Novinky v zákoníku práce od 1.1.2008

 

Dlouho se hovořilo o změnách, které připraví pravicová vláda do nového zákoníku práce účinného od 1.1.2007. První zásadní změna byla schválena před Vánoci jako legislativně-technická novela a byla vyhlášena pod č. 362/2007 Sb. a účinnosti nabývá k 1.1.2008. Jaké zásadní změny přinese? Shrňme její dopad alespoň v přehledu.

První změna se týká diskriminace v zaměstnání. V souvislosti s projednáváním antidiskriminačního zákona (v současnosti je ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně) se připravily spíše technické novely. V rámci boje proti diskriminaci však došlo i k úpravě poměrně významné. Proto se nově upřesňuje definice, co není považováno za diskriminaci. Diskriminací podle zákona tedy není takové rozdílné zacházení, které vychází z povahy pracovních činností a požadavků nezbytných pro výkon práce, přičemž účel sledovaný takovouto výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.

Praktičtější změny jsou připraveny v souvislosti s počítáním zkušební doby. Ta zůstává v délce tří měsíců, ovšem pravidla pro její počítání, stejně jako pro počítání času překážek v práci v rámci zkušební doby jsou přesnější.

Zmíněnou novelou se rovněž „navrací“ ochrana zaměstnavatele. V tomto případě se jedná o případy, kdy se vyplácí při skončení pracovního poměru odstupné. Od 1.1.2008 zaměstnanci nepřísluší odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou pro neschopnost vykonávat práci na základě lékařského posudku nebo pro neschopnost vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za vznik tohoto úrazu či nemoci z povolání.

Nově je rovněž upraven pracovní poměr osob mladších 18 let. Podle dosud platné právní úpravy nemohla délka pracovní doby takového zaměstnance v souhrnu přesáhnout třicet hodin týdně. Podle nové právní úpravy už toto omezení neplatí. Zvláštní zacházení však těmto osobám zůstává. Týdenní pracovní doba nesmí překročit stanovených 40 hodin a současně nesmí pracovat déle než 8 hodin denně, nesmí jim tedy na rozdíl od ostatních zaměstnanců být nařizována práce přesčas pro takové mladistvé, jejichž týdenní pracovní doba je bez přesčasů 40 hodin týdně.

Změny se rovněž dotknou institutu, který si v praxi zatím příliš oblibu nezískal – konto pracovní doby. První změna se týká informací, které musí zaměstnavatel dát zaměstnanci při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby. Nově tak musí informovat zaměstnance už 4 týdny před začátkem tohoto období, oproti jednomu týdnu podle dosavadní právní úpravy. Ochrana zaměstnance se zde dostává do popředí před původním účelem zavedení takovéhoto institutu, tedy flexibilního prostředku rozvržení pracovní doby pro zaměstnance, a tím i flexibilnímu plánování např. výroby zaměstnavatele. Druhá změna naopak vychází vstříc zaměstnavatelům. Ti od začátku roku nemusí získat souhlas všech zaměstnanců, se kterými chtějí uzavřít pracovní poměr s takovýmto rozvržením pracovní doby.

Další změnou, která se prakticky může dotknout každého jsou úpravy přestávek v práci. Předně při poskytování přestávek na jídlo a oddech bývá někde zvykem neposkytovat jednu velkou pauzu, ale zákonem předepsanou minimálně půlhodinovou pauzu členit. Na rozdíl od dřívější úpravy, podle které musely všechny takto poskytnuté přestávky mít minimálně 15 minut, lze podle nové úpravy v rámci zákonem v souhrnu předepsaných minimálně 30 minut, poskytnout těchto přestávek víc, přičemž delší než 15 minut musí být alespoň jedna z nich. Dost možná se jedná o úlitbu kuřáckým pauzám. Rovněž se změna dotkne nutného nepřetržitého odpočinku během týdne, i když se týká pouze pracovníků v zemědělství. Příčinou bylo zohlednění charakteru zemědělských prací a jejího rozvržení během roku. Jestliže je to tedy dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude za období tří týdnů činit alespoň 105 hodin (toto pravidlo už platilo), nebo tak, že bude za období šesti týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin (toto pravidlo bylo zavedeno nově)-

Vedle výše zmíněných změn přináší novela drobné změny při sjednávání mzdy pro práci přesčas, odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, sjednávání příplatků z a práci v sobotu, neděli a práci v noci v kolektivních smlouvách a řadu dalších opravdu již spíše technických úprav.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

60 komentářů u „Novinky v zákoníku práce od 1.1.2008

 1. Helena Hunešová

  Dobrý den ,

  mám na vás dotaz. Jsem na neschopence po operaci dělohy.Od 22.3.08 mi má být vyplácen ČID zálohově a od 20 . 4. 08 pravidelně . Do kterého dne mohu pobírat nemocenské dávky ? Mám nárok na odstupné, když mi dá zaměsstnavatel výpověď ze zdravotních důvodů ? Od kdy by běžela výpověď a jak si mám počínat , když mi zaměstnavatel sdělí , že pro mně nemá práci . Musím docházet do zaměstnání v době výpovědi , i když mi zaměstnavatel nedá práci ?

  Za odpověď na moji e-mailovou adresu děkuji.

  Hunešová

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemocenské se poskytuje nejdéle po dobu 1 roku. Operace a zdravotní stav, o kterých píšete, pravděpodobně nijak nesouvisí s výkonem práce. Tudíž nemáte nárok na žádné odstupné. Ve výpovědní době stále ještě musíte plnit své pracovní povinnosti. Jestliže Vám zaměstnavatel žádnou práci nepřidělí, ač je k tomu povinen, pak jde o překážku na jeho straně a náleží Vám náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku.

 3. Lenka Häringová

  Dobrý den,

  chtěla bych požádat o radu. Jsem studentkou na vysoké škole, studuji při zaměstnání. Je pravda podle nového Zákoníku práce, že když mám hotový první rok studia a nastoupím do druhého, tak mám nárok na vyšší platovou třídu, jako kdybych už vysokou dokončila? Je to pro mě docela finančně náročně, takže kdyby tahle má neověřená informace byla pravda, moc by mi to pomohlo.Moje pracovní zařazení je sekretářka, je také pravda, že tahle pozice nemá možnost postupu, že by se mi musela přejmenovat i funkce, třeba na správního referenta, abych na vyšší třídu měla nárok, pokud je to samozřejmě pravda.

  Děkuji za odpověď.

 4. Marcela Lízalová

  Dobrý den,

  mám na vás dotaz.Jaký nárok na odstupné vznikne zaměstnankyni,která je na rodičovské dovolené a chtěla by se vrátit po 3 letech věku dítěte do zaměstání. Momentálně nemáme pro ni uplatnění.Děkuji za odpověď.Lízalová

 5. Petr Kondr

  Dobrý den,prosím o radu….Dva roky pracuji u stejné firmy a až nyní po mně zaměstnavatel požaduje podepsat dodatek ke smlouvě, kde je uvedeno, že budu jezdit za průměrnou spotřebu 35,5 l/km…pokud spotřebu překročím,bude mně rozdíl odečtěn ze mzdy…Toto se mně však nelíbí,protože vím, že tento limit dodržet nelze.Spotřeba PHM záleží na tonáži nákladu…tu já ale nemám možnost ovlivnit a tak nemůžu ani ovlivnit spotřebu…Nikdy jsem naftu nikomu nebral a tak nevím proč bych měl ještě za vykonanou práci zaměstavateli platit.Chci se zeptat jak může postupovat zaměstnavatel, když jsem dodatek nepodepsal a na jaké sankce se tedy můžu "těšit"?Děkuji Vám mnohokrát za odpovědět.

 6. Monika Skříšovská

  Dobrý den, prosím Vás o radu na následující dotaz: Zaměstnanec dostal od zaměstnavatele pokyn k pracovní cestě vlastním vozidlem zaměstnance. Na pracovní cestu vyrazil v pondělí 03.03.2008 ve 12.00 hod. a z této se vrátil v pátek dne 07.03.2008 v 17:00 hod. Během cesty musel přespat 4x v hotelu po 500,- Kč/1 noc. Urazil celkem 750 km, přičemž jeho vozidlo má průměrnou spotřebu 8 L / 100 km. Paušální sazba pohonných hmot pro rok 2008, natural 95 činí 30,90 Kč. Jaké budou cestovní náhrady? Mockrát děkuji za odpověď

 7. Lenka Horáková

  Dobrý den, chci se zeptat,zda může zaměstnavatel požadovat nadpracování doby strávené na toaletách. Pokud nesplníme časový limit 5 minut na jednu návštěvu toalety, přektočený limit nám bude stržen ze mzdy nebo jej musíme nadpracovat.( toalety jsou ve druhém patře) Pracujeme na jednu směnu v technickém, montážním a kovoobráběcím provozu. Vzhledem k prostředí na pracovišti často pijeme a tudíž memůžeme splnit limit "pouze" 4 návštěv toalety za směnu .Příjde nám to nedůstojné a pro ženy diskriminující. Děkuji za odpověď.

 8. Mendys

  Dobrý den,hledám jak blázen,ale nemůžu v zákoníku práce najít řešení tohohle problému.

  Pracuji na HPP na dobu neurčitou a nyní přišel náš zaměstnávatel s nápadem. že nám od základu změní platový výměr.V novém systému výplat nám sníží základní tarif:základní mzdu o několik tisíc korun a odstraní nárok na odměny a prémie, který jsme měli předtím po splnění určitých cílů.Místo toho budeme dostávat procento z tržby, kterou uděláme.Chci se zeptat zda má zaměstnavatel právo bez mého souhlasu změnit výši mzdového výměru (t.j.když nový platový výměr nepodepíšu)a co bude následovat po mém odmítnutí a nepodepsání.Všichni kolegové to totiž podepsali a já chci vědet jestli tím pádem zaniká HPP a příjdu o místo nebo můžu dostat výpověď kvůli porušení něčeho s čím nesouhlasím, nebo mi musí ponechat danný výměr pokud nesouhlasím s novým.A jěstli mi tu výpověď dají mám-li nárok na nějaké odstupné?Předem děkuji za rychlou odpověď.

 9. Břetislav Macko

  Dobrý den,zaměstnavatel má problémy s práci.Nabízi lidem,kteří už nemají dovolenou zůstat doma za 80%mzdy.Ostatním,kteří ji mají,chce nařídit výběr této dovolené.Je to spravedlivé a má na to nárok?Děkuji za odpovědˇ.

 10. Kateřina Žáková

  Dobrý den,pracuji na dobu neurčitou a cca před měsícem jsem se dozvěděla, že od 1.1.09. náš zaměstnavatel nebude platit místo v podnájmu obchodního domu a tedy, že zřejmě budu bez práce.Zatím mi ale nedal ani vědět. Postupuje správně? Tuším, že bude se mnou chtít uzavřít dohodu o ukončení prac. poměru k 1.1.09 a dát 2měs.odstupné. Mám ale trvat na výpovědi z jeho strany podle § 52 c ( s 2měs.výpověd.dobou) a pak ještě 3měs. odstupném, že? Tzn. i když už mě zaměstnavatel nebude moci zaměstnat(ve výpovědní době) stejně bych měla pobírat plat, že? Děkuji moc!

 11. Kateřina Žáková

  Dobrý den,pracuji na dobu neurčitou a cca před měsícem jsem se dozvěděla, že od 1.1.09. náš zaměstnavatel nebude platit místo v podnájmu obchodního domu a tedy, že zřejmě budu bez práce.Zatím mi ale nedal ani vědět. Postupuje správně? Tuším, že bude se mnou chtít uzavřít dohodu o ukončení prac. poměru k 1.1.09 a dát 2měs.odstupné. Mám ale trvat na výpovědi z jeho strany podle § 52 c ( s 2měs.výpověd.dobou) a pak ještě 3měs. odstupném, že? Tzn. i když už mě zaměstnavatel nebude moci zaměstnat(ve výpovědní době) stejně bych měla pobírat plat, že? Děkuji moc!

 12. Jaroslava Jelínková

  Dobrý den,

  mám dotaz-při předání výpovědi zaměstnavatelem 27.11.2008 podle §52 písm.c) bylo zaměstnaneci sděleno, že po dobu výpověď.lhůty 2měsíců má být doma za 65% mzdy a při ukončení pracov.poměru 31.1.2009 mu bude vyplaceno odstupné ve výši 3 prům.platů.

  Není mi jasné jestli odstupné bude vypočteno z platů, kdy zaměstnanec byl plně odměňován a nebo mu průměrný plat bude vypočten i z posledních 2měsíců, kdy mu běží výpověď a bude pobírat jen 65% mzdy.

  Podotýkám, že se jedná o snižování počtu zaměstnanců ve firmě, ale hned další den tuto funkci zastával zaměstnanec z jiného úseku.

  Jak by mělo být postupováno ze strany zaměstnance, aby nepřišel o odstupné, pokud by si našel nové zaměstnání např.již od 1.1.2009.

  Děkuji.

 13. Lucie Seidlová

  Dobrý den,mám podepsanou dohodu o provedení práce od 1.12.2008 do 31.12.2008.Chci tuto dohodu ale ukončit dříve.Je to možné?Ve smlouvě mám napsáno pouze,že práva a povinnosti jsou upraveny zákoníkem práce.Děkuji za odpověď.

 14. Jana Cvejnová

  Dobrý den,ráda bych se zeptala. V práci jsem dala výpověď ke dni 31.12.08 a od zaměstnavatele dostanu odstupné,mám nárok od 1. 1.2009 na úřadu práce na podporu? Nebo mi nic nedají ,proto že mi zaměstnavatel dal odstupné? Předem děkuji za odpověď na můj email. S pozdravem Jana Cvejnová

 15. Zdeňka Náprstková

  Dobrý den ! Chtěla jsem se zeptat zda má manžel nárok na placené volno aby si mohl najít jiné zaměstnání , protože dostal od dosavadního zaměstnavatele výpověď pro zrušení jeho pracovního místa a kolika měsíční odstupné mu náleží.Děkuji za odpověď. S pozdravem pí. Náprstková

 16. Zdenka Veselá

  Dobrý den…mám pracovní smlouvu na dobu určitou(1,5 roku),nyní po 4 měsících kdy jsem zaměstnána,firma začíná část zaměstnanců propouštět…ráda bych věděla na co mám se svou smlouvou nárok.Můžou mě propustit dříve?? Kdyby ano,mám nárok na odstupné?

  Děkuji a přeji hezký den.

 17. Andrea Harabišová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje zákon o tom, že partner ženy, která je na mateřské dovolené, nemůže v této době dostat výpověď z pracovního poměru a zda se to týká i nesezdaných párů žijících ve společné domácnosti nebo jen manželů. A také, jestli to platí i v době pobírání rodičovské dovolené, která navazuje na mateřskou. Děkuji za odpověď Andrea

 18. Stáňa Voplakalová

  Dobrý den, zajímalo by mě, jestli mám nárok na placené volno na hledání zaměstnání – mám výpověď pro nadbytečnost ZP 52odst.c a pracovní poměr mi končí 31.3.2009, zda si případný nárok můžu sčitat a vybrat najednou a jakým způsobem to mám prokazovat u zaměstnavatele, že jsem si hledala práci-nějakým potvrzením? Podle jakého paragrafu ZP mi tento nárok vzniká? Mám rovnoměrně rozloženou pracovní dobu – tj.pracuji někdy i v So a Ne(týdně 40 hodin.) Pokud bych tedy byla pozvána na pracovní pohovor a bylo to v době mé práce,mohu využít tohoto nároku na volno na hledání zaměstnání?

  V případě,že bych sehnala novou práci a měla jsem nastoupit dříve například již 1.3.2009 musí mě současný zaměstnavatel uvolnit a jak je to potom s odstupným – mám na něj i tak nárok?Děkuji.

 19. Denis Fencl

  Dobry den chtel bych se zeptat.Nemam podepsanou pracovni smlouvu a chtel bych skoncit v zamestnani,jestli muzu odejit kdykoliv.

 20. Iva Turinská

  Dobrý večer,

  chtěla bych se informovat, zda když se podává hr.výp. sepsána na jednom listu a zaměstnavatel během výp. lhůty bude ochotný přistoupit na podmínky zaměstnanců, ti poté výpověď stáhnou,zda mě, která s podmínkami stále nebude souhlasit,výpoveď bude trvat.

  A zda je vůbec možné podat hromadnou výpověď. Nemáme odbory.

  Děkuji…

 21. kristýna kubaská

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to nyní s dovolenou. jakou část může nařídit zaměstnavatel? je to polovina? předem vám děkuji za odpověď.

 22. Iveta Rácová

  Dobrý večer, chtěla bych se informovat, když syn dostal v bývalém zaměstnání výpověď podle paragrafu 55 a posléze nastoupil do jiného zaměstnání ve kterém s ním byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době, zda má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Děkuji za stručnou odpověď.

 23. Barbora Valentová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli existuje něco, nějaký zákon, který říká kolik zaměstnavatel může strhnout z platu maximálně, když ho chtějí tzv. "vyštípat". Když jim nepodepsal dohodu o rozvázání prac. poměru. Děkuji za odpověď.

 24. Ladislav hock

  Dobrý den, zaměstnavatel mi chce změnit platový výměr do podoby, že budu mít 9000 oficiálně přes pásku a zbytek dostanu bokem.Dostal jsem ultimátum-podepsat nebo odejít, ale já ze své strany výpověď dát nechci a pokud mi ji dá on, mám nějaké nároky na odstupné-mé místo se bohužel neruší, jen se příjme někdo jiný, kdo přistoupí na jejich praktiky.

  Děkuji za odpověď.

 25. Martin Vejda

  Dobrý den,

  jsem zaměstnán na HPP na dobu neurčitou. Firma z důvodu krize, ale zachování pracovních míst dala návrh na změnu pracovní smlouvy (+ úprava výšše mzdy, práce pouze 3-4 dny v týdnu), pokud s tím nebude souhlasit, tak dostaneme výpověď. Chci se zeptat, jestli když tuto krajně nevýhodnou smlouvu (propad mzdy o více jak 40%) nepodepíšu a dostanu výpověď, jestli mám nárok na odstupné nebo jestli se jedná o nějaké porušení čehosi.

  Děkuji za odpověď.

  Martin Vejda

 26. Jana Erlebachová

  Dobrý den,

  jsem zaměstnán na HPP na dobu neurčitou. Firma z důvodu krize, ale zachování pracovních míst dala návrh na změnu pracovní smlouvy, formou dodatku k pr.smlouvě(+ úprava výšše mzdy, práce pouze 4 dny v týdnu), pokud s tím nebude souhlasit, tak dostaneme výpověď. Chci se zeptat, jestli firma může takto jednat. Děkuji Erlebachová

 27. petr panaček

  Dobrý den, v roce 2007 jsem po 30 letech ukončil činnost ve státní správě za co mi byla vyměřena renta a tato je vedená jako invalidní důchod. V součastne době jsem dostal od zaměstnavatele výpověď na základě snižovaní stavu zaměstnanců podle § 52, pís.c zák. práce. Chci se dotázat:

  1)zda si po výpovědní lhůtě budu muset platit sociální

  a zdravotní pojištění z vyměřené renty

  2)jaka je délka ochranne lhůty na nemocenskou po

  ukončení pracovního poměru z výše uvedených důvodů

 28. Olina

  Dobrý den. Známý je zaměstnán u malé firmy (nemají odborovou organizaci). V poslední době jim ubylo zakázek a majitel firmy nařídil (se souhlasem pracovního úřadu) zkrácení pracovního týdne na čtyři dny. Za volné pátky však nedostanou žádnou náhradu mzdy. Myslím, ře zaměstnavatel v tomto případě koná protiprávně, avšak pracovní úřad tvrdí, že je vše v pořádku. Za odpověď předem děkuji, Olina

 29. Jana Nováková

  Zaměstnavatel mi oznámil , že vzhledem ke skutečnosti, že partnerka bude mít dítě, nebudu se moci plně věnovat své práci a bude chtít se mnou ukončit spolupráci. Výpověď mi ještě nedal, nicméně inzerát na můj post již zveřejnil. Předpokládám, že se se mnou nebude chtít dohodnout a stejně tak vyplatit mi odstupné . Tudíž mě zajímá jestli a na jak dlouho mne může přeřadit na jiný druh práce(jestli může být druh práce zcela odlišný od mé současné práce) a jestli mi může snížit výplatu. Děkuji

 30. Jitka Lekná

  Dobrý den, zajímalo by mne zda v případě, že dám zaměstnavateli výpověď a v 2.měsíční výpovědní době onemocním, zda mu musím tuto dobu nemoci nahradit?Děkuji

 31. Evzen Onegin

  Zdravim Vas a zaroven chci podekovat za vasi podporu prostrednictvim techto stranek.

  V zamestnani jsem dostal smlouvu na dobu urcitou -tj. do 31.5. 2OO9. Pred tydnem jsem podepisoval smlouvu, ktera protahuej toto datum do 31.12. Pro neshody v praci mi zamestnavatel dal okamzitou vypoved. Mam po trimesicni zkusebni dobe, takze jsem chtel duvod. Neplneni pracovnich povinnosti. Vim, ze podle §52 me o teto skutecnosti museji zpravit alespon 6 mesicu predem, pisemnou formou, kde ma byt uvedeno moznost vypovedi.

  Nova smlouva, ktera byla podepsana je pry neplatna,jelikoz ji nepodepsala zamestnavatel,ale jen jeho zastupce. Dokonce vyhrozuji, ze maji nejake kamerove zaznamy dokazujici mou kradez ( coz je nesmysl ) a ze se mohu jit klidne soudit, protoze firma ma dostatek financi pro to, aby soud vyhrala.

  Co muze prosty clovek, dozadujici se svych prav, avsak bez kapitalu, ktery by zaplatil pravnika delat?

  Je vubec clovek nejake moznosti? dekuji za odpoved

 32. boza fiala

  Dobrý den.

  Pracuji jako vedoucí malého obchodu Jednoty s pultovým prodejem(veškerou manipulaci se zbožím,faktury,odvody tržeb a uzávěrky měsíce je součástí) a ve smlouvě mám uvedenu podílovou mzdu.Jelikož se snižují tržby,základ platu nepřeleze 8100.Podle ustanovení č.567/2006 bych měla mít zaručenou základní mzdu podle třetí skupiny 9800.-.Proto se ptám jestli je zaměstnavatel povinen dorovnat základ na tuto částku a nebo se při podílové mzdě tento paragraf neuplatňuje??? Děkuji Fialová

 33. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vaše studium a pokročení do dalšího ročníku, Vám žádná vyšší práva nezakládá, VŠ dokončenou nemáte ani se na Vás nehledí jako by jste ji měla. Jednotlivé práce jsou zařazeny do skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. U těchto skupin je pak stanovena minimální mzda. To jediné máte zaručené, vyšší mzda závisí na vůli zaměstnavatele (nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimál. mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy ..). Poněkud odlišné je to u státních zaměstnanců. Podle nař.vl. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jsou stanoveny třídy a kvalifikační předpoklady. Zaměstnavatel pak MŮŽE udělit výjimku a zařadit zaměstnance do vyšší třídy, ale jen podle svého uvážení. Zmiňované předpisy najdete na internetu.

 34. Lenka Häringová

  Děkuji za odpověď, pane magistře, i když to pro mě není zrovna dobrá zpráva.

 35. Adam Čech

  Jak je možné že podnikatelka Dagmar Běhalová z Hořovic zaměstnávala na "černo" cikány ze Slovenska .Dluží sposta lidem peníze za práci a dnes je na servru MPSV a zprostředkovávává práci do zahraničí a nic se neděje.Je to vůbec možné????

 36. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takové "sankce" nemusí být vůbec právní. Jestliže s dodatkem nesouhlasíte, nikdo Vás nemůže nutit k jeho podpisu. Zaměstnavatelé si však nacházejí řadu cest, jak zaměstnanci znepříjemnit život – snižování mzdy nebo jiných složek (osobní ohodnocení, prémie), přidávání většího objemu práce, nepříznivé pracovní klima a nepříjemný přístup vedoucích atd. Takže jak konkrétně se zachovají ve Vašem případě nemohu předpokládat.

 37. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnanci by měly být uhrazeny cestovní náhrady jízdních výdajů, výdajů za ubytování a stravného. Viz §156 a násl. ZP.

 38. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nejde o extrémně časté či dlouhé návštěvy sociálních zařízení, pak je skutečně nepřiměřené regulovat zaměstnancům otázky osobní potřeby a ještě je nutit si tuto dobu napracovat nebo jim za to strhávat peníze. To už není jen otázka zákoníku práce, ale jde o rovinu základních práv upravených v ústavních normách. Skutečně se to může dotknout lidské důstojnosti.

 39. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mzdový (nebo platový) výměr je jednostranný úkon zaměstnavatele. Může ho změnit kdykoliv, bez projednání se zaměstnancem a ke své platnosti vůbec nevyžaduje, aby jste ho nějak přijímal nebo odsouhlasil. Prostě dostanete nový výměr a pokud se Vám nelíbí, pak je na Vás, aby jste zvážil, jestli chcete PP ukončit.

 40. Karel Dlouhý

  §67 ZP: (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v §52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle §56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

  Tedy i při dohodě (v níž musí být uveden příslušný důvod, např. nadbytečnost, organizační změny) nálěží odstupné 3 měs.

  Pokud dohodu nepodepíšete, bude Vám muset dát výpověď, pokud vám nebude moci během výpovědnídoby přidělovat práci, máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

 41. Karel Dlouhý

  Po dobu výpovědní lhůty nebude dostávat mzdu, ale náhradu mzdy, tedy se to neodrazí ve výpočtu odstupného.

  Poněkud mne překvapuje, proč jen 65 % (normálně bývá 100 %) – viz PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE (na stránce Úplná znění – Zákoník práce. Jenom pokud by šlo o:

  §209 (1) O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

  §209 (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku.

  Ve Vašem případě můžete dát návrh dohody o skončení prac. poměrů k 31. 12. 2008 (v dohodě musí být uvedeny organ. důvody). Odstupné dostanete a zaměstnavatel ušetří náhradu za leden, tak by mohl souhlasit.

 42. Mgr. Oldřich Topka

  Potíže s firmou nelze řešit dovolenou. Jestliže nemá práci, musí platit náhradu mzdy ve výši 100%, pokud nemá s odbory nebo s pracovním úřadem sjednanou částečnou nezaměstnanost, u níž je náhrada 60%.

 43. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, on nemá povinnost s Vámi řešit své záměry a plány. Až nastane chvíle, bude s Vámi řešit nemožnost dalšího zaměstnání, ale lhůtu k tomu, aby Vás nějak varoval předem, nikde stanovenou nemá. Jestliže dostanete výpověď, náleží Vám 2 mzdy za výpovědní dobu a 3-násobné odstupné. Při dohodě byste musela trvat na výslovném uvedení důvodu skončení, aby byl zachován nárok na odstupné. Ovšem výpovědní doba při dohodě není, tudíž ani mzda za další dva měsíce. Ledaže se dohodnete na vyšším odstupném.

 44. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  obávám se, že jedině pokud se dohodnete se zaměstnavatelem.

  Nebo pokud je předmět dohody splněn – dohoda o provedení práce může znít např. na natření plotu – až se plot natře, je práce hotova. U DPP je limit 150 hodin u jednoho zaměstnavatele ročně.

 45. Karel Dlouhý

  Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu, tedy neplacené volno, před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Za každý týden výpovědní doby, která činí 2 měsíce, vzniká zaměstnanci nárok na 1 půlden neplaceného volna.

  Ve stejném rozsahu (tedy 1 půlden volna za 1 týden výpovědní doby) je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno, a to s náhradou mzdy nebo platu, tedy placené volno, před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů.

  Odstupné: trojnásobek měsíčního výdělku

 46. Karel Dlouhý

  Ano, můžete dostat výpověď z organizačních důvodů, pak máte nárok na odstupné.

 47. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  bylo by lepší, aby každý podal výpověď na samostatném kusu papíru.

  (I když asi není vyloučeno, aby to bylo společné – ale nedoporučoval bych to.)

  Zpětvzetí výpovědi je možné (se souhlasem druhé strany, tedy zaměstnavatele) – zase musí každý za sebe písemně. Tedy když Vy to neuděláte, Vaše výpověď platí.

 48. Iva Turinská

  Dobrý večer,

  děkuji za předešlou odpověď. Měla bych ještě jeden dotaz. Naší firmu (s.r.o.) koupila na konci roku 2007 jiná firma (a.s), přecházeli jsme pod ní celý rok 2008 fúzí. Je nový majitel je povinen nám – jako zaměstnancům vystavit nové pracovní smlouvy? Platové výměry nám byly předány již s razítkem společnosti, pod kterou jsme přešli. Nové pracovní smlouvy nám nedali.

  Děkuji za odpověď.

 49. Karel Dlouhý

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (tedy celé dovolené).

  Může přihlénout k potřebám zaměstnanců, ale nemusí.

  Nikdy neplatilo, že půl dovolené si může zaměstnanec vzít jak se mu hodí!

 50. ivana beňušová

  Dobrý den, chci se zeptat na dovolenou.Může ji celou určit zaměstnavatel nebo jen půlku?

  V případě že s nařízenou dovolenou nebudu souhlasit, můžu se nějak bránit? Jaký mám nároky?DĚKUJI.

 51. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemá. Viz §39/2-a zák.č. 435/04 Sb. o zaměstnanosti: Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (tedy právě §55 ZP).

 52. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, záleží na tom, jak je koncipována mzda, je-li přímo ve smlouvě nebo ve výměru, skládá-li se z pevné a pohyblivé složky apod. Obecně však platí, že je zaručena minimální mzda a to podle nař.vl.č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zmínka je také v ZP, např. v §111. Minimální mzda dnes činí 8.000,-Kč měsíčně.

 53. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, platový nebo mzdový výměr je jednostranný úkon zaměstnavatele, který vůbec nevyžaduje souhlas zaměstnance (tudíž ani jeho podpis). Podpis na novém výměru je tak pouze osvědčením o tom, že zaměstnanec výměr převzal, ale jinak je mu novým výměrem pouze oznámeno, že se jeho platové (nebo mzdové) poměry mění a je na něm, jestli to bude akceptovat nebo ne. Pokud se s novou (sníženou) mzdou nesmíří, pak může z práce odejít sám, ovšem bez odstupného. Nárok na odstupné vzniká pouze při výpovědi (nebo dohodě o rozvázání PP) ze strany zaměstnavatele podle §52 a) až d) ZP.

 54. Karel Dlouhý

  § 209

  §209 (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v §109 odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

  §209 (3) Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má v případech podle odstavce 1 právo podat návrh, aby úřad práce rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku.  Tedy zeptejte se na úřadu práce, proč by neměli dostávat náhradu mzdy ve výši 60 %.

 55. Karel Dlouhý

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (tedy celé dovolené).

  Může přihlédnout k potřebám zaměstnanců, ale nemusí.

  Proti nařízenému termínu dovolené se bránit nemůžete.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>