Smlouva s realitní kanceláří

Otázka:

Jsme spolu s manželkou vlastníky bytu.Na zmíněný byt
jsem podepsal s realitní kanceláří zprostředkovatels-
kou smlouvu o prodeji bytu,která se ukazuje značně ne-
výhodná.Manželka tuto smlouvu nepodepsala a nepodepíše.
Dotazy : 1) Je tato smlouva platná.Ve smlouvě je m.j.
uvedeno, že nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluv-
ními stranami.
2) Mohla by na mně RK v budoucnu vymáhat ně-
jaké náklady. Podotýkám,že jsem makléřce RK oznámil,že
tuto ani žádnou jinou smlouvu manželka nepodepíše.
3) Lze se zmíněným bytem disponovat (prodat
a pod.) pokud by manželka žádnou smlouvu (zprostředkovatelskou, prodejní a pod. nepodepsala,t.j.
pokud bych podepsal cokoliv pouze já.

Odpověď:

Dobrý den,
jestliže jste jako vlastníci zapsáni s manželkou v katastru nemovitostí oba dva, je třeba k platnosti kupní smlouvy podpisu Vás obou. Bez toho by ji pravděpodobně ani katastrální úřad nepřijal k zápisu vlastnického práva. Co se týče zprostředkovatelské smlouvy s RK, tu byste měli podepsat také oba dva – resp. tím, že smlouvu oba nepodepíšete RK docela riskuje a já být na jejich místě tak podpisy Vás obou jednoznačně vyžaduji. Jinak nemohou vědět, že k prodeji opravdu dojde a celé vyřizování by tak mohlo být zcela zbytečné. Nicméně, protože se zprostředkovatelská smlouva nikam nepodává, tak platí obvyklé „kde není žalobce, není soudce“. Jestliže se však chcete z této smlouvy vyvázat právě vzhledem k manželčině nepodepsání, tak bych předpokládala určité sankce ze strany RK. Nicméně, bez toho, aniž bych smlouvu viděla, lze jen těžko říct, co může v budoucnu RK požadovat a co nikoli.