Druhé manželství – dědictví

Otázka:

Jsem podruhé vdaná.Můj manžel má 2 děti z předchozího manželství a já mám jedno dítě z předchozího manželství.

Oba jsme ještě před sňatkem nabyli nemovitosti (každý máme vlastní byt) .
Po svatbě jsme koupili domek na hypotéku – ten máme ve SJM .

Ráda bych věděla jakým způsobem by se byl dělil majetek v případě úmrtí obou či jen jednoho z nás.

A jakým způsobem můžeme ošetřit případné dohady mezi všemi našimi dětmi (např závětí apod)

Odpověď:

Pokud některý z Vás zemře, tak bude nejprve rozděleno společné jmění manželů (dále jen SJM). Část, která zesnulému připadne ze SJM a jeho výlučný majetek pak bude předmětem dědictví. Nebyla-li sepsána závěť a nedojde-li mezi dědici k dědické dohodě (která musí být schválena soudem), bude dědictví rozděleno dle občanského zákona – tedy rovným dílem bude dědictví rozděleno mezi manžela a potomky zesnulého (vlastní potomky).
Pro případ smrti lze rozdělit majetek pouze závětí. Ta musí splňovat zákonné náležitosti – musí být datována a podepsána. Závěť lze sepsat buď vlastnoručně nebo allografně (v tomto případě musí být podepsána i 2 svědky) či formou notářského zápisu. Aby byla závěť platná v plném rozsahu, musí splňovat dále i ustanovení občanského zákoníku (§ 479) – nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.