Trvalý pobyt – k čemu se využívá?

 


„Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb. rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Objekt musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu podle zákona výslovně nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.“ 1
 
Trvalý pobyt je tedy definován jako údaj „pouze“ evidenční. Ve skutečnosti s ním ale pracuje celá řada dalších zákonů a navazuje na něj řada práv a povinnosti, např. právo volební, výkon mandátů v obecních zastupitelstvech, poskytování sociálních dávek, příspěvku na bydlení, úhrada poplatku za svoz a likvidaci odpadu, parkování v placených zónách, exekuce apod.
 
Pro běžného občana je asi nejběžnější jeho využití v právu sociálního zabezpečení. Např. v doposud neúčinném zákoně o nemocenském pojištění se stále s institutem trvalého pobytu pracuje. Váží se na něj alternativně povinnosti k nemocenskému pojištění. Zákon konkrétně tento pojem využívá při stanovení povinnosti platit nemocenské pojištění. Podle § 6 uvedeného zákona tak jsou povinni na nemocenském pojištění zaměstnanci kteří a) vykonávají zaměstnání
1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo
2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně pojištěni podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, a při splnění dalších podmínek. Uvedený zákon se však zmiňuje o trvalém pobytu i na jiných místech.
 
Dále můžeme uvést např. zákon o důchodovém pojištění, kde se povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění také v některých (konkrétně osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině, nejsou povinně účastny pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a splňují-li další podmínky) případech váže na trvalý pobyt. Zásadní souvislost má institut trvalého pobytu pro nárok na invalidní důchod (viz § 42 zákona o důchodovém pojištění).
 
„Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je ve většině obcí povinen uhradit každý, kdo zde má trvalý pobyt, a obec nezohledňují, jestli zde skutečně bydlí a odpad produkuje.
 
V systému tzv. zón placeného stání může obec umožnit parkování jen osobě, která zde má nahlášeno místo trvalého pobytu, bez ohledu na to, jestli zde tato osoba skutečně bydlí nebo někdy bydlela. Jiní občané, kteří zde fakticky bydlí, ale bez evidovaného trvalého pobytu, povolení k parkování získat nemohou.
 
Závažným problémem souvisejícím s trvalým pobytem je také činnost soudních exekutorů. Ti se zaměřují na místa trvalého pobytu, která však se skutečnými místem pobytu nemusí mít nic společného. Stává se tak, že z bytu nebo domu jsou odvezeny i věci někoho jiného.“
 
Z uvedeného vyplývá, že v některých situacích se institut trvalého pobytu stále využívá, ačkoli spíše podpůrně. Např. v případech uvedených z oblasti sociálního zabezpečení se primárně práva a povinnosti vážou na výkon zaměstnání na území ČR, tedy trvalý pobyt je takto zkoumán povětšinou u cizích státních příslušníků. Navíc přichází z mnoha stran kritika institutu trvalého pobytu tak jak je u nás pojímán. „Využití institutu trvalého pobytu, jak ho definuje zákon, je v praxi neudržitelné. Zástupkyně veřejného ochránce práv se domnívá, že je nutné buď změnit definici trvalého pobytu v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo provést změny v ostatních zákonech, které termín „trvalý pobyt“ používají. Podmínky a práva by měly být vázány spíše na faktické bydliště, než na mnohdy formální a nefunkční místo trvalého pobytu.“
 
Je proto na místě vždy prověřit, zda v daném případě je institut trvalého pobytu skutečně rozhodujícím kritériem pro vznik práv a povinností. Obecně lze říci, že je význam trvalého institutu přeceňován. Nelze ovšem vyloučit, že některé zákony s tímto institutem stále počítají, jako jednou z podmínek ukládání práv a povinností.
 
1 veškeré uvedené citace jsou převzaty z dokumentů Veřejného ochránce práv, dostupných na http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?doc=1218

256 komentářů u „Trvalý pobyt – k čemu se využívá?

 1. Miroslav Benda

  Syn se před asi dvěma roky nastěhoval do bytu,kde podepsal smlouvu nájemní s majitelkou.Letos však na dveře zaklepal exekutor-hledal syna paní majitelky,který je tam také hlášen-asi i s manželkou a dle exekutora má dluhy.Bylo to dost nepříjemné.Dle mého šetření bydlí panáček bůhvíkde a jeho paní bydlí asi 15 km odtud v nájmu s přítelem/tento se prý nyní nychází ve výkonu trestu/.Docela mě štve,že paní majitelka s touto skutečností nového nájemce-mého syna,neseznámila a exekutor by asi chtěl zabavovat.Je chválihodné,že po vysvětlení současného stavu šel hledat jinam.Takže institut trvalého pobytu pro tyto účely je zcela pro kočku…..

 2. tana

  Prosim o radu

  sousede si vyžadali povoleni k přistavbě,ale neřekli,že budou delat okna a balkon smerem na naš pozemek,mužem se odvolat?Mame pozemek od nich asi 3 metry,ale nelibi se nam to,dekuji za odpoved

 3. Claudie Claudie

  Dobrý den,jsem rozvedená a nájemce státního bytu. Mám přítele, chtěli bychom bydlet spolu. Přítel si chce nahlásit trvalý pobyt u mě. V případě, že se rozejdem, bude těžké ho dostat z bytu? Budu mu muset sehnat náhradní ubytování nebo ho soudně vystěhovat? Děkuji za odpověď.

 4. Vladimír Urban

  Dobrý den. Řeším problem, s kterým si nevím rady. Po zjištění že je přítelkyně těhotná, sháněli jsme rychle byt. Vyskytla se nám zde možnost přebrat městký byt od jejího strýce, který v bytě už delší dobu nepobýval. Dohodly jsme se, že nám byt přenechá za obnos 20 000,-(platil jsem já). Přítelkyně, jako strýcova neteř, byla připsána v prosinci roku 2007 jako spolubydlící. Poté bylo dále dohodnuto, že po roce, tedy v prosinci roku 2008, se byt přepíše jako vlastnictví přítelkyně a mě. Sepsali sme proto dohodu: "Převzetím částky 20 000,-,jako odstupné, se vzdávám nároku na bydlení v čp…., ul. …., (město). A dále se zavazuji, že předmětný byt přepíši v prosinci roku 2008 na (jméno přítelkyně) a (mé jméno).

  V (město) (datum) Převzal: (podpis strýce přítelkyně)

  Město rozhodlo, že se koncem roku 2008 bude tento byt prodávat nájemníkům. Rozhodli sme se, že byt se odkoupí. S přítelkyní sme se rozešli. A teď řeším problem. Koho vlastně je byt. Mám určitý nárok na podíl v tomto bytě?

  Děkuji

 5. adriana udvarosova

  Ráda bych věděla jak to je,když v domě bydlí dvě rodiny, a každé patří půlka, a chce si tam nahlásit cizí člověk trvalý pobyt, jestli potřebuje souhlas od obou majitelů domu, nebo stačí od jednoho majitele, respektive tam kde chce dotyčný žit??(pro druhou rodinu je právě nevítaný a souhlas dát nechtěji)Děkuji.

 6. Eva Švédová

  Dobrý den,

  je možné "prodat" družstevní byt, když tam má člověk trvalé bydliště a odmítá si je změnit? Děkuji za odpověď.

  E. Š.

 7. Věra Novotná

  Požádala jsem o zrušení trvalého pobytu manžela, jsme v rozvodovém řízení a manžel se před půl rokem odstěhoval, ale obecní úřad to zamítl z důvodu, že nemáme majetkové vyrovnání a nejsme rozvedeni. Bydlím v domě, který jsem dostala od rodičů. Jak to vlastně je? Můžete mi někdo poradit?

 8. Hana Gočová

  Dcera je u nás hlášena.Narodila se zde.Je jí 19 let,studuje.Do školy ale chodí jen bčas,utrácí,dělá dluhy-neplatí je.Je vulgární,agresívní,možná droguje.Nedávno nás napadla.Za jakých okolností je možné ukončení trvalého pobytu,abychom se vyhli včas případným exekucím a fyzické újmy?Dcera si nevyělává,nemá dokončeno vzdělání.Je plnoletá ale nezletilá.

  Děkuji za odpověď.Hezký den.

  Gočová

 9. Pavel Tojnar

  Dobrý den.Jsem ze Severní Moravy a můj syn 19 let si našel asi před rokem přes internet přítelkyni z Plzně.Zblbnul tak že po ukončení gymnázia a odmaturování hodil všechno za hlavu a přestěhoval se za ní do Plzně.Nebylo by to tak hrozné,jenže přítelkyni je teprve 15 let,právě ukončila základní školu a její rodiče je v tom ještě podporují.Jelikož nemá práci a ani se moc nesnaží si něco najít mám strach že se zadluží a jelikož má pořád trvalé bydliště u nás rád bych se vyhnul případným exekucím.Zašel jsem tedy na Obecní úřad požádat o zrušení trvalého pobytu ale oznámili mi že to není možné,že by syn musel mít nejméně 27let a musel by být odstěhovaný nejméně 1rok.Je to pravda nebo neznalost zaměstnanců OÚ?Jak se to dá řešit?Děkuji.

 10. koloman mesko

  Dobry den . Chci se zeptat ze za jak dlouho muzu pozadat o obcanstvi ve VElke britanii . Tzv. modrou kartu mam asi pul roku a pracuji tady 3 roky. . DAle muzu trvali pobyt zrusit i elektronicky anebo pisemne v CR ? dekuji

 11. Václav Štych

  Dobrý den jak se pojem trvalý pobyt promítá v živnostenském zákoně, jsem li fyzická osoba podnikající na základě ŽO,občan ČR, národnost česká, odstěhoval jsem se z bývalého místa podnikání (trvalého pobytu v Praze),bydlím u známého bez smlouvy a né na trvalo poze přechodně.

  Děkuji za odpověď…

 12. Jan Nedvěd

  Nájemní smlouvu na obecní byt má jeden z manželů, může po rozvodu toho druhého vyhostit i když přispívá na nájem a poplatky ? Děkuji za odpověď.

 13. Barbora Hájková

  Dobrý den,

  chci se zeptat. Mám trvalé bydliště, kde jsem se narodila a chci žít, ale jelikož je to pronajatý byt (pronajímatele je můj otec) a po rozvodu rodičů jsem tam zůstala se svým otcem, který si po asi půl roce někoho našel a asi už 3 měsíce žije u nás. Nejdříve vše bylo v pohodě, kamarádka atd., ale pak ze den na den se vše obrátilo o 360 stupňů. Prosím potřebuji radu, zda a jaká já mám práva, zda mě případně může jen tak vyhodit na ulici atd.

  Děkuji moc za radu …

 14. Oldřich Blín

  Dobrý den,

  jsem spoluvlastníkem domu, v kterém po smrti matky žije otčím. Dalším spoluvlastníkem je sestra matky.

  Dědické řízení po mamince, ještě nebylo vyřízeno.

  Otčím mě žádá o souhlas k trvalému pobytu jeho nové přítelkyně. Rád bych věděl zda :

  1. potřebuje souhlas všech spoluvlastníků, či stačí souhlas jednoho

  2. v případě, že mu souhlas dáme a jeho přítelkyně bude mít v domě trvalý pobyt, plynou z toho pro ni nějaká majetková práva ? Například v případě otčímovi smrti, museli bychom pro ni řešit náhradní bydlení ?

  3. jakým způsobem bychom v budoucnu mohli ukončit její trvalý pobyt.

  Děkuji za odpověď

 15. božena lacinová

  Přeji dobrý den a předem děkuji za odpověď.S manželem jsme po 30 letech společného života v rozvodovém řízení,protože jsi našel milenku,odstěhoval se k ní.Od r.1992 do r.2000 jsem podnikala jako fyzická osoba,koupila jsem v r 1993 RD,kde jsem mela sídlo podnikání.Manžel se na mém podnikání nepodílel.Jak bude vypadat majetkové vyrovnání?Má nárok na 1/2 hodnoty dom RD,když RD byl pořízen do r.1998.V KN jsme jako majitelé zapsani oba.Vztahuje se zák.o rodině,platný do r.1998 i na náš případ.Děkuji!

 16. martin

  dobry den, prosim o vysvetleni konkretni zalezitosti s trvalym pobytem. majitelka nemovitosti (mama) byt v osobnim vlastnictvi, trvaly pobyt ja (syn) a majitelka. za mesic se zenim, vzhledem k bytove situaci nebudeme se zenou mit vlastni bydleni ale jen kratkodobe podnajmy. zena pochazi odjinud, a tak bych rad aby ji mamka povolila trvaly pobyt v danem byte. vzhledem k caste zmene podnajmu bychom prave uprednostnili trvaly pobyt obou u mamky doma – s tim neni problem, ale mamka tvrdi ze by mohla prijit o byt atd. a nechce to povilit. muzete ji prosim potvrdit a ujistit ji, ze s nahlasenim tvraleho pobytu nesouvisi zadna majetkova prava ci prava na uzivani bytu. a jedinym teoretickym problemem je vykon exekuce na veci v byte nikoliv na byt samotny. dekuji velice. s pozdravem martin

 17. Zuzana Müllerová

  Dobrý den, jedná se mi o poplatky za místní komunální odpad. Jsem rozvedená od r.1997 a od této doby již bydlím v jiném okrese.Trvalé bydliště jsem však změnila až v 3/2004. Od svého přestěhování platím poplatky v novém bydlišti, nicméně výúčtování mi neustále chodí z minulého bydliště. Nájemcem bytu byl manžel,byt byl přidělem vojenskou správou.Vyúčtování za poplatky dostávám za nějakou poměrnou část. Pracovnicí správy vojenského bytového fondu jsem byla informována v tom smyslu, že poplatky platí nájemce bytu za všechny členy domácnosti a je taky povinen (nebo by měl) hlásit změny v počtu osob v domácnosti. Můžete mi, prosím, tedy poradit jak tuto situaci řešit.Poplatky z minulého bydliště jsem neplatit,informovala jsem však o přestěhování a posílala kopie dokladu o zaplaceni v současném trvalém bydlišti.

 18. Zuzana Boháčková

  Dobrý den,

  jsem nájemcem družstevního bytu, ke kterému mám členská práva a povinnosti. Co je třeba napsat do souhlasu oprávněné osoby, pokud chci povolit, aby si sem další osoba nahlásila trvalé bydliště? Nedjedná se o podnájemníka ale o sestru, takže nebudu sepisovat žádnou smlouvu o podnájmu.

 19. Jiří Horák

  Dobry den, dostal jsem od mesta byt (najemni smlouva je psana na me). Do tohoto bytu jsme se s pritelkyni prestehovali (nejsme manzele). Mame 2 deti, znich jedno je me vlastni. Oba dva zde mame trvale bydliste. Jenze jsme se rozesli a pritelkyne si chce nechat dite i byt. Rad bych si nase spolecne dite vzal (rozhodne li soud) a chtel bych pro nej vytvorit zazemi ve stavajicim byte. Pritelkyne se vsak nechce odstehovat k matce, ktera ma sama 3+1. Jak se, prosim, takovato situace resi. Dekuji. Jiri H.

 20. Daniel Janka

  Dobrý den,

  obracím se na Vás ve věci trvalého pobytu. Moje matka již několik let pronajímá družstevní byt – bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu. Náš nový podnájemce se na nás nicméně obrátil, zda by se přihlásit mohl, s tím, že má malé děti a chce aby navštěvovali školu v místě bydlení a neví, zda s tím nebude problém. Rovněž možnost školky.

  Než mu dáme souhlas, chtěl bych se zeptat, zda nemohou vzniknout později problémy ve chvíli, kdy mu skončí podnájemní smlouva a nebude prodloužena. Je možnost nechat mu zrušit trvalý pobyt v tomto bytě, nebude problém ho nechat vystěhovat? (všude se píše, že trvalý pobyt nezakládá právo na bydlení, přesto bych nerad něco podcenil)

  Předem děkuji a přeji krásný den

  Daniel Janka

 21. Petr Samal

  Od roku 1988 ziji v SRN, mam oboje obcanstvi. Porad mam trvaly pobyt v CR, stale si prodluzuji obcanku s drivejsim stalym pobytem v CR, socialni pojisteni v CR neplatim. Dopoustim se nejakeho prestupku nebo dokobce trestneho cinu?

 22. Zuzana Moravec

  Dobry den,

  som Slovenka dlhodobo (6 rokov) a legalne zijuca v CR. Minuly tyzden som sa vydala za obcana CR. Obaja chcem zostat byvat v CR. Chcela som sa preto spytat, ake prava a povinnosti by pre mna platili, pokial by som poziadala o Trvaly pobyt v CR a ci by mi "teoreticky" trvaly pobit bol udeleny.

  Vopred velmi pekne dakujem

  Zuzana Moravec

 23. Jana Nováková

  Dobrý den, přítel byl předvolán ke správnímu řízení, předvolání dostal na místo trvalého bydliště (tady žijí jen jeho rodiče), my spolu žijeme již rok v podnájmu v jiném městě i kraji.Rodiče přítele jsou na dovolené v zahraničí a my jsme o žádném předvolání nevěděli. Přítel byl uznán vinným z přestupku. Ve spisu bylo uvedeno, že se ke správnímu řízení bez omluvy nedostavil. Má nějakou možnost se hájit?

 24. Martin Bartoš

  Dobrý den, jsem ženatý a manželka je vlastník bytu.Tento byt jsme teď prodali a přestěhovali jsme se k jejím rodičům asi tak na dva roky.Problém je že její matka nesouhlasí abych měl u nich trvalý pobyt.Mohu mít trvalý pobyt na místním úřadě?Nebo je ještě jiná možnost

  Děkuji Martin

 25. Emil Holub

  Dobrý den,

  prosil bych o radu ohledně přihlášení trvalého bydliště. Dostal jsem od města městský byt do nájmu a po 20 letech do osobního vlastnictví po odkoupení. Bohužel tam momentálně nemohu bydlet. Chtěl bych byt "podnajmout" jedné paní. Vím, že podnajímat městský byt nemohu, tudíž i podnájemní smlouva by byla neplatná, protože by mi to město nikdy nepodepsalo. Nahlásím si zde trvalé bydliště. A chtěl bych se právě zeptat, zda když sem nahlásím trvalé bydliště i té paní, která tam bude nějaký čas (1-2 roky) fyzicky bydlet, zda bych byl tímto z obliga před městem? Vím, že přihlášení trvalého bydliště někoho cizího s sebou nese další rizika …

  Děkuji moc za pomoc.

 26. Monika Schrammová

  Dobrý den.

  Je možné se po odhlášení trvalého pobytu, přihlásit se k trvalému pobytu na úřadě v jiném městě? Důvod – současný trvalý pobyt "fiktivní", faktické bydliště (bez možnosti přihlášení k tvr. pobytu) = dosti vzdáleno od trv. pobytu = komplikace (dojíždění na úřady atd.). Za odpověď děkuji.

 27. Michaela Křepská

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala-před čtyřmi roky jsem si pořídila se svým přítelem byt-pronajímatelem je obec.

  Nájemní smlouva je napsaná na mou osobu.Přítel ode mne odešel-problém je, že zde má hlášené trvalé bydliště.

  Chci se zeptat jestli mu můžu vystěhovat věci, popř. vyměnit zámky.Nebo zda má nárok ten to byt nadále užívat.A co se týče trvalého pobytu, tak jestli ho můžu odhlásit popř. kdyby se dostal do fin. potížích zda může přijít exekuce a já o vše přijdu.Prosím o vaši radu – předem děkuji za odpověď.

 28. Ivana Kučerová

  Maminka bydlela před svojí smrtí 8 let s přítelem, kterému povolila zapsání trvalého pobytu ve svém bytě. Nyní zemřela a přítel zůstal v bytě dále bydlet a nechce se odstěhovat. Byt budeme dědit společně s bratrem. Když se s přítelem nedomluvíme na odstěhování v dohodnuté době,máme právo mu trvalý pobyt zrušit nebo nějak tuto situaci vyřešit? Máme strach, že o byt přijdeme v případě že se přítel dostane do finančních potíží a případně exekučního řízení.

  Děkuji.

 29. petr krajnak

  dobri chci se zeptat jestli me muze vyhodit z domu zrusit trvaly pobyt otec on je majitelom domu kdys se doma nezdrzuji jenom par krat v roku pridu na navstevu?

 30. Jana Klímová

  Vlastníme s manželem byt v osobním vlastnictví. Pro osobní neshody jsem se odstěhovala do jiného města. Zajímalo by mne, zda při změně trvalého bydliště nepřijdu o vlastnictví bytu (stále se platí hypotéka). Zatím o rozvodu neuvažujeme. Děkuji za odpověď

 31. Petr Novák

  Dobrý den.Manželka je vlastníkem domu,ve kterém máme TP.Dva roky žijeme odděleně a ona bydlí v jiném městě. Tedˇ se rozhodla,že dům prodá a já se mám odhlásit z tp.Prosím o radu co mohu v této věci učinit a jak se zachovat.Děkuji za odpověd Novák

 32. Kristyna Blazkova

  Chtela bych pozadat o radu. Muj pritel je Slovak a ja Ceska. Chceme koupit pozemek, ktery je ale zapsan v pudnim fondu, coz znamena, ze ho muj pritel nemuze koupit. Ja nedostanu hypoteku, protoze pracuji teprve kratce. Muj dotaz tedy zni, jak se tento pozemek da koupit? Na katastru rikali, ze vyjmout neco z pudniho fondu je velmi obtizne. A ja ted nevim, jak je to tedy s tim trvalym pobytem, protoze bydlime v podnajmu.

  Mnohokrat dekuji.

 33. Mária Jarolímová

  Ráda bych se zeptala na řešení mého problému.Asi 20 let bydlím v bytě, původně státním.V privatizaci/ 1994/jsme vytvořili družstvo a posléze společenství vlastnílů/2002/.Byt jsem zakpupila sama ze svých prostředků.Touto dobou jsem si do bytu nastěhovala přítele a dala souhlas k jeho trvalému pobytu.Po častých neshodách, psychickém týraní mne i mého syna a pak i fyzickém napadaní jsem se snažila s přítelem domluvit na vystěhování.Bohužel to muselo jít až soudní cetou s žádosti o vyklizení.Já se ale obávám o ztrátu domova.Přítel uvedl, že byt jsme koupili po společné domluvě jako společné vlastníctví a on mi na jeho zakpupení přispěl.Odvolává se na nemorálnost s vystěhovaním.Jeho tvrzení se nezakládá na pravdě.Jsem jediným vlastníkem.Jen já jsem uvedená v kupní smlouvě i v katastru nemovitosti.Navíc cena bytu byla tak nízká, že ani nebyl důvod hledat kohokoliv na spolufinancování při jeho koupi.Mám naději,že proces vyhraju?Požaduje byt 1+1 jako kompenzaci.Má na to nárok?Děkuji za odpověď

 34. Jirina Dobsova

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat, zda zustava trvaly pobyt na uzemi CR platny i po podani zadosti (a jejimu prip. vyhoveni)o udeleni povoleni k dlouhodobemu pobytu na uzemi SRN.

  Jestli jsem dobre porozumnela vysvetleni o trvalem pobytu, neni rozhodujici, kde fyzicky bydlim, je to tak? Mohu tedy trvaly pobyt mit stale v CR a fyzicky pobyvat napr. v SRN nebo jinem statu EU?

  Predem dekuji za odpoved.

 35. Hana Šmehlikova

  Dobrý den,prosím o radu.Bratr se oženil a s manželkou žili prozatímně u rodičů, než si pořídí vlastní bydlení. Jenže bratr utrpěl smrtelnou nehodu ani ne rok po svatbě. Jeho žena zdědila pozemek co dostal od rodičů, auto a nějaké zařízeni v domácnosti, bohužel ,také i půjčku,kterou měli na zmiňované auto.Jde o to, že půjčku neplatí a rodičům tedy hrozila exekuce ,tudíž chca nechca začali splácet.Jde o to, že švagrová rychle pochopila jakou výhodu jí skýta trvalý pobyt v domě mých rodičů a nehodlá se ani odstěhovat ani odhlásit. Dá se s tím něco dělat ,než se z toho rodiče úplně zhroutí ,jak psychycky ,tak finančně?

 36. Dana Kalhousová

  Dobrý den,chci pomoci kamarádce a potřebuje poradit.Kamarádka je 2 roky rozvedená.Její bývalý manžel má stále trvalý pobyt v domku,ve kterém žije ona a její maminka.Je možné mu zrušit trvalý pobyt?Kamarádka si přeje,aby se vystěhoval z domu,ale on odmítá.Ještě je tady jedna skutečnost,bývalý manžel po rozvodu vlastní 1/4 tohoto domu.Kamarádka už je zoufalá a neví co má dělat.Děkuji předem za odpověď.

 37. Jana Nováková

  Dobrý den,

  jsem rozvedená od listopadu loňského roku. Bývalý manžel se v bytě, který dosud nebyl majetkově vypořádán vůbec nezdržuje od jara 2007, tedy přibližně rok a půl, před tím dojížděl jen občas na víkendy.

  Byt je v osobním vlastnictví, dosud v SJM, BM přispívá na polovinu příspěvku do fondu oprav.

  Je i v tomto případě možnost odhlásit ho z trvalého pobytu (pro případ exekuce apod.?)

  Chápu, že s vlastnictvím bytu nemá tato skutečnost nic společného, zajímá mně fakticky jen odhlášení z trvalého pobytu. Má smysl to zkoušet?

  Děkuji.

 38. Magdalena Hronkova

  Poslednich 5 let ziji a pracuji ve Velke Britanii. Bydlim v pronajmu a hradim veskere naklady s tim spojene.Mam zde residentsky status.Trvalym bydlistem je mi ale 1 pokojovy byt me matky v CR,kde ji navstevuji tak 2x do roka na tyden.Maminka ma nizky duchod a tak pobira Prispevek na bydleni jelikoz ja s ni nebydlim a na najem neprispivam.Pred tydnem ji na urade oznamili,ze nema narok na Prispevek na bydleni ve vysi ve ktere ji byl posledni 3 roky vyplacen protoze v byte jsem trvalym bydlistem nahlasena i ja a tak vyse prispevku mela byt asi o 800Kc nizsi.Sdelili ji ze se nekde stala chyba, ale ze musi preplatek vratit.Pro mou maminku to je neuveritelne velka castka,kterou bude tezko schopna splatit.Pred par roky jsem si vyrizovala portvzeni od zamestnavatele o tom ze jsem tam zamestnana na plny uvazek, aby maminka nemusela platit poplatek za odvoz odpadku za 2 osoby kdyz tam nebydlim, a tehdy to bylo dostacujici.Nebylo by mozne pozadat o prominuti splaceni tohot preplatku? Dekuji.

 39. Pavel Janota

  Dobrý den,

  bydlím v DB společně s manželkou(rozvodové řízení).Byt jsem nabyl před vznikem manželství.Nyní chci docílit odhlášení manželky z trvalého pobytu.Na obecním úřadu požadují doložení o ukončení manželství,nebo soudní rozhodnutí o vystěhování.Je nyní cesta v době před rozvodem k ukončeni trv.bydliště?Co když byt prodám?

 40. Zdeněk Váša

  Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu jak postupovat při přestěhování z Prahy do Sokolova. Mám starou a nemocnou sestru, která téměř celý život žila zde v Sokolově a která se před léty vdala do Prahy. Po rozvodu žije sama v nájemním bytě soukromého majitele a má touhu dožít svůj život v blízkosti mé a mé rodiny.Sehnal jsem podnájem zde v Sokolově u soukromého vlastníka bytu, který je ochoten jí pronajmout byt na dobu čtyř let. Sestra v praze začala zařizovat odstěhování, ale bylo jí řečeno, že v Sokolově nemůže dostat povolení k trvalému pobytu a nebude jí převedeno ani pojištění, ani sporožíro a že jí nebude v Sokolově vystaven ani OP. Z těchto informací jsme velmi špatní. Oba jsme důchodci a nevíme si rady. Prosím pomozte radou,jak se máme zachovat. Předem velmi děkuji a jsem s pozdravem Zdeněk Váša Sokolov.

 41. Kateřina M

  Dobrý den,chtěla bych poradit v jedné věci.Můj přitel žil se svou matkou a jejím přítelem v bytě.Pravidelně matce přispívál ještě vyšší peněžní částkou než musel.Po té co jsme se seznámili přitel začal bydlet se mnou,ale matka po něm stále chtěla peníze a vyhrožovala že jej jinak odhlasi z trvaleho pobytu.Nyní žijeme rok v Irsku,jsme zde pracovně a matka se rozhodla požadovat 40 000 za rok,kdy tam můj přitel nebydlel,prý za to,že tam má stále trvalé bydliště,tak bude platit.Jinak ho z trvalého bydliště odhlásí.Má na to právo???Vystěhovat mého přítele,jejího syna z jejího vlastního bytu?Upozorňuji že žije s přítelem a ten se na tomto nesmyslu platit v podstatě za nic velkým způsobem přičiňuje.Má i on nějaké slovo,když není vlastníkem bytu a jen v něm žije s matkou?Děkuji za odpověď už opravdu nevíme jak dál.Je to sprosté vydírání.Buď zaplatíš nebo jdi

 42. Jan Čapek

  Dobrý den.

  Bydlel jsem s matkou v bytě, který je v nájmu a byl jsem uveden v nájemní smlouvě jako spolubydlící. Na adresu tohoto bytu mám i léta nahlášen trvalý pobyt. Nedávno jsem se přestěhoval a majitel bytu mě odmítá "neuvádět" v nájemní smlouvě, dokud si nezruším trvalé bydliště na tuto adresu a on neuvidí "potvrzení o zrušení". Má na to právo?

  Jde také o to, že dokud budu uveden ve zmiňované nájemní smlouvě jako spolubydlící, nebude má matka dostávat příspěvky na bydlení apod.

  Děkuji za odpověď.

 43. Pavel Fabík

  Dobrý den,

  článek jsem pochopil, leč pro jistotu přeci konkrétní dotaz mám, stačí krátká odpověď.

  Pronajal jsem byt paní na základě náj. sml. Před pár dny mě zaskočilo, že se paní přihlásila k trv. pobytu. Podmínek a možností výpověďi mám v náj. sml.dostatek a jsou dobře ošetřeny. Byt přebírala prakticky prázdný. Z vašeho článku jsem pochopil, že trv.pob.je pouze ev. údaj. Žiji tudíž v domnění, že dělání nějakého dodatku, že paní trvalým pobytem a klasickou nájemní smluvou nezvniká právo na tento byt či náhradu je zbytečné. A jelikož v bytě prakticky nic nezůstalo ani exekutor není pro mne závažný problém.

  Děkuji

 44. Zdeněk Váša

  Dobrý den.

  Prsím o postup při přestěhování do jiného kraje ČR a přihlášení k trvalému pobytu v případě přestěhování se

  do bytu, který je majetkem osoby, která tento byt poskytne k dlouhodobému pronájmu.

  Děkuji předem za laskavou odpověď a jsem s pozdravem

  Zdeněk Váša.

 45. Jaroslav Klacek

  Dobrý den,

  30-letý syn bydlí u rodičů v RD,kteří jsou v důchodu. Delší čas bere drogy,fluktuuje v zaměstnání a má velké dluhy.Nyní nepracuje,jeho maminka za něj dluhy splácí,neboť je navštívil exekutor(hodný)a maminka po dohodě splácí co je schopná.Domluvy k nápravě nepomáhají již 3 roky.Je zoufalá a chce mu zrušit TP.

  Kde a jakým způsobem má dát žádost k odejmutí souhlasu k bydlení a poté žádost o soudní vystěhování.Chce ho tím alespoň postrašit – pokud to vůbec pomůže.Je to správný postup?

  Může požádát soud o zpětné navrácení financí,které za synovi dluhy již zaplatila?

  Díky a přeji jiskru v těle

  Jaroslav

 46. Věra Caithamlová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dotaz ohledně trvalého pobytu. Manžel mě odhlásil po rozvodu z místa trvalého pobytu ( byt byl od začátku našeho manželství v jeho vlastnictví ). V současné době žiji v podnájmu v jiném městě a majitelka si nepřeje, abych se na adresu přihlašovala. Uvádím proto vždy adresu mého pobytu pouze jako kontaktní s mým jménem a jménem majitelky v závorce. Bylo mi řečeno, že se mohu přihlásit na úřad městské části, ale nevím, zda to lze uskutečnit v té lokalitě, nebo v tom místě, co teď přebývám. Prosím o radu jak postupovat a kam se lze nahlásit, když v současné době nemám žádnou adresu, kam se přihlásit.Děkuji za odpověď. V. Caithamlová

 47. Aneta Zbožínková

  Dobry den.Ma sestra ma trvaly pobyt u nasich rodicu v domku.Ona tam ale nebydli asi 6 let.Pobyt ma se svym synem u jejiho pritele.Zacla delat problemy-neplati faktury za telefon,ani splatky.Doslo to tak daleko,ze muj otec to radsi za ni zaplati,jelikoz uz to resi pravne a hrozi mym rodicum v dome exekuce. Mam hlavni dotaz: mohou rodice prehlasit jeji trvaly pobyt u nich do mista jejiho nynejsiho bydliste, sami bez jejiho svoleni? I kdyz je na ni napsana pulka domu.Nebydli tam! a kdyz budou mit potvrzeni o prehlaseni,pujde exekuce k ni domu? Prosim o odpoved,dekuji.

 48. Zuzana Michalik

  Dobrý den,

  stehuji se ze zahranici do Cech. Jsem statni obcankou CR, dosud bez trvaleho pobytu v CR.

  jaky mam zachovat postup pri prihlaseni k trvalemu pobytu a pri zadosti o prvni cesky OP.

  nejdrive se mam prihlasit k trvalemu pobytu a pote zadat o OP? jake doklady mam dolozit pri prihlaseni se k trvalemu pobytu. mam vypis z katastru, cesky pas, ale logicky nemam cesky OP.

  Anebo mam nejdriv zadat o OP bez dokladu o trvalem pobytu?

  Dekuji

  Zuzana M.

 49. Zdeňka Jarošová

  Dobrý den..bydlím v družstevním bytě a se mnou tam bydlel rok přítel,po neshodách se odstěhoval k nové přítelkyni ale trvalý pobyt tam má pořád..je to už tři roky a stále ho nemohu přimět aby trvalý pobyt odhlásil,chodí mu ke mě pošta atd..protože má nějaké dluhy bojím se…jak ho přimět k odhlášení..byla jsem na příslušném obec.uřadě a tam mi bylo sděleno že já to odhlásit nemohu..děkuji za odpověď..

 50. Irena Klobásová

  Dobrý den,manžel získal do OV byt po matce. Před rokem se do bytu nastěhovala dcera,která ma TP v našem bytě.

  Chce se do manželova bytu přihlásit na TP.Dotaz:

  Musím mít s manželem(otcem)nájemní smlouvu a souhlas?

  Co v případě,že by manžel chtěl byt prodat,ale dcera se nechtěla vystěhovat?Dcera má velkou hypotéku na nedostavěný dům a máme obavy z exekuce,neboť má TP u nás.Děkuji Irena Klobásová

 51. blanka blanka

  prosim o radu

  mam byt v osobnim vlastnictvi ktery ted prodavam mam zde trvale bydliste,stehuji se do rod.domku a do jineho mesta,muj dotaz zni jestli mohu mit stale trvale bydliste v byte ktery chci prodat?

  dekuji

 52. Zuzana Michalik

  Dobry den,

  muzete mi prosim napsat, kolik mohu mit trvalych pobytu na uzemi EU?

  Dekuji

  Zuzana M.

 53. Sarka Judova

  Dobrý den! Jak odhlásit a vystěhovat syna z bytu, kde majitelem bytu je matka (v důchodě). Syn byt užívá a bydlí v něm. Nájem a služby spojené s užíváním platí jednou za 2-3 měsíce a nikdy ne tu částku, kterou zaplatit má. Má dluhy, které každým dnem nehorázně narůstají. Přečetla jsem si, že zrušeni trvalého bydliště není problém, ale jak donutit onoho syna, aby si TP přihlásil na příslušný úřad a změnil tento údaj i ve svém OP? A jak jej potom vystěhovat z bytu? Je možné vyměnit zámek, aniž by z toho majitel bytu měl nějaké problémy? Děkuji. S pozdravem.

 54. Jana Zasadilová

  Dobrý den,

  před 3 lety jsem uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt 3+1. Nyní nastala doba převodu bytu do mého osobního vlastnictví. Po celé 3 roky jsem měla byt k dispozici a k užívání. Po dohodě s majitelkou jsem byt pronajímala až dosud. Mým problémem je, že poslední nájemkyně si zde zřídila TP na základě návrhu smlouvy, který měl začít platit až po převodu bytu do mého osobního vlastnictví, podepsala jej a odnesla na příslušný OÚ, kde jí bez problému trvalé bydliště zřídili. Nyní už jsou zahájeny právní kroky k odhlášení jejího neoprávněného TP. Ona však odmítá opustit byt, nekomunikuje, neotvírá, nezvedá telefony. Převod bytu do mého OV je tedy ohrožen. Na opakované výzvy si nájemkyně odvezla osobní věci, s tím, že nábytek odveze dodatečně. Nic se však neděje. Chtěla jsem se zeptat, co mohu učinit pro to, aby byt definitivně opustila (samozřejmě za byt nadále neplatí)? Mohu vyměnit zámek a byt uzamknout? Neporuším tím zákon?

 55. B. Kvakova

  Dobrý den ,

  chtěla bych Vás poprosit o radu.Město Sázava vlastní několik bytů a jednoho se týká i můj dotaz , bydlí v něm stará paní a

  děti se teď rozhodli přihlásit k ní k trvalému pobytu vnučku , které je 20 let a v Sázavě se nezdržuje (tvrdí však , že s

  babičkou bydlí).Pokud ji přihlásí Město Sázava k trvalému pobytu , uvede jako spolubydlícího do Nájemní smlouvy , bude

  muset veškerá babiččina práva a povinnosti s užíváním bytu převést na vnučku i po odstěhování nebo úmrtí?

  Děkuji Vám moc za odpověď

  Přeji pěkný den

  Blanka Kvaková

 56. Josef Novák

  Dobrý den,bývalá manželka dala podnět na zrušení mého trvalého bydliště, úřad ji vyhověl,moje trvalé bydliště změnil na ohlašovnu úřadu, aniž by vyčkal rozhodnutí soudu, který rozhodl, že mám vyklidit byt do 15 dnů po zajištění přístřeší. Momentálně právo k bydlení mi dává pouze rozsudek soudu a PČR mě do bytu nechce pustit.Bývalá manželka vede taktéž exekuci proti mně na vyklizení bytu, na které trvá,i když přenechala byt se všemi právy novému nájemci, ten mi veškeré věci z bytu vystěhoval a vyměnil zámky.Když si změním trvalé bydliště, chápu, že se vzdávám bydlení, ale když byl byt převeden na nového nájemce bude i přesto exekutor žádat po mě výdaje exekuce, kterou podala bývalá manželka v době, kdy byla výlučnou nájemkyní bytu? Upřesňuji, že nemám žádnou smlouvu k bytu.Hrozí mi i jiné následky? Doplňuji,že s úřadem nesouhlasím a občanku jsem si nevyměnil.

 57. Zdenka Prágrová

  V roce 2005 se můj otec přestěhoval ze Slovenska, kde měl tvalý pobyt i občanství do Čech, kde má trvalý pobyt od 7/2005 a je i občanem ČR /měl tedy dvojí občanství/Pokud je mi známo,na Slovensku nevědomostí neodhlásil trvalý pobyt, pouze prodal byt a není jeho uživatelem.Nyní mu po třech letech přišla ze Slovenska z Městského úřadu upomínka o nezaplacení odpadu s tím, že neodhlásil trvalé bydliště a nepomohlo ani prohlášení, že tam trvale ani fyzicky nežije.Musí uhradit odpad od r.2005 do r.2007, jinak na něj bude nahlížemo jako na dlužníka a případ předán exekutorovi.Nový majitel bytu se bohužel k této odpovědnosti nepřihlásil a zůstalo to tak zřejmě na mém otci? Rovněž nevíme jak zrušit trvalé bydliště na Slovensku,osobně to otec ze zdravotních důvodů nezvládne.

 58. Alena Svatošová

  Prosím o radu v této věci: Vlastním bytové domy s nájemními byty. Nyní jsem se na OÚ dozvěděla, že v mých bytech je kromě současných nájemníků stále ještě přihlášena k trvalému pobytu celá řada občanů, kteří se již dříve odstěhovali a nájemní smlouvy s nimi byly řádně ukončeny (i před 15ti lety). Když jsem se ale na OÚ domáhala sladění evidence obyvatelstva se skutečným stavem – t.j. žádala o zrušení trvalého pobytu těchto nexistujících nájemníků, bylo mi řečeno, že o to může požádat jen konkrétní občan, nikoliv druhá osoba. PO přečtení všech příspěvků a vašich odpovědí se však domnívám, že se naši zastupitelé mýlí. Sdělte mi proto, prosím, který zákon (je-li takový), vymezuje právo ke zrušení trvalého pobytu. Děkuji a přeji hezký den.

 59. Lidka M.

  dobrý den.Vim,že se to tu řeší stále dokola,ale přesto Vás prosím o radu,jestli jsme skutečně bez šance.Už 5.rok bydlíme v městském bytě(já,dcera a manžel),kde nájemní smlouva je psána na babičku.My zde máme samozřejmě TP.Ona ho tu má také, ale ve zkutečnosti žije v Německu,my jí platíme nájem,vozíme dopisy..Město se teď rozhodlo za rok byt prodat,tak jsem jí navrhla,že by jsme ho koupili a zůstal nám s tí, že samozřejmě kdykoli se může vrátit a žít s námi,ona nám na to ale sdělila,že byt nechá odkoupit jejího syna(neni tu v bytě hlášený,má svůj RD)..Je mi jasné,že byt pak bude jeho,ale chtěla jsem se zeptat,opravdu nás může ze dne na den jen tak vyhodit na ulici a zrušit TP?Ani by jsme neměli kam jít..Sice tu máme podanou také žádost o byt,ale sami nám zde řekli, že nemáme šanci.Můžeme něco dělat,nebo jen čekat,kdy nás vyhodí?S nim bohužel žádná domluva neni…Moc děkuji za odpověď. Přeji hezký den.

 60. Martina Holienčinová

  Prosím o radu k této věci:Dostali jsme on mých rodičů RD ve kterém bydlí i sestra mého otce,která nemá žádné vlastnické právo ani nájemní smlouvu,pouze tu má trvalý pobyt.Chceme od ní,aby se vystěhovala,ale ona bohužel odmítá.Tak bych byla moc ráda kdyby jste nám poradila jak proti ní můžeme zasáhnout.Děkuji předem.

 61. Jaroslav Světlík

  Dobrý den, dcera bydlí se dvěma dětmi, svým mužem a matkou v nájemním bytě. Nájemní smlouva je na matku. Dcera v bytě bydlí od narození. Nyní se matka bude stěhovat a mít jiný trvalý pobyt. Neztratí tím dcera nárok na byt, i když je na nájemní smlouvě uvedená od narození. Děkuji z aodpověď

 62. Martina Holienčinová

  Dobrý den,děkuji za předešlou odpověd.Chtěla bych se ještě zeptat,když tu má teta trvalý pobyt,ale žije tu 25 let a chceme aby odešla,jestli jí musíme najít náhradní bydlení.(Ona neustále tvrdí že ano a že jí ho musíme ještě platit).Tak bych se ráda dozvěděla jestli to tak je nebo ne.Děkuju

 63. Dana Havelková

  Dobrý den, po rozvodu se odstěhuji se synem do bytu, který budu mít v pronájmu od majitele, zatím na rok. Mohu se tam přihlásit k trvalému pobytu na základě smlouvy o nájmu bytu nebo potřebuji mít souhlas majitele? Dík za odpověď

 64. Ludmila Černá

  Dobrý den,

  přihlásila jsem svého bratra na trvalý pobyt do obecního bytu, kde bydlím, před 4 lety. Bratr nežije se mnou ve společné domácnosti. Nepřispívá mi na bydlení, jen malými částkami od 200,- až 1500,- Kč, i když náklady na bydlení se pohybují kolem 10000,-. Kč.

  Občas nepracuje, vyhazuje návštěvy a s rodinou nekomunikuje. Já se chci přestěhovat do jiného obec. bytu a nechci ho brát s sebou. Má od r.1995 v darovací smlouvě osobní závazek s právem, bezplatně do konce života užívání pokoje v nemovitostech, které darovali rodiče mému jinému bratru, s tím, že musí dodržovat dobré mravy,je to, ale na jiném místě, kde bydlí nyní, asi 50 km odsud. Jak mám postupovat, pokud nebude chtít opustit byt? Stačí mi k tomu, aby se vystěhoval, ukázat tuto darovací smlouvu, ve které má uvedený osobní závazek?

  Bydlel u mě od roku 1994, pak v roce 2000 odešel bydlet do tohoto pokoje k rodičům a v roce 2001 se vrátil ke mě, v tomto období neměl u mě trvalý pobyt, byl pouze v bytě nahlášen.

 65. Žaneta Janáčová

  Dobrý den,chtěla bych poradit se zrušením trvalého pobytu bývalého manžela.Byli jsme rozvedeni v březnu 2007.Po dobu manželství jsme společně užívali obecní byt,který byl na napsán na oba dva.S bývalým manželem máme sepsanou dohodu o vypořádání práv a povinností společného bydlení.Ve které je uvedeno,že jakmile se BM odstěhuje do bytu,který má již přislíben,nebude uplatňovat žádné nároky ná stávající byt a já se stávám jeho jedinou uživatelkou.BM se odstěhoval v dubnu 2008 a od té doby mi nepřispívá na žádné poplatky spojené s užíváním bytu.Na obecním úřadě mi bylo řečeno,že pokud se na adrese nezdržuje déle jak rok,musím podat žádost k soudu na zrušení TP.BM má spoustu dluhů a nerada bych,aby mě navštívili exekutoři.Děkuji za odpověď,Janáčová

 66. Stepanka Mikeskova

  Mam takovy mali dotaz . Budu se stehovat od byvaleho pritele pric do jineho kraje . Trvali pobyt mam u byvaleho tak jak si ho tam mam zrusit a prihlasit na novem bydlisti . Muzu si sama zrusit trvali pobyt u byvaleho ?DEkuji za radu jak mam postupovat a co mam delat .Mikeskova

 67. bara rejzkova

  Dobrý den,ráda bych Vás požádala o radu:po skončení SŠ mi matka oznámila abych se vystěhovala z našeho současného bytu.V tomto bytě bydlíme cca dva měsíce,matka mě nepřihlásila k trvalému pobytu,musela jsem odevzdat klíče a vystěhovat si všechny své osobní věci.Nevím kde mohu zjistit můj současný trvalý pobyt,případně kde si ho mohu nahlásit.Pokud budu přispívat pravidelnou měsíční finanční částkou,platí to že neztratím trvalé bydliště?Podotýkám že jsem ve svém prvním trvalém pracovním poměru první měsíc a do té doby jsem pravidelně pobírala výživné od svého otce.Mohu si v této situaci zažádat o byt v městské části Praha 4 kde jsem celou dobu žila?A mohu se proti této situaci nějak bránit když si nejsem vědoma prohřešením proti dobrým mravům?

 68. Anonymous

  bydlím v bytě, kde mají trvalé bydliště i mé dvě děti. Starší dcera, která má 24 let fyzicky bydlí po rozvodu u otce,ale k trvalému pobytu je hlášena u mne. Nyní je bez práce a navíc má problém se splácením škody, kterou zavinila dopravní nehodou s půjčeným autem, Mám obavy z exekuce, nechce se mnou komunikovat a také na trvalém pobytu nemá žádné své věci.Jak se mohu bránit.Mladší dcera,která bydlí se mnou má 19 a ještě studuje.

 69. Lenka Neumannová

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala – s manželem jsme koupili nemovitost, kterou budou využívat manželovi rodiče pro trvalé bydlení, tedy chtějí si zde zřídit trvalý pobyt. Nyní po nás ale chtějí, jelikož nemají žádné další bydlení (nevlastní nemovitost), abychom jim zde nechali udělat věcné břemeno. Chtěla bych vědět, jak se liší naše povinnosti vzhledem k nim v těchto dvou případech, když by v budoucnu nastala situace, žebychom je potřebovali vystěhovat? Prosím zejména o odpověď na případ, kdy budou mít pouze trvalý pobyt – jsme my jako nájemci jim po té , když je budeme potřebovat vystěhovat a oni nebudou souhlasit, jim zajistit nějaké jiné bydlení či ubytování ve srovnatelné nebo nižší kategorii?

  Předem děkuji za odpověď.

 70. Hana

  Dobrý den.Prosím o radu.Můj přítel bydlí v obecním bytě.Chce abych s k němu přistěhovala.Byt má zařízený,veškeré vybavení je jeho.Problém je v tom,že já mám z podnikání ještě nějaké nevyřízené pohledávky.Nechci přítele vystavit nebezpečí exekuce.Můžeme před mým nastěhováním udělat nějakou smlouvu nebo soupis věcí(popřípadě nafotit) a nechat to notářsky ověřit,že ty věci jsou jeho a nabyl je ještě před mým nastěhováním,protože na všechno nemá doklady o koupi,protože je má už delší dobu a nerada bych do toho zatahovala ještě další lidi,kteří by museli svědčit,že to vlastnil ještě spíš,než jsme se poznali.Děkuji moc za radu

 71. Naděžda Hudcová

  Chtěla bych poprosit o radu jak zrušit místo trvalého pobytu. Žiji s přítelem, od kterého se odstěhovala manželka asi před 6 měsíci ke svému současnému příteli. Je jediným vlastníkem rodinného domu, který si pořídil ještě před svatbou. Manželka se zde nezdržuje, bydlí jinde, v současné době jsou v rozvodovém řízení. Jak postupovat, když Obecní úřad tvrdí, že to lze až po rozvodu. Jeho manželka si tam vyzvedává pouze poštu a sem tam něco odnese co uzná za vhodné že se ji hodí. Za radu předem děkuji.

 72. Claudie Claudie

  Dobrý den,jsem rozvedená a bydlím v bytě společnosti RPG,nájemní smlouva je na moje jméno.Bývalý manžel neměl kde bydlet,tak jsme se dohodli,že bude bydlet u mě s tím,že mi bude přispívat na nájemné a služby.Souhlasila jsem s jeho trvalým pobytem u mě na Ohlašovně trvalého pobytu,kde je uveden jako Cizí osoba.Ale na nájemné a služby mi nepřispívá a proto mu chci zrušit trvalý pobyt u mě.Můžete mi,prosím,poradit,jak správně v mém případě postupovat?Děkuji.

 73. marek koňa

  dobrý den,otec se rozvedl,na bytové správě(rpg-byty) je jeho bývalá a její synové odhlášení.Bývalá manželka se v bytě již rok nezdržuje,ale její synové ano.Chtěl by je odhlásit z trvalého pobytu,ale na úřadě mu řekli,že evidenční list z byťáku jim nestačí.Ale oni se dobrovolně odhlásit,přitom bývalá manželka od táty bydlí v jiném bytě a odmítá si kluky vzít sebou.V evidenčním listě je napsáno,respektive nejsou již napsáni jako spolubydlící.Chceme si s tátou vyměnit byty.Můžeme je vystěhovat a vyměnit zámek od dveří?Nebo jak postupovat ,už na to celkem spěcháme.Děkuji

 74. Pavla Bauerova

  Dobrý den,pročítala jsem si zde Vaše otázky a odpovědi na toto téma, ale potřebuji radu trochu z jiné strany než je zde většinou dotazováno.Můj nevlastní otec se mne snaží vystěhovat z domku ve kterém již bydlím se svou 16tiletou dcerou 10 let.Bohužel nemám sním sepsanou žádnou smlouvu o pronájmu, jednalo se pouze o ústní dohodu.Před časem se mne snažil ze dne na den jeho syn vystěhovat, ale dobře jste mi tady poradili a tak k tomu zatím nedošlo a já si s dcerou hledáme nové bydlení, ale bohužel to nejde tak rychle jak jsem předpokládala(vyřízení hypotéky atd).Otec se rozhodl, že mne vystěhuje tím, že podal žádost na MU o zrušení trvalého pobytu,kam se mám dostavit k jednání,nechal mi odpojit elektřinu a nechal se slyšet, že až mi bude zrušen trvalý pobyt v domě tak mi konečně může vyhodit všechny věci na ulici a i nás z domu.Na nějakou dohodu vůbec nereaguje a já mám teď strach.můžu se zeptat zda je to možné a jak mám postupovat a co mne vlastně čeká na MÚ.děkuji za radu.

 75. Dana Mráčková

  Dobrý den, dotazů ohledně zrušení trvalého pobytu je zde hodně, nicméně jako tento asi žádný.

  Bratr má byt v osobním vlastnictví, který na mne převádí darovací smlouvou. Já tak budu jediný vlastník této nemovitosti. Problém ale je, že v bytě má trvalý pobyt bratrova přítelkyně, která se v bytě zdržuje jen občas a za užívání bytu neplatí. Já s jejím pobytem nesouhlasím. Lze zrušit trvalý pobyt s přechodem vlastnického práva k nemovitosti na jiného majitele?

  Za odpověď děkuji předem.

 76. Jitka Rudová

  Dobrý den,

  prosím o radu. Darem od manželovo rodičů jsme dostali nemovitost, kde už dlouho bydlíme, ale nemáme tam ještě nahlášeno trvalé bydliště. Už šest let tam s námi bydlí i manželovo bratr, který si tam sám nahlásil trvalé bydliště, bez vědomí kohokoliv. Teď si tam budeme přehlašovat trvalý pobyt a chtěli bysme zrušit bratrovi jeho trvalý pobyt, neboť jsou s ním problémy /sice pracuje, ale je velmi zadlužen, stále mu tam chodí nějaké obsílky či ho tam nahánějí různí lidé/, aby jsme se alespoň vyhnuli jeho případné exekuc atd. Odstěhovat se nechce, zrušit pobyt také ne, není s ním žádná domluva. Vyhodit na ulici ho nemůžeme kvůli rodičům, ty by nám to neodpustili, protože by z něj byl bezdomovec. Oni ho k sobě také nechtěji, vědí jaké jsou s ním problémy. Lze mu tedy zrušit trvalý pobyt bez jeho vědomí i když tam stále bydlí a asi ještě nějakou dobu bude?

 77. Eva Prokupkova

  Dobry den poradi mi prosim nekdo potrebovala bych zrusit trvale bydliste protoze bydlim jinde nez mam trvale a nemam si ho jinam kam dat jde to nejak udelat.Dekuji.

 78. Jana Kvapilová

  Dobrý den !

  Prosím o radu.Bydlela jsem s manželem v jeho rod. domě. Po rozvodu jsem se odstěhovala s tím, že trvalé bydliště si přepíšu až po majetkovém vyrovnání. Majetkové vyrovnání ještě nemáme a bývalý manžel mi vyhrožuje, že jestli si neodhlásím trvalé bydliště, odhlásí mi ho sám. Má ma to právo a muže mě odhlásit, když tam již skoro rok a pul nebydlím, nepřispívamna chod domácnosti. Ještě mám dceru ve své péči, týka se to automaticky i jí, nebo muže odhlásit jen mě ? Děkuji.

 79. Drozdíkovi Drozdíkovi

  Dobrý den,

  prodáváme dr. byt a následně si chceme nechat postavit RD, přičemž po dobu výstavby budeme bydlet u rodičů. Náš dotaz tedy zní, jak vyřešit TP, abychom nemuseli každou chvíli měnit OP? Lze se jen odhlásit z TP a nahlásit nové až po nastěhování do domu tedy nejdříve po roce? A adresu rodičů mít pouze jako kontaktní popř. přechodnou?

  Děkuji za odpověď.

 80. eva škorpíková

  Dobrý den, chtěla bych se, prosím, zeptat, pokud nejsem v místě trvalého bydliště, jaké poplatky se k tomu vztahují? Platím něco za to, mám trvalý pobyt nahlášený? Děkuji moc za odpověd

 81. Richard Holý

  Dobrý den,podepsal jsem smlouvu s osobou, která si změnila adresu trvalého pobytu, ale toto mi nenahlásila i když to smlouva přímo stanovuje. Potřebuji zjistit kde lze získat novou adresu trvalého pobytu této osoby. Jedná se o fyzickou osobu. Na matrice mi tuto informaci odmítli vydat. Děkuji

 82. Drozdíkovi Drozdíkovi

  Dobrý den,

  prodáváme dr. byt a následně si chceme nechat postavit RD, přičemž po dobu výstavby budeme bydlet u rodičů. Náš dotaz tedy zní, jak vyřešit TP, abychom nemuseli každou chvíli měnit OP? Lze se jen odhlásit z TP a nahlásit nové až po nastěhování do domu tedy nejdříve po roce? A adresu rodičů mít pouze jako kontaktní popř. přechodnou?

  Děkuji za odpověď.

 83. Gabriela Staňková

  Dobrý den,

  potřebovala bych vědět,zda-li uživatel může odhlásit ze svého bytu nájemníka,aniž by o tom dotyčný věděl. (z důvodu neužívání bytu, nepřispívání na nájem atd…). Pokud to lze,jak se o tom odhlášený dozví a jakým způsobem se nahlásí na jiné bydliště? Moc děkuji

 84. Iveta Urbanová

  Prosím poraďte.Chci na sebe podat oddlužení k soudu a potřebuji na formulář napsat trvalý pobyt.V místě trvalého pobytu se nezdržuji a bydlím o 150km dál.Návrh chci podat tam kde bydlím,abych nemusela dojíždět.Je nějaká šance.Bojímse toho že spis podstoupí do Prahy a já tam budu muset jezdit.Bohužel zatím není možné si zřídit trvalý pobyt tam kde v bydlím tedy u svého manžela.Musela by s tím souhlasit jeho maminka.To zatím není možné.

 85. Renata Němcová

  Dobrý den,

  v současné době jsem v rozvodovém řízení a již téměř jeden rok žijeme s manželem odděleně. Odstěhovala jsem se z bytu, který vlastní manžel a v současné době bydlím v pronajatém bytě. Manžel mi však oznámil, že po rozvodu mi zruší trvalé bydliště a chtěla bych se zeptat, zda si můžu poté nahlásit trvalé bydliště na pronajatý byt kde žiji a zda s tím musí majitel bytu souhlasit. A pokud s tím nebude souhlasit, na koho se mám obrátit. Je možné aby měl občan ČR pouze přechodný pobyt a ne trvalý?

  Moc děkuji za odpověď

  Němcová Renata, Brno

 86. Jitka Kunová

  Dobrý den, chci Vás požádat o radu. Můj budoucí podnájemník mě žádá o souhlas k nahlášení jeho trvalého bydliště, na adrese bytu, který mu budu pronajímat ( z důvodu jeho příspěvku na bydlení ). Napište mi prosím, co to obnáší, jaká jsou rizika a co by popř. mělo být uvedeno ve smlouvě, aby po jejím skončení si něco nenárokoval.Děkuji Kunová

 87. Jakub Flegel

  Dobrý den,

  chci se zeptat jestli mi může někdo zrušit trvalý pobyt

  když se na adrese už asi 10 let nezdržuji. Ale poplatky za odpady stále platím? 15 dubna se mám dostavit na obecní úřad ve věci správního řízení na zrušení mého trvalého pobytu.

 88. Miroslav Macoun

  Dobrý den,

  bydlím v RD, který jsem koupil před 12 roky. Mám důvodné podezření že syn bývalého majitele má na naší adrese bez mého souhlasu hlášen trvalý pobyt (v poslední době mi byla několikrát doručena pošta – pravděpodobně bankovní výpisy z hypotéční banky apod.). Samozřejmě se zde nezdržuje ani nikdy, za dobu kterou zde bydlíme nezdržoval. Je možné zjistit kdo je v mém domě hlášen k trvalému pobytu? Jakým způsobem postupovat, pokud nemám na osobu která je bez mého souhlasu hlášena v mém domě žádné kontakty? Děkuji za informaci.

 89. Anna Janoušková

  Dobrý den,

  manželé si notářsky rozdělí majetek – manželka má státní byt, který se právě převádí do osobního vlastnictví. Manžel se zdržuje v pronajatém bytě a získal do vlastnictví chatu. Nejsou rozvedeni. Lze manželovi zrušit v bytě manželky trvalý pobyt.

  Děkuji.

  Anna Janoušková

 90. Jan Novák

  jsem majitelem rodinného domu,který mě před 2 roky darovali rodiče.

  Jsem ženatý.V domě se mnou žije manželka a syn se svou družkou.Mají zde trvalé bydliště./Nemáme mezi sebou žádnou smlouvu o bydlení/

  Vztahy jsou jak s manželkou tak se synem velmi špatné.

  Nepřispívají také ani na náklady domu/energie,voda ,odpady atd…/

  Mám dotaz:

  Mohu žádat vystěhování manželky z domu?I když zde má trvalé bydliště?

  Mohu ji nechat vystěhovat?Musím jim poskytnout náhradní bydlení?

  Mohu žádat vystěhování syna z domu?I když zde má trvalé bydliště.

  Mohu jej nechat vystěhovat?Družka s kterou žije zde nemá trvalé bydliště.Moji jí zakázat přístup do domu?Může zde bydlet se synem pouze na základě pozvání syna a bez mého souhlasu?

  Mohu od nich požadovat nájemné?

  Kdo nájemné stanoví?

  Jestliže by pak vstoupili přes můj nesouhlas do domu,je to porušení /nevím jak se to nazývá-/,neoprávněný vstup na soukromý majetek?

  Děkuji Vám za objasnění těchto otázek.Jan Novák

 91. Renata Havelková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou zákonem daná kritéria pro přidělování obecních bytů? Zda zaměstnanci obecního úřadu mají přednostní právo na přidělení obecního bytu,než ostatní uchazeči a zda existuje nějaká instituce, která může provést kontrolu, jak obec s těmito byty nakládá? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

 92. Hana Šnitrová

  Dobrý den, prosím o radu. Můj dlouholetý druh, který se mnou občas bydlel, se teď natrvalo vrátil do svého trvalého bydliště. Byt je v jeho osobním vlastnictví, ale celou dobu tam také bydlí a je přihlášen k trvalému pobytu jeho nevlastní syn, který z bytu udělal skoro vybydlený byt. Já se z tohoto důvodu nemohu nastěhovat k druhovi, bydlím v podnájmu. Existuje nějaký právní postup jak nezdárného syna byť nevlastního z bytu dostat? Upřesňuji, že přišel o práci, novou si nehledá, sice přispívá na nájem a služby, ale se zpožděním a údajně má i 100.000 dluhu, takže se druh bojí návštěvy příp. exekutora. A to hlavní: může mě k sobě přihlásit k tvalému pobytu, nebo jak se to dělá? Za rychlou odpověď budu velice vděčná, protože situace je dost na nervy. Děkuji a přeji hezký den. Hana Šnitrová

 93. Nikola Majstrová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se optat zda je možné někoho odhlásit z bytu. Mám sestru, která bydlí stále u rodičů, respektivě tam je n občas přespává, rodiče by jí chtěli odhlásit, páč se bojí, že by tam mohli přijít exekutoři, protože sestra nestuduje, nepracuje a ani neni na pracáku, tim pádem neplatí povinné zdravotní. Má tam dluh již kolem 15tis. Když ji rodiče chtěli odhlásit tak jim řekli aby tam přišla sama a odhlásila se. Sestře to již řekli několikrát, ale stále se tak nestalo. Prosím o radu jak by se tato situace dala vyřešit, aby k nim nepřišel exekutor. Děkuji moc.

 94. pavel valek

  Rozvadim se s cizi st. prislusnici, jez je ale u me v dome trvale hlasena {ma trvaly pobyt}. Jakou mam moznost ji vystehovat z domu? {ma 1 dite}

 95. M.K

  Dobrý den

  Ráda bych se zeptala,jak vyřešit problém.Mám druž.byt,který se má převádět do OV,kde mám zátím nájemní smlouvu na mou osobu.Řádně platím veškeré služby,jelikož jsem několikrát do roka mimo republiku byt chodí kontrolovat brat a vybírat schránku.Je ta možnost,že se tam 2-3x týdně zdrží a zůstane tam spát.Několika lidem se to pravděpodobně nelíbí,přitom za služby mám dosti vysoké přeplatky.Ráda bych co mám udělat,abych neměla problémy a nechtěli mě kvůli tomu vyhodit z družstva.Mám bratra jenom náhlasit na družstvě(kvůli placení služeb za něj),trvalé bydliště má jinde.Děkuji

 96. zuzana onderkova

  Dobrý den,chtěla bych se poradit.Vdala jsem se po druhé a ráda bych,aby můj nynější manžel měl trvalý pobyt v mém domě.

  Ale problém je v tom,že s bývalým manželem nejsem ještě majetkově vyrovnaná a tím pádem je ještě také jako já vlastníkem domu.

  Má otázká zní je možné přihlásit nynějšího manžela k trvalému pobytu bez vědomí spoluvlastníka.

  Děkuji

 97. A.K.

  Dobrý den,

  prosím o radu, jde majitelem nemovitosti za přítomnosti 2 svědků, někoho odhlásit z bytu a zrušit mu tak trvalý pobyt? i když ten dotyčný nemá jinou trvalou adresu? jsou to 2 lidi a dítě. Na úřadě nám bylo řečeno že ne, že nemůže, pokud dotyčný nedoloží jiný nový náš trvalý pobyt. A ten my nemáme. Již nám chodí obsílky o řízení, nyní chtějí vyjádření. Může nás i přesto odhlásit? Kam se mám nahlásit s dítětem, do domu pro matky, když na úřad nemohu? jak se máme bránit?

  Další otázka: je možné se nahlásit na pobyt trvalý do domu který leží v prům. zoně? co je k tomu zapotřebí vyběhat, kolaudaci? tu již máme hotovou na místo pro podnikání, potřebujeme nyní změnu užívání na trvalý pobyt, podnik tam již není, na úřadě nám nedokázali říct, ani neví kolik m2 nám stačí a čeho je potřeba pro uznání bydlení? Moc děkuji

  odpady a el. a vše pro bydlení tu je.

 98. Alena Mokrá

  Po rozvodu před 25 lety jsem se opět vdala a nastěhovala se k manželovi do družstevního bytu. Jelikož jsme neměli spolu děti, vzali jsme si z dětského domova 8-letého chlapce, kterému je nyní 15 let. Nežijeme s manželem dobře a chci od něho odejít, ale manžel vyhrožuje, že jestli odejdu, tak že nás oba odhlásí z trvalého pobytu a půjde na sociálku říct, že Patrik nemá trvalé bydliště a že mi ho vemou. Můj dotaz zní: Je možné, aby nás odhlásil? Chci se nastěhovat kvůli jeho hrubosti do pronajatého bytu. Poradíte mi? Mohu přijít o syna? Děkuji za radu.

 99. Dana Svorová

  Jsem majitelkou bytu,který jsem přes půl roku neužívala.Proto jsem ho pronajala synovi,který neměl kde bydlet.Ted jsem se vrátila a syn nechce byt opustit.Nevím jakým způsobem mu zrušit trvalé bydliště.Nemá práci,na domácnost nepřispívá a začíná být i agresivní.Bojím se aby mě něco neudělal.V nájemní smlouvě bohužel není uvedeno,že mě ho v případě potřeby vrátí,jsou uvedeny pouze podmínky používání bytu.

 100. Radka Holá

  Dobrý den , chci se zeptat jak postupovat při prodeji bytu v osobním vlastnictví.

  Vlastním byt ve kterém je hlášena moje dcera k trvalému pobytu,který úmyslně nechce zrušit i když několik měsíců již bydlí jinde a do bytu nedochází ani nepřispívá na jeho provoz.

  Jelikož se mi nepodařilo zrušení pobytu ani přes místní úřad rozhodla jsem se byt prodat.

  Zajímá mne co se bude dít když dojde k prodeji bez uvědomění mé dcery trvale zde hlášené.

  Prosím o radu tato situace se stává dramatickou o čem zde nechci psát.

  Děkuji za odpověď

 101. Dagmar Recmanová

  Dobrý den,

  naši se rozvedli a otec se znovu oženil na Slovensku. S jeho novou manželkou jsme neměli dobré vztaky /má své děti/.Teď jsme se náhodou dozvěděli že otec zemřel. Jeho žena nás o této skutečnosti vůbec neinformovala./adresu má/. Zajímalo by mne na koho se obrátit abychom zjistili kdy vlastně přesně zemřel, kde má hrob atd./Manželka již nebydlí na adrese které bydlela a také pochybuji že by odpověděla.

  Děkuji za odpověď Recmanová

 102. Martina Hodačová

  Mám trvalý pobyt v rodinném domě s jedním majitelem. Pán je těžce nemocný a asi se už z nemocnice nevrátí. Jeho syn,jediný dědic,mi už,ještě za tátova života ukládá termín,do kdy se mám vystěhovat,dal mi včera měsíc.Prosím o radu,platí ještě to,že mi musí zajistit náhradní ubytování? Děkuji za odezvu, M.Hodačová.

 103. Martina Hodačová

  Neupřesnila jsem,smlouva o pronájmu je ústně a po delší době i písemně se stanovenou výší měsíční platby,která se již rok uplatnuje.Budoucí nový majitel domu,dědic,ji rozhodně nemíní prodloužit,protože chce objekt,dům,okamžitě prodat.Pokud je smlouva na dobu neurčitou,a ten,kdo jí se mnou uzavřel zemře,budu mít někde dovolání…Prosím,odpovězte mi ještě jednou.M.Hodačová.

 104. Lucie Dvořáková

  Dobrý den,

  mám tento problém.Jsem matka samoživitelka,hlášená se svým synem k trvalému pobytu v bytě své matky. V místě bydliště je velká nezaměstnanost a já jsem nyní bez fin.prostředků (má matka má prý na mě vyživovací povinnost,ale jí to asi zajímat nebude..)Rozhodla jsem se proto k radikální změně a to se odstěhovat do Prahy, kde jistě práci najdu. Jenže abych mohla pracovat, musí můj syn navštěvovat MŠ, jenže tam mi řekli, že pokud budeme přihlášeni k trvalému pobytu v místě, tak školku budeme mít, jelikož je předškolák. Jenže kdo bude ochoten mi umožnit se přihlásit v bytě? Je to takový začarovaný kruh a já nevím jak z toho ven? Nějaká rada?

  Děkuji

 105. Jiří Marek

  Mám trvalý pobyt mimo Prahu, ale v praze se již zdržuji

  již od roku 1974. V současné době jsem bez zaměstnání a díky tomu, že musím dojíždět na MÚ do místa trvalého pobytu více než 200 km, dostal jsem se do dost tíživé situace. Prosím o radu, zda lze:

  1) převést mne do evidence ÚP v Praze (včt. sociální podpory)

  nebo

  2) získat trvalý pobyt v Praze na MÚ

  S pozdravem J.M.

 106. Jaroslav Cibulka

  Jaký právní vztah k bytu a jaký druh užívání má rozvedený manžel do doby zajištění náhradního bytu, když po rozvodu a vypořádání SJM soud rozhodl o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a výlučným nájemcem bytu jako členkou družstva určil rozvedenou manželku?

  Podle § 871, odst. 2 občanského zákoníku č.40/1964 v platném znění je právo osobního užívání části bytu změněno na podnájem. Je tímto tedy splněna podmínka zániku užívacího práva podle §12,odst. c zák. č. 133/2000Sb?

  Podnájemní smlouvu ( po přechodu práva k družstevnímu bytu výlučné členky družstva a nájemce na vlastnické právo) osoba, která měla povinnost vyklidit byt po zajištění náhradního bytu nikdy neuzavřela a na úhradu nájmu se po celou dobu od odstěhování nepodílela (10 let ).

  Je v tomto případě rozvedená manželka oprávněnou osobou, i když nezajistila odpůrci náhradní byt (několikeré odmítnutí podepsání nové nájemní smlouvy k jinému bytu)?

  Existuje promlčecí doba při povinnosti zajistit náhradní byt-jaká?

 107. Jaroslav Tachovsky

  Dobry den, na mou adresu (rodinny dum) chodi upominky o dluh u Providentu na me neznamou osobu, ktera urcite v dome nikdy nebydlela. Nehrozi nahodou exekuce u me doma ? Jak v tom pripade prokazu, ze s dotycnou osobou nemam ja ani moje nemovitost nic spolecneho ?

 108. František Matocha

  co se da dělat s tim ze cizinecká policie mi prihlasila na trvalej pobyt cizince bz mého souhlasu

 109. Davida

  Dobrý den, synova přítelkyně byla před časem vyhozena z domu jen, aby se jí zbavili. Naše rodina jí poskytla azyl. Nicméně vyskytl se problém, že nemá zaplacené zdravotní pojištění z dřívější doby. V minulosti se otec zavázal k splacení dluhu a prý vyřídil splátkový kalendář. Nicméně nic nezaplatil. Ona je po celý čas nezaměstnaná. Byla jí slibována pracovní smlouva ve firmě rodičů. Nicméně k smlouvě a vlastně ani k zaplacení dluhu nikdy nedošlo. Naopak to skončilo vyhazovem. Nyní se otec postavil k situaci tak, že nejen, že požaduje po této nezaopatřené dceři, kterou již delší dobu živíme, zaplacení tohoto dluhu, ale hodlá jí doma zrušit trvalé bydliště, aby exekutoři přišli k nám.

  Má on, jako rodič právo vyhodit dceru, ke které si neplní ani základní vyživovací povinnosti? Ona se snaží najít si práci, my se snažíme ji finančně podpořit, ale přesto se nechci uchýlit k přihlášení TP ji u nás.

 110. A. S.

  Dobrý den,

  máme problém získat pro mého přítele – cizince potvrzení o ubytování. Na úřadě MV ČR mi bylo řečeno, že je rozdíl mezi trvalým pobytem pro cizince a pro Čecha – že při potvrzení pobytu nemusí mít ubytovatel strach z exekuce.

  Jde o to, že tam, kde skutečně bydlíme, nám družstvo toto potvrzení dát nechce, proto musíme hledat potvrzení u někoho jiného, kde však bydlet nebudeme. K žádosti o trvalý pobyt pak přineseme nájemní smlouvu z toho bytu, kde bydlíme, takže to bude uvedeno jako adresa korespondenční a přechodná.

  Předem děkuji za odpověď.

 111. andrea nová

  Dobrý den, mám takový dotaz. Jak mám postupovat, když jsem majitel nemovitosti, kde mám trvalý pobyt a tuto nemovitost chci prodat. Bohužel bydlím v pronájmu a pronajímatel mě tam nechce trvale přihlásit. Můžu si dát sama žádost o zrušení tvalého pobytu na obecním úřadě?

 112. Petra Kašpárková

  Dobrý den, prosím Vás, v dubnu 2010 jsem zrušila trvalé bydliště bratrovi s jeho souhlasem na úřadu a zrušení nabylo právní moci. Předpokládala jsem, že si nechá vystavit nový Občanský průkaz a dále se ho neptala, ale zjistila jsem na internetu, že si založil v lednu 2011 společnost s ručením omezeným a jako jednatel má uvedenu adresu TB opět u mě. Mám obavy, že by v budoucnu mohli přijít exekutoři a pod., jak se mohu bránit, neměl ze zákona povinnost si do určité doby vyřídit nový OP?Mohu toto někde nahlásit, učinit nějaké kroky? Děkuji

 113. Vlasta

  Dobrý den. Máme s manželem domek a souhlasili jsme aby si náš přítel nechal u nás přihlásit trvalý pobyt. Nemáme s ním žádnou nájemní smlouvu. Občas nám vypomohl a prací kolem domku. Teď pracuje a zdržuje se po ubytovnách a my bychom chtěli zrušit trvalý pobyt jelikož se bojíme případné exekuce protože má dluhy. On si ale nemá kam přihlásit trvalý pobyt. Potřebovali bychom poradit jak máme postupovat. Domek je napsaný na nás oba manželé a platíme na něj hypotéku. Děkujeme za případnou radu. p Vlasta

 114. Tereza

  Zajimalo by me, jak to funguje, kdyz se chci odhlasit od trvaleho pobytu v CR. Ziji uz 2 roky v U.S. a nechci dale platit zdravotni pojisteni, a jedina cesta jak ho neplatit je prave se odhlasit od pobytu v CR ? Nema nekdo s timto zkusenost ?

 115. tomáš karbula

  Dobrý den, mám byt v osobním vlastnictvím. Přítelkyně se odstěhovala, avšak nemohu ji po dobrém přinutit zrušit si trvalé bydliště na mé adrese. Vzhledem k jejím dluhům Vás prosím o radu, jak mohu zrušit trvalé bydliště bez jejího souhlasu. Mockrát děkuji

 116. Jiří Hejnyš

  Dobrý den,

  dle závazné vyhlášky obce jsou trvale přihlášení obyvatelé povinni platit poplatek za odpady. Dle jednoho ustanovení však mohou být od poplatku osvobozeni, pokud prokáží že pobývají mimo obec. Prosím o sdělení, jak mám prokázat že pobývám mimo obec, když jsem zaměstnán jako řidič zahraniční kamionové dopravy a v podstatě se mimo místo svého trvalého pobytu zdržuji souvisle cca tři týdny, resp. do místa trvalého pobytu se dostavuji cca 1x za tři týdny na 2-3 dny. Mým místem pobytu mimo obec jsou tedy města, čerpací stanice, odpočívadla různě v zahraničí, kde přespávám v kamionu, stravuji se v restauracích, bufetech a čerpacích stanicích, kde v podstatě v ceně potravin platím i poplatek za likvidaci jejich zbytků a obalů. Jak mám tedy obci prokázat že pobývám mimo obec drtivou většinu roku. Stačí čestné prohlášení? nebo údaje z pracovná smlouvy, nebo něco jiného. Děkuji J.Hejnyš

 117. Helena Tomková

  Dobrý den,bydlíme s manželem u jeho maminky.máme tu trvalej pobyt.Vzali jsme si půjčku a maminka se bojí že jí dojde exekuce.My ale vše platíme.Prej se máme odhlásit a nahlásit si trvalej pobyt na obecní úřad.Chci se zeptat jestli to jde a co je ktomu potřeba.Už mě to nebaví furt poslouchat děkuji za odpověd.

 118. Václav Bárta

  Jsme s manželkou v rozvodovém řízení,máme se dohodnout na vypořádání společného majetku,manželka již poměrně velkou část bytového zařízení odvezla,když jsem takto začal jednat i já tak si vzala právníka,ten mi předložil návrh na vypořádání majetku se kterým jsem nesouhlasil a druhý den mi oznámil že je vyměněný zámek a že do bytu smím jen v jeho doprovodu.V tomto bytě stále bydlím a jsem zde přihlášen k trvalému pobytu.Chtěl bych vědět jestli je toto ze zákona možné.Jedná se o obecní byt.Děkuji.

 119. Zuzana Nagy-Pálová

  Dobrý den,jsem občankou SR,na uzemi ČR pracuji nepretržite od roku 2005.Žiji tady s pritelem je občanem ČR o trvaly pobyt sem už zažadala v březnu 2011 a chci se zeptat jak dlouho se trvaly pobyt vyřizuje když už to ntrva 3 měsíce.

 120. Jana Franková

  Pracuji v oblasti úvěru a často je klientovi úvěr zamítnut z důvodu toho, že má nahlášené trvalé bydliště na úřadě, i když v OP ma jiné.Jak se to dá zjistit, kde ten klient vlastně je nahlášen,protože oni to někteří ani neví.Děkuji

 121. Eva Nová

  Dobrý den, koupili jsme dům, ale bývalý majitel si stále nezměnil trvalé bydliště. tozn. že pošta stále chodí na nyní již naši adresu, sídlo podnikání v ŽL má také na naěi adresu. Mohu mu zrušit trvalé bydliště bez jeho souhlasu??? Děkuji za pomoc.

  E.

 122. Martin

  Žiji ve společné domácnosti s matkou. Nájemní smlouva je psaná na matku,já mám zde trvalý pobyt. Na nájem a služby přispívám polovinou nákladů,elektřinu a internet hradím sám. Mám přítelkyni,která u mě občas přespí. Mojí matku nijak neomezujeme a neobtěžujeme. Zdržujeme se v mém pokoji,nejsme hluční a milování se věnujeme,když není doma! Matka řekla,že si nepřeje,abych měl u sebe přítelkyni přes noc. Prý s tím musí matka souhlasit a nesouhlasí s tím! Já jsem toho názoru,že mám svá práva a přítelkyni můžu u sebe přes noc mít. Jaký máte názor? Díky…

 123. Nikola Strnadová

  Dobrý den. Moc bych prosila o radu. Pán je trvale hlášený na ohlašovně – obecním úřadě, nyní se přestěhoval k rodičům, ale ti ho nechtějí trvale přihlásit, tudíž pán požaduje TP na ohlašovně v místě trvalého bydliště rodičů. Lze trvale přehlásit z jedné ohlašovny na druhou?

  Děkuju za odpověď.

  Strnadová

 124. Magda Neswedová

  Můj manžel je Němec a míní se přestěhovat za mnou do Česka a v Česku strávit stáří. Je původně Čech a má povolení k trvalému pobytu v ČR, zatím u matky. CHci ho přihlásit ke mně, múže mu ale zůstat trvalý pobyt i v Německu? A je to vůbec nutné ho ke mně přihlašovat? Nepřijde o nějaké nároky z Německa, kdyby se tam odhlásil? Bude pobírat z Německa starobní důchod.Prosím poraďte

 125. Magda Neswedová

  prosím o radu. Můj manžel je Němec a stěhuje se za mnou do Česka. Chtěl by požádat o navrácení českého občanství, ale ponechat si i Německé. Bude mu vůbec k něčemu opětovné nabytí českého občanství? je důchodce a pobírá důchod z Německa.

 126. Jan Boček

  Žijeme s manželkou v pronajatém bytě. Dcera si před nedávnem pronajala vlastní byt a odstěhovala se. Trvalé bydliště si přitom nechala u nás. Má již několik nesplacených dluhů. Některé jsme již museli uhradit. Je nějaká možnost, jak ji zrušit trvalý pobyt bez jejího vědomí. Děkuji za odpověď.

 127. Lucie

  Dobrý den, prosím o radu. Máme spolu s manželem dekret na družstevní byt. Na naší adrese je hlášená i moje tchyně, která však není majitelka. Je polské národnosti s polským občanstvím. Na naší adrese se nezdržuje, ale chodí nám sem kvuli ní exekuce. Ptala jsem se na místním uřadě zda ji mohu odhlásit trvalé bydliště a přehlásit ji na adresu uřadu, ale bylo mi řečeno že pokud nemá české občanství tak to nejde. Jak má tedy postupovat pokud ona tu nebydlí, ale má tu hlášen trvalý pobyt. Jediný co má s bytem společného je, že ji sem chodí pošta a exekutoři. Ty však nezajímá že ona tu není a nic tu nemá.Děkuji moc za odpověď

 128. Lada

  Jsem provdaná v Anglii, kde mám TP a jsem pojištěná u zdravotní pojištovny. Pojištění u VZP jsem zrušila, ale mám hlášen TP v Čechách v družstevním bytě.Občanství mám ČR a nechci ho měnit.

  Mohu mít hlášeny dva trvalé pobyty a mohu vlastnit byt, když žiji v Anglii a vlastníme tady dům?

  Děkuji za odpověď.

 129. jana dlouha

  Dobry den, mam takovou prosbu jak postupovat v mem pripade.Ziji pres 20 let nepretrzite v zahranici,kde mam trvale bydliste.Pred 5 lety jsem si menila pas,a urednik na ambasade me znovu prihlasil k trvalemu bydlisti v Cesku,nejak jsem to neregistrovala,myslela jsem si,ze to tak musi byt,kvuli vyrizeni pasu,protoze nemam obcanku.I kdyz ten urednik vedel,ze mam v zahranici trvaly pobyt,ale rekl ze to nema s tim nic spolecneho, musi to tak byt,jelikoz jsem obcankou Ceske republiky.Jake bylo me zdeseni,kdyz jsem se pres moji byvalou spozacku,ktera pracuje na mest.urade v mem byvalem trv.bydlisti,ze na me jsou vypsane exekuce na zdravotni pojisteni, odpadky atd??Ja mam zdravozni pojisteni tady v zahranici a odpadky tady planim taky. Uz jsem se nekolikrat odhlasovala,ale nikoho to nezajima, nedostala jsem ani zadne vyrozumeni.Telefonicky mi pani na urade zdelila,ze to uz nejde zmenit,protoze bezi exekuce!

  Nemela jsem ani moznost se odvolat,nebot jsem nedostala zadne vyrozumeni o exekuci.

 130. Marie Nováková

  V rámci vypořádání SJM bych se měla odhlásit z trvalého bydliště po zaslání(obdržení finanční částky na můj účet) vypořádacího podílu za dům. Bývalý manžel se nyní domáhá zrušení trvalého bydliště na matrice přesto, že z jeho strany nebyl vypořádací podíl vůči mě splněn. Máte někdo podobný případ.

 131. Zdeněk Mráček

  Jsem vlastník zahrad. domků 10 m od sebe. Na obojích bydlím. Je možné se tam přihlásit trv. pobytem na oba současně. Je to pozemek zastavěná plocha a nádvoří dle LV. Vlastnicky jde o jedno bydlení, oplocené, s jedním vjezdem – vstupem. MěÚ po mně dle nové vyhlášky žádá poplatek za odpad za sousední "zahradní domek", což považuji za absurdní.

  Děkuji Zd. Mráček

 132. nela

  Dobrý den,

  mohla bych se zeptat, jaké možnosti jsou v případě pokoje s balkónem? Jsme v bytě, kde vlastním jediná pokoj s balkónem. Majitel mi poslední dobou dělá to, že když tam nejsem, pošle sms nebo vzkaz přes internet. zprávu, že byl na balkóně. Já si tohle bohužel nepřeji, ale vím, že mu to zakázat nemůžu a tím, že mu to zakazovat budu, akorát už to oznamovat nebude. Jak postupovat prosím v takovém případě. Přeci se nejedná o společný prostor, nebo jak si stanovit podmínky, které dopsat do smlouvy? Přeci je rozdíl, kdy se pak jedná o průchozí pokoj, tím pádem cenu z nájmu. Když jsem sepisovala smlouvu a vybírala pokoj, tak jsme se jen bavili, že si tam bude občas věšet prádlo, ale řekla jsem mu, že si nepřeji, když v pokoji nejsem.

  Děkuji za odpověď

 133. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  údaj o trvalém bydlišti povoluje vlastník bytu – zde obec jako pronajímatel. Ani náhradní bydlení ani soudní vystěhování není Váš problém – to je problém pronajímatele a tato otázka vůbec s údajem o trvalém bydlišti nesouvisí.

 134. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kontaktujte stavební úřad s podnětem na nedodržení podmínek stavby.

 135. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, řešení je jednodušší než si myslíte. Byt je totiž města. O tom svědčí i skutečnost, že se "město rozhodlo" byty prodat. Ve Vašem případě jde pouze o právo k nájmu bytu, nikoliv o vlastnictví, to jste dospěl k nesprávným závěrům. A nájemníkem je prostě ten, kdo je uveden v nájemní smlouvě.

 136. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to s tím nemá vůbec nic společného. Údaj o místě trvalého pobytu je pouze údajem evidenčním a nemá věcně-právní účinky, tedy nezakládá nájemníkovi žádná práva k bytu.

 137. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemáte v ruce žádné osvědčení o bydlení manželů pro dobu po rozvodu. Matrika ale podle zákona musí vyžadovat prokázání skutečnosti, že zanikl právní důvod k bydlení.

 138. Věra Novotná

  Dodala jsem podpisy svědků, že se manžel odstěhoval a nebydlí s námi už více než půl roku. Osobní věci už u mě žádné nemá i když uvádí v odvolání že tam ještě nějaké má.Můžete mi prosím poradit co napsat do odvolání a na jaký paragraf se odvolat. Díky a pěkný den.

 139. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Takže Vy jí sice odejmete souhlas k bydlení, čímž ztratí právní důvod pro užívání bytu, ale dokud se v bytě bude zdržovat, pak matrika údaj nezruší. V krajním případě, pokud nedojde k nápravě stavu nebo se neodstěhuje dobrovolně, ji budete muset dát vystěhovat soudně.

 140. marcela pichnarčíková

  Mám podobný přoblém.Mám 20letéhoésyna,který je v pracovní nescoposti,má cukrovku I. typu a je uživatelem inzulínu.Od lékaře dostal vycházky od 14 do 18 odin,které ale nedodržuje.Protože nedodržuje ai léčebný režim co se týče diet,píchání inzulínu docházelo k hádkám a urážkám,nakonec syn odešel ke kamarádům a nevím kde se zdržuje.Mám obavy že dělá dluhy protože je bez peněz.Jak syna můžu odhlásit z trvalého pobytu? Jsem vlastníkem rodinného domu.

 141. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, věk ve vztahu k údaji trvalého pobytu nehraje žádnou roli. Pokud se syn v místě nezdržuje a nemá Váš souhlas s pobytem v bytě, pak by měli být splněny podmínky pro zrušení údaje o TP. Úředníci ale mají vlastní metodické pokyny a navíc se postupy na jednotlivých matrikách často liší. Ještě můžete problém konzultovat na krajském úřadu, který je v těchto věcech nadřízeným orgánem.

 142. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  svévolně "vyhostit" druhého manžela rozhodně nemůže. K tomu potřebuje rozhodnutí soudu. Doporučuji po rozvodu podat soudu žalobu na zrušení společného nájmu bytu manželi, kdy soud rozhodne o tom, komu zůstane nájemní právo.

 143. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, britské právo zde neřešíme, to si musíte zjistit přímo v Anglii. A pokud jde o zrušení údaje o TP, pak se spojte s matrikou, v jejímž obvodu máte TP a zjistěte, jestli Vám pobyt zruší jen na základě korespondence nebo k tomu budete muset v ČR někoho zplnomocnit. Budete muset podat písemnou žádost (formuláře jsou na netu) a doložit úřadem požadované listiny.

 144. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pro živnostenský úřad je podstatné místo podnikání. Vy jako živnostník máte znát živnostenský zákona a vědět tak, že jste povinen do 15 dnů nahlásit změny důležitých údajů, kam samozřejmě patří i změna místa podnikání. Pokud jste to neučinil, může Vám být živnostenským úřadem uložena pokuta.

 145. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  trvalé bydliště s touto věcí nesouvisí a rozhodně Vám nezakládá žádné právo na užívání bytu. Jestliže máte sepsánu nájemní smlouvu, může Vám dát pronajímatel výpověď pouze z některého zákonem stanoveného důvodu v § 711 a 711a obč. zákoníku a za tam určených podmínek.

 146. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže nemáte zúženo SJM, veškerý majetek získaný za trvání manželství je součástí SJM a v případném rozvodovém řízení se tak budete vypořádávat napůl, tzn. i dům. Na ustanovení o společném jmění manželů se nepoužije zákon o rodině ale občanský zákoník.

 147. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a jak byste si představoval, že jí to potvrdím? Samozřejmě máte pravdu – údaj o trvalém bydlišti má pouze evidenční charakter a v žádném případě nezakládá žádné právo na byt a to ani právo nájmu či snad právo vlastnické. Může být problém s exekutorem, který by mohl chtít zabavit věci v tomto bytě/domě. V žádném případě však nemůže zabavit nemovitost patřící jiné osobě než povinnému. To nelze.

 148. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, údaj o místu TP je jen evidenční údaj, který nikomu nezakládá žádná konkrétní práva k nemovitosti. Stanoví to i přímo zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v §10/2: Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 (objekt, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci) ani k vlastníkovi nemovitosti.

 149. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste zrušila trvalý pobyt, nejste nájemcem bytu ani se v něm fakticky nezdržujete, pak by neměli mít žádné pádné argumenty, aby po Vás vyžadovali platby za to, co nevyužíváte. Adresujte jim znovu reklamaci těchto plateb s uvedením všech okolností a trvejte na tom, aby Vám přestali zasílat vyúčtování. Pokud to nezabere, obraťte se na jejich nadřízenou složku.

 150. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zde ale neudělujete souhlas vy, ale družstvo – vy jste pouze nájemcem bytu a nikoli jeho vlastník.

  Ledaže by to stanovy družstva přímo povolovaly.

 151. Lenka Máraiová

  Bydlím ve státním bytě, který nám Magistrát nabízí k odprodeji. Jsem vdaná, ale manžel s námi již 3 roky nebydlí. Mám syna, kterému bylo v červenci 17 let. Je možné tento byt při odkoupení napsat na syna, s tím že já bych si vzala úvěr a splácela ho a až půjdu do důchodu za 4 roky a on bude pracovat, pokračoval by ve splácení úvěru.Děkuji za odpověď.

 152. Mgr. Oldřich Topka

  Pro pana Janka: to, co se všude píše, platí. §10/2 zák. č. 133/2000 Sb, o evidenci obyvatel jasně říká, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Takže by s tím problém být neměl. Matrika by po doložení skončení podnájmu a vystěhování měla údaj o TP na Vaši žádost zrušit. Soud by měl nařídit vyklizení bytu, jestli se nevystěhuje podnájemce sám po skončení smlouvy.

 153. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste nájemníkem Vy, pak v bytě žila s Vaším souhlasem a vedli jste spolu společnou domácnost. Pokud již nyní tento Váš souhlas netrvá, pak nemá žádný právní titul, aby byt užívala. Pokud ho neopustí dobrovolně, lze podat k soudu žalobu o vyklizení.

 154. Mgr. Oldřich Topka

  Paní Máraiová: dotazy se vkládají jako samostatné příspěvky. Sama se podívejte, jak je nyní díky Vám nepřehledná odpověď na původní dotaz.

  Na syna byt převést můžete (např. darovací smlouvou), ovšem dokud bude nezletilý pak jedině se schválením soudu. Jak se ale banka postaví k tomu, aby Vám dala úvěr na byt, který nebude Váš, to si zjistěte přímo ve finančním ústavu. Zpravidla si berou byt do zástavy, takže byt bude zatížen zástavou. Pokud by měl v budoucnu platit syn, pak by ho měli uvést do úvěrové smlouvy jako nového dlužníka.

 155. katerina formanova

  Dobry den,chtela jsem se zeptat,protoze vlastnim byt v osobnim vlastnictvi a budu jej pronajimat pres realitni agenturu,ale pani,ktera by chtela byt do pronajmu,by take chtela trvaly pobyt,kvuli skole a prispevku na bydleni.Pokud ji poskytnu moznost trvaleho pobytu na teto adrese,muze to mit i nejake jine nasledky.Mohlo by se stat,ze pani nebudu moc vystehovat a muze mit pani narok na nahradni ubytovani.Stacilo by napsat pouze dodatek k podnajmu,ze trvaly pobyt je platny pouze po dobu trvani podnajemni smlouvy?Dekuji

 156. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud se zde nezdržujete a jste účasten podobného pojištění v zahraničí, pak Vám žádné závazky z občanství neplynou. Podrobnosti si můžete zjistit na České správě sociálního zabezpečení.

 157. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud prokáže, že se v místě fakticky nezdržuje, pak by se mohl domáhat toho, aby byla věc navrácena v předešlý stav a úřad bude muset některé úkony zopakovat. Je ovšem otázka, jestli mu to bude něco platné. Pokud mu přestupek prokáží, pak si nijak nepomůže, ledaže úřad nestihne případ projednat v 1-roční lhůtě, pak by museli stíhání zastavit.

 158. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle řeší zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Žijete tu více jak 5 let, tudíž by jste neměla mít žádné velké potíže se získáním trvalého pobytu (viz §66 a násl. uvedeného zákona).

  Práva a povinnosti s tím spojená si vyžádejte přímo v řízení o udělení TP, to Vám zde takhle ve stručnosti nezodpovím.

 159. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nemáte souhlas (a nejspíš nemáte ani nájemní smlouvu), pak si údaj o TP na adresu manželčiných rodičů opravdu nenahlásíte. Místem TP je pak adresa ohlašovny (matriky), kde byl zrušen údaj o posledním TP. Detaily můžete projednat na matrice příslušného obecního úřadu.

 160. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tím, že ji tam nahlásíte, město nijak neobjedete. Naopak se mohou dopídit, že je v bytě osoba, kterou jste jim jako nájemce nenahlásil, což musíte, a mohou Vám dát výpověď. Stejně tak, když se dozví, že jste byt poskytl podnájemci bez jejich souhlasu. Navíc zápis údaje o TP ji bez podnájemní smlouvy se souhlasem pronajímatele (města) stejně nebude povolen. Nevím, co se snažíte vymýšlet, ale vystavujete se riziku, že Vám dají výpověď. A to zcela v souladu se zákonem, takže o byt nakonec můžete přijít úplně.

 161. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud je zrušen údaj o TP a není nahlášen jiný, pak je ohlašovna místem TP ze zákona. Ale nahlášení TP pobytu přímo na nějakou jinou ohlašovnu Vám umožněno nebude.

 162. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak jste se jistě z těch stovek diskuzí věnujících se přesně této otázce dočetla, zrušením trvalého bydliště dotyčného z bytu fakticky nedostanete proti jeho vůli. Jestliže se dobrovolně neodstěhuje, je třeba podat soudu návrh na jeho vyklizení. Poté požádejte příslušný obecní úřad o zrušení údaje o jeho trvalém bydlišti.

 163. Petr Petr

  Trvalé bydliště je čistě jen evidenční údaj, z čehož vyplývá, že z přihlášení uvedeného občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k tomuto objektu (domu). To znamená, že pokud vám zanikne právní titul k užívání, kdy jak píšete že se zde v místě hlášeného trvalého bydliště prokazatelně nezdržujete, může vám být tedy údaj o trvalém bydlišti zrušen.

 164. Petr Petr

  O byt nepříjdete, jedná se o majetek ve SJM o který se s manželkou v případě rozvodu musíte společně vypořádat. Změna trvalého byliště s tímto nemá tedy nic společného.

 165. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  já nevím, co máte v plánu a jaký očekáváte výsledek. Jestliže v domě nebydlíte, mělo by být ve Vašem zájmu, abyste si údaj o trvalém bydlišti změnil a přehlásil se.

 166. Petr Novák

  Jsem řidič kamionu a v domě přespávám.podílím se finančně na placení nájmu.Kam se mám prosím přehlás.

 167. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Přihlaste se tam, kde budete bydlet po prodeji domu a odstěhování se.

 168. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  byt je opravdu pouze Váš – to nemá přítel šanci změnit. Nemůže být úspěšný ani v požadavku na byt 1+1. Teoreticky by mu mohl soud přiznat bytovou náhradu – což však nezmamená koupi bytu, ale pouze zajištění nějakého pronajímatele. Myslím si, že však ani tomuto soud nevyhoví.

 169. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže jste občanem ČR, musíte mít na jejím území nahlášený údaj o trvalém bydlišti a není rozhodující, zda se tam zdržujete či nikoli.

 170. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže je její exmanžel spoluvlastníkem domu, nemůže se domáhat jeho vystěhování ani zrušení trvalého bydliště. Ať se nejprve pokusí vypořádat vlastnická práva k domu a teprve poté může řešit zbytek.

 171. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nejde ani tak o údaj o trvalém bydlišti jako spíše o její fyzickou přítomnost v domě. Nejprve se musí domoci jejího vystěhování z domu – a to buď domluvou nebo žalobou soudu na vyklizení.

 172. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže manželka neodejde z bytu dobrovolně, budete muset po rozvodu podat soudu žalobu na zrušení společného nájmu družstevního bytu manželi. Jde totiž o to, že jako manželé (byť jste byt získal před manželstvím Vy) jste společnými nájemci a máte tak k bytu stejná práva. Soud sice přihlédne k tomu, kdo se zasloužil o získání bytu, neberte však automaticky, že je byt Váš. To vše ale můžete dělat až po rozvodu.

 173. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zkusit to samozřejmě můžete, nicméně předpokládám, že jako spoluvlastníka nemovitosti jej obecní úřad z trvalého bydliště neodhlásí.

 174. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a proč je pro Vás takový problém, že tam nebude mít trvalé bydliště? To přeci není podstatné a když, tak jí ho napište k sobě. Údaj o trvalém bydlišti nic neznamená a má jen evidenční charakter. Její OP samozřejmě platí kdekoli bez ohledu na adresu bydliště a bankovní účet si buď může ponechat v Praze nebo jí ho snadno převedou do pobočky v Sokolově. Žádný problém zde není.

 175. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  kdybyste si přečetla článek – neptala byste se. Trvalé bydliště totiž vůbec nic neznamená, ani to, zda v bytě můžete bydlet nebo ne. Rozhodně ať jí nic neplatí, a jestli mu zruší trvalé bydliště, tak ať. To je přeci úplně jedno. Až se vrátí do ČR a najde si bydlení, tak si zase tento údaj přihlásí z obecního úřadu, kam bude po odhlášení matkou napsán. Stručně řečeno, zrušení trvalého bydliště neznamená vystěhování. To jsou dva zcela různé pojmy.

 176. Martin Havlík

  http://byty.praha-mesto.cz/files/=31991/133-2000+o+evidenci+obyvatel.pdf

  Zákon 133/200 Sb., §10, bod 6, písm.b) … doložit vlastnictví bytu (domu) nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Za oprávněnou osobu je považována osoba oprávněna užívat objekt v odst. 1 nebo jeho vymezenou část (byt, místnost), nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení".

  Že by to šlo bez souhlasu vlastníka objektu, zvláště v souvislosti s možnou exekucí majetku v místě trvalého pobytu ???

  Přeptejte se toho úřadu, kdo jí trvalý pobyt dal.

 177. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně záleží na tom, zda Vám tato osoba, která Vám byt pronajme, také umožní zřídit si v bytě trvalé bydliště. Pokud ano (musíte to mít písemně), tak jednoduše dojdete na matriku úřadu, kde trvalý pobyt máte, odhlásíte si ho a přihlásíte na úřadě tam, kde budete bydlet. Konkrétní formuláře Vám poradí přímo na úřadě.

 178. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pronajímatel je povinen respektovat faktický stav. Jestliže se v bytě nezdržujete, pak to musí akceptovat. Ale nájemní smlouva zní na matku, Vy jste nájemcem nebyl, tudíž pronajímatel s Vámi o smlouvě nakonec vůbec jednat nemusí.

  Jinak by stačil dodatek k nájemní smlouvě, ve kterém bude uvedena změna v počtu spolubydlících osob, respektive uvedení skutečnosti, že žádní spoluuživatelé nejsou. Ostatně nájemce je povinen takové změny pronajímateli hlásit.

  Pokud však již bydlíte jinde, pak by jste i Vy měl uvést údaj o trvalém pobytu do souladu se skutečností, takže není zřejmý důvod, proč by jste si trvalý pobyt nemohl změnit.

 179. Jan Čapek

  Moc Vám děkuji za odpověď. Jde mi také o to, že mám nájemní smlouvu na dobu určitou (1 rok), a tudíž si zatím nechci měnit trvalý pobyt. Navíc – bývalé bydliště se nachází kousek od mého bydliště současného.

 180. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rodiče mohou podat soudu žalobu na vyklizení syna z domu a poté, co se odstěhuje, mu mohou zrušit údaj o trvalém bydlišti. Stejně tak může podat proti synovi žalobu na zaplacení částek, které za něj matka uhradila – bude však zapotřebí to prokázat. Nicméně, jestliže on sám nemá žádné prostředky, tak zjevně ani exekutor z něho nic zatím nevymůže.

 181. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tyto záležitosti mají v kompetenci oddělení evidence obyvatel u obecních a městských úřadů, takže se obraťte přímo na ně. Tohle Vám mají poradit příslušní úředníci, mají to v náplni práce.

 182. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, žádné přehlášení není možné. Jedině zrušení údaje o TP. To by ale rodiče museli prokázat, že nemá užívací titul a v místě se nezdržuje. Vzhledem k tomu, že jí patří 1/2 domu, se jim nepodaří prokázat, že nemá žádný právní důvod k užívání nemovitosti. To jste si mohli již sami zjistit na městském úřadu.

  Ostatně to, že je zrušen údaj o TP, vůbec neznamená, že exekutor do domu nepřijde. Ten není žádným trvalým pobytem vázán, může jít tam, kde předpokládá výskyt dlužníkova majetku. Pokud je dcera navíc spoluvlastníkem domu, pak nebude mít exekutor s vymáháním žádný velký problém.

 183. Zuzana Michalik

  Docetla jsem se v predchozich odpovedich na dotazy, ze zrejme nejdrive musim zazadat o trvaly pobyt a misto OP predlozim svuj pas.

  mam pravdu?

  diky za odpoved

  z.

 184. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně nevím, co by Vás k tomu mělo vést – může Vám to v budoucnu způsobit jen problémy. Navíc, mnoho kupních smluv na nemovitosti obsahuje mj. ustanovení o tom, že je prodávající povinen v urč. lhůtě si trvalé bydliště odhlásit. Ale pokud si ho tam ponecháte, kupující to nezjistí. Jestli ano, tak Vás odhlásí sám.

 185. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak zde již bylo mockrát napsáno – údaj o trvalém bydlišti má pouze evidenční charakter a nezakládá vlastnické právo. Pro zápis TP do nemovitosti bude obecní úřad chtít výslovný souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením TP této osoby – může to být jakoukoli formou. Nájem a TP spolu nesouvisí, tedy rozhodně není nutné uzavírat nájemní smlouvu.

  Pokud by se dcera nechtěla vystěhovat, muselo by se to řešit soudní cestou – zde je ale zcela nerozhodné, jestli by v bytě bydlela se zřízeným TP nebo bez něho. To spolu nesouvisí. Exekutor jde tam, kde má za to, že má povinný věci (tedy obvykle kde bydlí) – ani to nemusí souviset s TP.

 186. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zrušit údaj o TP není problém ale jen případě, že dotyčná osoba v bytě dlouhodobě nebydlí. Jestliže v bytě bydlí, tak mu TP nezruší. Pokud ho chcete vystěhovat, je důležité, zda jde o nájemní vztah (kdy je uzavřena nájemní smlouva) nebo byt užívá jen na základě ústního souhlasu. Pokud jde o nájem, je třeba podat výpověď z nájmu bytu za použití některého zákonného důvodu (§711, §711a obč. zákoníku). Pokud byt užívá bez nájemní smlouvy, je třeba podat žalobu soudu na jeho vyklizení.

 187. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s tímhle se obraťte na příslušný matriční úřad na obecním nebo městském úřadu. Tam Vám sdělí vše potřebné. Od toho tu matriky jsou.

 188. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v ČR můžete mít trvalý pobyt jeden. Jak je to s hlášením pobytu v jiných zemích EU záleží na jejich právní úpravě. Právem jiných států se zde však nezabýváme.

 189. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vy, jako nájemník bytu oprávněný k jeho užívání na základě nájemní smlouvy, byste měla mít možnost podat žádost na zrušení údaje o TP. Proč Vám úřad tvrdí, že to učinit nemůžete, není z ničeho zřejmé. Můžete ještě např. požádat o stanovisko na krajském úřadu, odbor legislativy a vnitřních věcí.

 190. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  přechod práva nájmu bytu lze pouze v případě, že babička zemře a zároveň tehdy, pokud ta vnučka bydlela v bytě min. 3 roky a vedla s babičkou společnou domácnost. Vnučka se nestane dalším nájemníkem, ale pouze uživatelem bytu. Jestliže se tedy babička odstěhuje, bude se muset odstěhovat i vnučka.

 191. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak se na těchto stránkách asi 1000x dočtete, údaj o TP má pouze evidenční charakter a rozhodně nezakládá žádná práva k nemovitosti. Píšete o "nájemkyni", tudíž předpokládám, že máte uzavřenou nájemní smlouvu a podle ní se musíte řídit. Dát jí výpověď příp. se s ní dohodnout na skončení nájmu. Nemůžete jí však bránit v přístupu do bytu bez soudního rozhodnutí.

  Navíc, převod vlastnictví bytu nesouvisí s tím, zda byt užívá jiná osoba.

 192. Lenka Schejbalová

  Mohou být dvě trvalá bydliště v ČR a v Německu, co z toho vyplývá. Děkuji za odpověď. Schejbalová L.

 193. Petr Petr

  Pokud se uvedené osoby v místě hlášeného trvalého bydliště prokazatelně nezdržují, neměl by být problém těmto bydliště na příslušné ohlašovně městského, či obecního úřadu zrušit. Zajděte tedy znovu na příslušný úřad a podejte žádost, kdy o zrušení údaje o trvalém pobytu na základě tohoto návrhu úřad následně rozhodne a to ve správním řízení.

  Při tomto řízení postačí když prokážete, že jste majitelem či oprávněným uživatelem nemovitosti (bytu – domu) a dále to, že osoba, resp. osoby o zrušení jejichž trvalého pobytu žádáte, ztratily právo byt či dům užívat a že jej neužívají, resp. že se zde prokazatelně nezdržují. Jako důkaz můžete uvést např. listinné důkazy, či svědectví sousedů (viz. zákon č. 133/2000 Sb.).

 194. Karel Dlouhý

  Dobrý den, podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.  Žádejte o písemné zamítavé rozhodnutí a pak se odvolejte (ke krajskému úřadu).

 195. Alena Svatošová

  Srdečně děkuji panu Petrovi a panu Dlouhému za ochotu a cenné rady. Přeji vám, pánové, hodně zdraví a štěstí. Alena Svatošová

 196. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  údaj o trvalém pobytu nezakládá žádné právo k bytu. Vy byt užíváte jen na základě ústního souhlasu – nejste nájemci. Byt ani nemůžete koupit – ten bude nabídnut babičce. Jestliže se Vás pak rozhodne vlastník vyklidit, buď odejdete dobrovolně, nebo se s vámi bude soudit.

 197. Petr Petr

  Jak již je níže řečeno tak údaj o trvalém pobytu nezakládá žádná vlastnická práva k předmětné nemovitosti. Pokud tedy jmenovaná nemá žádné užívací právo měla by se odstěhovat. Ovšem pokud tak neučiní dobrovolně, nezbude něž požádat o vystěhování soudní cestou.

 198. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ale dcera ani Vy nárok na byt nemáte. Jediným nájemcem je Vaše matka a Vy ostatní jste pouze uživateli bytu a toto Vaše právo je odvozeno od práva matky. Tedy, ukončí-li matka s pronajímatelem nájemní smlouvu, musíte byt opustit i Vy. Trvalý pobyt s tím vůbec nesouvisí.

 199. Jaroslav Roth

  Chtěl jsem se přihlásit k trvalému pobytu u přítelkyně,ale obec to zamítla je něco takového možné a zákoné?

 200. Karel Dlouhý

  Dobrý den, podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.  Obecní úřad má rozhodnout ve správním řízení. Žádejte o písemné rozhodnutí, bude-li zamítavé, odvolejte se(ke krajskému úřadu).

  Samozřejmě to nezabrání tomu, aby tam přišel exekutor (přečtěte si odpovědi na podobné dotazy).

 201. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš dotaz je celkem zmatený. Vzhledem k tomu, že byt je nájemní, nemohli s ním rodiče platně uzavřít žádnou smlouvu týkající se tohoto bytu, tedy tím spíše ne smlouvu darovací. K tomu neměli oprávnění a tato smlouva je neplatná. On nemá k bytu žádná práva a to ani právo nájemní; své užívání má odvozeno od Vašeho nájemního vztahu. Jednoduše dejte výpověď z nájmu bytu a odstěhujte se. On se bude taky muset odstěhovat a pokud tak neučiní dobrovolně, vystěhují jej proti jeho vůli.

 202. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  údaj o trvalém bydlišti a fyzické bydlení spolu moc nesouvisí. Nemáte proti čemu se bránit. Jestliže jste dospělá, nemá matka vůči Vám žádnou povinnost zajistit Vám bydlení a je tak nepodstatné, jak jste se chovala.

  musíte si bydlení opatřit jinak – informujte se na příslušném městském úřadu.

 203. petra golová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda má pronajímatel po skončení nájemní smlouvy povinnost zajistit nájemci jiné bydlení. Děkuji za odpověď

 204. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  trvalý pobyt nezakládá právo na bydlení v domě. Když svůj souhlas odvoláte, budou se muset odstěhovat.

  Případné zajištění náhradního bytu nebo ubytování znamená jen, že jim zprotředkujete někde nájem nebo pronájem.

  Věcné břemeno je něco jiného, to jim dá právo bydlet tam až do smrti. Zrušení věcného břemene je možné, ale před soudem a za náhradu (pročtěte si starší odpovědi).

 205. Karel Dlouhý

  Dobrý den, podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Dokud tam bydlí, tak nelze trvalý pobyt zrušit.

  Trvalý pobyt je jen evidenčního charakteru. Vám jde asi spíš o to, aby se manžel odstěhoval. Tzn. mu odejmete svůj souhlas s jeho bydlením a požádáte jej, aby se odstěhoval. Pokud ale nevyhoví dobrovolně, budete muset podat žalobu na soud (a pak exekuci).

 206. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  předpokládám, že ti synové nejsou Vašeho otce a že je jim více než 18 let.

  Nyní se tedy v bytě zdržují bez právního důvodu a na vyzvání musí byt opustit.

  Pokud tak neučiní dobrovolně, musí na ně otec podat žalobu u soudu.

  Právo bydlet v bytě nesouvistí s trvalým pobytem.

  Dokud tam bydlí, tak nelze trvalý pobyt zrušit.

  Podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Na toto je zde řada odpovědí.

 207. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  takové dotazy tady jsou také.

  Podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Dokud tam bydlí, tak nelze trvalý pobyt zrušit. Předpokládám, že se tam zdržuje se souhlasem bratra.

  Trvalý pobyt je jen evidenčního charakteru, nezakládá právo na bydlení. Tzn. jí sdělíte, že nesouhlasíte s jejím bydlením v tom bytě a požádáte ji, aby se odstěhovala. Pokud ale nevyhoví dobrovolně, budete muset podat žalobu na soud (a pak exekuci). Až potom můžete žádat o zrušení trvalého pobytu.

 208. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  k přihlášení k trvalému pobytu je nutný souhlas vlastníka domu – čili můžete nechat na měst. úřadě prověřit, jak se to mohlo stát.

  Podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Dokud tam bydlí, tak nelze trvalý pobyt zrušit.

  Trvalý pobyt je jen evidenčního charakteru, nezakládá právo na bydlení. Tzn. mu sdělíte, že nesouhlasíte s jeho bydlením v tom domě a požádáte ho, aby se odstěhoval. Pokud ale nevyhoví dobrovolně, budete muset podat žalobu na soud (a pak exekuci). Až potom můžete žádat o zrušení trvalého pobytu.

 209. Karel Dlouhý

  Ještě dodatek

  Údaj o místě trvalého pobytu může být příslušnou ohlašovnou zrušen, bude-li zjištěno, že zápis byl proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

  viz

  http://www.epravo.cz/top/clanky/misto-trvaleho-pobytu-17262.html

  Pokud by městský úřad nevyhověl, můžete se odvolat ke krajskému úřadu.

 210. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Tedy obě podmínky jsou splněny (užívací právo Vám zaniklo a nebydlíte tam). Může Vás odhlásit.

  S majetkovým vyrovnáním to nesouvisí.

  Pokud máte dceru ve své péči, je logické, že trvaké bydliště by měla mít s Vámi stejné.

 211. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  za to, že máte někde nahlášený trvalý pobyt, se neplatí.

  ALE konkrétní obec může mít třeba stanovené poplatky za odpad, které musí platit každá osoba, která má v obci trvalý pobyt.

  Tzn. zjistěte si to na příslušném obecním úřadě.

 212. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  to je problém – ochrana osobních dat.

  Tedy jedině až dáte žalobu na soud, tak soud má přístup do evidence obyvatel.

  http://www.otevrete.cz/forum/viewtopic.php?t=3162&sid=19d7e1de89377572501d8045b6f21949

  Současná právní úprava opravdu neumožňuje, aby byla z evidence obyvatel komukoliv poskytnuta adresa trvalého pobytu hledané osoby.

  Zákon se ale má v dohledné době (nyní je změna v meziresortním připomínkovém řízení, projednání vládou a postoupení Parlamentu lze čekat do konce roku, účinnost je navržena od 1. ledna 2010) změnit tak, že ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt. Vyhledá a dotáže se kontaktované osoby, zda souhlasí s poskytnutím údajů kontaktující osobě. Pokud by souhlasila, žadatel by se dozvěděl adresu pobytu.

 213. Jan Dyršmíd

  Dobrý den. Jsem majitelem rd. kde bydlím se svou rodinou v podkroví. Moje babička s mým strýcem bydlí v přízemí rd. Strýc má trvalý pobyt v rodinném domě od dob kdy nemovitost patřila babičce a nyní se mnou nemá žádnou nájemní smlouvu. Nic neplatí ani na nic nepřispívá. Ptám se tedy, zda je možno zrušit jeho trvalý pobyt u mě v domě. On s návrhem souhlasí .Již 14 let nikde nepracuje. Kde potom, jestliže je to možné, bude mít hlášen tp.Je možné aby se přihlásil k trvalému pobytu na městský úřad? Je možné ,když bude mít dluhy,( např.úvěrové služby)že exekutor zabaví můj a babičky majetek? Jaký postup bych měl zvolit k vyřešení našeho problému,děkuji za odpovědˇDyršmíd.

 214. simona over

  dobry den, mela bych maly dotaz.muj trvaly pobyt mam v ceske republice,ale bydlim ve velke britanii uz 8 let kde i pracuji a kde jsem i vdana. maminka za me plati vsechny poplatky v ceske republice. chtela jsem se zeptat co musim udelat nebo jake dokumenty musim mit sebou pokud se chci odhlasit z trvaleho bydliste a jestli se vubec muzu odhlasit. dekuji moc za vasi pomoc.

 215. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže se na této adrese již nezdržujete, není důvod, abyste zde měl údaj o trvalém bydlišti stále veden. Na odůvodněnou žádost třetí osoby může být tento údaj samozřejmě vymazán.

 216. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tohle je poměrně problematické, protože informaci o tom, kdo má u vás nahlášen trvalý pobyt by Vám obec správně sdělit neměla – můžete však matriku o tuto informaci neoficiálně požádat. Jakmile pak tuto informaci budete mít, podejte si na obec písemnou žádost o zrušení tohoto údaje. Navíc doporučuji všechny zásilky na cizí osoby vracet na poštu s tím, že se tahle osoba na té adrese vůbec nezdržuje. Důrazně požadujte, aby vám již tyto zásilky do schránky nedoručovali. Mohou tam však být doručovány i bez ohledu na údaj o trvalém bydlišti.

 217. Květa Koubková

  Problematiku upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 10 odst. 8 tohoto zákona: "Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou."

  Ohlašovnou je obecní úřad Vaší obce, tam adresujte svou písemnou žádost, na kterou je úřad dle zákona povinen Vám odpovědět. Jako vlastník objektu máte samozřejmě plné právo vědět, které osoby jsou v něm hlášeny k trvalému pobytu.

 218. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pojem přechodný pobyt se již nepoužívá. Jestliže Vám manžel u sebe trvalý pobyt zruší, může Vám ho obec nahlásit přímo na obecní úřad. K přihlášení trvalého bydliště na nájemní byt musíte mít písemný souhlas pronajímatele.

 219. Leona Langerová

  Dobrý den, prosím o radu. Maminka má byt v osobním vlastnictví, moje setra a její dcera se před 2 lety do tohoto bytu přihlásila k trvalému pobytu, protože prodala svůj byt. Nyní má svůj nový byt 300km daleko na hypotéku, v tomtéž místě je zaměstnaná. Nemocná maminka důchodkyně za ni platí poplatky. Sestra si trvalý pobyt nehodlá odhlásit. Pokud podá maminka žádost o řízení, má naději, že úřad rozhodne v její prospěch? A pokud ne, může trvalý pobyt mé sestry v bytě, kde nemá jedinou osobní věc ovlivnit v budoucnu dědictví po mamince? Může nastat situace, že se do bytu nastěhuje a já ji odtamtud nedostanu?

  Děkuji za radu.

 220. Lucie Štěpničková

  Dobrý den,

  to jsou naši úředníci :-( . NENÍ TŘEBA, aby chodila sestra na úřad. Stačí, když vlastníci bytu – tedy rodiče – půjdou na úřad a řeknou že se tam dcera nezdržuje a že tam již nebydlí – budou potřebovat svědectví např. druhého sourozence nebo někoho kdo jim to potvrddí. A KDYBY TVRDILI, že to tak není tak tomu nevěřte. známá totiž tento samý problém řešila také a stačil svědek, který potvrdil, že se tam dcera nezdržuje. u VÁS MŮŽE NASTAT JEDEN PROBLÉM A TO JE S TÍM, ŽE TAM PŘESPÁVÁ.

 221. Hana Berova

  Ráda bych věděla, zda je možné udělit trvalý pobyt na nájemní smlouvu a DOBOU URČITOU nájmu. Ta smlouva je jen na rok. Děkuji

 222. Karel Dlouhý

  1. otázka: nelze zrušit, pokud tam opravdu bydlíte

  2. otázka: Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  – vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně

  – předložit platný občanský průkaz

  – předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (tj. majitele) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

  Tedy nikdo se nemůže ptát "kolik m2 nám stačí" nebo zda je to v průmyslové zóně.

  Pokud jste vlastníky objektu (a je v něm prostor, abyste tam mohli bydlet – ale to ohlašovna nemůže kontrolovat), tak jděte na obecní úřad na ohlašovnu pobytu změnu nahlásit.

 223. Karel Dlouhý

  Pokud se trvale odstěhujete, může navrhnou zrušit záznam o trvalém pobytu.

  Ale to není důvod, proč by Vám měli odejmout syna – to jsou jenom výhrůžky.

 224. Karel Dlouhý

  Dobrý den, cituji starší odpověď Mgr. Jindrové na obdobný dotaz:

  zrušit údaj o TP není problém, ale jen případě, že dotyčná osoba v bytě dlouhodobě nebydlí. Jestliže v bytě bydlí, tak mu TP nezruší. P

  okud ho chcete vystěhovat, je důležité, zda jde o nájemní vztah (kdy je uzavřena nájemní smlouva) nebo byt užívá jen na základě ústního souhlasu.

  Pokud jde o nájem, je třeba podat výpověď z nájmu bytu za použití některého zákonného důvodu (§711, §711a obč. zákoníku).

  Pokud byt užívá bez nájemní smlouvy, je třeba podat žalobu soudu na jeho vyklizení.

 225. josef sguerzi

  chci zrušit synovi trvalé bydliště v RD nemá práci,na domácnost nepříspívá a začíná byt agresivní, nepříspiva na provoz domacností (vodné,EL.energijí,teplo,odvoz dom.odpadu)stravne

 226. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  podle §12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ohlašovna (tedy matrika) rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Vy jako majitel bytu jste oprávněnou osobou. Dcera nemá právo k bytu (bydlela tam s vaším souhlasem, ten jste odvolala). To, že neužívá, můžete třeba dokázat svědectvím sousedů nebo jinak. Ohlašovna vámn měla vydat zamítavé rozhodnutí, abyste se mohla odvolat.

  Údaj o trvalém bydlišti je jen evidenční, nezakládá právo na bydlení v tom bytě. Prostě byt prodáte. Dcera se bude muset přihlásit k trvalému bydlišti tam, kde se skutečně zdržuje.

 227. ludmila spurná

  Dobrý Den,má tchýně má povedeného syna který jí stál veškeré úspory,nechce se vystěhovat a odhlásit se z trvalého pobytu.Má strach že by jí soud mohl uvalit exekuci na důchod,byt který je v osobním vlastnictví a jeho vybavení.Jaké kroky by měla podniknout aby ho s trvalého pobytu odhlásila.A ještě dotaz pokud by se jí ho strvalého pobytu nepodařilo odhlásit a byt darovala druhému synovi vyhla by se exekuci na byt. Děkuji Spurná

 228. Jaroslav Cibulka

  Pane Dlouhý, jaký právní vztah k bytu a jaký druh užívání má rozvedený manžel do doby zajištění náhradního bytu, když po rozvodu a vypořádání SJM soud rozhodl o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a výlučným nájemcem bytu jako členkou družstva určil rozvedenou manželku?

  Podle § 871, odst. 2 občanského zákoníku č.40/1964 v platném znění je právo osobního užívání části bytu změněno na podnájem. Je tímto tedy splněna podmínka zániku užívacího práva podle §12,odst. c zák. č. 133/2000Sb?

  Podnájemní smlouvu, resp. nájemní smlouvu ( po přechodu práva k družstevnímu bytu výlučné členky družstva a nájemce na vlastnické právo) osoba, která měla povinnost vyklidit byt po zajištění náhradního bytu nikdy neuzavřela a na úhradu nájmu se po celou dobu od odstěhování nepodílela (10 let ).

  Je v tomto případě rozvedená manželka oprávněnou osobou, i když nezajistila odpůrci náhradní byt (několikeré odmítnutí podepsání nové nájemní smlouvy k jinému bytu odpůrcem)?

 229. josef sguerzi

  proč potřebují 2svědku k zrušení trvalého bydliště,když souhlasi syn s se zrušením trvalého pobytu.

 230. Karel Dlouhý

  Není podstatné, že tam máte trvalý pobyt, ale jde o to, jakým právem tam bydlíte. Zda máte nájemní smlouvu, na dobu určitou nebo neurčitou.

  Pokud máte nájemní smlouvu, tak ta zavazuje i nového majitele, soudní výpověď je možná jen ze zákonných důvodů.

  Zajistit náhradní byt nebo ubytování – podle rozhodnutí soudu, ale to znamená, že Vám zajistí u jiného pronajímatele, že Vám bude ochoten byt pronajmout.

  Tedy je lepší, když si vhodný byt najdete sama.

 231. Martina Hodačová

  Pane Dlouhý,děkuji za reakci na můj dotaz. Pro upřesnění uvádím,že nájemní smlouvu mám uzavřenou na dobu neurčitou,ale pouze mezi majitelem a mnou,ústně.Děkuji za odopověd.M.Hodačová

 232. David Olexa

  Cizinec, který má vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR a v jeho rámci má hlášeno místu pobytu na území oznamuje změnu místa pobytu na území tak, že:

  – vyplní tiskopis "Oznámení změn"

  – předloží doklad o zajištění ubytování na území(např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu nebo doklad o potvrzení ubytování vydaný podle ust. § 100 zákona č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území ČR)

  – předloží platný cestovní doklad

 233. David Olexa

  Pokud ho přihlásila na Vaši adresu cizinecká policie, tak tento cizinec určitě trvalý pobt nemá, neboť od 1.1.2009 převzalo agendu trvalých pobytů MVČR, Odbor azylové a migrační politiky.

  Pokud ho tedy přihlásila k pobytu na území ČR cizinecká policie, má tento cizinec některý z tvz. přechodných pobytů. Doporučuji poslat písemný návrh jako vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu nebo jeho vymezené části ve které bude uvedeno, že tomuto cizinci neposkytujete a ani jste v minulosti neposkytoval ubytování.

 234. Milan Zeman

  Pokud je děvče zletilé, nemusí jí otec u sebe ubytovávat. Nicméně pokud není schopna se samostatně živit, trvá jeho vyživoací povinnost k ní. Pokud není výživné stanoveno soudem, je pouze na ní, zda podá k soudu návrh na jeho stanovení. Pokud se bojíte přihlásit dívku k trvalému pobytu kvůli případné exekuci, bojíte se zbytečně. Exekutor totiž může provést exekuci všude, kde lze očekávat výskyt majetku dlužníka. Pokud u vás fakticky bydlí, exekutor se na trvalý pobyt nemusí ohlížet.

 235. Milan Zeman

  Co je to za nesmysl? Že nemusí mít ubytovatel strach z exekuce? Exekuci lze provést všude, kde lze předpokládat majetek dlužníka, tedy i u ubytovatele.

 236. Milan Zeman

  Podle §14 odst. 1 písm. d bod 9 je zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Podejte proto k obecnímu úřadu podnět k přestupkovému řízení. Nebo rovnou podejte na rejstříkový soud (krajský soud, v Praze Městský soud) návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku, což je ovšem postup, který osobě bez zkušeností bez pomoci právníka nedoporučuji.

 237. Karel Dlouhý

  To by vám měli říci ti, pro něž pracujete.

  "často je klientovi úvěr zamítnut z důvodu toho, že má nahlášené trvalé bydliště na úřadě" – proč? to přece nesouvisí s jeho bonitou

  Že to někteří nevědí – protože jim trvalý pobyt zrušil majitel domu, kde se nezdržovali.

  Nevím, jak to ty banky zjistí.

 238. Karel Dlouhý

  Ano, dejte návrh na ohlašovnu pobytu, doložte kupní smlouvu.

  http://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu.aspx

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

  Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 239. martina

  dobrý den, mužete mi prosím někdo poradit za musím platit poplaty za komunální odpad obci kde mám trvalý pobyt na obecním uřadě.

 240. Martin Jurčík

  Chtěl jsem se zeptat : přítelkyně je dva roky rozvedená, ale vlastní s bývalým manželem dům. On do tohoto domu přihlásil na trvalý pobyt cizí ženu bez jejího svolení je toto možné? A prosím Vás ještě měla v tomto domě zamčený jeden pokoj, ve kterém měla všechny svoje věci. Její bývalý manžel tento pokoj otevřel a věci jí vyházel s tím, že tento pokoj budou využívat. Chtěl jsem se zeptat zda je toto možné , když barák stále není majetkově vyrovnán a přítelkyně zde má trvalý pobyt i s její dcerou. Děkuji za odpověď.

 241. spartan

  Žiju se svoji matkou v rodiném domě,ve kterém máme oba TP.V domě je trvale hlašena moje neteř tj.dcera sestry.Nem. vlastní moje matka 50% Já 25% moje sestra 25%.Moje neteř si k sobě nastěhovala přítele proti naší vúli.Jak je možné neteři zrušit trvalý pobyt. DĚKUJI.

 242. Kristýna

  S manželem jsme se rozvedli a do rozvodové smlouvy o společném bydlení jsme uvedli že se bývalí manžel musí dva měsíce od rozvodu odstěhovat a zrušit trvalý pobyt tato doba uběhla odstěhoval se ale nechce si zrušit trvalý pobyt mohu mu ho sama zrušit pokud to mám soudně dané v rozvodové smlouvě?děkuji

 243. renata

  Otec má byt v osobnim vlastnictví.20 let tam má trvalé bydliště družka.Nyní jsme si otce vzali ze zdravotních důvodů k nám,jelikož se o něj družka není schopna starat.Jak zařídit,aby se družka odstěhovala.

 244. Lenka Niklová

  Mě se to povedlo u býv. manžela. Převedla jsem družstevní práva k bytu na maminku a pak maminka napsala na městskou část, že si pořídila nový byt a zjistila, že v něm má z minulosti ten a ten trvalé bydliště a že žádá o zrušení trv.pobytu. Pak jí i bývalému přišel dopis o zahájení řízení a protože na ten nikdo nereagoval, za měsíc přišlo rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. Horší je, že nevím, zda tento údaj má stále v občance a na městké části mě to prý nemohou sdělit. Mám se obrátit na policii. Hezký den

 245. Ivana Půhoná

  Dobrý den,ráda bych se informovala,zdali je možné odhlásit syna z mého bytu,kde je trvale přihlášen,ale nebydlí v něm,z důvodů ochrany mého majetku,nebot vím,že díky své nezodpovědnosti nesplácí své dluhy.

  Děkuji

  I.P.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>