Společné závazky a společná práva

 

Společné závazky vznikají jestliže je to právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, nebo účastníky dohodnuto, anebo vyplývá-li to z povahy plnění. Obsahem společného závazku je povinnost že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, tedy že všichni jsou dlužníky v celé částce, nikoli pouze každý ve své části. V případě společného závazku je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Jestliže však dluh splní jeden dlužník, povinnost ostatních zanikne.

 

Jak již bylo řečeno, třetím osobám (zejména věřiteli) se jeví situace tak, že jednotliví dlužníci dluží každý celou částku až do chvíle (může totiž dluh v celé výši uplatňovat proti kterémukoli dlužníku), kdy jeden z nich tento dluh uhradí. Ovšem mezi dlužníky navzájem je situace jiná – musí existovat možnost vzájemného vypořádání podle skutečných podílů na celkové dlužné částce. Není-li právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno, anebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly na dluhu všech dlužníků ve vzájemném poměru stejné. Dlužník, proti němuž byl uplatněn nárok vyšší, než odpovídá jeho podílu, je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět o tom ostatní dlužníky a dát jim příležitost, aby uplatnili své námitky proti pohledávce. Může na nich požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili. Jestliže dlužník v rozsahu uplatněného nároku dluh sám splnil, je oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní.

 

Opačným případem je pak situace, kdy jeden dlužník má dluh vůči více věřitelům. Základním pravidlem v tomto případě je, že má-li dlužník splnit dluh více věřitelům a jde-li o plnění dělitelné, může každý věřitel požadovat jen svůj díl; není-li jiné dohody, je dlužník oprávněn plnit každému z věřitelů stejný díl. Některá plnění nejsou však fakticky dělitelná tak snadno jak openíze nebo nejsou reálně dělitelná vůbec. Potom platí, že jde-li o plnění více věřitelům, které je nedělitelné, je dlužník oprávněn plnit kterémukoli z věřitelů, nebylo-li dohodnuto něco jiného. Splněním jednomu z věřitelů dluh zanikne. Dlužník však není povinen plnit jednomu ze svých spoluvěřitelů bez souhlasu ostatních spoluvěřitelů. Může pak snadno vzniknout situace, kdy se spoluvěřitelé nedohodnou. V takovém případě může dlužník to, co je dlužen, složit do soudní úschovy.

 

Nejjednodušší situací je pak taková, kdy je dlužník zavázán ke stejnému plnění několika věřitelům, kteří jsou podle zákona, podle rozhodnutí soudu nebo podle smlouvy vůči němu oprávněni společně a nerozdílně, může kdokoli z věřitelů žádat celé plnění a dlužník je povinen splnit v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádá první. Následně pak splnil-li dlužník celý závazek jednomu z věřitelů, kteří jsou vůči němu oprávněni společně a nerozdílně, nemohou již ostatní od něj nic žádat. I v takovém případě platí, že musí existovat i určitá pravidla pro vypořádání vztahů mezi jednotlivými věřiteli, pokud bylo například plnění poskytnuto jen jednomu z nich v souladu se zákonem, ale ve chvíli, kdy podle vztahů mezi věřiteli samotnými na celé takovéto plnění nemá ve vztahu k faktickým okolnostem vzniku pohledávky a ve vztahu ke spoluvěřitelům) nárok. Zákon toto upravuje spíše obecně tak, že spoluvěřitel, který dostal plnění nedělitelné nebo celé plnění, které mohl žádat kterýkoli ze spoluvěřitelů, je ostatním spoluvěřitelům něčím povinen, pouze v závislosti na poměru mezi spoluvěřiteli, tedy na tom jak si to mezi sebou dohodnou. Obdobně platí, dostal-li spoluvěřitel více, než kolik na něj připadá.

 

Závěrem se hodí upozornit, že například na společná práva a povinnosti manželů (tedy obsah společného jmění manželů) se užijí zvláštní pravidla.

5 komentářů u „Společné závazky a společná práva

 1. Claudie Claudie

  Dobrý den, manžel dostal půjčku u finančního ústavu, ale mě – jako manželku, nikdo neinformoval. Budou v případě nesplácení půjčky požadovat úhradu po mě? Pokud ano, mohu se nějak bránit? Děkuji za radu.

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, závazky převzaté za trvání manželství jsou v SJM manželů. Takže věřitel by mohl jít s pohledávkou i po Vás. To by neplatilo pouze v případě, že by šlo o dluh, který je nepřiměřeně vysoký ve vztahu k majetkovým poměrům manželů a jeden z nich se k němu zavázal bez souhlasu druhého. Ale jestli je to právě Váš případ, to zde neposoudím.

 3. Dáša

  Dobrý den,ráda bych se zeptala,jestli může věřitel po mně vymáhat dlužnou částku,kterou půjčil oproti podpisu jen mému muži??Jedná se o milion korun od osoby nikoli banky.Já jsem se o tom dověděla až když mi přišel vyhrožovat a zastrašoval vystěhováním z domu,ale ten je v SJM.Vydělávám 10tis,chci požádat o rozvod,ale to prý nic neřeší pokud si vzal půjčku v manželství.Prosím,poraďte jak se z toho vymotat.Děkuji.

 4. Roman Švejda

  Dobrý den. Rád bych se zeptal: s manželkou jsme si před svatbou vzali půjčku 60.000,- kč na zaplacení této svatby. (Čili pro štěstí nás dvou). Ona si tři týdny po svatbě našla jiného muže, a díky tomu se rozvádíme. Můj dotaz zní: Má nárok na polovinu této půjčky, když vlastně ona zvláště hrubým způsobem naše štěstí narušila?

  Děkuji za odpověď

  Roman Švejda

 5. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně – příště laskavě položte svůj dotaz samostatně a nikoli jako odpověď na cizí dotaz.

  Je třeba si uvědomit, nejde o vypořádání částky 60tis Kč, ale půjčky jako takové. Navíc, pokud jste si půjčku vzali oba, jste za ni oba odpovědni a oba ji musíte splácet. Navíc, půjčku jste si vzali před uzavřením manželství, tudíž tento závazek nepatří do SJM. Je také rovněž nepodstatné, zda si našla někoho jiného nebo ne – to opravdu ani banku ani soud ani případného exekutora zajímat nebude.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>