promlčení nároku na úroky

Otázka:

V srpnu 1999 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým trestním příkazem soud nařídil obviněnému, aby mi uhradil cca 25000. V roce 2003 rozhodl okr.soud v Sokolově o exekuci a v srpnu 2009 mi začali z platu povinného chodit splátky.
Zajímá mne zda mám nárok na úroky od r.1999, jak je uplatnit a zda nárok není promlčen.

Odpověď:

Pokud povinnost hradit úroky nebyla stanovena v trestním příkaze, nevznikla povinnému povinnost tyto úroky hradit. Vy však se můžete obrátit na občanskoprávní soud, u něhož budete požadovat po povinném uhrazení úroků z prodlení (dle zákonné výše).
Dle § 110 odstavec 3 občanského zákoníku se úroky z prodlení promlčují ve lhůtě 3 let.