Dědictví

Otázka:

V roce 2009 zemřel náš otec. V rodinném domku v té době žil můj bratr se svou manželkou cca 4 roky. V domě je rovněž trvale přihlášen můj druhý bratr, který se na uvedené adrese nezdržuje. Po smrti otce byl soudně dům rozdělen na všechny tři dědice po třetinách. Usnesení o rozdělení již nabylo platnosti v loňském roce. Bratr v domě bydlí neustále , odmítá nám tam přístup, jak mně tak mému bratrovi. Odmítá s náma komunikovat. Prosím o radu, jak dále postupovat, abychom se dočkali nějakého vyrovnání.

Odpověď:

Můžete podat k soudu návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. (Zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví lze i dohodou, ale v tomto případě se domnívám, že dohoda nebude možná.) Soud pak nemovitost buď reálně rozdělí (je-li to možné), nebo ji za náhradu určí jednomu ze spoluvlastníků nebo rozhodne, že nemovitost bude prodána a výtěžek rozdělen dle poměrů podílů jednotlivých spoluvlastníků.