Zamítnutí nároku v reklamačním řízení

Otázka:

Jako OSVČ mám s Českou poštou (ČP) uzavřenu již leta Dohodu o podávání poštovních zásilek, Obchodní balík, kteroužto službou zasíláme na dobírku zboží, hodinky, svým zákazníkům, s následným převedením dobírkovného na náš účet. Na konci února t.r. jsme prováděli kontrolu dodání zásilek za rok 2009 a zjistili jsme, že ČP nám nepřevedla na účet dobírkovou částku 9 760 Kč za hodinky odeslané 4.2.2009. Takže jsme 26.2.10 podali reklamaci a zatím jsme si zjistili, že zákazník balíček převzal a uhradil na poště. Tzv. Oznámení o výsledku reklamačního řízení, označené datovým razítkem 12.4.10, nám bylo vhozeno do schránky v polovině dubna. V něm je uveden tento výsledek: Pátrání po zásilce v dokladech pošty bylo bezvýsledné, nárok na náhradu škody nelze uplatnit. Rád bych se odvolal, případně výsledek napadl u soudu, nebo uvítám jiné řešení, kterým bych se domohl minimálně dobírkové částky. Podotýkám, že zásilka byla pojištěna na částku 16 270 Kč, jelikož to byla prodejní cena zasílaných hodinek.

Odpověď:

V tomto případě bych Vám doporučovala nejprve na Poštu zaslat výzvu, v níž uvedete, že žádáte o vydání částky, která byla poštou přijata dne…, a to za balík (přesná specifikace). Pokud Pošta nebude i nadále ochotna celou věc řešit dohodou a mimosoudním urovnáním, budete muset podat občanskoprávní žalobu.
Rovněž Vám doporučuji nechat výzvu sepsat advokátní kanceláří, neboť často se stává, že protistrana spíše reaguje v případech, kdy je s ní jednáno prostřednictvím advokátní kanceláře.
V případě sporu by pak muselo být dokázáno, že zásilka byla pojištěna a rovněž i že byla řádně převzata a uhrazena. Z tohoto důvodu bych Vám doporučovala kontaktovat klienta, který zásilku převzal a požádat ho alespoň o písemné dosvědčení, případně o příslib, že může být uveden jako svědek v případném soudním řízení.