vlastnictví bytu a problém exekuce

Otázka:

S manželem mám z minulosti již soudně vypořádané společné jmění, tedy zrušené bezpodílové vlastnictví. Jeho firma se kdysi dostala do konkurzu, měli jsme družstevní byt, já vyplatila jeho družstevní podíl a tím pádem je celý družstevní podíl psán na mě (je na to soudní rozhodnutí). Nyní mám možnost odkoupit byt do osobního vlastnictví. Ale bojím se, že v případě nějaké exekuce, která manželovi stále hrozí, by mohlo dojít i na můj byt, který již by byl v mém os. vlastnictví. Manžel má zde trvalý pobyt. Mám riskovat převod do os.vlastnictví, nebo mám byt ponechat raději v družstevním vlastnictví…?

Odpověď:

Jestliže je družstevní podíl ve Vašem výlučném vlastnictví, neměla by exekuce být vůči tomuto podílu, případně bytu, který bude převeden do Vašeho osobního vlastnictví, vedena. Je však možné, že bude vůči Vašemu manželovi nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, kdy exekutor bude bude moci provést soupis majetku, o němž se domnívá, že je ve vlastnictví Vašeho manžela. Následně budete muset podat vylučovací žalobu a prokázat, že tento majetek je ve Vašem vlastnictví.