zvýšení nájmu na základě modernizace domu

Otázka:

Jsem majitelem domu s regulovanými nájemci.
Dům je zapotřebí zrekonstruovat, můžu jako majitel zvýšit nájemné a to nad rámec deregulace nájemného dle zákona č.107/2006Sb, tzn. každý rok zvýším o možnou výši na základě tohoto zákona a dále zvýším ještě o nějakou částku za modernizaci domu.
Jedná se o výměnu oken, zateplení fasády atd.
Případně o jakou výši můžu měsíční nájemné zvýšit.
Nájemcům se zvýší komfort bydlení a ještě ušetří na topení.

Odpověď:

Nájemné můžete nad rámec stanovený v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pouze uzavřením nové nájemní smlouvy či uzavřením dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Čili jednostranně navýšit nájemné nad zákonem stanovený rámec nemůžete.