Nařízení ústavní výchovy

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, zda se rodič dopouští protiprávního jednání v případě, že jeho potomkovi byla nařízena ústavní výchova, kdy tento potomek z výchovného ústavu utekl a schovává se u otce. Otec na sociálním odboru přiznává, že jeho syn u něj doma normálně žije a dodává, že když jej v bydlišti vyhledá Policie ČR, syna vždy zapře.

Odpověď:

Tím, že pomáháte Vašeho syna skrýt před policií, se trestného činu nedopouštíte. Toto jednání však může být kvalifikované jako přestupek. Doporučuji Vám, pokud tedy chcete mít syna svěřeného do výchovy, abyste k tomuto využil zákonných prostředků. Odbor sociálně právní ochrany dětí Vám určitě poradí, jaké kroky by bylo nejvýhodnější podniknout.