Ručení – běžný způsob zajištění závazků

 

Dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Vznik ručitelského závazku tedy není možný jednostranným prohlášením – vždy je nutná existence souhlasu všech stran. Ručení vzniká pouze písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. To znamená, že ručitelův závazek nastupuje až v případě, že tento závazek nesplní dlužník sám. Ve smlouvách bývá obvykle dohodnuto, co se rozumí nesplněním závazku dlužníkem – zda postačuje nezaplacení na první výzvu, zpoždění se splátkou nebo např. teprve neúspěšné vymáhání dluhu v soudním řízení. Podpůrně zákon stanoví, že ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Zákon pak stanoví některá vzájemná práva a povinnosti těchto tří stran – zejména účinnosti jednání jedné ze stran vůči ostatním. Platí tedy např., že věřitel je povinen kdykoli a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky (obecná informační povinnost), dále lze poukázat na fakt, že ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník (zejména je hojně využívána námitka promlčení). Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, jen když s ním ručitel vysloví souhlas. Brání se tak situaci, kdy ručiteli trvají povinnosti z dané ručitelské smlouvy i v případě, že obsah závazku byl do jisté míry změněn dlužníkem bez vědomí ručitele.

Dále je právem ručitele plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem (to však nepostihuje např. způsobení platební neschopnosti dlužníka vymáháním jiných dluhů apod.).

Postavení ručitele je upraveno i vůči dlužníku samotnému. Nelze předpokládat, že splněním dluhu ručitelem je vše v pořádku a bez dalších následků. Dluh vůči věřiteli samozřejmě zaniká, avšak ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. Jde o tzv. regres, který může být soudně uplatňován jako jakýkoliv jiný dluh.

Závěrem lze upozornit, že zejména v obchodních vztazích dochází při zajištění závazků ke kombinaci jednotlivých zajišťovacích institutů, čímž je zvýšena likvidita dané pohledávky. Je však z pohledu dlužníka nutné zkoumat, zda je „půjčka“ za daných okolností ještě výhodná (vhodnou kombinací zajišťovacích institutů lze smazat např. výhody z nízkého úroku).

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

17 komentářů u „Ručení – běžný způsob zajištění závazků

 1. František Boušek

  Dobrý den.CHtěl bych se s vámi poradit.Má bývalá přítelkyně si koupila mobylní telefon za 6500 a ja sem jí ručil.Po sléze jsme se rozešli a po roce mi přišel exekuční příkaz o zaplacení +-20000 které jsem uhradil a ptám se zda to mohu po své bývalé přítelkyni nějak dostat spět.Děkuji.

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud jste uvedenou částku uhradil za přítelkyni z titulu ručitelského vztahu, máte nyní možnost vše, co jste za ní uhradil, vymáhat zpět. Nejprve ji písemně vyzvěte, ať zaplatí. Pak můžete podat žalobu soudu a dlužné částky se domáhat zpět. Nebudou Vám však přiznány všechny náklady řízení.

 3. Radka Bendová

  Dobrý den,můžete mi poradit…maminka si před několika měsíci vzala úvěr u České spořitelny,tatínek byl společně posuzovaná osoba,doložil důchod.výměr a podepisoval smlouvu o úvěru,na základě toho byl úvěr schválen.Před měsícem umřel a pro maminku je neúnosné tento úvěr splácet z důchodu.Mohu se zeptet, jak má v tomto případě postupovat a jaké má práva???Předem děkuji

 4. Novotná karolína

  Hezký den,

  jsem ručitelkou a dlužník nesplácí. Nechci se dostat do problémů (registr, exekuce…)a tak hodlám zbývající dluh doplatit. Nemám počkat, až mě banka vyzve? Ale mám obavu, že banka už to bude řešit jinými prostředky. Při soudním vymáhání mi tedy mé náklady nebudou dlužníkem proplaceny ani nějakou poměrnou částkou? A ještě žalobu musím tedy podat na policii ČR? Velice Vám děkuji,

 5. Martina Novotná

  Dobrý den. Dne 26.9.2008 jsem se stala ručitelkou úvěru psaného na mého teď už bývalého přítele na částku cca 48000,-Kč u společnosti Smart Capital, která byla podle jeho slov určena na vratnou kauci k bytu do kterého jsme se tenkrát stěhovali. Jenže já se s nim po jistých peripetiích rozešla a on i když slíbil, že to bude splácet, tak to do dnes nesplácí. Od této společnosti mi dne 29.12.2008 přišel dopis "Výzva spoludlužníkovi" ve kterém mi sdělují, že tato smlouva není splácena dle splátkového kalendáře a že dlužná částka činí 48510,-Kč plus 1494,-Kč jako smluvní pokuta za každý měsíc z prodlení. Tento úvěr budu muset pravděpodobně uhradit já. A udělala bych to už dávno ale on stále sliboval že to zaplatí a že je s nima konkrétně už domluvený na termínu, ale stále nic nezaplatil. Chci se zeptat, zda mám nějakou šanci uspět u soudu, když budu zpětně tuto částku po něm vymáhat? Velice děkuji za odpověď.

 6. Miloš Sismilich

  EvCO je společnost, která se zabývá získáváním odškodného pro všechny účastníky dopravní nehody, kteří utrpěli újmu na zdraví, a to z povinného ručení viníka nehody, toho se však naše činnost nijak nedotkne. Našim klientem může být – účastník dopravní nehody (řidič, cyklista, chodec), který utrpěl ujmu na zdravý, všichni pozůstalý, lidé kteří jsou nespokojeni s výší odškodného, lidé kteří chtějí krátký termín odškodnění, lidé kterým záleží na výši odškodného. Nárok na odškodné mají i lidé, kteří v době nehody nabyli nikde pojištěni! Zajišťujeme plný právní servis, nechceme žádné poplatky předem. Jsme první a jedinou společností svého druhu v ČR! Informace p. Sismilich, tel.: 725 805 504.

 7. Josef Hubálovský

  Jako jednatel a společník společnosti s ručením omezeným jsem podepsal se svým společníkem ručitelské závazky na uzavřené leasingové smlouvy. V současné době jsem nucen ukončit ze zdravotních důvodů svoji činnost ve funkci jednatele i společníka. Jak je možné zrušit podepsané ručitelské závazky, když nebudu mít již vliv na chod a činnost spolčnosti s.r.o.

 8. Jaroslav Sedlický (Praha)

  Dobrý den

  Přítelkyně, jako ručitel, splácí po svém ex-přiteli dluh. Jednalo se o větší půjčku a rozešli se po měsíci od poskytnutí půjčky. Ihned po rozchodu přestal platit a přítelkyně už to několik let (asi 4 roky) platí za něj. Nic z toho samozřejmě nemá, jen jí každý měsíc ubydou peníze z účtu. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli není pozdě na podání žaloby a vymáhání dlužné částky? Jaká je šance, že se jí peníze vrátí nebo aspoň část z nich? Co vím, tak z ex-přítele je hazardní hráč a patrně nemá ani vlastní střechu nad hlavou. Předem děkuji za odpověď. Případně s odpovědí napište kontakt na sebe, pokud jste právník a troufáte si do tohoto případu. Ještě jednou moc děkuji.

 9. František Kumšta

  Dobrý den,

  Jak může věřitel zavinit, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem (viz §549 OZ)? Šlo by i o případ kdy má dlužník povolené oddlužení a věřitel nepřihlásí svojí pohledávku a následně je vymáhá po ručitelích?

 10. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jaká má práva? spíše jaké má povinnosti. Vzala si úvěr a je tak dlužníkem. Její povinností je dlužnou částku zaplatit v plné výši v souladu s úvěrovou smlouvou.

 11. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  doporučuji Vám obrátit se osobně na věřitele – banku a s ní se domluvit na dalším postupu. Dluh, uhrazený za dlužníka, po něm můžete vymáhat a to vč. vám způsobené škody. Moc nerozumím Vaší předposlední otázce – pokud věřitel zažaluje dlužníka a věřitele, soud mu mj. přizná i náklady řízení a ručitel pak vše uhradí, může se po dlužníkovi domáhat 1/2 zaplacených nákladů řízení, protože se na nich podílí společně.

  Vymáhání dlužné částky po dlužníkovi je však jiná situace.

  Žaloba na zaplacení dlužné částky se podává místně příslušnému okresnímu soudu. Pokud chcete, můžete podat PČr trestní oznámení např. z důvodu, že si myslíte, že nesplácí záměrně a mohl se dopustit podvodného jednání.

 12. Iwette

  Já při vymáhání pohledávek využívám black marketing (Pokud dlužník neplatí, spustím na internetu kampaň, která tuto informaci rozešle na okolí dlužníka), tato metoda se mi svědčila nejvíce, v ČR ji dělá agentura http://www.varujeme.cz, zatím pouze spokojenost, doporučuji vyzkoušet.

 13. Novotná karolína

  Velice Vám děkuji za rychlou odpověď. K té otázce, šlo mi o to, pokud já jako ručitel, zažaluji dlužníka (za kterého dluh uhradím) – zda mohu po něm vymáhat náklady na řízení a v jaké výši. V bance jsem byla dnes, a slečna mi tam sdělila, že by za dlušníka (být mnou) nic nehradila, a že má více účtů na kterých prostředky má (nebyla mi schopna sdělit, proč si banka dlužnou částku nestáhne, když naposledy upomínala, že postoupí pohledávku)… doufala jsem, že nějaký postup zvolíme, ale takhle..asi nejlepší bude dluh uhradit za dlužníka. Děkuji.

 14. Novotná karolína

  Hezký den,

  jen ještě, prosím – jaká by byla Vaše rada. Mám dluh (jako ručitel) zaplatit a pak vymáhat po dlužníkovi, nebo znovu jít do banky a domluvit se na postupu (pro ně asi bude nejpřijatelnější, když to zaplatím já), nebo dále se pokoušet kontaktovat dlužníka a domluvit se, vyčkávat… Opravdu nevím. Moc Vám děkuji.

 15. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  To je sice od dotyčné slečny hezká rada, ale představa, že si nebudu v budoucnu moci být jistá tím, jestli ke mně nepřijde exekutor, neobstaví mi účet, či prodá mou nemovitost by mě dost děsila.

  Ano, po dlužníkovi můžete požadovat všechny náklady navíc, které vynaložíte na vymáhání.

 16. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Doporučuji konktaktovat banku písemně např. se žádostí o umožnění splátek apod., ale určitě písemně, abyste pak "měla něco v ruce". Pokud budete čekat až se dlužník "rozhoupe", mohla by mezitím banka dluh postoupit nebo Vás rovnou zažalovat a pak by se Vám náklady navýšily.

 17. Novotná karolína

  Ještě jednou hezký den. Chci Vám velice poděkovat za informace a rady. Banku budu kontaktovat písemně a podle reakce věc vyřeším (splátky, celková úhrada…). Přeji hezký víkend.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>