Jak doručovat písemnosti v pracovním právu II.

 

Pravidlem v tomto případě je jiný způsob doručování. Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen doručení písemnosti podle věty první písemně potvrdit, toto opatření je zřejmě důkazní povahy.

I zaměstnanci mají však možnost doručovat písemnosti pomocí elektronických médií. Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí (není zde tedy nutný písemný souhlas, lze ho však doporučit), může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil. Taková písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu. I v tomto případě musíme sledovat časový aspekt věci.

Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je obecně splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal, ovšem právě s jednou výjimkou týkající se elektornických médií. Písemnost určená zaměstnavateli doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

I zde platí ustanovení o neúčinnosti takového doručení (tedy spíše nedoručení) v některých případech obdobně jako u doručování zaměstnanci. Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

4 komentáře u „Jak doručovat písemnosti v pracovním právu II.

 1. vera vitova

  Dobrý den.

  Doručení písemnosti o tom, že trvám na dalším zaměstnávání poté, co jsem obdržela výpověď dle § 52 písm.g) – opakovaného méně závažného charakteru musím poslat zaměstnavateli poštou. Postačí poslat doporučeně nebo musí být zasláno s dodejkou? Jak by případné doručení tohoto oznámení pouze doporučeně posuzoval soud? Je nutné, abych poslala stejné oznámení znovu a již s dodejkou, když bylo odesláno doporučeně na adresu firmy?

  Děkuji Za odpověď.

 2. Milan Krutiš

  Odesílál zaměstnavateli výpověď dle § 56, od. b) ZP

  V případě nepřevzetí zásilky odeslané prostřednictvím

  ČP s doručenkou je výpověť platná ke dni uvedeném

  ve výpovědi?

  děkuji za odpověď

 3. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, důležité je doručit prokazatelně. A to, že byl dopis doručen Vám prokáže dodejka. U pouhého doporučení žádný doklad o doručení nemáte. Soudu můžete předložit podací lístek z pošty. Pak záleží jak dalece se bude doručením zabývat a jestli bude hledat další způsob, jak si ověřit, že zaměstnavatel oznámení skutečně obdržel.

 4. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v případě, že nepřevezme, doručeno vůbec není. Viz §337/3 ZP: Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji zaměstnavatel převzal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>