Odmítnutí dědictví

Otázka:

Rodiče se rozcházejí, v současné době bydlí v družstevním bytě, kde každý má polovinu družstevního podílu, otec se z bytu odstěhoval.
V dalším společném majetku je auto, běžné účty, vybavení domácnosti, jinak dalšího movitého podstatného nic.
Matka by chtěla, aby otec přepsal svoji polovinu družstevního podílu k bytu na ni. Pokud by se tak stalo, otec by svoji podlovinu podílu k bytu přepsal na matku, pak by od té doby nadělal dluhy, poté by zemřel, řešilo by se dědictví, které bychom já, bratr a matka odmítli, zůstal by byt už pouze matce, nebo je riziko, že vzhledem k dluhům by pak matka musela přesto něco za něj platit? Byl by postižen např. i její plat? Nebo odmítnutím dědictví by ji byt zůstal a ostatních dluhů bychom se tak zbavili?

Jde nám o to, že na zúžení SJM nemají rodiče peníze, takže primárně chceme ošetřit, aby matka nepřišla o byt, kdyby otec zemřel a byl někde jinde zadlužený.

Odpověď:

Pokud by dluhy otce vznikly až po rozvodu, nebyla by Vaše matka povinna je hradit, v opačném případě ano. Jestliže by členský podíl připadl matce, tak by nebyl předmětem dědického řízení.
V případě úmrtí Vašeho otce (pokud by bylo manželství v té době rozvedené), by jedinými dědici, pokud by nebyla sepsána závěť, byli potomci zůstavitele. Ti samozřejmě mohou své dědictví odmítnout.