Zadržovací právo

Nejobecněji lze říci, že se jedná o právo zadržet (tedy laicky „nevrátit“) věc jiné osobě v případě, že tato osoba je vlastníkem věci, tato osoba je zároveň Vaším dlužníkem a vy jste věc, kterou zadržujete, získali „oprávněně“. Zákon ovšem specifika zadržovacího práva rozvádí přesněji a také zvláště pro některé specifické situace. Zadržovací právo je tedy stejně jako zástavní právo věcněprávní zajišťovací institut.

Řečeno slovy zákona spočívá smysl zadržovacího práva v tom, že osoba, která je povinna vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat. Zde pozorujeme první podmínky – musí jít o movitou věc a pohledávka musí být již splatná. Zadržovací právo může však vzniknout i k zajištění dosud nesplatné pohledávky, a to v případě zahájeného insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

Třetí podmínkou je oprávněnost držby, tedy že zadržovací právo nemá osoba, která má věc, k níž by mohlo toto právo vzniknout, u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnila svémocně nebo lstí. Dále zákon vylučuje rovněž vznik zadržovacího práva v souvislosti s insolvenčním právem – zadržovací právo nemá tak ani ten, jemuž při předání věci bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva; to neplatí, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

Zadržovací právo vznikne jednostranným úkonem oprávněné osoby, kterým vyjadřuje svou vůli zadržet věc. Nemusí tedy nikterak souhlasit vlastník věci (což by asi patrně nesouhlasil nikdy). Ovšem oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu vyrozumět dlužníka o zadržení věci a jeho důvodech. Forma takového vyrozumění závisí na tom zda smlouva, na jejímž základě má věc u sebe, byla uzavřena písemně či nikoliv. Pokud byla uzavřena písemně, musí být i vyrozumění písemné.

Nelze ovšem v dané souvislosti opominout ani fakt, že věc takto zadržovaná musí být podle své povahy i spravována (aby nedošlo k jejímu opotřebení, zužívání, neefektivnímu užívání ap., na základě čehož by mohla klesnout hodnota takové věci). V dané situaci platí obdobně ustanovení o nakládání s předmětem zástavy, tedy zejména náhrada nutných nákladů, náhrada nákladů, které vedly k zvýšení hodnoty věci ap.

Fakticky jeden z nejdůležitějších poznatků spočívá ve využitelnosti zadržovacího práva při výkonu rozhodnutí. Na základě zadržovacího práva má totiž věřitel právo při výkonu soudního rozhodnutí na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před jiným věřitelem, a to i zástavním věřitelem. Touto možností výrazně stoupá efektivita a použitelnost tohoto institutu a vystupuje i jeho ekonomická výhodnost (zajímavé, že je v daném ohledu vyšší než u práva zástavního).

Závěrem ještě lze dodat, že zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zadržené věci, anebo vydáním zadržené věci dlužníku. Zvláštním způsobem, který je možno chápat jako zvláštní dohodu o změně předmětu, je možnost zániku práva i tehdy, jestliže dlužník poskytne oprávněné osobě s jejím souhlasem jinou jistotu (lze např. sjednat nové zástavní právo).

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

18 komentářů u „Zadržovací právo

 1. Petr Sklenar

  Dobry den, jsem pronajimatel bytu v OV. Moji posledni najemci mi nezaplatili najemne za tri mesice. Sepsali jsme tedy dohodu o ukonceni najmu, ve ktere stoji, ze v den predani bytu zaplati vsechny sve zavazky a byt vyklidi. V den predani zavazky neuhradili a tak jsem jim zadrzel movite veci a pozadal soud o jejich sepsani. Zajimalo by mne, co bude nasledovat po sepsani zadrzenych veci soudnim poverencem a jak mohu se zadrzenymi vecmi nakladat. Dekuji

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věci sice zadržovat můžete, ovšem musíte se o ně řádně starat a nemáte žádné oprávnění s věcmi disponovat. Nemůžete je tedy svévolně prodat a uspokojit své pohledávky. Za tím účelem musíte podat žalobu o zaplacení, pak návrh na výkon rozhodnutí. Pak teprve může exekutor věci zpeněžit a Vy jako retenční věřitel budete vyplacen jako první před případnými dalšími dlužníky. A to je cesta poněkud zdlouhavá.

 3. Adam Slezák

  Chtěl jsem se zeptat, jestli ten, který má zadrženou věc, s ní musí zacházet stejně jako je tomu při zástavním právu, tedy že ji nesmí užívat. v naší "Bibli" (občanské právo hmotné 1, Knappová, Švestka, Dvořák a kol, 4.vydání) se píše, že ji užívat může, příp. ji nechat k užívání jinému. Děkuji

 4. zuzana kubelová

  Rozešla jsem se s přitelem a on už 2měsice nema kde dat sve věci a tak je ma pořad u mě.Ale řekl mi že ja mu branil a jeho věci si vzit a když jsem mu řekla at si je vezme tak řek že až za 3tydny.Byl ale u pravnika a řekl mu že jeho věci zadržuju ve svem bytě mam mu tedy jeho věci vystěhovat i přesto že je zatim nema kde dat?

 5. Jan Bedřich

  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné uplatnit zadržovací právo i na účetní dokumentaci. Konkrétně se jedná o účetní firmu, které její klient dlouhodobě neplatí. Přemýšlíme o zadržení dokumentace do uhrazení splatných faktur, ale neradi bychom se vystavovali riziku odpovědnosti za případné škody. Vyhneme se tomu včasným oznámením důvodů zadržení věci dlužníkovi? Děkuji moc za odpověď.

 6. Michaela Šebková

  Můj manžel je zaměstnán ve firmě,která mu dluží už několik měsíců mzdu.Stále věřil,že dalšími zakázky firma získá zase peníze a dlužné čásky mu pak doplatí. Firma má ale stále finanční problémy a vydělanými penězi,umořuje jen své nejnutnější závazky,které má a na plat mého muže peníze už nezbývají.Dosud ale na firmu nebyl vyhlášen úpadek či konkurz.Manžel by chtěl ale své nevyplacené mzdy za dobře odvedenou a vždy loajální práci nějak získat.Teď se už rozhodl pro okamžité zrušení pracovního poměru.Ve svém uživání má ale ještě dva firemní počítače a služební vůz.Ten je na leasingovou smlouvu.Vše mu bylo poskytnuto k jeho práci,kterou vykonával z titulu obchodního ředitele. Žádnou z těchto věcí ale nemá uvedenou v pracovní smlouvě ani k nim nepodepisoval předávací protokol. Může na tyto věci využít zadržovací právo a dožadovat se tak svých nevyplacených platů?Jak správně postupovat,aby to nebylo vnímano jako krádež? A jak je to z autem,který je na leasing,a i za ten firma už dluží? Díky

 7. Veronika Špačková

  Dobrý den, mám určitý problém s kterým si nevím rady.Jeden můj známý je automechanik a opravil auto, ale jeho majitel nesplatil dlužnou částku a tak si daný předmět nechal v zdržení.Majitele automobilu vyrozuměl, aby zaplatil danou částku. Majitel se ozývá, slibuje úhradu a odvoz auta ale již rok tak neučinil. Zadržovateli tak způsobuje problémy s uskladněním auta a nezaplacením dlužné částky. Je možné v tomto případě daný předmět prodat na součastky a zpeněžit ho? Dlužnou částku si ponechat a zůstatek se musí vratit zpět a nebo má na ní nárok zadržovatel? Není mi jasné zda je vůbec možné tento zadržený předmět zpeněžit.Prosím o odpověď na můj e-mail.Předem děkuji.Špačková

 8. Jana Čížková

  Dobrý večer,

  aby Vám popsala situaci před 4 měsíci jsem se po 4 letch rozešla s přítelem.Zapoměla jsem u něho nějaké věci a požadovala po něm aby mi je navrátil poštou na moji adresu.Odmítl a dále se mi vysmívá že mi nic nevrátí že na něho nic nemám.Prosím o radu jak mám od něho své věci získat.

  Děkuji předem za odpověď Jana Čížková

 9. Michal Falat

  Dobry den, prosim o radu.

  Mel jsem pronajate prodejni prostory. Byl v prodleni s najemnym. Schodou okolnosti jsem se i stehoval a v danem meste i ukoncil provozovnu. Majitel nemovitosti mi nejprve umoznil po ustni dohode nastehovat vsechny veci (zbozi, material, vybaveni …) do jedne mistnosti v pronajatych prostorach protoze jem nebyl schopen vse odvezt najednou. Po kratke dobe mi ale neumoznil pristup do techto prostor s oduvodnenim zadrzovaciho prava, dokud neuhradim zbyle dluzne najemne. Protoze moje zivotni a financni situace je velice slozita – trva zadrzeni veci jiz temer 4roky. Letos jsem dostal POPRVE pisemnou výzvu k vyklizeni skladu do konkr.terminu a taktez výzvu k uhrade "ušlého zisku" za nemoznost tyto prostory znovu pronajmout. Vyhrozuje ze veci prodá ve veřejné aukci a vznilky výnos pouzije na uhradu "jeho škody"

  Jak mam postupovat? Jsem jiz 2roky zamestnan a je na mne uvalena exekuce z FU, je mi strhavána mzda do zivotniho minima.

  Predem dekuji.

 10. David Svatoš

  Dobrý den , mám měl bych na Vás takový dotaz : Hruba před měsícem jsem odevzdával auto do autolakovny stím ,že oprava bude trvat 14dní a cena bude 14tis. kč .. Zhruba po měsíci ,kdy mě dotyčná lakovna kontaktovala ,že vůz je připraven k převzetí , tak jsem si pro něj jel a na míste mi bylo řečeno ,že cena už neni 14tis. kč ,ale 20tis.kč .. (jednalo se o ústní dohodu a nebyl vytvořen ani předávací protokol při převzetí do autolakvny) ..Takže jsem odmítl pohledávku v hodnotě 20tis. zaplatit protože jsem nebyl vyrozuměn v průběhu opravy o navýšení ceny .. Zavolal jsem policii a ta mi odmítla automobil vydat s tím ,že pán uplatni zástavní pravo a ,že mám zaplatit těch 20tis. a pak se s ním mám soudit .. Jěště bych chtel podotknout ,že nejsem majitelem vozidla a pán zadržuje na uplatnění své pohledávky vůči mě věc ,která neni v mém vlastnictví ..

  Poradí mi prosím jak mám postupovat ? děkuji

 11. Barbora Kuntová

  Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně smlouvy o ustájení koně. Je možné do smlouvy zahrnout klauzuli o tom, že majitel souhlasí s prodejem koně, pokud dosáhne dlužná částka za ustájení určité sumy (např. kupní hodnota zvířete)??? V koňských diskusích před tímto varují, že jde o nezákonnou formulaci, ale nikde jsem nenašla zmínku o tom, že by to tak opravdu bylo. Pouze zmínky o možném prodeji po souhlasu majitele ( ale ten by mohl (nebo nemohl?) být právě v té klauzuli). Předem děkuji za Váš čas a osvětlení situace Bára Kuntová

 12. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a v "mojí bibli" (Občanský zákoník I., C.H.Beck, 1. vydání 2008) se zase na str. 1042 uvádí, že ohledně tohoto tvrzení panuje nejednoznačný názor. Autoři to odůvodňují analogií k zástavnímu právu, kde je oprávnění zást. věřitele věc užívat vázáno na souhlas zástavce.

 13. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, a kam by jste je chtěla vystěhovat? Na ulici je dát nemůžete. Ledaže by jste je převezla někam do úschovy a oznámila ex-příteli, kde si je má vyzvednout. Ale za takovou úschovu budete muset zaplatit.

 14. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mělo by to být možné. Zadržení (§175 a násl. občanského zákoníku) se vztahuje na movité věci, kam lze zařadit i účetní podklady. Dlužníka s tím samozřejmě musíte seznámit a vyrozumět ho o zadržení věci a jeho důvodech.

 15. Jana Šimůnková

  Dobrý den,

  i nám se stal tento případ, ale už jsme v další fázi, protože nás kontaktoval právník protistrany a oznámil nám, že na základě nálezu ústavního soudu nelze zadržovat právě účetnictví, protože se jedná o věc, která přímo souvisí s plněním dlužníka vůči státu. Takové věci prý zadržet nelze. Ještě k tomu dodal, že účetnictví nelze zpeněžit, takže jej nelze využít k umoření dluhu, tzn. neplní funkci uhrazovací, ale plní pouze funkci zajišťovací. V takovém případě prý nelze zadržovací právo využít. V současné době je tedy podle něj naplněna skutková podstata trestného činu.

  Vzhledem k tomu, že v občanském zákoníku jsme nenašli nic, co by tyto jeho výroky potvrzovalo, považujeme to jen za jakýsi projev zastrašování. I přes to by nás velmi zajímal Váš názor. Děkujeme za odpověď a s pozdravem – Jana Šimůnková

 16. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, auto na leasing není firmy, ale leasingové společnosti. Takže té auto zadržovat nemůžete, protože není dlužníkem manžela, to by nemělo účinek. Pokud jde o PC, pak ty by sice při splnění zákonných předpokladů (§175 a násl. občanského zákoníku) mohli být předmětem zadržení, ale je otázka, jestli mají dostatečnou hodnotu.

  V každém případě by však měl manžel neprodleně podat žalobu o zaplacení dlužné mzdy, aby měl v ruce rozsudek a mohl se peněz domáhat třeba i exekučně.

 17. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle řeší občanský zákoník v §656:

  1) Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

  2) Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

  3) Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

  Jinak poradna je veřejná, odpovědi na e-mail nezasíláme.

 18. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  doporučuji ho osobně navštívit a věci požadovat na místě. Pokud nevyhoví, podejte na něho žalobu soudu pro vydání věcí. Při té osobní návštěvě jej upozorněte na řešení věci soudní cestou, pokud Vám nevyhoví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>