výpověď těhotné

Otázka:

Mám prosbu, ráda bych věděla jak to je když mi zaměstnavatel chce dát výpověd kvůli reorganizaci a já v průběhu dvou výpovědních měsíců zjistím, že jsem těhotná??
Je ta výpověď platná nebo ji musí zaměstnavatel odvolat??

Odpověď:

Dle § 53 odstavec 2 zákoníku práce „byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doma měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá“.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že otěhotníte-li ve výpovědní době, tak od této doby Vám výpovědní doba neběží a zbývající část výpovědní doby Vám počne běžet až po skončení ochranné doby (tedy např. po skončení mateřské dovolené či po skončení rodičovské dovolené). Vy však máte právo zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení pracovního poměru netrváte a pracovní poměr tak skončí uplynutím výpovědní doby bez přerušení.