Stanovení podílů v bytovém družstvu

Otázka:

Poměrné členské díly v našem družstvu byly stanoveny tak, že dům vč. pozemku splácí podle poměru plochy bytů všech sedm členů družstva, s tím, že osmý byt, který není obýván členem družstva a je pronajímán z toho nebyl vyčleněn. Vím, že toto má být specifikováno ve stanovách družstva. Zde je prosím cituji a žádám o potvrzení správnosti, či rozporu výše uvedeného postupu s nimi:
“ Velikost poměrného členského dílu bude odpovídat poměru plochy bytu člena družstva k součtu podlahové plochy bytů všech členů družstva.“
A dodávám: Je toto v souladu s řádnými postupy?

Odpověď:

Dobrý den, ve srovnání se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, lze uvést, že ustanovení stanov analogicky odpovídá tomu, jak se společné prostory stanovují ve vztahu k jejich spoluvlastnictví. Podle §8 se „Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek.“. V tomto ohledu tedy rozpočítání členských podílu shledávám správným, počítá se zde se všemi byty v budově. Osmý byt tedy také patří do celkové plochy a z ničeho nevyplývá, že by měl být při výpočtu podílů vyloučen z celkové plochy všech bytů.
Je ovšem otázkou, jestli osmý člen družstva plní své členské povinnosti jak má. Není zde žádný důvod, aby měl odlišný režim od ostatních členů družstva. Stejně jako oni je nositelem práv a povinností ve vztahu k družstvu a nemá žádné úlevy, přestože v bytě nebydlí a v domě se nezdržuje. Svou účast na splátkách úvěrů družstva musí plnit. V nájemném, které z bytu utrží, by měl mít zahrnuty i nutné výdaje a náklady, které je zavázán platit družstvu. Obsahem stanov pro takové případy by mohlo být ustanovení o tom, jak postupovat vůči členům, kteří neplní své povinnosti. Ostatní členové družstva by neměly