Co máte dělat, když u Vás zazvoní exekutor

 

V těchto případech se valná většina lidí často rozčiluje, že o nařízené exekuci dopředu vůbec nevěděli a považují tak návštěvu exekutora z toho důvodu za protiprávní. Opak je však pravdou.

 
Zákon předpokládá, že dlužník jako povinný bude tím, kdo se o nařízené exekuci dozví až jako poslední a často až v momentě, kdy stojí exekutor u něj doma, nebo když zjistí, že si nemůže vybrat peníze z bankomatu, zaměstnavatel mu vyplácí nižší mzdu atp. Všechny tyto kroky slouží především k ochraně věřitele před tím, aby povinný svůj majetek někam ukryl a vymáhání pohledávky prostřednictvím exekuce tak zkomplikoval.

 
Pokud pominu fakt, že mnoho exekutorů Váš domov navštíví raději v době, kdy nebudete přítomen, což je pro něho vhodnější, ostatní Vás dopředu nikdy nevyrozumí a jednoduše zazvoní před Vašimi dveřmi.
 
Pokud se tak stane, je na místě nejprve po exekutorovi či jeho zaměstnanci požadovat předložení jeho služebního a nejlépe i občanského průkazu a rovněž všech listin souvisejících s exekucí, tzn. usnesení o nařízení exekuce vydané příslušným okresním soudem a dále exekuční příkaz prodejem movitých věcí.
 
Budete-li mít jakékoliv pochybnosti a není-li na místě přítomna policie, nic nezkazíte tím, když policii zavoláte a požádáte je o pomoc. Minimálně budete mít svědky, jejichž věrohodnost lze jen stěží zpochybnit, navíc lze předpokládat, že před policií se exekutor vyvaruje nějakých excesů. Pokud by k tomu došlo, můžete požadovat sepsání protokolu, jehož jednu kopii s podpisem svědků si dobře uschovejte.

Po vyjasnění všech formalit je toho už jen minimum, co můžete požadovat. Obvykle budete jen mlčky přihlížet tomu, jak exekutor či jeho zaměstnanci sepisují a odváží Váš majetek. I zde je však třeba dávat pozor. Existují totiž věci, které exekutor zabavit nesmí a těmi jsou:

 • věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti
 • věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Zde se jedná zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a pomůcky a hotové peníze do 1.000,- Kč
Co se týče těch věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti, těmi jsou typicky postel, stůl, židle, sporák, zřejmě i lednička a pračka, ale ostatní elektronické přístroje již nikoli.
Stejně tak, osobní automobil by neměl být zabaven, jestliže jej povinný potřebuje k výkonu své činnosti (např. provozuje v něm taxi službu apod.). Nicméně exekutor může prodat celý podnik nebo jeho část.
 
Povinný se často brání tím, že v předmětném bytě mu nic nepatří a nemá zde žádný majetek. Exekutor mu sice uvěřit může, nicméně stačí jen jeho domněnka, že ty věci jsou ve vlastnictví povinného a už je může sepsat a odvést. Je pak na skutečném vlastníku těchto věcí, aby se u soudu, který exekuci nařídil, domáhal podáním tzv. vylučovací žaloby vyloučení svých věcí z exekuce.

 

Na závěr je třeba říci, že je důležité dávat si pozor na účelové zatajování a skrývání majetku, neboť by se povinný mohl lehce dostat do situace, kdy by exekutor po takovém zjištění podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 171 trestního zákona či trestného činu poškozování věřitele dle § 256 trestního zákona.

 

.

 

79 komentářů u „Co máte dělat, když u Vás zazvoní exekutor

 1. Stanislav

  Zajímalo by mě, když jsem OSVČ-webdesignér, zda k nezabavitelným věcem náleží počítač a pracovní stůl (logicky by měl). Mohl bych vás prosím požádat o konkrétní paragraf, kterého zákona, abych si zákon vytiskl a exekutorovi ukázal? Děkuji.

  Bydlím v bytě (jsem zde hlášený), který náleží majiteli, na nějž je možná vyhlášena exekuce (jde o mou sestru, dluží již 5 let Dopravním podnikům a VZP, bohužel nikde nepracuje a s rodinou nekomunikuje). Jak exekutorovi doložit, že sestra zde nebydlí a veškerý majetek je můj?

  Vylučovací žaloba – platí se za každou věc poplatek, tuším 1000 Kč. Pokud exekutor odnese např. 20 kusů věcí, musím soudu uhradit poplatek 20.000 Kč ?

  Děkuji pěkně

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  § 322 odst. 3 občanského soudního řádu (z.č. 99/1963 Sb.) stanoví, že: Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkaz těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

  K druhé otázce – bude záležet na tom, zda Vám exekutor uvěří nebo ne. Pokud ne, budete se muset obrátit na soud s vylučovací žalobou.

  Soudní poplatek činí 4% z ceny vylučovaných věcí; do hodnoty 15.000 Kč činí poplatek 600,- Kč.

 3. Hana Zahradníková

  Dobrý den,

  svou vlastní vinou jsem se stala dlužníkem jedné společnosti. Nesplácela jsem včas a v dané výši, proto byl soudem vydán platební rozkaz.Celou dlužnou částku a malou část nákladů právního zástupce věřitele jsem uhradila na účet věřitele. Poté mi bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, ale pan exekutor mi ústně sdělil, že vymáhá částku celou, tj.vše i to, co jsem již věřiteli uhradila. Myslím si, že tento postup není úplně v pořádku.

 4. Radek Kolář

  Dobrý den, je tu hodně zajímavých informací. Bohužel mi tu chybí hodně dalších informací o exekucích.

  Pro příklad, ne jen můj případ, respektive manželky. Všechno to začalo v době jejího prvního manželství, kdy její první manžel nasekal dluhy o kterých ona neměla ani tušení. Teď žijeme už 8 let spolu a teprve nyní ji navštívil exekutor. Zjistili jsme, že dluhy jejího manžela se vyšplhaly na nějakejch 80 tisíc a že na tuto částku je vydána exekuce. To jsme se dozvěděli tak že manželce byl zablokován účet. Jenže, do této doby jsme nevěděli, že tyto dluhy existují. Soud manželce určil soudního opatrovníka, z důvodu nepřebírání zásilek, byla prý nezvěstná. Při tom na tom samém soudu řeší problémy s alimentama, co se známe je řádně zaměstnána, má trvalé bydliště, je nahlášená na úřadech, děti chodí do školy, školky…

  Veškerá pošta v této věci ji byla zasílána na adresy po celé republice, na místa o kterých ani nevíme že existují, to jsme zjistili až po nahlédnutí do spisu.

 5. Jana Uhlířová

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně exekuce, navstívil mne exekutor ohledne dluhů mého syna, který tu dříve měl trvalé bydliště a nyní je od ledna 08 hlášený na obecním úřadě. Byl u mne hlášeny pouze formálně, nikdy zde nebydlel a nikdy zde nemel žádné věci. Je mi skoro 70 syn má zřejmě spoustu dluhu o kterých nevím, protože se nestýkáme.Jaké má tedy pravomoci exekutor?Může mi exekutor vniknout do bytu a zabavit mé věci?

  Děkuji za odpověd

  S pozdravem Marie

 6. Milena Tlučhořová

  Dobrý den, prosím Vás, jestli by jste mi mohl odpovědět:syn si bohužel udělal dluhy, ve výšce asi 500 000kč. Bydlí s manželkou v jejich rodin.domku, na přízemí, manželčini rodiče na patře. Dům je v jejich vlastnictví, jsou psaní jako 1 byt.jednotka.Syn neúspěšně podnikal, asi 1/2roku byl bez práce, 2měs.na ÚP, pracuje 3.měs za hr.mzdu asi 14 000kč, manželka je na MD.. Rodiče jeho manželky se velmi bojí exekuce, chtějí ho odhlásit z trv.bydliště, co by mělo pro něho katastrofálne následky (nemožnost si vzít nebank.půjčku a jiné). Z exekuce máme strach i my, jako rodiče, nebydlí u nás asi 2 roky.Prosím Vás, vím, že trv.bydliště není směrodatné k výkonu exekuce, takže byli by jsme v nebezpečí my i rodiče jeho manželky? Hrozně nás to trápí, moc děkuji za odpověď-Milena

 7. Miroslav Vorel

  Dobrý den,

  dle mého názoru žijeme v morálním balastu, kde exekutor je v podstatě všemocným bohem a při výkonu své práce se dopouští "násilí" na základě jakýchsi jeho svévolných doměnek. To je jednání posvěcené špatnými zákony, které umožňují bankám nachytávat lidi na "snadné" půjčky bez ohledu na to, jestli s tím osoby spojené přímo s dlužníkem souhlasí. Osoby příbuzné dlužníka často nemají tušení o jeho neplacených závazcích a dostávají se do těžko řešitelné situace nevinných lidí, kteří doplácejí na lehkovážnost a nezodpovědnost svého blízkého příbuzného. Dosavadní postupy jednání bank a vymáhání osobně považuji za nemorální. Vracet peníze má jen ten, kdo uzavřel smlouvu o půjčce a tu vlastnoručně podepsal. Věřitel musí nést také nějaké riziko!!!Jakékoliv vymáhání na blízkém okolí dlužníka je zvěrstvem.Jsou tedy nastaveny nerovné podmínky mezi dlužníkem a věřitelem.Dochází ke zneužití z. o ochr. informací.Banka nepodá příbuznému žádné informace(vč. manžela).- Napomáhá fin.podvodu

 8. Jarda Maděra

  Dobrý den, mám od dcery podepsanou směnku na 450.000 Kč, a tato měla být již splacena.Ač si ona a její rodina majetkově žije velmi dobře, – ale majetek je napsaný na rodinu a dokonce i na nějaké rodinně spřízněné a prosperující firmy, a na ní skoro nic. Ona vrácení jen slibuje, ale já peníze velmi nutně potřebuji vrátit, ale nevím, jakou cestu zvolit, a nemám na nějaké další výlohy s tím spojené.

  Co bych měl udělat – dát to soudu, exekutorovi, nebo nějaké mimosoudní vymahačské firmě,nebo to řešit jinak?

  Jaké jsou výhody a nevýhody v uvedených cestách řešení ?

  Kdo je schopen si potřebné informace vedoucí k úhradě zjistit ?

  Jde mi o rychlost, efektivitu.

  Moc děkuji za odpověď.

 9. Monika Krejčí

  Dobrý den,mám dotaz týkající se exekuce. Odhlásila jsem svoji dceru z trvalého pobytu někdy v listopadu roku 2007 ale ona si běhěm další doby vzala nějaké půjčky a všude nahlásila adresu bývalou-na které se vlastně již 2 roky nezdržuje a nemá tam trvalý pobyt. Neplatila splátky, nevyzvedávala si upomínky, které jí tam chodily a nyní jí hrozí exekuce. Na všechny možné orgány jsem poslala kopie rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu s tím, že v době, kdy si dcera brala půjčky,již dávno měla jinou adresu, ale přesto se bojím, že se jednou může stát,že najdu byt prázdný. Já se v místě svého trvalého bydliště totiž nezdržuji, jsem pracovně na jiném konci republiky. Nevím, co s tím a opravdu se bojím. Tomuhle jsem chtěla předejít, když jsem zjistila,že je dcera tak moc nezodpovědná. Děkuji Vám moc za odpověď. S pozdravem Krejčí Monika

 10. Maruška

  Dobry den.Jsem na MD,manzel OSVC,ma dluhy z podnikani a obavam se exekuci.Mam ve vlastnictvi byt,kde ma trvaly pobyt a je to misto podnikani.Byt je zakoupeny mnou (castecne na hypo) za prvniho manzelstvi,ale je v mem vyhradnim vlastnictvi.Rekonstrukci bytu jsem zapovcala pred uzavrenim tohoto manzelstvi,dokoncila az po svatbe.Dale mam taky sperky z prvniho manzelstvi(prsteny s diamanty,nausnice s safiry), mam osobni auto, pocitac (nahrada predchozim manzelem bezproblemoveho prubehu rozvodu.Muj dotaz zni,zda v pripadne exekuci je opravnen exekutor sebrat mi moje veci a dat exekuci prodejem meho bytu.Predem moc dekuji za odpoved.

 11. Franta Oharek

  Dobry dem

  Moje mama ma execuci.Jsem jiz plnolety,jeste studuji a bydlim u mamky.Chtel bych se zeptat jestli mi muze executor zabavit veci,ktere jsem dostal od prarodicu?Pak jsem se chtel optat jestli se dluhy a exekuce po rodicich prenaseji na deti?

  Dekuji Franta O.

 12. Lukáš Jokai

  Dobrý den,

  Mám skoro stejný problém který už byl zmiňován, nenašel jsem však odpověď.

  Žiji u rodičů, dálkově studuji a zároveň pracuji. Rodiče jsou zadluženi a dnes u nás byl exekutor, sepsali i můj majetek který jsem si sám koupil. Nestačilo ani doložení dokladu o koupi kde figuruje moje jméno. V podstatě nemám s dluhy mých rodičů nic společného, přesto jsem přišel o počítač a veškerou elektroniku. Bylo mi to zdůvodněno větou: Žijete ve stejné domáctnosti, přesto že mám samostatný rozpočet a exekučně zabavené věci jsou moje. Nikde nic nedlužím. Majetek je však pryč.

  Zajímalo by mě tedy, jak mám postupovat abych majetek získal zpět. Tento postup exekuce se mi zdá zkrátka nemožný. Děkuji Vám za odpověď

 13. Michal Müller

  Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu.Dostal jsem se do špatné finanční situace, kdy jsem nemohl zaplatit svůj dluh penězi, takže očekávám exekuci na majetek. Zajímalo by mne, kam až může exekutor zajít. Trvalé bydliště mám u svých bývalých pěstounů se kterými vlastně již od 18 let nemám žádný vztah, pouze přátelský, ale zatím si nemám kam přehlásit trvalou adresu a se ženou bydlíme u jejích rodičů v pronajatém domku.Exekutor mě navštívil na mém současném bydlišti, neboť mi sem chodí veškerá pošta. Doufám, že nemůže zabavovat majetek u mých expěstounů když mi tam nic nepatří? A co u manželčiných rodičů? Předpokládám, že může zabavovat pouze naše věci a nikoliv jejich? Byl bych Vám velmi vděčný za odpověď. Děkuji.

 14. Michal Müller

  Rád bych se Vás prosím zeptal ještě na jednu záležitost. Kdysi jsem četl, že může i domácnost vyhlásit bankrot. Je to pravda? Pokud ano, tak co s tím souvisí? Děkuji za odpověď.

 15. Hana

  Dobrý den.Prosím o radu.Můj přítel bydlí v obecním bytě.Chce,abych se k němu přistěhovala.Byt má zařízený,veškeré vybavení je jeho.Problém je v tom,že já mám z podnikání ještě nějaké nevyřízené pohledávky.Nechci přítele vystavit nebezpečí exekuce.Můžeme před mým nastěhováním udělat nějakou smlouvu nebo soupis(popřípadě nafotit)a nechat notářsky ověřit,že ty věci jsou jeho a nabyl je ještě před mým nastěhováním,protože na všechny věci nemá doklad o koupi.Nerada bych do toho zatahovala ještě další lidi,kteří by museli svědčit,že to vlastnil ještě spíš,než jsme se poznali.Děkuji moc za radu

 16. katerina palakova

  Dobry den, maminka obdrzela vyzvu s.exekutora k zaplaceni pohledavky.nedojde-li k zaplaceni bude provedena exekuce jejiho majetku bez jeji pritomnosti za ucasti zamecnika a policie CR.Nasledovne bude proveden odvoz veskerych movitych veci a jejich prodej v drazbe.Maminka ale nikomu nic nedluzi!dluznikem je ma sestra, ktera u maminky nema trvaly pobyt a zdruzuje se v zahranici.setra u maminky nema zadny majetek,nema pronajatou zadnou mistnost a u maminky se nezdrzuje.exekutora to ovsem nezajima a obhajuje se tim, ze v dobe, kdy si sestra brala pujcky mela trvaly pobyt u ni.Trvale bydliste tam v te dobe opravdu mela, ale jen pro dorucovani posty.Bydlela jiz nekolik let se svym druhem v podnajmu.Prosim vas touto cestou o radu jak se maminka i ja muzeme branit,protoze mam u ni i svuj majetek.Dekuji s pozdravem Katerina

 17. Jiří Moroň

  Dobrý den přeji, mám na Vás dotaz, plnoletý syn, který sice u nás má trvalé bydliště, ale máme plnomocné soudní rozhodnutí o vyklízení bytu ,má na sebe nařízenou exekuci, syn u nás nebydlí.Může k nám přijít exekutor a zabavit naše věci? Zde mu nic nepatří, naopak několikrát nám z bytu již ukradl nějaké naše věci a rozprodal je, což bylo i oznámeno na policii.Vše co bylo jeho. jednalo se pouze o oblečení si odnesl.Děkuji za odpověď.

 18. Karel Novák

  Dobrý den,může exekutor žádat prodej domu i když jsem nabídl ,že všechny dluhy zaplatím ihned hotově?Jedná se o částku JEN 1000 kč.samozřejmě počítám s uhrazením i nákladů na exekuci.Děkuji

 19. Gabriela Heinová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda když mám trvalé bydliště společné s otcem (Ale nebydlím tam)a zatím jsem ještě student ale do 3 měs. budu pracovat, tak jestli v případě exekuce na něj mohou vystavit exekuci na mě- plat?? A jak to bude potom s bytem, je pronajatý? Mohu pak v něm bydlet?? Děkuji za cokoliv a přeji pěkný den.

 20. Janka Kosuthova

  Dobrý den, na základě exekučního příkazu, kterým bylo rozhodnuto o provedení exekuce srážkami ze mzdy mi mzdová účetní sráží maximum z mého platu-peníze zatím převádí na samostatný debetní účet. Exekuční příkaz byl vydán před rokem, ale do dnešního dne plátce mzdy neobdržel vyrozumění, že usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci-to znamená, že peníze nebyly zatím převedeny na účet exekutora. Ten poslal pracovníka na adresu mého trvalého bydliště-může exekutor takto postupovat? Děkuji za radu. J.

 21. Tomáš Zajíček

  Mám na sebe uvalenou exekuci. Jsme s manželkou rozvedeni, včetně rozdělení SJM. Právní rámec skutku pro exekuci se stal až po tomto rozdělení. Bydlím na jiné adrese, ale v bytě manželky mám registrováno podnikání, protože jsme oba projektanti a stále máme dobré vztahy a pracovně spolupracujeme. Nicméně do dnešního dne jsem měl uhradit splátku ve výši 55.000,- Kč, uhradil jsem pouze 10.000,- a požádal o posečkání s další platbou. Exekutor na to neslyší a chce jít do bytu manželky, sepsat a odvážet majetek ( neboť se v tomto bytu občas vyskytuji – pracovně). I když ví všechny skutečnosti,( rozvod, RSJM, pouze pracovní místo), tak říká, že je pod tlakem oprávněného, že tak musí konat a že i když ví, že okamžitě podám vylučovací žalobu, tak že má pokyny " alespoň udělat pakárnu" – jeho vlastními slovy.

  Co mohu dělat, jak se bránit? Mimo toho, že sedím na telefonu a obvolávám známé, zda mi půjčí- ale tato hrozba vyvstane vždy, když náhodou nesplním nějaký dohodnutý termín??! Děkuji. T.Z.

 22. Lenka Blažková

  Před nedávnem /12/2008/jsem si vzala člověka, se kterým jsme se znali 14 let. 14 dnů po sňátku manžel odcestoval a já do teď o něm nevím,řekl že za prací,až vydělá dost vrátí se. Ale asi jsem ho neznala dobře. Oznámení od exekutora že můj manžel má dluhy a nesplácí

  bylo jako blesk z čistého nebe. Co teď,dluhy jsou za svobodna,on nemá u mě trvalé bydliště a já mám sotva plat na uživení. Co mě čeká a nemine a jak se proti tomu mám bránit pokud to ještě jde. Můj majetek je pořízený za mé svobody a navíc se mnou v bytě bydlí můj syn,který tu má také svoje věci. A s mým manželem nic společného ani jméno.

  Děkuji za odpověď

 23. Ivana Makarenková

  Dobrý den,

  nevlastníme žádný majetek nyní nás odhlásil majitel domu z trvalého bydliště a exkuci máme na 5,2mil. kč

  Dají se exekuce zrušit existuje žádost o zrušení exekuce?

  Děkuji.

 24. Pavlína

  Hezký den,chci se zeptat pokud je uvalena exekuce a jsou v domácnosti děti a těm otec koupil třeba počítač,mobil a pod.a nežije v domácnosti může exekutor vzít tyto věci?a co když je maminka sama má rodičák a bere cociál může exekutor zmrazit konto?děkuji moc za odpověd

 25. Kateřina Rysková

  Dobrý den.

  Chtěla sem se zeptat.

  Přišla jsem o práci a mam z bývalího manželstvý spolu s bývalím mužem exekuce. Jsem nezaměstnaná na soc.dávkách a chtěla sem se zeptat zda je možné se s exekutory domluvit na tom že budu splácet pohledávky v malích částkách z těchto penés. Exekučně už byl zabaven byt který je na hypotéku. Když jsem pracovala sthávali se mi peníze na exekuci z platu. Děkuji

 26. Luboš Mourek

  Dobrý den!

  Soudním rozhodnutím byla na mě,resp. můj majetek uvalena exekuce.O té jsem se dozvěděl jen díky RK která již delší dobu řeší prodej mého nemovitého majetku.Jedná se o polovinou ideálně vlasněnou vilku.Soudní exekutor se rozhodl tento majetek blokovat exekučním příkazem v němž uvádí odhad který více než 10x přesahuje vymáhanou částku a to vč. příslušenství.Čímž znemožnil prodej celé nemovitosti,mé následné vyrovnání s oprávněným a také se spoluvlastníkem.Na můj dotaz proč tak učinil jsem dosud neobdržel odpověď.Tak jako ani na následné e-maily a pokusy o telefonické spojení.Za "odměnu" ovšem uvalil hned ten samý den po mém pokusu se dohodnout exekuci i na osobní účet.Tím ale omezil a ohrozil členy mé rodiny.

  Bohužel tato exekutorská kancelář stále nereaguje na žádné podněty ke komunikaci.Je to už prakticky měsíc.

  Otázek je hned několik.Jaký postup mám nyní volit.

  Díky blokování účtu totiž hrozí nejen další exekuce, ale i například odpojení od elektřiny a plynu.

 27. ivana machova

  DOBRÝ DEN.CHCI SE ZEPTAT,JESTLI BEZ DOHLEDU POLICIE,MUZOU EXEKUTORI OTEVRIT STATNI BYT.

  DEKUJI MACHOVA

 28. Lucie Hronová

  Dobrý den, moji rodiče ručili svému známému, který si bral půjčku na 500 000.Bohužel se ukázalo, že známý neplní své závazky a u rodičů zazvonil exekutor s rozhodnutím na obstavení důchodu. Je ještě nějaká možnost jak tomuto zabránit, nebo už budou do konce života platit? Oběma už je nad 60 let a čistý příjem dohromady činí cca 17000,přičemž sami musí platit vlastní úvěr ve výši 3500kč.Děkuju za pomoc

 29. Miroslav Pleskot

  Dobrý den,od října loňského roku je proti mě vedena exekuce (cca 20000 Kč),mimo jiné i na zabavení majetku.Exekutor u mě zatím nezazvonil…Bydlím v rodinném domě,který je vlastnictvím matky,obývám v patře dvě místnosti.Marně přemýšlím,jak ochránit majetek matky (v přízemí) před případným zabavením.Samozřejmě doklady na cenné věci nemá,protože je vše ve stáří více jak tři roky,nábytek ještě starší.V OP mi poradili,abych sepsal o majetku notářský zápis.Pominu-li skutečnost,že zápis není zdarma,mám pochybnosti o jeho účinnosti ,zvlášť když by byl sepsán až po vydání exekučního příkazu.Nebo by ten zápis musel exekutor vzít jako bernou minci ?Asi těžko,že…Nedá se ten majetek matky,i když nejsou doklady,ochránit jinak ?Děkuji.

 30. Milan Herman

  Dobrý den,mám jeden problém.Dlužím na zdravotním pojištění cca 80 tisíc korun a je na mě dána exekuce.Můj bývalý zaměstnavatel mě dluží cca 185 tisíc kč a je to řešeno přes insolvenci,ale ta asi nedopadne dobře.Zaměstnavatel nemá nic.Je zde nějaká možnost postoupení tohoto dluhu exekutorovi? Za odpověď Děkuji

 31. Renata venclová

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda se můžu nějak bránit v případě toho když mi nebyl doručen návrh na exekuci který byl vydán půl roku před zahájením exekuce.děkuji za odpověd.

 32. miroslava harichova

  Dobry den,asi to tady budu opisovat jako moc velkej laik ,problem ma(mel)mujpritel jeste pred zacatek nashovztahu.

  Pritel rucil kamaradovi,ktery samozrejme uver neplatil. Pritel v ty dobe moc nevydelaval a bylmlady a hlopy-zataty,ze za nej nic platit nebude(ten jeho kamarad tak obral moc lidi).Dluh se vysplhal a na pritele byla podana exekuce-banka prodala tenhle dluh nejaky firme.My jsme se ted spojili s jejich advokatem-zastupcem a dluh jsme vyrovnali.Mame doma dopis o vyrovnani a uz nemame zadne dluhy u jejich firmy. V smlouve o vyrovnani bylo ze podaji navrh na zruseni exekuce. Tomu ale trosku nerozumim,nikdy u nas exeturor nebyl,nikdy jsme ho nepotkali,dluh jsme splatili te firme,ktera exekuci zadala. Jak to ted bude s ukoncenim?Pritel se boji,ze bude muset jeste platit exekutora a ze jinak tu exekuci nezrusi-neukonci. Mohli by jsme zaplatit smenkou,kterou vypsal dluznik(priteluv kamarad) a je soudne prodlouzena.

 33. Adéla Maoušková

  Dobrý den

  Mám krátký dotaz,na mou osobu je exekuce ještě z dob podnikání.Před pár měsíci jsem se vdala,samozřejmě jsem si s manželem udělala předmanželskou smlouvu-že nepřebíráme žádné pohledávky jeden za druhého a také tam máme poznamenáno že majeek je té osoby ktera prokáže si je koupila -dokladem.Také nas navštívil exekutor-z Finančního úřadu,manžel prokazal věci ktere nabil před manželstvím dokladya par věcí nam zabavili a nalepili nalepky a ty to věci také druhy den prokázal a úředníci mu to již nechtějí uznat.Co s tím ted má dělat

  Př.Na jednom dokladu má Notebuk a TV plazmu a notebuk mu uznali a tv již né nerozumím jejich rozhodnutí

  Děkuji za odpověď

 34. lena ps

  Dobrý den,mam nařízenou exekuci na můj majetek nemovitost.Na nemovitosti vázne věcné břemeno tedy lépe řečeno 2věcná břemena.Rodiče na dožití.

  Exekutor si každý měsíc strhává pravidelně z platu manžela peníze.Dočetla jsem se že exekuce na nemovitost a následná dražba která mi hrozí již za bohužel pár dní se dělá až úplně v poslední řadě.Pokud by neměl exekutor z čeho brát.Pokud ale bere od manžela z výplaty proč dává na nemovitost dražbu?A navíc s věcným břemenem?Dá se ještě něco dělat?Na exekutorské komoře nám bylo řečeno že nechápou postup pana exekutora.

  Předem děkuji za každou odpověd.

 35. Milan Mičko

  Hledáme zadlužené nemovitosti Zdarma právní servis, Bez poplatk, neplátíte žádné provize. Řešíme: Exekuce, nařízení prodeje nemovitostí, Předkupní práva, nesplacené hypo. spátky v prodlení, věcná břemena. Vaši nemovitost právně očistíme a připravíme k výhodnějšímu prodeji.

  nemovitosti.pujcky@email.cz

 36. Bishop Berry Smith

  Dobrý den, Jste v nouzi úvěru ?? Můžete dostat své problémy vyřešit, když běží směrem k němu. Am paní Anna z České republiky, minulý týden pondělí jsem hledal půjčku na zaplacení vašich účtů, takže jsem se vžít do rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Sadaih, který je mým dobrým přítel představil mi Bishop Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěr Home, a on mi pomohl s úvěru 500000 Kc bez stresu. Takže Mí dobří lidé z Čech, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com +447087668436

 37. Miroslav Firek

  Moje manželka má syna, který má statisícové dluhy a jsou v evidenci exekutorů. U nás nebydlí a ani není nahlášený k pobytu. Žádný majetek u nás nemá. Občas k nám přijede na návštěvu. Pobývá u nás i několik dní. Potom zase odjede. Když jsem se o jeho dluzích dozvěděl, zakázal jsem mu u nás návštěvy a vůbec jakekoliv chození k nám.
  Mám obavy z toho, že kdyby se to některý z exekutoru dozvěděl, že k nám chodí a navštěvuje nás, mohl by k nám exekutor příjít a začít jenom na základě své domněnky (exekutora) olepovat nebo i zabavovat náš majetek. A my bychom potom museli v zákonné lhůtě dokazovat, že věci jsou naše a né jeho. Je na tom, prosím, něco pravdy? Děkuji Vám za odpověď.

 38. Kristýna B.

  Dobrý den,
  Táta byl před pár lety hodně nemocný a tím pádem nebyly peníze. Bylo to ještě v roce 2010 možná před ,ale od té doby řádně zase pracuje a vydělává.. Každý měsíc se mu z výplaty odecitaji peníze na splátky auta,které už několik let nemáme (ale to beru) Dne 18.1. 2017 nás navštívil exekutor (dvě velké gorily) jelikož jsem byla doma jenom já (zatím ještě 17 let)a mamka (58 let) (táta pracuje přes týden mimo) přišli prý kvůli autu.. Označili nám všechny věci co by se doma našli.. Jelikož nábytek a vybavení v baráku není naše s mamkou jsme prokázaly vlastnictví tatovo sestry(mrazák,gauč, skříně,apod) Jelikož jsem od té samé osoby dostala i notebook který nutně potřebuji ke školní výuce a je nedílnou součástí,také co jsem v pokoji měla vzduchovku (tety dědictví po jejím zesnulé manželovi) a kterou taky z části potřebuji nám bylo s odpovědí „nás to nezajímá“ odmítnuto a označeno. Doklady o vlastnictví jiné osoby (tety) je řádně sepsane právníkem, podepsané a pod. jak by mělo být.. Když se zaměřím na notebook,který nutně potřebuji a za pár dní mi má být sebran.. Koupi zajistila teta, vše zaplatila (účtenky má ona) ale mamka mi ho nechala pojistit,takže pojištění je na její jméno.. Můžou ho i tak sebrat? vybavení v bytě které není naše nam bude také sebrané.. Za půl rok mi bude 18,když nechám všechny věci (ať je to koberec,lžička,talíř cokoliv) napsat na mě.. Můžou mi to jako dceři dlužníka u kterého bydlím sebrat? Děkuji za váze odpovědi

 39. nevinna

  Dobrý den,
  nastěhoval se ke Mě přítel, ale trvale bydliště má na magistrátu. Včera přišel exekutor, že si jde pro jeho majetek. Do tohoto dne jsem netušila, že má dluhy. Nic mu nepatří, chtěli doklady od elektroniky atd. Všechno jsem nenašla tak mi oznámili, že za týden jsou u me znova ať si vse nachystám , jinak mi to odvezou…….a pokud nebudu doma, ze mají právo vstoupit i tak?

 40. Stanislav

  Děkuji za Vaši odpověď a dovolte mi vyjádřit obdiv a poděkování za váš web, který je cenným zdrojem praktických informací.

  Ještě mám dodatek k dotazu: K prokázání hodnoty věcí při určení výše soudního poplatku budou postačovat faktury a paragony? (za počítač, mobil, nábytek, atd.).

 41. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tyto listiny by měly postačovat – ponechte však na soudu, ať sám výši soudního poplatku určí.

 42. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v takovém případě je na místě obrátit se na příslušný soud, který exekuci nařídil a to podáním návrhu na zastavení (částečné zastavení) exekuce s tím, že soudu předložíte doklady o zaplacení těchto částek ještě před samotným nařízením exekuce.

 43. Radek Kolář

  Nyní jsme ve stádiu kdy jsme veškeré dluhy zaplatili, podali odvolání proti rozsudku a žádost o zrušení již zaplacené exekuce.Jenže tím to skončilo. Soud odvolání řeší už přez půl roku a nic se neděje. Jde hlavně o to, že kdyby jsme o této situaci věděli včas, nebyl by problém dluhy uhradit, popřípadě celou věc řešit. Jenže tuto možnost mi neměli a tak se dluhy cca 25K vyšplhaly na závratných 80K. Z manželky udělali dlužníka, nezvěstnou, nezodpovědnou osobu… nehledě na to jsme nečekaně přišli o manželčiny příjmy… Udělali nám ostudu v zaměstnání. Vždy sme své závazky plnili svědomitě a nikdy na nás nebylo pohlíženo jako na dlužníky. Tato situace je pro nás i velmi potupná.

  Je nějaká možnost jak se tomuto vyhnou? Nyní máme hrůzu jít na poštu pokaždé když tam máme doporučené psaní, nevíme kde a jaké další dluhy její bývalý manžel nasekal. Bohužel zjišťuji že v této společnosti je spíše na škodu žít spořádaným životem. Zákony nahrávají lumpům a gázlům :(

 44. Hana Zahradníková

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď. Písemně podám návrh na částečné zastavení exekuce, doklady o úhradě mám. Ještě jednou děkuji.

 45. Veronika Soukupová

  Zde Vás musím odkázat na notáře. Je nutné najít bývalého manžela a "donutit" ho sepsat dohodu o vypořádání SJM, kde bude jasně určeno, komu co z aktiv (majetku) ale i pasiv (dluhů) ke dni zániku manželství (ke dni rozvodu) patřilo a kdo na to má právo či povinnost to platit. Bohužel, tato notářská smlouva Vaši manželku na 100% neochrání, pokud by se věřitel cítil poškozen, mohl by manželku dožalovat u soudu – ale v tomto případě by pak tato smlouva sloužila jako důkaz. Ještě připomíná, že dle OZ je zde možnost vypořádat SJM soudně. S žalobou se radši obraťte na právníka, tato soudní řízení o majetku a dluzích jsou často složitá. Vše byste měli stihnout do 3 let od ozvodu, jinak platí pravidlo 50:50.

 46. Radek Kolář

  Díky za rady, ale na toto už je bohužel pozdě. Nám by snad i stačilo někde, ale kde, zjistit co má za dluhy z této doby a začít je včas řešit. Je mi jasné, že to je trošku i náš problém, respektive manželky, která s ním nesepsala včas odohodu o vypořádání SJM. Zaráží mě ten postup, třeba ve výše uvedeném případě mi to přijde, jako že čekali až naskáče penále. Potom jednou oslovili s dluhem jeho, a když zjistili že nic nemá, okamžitě se vrhli na manželku. Ještě mě napadá jedna věc. Od jejich rozvodu už oběhlo 10 let. existuje nějaká doba do kdy se tyto dluhy řeší? Nebo se může stát že si s dluhy někdo vspomene třeba za 15náct let?

 47. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to se řídí promlčecí dobou. Obecná promlčecí doba je v občanském zákoníku stanovena v délce 3 let. To znamená, že pokud v této lhůtě začne věřitel vymáhat dluh, třeba i jen podáním žaloby, pak se ho může u soudu účinně domoci. Po uplynutí této lhůty sice dluh nezaniká, ale už ho nelze vymáhat soudně (resp. lze, ale pokud dlužník namítne promlčení, soud dluh nepřizná).

  Je-li pak ve věci vydáno rozhodnutí, začne běžet nová promlčecí doba, která už je ovšem 10-letá. Takže na nařízení exekuce je pak času dost a úroky plynou a plynou …

 48. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, exekutor může všude tam, kde očekává majetek dlužníka. To, kde má dlužník trvalý pobyt pro exekutora žádnou velkou roli nehraje. V krajním případě by tedy mohl jít i k Vám. Vy byste se pak musela podat žalobu o vyloučení věcí z exekuce z důvodu, že jsou Vaše a nikoliv dlužníka.

 49. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  neuvedla jste, čí je ten dům – tak, jak jste to napsala, to není zřejmé. Navíc, jestliže syn v domě bydlí, nemohou ho proti jeho vůli z trvalého bydliště odhlásit. Vaše závěry o nemožnosti půjček jsou zcestné – údaj o trvalém bydlišti s tím nesouvisí.

  Váš dotaz je celkem chaotický.

 50. Milena Tlučhořová

  Děkuji Vám za odpověď, pro upřesnění-dům je ve vlastnictví manželčiných rodičů, rodiče bydlí na patře, mladí v přízemí-1 pokoj+kuchyň, jsou vedení jako 1 bytová jednotka(nájem i inkaso platí soukromě rodičům). Obsah věcí v synovém 1-pokojovém bytě by určitě nedosahoval částky, kterou dluží, proto jsem se ptala, jestli by byli v ohrožení exekucí rodiče manželky na patře, nebo i my, jeho rodiče-bydlíme v jiném městě.Děkuji za odpověď

 51. Petr Petr

  Exekutor se řídí předpokladem, že dlužník se zdržuje v místě svého (trvalého) pobytu a předpokládá se, že pokud má k domu nějaký vztah (dlouhodobě zde např. bydlí), že některé věci v domě patří i jemu a ty může zabavit. Jednoduše řečeno exekutor jde tam, kde se domnívá, že by mohl být majetek povinného.

 52. Karel Dlouhý

  Manželé mají SJM (společné jmění manželů)(pokud je nemají omezené), tedy mají společné příjmy i závazky (dluhy). Proto se domnívám, že manželovi by banka informace o dluhu podat měla.

  Není mi jasné, co myslíte slovy "Napomáhá fin.podvodu".

  Ostatní příbuzní za dluhy nezodpovídají a platit je pochopitelně nemusejí. Ale chápu, že mohou mít problémy s návštěvou exekutora a podáním vylučovacích žalob při zabavení jejich majetku.

  Pokud člověk nemá omezenou právní způsobilost, může si půjčky vzít – resp. by si to měl rozmyslet, zda bude schopen je splácet.

  Jina k na toto téma je zde řada odpovědí.

 53. Miroslav Vorel

  Jen na vysvětlenou: Aniž bych o tom věděl, manželka si před několika lety napůjčovala postupně mnoho desítek tisíc, prý na domácnost, ačkoli jsme chodili oba do práce a vydělané peníze dávali dohromady..

  Vadí mi to, že finanční instituce půjčují peníze jednomu z manželů, aniž by o tom ten druhý věděl. Po náhodném zjištění upomínací korespondence vlivem neplacení jsem chtěl tedy zjistit, jak velké dluhy má manželka , aby se to mohlo řešit. Problém byl v tom, že se manželka bála potom už vše přiznat a mě žádná fin. instituce(bylo jich povícero) pod záminkou ochrany informací neposkytla odpověď. Jako kafemlejnek všichni do jednoho řekli:" My Vám nesmíme poskytovat jakékoli informace!". Toto je prasečina.

  Vžijte se do mé psychické situace. Naprostá bezmoc a čekání, co se stane. Proto hovořím o napomáhání k fin. zločinu- půjčování peněz bez souhlasu druhého z manželů. Je velmi zajímavé, že v případě problémů se splácením se najednou objeví druhý zmanželů a v případě exekuce platí taky.

 54. Radek

  No mi tedy víme jak se cítíte. Manželka takle řeší dluhy svého bejvalého, jsou již 9 let rozvedeni a nám sem tam přijde nějaká exekuce, tu zaplatím a čekáme na další. Nikde nám nikdo není ochoten říci co kde dluží. Exekuce samozdřejmě nejčastěji chodí před vánocema :(

 55. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dát věc exekutorovi můžete až poté, co budete mít v ruce pravomocný vykonatelný exekuční titul, tj. rozhodnutí soudu. Tedy, nejprve byste musela podat žalobu pro zaplacení s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Za tento návrh zaplatíte soudní poplatek 4 % z vymáhané částky, ledaže byste soudu prokázala svou špatnou finanční situaci v žádosti o osvobození od soudního poplatku. Pokud se dcera nebude bránit, můžete po právní moci věc předat ihned exekutorovi. Některý požaduje dopředu zálohu, některý ne. Co se týče vymahačských firem, to je otázka – mohou být rychlejší, ale jejich metody ne vždy jsou legální. Záleží na Vás.

 56. Lubomír Maršík

  Pokud jste předložil exekutorovi doklady dokazující, že zabavované předměty jsou ve vašem výlučném vlastnictví a přesto je zabavil, je potřeba zvážit, zda můžete toto dokázat, zápisem ve kterém je toto uvedeno, nebo svědecky. Pokud ano, může se jednat ze strany exekutora o pochybení, nebo v krajním případě o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Soudní exekutoři si vymohli ochranu své osoby jako veřejného činitele. Toto ale s sebou přináší i odpovědnost, za své činy. Bohužel u nás je praxe při činnosti soudních exekutorů skrývat se za exekutorskou komoru, která má delegovanou pravomoc trestat toto pochybení. Domnívat se, že tato komora něco potrestá je bláhové. Musíte brát na vědomí, že se jedná o skupinu soukromých osob, kteří si vytvořili svou komoru a za ní se schovávají. Ale trestní řád i trestní zákoník má hlavu, která hovoří o trestné činnosti veřejných činitelů. Proto bych se obrátil na Policii ČR s trestním oznámením na neznámého pachatele.

 57. Lubomír Maršík

  Dobrý den,

  Ano exekutor může tento majetek zabavit, pokud jej máte umístěný ve společných prostorách, které užíváte se svou matkou. Pokud máte vyhrazený vlastní byt, nebo prostor pod uzamčením, doporučuji tento označit viditelně. Pokud jej exekutor naruší doporučuji přivolat policii ČR a oznámit vloupání. Pokud Vám již exekutor majetek zabavil, doporučuji neprodleně podat vylučovací žalobu.

  Dluhy po rodičích, tam je to složitější. V případě dědického řízení se věřitel přihlašuje k dědickému řízení. Zde po součtu majetku se tneto rozdělí, pokud majetek není není co dělit. V tom případě doporučuji zříci se účasti v dědickém řízení, poté se dluhy nedědí!

 58. Lubomír Maršík

  přesto bych doporučil podat trestní oznámení na neznámeého pachatele pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Exekutoři jsou divná stvoření, kteří si zákony kroutí ke svému prospěchu, ovšem soudy jich už také mají dost a máme s tímto již první úspěchy. Připravují se stránky na http://www.exekutorskakomora.eu , kde každý nalezne všechny informace k exekučnímu řízení, vzory žalob, a trestních oznámení.

 59. Lubomír Maršík

  Doporučoval bych vrátit se na úplný začátek, pokud soud zaslal písemnosti na jinou adresu než kde jste trvale hlášena jak uvádíte v úvodu, tak prvotní rozhodnutí nikdy nenabylo právní moci a jakékoliv následné jsou neplatné. Toto zjistíte v úvodním spise. Pokud opravdu listiny zasílali na jinou adresu, než je Vaše oficiální trvalé bydliště doporučuji vyhledat nejbližší advokátní kancelář a toto napadnout. Podařilo se nám již takové řízení v podstatě anulovat a donutit soudního exekutora vrátit zabavené věci. Vzhledem k jejich poškození musel dokonce zaplatit jejich hodnotu. Připravujeme stránky http://www.exekutorskakomora.eu, kde budou k dispozici rady, vzory podání a další užitečné informace.

 60. Lubomír Maršík

  Dobrý den, toto není zase až tak pravda, předpokládám, že pisatel je exekutor či jeho pomocník. Pokud je v domě více bytových jednotek, nemůže exekutor do jiné než do té kterou povinný užívá. Pokud násilím vnikne do jiné může se jednat o několik trestných činů, zneužití pravomoci veř. činitele, vloupání a td. Toto je naprosto specifické. Zažili jsme něco podobného u člena našeho klubu, kdy v domě bydlel dlužník a exekutor respektive jeho pomocník nechal otevřít všechny tři byty a pobral co šlo. Jeden byt byl našeho člena, a druhý měla jako sídlo právnická osoba( firma). Náš člen ačkoliv věděl, že byt vybral exekutor, povolal policii na vloupání a výsledek je podmínka pro pomocníka a zákaz činnosti. Toto vše naleznete na připravovaných stránkách http://www.exekutorskakomora.eu předpoklad je cca 2/2 tohoto roku.

 61. Lukáš Jokai

  Skutečnost, že jsem doklady exekutorovi předložil může potvrdit několik svědků. Několikrát mě však odbyl s tím, že ho to nezajímá. V tu chvíli má člověk opravdu co dělat, aby se dokázal ovládat protože jsem snad poprvé v životě dospěl pocitu absolutního bezpráví. Jak píšete, obrátím se na policii. Děkuji Vám

  S pozdravem

  L . Jokai

 62. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak je zde x-krát zodpovězeno, exekutor opravdu může zabavovat pouze věci patřící dlužníkovi. Nicméně, jestliže ho např. rodiče manželky nepřesvědčí o tom, že věci jsou jejich, může se domnívat, že patří vám a pak tedy může teoreticky zabavit i majetek třetí osoby. Pak bude na ní, aby se žalobou u soudu domáhala vyloučení těchto svých věcí z exekuce.

 63. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  slovo "bankrot" je špatný pojem. Jedná se správně o tzv. oddlužení dle insolvenčního zákona. Nicméně, k tomu, aby Vám soud povolil takové oddlužení je nutné splnit řadu podmínek, které Vám zde popsat nemohu – nestačil by na to prostor. Doporučuji podívat se na webové stránky http://insolvencni-zakon.justice.cz/dluznik/oddluzeni.html a tam se dozvíte více.

 64. Luboš Mourek

  Dobrý den!

  Takže Vy si myslíte že MŮŽE?Ovšem exekutoři a jejich vymahatelé si to vykládají jako že nemusí nic.Zatím všichni které znám a kteří se s exekucí setkali osobně s nějakým přesvědčováním neuspěli.Ani matka s malým miminkem která klečela na kolenou.

  Ono, pokud bude exekutor soukromá osoba a jeho "kancelář " soukromá firma s takto rozsáhlými pravomocemi náležícími jen a pouze státu, to ani jiné nebude.

 65. Karel Dlouhý

  Nevím, co se Vám na té odpovědi nezdá. Např. když exekutor najde v bytě elektrický šicí stroj, snadněji se nechá přesvědčit, že nepatří povinnému, než když tam budou např. lyže (v bytě těžko chodících důchodců).

  Nebo co byste poradil Vy?

 66. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  jak je zde x-krát zodpovězeno, exekutor opravdu může zabavovat pouze věci patřící dlužníkovi. Nicméně, jestliže ho nepřesvědčíte o tom, že věci jsou Vaše, může se domnívat, že patří synovi. Pak bude na Vás, abyste se žalobou u soudu domáhala vyloučení těchto svých věcí z exekuce.

 67. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  jak se dočtete všude na těchto stránkách v jiných příspěvcích, exekutor se může uspokojovat pouze na majetku povinného = samozřejmě nemůže jít na Vaši mzdu ani na Váš majetek. S bytem, který je pronajatý, exekuce vůbec nesouvisí. Není důvod, proč byste v něm nemohla nadále bydlet.

 68. Klára Packanová

  Dobrý den,

  v minulosti jsme s manželem podnikali v autodopravě, když začala finanční krize přestali nám firmy platit a my neměli na splácení leasingů a půjček k podnikání. Museli jsme podnikání ukončit a auta vrátit. Už nám prodali barák tak jsme se odstěhovali do nájemního bytu kde nám majitelka nechala vybavení bytu jelikož se stěhovala do nově zařízeného domu. Tuto skutečnost jsme sepsali i v nájemní smlouvě kde jsme vypsali co nám tam vše nechala v nájmu společně s bytem. Za vybavení pronajaté společně s bytem platíme společně s nájmem malý poplatek. Minulý týden u nás byl exekutor a polepil všechny její věci, říkala jsem mu, že to není můj majetek a že to mám sepsané i v nájemní mlouvě, jeho to, ale vůbec nezajímalo a zítra si pro věci přijede. Má na toto právo? Děkuji za radu

 69. Vlasta Drábková

  Mám podobný problém,ale s tím rozdílem,že jsem těhotná a také na sociálních dávkách.Jen se Vás chci zeptat,jestli v tom bytě stále žijete?

  Domluvit se asi dá,záleží na tom kolik máte sociální dávky a kolik máte dětí.Musí vám zbýt aspoň životní minimim.

 70. Luboš Mourek

  Dobrý den!

  Na PČR se sice obraťte a podejte klidně i trestní oznámení pro krádež a zneužití pravomoci veřejného činitele.Z praxe vám však můžu směle říci že ničeho nedosáhnete.Ona totiž ruka ruku myje.Takže po vyšetřování trvajícím řadu měsíců Vám PČR oznámí že se exekutor v podstatě ničeho nedopustil.Natož nějakého trestného činu.A nějaká Exekutorská komora?To je spíš jen "úřad" pro srandu králíkům.Exekutoři se za něj jen schovávají jako za štít.

 71. Karel Dlouhý

  Tím, že mu podepsali ručitelský závazek, slíbili, že pokud on nebude bance splácet, tak že budou splácet oni. K tomu nyní došlo (správně je banka měla před exekucí vyzvat, aby začali splácet – není z dotazu zřejmé, zda tak učinila).

  Domnívám se, že exekuci zabránit nelze.

  Tedy jediná šance je, aby jednali s tím známým, aby začal splácet event. prodal nějaký majetek a dluh uhradil (pokud má).

 72. Lucie Hronová

  Děkuju za tak rychlou odpověď. Banka je samozřejmě nevyzvala, ale je mi jasné že to na věci nic nemění. Snad se tedy ten známý umoudří.

 73. viliam magoč

  muj syn ma odhlasen trvaly pobyt musim pustit exekutora do bytu syn u mne nema zaden majetek

 74. dasa tlamková

  DOBRÝ DEN DŮM A POZEMEK JE MUJ VYBAVENÍ MOJE DALŠÍ VYBAVENÍ KOUPIL MŮJ OTEC ,NA PŘÍTELE JE EXEKUCE NECHÁVÁM HO U MĚ BYDLET JE ZAMĚSTNÁN A UŽ JINÉ EXEKUCE SI PLNĚ HRADÍ Z PLATU U MĚ NIC NEVLASTNÍ AŽ NA VĚCI K ŽIVOTU POTŘEBNÉ MUJ OTEC MĚ NAPSAL DOKLAD O VĚCECH ŽE MĚ JE ZAKOUPIL ZE SVÍCH PĚNĚZ A NECHAL TOTO PROHLÁŠENÍ NOTÁŘSKY OVĚŘIT U ČESKÉ POČTY OVĚŘENÍ PODPISU .NA SVÉ VĚCI MÁM I DOKLADY O ZAKOUPENÍ PŘÍTEL MÁ U MĚ I SVOU TELEVIZI ,VIDEO, RÁDIO,DVD , VRTAČKU ,SEKAČKU, NĚJAKÉ NÁŘADÍ ŘÍKAL ŽE NECHCE MÍT PROBLÉMY ŽE TO VŠE SEPÍŠE A RADĚJI TO ŘEKNE V PŘÍPADĚ KDYŽ DOJDOU EX. AT SI TO VEMOU NECHCE DĚLAT BLÁZINEC KOLEM MÍCH DĚTÍ …ŽIJEME NA SAMOTĚ A BEZ AUTA SE NEOBEJDU DO ŠKOLKY TO MÁME 3 KM A OBCHODU TAKÉ NEMÁME PLYN A MOTOROVOU PILU POTŘEBUJEM NA DŘEVO KTERÝM TOPÍME O TO MÁM JAKO STRACH ,PODNIKÁM V ODCHODU INTERNETOVÝM A MÁM DOMA POČÍTAČA A VYBAVENÍ K TOMU O TO MÁM TAKÉ STRACH . ŽIVÍ MĚ TO,,, CO MĚ TEDY ČEKÉ JEŠTĚ HROZNÉHO..DĚKUJI ZA INFO. PĚKNÝ DEN

 75. Karel Novotný

  Dobry den dotaz zní: Mám několik soudní rozhodnutí na několik exekucí z let 2001 2005.V brzku se chci znovu oženit. Mohou exekutoři postihnout i majetek mé budoucí ženy,která s mímí pohledávkami nemá nic společného?? Dluhy mi vznikly před uzavřením manželství.

  Bylo by dobré abychom uzavřeli tzv. Předmanželskou dohodu ,kde by bylo navíc jasně vymezen majetek mé ženy??

  Děkuji za odpověď.

 76. právní vrba

  Před faktickou dražbou se do katastru zapisují různé fáze (úkony exekutora). Podívejte se na www stránku dotyčného exekutora, na http://www.portaldrazeb.cz a na úřední desku katastrálního pracoviště dle místa nemovitosti – pokud tam nikde dražební vyhlášku nenajdete, zatím se o dražbu nejedná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>