Nový stavební zákon – povolování realizace staveb

 

Podobně jako u umísťování stavby máme i ve stádiu realizace stavby několik možností, jak postupovat. Nejjednodušší bude postup podle § 103 stavebního zákona. Tyto stavby nevyžadují ani stavební povolení ani stavební ohlášení. Jedná se o poměrně obsáhlý, ovšem taxativní (omezený na uvedené případy) výčet jednoduchých staveb. (především stavby s omezenou rozlohou, dále přesně definovaná technická infrastruktura, stožáry, antény a jiná podobná zařízení, zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, či oplocení, dále do tohoto režimu spadají udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, dále různé terénní úpravy a zařízení malého rozsahu a zákonem další vymezené stavby.

Nespadá-li nám stavba do výše uvedeného vymezení, kdy bychom nepotřebovali žádné rozhodnutí, musíme se pokusit o postup dle §104 stavebního zákona – tedy stavební ohlášení. Zde už se jedná o klasické správní řízení. Pokud se jedná o některé zvláštní stavby podle § 104 odst. 1 stavebního zákona (tedy takové, pro které pro jejich umístění postačuje územně plánovací informace – typicky rodinný dům do výměry 150m2) oznámení o realizaci stavby se podává na zvláštním formuláři, jehož použití je povinné. U těchto staveb je postup takový, že postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit případně své námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. Vedle toho stavby, pro které nepostačí územně plánovací informace, ale je potřeba jiný postup v řízení o umístění stavby, vyžadují jiné přílohy, či zde není povinné použití formuláře podle vyhlášky. Tyto rozdíly jsou pro nás však nepodstatné. K ohlášení se obvykle přikládají zákonem vymezené dokumenty podle typu stavby (může se jednat o projektovou dokumentaci, za určitých okolností může stavební úřad požadovat např. doklad prokazující vlastnické právo případně závazná stanoviska dotčených orgánů apod. – náležitosti vám sdělí stavební úřad nebo na ně budete upozorněni po nesprávném podání při odložení věci). Po ohlášení má stavební úřad patnáct dní k posouzení, zda jsou splněny všechny náležitosti. Pokud ne, věc odloží a poučí vás o tom, co doplnit. Do třiceti dnů od ohlášení stavební úřad posoudí, zda nejsou splněny podmínky zákazu stavby. Pokud nejsou dány důvody pro zákaz stavby, pak do čtyřiceti dnů od ohlášení stavby stavební úřad vydá souhlas s realizací stavby. Pokud zůstane stavební úřad nečinný, pak platí fikce souhlasu dnem následujícím – tedy nejpozději 41.den po ohlášení můžete začít se stavbou. Platnost povolení je jeden rok – v této lhůtě je nutné začít se samotnou stavbou.

Nejsou-li splněny ani podmínky pro ohlášení stavby, pak spadáme do kategorie klasického stavebního povolení. Tento postup je v podstatě obdobný jako povolování staveb podle starého stavebního zákona. V tomto řízení není nezbytné nařizovat ústní jednání, právní moci nabývá rozhodnutí ve lhůtě deseti dnů od doručení. Jeho platnost je omezena na dva roky od nabytí právní moci. Novinkou ovšem je možnost získat namísto stavebního povolení tzv. certifikát autorizovaného inspektora. Tento postup bude brzy možný (po jmenování inspektorů ministrem pro místní rozvoj), ovšem je otázkou, zda bude nějak masivně využitelný pro předpokládanou vyšší nákladovost. Výhodou ovšem je rychlost a bezstarostnost pro stavebníka. Zjednodušeně řečeno dopomáhá autorizovaný inspektor souladu požadavků stavebníka a požadavků stavebního úřadu. Rozhodnuto je pak na základě oznámení a přiloženého certifikátu, osvědčujícího tento soulad ve zkráceném stavebním řízení.

Poslední možností jak realizovat stavbu v souladu se zákonem je uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 161 správního řádu. Ovšem i zde, stejně jako u procesu umístění stavby, nemá praxe s tímto postupem zkušenosti.

Závěrem si krátce shrňme možnosti, které máme. Nejjednodušší je situace kdy není vyžadováno ani povolení ani ohlášení. V jiných případech může stavební úřad vyžadovat ohlášení stavby, další možností je stavební povolení, které může být nahrazeno zkráceným stavebním řízení pomocí certifikátu autorizovaného inspektora a poslední možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Příště se budeme věnovat řízení o užívání stavby (kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby).

 

Zbyněk Bouda, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

345 komentářů u „Nový stavební zákon – povolování realizace staveb

 1. Marie

  Dobrý den, zajímalo by mě co potřebuji za potvrzení abych mohla nahlásit stavbu na SU?Rodiný domek je mých rodičů a úpravu budu dělat na své náklady z půjčky stvebního spořéní. Děkuji za odpověď

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, oproti dřívějšímu stavebnímu zákonu se měla řada věcí zjednodušit. Pouhé stavební úpravy by pro Vás neměly znamenat žádnou výraznější administrativní zátěž, je možné, že budou-li menšího rozsahu, nebude nutné je hlásit vůbec. Přesto se obraťte na příslušný stavební úřad, sdělte jim přesně o co jde a v jakém rozsahu. Pracovníci úřadu jsou povinni sdělit Vám veškeré podstatné informace, včetně toho, co po Vás budou eventuálně požadovat.

 3. Kurcová

  Dobrý den,

  mám následující dotaz – soused si chce na svém pozemku postavit dvojgaráž, která má být situována v těsné blízkosti mého pozemku. Vhledem k tomu, že terén je zde dosti svažitý , bude navrhovaná dvojgaráž vzhledem k její rozloze a výšce značně vyčnívat(stínit a bránit ve výhledu). Jde mi o to zda existuje nějaká minimální vzdálenost umístnění stavby od sousedního pozemku a jaké mám možnosti se k tomuto účinně vyjádřit.

  1. Ingrid

   Dobrý večer,máme podobný problém,mohu prosím vědět jak jste dopadli či jaké byly možnosti?Děkuji Navrátilová

 4. Stanislav

  Dobrý den mám dotaz ohledně vzdálenosti stavby od pozemku mého souseda.Mám zděnou,podsklepenou chatu o výměře 5 krát 5metrů a měl bych zájem přistavět,jenže chata byla dřívě stavěná jako zahradní chatička,takže nikdo nepočítal a neřešil vzdálenosti chat od plotů a dalších chat.Nyní jsou pozemky uznány jako stavební parcely.Jenže chata se nacház 1,5 metrů od mého plotu a jeho chata dalších 1,5metru od mého plotu. Celková vzdalenost mezi chatami činí zhruba 3 metry.je realizace stavebního povolení vůbec možná?přistavět bych chtěl bez podsklepení.díky

 5. radek

  Dobrý večer, mam dotaz co se týče stavby kanadskeho srubu.Mam pozemek ale CHKO argumentuje že kanadske sruby nezapadaji do dobové architektury,není nějaký zákon o dřevostavbach jako takových?

 6. Honza

  Dobrý den,

  Chci rekonstruovat ve státním bytě koupelnu,ale chtěl bych zanechat jak do koupelny tak na WC dveře o rozměru 60.Známý však říkal, že podle nového zákona je min.š.70. Vím tedy že se to týče nových projektů, ale je to tak i při rekonstrukci? Za odpověd moc děkuji.

 7. Jirka

  Dobrý den,

  měl bych dotaz ohledně vzdálenosti sousedních staveb.

  Mezi mojim domem a sousedovou kůlnou je vzdálenost cca 0,5m (ani jedna ze staveb není na hranici pozemku). Soused chce tuto kůlnu zbourat a postavit na ni garáž. S čímž nesouhlasím, protože mezi domy je dosti malá vzdálenost a neustále se tam drží vlhkost, a je dosti problematická i údržba střechy. Je předepsaná nějaká minimální vzdálnost staveb mezi sousedy, případně mohu s touto stavbou nesouhlasit?

  Děkuji

 8. Martin Langmann

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně stavby – nástavby rodinného domu jež bylo povoleno stavebním povolením na štítové straně před dokončením stavby chci umístit do dvou pokojů okna. Vzhledem k tomu, že bylo sousedkou namítnuto, že bychom ji ony narušovali její soukromí bylo ve stavebním povvolení zabudování oken zamítnuto a okna zakázána. Od hranice sousedního pozemku je vzdálenost domu přes 4m. Chci se zeptat která norma toto upravuje a jak bychm měli dále postupovat v tomto sporu. Děkuji za odpově|ď.

 9. jiři šindelař

  dobry den ! chci se zeptat jestli existuje nejaky zakon ktery nařizuje realizovani stavby stavebni firmou , udajne by to melo byt u staveb vetsich nez 150 m2 . prdem dekuji za odpoved

 10. Milan Havlík

  Dobrý den,

  Měl bych prosbu.Chci začít stavět RD o rozměrech do 100 m2 a narazil jsem na problém s územním plánem. Moje situace je taková, že vlastním pozemek o výměře zhruba 2000 m2, pozemek je zasíťovaný (el.,městská voda, plyn), oplocený, na pozemmku stojí už 10 let zděná chata, podsklepená s přístavkem. Na oplocení i stavbu chaty bylo vydáno stavební povolení a vše bylo řádně zkolaudováno.I přes všechny tyto realizace je bohužel můj pozemek vyznačen v ÚP zeleně jako ochranná zeleň, i když je na něm již evidována na katastru nemovitostí parcela a chata s číslem E a sousední pozemky jsou v ÚP vyznačeny červěně jako zastavěná oblast.Nevím, kde vznikla chyba, a proč je to takto vyznačené.I na odboru životního prostředí můj pozemek mají vyznačen jako zastavěnou oblast.Jak tuto chybu napravit v souladu se zákonem, aniž bych musel čekat na změnu v ÚP a mohl zde začít stavět RD? S pozdravem Havlík

 11. Renáta Pintravová

  Dobrý den,

  chystáme kompletní rekonstrukci koupelny ve starém panelákovém bytě. Je možné spojit koupelnu s toaletou? V novostavbách se společná koupelna s WC dělají, ale na družstvu nám řekli, že podle nových norem to není možné a WC musí být od koupelny oddělené. Předem velice děkuji za radu. Renata Pintravová

 12. Jiřina Tolmanová

  Dobrý den,

  prosím o radu. Zakoupila jsem pozemek vedený jako parcela – ostatní pozemek a chtěla bych si tam časem postavit malou chatku k rekreaci….cca 20m zastavěné plochy. Potřebuji na tuto stavbu stavební povolení? Pozemek ještě není oplocený – musí se o povolení oplotit jej také někde žádat? Jednalo by se pouze o nízké plastové pletivo. Děkuji za zodpovězení dotazů. S pozdravem Tolmanová.

 13. Marek Bednar

  Dobry den, je mozne postavit RD mimo uzemni plan obce? Vzdalenosti od zastavbove oblasti je cca 50m. Poradite jak se da nejrychleji ziskat stavebni povoleni na dany pozemek. Dekuji.

 14. simona smolkova

  Dobry den,

  planujeme rekonstrukci bytu. Od stavebniho uradu mame rekonstrukci schvalenou na ohlasku (bez stavebniho povoleni). Soucasti procesu bylo i ziskani podpisu od ostatnich najemniku jako potvrzeni o tom, ze byly informovani o planovane rekonstrukci. Po doruceni rozhodnuti ze stavebniho uradu Spolecenstvi vlastniku jsme obdrzeli podminky od predstavitelu spolecenstvi, ktere musime v prubehu rekonstrukce dodrzovat jinak nam odvolaji podpisy. Jednou z nejzasadnejsich podminek je zakaz pouzivani osobniho vytahu na prepravu stavebniho materialu a to i presto, ze se zavazujeme nepouzivat vytah nad povolenou nosnot, zabezpecit uklid a zpristupnit vytah pro prepravu najemniku kdykoliv bude potrebne. Dovolte mi zeptat se: Je mozne, aby nam Spolecentvi vlastniku takto definovalo podminky a pravidla, ktere musime dodrzovat a branili nam v pouzivani vytahu, za ktery platime stejne jako vsichni ostatni? Dle stanov spolecenstvi pry potrebujeme na rekonstrukci i souhlas od spolunajemniku (nejen potvrzeni o informovani, ktere je pro stavebni urad postacujici). Jsou stanovy nadrazeny Stavebnimu zakonu?

  Predem dekuji, Smolkova

 15. Dagmar Horňáková

  Dobrý den, může po mě stavební úřad vyžadovat vyslověně podpisy a souhlas do situace stavby nebo je druhá možnost informování dopisem s doručenkou taky legální a dostačující prostředek informování? Úřady často přikazují podpis do situace…

  Děkuji, s pozdravem D.Horňáková

 16. Lenka Š.

  Dobrý den chtěla bych se zeptat, jestli stačí poslat ohlášení o stavbě poštou s dodejkou, majitelka sousedního pozemku je cizinka.A jestli se to da u notaře nebo jine odborné osoby ověřit, že v dopise opravdu oznámení o stavbě je.Děkuji

 17. roman

  Dobrý den.Mam prosbu.Chtěl bych postavit dílnu z dřevěných trámu a obloženou dřevem vedle rodinného domu zhruba o rozměrech 6*4m.Ctěl jsem se zeptat jestli k tomu potřebuji nějaké ohlášení a jestli to mohu postavit na betonové patky.Předem děkuji za radu.

 18. Lenka Š.

  Dobrý den chtěla bych se zeptat zda můžu žadat elektrárny,vodárny a plynarny o existenci sítí u pozemku, kdyz pozemek nemame jeste ve vlastnictví, ale jsme v řízení??Děkuji a s pozdravem

 19. Miloš B

  Dobrý den, chci oplotit svoji zahradu za domem. Chci oplotit jen tu část, která sousedí s ulicí či která sousedí se samotným domem. Je možné tak učinit bez jakéhokoliv vyřizování na stavebním úřadě? Lze třeba i posunout plot více od okraje pozemku, abych nemusel absolvovat povolení plynáren, elektráren apod. Paní na stavebním mě tvrdí, že je potřeba: popis stavby se zákresem zamýšlené stavby,vyjádření správců inženýrských sítí k této stavbě, souhlasy všech majitelů sousedních pozemků a souhlas obce, stavební dozor a vyplnění formulář"Oznámení o záměru k území k vydání územního souhlasu". Ovšem slyšel jsem, že oplocení už má jen formu ohlašovací a že nepotřebuji souhlas obce apod. Co je na tom pravdy? Děkuji za odpověď.

 20. Miloš B

  Ještě jednou dobrý den,

  kolik by byla případná pokuta, kdybych postavil plot bez ohlášení a bez povolení u pozemku se silnicí?

 21. Jaroslav Toman

  Chci oplotit vlastní pozemek o výměře cca 2000m2 vedený jako orná půda. Pozemek se nachází mimo zástavbu ve volném prostoru. Veřejná komunikace vede okolo kratší strany pozemku. Mám záměr pozemek oplotit drátěným pletivem bez pevné podezdívky. Prosím sdělte, jaká povolení či rozhodnutí musím mít od stavebního úřadu či jiného odboru místní správy.

  Děkuji za odpověď

 22. Martin Černý

  Dobrý den,

  mám povolení od ČEZU k postavení elektroměrového pilíře na obecním pozemku, je nějaká norma, nebo zákon, který určuje, jak daleko musí pilíř být od sousedního pozemku, nebo plotu?

  Děkuji

 23. Žaneta Petříková

  Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat,jak postupavat při koupi nemovitosti,která je v exekuci a nemá kolaudaci.s kým se spojit,jestli s bankou,které majitel dluží nebo s exekutorským úřadem,a jak postupovat dál.Děkuji za odpověď.

 24. Břetislav Krejčí

  Dobrý den,máme dřevěnou chatu s vlastním pozemkem a zjistili jsme,že konstrukce je napadena a bude potřeba provézt rekonstrukci.Můžete nám prosím poradit zda žádat na tyhle práce stavební povolení,nebo ohlášení a nebo zda je možné tuto opravu provést bez jakéhokoli ohlašování?Předem děkuji za odpověd a radu.S pozdravem krejčí

 25. Martin Krejčí

  Dobrý den,chtěl bych se optat,co je potřeba za povolení na stavbu dřevěné boudy 12 krát 4 metry,výška 2,5 metru.Na vlastnim oploceném pozemku na vesnici.Nejbližší sousedé jsou vzdáleni cca 50 metrů.Děkuji.S pozdravem krásného dne Krejčí

 26. David Ščerba

  Dobrý den, prosím Vás, chtě bych se zeptat, zda-li potřebuji stavební povolení nebo ohlášení na stavbu zastřešené pergoly, přistavěné ke stěně rekreační chaty.

  Velikost pergoly je 5×2,5 metru, výška je 3,2 metru. Bude celodřevěná z trámů, posazena na betonových patkách.

  Stěny jsou do výšky 1,2 metru.Patří tato stavba ke stavbám bez ohlašovací povinnosti podle paragrafu 103? Děkuji. David

 27. Helena Váchová

  Podala jsem žádost o stavební povolení,sousedé jsou již obesláni. Stavební řízení se nyní přerušuje,protože jeden z vlastníků zemřel. Je zde pouze syn po zemřelém a je uveden v katastru jako vlastník. Musím doložit potvrzení o dědictví,nebo stačí pouze vyjádření syna,který zde bydlí? Ten nemá námitek. Děkuji Váchová

 28. Ildikó Bagotová

  mame problem dostat dcerku do skolky i kdyz sme ze Slovenska teda z EU.Bydlyme v Cechach uz rok a dcera uz bude mit sest let.Teda je predskolacka.Problem je vtom ze neovlada cesky jazyk takze sme pozadali o odklad.Pani riditelka v MS nas ale bohuzel uz znova odmitla.Duvodem je trvale bydliste.Ackolysme tady zahlaseny trvale samozrejme nedostaneme.Bes neho nemuze pri do skolky i kdyz tady bydlime.Dcera ovlada bohuzel jenom cizy jazyk.Co se da prosim delat ta skolka je proni moc dulezita.S pozdravem bezradny rodice.

 29. Marie Pešková

  Stavíme rodinný dům Alfa od G Servisu. Protože zde nejsou žádné úložné prostory, rozhodli jsme se postavit vedle domku drobné stavby na jednom základě,které mají společnou stěnu.

  Obě stavby mají zvláštní vchod a nejsou propojeny. Dlke stavebního úřadu se jedná o dva řadové domky. Co mám dělat, aby šlo o drobnou stavbu.

 30. kristyna plevka

  chci postavit kotec pro psa u plotu nasich sousedu a doneslo se mi,ze minimalni vzdalenost od plotu je nejak limitovana ze zákona jenže v te zmeti paragrafu a vyhlasek se mi to to nepodarilo najit dekuji za pomoc

 31. Lubomír Blažek

  Prosím o radu ohledně stavby chaty popřípadě mobilhauzu, je možné v současné době postavit dřevěnou chatu bez základů na vlastním pozemku vedeném jako zahrada a jaká je maximální zastavěná plocha,zároveň vás prosím jak postupovat v případě mobilhauzu, děkuji za odpověď

 32. Gabriela Vránová

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda soused bude moci postavit si RD i přesto, že já jako majitel sousedního pozemku, o tomto nebudu informovaná? (nepřevezmu listovní zásilku či nepodepíši se např. na výkresu situované stavby?) předem děkuji za odpověď Vránová

 33. Alena Kolaříková

  Chci si na svém pozemku postavit kůlnu na nářadí a stavební úřad požaduje na situačním výkresu rovněž souhlasy osob,jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno.Nevím,zda se to týká také těch "sousedů",kteří nesousedí přímo s pozemkem, na kterém se můj záměr uskuteční,ale sousedí až s jiným mým pozemkem,který tuto stavební parcelu obklopuje.Prosím neodkazujte mě na SÚ,neboť právě o jejich nekompetentnosti jsem se několikrát přesvědčila naposledy,když mi tvrdili,že na kůlnu na nářadí o rozměru 2x5m bez ing.sitě,potřebuji ohlášení stavby!!!/.Děkuji za radu.

 34. slavek Heiduk

  dobrý den.Na svém pozemku chci postavit sleník o velokosti 2,5×3.m a výšce 2,m co přesně potřebuji od stavebního odboru v obci.Děkuji za odpověď Heiduk

 35. Iveta Vanacova

  Dobry vecer, mela bych dotaz. Chtela bych si pristavet k domku terasu, zatim jen bez pristresku. Byla by tak delka 8m a sire 3m,vyska 50cm a hloubka do zeme na zaklad tak 40cm. Potrebuji k tomu povoleni stavebni nebo jen ohlasku.Kdyz jsem byla na nasem stavebnim urade se informovat. tak jsem byla moc prekvapena kazdych 14 dni si vymysli urednik nove veci. Povoleni od telecomu,elektrikaru cely vyjadreni uzemniho planu,nakres od stavare s razitkem a to nevim co jeste prijde. prosim o radu a informace, jeste jedna vec. Kdyz jsme jako obcane nespokojeny urednikem na stavebnim .muzem si nekde stezovat. Vse prodluzuje a neni shopen s nami komunikovat.

 36. Miloslav Žák

  Dobrý den, prosím o radu. Chtěli jsme začít letos stavět RD. Bohužel nám zhruba 2 měsíce před plánovaným započetím stavby zjistili, že naše parcela je zakreslena v územním plánu jako stavební, ale pouze výhledově.

  Na tuto skutečnost nás neupozornil ani starosta obce ani nikdo v celém úřednickém kolotoči. Bohužel nám nevydali stavební povolení dokud se neudělá změna ÚP. Prosím o radu co vše toto obnáší, stojí a jak dlouho to bude trvat. Jedná se pouze o změnu jedné naší parcely. Je to velmi složitá situace, protože jsme toto vůbec netušili a již máme nakoupený materiál, dohodnuté řemeslníky a vše už je připraveno ke stavbě. Slyšeli jsme, že změna ÚP může trvat i přes rok, což by nás vyšlo na ohromné peníze, starosti a vedlo by to k zbytečnému prodloužení stavby a tím i "zbrždění" našeho rodinného života. Je prosím nějaká možnost, jak této změny dosáhnout dříve? Slyšeli jsme i něco o smlouvě o umístění stavby.

  Díky mockrát za rady.

  ZOUFALÝ

 37. Mili Janoutová

  Dobrý den, na konci února jsme podali ohlášení stavby. Mysleli jsme si, že všechny přílohy jsou v pořádku. Bohužel jsme byli dopisem od úředu vyvedeni z omylu. Všechny věci jsme sehnali velmi rychle, avšak jeden bod nám chyběl a chybí do dnes. S městem jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek. Město pozemky zasíťovalo a my si za to také zaplatili. Teď však po nás chce stavební úřad dvě vyjádření k sítím z majetkového a dopravního odboru, jinak nám zase ohlášení vrátí. (přestože už máme od každého vyjádření, jen chtějí další). Jenže tyto odbory nám nemůžou tyto vyjádření vydat, protože vyjádření jsou prý na základě zaměření a kolaudace sítí a komunikací. Jenže to nemá ještě město vyřízené a ani nedokážou říct, kdy to bude.My ohlášení po 14 dnech čekání na tyto papíry zase podali a teď čekáme, až nám zase přijde odložení ohlášení. Ale my už potřebujeme stavět. Je to začarovaný kruk a nevíme jak z něho ven. Jsou nějaké možnosti? Děkuji za odpověď

 38. Martin Krejčík

  Dobrý den,

  rád bych postavil zahradní domek (zděný, do 4m výšky a 16m2) asi 0.5m od hranice sousedního pozemku.Jaké musím splnit podmínky, aby mi stavební úřad tuto stavbu povolil (dal mi územní souhlas)? Můj soused se stavbou souhlasí. Děkuji za odpověď.

 39. Miloš Tocaur

  prosím o informaci jak postupovat se sousedem který má po celé délce naší parcely vzrostlé stromy asi 0,5 m od hranice. Veškeré větve jsou na naší parcele kde stíní a listím i jehličím znečišťují náš pozemek. Chceme si postavit domek, který by byl zastíněn. Soused odmítá stromy pokácet.Děkuji za radu.

 40. Marie J.

  Dobrý den, na chatě jsme měli dřevěný plot, který soused odstranil a zasadil si přímo na hranici plot živý, o který se nestará a větve nám zasahují cca 60 cm na náše záhony. Obrátili jsme se na příslušný městský úřad, že tento plot nechceme, ale bohužel nám neporadili, jak řešit tuto situaci. Dále u plotu máme již několik let hranici dřeva, kterou nyní soused chce, abychom jí dali 0,5 m od hranice plotu. Chci se zeptat, jestli na tento požadevek má soused nárok. Také se chci zeptat, jestli při oplocení svého pozemku musím mít souhlas souseda a úřadu. Předem děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Marie J.

 41. Rudolf Mašek

  Máme rodinný dům postavený a zkolaudovaný v roce 1976(má přízemí a jedno patro) s přistavěnou garáží v roce 1993.Celková zastavěná plocha je 137 m2.Nyní bychom chtěli přistavět do boku dvě místnosti v přízemí a 1. patře o zastavěné ploše á 40 m2.Celková zastavěná plocha by vznikla asi 177 m2.Stačí ohlášení stavby a stavba svépomocí když bude přístavba jen 40 m2?Děkuji za odpověď Mašek

 42. Jana Štefková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné postavit na svém pozemku, který je veden jako orná půda "boudu" na nářadí, bez pevných základů o rozměrech 3,5x3m. Pokud by se jednalo o porušení zákona, jaký může být postih? Moc děkuji za odpověď. Jana

 43. Rasl

  Dobrý den,chci se zeptat jestli budu potřebovat vyjádření statika k výstavbě zděného jádra v družstevním bytě.Děkuji za odpověd.

 44. Radek ***

  Dobrý den,při projednávání stavebního povolení nás úředník na stavebním úřadě nutí podepsat smlouvu na provádění staveb s jedinou firmou, ktera má stavu komplet provést.I přesto, že máme autorizovaný stavební dozor a veškeré stavební práce budou provedeny odbornými firmami.Stavíme přízemní bungalov bez podsklepení.Děkuji za odpověď.

 45. Monika Kovářová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda domek se stavebním povolením z roku 1999, se řídí Stavebím zákonem platným v roce 1999 nebo platným pro stávající rok. Soused bydlí v nezkolaudovaném domku již od roku 1999. Nechala jsem si zaměřit svůj pozemek a domek který chci stavět na tomto pozemku a zjistila jsem,že jeho přípojky vedou po mém pozemku a taktéž nejsou zkoulaudované.Na stavebním povolení je dané, že jeho přípojky musí vést v přilehlé komunikaci, bohužel jsou mimo ni.Chci začít stavět a nevím co tyto přípojky pro mě mohou znamenat a zda jsou v mém vlastnictví nebo sousedově vlastnictví.Děkuji Vám za odpověď KM

 46. Andrea Grebeníčková

  Dobrý den, k vybudování bazénu potřebujeme uzemní souhlas a souhlas sousedů, co by se stalo, kdyby sousedé s tím nesouhlasili? Bazén by byl od hranice pozemku 8 metrů.

  děkuji za odpověď. S pozdravem Andrea Grebeníčková

 47. Jaroslava Sloupová

  Dobrý den,chci začít svavět RD na části zahrady mého otce.Pro rozdělení pozemků jsme nechali vypracovat geodetem geometrický plán pro Stavební úřad,který plán zamítl pro umístění otcovy zděnné kolny rohem 5mx3m jako hranicí pozemků.Obvodové zdi nemají okna a voda ze střechy je okapem vedena za plot na pozemek otce,nejedná se o rodinný dům!Usnesení jsme odvolali ke Krajskému úřadu,který nám vyhověl a vypracovat jiný geometr.plán zamítl,avšak náš Stavební úřad rozdělení pozemku nechce povolit bez odstupu 2m na každé straně od obvodových zdí,pokud bychom pozemek prodali vidí to jako problém,což mi prodat nikdy nechceme.Otec má volný přístup pro tzv.údržbu zdí kolny i bez 2m.Prosím o radu zda je v zákoně psáno"obvodové zdi nesmí být hranicí pozemku i když se nejedná o RD",je -li tento případ tzv.zdi bez oken s odvodem vody na sousední pozemek výjimkou v zákoně dle Kraj.úřadu či mám opět zaplatit nový výměr geodeta. Děkuji za radu.

  S pozdravem Jaroslava Sloupová

 48. nika nika

  Jedná se o přístavbu na stávající zástavbě,pouze nad přízemím cca 27 m2,první patro se zastřešením.Jedná se o rozlohu již stávající nad 150 m2,i když se nijak tato nezmění podle nového stavebného zákona potřebuji stavební povolení+územní rozhodnutí.Souhlas souseda přiléhajícího k hranici pozemku stavbou je bez překážek.Jak řeší stavební zákon souhlas druhého souseda (z druhé strany) nebo stačí jenom informace, který je od stavby a hranice pozemku vzdálen minimálně 4,5m, je v takovém případě nutný.Jeden den mi soused souhlasí a vše podepíše a druhý den přijde s jakýmsi návrhem, kterým si podmiňuje tento souhlas.Je první souhlas směrodatný a co v případě změn vlasnických práv (tedy tohoto souseda na jiného) v průběhu stavebního řízení,potřebuji souhlas nového majitele? Lze vydat stavební povolení stavebním úřadem v takovém případě? Tento soused s mým pozemkem tak,že jeho okna jsou prakticky na hranici pozemku,což je v rozporu zákonem, a další,neřeším, potřebuji svou přístavbu legalizovat

 49. Tomáš Jirásek

  Dobrý den,

  Chci podat ohlášení stavby, a proto jsem obeslal sousedy dopisem s dodejkou – adresy vlastníků jsem si našel v KN (jedná se o rozparcelované pole, kde zatím nikdo nebydlí). Nicméně jeden se vrátil poštou zpět a pošta tam připsala "Adresát neznámý". Stačí tahle informace stavebnímu úřadu, resp. co mám dělat dál?

  děkuji

 50. Petr Nekvinda

  Dobrý den, máme následující problém. Na našem pozemku chceme postavit pergolu a to přesně na hranici našeho pozemku. Hranice pozemku je ohraničena plotem, který je ve vlastnictví souseda. Ten na nás vyrukoval s tím, že si nepřeje, aby jsme pergolu stavěli a že je ze zákona nutné dodržet minimální vzdálenost stavby od plotu minimálně 2metry. Tím pádem by pergola nemohla být postavena přímo na hranici našeho pozemku, přímo vedle plotu souseda. Je jeho tvrzení správné, nebo se tato vzdálenost vztahuje jen na stavby, které musí mít povolení ke stavbě, protože pergola takovou stavbou není.

 51. veronika vojnarová

  dobrý den, chtěla bych se zeptat,jak postupovat,když soused nesouhlasí s kůlnou. Má být o rozměrech 2,5 x 3m. Byla by dodržena hranice 2m od plotu. Podle čeho se pak usuzuje zda to mohu postavit a jak dlouho to trvá?Ještě se chci zeptat ,jestli je možné postavit kůlnu 2m od plotu s tím,že by byla ale střecha protáhlá až ke kraji plotu( přístřešek na dříví).Děkuji

 52. Alena Nováková

  dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s výměnou oken a stavebním povolením nebo ohlasenim??

  Chystáme se vymenit okna – rekontrukce domu – ve dvou pripadech vymenime okna za balkonove dvere a naopak a take chceme zazdit luxfery a dat misto nich balkonove dvere. Potřebujeme na toto stavební povolení nebo ohlašení?Děkuji za odpověď Alena Nováková

 53. Iveta Šerýchová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je vzdálenost stromů nebo keřů od hranice pozemku. Záleží také na výšce stromů či keřů? Stromy jsou o výšce cca 4m a keře o výšce cca 1,5m.Moc děkuji za odpověď.

 54. Miroslava Koudarová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na nějaké podrobnosti ohledně veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební řízení. Kdo je účastníkem, co v ní musí být uvedeno, jestli existuje nějaký vzor, jaké jsou u ní lhůty pro udělení stavebního povolení … Děkuji.

 55. Petr Aubrecht

  Hezký den,

  na svém pozemku bych chtěl postavit stání pro auto, ve vzdálenosti menší než dva m. od hranice pozemku. Na stavebním úřadě jsem sháněl informace jak postupovat a bylo mi sděleno, že krom souhlasu majitele sousedního pozemku (což chápu)musím nejprve mít vyjádření požárního technika posléze hlavního architekta atd. Požadavek s vyjádřením požárního technika mě mírně vyvedl z míry a tak se ptám, je to normální praxe a nebo jen byrokratický výmysl stavebního úřadu Hradec Králové?

 56. Jana Burešová

  Chtěl jsem se zeptat , zda na stavby , na které není třeba , ani ohlášení, ani povolení je třeba uzemní souhlas i v zatatavitelném území?

  Zda součásti žádosti o územní souhlas musí být projektová dokumentace, anebo stačí jen situační náčrt?

 57. Jari R.

  Dobrý den, můj dotaz je: Chceme nad bytem využít půdu jedna se cca o 70 m2, k účelu výstavby podkroví(mezonet),při této stavbě chceme zvednout jednu stranu střechy, podezděním o 2,4 metru. Na SÚ nám řekli, že tuto stavbu může provést jen stavební firma (samozřejmě na základě stav.povol.). Připadá mi hloupé zadávat zvednutí střechy firmě, když jsem vyučený tesař a tuto práci dělám denně. Existuje nějaká vyjímka, nebo tuto vestavbu musí opravdu provádět stav.firma.Děkuji za odpověď.

 58. Jaroslav Patrný

  Dobrý den,

  prosím zda musí být u ohlašované stavby dopravní a technická infrastruktura hotová už při vydávání povoleni na základě ohlášení nebo stačí, pokud je na dopravní a technickou infrastrukturu vydáno zvláštní povolení a bude hotova až při kolaudaci? Děkuji.

 59. Jan Poštulka

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jaká pravidla musí soused dodržet při stavbě plotu. To je od stavebního povolení,vzdálenosti od hranice sousedního pozemku,souhlasu souseda,případného vstupu na sousední pozemek při stavbě plotu.

  Velice děkuji.

 60. františek marcipán

  Dobrý den

  moc prosím o radu,nebo o nasměrování.Už rok řeším zahrnutí pozemku do územního plánu, ale marně.Pozemek je veden jako průmyslová zóna,je to pole a v jeho těsné blizkosti stojí novostavby.Na patřičných úřadech nevidi s výjmutím problém,ale bude to ještě dlouho trvat.Slyšel jsem o nějaké skulině či mezeře v zákoně,která umožnuje za určitých podmínek(souhlas obecního úřadu a možná i jinych) provést základy a desku v době schvalování změny územního plánu.

  Můžete mi toto prosím upřesnit popř. vyvrátit a zdělit více info.k tomuto problému a zda je vůbec nějaké východisko,nebo zda musím čekat prostě další rok.

  Mě by tento rok stačilo postavit pouze základy, stavbu samotnou zahájit až jaro 2009. Předem děkuji za info. s pozdravem F.Marcipán

 61. Zdeněk Danda

  Dobrý den, na svém pozemku (zahradě) mám 2 parcely(první je stavební parcela-14m2 a druhá je vedená jako plocha pro zahradu a sad)toto vše je na jednom pozemku.Na stavební parcele mám již léta postavenou malou chatku a nyní je v desolátním stavu, nemá smysl ji opravovat, rozhodl jsem se postavit o kousek vedle novou a stávající zbourat.Podal jsem si žádost na Úřad územního plánování(v Žatci) kde my moji žádost zamítly s tím, že se jedná o pozemek zařazený do ploch pro zahrady a sady.Jedná se o jednopodlažní chatičku s verandou o celkové výměře 23m2 bez pevných základů,výška 2,7m,jedna část je určena k rekreaci,nikoli k trvalému bydlení a druhá část jako kůlna na nářadí.Je nějaká možnost obrany? Existuje nějaká výjimka v zákoně? Jak na úřadě územního plánování, tak na SÚ jsem se setkal jen s arogancí úředníků, neochotou věc řešit a vyhrožováním pokutami, pokud začnu stavět. Prosím Vás o radu, velice děkuji za každou pomoc. Zdeněk Danda, Žatec.

 62. František Nový

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vzdálenosti stavby od pozemku. Soused chtěl stavět na hranicích pozemku (ve vzdálenosti cca 0,5 m od mojeho domu), což jsem před zahájením stavebního řízení rozporoval. On však podal žádost o udělení vyjímky, a bylo zahájeno řízení o udělení vyjímky. o udělení vyjímky jsem podal námitku. Bude provedeno osobní řízení ze strany stavebního úřadu. Je na udělení vyjímku nějaký právní nárok. Jak bych měl postupovat dále. Děkuji za odpověď.

 63. František Nový

  Dobrý den. Bylo mi doručeno, že mi bude provedena kontrola ze stavebního úřadu. Mám si připravit všechny dokumenty a stavební projekty k mému domu. Tento dům jsem mám po svých rodičích, kteří na něm někdy v roku 1940 prováděli stavební úpravy. Žádné projekty se nezachovali. Chci ze zeptat z jakého důvodu má stavební úřad možnost provést tuto kontrolu (žádné jednání jsem se stavebním úřadem nevedl). Může stavební úřad po mě požadovat zpětné provedení stavební dokumentace a všech dalších dokumentů (kolaudace apod.). Děkuji za odpověď

 64. Milan Švihel

  Dobrý den, v letech 1986 – 89 jsem provedl nástavbu DR, ale bohužel ji dodnes nezkolaudoval. Je možné zpětně zkolaudovat k datu platnosti stavebního povolení? Děkuji za odpověď.

 65. Roman Čtvrtečka

  4.6.2008 Roman Čtvrtečka

  Dotaz:Dobry den, chtěl bych postavit garaž do 20m2 na svém pozemku.Chtěl bych se prosim zeptat, co je vše potřeba k vyřízení stavby a jak daleko mohu stavět od hranice se sousedem. Se sousedem mám dobré vztahy. Základy pro garáž mám postavené už nekolik let a jsou evidované jako operná zeď. základy garázě tvoří hranici mezi mym pozemkem a pozemkem sousedovým. Děkuji

 66. Zdenka Green

  Dobry den,

  chtela jsem vas poprosit o radu.

  Pokud koupim pozemek se starym domem k zbourani, s tim ze na nem budu chtit vystavet asi tak 6 bytovych jednotek(byty ne domy)za ucelem pronajmuti, budu potrebovat nejaky jiny druh stavebniho povoleni nez potrebuji k vystavbe rodinneho domu? A nebo pokud koupim pozemek bez predesle vystavby jaky druh stavebniho povoleni budu potrebovat?

  Jsou tyto informace dostupne na nejake internetove adrese?

  Za vasi radu vam predem dekuji.

  Zdenka

 67. MARTIN SAINER

  soused vykopal vedle mých základů díru i pro svůj základ o to tím způsoběm že moje kameny v základech očistil a mezery mezi nimi také. následně tam natáhl igelit a vše začal zalévat betonem. upozornil jsem ho že by tam měl vytvořit dilatační spáru nejlépe z 1-2 cm polystyrenu. to však neudělal i přesto že to slíbil.mám strach že až začnou jeho základy pracovat a sedat si že rozhýbe i moje základy jelikož beton i s igelitem zatekl mezi spáry kamenů.ptal jsem se na stevebním úřadě a ty to nafotily a daly vědět sousedovu stavebnímu dozoru , který odpověděl že je to v pořádku a že to může být.myslím si že nemá pravdu a nevím jak dál postupovat. děkuji za odpověd.

 68. Čermák Miloslav

  Dobrý den

  Potřebuji nutně udělat kompletní rekonstrukci střechy.Musím na to mít stavební povolení nebo atačí ohlašovací povinost.

  Děkuji za odpověd Čermák

 69. Martin Javorský

  Dobrý den, jak je tomto v případě se stavebním povolením? Soused totiž přestavuje horní část baráku a schody, jenže my jsem na jeho domu přilepeni jednou polovinou. Na co mám nárok já v případě nějaký škody (např. popraskání zdí atd.)

 70. Michaela Prachařová

  Dobrý den,prosím vás o radu.Soused má k naší stěně postavený sklep a to tak,že je přímo opřen o naši stěnu.Sklep je kopulovitého tvaru je postaven z kamenů a vrch je zasypán hlínou.Všechna voda ztéká na naši stěnu a tudíž je stěna mokrá a dům podpáčený.Chci se zeptat jestli je v pořádku,že mezi sklepem a naší stěnou není žádná vzdálenost.Na stavebním úřadě nám nebyli schopni odpovědět.Předem děkuji za odpověď Prachařová

 71. katka trundová

  Dobrý den,

  chtěli bychom realizovat před naším vesnickým hostincem předzahrádku o velikosti 25m2, která nebude mít pevné základy a k budově bude ukotvena, bude ji možné kdykoli demontovat. Je třeba stavební ohlášení nebo povolení, případně pouze povolení od obecního úřadu? děkuji za informace

 72. Vlasta Š

  Dobrý den,

  chceme si na půdě udělat rozšíření obytných místností o 2 pokoje a koupelnu a záchod. Některé věci bychom chtěli dělat sami. Podle nového stavebního zákona ale nedokážeme posoudit, zda toto můžeme zařadit do §103 odst. h) nebo §104 odstavec n) a vestavbu udělat pouze na ohlášku nebo zda potřebujeme stavební povolení? Děkuji za odpověď

 73. Miroslava Stejskalová

  Dobrý den,prodáváme byt za cenu 2 miliony, tato částka je uvedena ve zprostředkovatelské smlouvě s realitní kanceláří. Nyní máme podepsat smlouvu s kupujícím, ale ve smlouvě není částka 2 mil., ale 2.100.000 s tím, že částka 100.000 nám byla předána před podpisem smlouvy, což není pravda, protože tuto částku si vzala RK jako provizi od kupujícího. Navíc nám tuto částku započítávají i do 3% daně z prodeje nemovitosti. O prodej máme zájem a nevíme jak se nyní zachovat, protože takto to přece není v pořádku. Děkuji předem za radu.

  M. Stejskalová

 74. Milena Kračková

  Dobrý den,prosím z jakého důvodu se musí stavit dům minimálně 2 m od sousedova pozemku?Děkuji

 75. Jarek Kovanda

  Prosim o radu ohledne navazky (navyseni terenu) na sousednim pozemku. Mam zahradu, vedle ktere vznika stavba. Chteji navozit k memu plotu zeminu a tim muj pozemek utopit. Jelikoz se jedna o misto ohrozene vodou, stane se timto z me zahrady pravdepodobne potok. Stavebni firma rika, ze zadny zakon neporusuje. Co s tim? Kovanda

 76. Lenka Martinková

  Prosím o radu, zda-li je zapotřebí ohlášení stavby v případě zimní zahrady o rozměrech 3x5m,montovaná,na základech, při čelní stěně domu.Děkuji předem za vaši odpověď, L.Martinková.

 77. Radka Strmisková

  Dobrý den, prosím o radu. Žijeme v RD,v řadové zástavbě rod. domků. Ve vedlejším RD došlo ke změně v užívání RD na hospodu. Musí mít majitel k této změně náš souhlas?

 78. Roman Perutka

  Dobrý den, chtěl bych vědět, zda existuje nějaký zákon a případně jaký, řešící problematiku vzdálenosti trvalých porostů, jako jsou stromy, keře, popřípadě pnoucí rostliny na pozemcích sousedících se stavbami. Děkuji.

 79. Alena Dětáková

  Dobrý den, soused staví na svém pozemku kolnu na dříví o rozměrech cca 5×3 metry, výška stěn 2,5m a výška hřebene sedlové střechy je cca 3,5 m. Kolna nemá základy, není tudíž pevně spojená se zemí. Nicméně delší stranou je přesně na hranici mého pozemku, krokve tuto hranici možná lehce přesahují. Chtěla bych se zeptat, jestli stále platí, že dešťovou vodu ze střechy musí svést na vlastní pozemek a jestli v tomto případě nemusí dodržet vzdálenost 2 metry od hranice pozemku, popřípadě zda nepotřebuje souhlas majitele sousedního pozemku (tedy můj). Děkuji.

 80. Romana Korbelová

  Dobrý den, pokusím se stručně popsat náš problém. Z rodinných důvodů jsme byli nuceni prodat náš byt v Praze a přestěhovat se do zrekonstruované chalupy na venkově / dědictví již asi 4 generace/.Sousedce, která jezdí na chalupu pouze na víkendy, začalo vadit naše okno do její zahrady ,které tam bylo ještě před jejím chalupařením / cca 50 let/ . Dali jsme na sklo neprůhlednou folii , ale ani to jí nestačilo a pře okno nám postavila zábranu, asi 30 cm od našeho domu a stále vyhrožuje, že zařídí, abychom museli okno zazdít. Mám proto dotaz, jestli může docílit zazdění okna a jestli může mít zábranu takto blízko našeho domu, nebo jestli existuje hranice dodržení vzdálenosti nějaké překážky od domu.Ještě prosím o odpověď, zda je možné, aby měla na plotě naší zahrady přistavenou kůlnu. Děkuji za odpověď s pozdravem Korbelová

 81. filip kyrs

  dobry den

  mam dotaz.mam obecni byt 2+1 s lodzii.lodzie je z venku zateplena a ma nove plastova okna.

  chtel bych z lodzie udelat 2 detske pokoje.

  chci postavit jednu sadrokartonovou pricku uprostred a v kazdem pokoji dat jeden radiator.teplarna me radiatory povolila.

  chci se zeptat zda potrebuju jeste nejaka povoleni od obce?

  dekuju za odpoved

 82. Jan Mareš

  Chtěl jsem se zeptat, zda může stavební úřad nařídit odstranění stavby na jejíž provedení by bylo potřeba pouze uzemního souhlasu a která byla provedena bez něj?

 83. lenka neznama

  dobry den, chtela bych se zeptat zda musim nekde ohlasovat stavbu plotu mezi sousedama ve vysce 150cm. dekuji s pozravem L.

 84. Jaroslav Dvořák

  Dobrý den,

  prosíme Vás o radu ve věci vyjádření sousedů ke stavbě. Bydlíme v rodinné zástavbě a na sousedním pozemku se mají stavět garáže, které by měly sloužit k obchodním účelům (údajně k zásobování nedalekého penzionu), ačkoliv záměr obce byl původně pouze rodinná výstavba v dané lokalitě. Chceme se zeptat:

  1) zda nový soused má povinnost obeznámit nás se svým záměrem a jestli ano, jakým způsobem

  2) jak se co nejlépe ochránit před možným budoucím rizikem hluku či změně záměru použití nové stavby (např. z garáže na kovárnu)

  Předem velice děkuji za Vaši odpověď.

 85. Petra Hanzlíková

  Dobrý den, chystám se stavět rodinný dům na klíč. Nemám žádný stavební dozor, ale chtěla bych ho vykonávat sama (resp. můj otec). Ve smlouvě o dílo mám ovšem odstavec: "Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a dále osoby, které smluvně podílí na realizaci díla, a jejich pracovníci. Objednatel je oprávněn vstupovat na staveniště pouze s vědomím zhotovitele, za dodržení všech bezpečnostních předpisů."

  Můžete mi poradit, jak by šlo do smlouvy zakomponovat to, abychom mohli stavbu kontrolovat? Děkuji Petra Hanzlíková

 86. tomas kunc

  dobry den.¨mam obecni byt 2+1 s lodzii ktera ma 27m .tato lodzie ted byla zateplena z venku a jsou tam plastova okna.chci ji zateplit zevnitr,dat topeni a udelat 2 pokoje.

  tyto upravy budu delat na vlastni naklady.

  muze me obec zvysit najem a pocitat to jako byt 4+1,kdyz sem si to sam na vlastni naklady spravil?

  dekuju za rychlou odpoved.

 87. Miloš

  Dobrý den,

  chtěl bych se dotázat, zda se při provádění stavebních úprav v bytové jednotce , kdy se provádí úplné vybourání stavebních příček, které nejsou nosné a jejich posunutí, musí provést ohlšení SÚ, nebo je možné stavební úpravy v b.j. provést bez ohlášení.

  Děkuji Miloš

 88. Petr Kosatik

  Dobrý den,

  stavební úřad povolil na sousedním pozemku stavbu bytového domu o "3 nadzemních podlažích" – citace z územního rozhodnutí. Stavba bude mít podle projektové dokumentace ve skutečnosti přízemí (s úrovní podlahy cca několik cm nad okolním terénem) obsahující jak sklepní kóje, tak jednotlivé byty, a dále 3 patra s byty. Můj dotaz tedy zní: přízemní podlaží, které je jen řádově centimetry nad terénem se nepočítá do počtu nadzemních podlaží nebo ano ?

 89. Vlastimil Novotný

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli můžu na plot na hranici pozemku zahrady z drátěného pletiva výšky 2m,který jsem kdysi před lety budoval já mezi mnou a mým sousedem, pověsit poloprůhlednou stínovku používanou v zahradnictví a stavebnictví k částečnému zakrytí pohledu z jeho strany? Jedná se o souseda, se kterým se nebavím, poslal na mě již jedno udání (stálo to nemálo starostí,peněz a práce) a neustále mi čumí na pozemek a asi vymýšlí, jak mi zase uškodit. Když ho vidím,mám se co držet, abych po něm nehodil sekeru. Nebylo by lepší tuto zástěnu pověsit třeba na držáčky, které bych přichytil na svůj plot, tak aby stínovka visela třeba 20cm od plotu – ale na mém pozemku a ne na "společném plotě"? Děkuji za odpověď.

 90. Stanislav Haša

  Dobrý den,bydlím na vesnici v rodinné zástavbě. Se sousedem máme společný vjezd na můj pozemek, spolu sousedí i naše parcely.Soused si z garáže zřídil pneuservis.Auta přezouvá na společném vjezdu (obecní komunikaci).Nemá k dispozici žádné parkovací prostory, pouze obecní komunikaci. Svoji činnost propaguje veřejně a i když máme spolu dobré vztahy, vůbec se o naše stanovisko k jeho činnosti nezajímá. Pneuservis podle letáčku má provozovat celé dny včetně víkendů, což nevím, jestli je vůbec v rodinné zástavbě možné.Pokud vím v územním plánu obce o pneuservisu není řeč.

  My s jeho činností nesouhlasíme, garáž stojí na potoku – olejové skvrny v potoku, který protéká naším pozemkem.Jsme omezováni při vjezdu na náš pozemek. Obtěžuje nás hlukem.Prosím o zodpovězení otázek

  a) je jeho činnost možná bez našeho souhlasu ?

  b) jak se máme bránit v případě, že soused bude ve své činnosti pokračovat?

  c) může provádět tuto činnost i přes víkendy? (Hluk pneumatické pistole a kompresoru)

 91. Lucie Meixnerová

  Dobrý den,

  chci si na zahradě postavit dětskou skluzavku, průlizku a síť. Tato dětská dřevěná sestava nebude k zemi připevněna ani nijak podbetonována, za zahradě bude jen volně stát (s možností rozebrání z důvodu stáří nebo nezájmu dítětě), délka cca 5m, výška cca do 2,3m, vzdálenost od hranice pozemku 3m. Je potřeba žádat o ohlášku, popř.souhlasy sousedů s umístěním dětské hrací sestavy? S nimi opravdu moc nevycházíme a myslím si,že s umístěním nebudou souhlasit. Pokud nic nepotřebujeme je vše OK, pokud potřebujeme sousedy, jak postupovat, když mi souhlas nedají. Každá zahrada s dětmi má průlizky a naše dítě je bude mít také… Děkuji

 92. Magda Malá

  Dobrý den,prosím o radu,mám rekreační domek a chtěla bych k němu "přilepit" drobnou stavbu o rozměrech cca 4,5 x 3,5m na skladování dřeva a zahradního nábytku.Jsme v CHKO musím mít stavební povolení???Co vše budu ke stavbě muset doložit.Děkuji.Magda Malá

 93. Martin

  Dobrý den, koupil jsem pozemek, který je v kategorii zahrada a je v zemědělském půdním fondu. Rád bych na něm chtěl začít stavět chatu. V katastru jsem našel dohodu o osobním užívání, na základě které předchozí majitel v roce 1983 pozemek zakoupil od národního výboru. V tomto dokumentu se píše, že vyčleňují 200 m2 ze zemědělského půdního fondu na stavbu RD. Majitel ovšem nikdy RD nepostavil. Rád bych se zeptal, co musím tedy nyní udělat, abych na daném pozemku mohl stavět? Platí ještě původní vyjmutí ze ZPF? Mnohokrát děkuji za odpověd, Váš portál sleduji již dlouho a jsem rád, že zde jste :)

 94. pan Kyblik

  chtel bych se zeptat.mam obecni byt ,kde je lodzie o plose 20m.Na lodzii neni topeni ,tudiz platim najem jen z polovicnich metru ,takze 10m.

  Jak by to bylo s najmem,kybych si z lodzie na vlastni naklady udelal pokoj a dal si tam topeni?

  Muze me obec zvysit najem,pokud si upravy udelam na vlastni naklady???A co bych mel delat ,kdyby podle zakona me obec nesmala zvysit najem ,ale zvysila by me ho?

 95. Petr Garel

  Mohu si dělat stavební dozor sám na přestavbě RD pultouvou střechu na sedlovou s vytvořením nové bytové jednotky v podkroví?Ohlášku a veškerá povolení mám a rád bych zjistil zda si mohu stavební dozor vykonat sám nebo musím mít osobu s úředním povolením tento dozor vykonávat.Děkuji s pozdravem Garel Petr

 96. Michaela Venderová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jaký stupeň povolení vyžaduje stavba zimní zahrady, plánované na stávající předzahrádce restaurace na Praze 6 , která patří řešené parcele.(Lokalita: Ořechovka – pam. chráněné území). Stavba je navržena jako provozně i technicky spjata se stávajícím objektem, vytápěna – celoroční provoz. Jedná se o dřevěnou kci.s pultovou střechou, v létě otevíravá okna. Děkuji předem za odpověď a přeji pěkný den.

 97. Jan Dvořák

  Dobrý večer.

  Prosím o informaci. Která strana u parcely rodiného domu je pravá.Potřebuji oplotit pravou stranu a nemohu se domluvit se sousedem. Děkuji.

 98. Pavla Paušová

  Dobrý den,chtěli bychom si udělat zimní zahradu ze současné zastřešené terasy.Půjde tedy jen o vložení oken a šoupacích dveří.Jiné stavební úkony nebudou provedeny.Potřebujeme tedy stavební povolení popř. energet. štítek i když nebude místnost vytápěna?Děkuji Paušová

 99. jan čáka

  Dobrý den, v zahrádkářské kolonii jsem začal stavět zahradní chatu o rozloze cca 80 m2. Všechny stavby byť menší zde byly vždy realizovány bez povolení či ohlášení. Moje stavba vzbudila samozřejmě pozornost a již se po mě shání stavební úřad. Na jakého specialistu v oboru se mohu obrátit ohledně zastoupení v této věci? Nakolik je pravděpodobné, že eventuelní řízení o odstranění stavby dojde až do skutečného odstranění stavby? Jakým způsobem se tomuto mohu efektivně bránit a stavbu zlegalizovat. Děkuji mnohokrát Jan Čáka

 100. Petr Nozicka

  Dobrý den,

  mám koupený pozemek který leží na hranici zastavitelného území. Problém je ten, že na stavebním úřadě mají ÚP, ve kterém je můj pozemek již mimo zastavitelné území, ale např na územním plánu který jsem našel na stránkách jihočeského kraje je můj pozemek bezpečně v zastavitelném území. Chtěl bych začít stavět, mám zažádáno o změnu ÚP a až teď jsem zjistil, že to možná není třeba. Kdo má tedy pravdu, stavební úřad Lišov nebo jihočeský kraj? Dá se legálně opatřit územní souhlas nebo územní rozhodnutí na pozemek který leží těsně mimo zastavitelné území? Co dělat, když je úředník posera a raději vše zamítne?

  Děkuji

  Petr N

 101. Luděk Bůček

  Dobrý den ,

  mám na vás skromný dotaz . Postavil jsem dům a k posléze němu přistavěl garáž s pochozí terasou o rozloze 30 m2. Tato byla kolaudována jako změna stavby před jejím dokončením s menšími závadami ( zábradlí , odvětrání garáže ). Po kolaudaci jsem se rozhodl , že místo zábradlí udělám na terase dřevěnou pergolu se sedlovou střechou . Podléhá toto doplnění nějakému povolení. Děkuji za odpověď , Luděk

 102. Miroslav Kostka

  Dobrý den,mám pozemek orná půda 1 000m/2 dle UZ plánu v zástavbovém území.

  1. Mohu uvedený pozemek oplotit, bez jakéhokoliv oznámení-povolení.

  2. Na dotaz možné stavby RD mi na stav.odboru odpověděli vyhýbavě a to z důvodů vybudování veškerých sítí a komunikací na celém zamýšleném území. Podotýkám máme pozemek na samotném okraji zamýšleného území a veškeré sítě si mohu přitáhnout ze svého sousedícího pozemku, včetně vlastní příj.cesty. Hledám kvalifikovanou právní pomoc,v případě právní pomoci, která povede k úspěchu, dohodnutá finanční

  odměna jistá. Děkuji za odpověď.

 103. Lukáš Kamenský

  Dobrý den, má k dispozici pozemky tvořící jeden celek pod názvem orná půda,neplodná půda,lesní pozemek.Jedná se o velké prostranství na okraji vesnice.Rád bych si zde postavil rodinný dům.Jak je možné dosáhnout realizace stavby? Popřípadě prosím o doporučení na odbornou pomoc.

  Děkuji

  LK

 104. mnubc

  Hezký den,

  můj soused si na svém pozemku postavil pojízdný bilboard na reklamu na kolečkách a ten mi stíní do oken mého RD, moje okna RD jsou postavena 3m od hranice oploceného pozemku a bilboard 2m od oplocení, celkem tedy 5m od mých oken. Chci vědět jak se mohu proti tomu účinně bránit a chtěla bych vědět jaká povolení k tomuto soused potřebuje,protože zřejmě žádné nemá.Existuje nějaká norma jak daleko od mého pozemku může tuto pojízdnou stavbu realizovat? Rozměry bilboardu jsou cca 8×2,5m.

  Děkuji zam pomoc

  Marie

 105. martin francisty

  dobry den,

  mel bych zajem o koupi pozemku, ktery se nachazi relativne v centru jedneho krajskeho mesta. u inzeratu je napsano, ze je zazadano o zmenu uzemniho planu pro stavbu rodinneho domu, co je i muj ucel koupe.

  Je tahle zmena jenom uredni formalita, ktera garantovane probehne napr. do 2 let (co by pro nas nebyl problem), nebo je to pomerne rizikova vec, a na prislusnou zmenu by jsme mohli cekat klidne 20 let anebo nemusi probehnout vubec? Momentalne neni na tom pozemku zadna stavba, jenom divoky porost, nachazi se v zastavene casti.

  Dekuji za informace.

 106. Jan Novak

  ___ /

  /O

  /O

  /O

  kulna / muj domek

  V

  Dobry den,

  Muj domek svira se sousedovou zdenu kulnou ostry uhel (viz obrazek nahore). Hranice pozemku je 30 cm od me zdi. Na te strane domu mam kuchyn a okno smerem do kulny (okno je na obrazku oznacene "O"). Nyni soused vykopal zaklad pro garaz (viz obrazek nize) ve vzd. 40 cm od me zdi, ktera de facto uzavre moje okno v malem prostoru a snizi pristup svetla. Podle vykopaneho zakladu bude dokonce roh garaze prekryvat okno v delce 30 cm. Co si o tom myslite? Ma na to pravo?

  GGGGGGGG

  Garaz GG /

  ___GGGGGGGG /

  /O

  /O

  /O

  kulna / muj domek

  V

  Dekuji za vas nazor.

 107. Lukáš Hrubý

  Dobrý den,

  mám takový problém, potřebuji odstranit jedno křídlo stavby – dle toho co jsem se dočetl v zákonu na potřebuji odbornou firmu, ale já na firmu nemám peníze. Jde to řešit jinak??

  Děkuji L.Hrubý

 108. Mirka

  Dobrý den,

  plánuji rekonstrukci panelového bytu 2+1. Budu měnit umakartové jádro na zděné, bourat nenosnou příčku (dle statického posudku) a do nově vzniklé rozšířené místnosti přesunu kuchyňskou linku. Na družstvu mi tvrdí, že pokud přesunuju kuchyň do jiné místnosti, jedná se o změnu účelu užívání místnosti a je proto nutné stavební povolení. Já osobně se domnívám, že přesun kuchyně neznamená změnu účelu užívání stavby v tom smyslu, v jakém je to definováno v zákoně. Prosím o radu. Děkuji.

 109. Karel Bobál

  Dobrý den , mám dotaz před 5 lety jsme si koupili rd kde byla i přistavena veranda . Ted přišel dopis z katastru nemovitostí že dělali revizi udajů a přitom zjistil že je k domu přístavba a nebyl dosud předložen žádný doklad k zápisu do KN.Ted po nás chtějí různé doklady které nemám já a nemá je ani předešlí majitel.Přitom jsme kupovali RD přes realitní kancelář s přesvědčením že je vše v pořádku.Co nás ted čeká a co by jsme měli dodat přístavba má 16m2 a ani nevíme kdy byla postavena poradíte nám prosím co s tím?

 110. Petr Ulička

  Dobrý den,

  chěl bych se zeptat jakým způsobem, jestli je to možné vyřešit následující problém. Vlastním nemovitost, které je jednou stranou postavena na hranici sousedního pozemku. Jelikož jsem se rozhodl nemovitost rekonstruovat vyřídil jsem si stavební povolení a začal s opravami. V současné době jsem zjistil, že při dlouhodobých deštích se mi do domu tlačí voda. Je to k mé smůle zrovna se strany domu, která je v hranici s vedlejším pozemkem. S majitelem sousestního pozemku se nejsem schopen dohodnout a proto mě zajímá jak bych měl postupovat.

  Děkuji

 111. ilona jiříková

  V loňském roce roce jsme prováděli úpravy 1. patra rodinného domku (posunutí nenosných příček a vybudování koupelny, výměna oken). Na stavební úřad jsme dali ohlášku, avšak při přestavbě došlo k zazdění jednoho malého okna a místo okna v přízemí byly vsazeny vchodové dveře. Toto nebylo na ohlášce a mám pocit, že by to mělo již být na stavební povolení. Jde toto nějak dodatečně opravit? Musím na stavební úřad podávat oznámení o ukončení přestavby?

  Děkuji

  Ilona

 112. ilona jiříková

  Jaká hrozí sankce ze strany SÚ při nedodržení stavebních úprav na základě ohlášky? Na ohlášku měly být provedeny stavební úpravy (přemístění nenosných příček, výměna oken a vybudování koupelny). Navíc bylo zazděno jedno malé okno a místo okna v přízemí vsazeny vchodové dveře, což v ohlášce nebylo uvedeno.

  Děkuji

 113. Kateřina Ritterová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jakým způsobem mám postupovat a jaká mám ze zákona práva. Vlastním nemovitost, která je jednou stranou postavena na hranici sousedního (obecního) pozemku, na kterém se nachází fotbalové hřiště. Jelikož jsem obecní úřad zažádala o umístění ochranné zábrany za fotbalovou branku zajímalo by mne, jak blízko k domu může obecní úřad zábranu umístit. Na hranici pozemku je z poloviny vlastní nemovitost a z poloviny oplocená zahrada. Mám obavu, aby mi obec zábranu nepostavila přímo před okna. S obcí – vlastníkem pozemku nejsem schopna se domluvit a proto by mne zajímalo, jak bych měla postupovat. Děkuji za Vaši odpověď

 114. Luděk ing.Žižlavský

  Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak je to s povolením vstupu souseda na cizí pozemek. Jedná se o řadovou zástavbu RD s plochými střechami a v rámci této zástavby byla sousedem provedena povolená rekonstrukce ploché střechy na sedlovou. Soused bude chtít provést omítnutí štítové zdi, která je v hranici s mým pozemkem. Provedení omítky znamená stavbu lešení na mé hydroizolaci ploché střechy, stavební práce s pohybem lidí a materiálu na mé střeše.

  Můj dotaz zní – mám právo odepřít sousedovi provádění výše uváděných činností na mé střeše ? Nebo mu musím toto umožnit (na základě jakého předpisu ?) a jaký rozsah podmínek si můžu v písemné dohodě stanovit ? Podotýkám, že naše sousedské vztahy nejsou dobré a proto chci využít maximum možných omezení.

  Existují k této problematice nějaké výkladové materiály ?

  Děkuji za brzkou odpověď ing.Žižlavský Luděk, Zlín

 115. Marie Ripelová

  Dobrý den,

  chtěli bychom si postavit kryté stání na 2 auta, které bude připojené na rodinný dům. Bude bez zastřešení (bez položení krytiny). Jelikož pergola bude stát na 3 zabetonovaných patkách, dle stavebního zákona, abychom nepotřebovali souhlas souseda s výjimkou, musí být dodržen odstup od hranice pozemku se sousedem 2 m. Chci se zeptat, zda se to týká i přesahu střechy. Slyšela jsem, že pokud to není spojeno pevně se zemí, 2 m nemusí být dodrženy a může to být blíže k hranici pozemku se sousedem, je to pravda? Děkuji předem za odpověď. MR.

 116. Eduard Lešinger

  Soused si chce na svém pozemku postavyt garáž,jelikož garáž by mu nepovolili,tak tuto stavbu,ohlásil jako hospodářskou budovu,co mám dělat aby mu to nebylo povoleno.Děkuji za pomoc

 117. Karolína Nekolová

  Dobrý den,

  můžete mi prosím poradit, jaký typ smlouvy použít v případě, že investor chce postavit stavbu (chovatelskou budovu)na pozemku, který není v jeho vlastnictví? Vlastníkem pozemku je matka investora, souhlasí se záměrem i s následným užíváním objektu a přístupem k němu přes její pozemek. Smlouvu potřebujeme v této fázi pro vydání stavebního povolení. Děkuji, Nekolová

 118. Milan

  Dobrý den,

  jsem vlastníkem bytu v panelovém domě a v budoucnu mě čeká výměna oken. Byt je v úrovni terénu a mě napadlo jestli je možné nahradit část okna balkónovými dveřmi, nebo francouzským oknem. A pokud ano, co všechno by k tomu bylo zapotřebí.

  Děkuji

 119. Martin

  Dobrý den, chci Vás požádat o radu zda mohu postavit rodinný dům spojený s větší garáží, kterou bych možná v budoucnu rád používal k předmětu podnikání jako autodílnu. Nebo zda mám jít dražší cestou a to, postavit garáž vedle RD. Stím souvisí dotaz, jak daleko musí autodílna od RD stát. Děkuji

 120. Josef Sikora

  Dobrýden, chceme rekonstruovat střechu. Do sřechy ale chceme nově zabudovat vikýř.Dá se toto udělat na základě ohlášení?A potřebuji k tomu projekt?

 121. Michal Zajíček

  Dobrý den, měl bych na Vás dotaz ohledně problému, který se naskytl a nevím jak dále postupovat, případně celou záležitost řešit (na celou záležitost jsem přišel defacto náhodou při plánované půdní vestavbě). Takže k věci, zdědil jsem RD, který je z roku cca 1950 a ten je zakreslen v KN na stavební parcele (zastavěná plocha a nádvoří dle KN). Jenže došlo k výstavbě přístavku asi kolem roku 1960 a ten tam již zakreslen není. To je první zádrhel a druhým podstatně závažnější problémem (dle mého názoru) je, že zmiňovaný přístavek je zhruba z 60% (cca 30m2) na pozemku, který je v KN veden jako zahrada. Můj dotaz zní co teď s touto situací, existuje nějaké schůdné řešení. Další problém je v tom, že přístavek je momentálně obýván (kuchyně a pokoj) a bojím se toho, že pokud se v tom nyní začnu bez rozmyslu "rýpat" ve spolupráci s SÚ nastane problém v podobě odstranění stavby atd. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

 122. Blanka Palaciosová

  Dobrý den,

  podepsala jsem sousedovi stavební projekt na přístavbu,ale během realizace stavby se rozhodl,že místo technické místnosti si udělá koupelnu a tudíž změnil (zvýšil)střechu oproti mnou podepsanému projektu.Stavba nám stíní všechny přízemní okna.O změně mě již neinformoval.Mohu se proti tomu nějakým způsobem bránit?Mám právo požadovat aby střechu snížil na výšku odpovídající v mnou podepsaném projektu?

  Děkuji za odpověď,Palaciosová.

 123. Petra Nováková

  Dobrý den,

  asi před 10 lety jsme prováděli rekonstrukci RD, nová elektroinstalace, plyn, voda….stavební povolení jsme měli, bohužel jsme pak v důsledku jiných starostí zapomněli na kolaudaci….teď už máme strach se jít zeptat na stavební úřad, protože se děsíme případné pokuty…máte něko zkušenost s tímto případem? jaké jsou pokuty a co dodatečná kolaudace obnáší? budeme muset dělat znova revize?

  Děkuji

  Novákovi

 124. Jana B.

  Dobrý den.

  Koupili jsme řadový 2patrový rodinný domek v Praze.Z obou stran máme sousedy, jde o malé domy šířka 5 m. Protože je dům malý, chceme ho zvětšit – prodloužit zepředu i zezadu, ale:

  1. Jeden ze sousedů, se kterým sdílíme hranici pozemku a také zeď domu, má již cca 20 let svoji stavbu prodlouženou dopředu – zděnou 1patrovou verandu. Při pohledu je vidět,že touto stavbou zasahuje zhruba 25cm na náš pozemek a také na naši zeď domu. V případné představbě našeho domu nám tudíž překáží.

  2. Domy byly stavěny tak, že vždy liché domy vlastní krajní (sdílené) zdi a sudé domy jsou pouze přistavěny mezi tyto zdi.Náš dům je sudý – svoji zeď nemá. Soused chce argumentovat tímto, je ale jediný široko daleko, kdo to takto zrůdně postavil.

  3. Sousedi vyhrožují,že nám budou ve stavbě bránit.

  Otázky:

  Je možné, aby měl soused postaveno na kousku našeho pozemku jen proto, že mu patří zeď? Může to mít schválené? Jak to máme řešit??

  Potřebujeme souhlas sousedů k rozšíření stavby?

  Děkuji! J.

 125. Jana Kubátová

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Koupila jsem RD,kde momentálně mám plot vysoký 1m.Chtěla jsem ho zvýsit na 1,8m a tak jsem tedy napsala žádost firmě,která RD stavila,jelikož vedle mého plotu mají chodník,který ještě nepředali obci a patří té firmě.Souhlas mi zamítli.Četla jsem,že je zákon,že do výšky 1,8m není potřeba souhlas sousedů,mohu tím argumentovat i v mém případě? Nebo mám nějaké jiné možnosti? Chtěla jsem pouze zvýšit sloupky a pletivo,žádný zděný plot.

  Děkuji za radu.

 126. Pavla Nováková

  Dobrý den.Chtěla bych stavět na ohlášku.Dum toto splnuje.K mému pozemku vede cesta"nezkolaudovaná"jíž jsem spoluvlastníkem.Mám písemné svolení druhého vlastníka se souhlasem k jejímu užívání.K pozemku vede i obecní komunikace.Stavební uřad nechce ohlášku povolit.Je možné aby SÚ takto rozhodl?Muže SÚ ohlášku nepovolit,pokud budu jezdit přes svuj pozemek"spoluvlastník" na druhý svuj pozemek?Nehledě na to,že na pozemek mám možnost vjezdu i z obecní komunikace.I tak se SÚ braní kvuli tomu ohláku povolit.Děkuji Nováková

 127. Tereza Zavrelova

  Dobrý den,

  Bydlím na Praze 5 v bytové jednotce, kde se majitelé rozhodli plně rekonstruovat jeden ze sousedních bytů. Problémem je, že tato rekonstrukce probíha pouze o víkendu, a to od 9hodin rána až do pozdních večerních hodin. Tyto úpravy již probíhají přes půl roku.

  Ráda bych Vás poprosila o radu, zda-li je možné dělat takovéto stavební úpravy během víkendu po takto dlouhou dobu.

  Mockrát děkuji.

 128. J. Š.

  Dobrý den.

  Nový soused, majitel druhé poloviny řad. domku v rámci rekonstrukce celého domu, zboural spol. zeď a přistavěl ke svému domu přístavbu v délce cca4,5m a výškou napojující na navýš. sedlovou střechu cca 5m (stavba do písmene L).Ze stany souseda jsem nedostal k podpisu návrh s souhlas se savbou a vstupem. Jako přímý úastník staveb.ř. jsem neby obeznámen ani s ÚP ani SÚ. Vznesl jsem tedy protest proti umístnění stavby na SÚ, která brání oslnění, neboť v těchto místech se z mé strany nalézá okno a bude tak docházet k vyšší energetické náročnosti. Zároveň byl znehodnocen estetický výhled. Stavba má i technicky španě provedenu zábranu proti spadu sněhu.Pracovnice SÚ na místě konstatovala, ať si nechám vypracovat posudek o oslnění. Na spad sněhu konstatovala, že se jedná o 10cm2. Na odstup. vzdálenost savby konstaovala, že se nejedná o samostatně stojící obj. a nedostal jsem ani odpověď na otázku, proč jsem nebyl vyrozumněn. Je odpověď o odstupu správná? Chystám odvolání.Děkuji.

 129. Jana Veverková

  Dobrý den,

  jak postupovat v případě, kdy v RD byla v r. 1994 provedena vnitřní rekonstrukce (byla jen ohlášena) a nyní majitelé zjistili, že měli na některé úpravy správně žádat stavební povolení (jedná se hlavně o technickou místnost). Jaké jsou možné finanční sankce od stavebního úřadu a jaký je správný postup k legalizaci těchtno vnitřních úprav?

 130. Andrea Gazárková

  Dobrý den, chci se zeptat, náš nový soused chce z rodinného domku zbudovat Penzion se 6 pokoji, pro 17 lidí.

  Bydlíme v řadovém domku a sousedíme spolu stěnou, tzn. jsme nalepení na sobě :-), tam by měla být jeho kancelář, ostatní bude přistavovat vedle k druhému sousedovi a směrem do dvora+podkrovky.

  Pokud vyjádříme nesouhlas, jak bude SÚ postupovat, můžeme se nějak bránit proti zbudování penzionu?

  Děkuji za odpověď, Gazárková.

 131. Václav Drahoňovský

  Dobrý den,

  Chci si postavit s přítelkyní malý jednopodlažní RD na mém soukromém pozemku, který je v půdním katastru veden jako zahrada a je v územním plánu.

  První otázka: Platí se něco za převedení pozemku přímo na stavební parcelu?

  Druhá otázka: Máme problém se sousedem, který nám nechce podepsat lejstro, že můžeme stavět. Od jednoho souseda již podpis mám a druhý dělá drahoty, tak mě zajímá, co se dá v tomto případě dělat, zda to lze nějak obejít. Podotýkám, že moje zahrada, kde chci realizovat stavbu je velká cca půl hektaru a soused je tedy od mého pozemku dosti vzdálen. Děkuji za odpověď. Jan K.

 132. Kamila S.

  Dobrý den,

  prosím o pomoc s tímto problémem, u RD je udělaná novější zděná přístavba na místě, kde již dřívě byla postavena zděná kůlna. Došlo k úplnému zbourání kůlny a na stejném místě byla vybudována další bytová jednotka k RD (je stejné velikosti jako původní stavba). Bohužel nedošlo k vyřízení stavebního povolení (všechny potvrzení majitel nemovitosi měl vyřízené pouze nepodal žádost na stavební úřad) a následné kolaudace.

  Nová bytová jednotka byla postavena cca v roce 1988. Prosím o radu jak postupovat, jaké mohou být poplatky a sankce a jaká je předpokládaná doba vyřízení.

  Děkuji za Vaši radu.

 133. Jitka Chrástková

  Dobrý den, prosím o radu. Chystáme se podat odvolání na celé řízení dodatečného st.povolení bazénu sousedky. Několikrát jsme během řízení, do kterého jsme se museli sami přihlásit (jsme přímí sousedé), podali námitky a stížnosti. Ty byly vždy zamítnuty. Odvoláváme se na rovný přístup úřednice SÚ, jelikož dodat. stav. povolení sousedky je posuzováno jinak než naše dodat. stav. povolení na altán a jezírko. Úřednice SÚ po nás požaduje statiku, báňského soudního znalce, likvidaci dešťových a odpadních vod, infrastrukturu atd., kdežto u sousedky nic z toho vyžadováno nebylo. Navíc sousedka staví z větší části na obecním pozemku, který si před lety neoprávněně oplotila a ani dnes ho nemá v pronájmu. Je takovéto odvolání na rovnost možné? Děkuji

 134. Daniel ONDRA

  Dobrý den, máme v plánu rekonstruovat jádro v bytě(vybourat umakart,vyzdít ytongem). Na stav.úřadě mi sdělili,že to bude na ohlášení a protože se jedná o bytový dům,tak nesmím rekonstrukci provádět svépomocí, ale pouze dodavatelsky nějakou firmou. Chtěl bych se Vás tímto zeptat zda-li je tento postoj SÚ v pořádku, případně zda-li je i tak nějaká možnost, jak provést rekonstrukci svépomocí. Předem děkuji za odpověď

 135. Janča

  Dobrý den zajímalo by mě zdali musím mít stavební povolení na předělávku obchodu sloužící jako prodejna a salon pro psy.Nebudu bourat žádné příčky ani měnit okna jen se jedná o elektřinu a vodu. Zjistila sem si že musím oběhat hygienu hasiče a veterinu poradí my někdo jak postupovat?Děkuji

 136. Radek Lábus

  DOBRÝ DEN.KOUPIL JSEM ZAHRADU KDE JE TAKOVÁ DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ BOUDA CCA 2,5M X 5M NA ZAHRADNÍ NÁČINÍ ATD.(BEZ BENZÍNOVÉ SEKAČKY A VŠEHO CO SE POHYBUJE NA BENZÍN)JE TO POSTAVENO NA BETONOVÉM ZÁKLADU NEBO SPÍŠE NA DOVEZENÉM PANELU.STOJÍ TO TAM UŽ ASI 25 LET A NENÍ TO ZAKRESLONO NA ŽÁDNÉ MAPĚ.NYNÍ CHCEME NA TÉTO ZAHRADĚ POSTAVIT RODINNÝ DOMEK,ALE VZHLEDEM K ATYPICKÉMU TVARU POZEMKU BYCHOM CHTĚLI DŮM CO NEJBLÍŽE NALEPIT KE STÁVAJÍCÍ BOUDĚ.NIKDE JSEM SE ALE NEDOČETL JAKÁ MÁ BÝT PŘEDEPSANÁ VZDÁLENOST MEZI TĚMITO OBJEKTY.PODOTÝKÁM ŽE SE V BOUDĚ NESKLADUJE ANI DŘEVO.NĚKDO ŘÍKÁ ŽE TO NEVADÍ A NĚKDO ZASE,ŽE SE TO BUDE MUSET ZBOURAT KVŮLI BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI.ALE ZBOURAT JI TO BY BYLA ŠKODA,PROTOŽE BOUDA JE VELICE ZACHOVALÁ.MOJE PŘEDSTAVA BY BYLA ŽE BY DŮM STÁL 3M OD STÁVAJÍCÍ BOUDY.MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT JAK SE POPASOVAT S TÍMTO PROBLÉMEM ANI OSLOVENÍ ARCHITEKTI NEBYLI STEJNÉHO NÁZORU CO S BOUDOU A JAK JI SKLOUBIT S DOMEM.PROSTĚ UDĚLAT MAXIMUM PRO ZACHOVÁNÍ BOUDY A PRO VZDÁLENOST 3M OD DOMU.

 137. Radim

  Dobrý den,

  vyhláška 268/2009 Sb v §6, odst.1 říká, stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na sítě elektronických komunikací. Rozumí se tím, že musí být výhradně kabelové vedení (tak to bylo definováno ve zruš.vyhlášce 137/98 §45, odst.5)?

  Nebo lze vyřešit bezdrátově a SÚ to musí respektovat? jedná se o stavbu-obchodně administrativní objekt, O2, která má v oblasti sítě sdělila nápojný bod, který je poměrně daleko od zamýšlené stavby a navíc by se s kabelem muselo jít přes problémové pozemky. Díky za odpověď

 138. Radim

  Dobrý den,

  doslechl jsem se, že stavební úřady když podám žádost o územní rozhodnutí a doložím stanoviska vlastníků IS mají povinost obstarat stanoviska dotčených orgánů, je tato informace pravdivá? Z183/2006 sb. v §86 odst.2 v náležitostech uvádí, že žadatel doloží pokud byla obstarána před podáním žádosti. Jaké jsou vaše zkušenosti? A jaké má pro to SÚ povinné lhůty na získání těchto stanovisek?

  Díky za odpověď Radim

 139. Martin Novotny

  Dobrý den, vlastním pozemek určený dle územního plánu k výstavbě rekreačního objektu. K mému pozemku a dalším již stojícím chatám vede obecní cesta. Cca 10 m je dle zápisu v katastru ve vlastnictví souseda a není uveden status "komunikace". Tato část se využívá jako cesta déle jak 50 let a je dokonce zakreslena v územním plánu jako cesta. Mohu na základě toho, že cesta existuje a je i zakreslena v ÚP stavět chatu? V případě, že ne, bude mi stačit písemný souhlas souseda, že mohu jeho část pozemku, kterým je právě zmíněná cesta, využívat nebo bude muset být zapsáno věcné břemeno ve prospěch mého pozemku v KN? V případě, že stavba bude schválena stavebním úřadem, potřebuji ještě povolení od obce? Děkuji za odpověď

 140. Marie Vavříková

  Dobrý den, prosím o radu. Máme pozemek na kterém chceme stavět. Již jsme vyběhali skoro všechny potřebné papíry. Chybí souhlas vlastníka komunikace ke sjezdu na pozemek, kterým je město. Sjezd byl vybudován před cca 50 lety, kdy pozemek sloužil jako zahrada, tento pozemek patřil dříve městu a otec ho v roce 1960 odkoupil. Teď nám na městě zdělili, že nepovolují připojení pozemku ke komunikaci z důvodu nevyhovující komunikace. Máme si sice zkusit podat žádost, ale na 100% nedají souhlas. Můžeme se potom někde odvolat? Třeba na magistrátu? Nevíme jak dál postupovat. děkuji za radu.

 141. Ivana Nováková

  Prosím o radu.

  Koupili jsme půdní byt – mezonet, bez terasy. V pokoji, kde je střesní okno, je vidět na střechu nad koupelnou, kde je místo na dostavění terasy – vchod by byl z pokoje.

  Co je potřeba k realizaci dostavby terasy? Jaká povolení? Je to vůbec možné?

  Byt je v osobním vlastnictví a terasa by byla směrem do vnitrobloku.

  Předem děkuji za komentáře

 142. Luděk Novotný

  Dobrý den,

  náš dům stojí na hranici sousedního pozemku.Soused zarovnal třetinu naší zdi železným šrotem až ke střeše,což znamená,že zdivo je pořád vlhké.Zároveň vybudoval základy do kterých ukotvil lešenové trubky,zastřešil a parkuje zde auto a to jen asi 20-30cm od naší zdi.Zároveň stavbou částečně zakryl naše okno.Do třetice si postavil asi 3-4 m od zdi bazén,který koncem léta pomalu vypouští na naší zeď.8 tisíc litrů udělá se zdivem hodně zle- máme promáčené omítky a plíseň v bytě.Na naše žádosti o odstranění mi odsekli,že je to jejich pozemek a budou si dělat co chtějí.Na stavebním úřadě mi zdělili,že mohou řešit jen tu garáž,ale se zarovnanou zdí nic neudělají.

  Existuje nějaká ochranná zóna od domu,která nesmí být zastavěna? Prosím o radu jak se bránit.- na pozemek mi odmítají povolit vstup-takže teď nevím jak je náš dům poškozen.Děkuji předem za radu.

 143. Jiřina Novotná

  Přeji hezký den,

  prosím o radu:

  vlastním RD, kolaudace v r. 1965, který je umístěn na křižovatce.

  Před vstupem do domu je předzahrádka a před ní hlavní silnice, kde postupem času silně narostl provoz a je vyjímečně řidiči dodržovaná předepsaná rychlost. Podél domu v bezprostřední blízkosti je místní komunikace

  (dříve využívaná jak "polní cesta"), která se kříží

  s výše uvedenou silnicí a kde je rovněž nyní silný provoz hlavně traktorů, silnice je úzká, řidiči se snaží jezdit v obou směrech a kde vyjíždíme ze dvora RD auty.

  Kam se obrátit, aby byla řešena bezpečnost výjezdu z našeho RD,

  dodržování rychlosti na hlavní komunikaci (nainstalování radaru pro měření rychlosti),

  omezení rychlosti na místní komunikaci(polní cesty), zavedení jednosměrného provozu – a jaká je šance na úspěch těchto požadavků? (Nejde jen o naši bezpečnost, ale i jiných)

  Je někde stanovena zákonem vzdálenost mezi parcelou na které je postaven RD a umístění komunikace?

  Děkuji

  JN

 144. Bohus Kohut

  Dobrý den,

  mám v plánu na svém pozemku umístit plechovou garáž o rozměru 24m2. Garáž bude stát na betonových patkách 2 metry od pozemku souseda.

  Je nutné stavební ohlášení a souhlas nebo oznámení sousedům?

  Děkuji

 145. Jana Pernikářová

  Dobrý den,

  koupili jsme se byt s venkovní terasou (něco jako oplocená předzahrádka u domu).Jedná se o byt v přízemí v bytovém domě (menší panelák) Nyní bychom chtěli postavit dřevěnou pergolu o rozměrech 8x3m. Tato pergola bude v zemi ukotvena, ale nebude nijak spojena s bytem.Co je nutné případně vyřídit, abychom pak neměli nějaké opletačky s úřady.

  Děkuji za odpověď.

 146. Jiřina Nováková

  Přeji hezký den,

  prosím o radu –

  vlastním RD na vesnici, kolaudace v r. 1965, který je umístěn na křižovatce.

  Před vstupem do domu je předzahrádka a před ní hlavní silnice, kde postupem času silně narostl provoz a je vyjímečně řidiči dodržovaná předepsaná rychlost. Podél domu v bezprostřední blízkosti je místní komunikace

  (dříve využívaná jak "polní cesta"), která se kříží

  s výše uvedenou silnicí a kde je rovněž nyní silný provoz hlavně traktorů, silnice je úzká, řidiči se snaží jezdit v obou směrech a kde vyjíždíme ze dvora RD auty.

  Kam se obrátit, aby byla řešena bezpečnost výjezdu z našeho RD,

  dodržování rychlosti na hlavní komunikaci (nainstalování radaru pro měření rychlosti),

  omezení rychlosti na místní komunikaci(polní cesty), zavedení jednosměrného provozu – a jaká je šance na úspěch těchto požadavků? (Nejde jen o naši bezpečnost, ale i jiných)

  Je někde stanovena zákonem vzdálenost mezi parcelou na které je postaven RD a umístění komunikace?

  Děkuji

  JN

 147. Jan Polák

  Dobrý den,

  Vlastním rodinný dům o výměře 225m2 a chci v něm vybudovat podkroví o výměře 63m2.Bude stačit ohláška,nebo bude potřeba stavební povolení? Děkuji.

 148. Michal

  Dobrý den, prosím o váš názor na tento poměrně ne častý jev: Jsem vlastník pozemku na kterém je zapsaná jiná stavba bez č.p./č.e, která je však psaná na několik původník vlastníků, kteří mi pozemek prodali (nikdo si nevšiml, že tam jakákoliv stavba je a ve výpisu se to přehlédlo). Stavba již průkazně neexistuje, nejsou obvodové zdi. Žádost o potvrzení neexistence stavby mohou podat pouze vlastníci (dle stavebního úřadu), mám na ně korespondenční adresy, ale nereagují. Mohu tuto žádost nějak prosadit i když jsem jen majitel pozemku? Stavební úřad nechce bez podání žádosti přímými majiteli udělat místní šetření. Děkuju moc za váš názor. M.

 149. Haňule

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat na pár věcí ohledně mého vlastního pozemku? Vlastním pozemek o rozloze zhruba 1500 m2 a z toho je asi 750m2 zahrada vedená jako vinice,která sousedí s hlavní silnicí směřující do města.O kolo plotu máme reklamní cedule na kovových konstrukcích,které nejsou nijak zabetonovaný už asi cca 20let,ještě když to měla babička od které jsem si dům koupila.A najednou městské radě se to nějak nelíbí a bylo mi řečeno že když budou chtít tak mi to prostě odstraní,podotýkám že nejsem sama kdo to takto má v zahradách na této ulici.Což ještě do mého pozemku zasahuje chodník a nová silnice, který je vedený jako vinice a není to viňatý z půdního fondu. Takže vlastně město postavilo na mém pozemku černou stavbu a bez mého souhlasu zhruba na mých 113m2.Takže mám dotaz jestli musím mít stavební povolení na umístění další reklamy?Známí soudce mi řekl,že kdybych si na vlastním pozemku dala p…,tak že pokud to nebude pohoršovat mladistvé tak mi ti nikdo nesmí zakázat?Děkuji

 150. Renáta Pospíšilová

  Mám následující problém:

  >

  > Mám zahradu která je dlohodobě zaplavována

  > srážkovou vodou.V

  > minulosti voda odtékala příkopem za zahradou,ale

  > sousedi si vedle mé

  > zahrady postavili dům a příkop za svým pozemkem

  > zaházeli.

  >

  > Nyní je situace taková že si podél plotu postavili

  > val cca 50cm

  > kterým zabraňují odtoku srážkové vody z mého

  > pozemku.>

  > Mohou bez jakéhokoliv mého souhlasu tento val

  > stavět,nepotřebují k

  > tomu můj soulas???Navíc val prodloužili i za svůj

  > plot vzadu kde

  > byl původně příkop-to už není ani jejich

  > pozemek.

 151. Barbora

  Dobrý den, chci se zeptat, vlastním dům s velkou zahradou.Chtěla bych zahradu prodat, nejdříve ale tedy převést zahradu na stavební pozemek, nebo alespoň dostat od stavebního úřadu písemné potvrzení, že zahradu lze vůbec na stavební pozemek v budoucnu převést.Na KN jsem se ale dozvěděla něco, o čem jsem do této chvíle nevěděla, že malá část příjezdové cesty a zahrady, kterou ale mám oplocenou, patří obci.Jedná se cca o 18m2, je to část přímá se silnicí, kde je přístup k domu i zahradě. Na stavebním úřadu mi sdělili, že pokud bych tedy chtěla zmiňovanou zahradu převést na stavební pozemek, musela bych pro tento pozemek udělat zvláštní přístup. Tento přístup by byl možný vytvořit ale pouze na té části, která patří obci. Tak mi nejspíš nezbývá nic jiného, než tuto část odkoupit od obce. Poté vytvořit přístup, který by patřil zahradě, kterou chci nechat převést a zažádat stavební úřad o povolení k převodu. Je tento postup správný, nebo lze postupovat v této situaci lépe? Velice děkuji.

 152. Tomáš Bohočík

  Dobrý den. Potřeboval bych poradit s přístavbou garáže do 25m2 ke stávajícímu číslu popisnému. Budu potřebovat stavební povolení nebo si vystačím pouze s ohlášením. Garáž bude nevytápěná. Děkuji Bohočík

 153. Jana Vránová

  Dobrý den. Při dědickém řízení se rozděloval mimo jiné i dům po rodičích. Z tohoto mně patřila jedna část, ale protože sourozenec neměl na vyplacení, tak bylo do Usnesení doplněno zástavní právo na nemovitost do doby než splatí celou finanční výši dluhu. Na této nemovitosti je zástavní právo na moje jméno a tak bych se chtěla zeptat zda si druhá strana s tím domem může dělat co chce bez mého souhlasu a bez stavebního povolení. V současné době provádí kompletní interiérovou rekonstrukci. Tudíž i odbourávání zdí atd. atd. Předem děkuji za odpověď

 154. Marie Jungwirth

  Dočetla jsem se snad od mgr. Topky, práci úředníků tu nezastávají, tu vykonávají úředníci na SÚ. Bohužel co obnáší se nemohu nikde dohledat. Mám totiž ten problém, že mi sdělují požadavky k žádosti o povolení st. s takovým časovým prodlením, že ještě pár měsíců a na ten barák už nebudu mít fin. prostředky. Brala bych se někde dočíst nejen povinnosti žadatelů o stav.povolení, ale taky jejich práva. Firma, co mi dělá byrokracii je nečekaně taky nezná. Možná žádné nejsou…

 155. Rostislav Hejtmánek

  Dobrý den,

  jsme společenství vlastníků bytového domu v – až doposud – klidné části města. V územním plánu je oblast charakterizována takto:" rozvojové území a ohnisko území pro bydlení. Území zahrnuje rozvojovou plochu bydlení individuální (IN)a plochu veřejného prostranství N).“ Dále se uvádí: Nepřípustné jsou:

  – …

  – zařízení dopravních služeb a autobazary".

  Nedávno začal vlastník pozemku sousedství – od našeho domu je oddělen veřejnou cestou a obecním parkovištěm – vzdušnou časou však cca 10 m s budováním pneuservisu na tomto pozemku. Přístup je tam pouze přes výše zmíněné parkoviště, v těsné blízkosti dětského hřiště.

  Pochopitelně se obáváme snížení kvality bydlení, s tím hodnoty investic (jde o lukrativní lokalitu), bezpečnost majetku (potenciální klietni by projižděli v těsné blízkosti našich aut) a dětí (hřiště). Poraďte, jak zamezit zahájení činnosti? Soused pravděpodobně doposud nemá "garáž" zkolaudovnou a živnost nahlášenou.

  Děkuji

 156. Lucie

  Koupili jsme starší dům o zastavěné ploše 137 m2 a chtěli bychom provést rekonstruci (změna nosných konstrukcí a vnějšího vzhledu domu). Dům jsme pořídili na hypotéku takže se k němu váže zástava bance. Rekonstrukci chceme ohlásit na stavební úřad, ale chtěli bychom tuto skutečnost nenahlásit bance. Má SÚ povinnost nahlásit bance tuto skutečnost nebo po nás požadovat potvrzení se souhlasem banky, případně má na to vůbec právo?

 157. Petr Beneš

  Dobry den,potreboval bych poradit.V roce 2008 jsem jsi poridil stavebni pozemke(mam potvrzeni o uzemnim rozhodnuti ve kterem stoji,ze predmetny pozemek slouzi k zastavbe rodinnych domu…atd.).Letos jsem se rozhodl stavet a po podani navrhu na stavbu mi dosel dopis,ze byl muj pozemek zmenen na -plochu R.-plocha slouzici k rekreacnim ucelum.Je mozne se proti zmene,uzemniho planu(kterou jsem neodsouhlasil,nebyl jsem o ni ani informovan zadnou instituci)nejak ucine branit?Zvazuji zalobu,ale nevim zda neco zmuse.Prosim vas o radu.Koupe pozemku me stala znacne financni naklady a citim se poskozen.Dekuji za vasi odpoved.Beneš

 158. Jana Nováková

  Dobrý den, chci koupit od obce pozemek, který je zahrnut v územním plánu jako stavební. V katastru nemovitostí je ale veden jako orná půda. Je v pravomoci obce měnit statut pozemku z orné půdy na stavební pozemek a jeho vyjmutí z půdního fondu? Bude pozemek po zakoupení zapsán do katastru jako stavební? Děkuji za odpověď.

 159. Blanka

  Dobrý den, mám pozemek který je vedený jako ovocný sad a je v územním plánu pro stavbu. Chtěla bych si na tento pozemek postavit obytný kontejner o rozměru cca 3x7m, zajímala by mě jaké potřebuju povolení. A v této buňce plánuji malý obchůdek tak jestli i k tomuhle potřebuji také povolení nebo mi stačí na stavebním úřadě nahlásit pouze jako zahradní domek, a zdali musím uvést jeho uplatnění. Pokud by mi na úřadě tuto buňku zamítly tak zdali to může bez povolení na pozemku stát dočasně a jak dlouho a kolik centimetrů bych popřípadě musela buňku posunout. Děkuji

 160. elizabethborentonová

  dobrý den ,chci se zeptat za jak dlouho musí být na stavební parcele vystavěn dům,a zda za porušení případné smlouvy není nějaký finanční postih, děkuji za vaši odpověd a ochotu
  s pozdravem a přáním hezkeho dne elizabeth borentonová!

 161. Fanda

  Dobrý den. Soused přistavuje ke svému domu novu kuchyň a obývací pokoj.Byli jsme informováni jen ústně.Je jeho jednání v souladu se stavebním zákonem?Neviděli jsme žádné stavební plány a ani nepodepisovali souhlas se stavbou. Je to v pořádku?

 162. Luboš

  Dobrý den, mám dotaz. Budu stavět dům bungalov na stavební povolení. Problém mě vznikl při zjišťování zda můžu mít valbovou střechu. Stavební úřad mě řekl, že musím mít sedlovou, protože v územním plánu stojí, že musím dodržovat strukturu ulice. Přičemž se jedná o 4 budovy a 3 z nich jsou neobydlené zbořeniny. Tak sem se rozhodl, že poruším stavební povolení a střechu si udělám valbovou, kterou si budu dělat svépomocí. Chci se zeptat jakou pokutu můžu dostat. Někde jsem četl, že by se měla pohybovat mezí 10–25 tisíci korun. Děkuji mnohokrát za odpověď.

 163. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, své námitky a argumenty můžete předložit místnímu stavebnímu úřadu v rámci řízení o stavbě garáže. Ten by Vás měl zároveň informovat, je-li stanovena konkrétní odstupová vzdálenost na základě územně a obecně technických požadavků na stavby a jejich umísťování. V případě garáže je možné ji postavit i na hranice pozemku, nesmí Vám však podstatně narušit předchozí stav bydlení, jako například proslunění, denní světelnost a podobně.

 164. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takováto přístavba by (dle rozsahu)podle současného stavebního zákona (183/2006Sb.) nemusela vyžadovat ani stavební povolení ani ohlášení. Na druhé straně je třeba respektovat práva sousedů. Nejprve zjistěte, jestli by mezi Vámi a sousedem mohlo dojít k dohodě o tom, kam bude sahat přístavba. Jestliže bude souhlasit bude to pro Vás jednodušší. V každém případě se však obraťte na příslušný stavební úřad a předložte své představy o rozsahu přístavby. Úředníci Vám pak sdělí, jestli bude třeba jim vůbec něco oznamovat a jak se v této věci vypořádat se sousedy tak, aby Vás nemohli později za něco napadat.

 165. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zákon o dřevostavbách jako takový není. Vychází se z obecných technických požadavků na výstavbu obdobně jako u jiných (zděných) staveb. Samozřejmě, že existují příslušné technické normy, ale ty nejsou zákonem. Spíše než o technické parametry jde v tomto případě o posouzení celkové urbanistické koncepce daného území. Nevím ale přesně jestli máte na mysli chráněnou krajinnou oblast (píšete CHKO). Protože posuzovaní architektonické situace se týká spíše oblastí památkových než krajinných.

 166. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rozměry dveří odpovídají technickým požadavkům v době jejich instalace. Pokud dochází k jejich rekonstrukci není nutné, aby jste je upravoval podle nových norem. V mnoha případech by to ani nebylo technicky možné.

 167. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle § 25 odst. 4 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, nesmí být vzdálenost stavby samostatné garáže (umístěné na pozemku rodinného domu) od společných hranic pozemků rodinných domů menší než 2 m. Jestliže by jste měl podezření, že jednání souseda porušuje stavebněprávní předpisy, můžete podat podnět na stavební úřad.

 168. Zdeněk Černohorský

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat na situaci která u mě nastala. Postavil jsem boudu resp. kotec na psa cca 4,5 m2 a a stěna kotce v délce 1,5m které je vyzděná je součástí plotu tzn. že je postavena na hranici pozemku. Kotec stojí 2 roky, ale já jsem tuto věc neoznámil na OÚ.Ze stavebního úřadu přišla výzva, že mám stavbu odstanit. Mohu se nějak bránit. Kotec ničemu nepřekáží. Děkuji.

 169. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu stanoví, že:

  "U každého bytu musí být alespoň jeden záchod a jedna koupelna. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě. Tvoří-li byt nejvýše dvě obytné místnosti, mohou být záchod a koupelna v jedné místnosti."

  Tedy, pokud pokud jde o byt 3+1 a větší, musí být alespoň 1 záchod oddělen.

 170. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud bude mít Vámi plánovaná stavba max. 2 nadzemní podlaží a podkroví a 1 podzemní podlaží, postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu.

  V tomto případě tak dle § 96 stavebního zákona postačí místo územního rozhodnutí pouze územní souhlas stavebního úřadu. Podejte stavebnímu úřadu oznámení o záměru dle § 96 odst. 3 vč. tam uvedených příloh.

 171. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  stavební zákon č. 183/2006 Sb. stanoví, že svépomocí můžete provádět pouze stavby, které nevyžadují ohlášení st. úřadu, nebo které ohlášení vyžadují. V těchto případech postačí zajistit stavební dozor.

  U rodinných domů to je do 150 m2 a 2 nadzemních podlaží a podkroví. Vše výše vyžaduje stavební povolení a tedy i provádění stavebním podnikatelem.

 172. Milan Havlík

  Dobrý den,

  moc děkuji za Vaši radu. Díval jsem se do zákona na Vámi zmiňovaný paragraf, pouze mne zarazil odstavec 4 v tomto paragrafu 96, kde se píše, jeli záměr v souladu s požadavky uvedenými v par.90. V tomto odkazovaném par.90 se píše, že stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací – což v mém případě v souladu není, jak jsem Vám psal. Nemohl by v tomto být problém při vydání územního souhlasu pro můj záměr? Předem děkuji za odpověď. M.Havlík

 173. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle stavebního zákona by Vám k této stavbě mělo stačit ohlášení bez potřeby územního řízení. Musí však být v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu a odpovídat tamním územním podmínkám. O záměru budete muset informovat sousedy, kteří mohou do 15 dnů podat svoje námitky. Formuláře a potřebné instrukce obdržíte na stavebním úřadu.

 174. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na tomto serveru sice poskytujeme bezplatné právní poradenství, ale to neslouží k nahrazování práce, kterou mají vykonávat úředníci stavebních úřadů. Ti Vám mají poskytnout veškeré potřebné informace a instrukce, takže celou záležitost projednejte přímo na stavebním úřadu.

 175. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto případě se střetává zájem Váš na rekonstukci bytu a zájem společenství na správě společných částí domu (což je i výtah). Stanovy společenství však nemají přednost před zákonem (to nemají ani vyhlášky ministerstev a nařízení vlády, natož "pouhé" stanovy). Naopak musí být v souladu se zákony a nesmí jim odporovat. Mohli by Vás upozornit na nutnost udržovat společné prostory v čistém stavu (tudíž výtah nezaneřádit přepravou věcí potřebných k úpravám), ale udělovat takový zákaz snad překračuje pravomoci společenství. Pokud jde o výhružku, že odvolají svoje "podpisy", tak ta je planá. Když by si v polovině rekonstrukce vzpomněli, že nesouhlasí, pak s tím něco těžko zmůžou. Případně si k celé záležitosti vyžádejte stanovisko stavebního úřadu.

 176. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stavební zákon hovoří o prokazatelném informování vlastníků nemovitostí. Takže dodejka potvrzující doručení této informace by měla stačit. I když vzato úplně do důsledku, nedokazuje to, že v obálce bylo skutečně to, co tvrdíte. Takže podpis přímo v situaci považuje úřad nejspíše za více průkazný. Navíc se postupy jednotlivých stavebních úřadů liší, takže některé vyžadují to, co jiné nechtějí.

 177. Dagmar Horňáková

  A mohl byste mi ještě prosím upřesnit, pokud spolu s podpisem po mě úřad požaduje i číslo občanského průkazu dotyčného souseda, domnívám se, že na to nemám ani já ani úřad patřičné oprávnění. Děkuji. DH

 178. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevím na základě čeho úřad po Vás tyto údaje požaduje. Opět nejspíš z důvodu, co nejpřesnější identifikace osob. Když Vám ho však soused odmítne sdělit, tak s tím nic nenaděláte.

 179. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bude-li mít pohromadě všechny náležitosti, může ohlášení poslat poštou (vzor naleznete na internetu). S ověřením toho, že obálka skutečně obsahuje to, co tvrdíte, asi neuspějete. To by s Vámi musel notář jít až na poštu, aby osvědčil nejen, co je v obálce, ale že byla zásilka i řádně předána k poštovní přepravě.

 180. Tomáš Kypta

  Lze někde najít, jaké náležitosti má obsahovat doklad o informování vlastníků sousedních podzemků? Nebo případně lze někde doklad stáhnout? A kdy přesně mám sousedy obeslat? Mohu to udělat v předstihu než dám žádost na st.úřad? Děkuji

 181. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, infromujte se přímo na stavebním úřadu. Někde totiž bývají potíže, když je předloženo pouze potvrzení o předání k poštovní přepravě a dodejky. Některé SÚ vyžadují souhlas přímo na písemných podkladech, např. na výkresu situované stavby. Dotazem na SÚ se dozvíte, co přesně a v jaké formě po Vás budou vyžadovat. Jinak žádná přesná specifikace náležitostí "dokladu o informování" sousedů stanovena není. Jde o to, prokázat, že byly informovány uvedené osoby o záměru stavby. Musí být zřejmé datum poskytnutí této informace. A pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku v souladu se zákonem o poštovních službách (i když některým SÚ to nestačí).

 182. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, taková stavba by neměla vyžadovat ani ohlášení ani stavební povolení, a to i včetně betonových patek. Je však samozřejmé, že ohledně každého takového záměru je jistější se informovat přímo na stavebním úřadu.

 183. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nejste vlastník nedá se očekávat, že by Vám tyto instituce sdělily něco konkrétního. Můžete sice tvrdit, že na zjištění sítí technické infrastruktury máte oprávněný zájem, ale nakonec to bude záležet na jejich volbě.

 184. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, plot nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení v případě, že nedosahuje do výšky 1,8 m a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím (§103 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon). Jestli tyto podmínky nesplňuje (a to je i Váš případ), musí být podána žádost na stavební úřad, který zahájí územní řízení a rozhodne o umístění stavby (§79). Některé úřady jsou k žadatelům vstřícnější a v případě, že dostatečně posunou plot od hranice s komunikací více do vlastního pozemku, umožní jim oplocení jen na základě územního souhlasu, který je administrativně méně náročný než územní rozhodnutí. I zde je však nutné několik stanovisek, tomu se nevyhnete. Jiné stavební úřady jsou však striktní a budou trvat na územním rozhodnutí. Pak nezbývá než celé "kolečko" žádostí a vyjádření absolvovat.

 185. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tahle nemovitost je natolik zatížená, že bych se do podobné akce bez právníka vůbec nepouštěl. Problémů, které jsou s tím spojené je celá řada. Vy sice budete mít dům, ale velmi dlouhou dobu budete řešit potíže, které způsobil někdo jiný. Jestli si na to troufáte sama, tak se samozzřejmě spojte s exekutorem a dojednejte s ním možný postup. Dodatečnou kolaudaci budete řešit na stavebním úřadu, ale nejdřív budete muset být zapsána na katastru jako vlastník.

 186. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, elektroměr musí být umístěn na hranici pozemku. Stavebněprávních předpisů je více, přičemž základem je stavební zákon (183/2006 Sb.). Pokud jde o konkrétní odstupovou vzdálenost, informujte se na stavebním úřadu. Některé úřady stanovují např. odstup 1 metru, jinde mohou mít požadavek odlišný.

 187. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, budete muset na stavební úřad. Plot bude řešen v územním řízení. Jelikož sousedí s veřejnou komunikací, musí to posoudit úřad. Více info přímo na SÚ, úředníci jsou tam od toho.

 188. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, šlo by o přestupek podle §178 odst.1 písm. f) stavebního zákona : fyzická osoba, která provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané. Horní hranice pokuty dle §179 činí 500.000,-Kč.

 189. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako u většiny podobných dotazů platí, že je optimální kontaktovat přímo stavební úřad. O Pro většinu staveb obecně platí, že stavební úpravy a udržovací práce se úřadu ohlašují. SÚ buď vydá písemný souhlas anebo platí, že když se nevyjádří do 40 dnů, má se za to, že souhlasí.

 190. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli se jedná např. o zemědělskou stavbu, kde nebudou ustájená zvířata nebo nepůjde o skladování hořlavých látek (např. seník), nevyžadovalo by to stavební povolení ani ohlášení. Kontaktujte stavební úřad a sdělte jim o jakou stavbu se jedná a jaký bude její účel, podle toho Vám sdělí, jestli je tahle stavba bud zajímat či ne.

 191. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §103 stavebního zákona taková pergola nepotřebuje stavební povolení ani ohlášení. A by to však nebylo úplně jednoduché, budete muset oznámit svůj záměr stavebnímu úřadu, který Vám vydá územní souhlas. Budete muset vyplnit formulář a doložit souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí, jednoduchý výkres a technický popis. Další info si vyžádejte přímo na SÚ.

 192. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je zapsán jako vlastník v katastru, pak by to neměl být velký problém. Příslušná šetření ve věci by měl provádět přímo SÚ, aby zjistil, kdo je oprávněným účastníkem řízení po smrti původního účastníka.

 193. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, obraťte se na školský odbor na městském nebo krajském úřadu a požádejte o konzultaci. Měli by Vám objasnit celou situaci, eventuálně Vám nastínit další postup. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za stejných podmínek jako občané ČR.

 194. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže SÚ stavbu posoudil takto, budete muset změnit projekt, protože ve stávající podobě ho nebudou akceptovat. Doporučuji tedy obrátit se s žádostí o změnu stavebních plánů na projektanta, aby upravil plán a poměry v souladu s požadavky na drobnou stavbu.

 195. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, konkrétní vzdálenost pro tento případ nikde stanovena není. Protože se však jedná o zařízení většího rozsahu, budete muset na stavební úřad. Tam požádáte o vydání územního souhlasu, což je poměrně jednoduchá záležitost. Stavební úřad Vás již bude instruovat sám.

 196. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevkládejte laskavě stejný příspěvek opakovaně a s tímhle dotazem se obraťte přímo na stavební úřad. Jelikož se jedná o stavbu, ve které bude pobytová místnost, budete ji muset řešit na SÚ. Kolem mobilhausů se vede diskuze jestli je třeba je ohlašovat či nikoliv. Někdo tvrdí, že jde o vozidlo a nikoliv o stavbu, jiný zase, že jde o výrobek, který plní funkci stavby. Takže uvidíte jak se k tomu postaví stavební úřad ve Vašem případě.

 197. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stavba nového domu vyžaduje stavební řízení. V jeho rámci si stavební úřad musí zjistit účastníky řízení a těm pak oznámení zahájení stavební řízení. V tomto řízení můžete uplatňovat námitky. Informování souseda se týká ohlašování. To není správním řízením, účastníci se neobesílají, tudíž musí být informování stavebníkem, což se dokládá SÚ. To však není tento případ.

 198. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §103 odst. 1. písm. a) stavebního zákona: stavební povolení ani ohlášení nevyžadují – stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů!! Mezi takové stavby lze zařadit i kůlnu. K té však stačí pouze vydání územního souhlasu (§96 SZ). Souhlas se vyžaduje pouze od sousedících vlastníků staveb nebo pozemků, jejichž práva mohou být přímo dotčena.

 199. Alena Kolaříková

  Děkuji Vám za odpověď,ale mě nejvíce zajímá,zda do okruhu sousedících vlastníků,od nichž potřebuji souhlas patří i ti,kteří nesousedí přímo s parcelou na níž bude uskutečněn stavební záměr,ale sousedí s mojí parcelou /zahradou/,která ji obklopuje.Děkuji za doplnění.

 200. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stěžovat si můžete u jeho nadřízeného anebo podejte oficiální stížnost tajemníkovi městského úřadu (eventuálně k nadřízenému úřadu). Pokud jde o požadavky úředníků, je časté, že dochází k nepřesnostem v jejich požadavcích, protože nový stavební zákon účinný od 1.1.2007 se ještě dostatečně "neustálil" a jejich výklady se liší úřad od úřadu. Pokud jde o terasu bude nutné územní rozhodnutí i stavební povolení a to vyžaduje mimo jiné vyjádření řady dotčených orgánů. Informace by Vám však měly být poskytnuty souhrnně a nikoliv tak, že úředník bude neustále přicházet s novými požadavky.

 201. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stavební odbor je tam právě od toho, aby Vám takové informace poskytl. Ke zřízení skleníků (uvedených rozměrů) nepotřebujete ohlášení ani stavební povolení. Bude však třeba, aby úřad vydal tzv. územní souhlas s jeho umístěním. Žádost o souhlas není administrativně příliš náročný. Více informací a formulář si vyžádejte přímo na stavebním odboru.

 202. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §78 SZ je možné uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístěná stavby a podle §116 veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby. Jestli to ovšem půjde ve Vašem případě nemohu určit. Obraťte se na obecní úřad s rozšířenou působností, ten pořizuje územní dokumentaci pro obce ve svém obvodu a měl by zaujmout stanovisko i k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy. Bude ovšem muset shledat její odůvodněnost.

 203. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, o tom, jaké podmínky musíte splnit Vás dostatečně poučí přímo úředníci stavebního úřadu. Posouzení odstupové vzdálenosti závisí na více okolnostech. Jde-li o stavbu, která nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení a na pozemcích stojí rodinné domy, pak nesmí být odstupová vzdálenost menší než 2 metry od hranic pozemku (viz §25 vyhl.MMR č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Potřebné skutečnosti si bude muset úřad vyžádat a na jejich základě věc posoudit, popř. Vás vyzve k dalšímu doplnění.

 204. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, proti takovému úřednímu postupu je obrana těžká. Stavební úřad se bude striktně držet znění zákona, to samé platí i o příslušném odborech. Kontaktujte právní oddělení příslušného stavebního úřadu (popř. odbor stavebního řádu na krajském úřadu) a požádejte o sdělení, je-li možné tato chybějící vyjádření překlenout. Když ovšem nebude dostatek vůle záležitost řešit, byla by to věc pro advokáta, aby zvážil správní žalobu. To je ovšem běh na dlouhou trať, která Vaši potřebu začít stavět nijak neřeší. Úřad by měl projevit snahu nalézt řešení a ne si pouze ulehčit práci jednoduchým odložením věci z důvodu, že ohlášení nesplňuje veškeré náležitosti. Ale to je pouze ideální stav, který v praxi nebývá příliš častý.

 205. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, budete se muset domáhat ochrany Vašich vlastnických práv a to u obecního úřadu. Závazné řešení situace by však posoudil a vynesl teprve soud v rámci žaloby na ochranu vlastnického práva.

 206. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na oplocení pozemku se informujte přímo na stavebním úřadu, jsou povinni Vám sdělit potřebné informace (jejich práci tu nenahrazujeme), budete potřebovat minimálně územní souhlas. Pokud jde o vzdálenost hranice dřeva, tak to není žádná "stavba" a tudíž není stanovena přesná vzdálenost od hranice se sousedním pozemkem, tudíž jeho požadavek je bezpředmětný. A proti přesahujícím větvím, s nimiž Vám městský úřad neporadil (ač by to měli vědět), se můžete bránit u soudu žalobou na určení povinnosti, aby se soused zdržel zásahů do výkonu Vašich vlastnických práv (které omezuje tím, že nepečuje o stromy a ty zasahují na Váš pozemek, což je pro Vás omezující).

 207. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, budete potřebovat rozhodnutí o umístění přístavby i stavební povolení, tudíž budete dokládat potřebnou projektovou dokumentaci. Ohlášení stavebnímu úřadu stačit nebude. Podrobnosti samozřejmě žádejte na SÚ.

 208. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to nelze předem říci. S námitka se nejdříve musí vypořádat stavební úřad. Zdaleka ne všechny námitky jsou odůvodněné a stavební úřad je může zamítnout a realizaci akce povolit i proti vůli sousedů. Pochybuji, že sousedé mají natolik pádné argumenty, že by zabránili vybudování Vašeho bazénu.

 209. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k něčemu takovému potřebujete přinejmenším územní souhlas. Jestliže ho mít nebudete a záměr realizujete, může za takový přestupek uložena pokuta až do výše 500.000,-Kč (viz §178/1-f a §179-b stavebního zákona).

 210. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže půjde o zásah do příček (zřízení nebo odstranění), do zdí, ke změně dispozice apod. a nachází-li se dům v domě s více podlažími, pak bude posudek statika nutný.

 211. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, a co chcete vědět? Že Vás k něčemu takovému nutit nemůže je jasné, na to se nepotřebujete právníka.

 212. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, řízení zahájená před účinností nového stavebního zákoníku č. 183/2006 Sb., se řídí tehdejšími předpisy. Tohle je ovšem složitá věc, tu musíte řešit s příslušným úřadem. Můžete také kontaktovat stavebního odborníka, který by věc posoudil ze stavebnětechnické hlediska a navrhl by Vám další postup vě věci.

 213. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vy jste pokus o doručení informace učinil. Nejste detektivní kancelář, aby jste pátral po jeho adrese a navíc na to nemáte ani dostatek možností. Musíte tedy na SÚ zjistit, jak tuto věc posoudí oni.

 214. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, obecně jsou odstupové vzdálenosti stanoveny pouze v některých případech. Úprava je přesná v případě, že na pozemcích stojí RD, u jiných staveb tak striktní požadavky stanoveny nejsou. Konzultujte celou věc znovu na krajském úřadu. Podle toho, co píšete, není důvod, aby SÚ trval na svém.

 215. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže bude ve věci stavební řízení, pak si okruh účastníků zjišťuje sám SÚ a obesílá je. Ti pak mají nárok vznést svoje námitky, s nimiž se pak úřad v rámci rozhodování o povolení stavby musí vypořádat. Také by Vám měl SÚ poskytnout veškeré potřebné informace k "legalizaci" nástavby.

 216. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takováto pergola (pokud stojí na pozemku Vašem i souseda RD) skutečně nesmí překročit odstupovou vzdálenost 2 metrů od hranice pozemků (§25/4 vyhl.č.501/2006 o obecných požadavcích na využívání území). SÚ však může z tohoto omezení udělit výjimku. Ke zřízení pergoly potřebujete územní souhlas, ke kterému ale musíte doložit souhlasy sousedů. A pokud souhlas nedají, pak musíte do klasického územního řízení, ve kterém budou sousedi obesláni, aby vyjádřili své námitky. O těch pak musí SÚ rozhodnout. Při nesouhlasu souseda s menším odstupem však SÚ výjimku nepovolí.

 217. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nemáte souhlas souseda nemůžete žádat o územní souhlas, ale musíte podat žádost o územní rozhodnutí. Soused v něm uplatní námitky a SÚ se s nimi vypořádá. Budete dokládat i dokumentaci, kde budete mít zakreslenou stavbu. Protáhnutí střechy patrně možné nebude.

 218. veronika vojnarová

  děkuji za odpověď. Mohu se ještě zeptat jak dlouho trvá cca to rozhodnutí? Ještě bych se zeptala, zda bych mohla postavit stavbu 2m od plotu s betonivým základem s tím že bych protáhla střechu k plotu ,ale ta už nebude mít pod sebou betonový základ – bylo by to jako přístřešek na dříví, který povolení nepotřebuje.děkuji Vojnarová

 219. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přesah střechy bude v nákresu, SÚ se k tomu vyjádří sám. Jinak na postup SÚ se vztahuje správní řád včetně ustanovení o lhůtách pro rozhodnutí. Obecně platí, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Tuto lhůtu je však ještě možné za určitých okolností prodloužit.

 220. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, konkrétní odstupová vzdálenost stromů stanovena není, navíc to ani není téma pro diskuzi o stavebním zákoníku.

 221. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, samotná výměna oken, které jsou stejného rozměru nevyžadují ani ohlášení. Vy však hodláte zabudovat balkónové dveře a luxfery. A to by jste již se SÚ projednat měli.

 222. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na to nelze stručně odpovědět. Náležitosti veřejnoprávních smluv, postup jejich uzavírání a další podstatné skutečnosti si můžete zjistit v části páté stavebního zákona č. 183/2006 Sb., konkrétně §159 a následující. Vzory těchto smluv naleznete na internetu, například na portálech krajů.

 223. Petr Aubrecht

  Děkuji za odpověď, jen by mě ještě zajímal názor na nutnost vyjádření požárního technika, který prý musím doložit. Je to běžné?

 224. Petr Aubrecht

  Děkuji za odpověď, jen by mě ještě zajímal názor na nutnost vyjádření požárního technika, které prý musím doložit. Je to běžné?

 225. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, územní rozhodnutí (zde nutná dokumentace záměru) nebo jednodušší územní souhlas (zde jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy) mít musíte, záleží na tom, co konkrétně plánujete. Informace a formuláře si vyžádejte na příslušném stavebním úřadu.

 226. Stavební úřad

  Svépomocí lze stavět i stavby na ohlášení uvedené v § 104 stavebního zákona, s tím, že stavebník je povinen zajistit stavební dozor, u staveb pro bydlení odborné vedení stavby stavbyvedoucím (tj. autorizovanou osobou).

 227. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, projděte si diskuze o stavebním právu. Na téma stavby plotu již bylo několikrát odpovídáno.

 228. H. O.

  Dobrý den,

  i my řešíme problém s plotem. Náš plot ovšem sousedí s pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví majitelů bytů všech okolních domů.

  Pro tento stavební projekt (prostranství s bytovými domy) existuje standardní návrh plotu, který nám ale nevyhovuje. Nechceme pletivový plot, ale laťkový. Hovořila jsem s architektem, který je autorem projektu, a ten mi řekl, že takový plot nám stavební úřad v žádném případě neschválí, protože "myšlenkou" jeho projektu jsou ploty průhledné.

  Má na to stavební úřad právo? Jaká jsou kritéria jeho rozhodování při schvalování žádostí o výstavbu plotu? Z jakých důvodů má právo nám stavbu plotu podle naší představy nepovolit?

  Děkuji předem mnohokrát za odpověď!

  H.O.

 229. Věra Mračnová

  Dobrý den, mám dotaz týkající ce nezkoulaudované chaty a bazénu. Je pravda, že pokud byly tyto stavby provedeny cca před 10 lety bez řádného stavebního povolení, může mi být nařízeno stavebním uřadem odstranění staveb? Mohu si zažádat o kolaudaci nyní?

 230. Jana Dvořáčková

  V r.2007 jsem koupila zahradu s dřevěnou chatkou, 6×3 m, nepodléhající evidenci nemovitostí. Jedná se o drobnou stavbu. Nyní děláme drobné úpravy a opravy a MÚ stavební odbor po nás žádá stavební povolení, projktovou dokumentaci, schválení stavby městskou radou, odborem životního prostředí. Je toto vše nutné?

  Chatka je na pozemku odkoupeném od města a nachází se v ochranném pásmu do 50 m od lesa.

  Děkuji za dpověď.

 231. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte respektovat názor stavebního odboru. Pokud situaci takto vyhodnotil, pak pro to měl nejspíš důvody stanovené stavebním zákonem. V případě, že s jeho postupem nesouhlasíte, kontaktujte nadřízený SÚ, popřípadě stavební odbor krajského úřadu.

 232. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte splnit požadavky stavebního zákona a na všechny uvedené stavby si zajistit stavební povolení. Instrukce samozřejmě obdržíte na stavebním úřadu. Popřípadě si sjednejte inženýring u specializované firmy.

 233. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle jsou dotazy, na které Vám mají poskytovat odpovědi úředníci stavebních úřadů. Mají to v popisu práce.

  Pokud máte dobré sousedské vztahy, pak by jste se nemusel obávat případných obstrukcí ze strany souseda. Odstupová vzdálenost garáže se řídí §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je v odst. 4. stanoveno, že "Vzdálenost stavby samostatné garáže … odpovídající svými parametry § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, umístěné na pozemku rodinného domu, od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m.".

 234. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, aby jste se mohl domáhat nápravy již v této fázi, musel by jste si urychleně zajistit znalce, který věc vyhodnotí. Pokud dospěje k závěru, že to může mít nepříznivé následky, pak se musíte obrátit na soud se žádostí o ochranu vlastnického práva. To je ale běh na dlouhou trať a než bude rozhodnuto, sousedův dům bude stát. Takže Vám nezbude než čekat, jestli bude vše v pořádku anebo dojde k poškození. Pak by jste se musel domáhat náhrady škody. Nebo zkuste být důraznější při požadavcích na stavební úřad, eventuálně požádejte o konzultaci na stavebním odboru krajského úřadu.

 235. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nepůjde o zásah do nosné konstrukce nebo nedojde k zásadní změně stavby, pak by povolení ani ohlášení nebylo nutné. Pokud ano, pak je třeba požádat stavební úřad o vydání povolení. Stavební úřad jste ostatně již mohl kontaktovat, zodpovídání takových dotazů je náplní jejich práce.

 236. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud Vám prokazatelně způsobí škodu, pak budete mít (jak jinak) nárok na náhradu škody. Buď se dohodnete na odškodnění sami anebo to bude řešit soud, který nejspíš pro účely zjištění rozsahu škody stanoví znalce.

 237. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nejsou schopni Vám odpovědět úředníci u SÚ, pak kontaktujte stavební odbor na krajském úřadu nebo se spojte se specialistou v oboru staveb, např. znalcem. Bez ohledu na stavebně-technické posouzení je však možné, že je Vám způsobována škoda, kterou by jste mohli chtít nahradit. Třeba i soudní cestou.

 238. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to projednejte přímo na obci. Řada obcí má vlastní vyhlášky o letních "zahrádkách" a v nich jsou stanovené podmínky, za jakých lze zařízení instalovat.

 239. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to musíte RK dát jasně najevo, že nepostupuje tak, jak bylo sjednáno (i když neznám Vaše smlouvy). Jestliže se jim podařilo sehnat kupujícího, který zaplatí více než bylo sjednáno, pak by tento rozdíl měl být poměrně rozdělen mezi Vás. To znamená, že podstatná část by měla patřit Vám a část odpovídající procentům z provize pak RK, nikoliv, aby celou částku zadržela sama. Pokud se věc nevyřeší dohodou a budete chtít proti nim postupovat právní cestou, budete si muset nechat posoudit smlouvy u advokáta, aby bylo jasné, jestli je RK porušuje nebo ne.

 240. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tak na to zeptejte odborníka v oboru stavebnictví. To je záležitost, která si žádá vysvětlení technické a nikoliv právní.

 241. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §103/1 písm a) bod 5. stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky.

 242. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je otázka, jestli je takový postup v souladu s dokumentací stavebního záměru, protože by se posuzovalo, jestli takové zásahy nemohou negativně ovlivnit okolní zástavbu. Jestliže nad Vámi vznikne navýšený pozemek, pak je zřejmé, že to musí ovlivnit přinejmenším odtokové a vsakovací poměry, pokud ovšem nebudou učiněny opatření (drenáž, svod, odtok do kanalizace apod.).

  Tvrzení firmy zde není nijak podstatné, spíše kontaktujte stavební úřad se žádostí o konzultaci.

 243. kubicová jana

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Na vedlejší zahradě provádějí uprávy terénu,které vedou k zmměně účelu zahrady..zze soukromé zahrady na komerční využití.Dochází zde k zpevnění ploch..jde však o méně než 300m.Plocha se však nachází v sousedství veřejné komunikace.Co potřebují od stavebního úřadu?Stačí ohlášení ?Myslím si,že by měli míti územní rozhodnutí. Děkuji. Jana

 244. Stavební úřad

  Pro úplnost ovšem nutno dodat, že i stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas (kromě několika málo výjimek).

 245. Stavební úřad

  Pokud je Váš dům stavbou pro bydlení s max. 1 podzemním a 2 nadzemními podlažími + podkrovím a má menší zastavěnou plochu než 150 m, pak stavební povolení nepřichází v úvahu, spíše ohlášení podle §104 odst.1. Vybudováním obytných místností v dosud nevyužitém podkroví ve stavbě pro bydlení nedochází ke změně užívání, tento § 104 odst.1 písm. n) se používá např. pro změnu užívání části rodinného domu na provozovnu apod.

 246. Stavební úřad

  Váš soused by především měl mít povolení stavebního úřadu ke změně užívání jeho RD, a to buď formou územního rozhodnutí, písemného souhlasu, souhlasu "mlčky", nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. V řízení o změně užívání by sousedé měli být účastníky s právem uplatnit námitky, případně odvolat se proti vydanému rozhodnutí. Nejlepší bude dotázat se na Vašem příslušném stavebním úřadě.

 247. Karel Dlouhý

  Ke stavením úpravám potřebujete souhlas vlastníka. Dále možná bude stavba podléhat ohlášení stavebními úřadu.

 248. Karel Dlouhý

  Předpokládal bych, že doklady o kolaudaci i další materiály by měl mít stavební úřad ve svém archivu.

 249. Stavební úřad

  Ano, nejenže může, ale dokonce musí. Za určitých okolností lze stavbu dodatečně povolit, to by ale musel stavebník podat žádost o její dodatečné povolení s podklady v rozsahu jako ke stavebnímu řízení a prokázat, že stavba není v rozporu s územním plánem, obecnými požadavky na výstavbu a s veřejným zájem. Důkazní břemeno je na straně stavebníka.

 250. Jan Mareš

  Chtěl jsem se zeptat ještě na to , zda by mohl stavební úřad nařídít odstranění stavby, které tady byly postaveny před např, 100 lety?Když §129 odst.1písm b. zák. 183/2006 říká :Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřipadě s jeho souhlasem jiné osobě , odstranění stavby B) provaděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním …

  Před 100 a více lety lidé stavěli bez stavebního povolení a jiných opatření važadovaných zákonem 183/ 2006.

  jak to tedy je?

  Děkuji za odpověď.

 251. Stavební úřad

  Každý případ je jiný a stavební úřad jej řeší individuálně, s přihlédnutím ke všem okolnostem. Bez detailní znalosti Vašeho konkrétního případu nelze přesně odpovědět, z praxe alespoň tolik, že u stavby postavené před 100 lety stavební úřad většinou nezkoumá, zda byla nějakým způsobem v minulosti povolena a předpokládá se, že asi byla.

 252. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ohlášení ani povolení nutné není, ovšem za účelem územního rozhodnutí nebo souhlasu na SÚ musíte.

 253. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vlastník sousedního pozemku je ze zákona účastníkem řízení a to jak územního, tak i stavebního. Tato řízení mohou probíhat samostatně anebo je SÚ může spojit do jednoho řízení. Vždy ale musí být účastníkům oznámeno zahájení řízení a termín ústního jednání. Účastníci pak mohou SÚ zaslat námitky proti umístění stavby, projektové dokumentaci, provádění a užívání stavby. Nejpozději je však musí SÚ sdělit při ústním jednání. Navíc námitky týkající se územních věcí, musí být předloženy v územním řízení, pokud nejsou, pak se k nim ve stavebním řízení již nepřihlíží.

  Takže možnost seznámení se s dokumentací mít budete. Pokud chcete účinně argumentovat, doporučuji, abyste si sjednali stavebního odborníka, který Vám poradí, jak se hájit co nejúčinněji s ohledem na technickou stránku.

 254. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to samozřejmě zakomponovat můžete, a nejen kontrolu Vámi nebo otcem, ale optimálně i nezávislým stavební dozorem. Ovšem s požadavkem na právní poradenství při revizi a úpravě smlouvy se obraťte osobně na právníka a požádejte o kontrolu a doplnění toho, co chcete. Dobrou smlouvou si ušetříte spoustu starostí a nakonec i peněz.

 255. marcel novaček

  záleží zda Vám obec jako majitel vůbec tyto upravy povolí,na zakladě dohody s obcí se teprve můžete pustit do tak velkých stav. uprav Pokud nebudete mít souhlas obce s upravami může Vám v krajním případě hrozit i výpověd z bytu.Zajděte si nejdřív za správcem budov a poptejte se.

 256. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kdyby se tam počítalo, pak by SÚ nepovoloval stavbu o 3, ale o 4 nadzemních podlažích.

 257. Stavební úřad

  Ohlášení přichází v úvahu u staveb pro bydlení do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím. Z dotazu to vypadá spíš na bytový dům – potom popsané stavební úpravy nevyžadují buď nic (pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí a nezmění se požární bezpečnost, vzhled a způsob užívání) nebo stavební povolení. Někdy i prosté vybourání příček může být zásahem do nosných konstrukcí, pokud mají např. ztužující funkci! Doporučuji posouzení statikem.

 258. Stavební úřad

  Zavěšení textilie na plot není stavba ani změna stavby, z pohledu stavebního zákona tady stavební úřad nemá co řešit. Jestli je plot Váš, dělejte si co chcete.

 259. Stanislav Haša

  Dobrý večer,

  24.11. 2008 jsem vznesl do právní poradny dotaz. Do dnešního dne jsem však nedostal odpověď.

  Můžete mi na můj dotaz ohledně pneuservisu odpovědět?

  S pozdravem

  Stanislav Haša

  Odpověď:

  Dobrý den,

  patrně jste přehlédl, že jste v bezplatné poradně, kde žádný automatický nárok na odpověď nikomu nevzniká. Takovéto urgence odpovědí jsou zcela zbytečné a pro příště si je odpusťte. Jestliže spěcháte, jděte za advokátem a právní služby si zaplaťte.

  server Právník.cz

 260. Stavební úřad

  Záleží na tom, jestli se jedná o přístavbu technicky a provozně spojenou s rekreačním domkem, nebo o samostatnou stavbu umístěnou těsně vedle rekr. domku. V tom prvním případě jde v podstatě o přístavbu stávajícího rekr. domku, a to vyžaduje ohlášení (do 150 m2 zastavěné plochy). V druhém případě postačí územní souhlas, případně územní rozhodnutí. Ze všeho nejdřív se však informujte na příslušném stavebním úřadě, zda takovou stavbu na tomto pozemku lze vůbec umístit, je totiž možné, že tomu brání např. některé regulativy územního plánu. Ke každé stavbě na území CHKO potřebujete stanovisko správy CHKO, ať už je režim povolování jakýkoliv.

 261. Stavební úřad

  Ze všeho nejdůležitější je zjistit, jestli je umístění plánované stavby chaty vůbec v souladu s územním plánem obce, a pokud obec územní plán nemá, tak zda se Váš pozemek nachází v zastavěném území (intravilánu). Obraťte se na místně příslušný stavební úřad, nahlédněte do územního plánu, zeptejte se. Dokumenty o vynění ze ZPF vezměte klidně sebou, ale samy o sobě jsou k ničemu, pokud umístění stavby není v souladu s územním plánem (nebo je pozemek mimo zastavěné území).

 262. Martin Pisto

  Dobrý den, v UP je pozemek veden pro bytovou výstavbu – bydlení. Co tedy musím dále udělat? Změnit kategorii ze zahrady na stavebni pozemek? nebo neco jineho? Dekuji M.

 263. Stavební úřad

  Jde o stavební úpravu, kterou se změní vnější vzhled stavby a tudíž vyžaduje stavební povolení, případně ohlášení – podle druhu a velikosti stavby (u stavby pro bydlení do 150 m2 ohlášení). Energetický štítek (správně Průkaz energetické náročnosti budovy) se předkládá u novostaveb a u větších změn stávajících staveb s podlahovou plochou nad 1000 m2.

 264. Stavební úřad

  Stavební dozor – u staveb pro bydlení je stavebník povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, tj. autorizovanou osbou podle zák. č. 360/92 Sb. Máte-li příslušnou autorizaci, můžete si stavební dozor dělat klidně sám sobě, nic tomu nebrání.

 265. Stavební úřad

  Jediné, co za současné situace můžete udělat, je buď stavbu dobrovolně odstranit, nebo podat žádost o její dodatečné povolení. Podaná žádost však musí mít všechny přílohy a náležitosti jako žádost o stavební povolení a stavebník musí prokázat skutečnosti uvedené v 129 odst.2 stavebního zákona. Jak byly v minulosti povolovány okolní stavby není pro váš případ relevantní.

 266. Stavební úřad

  Především je nutno zjistit, která z verzí územního plánu je ta současně platná, tj. novější. Pokud je to ta, kterou používá stavební úřad, a Váš pozemek je skutečně mimo zastavitelné území, tak vám stavba na tomto pozemku povolena být nemůže. A není to proto, že je úředník posera, ale proto, že dělá přesně svoji práci.

 267. Petr Nozicka

  Dobrý den,

  tak jsem zjistil, že platí ta verze kterou má stavební úřad. Takže podle Vás neexistuje jiná možnost jak povolit stavbu na nestavitelném území, než je změna ÚP? Nedivte se mi, že se snažím najít alternativy, ono než by se provedla změna ÚP, tak taky můžu umřít.

  Petr N

 268. Stavební úřad

  Ano je to tak, jiná možnost než změna územního plánu není. Územní plán je závazným podkladem pro rozhodování v území, a pokud by stavební úřad rozhodl v rozporu s územním plánem, porušil by zákon. Neznám úředníka stavebního úřadu, který by to udělal.

  Pokud nejste z Karlových Varů.

 269. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  nejjednodušším pro Vás bude dojít si na místní obecní úřad na stavební odbor a podívat se do územního plánu. S příslušným úředníkem se domluvte na Vašich možnostech.

 270. Jan Novak

  Pozn. k memu dotazu: System automaticky vymazal mezery a opakovane znaky v mych obrazcich a tim je znehodnotil :-(.

 271. jiri

  dobry den

  chtel bych se zeptat,jak daleko od hranice meho pozemku muze byt postavena reklama cca.5x4m2,bez meho souhlasu a jeste z poloviny casti prekryva plot a stini a stini do zahrady.

  dekuji

  schejbal

 272. Roman M.

  Já si myslím že platí ta varianta se kterou by jste problém mněl. A rozhodně si najděte někoho skušeného kto vám poradí v otázkách koupi nehnutelnosti. Totiž váš dotaz je tému která je u nemovitostí tak elementární ako 2+2 v matematice.

 273. Stavební úřad

  Změna územního plánu rozhodně není jen úřední formalita. Je sice pravdy, že o změnu územního plánu může požádat každý, to ale zdaleka ještě neznamená, že navržená změna skutečně "projde". Kupovat takový pozemek bez záruky možnosti výstavby je velké riziko.

 274. Stavební úřad

  Vůbec nemusíte čekat, až Vám barák spadne na hlavu. Za stav Vaší stavby jste zodpovědný a máte stavbu řádně udržovat, pokud tak nečiníte, může Vás stavební úřad vyzvat k provedení udržovacích prací nebo Vám je může nařídit, samozřejmě na Vaše náklady. Inu, vlastnictví zavazuje. A pokud hodláte stavbu (nebo její část) zbourat, musíte pochopitelně postupovat podle stavebního zákona.

 275. Stavební úřad

  Informujte se na svém místně příslušném stavebním úřadě. Změna užívání stavby může být i změnou užívání části stavby (tedy i jednotlivé místností), protože však neexistuje jednotný výklad či metodika, posuzuje to každý stavební úřad trochu jinak. Tak třeba u nás by Váš přesun kuchyně do jiné místnosti v rámci jednoho bytu změnou užívání nebyl, jiné by to však bylo, pokud byste některou místnost chtěl změnit např. na provozovnu, nebo garáž měnil na obytnou místnost atd. Když Váš stavební úřad usoudí, že se o změnu užívání jedná, tak Vám rovnou může dát příslušný formulář a řekne, co máte všechno doložit.

 276. Stavební úřad

  Podle současně platné právní úpravy (zákona č. 183/2006 Sb.) můžete stavební úpravy, které uvádíte, tj. přeméstění nenosných příček a vybudování koupelny, provádět bez olášení či stavebního povolení. Změna ve tvaru a velikosti otvorů je však již zásahem do vnějšího vzhledu stavby a to už vyžaduje povolení stavebním úřadem, a to buď formou ohlášení, jde-li o stavbu vyjmenovanou v § 104 (např. rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy), nebo stavební povolení. Maximální mžná ¨sankce je uvedena v § 178 stavebního zákona (200 000 – 2 mil.Kč).

 277. Stavební úřad

  Provádění sousedovy stavby, při kterém je nutno použít vaši stavbu, se mělo řešit už při stavebním řízení. Nyní se soused může domáhat svého práva vstupu na vaši stavbu buď podle §127 občanského zákoníku (u soudu), nebo podle § 141 stavebního zákona (u stavebního úřadu). Stavební úřad povede správní řízení o "opatření na sousedním pozemku nebo stavbě", v němž budete účastníkem s právem podat námitky, odvolat se atd. Odpovědnost za případné škody ponese samozřejmě soused, budou mu stanoveny podmínky za jakých může svoji stavbu z vaší střechy provést. Nakonec se soused svého práva stejně domůže, tak se ptám: nebylo by lepší se sousedem dohodnout? Uzavřete s ním třeba smlouvu, v níž si stanovíte podmínky a určíte sankce při jejich nedodržení.

 278. Milan Zeman

  Pravděpodobně lze využít nájemní smlouvu, ve které bude uvedeno za jakým účelem je uzavírána (zřízení budovy) a bude sjednána symbolická výše nájmu. Eventuelně lze použít nepojmenovanou smlouvu o bezplatném užívání.

 279. Michal Lalík

  Dobrý den, dle stavebního zákona by měla být uzavřena "SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU"

 280. Michal Lalík

  Hsopodářskou stavbu nelze na základě pouhého ohlášení dle § 104 stavebního zákona povolit. Váš dotaz je bohužel velice obecný, pro kompetentní zodpovzení dotazu je potřeba vědět minimálně velikost stavby a třeba jak daleko od Vaší spol. hranice by byla umístěna.

 281. Michal Lalík

  Dobrý den, pravda to není stavba bude muset být umístěna min. 2 m od hranice pozemku, pokud budete blíže tak se výjímce nevyhnete. Ale zároveň by jste měli dát pozor jak Vám bude vycházet požárně nebezpečný prostor od stavby…

 282. Michal Lalík

  Dobrý den, postup by měl být takový, že nejdříve požádáte stavební úřad o dodatečné povolení stavby a následně dle § 120 stavebního zákona oznámíte zahájení užívání stavby. Je zde, ale i eventuální možnost, že stavební úřad společn s vydáním dodatečného povolení stavby povolí rovnou i užívání stavby.

 283. Michal Lalík

  Dobrý den, určitě se nevyhnete tomu, že budete muset dát stavbu zaměřit geodety a následně řešit buď dodatečné povolení stavby nebo potvrzení o existenci stavby – bude záviset jak je stavba stará

 284. Michal Lalík

  Dobrý den,

  výměna okna za balkónové dveře je samozřejmě možná, ale bohužel si budete muset projít klasickým stavebním řízením. Pokud by jste chtěl nějaké bližší informace tak neváhejte a napište mi na e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 285. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den, zákon umožňuje propojení rodinného domu s provozovnou. Ale min. 1/2 podl. plochy by musela sloužit k bydlení, jinak by již nešlo o rodinný dům. Je, ale zároveň potřeba dát pozor na to co umožňuje uzemní plán dané obce, může se Vám totiž stát, že na pozemku lze umístit rodinný dům, ale nelze na něm např. umisťovat provozovny.

  Pokud budete chtít tak Vám samozřejmě se vším rád pomohu. Můj e-mail je lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 286. Michal Lalík

  Dobrý den,

  jako bývalí zaměstnanec stavebního úřadu Vám mohu říct, že celá věc je celkem dost komplikovaná a má několik rovin. Pokud budete chtít pomoct s legalizací stavby tak mi prosím napište na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz a dohodneme vše potřebné.

  S pozdravem Michal Lalík

 287. Michal Lalík

  Dobrý den,

  nedodržení lhůty uvedené ve stavebním povolení je nedodržením jednoho ustanovení vydaného povolení. takže ani nebudete žádat o dodatečnou kolaudaci, ale o klasickou kolaudaci del zákona č. 50/1976 Sb.,(původní stavební zákon) Pokutovat by Vás za toto nikdo neměl, ale určitě by Vám měl být naúčtován poplatek za provedení kolaudační prohlídky (myslím že ve vyhlášce je cca 100,-). A nepotěším Vás, ke kolaudaci bude potřeba předložit aktuální – platné revize bez nich to nepůjde.

  S pozdravem Michal Lalík

 288. Jana B.

  Ještě bych ráda doplnila:

  Druhý soused má zase na zahradě vysokou jedli, která těsně sousedí s naším pozemkem. Kořeny nám narušují plot tak, že je úplně vyvrácený, na půlce naší zahrady je navíc kvůli tomu stín a také spousta napadaného jehličí. Jak se k tomuto staví zákon?

  Tento soused má navíc zahradu plnou harampádí, odložených věcí, skříní atd. a také malou zděnou chatku, čímž nám na pozemek také dost zásadně stíní. Přitom nám chce ale naši přístavbu blokovat.

  Nechceme se s nikým soudit, ale chceme nasbírat argumenty a vědět, co je zákonně vymahatelné, abychom se mohli bránit, protože oni sami – jak vidíte – nejsou zrovna ohleduplní.

  Děkuji moc za pomoc. Jana

 289. Michal Lalík

  Dobrý den,

  no pokud budete chtít stávají plot (1,0 m) zvíšit na 1,8 m) tak to stavební úřad bude patrně považovat za novou stavbu, která podléhá vydání územního souhlasu stavebního úřadu. V rámci žádosti o územní souhlas chtěji některé stavební úřady souhlasy s navrhovovanou stavbou od vlastníků sousedních pozemku což by ve vašem případě byl problém jak říkáte. Každopádně Vám doporučuji jít na Váš stavební úřad a zeptat se co budete muset přiložit k žádosti o územní souhlas (oznmení o záměru v území k vydání územního souhlasu), třeba budete mít štěstí a Vaš stavební úřad tyto souhlasy nechce (jak říkám je to úřad od úřadu třošku jiné protože praxe to ještě nestihla všechno ujednotit).

  pozn. v zákoně je 1,8 m, ale tato výška byla novelou zákona zrušena, takže již neexistuje nějká výška plotu kdy je na stav. povolení a kdy na územní souhlas.

  Pro přípapad dalších otázek: lalik.m@seznam.cz

  S potzdravem a přáním hezkého dne

  Michal Lalík

 290. Michal Lalík

  Dobrý den,

  nejsem si zcela jist důvodem proč by Vám stavební úřad nepovolil ohlášení stavby na základě údaju z Vašeho dotazu…

  Pro konkrétní odpověď by bylo, ale ideální vydět dokumentu, které Vám stavební úřad zaslal jako své vyjádření-rozhodnutí.

  Pokud tedy budete chtít pomoci tak mne prosím kontaktujte na e-mailu: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 291. ZUZA

  Dobrý den,předem děkuji za radu!

  Na svém pozemku chci provozovat podnikání ,přivezla jsem si pojizdní stánek s občerstvením,kde budu prodávat točené pivo,párek v rohlíku,točenou zmrzlinu atd. vedle něj chceme postavit wc -o velikosti 4x4m ,to vše bude napojené na studnu a odpad do septyku.Veškeré potřebné papíry už mám,a až ted mi paní na stavebním uřadě řekla že povolení nepotrvá měsíc ale dva měsíce -že to musí dát na veřejnou nástěnku kde to trvá 2měs.Od okolních sousedu mám podepsaní souhlas! Prosím je nějaká možnost aby trvalo jen měsíc povolení?je nějaká jiná možnost?děkuji za radu a odpověd!!!

 292. Michal Lalík

  Dobrý den,

  jako dřívější pracovník stavebního úřadu Vám mohu říct, že se domnívám, že postup stavebního úřadu správný určitě nebyl, zdá se mi i trochu arogantní.

  Pokud budete chtít opdborné rady jak napsat správně odvolání, tak se neváhejte ozvat.

  e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 293. Michal Lalík

  Dobrý den,

  jedinou variantou je požádat místně příslušný stavební úřad o dodatečné povolení stavby.

  Pokuta je již promlčena.

  pro bližší info: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 294. Karel Dlouhý

  Vzhledem k tomu, že je bouda vaše, tak omezení ze stavebního zákona asi nebudou. Konkrétní řešení navrhne architekt.

 295. Karel Dlouhý

  Lepší by bylo věcné břemeno, nebo jinak budete mít problém, když soused svůj pozemek prodá.

  "povolení od obce" – k čemu?

 296. Martin Novotny

  souhlasim, ze vecne bremeno by bylo nejlepsi reseni , ale nejsem si jist jestli bude soused souhlasit. Me slo spise o to jestli dostanu stavebni povoleni i v pripade, ze vecne bremeno nebude zapsano v muj prospech. Vychazim z toho ze v UP je cesta zakreslena, takze by soused nemel mit legalni moznost tuto cestu nijak zastavet,atd..

  Co se tyka povoleni od obce, myslel jsem stavebni povoleni. Ja jsem uz se stavebnim uradem mluvil, ty me rekli ze vedi ze tam cesta je ze neni problem, ale obavam se aby to prave obec z jiz zmineneho duvodu (chybejicho zapisu v KN) neblokovala. Nevim jestli maji takovou pravomoc.

  Diky

  M.N

 297. Radim

  Pokud byl již sjezd v minulosti vybudován, všude bych uváděl, že se jedná o stávající vjezd (pokud se nemění jeho umístění)a dochází pouze k opravě jeho povrchu (nevím jaký je původní povrch-dlažba, štěrk či co), tím pádem se neprovádí nové připojení a defakto by nebylo zapotřebí souhlasu vlastníka komunikace. Problém patrně nastane z důvodu nových přípojek IS, kdy pokud se napojujete v pozemku komunikace tak bez potřebného souhlasu vlastníka se neobejdete. Rozhodně na ústní sdělení, že to na 100% nedovolí bych se nespoléhal a podal bych oficiální písemnou žádost, aby ste případně věděli proti čemu se odvolat či zvolili optimální postup jak to řešit.

 298. Michal Lalík

  Dobrý den,

  možné to je pokud to umožňuje zejména stat. stránka obejktu.

  Co se týče povolení, tak u staveb s plochou nad 150 m2 se pohybujeme v relaci klas. stavebního povolení.

  Pokud byste chtěla ke stavbě něco výše tak mi klidně napiště na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík – stavební a poradenská kancelář

 299. Martin Novotny

  Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit o odpověd na můj dotaz, bohužel jsem ji do dnešního dne neobdržel

  Děkuji

  M.N

 300. Karel Dlouhý

  "Co se tyka povoleni od obce, myslel jsem stavebni povoleni. Ja jsem uz se stavebnim uradem mluvil, ty me rekli ze vedi ze tam cesta je ze neni problem"

  Stavební povolení dává stavební úřad.

  Tedy obec o tom nerozhoduje.

 301. Radim Hajek

  Obecně při umístování a povolování staveb se musí řidit vyhláškou 501/2006 Sb. ve znění pozdějších změn vyhl 269/2009 Sb. Zde jsou uvedeny vzájemné odstupy staveb. Můžete nahlásit sousedovu černou stavbu na stavebním úřadě a ten by to měl začít řešit. Pokud máte ve stěně okno obytné místnosti čímž je i obytná kuchyň apod. a není na sever, rozhodně bych ve stížnosti i uvedl že se zhoršilo proslunění místnosti a denní osvětlení. SÚ by měl souseda vyzvat k odstranění černé stavby, příčemž dostane lhůtu na tzv.obílení stavby (kdy se stavba povoluje dodatečně), jenže patrně bez vašeho souhlasu se mu to nepodaří. Z hlediska zasakování dešťových vod na pozemku na to má sice soused právo, ale nesmí ovlivňovat sousední pozemky a stavby. Pokud v bazénu používá chemii, tak by měl být bazén spíše vypouštěn do splaškové příp.jednotné kanalizace (to bude věc, kterou mu budete těžko prokazovat). Pokud bude SÚ liknavý dá se obrátit na nadřízený krajský úřad.

 302. Radim Hajek

  Předchozí kroky bych uplatňoval pouze pokud se sousedem není domluva. Patrně máte starší domek, špatně izolovaný-bylo by nejlepší ho podřezat a podizolovat pokud to jde, případně si pozval odborníka na sanace staveb a ten by vám poradil nejlépe co s tím.

 303. Luděk Novotný

  Děkuji za radu,garáž vyřídím pomocí úřadu,ale je nějaký zákon,který určuje jaká vzdálenost od domu musí zůstat čistá??1-2m?jde mi o to,že třetina zdi,to je asi 5 m je zarovnána železným šrotem a to až ke střeše.Soused na mne vyrukoval,že chce abych na střeše vybudoval sněhové zábrany a vyměnil poškozené okapy.Rád bych to vše udělal,ale přes ten bordel se tam nedostanu.Když jsem ho požádal o odstranění tak ho to prý nezajímá a ať si zevnitř rozeberu střechu,že mne na pozemek nepustí.Domluva s ním bohužel není možná.Sice jsme se rozhodli,že dům příští rok prodáme a koupíme nějaký,který má svůj pozemek kolem dokola.ale do té doby to musím nějak řešit.Předem díky za jakoukoli radu.

 304. Radim Hajek

  Dobrý den,

  doporučuju navštívit stavební úřad. Domnívám se, že by to dle §103 a)1. měla být stavba o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zast.plochy a do 5 m výšky, tzn, že by měl stačit územní souhlas. Budete ale nuceni získat souhlasy všech vašich sousedů (z leva i z prava, zepředu i ze zadu vašeho pozemku, někdy SÚ stačí souhlas nejbližšího souseda. Pokud nezískáte souhlasy sousedů, tak Vás patrně bude čekat horší varianta územní rozhodnutí a stavební povolení.

 305. Radim Hajek

  No to už tak ani není otázka stavebního zákona (sice by se za účasti SÚ na to dal aplikovat §141 stavebního zákona č.183/2006Sb-doporučuju si ho vyhledat) ale spíš občanského zákoníku.

 306. Alena Nováčková

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jestli můžu postavit betonový plot mezi sousedy, který je na mém pozemku a jestli mám žádat o souhlas SÚ. Dověděla jsem se, že podle nového stavebního zákona je udělena vyjímka a snad se nemusi dělat ani ohláška.Tento plot je formou stavebnice, kde není základ a jsou ukotveny pouze sloupky do hloubky 90cm. Děkuji

 307. Radim Hajek

  pokud je zastavěná plocha větší než 150 m2 (bere se průmět obrysu stavby se zemí), bude nutné řešit územní rouhodnutí a následně stavební povolení. Občas SÚ jsou ochotny obě řízení spojit. Nepočítá se celková podlahová plocha.

 308. Radim Hajek

  Doporučuji navštívit SÚ. obvykle i na hloupé drátěné oplocení chtějí souhlas. Ve vašem případě lze řešit na územní souhlas (pokud vám všichni sousedi podepíší, že s tím souhlasí), pokud podpisy nezískáte, tak budou chtít územní rozhodnutí. Jinak doporučuju si přečíst zejména §103 a 104 stavebního zákona 186/2006 Sb.

 309. Radim Hajek

  Dobrý den,

  je to zajímavá situace. TO předpokládám, že v kupní smlouvě nebylo zohledněno existence stavby na pozemku, takže dá se říct, že jste koupil pouze pozemek a stavby neexistuje. Nevím, zda-li jste se informovali na KN jak postupovat, ale je fakt, že katastr bez papíru SÚ nic nezapíše a nezmění, ale mohli vám aspoň poradit.Či možnost 2, informovat se na krajským úřadě odboru územního plánování, zda-li SÚ postupuje správně. Podali jste nějakou žádost na SÚ ohledně této věci písemně? Pokud ne tak to udělejte, ústní domluva ve sporných případech nefunguje. Někdy adresy uvedené ve výpisu z KN nejsou již aktuální a tudíž nedoručitelné.

 310. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 311. Radim Hajek

  Pokud se provádí zásah do nosných stěn-rozšířování či jakékoliv zvětšování otvorů, mění se vzhled budovy apod. je nutný stavební povolení od stavebního úřadu, příp.ohlášení stavby.Pokud máte zástavní právo na danou nemovitost, měl by SÚ chtít i váš souhlas s úpravami, ale né každý sú si toho zástavního práva všimne.Případně doporučuju se zeptat na příslušném stavebním úřadě.Jiné hledisko je tzv.lidské, nemám na vyplacení zástavy druhého sourozence (či spoluvlastníka) a vrážím další peníze do rekonstrukce, to bych se toho dotyčného ihned zeptal, kdy že to chce dát finančně dokupy zda-li má vůbec stavební povolení atd.

 312. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 313. Radim Hajek

  Dobrý den,

  naše zkušenost jako projektanta je, že stavební úřady toto prohlášení od banky chtějí. Problém je v tom, že v žádosti o ohlášení v oddílu III či IV je kolonka jiná práva k pozemkům (kde se právě uvádí zástavní právo apod). Teoreticky pokud by se napsalo, že jiná práva nejsou a SÚ si toho nevšimne, že to není pravda, tak byste to mohli povolit i bez toho. Banka má nemovitost nějak ohodnocenou, jak to pobouřete (defakto hodnota nemovitosti klesne) tak můžou chtít po vás něco doplatit (například doložit znalecký odhad v době největšího zásahu do objektu a rozdíl doplatit). Takže si toto zvažte, zda neuvedete všechny fakta v žádosti a risknete, že si toho SÚ nevšimne. Možná bych doporučil kontaktovat něhoho kdo s vaší bankou řešil něco podobného a zjistit co chtěli.

 314. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 315. Radim

  Dobrý den,

  asi Vám nezbyde nic jiného než se obrátit na nějakého právníka, který se zabývá stavebním právem. Územní plány se projednávají veřejnou vyhláškou. Pokud si člověk ve vhodný čas nevšimne na vývěskách či webu dané obce, tak většinou přichází o možnost učinit připomínky k ÚP.

  Bude záležet na lhůtách, zda se to podaří ještě nějak napadnout.Defakto danou změnou Vám znehodnotili pozemek k tomu bych taky směřoval případnou žalobu.

 316. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 317. Petr Beneš

  Dobrý den,

  děkuji vám za vaši odpověd.Na obci se mi vyjadrily,ze novy uzemni plan se bude projednavat pristi rok a tam jsi mam zazadat o zmenu.Ale nevim zda mam vyckavat dalsi rok.Chtel jsem letos stavbu zacit realizovat a budu muset se obratit tedy na pravni servis.Dekuji vam za vasi odpoved.

 318. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 319. Radim

  Dobrý den,

  patrně bude muset někdo (obec před prodejem) nebo vy po koupi pozemku požádat o územní rozhodnutí (resp.změna využití pozemku, kdy se změní z orné na stavební), za vynětí ze zpf se platí podle bonity pozemku (občas to dělá i kolem 80 Kč/m2). Ale pokud je v ÚP veden jako stavební, koupil bych, nechal udělat PD a v rámci PD řešil s OŽP vynětí (je otázkou zda-li celého pozemku nebo jeho části, které budou zastavěny RD a zpev.plochami) a rovnou povolil na úřadě územním rozhodnutím. Můžete se ještě informovat na toto u svého stavebního úřadu. Myslím si, že změnu obec za vás neudělá.

 320. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 321. Stavební úřad

  Zdá se, že se tu míchají dohromady dva rozdílné pojmy, a to pojem "stavební pozemek" dle územního plánu, a pojem "stavební parcela" dle evidence v katastru nemovitostí. Pokud je pozemek v územním plánu zařazen v ploše, určené k výstavbě, lze na něm realizovat takové stavby, které jsou v souladu s příslušnými regulativy územního plánu, a vůbec přitom není na závadu, že pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pojem "statut pozemku" stavební právo nezná, žádné takové územní rozhodnutí vydat nelze. Pozemek, resp. jeho část zastavěná stavbou v rozsahu půdorysu této stavby, se stane stavební parcelou až po realizaci stavby a vložení do KN, do KN lze vložit i stavbu rozestavěnou.

 322. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 323. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 324. Stavební úřad

  Při umisťování stavby se vždy posuzuje její soulad s územním plánem, bez bližší znalosti konkrétního území tudíž nelze na Váš dotaz odpovědět. Obecně platí, že každá stavba, kromě výjimek vyjmenovaných ve stavebním zákoně, vyžaduje územní rozhodnutí, popř. územní souhlas, a stavební povolení, popř. ohlášení. Stejně tak tzv. "výrobek plnící funkci stavby" (buňka, mobilhome). Obraťte se s dotazem na Váš místně příslušný stavební úřad, jinde se relevantní informace neboderete.

 325. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 326. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 327. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 328. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 329. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 330. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 331. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 332. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 333. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 334. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 335. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

 336. joy mobutu

  Greeting.

  My Name is Joy Mobutu and i am contacting you to asist me for Building Estate Investment Advice.I really Consider your Experience to help me invest the Total Money $9.7 million in your Country For my Future investment purpose in your country.

  This money $9.7 million is Available with the United Kindom Bank

  Secure Trust Bank.

  If you are intrested Contact me

  joy_mobutu478@yahoo.fr

  and also assure me that my money will be Save in your Hand.

  I wait to Read From You

  Miss

  Joy Mobutu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>