zadlužené SRO

Otázka:

Jsem jednatelem spol. s r.o. a moje společnost se dostala do problémů splácet své závazky. Obraty firmy nyní pokrývají cca 80% provozních nákladů a nejsem navíc schopen splácet závazky u banky ve výši 2 000 000 Kč, odvody DPH (měsíční plátce) a odvody zdrav. a soc. pojištění. Hledám řešení zda existuje možnost jak buď firmu prodat společnostem, které řeší oddlužení (můžete někoho doporučit?) nebo zda vyhlásit bankrot a jak postupovat. Samozřejmě, že mě také zajímá jak případný konkurz probíhá a jaký to může mít dopad na mé osobní vlastnictví, na vlastnictví a firmu manželky (podnikající jako FO)a také na mé aktivity do budoucna. Moje firma funguje jako reklamní agentura prodávající internetovou reklamu. Pohledávky na FÚ, soc. a zdr. pojištění již dosahují vysokých částek, firma má 7 zaměstnanců.

Odpověď:

V tomto případě můžete svůj podíl ve společnosti prodat. Další možností je pak insolvenční řízení, kdy podáte návrh na zahájení insolvenčního řízení.
Dle § 106 obchodního zákoníku „Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.“ Čili pokud jsou všechny vklady splaceny, ručí za závazky pouze společnost, nikoli společníci – tedy případný úpadek společnosti nebude znamenat zabrání majetku, který je ve Vašem soukromém vlastnictví, případně ve vlastnictví Vaší manželky, tedy majetku, jenž není ve vlastnictví společnosti a nebyl jím ani v rozhodné době před prohlášením úpadku.