Výživné

Otázka:

Pan xxx je dva roky rozvedený.Z manželství má dvě dcery,které soud svěřil do péče matce. Panu xxx uložil soud platit výživné 6300,-Kč dohromady na obě dcery.Výživné platí bez problémů.
Rozvedení manželé si v manželství pořídili dům na úvěr,který oba splácí, ovšem po rozvodu neměli jiné bydlení, tudíž stále bydlí společně oba rozvedení manželé v jejich domě i s dcerami.
Pan xxx platí měsíčně výživné 6300,-Kč na obě dcery a dále platí měsíčně podíl na nákladech domácnosti 1/4 z celkových nákladů (elektřina,vodné a stočné,teplo atd.)za sebe.
Paní xxx chce po panu xxx, aby platil náklady na domácnost (elektřinu,vodu,teplo…)ve výši 1/2 a podílel se tak na nákladech domácnosti nejen za sebe,ale ještě částečně za své dcery.
Pan xxx si myslí, že na dcery platí výživné a toto výživné má být použito na veškeré potřeby jeho dcer, tudíž kromě nákladů na školu,jídlo,bydlení,tak i na část elektřiny a vody,kterou dcery spotřebují.
Pan xxx si toto myslí proto,že kdyby jeho bývalá žena s dcerami bydlela jinde,taky by jim poskytl pouze výživné 6300,-Kč a neplatil by žádné další náklady na energie.
Nikde se ovšem nedočel,na co se má výživné použít. Bohužel se dostal do velké finanční tísně,přesto chce svým závazkům na výživné dostát, ale na další náklady již nemá peníze.
Můj dotaz zní: má pan xxx pravdu a má platit jen výživné a náklady na domácnost pouze ty, které sám spotřebuje? Nebo musí hradit ještě poměr energií za dcery? Jakou roli pak hraje vyživovací povinnost matky?

Odpověď:

Výživné má být užito k úhradě potřeb dítěte, což zahrnuje i náklady na bydlení. V případě, že rodiče dítěte bydlí i po rozvodu společně, mohou mít děti ve společné péči, pak se výživné nehradí a na nákladech dětí se oba manželé účastní dohromady. Pokud je však výživné hrazeno, není již nutné se nijak podílet na nákladech dětí – pokud tedy není toto stanoveno v rozhodnutí soudu nebo se na tomto rodiče nedohodli.