Smlouva o ubytování

 

Smlouva o ubytování je smlouva, ze které vznikne objednateli právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele, a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu. Právo vzniká na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování. Na rozdíl od nájemní smlouvy, nevznikají ubytovanému tak široká práva jako nájemci. Právní vztah vyplývající ze smlouvy o ubytování není chráněn jako nájemní vztah. Rozdíl mezi smlouvami spočívá především v tom, že předmětem nájemní smlouvy je užívání bytu či jiného obyvatelného prostoru, kdežto u smlouvy o ubytování je předmětem navíc i poskytnutí služeb s ubytováním spjatých. 

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Prostory vyhrazené k ubytování musí být předány ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Samozřejmostí je, že musí být dodrženy veškeré veřejnoprávní předpisy regulující technický a jiný stav prostor, aby byla zajištěna nezávadnost užívání. Pokud není povinnost dodržena nastupuje odpovědnost za vady plnění a za škodu dle obecných ustanovení občanského zákoníku. 

Povinností ubytovatele je zajistit, aby ubytovaný mohl svá práva vykonávat bez toho, aniž by byl ve svých právech rušen. Je tedy povinností ubytovatele zasáhnout v případě, že by byl ubytovaný například rušen hlukem. Ubytovaný má na druhou stranu povinnost zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s řádným užíváním. Ubytovaný též nemůže vykonávat žádné podstatné změny v prostorech ubytovatele. Z toho vyplývá mimo jiné i zákaz měnit rozmístění zařízení v poskytnutém prostoru. 

Smlouva o ubytování končí zejména uplynutí sjednané doby, na kterou bylo ubytování poskytnuto. Ukončit ubytování je možné i odstoupením od smlouvy před uplynutím sjednané doby. Platí, že ubytovaný může odstoupit od smlouvy vždy a bez udání důvodu. V takovém případě ovšem nese povinnost nahradit eventuální újmu vzniklou ubytovateli v souvislosti s předčasným zrušením ubytování. Újmu hradí však jen tehdy, pokud ubytovatel újmě nemohl zabránit. Možností zabránění vzniku újmy se má na mysli především možnost přijmout jinou osobu k ubytování. Povinnost k náhradě nevznikne, jestliže důvodem odstoupení bylo nesplnění povinností ze strany ubytovatele. Ubytovatel může odstoupit od smlouvy jen omezeně. Důvodem k odstoupení od smlouvy může být pouze skutečnost, že ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

Zcela na závěr je vhodné připomenout, jakým způsobem odpovídá ubytovatel za vnesené a odložené věci. Zákon stanoví, že je to ubytovatel, který je odpovědný za vnesené či odložené věci. Této odpovědnosti se může ubytovatel zprostit, prokáže-li, že by škoda vznikla i jinak. Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše 5 000 Kč. Byla-li škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozu pracují, nebo byla-li věc převzata do úschovy, hradí se bez omezení. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

 

Petr Sprinz, autor je studentem Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

4 komentáře u „Smlouva o ubytování

 1. Veronika Ocásková

  Potřebovala bych vědět jestli když budu chtít někoho ubytovat musim mít živnostenský list? předem děkuji za odpověď

 2. pavlina kadpav

  V r. 1999 jsme koupili rod. dům vč. pozemku na kterém stojí. U domu byl pozemek ve správě Poz. fondu ČR,který jsve v r. 2000 požádali odkup tohoto pozemku tvořícího nedílnou součást s pozemkem na němž stojí náš dům.V r. 2002 Poz. fond zjistil, že předmětný pozemek mu nenáleží.O prodej jsme v r.2004 požádali Úřad pro zas. státu ve věcech majetkových(dále ÚPZSVVM).V lednu 2009 jsme dostali „Nabídku odkoupení pozemku za cenu v daném čase a místě obvyklou, v soul. s ust.§22 zákona č.319/2000 Sb, včetně úhrady nájmu za jeho bezesmluvní užívání.Mám dotazy –

  – o prodej jsem žádal v r. 2000 za cenu obvyklou. Současná cena je vyšší. Musím souhlasit se souč. cenou nebo mohu požadovat o prodej za cenu obvyklou v době podání žádosti?

  – co když ÚPZSVVM sdělím, že v souč.době nemám zájem o odkup pozemku, ale že jej odkoupím až za 2 roky?

  – musím souhlasit s úhradou nájmu za bezesmluvní užívání pozemku ?

  – mohu žádat od ÚPZSVVM o úhradu udržování majeteku státu na vl.náklady?

  Děkuji.

 3. pavlina kadpav

  V r. 1999 jsme koupili rod. dům vč. pozemku na kterém stojí. U domu byl pozemek ve správě Poz. fondu ČR,který jsve v r. 2000 požádali odkup tohoto pozemku tvořícího nedílnou součást s pozemkem na němž stojí náš dům.V r. 2002 Poz. fond zjistil, že předmětný pozemek mu nenáleží.O prodej jsme v r.2004 požádali Úřad pro zas. státu ve věcech majetkových(dále ÚPZSVVM).V lednu 2009 jsme dostali „Nabídku odkoupení pozemku za cenu v daném čase a místě obvyklou, v soul. s ust.§22 zákona č.319/2000 Sb, včetně úhrady nájmu za jeho bezesmluvní užívání.Mám dotazy –

  – o prodej jsem žádal v r. 2000 za cenu obvyklou. Současná cena je vyšší. Musím souhlasit se souč. cenou nebo mohu požadovat o prodej za cenu obvyklou v době podání žádosti?

  – co když ÚPZSVVM sdělím, že v souč.době nemám zájem o odkup pozemku, ale že jej odkoupím až za 2 roky?

  – musím souhlasit s úhradou nájmu za bezesmluvní užívání pozemku ?

  – mohu žádat od ÚPZSVVM o úhradu udržování majeteku státu na vl.náklady?

  Děkuji.

 4. andrea brestanska

  Chcela by som sa spýtať ako je to tu v ČR s ubytovaním na čierno. Sme studenti a byvame v byte v podnajme a nemame zmluvu. Na zaciatku sme si ju pytali ale povedali nam ze nam ju proste nedaju, lebo ju nerobia. Povedali nam ze nam budu davat iba potrdenie o zaplateni – normalny papierik kde je suma a napisane potvrzeni o zaplaceni najmu. Tak sa chceme spytat ci nebyvame na cierno a ak ano kto je za to vinny a kde sa taketo veci nahlasuju. Dakujeme

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>