krádež koně

Otázka:

Na začátku roku jsem nabídla klisnu k prodeji, prodej se uskutečnil přes zprostředkovatele. Zprostředkovatel sepsal kupní smlouvu s kupcem, kde byla dohodnuta kupní cena 45.000,-, zaplacena byla pouze záloha 25.000,-, dále bylo dojednáno, že při doplacení kupní ceny se sepíše smlouva s majitelem-vlastníkem klisny (tedy se mnou) a vlastnická práva přejdou na nového majitele, k ničemu takovému nedošlo. Do dnešního dne jsem zbytek peněz neobdržela, kupec se mi neozýval a tak jsem kontaktovala zprostředkovatele, který sepsal a zaslal odstoupení od smlouvy na základě nedodržení smluvních podmínek a požadoval vrácení koně. Kupec si obsílku převzal a poté kontaktoval mě osobně, kde mi slíbil, že klisnu vrátí. Jenže se tak nestalo a posléze jsem zjistila, že klisna byla prodána další osobě. Já osobně toto považuji za krádež. Mám v úmyslu kontaktovat nynější držitele mé klisny a předložit jim ověřené doklady o mém vlastnictví koně a oznámit jim, že se stali obětí podvodu a neoprávněně drží cizí věc. Má otázka zní: mohu na základě předložených dokladů o mém vlastnictví klisny, přijet a vzít svoji klisnu od nynějším držitelů aniž bych něco porušovala. Nebo jaké kroky bych měla podniknout, abych dostala zpět věc, která mi právem patří.

Odpověď:

V tomto případě se musíte obrátit na soud a požadovat vydání Vašeho koně. Rovněž můžete podat na Policii ČR trestní oznámení.
Svého koně si můžete od současných majitelů odvést pouze s jejich souhlasem – předpokládám, že koně koupili na základě kupní smlouvy, proto jsou v dobré víře, že kůň je jejich. O neplatnosti této smlouvy pak musí rovněž rozhodnout soud.