dědictví a nemanželské dítě

Otázka:

Manžel čeká mimomanželské dítě s jinou ženou. Jsme manželé 7 let. Ráda by věděla jaké možnosti dědictví mají mé 2 nezletilé děti (2 a 6let) z našeho manželství. Chtěla by tuto situaci řešit bez rozvodu. Chci své děti materiálně zabezpečit a vyhnout se tomu aby cizí dítě mělo právo dědit náš majetek. S manželem vlastníme 3+1 byt, auto, garáž. Byt splácáme na hypotéku. Jaké jsou možnosti, aby cizí dítě nemělo žádná práva na dědictví. Je lepší se rozvést a majetek tak napsat na dvě nezletilé, manželské děti? Zase nechci aby nás děti v budoucnu mohli z bytu vyhnat. V případe úmrtnosti(člověk nikdy neví co se muže stát) manžela, by chtěla aby majetek dědili děti z našeho manželství. Chtěla by znát víc možností řešení.

Odpověď:

Dědictví po Vašem manželovi nabude i jeho nemanželské dítě (rovněž tak mezi neopomenutelné dědice patří vaše společné děti). Jedinou možností by bylo, aby Váš manžel toto dítě vydědil. Ovšem vydědit lze pouze ze zákonných důvodů (§ 469a občanského zákoníku) – Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže
a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
d) trvale vede nezřízený život.
Čili v současné době nemanželské dítě vydědit nelze. Rovněž nelze ani nelze sepsat závěť, v níž by na toto dítě nebylo pamatováno, neboť i v tomto případě by (jakožto neopomenutelný dědic) část manželova majetku dědilo. Jediným způsobem, jak zajistit, aby toto dítě nedědilo, je zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a rovněž i veškerý majetek, který má Váš manžel ve výlučném vlastnictví převést na jinou osobu.