Darování nemovitost vs. exekuce

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, moje babička mi chce darovat nemovitosti – pozemek, ale mám exekuci cca na 2Otisíc a ještě mě čeká jedna, zhruba na 25tisíc a mě zajímá, zda když mi babička tuto nemovitost daruje, může exekutor ihned po podání návrhu na vklad do kn, tuto nemovitost zabavit, pro uspokojení své pohledávky a pokud ne, tak jestli druhý exekutor to může udělat a pokud ano, tak jestli bychom neměli tuto nemovitost převést (darovací smlouvu napsat) na matku, ale otec má také exekuci.

Odpověď:

Jakmile byste se stal vlastníkem nemovitosti, vznikne exekutorovi právo z této nemovitosti uspokojit dlužnou pohledávku. Toto právo vzniká jak pro pohledávku, která již je exekučně vymáhána, tak i pro pohledávky následující.
Jestliže bude nemovitost darována Vaší matce, stane se jejím výlučným vlastnictvím, tudíž by neměla být použita k uspokojení dlužného plnění, ke kterému je povinen její manžel (Váš otec).