Ochrana spotřebitele – na jaké informace má spotřebitel právo

 

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. Tento požadavek zejména dopadá logicky na ty vlastnosti, které nejsou seznatelné na první pohled, ale které mohou mít vliv na použití výrobku. Dále je povinen spotřebitele informovat o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to pak potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Nutno upozornit, že takovýto návod musí být v českém jazyce. Tato povinnost se opět týká zejména výrobků, u kterých může mít taková informace pro spotřebitele význam, tedy zjednodušeně řečeno se tyto povinnosti nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

Mnohokrát se prodávající pokouší zprostit své odpovědnosti za nedodání potřebných informací poukazem na fakt, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tím se ovšem prodávající své odpovědnosti vůči spotřebiteli nemůže zprostit.

Zcela konkrétně zákon stanoví, které údaje musí výrobek nést. Prodávající tak musí podle § 10 zákona o ochraně spotřebitele zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

c) též údajem o datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, ve smyslu zvláštního zákona,

d) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

Dále zákon stanoví, že pokud je k užívání věci nutné znát a užívat zvláštní pravidla (popřípadě postupy) je povinen s nimi spotřebitele seznámit. Této povinnosti je zproštěn, pokud se jedná o obecně známá pravidla.

S označením výše uvedených údajů se může nést řada těžkostí, které mohou způsobit, že zboží nemůže být označeno přímo. Pak je povinen prodávající označit zboží těmito údaji jiným vhodným způsobem, popř. pokud to není možné nebo účelné vzhledem k jejich povaze vůbec, pak je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.

Dále prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. Tento zákaz se týká onoho oblíbeného přelepování údajů, dob trvanlivosti a podobných úprav. Zvláštní pozornost je věnována prodeji použitých výrobků. Při jejich prodeji (nebo u upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny) musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji.

Zajímavá je zákonná úprava způsobu označování. Písemně musí být označeny jak jsme uvedli v českém jazyce, jinak jednotlivé informace mohou být poskytnuty v podobě symbolů (piktogramů), které musí být srozumitelné, čitelné a úplné. V případě prodeje výrobků, při jejichž označení byly použity symboly (piktogramy), je však prodávající povinen na požádání vysvětlit nebo vhodně zpřístupnit spotřebiteli jejich význam.

Velmi striktně se zákon zmiňuje i o uvádění cenových informací. Konkrétně stanoví, že prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí pak zejména vzbuzovat zdání, že:

a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,

b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,

c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,

d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,

e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

Necháme na čtenáři, aby posoudil, zda jsou některé praktiky prodejců v soualdu se zákonem.

Časté problémy nevznikají jen ohledně uvádění cen výrobků, ale i v souvislosti s reklamací výrobků. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Informační povinnost se však nevztahuje pouze na prodávané zboží, ale i na samotného prodejce, a to i na prodejce na tržnici (úprava označení prodejce v tržnici je však novější). Toto označení má však spíše význam pro kontrolní a dozorové orgány než pro spotřebitele samotného, proto se jím zabývat nebudeme.

Závěrem jen připomeňme, že některé zvláštní právní předpisy mohou označování výrobků upravit odchylně a že na prodej použitého zboží se ustanovení o označování zboží vztahují pouze přiměřeně, tedy zjednodušeně řečeno v rozsahu rozumného očekávání.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

7 komentářů u „Ochrana spotřebitele – na jaké informace má spotřebitel právo

 1. jan kovář

  Dobrý den,

  prosím o radu/pomoc?

  Jak je to s návodem na knihy v cizím jazyce? nebo na věci které jsou v originále(sběratelské karetní hry, deskové hry apod.).

  Knížky jsou třeba skoro jasné, je to už na první pohled jiný jazyk a návod je nesmysl ale co třeba:

  různé manuály na fantasy hry – návod jak hrát fyntasy hru v původním jazyce, kde je popsán herní mechanizmus.

  Deskové hry v původním jazyce- návod by byl super ale většinou se jedná o hry kde je cca 500 a více karet s anglickým textem. Tam je návod podle mě také nesmysl, předpokládá se že stejně jako u knížek zákazník umí anglicky.

  Je tedy problém pouze v označení?

  Je tedy potřeba stejně jako u literatury označit cizojazyčné verze?

  děkuji za info

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to řeší zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zj. §9 a násl. Návod na použití výrobku, označení a další náležitosti musí být v českém jazyce (§11), avšak jak se to vztahuje na popis na kartách se informujte u České obchodní inspekce, která dohlíží na ochranu spotřebitelů. Návod obsahující instrukce by v češtině nejspíš být měl. U některých výrobků také není české ovládání (např. menu u některých kamer, fotoaparátů apod.), přesto by měl mít zákazník možnost se s ovládáním seznámit v češtině (byť jen v papírovém návodu).

 3. Václav Svoboda

  Chtěl bych se zaptat. Je stavební deník a jeho vedení ze zákona poviné. A co když se investor nebo jeho technik

  vzhíba jeho podepisování. Je stavební denník důkazním prostředkem nebo je přehlížen. Děkuji

 4. Petra Doležalová

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, v jakém rozsahu musí mít prodejce návod k použití.

  Zakoupila jsem dětskou autosedačku u které bych si ráda návod detailně přečetla a dostala jsem návod v norském a švédském jazyce (velmi rozsáhlý) a v českém jazyce jen jednostránkový výběr.

  Ráda bych věděla celý obsah…

  Mám na to nárok?

 5. jan kovář

  díky za info. Je jasné že vše musí být návod. Ale nevěřím že by se nenašla nějaká vyjímka. Co třeba anglické knihy-tam se předpokládá znalost angličtiny. To samé je u sběratelský her, to kupují pouze sběratelé. Jde o to že tyto věci nejsou určeny pro normální zákazníky ale pro určitou skupinu lidí-kteří navíc ani český návod nechtějí kvůli nepřesnostem v překladu (neexistuje třeba dost odborný překladatel, který by to udělal bezchybně). Takže je pak jasně napsáno že tyto věci neobsahují návod a že se jedná o originály a řádně odděleny od věcí s českým návodem (normální zákazník se k nim nedostane).

  Co když je zboží určeno pro cizince – existují pak vyjímky? Jsou totiž verze v němčině a v angličtině.

  Musí být nějaký způsob jak takové zboží legálně označit. Přeci když se otevíráme světu, nemůže být takový silný nástroj na blokování zboží které se jinak velmi draho objednává ze zahraničí. Navíc se většinou jedná o takzvané kusovky, cca 5ks od jednoho titulu.

  prosím o info a děkuji

 6. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, již v minulé odpovědi jste byl odkázán na Českou obchodní inspekci, která se zabývá ochranou spotřebitelů. Takže o stanovisko k Vašemu detailnímu dotazu požádejte přímo tam.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>