Právní pomoc ve styku s cizinou

Taková právní pomoc se pak orgánům jiných států poskytuje na základě vzájemnosti. Velmi často bývá právní pomoc poskytována taktéž na základě mezinárodní smlouvy. Právní úpravu nalezneme v ust. § 55 a násl. zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“). Právní pomoc lze odepřít za těchto okolností:

nespadá-li provedení dožadovaného úkonu do pravomoci dožadovaného českého justičního orgánu; náleží-li však jeho provedení do pravomoci jiného justičního orgánu nebo do pravomoci jiných českých orgánů, bude dožádání postoupeno k vyřízení orgánu k tomu povolanému;
žádá-li se o provedení úkonu, který se příčí českému veřejnému pořádku.

Žádaná právní pomoc se poskytuje podle českých předpisů (viz §48 ZMPS); na žádost cizího orgánu lze postupovat podle cizího procesního předpisu, nepříčí-li se žádaný postup českému veřejnému pořádku.

Právní pomoc rozdělujeme na aktivní a pasivní. Pasivní právní pomoc znamená, že tuzemský justiční orgán je požádán o poskytnutí právní pomoci justičním orgánem jiného státu. Aktivní právní pomoc naopak znamená, že tuzemský justiční orgán žádá cizí justiční orgán o poskytnutí právní pomoci.

Justiční orgány se s cizími orgány stýkají prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, pokud tedy není stanoveno jinak. Rozlišujeme několik forem styku:

a)  styk diplomatický (používá se převážně tehdy, pokud není s příslušným státem styk smluvně upraven),
b)  styk konzulární,
c)  styk meziministerský,
d)  styk přímý.

Prameny právní úpravy právní pomoci můžeme rozdělit do tří základních skupin:

–  komunitární právo,

–  mezinárodní smlouvy,

–  zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

V oblasti komunitárního práva jsou významnými právními předpisy Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nahradilo Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000, dále jen „nařízení o doručování“) a dále pak Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dále jen „nařízení o spolupráci při dokazování“).
Platí, že nařízení mají přednost před ustanoveními dvou či vícestranných dohod, popř. před jinými ujednáními mezi členskými státy. V každém členském státě jsou určeny subjekty odesílající a přijímající.

Nařízení o doručování platí ve všech členských státech. Odesílající subjekty odpovídají za odesílání soudních a mimosoudních dokumentů doručovaných do jiného členského státu. Přijímající subjekty odpovídají za příjem soudních a mimosoudních dokumentů z jiného členského státu. Ústřední orgán poskytuje informace odesílajícím subjektům a hledá řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení.

Nařízení o spolupráci při dokazování platí ve všech členských státech EU s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Úmluva o zajišťování důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970. Dožadující soud je soud, u něhož bylo procesní řízení zahájeno nebo zamýšleno. Dožadovaný soud je příslušný soud jiného členského státu pro provedení zajištění důkazů. Ústřední orgán je zodpovědný za poskytnutí informací a hledání řešení jakýchkoliv potíží, které by se mohly v souvislosti s žádostí vyskytnout.

Informace, které se týkají právní pomoci mezi členskými státy EU, nalezneme na webových stránkách Evropského soudního atlasu ve věcech občanských:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm

Na těchto stránkách je k dispozici také seznam odesílajících a přijímajících subjektů, stejně tak dožádaných soudů.


Použité prameny:
Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004, 460s.
Evropský soudní atlas ve věcech občanských. Dostupný z: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_cs.htm

 

22 komentářů u „Právní pomoc ve styku s cizinou

 1. Michaela Tenková

  Krásný den,

  vyhrála jsem přes internet sumu 250.000Euro a notebook. Vše jsem domluvila a přišla na řadu domluva s kurýrní službou, která po mě však vyžaduje odfaxování kopie mého občanského průkazu pro ověření, krom adresy domů a telefonního čísla. To by ještě nebyl žádný problém, ale jelikož jsem vyhrála a je o zásilka kurýrem až z Amsterodamu(Nizozemí)byla jsem požádána o poplatek, který má být zaplacen pomocí Western Union na adresu vedoucí speditérské firmy do Nizozemí, je to polatek 875Euro, z toho 750Euro činí listiny od nejvyššího soudu v Amsterodamu tj.prý kvůli novému evropskému právu, které nařizuje přidat některé právní dokumenty k podpoření vydání mého balíku s výhrou,od mezinárodního soudu spravedlnosti, neb jsem příjemcem nad 100,000Euro a nejsem obyvatel Nizozemí, a proto mi ho dříve nedoručí(ten balíček s cenou)Protiteroristický certifikát a Dopis záruky od vysokého soudu

  Tyto dokumenty ze soudu jsou prý potřebné k legalizaci na mém jménu-přeloženo překladačem v PC

 2. Michaela Tenková

  , dalších 125Euro je na uhrazení "mezinárodního měnového výměnného zisku a ztrát" opět na adresu vedoucí speditérské firmy, omlouvám se, ale nevím, co tím "překladač chtěl říci". Je toto možné požadovat speditérskou firmou? Ostatní výdaje platil pořadatel soutěže a toto prý zbývá mé osobě. Mohla byste mi poradit v této věci? Mám strach z podvodu, údaje uvedené speditérské firmy lze i ověřit na webové adrese či jim zavolat, napsat e-mail a odeslat fax. Lze zjistit zda firma skutečně existuje, něco jako je u nás rejstřík firem a podnikatelů, nebo jak se tomu správně říká-omolouvám se. Budu velice vděčna za odpověď, neboť bych nerada "nalétla" podvodníkům, kterým nevadí pošramotit dobré jméno oné speditérské firmy napojením se na ní a vydávat se za její jednatele aj. Děkuji mnohokrát Tenková

 3. Petr Bojer

  Petr Bojer, 18.01.2009 11:32:08

  DOBRÝ DEN, CHTĚL BYCH SE ZEPTAT, ZA JAKÝCH PODMÍNEK A ZDA-LI JE TO MOŽNÉ, POZVAT ZNÁMÉHO Z TURECKA NA NÁVŠTĚVU KE MĚ DOMŮ? POPŘ. KAM BYCH SE MĚL OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ? DĚKUJI ZA VYŘÍZENÍ MÉ ŽÁDOSTI, S POZDRAVEM PETR BOJER.

 4. Aleš Dundr

  Objednal jsem dovolenou prostřednictvím zahr.internetového srv. Flughafen-Dresden-Last-minute. V domění, že půjde pouze o poptávku na dovolenou. Obratem přišla E-mailem smlouva v něm.jazyce, která měla kolonky na podepsání. V případě souhlasu, podepsat a odeslat zpět. Nic z toho jsem neudělal a smlouvu jsem ignoroval a na uvedený tel.jsem ji stornoval. Odjel jsem na jinou dovolenou. po návratu jsem zjistil, že mi přišla faktura na storno dovolené ve výši 90% sumy.Po tel.spojení, mě bylo zděleno, že částku musím zaplatit, protože již samotné vyplnění objedn.formuláře po internetu je závazné.Při objednávce jsem uvedl pouze jméno, věk, E-mail, adresu a telefon. Prosím o radu jak z toho ven, protože žádnou smlouvu jsem nepodepsal a ještě jsem to telefonicky stornoval. Jde o cestovní kancelář NECKERMANN-Reisen.de. Předem děkuji Aleš Dundr

 5. Aneta Bolková

  Dobré poledne, potřebovala bych poradit. Přítel chvíli pracoval u OVB. Před koncem roku mu přišla výpoved k 31.12.2009.

  Poté ale pak přišel 5.1.2010 dopis s tím, že na jeho firemním kontu je záporný zůstatek. Zdá se mi divné, proč si tohle nevyřídili před ukončením smlouvy a hlavně jestli ty peníze po něm vůbec můžou chtít, když k 31.12. ukončili pracovní poměr.

  Děkuji moc za jakoukoliv pomoc a přeji hezklý den Aneta B.

 6. Veronika Hubálková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když nemůžu dostat peníze z cízího účtu? Pracovala jsem v zahraničí v restaurauraci. Na začátku pracovní smlouvy po mě chtěli číslo bankovního účutu, který jsem si zařídila, ale v jeden den, asi o 5 dní později, se pomotali dvě věci a já přinesla špatné číslo b. účtu. Ještě ten den jsem se domluvila se sekretářkou, že ji přinesu druhý den správný účet a ona, že v pohodě. Tak jsem ho přinesla, ale ona ho už nezměnila a tak se má výplata poslala na cizí účet, na účet majitele baráku, kde jsem bydlela. Ten teď nereaguje na e-maily, hovory ani sms. Byla jsem v Anglii znovu a snažila jsem se to vyřřešit, ale všude mi řekli, že s tím nemůžou nic dělat. Jak v bance, v restauraci tak i na policii. A já teď nevím, jak mám skoro 40.000Kč dostat zpět.

  Předem moc děkuuji za odpověď!

 7. Jaroslava Peroutková

  Prosím, můžete někdo poradit, jak vyřešit situaci, ve které se ocitl můj syn? Od dubna pracuje v Řecku na ostrově Rhodos (animátor v hotelu). Protože měl čtyřletou zkušenost v této profesi na Kypru a výborné doporučení, slíbil mu nový zaměstnavatel skvělé pracovní podmínky, ubytování a mzdu. Syn se nechal zlákat a na Rhodos odjel i se svojí anglickou přítelkyní (tanečnice s praxí animátorky) Dobré ubytování měli první dva měsíce, pak je přestěhovali do pokojů bez klimatizace. Mzdu ještě vůbec neviděli, ačkoli hned od začátku tvrdě pracují šest dní v týdnu. Už oběma dluží bezmála 4 tisíce Euro. Finanční prostředky, které si vezli s sebou do začátku již samozřejmě utratili a nezbylo jim ani na cestu zpět. Naštěstí dostali nabídku, aby se vrátili na Kypr, kde je rádi přivítají ve stejném hotelu, kde pracovali dříve a zaplatí jim i letenky. Mají ale obavy, že pokud opustí Rhodos, již své peníze nikdy neuvidí. Neumím jim sama poradit. Prosím, pomozte.

 8. Michaela Tenková

  tak se omlouvám, ale 750Euro je poplatek speditérské firmy, a 125Euro poplatek za to zprostředkování listin pro vydání výhry potřebných soudem. Jsem to popletla zde je odkaz na firmu. http://www.speedlinksnet.com/ Ještě jednou děkuji za případnou pomoc Tenková

 9. Roman M.

  Kouknul jsem se na ten server a mimo jiného se tam musí uvést spůsob platby za zájezd, pojištění a několik krát jsem tam našel slovíčko "verbindlich".

  Obdobně na stránkách NECKERMANN-Reisen.de:

  Wenn Sie das Formular abschicken, nehmen Sie eine verbindliche Anmeldung vor.

  Tahle věta je asi 2 cm nad formulářem který se má vyplnit, kde se píše že odesláním formuláře provádíte závaznou objednávku (verbindliche Anmeldung).

  Je možné že jste doprovodému textu neporozuměl a přechovával dojem že nejde o nic ale to je vaše chyba.

  Ta ponuka odpovídala podmínkám EU (odjezd,příjezd, fotka…). Informují Vás jasně o podmínkách, žádný malý písmena, dokumenty dostupne na první kliknutí.

  Pokud slovíčko "závazný" a fakt že poskytuje osobní údaje a sjednání spůsobu pladby ve Vás nevyvolali dojem že se jedná o vážnou věc tak jste se choval vrcholně nezodpovedně.

  Je možné že právo je na vaší straně ale stím jděte neprodleně za advokátem dokut si pamatujete obsah toho tel. rozhovoru.

 10. Milan Zeman

  Obecně závazky z pracovního poměru nekončí s jeho ukončením a lze je vymáhat i nadále. Ovšem nerozumím pojmu firemní konto, závazky zaměstnance by mohly vzniknout z odpovědnosti za škodu na svěřených hodnotách, což zřejmě tento případ nebude. Pravděpodobně Váš přítel využil možnost absolvovat nějaké školení, jehož úhrada byla dohodnuta srážkou ze mzdy. V takovém případě je požadavek společnosti oprávněný.

 11. Karel Fuksa

  Dobrý den Jaroslavo,

  obávám se, že český právník Vám moc neporadí, s největší pravděpodobností se totiž případná pracovní smlouva bude řídit řeckým právem. Mám několik poznámek – Nepracoval syn náhodou na černo? – v Řecku u těchto pozic velmi časté. Pokud ano, je si zhoršené pozice Vašeho syna patrně "vědom" i jeho zaměstnavatel. V tom případě by to možná chtělo pohrozit anonymním udáním jeho praktik, a případně k tomu přikročit – pokud to ovšem v Řecku někoho bude zajímat. Pokud mají platnou pracovní smlouvu, doporučuji předat řeckému advokátovi. Více Vám, bohužel, neporadím.

  S pozdravem KF

 12. Jaroslava Peroutková

  Máte velkou pravdu, v Řecku problém cizince nikoho nezajímá. Mají s hotelem regulérní pracovní smlouvu, kde je stanovená i výše mzdy a ke kterému dni v měsíci má být vyplácena. Nic jim to ale není platné. Napadlo mne, zda by se neměli obrátit o radu k velvyslanectví ČR a Velké Británie.

 13. Karel Fuksa

  Tak to bych se obrátil na advokáta. Popř. by mohli zkusit nechat si někoho doporučit velvyslanectvím ČR (nevím proč Británie?). Na velvyslanectví jim podle mne ale tak maximálně dají odkaz na mnou zmíněné služby právní pomoci.

 14. Jaroslava Peroutková

  Velvyslanectví VB proto, že stejný řecký zaměstnavatel dluží mzdu i přítelkyni mého syna, která je Angličanka. Děkuji Vám za ochotu, třeba jim na ambasádách poradí nějaké kontakty na osoby, které by je mohli zastupovat. Mám ale obavu, že to bude všechno na dlouhé lokte a oni musí odletět na Kypr, aby si mohli vydělávat. Zůstali úplně bez prostředků. Možná, že právě zaměstnavatel počítá s tím, že to vzdají a peníze mu zůstanou. V tom hotelu má tým animátorů 16 členů, všichni jsou cizinci a mzdu nedostal zatím nikdo z nich.

 15. Jaroslava Peroutková

  Máte pravdu, jeví se mi to jako organizovaný obchod s lidmi. Nic podnikat nebudu, dokud se oba nedostanou do bezpečí. Musí z hotelu odcestovat doslova tajně. Letadlo jim letí dnes v noci. Nemáte představu, jaký mám o ně strach. Nejsou ale jediní, které agentura na ostrov přivezla. Ti nemají ani na to, aby zavolali domů. Jsou to Maďaři, Rusové ale i Angličané nebo Němci. Je potřeba mladé lidi varovat, aby na sliby této agentury nedali. Nedělám si iluze, že se ti podvodníci dostanou za mříže. A že by syn a jeho přítelkyně někdy dostali alespoň část svých peněz zpět, to je utopie. Nyní jde hlavně o to, aby se dostali z Řecka pryč.

 16. Karel Fuksa

  I to, co o zaměstnavateli píšete, je docela pravděpodobná možnost. Každopádně bych se nebál to někomu předat v Řecku na plnou moc a uvidíte. Nic tím nezkazíte. Jen tak pro zajímavost se mrknu, jak by to bylo, kdyby museli Vámi uvedené ještě jít dosvědčit k soudu – jestli by se to mohlo provést nějakou cestou právní pomoci z Kypru. Možná to tu někdo na foru ví…

 17. Jaroslava Peroutková

  Zjistila jsem další skutečnosti a je to horší, než jsem si myslela. Synovi a jeho přítelkyni zprostředkovala v Řecku práci agentura. Nejsou jediní, kteří se stali obětmi tohoto podvodu. Mladí lidé žijí v domnění, že je vše v pořádku a manažeři jim tvrdí, že mají jen nějaké potíže v bance a pod. To vše, jen dokud nejsou úplně bez prostředků. Pak již jim naplno vysvětlí, že musí pracovat a mlčet, jinak je z hotelu vyhodí a zůstanou bez ubytování, bez jídla a s úplně prázdnou kapsou. Takže pracují jako otroci pouze za nocleh a jídlo. Je to k neuvěření, ale bohužel, je to tak. Nejsou v hotelu vedení ani jako zaměstnanci. Nedávno se v hotelu objevila nějaká kontrola. Manažer jim nařídil, aby se rychle převlékli ze stejnokroje do civilu, sundali si jmenovky a vydávali se za hosty. Syn a Aisleen díky mé pomoci odlétají zítra v noci na Kypr, ale ostatní tam musí zůstat a nemají ani na to, aby zavolali domů. Je to šílený.

 18. Jaroslava Peroutková

  Samozřejmě chci o té agentuře zjistit co nejvíce informací a pak třeba i vše zveřejnit a varovat ostatní. Zvažuji i žalobu, ale vše, až bude syn a jeho přítelkyně v bezpečí na Kypru. Mám velký strach, aby se jim podařilo v pořádku odletět.

 19. Karel Fuksa

  Můj osobní tip, že byli na černo, se asi vyplnil. Řecko nezklamalo. Jenom pozor, aby po případném upozornění nedostali sankci i Váš syn s přítelkyní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>