koupě bytu pouze pro jednoho sourozence

Otázka:

Můj otec preferuje mou sestru , která asi 20 let jen dojížděla za ním z ciziny , kde dlouhodobě žila a pracuje. (Dá se říci, že část života i ilegální pobyt.)Ovšem jen tak max.2x do roka.Město nabídlo byt k odkoupení do privátu a můj otec se mnou vůbec o tomto nejednal a uzavřel smlouvu o odkoupení výhodně(zřejmě půjčka-splátky)jen pro sestru.Zůstaly mu ale prozatím všechna asi-manipulační práva. Jsem zcela mimo hru? Neobešli moje právo na odkup?Jsem přece její sourozenec a jeho potomek.Jak pokračovat?Nejde mi o byt , ale o tzv.vyplacení… PS:nejsem vyděděn..

Odpověď:

Jestliže Váš otec byt koupí do osobního vlastnictví, má plné právo s tímto bytem disponovat dle svého uvážení. Tudíž jeho právem je i tento byt darovat (prodat) své dceři. Vy mu v tomto úkonu nemůžete nijak zabránit. Vaším právem bude pouze v případném dědickém řízení požadovat tzv. započtení daru, tedy hodnoty bytu, který byl Vaší sestře darován. O tuto hodnotu by se pak zmenšil sestřin dědický podíl. Nicméně požadovat buď od otce či od Vaší sestry finanční kompenzaci nárok nemáte.