Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

 

Často se lze setkat s tím, že občané neví, že paralelně vedle sebe existují dvě možnosti vymáhání jejich pohledávek a to jak exekuce tak soudní výkon rozhodnutí. Oba instituty slouží věřitelům k vymáhání svých pohledávek za dlužníky, nicméně jejich průběh je trochu odlišný.

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy je především skutečnost, že zatímco u exekuce ponecháte způsob jejího provedení na exekutorovi – tedy exekutor sám v daném případě rozhoduje o tom, zda nařídí srážky ze mzdy, prodej movitých či nemovitých věcí a podobně, v případě soudního výkonu rozhodnutí musí věřitel podat soudu návrh na výkon rozhodnutí konkrétním věřitelem vybraným způsobem. Tedy u výkonu rozhodnutí věřitel sám zvažuje nejvhodnější řešení, hledá majetek či zaměstnavatele dlužníka a je tedy on sám tím, kdo se aktivně podílí na vymáhání své pohledávky. Naopak v případě exekuce veškerá hledání a rozhodování ponechává věřitel čistě na exekutorovi.

 
Exekuci, provádí soudní exekutor, který má sám zájem na tom, aby exekuce dopadla úspěšně, neboť svou odměnu a náklady musí po dlužníkovi vymoci stejně jako pohledávku věřitele. Naproti tomu soudní vykonavatel jako zaměstnanec konkrétního soudu nemusí být na dané věci tak moc zainteresován.

 
I když je tedy na první pohled celkem zřejmá výhodnost vymáhání pohledávky prostřednictvím exekutora, stále ještě mnoho věřitelů raději volí cestu soudního výkonu rozhodnutí. Hlavním důvodem jsou peníze. Za podání návrhu na výkon rozhodnutí zaplatí navrhovatel tzn. věřitel soudní poplatek ve výši 2 % z vymáhané částky. Naproti tomu někteří exekutoři požadují po věřiteli zaplacení zálohy na odměnu za provedení exekuce, která může činit až 30 % z jejich celkové odměny a tato částka pak může převýšit uvedený soudní poplatek za výkon rozhodnutí.

 
Je však zapotřebí upozornit, že ne všichni exekutoři tuto zálohu požadují a pokud ano, ne vždy činí oněch 30 %.

 
Dalším rozdílem mezi oběma způsoby je také výkon prodejem movitých věcí. V případě soudního výkonu rozhodnutí totiž soudní vykonavatel, který přijde do bytu povinného, tyto jeho movité věci pouze sepíše a označí nálepkami. Naproti tomu exekutor je povinen tyto věci, které sepsal, rovněž zajistit, což dost často znamená jejich fyzický odvoz do nějakého skladu exekutora; záleží však na povaze a charakteru těchto věcí.

 
Tedy, každá z uvedených možností tak má své výhody a nevýhody a vždy bude záležet na konkrétním případu a konkrétním dlužníku a rovněž na zkušenostech věřitele s tím kterým způsobem.

50 komentářů u „Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí?

 1. Monika Hruskova

  Dobry den , muj manzel mej asi pred 4-5lety zabaveny leesing na auto . Auto mu odebrali,prodali a bylo vse vyrizene – manzel nedostal zadnou nahradu .

  Ted dostal ekzekuci na vyplatu , ale domu nam nic neprislo – jak se muzeme branit ?

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  manžel by si měl nejprve u zaměstnavatele zjistit, v jaké věci je exekuce nařízena – jestli to souvisí opravdu s tímto vozidlem nebo s něčím jiným. U soudu, který exekuci nařídil si pak může zjistit další podrobnosti.

 3. Marta Miresová

  Jako mzdová účetní mám provádět srážky ze mzdy.Usnesení OS, na základě kterého byl vydán exekuční příkaz nabyl právní moci 3.6.08.Exekutor přikazuje provedení exekuce srážkami ze mzdy.Z ex.příkazu je patrná dlužná částka 3710 Kč, výše úroků z prodlení 7% p.a. od 11.8.06, náklady řízení 8568 Kč. Náklady exekuce a oprávněného vyčísleny nejsou.

  Výše pohledávky by mi jako mzdové účetní měla být známá.Proto jsem se dotazovala přímo na ex.úřadě.Dle sdělení ex.úřadu příkaz k úhradě nákladů exekuce zatím nebyl vydán, bude vystaven po doplacení exekuce. Byla mi však sdělena celková pohledávka ke dni 16.10.08 ve výši 24.864,10 Kč a výše uhrazené částky 11.500 Kč.Z těchto údajů jsem vypočetla pravděpodobnou výši nákladů exekuce, tj. 12.019,- Kč.

  Postup exekutora se mi nezdá správný. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že příkaz k úhradě nákladů exekuce zatím nebyl vystaven mají být uhrady (srážky ze mzdy) započteny vůči nákladům řízení, úrokům a dluhu, ikdyž odměna exekutora je přednostní.Miresová

 4. bozetech prazak

  Dobry den.Dotaz.:Byl jsem 5-let ve VTOS.Bývalá manželka,užívajíce tenkrát společný státní byt,přidělený v minulosti ještě manželům nehradila nájemné a vznikl velký dluh.K majetkoprávnímu vyrovnání vůči tomuto bytu nikdy nedošlo.Tenkrát platilo,že když byl na někom vykonáván výkon trestu,byl on nebo jeho zájmy vlastně chráněny státem a nemohl byt vystěhován,proto je dluh veliký.V součastnosti jsem dluhem zatížen jenom já,byt fakticky využívám i přes soudní zrušení užívacího práva,ač jsem i odmítl a nepodepsal splátkový kalendář,byt bych rád udržel,splácím jej pomalu.Vlastník však trvá na vystěhování a vyhrožuje stále exekucí.V součastnosti mam ještě podmínku.Počítá se tato jako výkon trestu odnětí svobody,dluh jsem snížil zhruba o 240 000kč,v součastnosti mohu hradit ale méně.Vlastníku bytu se to nelíbí.Můžou mne i exekučně vystěhovat za tohoto stavu?

 5. Alena Svatošová

  Můj nájemník mi dlouhodobě neplatil nájemné, proto jsem podala žalobu na zaplacení dlužného nájemného. Dle rozsudku ze dne 17.3.2005 mi měl dlužnou částku uhradit do 1 měsíce, to však dodnes nesplnil ani z části. Návrh na soudní výkon rozhodnutí, ani návrh na exekuci jsem však nepodala, protože měnil bydliště, a když se mi ho konečně podařilo vypátrat, zaslal soudu sdělení o svých nulových příjmech a majetku. Nyní se však domnívám, že bych s vymáháním své pohledávky mohla být úspěšná. Mám však obavu,že jsem od data vydání rozsudku již zmeškala termím pro podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí i termín pro podání návrhu na exekuci. Jsou moje obavy zbytečné, či nikoliv? Srdečně děkuji za radu a přeji hezký den.

 6. Eva Málková

  dobry vecer,pred nedavnem mi byl predan postou exekucni prikaz ja jsem podala ve stanovene lhute odvolani ke krajskemu soudu.muze exekutor provest exekuci na muj plat nebo na movite věci i když neni ekekuce pravomocna.mela bych exekutorovy celkovou castku zaplatit i kdyz nesouhlasi celkova částka. pohledávku mám již dávno zaplacenou a častečne jsem též zaplatila náklady rizeni a to splátkovou dohodou s advokatem ktery zastupoval opravněného.muzete mi prosim poradit jak v dané situaci pokračovat.děkuji

 7. Zdeněk Lukeš

  Mám právoplatný rozsudek soudu, dlužnice (neuhražený nájem bytu) neplatí. Pracuje "načerno", vdala se a je zabezpečena manželem, kterého se její dluhy netýkají. Prosím o krátké zodpovězení následujících dotazů:

  1.Mám šanci s exekucí? (Jde o budoucnost, kdy třeba začne pracovat, nebo něco zdědí,atp.).

  2.Jak se odliší její majetek ve SJM v případě exekuce?

  3.Exekuce pro nedostatek majetku dlužníka být zastavena musí (a tím běží promlčecí 10letá lhůta), nebo může i potom nepřerušeně pokračovat – neuzavřena (aby promlčecí lhůta nepokračovala)? Kdo o tom rozhoduje?

  4.V případě skončení (přerušení, odložení?) exekuce(pro nulový majetek) mám ještě šanci později znovu žádat exekuci (event. výkon rozhodnutí)?

  5.Jak potom postupovat (nový návrh soudu, nebo "znovuotevření" u původního exekutora)?

  6.Mohu změnit neúspěšného exekutora? Kdy a jak?

  7.Jak se bránit takovému vyhýbání se platit dluhy (např. žalobou o poškozování věřitele)?

  Omlouvám se za nepřesné právní formulace.

  Děkuji.

  Lukeš

 8. Dominika Pitrova

  dobrý den, s jistým panem mám sepsan splátkový kalendář,1.splátka měla být v prosinci-poslal poloviční častku a od te doby nic.Je odsouzen na odnětí svobody v trvání 2let , na zkušební dobu 3let.V teto době má uhradit dlužnou částku dle svých sil. Sám navrhl splátkový kalendář, který podepsal, ale nedodržuje.Můžu podat k soudu žalobu za nesplácení splát. kalendáře nebo návrh na exekuci? děkuji Pitrova

 9. Karolína Joklová

  Dobrý den,

  můj otec byl majitelem telefonní linky. Se společností Telecom neměl dořešené reklamace ohledně vyúčtování služeb za telefonní hovory a konečný výsledek v této věci mu nebyl znám a ani písemně doručen.

  Můj otec je bezúhonný občan tohoto státu, vždy řádně přebírá jakékoliv písemnosti a nenechal by bez povšimnutí jakékoliv usnesení, nebo rozhodnutí vydané soudem. Je si vědom, toho, že v případě nezaplacení dluhu, by mu k dluhu byly připočteny úroky a proto je pro něj šokující, že skoro po osmi letech dostal do rukou ono usnesení.

  V usnesení krajského soudu se píše, že soud v řízení o výkon rozhodnutí nepřísluší zabývat se případným nedostatkem šetření podkladů pro ustanovení opatrovníka v řízení, jehož výsledkem bylo vydání podkladového rozhodnutí.

 10. Karolína Joklová

  Odvolací soud proto musel v této věci učinit závěr, že vykonávané rozhodnutí bylo řádně doručeno oběma účastníkům správního řízení, když u nynějšího povinného se jedná o situaci, kdy vykonávané rozhodnutí bylo doručeno OPATROVNÍKOVI, který mu byl ustanoven. A to bez otcova vědomí.

  Pana opatrovníka jsme v životě neviděli a ani jsme od něj nedostali žádnou písemnost.

  Ze spisu Českého telekomunikačního úřadu odvolací soud zjistil, že vykonávané rozhodnutí bylo společnosti SPT Telecom a.s., doručeno 17.6.1999. Dále bylo zjištěno, že v rámci řízení před vydáním napadeného rozhodnutí bylo dne 1.6.1999 rozhodnuto o tom, že ve smyslu ustanovení § 16, odst. 2, zák. č. 71/1967 sb. o správním řízení se účastníku správního řízení, kterým je můj otec, ustanovuje opatrovník. Ve správním spise je na originále vykonávaného rozhodnutí na závěr uvedena věta: převzal dne 16.6.1999 a dále je u této věci nečitelný podpis.

 11. Karolína Joklová

  Tento opatrovník před odvolacím soudem ve svém svědecké výpovědi uvedl, že byl v minulosti opatrovníkem v této věci ustanoven a potvrdil, že podpis na vykonávaném rozhodnutí ze dne 16.6.1999 je jeho podpisem.

  Touho opatrovníka můj otec vůbec nezná, nikdy ho neviděl a nikdy od něho nedostal žádné vyjádření ohledně této věci.

  Je podivuhodné a nepochopitelné, jak mohl soud uznat řádné doručení vykonávaného rozhodnutí, které můj otec nikdy osobně nepřevzal, ale převzal ho opatrovník dne 16.6.1999.

  O těchto údajích se můj otec dověděl až u odvolacího soudu.

  Dne 18.1.2007 se do místa našeho trvalého bydliště dostavil exekutor a hledal mého bratra – má stejné jméno a příjmení jako můj otec, aby mu předal usnesení o exekuci. V této době byla přítomna pouze moje nemocná maminka, otec byl v této době pracovně mimo domov. Bratr odmítl převzetí usnesení s tím, že tato exekuce se ho netýká, jelikož nikdy nevlastnil telefonní linku.

 12. Karolína Joklová

  Matka se ptala exekutora jaké rodné číslo je na usnesení uvedeno, ale ten jí sdělil, že zná pouze jméno a příjmení. Jiné údaje o mém otci na usnesení nebyly uvedeny.

  Na výhradu matky, jak může soud vydat usnesení pouze na jméno a příjmení jí exekutor odpověděl, aby převzetí podepsala ona.

  Když matka odmítla usnesení převzít, začal exekutor sepisovat majetek v jejich společném bytě.

  Dle našeho názoru se jedná o velké pochybení soudu, který již v roce 1999 převzal od Telecomu návrh na výkon rozhodnutí, přesto, že v tomto návrhu chyběly osobní údaje mého otce.

  Krajský soud usnesení okresního soudu potvrdil a není proti němu odvolání přípustné.

  Otec převzal usnesení odvolacího soudu 9.6.2009. Prosím o radu, jak se exekuce zastavit a zda-li existuje nějaká možnost dovolání, jakou formou a popř. k jaké instituci.

  Bydlím ve společné domácnosti se svými rodiči a mnoho věcí a nábytku je mých osobních z předešlého manželství. Může exekutor zabavit i majetek můj a mých dětí?

 13. Karolína Joklová

  Jak máme postupovat?

  Předem děkuji za odpověď

  Joklová

  OMLOUVÁM SE ZA DLOUHÝ DOTAZ.

 14. XY

  Dobrý den, měla bych dotaz. S bývalým přítelem něžiji od roku 1999 a loni v létě mi přišla exekuce na plat, protože si vzal v roce 2001 půjčku a já mu měla dělat ručitele. Nyní se mi podařilo získat kopii smlouvy a zjistila jsem, že jsem v ní podepsaná jako jeho manželka, ale přitom jsem si ho nikdy za manžela nevzala a nemám s ním nic společného a nikdy jsem tuto smlouvy nepodepsala, když jsem s ním již v té době nežila. Proto jsem se chtěla zeptat, zda se ještě můžu proti této exekuci nějak bránit, dokud jí ještě musím platiti a popřípadě jaké kroky mám podniknout.

  Předem děkuji za odpověď

 15. Pavla Svatoňová

  Dobrý den,

  jsem majitelkou bytu, kde žije moje matka a otec, kteří jsou rozvedení od prosince minulého roku. V rozvodové smlouvě je uvedeno, že otec se musí do května letošního roku vystěhovat, jenže to ještě neučinil. Nadělal dluhy, které neplatí a neplatí výživné ani na mladšího sourozence. Chci ho vystěhovat a zrušit mu trvalý pobyt. Jak mám postupovat a jak mám řešit situaci, kdy ho obec odmítá nahlásit u sebe (to už jsem se informovala o zrušení trv. bydl.). Děkuji za odpověď

 16. Ivo Urban

  Syn po dopravní nehodě je v část.inv.důchodě má 7700 Kč,jde znovu na operaci,nevím zda mu důchod zůstane pokud ano bude muset přivýdělek,pokud nezůstane musí do práce – dopr.nehodou bez pov.ručení soudně má platit cca 900000 Kč,zaplatila to ČKP a nyní chce ve soplátkách vše zpět – SYN je rozveden žije sám a platí výživné 1800 a byt 3400 měsíčně – at budou jakékoliv splátky KOLIK MUSÍ ZŮSTAT ŽIVOTNÍ MINIMUM pro něj – majtek žádný nemá na exekuci co se s tímto dělá a jak řeší -prosím o radu děkuji.

 17. vlastislav kaufmann

  myslím že v této zemi právo neexistuje tak právo na smrt.mam teda dluh na socce v době kdy jsem podnikal se nic nedělo nyní co jsem na úředu práce po mě chtějí do 15ti dnů zaplatit 33tis a vědí že to nemam pochopitelně moje odvolání bylo zamítnuto jako vše a každý kdo se v tomto státě sociální genocidy odvolá jsem zhnusen tady náký zákony už respektovat proto se obrátím po schválení lisabonské smlouvy čeho se naše garnitůra bojí a podam želobu na modní trendy a to exekuce prostě z nás dělají žebráky a pitomce snášet to co s náma tady dělají se nedá už unést k čemu práva a zákony když se obcházejí co je to za zákony které mají vyjímky to nemá s demokracií nic společného vím že mi tady nikdo nepomůže prostě hledám někoho kdo se postaví tomuto zřízení čelem a alspon mi poradí nemam nic ale nejsem prodejná děvka a mam čisté svědomí ještě k exekutorum když jsem z teplic proč na mě posílají exekutora ze Zlína??!! NE NEPLATTE TO NEDĚLEJTE ZA SEBE HLUPÁKY A JIM SUPER VÝDĚLKY!! ZA PODVODY

 18. Klara Kadetova

  Dobry den, jsme mala firma (pusobici jako OSVC)a nas jeden klient – akciova spolecnost nam nezaplatil delsi dobu za nase sluzby. Mame sepsanou radnou smlouvu a realizaci nasich sluzeb muzeme dolozit.

  Firma na zadny kontakt nereaguje, prestehovali se na jine misto a zadne telefony uvedene na jejich webu nejsou platne. Na nove uvedene adrese je jen postovni schranka.

  Doporucene dopisy firma zrejme prebira – zpet se nam nevratili, ale nereaguje na nej.

  Z pohledavky jsme jiz museli kvartalne zaplatit DPH.

  Jak mame postupovat a pohledavku vymoci? Dekuji

 19. emil šlechta

  jaká jsou pravidla pro sepsání smlouvy o půjčce ve formě přímo vykonavatelného exekutorského zápisu se sjednenou smluvní pokutou, děkuji jde tímto způsobem předejít přepisu nebo prodeji majetku dlužníka ?

 20. Filip Vlášek

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Hrozí mi exekuce kvůli neplacení půjček a zajímalo by mě co můžu dělat jelikož jsem už přes půl roku bez práce a nemám na splácení.Jsem ženatý a máme 1 dítě a bydlíme v podnájmu na ktery padne celá mateřská a jinak žijeme z toho co vydělám bokem jako taxikář.S vymáhacím servisem komunikuji poštu taky přebírám ale jelikož nemám na splátky znamená to že se vyhýbám placení???Můžou mě kvůli tomu i zavřít do vězení??? Nevím co mám dělat Prosím poraďte.Děkuji Vlášek

 21. rostislav zajac

  dobry den sem tu prvne a mam veliky problem svou blbosti sem se dostal do exekuce spojil sem se s exekutorem panem doktorem Paraskou z Mostu domluvil splatkovi kalendar a pravidelne platim dohodnute splatky vice jak rok vzdy presne a v cas po roce prisel dopis na obecni urad kde mne nahlasili a v pondeli mi zastavuji konta se mnou se nikdo nespojil jen sem byl pozvan na urad kde mi ukazali dopis od exekutora nevim co se stalo vic jak polovinu mam splacenou a po roce mam ostudu po celi vsi zmrazeny konto a pan doktor dela mrtveho brouka nevim co delat vsecky slozenky mam schovane ale nebudu mit ani na nakup a nikdo ma nevisvetli co se stalo je opravdu exekutor vsemocny buh jak to mam vyresit kdyz musim v pondeli jit nakoupit dekuji

 22. Radmann Radmann

  Před rokem jsem dostal pokutu 1.000,-Kč od obecní policie, kterou jsem na místě neuhradil (prej, vůbec nevím) a dnes mi přišel dopis s "Výzvou ke splnění povinnosti" od exekutora a mám zaplatit o 10.650,-Kč navíc a to je zatím jen záloha, skutečný náklady mi budou teprve vyčísleny. Když jsem to pročítal, tak jsem se dozvěděl, že jsem byl poučen o následcích nezaplacení pokuty ve stanovené 15-ti denní lhůtě a že jsem toto poučení stvrdil podpisem na pokutovém bloku. Našel jsem tedy nějakou blokovou pokutu a zjistil, že jsem podepsal, že při nezaplacení bude pokuta vymáhána výkonem rozhodnutí. Je tedy mezi výkonem rozhodnutí a exekucí rozdíl, nebo se jedná o jedno a totéž? Je vůbec možné uložit exekuci bez předchozí výzvy k úhradě nebo nějaké upomínky?

 23. Jaroslava Kročková

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak postupovat,když chci podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci,jsem z Českých Budějovic.

  Podávala jsem žalobu na zaplacení dlužného nájemného,nájemník měl 15dní po nabytí právní moci rozsudku dlužnou částku uhradit,jenže se tak nestalo.

  Soud probíhal v Jindřichově Hradci,kde má trvalé bydliště žalovaný.

  Velice Vám děkuji

 24. Stanislava Lacinová

  Dobrý den, příteli byl doručen platební rozkaz na 7890Kč z toho 968 je dlužná částka ostatní je příslušenství, který byl vydaný 4.12.2009 a doručen byl 22.12. 2009 na adresu kde žije nyní v Praze ( trvalé bydliště má v Opavě, kde již nebydlí) 23.12.09 jsme částku 968 uhradili + 500 KČ, na účet, který byl uveden na plat. rozkazu. Dále jsme platili splátkama 500Kč. Dluh je již splacen. Společnost Tessile ditta services, ale bohužel nebere telefony, ani maily. Nyní bylo strženo z účtu 19000 Kč od exekutora ten se s náma vůbec nebaví, že přítel neplatí. Prosím o radu, co dělat?

  Děkuji Lacinová

 25. jana

  Dobrý den,prosím o radu jak se bránit,s bývalým přítelem mám 1 dítě,bohužel jsem zjistila velké dluhy,a i přesto že pracuje jak řidič a má práci kde má plat a zbytek v doetách-jako většina řidičů,srážky z platu jsou tak malé že exekutoři přisli navštívt mě,a "polepily můj majetek ,pračku lednici a vše,bohužel nemám na paragonu o koupi své jméno,tudíž s tím prý nehnu ,tvrdil mi exekutor,když jsem jim řekla že je do vnitř nepustím,-žiji v podnájmu ˇnejsem" majitelem nemovitosti, tak mi řekli že je pustit musím ,byla jsem doma sama s dětma a oni byli 2, psychicky teror co jsem zažívala nepřeju nikomu,když jsemvolala s expřítelem tak jim navrhoval splatkovy kalendář oni to odmítali jen hotovost a ta nebyla možná sehnat,,druhý ned když volali že přijedou stěhováci a že mi všechno odvezou jsme jim řekl at si teda pro to jedou ale at pocitaji s tím že se budu bránit že vsechno je moje,že podám stížnost,najednou přistoupily na splátkový kalendář vše bylo řešeno telefonicky,jak se bránit?

 26. Iwette

  Mě se při vymáhání velmi osvědčilo využití takzvaného Black marketingu…funguje to tak, že pokud dlužník odmítá vrátit co si půjčil, uděláte mu obrovskou ostudu. Informace o dlužníkovi se masově rozešle díky internetu a sociálním sítím tak, aby se informace – varování před dlužníkem maximálně zacílila ne jeho okolí, na jeho zákazníky, přátele… V České Republice jsem nalezl jen jednu agenturu, která se specializuje na tento typ vymáhání, takže vybírání bylo jednoduché. Jedná se o server http://www.varujeme.cz (Připraví kompletně celé varování před dlužníkem, těsně před spuštěním dlužníka kontaktují a řeknou mu že pokud dluh hned nezačne řešit, varování zveřejní…Většina dlužníků po tomto zjištění zaplatila hned, pár odvážnějších si myslelo že v agentuře blafují a výzvu ignorovali. Ti ale také zkrotli ihned po zveřejnění varování. Jejich prosby o okamžité stažení varování a nabídky že mi peníze ještě večer dovezou, jen ať to dám pryč mi způsobují úsměv na tváři ještě teď.

 27. Petr Maňák

  S tím "black marketingem" můžu jen souhlasit, skutečně když dlužníka zveřejníte a jedná se o fakturu max do několika měsíců po splatnosti, tak z 80% dlužník raději zaplatí, protože být veřejně v registru dlužníků by mohlo značně narušit jeho podnikání.

  Já osobně ale používám jinou stránku a to http://www.dluzis.cz a ta teda už na první pohled vypadá lépe.

  Jejich registr dlužníků je na adrese: http://www.dluzis.cz/registr-dluzniku/

 28. olinas sedl

  můj bývalí manžel je dlužníkem – já – výživné ,soudní vyrovnání po rozvodu,děti- alimenty a rodiče důchodci smlouva o půjčce .

  Vzaly jsme se v čr – půjčky byly sepsány v čr a směnky taky, platby se měly uskutečnit také v čr.Po splatnosti jsme vše dali k soudu v Rakousku kde má dlužník trvalí pobyt – exekuce byla podána a uspěli jsme -bohužel nic nemá jeho dluhy jsou u věřitelů cca 128tisíc euro z toho jsem já a rodiče 51tisíc euro . Přišli jsme o úspory – v dnešní době si dlužník podal u soudu osobní bankrot- zařadil do něj všechny dluhy – všechny dopisy nám chodí v němčině – vůbec jim nerozumíme -překlad je velmi nákladný máme nějakou možnost, aby listiny dlužník zasílal v českém jazyce je to čech ale vzal si rakouské občanství a formuláře o poskytnutí právní pomoci ,tlumočníka v cizině pokud dojde k soudu.Pomáhá se všude dlužníkům, ale věřitelům ne. Z důchodu a já sama s 3 děti si nemůžeme dovolit drahé právníky a překladatele některé dopisy mají i 10stran.

  na co máme nárok

 29. olinas sedl

  můj bývalí manžel je dlužníkem – já – výživné ,soudní vyrovnání po rozvodu,děti- alimenty a rodiče důchodci smlouva o půjčce .

  Vzaly jsme se v čr – půjčky byly sepsány v čr a směnky taky, platby se měly uskutečnit také v čr.Po splatnosti jsme vše dali k soudu v Rakousku kde má dlužník trvalí pobyt – exekuce byla podána a uspěli jsme -bohužel nic nemá jeho dluhy jsou u věřitelů cca 128tisíc euro z toho jsem já a rodiče 51tisíc euro . Přišli jsme o úspory – v dnešní době si dlužník podal u soudu osobní bankrot- zařadil do něj všechny dluhy – všechny dopisy nám chodí v němčině – vůbec jim nerozumíme -překlad je velmi nákladný máme nějakou možnost, aby listiny dlužník zasílal v českém jazyce je to čech ale vzal si rakouské občanství a formuláře o poskytnutí právní pomoci ,tlumočníka v cizině pokud dojde k soudu.Pomáhá se všude dlužníkům, ale věřitelům ne. Z důchodu a já sama s 3 děti si nemůžeme dovolit drahé právníky a překladatele některé dopisy mají i 10stran.

  na co máme nárok

 30. Markéta Palová

  Dobrý den,potřebovala bych poradit. Moje mamka má hodně půjček, už dvakrát to došlo až k exekuci na rodinný dům. Nikomu přesně nechce říct kolik toho má a za kolik peněz, odhaduji tak 200 000 Kč. Nejhorší je, že tatka o tom nevěděl a musí vše za ni řešit, protože ona to prostě neřeší a nechává to zajít až co nejdál. Teď vybrala taťkovi karty, on ma odstaveny učet a jelikož ma taky nějakou půjčku, tak mu nechtějí nikde půjčit, aby mohl splatit aktualni exekuci na 40 000 Kč. Uvažovali jsme o osobnim bankrotu na mamku, ale pak by ji určitě odstavili učet a jeji penize by si strhavali, což nepřichazi v uvahu protože ma příjem kolem 14 000 a do rozpočtu rodiny by to chybělo. Opravdu nevím co s těmi penězi dělá. Můžete mi poradit, jak by se to mohlo řešit, protože my opravdu netušíme, jak se jejích dluhů zbavit a hlavně toho, aby si dál za našimi zády nepůjčovala další peníze.

 31. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  z Vašeho dotazu není zřejmé, v čem vidíte problém – zaměstnavatel má povinnost srážky provádět a způsob, jakým a na co si je exekutor započte, je v jeho kompetenci.

 32. Marta Miresová

  Dobrý den, problém spatřuji v tom, že doposud nebyl vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce, takže není oficiálně známa celková pohledávka za dlužníkem.

  Sdělení exekutora e-mailem, že celková pohledávka činí 24.864,10 Kč je pro zaměstnavatele závazné? Jestliže, jak e-mailem sděluje soudní exekutor, po provedení srážek celé vymáhané částky bude vydáno Oznámení o skunčení exekuce, která bude zaměstnavateli poté zasláno, je nevydáním příkazu k úhradě nákladů exekuce zaměstnankyni odebráno právo podání námitek proti tomuto příkazu. JE POSTUP EXEKUTORA SPRÁVNÝ?

  Děkuji za odpověď Miresová

 33. Lucie Protivánková Mgr.

  dobrý den,

  Váš dotaz si dovoluji rozdělit na dva samostatné, první týkající se povinnosti zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy. Předně zaměstnavatel je vázán vydaným exekučním příkazem, je tedy povinen provést srážky ze mzdy ve výši uvedené v exekučním příkaze. Sdělením exekutora prostřednictvím mailu můžete brát pouze jako doplňující, nikoliv zavazují.

  Dotaz druhý, skutečnost, že dosud nebyl vydán príkaz k úhradě nákladů exekuce neznamená, že povinná "přijde " o právo podat si námitky, příkaz soudní exekutor musí vydat a povinné je doručit, nicméně nyní je častá praxe exekutorů tento příkaz vyddávat až poté, co mají náklady exekuce vymoženy.pokud povinná následně námitkuje vydaný příkaz a dojde je snížení nákladů exekuce, soudní exekutor je povinné vrátí jako přeplatek.

 34. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je nepodstatné, že jste byl ve VTOS. Jednoduše máte dluh, který musíte uhradit. Tento dluh po Vás může věřitel samozřejmě vymáhat i exekuční cestou. Navíc, jestliže již soud rozhodl o Vašem vyklizení a Vy se dobrovolně nevystěhujete, může vlastník bytu podat i návrh na výkon rozhodnutí vyklizením a v takovém případě budete za asistence policie proti své vůli vyklizen z bytu.

 35. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na podání návrhu na exekuci máte ještě 6,5 roku – promlčecí lhůta pro vymáhání pohledávky z rozsudku v této věci činí 10 let.

 36. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  exekutor může exekuci provádět již nyní a nemusí na nic čekat. Nicméně, je pro něho lepší vyčkat, jestli náhodou soud exekuci nezastaví – pak by musel vymožené peníze vrátit. Jestliže ale podáváte odvolání, tak asi z důvodu, že s ní nesouhlasíte, tak pak nechápu, proč chcete platit. Zkuste se domluvit s exekutorem. Podejte také návrh na zastavení exekuce.

 37. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  neuvedla jste, zda máte k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu. Pokud ano, můžete se rovnou obrátit na exekutora. Pokud žádné soudní rozhodnutí nemáte, musíte se obrátit na soud se žalobou pro zaplacení dlužné částky a až poté, co budete mít od soudu pravomocný platební rozkaz/rozsudek, můžete věc řešit s exekutorem.

 38. romana bazantova

  dobry den,

  Mohu vám nabídnout sepsání nezávazné ankety.poté se vám do týdne ozve vhodný specialista a na základě váší plné moci se domluví s věřitelem popřípadě exekutorem a dohodne s vámi splátkový kalendář.Pokud budete mít zájem,odepište na email:romana.bazantova@seznam.cz

 39. Vlasta Drábková

  V tomhle s Vámi souhlasím.Ale zároveň podotýkám,že to dělají bohužel i instituce,u kterých se člověk zadlužil.Vždyť přece právě ony to posílají těmto exekutorům,kteří jsou(což taky osobně nechápu)z Moravy.Obě exekuce,co mi přišly,jsou z Moravy.Nechápu proč.Já osobně žiju v severních Čechách.

  Takže to bezpráví,o kterém se zmiňujete je bohužel pravdivé,protože mi přijde,že je to všechno jedna velká ryba,která je asi bezedná a zardousí Vás kdy si vzpomene.

 40. romana bazantova

  dobry den,

  Mohu vám nabídnout sepsání nezávazné ankety.Poté se vám do týdne ozve vhodný specialista a na základě váší plné moci se domluví s věřitelem popřípadě exekutorem a dohodne s vámi splátkový kalendář.Pokud budete mít zájem,odepište na email:romana.bazantova@seznam.cz

 41. Luboš Mourek

  Tak to jsme na tom úplně stejně.Bydlím na severu, pracuji na severu.Ovšem exekutor je ze Svitav.Přičemž ovšem soud proběhl(bez mé přítomnosti) v Liberci.

  Podle mého mínění se jedná o jakousi lobby nebo dokonce mafii a to perfektně organizovanou a prorostlou do státního aparátu.Je prakticky jisté že "finanční" firmy mají tichou dohodu s exekučními kancelářemi.Paní prezidentka Exekutorské komory tvrdila že většina exekutorů je pro aby se věc řešila v místě bydliště.Ale je veřejným tajemstvím že existuje jistá skupina exekutorů kteří se starají jen a pouze o svůj prospěch, své rodiny, příbuzných, známých a kamarádíčků i proti svým slušným kolegům.Tato skupina změny, i přes schálení nových zákonů a novelizasce stávajících, rozhodně nepřipustí.Bohužel byly připuštěny exekutorům příliž veliké pravomoce.

 42. Vlasta Drábková

  Zdá se,že máte dobré názory.Docela jste mě zaujal svým článkem.Nechcete mi napsat na email?drabkova.vlasta@gmail.com

 43. Karel Dlouhý

  Ano, výkon rozhodnutí = exekuce.

  Blokové řízení probíhá tehdy, jestliže je spolehlivě zjištěn přestupek, nestačí domluva a obviněný je ochoten zaplatit. Nelze se proti němu odvolat.

  Byl jste poučen? Ano

  Zaplatil jste? Ne

  Obávám se, že s tím více nenaděláte.

  Ale třeba Vám poradí někdo jiný něco lepšího.

 44. Milan Zeman

  Podejte žalobu na vynětí věcí z exekuce, budete muset prokázat, že věci jsou ve Vašem vlastnictví, což lze prokazovat i svědeckou výpovědí nebo např. výpisem z účtu, pokud jste věci neplatila hotově.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>