Převod podílového vlastnictví nemovitosti

Otázka:

Prosím o radu v převodu podílového vlastnictví. Vlastním spolu se svým synovcem nemovitost, každý jednu ideální polovinu. Nemovitost má parcelu stavební (dům a nádvoří), druhá parcela je zahrada. Jak máme postupovat, když jsme se dohodli, že dům s nádvořím dostane synovec a zahradu ja? Můžeme to provest sami, nebo je nutná účast notáře? A jaké formuláře budeme k tomu potřebovat?

Odpověď:

V tomto případě bude nutné sepsat písemnou dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. V ní bude určena vůle spoluvlastníků spoluvlastnictví zrušit a dále v ní bude stanoveno vypořádání společné věci, tedy určení co kdo nabývá do svého výlučného vlastnictví. Tato dohoda musí mít ověřené podpisy. Dále pak bude nutné podat návrh na zápis do katastru nemovitostí, kde změnu vlastnického práva provedou. Je-li předmětem vkladu reálně oddělovaná část pozemku geometrickým plánem, musí být tento plán nedílnou součástí dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.