Archiv pro měsíc: Duben 2010

Neplatící otec

Otázka:

Chtěla jsem se vás touto cestou zeptat na mého otce, který žije v již mém bytě, který mi s matkou darovali. Nebyl by v tom žádný problém, mám své bydlení, kdyby otec platil řádně nájem a další poplatky, což nečiní, je velmi zadlužený. Zjistila jsem, že na nájemném je dluh a dokonce nedávno odstřihli elektřinu, to je už vpořádku zaplacené. Platby nájmu provádí on, nebyl předtím důvod a čas je převádět na mne. Chci se tedy zeptat, pokud všechny platby nájmu převedu na sebe s tím, že on bude posílat peníze na můj účet, a stane se, že mi platit nebude, je možnost jej nějakým způsobem vystěhovat? Je potřeba mít s ním sepsanou nájemní smlouvu? V bytě má trvalé bydliště on, já i matka (ta také žije jinde). Nemůže na byt přijít exekuce?

Odpověď:

Jelikož nejde o byt ve Vašem vlastnictví, ale o byt nájemní, je rozhodné, s kým je sepsána nájemní smlouva. Pokud je nájemní smlouva sepsána mezi Vámi a pronajímatelem, můžete se svým otcem uzavřít podnájemní smlouvu. V případě, že Vám pak nebude včas a řádně hradit nájemné, vzniká Vám nárok na požadovat jeho vystěhování. Je-li však účastníkem nájemní smlouvy i Váš otec, můžete pouze s ním uzavřít smlouvu, na jejímž základě Vám bude platit plnění související s nájmem a Vy tato plnění budete dále hradit pronajímateli. (Uzavření této smlouvy bych Vám doporučovala sepsat v součinnosti s advokátem.) Pokud by pak přestal sjednané plnění hradit, mohla byste toto plnění po něm požadovat např. v rámci soudního řízení.
Pokud bude na Vašeho otce nařízena exekuce, je možné, že bude nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, kdy pak exekutor bude oprávněn zabavit majetek o němž se domnívá, že je ve vlastnictví povinného. Pokud by Vám byl takto zabaven i Váš majetek, musela byste podat do 2 měsíců od soupisu vylučovací žalobu a prokázat, že zabavený majetek je ve Vašem vlastnictví.

Fond měsíční pracovní doby

Otázka:

Pracuju na směny v nepřetržitém pracovním provozu.
Od září minulého roku mi zaměstnavatel třikrát změnil rozvržení směn, poslední změna způsobila že fond hodin na měsíc Duben 2010 (165hodin) splním jenom 136hodin.
Tuto skutečnost jsem konzultoval s vedoucím oddělení a ten mi zdělil že ti kteří mají málo hodin budou dostávat práci v době tříhodinového volna (tři hodiny volna obsahuje každá směna raní, odpolední a noční, takže bez tohoto volna mám placeno 11hodin a s volnem 8,5hodiny)ale stanoveného počtu hodin jsem stejně nedosáhl. Zaměstnavatel rozhodl dnes 30.4.2010 že komu chybí hodiny si musí napsat dovolenou. A proto se chci zeptat může mi zaměstnavatel dorovnávat chybějící hodiny dovolenou, protože když si rozpočítám směny do konce roku tak by všechna dovolená (a to by jí bylo ještě málo) padla za neschopnost zaměstnavatele mi zajistit základní hodiny.

Odpověď:

Dle § 81 zákoníku práce rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel a dle § 217 zákoníku práce určuje zaměstnavatel rovněž i dobu čerpání dovolené. Tudíž právem zaměstnavatele je rozvrhnout Vaši pracovní dobu a stanovit, kdy budete čerpat dovolenou.
Jestliže se však domníváte, že zaměstnavatel svým jednáním porušuje své povinnosti, které mu vznikají z pracovní smlouvy, jež s Vámi uzavřel či přímo ze zákona, můžete se obrátit na odborovou organizaci. Není-li odborová organizace zřízena, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce.

Datumy ve výpovědi

Otázka:

28.4.2010 jsem podal písemnou výpověď ke dni 30.4.2010 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.30.4.2010 mi byla výpověď vrácena s tím že mám špatné datum (chtějí tam napsat datum 30.6.2010).Je to správné datum? A jak mám postupovat dál

Odpověď:

Pracovní poměr končí až uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která dle § 51 zákoníku práce začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příštího kalendářního měsíce.
Čili pokud chcete výpověď takto formulovat, musí tam být skutečně uveden datum, k němuž končí výpovědní doba (a tedy i pracovní poměr). Vaší možností je buď doručit zaměstnavateli novou výpověď, nebo se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o ukončení pracovní činnosti (v tomto případě nemusí být dodržena výpovědní doba) či se se zaměstnavatelem dohodnout na opravě stávající výpovědi s tím, že došlo pouze k chybě v psaní s tím, že Vaše vůle ukončit pracovní poměr je dle tohoto právního úkonu zřejmá.
V případě, že zaměstnavatel nebude s opravou výpovědi souhlasit a bude trvat na podání výpovědi nové, můžete podat k soudu žalobu na určení platnosti této výpovědi. Ovšem s přihlédnutím na délku soudního řízení, Vám tento postup nedoporučuji.

Neuhrazená faktura

Otázka:

Jak mám postupovat v případě neuznání vystavené faktury.Zpracovávala jsem daňové přiznání místo daňového poradce,když jsem svojí práci předložila i s fakturou za provedenou práci,tak mi klient řekl,že to předává někomu jinému a mě to nezaplatí,protože tuto práci máme ve smlouvě.Mám s ním ještě smlouvu o poskytování služeb,ale tam je uvedena pouze spolupráce s daňovým poradcem,ne přímo vytvoření daňového přiznání.Bohužel na tuto práci nemám žádnou objednávku,pouze ústní vyjádření,které klient zapřel.Vystavené přiznání si přesto nechal i s fakturou a do dnešního dne mi ho nevrátil

Odpověď:

Pokud Vám nebude požadovaná částka uhrazena, budete se muset obrátit na soud a úhradu požadovat soudní cestou. V soudním řízení pak bude nutné prokázat, že skutečně mezi Vámi byla uzavřena ústní smlouva.

Bude tedy rozhodné znění původní smlouvy, zda-li je z jejího obsahu zřejmé, že poskytované služby nezahrnují vypracování daňového přiznání. Rovněž by v tomto případě mohlo mluvit ve Váš prospěch, jakým způsobem bylo vypracování daňového přiznání řešeno minulý rok (tedy pokud jste již tou dobou měla s klientem uzavřenou smlouvu). Taktéž bych Vám doporučovala zajistit si svědky, kteří dosvědčí, že tato služba byla sjednána nad rámec původní uzavřené smlouvy.

Vymáhání dluhů

Otázka:

Minulý rok 27.11.2009 jsem známé půjčil 7000Kč,bez podepsání smlouvy,z toho jsem za ní platil složenku na částku 4284Kč,ústřižek od ní mám stále u sebe,slibovala,že do tří týdnů mi to vrátí,do dnes mi nevrátila ani korunu.Vzhledem k mé fin.tísni jsem jí začal uhánět telefonáty a sms zprávamy,vyvaroval jsem se vulgárních výrazů,jen ve třech sms jsem asi přestřelil.V jedné jsem jí nazval alkoholičkou,ve druhé,že jí budu otravovat tak dlouho jak budu muset,i kdyby jí mělo trefit a ve třetí,že půjdu k ní do práce a udělám jí tam ostudu,když to nepomůže jdu na policii.Ona na mě chce podat trestný oznámení za pomluvu,vydírání a vyhrožování(její manžel je bývalý policista)prosim co mám dělat,jak mám postupovat a mám já nějaké eso v rukávu?

Odpověď:

Nejprve k té dlužné částce – doporučovala bych Vám doručit jí výzvu (nejlépe prostřednictvím advokátní kanceláře) a v případě, že nebude reagovat, tak podat k soudu žalobu. Ovšem v takovém případě by bylo nutné, abyste mohl prokázat skutečnost, že byla mezi vámi uzavřena ústní smlouva o půjčce (např. svědci, odeslání peněz na její účet atd.)
A ohledně sms zpráv, zde by bylo nutné znát jejich přesný obsah a četnost. Nicméně dle Vašich informací se domnívám, že v tomto jednání by trestný čin shledán nebyl.

předmanželská smlouva

Otázka:

potřebu vytvořit předmanželskou smlouvu já mám RD a hypotéku na něj
moje družka je ručitelka hypotéky
máme každý svoje dvě děti 20,18 let
+jedno máme společně 6 let
dohomady 5 dětí je nám 44+47 roků
hypotéku máme na 15 let
chceme se vzít a ujasnit si aby až jeden z nás jakkoliv zemře třeba předčasně
tak nebudeme muset ten druhý si vzít další půjčku na vyplacení druhých nebo vlastních dětí
moje myšlenka je napsat RD na naše společné dítě 6 leté a nechat si tam užívání a nakládání s majetkem ale taky nechci at nás ve svých 18 letech vyhodí z RD je to možné nebo Vaše rada

Odpověď:

Tzv. předmanželskou smlouvu lze sepsat formou notářského zápisu. Pak bude upraveno, který majetek bude tvořit společné jmění manželů a který bude ve výlučném vlastnictví každého z manželů. Toto je upraveno v §143a odstavec 3 občanského zákoníku.
V případě neuzavření předmanželské smlouvy zůstane nemovitost ve Vašem výlučném vlastnictví. Pokud byste však požadoval, aby se stala součástí společného jmění, museli byste s manželkou sepsat formou notářského zápisu smlouvu o rozšíření společného jmění o tuto nemovitost.
Jestliže však chcete upravit pouze vlastnictví Vašeho majetku na dobu po Vašem úmrtí, doporučuji Vám sepsat závěť. Zde jen upozorňuji na § 479 občanského zákoníku, kde je stanoveno právo tzv. neopomenutelných dědiců (nezletilí potomci musí dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona a zletilí alespoň 1/2 dědického podílu ze zákona).
V případě, že chcete nemovitost převést na společné dítě, lze k tomuto využít darovací smlouvu, v níž může být zakotveno rovněž věcné břemeno dožití. Jelikož však dle Vašich informací je nemovitost zatížena zástavním právem peněžního ústavu, doporučovala bych Vám nejprve prostudovat tuto smlouvu, neboť bývá v těchto případech obvyklé, že peněžní ústavy ve smlouvě sjednají povinnost povinného být vlastníkem předmětné nemovitosti. A v případě porušení této povinnosti pak bankám vzniká právo smlouvu vypovědět.

Půjčky synovi

Otázka:

Syn neúspěšně podnikal a aby se dostal z dluhové pasti , rodina mu na základě jeho prosby pomohla a tak si vzali si rodiče na sebe úvěr 600 000Kč s dobou splácení na 10 let a pomohla mu také sestra, která si na sebe vzala úvěr 300 000 Kč s dobou splácení na 8 let. Situace je nyní taková, že syn je oficiálně bez dluhů a dluh mají rodiče a dcera. Zatím problém ve splácení není, ale jde o dlouhou dobu splácení, vztahy mezi synem a rodiči nebo synem a sestrou by se mohly změnit a jak donutit potom syna, aby splátky úvěrů splácel on a ne rodiče a sestra.

Otázka:
1) Jakým právním dokumentem ošetřit tyto půjčky, aby je syn nemohl někdy popřít a aby splácení bylo možné, v krajním případě třeba i právní cestou , později po něm vyžadovat . Syn se podpisu žádného dokumentu zatím nebrání.

Přednost bych dal řešení problému v provázanosti ještě i na dělení dědictví:

2) Jakým právním dokumentem ošetřit tyto půjčky v případě,že by syn nechtěl nebo by nebyl schopen půjčky splácet a rodiče i sestra by museli do splátek vkládat vlastní peníze..Jak zabezpečit, aby ty peníze , které na splátkách museli vložit v průběhu let rodiče a sestra, aby o ty peníze dostala sestra větší podíl z dědictví. . Jde to vůbec?

Odpověď:

1) zde bych Vám doporučovala uzavřít se synem smlouvu o půjčce – jednu mezi Vámi a synem, druhou mezi Vaší dcerou a synem. V případě, že by Váš syn přestal splácet, museli byste od banky půjčené peníze splácet Vy (příp. Vaše dcera), avšak na základě podepsaných smluv o půjčce se synem, byste tyto peníze mohli po něm požadovat.
2) v tomto případě bych Vám doporučovala sepsat závěť, v níž bude stanoveno, že tento dluh v případě Vaší smrti přejde na syna. Rovněž lze v závěti pak rozdělit i Váš další majetek, který patří do Vašeho výlučného vlastnictví.

Postup při zřízení věcného břemene (inž. sítě)

Otázka:

Koncem r. 2009 jsem koupil nemovitost s poz. parcelou. Ve výpisu z katastru nemovitostí, který byl součástí kupní smlouvy a také v kupní smlouvě samotné bylo uvedeno jako VB přístup k užívání studny na okraji pozemku. Teprve po koupi nemovitosti bylo zjištěno, že poz. parcelu protíná v její polovině vodovodní a kanalizační přípojka. Ta byla údajně zřízena během r. 2009 v rámci stavebního povolení pro novostavbu, nacházející se na sousední poz. parcele. Souhlasná stanoviska ke stavbě, jak jsem následně zjistil, byla udělena stavebním úřadem města, majiteli (kteří nemovitost následně prodali kupujícímu, od kterého jsem nemovitost koupil já) a Vodovody a kanalizace. Já jako stávající vlastník, který je nyní nucen k dodatečnému zřízení VB, s tímto nesouhlasím. Nevím, jaký měl být správný postup v rámci stavebního řízení a kdo nese odpovědnost za tento stav. Zajímá mě, jakým způsobem se mohu bránit vůči stavu, který jsem nezapříčinil.

Odpověď:

Jestliže byla tato přípojka zřízena dle zákonných ustanovení, bude Vaše snaha o její odstranění neúspěšná. Vaším nárokem však je požadovat slevu z kupní ceny či od kupní smlouvy odstoupit – § 597 občanského zákoníku (cituji) „Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.“
Čili bych Vám v tomto případě doporučila písemně se obrátit na prodejce, informovat ho o vadách a požadovat slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. Toto musí být u prodávajícího uplatněné bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců. V případě, že kupující nebude na Vaši výzvu reagovat, bude nutné podat žalobu k soudu.

Výživné mezi rozvedenými manžely

Otázka:

Jsem samoživitelka.Exmanžel podal na mně platební příkaz.Já podala opožděně odpor.Nabylo právní moci a nařízeno exkučně strávat z mé měsíční mzdy.Otázka zní, je možné pokud mi po této exekuci zůstává puze torzo v zákonem stanovené výši a mám jedno dítě dvouleté t.j na nájem a hypotéku požádat o výživné na mně od ex? Rozvod byl smluvný, rychlý dle §24 žádný majteke ani další výdělečnou činnost nemám.

Odpověď:

Dle § 92 zákona o rodině může rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Ustanovení § 96 zákona o rodině pak stanovuje podmínku, dle níž lze vyživovací povinnost přiznat pouze v případě, jestliže by to neodporovalo dobrým mravům.
V tomto případě je tedy nutné znát konkrétní skutečnosti dané situace. Vaším právem je tedy požadovat výživné, avšak bude-li Vám tento nárok přiznán, bude záležet na rozhodnutí soudu.

Nemoc z povolání

Otázka:

Před nastoupením do prac. neschopnosti jsem pracoval ve styku s epoxidy.Při výkonu práce jsem dostal ekzém na rukou a v obličeji.Lékařem jsem byl uznán jako alergik na epoxidy i když jsem v minulosti nic podobného neměl.Lékař mi též zakázal další styk s touto látkou.Zaměstnavatel mi předběžně řekl, že pro mne jinou pozici momentálně nemá.Jak bych měl nadále postupovat po skončení prac. neschopnosi při případném ukončení prac. poměru? Mám nárok na nějaké odstupné?

Odpověď:

Pokud dle lékařského posudku nemůžete vykonávat současnou činnost, je zaměstnavatel povinen Vás převést na jinou práci. Pokud toto zaměstnavatel neučiní, můžete podat okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odstavec 1, kde je stanoveno (cituji): „Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.“
Pokud bude pracovní poměr takto ukončen, náleží Vám dle § 67 odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.