Odloučení manželů

Otázka:

případě, že si jeden z manželů v době odloučení manželů před rozvodem vezme sám na sebe půjčku, kterou nebude splácet, je možné, že případná exukuce majetku bude provedena i u druhého manžela ? Jak je to s trvalým bydlištěm, když se v době odloučení jeden z manželů odstěhoval ze společné domácnosti .Prosím, jak tyto možnosti právně ošetřit

Odpověď:

Pokud není zúženo společné jmění manželů, tak z veškerých půjček uzavřených před rozvodem jsou povinni oba manželé. Čili pokud s manželem nejste rozvedena a on uzavřel smlouvu o půjčce, může se stát, že v případě kdy on nebude včas a řádně splácet, bude následně dlužné plnění požadováno i po Vás. Jak již bylo uvedeno, aby tomu tak nebylo, musela byste s manželem uzavřít formou notářského zápisu smlouvu o zúžení společného jmění až na věci tvořící společnou domácnost. Pokud by po uzavření této smlouvy Váš manžel uzavřel smlouvu o půjčce a věřitele by informoval o skutečnosti, že společné jmění manželů je zúžené, nemůže být dlužné plnění po Vás vyžadováno.
Změnu a zrušení trvalého bydliště upravuje zákon o evidenci obyvatel. Čili pokud není trvalé bydliště změněno či zrušeno (žádost se podává na obecním úřadě), tak se nemění a to ani v případě, že se dotyčný přestěhuje na jinou adresu.