určení otcovství po rozvodu

Otázka:

Jsem rozvedená a čekám s přítelem dítě, které se dle termínu má narodit 14.6.2010. Můj rozsudek nabyl právní moci 2.11.2009 – tudíž jsem ještě stále v ochranné 300 denní lhůtě. Dočetla jsem se, že k popření otcovství postačí, pokud já, můj přítel a bývalý manžel před soudem prohlásíme, že otcem je můj přítel. Je tedy nutné podávat písemně Žalobu o popření otcovství, aby proběhlo klasické soudní řízení? A nebo je možné toto učinit písemným souhlasným prohlášením? Jak by takovéto prohlášení mělo vypadat? Lze toto učinit ještě před narozením dítěte?

Odpověď:

Dle § 58 zákona o rodině lze otcovství Vašeho bývalého manžela popřít na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a muže, který o sobě tvrdí, že je otcem dítěte. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství. Řízení o popření otcovství lze zahájit žalobou, která v tomto případě musí být podána do 6 měsíců od narození dítěte.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že popření otcovství lze učinit v tomto případě pouze podáním žaloby a lze tak učinit až po narození dítěte.