výpověď ze smlouvy

Otázka:

Jsem spolumajitelna domu ve kterém máme 3 nájemníky. Všechny tři byty podléhají regulovanému nájemnému. S jednou nájemnicí máme pořád problémy. Termín „věčná stěžovatelka“ na mí přesně sedí. Bohužel nemáme moc možností jak s ní ukončit smlouvu, aniž byjsme jí nabídli byt ve stejné kvalitě, který nemusí přijmout. Po tom co jsme po revoluci tento dům zdědili, jsme se pokoušeli jednou z nájemnic takto ukončit smlouvu. Božel neúspěšně. Můj dotaz tedy je. Ohledně problémové nájemnice, se chci zeptat. Nedávno jsem zjistila, že pokud nám 3x nezaplatí nájemné, tak jí můžeme vypovědět smlouvu a nemusíme to řešit soudně. Jedná se o paragraf 711. Na konci roku 2007 a začátku roku 2008 takto nezaplatila v řádném termínu 3 nájmy. K tomu máme s ní každý rok problém, když jí zvyšujeme nájemné, tak nereaguje a vznikájí nám nedoplatky. Můžeme tedy přistoupit k výpovědi z nájmu i v případě, že se jedná o nájemné které nám nezaplatila v období 2007 a 2008. Vztahuje se k tomuto nějaké období, do jaké doby mužeme výpověď podat? Jen pro úplnost uvádím, že tyto nájmy jsou zaplacené. Můžeme mi prosím poradit jak máme dál postupovat, pokud lze vypovědět smlouvu.

Odpověď:

Jestliže nelze nájemní smlouvu vypovědět dohodou, může být vypovězena pouze z důvodů, které jsou taxativně stanoveny občanským zákoníkem v § 711, případně v § 711a.
Vy máte na mysli § 711 odstavec 2 písmeno b), kde je stanoveno, že „pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3″. Čili když Vaše nájemkyně byla s placením nájemného v prodlení, měla jste právo nájemní smlouvu výpovědí ukončit. Avšak jelikož nájemkyně dlužné nájemné již uhradila, právo vypovědět nájemní smlouvu Vám zaniklo.