a dá mi vědět a teď se zapírá. Z toho mám pocit, že tam nebylo vše správně a teď kryje odhadce. Odmítají názor jak ombudsmana, tak p.Rejfka z ministerstva financí, který se VB zabývá.

 487. Tom Kutil

  Ta příjezdové komunikace jsou nedořešené a stát místo aby pomohl jejich vyřešení, tak to ještě více zamotává. Nechápu, že když v roce 1948 ukradl stát pozemek a příjezdovou komunikaci k mému objektu, tak místo aby mi PF cestu odprodal a vyřešil tak přístup k mému objektu, tak pozemek prodal soukromému zemědělci. Prostě je to banda zkorumpovaných úředníků, kteří si jdou na ruku a jen hrabou. Nechápu jak je možné, že když CHKO pozemky soukromníků na kterých je rezervace vykupuje, tak proč je PF soukromníkům prodává. Totální binec ve státní zprávě, levá neví co dělá pravá. Také to, že PF prodá státní pozemek, na který musí ministerstvo zemědělství vyplatit okamžitě dotaci vyšší než byla cena pozemku aby zemědělec pozemek nesekal, tak to mi hlava nebere. Tento úžasný prodej byl pro stát vysloveně ztrátový.

 488. Tom Kutil

  Podle místních je to běžné chování úředníků v dané lokalitě. Mají obšancované všechny důležité pozice a nikdo jim nic nemůže. A já s nima ještě budu muset jednat, tak to taky nemůžu zveřejnit. Kdyby jste věděla, jak PF s pozemky obchoduje, jak je prodává zahraničním společnostem, jak úředníci s pozemky obchodují. Bohužel je to vše provázané a není z toho jednoduchá cesta. Když vám řeknu, že tam byl třeba případ, kdy bla stavební uzávěra zrušena na 1 den, aby znalí mohli postavit ne nestavebních pozemcích. A když po tom jdete, tak jsou to kamarádi, příbuzní atd. Ale práva se nedovoláte, buď nemáte právo nahlídnout do dokumentace a dokladů a nebo vám řeknou, že po právní stránce je to v pořádku. Že odhad dělal soudní znalec a tak je to v pořádku. Že on má určitý rozsah a že když jezdíte po podmáčené louce která se seče, tak to musí být komunikace a ne louka atd. No prostě Kocourkov.

 489. jan vacek

  dobrý den,věc se má asi tak,koupil jsem pozemek,který nezasahuje do místní komunikace,je na něm jem položen asfalt,který opticky spojuje místní komunikaci a muj pozemek,po zaměření mého pozemku zbylo z obecní cesty 2,53 m.co třeba pasport místní komunikace,mužou mi ho nák udělit,nebo tak něco?popřípadě mi zřídit věcné břemeno aby byl prujezd cestou větší?moc děkuji za radu.

 490. Karel Dlouhý

  Věcné břemeno lze zrušit dohodou (třeba za fin. náhradu nebo jí třeba zajistíte místo v domě s pečovatelskou službou …)

 491. eva dvořáková

  Věcné břemeno lze ze zákona zrušit pouze za náhradu.

  Nejlepší příklad zrušení VB člověku, který dělá problémy a naschvály v domě, je:

  – koupit si byt do svého vlastnictví, a přestěhovat tam toho dotyčného s tím, že tam bude mít bezplatné bydlení ( nemusí platit podnájem, tak jak u VB). Pokud se nebude chtít přestěhovat, tak to popohnat přes soud, soud Vám takovou náhradu uzná…

  V pečovatelském domě se platí dost velké peníze, myslím že soud by Vám pečovatelský dům uznal jako náhradu pouze v případě, že byste se chtěla finančně podílet na úhradách za PD.

 492. mgr.eva dvořáková

  Vlastně pořádně nevím, na co se ptáte.

  Pokud máte na pozemku nějakou příjezdovou cestu k jinému domu, a není jiná možnost příjezdu k tomu domu než přes Váš pozemek, může majitel onoho domu po Vás žádat VB příjezdu. To samé, pokud je to spojení s místní komunikací. Pokud neexistuje jiná možnost než jezdit přes Váš pozemek, a jezdit se tam musí, tak Vám můžou zřídit VB…

 493. mgr.eva dvořáková

  Dobrý den, jakékoli vaše dílo( nebo vaše potřeba) na cizím pozemku musí být podloženo věcným břemenem, jinak se v budoucnu budete potýkat s problémy … změní se majitel, nebo stávajícímu majiteli přeskočí atd…

  Pokud děláte něco pro sebe na cizím pozemku, trvejte na zřízení VB !!!

 494. mgr.eva dvořáková

  Napište dodatek ke smlouvě o zřízení VB – stávající cestu rušíte a chcete nechat zavést do katastru novou cestu … bla bla ( přesné označení cesty na kat. mapě)

  Sepište to spolu sami a zajděte s tím na katastr, neměl by být problém…

  Pokud jsou lidé spolu domluvení, jde všechno.. !

 495. Tom Kutil

  Myslím, že můžete stanovit cenu věcného břemene podle poškození, které vám kvůli němu nastane.

 496. Ivan Halámek

  Prosím o doporučení vhodnéhh formuláře pro věcné břemeno chůze a jizdy přes sousedící pozemek.

  S vlastníkem pozemku jsme domluveni, potřebujeme toto legalizovat.

  Díky I.H.

 497. Milan Zeman

  Věcné břemeno odběru vody a průchodu ke studni je vydržené, neboť tento stav trval déle než deset let (předpokládám, že dobrá víra na straně Vašich příbuzných existuje).

 498. eva dvořáková

  Věcné břemeno jde ze zákona zrušit pouze v případě, že se spolu na zrušení dohodnete ( většinou za náhradu ), nebo když máte pádný důvod pro soudní proces zrušení ( musíte mít důkazy, že dotyčný porušuje zákon, smlouvu, a podobně). Jinak je nezrušitelné. Proto je to "břemeno".

 499. eva dvořáková

  Věcné břemeno chůze a průjezdu není darování, ale pouze že máte právo chůze a průjezdu. Pokud chcete něco víc, musíte se s tetami domluvit a napsat vše do smlouvy. Co není psáno, není dáno….

 500. Tom Kutil

  Řeším podobný problém, mám příjezd k objektu po pozemku pozemkového fondu, který ho v roce 1948 u mého objektu ukradl a sebral mi tak původní cestu. Teď navíc část pozemku po kterém jezdím prodal místnímu zemědělci za 1Kč/m2. Pozemek je vedený jako komunikace, ale ve skutečnosti je to podmáčená louka. Za VB jsem zaplatil 20tis.Kč i když cena pozemku je 500Kč. Tak jsem chtěl aby alespoň dal pozemkový fond cestu do sjízdného stavu, ale dozvěděl jsem se, že VB garantuje stav v době, kdy bylo VB zřízené. Takže VB souseda nijak nezavazuje cestu zpevnit. Mnohem lepší je cestu koupit, třeba společně se sousedem. Ale i tak nic souseda nezavazuje cestu zpevnit.

 501. jan vacek

  tak jsem to prostudoval ale nikde jsem nevykoumal jestli má pasport přednost před osobním vlasnictvím.podle mě je to jen soupis komunikací,ale ne vlastnictví.

 502. eva dvořáková

  Pokud uvedete pouze osoby, bude věcné břemeno trvat pouze tak dlouho, jak dlouho budou tyto osoby právně schopné.

  Napište VB na pozemky a nemovitosti, tak budou povinni a oprávnění všichni vlastníci, i při změnách vlastníků.

 503. Milan Zeman

  Jedná se o případ tzv. nezbytné cesty a proto by o zřízení věcného břemena rozhodoval soud v jehož obvodu nemovitost leží. Pokud spor vyhrajete, ponese náklady protistrana. Ovšem jak dlouho bude spor trvat nelze předem odhadnout.

 504. eva dvořáková

  Dobrý den, paní Randýsková, RWE vám nebude platit za něco, co jste zřídili před 14 lety. Pokud by to zřizovalai dnes, mají povinnost za VB zaplatit (stejně jsou to směšné sumy)

  Zrušit VB může pouze oprávněný, a to je RWE.

 505. Oldřich Pavlica

  Dobrý den,s manželkou jsme před 22lety dostali darem od jejich rodíčů parcelu,na které jsme před 21lety postavili a skolaudovali rodinný dům.Rodiče manželky tento pozemek dostali darem od otce tchána odstupní smlouvou,touto odstupní smlouvou nabyli další pozemky šfagr a švagrová meho tchána a tchýně,přes jejichž pozemky vede jediná přístupová cesta na naší parcelu.V odstupní smlouvě se všechny tři strany dohodly na zřizení věcného břemene chuze ajízdy,na dnes naší parcelu,s tím že toto věcné břemeno přechází na právní nástupce účasníků.Tato odstupní smlouva byla uzavřena v roce 1974.Katastr v té době přepsal pozemky na tchána a tchýni,i jejich švagra a švagrovou,ale nebylo zapsáno věcné břemeno.Když jsem požádal švagra o nové zřízení věcneho břemene(tchán a tchýně už zemřeli)bylo mi švagrem zděleno písemě ,že tento pozemek nesmím užívat,ale nabídl mi že si cestu můžu odkoupit za 300kč m.jedná se asi o 700m.Zdá se mi to nemorálni,když už bylo jednou věc. břemeno podepsáno.Děkuji.

 506. eva dvořáková

  Musíte si pozorně přečíst smlouvu o zřízení VB. Ve smlouvě bude uvedeno, na co přesně se zřídilo VB. Povinnost máte jednu: trpět a umožňovat užívat VB, nebránit ani nijak neomezovat oprávněného v užívání věcného břemene.

 507. Tom Kutil

  Z MF jsem dostal tuto odpověď:

  Pro oceňování pozemků je jednoznačně určující jejich skutečný účel užití a nikoliv stav evidovaný v katastru nemovitostí, který v mnoha případech neodpovídá skutečnosti v terénu (zhruba třetina pozemků je dlouhodobě ve zjednodušené evidenci, do katastru nejsou promítnuty důsledky územně

  plánovacích dokumentací a nezřídka ani mnohá rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, vč. úřadů stavebních, pozemkových a jiných).

  Pro stanovení náhrady za zřízené věcné břemeno je rozhodující stav sjednaný v související smlouvě o zřízení věcného břemene.

 508. eva dvořáková

  Pokud je v katastru vedený jako komunikace, je to komunikace ( ten první dopis je hloupost).

  V první řadě bych žádala na majiteli, aby udržoval komunikaci ve stavu komunikace (žádná podmáčená louka tam nesmí být)…klidně i soudně, to má podle zákona udržovat majitel v takovém stavu, aby to byla opravdu komunikace.

  Nevím co je pro Vás výhodnější, ale na druhé straně můžete po majiteli pozemku žádat o přepis v katastru na jiný druh pozemku (zemědělská půda, zahrada, apod) Pokud je to Vaše jediná příjezdová cesta, volila bych variantu první a obrátila bych se na soud ať Vám to vyřeší…

 509. Tom Kutil

  V druhé části odpovědi je ale uvedeno toto:

  Jde-li o pozemek, který je v katastru nemovitostí evidován v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace („polní cesta“ – ze zákona místní účelová komunikace), který má být zatížen VB v podobě obecného práva chůze a jízdy, nemůže být u něho výše náhrady za zřízení VB posuzována podle zemědělské výnosnosti, přestože argumentujete, že v podstatě jde o neudržovanou zamokřenou louku. Naopak má-li být VB práva chůze a jízdy zatížen zemědělský pozemek evidovaný např. jako trvalý travní porost, bude jeho zemědělská produkce snížena výkonem VB a tudíž by náhrada za zřízení VB měla vycházet rovněž z nezemědělského využití jeho části, na kterou bude VB zřízeno. Pokud bylo v tomto případě při stanovení výše náhrady postupováno jinak, nelze to považovat za objektivní postup.

 510. Tom Kutil

  Podle ombudsmana ČR je pro VB důležitý skutečný stav pozemku a ne co je zapsané v katastru. Pokud jde o příjezdovou cestu, tak do roku 1945 vedla kolem pozemku, na kterém je moje nemovitost, cesta do místního lesa, ale pozemek v roce 1945 zkonfiskoval stát a cesta fyzicky zanikla. Někdy v roce 1963 cestu od mé nemovitosti do lesa vymazali i z katastru, ale nechali část od obecní komunikace k mé nemovitosti a dnes patří českým lesům. Ale tato cesta se nikdy pro příjezd k nemovitosti nepoužívala. Vždy se jezdilo (a jezdí se do teď) po pozemku patřícímu k nemovitosti a pak po obecní cestě. Jenže pozemek v roce 1945 zkonfiskoval stát a tak v katastru zanikla v i příjezdová cesta. Když jsem chtěl cestu obnovit (odkoupit) od PF, tak bleskově pozemek prodali místnímu zemědělci s tím, že mi udělali smlouvu o smlouvě budoucí na VB a zemědělec pozemek koupil s tím, že VB zřídí. Teď ale zřídit VB odmítá s tím, že k nemovitosti je v katastru cesta, která ale ve skutečnosti neexistuje.

 511. eva dvořáková

  Ať už to bylo-nebylo jakkoli, pokud je to k jediná příjezdová cesta ( nebo prostě prostor) k Vaší nemovitosti, nikdo nemá právo Vám bránit v příjezdu. Jestli tam cesta byla a Vy ji potřebujete, musí se obnovit. Pokud máte jinou možnost příjezdu k domu, tak s tím nic nenaděláte. Opakuji, jestli je to jediný možný způsob příjezdu, neváhejte a začněte tvrdě jednat s majitelem, že potřebujete nutně cestu a pokud neuspějete, dejte vše k soudu a budete to mít vyřešeno jednou pro vždy, soud bude na Vaší straně.

 512. Karel Dlouhý

  1. Také se domnívám, že náklady za spotřebu vody, elektřiny a plynu a domovní odpad v jejich domácbnosti by si měli hradit sami.

  2. Věcné břemeno může zaniknout smluvně – tedy se s nimi dohodnout, že jste jim přispěl na penzion a oni souhlasí se zrušením věcného břemene (možná jste to mohl řešit v okamžiku zařízování umístění do penzionu, ale lze i nyní).

 513. eva dvořáková

  Pokud se s nimi nedohodnete smluvně, lze věc řešit soudně. VB téměř neužívají, když bydlí jinde … a za VB patří oprávněným náhrada – a to jste už udělal tím, že jste jim přispěl milion.

 514. eva dvořáková

  Pokud zajistžíte budoucím majitelům bezproblémový příjezd ( VB napsat na chalupu, né na osobu!), bude to jedině k dobru příštích majitelů…

 515. eva dvořáková

  Napište si "Smlouvu o zřízení VB" a definujte v ní přesné práva a povinnosti obou stran ( oprávněný – povinný) vyhotovte ve 4 kopiích, ověřte na nich podpisy a dvě kopie zašlete na Katastrální úřad, z katastru vám přijde potvrzená kopie a tím je to hotovo….

 516. eva dvořáková

  Pokud se stane to, že parcelu koupí někdo jiný, a pokud není jiný přístup než přes váš pozemek, budete muset strpět zřízení VB příjezdu nebo příchodu. ( pokud není jiný přístup, každý soud vyhoví majitelům oné parcely).

 517. eva dvořáková

  Práva na jakékoli změny, které nejsou napsány ve smlouvě o VB, má pouze majitel nemovitosti. Oprávněný má pouze právo bydlet v cizím domě + to, co je definováno ve smlouvě ( např. že se o něj bude někdo starat, nebo za něj platit náklady na el., plyn a podobně) Pokud budete mít pádné důkazy o jeho špatném chování, u soudu se zrušením VB uspějete, ovšem VB se dá zrušit pouze za náhradu (koupit byt – vystěhovat ho tam, nebo mu dát peníze, platit podnájem – a podobně).

 518. Pavel Gut

  Děkuji za všechny odpovědi. Rád bych kontaktoval pani Dvořákovou ohledně dalších možného postupu v této. Vše je již tak neúnosné a dohoda nemožná, že není jiné cesty. Bude potřeba nastavit zřejmě pravidla užívání soudem. Matka si představuje, že věcné břemeno je i permanentně vytápěný a filtrovaný venkovní bazen… Prosím o kontakt na paní magistru. Děkuji.

 519. eva dvořáková

  Pokud mají právo bydlet v celém domě, kam chcete napsat VB pro strýce? Musela byste nejdříve VB prarodičů omezit (písemnou dohodou s nimi – potvrzenou katastrem ) a pak teprve ve zbylých prostorách zřídit jiné VB …

 520. eva dvořáková

  Četla jsem si pozorně Vaše dotazy znovu. Nechápu, proč chcete, aby vám rodiče přispívali na vodu, plyn, elektřinu a pod, když jak píšete jezdí do domku jen občas. Bezplatné bydlení znamená, že neplatí žádný nájem za užívání prostor ( žádný nájem do Vaší kapsy), pouze to co sami spotřebují. Pokud to dokážete podchytit jakou mají spotřebu energií, jsou povinni Vám toto hradit. ( většinou se to dělá poměrem, ale pokud jsou tam zřídka, nevím jak to chcete vypočítat, nejlepší jsou samostatná měřidla.)

  Do VB samorřejmě spadá pouze to, co je ve smlouvě o zřízení VB. Pokud jsou tam určité prostory nebo věci, tak se o nic jiného nelze přít ( váš bazén)…

  Vyhledejte ve svém okolí právníka, který vidí do problematiky věcných břemen a začněte jednat. Se starými lidmi není domluva a myslí si, že si můžou dovolit to samé, co majitel. NEMŮŽOU!

 521. eva dvořáková

  Dobrý den.

  Společnost ČEZ musí podle nově upraveného zákona zřizovat na každý svůj počin ( sloup, skříňka, dráty… atd) věcné břemeno. To znamená, že bude mít navždy přístup ke svému majetku, přes pozemky cizích lidí. P ro vás to vlastně znamená, že jim umožníte skříňku postavit a přístup ke skříňce, i kdyby to bylo přes váš pozemek ( pokud vás tím omezí, měli by vám to nějakým způsobem zaplatit jako satisfakci, tak se to u slušných lidí dělá…).

  Těžko můžete nesouhlasit, pokud by došlo k soudu, tohle je jejich nadnárodní zájem a vyhrají.

 522. eva dvořáková

  Tento problém je složitý, dobře ho řeší kniha "Věcná břemena od A do Z" ( od 5 autorů).

 523. eva dvořáková

  Pokud je VB napsáno na osobu Vašeho otce, má Váš otec právo užívat určité prostory, které jsou definovány ve smlouvě o zřízení VB. Žádné jiné prostory užívat bez Vašeho výslovného ( nejlépe písemného) souhlasu nesmí. Pokud se Váš otec ožení, jeho manželka bude užívat tyto prostory s ním… co se týká kohokoli jeného, je dlouhodobá návštěva nepřípustná a neshoduje se se zákonem. Máte právo dožadovat se nápravy, pokud nepomůže domluva, dejte vše k soudu, právo je na Vaší straně.

 524. Dáša Pastrňáková

  Dobrý den, mohla bych jěště požádat o radu? Můj otec (VB) má uložený ve všech společných prostorách starý nábytek a hlavně nepořádek – od půdy přes sklep až po dílny. Nemohu si pořídit zahradní techniku, neboť ji nemám kam uložit a ani zamknout. Mohu tyto věci zlikvidovat, aniž se něčeho dopustím? Navíc chce na půdu stěhovat další nepotřebný nábytek i přes můj vyslovený nesouhlas. Děkuji.

 525. eva dvořáková

  Váš otec nesmí používat jiné prostory než ty, kterému určuje jeho VB. Pokuste mu to vysvětlit (nejlépe si tento rozhovor nahrajte na mp3 nebo jiný malý přenosný záznamník – abyste měla důkaz)dejte mu např.14 dní na úklid a zdůrazněte mu, že věci poté zlikvidujete. Pak to udělejte.

 526. eva dvořáková

  JO MOMENT! společné prostory? teď si to čtu znovu… pokud jsou společné prostory, má právo polovinu prostoru zabrat svým harampádím!

 527. Dáša Pastrňáková

  Takže to nemohu odvézt na skládku na své náklady? Mohla by jste mi napsat na který zákon se mohu odvolat, co se týká dlouhodobé návštěvy? Děkuji.

 528. eva dvořáková

  Pokud má svoje věci ve společných prostorách a jste na společné prostory dva, znamená to, že polovinu společných prostor má v užívání a tudíž si tam může skládat co chce… Jestliže Vás omezuje tím, že zabírá více jak polovinu společných prostor, můžete to řešit, jinak ne.

  Vztahy mezi povinným (VY) a oprávněným (OTEC) se obecně řeší podle Občanského zákoníku a všech jeho paragrafů včetně vztah nájemce-pronajímatel s tím rozdílem že otec Vám asi neplatí žádný nájem, že… podle toho, co má napsáno ve smlouvě. Co tam napsáno není, je v OZ. Jste majitel, on je jakoby "nájemce" a vše ostatní řeší OZ. Pokud tam s ním někdo bydlí, potřebuje k tomu Váš souhlas a také můžete požadovat nájem za užívání vašeho majetku. Nebo nesouhlasit a vystěhovat dotyčnou….

 529. eva dvořáková

  Je to jako kdybyste si pronajala byt a po čase si tam nastěhovala sestřenici s dětmi… co by udělal vlastník-pronajímatel? Buď by vám dal výpověď protože by byl v právu – měla jste mu změnu oznámit, nebo by okamžitě požadoval vyšší částku za nájem i za ně… Nemohla byste si dělat co se Vám zlíbí v cizím bytě. Obecně se za dlouhodobou návštěvu považuje cca 1 měsíc. Vše ostatní je pobyt.

 530. Dáša Pastrňáková

  Podobným příkladem jsem si to také vysvětlovala. Víte, právník otci říká, že může mít návštěvu, jak dlouho chce. Pokud jsem se zmínila o nájmu, tvrdí totéž. Jak jí vystěhovat, když můj právník řekl, že to je sice na žalobu o vystěhování, ale s výsledkem nejistým – musí být důkazy. Netuším, jaké musí být důkazy, abych uspěla. Opravdu se mi nechce do soudních tahanic, ale situace je již neúnosná.

  Děkuji.

 531. eva dvořáková

  Jsem přesvědčena, že pokud je VB napsáno na určitou osobu, jmenovitě Vašeho otce, má právo užívat Váš majetek pouze on, nikdo jiný ( výjimka by byla ta manželka, popř. malé nezaopatřené a nezletilé děti…)

  Vaše sestra nemá právo užívat Váš majetek a nemá právo bydlet v prostorách, které jsou určeny pouze Vašemu otci.

  Pokud bychom chtěli nalézt příklad v OZ ve vztahu pronajímatel-nájemce, byl by nájemce povinen do 15 dnů oznámit pronajímateli změny počtu osob v bytě, po 1 měsíci už je to porušení zákona. Což vede k závěru, že dlouhodobá návštěva nad 1 měsíc již není návštěva…

  OZ § 689

  (2) Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob.

  (3) Nesplní-li nájemce povinnost podle odstavce 2 ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b)

 532. eva dvořáková

  Musíte mít důkaz, že tam sestra bydlí, spí, jí, parkuje, …atd. Musíte ho mít dlouhodobý (např. sousedi řeknou u soudu, že už tam přebývá už jeden rok), volejte policajty a řekněte jim že tam jsou problémy a že tam nemá co dělat, nemá tam trvalé bydliště… nahrávejte na videokameru její parkování ve dne i v noci, prostě zbírejte důkazy…

 533. Dáša Pastrňáková

  Dobrý den. Mohou jako důkaz sloužit i fotografie? Také by mne zajímalo, zda mohu zbořit betononovou plochu na zahradě, která se mi nelíbí… a kterou otec nedávno vybudoval. Nevykonáváte svou praxi na severní Moravě, že by jsem si Vás najala? Děkuji

 534. Karel Dlouhý

  Předpokládám, že věcné břemeno užívání má i na zahradu.

  To jej ale neopravňuje, aby tam něco stavěl – budoval betonovou plochu.

 535. eva dvořáková

  Fotografie samozřejmně mohou sloužit jako důkaz…ale nestačí. Musíte dokázat své dlouhodobé problémy. Vidím, že to je u vás pěkně složité. Odkud jste?

 536. eva dvořáková

  Pokud Vaše matka měla VB "samostatné" užívání celého bytu, znamená to, že byt neměl do její smrti nikdo jiný užívat. Pokud tam bylo "společné" užívání, je to něco jiného.

  O návštěvách rozhoduje ten, kdo má právo v bytě bydlet, pokud jste přijela za svou matkou na návštěvu a ve smlouvě o VB nic o pravidle návštěv není psáno, nemůže Vám v návštěvě nikdo bránit.

  To že jste v bytě, který není Váš ani pak nebyl Vaší matky, měla své věci je vlastně Vaše chyba, tím že jste si je neodstěhovala hned když matka darovala byt někomu jinému…

  Smrtí matky se VB zrušilo, všechny ostatní práva a povinnosti přešly na majitele bytu.

 537. Karel Dlouhý

  Promlčení NE.

  Zánik VB smrtí oprávněného nebo dohodou (např. babičce zařídíte a zaplatíte místo v domově důchodců, domě s pečovatelskou službou.

  Záleží na tom, jak je to v dohodě přesně formulováno.

 538. eva dvořáková

  Dobrý den,

  pokud je situace taková, že sousedka má možnost si zřídit přístupovou cestu ke svému domu, tak nemá právo chtít po vás věcné břemeno cesty. Jestliže dojde k soudnímu jednání, musíte prokázat, že sousedka přístup ke svému domu má ( fotografie, vedeozáznam celého areálu), nic jiného dokazovat nemusíte. Jestliže jste si cestu zřídili sami na své náklady a je to váš pozemek ( a ještě ke všemu hrozí pokousání od psů), nemůže vás žádný soud nutit pouštět na něj sousedy, pokud sousedi mají možnost si taky zřídit na své náklady svou vlastní cestu.

 539. eva dvořáková

  pokud Vám to nevadí, napište mi město a číslo popisné, podívám se na sitaci v satelitní mapě.

 540. eva dvořáková

  podle toho co vidím na mapě předpokládám že mezi Vámi a sousedovic domem je plot? a ta Vaše cesta je do kopce?.. pod sousedovic barákem je křižovatka a přechod pro chodce. Teoreticky by si svou vlastní cestu mohl vybudouvat. Ale být Vámi, zašla bych na příslušný dopravní inspektorát a zeptala bych se na tu křižovatku a příjezdovou cestu do křižovatky, taky bych si zašla na městský ( obecní) úřad a ptala bych se na to samé…pokud si vyběháte tyhle úřady a oni v tom nebudou vidět problém, takže pokud vlastně zjistíte, že JEDINÝ problém je sousedova nechuť si vybudovat vlastní cestu, tak každý soudní spot vyhrajete… ale musíte si být naprosto jistá (hlavně vyjádření všech úřadů včetně policie) že cestu soused zbudovat MŮŽE.

 541. eva dvořáková

  řekněte všude že jdete do soudního sporu a že chcete jejich vyjádření písemě. Pokud Vám ho dají, zajděte s tím za sousedem, a řekněte mu, že žádné VB cesty nebude a že to klidně může dát k soudu!

  V opačném případě, pokud nepochodíte a zjistíte že mu vlastně cestu nikdo nepovolí nebo něco takového, zkrátka zjistíte, že NEMÁ jinou možnost než jezdit po vaší cestě, tak mu soud vyhoví a prohrajete spor a budete ho muset tam pouštět a napsat mu VB.

 542. Jana Čumová

  Sousedka toto řešení již navrhovala a dohodla se i s obcí a ta jí to povolila.Druhou cestu si může udělat i z druhé srany pozemku kde žádná křižovatka není,ale stejně sousedka nechce slyšet i když ze začátku řekla,že si cestu udělá,ale že bývalý soused jí na to musí dát peníze což také udělal-dostala 40tis.

  Moc vám děkuji za čas a za poradu.Na úřady zajdu a budu doufat,že vše proběhne tak jak má a nebudou toto muset řešit soudy.

 543. eva dvořáková

  jak říkám… VB chůze a jízdy po cizí cestě dostane člověk od soudu v případě, KDY NENÍ JINÁ MOŽNOST než chodit přes cizí pozemek. Vyběhejte úřady – to budou Vaše důkazy….NEDEJTE SE !!! :))) držím palce!

 544. eva dvořáková

  Dobrý den, odhad nemovitosti není třeba. Poplatky jsou jen za vklad do katastru nemovitostí ( to je myslím 100 Kč), jinak nic.

  Nebojte se zřídit rodičům VB, budete mít všichni jistotu do budoucna. To, co si do smlouvy o zřízení VB napíšete, to pak musíte dodržovat…znění smlouvy je jen na vás, smlouva o VB se zanáší do katastru nemovitostí.

 545. právní vrba

  Začněte na místně příslušném Stavebním úřadu – jak mohl vydat stavební povolení, když neměl doložen souhlas všech vlastníků dotčených pozemků resp. věcné břemeno ? Nad místně příslušným SÚ je krajský SÚ.

 546. Karel Dlouhý

  Nejste povinni, ale pokud by neměl jinou možnost, tak na jeho žádost nejspíš rozhodne soud. Náklady by měl hradit ten, v čí prospěch je.

 547. eva dvořáková

  Dobrý den.

  Jako majitel nemovitosti můžete dělat úpravy, které potřebujete. V prostorách věcného břemene se musí úpravy slučovat s VB ( např. když onen pán bude mít v užívání dvě konkrétní místnosti, nemůžete mu z toho udělat jednu místnost a podobně..). Můžete dělat cokoli, musíte mít ale prakticky na vědomí, že nemůžete měnit VB. Také musíte zajistit VB např. náhradní ubytování pokud by to bylo zapotřebí…

 548. právní vrba

  Předpokládám, že prodávající soused má souhlas obecního i stavebního úřadu s dělením jeho pozemku a geometrický plán. Na základě těchto dokumentů Vám může soused prodat nově vyčleněný pozemek jako samostatnou nemovitost. Při splnění těchto podmínek proti tomu katastr nemůže nic namítat. Následně můžete chtít tyto své 2 pozemky sloučit – protože jeden z nich je zatížen věcným břemenem (a druhý – přikoupený ne), bude s tím (sloučením) katastr mít problém; ledaže byste i dokoupený pozemek zatížiol věcným břemenem stejným, jakým je zatížen pozemek již dříve Váš a pak je sloučil. Jinak je ale vcelku jedno, zda budete vlastnít 2 nebo 3 pozemky.

 549. právní vrba

  Pokud máte ve smlouvě o věcném břemeni sjednanou nějakou úplatu či "podílení se" oprávněné osoby na údržbě předmětu věcného břemene, tak to po oprávněných můžete chtít. V opačném případě doporučuji najmout advokáta a zkusit to soudně. Oprávnění z věcného břemen si mohou vodit návštěvy, dokonce s nimi mohou žít jejích "životní partneři". Omezení VB lze jen soudem, nebo dohodou.

 550. Karel Dlouhý

  1) mají bezplatné užívání nemovitosti – to podle mého názoru není totožné jako chod domácnosti – čili domácnost si musejí sami financovat – jkídlo, ale i elektřinu, plyn, vodu

  2) když nejsou majitelem, na opravy přispívat nemusejí

  3) návštěvy mohou

 551. Olga Novotná

  A mohla bych Vás požádat o kontakt na nějakého advokáta, který se zabývá VB? A jakou šanci si myslíte, že máme na úspěch v případě žádosti o podílení se na nutných opravách nemovitosti?

  Děkuji za Vaši odpověď

  S přáním příjemného dne

 552. eva dvořáková

  Pane Dlouhý, oprávnění z VB musejí ze zákona přispívat na nutné opravy i na rekonstrukce objektů, vypočítává se to podle míry spoluužívání. Nemuseli by jedině v případě, kdyby to měli výslovně ve smlouvě uvedeno že jsou osvobozeni z těchto financí. Mají pouze bezplatné užívání a to znamená že neplatí "nájemné", které by šlo vlastně do kapsy majitele, vše ostaní musí platit.

 553. eva dvořáková

  Jestliže se se sousedem nelze domluvit, požádejte soud o "zřízení věcného břemene vydržením". Pokud cestu používáte bez problémů více jak 10 let, máte na vydržení plné právo.

 554. Karel Dlouhý

  Děkuji za vysvětlení, to jsem netušil (můžete dát odkaz na paragraf?).

  Vycházel jsem z toho, že mají bezplatné užívání (kdyby byli nájemci, tak by také platili jen nájemné a ne přispívat navíc na opravy a rekonstrukce).

 555. eva dvořáková

  nájemci jsou v jiném "vztahu" k nemovitosti jako ti, kteří tam mají právo bydlet doživotně… a tím, že platí nájemné vlastně přispívají pronajímateli na možné opravy a rekonstrukce, né na jídlo do Kauflandu :))… Zákon tímto pamatuje i na to, že vlastně VB musíte "trpět"…. Sama mám v ruce rozsudek, kdy musel ten, co měl u mě VB bezplatného užívání, částečně hradit náklady na novou střechu – nutnou opravu kvůli hrozícímu zhroucení stropů…

  Samozřejmě když si někdo vymyslí opravy které nejsou nutné, hradí si to sám a nemůže to chtít po VB…

 556. eva dvořáková

  Podle mě, pokud někdo zřizuje VB a nechce aby dotyčný oprávněný nemusel hradit náklady spojené s nutnými opravami, by měl do smlouvy uvést, že je oprávněný osvobozen od poplatků podle § 151n odst.3.

  Termín "bezplatné užívání" je velmi nekonkrétní a dělá potom neplechu… Každé užívání cizí nemovitosti je spoplatněno nájmem a bezplatné znamená že není zpoplatněno pouze užívání. To znamená bez nájmu. Je to dvojsečné a asi záleží na soudci jak rozhodne. Ale precedensů je dostatek, musí se jich držet.

 557. eva dvořáková

  Nepsané věcné břemno neexistuje. Pokud byla nájemní smlouva mezi bývalým majitelem a vlastníkem převodníku, zaniká samozřejmě prodejem nemovitosti.

 558. eva dvořáková

  Smlouvu o zřízení VB uzavíráte Vy a On…ve smlouvě o VB specifikujte nemovitost a VB zřiďte "k tíži specifikované nemovitosti". Uveďte do smlouvy, že tato smlouva platí i pro všechny Vaše právní nástupce. Tak zajistíte, že kdokoli bude mít Vaši nemovitost, bude pro něj platit VB.

 559. Stavební úřad

  Váš soused má pravděpodobně uzavřenu smlouvu s distributorem (např. ČEZ), tyto smlouvy obvykle obsahují ustanovení o tom, že odběratel nesmí poskytovat odebíranou energii dalším subjektům bez souhasu distributora. Než se pustíte do nějakého uzavírání smluv s Vaším sousedem, raději si to ověřte.

 560. eva dvořáková

  Žádost k soudu podat můžete, to vám nikdo nezakáže. Ale jak soud v tomto případě rozhodne, to záleží opravdu na soudci, je to dvojsečné… Nejlépe bude, když si vyhledáte nějaký podobný případ jako precedens…

 561. právní vrba

  Angažujte kvalitního této problematiky znalého advokáta, obstarejte kvalitní důkazy, odvolejte se, plot nechte tam kde je a psy nechte puštěné – podáte-li odvolání, předběžné opatření se ruší.

 562. právní vrba

  Angažujte kvalitního této problematiky znalého advokáta, obstarejte kvalitní důkazy, odvolejte se, plot nechte tam kde je a psy nechte puštěné – podáte-li odvolání, předběžné opatření se ruší.

 563. právní vrba

  Angažujte kvalitního této problematiky znalého advokáta, obstarejte kvalitní důkazy, odvolejte se, plot nechte tam kde je a psy nechte puštěné – podáte-li odvolání, předběžné opatření se ruší.

 564. právní vrba

  Angažujte kvalitního této problematiky znalého advokáta, obstarejte kvalitní důkazy, odvolejte se, plot nechte tam kde je a psy nechte puštěné – podáte-li odvolání, předběžné opatření se ruší.

 565. eva dvořáková

  Rozhodně podejte okamžitě odvolání, soud rozhodl špatně a neznale! Na krajském soudě budou o problematice VB znát víc… Udejte v odvolání důvody a popište nepravdivé údaje. To, že rozhodli bez vás je taky absolutní nesmysl.

 566. Jana Čumová

  Moc děkuji za odpověď.Toto vše již máme,ale sousedka podala u soudu nepravdivé informace a nákladě těchto informací rozhodla samosoudkyně tak jak rozhodla aniž by se nás někdo na něco ptal.Odvolání podáme a budeme čekat.Ještě jednou moc děkuji za odpověď.Jana

 567. Jana Čumová

  Dobrý den.Tak jsem byla u advokáta,předložila jsem vše co se dalo.Ta se divila,že vůbec takové opatření bylo vydáno,že nás to bude omezovat a to v hodně velké míře.Samosoudkyně vydala předběžné opatření které prý musíme dodržet jinak nám hrozí pokuty.Odvolat se můžeme,ale stejně zatím musíme dodržet předběžné opatření.Sousedka zatajila samosoudkyni důležité věci,předala jen to co se jí hodilo,aby bylo rozhodnuto v její prospěch.

  Dá se něco podniknout,aby toto předběžné opatření bylo okamžitě projednáno znovu a za férových podmínek ze všema důkazy které dokazují že jsme v právu a původní rozhodnutí bylo zrušeno a nemuselo se čekat na soud???

  Předem děkuji za odpověď

 568. Tom Kutil

  Jen si někdy říkám, zda je to jen blbost a lenost těch úředníků a soudců nebo je to korupce.

 569. Jana Čumová

  Na toto se nedá nic jinýho říct-jen,že souhlasím!Opravdu neexistuje žádná možnost jak z toho ven,něco musí existovat,přeci si člověk nemůže dělat jen tak co chce.Naše právnička prý zkusí něco vymyslet,ale v tuto dobu nevěděla,proto jsem se ptala i tady u vás.Budu vděčná za každou radu!Jana

 570. eva dvořáková

  Jak douho bude trvat soud, to záleží jen a pouze na soudu, jak moc jsou vytížení a jak se to povleče (sbírání důkazů, atd)… Pokud jste v rozepři s protistranou a máte důkazy, že jste udělal vše pro to aby k soudu nemuselo dojít, měla by soudní výlohy platit protistrana. Pak už jen necháte zanést VB do Katastru nemovitostí a to stojí nějakou stovku…

 571. Standa H.

  nemáte nějaký email, poslal bych vám fotokopie smlouvy, nějak se mi to nechce dávat na internet, znáte to.Předem moc děkuji

 572. eva dvořáková

  Rozhodně jednejte přesně podle toho, co máte napsáno ve smlouvě o VB. Ten, kdo má něco strpět (povinný) musí to do puntíku dodržovat a NESMÍ dělat něco jiného, než co je psáno. Totéž platí o tom, komu tato práva náleží (oprávněný), má přesně taková práva, jak je psáno ve smlouve o VB. Pokud se někdo nezachová podle smlouvy, je to řešitelné u soudu ( musíte mít ale nezvratné důkazy !)

 573. eva dvořáková

  Když si pozorně přečtete Vaše práva ve smlouvě, tak je to jasné… o parkování tam není řeč, máte právo chůze a jízdy přes pozemek a další práva ohledně inž. sítí. Váš soused má v tomto případě bohužel pravdu, pokud Vám to z nějaké dobré vůle umožňoval, byl to pouze jeho dobrý skutek…

 574. eva dvořáková

  Dobrý den, pane Novák, různých druhů věcných břemen může být nespočetně, zkuste být konkrétní. Kdo je oprávněný, kdo povinný, zda je VB psáno k zatížení nemovitosti nebo jen na člověka… atd…

 575. eva dvořáková

  Dobrý den. Pokuste se s pánem domluvit na zrušení věcného břemene dohodou ( sepíšete spolu dohodu o zrušení, tu dáte na katastr s ověřenými podpisy a na katastru VB vymažou). Pokud se s ním nelze domluvit, dejte záležitost k soudu, ale posbírejte pádné důkazy ( fota, svědectví např. policie – ničení cizího majetku, lékařskou zprávu o tom že musí žít u dcery atd..). Soud by vám měl teoreticky vyhovět pro změnu poměrů ( nemůže bydlet sám a potřebuje neustálý dohled) a pro přestupky proti občanskému zákoníku, neboť pán se choval k vašemu majetku tak jak nesmí.

 576. eva dvořáková

  Po 10 letech užívání cizího pozemku s náležitou péčí (to platí hlavně pro cesty přes cizí pozemek) lze využít právo zřízení věcného břemene vydržením. Myslím, že totéž platí ve vašem případě, když využíváte 20 let cizí pozemek.

 577. eva dvořáková

  Dobrý den,

  s velkýma firmama je to složité, teoreticky vám to měli nejdříve oznámit a nejdříve zřídit VB než vám vstoupí na pozemek! Ale v odstavci 3 je pro ně pěkná klička, která se dá chápat různě…

  pročtěte si Energetický zákon

  158/2009 Sb. hlavně § 57

  např zde: http://www.centralni-adresa.net/zakon-c-158-2009-sb/

 578. Olga Válová

  Ráda bych věděla,zda právo na zřízení věcného břemene vydržením platí i v případě,že se jedná o pozemek ve vlastnictví státu a 20 let za tyto pozemky platíme nájem na základě uzavřené nájemní smlouvy.

 579. eva dvořáková

  Otázka je, jak je formulována nájemní smlouva, jestli můžete o pronájem přijít, nebo ne… Tohle je velmi zapeklitá situace. Pokud vlastníte pouze stavbu a prakticky se o pozemek nestaráte (jen o stavbu), nepečujete o něj atd… tak je velmi těžké říci, jak soud rozhodne. Soud rozhoduje na základě svého vlastního uvážení, co se týká VB nejsou definovány žádné konkrétní přesné zákony, jen logika vyplývající z různých jiných zákonů (OZ a podobně)… takže je to opravdu na soudci.

 580. Tom Kutil

  Nenechte se natlačit do kouta, žádnou cestu jim nejste povinni prodat. Můžete jim zřídit věcné břemeno průjezdu, ale s omezením na hmotnost vozidla. Nikdo nemá právo se dostat na svůj pozemek vozidlem, pouze pěšky. Takže se nenechte do ničeho tlačit a pokud může majitel pozemku přijet jinudy, byť by si vybudoval vlastní cestu, tak mu nejste ani povinni dát věcné břemeno. A pokud budete zřizovat věcné břemeno, tak si tam dejte podmínku, že majitel pozemku bude udržovat cestu ve stavu v jakém byla při podpisu VB nebo v lepším, jinak že mu bude průjezd znemožněn. Je to ale pak o sousedských vztazích. Někdy se to dá ještě řešit spoluvlastnictvím, že by jste měli cestu napůl, ale tam bývají problémy s údržbou. A pokud Vám mohu radit, tak znemožněte na sousedově pozemku možnost výstavby.

 581. Věra Pekarová

  Děkuji za odpověď,ale to břemeno již existuje asi 50 let. Pozemek pod námi byl využíván jen k rekreaci,byla tam chata,před 50 léty tam nikdo autem nejezdil a jak jsem již psala,posledních 20 let chátrala a nyní se majitel rozhodl pozemek i s chatou prodat a noví majitelé tam chtějí stavět dům.Ze starých plánů,které mají rodiče vyplývá,že to břemeno je cesta v šířce 3,2m. Noví majitelé tu cestu chtějí vykoupit a rozšířit, případně se domluvit a chtějí ,aby jsme jim tu cestu jako břemeno rozšířili,aby se na pozemek dostali s těžkou technikou.VP

 582. Tom Kutil

  V tomto se těžko radí. Cestu bych určitě neprodával, pokud jde o rozšíření a těžkou techniku, tak je to otázka. Myslím, že 3,2 metru stačí i pro těžkou techniku. Je na Vás, zda chcete, aby vám na vedlejším pozemku stavěli dům a jezdili podle plotu. Zažil jsem to na chatě a bylo a je to šílené. Po stálých problémech s bezohlednými sousedy jsem musel koupit jinou chalupu a odstěhovat se. Bohužel u nové chalupy se jezdilo po pozemku pozemkového fondu, který pozemek před mnoha lety ukradl. Vloni prodal pozemkový fond podvodně pozemek zemědělci a ten blokuje průjezd pozemkem. Přitom pozemek kupoval s tím, že musí zřídit pozemkový fond. Je to vždy o narušení sousedských vztahů.

 583. Karel Dlouhý

  Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník.

  Je to tedy ze zákona, netýká se to podnájemní smlouvy.

  Pokud vlastní nebo užívají televizní přijímač, jsou povinni platit.

  "Neznalost zákona neomlouvá."

 584. eva dvořáková

  Dobrý den, pokud je VB napsáno na osobu, právo využívat VB mají i jeho nejbližší rodinní příslušníci.

  Obávám se, že klíče dát sousedovi musíte.

  Jestliže má přístup na svůj pozemek i jinak, zvažte, zda nepožádáte soud o zrušení VB z důvodu jiného přístupu, ale to záleží na situaci – pokud bude soused tvrdit, že z polní cesty to má o moc horší než přes váš pozemek, asi neuspějete. Zkuste se s ním domluvit dohodou.

 585. eva dvořáková

  Dobrý den, tohle není věc věcného břemene, ale dědictví. Dá se to vyřešit tak, že Vám matka přepíše (prodá) nemovitost ještě za svého života, aby se obešli jiní dědicové…

 586. eva dvořáková

  Dobrý den.

  Z vašeho dotazu není jasné, jestli máte zřízeno věcné břemeno… "můžu na pozemku projíždět a udržovat sítě" – to je jen vaše dohoda nebo je to VB?

  Pokud chcete do budoucna dál projíždět přes cizí pozemek, bylo by dobré uzavřít s dosavadním majitelem VB průjezdu a průchodu (a např.parkování), a zatížit věcným břemenem dotyčnou parcelu (ne majitele, ale pozemek!!!) … tak budete mít jistotu navždy, že i když se budou majitelé měnit, VB bude na pozemku stále.

  Jinak nemůžete mluvit vůbec do ničeho, to mohou jen majitelé.

 587. Standa H.

  no věcné břemeno je zřízeno na průjezd, průchod a udržování sítí na pozemku majitele ( souseda, já tu žádný pozemek nemám, ale jak jsem se ptal, mohu nějak zasáhnout do toho když bude chtít svou nemovitost a pozemek na kterém je zřízeno VB, abych třeba nesouhlasil s prodejem dokud se nedohodnem na tom aby do věcného břemene bylo zapsáno i to parkování?

  Mám nějakou šanci na úspěch

 588. eva dvořáková

  Bohužel nemůžete nijak zasahovat. Máte pouze takové právo, které máte zapsáno ve vaší smlouvě o zřízení VB. Dokonce máte povinnost se o pozemek starat spolu s majitelem (sekat trávu a podobně). Jinak o pozemku rozhoduje pouze majitel. Pokud chcete víc než máte ve smlouvě (parkování) a majitel to nedovolí, nemůžete dělat vůbec nic. Ani u soudu byste neuspěl, parkovat auto můžete klidně v garáži, která je vzdálená i několik km od domu. VB vám umožňuje pouze využít cizí pozemek k vjezdu, jinak je to prostě cizí pozemek.

 589. právní vrba

  Věcné břemeno vzniká vkladem do katastru jen u nemovitostí, evidovaných katastrem a v takovém případě působí i proti budoucím vlastníkům zatížené nemovitosti. Věcné břemeno lze sjednat (k nemovitostem v katastru evidovaným i neevidovaným) také jen mezi oprávněným a povinným z něj; taková smlouva o něm se nedává na katastr a platí ovšem jen mezi těmi, kdo ji sjednali.

 590. eva dvořáková

  Dobrý den,

  záleží na tom, jak máte napsanou smlouvu o zřízení VB. Pokud je tam napsáno pouze "spoluužívání", vztahuje se to na nemovitost, ne na movité věci (lednička, skříně, a pod.). Takže se spoluužíváním lednice je to na Vás, jak se rozhodnete a co otci umožníte nebo ne. To, že užívá vaši lednici neznamená, že má povinnost vám přispět na novou (musel by mít ve smlouvě spoluužívání movitých věcí)…

  Ke druhé otázce: otec může mít domů a bytů kolik chce, jak má jednou u vás VB bydlení, tak tam prostě má právo bydlet.

 591. eva dvořáková

  Dobrý den, předpokládám, že se jedná o nemovitost v ĆR. Sepsání VB bydlení je třeba důkladně zvážit. Ve Vašem případě bych určitě nešla do VB, ale do poloviny domu. To co píšete, je od Vás sice velmi čestné, ale musíte zvážit důkladně všechny důsledky, které s sebou VB přinese. Jednou se Vám může stát, že budete bydlet v domě s cizími lidmi, se kterými nemusíte dobře vycházet a pak to bude psychické utrpení…

  Pokud Vám dá budoucí manžel polovinu domu, budete zajištěná, vždy se s tím dá něco dělat, i z hlediska čestného jednání.

  To, že má někdo napsáno VB bydlení ještě neznamená, že má na staré kolena klid, přečtěte si diskuze níže, problémů je strašně moc.

  Jestli jsem Vás ani tak nepřesvědčila, nechte manžela napsat pro Vás smlouvu o VB bydlení, zaneste do smlouvy co nejvíce podrobností (kudy můžete chodit, které stromy užívat, jakou část domu – přesné místnosti – atd). Čím více toho bude ve smlouvě, tím méně bude pak problémů s případnými cizími majiteli…

 592. eva dvořáková

  VB můžete v případě rozvodu kdykoli zrušit dohodou mezi sebou. Sepište si smlouvu sami a vložte na katastr nemovitostí, tím bude platná. Pokus byste ji chtěli zrušit, sepíšete zrušení, vložíte na katastr a tím je zrušená.

  Dejte do smlouvy co nejvíce detailů, myslete na to že můžete mít problémy s cizími lidmi kteří tam s Vámi jednou můžou být…

 593. Anna Búryová

  Dobrý deň pani Dvořáková,

  ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas a odpoveď. Nikdy ma nenapadlo, že by som v živote potrebovala riešiť takéto veci, a preto vôbec nie som informovaná. Nepočítala som s tým, že mojou životnou láskou sa stane muž starší odo mňa s tromi deťmi. Môžete mi prosím ešte napísať, ako by to bolo v prípade, keby sme nespísali žiadnu predmanželskú zmluvu a môj manžel by umrel skôr ako ja? Dom by automaticky zdedili manželove deti a mohli by ma z neho vykázať? Potrebujem v živote nejakú istotu, ale nepríde mi správne, aby na mňa manžel prepisoval polovicu domu, keď ho kupoval zo svojich vlastných úspor a ja som naň vtedy neprispela. Nie som naivná, ale niektoré veci mi neprídu správne. Ešte raz Vám ďakujem za pomoc a odpoveď.

 594. eva dvořáková

  Paní Búryová, v případě dědictví budou ve vaší situaci dědicové jak děti, tak Vy jako manželka, na 4 díly…

  Něco Vám napíšu. Moje matka se se mnou přistěhovala do rodinného domu jejího dalšího manžela. Měla s ním pěkné dlouholeté soužití, až dostal infarkt. Po infarktu měl jet do lázní a před tím chtěl na matku přepsat nejdříve polovinu, pak si to rozmyslel, a chtěl přepsat celý dům, na kterém se roky nadřela a velebila ho… matka nechtěla, nepřipadalo jí to správné a viděla to jako zbytečné – však už byl z nejhoršího venku… Odjel do lázní a tam umřel.

  Následovali soudy s jeho třemi dětmi(které mu ani na pohřbu nebyly), zadlužení a velké trable, dvě zaměstnání a roky odříkání, aby je vyplatila a mohla zůstat v domě, do kterého investovala své zdraví…

  Kdyby si tenkrát řekla: jsou to "jen" peníze, je to "jen" majetek, udělala by líp. Nic nenahradí dobrý vztah s partnerem. Je to "jen dům"…nic víc…

 595. eva dvořáková

  Nakonec to dopadlo tak, že ten dům je teď můj…

  Napsala totiž VB užívání člověku se kterým pak žila. Ten ji málem psychicky utýral k smrti až mi jednou řekla, že buď si dům vezmu, nebo že ho prodá i s VB… šla do mého bytu a já vzala dům výměnou za byt… přísahala jsem, že hajzla s VB dostanu z domu a že mamku dostanu jednou zpátky… to se taky po třech letech soudů stalo a nyní bydlíme spokojeně celá rodina…

 596. eva dvořáková

  Pokud byl rozvaděč umístěn před novým Energetickým zákonem, obávám se že se ČEZ bude chovat jako kdyby tam VB měla. Ovšem jsou povinni Vám oznámit každý vstup na váš pozemek a bez tohoto oznámení by neměli na pozemek vkročit…. ale vím, že si dělají co chtějí…