Dotaz na vazbu změny příjmení dítěte s právy otce na styk s dítětem

Otázka:

Prosím o radu v oblasti práva na styk otce s dítětem, které nemá ve své péči. Můj manžel má nemanželskou tříletou dceru z předchozího vztahu. Vzhledem k tomu,že se s jeho bývalou přítelkyní nevzali a rozešli krátce po narození dcery, potýkáme se s odmítavým přístupem matky k manželově zájmu o kontakt s dcerou. Manžel o dceru jeví zájem od jejího narození a usiluje o možnost vídat dceru a být součástí jejího života. Manželova dcera má příjmení po otci, manžel je uveden jako otec v jejím rodném listě. Matka manželovi dcery od rozchodu neumožňuje manželovi styk s dcerou nad rámec soudní dohody (2 hodiny 1x týdně u matky doma), proto jsme to opět řešili soudní cestou – Návrhem na úpravu styku otce s dcerou – rozšířením termínů a místa setkání. Výživné platí manžel bezvýhradně od počátku dle soudního výměru. Nyní matka manželovi dcery mému manželovi navrhla,že pokud jí dovolí provést změnu dceřina příjmení z jeho na její (za svobodna,nevdala se,nemá zatím další děti), nebude mu nadále dělat takové potíže ve styku s dcerou a přistoupí na soudní dohodu – žádost o rozšíření styku s dcerou, kterou manžel v prosinci 2009 podal a ke které budou již snad brzy oba přizváni k řešení. Na základě předchozích zkušeností se obáváme, zda by toto povolení změny jména manželovy dcery na matčino neznamenalo manželovo zřeknutí se práv ke styku s dcerou, odepření otcovství nebo podobný důsledek.. Prosíme o radu,zda je možné dovolit změnu jména manželovi dcery bez obav z toho, že tím do budoucna dovolíme manželově bývalé přítelkyni úplně zakázat manželovi styk s dcerou nebo zda změna jména nemá na otcovská práva (a samozřejmě i povinnosti) vliv?

Odpověď:

Rodičovská práva má Váš manžel na základě svého otcovství k dceři. Právní základ tak představuje zápis v rodném listě dcery, kde je on uveden za otce dítěte. Čili změna příjmení jeho dcery nebude mít žádný vliv na jeho rodičovská práva a povinnosti.