„PRAKTICKÉ FORMY VÝUKY PRÁVA aneb VÝZVA PRO ČESKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY?“

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a ELSA ČR si vás dovolují pozvat na konferenci s účastí předních zahraničních odborníků na praktické formy výuky práva, která se bude konat již od pátku 11. do neděle 13. dubna 2008 na Právnické fakultě UP.

Konference nese název „PRAKTICKÉ FORMY VÝUKY PRÁVA aneb VÝZVA PRO ČESKÉ PRÁVNICKÉ FAKULTY?“ . Jejím hlavním cílem je prodiskutování, nakolik je nedostatečná praktičnost studia sdílenou výhradou k současné podobě studia práva v České republice. Bude se zabývat také možnostmi posílení moderních praktických prvků ve výuce práva u nás. Organizátoři konference by tak rádi dospěli k úvahám o tom, jakým způsobem zaměřit reformy studia na českých právnických fakultách.

Odborná právní konference se může pyšnit účastí vedení a vyučujících právnických fakult, zahraničních hostů, odborníků na vzdělávání, zástupců právnických profesí, studentů, právníků neziskového sektoru a dalších. Konference je uspořádána v rámci projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ , který trvá již od roku 2006 a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

První den se bude konat plenární jednání k jednání systémovým otázkám a celkovému pojetí studia, tato část bude tlumočena z anglického jazyka do češtiny.

Druhý a třetí den bude vyplněn aktivními workshopy ke konkrétním možnostem zvýšení praktičnosti studia, kterých se pod vedením jednotlivých odborníků budou účastnit především studenti magisterských a doktorandských programů právnických fakult.

Ze zahraničních hostů se zúčastní například:

  • Philip Genty (Columbia Law School, New York, USA)

  • James Moliterno (William & Mary School of Law, Williamsburg, Virginia, USA)

  • Edwin Rekosh ( Columbia Law School, New York, Public Interest Lawyers Intitute, Budapest)

  • Philip Plowden (Northumbria Law School, Newcastle, UK)

  • Kevin Kerrigan (Northumbria Law School, Newcastle, UK)

  • Izabela Gajewska- Krasnicka (Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Prawa, Polsko)

 

KOMPLETNÍ INFORMACE SPOLU S PODROBNÝM PROGRAMEM A PODMÍNKAMI ÚČASTI JSOU K DISPOZICI NA : www.elsa.cz/konference

 Elsa