nařízený přesčas

Otázka:

Chtěla bych vědět,jestli může zaměstnavatel nařídit šestou noční směnu.

Odpověď:

V tomto případě je rozhodné, jak je u tohoto zaměstnavatele určen rozvrh práce, jde-li o rovnoměrné nebo nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, je-li uzavřena kolektivní smlouva apod.
Pokud však tato směna je skutečně nařízenou prací přesčas, musí být splněny podmínky stanovené v § 93 zákoníku práce, tedy že byla nařízena z vážných provozních důvodů a nebyl překročen zákonem stanovený rozsah – práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.