darovací smlouva

Otázka:

Od svého otce mám plnou moc k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady,orgány státní správy,dále jednat jeho jménem a činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí. Mohu na základě této plné moci převést jeho byt v osobním vlastnictví do mého osobního vlastnictví?

Odpověď:

V tomto případě by záleželo na přesném znění plné moci. Nicméně v tomto specifickém případě se domnívám, že by plná moc musela znít konkrétně, čili by Vám musela být „udělena plná moc k převodu bytu do vlastnictví pana xy“, jinak by na tento úkon mohlo být pohlíženo jako na jednání, které je v rozporu s dobrými mravy.