Prodej auta do zahraničí bez vědomí majitele

Otázka:

Svému bývalému manželovi jsem povolila, aby užíval auto registrované na mne, které si odvezl do Anglie. Auto je registrováno v ČR jako veterán.Nyní jsem bývalého manžela kontaktovala, aby mi sdělil jeho další plány s tímto autem.Zajímala jsem se o to, jelikož je veterán musí mít každoročně potvrzený technický stav. K mému překvapení mi sdělil, že ho asi před 2 měsíci prodal do Irska.
Nový majitel v Irsku ho obratem prodal jinému majiteli taktéž v Irsku. Nechtějí mi sdělil žádné jejich údaje, mám jen telefon a email adresu prvního majitele v Irsku. Žádala jsem ho o zaslání RZ značek zpět včetně technického průkazu. Moje prosby majitel ignoruje a bývalý manžel s tím nechce nic dělat.
Můžete mi prosím vás poradit, jaký mám zvolit další legální postup, abych mohla auto zde v ČR odhlásit? Mám vůbec nějaké možnosti nebo práva?

Odpověď:

Zde je důležité, zda-li byl automobil ve Vašem výlučném vlastnictví či zda byl předmětem společného jmění manželů. A jestliže byl předmětem společného jmění manželů, tak jestli bylo společné jmění manželů vypořádáno a kdo tedy tento automobil získal do svého vlastnictví.
Jestliže jste Vy výlučným vlastníkem automobilu, je smlouva, kterou Váš bývalý manžel automobil převedl na jinou osobu, neplatná. Tuto neplatnost je však nutné (nebude-li možná dohoda) určit soudně, a to v rámci předběžné otázky v soudním řízení zahájeného Vámi podanou žalobou na vydání neoprávněně zadržované věci.
Doporučovala bych Vám proto obrátit se na advokáta ve Vašem okolí a s jeho součinností toto dále řešit.