Podnikatel a řemeslná živnost a změny po 1.7.2008

 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost.

a dále odborná způsobilost:

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li v některých případech stanoveno jinak,

a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,

b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,

c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo

d) diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů  a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

 

Od roku 2006 je zjednodušen postup pro ohlášení živnosti zavedením jednotného registračního formuláře. Ohlášení živnosti je však možno stále i tzv. „po staru“, tedy bez využití jednotného kontaktního místa. Toto je možné zejména pokud živnostenský úřad odmítne ohlášení pro nějaké formální vady apod. Připomeňme si tedy, jaký je postup při ohlášení živnosti.
 

Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost doklady o tom, že

1. po dobu 3 po sobě jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení,

2. po dobu 2 po sobě jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o formální kvalifikaci, potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

3. po dobu 2 po sobě jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchazeč, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky v postavení zaměstnance, nebo

4. po dobu 3 po sobě jdoucích let v postavení zaměstnance, je-li držitelem dokladu o formální kvalifikaci, potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,

přičemž v případech uvedených pod body 1 a 3 nesmí být výkon předmětné činnosti ukončen více než 10 let před podáním žádosti.

(viz zákon o uznávání odborné kvalifikace)

 

Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi. Pokud má živnostník vzdělání v oboru, může začít podnikat okamžitě. Vystudoval-li budoucí podnikatel příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude mu stačit roční praxe. Ti, kdo nemají potřebné vzdělání v oboru a doloží šestiletou praxi, mohou také bez problémů začít podnikat. 

„Dále u prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností doklady o ukončeném vzdělání v oboru se upouští od požadavku prokazovat současně i odbornou praxi. Umožňuje se tak mladým kvalifikovaným odborníkům přístup do podnikání v řemeslných živnostech a podporuje se rozvoj vzdělanosti. 
 
Nadále se kromě práva státních příslušníků Evropské unie a občanů České republiky doložit odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem umožňuje těmto osobám doložit odbornou způsobilost živnostenskému úřadu přímo doklady získanými nebo uznanými v jiném státě Evropské unie v návaznosti na přílohu č. IV směrnice 2005/36/ES a na zákon o uznávání odborné kvalifikace. Pro snazší orientaci se příslušné doklady v případech, kdy česká právní úprava není liberálnější než požadavky směrnice, uvádějí odkazem na § 7 odst. 5 živnostenského zákona. Naopak v případech, kdy česká právní úprava v § 22 písm. f) v návaznosti na § 7 odst. 4 stanoví požadavky na praxi v oboru pro řemeslné živnosti liberálněji (postačí 6 let jakékoliv praxe v oboru), navrhuje se pro jednoznačnost postup podle této úpravy a přísnější úprava dle § 7 odst. 5 se neaplikuje. 
 
Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti lze i nadále nahradit vzděláním v příbuzném oboru a praxí v oboru. Praxi v oboru se navrhuje snížit na jeden rok a to u všech stupňů vzdělání, pro urychlení přístupu do podnikání. Odbornou způsobilost lze též nahradit dokladem o rekvalifikaci v kombinaci s jednoroční praxí v oboru. Výrazně se tak zohledňuje vzdělávání v profesi oproti kvalifikaci dosažené praxí v oboru. V návaznosti na citovaný zákon se upouští od specifické úpravy prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti kvalifikační zkouškou vykonanou před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo učiliště a živnostenského společenstva. Terminologicky se úprava slaďuje se školským zákonem, zákonem o vysokých školách a zvláštními právními předpisy upravujícími další vzdělávání. Definice praxe v oboru je ze systémového hlediska nově uváděna v § 7. Upouští se od specifické úpravy praxe v oboru konané v průběhu základní a náhradní služby v ozbrojených silách nebo v civilní službě.“1
 
1 citováno z důvodové zprávy k novele živnostenského zákona

V dalším příspěvku se podíváme na povinnosti ve vztahu ke správním orgánům.

7 komentářů u „Podnikatel a řemeslná živnost a změny po 1.7.2008

 1. Karel Hořejší

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat co by mělo obsahovat potvrzení o šestilete praxi a kdo jej muže vystavit.Stačí doklad že jsem u firmi od roku 1997-2008 a že tato firma se touto čiností zabíva. Děkuji

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pro ŽÚ není podstatné, že se firma zabývá nějakou činností, ale to, že firma potvrdí, že jste takovou činnost skutečně vykonával. Příklad: může jít třeba o firmu stavební, ale pokud tak zaměstnanec vykonával administrativní činnosti, pak mu těžko může potvrdit, že se zabýval třeba stavařinou.

 3. Jiří Juřička

  Dobry den, mel bych takovyto dotaz. V r. 2005 jsem absolovoval rekvalifikacni kurz Pruvodcovske cinnosti horske na jehoz zaklade mi byl vydan zivnost list (v te dobe nebyly zadne dalsi podminky jako delka praxe apod. – pouze doklad o absolovani kurzu, vypis szrejstriku trestu a z finacniho uradu). V letosnim roce si tento kurz udelala manzelka, ktera jiz ctyri roky vykonavala praxi jakozto vedlejsi pruvodce CK bez naroku na odmenu. Od CK dostala potvrzeni, ze 4 roky zde vykonavala praxi. Nyni ji na zivnostenskem uradu tvrdi ze dle paragrafu 7 odstavec 4 musi tuto praxi dolozit pracovni smlouvou. Ja sam ji pry nemohu vykonavat odpovedneho zastupce , neb udajne 4 roky praxe nemam – ZL mam od cervence 2005. Maji na zvnostenskem uradu pravdu nebo si opet jen neco vymysleji?

  Dekuji.

 4. Jan Kacíř

  Dobrý den,

  dnes jsem byl žádat na živnostenském úřadě pro založení živnosti. Zažádal jsem si o několik živnosti volných a také o 2 živnosti řemeslné a to o Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a o Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Mám vzdělání s maturitou v oboru 26-47-M/002 Elrktronické počítačové systémy, poté 1 rok praxi v počítačové firmě na pozici prodavač/technik a dále 2 roky na pozici správce sítě. I přesto mně na živ.úřadě ale sdělili, že je třeba posoudit, zda je mnou dosažené vzdělání dostatečné a že je třeba to posoudit. Postupovali správně? Já jsem si jistý, že vzdělání v oboru a i praxe je pro založení této činnosti víc než dostatečná. Děkuji za odpověd. Kacíř Jan

 5. Richard Klemeš

  Dobrý den,chtěl bychse zeptat co potřebuji je-li to možné, abych dostal něco jako výuční list i když nejsem v oboru vyučen,ale řemeslo dělám již 10let na ŽL.Prostě jednduše doklad o odborné způsobilosti,kdo by mi ho vydal a co k tomu potřebuji.Děkuji předem za odpověď,s pozdravem Klemeš.

 6. Irena Bouchalová

  Mám dotaz:Dva roky jsem OSVČ v oboru pedikura, manikura a nehtová modeláž. Nyní si chci rozšířit živnost o kosmetiku. Chci se zeptat zda potřebuji nyní nového garanta na kosmetiku, když budu mít další živnost? A může být garantem například kadeřnice nebo jiná pedikérka?

 7. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ŽÚ vychází striktně ze znění uvedeného §7: "Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, …, osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“).". Přímo pracovní smlouvu tedy dokládat nemusí, stačilo by předložit třeba jen dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, což jsou také pracovněprávní vztahy nebo prohlášení CK, že taková dohoda existovala a sjednaná činnost byla skutečně vykonávána.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>