Půjčka společníka s.r.o.

Otázka:

V říjnu minulého roku jsem si s polečně s dvěmi kolegyněmi založil s.r.o.. Každý ze společníků měl třetinový podíl a pouze jeden společník byl jednatelem. Do února letošního roku jsem byl já a jedna z kolegyň veden na úřadu práce, abychom firmě v začátcích ušetřili peníze. Samozřejmě jsme pracovali na dohodu o provedení práce. Poslední den v únoru mi má společnice, resp. jednatelka oznámila, že s semnou neuzavře pracovní smlouvu na HPP, což ze zákona samozřejmě může,ale já to vnímám jako podvod. Každý ze společníků vložil do firmy 180.000,-Kč a 66.000,-Kč( 1/3 základního jmění). Koncem února jsme již neměl sílu bojovat a svůj podíl jsem prodal za částku 66.000,-Kč, avšak tato částka nemá nic společného s půjčkou(180.000,-Kč). Těsně před prodejem mi obě společnice zaslali na účet 10.000.-Kč a sdělily mi, že zbývajících 170.000,-Kč mi budou splácet postupně a to vždy na začátku každého měsíce. Blíží se konec dubna a peníze nikde. Když jsem se jedné ze společnic ptal, co se děje, tak mi řekla, že mi nic vracet nemusí. Mám potvrzení o půjčce firmě, ve kterém je uvedeno, že předpokládám splacení půjčky do 2 let. Dočkám se někdy zbývající půjčky, nebo je vše ztraceno?

Odpověď:

Pokud máte uzavřenou smlouvu o půjčce, tak je společnost povinna na základě půjčky plnit. Záleží ovšem na přesném znění smlouvy, v níž je stanoven způsob splácení. Jestliže tedy společnost své povinnosti dle smlouvy neplní, můžete toto plnění po ní vyžadovat i soudní cestou. Avšak pokud je ve smlouvě uvedeno, že společnost je povinna dluh uhradit do 2 let a tato lhůta ještě neuplynula, nemůžete nyní vrácení peněz požadovat (pokud tedy není porušena jiná povinnost stanovená ve smlouvě). Doporučovala bych Vám tedy smlouvu o půjčce předložit advokátovi k posouzení a ten Vám po jejím prostudování sdělí, jak nejlépe pokračovat.