Olomoucké právnické dny

 

olomoucké
 
Rád bych tímto pozval všechny návštěvníky serveru www.pravnik.cz na mezinárodní konferenci Olomoucké právnické dny 2008, která se bude konat ve dnech 5. – 6. června v prostorách Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci. Konference se koná na počest významného osvícence Josefa Vratislava Monseho, a navazuje na předchozí ročníky.

 
Konference se zúčastní odborníci z teorie i praxe. Zástupce vyslaly nejen fakulty z České republiky, ale přihlášeni jsou i osobnosti ze Slovenska, Polska a Rakouska.

 
Příspěvky v jednotlivých sekcích se budou věnovat následujícím tématům:

 
  • sekce občanského práva, pracovního práva a civilního procesu:

 
Aktuální otázky rekodifikace soukromého práva

 
  • sekce obchodního práva a mezinárodního práva soukromého

 
Vlivy komunitárního práva na národní právní úpravu členského státu

 
  • sekce ústavního práva

 
15 let Ústavy České republiky

 
  • sekce evropského práva a mezinárodního práva veřejného

 
Evropský unijní prostor svobody, bezpečnosti a práva a judicialita v mezinárodním právu

 
  • sekce teorie práva a právních dějin

 
Osudové osmičky v letopočtu ze státoprávního hlediska

 
  • sekce správního práva

 
Správní soudnictví

 
  • sekce politologie

 
Národní zájmy členských zemí v evropských politikách

 
  • sekce trestního práva

 
Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení

 
  • sekce finančního práva

 
Stát – finance – právo

 
Více informací je možné nalézt na stránkách www.opdny.upol.cz. Věřím, že některé z Vás pozvánka osloví a těším se tak na případné shledání.

 
 
Petr Sprinz, student Právnické fakulty Univerzity Palackého